MUNKAVÉDELEM - TŰZVÉDELEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAVÉDELEM - TŰZVÉDELEM"

Átírás

1 MUNKAVÉDELEM - TŰZVÉDELEM Felkészülés a gyakorlatra: -aktuális elmélet -balesetvédelmi ismeretek -védőeszközök használatának ismerete (baleset- és tűzvédelem, elsősegélynyújtás) Védőruházat használata (köpeny, kesztyű, védőszemüveg) A munkavégzés során rend és tisztaság A munka csak akkor kezdhető el, ha az összeszerelt készüléket a gyakorlatvezető ellenőrizte! Balesetet, sérülést, tüzet azonnal jelenteni kell a gyakorlatvezetőnek! Sérült eszközzel, berendezéssel ne dolgozzunk! Étkezni és dohányozni a laboratóriumban tilos! 1

2 Elektromos készülékek szakszerű használata - sérült készüléket ne használjunk - ne kerüljön a készülékre víz, vegyszer - használat után áramtalanítsuk Használat után az edényeket mosogassuk el! Alaposan mossunk kezet a gyakorlat végén! 2

3 Üvegeszközök Törött, repedt üvegeszköz nem használható Az illesztéseknél ne legyen feszülés! Melegítés, forralás Ne legyen zárt a rendszer Az egyenletes forráshoz: forrkő használata vagy intenzív keverés szükséges Gyúlékony oldószer melegítése: elektromos melegítővel vízfürdőn vagy olajfürdőn (Nyílt láng használata tilos!) Olajfürdőbe víz nem kerülhet szétfröccsen, kihabzik Műveletek csökkentett nyomáson Csak ép lombik evakuálható (repedt lombik összeroppanhat) Csak gömb- vagy csepplombik evakuálható (Erlenmeyer-lombik nem!) 3

4 Vegyszerek (általában) A laboratóriumban minden vegyszer méregnek tekintendő! Tilos a vegyszereket kézzel megfogni! A laboratóriumban tilos bármit is szájba venni, ízlelni! Tilos szerves oldószert szájjal pipettázni! Ne lélegezzük be a vegyszerek gőzeit! Illékony mérgező anyagokkal elszívófülke alatt dolgozzunk! A munka során keletkezett melléktermékeket a kijelölt gyűjtőedénybe öntsük (nem a lefolyóba)! Még nem használt vegyszer tulajdonságai felől tájékozódjunk! Vegyszerek adagolására tiszta, száraz eszközöket használjunk! 4

5 Vegyszerek (konkrét példák) Éterek kezelése: - tárolás sötét üvegben (fény hatására peroxidképződés robbanásveszély!) - peroxidtartalom rendszeres ellenőrzése Tömény savat, lúgot lefolyóba önteni tilos! cc. H 2 SO 4 / cc. HCl hígítása: savat öntjük a vízbe Tömény savak, lúgok erősen maró hatásúak védőkesztyű, szemüveg! cc. HCl maró, gőze irritáló elszívófülke! A bróm maró, gőze mérgező védőkesztyű, szemüveg, elszívófülke! 5

6 Tűzveszélyes anyagok Gyúlékony oldószert nyílt lángon melegíteni tilos! Gyúlékony oldószerrel való munka megkezdése előtt ellenőrizzük, hogy a közelben nincs-e nyílt láng! Lángot gyújtani csak akkor szabad, ha a közelben nincs gyúlékony oldószer! Tilos a lefolyóba gyúlékony anyagot önteni! Dietil-éter különösen gyúlékony, használatánál nagy körültekintés szükséges! Gyúlékony oldószerek gőzei levegővel robbanóelegyet alkothatnak! 6

7 Néhány gyúlékony oldószer tűzveszélyességi adatai Oldószer Forráspont (ºC) Lobbanáspont (ºC) Öngyulladási hőm. (ºC) Dietil-éter Pentán Hexán Etil-acetát Aceton Toluol Metanol Etanol

8 A forráspont az a hőmérséklet, amelyen a folyadék telített gőzének nyomása megegyezik a külső nyomással. A lobbanáspont az a legalacsonyabb hőmérséklet, amelynél meghatározott vizsgálati körülmények között egy éghető folyadék olyan mennyiségű gyúlékony gázt vagy gőzt bocsát ki, hogy az gyújtóforrás hatására belobban. Az öngyulladási hőmérséklet (éghető gázok vagy éghető folyadékok esetén) a forró felület előírt vizsgálati körülmények között meghatározott legkisebb hőmérséklete, amelynél az éghető anyag, úgymint gáz-levegő vagy gőz-levegő keverék gyulladásabekövetkezik. A gyulladáspont (gyulladási hőmérséklet) az a legalacsonyabb hőmérséklet, amelynél meghatározott vizsgálati körülmények között az anyagból felszabaduló gőzök és gázok atmoszferikus nyomáson spontán meggyulladnak. 8

9 Tűz oltása Kis tűz: levegő elvonása letakarással Nagyobb tűz: - Víz (ruha, papír, fa oltására) (zuhany a középső laborasztal fölött) Nem oltható vízzel: - elektromos készülék - vízzel reagáló anyag (pl. nátrium) - olaj, ill. víznél kisebb sűrűségű oldószer - Homok - Haboltó - Poroltó - Gázoltók (szén-dioxid, halogénvegyület) Kijáratok (vészlejáró) 9

10 Elsősegélynyújtás Vegyszer kerül a szembe mosás bő vízzel, majd mosás 1% NaHCO 3 -oldattal (sav esetén) mosás 1% bórsav-oldattal (bázis esetén) Vegyszer kerül a bőrre törlés száraz ruhával, majd mosás bő vízzel, majd mosás telített NaHCO 3 -oldattal vagy 1% bórsav-oldattal Vágott seb véreztetés, mosás vízzel, fertőtlenítés, bekötözés 10

11 Égési sérülés enyhe: hideg víz, Naksol súlyosabb: laza, száraz steril kötés Vegyszer lenyelése azonnal orvost kell hívni nagy mennyiségű vizet kell itatni Áramütés kiszabadítjuk meleg ruhára fektetjük néhány óra teljes nyugalomra van szükség 11

12 Fontosabb laboratóriumi eszközeink Erlenmeyerlombik Főzőpohár Vákuumcsonk Desztilláló Y-feltét Választótölcsér feltét Büchner-tölcsér Liebig-hűtő Patendula (fürdő) Gömblombik Kétnyakú gömblombik Háromnyakú gömblombik Szívópalack Mágneses keverő Szárítócső Gázelvezető Csepegtető tölcsér 12 Frakcionáló lombik

13 A preparatív munka és részei Ismert vagy új vegyület előállítása a célunknak megfelelően Irodalmazás: ld. később - folyóiratok, elektronikus adatbázisok - gazdaságos, környezetbarát és a lehetőségeinknek megfelelő szintézisút A reakció megtervezése - reagensek - felszerelés beszerzése (lombikméret: légköri reakciónál legfeljebb 2/3- áig, vákuumban végzett reakciónál 1/2-éig) - főbb lépések - bemérés - reakció - feldolgozás (izolálás) - tisztítás - azonosítás, tisztaságvizsgálat 13

14 A reakció kivitelezése egy jellemző példa: -A készülék összeszerelése az alábbi szempontok szerint ép és tiszta üvegeszközöket használjunk ha vizes valamelyik, szárítsuk ki acetonnal feszülés-mentes szerelés ne legyen zárt rendszer Bunsen-állvány, diók és fogók helyes használata csiszolatok jól zárjanak, tiszták legyenek hűtővíz áramlása megfelelő legyen gázelvezetés -Reagensek beadagolása -Keverés, melegítés, hűtés, gázelvezetés 14

