Fékdiagnosztika. Közúti járművek fékezési és kerékfékszerkezeti vizsgálata. Dr. Nagyszokolyai Iván BME, GépjG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fékdiagnosztika. Közúti járművek fékezési és kerékfékszerkezeti vizsgálata. Dr. Nagyszokolyai Iván BME, GépjG"

Átírás

1 Fékdiagnosztika Közúti járművek fékezési és kerékfékszerkezeti vizsgálata Dr. Nagyszokolyai Iván BME, GépjG pjárművek tanszék, 2007.

2 A fékberendezés diagnosztikai vizsgálata történhet: - az időszakos hatósági forgalombiztonsági járművizsgálat keretei között a fékműködés ellenőrzése, a hatósági előírásokban rögzített technológia és kritériumrendszer szerint, - a szerviz, illetve javítóipari munkák során szükséges állapotvizsgálat során, illetve a fékjavítási munkákat (beleértve az alkatrészcserét rét is) követő, kötelező ellenőrzésnél. Az ellenőrzés során meg kell győződni: - a típusra vonatkozó (más esetben típusfüggetlen) ) névleges tulajdonságok meglétéről, illetve - hibatünet esetén meg kell állapítani a konkrét hibát, a műszaki állapotromlás mértékét. A fékberendezésnek mindig kifogástalan műszaki állapotban kell lennie, l ennek hiányában a jármű nem vehet részt a forgalomban!

3 Fékdiagnosztika Időszakos forgalombiztonsági hatósági minősítő mérés A gépjármű fékberendezések hatásosságának ellenőrzése mind a hatósági vizsgáló állomások, mind a javító-karbantartó műhelyekben, a vizsgafelkészítés céljából végzett, egyik legfontosabb feladat.

4 A fékvizsgálat (a fékezés hatásosság vizsgálat) műszeres mérési módszereinek a csoportosítása: A)országúti gépjármű(szerelvény) fékezés-vizsgálat (ENSZ EGB 13) lassulás- és fékút-mérés A gépjárművek fékezési tulajdonságainak a vizsgálata a fékezés valóságos v körülményei között végzett országúti vizsgálat, mely a fékút és a lassulás értékelésével történik. A gépjárművek típusvizsgálata során alkalmazott lmazott módszer, melynek során a fékutat, a lassulásváltozást és a fékműködtető erőt együttes kell regisztrálni.

5 B) Műhelyfeltételek között végzett (javítóipari és hatósági ellenőrzés célú) fékvizsgálat: A hatósági ellenőrzési és a javítóipari gyakorlatban a közúti fékezési vizsgálatot, mely alternatív módszerként megmarad, szükségszerűen fel kellett váltania a műhelycsarnokokban elvégezhető műszeres mérésnek, hogy biztonságosan minden minősítést zavaró körülményt (időjárás, forgalmi viszonyok, szubjektív megítélési lehetőséget) ) ki lehessen küszöbölni. A műhelyfeltételek között végzett vizsgálatok nem fékezési vizsgálatok, hanem többnyire a kerékfékszerkezet által előállított fékerő mérésén alapulnak. B1 - mozgó jármű: lap próbapad (fékerőmérés( fékerőmérés) B2 - álló jármű: görgős fékpad B21 nagysebességű (vgk( ~ 80 km/h) lassulás és fékerőmérés B22 kissebességű (vgk( 2,0 5,5 km/h) fékerőmérés

6 A vizsgálat lényege az, hogy megmérjük a fékműködtető erő, illetve a kivezérelt nyomás függvényében a kerékfékszerkezet (fékező) nyomatékát, és ennek alapján megállapítsuk azt, hogy - a kerékfékszerkezet létre tudja-e e hozni az előírt (gyári, hatósági) névleges fékerő értékeket, - olyan jelleggel alakul-e e karakterisztikájuk, ahogy a gyártó megkívánja, illetve, hogy - az egyes kerékfékszerkezetek tengelyenként, egymáshoz viszonyítva milyen összetartozó erőérték-párokat adnak.

7 A görgős fékerőmérő próbapad Napjainkban a legelterjedtebben használt, és a jövőre nézve is meghatározó (üzemeltetői) kerékfékszerkezet mérési módszer a görgőspadi fékerőmérés módszere. A görgős fékerőmérő villanymotorjai az álló gépkocsi kerekeit görgőpárokon keresztül - egyszerre az egy tengelyen lévőket, de azokat egymástól és - a kerékre ható fékezőnyomatéktól függetlenül, állandó kerületi sebességgel forgatják.

8 A görgős fékerőmérő próbapad szerkezete

9 v v görgő tűrés V görgő névelges V kerék tényleges pedálerő

10 A görgőpár alkotja a görgőágyat, ebben helyezkedik el a járműkerék. A görgőpár között található a tapintógörgő, melyet rugó szorít a kerékhez. Az egymással lánchajtással összekapcsolt görgőket, ezen keresztül a járműkereket, ket, villamos motor hajtja. A villamos hajtómotor billenőágyazású,, karon keresztül erőmérő cellára támaszkodik. A fordulatszámcsökkentő,, nyomatéknövelő hajtómű a pad szerkezeti kialakításától függően lehet bolygóműves vagy csigahajtású.

11 F v V görgő V kerék tényleges A mérési tartomány a szliphatárig terjed a kerék forog a kerék áll F mn pedálerő

12

13 A hajtás nyomatékát a fékerőmérő berendezés billenő ágyazású motorján, vagy motor-hajtómű egységén ébredő reakciónyomaték mérésével állapítjuk meg. Ennek módszere leggyakrabban a billenő ágyazású hajtóegységre szerelt kar végén történő erőmérés. Az itt mért erő könnyen átszámítható a görgő-járműkerék kapcsolati pontján ébredő hajtó tangenciális irányú erőre, pontosabban a két t görgőn átvitt erő eredőjére. Mindebből látjuk, hogy a kerékfékerő megállapítása közvetett módon történik: tulajdonképpen a kerékfékszerkezet (kerékforgatást gátló ellen-) nyomatékával, az állandósult vizsgálati fordulatszámon egyensúlyt t tartó hajtónyomaték értékét mérjük, és ezt feleltetjük meg a kerékfékszerkezet nyomatékának. Az értékelési paraméter a keréktalpponti forgatóerő, melyet egy másik szemszögből, jogosan kerékfékerőnek nevezünk.

