Fékdiagnosztika. Közúti járművek fékezési és kerékfékszerkezeti vizsgálata. Dr. Nagyszokolyai Iván BME, GépjG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fékdiagnosztika. Közúti járművek fékezési és kerékfékszerkezeti vizsgálata. Dr. Nagyszokolyai Iván BME, GépjG"

Átírás

1 Fékdiagnosztika Közúti járművek fékezési és kerékfékszerkezeti vizsgálata Dr. Nagyszokolyai Iván BME, GépjG pjárművek tanszék, 2007.

2 A fékberendezés diagnosztikai vizsgálata történhet: - az időszakos hatósági forgalombiztonsági járművizsgálat keretei között a fékműködés ellenőrzése, a hatósági előírásokban rögzített technológia és kritériumrendszer szerint, - a szerviz, illetve javítóipari munkák során szükséges állapotvizsgálat során, illetve a fékjavítási munkákat (beleértve az alkatrészcserét rét is) követő, kötelező ellenőrzésnél. Az ellenőrzés során meg kell győződni: - a típusra vonatkozó (más esetben típusfüggetlen) ) névleges tulajdonságok meglétéről, illetve - hibatünet esetén meg kell állapítani a konkrét hibát, a műszaki állapotromlás mértékét. A fékberendezésnek mindig kifogástalan műszaki állapotban kell lennie, l ennek hiányában a jármű nem vehet részt a forgalomban!

3 Fékdiagnosztika Időszakos forgalombiztonsági hatósági minősítő mérés A gépjármű fékberendezések hatásosságának ellenőrzése mind a hatósági vizsgáló állomások, mind a javító-karbantartó műhelyekben, a vizsgafelkészítés céljából végzett, egyik legfontosabb feladat.

4 A fékvizsgálat (a fékezés hatásosság vizsgálat) műszeres mérési módszereinek a csoportosítása: A)országúti gépjármű(szerelvény) fékezés-vizsgálat (ENSZ EGB 13) lassulás- és fékút-mérés A gépjárművek fékezési tulajdonságainak a vizsgálata a fékezés valóságos v körülményei között végzett országúti vizsgálat, mely a fékút és a lassulás értékelésével történik. A gépjárművek típusvizsgálata során alkalmazott lmazott módszer, melynek során a fékutat, a lassulásváltozást és a fékműködtető erőt együttes kell regisztrálni.

5 B) Műhelyfeltételek között végzett (javítóipari és hatósági ellenőrzés célú) fékvizsgálat: A hatósági ellenőrzési és a javítóipari gyakorlatban a közúti fékezési vizsgálatot, mely alternatív módszerként megmarad, szükségszerűen fel kellett váltania a műhelycsarnokokban elvégezhető műszeres mérésnek, hogy biztonságosan minden minősítést zavaró körülményt (időjárás, forgalmi viszonyok, szubjektív megítélési lehetőséget) ) ki lehessen küszöbölni. A műhelyfeltételek között végzett vizsgálatok nem fékezési vizsgálatok, hanem többnyire a kerékfékszerkezet által előállított fékerő mérésén alapulnak. B1 - mozgó jármű: lap próbapad (fékerőmérés( fékerőmérés) B2 - álló jármű: görgős fékpad B21 nagysebességű (vgk( ~ 80 km/h) lassulás és fékerőmérés B22 kissebességű (vgk( 2,0 5,5 km/h) fékerőmérés

6 A vizsgálat lényege az, hogy megmérjük a fékműködtető erő, illetve a kivezérelt nyomás függvényében a kerékfékszerkezet (fékező) nyomatékát, és ennek alapján megállapítsuk azt, hogy - a kerékfékszerkezet létre tudja-e e hozni az előírt (gyári, hatósági) névleges fékerő értékeket, - olyan jelleggel alakul-e e karakterisztikájuk, ahogy a gyártó megkívánja, illetve, hogy - az egyes kerékfékszerkezetek tengelyenként, egymáshoz viszonyítva milyen összetartozó erőérték-párokat adnak.