15 Keverés: rendszerint mágneses kevertetést alkalmazunk megfelelő fordulatszámon keverjünk lehetséges még ún. KPG keverő (keverőmotor és csiszolatos keverőpálca; kerngezogene Präzisionsglasgeräte) alkalmazása is, elsősorban nagy viszkozitás esetén 15

16 Melegítés: -Bunsen-égő: nem tűzveszélyes, magas forráspontú anyagoknál mindig valamilyen fűtőközeget (fürdő) vagy kerámiahálót kell közbeiktatni mivel nincs külön kevertetés, horzsakövet (forrkövet) adunk hozzá és állványba fogjuk -Fűthető mágneses keverő: fürdő (olaj vagy víz) használata Forralás: visszafolyatással végzett forralás (refluxálás) visszafolyós hűtő (pl. Liebig-hűtő) kell a kondenzáció helye maximum a hűtő egyharmadánál lehet a kondenzálódó oldószer visszacsepeg a lombikba (1 csepp/sec) 16

17 Hűtés: - Gőzök kondenzáltatása: vizes hűtők (Liebig-, golyós-, spirálhűtő) léghűtő - A reakcióelegy hűtésére hűtőfürdő alkalmazható csapvíz jeges víz (0 C) só-jég keverék (0-[-20] C) szárazjég-szerves oldószer keverék ([-20]-[-78] C) 17

18 A reakcióelegyek feldolgozása (izolálás és tisztítás) A megfelelő módszer megtalálása sokszor igen nehéz. Mindig körültekintően, a termék(ek) és a közeg fizikai-kémiai tulajdonságait figyelembe véve járjunk el, hogy a hozam a lehető legjobb legyen. Minden anyagot, mely a feldolgozás során visszamaradt tartsunk meg mindaddig, míg a terméket a várt hozamban nem izoláltuk. Tipikus esetek: - A reakcióelegyből kiválik szilárdan a termék. Teendők: szűrés, mosás, átkristályosítás, ld. később. - A reakcióelegyből nem válik ki a termék Illékony termék esetén desztillációval (ld. később) nyerjük ki a terméket. Nem illékony termék esetén elkülönítjük az oldószert (bepárlás, ld. később), majd az olajos vagy szilárd maradékot tisztítjuk. Első lépésben például felvesszük valamilyen víz-szerves oldószer kétfázisú rendszerbe (kirázás) vagy kromatografáljuk (ld. később). 18

19 Extrakció Két egymással nem elegyedő fázis közötti megoszláson alapul Cél: bizonyos anyagok szelektív átvitele egyik fázisból a másikba Folyadék-folyadék extrakció Megoszlási hányados: K=c 1 /c 2 (c 1 ill. c 2 : az extrahálandó anyag koncentrációja az egyik ill. másik fázisban) K az anyagi minőségtől függ 19

20 Az extrakció megtervezésének szempontjai: Az oldat sűrűségkülönbsége elválás ideje A kinyerni kívánt anyag jó oldékonysága az extrahálószerben (minél nagyobb K értéke) Az extrahálószer megfelelő illékonysága Az extrahálószer tömegének több azonos részre való osztása a hatékonyságot növeli Eltérő savasságú komponensek elválaszthatók a ph változtatásával Szerves anyagok vízoldékonysága sók jelenlétében csökken - kisózás 20

21 Gyakorlati útmutatás A rázótölcsér megtöltése - Csapot előzetesen ellenőrizzük - A rázótölcsért szűrőkarikába helyezzük, alá Erlenmeyer-lombikot teszünk - Legfeljebb ¾-ig tölthető A rázótölcsér fogása A rázótölcsér rázása - Az első rázó mozdulat után szellőztetés! - Intenzív rázás (1-2 perc), közben gyakori szellőztetés! 21

22 A fázisok elválasztása - Szűrőkarikába visszatesszük, alá Erlenmeyer-lombik - A dugót kivesszük - A fázisok elválása után az alsó fázist leengedjük a csapon - A felső fázist a felső nyíláson öntjük ki Az egyesített szerves fázisokat redős szűrőn szűrjük, szárítjuk. Lehetséges probléma: emulzióképződés Megoldás: A rázótölcsér megpörgetése Telített konyhasó-oldat hozzáadása Extraháló oldószer hozzáadása Szűrés redős szűrőn A közeg ph-jának változtatása 22

23 Folyadék szárítása Szárítás Víznyomok eltávolítása Oldószer vízmentesítése Oldat vízmentesítése Vízmegkötő anyagok (szárítószerek) alkalmazása leggyakrabban: izzított szervetlen sók: CaCl 2 Na 2 SO 4 K 2 CO 3 MgSO 4 Szempontok: -hatékonyság -gyorsaság -inertség -könnyű eltávolíthatóság A szárítószert a folyadékhoz adjuk, percig keverjük. Szűrjük redős szűrőn, a szárítószert mossuk, a szűrletet desztilláljuk vagy bepároljuk. Mennyi szárítószer kell? Amennyitől tiszta, átlátszó lesz az oldat, a szárítószer már nem tapad össze, állás közben sem. Túl sok szárítószer - anyagveszteség. A szárítószer kiszűrése során nyert oldatból desztillációval eltávolítjuk az oldószert (bepárlás ld. később). 23 A maradékot átkristályosítással vagy desztillációval tisztíthatjuk.

24 Szárítás Szilárd anyag szárítása Víz ill. szerves oldószer eltávolítása Egyszerű szárítás: levegőn, szobahőmérsékleten Szárítás melegítéssel: - infralámpa - szárítószekrény Oldószergőzök fizikai v. kémiai megkötésével: exszikkátor Szárítás vákuumban: - vákuumexszikkátor - szárítópisztoly - vákuum-szárítószekrény 24

25 Szűrés Szilárd anyag folyadéktól való elválasztása Gravitációs szűrés a folyadékra van szükségünk szárítószer, csontszén, oldhatatlan szennyezés eltávolítása redős szűrő- többszörösen hajtogatott szűrőpapír nagy felület a papírt nedvesítsük az oldószerrel finom eloszlású szilárd szennyezés újra szűrjük 25

26 Szűrés Szűrés csökkentett nyomással (szívatással) A szilárd anyagra van szükségünk Csapadék, kristály elválasztása anyalúgtól A vákuum szívóhatása segíti a folyadék mozgását -Üvegszűrő -Büchner-tölcsér Forró oldatot nem szűrünk szívatással A vákuumot pufferedényen keresztül csatlakoztatjuk a szívópalackhoz Vízlégszivattyúho 26

27 Szűrés Szűrőpapír - a lyukakat elfedje, de ne hajoljon fel - oldószerrel megnedvesítjük, a szűrő felületéhez szívatjuk Gyakorlati útmutatás az anyag felvitele félvákuumban a kristályok alapos kinyomkodása, szívatása teljes vákuummal a kristályok mosása hideg oldószerrel a kristályok alapos kinyomkodása, szívatása Vízlégszivattyúho 27

28 Desztilláció Veszélyes művelet! A folyadékot melegítéssel forrásba hozzuk, majd a gőzöket elvezetve hűtéssel kondenzáljuk. Az elválasztás alapja a folyadékok különböző gőznyomása. Fajtái: 1. Egyszerű desztilláció: légköri nyomás, 150 C alatti fp-ú folyadékok, bepárlás, 25 o C-nál nagyobb fp különbségű folyadékok elválasztása, oldószer tisztítása nem illékony szennyezésektől 2. Vákuumdesztilláció: hőre érzékeny és/vagy 150 C feletti fp-ú folyadékok 3. Frakcionált desztilláció: kolonna alkalmazásával a 25 C-nál kisebb fp különbségű folyadékok elválasztása 4. Vízgőzdesztilláció: ld. Később 28