14

15 Fékezési fázisok Forgatott, nem fékezett (gördülési ellenállás, tengelyhajtás elhanyagolt) A hajtott járműkerék kerületi sebessége berendezéstípustól, alkalmazási területtől (személygépjármű vagy haszongépjármű) függően: 2,0-5,5 km/h közötti érték. v k = v g

16 I. Fékezési fázis Mindkét görgő azonos kerületi erővel hajt.

17 II. Fékezési fázis Az első görgőn az N 1 csökkenése miatt csökken a hajtóerő. Ebben a fékezési fázisban az első görgőn a hajtás a megcsúszási határon marad addíg, amíg az N 1 értéke zérusra nem csökken.

18 III. Fékezési fázis Stabilitási határhelyzet (N 1 =0). A maximális fékerő: B=B 2 = G.sinα 2 α 2

19 q=b max /G Tapadási tényező a görgő és a gumi- abroncs között

20 A minősítés elméleti alapjai A fejezet alcímének azt is adhatnánk, hogy fékerő vagy lassulás?. A fékberendezésekre vonatkozó nemzetközi előírások, és az ezeknek megfelelő hazaiak is maximálisan megengedhető fékutat, ill. ehhez tartozóan az átlagos maximális lassulás legkisebb értékét, és ennek nek eléréséhez a maximálisan kifejthető működtető erőt írja elő. A fékdiagnosztikai gyakorlat ezzel szemben a fékberendezés hatásosságát görgős fékvizsgáló próbapadon, kerekenkénti fékerőméréssel állapítja meg. A fékerő vagy lassulás alternatíva tehát az előírások lassulásérték mérése és a diagnosztika fékerőmérése között van. Miként lehet ezt a két paramétert egymásnak megfeleltetni? Átszámítható-e e a mért fékerő a járműtömeg ismeretében lassulásra, és fordítva: az előírt lassulásérték alapján meghatározható-e e az adott járműnél minimálisan elérendő kerekenkénti fékerő?

21 A görgős fékerőmérő próbapadokon a kísérletek tanúsága szerint nem n ugyanazok a fékerők mérhetőek, mint amelyeket a fékek valóságos körülmények között, ugyanakkora működtető erőnél, km/h kezdősebességről lefékezve adnak. Rendszerint a görgőspadon mért fékerő nagyobb, mint a közúton mért. Tehát a próbapadon mért fékerőből számított járműlassulás nem felel meg a valóságban elérhetőnek, azt kedvezőbbnek mutatja! A fékerő-eltérés eltérés számos okra vezethető vissza,, így azt befolyásolja: - a fékszerkezet fajtája (elsősorban dobfékeknél), - a fékbetét anyaga, - a súrlódó felületek hőmérséklete, - a súrlódópárok közötti relatív csúszási sebesség. A fékerőnek a vizsgálati sebesség függvényében mutatott viselkedése a súrlódóbetétek tulajdonságaira vezethető vissza. A súrlódó párok súrlódási tényezője ugyanis általában függ a relatív csúszási sebességtől. A különböző kerékfékszerkezeteknél tapasztalt eltérés és azzal magyarázható, hogy a különböző fékkonstrukció belső áttételének a súrlódási tényező függvényében értelmezett változása, a fék ún. érzékenysége, rendkívül változó.

22

23 A görgős fékerőmérő berendezések görgőjének, így tehát az általuk megforgatott járműkeréknek a kerületi sebessége igen kis érték. A választott kis sebességérték kompromisszum eredményeként alakult ki, mely kompromisszum a még megbízhatóan nyerhető méréseredmények és a nagyon költséges hajtóteljesítmény kiépítés között található. Megállapíthatjuk tehát, hogy a fékerő kis sebességnél kialakuló értékét (a közúti pl. 80 km/h sebességről történő fékezési folyamatban kialakuló akuló fékerőhöz viszonyítva) számos, nehezen ellenőrizhető tényező módosítja, így nem lehet a lassulásszámítás egzakt alapja. Az ellentmondás megszüntetése érdekében olyan fékerő határértékeket kell kísérletileg, járműtípusonként meghatározni, esetleg lefékezettségi százalék-értékeket értékeket járműcsoportonként, melyek elérése esetén a jármű biztonsággal teljesíteni tudja a rendeletekben előírt, közúton mérhető lassulásértékeket is.

24 A kerékfékszerkezet működésének hatásossága A kerékfékszerkezetet a működtető erő függvényében kifejtett fékerő, fékerőkarakterisztika jellemzi. Működtető erő a pedálerő, illetve a kivezérelt nyomás. A görgőspadi vizsgálat során a fékerő-módosítást megállapítani annak karakterisztikáját kimérni csak a fékerőhatárolás,, illetve a kocsiszekrény és a tengelyhíd közötti távolság függvényében módosuló fékerővezérlés esetében lehet. Tehát például az ABS-szabályozást (alapmódszerekkel) nem! F Első kerék Hátsó kerék F m

25 A kerékfékszerkezetet annak erőkarakterisztikája ismeretében minősíthetjük. A gépjármű gyári, névleges jellemzőjű tengelyenkénti fékerő-karakterisztikáját karakterisztikáját módosítjuk (meredekségét csökkentjük), és ezt típusfüggő alsó fékerő határgörbének nevezzük. A fékvizsgálat során a ténylegesen mért fékerő-karakterisztikát karakterisztikát az adott típus fékerő határgörbéjével összevetjük. A jó minősítés követelménye, hogy a mért érték a határgörbe felett helyezkedjen el. Egy, a határgörbe feletti jó" mezőben elhelyezkedő, de a működtető erő névlegeshez képest vett közepes értékén mért fékerő ő alapján azért fogadhatjuk el a fékberendezést jó műszaki állapotúnak, mert megalapozottan következtethetünk arra, hogy a működtető-erő erő további növelésével a fékerő lineárisan növekszik, és így, nagyobb pedálerőknél erőknél is, továbbra is a határgörbe felett marad. A jó" mezőben található értékek pedig a határgörbe kialakításának módszere alapján garantálják az országúti kifogástalan fékhatásosságot.

