Középfeszültségû tervezési segédlet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Középfeszültségû tervezési segédlet"

Átírás

1 Középfeszültségû tervezési segédlet

2 Tartalomjegyzék Ismertetés 3. Fémtokozású gyártott berendezés 3. Feszültség 4. Áramerôsség 6. Frekvencia 7. A kapcsolókészülékek feladatai 7. Tokozási típusok 8. Tervezési szabályok 9. Zárlati teljesítmény 9. Zárlati áram 10. Transzformátor 11. Szinkrongenerátor (váltakozó áramú generátorok és motorok) 12. Aszinkron motor 12. A háromfázisú zárlati áramerôsség számítási módjának felidézése 13. Példák háromfázisú számításokra 15. Gyûjtôsín-számítások 19. Hôállóság 22. Elektrodinamikai szilárdság 25. Rezonáns önfrekvencia 27. Gyûjtôsín-számítási példa 28. Szigetelési szilárdság 36. A közeg szigetelési szilárdsága 36. Az alkatrészek alakja 37. Az alkatrészek közti távolság 37. Védettségi fokozat 39. IP kód 39. IK kód 41. Kapcsolókészülékek kiválasztása 43. Középfeszültségû megszakító 43. Áramváltó 52. Feszültségváltó 59. A névleges értékek csökkentése 62. Mértékegységek 64. Alap mértékegységek 64. Származtatott jellemzôk és mértékegységek 64. Az angol és a nemzetközi mértékegységek (SI) közti összefüggések 66. Szabványok 67. Az idézett szabványok 67. IEC - ANSI összehasonlítások 68. CEI ANSI összehasonlítások 72. Betûrendes névmutató 77. Schneider Electric 1

3 0Tervezési segédlet Ez a segédlet mûszaki megoldások katalógusa a középfeszültségû berendezések tervezôi számára. Célunk b Szemléltetve segíteni a középfeszültségû berendezések szabványoknak megfelelô kiválasztását. b Tervezési szabályokat szolgáltatni a középfeszültségû cellasor méreteinek és névleges értékeinek kiszámításához. Hogyan? b Egyszerû és érthetô számítási sémákkal vezetve a tervezôt, lépésrôl lépésre. b A témákhoz kapcsolódó számítási példák bemutatásával. b Információkat szolgáltatva a mértékegységekrôl és a nemzetközi szabványokról. b A nemzetközi szabványokhoz történô viszonyításokkal. Összegezve: A segédlet segítséget nyújt a berendezés méreteinek kiszámításához és hasznos információkkal szolgál a középfeszültségû kapcsolóberendezés megtervezéséhez. 2 Schneider Electric

4 Ismertetés 0Fémtokozású gyártott berendezés Indulásként, íme néhány alapvetô információ a középfeszültségû kapcsolóberendezésekrôl! A hivatkozások az International Electrotechnical Commission (IEC) szabványainak megfelelnek. Bevezetés A középfeszültségû cellák tervezéséhez ismerni kell az alábbi alapvetô értékeket: b feszültség b áramerôsség b frekvencia b zárlati teljesítmény A feszültség, a névleges áramerôsség és a frekvencia értékét általában ismerjük, vagy könnyen meg tudjuk állapítani. Hogyan tudjuk kiszámítani a zárlati teljesítményt vagy áramerôsséget a berendezés egy adott pontján? A hálózati rendszer zárlati teljesítményének ismeretében ki tudjuk választani a cellasor azon részeit, amelyeknek jelentôs hômérsékletemelkedést és elektrodinamikus hatást kell elviselniük. A feszültség (kv) ismeretében meg tudjuk határozni, hogy mekkora legyen az egyes részek szigetelési ellenállása. (Például: megszakítók, szigetelôk, áramváltók.) A villamos hálózatok lekapcsolása, vezérlése és védelme kapcsolókészülékek használatával valósítható meg. b A fémvázas kapcsolóberendezések három alcsoportba sorolhatók: v tokozott v rekeszelt v egyterû Schneider Electric 3

5 Ismertetés 0Fémtokozású gyártott berendezés Feszültség U (kv) üzemi feszültség Ez a feszültség található a berendezés kivezetésein. Rated voltage Ur (kv) névleges feszültség A névleges feszültség azon feszültség effektív értékének a maximuma, amelyet a berendezés normál üzemeltetési körülmények között el tud viselni. A névleges feszültség mindig magasabb az üzemi feszültségnél, és egy szigetelési szint tartozik hozzá. Ud (kv eff. 1 perc) és Up (kv csúcs) szigetelési szint Ez határozza meg a berendezés szigetelési ellenállását a kapcsolási túlfeszültségekkel vagy az impulzusszerû túlfeszültségekkel szemben. b Ud: belsô eredetû túlfeszültség, amely az áramkörben történô minden változást kísér: egy áramkör nyitását vagy zárását, egy szigetelés letörését vagy lecsökkenését, stb. Ezt laboratóriumban állítják elô névleges frekvenciájú, 1 percig tartó próbafeszültséggel. b Up: külsô vagy légköri eredetû túlfeszültség, amely akkor keletkezik, ha villám csap a hálózatba vagy annak közelébe. Az ennek eredményeként keletkezô feszültséghullámot laboratóriumban képezik le, és névleges lökô próbafeszültségnek nevezzük. Megjegyzés: az IEC 694 szabvány 4. cikkelye fekteti le a különbözô feszültségértékeket, a 6. cikkelyben lefektetett szigetelési vizsgálati feltételekkel együtt. Példa: b Üzemi feszültség: 20 kv b Névleges feszültség: 24 kv b Ipari frekvenciás szigetelési próbafeszültség 50 Hz 1 mn: 50kV eff. b Lökô-próbafeszültség 1.2/50 µs: 125 kv csúcs. 4 Schneider Electric

6 Ismertetés 0Fémtokozású gyártott berendezés Szabványok Különleges esetektôl eltekintve a MERLIN GERIN berendezések kielégítik az IEC és szabványok 1. sorozat táblázatának két listájában felsoroltakat. Névleges feszültség Névleges ívelési lökô próbafeszültség 1.2/50 µs Ipari frekvenciás névleges szigetelési feszültség 50 Hz Normál üzemi feszültség kv eff. kv csúcs 1 perc kv eff. kv eff. 1. lista 2. lista Ezek a szigetelési feszültségszintek fémtokozású kapcsolóberendezésekre 1000 méter tengerszint fölötti magasságig, 20 C-nál, 11g/m 3 páratartalom és 1013 mbar légnyomás mellett alkalmazhatók. Ezen határok felett a szintértékek csökkentésével kell számolni. Minden szigetelési szinthez tartozik egy levegôben mért szigetelési távolság, amely próba nélkül is garantálja a berendezés szigetelési ellenállását. Névleges feszültség kv eff. Névleges szigetelési lökô-próbafeszültség 1.2/50 µs kv csúcs Földtôl mért távolság levegôben cm IEC szabvány szerinti feszültségek Um U 0,5 Um Névleges ipari frekvenciás szigetelési feszültség 50Hz 1 perc Névleges feszültség 7, , Ud Ur Up 0 1,2 µs 50 µs Névleges szigetelési lökôfeszültség t Schneider Electric 5