29 Egyszerű desztilláció: készülék feszülésmentes összeszerelése, tartalék szedőlombikok előkészítése higanyzsák megfelelő magassága hűtővíz, kevertetés, melegítés elindítása frakciók szedése (ne pároljuk szárazra!) előpárlat: a hőmérséklet első beállásáig tartó frakció főpárlat: a várt forráspontra beállt hőmérsékleten forró frakció utópárlat 1 csepp/sec tűzveszélyes és mérgező anyagok, nedvességre érzékeny anyagok feljegyezendő: deszt. hőm. kezdete és vége, olajfürdő hőmérséklete, desztillátum térfogata, megjelenési formája 29

30 Frakcionált desztilláció Elválasztási művelet, az elválasztás alapja a folyadékok különböző gőznyomása. Forráspont-diagram Miben különbözik az egyszerű desztillációtól? -25 ºC-nál kisebb forráspont-különbségű folyadékok elválasztása -kolonna alkalmazása (Vigreux-kolonna, töltött kolonna) elméleti tányérszám (a kolonna hatékonyságának jellemzésére) (elméleti tányér: a kolonna azon hosszirányú szakasza, melyen a folyadék- és gőzfázis között egyensúly alakul ki) -általában több frakció 30

31 Szokásos összeállítás a frakcionált desztillációhoz 31

32 Vákuumdesztilláció Magas forráspontú és/vagy hőre/levegőre érzékeny anyagok elválasztása, tisztítása A forráspont a nyomás csökkentésével csökken Vákuumforrás: - vízlégszivattyú (15-25 Hgmm) korlátja: az elérhető vákuum függ a víz gőznyomásától - rotációs vákuumszivattyú (1-0,1 Hgmm) (kifagyasztócsapda alkalmazása) 32

33 Vízlégszivattyúhoz, vákuumpumpához Az egyenletes forrás biztosítása: - intenzív keverés - gázbevezetés kapillárissal A nyomás mérése manométerrel (Csak a mérés idejére nyitjuk ki!) A fejhőmérséklet mérése Vákuumgumicső alkalmazása Csak ép gömb-, csepplombik használható! Frakciók szedése: a vákuum megszüntetésével vagy frakciószedő alkalmazásával A melegítést csak a vákuum beállása után kezdjük 33

34 A vákuumdesztilláció speciális esete: Bepárlás csökkentett nyomáson Bepárlás célja: oldószer eltávolítása (A maradékra van szükségünk) vákuum Rotációs vákuumbepárló (ROTA) Az egyenletes párolgás biztosítása: filmréteg a lombik falán A rotációs vákuumbepárló használata: -A lombik épségét ellenőrizzük! -Hűtővizet, szivattyút elindítjuk -A bepárlandó oldatot tart. lombikot csatlakoztatjuk (max. félig töltjük) -Vákuum (habzás esetén rontjuk ) -A bepárló forgását elindítjuk -Vízfürdőbe merítjük Leállítás fordított sorrendben 34

35 Vízgőzdesztilláció Két egymással nem elegyedő folyadék keveréke fölött kialakuló gőznyomás a két komponens gőznyomásainak összege Forráspont-csökkenés p=p A +p B Alkalmazás: vízzel nem v. korlátozottan elegyedő és vízzel nem reagáló magas forráspontú folyadékok desztillációja Kivitelezés - külső gőzforrás alkalmazása - magában a berendezésben előállított gőz 35

36 Gyakori összeállítások a vízgőzdesztillációhoz 36

37 Átkristályosítás Szilárd anyagok tisztítására alkalmazott módszer Alapja: a hőmérsékletfüggő oldékonyság Lépései: Az oldószer kiválasztása Forrón telített oldat készítése Derítés Forrón szűrés (redős szűrő) Túltelítés (lehűtéssel) - kristályosodás Szűrés Büchner-tölcséren Szárítás 37

38 Oldószer kiválasztásának szempontjai Inert legyen: ne reagáljon a tisztítandó anyaggal Melegen jól, hidegen kevéssé oldja a tisztítandó anyagot A szennyezők melegen ne oldódjanak és/vagy hidegen is oldódjanak 38

39 Forrón telített oldat készítése Gyúlékony oldószerrel: Gömblombik, visszafolyós hűtő Horzsakő v. mágneses keverés Vízfürdő v. olajfürdő Elektromos melegítő Forralás közben oldószer adagolása a teljes oldódásig (vagy amíg további oldódást nem tapasztalunk) 39

40 Nem gyúlékony oldószerrel (pl. víz): Erlenmeyer-lombik Horzsakő Kerámiaháló Bunsen-égő Forralás közben oldószer adagolása a teljes oldódásig (vagy amíg további oldódást nem tapasztalunk) 40

41 Derítés Színes szennyezések eltávolítása adszorbenssel (ált. csontszénnel) A forrón telített (de nem forrásban lévő!) oldathoz 1-5% csontszenet adunk Még 1-2 percig forraljuk 41

42 Szűrés redős szűrőn A csontszén eltávolítására a forrón telített oldatot redős szűrőn szűrjük (Csontszén kétszeres szűrés v. dupla redős szűrő) A túl korai kristálykiválás elkerülésére: Törekedjünk a gyors munkára Tartsuk az oldatot melegen Használjunk előmelegített tölcsért Oldószerrel nedvesítsük be a szűrőpapírt közvetlenül szűrés előtt Bizonyos esetekben 10-20% oldószerfelesleg szükséges 42

43 Túltelítés (lehűtéssel) - kristályosodás Az oldatot lehűtjük (Előbb hagyjuk lehűlni szobahőre, majd jeges vízzel tovább hűtjük) Kristálykiválás: Lassú, rázkódásmentes lehűlés: nagy kristályok Gyors lehűlés: aprószemcsés kristályok (Közepes kristályméret az optimális) Ha nem indul meg a kristálykiválás, elősegíthetjük: A lombik belső falának kapargatásával Oltókristály alkalmazásával Jeges-vizes hűtéssel Az oldat betöményítésével 43

44 Szűrés Büchner-tölcséren, mosás oldószerrel, szárítás A kivált kristályokat szívatással szűrjük Kevés hideg oldószerrel mossuk az anyalúg nyomainak eltávolítására a felületen lévő szennyezések eltávolítására Alaposan leszívatjuk, kinyomkodjuk, szárítjuk Vízlégszivattyúho 44

45 Tisztaságvizsgálat, azonosítás -Olvadáspont -Forráspont -Törésmutató -Kromatográfiás viselkedés (VRK) -Spektroszkópiai adatok -Elemi analízis 45

46 Olvadáspont-meghatározás Olvadáspont: az a hőmérséklet, amelyen a szilárd anyag olvadékával termodinamikai egyensúlyban van (állandó nyomáson) Alkalmazás: kristályos anyagok jellemzésére és tisztaságuk ellenőrzésére Tiszta vegyületek op.-ja (állandó nyomáson!) -állandó (ha azonos oldószerből kristályosították) -éles Keverék op.-ja -olvadáspont-csökkenés -széles olvadási intervallum Kivitelezése gyors, olcsó, kis anyagigényű Thiele-féle készülék Fűtőközeg: magas forráspontú jó hővezető képességű kis viszkozitású folyadék (pl. paraffinolaj) 46

47 Olvadáspont-meghatározás menete Thiele-készülékkel - A megszárított anyagot jól elporítjuk - Az egyik végén zárt kapillárist megtöltjük (1-2 mm magas tömör mintaréteg) - A kapillárist a készülékbe helyezzük (zárt végével lefelé) -A melegítést elindítjuk (kis lánggal) A várt érték közelében (15-20 C) az optimális fűtési sebesség: 3-5 C/perc -Leolvassuk az olvadáspont-tartományt Kezdete: az első folyadékcseppek megjelenése Vége: a teljes minta megolvadása Az eutektikum ( könnyen olvadó ) két vagy több komponens (elem vagy vegyület) olyan összetételű elegye, amely a tiszta komponensek olvadáspontjánál alacsonyabb hőmérsékleten olvad meg. 47