26 Fékerő A típus egy egyedének mért karakterisztikája. Minősítése: megfelelő. Névleges műszaki állapotban felvett fékerő-karakterisztika. Egy járműtípus egy tengelyére, vagy egy tengely egy kerékfékszerkezetére vonatkozik. - 20% Alsó fékerő határgörbe. Egy járműtípus egy tengelyére vagy egy tengely egy kerékfékszerkezetére vonatkozik. Működtető erő P max

27 Miként vizsgálják Németországban (StVZO 29. ) és sok más európai országban a gépjárművek fékezését? A minősítés alapja a lefékezettségi százalék megállapítása. A lefékezettséghez szükséges kerékfékerőt tengelyenként mérik, valamelyik keréken kialakuló szliphatár értékét rögzítve. Fékerő jobb első Fékerő bal első F je F be A szliphatárt a jobboldali kerék érte el ennél a működtető erőértéknél Működtető erő Működtető erő

28 A mérést elvégzik a hátsó tengely kerekeinél is: Fékerő jobb hátsó F jh működtető erő Fékerő bal hátsó F bh A szliphatárt a baloldali kerék érte el ennél a működtető erőértéknél működtető erő

29 Lefékezettség - lefékezettségi % z = ΣF/m x g z = (ΣF/m x g) 100 ΣF = F je + F be + F jh + F bh m a gépjármű megengedett maximális tömege Személygépjárműveknél: z min = 40%

30 Mi van akkor, ha? F je és F be nagymértékben eltérnek érvényes az egy tengely kerékfékszerkezeteire vonatkozó fékerőeltérés előírás: F = [ (F je F be )/ F je ]100 x% (amennyiben F je >F be ) Mi van akkor, ha? F je és F be F jh + F bh F jh + F bh nagyon kis érték A vizsgabiztosra bízzák a döntést!

31 Mi van akkor, ha? A fék jó lásd a szaggatott vonal menti fékerőkarakterisztikát, de a görgő nedvessége miatt a szliphatár nagyon kis kerékfékerőértéknél alakul ki. Fékerő jobb hátsó Fékerő bal hátsó F jh F bh működtető erő A szliphatárt a baloldali kerék érte el már ennél a működtető erőértéknél! működtető erő

32 Vigyázat! Hungarikum! Fékvizsgálat magyar módra

33 A hazai előírású, ún EFT egységes fékvizsgálati technológia A vizsgálat során a fékkarakterisztikát a határérték szlip értékig felvesszük (1-2 ), azt digitálisan rögzítjük. Határérték szlipnek (az előírás csúszásnak nevezi) azt az állapotot nevezzük, ha a mért tengely valamelyik kerekének kerületi sebessége a görgő kerületi sebességének (V) 80%-ára csökken (2 pont). Az ekkor kerekenként kialakuló fékerőt maximális fékerőknek ek (FMAX) nevezzük. A határérték szlip elérésekor tovább nem fokozzuk a működtető erőt, a fékpedálról lelépünk. Az előírás szerint az értékeléshez a karakterisztika csak egy pontját emeljük ki, és ezen az egy, ún. névleges ponton kitartásos (állandó értéken tartott működtető erővel végzett) mérésnél állapítjuk meg a minősítéshez szüksége fékerőt. A vizsgálat névleges pontját (4) a névleges működtető erő (PN) tűzi ki. A névleges működtető erő a maximális fékerő 70%-ához tartozó működtető erő. Ezt egy tengely jobb és baloldali kerekénél külön-külön meghatározzuk, és a nagyobbikat tekintjük névleges működtető erőnek.

34 Fékerő Sebesség 1 Görgő névleges kerületi sebesség v g -20% v g v k Kerék kerületi sebesség v k 2 v k = v g. 0,8 csúszás F MAX -30% 4 2 * F átl Fékerő karakterisztika Értékelési, mérési pont 1 * 3 PN Működtető erő

35 Görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés A gépjárművek fékminősítése - a fékszerkezet hatásosságára, ezen belül a gépjármű lefékezettségére, égére, - az egy tengelyen lévő fékszerkezetek azonos működtető erőnél kialakuló erőeltérésére és - a fékerőingadozásra ír elő követelményeket. A közúti járművek hatósági vizsgálatának egységes fékvizsgálati technológiája ezt az alábbiak szerint konkretizálja üzemi fék esetén : tengelyenként az állandó pedálerő, illetve légfék esetén az állandó kivezérelt nyomás mellett végzett mérés eredményei alapján: - a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését, - a jobb és baloldali kerékfékerő ingadozást, és - a mért fékerőt az előírt minimális fékerő százalékában.

36 A lefékezettség (lefékezettségi( %) A kerék-fékszerkezetenkénti mérési eredményből (fékerők) a gépjárműre vonatkozó lefékezettségi értéket is meghatározhatunk. Ennek segítségével típusfüggetlen fékhatásossági minősítő paramétert nyerhetünk.

37 A rendelet meghatározza a tengelyféker kerő fogalmát, mely üzemi fék f esetén: F = F játl tl ; tl +F bátl (izomerővel működtetett m rögzr gzítő fék k esetén: F = F jamax + F bamax ; rugóer erőtárolós rögzítő fék k esetén: F = F játl +F bátl.) Üzemi féknf knél, amíg g a hatósági fékerf kerő határért rtékek (alsó határg rgörbe) rbe) nem kerülnek típusonkt pusonként nt meghatároz rozásra, a tengelyféker kerők értékeléséhez a számított tengelyféker kerő határért rtékeket kell használni. A minimálisan szüks kséges tengelyféker kerő határért rtéket járműkategóriánként nt (számítással) ssal) határozzuk meg. A hatóságilag előírt szüks kséges összes fékerf kerő értékét t a lefékezetts kezettségi százal zalék k megadott értékkel törtt rténő számítása sa adja.

38 Határérték határegyenes képzés A lefékezettség

39 A jármű egészére vonatkozó lefékezettségi százalék (lsz e ) meghatározásának képlete: lsz e F = m g ö 100 ahol: ΣF a szükséges fékerő, mely a négy kerékfékszerkezet által létrehozott fékerő összege, m ö a gépjármű megengedett, a forgalmi engedélyben szereplő, össztömege, g a nehézségi gyorsulás értéke. A minősítéshez szükséges összes fékerő (ΣF ) kiszámítása akkor lehetséges, ha a kívánt (rendeletben rögzített) lsz e értékét (előírt minimális lefékezettségi százalék) megadjuk: lsze mö g F = 100

40 Ha a lefékezettséget tengelyenként akarjuk előírni, akkor a tengelyenként szükséges fékerőket kell előírni. F 1 = a F F 2 = a ahol: a 1 és a 2 a %-os fékerőmegosztás tényezői, ezek értékeit járműkategóriánként az előírás tartalmazza. (M1 kategóriában a 1 =63% a 2 =37%) A próbapadon szükséges minimális tengelyfékerők (F e1 és F e2 ) nagysága a P emax megengedett maximális működtető erő, vagy tervezési kivezérelt nyomás mellett: F F e 1 kt 1 = kt F F F e 2 2 = ahol: kt a tárcsa (kt( tárcsa), illetve a dobfékre (kt( dob) vonatkozó korrekciós tényező.