7 Ismertetés 0Fémtokozású gyártott berendezés Áramerôsség Ir (A) névleges áramerôsség Ez annak az áramerôsségnek az effektív értéke, amelyet a zárt berendezés képes elviselni a szabványokban megengedett hômérsékletemelkedési érték meghaladása nélkül. Az alábbi táblázat tartalmazza az IEC által megengedett hômérsékletemelkedési értékeket az érintkezôtípusok függvényében. Névleges áramerôsség: Az anyag felépítése Maximális értékek A vezetô max. hômérséklete ( C) érintkezés levegô közegben csupasz réz vagy rézötvözet ezüst- vagy nikkelbevonat ónozott csavarozott vagy ezzel egyenértékû érintkezések csupasz réz, réz- vagy alumíniumötvözet ezüst- vagy nikkelbevonat ónozott Megjegyzés: a MERLIN GERIN általában az alábbi névleges áramerôsség-értékeket használja: 400, 630, 1250, 2500 és 3150A Max hômérsékletemelkedés t. max C Példák: b Az elosztószekrény egy 630 kw-os motor és egy 1250kVA-s transzformátor leágazást lát el 5,5kV üzemi feszültségen. v a transzformátor leágazás üzemi áramerôsségének kiszámítása: Látszólagos teljesítmény: S = UI 3 I (A) üzemi áramerôsség Ez az érték a szóban forgó áramkörre kapcsolt készülékek fogyasztásából számítható ki. Ez az áram folyik át ténylegesen a berendezésen. Ha nem rendelkezünk a számításokhoz szükséges adatokkal, akkor a megrendelônek kell azokat szolgáltatnia. Akkor számítható ki az üzemi áramerôsség, ha ismerjük a fogyasztó készülékek teljesítményét. S I = = = 130A U 3 55, p 1, 732 v a motoros leágazás üzemi áramerôsségének kiszámítása: cosϕ = teljesítménytényezô = 0.9 η = hatásfok = 0.9 I = P = = 82 A U 3cosϕη Schneider Electric

8 Ismertetés 0Fémtokozású gyártott berendezés Minimális zárlati áramerôsség: Isc (kaeff) (tárgyalását lásd a Zárlati áramok fejezetben) A maximális zárlati áram effektív értéke: Ith (kaeff 1 s vagy 3 s) (tárgyalását lásd a Zárlati áramok fejezetben) A maximális zárlati áram csúcsértéke: I dyn (kacsúcs) (a kezdeti csúcsérték a tranziens szakaszban) (tárgyalását lásd a Zárlati áramok fejezetben) Frekvencia fr (Hz) b világszerte általában két féle frekvenciát használnak: v 50 Hz-et Európában v 60 Hz-et Amerikában. Némely országok mindkét frekvenciát használják megkülönböztetés nélkül. A kapcsolókészülékek feladatai Megnevezés és jelkép szakaszoló feladat leválasztás Áram kapcsolása üzemszerûen hiba esetén földelô szakaszoló kapcsoló leválasztás kapcsolás nem választ le 4 (zárlatra kapcsolási teljesítôképesség) teljesítménykapcsoló kapcsolás leválasztás 4 rögzített megszakító kocsizható megszakító rögzített kontaktor kapcsolás védelem nem választ le kapcsolás védelem kikocsizva leválasztás kapcsolás nem választ le kocsizható kontaktor kapcsolás kikocsizva leválasztás 4 biztosító védelem nem választ le (egyszeri) = IGEN Schneider Electric 7

9 Ismertetés 0Fémtokozású gyártott berendezés Tokozási típusok Jellemzôk Fémtokozott Rekeszelt Egyterû Cellák Külsô falazás fém és mindig földelt A középfeszültségû fülkék száma Belsô elválasztások fém és mindig földelt mindegy, hogy fém vagy nem az mindegy, hogy fém vagy nem az Átvezetô szigetelôk alkalmazása lehetséges Feszültség alatti tereket leválasztó redônyök Feszültség alatti kezelhetôség Ívmozgás a cellán belül nehéz, de lehetséges = IGEN 8 Schneider Electric

10 Tervezési szabályok 0Zárlati teljesítmény E 1. példa: 25 ka 11kV üzemi feszültség mellett Zcc R L A Icc Ssc = 3 U Isc B U Zs Bevezetés b A zárlati teljesítmény a hálózat kialakításától és összetevôinek impedanciájától függ: a vezetékek, kábelek, transzformátorok, motorok impedanciájától; azokétól, amelyeken a zárlati áram áthalad. b Ez egy MVA-ben vagy az adott üzemi feszültséghez tartozó kaeff-ben kifejezett maximális teljesítmény, amellyel a hálózat táplálni képes egy berendezést a meghibásodás idôtartama alatt. U : üzemi feszültség (kv) Isc : zárlati áram (kaeff). Lásd a következô oldalakon. A zárlati teljesítmény látszólagos teljesítményként fejezhetô ki. b A megrendelô általában megadja a zárlati teljesítmény értékét, mivel mi ritkán rendelkezünk az annak kiszámításához szükséges adatokkal. A zárlati teljesítmény meghatározásához elemezni kell a hibahelyet tápláló zárlati teljesítményt a legkedvezôtlenebb esetben. A lehetséges tápforrások: b Hálózati betáplálás erôátviteli transzformátoron keresztül. b Generátorról történô betáplálás. b Teljesítmény-visszatáplálás forgó készülékeken (pl. motorokon) vagy közép-/kisfeszültségû transzformátoron keresztül. 63 kv 2. példa: b Az Isc5 általi kisfeszültségû visszatáplálás csak akkor lehetséges, ha a T4 transzformátort egy másik tápforrás táplálja. T1 A T2 Icc1 Icc2 Icc3 A B C D1 D2 D3 b A cellasor három tápforrással rendelkezik (T1-A-T2). v D1 megszakító (zárlat az A helyen) Isc1 + Isc2 + Isc3 + Isc4 + Isc5 v D2 megszakító (zárlat az B helyen) Isc1 + Isc2 + Isc3 + Isc4 + Isc5 v D3 megszakító (zárlat az C helyen) Isc1 + Isc2 + Isc3 + Isc4 + Isc5 D6 MT T3 Icc5 BT 10 kv D4 D5 D7 M Icc4 BT T4 MT Minden egyes Isc áramot ki kell számítanunk. Schneider Electric 9