48 Kromatográfia Egy elegy komponenseinek egy álló- és egy mozgófázis közötti szelektív megoszlásán alapuló elválasztási művelet. Az elegy komponensei különböző sebességgel haladnak az állófázis mentén: az állófázissal erősebb kölcsönhatásba lépő komponens jobban lemarad (retenció). Mozgófázis A kromatográfia olyan elválasztási módszer, amelyben nagy felületű állófázison átáramló mozgófázisban a minta komponensei a rájuk ható szorpciós erők következtében különbözőképpen mozdulnak el, ezáltal a minta komponenseire bontható. (A kromatográfia a görög kroma (χρώμα - szín) és grafein (γραφειν írni) szavak összetétele a módszert először színes növényi anyagok elválasztására alkalmazták.) 48

49 Csoportosítás A fázisok halmazállapota szerint Mozgófázis Állófázis Szilárd Folyadék Gáz Folyadék Gáz-szilárd kromatográfia (Adszorpciós gázkrom.) Folyadék-szilárd kromatográfia (Adszorpciós folyadékkrom.) -Vékonyréteg-kromatográfia -Klasszikus oszlopkromatográfia Gáz-folyadék kromatográfia (Megoszlásos gázkrom.) Folyadék-folyadék kromatográfia (Megoszlásos folyadékkrom.) -Papírkromatográfia 49

50 Az elválasztás mechanizmusa alapján Milyen kölcsönhatás játszik szerepet az elválasztásban? Adszorpció, megoszlás, biológiai affinitás, ioncsere, méret szerinti kizárás, komplexképződés stb. Adszorpciós kromatográfia Kölcsönhatás: az állófázis felületi aktív helyeihez való adszorpció és a mozgófázis által okozott deszorpció egyensúlya Az adszorpció főként poláris kölcsönhatásoktól függ: koordinatív kölcsönhatások, másodlagos kölcsönhatások (pl. hidrogénhíd, dipól-dipól kölcsönhatás) A retenciót meghatározza a molekulában lévő poláros csoportok jellege, száma és térbeli elrendeződése 50

51 Az álló- és mozgófázis polaritása alapján Normál fázisú kromatográfia: Poláris állófázis apoláris mozgó fázis A retenció a molekula polaritásának növekedésével nő (Tipikus állófázisok: szilikagél, alumínium-oxid, cellulóz) Fordított fázisú kromatográfia: Apoláris állófázis poláris mozgó fázis A retenció a molekula polaritásának növekedésével csökken (Tipikus állófázis: alkil-szilánokkal módosított szilikagél) 51

52 Az alkalmazott technika alapján Oszlopkromatográfia: Az állófázist egy csőben (oszlopban) helyezik el Preparatív módszer -Klasszikus oszlopkromatográfia -Gyors (flash) oszlopkromatográfia -Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Sík elrendezésű kromatográfia: Az elválasztás két dimenzióban megy végbe Elsősorban analitikai módszer -Papírkromatográfia -Vékonyréteg-kromatográfia 52

53 Vékonyréteg-kromatográfia Technika: -Sík elrendezés -Egy üveg- vagy alumíniumlapra felvitt vékony (0,5-2 mm) állófázison történik az elválasztás. -A mozgófázist (eluenst) a kapillárishatás mozgatja. -Zárt edényben (futtatókádban) fejlesztjük ki a kromatogramot. front anyag foltja start A R f = A / B B futtatókád a futtatókád teteje eluens vékonyréteglap R f : retenciós faktor; értéke 0-1 lehet, az ideális: 0,3-0 53

54 Állófázis (adszorbens) A vékonyréteg-kromatográfia legjellegzetesebb állófázisai: Szilikagél, alumínium-oxid, cellulóz, poliamid, módosított felületű anyagok, ioncserélő gyanták Szilikagél Poláris normál fázisú kromatográfia Kovasav (H 4 SiO 4 ) dehidratálásával nyerik Nagy fajlagos felületű ( m 2 /g) Felületén szilanol (Si-OH) csoportok találhatók Felületén kötött víz befolyásolja az adszorpciót (csökkenti az aktivitást) Standardizált lapokat használunk. Az adszorpció a polaritás növekedésével nő (normál fázison) (Egy poláris vegyület lassabban halad, mint egy kevésbé poláris.) HO OH Si O HO HO Si O O O Si O Si O O O Si O Si Növekvő adszorpciós sorrend (normál fázison): alkánok, alkének, éterek, alkil-halogenidek, aromás vegyületek, ketonok, aldehidek, észterek, alkoholok, amidok, aminok, karbonsavak 54

55 Mozgófázis (eluens) Többnyire szerves oldószer ill. szerves oldószerek elegye Oldószerek elúciós képessége a polaritással nő (normál fázis esetén) (Polárisabb eluens a vegyületek gyorsabb haladását okozza.) Növekvő elúciós sor: Petroléter, ciklohexán, toluol, diklórmetán, kloroform, dietil-éter, etil-acetát, aceton, etanol, metanol, víz, ecetsav Detektálás -UV-lámpa (254 nm/366 nm) (GF 254 lemezen kioltási folt) -előhívó reagens (pl. jód, cérium(iv)-sók, foszforsav) 55

56 A vékonyréteg-kromatográfia kivitelezése -Előkészítjük a futtatókádat (eluenssel kb. 5 mm magasságig töltjük) -Bejelöljük a minták helyét tompa ceruzával (kb. 1 cm-re a lap aljától és egymástól) -Oldatot készítünk a vizsgálandó anyagból -A mintát kapillárissal felcseppentjük a lapra, megszárítjuk -A lapot az eluens gőzével telített futtatókádba helyezzük, a kádat lezárjuk -Kivesszük a kádból a lapot, mielőtt az oldószerfront a lap tetejét elérné -Ceruzával megjelöljük az oldószerfrontot -A lapot hajszárítóval megszárítjuk -UV-lámpa alatt bejelöljük (vagy előhívjuk) a foltokat -Retenciós faktort számolunk

57 A VRK felhasználása: -reakció előrehaladásának vizsgálata -elegyet alkotó komponensek számának meghatározása -bizonyos komponensek jelenlétének vizsgálata -oszlopkromatográfia modellezése (eluens kiválasztása) ill. detektálása -tisztaságvizsgálat A VRK korlátai: -elsősorban kvalitatív módszer -illékony anyagok nem vizsgálhatók -felbontóképessége korlátozott (gyakran számos eluenst ki kell próbálni a megfelelő elválasztás elérésére) 57

58 Klasszikus oszlopkromatográfia Preparatív méretben végzett elválasztás Az állófázist (leggyakrabban szilikagél) függőleges csőbe töltjük Az eluenst a gravitáció mozgatja Az elválasztandó anyagot az oszlop tetejére visszük (adszorbeáltatjuk az állófázis felső rétegére) Az eluenst felülről pótoljuk Frakciókat szedünk A frakciók összetételét vizsgáljuk (VRK) A megfelelő frakciókat egyesítjük, bepároljuk Eluens kiválasztása: VRK-val modellezzük (R f : 0,1-0,6 között) Az állófázis mennyisége: Az elválasztandó anyag szorosa 58

59 Az eluens áramlási sebessége Befolyásolja az elválasztás hatékonyságát Két ellentétes folyamatot kell figyelembe venni: Kis áramlási sebességnél -nagyfokú diffúzió csökkenti a hatékonyságot -egyensúly (adszorpció-deszorpció) kialakulására van idő növeli a hatékonyságot Nagy áramlási sebességnél -elhanyagolható diffúzió -egyensúly kialakulásához szükséges idő nem elegendő 59