41 Példa: határegyenes felvétele az első tengelyre számított F e1 Fékerő névleges Működtető erő F mn

42 A határegyenes F me helyen vett F e határértékének a meghatározása: F e = F e1 + [(F e1 F e0 )(F me F m0 )] / (F mn F m0 ) Ahol F e0 = 0 és F m0 = 0 F e = (F e1 x F me )/F mn

43 A mérési pont fékerő értékének meghatározása Fékerő F e = (F e1 x F me )/F mn F e1 F e F e0 Működtető erő F m0 F me F mn

44 Értékelés Határgörbe határérték F me helyen F e alsó határérték számítása Megfelelőségi feltétel F me helyen F emért F e

45 Mérés - kiértékelés Fékerő Alsó tengelyfékerő határgörbe F e1 F emért F e F e0 Működtető erő F m0 F me F mn

46 Tehát a tengelyenkénti lefékezettségi százalék alapján tengelyfékerő határérték egyeneseket képezünk ( F m1 = 0, F e1 = 0; F m = F mn, F e = F e1 ) A gépjármű tengelyenkénti fékhatásosságának a minősítése tehát a névleges (F( me ) működtetőerőnél nyert fékerő (F( mért átl ) és a határgörbe F me értékénél adódó határértékének egybevetése alapján történik. Természetesen a mért fékerőnek nagyobbnak, vagy egyenlőnek kell lennie, mint a határérték fékerő.

47 Tengelyfékerő Fékerő eltérés

48 A kerékfékerő eltérés A jobb- és baloldali átlagos fékerők százalékos eltérését a névleges pontban, a következők szerint kell kiszámítani: F játl Fbátl E = 100, > F játl [%] amennyiben F játl Fbátl. Fbátl Fjátl E = 100, > F bátl [%] amennyiben Fbátl Fjátl

49

50

51

52

53 STOP! szliphatár

54 F e F me F m

55 F me ±F mtűrés

56 Fékerőingadozás Fékerő F max F átl F F min A mérés során a működtető-erő (Fm) állandó értékű. Idő

57 A kerékf kfékszerkezet kszerkezet erőingadoz ingadozása A fékerf kerő ingadozást állandó működtető erő mellett végzett v vezérelt mérés m s során, legalább egy kerékfordulat kfordulat alatt mért m és számított korrigált fékerf kerők k segíts tségével kell kiszámítani. A fékerf kerő ingadozás s kiszámításának képlete: k O F F játl F j max j min j = 100 % [ ] és O b = F b max F bátl F b min 100 [%]

58 A fékvizsgálat végrehajtása 1. A gépkocsi előkészítése a fékvizsgálathoz: -a a gumiabroncs nyomásellenőrzése, szükség szerint a névleges érték beállítása, -hidraulikus fékek levegősödésének ellenőrzése, - a szükség szerinti légtelenítés elvégzése, - amennyiben rendelkezésre áll műszer, a fékfolyadék forráspontjának megállapítása.

59 2. A gépkocsi első kerekeivel, a görgőtengelyekre merőleges irányban a görgőágyra járunk. A sebességváltót üres állásba tesszük, a kéziféket kiengedjük. A motort, ha szervofékes a gépjármű (melyik nem az?), alapjáraton üzemeltetjük (a vizsgálatokat szervóhatás mellett kell végezni!). A pedálerő adót a fékpedálra helyezzük, ill. légfékes járműveknél a kivezérelt nyomás pneumatikus vezetékét bekötjük a mérendő tengely vizsgálócsatlakozójához.

60 3. Légfékesnél a teljes kifékezés álló görgő mellett (mérés, számítás: p max meghatározása, kijelzése). 4. Próbapad indul (a számítógép vezérelheti). Nem működtetjük a féket! A névleges görgő kerületi sebesség (v g ) és a kerékforgatási ellenállás meghatározása.

61 5. A működtető erő vezérelt, fokozatos növelése. A művelet vége: a szliphatár elérése, ill. hátsó tengelynél a művelet befejezése. A mérés után számítás: a névleges mérési pedálerő működtetőerő - érték (F( me ) számítással történő meghatározása.

62 6. A működtetőerő megszüntetése, visszatérés a kiinduló pontba. 7. Vezérelt mérés a kijelölt névleges működtető erő tűrésmezőben való tartása mellett. A mérés után F% és értékelésének kijelzése.

63 8. Járó görgőnél a próbapadról leáll, próbapadot leállít. A próbapad leállítását számítógép is vezérelheti. 9. A gépjármű további tengelyeinél a méréssorozatot (4-8) értelemszerűen megismétel. 10. Amelyik tengelyre hat a rögzítőfék,, ott a rögzítőfék mérése és minősítése.

64 Számítási példa Kiinduló adatok: Járműkategória: M1 A jármű megengedett össztömege: 1200 kg Ehhez a fékszámítás paraméterei: L sze = 59,1 % tengelyenkénti felosztás a 1 = 63 %, a 2 = 37 % Névleges maximális működtetőerő: 500 N A jármű fékszerkezetének típusa: - elöl: tárcsa (együttható: k tárcsa = 0,95) - hátul: dob (együttható: k dob = 0,9)

65 A minősítéshez szükséges összes fékerő (ΣF ) kiszámítása lsz m g F = e ö 100 ΣF = 59,1 x 1200 x 9,81 x 0,01 = 6957 N

66 A tengelyenkénti előírt minimális lefékezettséghez szükséges fékerő meghatározása első tengely: F 1 = a 1 x ΣF x 0,01 = 63 x 6957 x 0,01 = 4383 N Korrigált F e1 = 4614 N hátsó tengely: F F e 1 kt 1 = kt F 2 = a 2 x ΣF x 0,01 = 37 x 6956 x 0,01 = 2574 N Korrigált F e2 = 2860 N F F e 2 2 =