7 A görgős fékerőmérő próbapad Napjainkban a legelterjedtebben használt, és a jövőre nézve is meghatározó (üzemeltetői) kerékfékszerkezet mérési módszer a görgőspadi fékerőmérés módszere. A görgős fékerőmérő villanymotorjai az álló gépkocsi kerekeit görgőpárokon keresztül - egyszerre az egy tengelyen lévőket, de azokat egymástól és - a kerékre ható fékezőnyomatéktól függetlenül, állandó kerületi sebességgel forgatják.

8 A görgős fékerőmérő próbapad szerkezete

9 v v görgő tűrés V görgő névelges V kerék tényleges pedálerő

10 A görgőpár alkotja a görgőágyat, ebben helyezkedik el a járműkerék. A görgőpár között található a tapintógörgő, melyet rugó szorít a kerékhez. Az egymással lánchajtással összekapcsolt görgőket, ezen keresztül a járműkereket, ket, villamos motor hajtja. A villamos hajtómotor billenőágyazású,, karon keresztül erőmérő cellára támaszkodik. A fordulatszámcsökkentő,, nyomatéknövelő hajtómű a pad szerkezeti kialakításától függően lehet bolygóműves vagy csigahajtású.

11 F v V görgő V kerék tényleges A mérési tartomány a szliphatárig terjed a kerék forog a kerék áll F mn pedálerő

12

13 A hajtás nyomatékát a fékerőmérő berendezés billenő ágyazású motorján, vagy motor-hajtómű egységén ébredő reakciónyomaték mérésével állapítjuk meg. Ennek módszere leggyakrabban a billenő ágyazású hajtóegységre szerelt kar végén történő erőmérés. Az itt mért erő könnyen átszámítható a görgő-járműkerék kapcsolati pontján ébredő hajtó tangenciális irányú erőre, pontosabban a két t görgőn átvitt erő eredőjére. Mindebből látjuk, hogy a kerékfékerő megállapítása közvetett módon történik: tulajdonképpen a kerékfékszerkezet (kerékforgatást gátló ellen-) nyomatékával, az állandósult vizsgálati fordulatszámon egyensúlyt t tartó hajtónyomaték értékét mérjük, és ezt feleltetjük meg a kerékfékszerkezet nyomatékának. Az értékelési paraméter a keréktalpponti forgatóerő, melyet egy másik szemszögből, jogosan kerékfékerőnek nevezünk.

14

15 Fékezési fázisok Forgatott, nem fékezett (gördülési ellenállás, tengelyhajtás elhanyagolt) A hajtott járműkerék kerületi sebessége berendezéstípustól, alkalmazási területtől (személygépjármű vagy haszongépjármű) függően: 2,0-5,5 km/h közötti érték. v k = v g

16 I. Fékezési fázis Mindkét görgő azonos kerületi erővel hajt.

17 II. Fékezési fázis Az első görgőn az N 1 csökkenése miatt csökken a hajtóerő. Ebben a fékezési fázisban az első görgőn a hajtás a megcsúszási határon marad addíg, amíg az N 1 értéke zérusra nem csökken.

18 III. Fékezési fázis Stabilitási határhelyzet (N 1 =0). A maximális fékerő: B=B 2 = G.sinα 2 α 2

19 q=b max /G Tapadási tényező a görgő és a gumi- abroncs között

20 A minősítés elméleti alapjai A fejezet alcímének azt is adhatnánk, hogy fékerő vagy lassulás?. A fékberendezésekre vonatkozó nemzetközi előírások, és az ezeknek megfelelő hazaiak is maximálisan megengedhető fékutat, ill. ehhez tartozóan az átlagos maximális lassulás legkisebb értékét, és ennek nek eléréséhez a maximálisan kifejthető működtető erőt írja elő. A fékdiagnosztikai gyakorlat ezzel szemben a fékberendezés hatásosságát görgős fékvizsgáló próbapadon, kerekenkénti fékerőméréssel állapítja meg. A fékerő vagy lassulás alternatíva tehát az előírások lassulásérték mérése és a diagnosztika fékerőmérése között van. Miként lehet ezt a két paramétert egymásnak megfeleltetni? Átszámítható-e e a mért fékerő a járműtömeg ismeretében lassulásra, és fordítva: az előírt lassulásérték alapján meghatározható-e e az adott járműnél minimálisan elérendő kerekenkénti fékerő?