60 Flash oszlopkromatográfia A klasszikus oszlopkromatográfia gyorsított, hatékonyabb változata, kis túlnyomással Alapja: az adszorbens kisebb szemcsemérete (40-63 µm) gyorsabb egyensúlybeállást tesz lehetővé Feltételek: -külső nyomás (a kisebb szemcseméret okozta ellenállás leküzdésére) -a tisztítandó anyag R f -értéke: 0,3-0,4 -az elválsztandó komponensek R f -különbsége nagyobb, mint 0,1 - C v : 2-3 ( C v =1/R f;a -1/R f;b ) 60

61 61

62 62

63 Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia High Performance Liquide Chromatography (HPLC) Műszeres módszer, számítógép-vezérlés -Az eluens áramoltatása külső nyomással (1-35 MPa) -Hatékony kolonnatöltetek kis szemcseméretű (2-40 µm) szilikagél, Al 2 O 3, folyadékkal fedett porózus hordozó, alkilezéssel hidrofóbbá tett szilikagél -Lehetőség gradiens elúcióra -Automatikus detektálás -Analitikai és preparatív alkalmazás A készülék alapvető részei: -pumpa követelmény: fluktuációmentes áramlás -mintaadagoló kétutas szelep alkalmazása -kolonna acél- vagy vastagfalú üvegcső méret: 1-5 mm x cm (analitikai); átmérő>10 mm (preparatív) -detektor UV, törésmutató, vezetőképesség, MS, fluoreszcencia -(frakciószedő) 63

64 Oldószerek tisztasága Szennyezés eredete: -Előállítás során képződő melléktermékek -Tárolás során fellépő bomlás (levegő, fény hatására) -Tárolás során fellépő szennyeződés (edény anyaga, levegő nedvességtartalma) A felhasználási célnak megfelelő tisztaságú oldószerre van szükségünk Pl.: -Extrakcióhoz nincs szükség vízmentes oldószerre, de nem illékony szennyezést nem tartalmazhat -Kromatográfiás eluens nem tartalmazhat más polaritású oldószert, (HPLC nagy tisztaságú eluenst igényel) -Vízre érzékeny reakcióhoz (pl. Grignard-reakció) vízmentes oldószer szükséges Különböző tisztasági fokú oldószerek kaphatók a kereskedelemben, mégis gyakran további tisztítás szükséges - Gazdaságossági szempontok (költség-tényező ) - Tárolás során történő szennyeződés 64

65 Leggyakoribb szennyezés a víztartalom Szárítás, vízmentesítés Az alkalmazott módszer függ: -a víztartalom mértékétől -a vízmentesség kívánt mértékétől -az oldószer anyagi minőségétől (tulajdonságaitól, fajtájától) Módszerek: -frakcionált desztilláció: olcsó, kis hatékonyságú módszer; nagyobb mennyiségű víz részleges eltávolítására alkalmas (vízzel elegyedő oldószerek esetén) -azeotróp desztilláció: olcsó, hatékony módszer, nagyobb térfogatok vízmentesítésére (aromás oldószerek, alkoholok vízmentesítése) -szárítószerrel való kezelés, majd desztilláció: -izzított szervetlen só: adszorpcióval köti meg a vizet; különböző szárítóerejű (milyen gyorsan távolítja el a vizet) és kapacitású (mennyi vizet köt meg) szárítószereket alkalmaznak; nyomnyi mennyiségű víz visszamarad -molekulaszita: szintetikus zeolitok, egységes méretű pórusaikba (3Å, 4Å, 5Å) a vízmolekulák beférnek, ott megkötődnek (oldószertárolásra is) -reaktív vegyület: (pl. Na, fém-hidrid, P 2 O 5 ) reakcióba lép a vízzel; nagyon hatékony, víznyomok is eltávolíthatók; előszárítás szükséges; csak inert oldószer szárítására alkalmas. Különös elővigyázatosságot igényel! 65

66 Fontosabb szárítószerek Szárítószer Képződő hidrát Kapacitás Megjegyzés CaCl 2 CaCl 2 6H 2 O Közepes Na 2 SO 4 Na 2 SO 4 10H 2 O Nagy CaSO 4 CaSO 4 2H 2 O Kicsiny K 2 CO 3 K 2 CO 3 2H 2 O Közepes MgSO 4 MgSO 4 7H 2 O Közepes P 2 O 5 H 2 PO 3 /H 3 PO 4 Közepes CaH 2 Ca(OH) 2 + H 2 Nagy Na NaOH + H 2 Nagy CaO Ca(OH) 2 Közepes NaOH/KOH oldat Közepes Molekulaszita adszorpció Kicsiny Gyors. Nem használható alkoholok, aminok, savak szárítására. Olcsó. Viszonylag lassú. Inert. Erős szárító hatású. Észterek, ketonok, nitrilek szárítására alkalmas. Gyors. Inert. Erőteljes. Nem használható H- donorok v. akceptorok szárításához. Nagy hatékonyságú. Előzetes szárítás szükséges. Nem használható alkoholoknál. Nagy hatékonyságú. Előzetes szárítás szükséges. Veszélyes! Nem használható kloroformhoz. Lassú, de hatékony. Alkoholok, aminok szárítására. Gyors, hatékony. Aminok szárítására. 66 Gyors, hatékony. Oldószerek szárazon tartására használható.

67 Peroxidmentesítés Éterek, bizonyos alkoholok állás során fény/oxigén hatására peroxidokat képezhetnek. A peroxidok különösen robbanásveszélyesek! Peroxidtartalom ellenőrzése: -tesztcsík -sósavas KI-oldat keményítő jelenlétében peroxid hatására megkékül Módszerek peroxidmentesítésre: 1. Forralás SnCl 2 jelenlétében 2. Extrakció kénsavas FeSO 4 - vagy sósavas FeCl 2 -oldattal 3. Extrakció Na 2 SO 3 -oldattal 4. Al 2 O 3 -dal töltött oszlopon engedjük át 5. LiAlH 4 -del, CaH 2 -del kezeljük 67

68 A kémiai hozam ( termelési százalék ) kiszámítása Cl O O S O + HO N(Et) 3 O S O CH 3 CH 3 M r : 190,64 M r : 144,17 M r : 101,19 M r : 298,36 m: 2,09 g 0,011 mol m: 1,44 g 0,010 mol V: 2,10 ml m: 1,52 g 0,015 mol ρ: 0,726 m: 2,98 g 0,010 mol Legkisebb mólszámú kiindulási vegyületre vonatkoztatott elméleti hozam (100%-os termelés) [Kinyert tömegmennyiség/elméleti (100%-os) mennyiség]x100 = hozam (százalék) [2,10 g/2,98 g]x100 = 70% 68

69 4-Brómacetanilid tisztítása CH 3 C O NH Átkristályosítás Szennyezés: ~12% 4-nitrofenol Br M r : 214,06 Op.: o C 1 Telített oldat előállítása: Oldás víz-metanol elegyben, kevertetéssel, vízfürdőn való melegítéssel. 3 Kristályosítás: A szűrletet hideg vizes patendulába/főzőpohárba állítjuk. 4 Szűrés: Büchner-tölcséren. A lombikot hideg vízzel átöblítjük. 2 Szűrés: Forrón szűrjük, előmelegített redős szűrőn. Vízlégszivattyúho 5 Szárítás: Két hétig levegőn a közös szekrényben. 6 Minősítés: VRK-val 69

70 Etil-acetát tisztítása H 3 C C O O CH 2 CH 3 Extrakció és desztilláció Szennyezés: 5-10% etanol és ecetsav 1 Kirázás: 1. 5%-os Na 2 CO 3 oldattal 2. 3x vízzel M r : 88,11 Fp o C n 20 D: 1,3723 ρ: 0,90 4 Desztilláció: C között szedjük a főpárlatot. A főpárlat egy részét kémcsőben beadjuk. (CO 2 -fejlődés! Felső fázis az etil-acetát) 2 Szárítás: CaCl 2 -dal 20 perc 3 Szűrés: 70