11 Tervezési szabályok 0Zárlati áram Kivétel nélkül valamennyi áramkört védeni kell zárlat ellen, még elektromos folyamatossági törés esetén is, amely legtöbbször vezeték-keresztmetszet változásnál fordul elô. A zárlati áramot a hálózaton belüli minden lehetséges összeállítási változatra ki kell számolni annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni azokat a jellemzôket, amelyekkel a berendezésnek rendelkeznie kell a hibaáram megszakítása vagy elviselése érdekében. b Háromféle zárlati áramerôsség értéket kell ismernünk ahhoz, hogy ki tudjuk választani a megfelelô kapcsolót (megszakító vagy biztosító) és be tudjuk állítani a védelmeket: v minimális zárlati áramerôsség: Isc = (kaeff) (például: 25 ka rms) Ez egy olyan zárlatnak felel meg, amelyiknél a hiba a védelmi lánc egyik végén következik be [a leágazás végén bekövetkezô hiba (lásd az 1.ábrát)] és nem közvetlenül a megszakító után. Ez az érték szolgál alapul a túláramvédelmi készülékek és biztosítók küszöbértékeinek beállításához, különösen hosszú kábelek vagy nagyobb impedanciájú tápforrások (generátor) esetén. v a maximális zárlati áramerôsség effektív értéke: Ith = (kaeff. 1 s vagy 3 s) (például: 25 ka rms. 1 s) Ith Icc Ez egy olyan zárlatnak felel meg, amelyiknél a hiba a kapcsolókészülék bejövô ági kapcsainak közvetlen közelében keletkezik (lásd az 1.ábrát). Ezt 1 vagy 3 másodperces ka értékben határozzák meg, és a berendezés termikus szilárdságának meghatározására használják. v a maximális zárlati áramerôsség csúcsértéke: (a kezdeti csúcsérték a tranziens szakasz elején) 1. ábra R X középfeszültségû kábel Idyn = (kaeff) (például: ka = ka csúcs IEC vagy ka = 67.5 ka csúcs ANSI ) - Idyn értéke: 2.5 Isc, 50 Hz (IEC) esetén vagy, 2.6 Isc, 60 Hz (IEC) vagy, 2.7 Isc (ANSI) esetén a hálózat egy adott pontjára vonatkoztatva. Áramerôsség Ez határozza meg az áramkör megszakítóinak és kapcsolóinak megszakítási és rákapcsolási teljesítôképességét, valamint a gyûjtôsínek és a kapcsoló elektrodinamikai szilárdságát. 2rIcc Áram csúcsérték= Idyn Egyenáramú összetevô 2rIcc Idô - Az IEC az alábbi értékeket használja: kaeff. Az elôírásokban is általában ezek az értékek szerepelnek. Megjegyzés: b az elôírás tartalmazhat kaeff vagy MVA értéket az alábbiak szerint: Isc = 19 kaeff vagy 350MVA 10kV-nál v Számoljuk ki a 350MVA-nek megfelelô áramerôsséget: 350 I sc = = 20.2 kaeff 3 p 10 A különbség oka a kerekítési módokban és a helyi szokásokban keresendô. Valószínûleg a 19 ka érték a reálisabb. v Másik lehetséges magyarázat: közép- és nagyfeszültségen az IEC 909 a maximális Isc meghatározásához egy 1,1 értékû szorzót alkalmaz. U E I sc = 11, p = p Z cc Z cc (Rövidítésekhez lásd az elôzô oldal 1.példáját). Ez az 1,1-es szorzó 10%-os feszültségeséssel számol a meghibásodott rész kábeleinél. 10 Schneider Electric

12 Tervezési szabályok 0Zárlati áram Transzformátor A transzformátor kapcsain átfolyó zárlati áram meghatározásához ismerni kell a zárlati feszültséget (Usc %). b Az Usc % az alábbi módon határozható meg: A zárlati áram értéke a hálózatba beépített készülékek típusától függ (transzformátorok, generátorok, motorok, vezetékek, stb). feszültségosztó U: O - Ucc V primer szekunder A I: O - Ir Példa: b Transzformátor 20 MVA b Feszültség 10 kv b Usc = 10 % b Bejövô ági teljesítmény: meghatározatlan Sr Ir = = = A 3 U terheletlen 3 p 10 Ir Isc = = = A = 11.5 ka Usc a transzformátor nincs feszültség alatt: U = 0 a szekunder tekercset zárjuk rövidre folyamatosan növeljük az U feszültséget a primer tekercsnél addig, 3 ameddig a szekunder tekercsben az áramerôsség el nem éri a névleges Ir értéket. A primer kapcsokon ekkor mérhetô U érték egyenlô az Usc-vel. b A ka-ben kifejezett zárlati áramot az alábbi képlet segítségével számíthatjuk ki: Ir Isc= Usc Schneider Electric 11

13 Tervezési szabályok 0Zárlati áram G Szinkrongenerátor (váltakozó áramú generátorok és motorok) Egy szinkrongenerátor kapcsain áthaladó zárlati áram kiszámítása igen nehéz, mivel a generátor belsô impedanciája az idôtôl függôen változik. b Ha fokozatosan növeljük a teljesítményt, az áram csökkenése három jellemzô szakaszra osztható: v szubtranziens állapot, (lehetôséget ad a megszakító rákapcsolási teljesítményszükségletének és elektrodinamikai igénybevételének meghatározására), az átlagos idôtartam 10 ms v tranziens állapot, (megadja a berendezés termikus igénybevételét), átlagos idôtartam 250 ms v állandósult állapot, (ez a zárlati áram értéke állandósult állapotban). b A zárlati áramot ugyanúgy kell kiszámítani, mint a transzformátoroknál, de a különbözô állapotokat figyelembe kell venni. Példa: Számítási mód egy szinkrongenerátor vagy szinkron motor esetében b Generátor 15 MVA b Feszültség U = 10 kv b X'd = 20 % áramerôsség Sr 15 Ir = = = 870 A 3 p U 3 p Ir 870 Isc= = = A = 4.35 ka Xcc trans. 20/100 a hiba megjelenik Ir hibátlan állapot szubtranziens állapot tranziens állapot Icc idô állandósult állapot zárlat b A zárlati áram az alábbi képlettel számítható ki: 1 Ir Isc = Xsc Xsc : zárlati áramkör reaktanciája b Egy szinkrongenerátor jellemzô értékei: Állapot Szubtranziens X''d Tranziens X'd Állandósult Xd Xsc % % % M Aszinkron motor b Aszinkron motoroknál v a sorkapcsokon mérhetô zárlati áram azonos az indítási árammal: Isc z 5-8 Ir v a motorok hozzájárulása (áram-visszatáplálás) a zárlati áramerôsséghez: I 3 Σ Ir z A 3-as együttható azt veszi figyelembe, hogy a motorok megállásakor az önindukció a hibaáramot erôsíti. 12 Schneider Electric