67 A tengelyfékerő alsó határegyenes az első tengelyre F e N Fékerő Működtető erő F mn = 500 N

68 Mérés: első tengely Fékerő Sebesség Kerék kerületi sebesség v k Görgő névleges kerületi sebesség v g -20% v g v k v k = v g. 0,8 F 1jobb 1100 N Fékerő karakterisztika jobb kerék csúszás szliphatáron F 1bal szliphatáron 1000 N Fékerő karakterisztika bal kerék 200 N Működtető erő

69 Az első tengely szliphatári fékműködtetőerőnél (200 N) kialakuló jobb és baloldali fékerőinek összege: 2100 N 2100 N tengelyfékerő Működtetőerő - pedálerő 200 N

70 Az első tengely névleges mérési működtetőerő (pedálerő) pont meghatározása tengelyfékerő 2100 N 1470 N - 30% F me = 140 N 200 N működtetőerő pedálerő

71 Újramérés! A számított működtetőerőnél (F me = 140 N) Kitartásos fékerőmérést végzünk. A mért értékekből oldalankénti átlagértéket számítunk, megállapítjuk a szélső (min/max) értékeket, majd összegezve tengelyfékerőt képezünk. Mért értékek: F je = 770 ± 60 N F be = 715 ± 55 N

72 A mérési pont tengelyfékerő alsó határértékének meghatározása Fékerő F e N F e = (F e1 x F me )/F mn F e 1292 N F e0 Működtető erő F m0 F me 140 N F mn

73 Értékelés: A mérési ponton (pedálerő 140 N) Az első tengely tengelyfékerő: 1485 N A határérték: 1292 N %-os érték: 115%

74 Jobb és baloldali eltérés: F e = ( )/770 = 7,15% Fékerőingadozás: jobboldal (2x60N) / 770N = 15,6% baloldal (2x55N) / 715N = 15,4%

75 és jön a hátsótengely mérése, értékelése, majd a kézifék mérése, értékelése és a légfékes járművek légfékhálózatának mérése, minősítése.

75/2007 Elnöki Szabályzat. A gépjárművek és pótkocsik fékvizsgálatánál alkalmazott joghatályos mérések kiértékeléséről

75/2007 Elnöki Szabályzat. A gépjárművek és pótkocsik fékvizsgálatánál alkalmazott joghatályos mérések kiértékeléséről 75/2007 Elnöki Szabályzat Készítette: Közúti Jármű Főosztály 1. változat kiadásának időpontja: 2007. április 1. változat 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA, VALAMINT

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 12. Előadás Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata görgős fékpadon A fékdiagnosztika feladata, célja

Részletesebben

Pneumatikus kompatibilitás

Pneumatikus kompatibilitás Pneumatikus kompatibilitás Farkas József, Kőfalusi Pál, Dr. Varga Ferenc Gépjárművek üzeme I. laboratóriumi gyakorlat 1 Lektorálta és szerkesztette Dr. Varga Ferenc és Dr. Emőd István Tartalomjegyzék:

Részletesebben

BME A vizsga dátuma: Név: Gépjárművek tanszék Gépjárművek üzeme tantárgy

BME A vizsga dátuma: Név: Gépjárművek tanszék Gépjárművek üzeme tantárgy Gépjárművek tanszék Gépjárművek üzeme tantárgy Témakör : Dízel-diagnosztika Feladatok : Ismertesse a dízelmotor fordulatszámmérésének on-board és off-board mérési módszereit, tételesen ismertesse az összetartozó

Részletesebben

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése A légfékes pótkocsik engedélyezési eljárásához szükséges fékvizsgálatai során számos érdekes tapasztalatra tettünk szert. A járművek tervezésekor

Részletesebben

FÉKBETÉTEK SZÁLLÍTÁSA. BKV Zrt. T-168/2014.

FÉKBETÉTEK SZÁLLÍTÁSA. BKV Zrt. T-168/2014. FÉKBETÉTEK SZÁLLÍTÁSA MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ BKV Zrt. T-168/2014. 1. Műszaki követelmények 12. sz. melléklet Valamennyi szállításra kerülő termék esetén 1) Ajánlattevőnek ajánlat során 10. sz. melléklet

Részletesebben

Görgős járműfékpadok 2. rész

Görgős járműfékpadok 2. rész Görgős járműfékpadok 2. rész Motorteljesítmény-mérés mérés görgős járműfékpadon dr. Nagyszokolyai Iván, BME Gépjárművek tanszék, 2008. motorteljesítmény BOSCH FLA (Funktions( Funktions- und Leistungs-Analyse

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

Pneumatikus fékrendszer vizsgálata

Pneumatikus fékrendszer vizsgálata Pneumatikus fékrendszer vizsgálata Laboratóriumi segédlet Készítette: Szabó Bálint 008. augusztus 8. Mérés célja: Haszongépjárművek és vontatmányok pneumatikus fékrendszerének működésének vizsgálata, az

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

JÁRMŰRENDSZEREK TERVEZÉSE (Tervezési útmutató) Oktatási segédlet

JÁRMŰRENDSZEREK TERVEZÉSE (Tervezési útmutató) Oktatási segédlet JÁRMŰRENDSZEREK TERVEZÉSE (Tervezési útmutató) Oktatási segédlet 1 Tengelykapcsoló 1. Konstrukciós főméretek, befoglaló méretek 2. A nyomatékfelesleg tényező felvétele 3. A tárcsaszám, súrlódási tényező

Részletesebben

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása.

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása. Tájékoztató A mezőgazdasági gépeket gyártók és forgalmazók részére A mezőgazdasági gépkatalógusba bejelentett illetve bejelentésre kerülő, belsőégésű motorral rendelkező, traktorok, önjáró mezőgazdasági

Részletesebben

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata 1 A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata 6 Az áramlatsűrűség (forgalomsűrűség) a követési távolsággal ad egyértelmű összefüggést: a sűrűség reciprok értéke a(z) (átlagos) követési távolság.

Részletesebben

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban A MICHELIN Csoport A kezdetek 1889: Michelin cég alapítása 1891: leszerelhető kerékpár abroncs 1895: először szerel a Michelin levegővel fújt gumiabroncsot

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek

Méréselmélet és mérőrendszerek Méréselmélet és mérőrendszerek 6. ELŐADÁS KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba eredete o

Részletesebben

ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat)

ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat) ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat) Erővel záró nyomatékkötések Hatáselve: a kapcsolódó felületre merőleges rugalmas szorítás hatására a felület érintőjének irányába ható terheléssel ellentétes irányban ébredő

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I.