21 A görgős fékerőmérő próbapadokon a kísérletek tanúsága szerint nem n ugyanazok a fékerők mérhetőek, mint amelyeket a fékek valóságos körülmények között, ugyanakkora működtető erőnél, km/h kezdősebességről lefékezve adnak. Rendszerint a görgőspadon mért fékerő nagyobb, mint a közúton mért. Tehát a próbapadon mért fékerőből számított járműlassulás nem felel meg a valóságban elérhetőnek, azt kedvezőbbnek mutatja! A fékerő-eltérés eltérés számos okra vezethető vissza,, így azt befolyásolja: - a fékszerkezet fajtája (elsősorban dobfékeknél), - a fékbetét anyaga, - a súrlódó felületek hőmérséklete, - a súrlódópárok közötti relatív csúszási sebesség. A fékerőnek a vizsgálati sebesség függvényében mutatott viselkedése a súrlódóbetétek tulajdonságaira vezethető vissza. A súrlódó párok súrlódási tényezője ugyanis általában függ a relatív csúszási sebességtől. A különböző kerékfékszerkezeteknél tapasztalt eltérés és azzal magyarázható, hogy a különböző fékkonstrukció belső áttételének a súrlódási tényező függvényében értelmezett változása, a fék ún. érzékenysége, rendkívül változó.

22

23 A görgős fékerőmérő berendezések görgőjének, így tehát az általuk megforgatott járműkeréknek a kerületi sebessége igen kis érték. A választott kis sebességérték kompromisszum eredményeként alakult ki, mely kompromisszum a még megbízhatóan nyerhető méréseredmények és a nagyon költséges hajtóteljesítmény kiépítés között található. Megállapíthatjuk tehát, hogy a fékerő kis sebességnél kialakuló értékét (a közúti pl. 80 km/h sebességről történő fékezési folyamatban kialakuló akuló fékerőhöz viszonyítva) számos, nehezen ellenőrizhető tényező módosítja, így nem lehet a lassulásszámítás egzakt alapja. Az ellentmondás megszüntetése érdekében olyan fékerő határértékeket kell kísérletileg, járműtípusonként meghatározni, esetleg lefékezettségi százalék-értékeket értékeket járműcsoportonként, melyek elérése esetén a jármű biztonsággal teljesíteni tudja a rendeletekben előírt, közúton mérhető lassulásértékeket is.

24 A kerékfékszerkezet működésének hatásossága A kerékfékszerkezetet a működtető erő függvényében kifejtett fékerő, fékerőkarakterisztika jellemzi. Működtető erő a pedálerő, illetve a kivezérelt nyomás. A görgőspadi vizsgálat során a fékerő-módosítást megállapítani annak karakterisztikáját kimérni csak a fékerőhatárolás,, illetve a kocsiszekrény és a tengelyhíd közötti távolság függvényében módosuló fékerővezérlés esetében lehet. Tehát például az ABS-szabályozást (alapmódszerekkel) nem! F Első kerék Hátsó kerék F m

25 A kerékfékszerkezetet annak erőkarakterisztikája ismeretében minősíthetjük. A gépjármű gyári, névleges jellemzőjű tengelyenkénti fékerő-karakterisztikáját karakterisztikáját módosítjuk (meredekségét csökkentjük), és ezt típusfüggő alsó fékerő határgörbének nevezzük. A fékvizsgálat során a ténylegesen mért fékerő-karakterisztikát karakterisztikát az adott típus fékerő határgörbéjével összevetjük. A jó minősítés követelménye, hogy a mért érték a határgörbe felett helyezkedjen el. Egy, a határgörbe feletti jó" mezőben elhelyezkedő, de a működtető erő névlegeshez képest vett közepes értékén mért fékerő ő alapján azért fogadhatjuk el a fékberendezést jó műszaki állapotúnak, mert megalapozottan következtethetünk arra, hogy a működtető-erő erő további növelésével a fékerő lineárisan növekszik, és így, nagyobb pedálerőknél erőknél is, továbbra is a határgörbe felett marad. A jó" mezőben található értékek pedig a határgörbe kialakításának módszere alapján garantálják az országúti kifogástalan fékhatásosságot.