14 Tervezési szabályok 0Zárlati áram A háromfázisú zárlati áramerôsség számítási módjának felidézése b Háromfázisú zárlat U 2 Ssc = 1.1 U Isc p 3 = Zsc 1.1 U Isc = ahol Zsc = R 2 + X 2 3 Zsc b Betápláló hálózat Z = U Ssc kv-nál R --- = kv-nál X { kv-nál b Betápláló vezetékek R = ρ L S --- X = 0.4 Ω/km nagyfeszültség X = 0.3 Ω/km közép-/kisfeszültség ρ = Ω cm réz ρ = Ω cm alumínium ρ = Ω cm almélec b Szinkrongenerátorok Z( Ω) = X() Ω = U 2 Xsc (%) Sr 100 Xsc Szubtranziens Tranziens Állandósult hengeres forgórész % % % kiképzett pólus % % % b Transzformátorok (nagyságrendek: fogadjuk el a gyártó adatait) Például: 20 kv/410 V transzformátornál; Sr = 630 kva; Usc = 4 % 63 kv/11 V transzformátornál; Sr = 10 MVA; Usc = 9 % Z() U Ω 2 Usc % = () Sr 100 b Kábelek Sr (kva) to 5000 Usc (%) közép- / kisfesz. nagy- / középfesz X = Ω/km három- vagy egyfázisú b Gyûjtôsínek X = 0.15 Ω/km Schneider Electric 13

15 Tervezési szabályok 0Zárlati áramok b Szinkronmotorok és kompenzátorok Xsc Szubtranziens Tranziens Állandósult nagysebességû motorok 15 % 25 % 80 % kissebességû motorok 35 % 50 % 100 % kompenzátorok 25 % 40 % 160 % b Aszinkronmotorok Ir Z() U 2 Ω = Id Sr csak szubtranziens Isc z z 5-8 Ir Isc 3 Σ Ir, növeli az Isc zárlati áramot Ir mértékû visszatáplálással b Íves zárlat Isc Id = b Transzformátor és egy sorba kötött elem eredô impedanciája v Például, a kisfeszültségû oldal meghibásodása esetén a nagy- /kisfeszültségû transzformátor nagyfeszültségû tápkábelén átfolyó zárlati áram számításához az eredô impedancia az alábbi: U2 R2 = R1( ) 2 U1 és U2 X2 = X1 ( ) 2 U1 azaz U2 Z2 = Z1 ( ) 2 U1 Ez az egyenlet igaz a kábelre bármely feszültségszinten, más szavakkal: igaz bármilyen szériagyártású transzformátorra. Tápforrás Ra, Xa nagyfesz. kábel R1, X1 n transzformátor primer impedanciája: RT, XT kisfesz. kábel R2, X2 A v az impedancia az A hibahelyrôl nézve: RT R1 Ra XT X1 Xa ΣR= R n n n 2 ΣX= X n n n 2 n: a transzformátor áttétele b Az impedancia-háromszög Z = ( R 2 + X 2 ) Z X ϕ R 14 Schneider Electric

16 Tervezési szabályok 0Zárlati áram Példák háromfázisú számításokra A háromfázisú zárlati áramerôsség kiszámításánál a fô nehézséget a hibahely elôtti hálózati impedancia értékének meghatározása okozza. Impedancia módszer A hálózat minden része (táphálózat, transzformátor, generátor, motorok, kábelek, sínek, stb.) egyetlen (Z) impedanciával jellemezhetô, amely egy ohmos (R) és egy induktív (X) úgynevezett reaktancia összetevôbôl áll. Az X, R és Z értékét ohmban fejezzük ki. b Ezen összetevôk közti összefüggést az alábbi képlet adja meg: Z = ( R 2 + X 2 ) (lásd 1. példát szemben) b A módszer lényege: v a hálózatot részekre kell osztani v minden tagra külön ki kell számítani az R és X értéket v a hálózati adatok kiszámítása: - az eredô R vagy X kiszámítása - az eredô impedancia-érték kiszámítása -a zárlati áram kiszámítása. 1. példa: b A háromfázisú zárlati áram: A hálózat kapcsolása Isc = U Zsc A Tr1 Tr2 Eredô kapcsolások Zr Zt1 Zt2 Za Isc : zárlati áramerôsség (ka-ben) U : vonali feszültség (kv) a kérdéses helyen a hiba megjelenése elôtt Zsc : zárlati impedancia (ohm-ban) (lásd a 2. példát lent) Z = Zr + Zt1xZt2 Z = Zr + Zt1 Zt2 Zt1 + Zt2 Za Zcc = Zx/Za Zcc = Z Za Z + Za 2. példa: b Zsc = 0.72 ohm b U = 10 kv 10 Isc = , 27 = ka Schneider Electric 15

17 Tervezési szabályok Zárlati áram Itt van egy megoldandó probléma A feladat kiinduló adatai Tápfeszültség 63 kv A tápforrás zárlati teljesítôképessége: MVA b A hálózat elrendezése: Két párhuzamosan kapcsolt transzformátor és egy generátor b A készülékek jellemzô adatai: v Transzformátorok: - feszültség 63 kv / 10 kv - látszólagos teljesítmények: 1-15 MVA, 1-20 MVA - zárlati feszültség: U sc = 10 % v Váltakozó áramú generátor: - feszültség: 10 kv - látszólagos teljesítmény: 15 MVA - X'd tranziens: 20 % - X"d szubtranziens: 15 % b Feladat: v meghatározandók a zárlati áramerôsség-értékek a gyûjtôsíneken, v meghatározandók a D1 D7 megszakítók megszakító- és bekapcsolási képessége. Egyvonalas rajz Generátor 15 MVA X'd = 20 % X''d = 15 % G1 T1 Transzformátor 15 MVA Usc = 10 % 63 kv T2 Transzformátor 20 MVA Usc = 10 % D3 D1 10 kv D2 Gyûjtôsínek D4 D5 D6 D7 16 Schneider Electric