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I. SZÁMÍTÁSI FELADATOK I. A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést (képletet),

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! 1. példa Vasúti kocsinak a 6. ábrán látható ütközőjébe épített tekercsrugóban 44,5 kn előfeszítő erő ébred. A rugó állandója 0,18

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 55 525 01 Autótechnikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a

Részletesebben

Mérnöki alapok 4. előadás

Mérnöki alapok 4. előadás Mérnöki alapok 4. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel: 463-6-80

Részletesebben

DÍZELMOTOR KEVERÉKKÉPZŐ RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA

DÍZELMOTOR KEVERÉKKÉPZŐ RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA DÍZELMOTOR KEVERÉKKÉPZŐ RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA Laboratóriumi gyakorlati jegyzet Készítette: Szabó Bálint 2008. február 18. A mérés célja: Soros adagoló karakterisztikájának felvétele adagoló-vizsgáló

Részletesebben

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn A mérés célkitűzései: A lejtőn lévő testek egyensúlyának vizsgálata, erők komponensekre bontása. Eszközszükséglet: állítható hajlásszögű lejtő különböző fahasábok kiskocsi erőmérő 20 g-os súlyok 1. ábra

Részletesebben

Fékmérés megkezdésekor elindul a mérésvezérlő modul, megjelenik a mérőtábla (Ábra 1). A tábla egyes elemei és azok működése a következő:

Fékmérés megkezdésekor elindul a mérésvezérlő modul, megjelenik a mérőtábla (Ábra 1). A tábla egyes elemei és azok működése a következő: A mérésvezérlő modul A mérőtábla Fékmérés megkezdésekor elindul a mérésvezérlő modul, megjelenik a mérőtábla (Ábra 1). A tábla egyes elemei és azok működése a következő: 1. Fejléc. A program itt közli

Részletesebben

Járművek műszaki vizsgáztatásának új, egységesítő EU irányelvei A rendeletek anomáliái

Járművek műszaki vizsgáztatásának új, egységesítő EU irányelvei A rendeletek anomáliái AOE évzáró rendezvény 2016. becember 9. Budapest Járművek műszaki vizsgáztatásának új, egységesítő EU irányelvei A rendeletek anomáliái Előadó Dr. Nagyszokolyai Iván AOE szakmai tanácsadó AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Elektromechanikai rendszerek szimulációja Kandó Polytechnic of Technology Institute of Informatics Kóré László Elektromechanikai rendszerek szimulációja I Budapest 1997 Tartalom 1.MINTAPÉLDÁK...2 1.1 IDEÁLIS EGYENÁRAMÚ MOTOR FESZÜLTSÉG-SZÖGSEBESSÉG

Részletesebben

2. A gépkocsi vezetése

2. A gépkocsi vezetése 2. A gépkocsi vezetése 1. Általában balról jobbra milyen sorrendben találjuk a gépkocsiban a gáz-, fékés a tengelykapcsoló pedálokat? a) Gáz fék tengelykapcsoló. b) Tengelykapcsoló fék gáz. c) Fék gáz

Részletesebben

Mérnöki alapok 2. előadás

Mérnöki alapok 2. előadás Mérnöki alapok. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 04 Mechatronikai technikus

Részletesebben

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 e-mail: biztonsagautosiskola@gmail.com www.biztonsagautosiskola.hu A FÉKEZÉS HELYES TECHNIKÁLYA! A KRESZ szabályai

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,

Részletesebben

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK TANSZÉKE OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK II. c. tantárgyhoz GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 008. A lánchajtás tervezése során

Részletesebben

BMW G650 Xmoto. Hosszúság. Szélesség/tükrökkel. Szélesség/ tükrök nélkül. Tengelytáv. Ülésmagasság. Szerzõ Majer Viktor. F650.hu

BMW G650 Xmoto. Hosszúság. Szélesség/tükrökkel. Szélesség/ tükrök nélkül. Tengelytáv. Ülésmagasság. Szerzõ Majer Viktor. F650.hu BMW G650 Xmoto Szerzõ Majer Viktor Kanyarmámor az országúton. G 650 XmotoMár álló helyzetében is látszik a streetmoto-változaton, hogy élvezetes kanyarvadászatra született. Kis átmérõjû, 17 colos kerekei,

Részletesebben

Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata

Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata A Virtual Crash program validációja Dr. Melegh Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Vida Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Ing.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A mérési eredmény megadása

A mérési eredmény megadása A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk meg: a determinisztikus és a véletlenszerű

Részletesebben

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1 MÉRÉSTECHNIKA BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) 463 26 14 16 márc. 1 Méréstechnikai alapfogalmak CÉL Mennyiségek mérése Fizikai mennyiség Hosszúság L = 2 m Mennyiségi minőségi

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA SHINKAWA Certified by ISO9001 Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól Technikai Jelentés A vasút életéhez A Shinkawa örvény-áramú sínpálya vizsgáló rendszer, gyors állapotmeghatározásra képes, még

Részletesebben

6. Előadás. Mechanikai jellegű gépelemek

6. Előadás. Mechanikai jellegű gépelemek 6. Előadás Mechanikai jellegű gépelemek 1 funkció: két tengely összekapcsolása + helyzethibák kiegyenlítése + nyomatéklökések kiegyenlítése + oldhatóság + szabályozhatóság 1 2 1 hm 2 2 kapcsolható állandó

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV M4. számú mérés Testek ellenállástényezőjének mérése NPL típusú szélcsatornában

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV M4. számú mérés Testek ellenállástényezőjének mérése NPL típusú szélcsatornában Tanév,félév 2010/2011 1. Tantárgy Áramlástan GEATAG01 Képzés egyetem x főiskola Mérés A B C Nap kedd 12-14 x Hét páros páratlan A mérés dátuma 2010.??.?? A MÉRÉSVEZETŐ OKTATÓ TÖLTI KI! DÁTUM PONTSZÁM MEGJEGYZÉS

Részletesebben

77. Melléklet: 78. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1988. október 15-én

77. Melléklet: 78. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1988. október 15-én E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.77 1988. október 20. ENSZ-EGB 78. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

A Horváth Mérnökiroda, A Budapesti Műszaki Egyetem Gépjárművek Tanszéke. A Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft

A Horváth Mérnökiroda, A Budapesti Műszaki Egyetem Gépjárművek Tanszéke. A Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft A járóképes alvázakra épített különböző felépítményekkel kialakítható tehergépkocsik forgalombahelyezésének hatósági eljárásához A Horváth Mérnökiroda, A Budapesti Műszaki Egyetem Gépjárművek Tanszéke

Részletesebben

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

Rugalmas tengelykapcsoló mérése BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Jármőelemek és Hajtások Tanszék Jármőelemek és Hajtások Tanszék

Részletesebben

Automatikus működésű rögzítőfékek

Automatikus működésű rögzítőfékek AUTÓTECHNIKA Elektronika működteti Automatikus működésű rögzítőfékek KŐFALUSI PÁL Az utóbbi években egyre több autógyár alkalmazza sikerrel az automatikus működésű rögzítőfékeket. Kezdetben még egy villanymotoros,

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme:

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: Oldal: 1/5 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: 1.1 Üzembe helyezési vizsgálat: 1.1.1 Az ellenőrzés hatálya: Ezen vizsgálatot minden olyan a 113/1998. (VI.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése

Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése Tanév, félév 2010-11 I. félév Tantárgy Áramlástan GEÁTAG01 Képzés főiskola (BSc) Mérés A Nap Hét A mérés dátuma 2010 Dátum Pontszám Megjegyzés Mérési jegyzőkönyv M1 számú mérés Testek ellenállástényezőjének

Részletesebben

PeTitan Vizsgasor Műszaki leírás és kezelési útmutató

PeTitan Vizsgasor Műszaki leírás és kezelési útmutató PeTitan Vizsgasor Műszaki leírás és kezelési útmutató FIGYELEM! Ez a leírás a készülék tartozéka. Biztosítja a kezelő számára a készülék előírásszerű használatának megismerését. Olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele Legnagyobb anyagterjedelem feltétele 1. Legnagyobb anyagterjedelem feltétele A legnagyobb anyagterjedelem feltétele (szabványban ilyen néven szerepel) vagy más néven a legnagyobb anyagterjedelem elve illesztett

Részletesebben

Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások

Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások Az eljárások a kiindulási adatoktól és a számítás menetétől függően két csoportba sorolhatók. Az egyik a visszafelé történő számítások csoportja,

Részletesebben

2 3 4 6 7 8 10 12 13 112 14 15 16 17 18 19 [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] 380 140 [190] 380 140 [190] 380 140 [190] 340 120 [163] 340 120 [163] 340 120

Részletesebben

Az elindulás előtti ellenőrzés B kategória

Az elindulás előtti ellenőrzés B kategória Az elindulás előtti ellenőrzés B kategória 1. Gumiabroncsok ellenőrzése: légnyomás -szemmel láthatóan nem lapos sérülés ne legyen az oldalán (vágás repedés) futófelület bordázatának a mélysége nem lehet

Részletesebben

Szerző(k): Nagy István Nagy Lajos

Szerző(k): Nagy István Nagy Lajos SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK Az FVM Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK MUNKAVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI Nagy István Nagy Lajos Kiadja: FVM Mezőgazdasági

Részletesebben

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése.

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése. NANTESI EGYETEM NANTESI EGYETEM ÁLLAMI MŰSZAKI EGYETEM E.M.S.M. 1 Rue de la Noe 44072 NANTES CEDEX Tel: (40) 74.79.76 Műszai Intézet Technológia és gyártás Saját jelzés: TTPLM/AD/270 79 Motor- és géplaboratórium

Részletesebben

Évszakváltás a közlekedésben

Évszakváltás a közlekedésben Évszakváltás a közlekedésben A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk

Részletesebben

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ Protruck Kft tevékenysége a haszongépjármű sebességváltók területén A Protruck Kft, mint a ZF magyarországi szervizképviselete, a haszongépjármű szektorban az alábbi

Részletesebben

Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai

Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai A típusjóváhagyó és gyártásellenőrző vizsgálatokról általában Az iparilag fejlett országok mindegyike hatósági

Részletesebben

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő:

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót erőmérőnek

Részletesebben

89. Melléklet: 90. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált változat

89. Melléklet: 90. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált változat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.89/Rev.1 2001. július 11. ENSZ-EGB 90. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása A sok jelzőtábla zavaró A jelzőtáblák mérete 4/2001. (I.31.) KöVim rendelet A jellemző méret 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm A közlekedő személy segítése A pálya legyen egyszerű, egységes, akadálymentes,

Részletesebben

Toyota Hybrid Synergy Drive

Toyota Hybrid Synergy Drive Toyota Hybrid Synergy Drive PRIUS prior, to go before Ahead of its time Jövő járműve Toyota Hybrid Synergy Drive Mi a hibrid járm? Bels égés motor + villamosmotor = Hibrid Hibrid Rendszerek Osztályai Visszatekintés

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os modellévre vonatkozó modellekre. Az új Transporter. Haszonjárművek

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os modellévre vonatkozó modellekre. Az új Transporter. Haszonjárművek Műszaki adatok Érvényes a 2016-os modellévre vonatkozó modellekre Az új Transporter Haszonjárművek Euro 5 plus motorok. 2,0 l TDI-motor (62 kw/84 LE) 2,0 l TDI-motor (75 kw/102 LE) Motortípus/Hengerek

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Das Auto. Az Motorok 115 LE (85 kw) Motor, sebességváltó Motortípus Állandó mágnes által gerjesztett szinkrongép (PSM) Max. teljesítmény (LE (kw) 1/perc)

Részletesebben

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból BEMUTATÓ FELADATOK () 1/() Egy mozdony vízszintes 600 m-es pályaszakaszon 150 kn állandó húzóer t fejt ki. A vonat sebessége 36 km/h-ról 54 km/h-ra növekszik. A vonat tömege 1000 Mg. a.) Mekkora a mozgási

Részletesebben

FÉKRENDSZER A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN

FÉKRENDSZER A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN FÉKRENDSZER A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN A FÉKRENDSZER BIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL AZ EGYIK LEGFONTOSABB EGYSÉG Lassítás vagy megállás esetén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JÁRMŰGÉPTAN

ÁLTALÁNOS JÁRMŰGÉPTAN ÁLTALÁNOS JÁRMŰGÉPTAN ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 3. GÉPEK MECHANIKAI FOLYAMATAI 1. Definiálja a térbeli pont helyvektorát! r helyvektor előáll ortogonális (a 3 tengely egymásra merőleges) koordinátarendszer koordinátairányú

Részletesebben

ADAM ADAM ROCKS

ADAM ADAM ROCKS Opel műszaki adatok ADAM Általános tulajdonságok Általános tulajdonságok Karosszéria ADAM ADAM ROCKS Csomagtartó méretek (ECIE/GM)(mm) ADAM Magasság (mm) 1484 149 Hossz előrehajtott hátsó üléssel 1041

Részletesebben

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria Robotika Relatív helymeghatározás Odometria Differenciális hajtás c m =πd n /nc e c m D n C e n = hány mm-t tesz meg a robot egy jeladó impulzusra = névleges kerék átmérő = jeladó fölbontása (impulzus/ford.)