Gyakorlati előkészítő előadások. I. félév

Gyakorlati előkészítő előadások. I. félév Gyakorlati előkészítő előadások I. félév MUNKAVÉDELEM - TŰZVÉDELEM Felkészülés a gyakorlatra: -aktuális elmélet -balesetvédelmi ismeretek -védőeszközök használatának ismerete (baleset- és tűzvédelem, elsősegélynyújtás)

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Halmazállapotok, fázisok Fizikai állapotváltozások (fázisátmenetek), a Gibbs-féle fázisszabály Fizikai módszerek anyagok tisztítására - Szublimáció

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát Natrii aurothiomalas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1994 NATRII AUROTHIOMALAS Nátrium-aurotiomalát DEFINÍCIÓ A (2RS)-2-(auroszulfanil)butándisav mononátrium és dinátrium sóinak keveréke. Tartalom: arany

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása

Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása A fémorganikus vegyületek stabilitása --- termikus stabilitás, oxidálószerrel (levegő) szemben, vízzel szemben --- stabilitás széles határok között változik (pl.):

Részletesebben

RIBOFLAVINUM. Riboflavin

RIBOFLAVINUM. Riboflavin Riboflavinum 1 01/2008:0292 RIBOFLAVINUM Riboflavin C 17 H 20 N 4 O 6 M r 376,4 [83-88-5] DEFINÍCIÓ 7,8-Dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridin- 2,4(3H,10H)-dion. E cikkely előírásait

Részletesebben

Szerves kémiai laboratóriumi alapismeretek és szerves kémiai preparátumok

Szerves kémiai laboratóriumi alapismeretek és szerves kémiai preparátumok Szerves kémiai laboratóriumi alapismeretek és szerves kémiai preparátumok (kivonat) II. éves gyógyszerészhallgatók részére Összeállították: A Szerves Vegytani Intézet Oktatói Dr. Mátyus Péter irányításával

Részletesebben

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid Tizanidini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:2578 TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM Tizanidin-hidroklorid C 9H 9Cl 2N 5S M r 290,2 [64461-82-1] DEFINÍCIÓ [5-Klór-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)2,1,3-benzotiadiazol-4-amin]

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát Miconazoli nitras Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.3-1 01/2012:0513 MICONAZOLI NITRAS Mikonazol-nitrát, HNO 3 C 18 H 15 Cl 4 N 3 O 4 M r 479,1 [22832-87-7] DEFINÍCIÓ [1-[(2RS)-2-[(2,4-Diklórbenzil)oxi]-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol-3-ium]-nitrát.

Részletesebben

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása Az extrakció Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása Az extrakció fogalma és fajtái olyan szétválasztási művelet, melynek során szilárd vagy folyadék fázisból egy vagy több komponens kioldását

Részletesebben

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek Triglycerida saturata media Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek 01/ 2010:0868 DEFINÍCIÓ Az anyag telített zsírsavak, főként kaprilsav (oktánsav)

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása

Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása A fém-szén kötés M δ+ C δ Felosztás a fém szén kötés tulajdonsága alapján: A fémorganikus vegyületek stabilitása ---- termikus stabilitás, oxidálószerrel (levegő)

Részletesebben

Az elválasztás elméleti alapjai

Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás során, a kromatogram kialakulása közben végbemenő folyamatok matematikai leirása bonyolult, ezért azokat teljességgel nem tárgyaljuk. Cél: * megismerni az

Részletesebben

7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel. Előkészítő előadás 2015.03.09.

7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel. Előkészítő előadás 2015.03.09. 7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel Előkészítő előadás 2015.03.09. A kromatográfia A módszer során az elválasztandó anyagot áthajtjuk egy mozgó fázisban egy álló fázison keresztül

Részletesebben

SZERVETLEN PREPARÁTUMOK KÉSZÍTÉSE

SZERVETLEN PREPARÁTUMOK KÉSZÍTÉSE SZERVETLEN PREPARÁTUMOK KÉSZÍTÉSE KAPCSOLÓDÓ SZÁMÍTÁSOK Készítette dr. Golopencza Pálné Tartalomjegyzék Szennyezett K 2 SO 4 tisztítása...2 Szennyezett KCl tisztítása...3 Lecsapott CaCO 3 készítése...4

Részletesebben

Szerves kémiai laboratóriumi alapgyakorlatok. Vegyész, kémia tanár és klinikai kémikus hallgatóknak

Szerves kémiai laboratóriumi alapgyakorlatok. Vegyész, kémia tanár és klinikai kémikus hallgatóknak Szerves kémiai laboratóriumi alapgyakorlatok Vegyész, kémia tanár és klinikai kémikus hallgatóknak Házi jegyzet Összeállította: Dr. Felföldi Károly egyetemi docens Többen lesznek kiválóvá gyakorlás,mint

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 Omega-3 acidorum esterici ethylici 90 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 07/2012:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav;

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 1 01/2009:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav; C18:4 n-3), az ejkozatetraénsav (C20:4 n-3), a timnodonsav

Részletesebben

AMIKACINUM. Amikacin

AMIKACINUM. Amikacin 07/2012:1289 AMIKACINUM Amikacin C 22 H 43 N 5 O 13 M r 585,6 [37517-28-5] DEFINÍCIÓ 6-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-4-O-(6-amino-6-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-1-N-[(2S)-4- amino-2-hidroxibutanoil]-2-dezoxi-d-sztreptamin.

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

FENOFIBRATUM. Fenofibrát

FENOFIBRATUM. Fenofibrát Fenofibratum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 01/2008:1322 FENOFIBRATUM Fenofibrát C 20 H 21 ClO 4 M r 360,8 [49562-28-9] DEFINÍCIÓ 1-metiletil-[2-[4-(4-klórbenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoát]. Tartalom: 98,0102,0%

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

CICLOPIROX OLAMINUM. Ciklopirox-olamin

CICLOPIROX OLAMINUM. Ciklopirox-olamin Ciclopirox olaminum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1302 CICLOPIROX OLAMINUM Ciklopirox-olamin C 14 H 24 N 2 O 3 M r 268,4 [41621-49-2] DEFINÍCIÓ 6-Ciklohexil-1-hidroxi-4-metilpiridin-2(1H)-on és 2-aminoetanol.

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr.

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr. Bioanalitika előadás 9. Hét Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia Dr. Andrási Melinda Kromatográfia Nagy hatékonyságú, dinamikus

Részletesebben

CROSPOVIDONUM. Kroszpovidon

CROSPOVIDONUM. Kroszpovidon 01/2009:0892 CROSPOVIDONUM Kroszpovidon (C 6 H 9 NO) n M r (111,1) n [9003-39-8] DEFINÍCIÓ 1-Etenilpirrolidin-2-on térhálós szerkezetű homopolimerje. Tartalom: 11,0 12,8% nitrogén (N; A r 14,01) (szárított

Részletesebben

Szerves laboratóriumi gyakorlatok 12. évfolyam. 2013. szeptember 12. 4. javított kiadás. Tanulói jegyzet és recept leírás

Szerves laboratóriumi gyakorlatok 12. évfolyam. 2013. szeptember 12. 4. javított kiadás. Tanulói jegyzet és recept leírás szeptember 12. 4. javított kiadás Szerves laboratóriumi gyakorlatok 12. évfolyam Tanulói jegyzet és recept leírás [ Szerves kémiai alapfolyamatok és a hozzájuk kapcsolódó szerves és szervetlen preparátumok

Részletesebben

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra Clazurilum ad usum veterinarium Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1714 CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM Klazuril, állatgyógyászati célra C 17 H 10 Cl 2 N 4 O 2 M r 373,2 [101831-36-1] DEFINÍCIÓ (2RS)-[2-Klór-4-(3,5-dioxo-4,5-dihidro-1,2,4-triazin-2(3H)-il)fenil](4-

