Dr. Henczi Lajos. A komplex szakmai vizsgához kapcsolódó díjazási rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Henczi Lajos. A komplex szakmai vizsgához kapcsolódó díjazási rendszer"

Átírás

1 Dr. Henczi Lajos A komplex szakmai vizsgához kapcsolódó díjazási rendszer A modulvizsgáról a komplex szakmai vizsgáztatásra való áttérés magával hozta a vizsgáztatóknak járó díjrendszer módosulását is, azt is figyelembe véve, hogy a vizsgabizottság létszáma is megváltozott, mivel az eddigi háromról négy főre nőtt. Azért, hogy a vizsgabizottság létszámának növekedése ne növelje a vizsgaszervező terheit, a számokból az látható, hogy az eddig három főnek járó díjazás összegét négy főre osztották szét. A vizsgáztatási díjat pedig két részből rakták össze: a vizsgázók létszámától független állandó díjból, valamint a vizsgázói létszámtól függő változó díjból. Cikkünk a rendszer egyes elemeinek értelmezésével, kiszámításával és a vizsgáztatási kifizetésének módjával foglakozik. Tartalom 1. Vizsgáztatási díj 2. A vizsgáztatási díjrendszer összetevői 3. Utazási és szállásköltség 4. A szakképző iskola igazgatójának járó díjazás 5. A költségek kifizetése JOGSZABÁLYOK OKJ vizsga vizsgáztatási díja HLD 2014 június 3 1/8

2 1. Vizsgáztatási díj A vizsgaelnököt, a vizsgabizottság tagjait, a vizsga jegyzőjét és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőt vizsgáztatási díj illeti meg, amely - függetlenül a vizsganapok számától - a vizsga teljes időtartamára szól. A vizsgáztatási díj fedezetét a vizsgadíj teremti meg, amely a vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülő, a feladatra elszámolható működési célú kiadások egy vizsgázóra jutó hányada. (A vizsgadíj tartalmazza a vizsgáztatási díjat, valamint a vizsgáztatók utazási és szállásköltségét is.) A vizsgadíjat az iskolai rendszerű szakképzés esetén főszabályként - a vizsgázó, az iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgázó vagy a vizsgázóval felnőttképzési szerződést kötött képző intézmény fizeti. (A tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben az első komplex szakmai vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga ingyenes. A javító-, pótlóvizsga ingyenes a volt tanuló részére első alkalommal a tanulói jogviszony megszűnése után is.) 2. A vizsgáztatási díjrendszer összetevői A szabályozás tekintetében egyszerűsítésnek tekinthetjük, hogy a vizsgáztatással összefüggő díjazási előírásokat a továbbiakban már nem önálló rendelet, hanem az új vizsgaszabályzat tartalmazza. A komplex szakmai vizsgához kapcsolódó új díjazási rendszer számítási módszere lényegesen eltér a korábban alkalmazottól, a vizsgáztatási díjak mértéke szorosabban igazodik a ténylegesen ellátott vizsgáztatási feladatokhoz. Megjegyzés: vizsgáztatási díj alatt a vizsgabizottság tagjait megillető díjazást kell érteni. Ennek megfelelően az új rendszer abból indul ki, hogy a vizsga során a vizsgabizottság által ellátott feladatok lényegében két csoportba sorolhatók: Az első csoportba tartozó feladatok függetlenek a vizsgázók számától és minden vizsga esetén jelentkeznek. E feladatok körébe tartozik a gyakorlati feladatok előzetes jóváhagyása, a lebonyolítási rend elfogadása, a vizsga személyi és tárgyi feltételei megfelelőségének vizsgahelyszínenkénti ellenőrzése, felmentési kérdések elbírálása. A második csoportba a tényleges vizsgáztatási feladatok tartoznak, amelyek mennyisége a vizsgán megszerezhető szakképesítés vizsgakövetelményeiben meghatározott feladatok jellegétől, időtartamától és a vizsgázók létszámától függ. Ennek megfelelően az új díjrendszerben a vizsgabizottság elnökének és tagjainak fizetendő vizsgáztatási díj is e két feladatcsoporthoz igazodik, tehát a díjazás egy vizsgázók létszámától független állandó díjból, valamint egy vizsgázói létszámtól függő változó díjból tevődik össze. OKJ vizsga vizsgáztatási díja HLD 2014 június 3 2/8

3 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 55. (1) A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai esetén alapdíjból és a vizsgázók számától, továbbá a szakmai és vizsgakövetelményben szereplő, egy vizsgázó összes vizsgaidejére vonatkozó adatoktól függő változó díjból (a továbbiakban: változó díj), a jegyző és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő esetén a változó díjból áll. A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni. ALAPDÍJ Ezen feltételek mentén a vizsgáztatási díj alapdíj része (a vizsgázók számától független feladatok arányát figyelembe véve) a mindenkori legkisebb munkabér 9,5%-ában, azaz (a minimálbér 2014-es ,-Ft mértéke alapján) 9.643,-Ft-ban került meghatározásra. VÁLTOZÓ DÍJ A változó díj meghatározásának alapját a korábbi rendszer szerint elfogadott, és jól működő vizsgaidő arányos kategóriába sorolás adta azzal, hogy a jelentősen módosult, lecsökkent vizsgaidők négy díjkategória kialakítását tették lehetővé. Fontos szempont volt, hogy az új díjrendszer ne jelentsen a korábbinál több terhet a vizsgázó számára sem. A vizsgáztatási díjak mértékének átlagos létszámú (15-20 fő) vizsgacsoportra vonatkoztatott viszonylagos változatlanságát indokolta továbbá az is, hogy bár a vizsgabizottságok feladatköre a közvetlen vizsgáztatási, értékelési feladataik miatt a korábbihoz képest szélesebb lett, az egyes vizsgafeladatok jelentősen rövidebb időtartamai révén a vizsgáztatás összes ideje is számottevően lecsökkent. A változó díj kategóriáihoz tartozó vizsgaidőtartamokat, százalékos szorzókat és a jelenlegi minimálbér szerinti egy vizsgázóra vonatkozó összegeket az I. és II. Táblázatok mutatják: I. Táblázat: A vizsgadíj változó díjának kategóriánkénti besorolása a vizsgaidők alapján Kategória A szakmai és vizsgakövetelmény alapján egy vizsgázó vizsgaideje A kategóriába tartozó szakképesítések száma I. 8 óra vagy ennél több 90 II. 5 óra vagy ennél több, de a 8 órát el nem éri el 125 III. 2,5 óra vagy ennél több, de az 5 órát el nem éri el 219 IV. kevesebb, mint 2,5 óra 203 II. Táblázat: A vizsgadíj változó díjának kategóriánkénti százalékos szorzói és a jelenlegi minimálbér szerinti összege OKJ vizsga vizsgáztatási díja HLD 2014 június 3 3/8

4 Kategória Elnök Tag (és jegyző) % Ft. % Ft. I. 3, Ft 2, Ft (8 óra vagy ennél több) II. 3, Ft 2, Ft 5 óra vagy ennél több, de a 8 órát el nem éri el III. 2, Ft 2, Ft 2,5 óra vagy ennél több, de az 5 órát el nem éri el IV. kevesebb, mint 2,5 óra 2, Ft 1, Ft A VIZSGÁZTATÁS DÍJA AZ ELNÖK ÉS TAGOK ESETÉBEN A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai esetén alapdíjból (amely egységes, s a vizsgához kapcsolódó feladatok ellátásáért jár) és a vizsgázók számától, továbbá a szakmai és vizsgakövetelményben szereplő, egy vizsgázó összes vizsgaidejére vonatkozó adatoktól függő változó díjból áll. Képlete: Vizsgáztatási díj = alapdíj + (minimálbér x adott kategória %-os értéke x vizsgázók száma) Egy II. kategóriába tartozó szakképesítés 25 fős vizsgacsoportja esetén a vizsgaelnök díja: 9.643,-Ft (alapdíj) + ( ,-Ft x 0,034 x 25) (változó díj) = ,-Ft. (százasra kerekítve: ,-Ft.) A VIZSGÁZTATÁS DÍJA A JEGYZŐ ESETÉBEN A vizsgáztatási díj a jegyző esetén csak változó díjból áll. Képlete: Vizsgáztatási díj = minimálbér x adott kategória %-os értéke x vizsgázók száma Egy I. kategóriába tartozó szakképesítés 20 fős vizsgacsoportja esetén a jegyző díja: ,-Ft x 0,029 x 20 = ,-Ft. (százasra kerekítve: ,-Ft.) A VIZSGÁZTATÁS DÍJA A SEGÍTŐ SZAKÉRTŐ ESETÉBEN A vizsgáztatási díj - az adott vizsgázó írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati vizsgatevékenységét értékelő, vizsgabizottság munkáját - segítő szakértő esetén is csak változó díjból áll, amely a minimálbér összegének 0,4 százaléka szorozva az írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati vizsgatevékenység idejének kerekített óraszámával, de legalább eggyel. Képlete: Vizsgáztatási díj = minimálbér x 0,4% x óraszám x vizsgázó OKJ vizsga vizsgáztatási díja HLD 2014 június 3 4/8

5 Egy 30 fős vizsgacsoport 2 órás írásbeli vizsgája esetén a segítő szakértő díja: ,-Ft x 0,004 x 2 x 30 = ,-Ft. (százasra kerekítve: ,- Ft.) A VIZSGÁZTATÁS DÍJA A FELÜGYELŐ TANÁR ESETÉBEN a) a központi vizsgatevékenységet felügyelő tanár esetében A vizsgáztatási díj az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenységen felügyelő tanár esetében azokra az órákra megállapítva, amelyeken legalább harminc percig felügyeletet látott el, a minimálbér összegének 1,6 százaléka (a megkezdett órák idejét össze kell vonni). Képlete: Vizsgáztatási díj = minimálbér x 1,6% x óraszám Egy 2 órás írásbeli vizsga esetén a felügyelő tanár díja: ,-Ft x 0,016 x 2 = ,-Ft. (százasra kerekítve: ,-Ft.) b) a gyakorlati vizsgatevékenységnél felügyelő tanár esetében A vizsgáztatási díj a gyakorlati vizsgatevékenységnél felügyelő tanár esetében azokra az órákra megállapítva, amelyeken legalább harminc percig felügyeletet látott el, a minimálbér összegének 2,1 százaléka (a megkezdett órák idejét össze kell vonni). Képlete: Vizsgáztatási díj = minimálbér x 2,1% x óraszám Egy 8 órás gyakorlati vizsga esetén a felügyelő tanár díja: ,-Ft x 0,021 x 8 = ,-Ft. (százasra kerekítve: ,-Ft.) KEREKÍTÉS A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni. (Százasra kerekítésnél a tízes helyiértéken szereplő szám alapján történik a kerekítés. Mindegyik esetben a közelebbi kerek szomszédra kerekítünk, figyelembe véve az 5-ös esetét, amikor felfelé kerekítünk. Például: 2345 százasra kerekítve 2300 lesz, 6750 pedig 6800.) AZ ÖSSZEVONT VIZSGA DÍJAI Az összevont vizsgát az alapdíj meghatározása szempontjából egyetlen vizsgának kell tekinteni, de a változó díjat a vizsgáztatott szakképesítésnek megfelelő kategória szerint kell megállapítani. OKJ vizsga vizsgáztatási díja HLD 2014 június 3 5/8

6 VIZSGALÉTSZÁM Pontosították a vizsgáztatási díj változó részét befolyásoló vizsgalétszám meghatározását is. Ennek alapján továbbra is a vizsgaszervező által megküldött vizsgabejelentésben feltüntetett vizsgalétszámot kell alapul venni, azonban ebből levonható azon vizsgázók száma, akik igazolt okból nem kezdték meg a vizsgát. 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 55. (6) A vizsgáztatási díj meghatározásakor a vizsgaszervező által megküldött vizsgabejelentésben feltüntetett vizsgalétszámot kell figyelembe venni, amelyet csökkenteni kell a vizsgát igazolt okból meg nem kezdő vizsgázók számával. 3. Utazási és szállásköltség Amennyiben a vizsgára vagy annak egyes vizsgarészeire, vizsgatevékenységeire a vizsgáztató állandó lakóhelyétől eltérő helységben kerül sor, úgy a vizsgáztatót a vizsgáztatási díj mellett utazási és szállásköltség illeti meg. Az utazási költség elszámolása tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a menetjegy, saját gépjármű használata esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet előírásai alapján történik. Vasút igénybevétele esetén 2. osztályú menetjegy számolható el. AZ UTAZÁSI ESZKÖZ MEGVÁLASZTÁSA Az utazási eszközt a vizsgáztató választja meg oly módon, hogy a jelenlétét igénylő vizsganapokon a vizsga, vizsgatevékenységek megkezdése előtt, a pontos kezdést lehetővé tevő időpontban a helyszínre tudjon érkezni. Amennyiben a rendelkezésre álló közlekedési eszközökkel e feltétel nem biztosítható, vagy a vizsgáztató a vizsgaszervezővel szállásköltség megtérítéséről állapodott meg, úgy a vizsgáztató éjszakánként legfeljebb a minimálbér tizenöt százalékának megfelelő összeghatárig szállást vehet igénybe. A szállásköltség elszámolása a vizsgaszervező, vagy ha a vizsgaszervező e költség térítésére vonatkozóan is írásbeli megállapodást kötött a képző intézménnyel, akkor a képző intézmény nevére szóló számla alapján történik. A vizsgaszervező - a vizsgáztatóval történt megegyezés alapján - gondoskodhat az utaztatásról és a szállásról, amely esetben a vizsgáztatót külön utazási, és szállásköltség nem illeti meg. 4. A szakképző iskola igazgatójának járó díjazás Az előzőekben vázolt díjazási kondíciók egyaránt vonatkoznak az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésre. Az iskolai rendszerű szakképzésben azonban a szakképző iskola igazgatóját is díjazás illeti meg. OKJ vizsga vizsgáztatási díja HLD 2014 június 3 6/8

7 A szakképző iskola igazgatójának a vizsga szervezésével összefüggő feladatok ellátásáért járó, vizsgaidőszakonkénti díjazása a minimálbér összegének: a) 200 százaléka, ha a vizsgázók száma eléri a száz főt, b) 100 százaléka, ha a vizsgázók száma eléri vagy meghaladja az ötven főt, de nem éri el a száz főt, c) 50 százaléka, ha a vizsgázók száma nem éri el az ötven főt. A SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK HELYETTESÍTÉSE A szakképző iskola igazgatója a vizsga megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátását részben vagy egészben átadhatja helyettesének, vagy a szakképző iskolával határozatlan időre szóló munkaviszonyban, vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkatársának. A díjazás közreműködésük arányában oszlik meg. 5. A költségek kifizetése A vizsgáztatási díjat, továbbá az utazási és szállásköltséget a vizsgaszervező vagy a vizsgaszervezővel kötött megállapodás alapján a képző intézmény fizeti ki a vizsgáztatónak. A vizsgáztatási díj kifizetése kizárólag a vizsgával összefüggő, jogszabályban előírt feladatok jogszerű és teljes körű ellátásával összefüggésben történik. Amennyiben a vizsgaszervező vagy a képző intézmény a képző intézmény által delegált vizsgabizottsági taggal, a jegyzővel vagy a vizsgabizottság munkáját segítő szakértővel olyan munkavégzésre irányuló szerződést kötött, amely tartalmazza a vizsgákkal kapcsolatos feladatok ellátását is, akkor e személyeket az 54. -ban meghatározott vizsgáztatási díj nem illeti meg. A KÖLTSÉGEK KIFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE A vizsgáztatási díj kifizetése tekinthető a rendszer gyenge pontjának, amelynek kifizetésére (beleértve az utazási és szállásköltséget is) legkésőbb a vizsga utolsó vizsganapját követő tizenöt napon belül kell (kellene) sort keríteni. OKJ vizsga vizsgáztatási díja HLD 2014 június 3 7/8

8 JOGSZABÁLYOK évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól OKJ vizsga vizsgáztatási díja HLD 2014 június 3 8/8

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény 2013. szeptember 1-től hatályos verzióját kell alkalmazni. www.njt.hu

Részletesebben

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól OptiJus Opten Kft. I. 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól A 2013.9.1. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2015 A szakmai anyagot készítette: Kajdy József Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4919. számú törvényjavaslat a szakképzésről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. november 2011. évi törvény a szakképzésről Magyarországon

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás A szakképzési hozzájárulás 2010 A szakképzési hozzájárulás A Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészének - melynek egyik forrása a szakképzési hozzájárulás rendeltetése a nemzetgazdaság igényelte

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról alkalmazásáról A Rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29.

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. A létesítés feltételei, Nyugdíjas foglalkoztatása Határozott vagy határozatlan Az intézményvezetői megbízás, pályáztatás A próbaidő I. A munkaviszony létesítése

Részletesebben

Változások a szakképzésben

Változások a szakképzésben Változások a szakképzésben A szakképzés nem csak oktatáspolitikai tanügy igazgatási kérdés, hanem foglalkoztatáspolitikai, gazdaságpolitikai és társadalompolitikai kérdés is. A munkaalapú társadalom megteremtése

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 9. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Jóváhagyta: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi

Részletesebben

EQAVET és EUROPASS fejlesztések

EQAVET és EUROPASS fejlesztések A fiatalok foglalkoztatását segítő intézkedések A duális szakképzés bevezetése Az államilag támogatott szakképzés tervezésének rendszere Tájékoztató a tanév rendjéről A szakképzés 2013. szeptember 1-jén

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal)

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi vizsgáinak szabályzata 9 13. évfolyam (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A vizsgaszabályzat jogi kerete az 2011. évi CC. törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2015 Szerkesztés lezárva: 2015. augusztus 24. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 3 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRŐL...

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január. Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti

A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január. Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti Cseres-Gergely & Varadovics Szolgáltatások Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök (lmp-eszközök)

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása 1. A szakképzésről szóló

Részletesebben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A jogszabály mai napon hatályos állapota 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25.

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25. 4. szám 126. évfolyam 2011. február 25. Tartalom Oldal Utasítások 5/2011. (II. 25. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szakmai gyakorlatra érkező tanulók/hallgatók fogadásáról... 233

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

CXXXIX. törvény 167. a) pontja szerint módosított szöveg. rendeletet. bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta.

CXXXIX. törvény 167. a) pontja szerint módosított szöveg. rendeletet. bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta. 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

Pályaválasztási Teadélután

Pályaválasztási Teadélután Pályaválasztási Teadélután Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 2012. október 8. Pósfai Péter közoktatási elnökhelyettes 1 FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN 2 Változatlan

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BUDAPEST 2007.

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BUDAPEST 2007. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AZ FSZ-HALLGATÓI SZERZŐDÉS RENDSZERE ÉS MŰKÖDÉSE A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN BUDAPEST 2007. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AZ FSZ-HALLGATÓI SZERZŐDÉS RENDSZERE ÉS MŰKÖDÉSE

Részletesebben