Részletesebben

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

állapot felügyelete állapot rendelkezésre Forgógépek állapot felügyelete állapot megbízhat zhatóság rendelkezésre állás A forgógépek állapot felügyelete jelenti az aktuális állapot vizsgálatát, a további üzemeltetés engedélyezését ill. korlátozását,

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2013. modellévre. Haszonjárművek. Az Amarok

Műszaki adatok Érvényes a 2013. modellévre. Haszonjárművek. Az Amarok Műszaki adatok Érvényes a 2013. modellévre Haszonjárművek Az Amarok Az ebben a kiadványban feltüntetett műszaki adatok információkat tartalmaznak az üzemanyag-fogyasztásról és a CO 2 -kibocsátásról. Nem

Részletesebben

A forgójeladók mechanikai kialakítása

A forgójeladók mechanikai kialakítása A forgójeladók mechanikai kialakítása A különböző gyártók néhány szabványos kiviteltől eltekintve nagy forma- és méretválasztékban kínálják termékeiket. Az elektromos illesztéshez hasonlóan a mechanikai

Részletesebben

Hagyományos dobfék vagy korszerű tárcsafék a tűzoltó járművön?

Hagyományos dobfék vagy korszerű tárcsafék a tűzoltó járművön? Szűcs László Hagyományos dobfék vagy korszerű tárcsafék a tűzoltó járművön? Az ön véleménye szerint egy átlagos autóvezető mikor vészfékez életében először 120 kilométeres sebességnél? - kérdezték Henry

Részletesebben

Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVI-a, Zalău Proba experimentală, 3 iunie 2013

Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVI-a, Zalău Proba experimentală, 3 iunie 2013 Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVI-a, Zalău Proba experimentală, 3 iunie 2013 2. Kísérleti feladat (10 pont) B rész. Rúdmágnes mozgásának vizsgálata fémcsőben (6 pont)

Részletesebben

Pneumatikus hajtású jármű hajtásláncának megtervezése és optimalizációja. Készítette: Vidovics Lajos

Pneumatikus hajtású jármű hajtásláncának megtervezése és optimalizációja. Készítette: Vidovics Lajos Pneumatikus hajtású jármű hajtásláncának megtervezése és optimalizációja Készítette: Vidovics Lajos Hajtáslánc építés fázisai irodalomkutatás, hajtáslánc koncepciók képzése, pneumatikus elemek kiválasztása,

Részletesebben

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele Rezgőmozgás A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele A rezgés fogalma Minden olyan változás, amely az időben valamilyen ismétlődést mutat rezgésnek nevezünk. A rezgések fajtái:

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

Corsa. Benzin Motorok ECOTEC ECOTEC. Start/Stop LPG előkészítés. Start/Stop

Corsa. Benzin Motorok ECOTEC ECOTEC. Start/Stop LPG előkészítés. Start/Stop Opel műszaki adatok Corsa Általános tulajdonságok Karosszéria -ajtós 5-ajtós Magasság (mm) 188 188 Hosszúság (mm) 999 999 Tengelytáv (mm) 2511 2511 Szélesség (külső tükrökkel/nélkül) (mm) 19 / 171 19 /

Részletesebben

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, 2002 március 13 9-12 óra 11 osztály 1 Egyatomos ideális gáz az ábrán látható folyamatot végzi A folyamat elsõ szakasza izobár folyamat, a második szakasz

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Világítástechnika (BME VIVEM 355) Beltéri mérés Világítástechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv

Részletesebben

Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés

Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés Gépjármű futóművek II. Szabó Bálint 2015. szeptember 10. 1 Haszongépjármű fékrendszerekre vonatkozó előírások Fékrendszer típusok Haszongépjárműveket

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám: Ventilátor (Ve) 1. Definiálja a következő dimenziótlan számokat és írja fel a képletekben szereplő mennyiségeket: φ (mennyiségi szám), Ψ (nyomásszám), σ (fordulatszám tényező), δ (átmérő tényező)! Mennyiségi

Részletesebben

a NAT-1-1708/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1708/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1708/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TÜV Nord-KTI Kft. Jármûtechnikai és Munkavédelmi Laboratórium (1119 Budapest, Thán Károly

Részletesebben

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Dr. Lovas Lászl SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek II. tantárgyhoz Kézirat 2012 SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT 1. Adatválaszték pk [MPa] d [mm] b/d [-] n [1/min] ház anyaga 1 4 50 1 1440

Részletesebben

ADAM. Általános tulajdonságok Karosszéria. 3-ajtós / / 1464

ADAM. Általános tulajdonságok Karosszéria. 3-ajtós / / 1464 Opel műszaki adatok ADAM Magasság (mm) Hosszúság (mm) Tengelytáv (mm) Szélesség (külső tükrökkel/nélkül) (mm) Nyomtáv (elöl/hátul) (mm) Általános tulajdonságok Karosszéria -ajtós 1484 698 211 1966 / 1720

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

A környezetbarát autózás 10 pontja

A környezetbarát autózás 10 pontja A Környezetbarát autózás kampány célja, hogy csökkentse az autók környezetre gyakorolt káros hatását, valamint segítsen a járművezetőknek abban, hogy környezetvédő fejjel gondolkodjanak. A környezetbarát

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

Erőátvitel tervezése (BMEKOGJM612) féléves tervezési feladat kiírás

Erőátvitel tervezése (BMEKOGJM612) féléves tervezési feladat kiírás Erőátvitel tervezése (BMEKOGJM612) féléves tervezési feladat kiírás A Motortervezés I. (BMEKOGGM670) c. tárgy motorszimulációs házi feladata keretében választott belsőégésű motor paramétereinek felhasználásával

Részletesebben