Részletesebben

Az anyagok változásai 7. osztály

Az anyagok változásai 7. osztály Az anyagok változásai 7. osztály Elméleti háttér: Hevítés hatására a jég megolvad, a víz forr. Hűtés hatására a vízpára lecsapódik, a keletkezett víz megfagy. Ha az anyagok halmazszerkezetében történnek

Részletesebben

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok - elegyek Többkomponensű homogén (egyfázisú) rendszerek Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok: egyik komponens mennyisége nagy (oldószer) a másik, vagy a többihez (oldott

Részletesebben

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása 2. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása A reakciósebesség növelhető a

Részletesebben

2. Fogalom-meghatározás Erukasav-tartalom: az erukasav mennyisége a leírt módszer szerint meghatározva.

2. Fogalom-meghatározás Erukasav-tartalom: az erukasav mennyisége a leírt módszer szerint meghatározva. 4. melléklet a /2010. (..) VM rendelethez 33. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-80/891 számú előírása az étolaj, étkezési zsír, valamint ezek hozzáadásával készült

Részletesebben

Síkkromatográfia. Kapacitásaránynak (kapacitási tényezőnek): a mérendő komponens állófázisában (n S ) és mozgófázisában (n M ) lévő anyagmennyiségei.

Síkkromatográfia. Kapacitásaránynak (kapacitási tényezőnek): a mérendő komponens állófázisában (n S ) és mozgófázisában (n M ) lévő anyagmennyiségei. Síkkromatográfia A kromatográfia a többfokozatú, nagyhatékonyságú, dinamikus elválasztási módszerek gyűjtőneve: közös alapjuk az, hogy az elválasztandó komponensek egy állófázis és egy azon, meghatározott

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal : Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia II. kategória 3. forduló Budapest, 2015. március 21. A verseny döntője három feladatból áll. Mindhárom feladat szövege, valamint

Részletesebben

A laboratóriumban különféle anyagokból készült eszközöket használunk. A feladataink elvégzéséhez legszükségesebbeket ismertetjük.

A laboratóriumban különféle anyagokból készült eszközöket használunk. A feladataink elvégzéséhez legszükségesebbeket ismertetjük. 8 1.2. Laboratóriumi eszközök A laboratóriumban különféle anyagokból készült eszközöket használunk. A feladataink elvégzéséhez legszükségesebbeket ismertetjük. 1.2.1. Üvegeszközök Kémcsövek Hıálló üvegbıl

Részletesebben

Kémiai technológia laboratóriumi gyakorlatok M É R É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V. című gyakorlathoz

Kémiai technológia laboratóriumi gyakorlatok M É R É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V. című gyakorlathoz Kémiai technológia laboratóriumi gyakorlatok M É R É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V a A KEMÉNYÍTŐ IZOLÁLÁSA ÉS ENZIMATIKUS HIDROLÍZISÉNEK VIZSGÁLATA I-II. című gyakorlathoz Nevek: Mérés helye: Mérés ideje Gyakorlatvezető:

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium Olsalazin natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 OLSALAZINUM NATRICUM Olszalazin-nátrium 01/2005:1457 javított 5.7 C 14 H 8 N 2 Na 2 O 6 M r 346,2 DEFINÍCIÓ Dinátrium- (6,6 -dihidroxi-3,3 -diazéndiildibenzoát)

Részletesebben

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs Curcumae xanthorrhizae rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:1441 CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA Jávai kurkuma gyökértörzs DEFINÍCIÓ A jávai kurkuma Curcuma xantorrhiza Roxb. (C. xantorrhiza D. Dietrich)

Részletesebben

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj Foenuculi amari herbae aetheroleum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.0-1 FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj 07/2009:2380 javított 7.0 DEFINÍCIÓ A Foeniculum vulgare Mill. ssp.

Részletesebben

AMPHOTERICINUM B. Amfotericin B

AMPHOTERICINUM B. Amfotericin B Amphotericinum B Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6. - 1 AMPHOTERICINUM B Amfotericin B 01/2009:1292 javított 6.6 C 47 H 73 NO 17 M r 924 [1397-89-3] DEFINÍCIÓ Streptomyces nodosus meghatározott törzseinek tenyészeteiből

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

KÖRNYEZETI MINTÁK 90. Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA. XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta

KÖRNYEZETI MINTÁK 90. Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA. XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta KÖRNYEZETI MINTÁK 90 Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta

Részletesebben

Nagyhatékonyságú Folyadékkromatográfia

Nagyhatékonyságú Folyadékkromatográfia Nagyhatékonyságú Folyadékkromatográfia A kromatográfia a többfokozatú, nagyhatékonyságú, dinamikus elválasztási módszerek gyűjtőneve: közös alapjuk az, hogy az elválasztandó komponensek egy állófázis és

Részletesebben

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből 2011/2012. B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A kémcsőben levő túróra öntsön tömény nátrium-hidroxid oldatot. Melegítse enyhén! Jellegzetes szagú gáz keletkezik. Tartson megnedvesített indikátor

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag

Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag Biztonsági Adatlap. 1. A készítmény neve: Pallos Permetezőszer adalékanyag Gyártó cég neve: Forgalmazó (exportáló) cég neve: 2. Összetétel a) Nitrosol 40 % Ammónium nitrát 30 % Karbamid vizes oldata b)

Részletesebben

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati Aer medicinalis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1238 AER MEDICINALIS Levegő, gyógyászati DEFINÍCIÓ Nyomás alatt lévő környezeti levegő. Tartalom: 20,4 21,4 %V/V oxigén (O 2 ). SAJÁTSÁGOK Küllem: színtelen

Részletesebben

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC Az alkalmazott nagy nyomás (100-1000 bar) lehetővé teszi nagyon finom szemcsézetű töltetek (2-10 μm) használatát, ami jelentősen megnöveli

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 2.4.22 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-1 01/2007:20422 2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA Az idegen olajok vizsgálatát gázkromatográfiásan végezzük (2.2.28), és ehhez a vizsgálandó olajban található

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Név: Neptun-kód: mérőhely: Labor előzetes feladatok A vezetőképesség változása kémiai reakció közben 10,00 cm 3 ismeretlen koncentrációjú sósav oldatához

Részletesebben

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilárd, folyékony vagy

Részletesebben

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés Capsici fructus Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 07/2008:1859 CAPSICI FRUCTUS Paprikatermés DEFINÍCIÓ A drog a termesztett paprika Capsicum annuum L. var. minimum (Miller) Heiser és a cserjés (chili) paprika Capsicum

Részletesebben

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai Témakörök: Gázok és gáztörvények Felületi feszültség Viszkozitás Sűrűség és hőtágulás Olvadáspont, forráspont, lobbanáspont Hőtan és kalorimetria Mágneses

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 903 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 903 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006903T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 903 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 808194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

4. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUM ALAPMŐVELETEI

4. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUM ALAPMŐVELETEI 4. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUM ALAPMŐVELETEI 4.1. A SZERVES KÉMIAI REAKCIÓK KIVITELEZÉSE A szerves kémiai laboratóriumi munkavégzés során leggyakoribb feladat valamilyen kémiai reakció végrehajtása.

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

Esemtan Invigorating Gel

Esemtan Invigorating Gel Verzió 01.06 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása 1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása A természetes vizek mindig tartalmaznak oldott széndioxidot, CO 2 -t. A CO 2 a vizekbe elsősor-ban a levegő CO 2 -tartalmának beoldódásával

Részletesebben

3.1.3. POLIOLEFINEK. 01/2008:30103 javított 7.0

3.1.3. POLIOLEFINEK. 01/2008:30103 javított 7.0 01/2008:30103 javított 7.0 3.1.3. POLIOLEFINEK DEFINÍCIÓ A poliolefineket etilén vagy propilén polimerizációjával, illetve e vegyületek és legfeljebb 25% nagyobb szénatomszámú (C 4 C 10 ) karbonsav- vagy

Részletesebben

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN 01/2008:30106 javított 7.0 3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN DEFINÍCIÓ A polipropilén a propilén homopolimerje vagy legfeljebb

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2006.01.26. Oldal:1/5 Verzió: 1 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca

Részletesebben

Forgalmazó: IFOTECH Clean Kft. Telefon: +36 30 9397 635. AGS 3550 tutoprom Tartós Anti-Graffiti Bevonat

Forgalmazó: IFOTECH Clean Kft. Telefon: +36 30 9397 635. AGS 3550 tutoprom Tartós Anti-Graffiti Bevonat Tartós Anti-Graffiti Bevonat Tartalom Termékleírás és tulajdonságok Előkészítés - Hatékonyság - Tárolás Felhordási módok Graffiti eltávolítás Biztonsági intézkedések Felhasználási példák 2 Termékleírás

Részletesebben

Nedves, sóterhelt falak és vakolatok. Dr. Jelinkó Róbert TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, VÁROSMEGÚJÍTÁS ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT.

Nedves, sóterhelt falak és vakolatok. Dr. Jelinkó Róbert TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, VÁROSMEGÚJÍTÁS ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT. ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT Főtámogató Szervezők Nedves, sóterhelt falak és vakolatok Dr. Jelinkó Róbert Nedves, sóterhelt falak és vakolatok Alapelvek és a gyakorlat Az állagmegőrzés eredményei Parádsasvár

Részletesebben

1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot!

1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot! 1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot! Szerkezeti képlet: A funkciós csoporton tüntesse fel a kötő és nemkötő elektronpárokat is! etanol etanal aminoetán A funkciós csoport neve: Szilárd halmazát

Részletesebben

2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK

2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK 2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK 07/2010:20408 A következőkben leírt módszerek R tioacetamid reagens használatát igénylik. Úgy is eljárhatunk, hogy R1 nátrium-szulfid oldatot

Részletesebben

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát Amoxicillinum trihydricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.6-1 01/2013:0260 AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM Amoxicillin-trihidrát C 16 H 19 N 3 O 5 S.3H 2 O M r 419,4 [61336-70-7] DEFINÍCIÓ (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciklo[3.2.0]heptán-2-

Részletesebben

2.4.8. NEHÉZFÉMEK 01/2005:20408

2.4.8. NEHÉZFÉMEK 01/2005:20408 2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK 01/2005:20408 A következőkben leírt módszerek R tioacetamid reagens használatát igénylik. Úgy is eljárhatunk, hogy R1 nátrium-szulfid oldatot

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Dr Vida József Természettudományos Labor

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Dr Vida József Természettudományos Labor (Öveges Program) 1 Tartalom Általános szabályok... 3 Néhány fontos munkaszabály... 3 Munka és tűzvédelem a laboratóriumban... 4 A mentőláda felszerelése... 5 Védekezés tűz és robbanásveszély ellen... 5

Részletesebben

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása 2014/2015. B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A kísérleti tálcán lévő sorszámozott eken három fehér port talál. Ezek: cukor, ammónium-klorid, ill. nátrium-karbonát

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer műtéti kézfertőtlenítő szer Florin

Részletesebben

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN 3.1.5 Parenterális és szemészeti készítmények Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN DEFINÍCIÓ

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Fordított fázisú ionpár- kromatográfia ( Reversed Phase Ion-Pair Chromatography, RP-IP-HPLC )

Fordított fázisú ionpár- kromatográfia ( Reversed Phase Ion-Pair Chromatography, RP-IP-HPLC ) Fordított fázisú ionpár- kromatográfia ( Reversed Phase Ion-Pair Chromatography, RP-IP-HPLC ) Az ionos vagy ionizálható vegyületek visszatartása az RP-HPLC-ben kicsi. A visszatartás növelésére és egyúttal

Részletesebben

LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400

LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400 01/2009:2046 javított 7.0 LAUROMACROGOLUM 400 Lauromakrogol 400 DEFINÍCIÓ Különböző makrogolok lauril-alkohollal (dodekanollal) képzett étereinek keveréke. Szabad makrogolokat tartalmazhat. Szabad lauril-alkohol-tartalma

Részletesebben

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN 3.1.6 Parenterális és szemészeti készítmények Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:30106 javított 7.5 3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket. A vizsgafeladat ismertetése: Elmagyarázza, és konkrét példákon bemutatja a legfontosabb vegyipari laboratóriumi műveleteket, bemutatja azok végrehajtásának körülményeit, az eredmények kiértékelését Elmagyarázza,

Részletesebben

Versachem Low Volatile Red Silicon oldal 1 / 6 BIZTONSÁGI ADATLAP. Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó

Versachem Low Volatile Red Silicon oldal 1 / 6 BIZTONSÁGI ADATLAP. Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó oldal 1 / 6 A kiállítás kelte: 2006.01.03. 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: cím, telefon, fax: Importáló cég neve: BIZTONSÁGI ADATLAP Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Kevo Gel

BIZTONSÁGI ADATLAP Kevo Gel BIZTONSÁGI ADATLAP Kevo Gel 1. AZONOSÍTÁS/FORGALMAZÓ: Termék megnevezése: Kevo Gel Forgalmazó: 2. ÖSSZETEVŐK 2M Beauty Kft. H-1056 Budapest, Belgrád rkp.26 Tel: 361-318-1808 Fax: 361-483-1005 www.2mbeauty.hu;

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Aeroszolos légfrissítő. Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik İstasyon

BIZTONSÁGI ADATLAP. Aeroszolos légfrissítő. Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik İstasyon BIZTONSÁGI ADATLAP 1. KÉSZÍTMÉNY NEVE ÉS A VÁLLALAT ADATAI Termék neve: Emblaze Légfrissítő utántöltő Aeroszolos légfrissítő Gyártó cég neve: Cím: Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik

Részletesebben

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

Vizes oldatok ph-jának mérése

Vizes oldatok ph-jának mérése Vizes oldatok ph-jának mérése Név: Neptun-kód: Labor elızetes feladat Mennyi lesz annak a hangyasav oldatnak a ph-ja, amelynek koncentrációja 0,330 mol/dm 3? (K s = 1,77 10-4 mol/dm 3 ) Mekkora a disszociációfok?

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

Folyamatábra és anyagforgalmi diagram készítése

Folyamatábra és anyagforgalmi diagram készítése Folyamatábra és anyagforgalmi diagram készítése Egy szintézis kivitelezése átgondolt tervezést igényel, ezen kívül a megvalósítás számszerű adatokkal alátámasztott kontrollja is elengedhetetlen. Az előbbi

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

BÁRÁNY ZSOLT BÉLA. oktatási segédanyag. Debreceni Vegyipari Szakközépiskola 2014.

BÁRÁNY ZSOLT BÉLA. oktatási segédanyag. Debreceni Vegyipari Szakközépiskola 2014. BÁRÁNY ZSOLT BÉLA oktatási segédanyag Debreceni Vegyipari Szakközépiskola 2014. Vegyipari ismeretek 2. Összeállította és szerkesztette: Bárány Zsolt Béla Lektorálták: Volosinovszki Sándor 11. évfolyamos

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az anyag a 67/548/EEC és a 1272/2008EK rendelet szerint veszélyességi osztályba nincs besorolva.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az anyag a 67/548/EEC és a 1272/2008EK rendelet szerint veszélyességi osztályba nincs besorolva. BIZTONSÁGI ADATLAP A készítés kelte: 2011. február 05. 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő Biztonsági Adatlap 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi megnevezés: GLICERIN

Részletesebben