26 Fékerő A típus egy egyedének mért karakterisztikája. Minősítése: megfelelő. Névleges műszaki állapotban felvett fékerő-karakterisztika. Egy járműtípus egy tengelyére, vagy egy tengely egy kerékfékszerkezetére vonatkozik. - 20% Alsó fékerő határgörbe. Egy járműtípus egy tengelyére vagy egy tengely egy kerékfékszerkezetére vonatkozik. Működtető erő P max

27 Miként vizsgálják Németországban (StVZO 29. ) és sok más európai országban a gépjárművek fékezését? A minősítés alapja a lefékezettségi százalék megállapítása. A lefékezettséghez szükséges kerékfékerőt tengelyenként mérik, valamelyik keréken kialakuló szliphatár értékét rögzítve. Fékerő jobb első Fékerő bal első F je F be A szliphatárt a jobboldali kerék érte el ennél a működtető erőértéknél Működtető erő Működtető erő

28 A mérést elvégzik a hátsó tengely kerekeinél is: Fékerő jobb hátsó F jh működtető erő Fékerő bal hátsó F bh A szliphatárt a baloldali kerék érte el ennél a működtető erőértéknél működtető erő

29 Lefékezettség - lefékezettségi % z = ΣF/m x g z = (ΣF/m x g) 100 ΣF = F je + F be + F jh + F bh m a gépjármű megengedett maximális tömege Személygépjárműveknél: z min = 40%

30 Mi van akkor, ha? F je és F be nagymértékben eltérnek érvényes az egy tengely kerékfékszerkezeteire vonatkozó fékerőeltérés előírás: F = [ (F je F be )/ F je ]100 x% (amennyiben F je >F be ) Mi van akkor, ha? F je és F be F jh + F bh F jh + F bh nagyon kis érték A vizsgabiztosra bízzák a döntést!

31 Mi van akkor, ha? A fék jó lásd a szaggatott vonal menti fékerőkarakterisztikát, de a görgő nedvessége miatt a szliphatár nagyon kis kerékfékerőértéknél alakul ki. Fékerő jobb hátsó Fékerő bal hátsó F jh F bh működtető erő A szliphatárt a baloldali kerék érte el már ennél a működtető erőértéknél! működtető erő

32 Vigyázat! Hungarikum! Fékvizsgálat magyar módra

33 A hazai előírású, ún EFT egységes fékvizsgálati technológia A vizsgálat során a fékkarakterisztikát a határérték szlip értékig felvesszük (1-2 ), azt digitálisan rögzítjük. Határérték szlipnek (az előírás csúszásnak nevezi) azt az állapotot nevezzük, ha a mért tengely valamelyik kerekének kerületi sebessége a görgő kerületi sebességének (V) 80%-ára csökken (2 pont). Az ekkor kerekenként kialakuló fékerőt maximális fékerőknek ek (FMAX) nevezzük. A határérték szlip elérésekor tovább nem fokozzuk a működtető erőt, a fékpedálról lelépünk. Az előírás szerint az értékeléshez a karakterisztika csak egy pontját emeljük ki, és ezen az egy, ún. névleges ponton kitartásos (állandó értéken tartott működtető erővel végzett) mérésnél állapítjuk meg a minősítéshez szüksége fékerőt. A vizsgálat névleges pontját (4) a névleges működtető erő (PN) tűzi ki. A névleges működtető erő a maximális fékerő 70%-ához tartozó működtető erő. Ezt egy tengely jobb és baloldali kerekénél külön-külön meghatározzuk, és a nagyobbikat tekintjük névleges működtető erőnek.

34 Fékerő Sebesség 1 Görgő névleges kerületi sebesség v g -20% v g v k Kerék kerületi sebesség v k 2 v k = v g. 0,8 csúszás F MAX -30% 4 2 * F átl Fékerő karakterisztika Értékelési, mérési pont 1 * 3 PN Működtető erő

35 Görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés A gépjárművek fékminősítése - a fékszerkezet hatásosságára, ezen belül a gépjármű lefékezettségére, égére, - az egy tengelyen lévő fékszerkezetek azonos működtető erőnél kialakuló erőeltérésére és - a fékerőingadozásra ír elő követelményeket. A közúti járművek hatósági vizsgálatának egységes fékvizsgálati technológiája ezt az alábbiak szerint konkretizálja üzemi fék esetén : tengelyenként az állandó pedálerő, illetve légfék esetén az állandó kivezérelt nyomás mellett végzett mérés eredményei alapján: - a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését, - a jobb és baloldali kerékfékerő ingadozást, és - a mért fékerőt az előírt minimális fékerő százalékában.

36 A lefékezettség (lefékezettségi( %) A kerék-fékszerkezetenkénti mérési eredményből (fékerők) a gépjárműre vonatkozó lefékezettségi értéket is meghatározhatunk. Ennek segítségével típusfüggetlen fékhatásossági minősítő paramétert nyerhetünk.

37 A rendelet meghatározza a tengelyféker kerő fogalmát, mely üzemi fék f esetén: F = F játl tl ; tl +F bátl (izomerővel működtetett m rögzr gzítő fék k esetén: F = F jamax + F bamax ; rugóer erőtárolós rögzítő fék k esetén: F = F játl +F bátl.) Üzemi féknf knél, amíg g a hatósági fékerf kerő határért rtékek (alsó határg rgörbe) rbe) nem kerülnek típusonkt pusonként nt meghatároz rozásra, a tengelyféker kerők értékeléséhez a számított tengelyféker kerő határért rtékeket kell használni. A minimálisan szüks kséges tengelyféker kerő határért rtéket járműkategóriánként nt (számítással) ssal) határozzuk meg. A hatóságilag előírt szüks kséges összes fékerf kerő értékét t a lefékezetts kezettségi százal zalék k megadott értékkel törtt rténő számítása sa adja.

38 Határérték határegyenes képzés A lefékezettség

39 A jármű egészére vonatkozó lefékezettségi százalék (lsz e ) meghatározásának képlete: lsz e F = m g ö 100 ahol: ΣF a szükséges fékerő, mely a négy kerékfékszerkezet által létrehozott fékerő összege, m ö a gépjármű megengedett, a forgalmi engedélyben szereplő, össztömege, g a nehézségi gyorsulás értéke. A minősítéshez szükséges összes fékerő (ΣF ) kiszámítása akkor lehetséges, ha a kívánt (rendeletben rögzített) lsz e értékét (előírt minimális lefékezettségi százalék) megadjuk: lsze mö g F = 100

40 Ha a lefékezettséget tengelyenként akarjuk előírni, akkor a tengelyenként szükséges fékerőket kell előírni. F 1 = a F F 2 = a ahol: a 1 és a 2 a %-os fékerőmegosztás tényezői, ezek értékeit járműkategóriánként az előírás tartalmazza. (M1 kategóriában a 1 =63% a 2 =37%) A próbapadon szükséges minimális tengelyfékerők (F e1 és F e2 ) nagysága a P emax megengedett maximális működtető erő, vagy tervezési kivezérelt nyomás mellett: F F e 1 kt 1 = kt F F F e 2 2 = ahol: kt a tárcsa (kt( tárcsa), illetve a dobfékre (kt( dob) vonatkozó korrekciós tényező.

41 Példa: határegyenes felvétele az első tengelyre számított F e1 Fékerő névleges Működtető erő F mn

42 A határegyenes F me helyen vett F e határértékének a meghatározása: F e = F e1 + [(F e1 F e0 )(F me F m0 )] / (F mn F m0 ) Ahol F e0 = 0 és F m0 = 0 F e = (F e1 x F me )/F mn

43 A mérési pont fékerő értékének meghatározása Fékerő F e = (F e1 x F me )/F mn F e1 F e F e0 Működtető erő F m0 F me F mn

44 Értékelés Határgörbe határérték F me helyen F e alsó határérték számítása Megfelelőségi feltétel F me helyen F emért F e