18 Tervezési szabályok Zárlati áram Íme a feladat megoldása a számítási módszer bemutatásával A feladat megoldása b A különbözô zárlati áramok meghatározása Három tápforrás képes a zárlatot táplálni: a két transzformátor és a generátor. Tegyük fel, hogy a D4, D5, D6 és D7 megszakítókon keresztül nem lehetséges visszatáplálás. Abban az esetben, ha a zárlat az egyik megszakító (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7) bejövô ágában van, akkor ezen átfolyik a T1, T2 és G1 által táplált zárlati áram. b Eredô kapcsolási ábra Mindegyik elem tartalmaz egy ohmos és egy induktív reaktancia értéket, amelyeket egyenként ki kell számítanunk. A hálózat az alábbi ábra szerint képezhetô le: Zr = a hálózat impedanciája Za = a generátor impedanciája, amely az állapot függvényében változó (tranziens vagy szubtranziens) Z15 = a transzformátor impedanciája 15 MVA Z20 = a transzformátor impedanciája 20 MVA gyûjtôsínek A tapasztalat azt mutatja, hogy az ellenállás értéke kisebb, mint a reaktanciájé, ebbôl következôen feltételezhetjük, hogy a reaktancia egyenlô az impedanciával (X = Z). b A zárlati teljesítmény meghatározásához ki kell számítanunk az egyes ellenállások és reaktanciák értékeit, majd külön-külön ki kell számítanunk számtani összegüket: Rt = R Xt = X b Rt és Xt értékét ismerve, ki tudjuk számítani Zt értékét az alábbi összefüggés segítségével: Z = ( ΣR 2 + ΣX 2 ) Megjegyzés: Mivel R értéke elhanyagolható X-hez képest, mondhatjuk, hogy Z=X. Schneider Electric 17

19 Tervezési szabályok Zárlati áram Íme az eredmények! Áramköri elem Számítás Z = X (ohm) Hálózat U Ssc = MVA Zr = = U op. = 10 kv Ssc Transzformátor, 15 MVA (Usc = 10 %) U 2 10 U op. = 10 kv Z = Usc = Sr Transzformátor, 20 MVA (Usc = 10 %) U op. = 10 kv Z20 = U Usc Sr = Generátor, 15 MVA U op. = 10 kv Tranziens állapot (Xsc = 20 %) Szubtranziens állapot (Xsc = 15 %) Gyûjtôsínek A transzformátorokkal párhuzamosan kötve A hálózattal és a transzformátor impedanciával sorba kötve Za = U Xsc Zat = Zas = Sr Z15 Z15 Z Z20 = = Z15 + Z Zr + Zet = Zat = 1.33 Zas = 1 Zet = 0.29 Zer = 0.34 A párhuzamosan kötött generátor egység Tranziens állapot Zer Zer Zat Zat = = Zer + Zat z 0.27 Szubtranziens állapot Zer Zer Zat Zat = = Zer + Zat z 0.25 Megjegyzés: a megszakítóhoz tartozik egy állandósult állapotbéli bizonyos megszakítóképesség effektív értékben és a váltakozó áramú összetevô százalékos értékében kifejezve, amely függ a nyitás idôtartamától és a hálózat értékétôl (kb. 30 %). --- R X Generátoroknál az aperiodikus összetevô igen magas, a számításokat laboratóriumi kísérletekkel kell alátámasztani. Megszakító D4 - D7 Zr Za Z15 Z20 Zt = [Zr + (Z15//Z20)]//Za D3 a generátoré Zr Z15 Z20 Az áramkör eredô impedanciája Megszakító képesség Bekapcsoló képesség Z (ohm) ka eff. 2.5 Isc (ka csúcs) Icc = U = Zsc tranziens állapot Z = 0.27 szubtranziens állapot Z = 0.25 Z = Zsc = = 42.5 Zt = Zr + (Z15//Z20) D1 a 15 MVA transzformátoré Zr tranziens állapot Z = 0.39 Za Z20 szubtranziens állapot Z = 0.35 Zt = (Zr + Z20)//Za D2 a 20 MVA transzformátoré Za Zr Z15 Zt = (Zr + Z15)//Za tranziens állapot Z = 0.47 szubtranziens állapot Z = = = Schneider Electric

20 Tervezési szabályok 0Gyûjtôsín-számítások Bevezetés b A gyûjtôsín méreteit normális üzemeltetési körülményeket alapul véve kell meghatározni. A létesítmény üzemi feszültsége (kv) meghatározza a fázistávolságot, valamint a támszigetelôk alakját és magasságát. A gyûjtôsíneken átfolyó névleges áramerôsség alapján kell megválasztani a vezetôk fajtáját és keresztmetszetét. b Ezek után gyôzôdjünk meg arról, hogy a támszigetelôk elviselik azt a mechanikai, a gyûjtôsínek pedig azt a mechanikai és termikus igénybevételt, amelyet a zárlati áram kifejt. Azt is ellenôrizni kell, hogy a síneken megjelenô vibráció periódusa nem rezonáns-e az áram frekvenciájával. b Egy gyûjtôsín-számítás elvégzéséhez az alábbi mechanikai és villamos adatokra van szükségünk: A gyûjtôsín villamossági jellemzôi Ssc : a hálózat zárlati teljesítménye* MVA Ur : névleges feszültség kv U : üzemi feszültség kv Ir : névleges áram A A gyûjtôsín-számítás valójában annak ellenôrzésére szolgál, hogy sínek kellô termikus és elektrodinamikai szilárdsággal rendelkeznek-e, és nem rezonánsak-e. * Megjegyzés: ezt általában a megrendelô szolgáltatja, de kiszámíthatjuk mi is, ha ismerjük az Isc zárlati áramot és az U üzemi feszültséget: (Ssc = 3 Isc U; lásd a zárlati áramok fejezetben). A gyûjtôsín mechanikai jellemzôi S : a gyûjtôsín keresztmetszete cm 2 d : fázistávolság cm l : szigetelôk távolsága azonos fázison belül cm θn : környezeti hômérséklet (θn 40 C) C (θ - θn) : megengedett hôfokemelkedés* C profil : lapos anyag : réz alumínium elrendezés : lapjára állított élére állított sínek mennyisége fázisonként: * Megjegyzés: lásd az IEC szabvány V táblázatait a következô két oldalon. Összefoglalás: db sín / fázis X cm keresztmetszet Schneider Electric 19

21 Tervezési szabályok 0Gyûjtôsín-számítások Hômérsékletemelkedés Az IEC szabvány V táblázatából merítve. A készülék, az anyag és a szigetelôközeg típusa (Lásd: 1, 2 és 3) Hômérséklet θ ( C) Hômérsékletemelkedés (θ - θn) θn = 40 C esetén Csavaros készülék-csatlakozások (lásd: 7) csupasz réz, csupasz réz-ötvözet vagy alumínium-ötvözet sínekkel az alábbi szigetelô közegekben levegô SF6 * olaj Csatlakozás ezüstözött vagy nikkelezett sínfelületekkel az alábbi szigetelô közegekben levegô SF olaj Csatlakozás horganyzott sínfelületekkel az alábbi szigetelô közegekben levegô SF olaj * SF6: kénhexafluorid Feladatától függôen ugyanaz a készülék a V táblázatban megadott kategóriák közül többen is szerepelhet. Ilyen esetben megengedhetô hômérséklet és hômérséklet-emelkedés értékként a szóba jövô kategóriák közül a legalacsonyabb értékeket kell figyelembe venni. Vákuumos kapcsoló-készülékeknél ezek a megengedhetô hômérséklet és hômérséklet-emelkedés értékek nem alkalmazhatók. A többi készüléknél be kell tartani a V táblázatban megadott határokat. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a szigetelô közeg egyáltalán ne sérülhessen meg. Ha az érintkezô felületek eltérô bevonatúak, akkor megengedhetô hômérséklet és hômérséklet-emelkedés értékként annak az értékeit kell a V táblázatból figyelembe venni, amelyiknél az engedélyezett értékek a legalacsonyabbak. 20 Schneider Electric

22 Tervezési szabályok 0Gyûjtôsín-számítások Hômérsékletemelkedés Kivonat az IEC szabvány V táblázatából. A készülék, az anyag és a szigetelô közeg típusa (Lásd 1, 2 és 3) Hômérséklet θ ( C) A bevonat minôsége olyan legyen, hogy a védôréteg ép maradjon az érintkezési zónában a következô esetekben: - rákapcsolási és megszakítási próbák után (ha vannak ilyenek), - rövid idejû hôállósági vizsgálat után, - a mechanikai élettartam vizsgálatok után, a berendezés minden egyes alkatrészére vonatkozó elôírás szerint. Ha ez nem így történik, akkor az érintkezési felületeket csupasz -nak kell tekinteni. Hômérsékletemelkedés (θ - θn) θn = 40 C esetén Sínérintkezések (Lásd: 4) csupasz réz vagy csupasz réz-ötvözet sínekkel az alábbi szigetelô közegekben levegô SF6 * olaj Csatlakozás ezüstözött vagy nikkelezett sínfelületekkel (lásd: 5) az alábbi szigetelô közegekben levegô SF olaj Csatlakozás horganyzott sínfelületekkel (lásd: 5 és 6) az alábbi szigetelô közegekben levegô SF olaj * SF6: kénhexafluorid Feladatától függôen ugyanaz a készülék a V táblázatban megadott kategóriák közül többen is szerepelhet. Ilyen esetben megengedhetô hômérséklet és hômérséklet-emelkedés értékként a szóba jövô kategóriák közül a legalacsonyabb értékeket kell figyelembe venni. Vákuumos kapcsolókészülékeknél ezek a megengedhetô hômérséklet és hômérséklet-emelkedés értékek nem alkalmazhatók. A többi készüléknél be kell tartani a V táblázatban megadott határokat. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a szigetelô közeg egyáltalán ne sérülhessen meg. 4 Ha az érintkezô felületek eltérô bevonatúak, akkor megengedhetô hômérséklet és hômérséklet-emelkedés értékként annak az értékeit kell a V táblázatból figyelembe venni, amelyiknél az engedélyezett értékek a legalacsonyabbak. 5 6 Biztosítók érintkezôinél a hômérsékletemelkedésnek összhangban kell lennie a nagyfeszültségû biztosítókra vonatkozó elôírásokkal. Schneider Electric 21

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek

Részletesebben

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÉS MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓK KONTAKTOROK Kontaktor definíció: Olyan gyakori működésre alkalmas elektromágneses elven működtetett mechanikus kapcsolókészülék,

Részletesebben

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20 OmegaProt OPT típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára Azonosító: OP-13-6769-20 Budapest, 2005. április Alkalmazási terület Azt OPT típusú öntáp-egység másik ΩProt készülék táplálására és az általa

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból.

Részletesebben

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1 Késes biztosítók A késes biztosító túlterhelés vagy zárlat esetén - a létrejövő hő hatására történő kiolvadás útján - nyitja az áramkört, ezáltal a mögötte lévő vezetékrészt és fogyasztókészülékeket megóvja.

Részletesebben

2014. április 14. NÉV:...

2014. április 14. NÉV:... VILLAMOS ENERGETIKA A CSOPORT 2014. április 14. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. 1. feladat 10 pont 1.1. Az ábrán látható transzformátor névleges teljesítménye 125 MVA, százalékos

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC 60947-3. L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC 60947-3. L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod Táblázat fejlécek piktogramjai Ajtókupplungos Alapkivitel IP65 Tokozva IP65 Isc Rövidzárási áram Umpp Névleges feszültség Impp Névleges áram % Hatásfok Pmax Névleges teljesítmény max Teljesítmény-tolerancia

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport MEGOLDÁS 2014. május 21. 1.1. Tekintsünk egy megoszló terheléssel jellemezhető hálózatot! A hosszegységre eső áramfelvétel i = 0,24 A/m fázisonként egyenlő

Részletesebben

kis vagy közepes bekapcsolási áramok kapcsolására érintkezők anyaga AgNi 2 NO 1 NO + 1 NC 2 NC Lásd rendelési információk 250 / 440 250 / 440 2.

kis vagy közepes bekapcsolási áramok kapcsolására érintkezők anyaga AgNi 2 NO 1 NO + 1 NC 2 NC Lásd rendelési információk 250 / 440 250 / 440 2. 2 vagy 4 érintkezővel: 25, 4 érintkezővel: 40 vagy 63 z érintkezők kivitele: érintkezőhíd nyitott érintkezők távolsága: záró 3 mm, nyitó 1,5 mm (22.32 és 22.34-es típusoknál), nyitó 3 mm (22.44 és 22.64-es

Részletesebben

SPX vízszintes késes szakaszolókapcsoló kalapsínre, szerelőlapra vagy 600mm-es gyűjtősínrendszerre

SPX vízszintes késes szakaszolókapcsoló kalapsínre, szerelőlapra vagy 600mm-es gyűjtősínrendszerre SPX vízszintes késes szakaszolókapcsoló kalapsínre, szerelőlapra vagy mm-es gyűjtősínrendszerre SPX-V függőleges késes szakaszolókapcsoló 0, vagy 85 mm-es gyűjtősínrendszerre 052 052 02 052 04 052 0 052

Részletesebben

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014 Kisfeszültségű termékek Termékválaszték 2014 Megbízható minőség Tartalom Moduláris alkatrészek 01-09 Kismegszakítók és moduláris kapcsolók Életvédelmi relék Időzítő relék és moduláris mágneskapcsolók Túlfeszültség

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport VLLAMOS ENERGETKA PÓTPÓTZÁRTHELY DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTN-KÓD:... Terem és ülőhely:... A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3, 70%-tól 4, 85%-tól

Részletesebben

Háromfázisú aszinkron motorok

Háromfázisú aszinkron motorok Háromfázisú aszinkron motorok 1. példa Egy háromfázisú, 20 kw teljesítményű, 6 pólusú, 400 V/50 Hz hálózatról üzemeltetett aszinkron motor fordulatszáma 950 1/min. Teljesítmény tényezője 0,88, az állórész

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

22-es sorozat - Installációs mágneskapcsolók 25 A

22-es sorozat - Installációs mágneskapcsolók 25 A Installációs mágneskapcsolók 2 vagy 4 érintkezővel, 25 A Érintkezők kettős megszakítási hellyel A nyitott érintkezők távolsága 3 mm (záró) A nyitott érintkezők távolsága 1,5 mm (nyitó) Belső kapcsolási

Részletesebben

írásbeli vizsgatevékenység

írásbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0896-06 Villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 0896-06/3 Mérési feladat

Részletesebben

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A -es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A - 5 mm széles, ultravékony relé - Érzékeny DC tekercs, 170 mw - Biztonsági elválasztás VDE 0160/EN 50178 szerint a tekercs és az érintkezõk között

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

Közreműködők Erdélyi István Györe Attila Horvát Máté Dr. Semperger Sándor Tihanyi Viktor Dr. Vajda István

Közreműködők Erdélyi István Györe Attila Horvát Máté Dr. Semperger Sándor Tihanyi Viktor Dr. Vajda István Villamos forgógépek és transzformátorok Szakmai Nap Szupravezetős Önkorlátozó Transzformátor Györe Attila VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK BUDA PESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGY ETEM Közreműködők Erdélyi

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II. Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás A Fupact készülékek általános bemutatása Fupact termékcsalád leírása és működési módja A Fupact termékcsalád egy készülékbe integrálja a kapcsolás, a szakaszolás és a biztosítófoglalat funkciókat. Ezeket

Részletesebben

TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető

TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető A motorvédőkapcsoló olyan mechanikai kapcsolókészülék, amely hárompólusú érintkezőrendszerből, kéziműködtetésű mechanizmusból, termikus

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W TYTAN R BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ 60 mm-es SÍNRENDSZERRE IS504851 Biztosító betéttartóval (villogó kiolvadásjelző) Szűkitő betéttel D01 és 10x38 mm cilinder betétekhez 400 V AC, 63 A, 50 ka, AC22B, lakatolható,

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W QUADRON CrossLinkBreaker ÉS VolBreaker NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK SZERELŐLAPRA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK QUADRON KAPCSOLÓK Biztosítós kapcsoló NH betétekhez Építési nagyság: 000, 00, 1, 2, 3, 4a Szerelőlapra

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK W MINATÜR RELÉ PT PT 2 pólusú 12 A, 3 pólusú 10 A, vagy 4 pólusú 6 A DC és AC tekercsműködtetés 2,3 vagy 4 váltóérintkező 3000 VA kapcsolási teljesítményig Magasság 29 mm Kadmiummentes érintkező Mechanikus

Részletesebben

Védelmi kapcsolókészülékek

Védelmi kapcsolókészülékek Motorvédő kapcsoló Z-MS Megbízható védelem termikus túlterhelés és zárlat esetén. Alkalmas kiselosztókba történő beépítéshez. Érinkezőállás-kijelző piros - zöld. Fő alkalmazási terület: max. 15 kw (380/400

Részletesebben

J7KNA. Engedélyezések. Rendelési információ. Mini motorindító mágneskapcsoló. A típusszámok magyarázata. A mágneskapcsolóról.

J7KNA. Engedélyezések. Rendelési információ. Mini motorindító mágneskapcsoló. A típusszámok magyarázata. A mágneskapcsolóról. Mini motorindító mágneskapcsoló J7KNA ) A mágneskapcsolóról áltóáramú és egyenáramú működés Integrált segédérintkezők Csavaros rögzítés és bepattintható kivitel (35 mm-es DIN-sín) 4 5,5 -os (AC 3, 380/415)

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 00 LSTD0032 Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció

Részletesebben

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20540 Budapest, 2014. július A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.16. Első kiadás

Részletesebben

Mini motorkontaktor J7KNA Fő mágneskapcsoló Tartozékok Engedélyezések Követelmény Útmutató száma (US,C)

Mini motorkontaktor J7KNA Fő mágneskapcsoló Tartozékok Engedélyezések Követelmény Útmutató száma (US,C) Mini motorkontaktor J7KNA ) Fő mágneskapcsoló Váltóáramú és egyenáramú működés Integrált segédérintkezők Csavaros rögzítés és bepattintható kivitel (35 mm-es DIN-sín) 4 55 -os (AC 3 380/415 V) teljesítmény

Részletesebben

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai Transzformátorok Magyar találmány: Bláthy Ottó Titusz (1860-1939), Déry Miksa (1854-1938), Zipernovszky Károly (1853-1942), Ganz Villamossági Gyár, 1885. Felépítés, működés Transzformátor: négypólus. Működési

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Beltéri szekrények és moduláris elosztók

Beltéri szekrények és moduláris elosztók eltéri szekrények és moduláris elosztók.3.47.60.68.2.8.0 Áramkörvédelem Életvédelem Kiegészítő berendezések Kényelmi funkciók Szekrények Record Plus ( keret 60 ) eltéri szekrények és moduláris elosztók

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Installációs kontaktorok - VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463

Installációs kontaktorok - VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463 Installációs kontaktorok VS0, VS0, VS0, VS, VS0, VS áramkörök kapcsolására, különösen rezisztív típusú terhelésekhez és háromfázisú aszinkron motorokhoz VS0 érintkezőinek száma: VS0 érintkezőinek száma:

Részletesebben

Szigetelés- vizsgálat

Szigetelés- vizsgálat Szigetelésvizsgálat 1 Szigetelés vizsgálata DC vizsgálat elmélet Vizsgáló feszültségszintek Diagnosztikai eljárások 2 Elmélet 3 Mit okoz a szigetelés meghibásodása? Öt alaptényező ami a szigetelés letöréséhez

Részletesebben

2013. április 15. NÉV:... NEPTUN-KÓD:...

2013. április 15. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... VILLAMOS ENERGETIKA A CSOPORT 2013. április 15. NÉV:... 390.4C, 160.2A, 104H, ---, 1.3E, 201.4C, 302.2G, 205.1G, 210.1B, 211.1B NEPTUN-KÓD:... 380.1A,???, 80.1B, 284A Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5.

Részletesebben

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés

Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés W IMPULZUSKAPCSOLÓ STELLA W SCHRACK INFO Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés 142 LQ540000 W FUNKCIÓK

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 10. tétel Milyen mérési feladatokat kell elvégeznie a kördiagram megszerkesztéséhez? Rajzolja meg a kördiagram felhasználásával a teljes nyomatéki függvényt! Az aszinkron gép egyszerűsített kördiagramja

Részletesebben

C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika

C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika DC áramkörök védelme C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika A C60PV-DC egy DC kismegszakító többfüzéres (multi string). PB105200-50 Kiegészítve csatlakozódoboz kapcsolókkal (pl: C60NA-DC), a C60PV-DC

Részletesebben

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK W TÖBBFUNKCIÓS RELÉ MT MT W SCHRACK INFO 2/3 pólusú 10 A 2 vagy 3 váltóérintkező Kadmiummentes érintkező DC és AC tekercsműködtetés A mechanikus állásjelzés alapkivitel Opcionális villamos állásjelzés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO

TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO Funkcionális elektronika TERMOPTO TERMOPTO A LED-es állapotjelzés a kapcsolási állapotról ad információt. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

Határérték-kapcsolók AC/DC áramkörök felügyeletére

Határérték-kapcsolók AC/DC áramkörök felügyeletére Határérték-kapcsolók AC/C áramkörök felügyeletére Tartalom Határérték-kapcsolók AC/C áramkörök felügyeletére Határérték-kapcsolók AC/C áramkörök felügyeletére Határérték-kapcsolók AC/C áramkörök felügyeletére

Részletesebben

NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK

NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E L S Ô S Z I N T E N SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK JELLEMZŐK Mágneses csatolás az úszó és kapcsolóelem között Segédenergia

Részletesebben

Védőrelék. Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel

Védőrelék. Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel Védőrelék A védőrelék széles körben használatosak az ipari célú villamos installáció területén. A vezérléstechnika alapvető kapcsolásainak fontos elemeiként elengedhetetlen kellékei a villamos hálózatok

Részletesebben

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1 Hőkioldó J7TKN ) Hőkioldó Közvetlen, különálló felszerelés Egyfázisú érzékenység az IEC 947-4-1-nek megfelelően Érintésvédett kialakítás (BGV A2) Tartozékok Gyűjtősínkészletek Különálló felszereléshez

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK TARTALOMJEGYZÉK Alapadatok 3 Felépítés 4 Méretek 5 Műszaki adatok 5 Felszerelés 6 Szabályozás 8 Kapcsolási sémák 9 Légsebesség 9 Keverőelem 10 EL 2 ALAPADATOK EL Fűtőteljesítmény

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként,

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként, 5SL Kismegszakítók BET Kisfeszültségű áramkör védelem z új 5SL kismegszakító 6 k-ig terjedő alkalmazáshoz. készülék rendelkezik az összes Siemens kismegszakítónál megszokott szolgáltatási jellemzővel.

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi Tiborné - Dr. Varga László VILLENKI VEIKI VEIKI-VNL

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Új IEC kapcsolóberendezés szabvány

Új IEC kapcsolóberendezés szabvány Új IEC kapcsolóberendezés szabvány Drexler Péter AREVA Hungária Kft. MEE Villamos kapcsolókészülékek és berendezések szakmai nap Budapest 2007.november 13. Az IEC nagyfeszültségű berendezés-szabványok

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás Általános tulajdonságok Ith: Ui: Uimp: Ue: Ie: Maximálisan megengedett állandósult áram Névleges szigetelési feszültség Névleges lökőfeszültség állóság Névleges üzemi feszültség Névleges üzemi áram Leválasztásra

Részletesebben

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1 Hőkioldó J7TKN ) Hőkioldó Közvetlen és különálló felszerelés Egyfázisú érzékenység az IEC 947-4-1-nek megfelelően Érintésbiztos (VBG 4) Tartozékok Gyűjtősín-készletek Egyetlen felszereléshez tartozó készlet

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás Meddő teljesítmény A meddő teljesítmény ítása A fázisjavítás vektorábrája: Qc = Pa (tg ϕ tg ϕ ). Hálózati jellemzők A kisfeszültségű fázisjavító berendezés által szolgáltatott meddő teljesítmény értékét

Részletesebben

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység Az áramkiesés tartama alatt igen fontos a telekommunikációs és rádiókészülékek akkumulátorról történő üzemben tartása. Sajnálatos módon az ilyen akkumulátorok

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

Hőmérséklet-szabályozás

Hőmérséklet-szabályozás Áttekintés PB501158 PB501159 Állítható termosztátok O (kék gomb) záró érintkez vel a ventilátor indításának vezérléséhez, ha a h mérséklet meghaladja a kijelzett maximum értéket. C (piros gomb) nyitó érintkez

Részletesebben

SORBAÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK

SORBAÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK SORBAÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK KISMEGSZAKÍTÓK BMS6 6kA (0kA)... 2 SI-E KESKENY KIVITEL (+N) 6kA... 0 BMS0-DC EGYENÁRAMÚ KIVITEL 7,5kA... BMS0 0kA (5kA)... 2 BMS0-H VEZÉRLÕKÖRI KISMEGSZAKÍTÓ 0kA (5kA)... 22 BMS

Részletesebben

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei.

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Miről szeretnék beszélni! Rendszer Rendszerösszetevők Az egyenáram élettani hatásai Tűzvédelem megvalósítási lehetőségei A rendszer?

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. február 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 180 perc

Részletesebben

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem i MSZ EN 50020:2003 Épületvillamosság Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok MSZ EN 50394-1:2004* Villamos gyártmányok robbanóképes

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó

Részletesebben

J7KNA-AR. Engedélyezések. Rendelési információ. Négypólusú mini mágneskapcsolók. A típusszámok magyarázata. Fő mágneskapcsoló.

J7KNA-AR. Engedélyezések. Rendelési információ. Négypólusú mini mágneskapcsolók. A típusszámok magyarázata. Fő mágneskapcsoló. Négypólusú mini mágneskapcsolók J7KN-R Fő mágneskapcsoló áltóáramú és egyenáramú működés Négy-, hat- és nyolcpólusú változatok különböző konfigurációkban áltóérintkezők Csavaros rögzítés és bepattintható

Részletesebben

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás Az alábbiakban összefoglaltuk a fontosabb szabványokat, amelyek szükségesek lehetnek a mindennapi munkáink során. Igyekszünk minden változást naprakészen vezetni ezen az oldalon. Minden ezzel kapcsolatos

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10

Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10 Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10 HM03-AD5.1 ARON útváltó alaplapos beépítéshez, csatlakozó furatkép CETOP RP 121H 4.2.4.05 és/vagy UNI ISO 4401-AC-05-4-A szerint. Nagy megengedett térfogatárammal és magas

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

Villamosság biztonságtechnikája I. rész

Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamos alapfogalmak 1. Ismertesse az áramforrás és az áramkör fogalmát (áramkör rajza)! Az áramkör elemei? 2. Mi a villamos áram, feszültség és az ellenállás?

Részletesebben

MaxiCont. Mauell gyártmányú hibajelző relék MR 12 MR 22

MaxiCont. Mauell gyártmányú hibajelző relék MR 12 MR 22 Mauell gyártmányú hibajelző relék A hibajelző relék különböző villamos eszközök (pl. magszakító, szakaszoló, transzformátor, generátor stb.) rendellenes üzemállapotainak, mechanikai, fény és villamos távjelzéseire

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben