MINŐSÉGKONTROLLING HÁZI DOLGOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGKONTROLLING HÁZI DOLGOZAT"

Átírás

1 MINŐSÉGKONTROLLING HÁZI DOLGOZAT Készítette: Kárpáti Szilvia Közgazdász gazdálkodási szak Kontrolling szakirány Levelező tagozat Neptunkód: ICI6J május 15. 1

2 Bevezetés A fejlett piacgazdaságokra jellemző, hogy a vállalatok előtérbe helyezik a minőséget, mivel az versenyképességüket jelentős részben meghatározza. Ezzel, a fogyasztók szempontjából üdvözlendő jelenséggel párhuzamosan megjelent a feltörekvő gazdaságokban az a tendencia, hogy az ár csökkentése vált a legfontosabb feladattá, ami gyakran a minőség rovására megy. A vásárlók a kedvező ár mellett egyre jobban igénylik azt, hogy a termékek tartósabbak, és megbízhatóbbak legyenek, elvárják azt, hogy a termékek minden árszinten elfogadható és állandó minőséget mutassanak. Elméleti megközelítés A fejlett országokban működő vállalkozások gazdaságos működéséhez elengedhetetlen az állandó, jó minőség fenntartása, hiszen csak ezen keresztül köthetik magukhoz fogyasztóikat. A minőség javítása nem csak sales és marketing szempontból fontos, hanem ezen keresztül javítható a gyártási folyamat hatékonysága, többek között a selejtmennyiség csökkentésén keresztül. A magas minőség biztosításának egyik legjobb, legelterjedtebb módja valamilyen teljes körű minőségszabályozási rendszer alkalmazása. Ezek a rendszerek két fő pillérre támaszkodnak. Alapelvük, hogy elsőre kell a terméket a legjobb minőségben elkészíteni (szolgáltatást nyújtani), valamint sosem feledkeznek el arról, hogy a vevők jelentik számukra a biztos megélhetést, tehát ennek a csoportnak az elégedettségére kell mindenáron törekedniük. A minőségkontrolling a minőségügyi rendszerrel, azon belül is elsődlegesen a minőségköltségek tervezésével, tervtény elemzésével és az ezekhez kapcsolódó információk kezelésével foglalkozik. A minőségkontrolling lehetővé teszi a minőséggel kapcsolatos költségek összegyűjtését, elősegíti a döntéshozatalt, fel hívja a figyelmet a gyenge pontokra, és beépül a költséggazdálkodásba. A teljes körű minőségszabályozás legfontosabb jellemzője, hogy a tevékenység minden elemére kiterjed, így május 15. 2

3 a piackutatásra, a termékek tervezésére, a technológia tervezésére, a beszerzésre, a gyártás folyamatos ellenőrzésére, a késztermék utóellenőrzésére, a raktározás módjára, a csomagolás módjára a kiszállításra, a felszerelésre, a termék szervízelésére, a termékkel kapcsolatos vélemények összegyűjtésére. A teljes körű minőségszabályozási rendszert alkalmazó vállalatnak minden egysége felelősséget vállal a minőség megvalósításáért, minden egyes alkalmazott felelős a magas minőségért, ami egyedileg mérhető is. Hazánkra is jellemző, hogy az elmúlt években előtérbe került a minőség, amelynek leginkább látható jele az ISO rendszer alkalmazásának rohamos terjedése. Mivel a külföldi vállalatok számára egyértelmű, hogy ezek a független minőségbiztosítási rendszerek segítik őket a megfelelő hazai partner kiválasztásában, még inkább előtérbe kerül az ISO rendszerek nem számszerűsíthető hozadéka. A termékek minőségének figyelemmel kísérése nem csak a versenyképesség miatt fontos, hanem azért is, mert jelentősen befolyásolja a vállalkozás tevékenységének gazdaságosságát, jövedelmezőségét. A nem megfelelő minőség súlyos károkat okoz. A selejt előállítása, javítása megemeli a költségeket anélkül, hogy árbevétel képződne, a kifogásolható minőségű terméket a vevő nem veszi át, esetleg árengedményt kell adni, valamint magasabbak lesznek a garanciális költségek is. A fentiek alapján elengedhetetlen, hogy a vállalatok folyamatosan keressék a minőség javításának lehetőségeit, feltárják a hibák okozóit. Ebben a tevékenységben lehet segítségükre a minőségkontrolling május 15. 3

4 A szakirodalom szerint a minőségkontrolling három részterületre bontható: Egyrészt vizsgálni kell a késztermékek minőségének alakulását, másrészt vizsgálni kell a gyártás minőségének alakulását, harmadrészt kiemelten kell ellenőrizni a minőségköltségek alakulását. A késztermékek minőségének elemzésére áll a legtöbb módszer rendelkezésünkre. Ilyenkor a termék eladhatóságát értékeljük, valamint azt, hogy az élettartama alatt megbízhatóan, rendeltetésszerűen működike. A minőség vizsgálatához a legfontosabb információkat fogyasztóinktól szerezhetjük meg. A vállalkozásnak be kell gyűjteniük szervízhálózatukból a garanciális és a garancia időn túli javítások adatait, valamint a vevőszolgálatokon elérhető fogyasztói véleményeket, javaslatokat kell megvizsgálni. A cég termékeit forgalmazó kereskedőktől is lehet információhoz jutni, hiszen ők a konkurens cégek termékeit is ismerik, azok minőségét össze tudják mérni a saját termékek minőségével. Ezeknek az alapadatoknak a segítségével fényt lehet deríteni a termékek rejtett hibáira, illetve ötletet lehet meríteni további fejlesztésükhöz. A termékek minőségének elemzésére lehetőség nyílik az ún. benchmarking módszereinek felhasználásával, ám ez Magyarországon mind a mai napig nem terjedt el. A benchmarking keretében a vállalkozás hasonló termékeinek minőségével, illetve más vállalkozások hasonló termékeinek minőségével vetik össze a cégek saját termékeiket. Az összehasonlítás középpontjában az idő, a költség és a minőség áll. A minőséggel kapcsolatban a benchmarking rávilágít azokra a területekre, amelyeket fejleszteni kell a vállalkozásnak. A fogyasztóktól, kereskedőktől begyűjtött információk alapján vizsgálható a termékek élettartama, az, hogy mennyi ideig működik megbízhatóan a termék, mennyi az átlagos működési idő az első meghibásodásig, mennyi a meghibásodások közötti átlagos működési idő, illetve mennyi időt vesz igénybe a javítás. A vállalkozások felhasználják a minőség miatt adott árengedmények alakulását a késztermékek minőségének vizsgálatához, csakúgy, mint a kötbérek és kártérítések alakulását is. A fenti elemzéseket azoknál a termékeknél amelyek osztályokba sorolhatók kiegészíthetjük különböző mutatószámok számításával is. A szabvány termékek egy részénél lehetőség nyílik a különböző minőségi osztályokba történő besorolásra. Ilyen termékek jellemzően az építőanyagok, a cipők, textilipari termékek, stb A minőség alakulásának vizsgálatához ezeknél a termékeknél számíthatjuk az egyes minőségi osztályokba tartozó termékek május 15. 4

5 részarányának az átlagos alakulását, valamint megállapíthatunk két mutatószámot, az ún. átlagos minőségi kategóriát és az átlagos minőségi együtthatót. Az átlagos minőségi kategória a minőségek (I.II.III. osztály) termelt mennyiséggel súlyozott átlaga. Az átlagos minőségi kategória legkedvezőbb értéke 1, ebben az esetben minden termék első osztályú. Amikor a minőség alakulását egyik időszakról a másikra vizsgáljuk, azt tartjuk kedvezőnek, ha a mutató értéke csökken. Az átlagos minőségi együttható esetében az kerül számszerűsítésre, hogy a termelési érték hány százaléka az I. osztályú áron számított (tehát legjobb minőség esetén elérhető) termelési értéknek. Késztermék termelési értéke Az átlagos minőségi együttható képlete: 1. o. áron számított termelési érték A mutató kedvező értéke 100%, és amennyiben a minőség alakulását vizsgáljuk, az tartjuk jónak, ha a mutató emelkedik (minél inkább közelíti a 100%ot). A gyártás minőségének elemzése során a gyártásban képződő selejt mennyiségét és értékét állítjuk vizsgálatunk középpontjába. A képződő selejt a rossz minőségű munka következménye, így kézenfekvő ennek felhasználása vizsgálataink során. Az elméleti megközelítések szerint a selejt elemzését a vállalkozáson belüli önelszámoló egységekre, felelősségi központokra különkülön kell elvégezni, amennyiben ezt a selejtanalitika lehetővé teszi további termékenkénti, termékcsoportonkénti bontásban. A gyártás minőségének vizsgálatához a legfontosabb mutatószám a selejt százalék, amely Selejt *100 Termelés = Selejt százalék módon számítható ki. Ha a selejt százalékot termékekre, illetve termékcsaládokra állapítjuk meg, természetes mértékegységek felhasználásával is számszerűsíthetjük. Selejt mennyisége *100 Termelés mennyisége = Selejt százalék Amennyiben azonban egy többféle terméket is előállító üzemre határozzuk meg a mutató értékét, a természetes mértékegységek nem alkalmazhatók, mivel ilyen módon nem összesíthetők a különféle alkatrészek, termékek mennyiségei. Ebben az esetben a selejt arányának számításához értékmutatókat alkalmazunk. Így az átlagos selejtszázalék képlete: május 15. 5

6 Bruttó selejtkár *100 = Átlagos selejt százalék Termelési érték A mutató számlálójába az ún. bruttó selejtkár kerül, ami végleges selejt esetén megegyezik a selejt alkatrész (termék) selejtté válásáig felmerült közvetlen költségeivel, javítható selejt esetén pedig a javítás költségeivel. A bruttó selejtkár mellett a vállalati gyakorlatban találkozunk a nettó selejtkár kategóriájával is. A nettó selejtkár a selejt miatti tényleges veszteséget mutatja, számításakor a bruttó selejtkárt csökkentjük a selejt alkatrész, termék hulladékértékével, valamint növeljük a selejt miatt fizetett kártérítés összegével. Tekintettel arra, hogy a minőség szempontjából közömbös, hogy a selejtes terméket értékesíteni tudtáke később, a minőségkontrolling vizsgálatainak középpontjában mindig a bruttó selejtkár áll. A gyártás minőségének vizsgálata során hasznos információhoz juthatunk a bruttó selejtkár alakulásának elemzéséből is. A bruttó selejtkár növekedésének a következő okai lehetnek: a termelés volumenének változása, a termelés összetételének változása, a gyártás minőségének változása. A fent bemutatott elvégezhető számítások mellett az minőségkontrolling fontos területe annak meghatározása, hogy mekkora termelés kiesés következett be. Ennek számszerűsítéséhez a következő összefüggés alkalmazható: Termeléskiesés = Selejtre vagy selejtjavításra fordított idő * 1 órára jutó termelési érték A gyártás minőségének vizsgálatánál a számítások mellett nagy jelentőssége van annak, hogy keressük a selejt okait, okozóit. A vizsgálat során számszerűsíthetjük azt, hogy a bruttó selejtkár hogyan oszlik meg a különböző okok között, így megállapítható, hogy a bruttó selejtkár hány százalékát okozta a nem megfelelő munkavégzés, a gépek rossz állapota, a konstrukció hiányosságai, az alkalmazott technológia hibái, valamint a beszerzett anyagok rossz minősége. A minőségkontrolling harmadik nagy területét a minőségköltségek elemzése adja. A vállalkozások piaci sikerének kulcsa a gazdaságos működés. A minőségköltségek elemzése segítséget nyújt a vállalkozás gyenge pontjainak feltárásában, és a gazdaságos működéshez vezető út lépcsőinek meghatározásában. A minőséggel kapcsolatos veszteségek csökkentésével a vállalati összköltségben megtakarításokat lehet elérni akkor is, ha ezzel párhuzamosan emelkednek a hibák megelőzésének költségei május 15. 6

7 A minőségköltségeket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: Működési minőségköltségek Szabályozási költségek Szabályozás meghibásodásának a költségei Megelőzési költségek Értékelési költségek Belső hibák költségei Külső hibák költségei A szakirodalom szerint az ún. működési minőségköltségek a minőség meghatározásával, kialakításával és szabályozásával, valamint a minőségi és biztonsági követelményeknek való megfelelés értékelésével és visszacsatolásával foglalkoznak. A megelőzés költségei közé azok a költségek kerülnek besorolásra, amelyek a hibák, a nem megfelelő minőség elkerülése és a rossz minőségű termékek előállításának megelőzése érdekében merülnek fel. A szakirodalom ide sorolja a minőségügyi műszaki tervezés költségeit, a minőségügyi képzés, munkaerő továbbképzés, folyamatszabályozás, stb. költségeit. Az értékelési költségek között kerülnek kimutatásra a minőség megtartása érdekében felmerült költségek. Ilyen költségek például a beszerzett anyagok, áruk ellenőrzésének költségei és a minőségügyi vizsgálatok költségei. A szabályozás meghibásodásának költségei amiatt merülnek fel, hogy az anyag és a termelés nem felelnek meg a minőségi követelményeknek. A belső hibák költségei a vállalaton belüli nem megfelelő minőségű folyamatok költségei. Ide tartozik a selejt, a selejtjavítás költségei, valamint az újra megmunkált anyagok költségei. A külső hibák költségei pedig a vállalkozáson kívül felmerülő hibák költségei. Ilyenek lehetnek a garanciális javítások, a cserék költségei, a garanciális időn túli javítások költségei valamint a termékfelelősség költségei. Általánosan elfogadott az a vélemény, hogy a megelőzési és értékelési költségek a piaci siker eléréséhez szükségesek, így azok meggondolatlan csökkentése komoly versenyhátrányt okozhat. Ezzel szemben a hibaköltségek egyértelműen veszteségnek tekinthetők. A fent május 15. 7

8 bemutatott költségek csak egy részét fedik le a minőségből fakadó költségeknek, mivel ennél sokkal nagyobb alternatív költséget jelenthet a vállalatnak egy rossz sorozat hírnév rontó hatása után a vevők átpártolása más gyártók termékeihez. A minőségköltségeket többféle módon vizsgálhatjuk. Vizsgálhatjuk megoszlásukat, arányuk változását, viszonyíthatjuk őket az elvárt költségekhez, illetve egyéb vetítési alapokhoz (pl. árbevétel). A minőségkontrolling egyik kiemelt feladata a minőségköltségek optimális pontjának meghatározása és ennek a költségnek az integrálása a szervezet egyéb költségei közé. Az optimális pont ott határozható meg, ahol a szabályozási költségek éppen metszik a szabályozás meghibásodásának költségeit jelző egyenest, mivel jól működő vállalat esetében itt lesz az az optimális pont ahol a minőségből fakadó költségek a legalacsonyabbak lesznek. Esettanulmány A késztermékek minőségének elemzése A ZiZi Kftnek, amely építőanyag gyártással foglalkozik, az alábbiak szerint alakult a cement termelése: Minőségi osztályok I. II. III. Összesen / Átlagosan Tervezett termelés Tervezett nettó eladási ár Tényleges termelés Tényleges nettó eladási ár A ZiZi Kft. először megoszlási viszonyszámokat számol annak megvizsgálására, hogy hogyan alakult a termelés az egyes időszakokban. Osztály Terv Tény I / 1750 = 80% 1300 / 1800 = 72,22% II. 17,14% 16,67% III. 2,86% 11,11% Az átlagos minőségi kategória számítása: május 15. 8

9 1400*1+ 300* *3 Terv: = 1, *1+ 300* *3 Tény: = 1, Az átlagos minőségi kategória változása alapján megállapíthatjuk, hogy a társaság a tervezetthez képest rosszabb minőségben termelt, mivel a mutató tény adata nagyobb, mint a tervezett érték. Az átlagos minőségi együttható számítása: 1400*18, * *15 Terv: *100 = 98,07 % 1750*18,5 1300*18, * *15 Tény: *100 = 96,55 % 1800 *18,5 Az átlagos minőségi együttható érétke is azt mutatta 2005ben, amit az átlagos minőségi kategória már előre vetített, hogy a tervezett minőségtől való eltérés miatt veszteségeket szenvedett el a társaság a cement értékesítésén. A gyártás minőségének elemzése A ZiZi gyár négyfajta tégla termékének, és a készítésükkor képződött selejt mennyiségének alakulását az alábbi táblázat mutatja: Termékek Termelés (kg) Termelési érték terv áron (eft) Bruttó selejtkár (eft) Termékek Terv Tény Terv Tény Terv Tény T1 T2 T3 T Összesen A termékenkénti selejt százalék meghatározása: Termék Terv Tény T1 600 / * 100 = / * 100 = 3,6 T2 2 2 T3 5 4,9 T május 15. 9

10 A fenti táblázatból jól látszik, hogy a tervezetthez képest a termékenkénti selejt százalékok csökkentek vagy változatlanok maradtak a tervekhez képest, ami kedvező változásnak minősül. Az átlagos selejtszázalék meghatározása: *0, * 0, *0, * 0,06 Terv: *100 = 4,70 % * 0, * 0, * 0, * 0,06 Tény: *100 = 4,77 % Az előző pontban megállapított eredménynek látszólag ellentmond az, amit az átlagos selejt százalékok mutatnak, ám ez a valóságban nem így van. A gyártás minősége javult, csak a termelés volumene is emelkedett, és a termelés összetétele is eltolódott a nagyobb fajlagos selejt százalékú termékek irányába, ez okozza az összességében kedvezőtlennek tűnő változást. A ZiZi vállalat analitikus nyilvántartásaiból megszerzett adatok alapján megállapítható, hogy a minőségköltségek az alábbiak szerint alakultak. Megnevezés Terv (eft) Tény (eft) Megelőzés költségei: Minőségtervezés Minőségügyi képzés Beszállítók értékelése Minőségügyi adatok gyűjtése, értékelése Egyéb költségek Összesen: Érékelési költségek: Beszerzett anyagok vizsgálata Laboratóriumi szolgáltatás Gyártásellenőrzés Minőségellenőrzési eszközök karbantartása Egyéb költségek Összesen: Belső hibák költségei: Selejt saját hibából Selejt szállító hibájából Selejtjavítás saját hibából Selejtjavítás Szállító hibájából Minőségi hiányosságok miatti állásidő Anyagbeszerzési, szállítási, rakodási hiba Egyéb költségek május Összesen: Külső hibák költségei: Garanciális költségek

11 Termékcsere Termékfelelősség 60 Egyéb költségek Összesen: Más vállalatoknál amelyek egy termékkör gyártásával foglalkoznak lehetőség nyílna az egy termékre jutó minőségköltségek elemzésére, ám ez a ZiZi vállalatnál nem megvalósítható a termékek túlzott különbözősége miatt (tégla és cement). Megnevezés Megelőzési költségek Értékelési költségek Szabályozás költségei összesen: Belső hibák költségei: Külső hibák költségei: Szabályozás meghibásodásának költségei összesen: Terv Költség Részarány (eft) (%) , , , , ,86 Tény Költség Részarány (eft) (%) , , , , , , ,85 Minőségköltségek összesen: Amint az a ZiZi vállalat minőségpolitikájából és a fenti számokból is látszik, a minőségköltségek meghatározó hányadát a szabályozási költségek teszik ki. A költségek alapvetően jó alakulásától függetlenül vizsgálni kell, hogy a szabályozás meghibásodásának költségei mitől emelkedtek meg a tervezetthez képest. Összefoglalás: Amint azt a fent bemutatott értekezésből és az esettanulmányból láthatjuk, a minőségkontrolling sokkal fontosabb szerepet játszik a vállalkozások életében, mint azt a rendszerváltás előtt sejtettük. Ennek oka a piaci versenyben keresendő, amely a vevők megnyerését és a költségek csökkentését teszi kötelezővé minden fennmaradni kívánó vállalat számára. A minőségkontrolling talán legfontosabb, mindenki által követendő mottója, amely a fenti célok megvalósulását leginkább segíti: Mindent elsőre csinálj jól! Kárpáti Szilvia Erzsébet május

12 Irodalomjegyzék Dr. Bíró Tibor Dr. Pucsek József Sándor Lászlóné Dr. Vörös László: Termelőszolgáltató tevékenyslgek elemzése és ellenőrzése III Körmendi Lajos Tóth Antal: A Controlling tudományos megközelítése és alkalmazása Dr. Gazsó József Dr. Körmendi Lajos: Az elemzésellenőrzés módszertana Roóz J.: Vezetésmódszertan Körmendi L.: Értékelemzés Körmendi L. Tóth A.: Controlling a hazai szervezetek gazdálkodási gyakorlatában Schröter K.: Operatív controlling III. Mann Mayer: Controlling kezdők számra Zéman Z.: Controlling szerepe a magyar vállalkozásokban május

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Dr. Túróczi Imre Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Szolnoki Főiskola Szerző: Dr. Túróczi Imre Lektor: Dr. Kovács Árpád ISBN 978-963-89339-3-5 Szolnok, 2011. Előszó Tisztelt

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

A minőségirányítás eszközei

A minőségirányítás eszközei A minőségirányítás eszközei Bevezetés A minőségirányítás eszközei között bemutatott minőségtechnikák általában valamely minőséggel kapcsolatos probléma megoldását segítik elő. Egy adott szervezet minőségjavítása

Részletesebben

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet)

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) 2201-06 modul Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) o szóbeli: 20 db tétel (kereskedelemmel, vállalkozásindítással stb. kapcsolatos elméleti kérdések) o gyakorlat: a gyakorlati kérdéseket

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány EGY FEJLŐDŐ KISVÁLLALAT, A NÁDLAND KFT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS

Részletesebben

A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák. Dr. Berényi László. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák. Dr. Berényi László. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák Dr. Berényi László 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Szerkesztette: Dr. Berényi László Szakmai lektor: Dr. Szintay

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

Logisztikai alapismeretek /anyagellátás, szállítás/

Logisztikai alapismeretek /anyagellátás, szállítás/ Weiser Attila Logisztikai alapismeretek /anyagellátás, szállítás/ A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Buzás Gyula - Csendes István - Túróczi Imre

Buzás Gyula - Csendes István - Túróczi Imre SZOLNOKI FŐISKOLA Buzás Gyula - Csendes István - Túróczi Imre FELADATGYŰJTEMÉNY (Chikán Attila Bevezetés a vállalatgazdaságtanba című tankönyvéhez) Szolnok, 2007 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. A vállalat érintettjei,

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Az üzleti terv fejezetei

Az üzleti terv fejezetei Az üzleti terv alábbiakban bemutatott lehetséges felépítése a következő könyvből származik: Demeter László Fülöp Gábor Hollóné dr. Kacsó Erzsébet Dr. Kádek István Námor Anna Dr. Papanek Gábor DSc. Dr.

Részletesebben

MINŐSÉGÜGY DIÓHÉJBAN

MINŐSÉGÜGY DIÓHÉJBAN I. Mi a minőség? Ez, ami a gasztronómiai kultúra remeke. Magában foglalja a nyersanyagok kiválasztásának, az ételkészítés, a terítés művészetét Vagy ez, amiről tudod, hogy a Mc Donalds-nál bárhol a világon

Részletesebben

beszerzés: Stratégiai szintû Életünk napi eseményei kapcsán mindannyian foglalkozunk lehetséges-e, megéri-e? Ménesi Balázs és Héjj Tibor

beszerzés: Stratégiai szintû Életünk napi eseményei kapcsán mindannyian foglalkozunk lehetséges-e, megéri-e? Ménesi Balázs és Héjj Tibor Stratégiai szintû Ménesi Balázs és Héjj Tibor beszerzés: lehetséges-e, megéri-e? Életünk napi eseményei kapcsán mindannyian foglalkozunk beszerzéssel s az autóvezetéshez és a focihoz hasonlóan mindenki

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Vállalati integrált kockázatkezelés (I. rész)

Vállalati integrált kockázatkezelés (I. rész) Dr. Horváth Zsolt, ügyvezetõ igazgató, INFOBIZ Kft. Szlávik Péter, managing partner, Boda & Partners Vállalati integrált kockázatkezelés (I. rész) 1. Bevezetés Jelen publikáció elõzményei: A közelmúltban

Részletesebben

Szakdolgozat Ganczer Tamás 2010

Szakdolgozat Ganczer Tamás 2010 Szakdolgozat Ganczer Tamás 2010 1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A kkv szektor jellemzői és finanszírozási

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV. Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV. Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. The project is co-financed

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

Teljesítménymérés a védelemben

Teljesítménymérés a védelemben Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Teljesítménymérés a védelemben A haderő hatékonyságának és eredményességének mérési nehézségei Ph.D. értekezés Készítette: Témavezető: Antal Erika

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése: Vasné Botár Ágnes Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A tartalomelem

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT A KÖRNYEZETMINŐSÉG NÖVELÉSÉÉRT 20 ÉVES Kockázatmenedzsment és kockázatértékelés - Dr. Balogh Albert A kockázatkezelés alkalmazási területei

Részletesebben

LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A

LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A VÁLLALATIRÁNYÍTÁS KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEINEK INTEGRÁLÁSÁRA HARANGOZÓ GÁBOR A tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti menedzsment és a különböző vállalatirányítási

Részletesebben