45 Mérés - kiértékelés Fékerő Alsó tengelyfékerő határgörbe F e1 F emért F e F e0 Működtető erő F m0 F me F mn

46 Tehát a tengelyenkénti lefékezettségi százalék alapján tengelyfékerő határérték egyeneseket képezünk ( F m1 = 0, F e1 = 0; F m = F mn, F e = F e1 ) A gépjármű tengelyenkénti fékhatásosságának a minősítése tehát a névleges (F( me ) működtetőerőnél nyert fékerő (F( mért átl ) és a határgörbe F me értékénél adódó határértékének egybevetése alapján történik. Természetesen a mért fékerőnek nagyobbnak, vagy egyenlőnek kell lennie, mint a határérték fékerő.

47 Tengelyfékerő Fékerő eltérés

48 A kerékfékerő eltérés A jobb- és baloldali átlagos fékerők százalékos eltérését a névleges pontban, a következők szerint kell kiszámítani: F játl Fbátl E = 100, > F játl [%] amennyiben F játl Fbátl. Fbátl Fjátl E = 100, > F bátl [%] amennyiben Fbátl Fjátl

49

50

51

52

53 STOP! szliphatár

54 F e F me F m

55 F me ±F mtűrés

56 Fékerőingadozás Fékerő F max F átl F F min A mérés során a működtető-erő (Fm) állandó értékű. Idő

57 A kerékf kfékszerkezet kszerkezet erőingadoz ingadozása A fékerf kerő ingadozást állandó működtető erő mellett végzett v vezérelt mérés m s során, legalább egy kerékfordulat kfordulat alatt mért m és számított korrigált fékerf kerők k segíts tségével kell kiszámítani. A fékerf kerő ingadozás s kiszámításának képlete: k O F F játl F j max j min j = 100 % [ ] és O b = F b max F bátl F b min 100 [%]

58 A fékvizsgálat végrehajtása 1. A gépkocsi előkészítése a fékvizsgálathoz: -a a gumiabroncs nyomásellenőrzése, szükség szerint a névleges érték beállítása, -hidraulikus fékek levegősödésének ellenőrzése, - a szükség szerinti légtelenítés elvégzése, - amennyiben rendelkezésre áll műszer, a fékfolyadék forráspontjának megállapítása.

59 2. A gépkocsi első kerekeivel, a görgőtengelyekre merőleges irányban a görgőágyra járunk. A sebességváltót üres állásba tesszük, a kéziféket kiengedjük. A motort, ha szervofékes a gépjármű (melyik nem az?), alapjáraton üzemeltetjük (a vizsgálatokat szervóhatás mellett kell végezni!). A pedálerő adót a fékpedálra helyezzük, ill. légfékes járműveknél a kivezérelt nyomás pneumatikus vezetékét bekötjük a mérendő tengely vizsgálócsatlakozójához.

60 3. Légfékesnél a teljes kifékezés álló görgő mellett (mérés, számítás: p max meghatározása, kijelzése). 4. Próbapad indul (a számítógép vezérelheti). Nem működtetjük a féket! A névleges görgő kerületi sebesség (v g ) és a kerékforgatási ellenállás meghatározása.

61 5. A működtető erő vezérelt, fokozatos növelése. A művelet vége: a szliphatár elérése, ill. hátsó tengelynél a művelet befejezése. A mérés után számítás: a névleges mérési pedálerő működtetőerő - érték (F( me ) számítással történő meghatározása.

62 6. A működtetőerő megszüntetése, visszatérés a kiinduló pontba. 7. Vezérelt mérés a kijelölt névleges működtető erő tűrésmezőben való tartása mellett. A mérés után F% és értékelésének kijelzése.

63 8. Járó görgőnél a próbapadról leáll, próbapadot leállít. A próbapad leállítását számítógép is vezérelheti. 9. A gépjármű további tengelyeinél a méréssorozatot (4-8) értelemszerűen megismétel. 10. Amelyik tengelyre hat a rögzítőfék,, ott a rögzítőfék mérése és minősítése.

64 Számítási példa Kiinduló adatok: Járműkategória: M1 A jármű megengedett össztömege: 1200 kg Ehhez a fékszámítás paraméterei: L sze = 59,1 % tengelyenkénti felosztás a 1 = 63 %, a 2 = 37 % Névleges maximális működtetőerő: 500 N A jármű fékszerkezetének típusa: - elöl: tárcsa (együttható: k tárcsa = 0,95) - hátul: dob (együttható: k dob = 0,9)

65 A minősítéshez szükséges összes fékerő (ΣF ) kiszámítása lsz m g F = e ö 100 ΣF = 59,1 x 1200 x 9,81 x 0,01 = 6957 N

66 A tengelyenkénti előírt minimális lefékezettséghez szükséges fékerő meghatározása első tengely: F 1 = a 1 x ΣF x 0,01 = 63 x 6957 x 0,01 = 4383 N Korrigált F e1 = 4614 N hátsó tengely: F F e 1 kt 1 = kt F 2 = a 2 x ΣF x 0,01 = 37 x 6956 x 0,01 = 2574 N Korrigált F e2 = 2860 N F F e 2 2 =

67 A tengelyfékerő alsó határegyenes az első tengelyre F e N Fékerő Működtető erő F mn = 500 N

68 Mérés: első tengely Fékerő Sebesség Kerék kerületi sebesség v k Görgő névleges kerületi sebesség v g -20% v g v k v k = v g. 0,8 F 1jobb 1100 N Fékerő karakterisztika jobb kerék csúszás szliphatáron F 1bal szliphatáron 1000 N Fékerő karakterisztika bal kerék 200 N Működtető erő

69 Az első tengely szliphatári fékműködtetőerőnél (200 N) kialakuló jobb és baloldali fékerőinek összege: 2100 N 2100 N tengelyfékerő Működtetőerő - pedálerő 200 N

70 Az első tengely névleges mérési működtetőerő (pedálerő) pont meghatározása tengelyfékerő 2100 N 1470 N - 30% F me = 140 N 200 N működtetőerő pedálerő

71 Újramérés! A számított működtetőerőnél (F me = 140 N) Kitartásos fékerőmérést végzünk. A mért értékekből oldalankénti átlagértéket számítunk, megállapítjuk a szélső (min/max) értékeket, majd összegezve tengelyfékerőt képezünk. Mért értékek: F je = 770 ± 60 N F be = 715 ± 55 N

72 A mérési pont tengelyfékerő alsó határértékének meghatározása Fékerő F e N F e = (F e1 x F me )/F mn F e 1292 N F e0 Működtető erő F m0 F me 140 N F mn

73 Értékelés: A mérési ponton (pedálerő 140 N) Az első tengely tengelyfékerő: 1485 N A határérték: 1292 N %-os érték: 115%

74 Jobb és baloldali eltérés: F e = ( )/770 = 7,15% Fékerőingadozás: jobboldal (2x60N) / 770N = 15,6% baloldal (2x55N) / 715N = 15,4%

75 és jön a hátsótengely mérése, értékelése, majd a kézifék mérése, értékelése és a légfékes járművek légfékhálózatának mérése, minősítése.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 12. Melléklet: 13.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 12. Melléklet: 13. E/ECE/324 }Rev.1/Add.12/Rev.6 E/ECE/TRANS/505 2008. január 14.. ENSZ-EGB 13. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

Villamos járművek BMEVIVEM263 Vincze, Gyuláné Balázs, Gergely György

Villamos járművek BMEVIVEM263 Vincze, Gyuláné Balázs, Gergely György Villamos járművek BMEVIVEM263 Vincze, Gyuláné Balázs, Gergely György Villamos járművek írta Vincze, Gyuláné és Balázs, Gergely György Publication date 2012 Szerzői jog 2011 Tartalom 1. Bevezető... 1 2.

Részletesebben

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dezamics Zoltán. Hatósági vizsgálat alá tartozó különleges jármű felépítmények. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

MUNKAANYAG. Dezamics Zoltán. Hatósági vizsgálat alá tartozó különleges jármű felépítmények. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. Dezamics Zoltán Hatósági vizsgálat alá tartozó különleges jármű felépítmények A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

45072 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 183. szám

45072 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 183. szám 45072 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 183. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, az igazságügyi és rendészeti miniszter és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 77/2009. (XII. 15.) KHEM IRM

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- DIAGNOSZTIKA

GÉPJÁRMŰ- DIAGNOSZTIKA GÉPJÁRMŰ- DIAGNOSZTIKA A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 1/1-1998 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...5

Részletesebben

66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról

66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról 66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár . Teljesítmény terhelés hatásfok, vontatás vízszintes és lejtős pályán Egy (felső gépházas) felvonó járószékének tömege 600 kg, teherbírása 4000 N. Az alkalmazott ellensúly a járószék súlyán kívül a maximális

Részletesebben

R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére. 1. Hiszterézis jelensége és vizsgálata súrlódó tengelykapcsolókon

R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére. 1. Hiszterézis jelensége és vizsgálata súrlódó tengelykapcsolókon R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére 008. 4. AGY konferencia. Gregász Tibor Fekete Beatrix (Budapesti Műszaki Főiskola RKK DTI) R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési

Részletesebben

AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA

AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA AGRÁR-MŰSZAKI TECHNIKÁK AZ AKTUÁLIS SZABÁLYOK TÜKRÉBEN MUNKABIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM, ÁLLATJÓLÉT FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA AGRÁR-MŰSZAKI

Részletesebben

1. Hogyan változik a gépkocsi motorjának a teljesítménye, ha a vezető növeli a fordulatszámot?

1. Hogyan változik a gépkocsi motorjának a teljesítménye, ha a vezető növeli a fordulatszámot? 1. Hogyan változik a gépkocsi motorjának a teljesítménye, ha a vezető növeli a fordulatszámot? a) A motor teljesítménye a fordulatszám emelkedésével először csökken, majd nőni kezd. b) A motor teljesítménye

Részletesebben

1. oldal, összesen: 23

1. oldal, összesen: 23 Tájékoztató A járművek tuningjáról és annak engedélyezéséről Sok járműtulajdonos kívánja járművét megkülönböztetni az azonos típushoz hasonló, más járművektől. Az autós sportok kedvelői közül sokan nem

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Levegőminőség és egészség...5 3. Környezetvédelmi zóna/alacsony

Részletesebben

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Husti István MŰSZAKI-BERUHÁZÁSI ISMERETEK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Husti István MŰSZAKI-BERUHÁZÁSI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Husti István MŰSZAKI-BERUHÁZÁSI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1-P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált

Részletesebben

REPÜLŐTÉR LÉTESÍTÉS ÉS KÖRNYEZETI ZAJVÉDELEM

REPÜLŐTÉR LÉTESÍTÉS ÉS KÖRNYEZETI ZAJVÉDELEM Bera József REPÜLŐTÉR LÉTESÍTÉS ÉS KÖRNYEZETI ZAJVÉDELEM Az emberi tevékenységekhez, akár termelésről vagy munkavégzésről, akár szabadidő eltöltéséről vagy tengerparti nyaralásról legyen szó, szervesen

Részletesebben

Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Autóbuszok ütközésállósági vizsgálatai és vizsgálati módszerei, különös tekintettel a borulásbiztonságra, a vázszerkezetek

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A B kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A B kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A B kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára 2012 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására?

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? 29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? A közúti forgalomban mindenütt szükség van sebességkorlátozásra. A jelenleg közlekedő gépjárművek

Részletesebben

A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A

A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

Zaj és rezgésvédelem LGM_KE001_1 1. előadás. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki tanszék

Zaj és rezgésvédelem LGM_KE001_1 1. előadás. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki tanszék Zaj és rezgésvédelem LGM_KE001_1 1. előadás Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki tanszék ELÉRHETŐSÉG E-mail: bedoa@sze.hu Weblap: www.sze.hu/~bedoa KÖVETELMÉNYEK Gyakorlat a

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra

A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra Weidinger Gábor Széchenyi István Egyetem, Győr weidinger.gabor@kti.hu A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben