Fékdiagnosztika. Közúti járművek fékezési és kerékfékszerkezeti vizsgálata. Dr. Nagyszokolyai Iván BME, GépjG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fékdiagnosztika. Közúti járművek fékezési és kerékfékszerkezeti vizsgálata. Dr. Nagyszokolyai Iván BME, GépjG"

Átírás

1 Fékdiagnosztika Közúti járművek fékezési és kerékfékszerkezeti vizsgálata Dr. Nagyszokolyai Iván BME, GépjG pjárművek tanszék, 2007.

2 A fékberendezés diagnosztikai vizsgálata történhet: - az időszakos hatósági forgalombiztonsági járművizsgálat keretei között a fékműködés ellenőrzése, a hatósági előírásokban rögzített technológia és kritériumrendszer szerint, - a szerviz, illetve javítóipari munkák során szükséges állapotvizsgálat során, illetve a fékjavítási munkákat (beleértve az alkatrészcserét rét is) követő, kötelező ellenőrzésnél. Az ellenőrzés során meg kell győződni: - a típusra vonatkozó (más esetben típusfüggetlen) ) névleges tulajdonságok meglétéről, illetve - hibatünet esetén meg kell állapítani a konkrét hibát, a műszaki állapotromlás mértékét. A fékberendezésnek mindig kifogástalan műszaki állapotban kell lennie, l ennek hiányában a jármű nem vehet részt a forgalomban!

3 Fékdiagnosztika Időszakos forgalombiztonsági hatósági minősítő mérés A gépjármű fékberendezések hatásosságának ellenőrzése mind a hatósági vizsgáló állomások, mind a javító-karbantartó műhelyekben, a vizsgafelkészítés céljából végzett, egyik legfontosabb feladat.

4 A fékvizsgálat (a fékezés hatásosság vizsgálat) műszeres mérési módszereinek a csoportosítása: A)országúti gépjármű(szerelvény) fékezés-vizsgálat (ENSZ EGB 13) lassulás- és fékút-mérés A gépjárművek fékezési tulajdonságainak a vizsgálata a fékezés valóságos v körülményei között végzett országúti vizsgálat, mely a fékút és a lassulás értékelésével történik. A gépjárművek típusvizsgálata során alkalmazott lmazott módszer, melynek során a fékutat, a lassulásváltozást és a fékműködtető erőt együttes kell regisztrálni.

5 B) Műhelyfeltételek között végzett (javítóipari és hatósági ellenőrzés célú) fékvizsgálat: A hatósági ellenőrzési és a javítóipari gyakorlatban a közúti fékezési vizsgálatot, mely alternatív módszerként megmarad, szükségszerűen fel kellett váltania a műhelycsarnokokban elvégezhető műszeres mérésnek, hogy biztonságosan minden minősítést zavaró körülményt (időjárás, forgalmi viszonyok, szubjektív megítélési lehetőséget) ) ki lehessen küszöbölni. A műhelyfeltételek között végzett vizsgálatok nem fékezési vizsgálatok, hanem többnyire a kerékfékszerkezet által előállított fékerő mérésén alapulnak. B1 - mozgó jármű: lap próbapad (fékerőmérés( fékerőmérés) B2 - álló jármű: görgős fékpad B21 nagysebességű (vgk( ~ 80 km/h) lassulás és fékerőmérés B22 kissebességű (vgk( 2,0 5,5 km/h) fékerőmérés

6 A vizsgálat lényege az, hogy megmérjük a fékműködtető erő, illetve a kivezérelt nyomás függvényében a kerékfékszerkezet (fékező) nyomatékát, és ennek alapján megállapítsuk azt, hogy - a kerékfékszerkezet létre tudja-e e hozni az előírt (gyári, hatósági) névleges fékerő értékeket, - olyan jelleggel alakul-e e karakterisztikájuk, ahogy a gyártó megkívánja, illetve, hogy - az egyes kerékfékszerkezetek tengelyenként, egymáshoz viszonyítva milyen összetartozó erőérték-párokat adnak.

7 A görgős fékerőmérő próbapad Napjainkban a legelterjedtebben használt, és a jövőre nézve is meghatározó (üzemeltetői) kerékfékszerkezet mérési módszer a görgőspadi fékerőmérés módszere. A görgős fékerőmérő villanymotorjai az álló gépkocsi kerekeit görgőpárokon keresztül - egyszerre az egy tengelyen lévőket, de azokat egymástól és - a kerékre ható fékezőnyomatéktól függetlenül, állandó kerületi sebességgel forgatják.

8 A görgős fékerőmérő próbapad szerkezete

9 v v görgő tűrés V görgő névelges V kerék tényleges pedálerő

10 A görgőpár alkotja a görgőágyat, ebben helyezkedik el a járműkerék. A görgőpár között található a tapintógörgő, melyet rugó szorít a kerékhez. Az egymással lánchajtással összekapcsolt görgőket, ezen keresztül a járműkereket, ket, villamos motor hajtja. A villamos hajtómotor billenőágyazású,, karon keresztül erőmérő cellára támaszkodik. A fordulatszámcsökkentő,, nyomatéknövelő hajtómű a pad szerkezeti kialakításától függően lehet bolygóműves vagy csigahajtású.

11 F v V görgő V kerék tényleges A mérési tartomány a szliphatárig terjed a kerék forog a kerék áll F mn pedálerő

12

13 A hajtás nyomatékát a fékerőmérő berendezés billenő ágyazású motorján, vagy motor-hajtómű egységén ébredő reakciónyomaték mérésével állapítjuk meg. Ennek módszere leggyakrabban a billenő ágyazású hajtóegységre szerelt kar végén történő erőmérés. Az itt mért erő könnyen átszámítható a görgő-járműkerék kapcsolati pontján ébredő hajtó tangenciális irányú erőre, pontosabban a két t görgőn átvitt erő eredőjére. Mindebből látjuk, hogy a kerékfékerő megállapítása közvetett módon történik: tulajdonképpen a kerékfékszerkezet (kerékforgatást gátló ellen-) nyomatékával, az állandósult vizsgálati fordulatszámon egyensúlyt t tartó hajtónyomaték értékét mérjük, és ezt feleltetjük meg a kerékfékszerkezet nyomatékának. Az értékelési paraméter a keréktalpponti forgatóerő, melyet egy másik szemszögből, jogosan kerékfékerőnek nevezünk.

14

15 Fékezési fázisok Forgatott, nem fékezett (gördülési ellenállás, tengelyhajtás elhanyagolt) A hajtott járműkerék kerületi sebessége berendezéstípustól, alkalmazási területtől (személygépjármű vagy haszongépjármű) függően: 2,0-5,5 km/h közötti érték. v k = v g

16 I. Fékezési fázis Mindkét görgő azonos kerületi erővel hajt.

17 II. Fékezési fázis Az első görgőn az N 1 csökkenése miatt csökken a hajtóerő. Ebben a fékezési fázisban az első görgőn a hajtás a megcsúszási határon marad addíg, amíg az N 1 értéke zérusra nem csökken.

18 III. Fékezési fázis Stabilitási határhelyzet (N 1 =0). A maximális fékerő: B=B 2 = G.sinα 2 α 2

19 q=b max /G Tapadási tényező a görgő és a gumi- abroncs között

20 A minősítés elméleti alapjai A fejezet alcímének azt is adhatnánk, hogy fékerő vagy lassulás?. A fékberendezésekre vonatkozó nemzetközi előírások, és az ezeknek megfelelő hazaiak is maximálisan megengedhető fékutat, ill. ehhez tartozóan az átlagos maximális lassulás legkisebb értékét, és ennek nek eléréséhez a maximálisan kifejthető működtető erőt írja elő. A fékdiagnosztikai gyakorlat ezzel szemben a fékberendezés hatásosságát görgős fékvizsgáló próbapadon, kerekenkénti fékerőméréssel állapítja meg. A fékerő vagy lassulás alternatíva tehát az előírások lassulásérték mérése és a diagnosztika fékerőmérése között van. Miként lehet ezt a két paramétert egymásnak megfeleltetni? Átszámítható-e e a mért fékerő a járműtömeg ismeretében lassulásra, és fordítva: az előírt lassulásérték alapján meghatározható-e e az adott járműnél minimálisan elérendő kerekenkénti fékerő?

21 A görgős fékerőmérő próbapadokon a kísérletek tanúsága szerint nem n ugyanazok a fékerők mérhetőek, mint amelyeket a fékek valóságos körülmények között, ugyanakkora működtető erőnél, km/h kezdősebességről lefékezve adnak. Rendszerint a görgőspadon mért fékerő nagyobb, mint a közúton mért. Tehát a próbapadon mért fékerőből számított járműlassulás nem felel meg a valóságban elérhetőnek, azt kedvezőbbnek mutatja! A fékerő-eltérés eltérés számos okra vezethető vissza,, így azt befolyásolja: - a fékszerkezet fajtája (elsősorban dobfékeknél), - a fékbetét anyaga, - a súrlódó felületek hőmérséklete, - a súrlódópárok közötti relatív csúszási sebesség. A fékerőnek a vizsgálati sebesség függvényében mutatott viselkedése a súrlódóbetétek tulajdonságaira vezethető vissza. A súrlódó párok súrlódási tényezője ugyanis általában függ a relatív csúszási sebességtől. A különböző kerékfékszerkezeteknél tapasztalt eltérés és azzal magyarázható, hogy a különböző fékkonstrukció belső áttételének a súrlódási tényező függvényében értelmezett változása, a fék ún. érzékenysége, rendkívül változó.

22

23 A görgős fékerőmérő berendezések görgőjének, így tehát az általuk megforgatott járműkeréknek a kerületi sebessége igen kis érték. A választott kis sebességérték kompromisszum eredményeként alakult ki, mely kompromisszum a még megbízhatóan nyerhető méréseredmények és a nagyon költséges hajtóteljesítmény kiépítés között található. Megállapíthatjuk tehát, hogy a fékerő kis sebességnél kialakuló értékét (a közúti pl. 80 km/h sebességről történő fékezési folyamatban kialakuló akuló fékerőhöz viszonyítva) számos, nehezen ellenőrizhető tényező módosítja, így nem lehet a lassulásszámítás egzakt alapja. Az ellentmondás megszüntetése érdekében olyan fékerő határértékeket kell kísérletileg, járműtípusonként meghatározni, esetleg lefékezettségi százalék-értékeket értékeket járműcsoportonként, melyek elérése esetén a jármű biztonsággal teljesíteni tudja a rendeletekben előírt, közúton mérhető lassulásértékeket is.

24 A kerékfékszerkezet működésének hatásossága A kerékfékszerkezetet a működtető erő függvényében kifejtett fékerő, fékerőkarakterisztika jellemzi. Működtető erő a pedálerő, illetve a kivezérelt nyomás. A görgőspadi vizsgálat során a fékerő-módosítást megállapítani annak karakterisztikáját kimérni csak a fékerőhatárolás,, illetve a kocsiszekrény és a tengelyhíd közötti távolság függvényében módosuló fékerővezérlés esetében lehet. Tehát például az ABS-szabályozást (alapmódszerekkel) nem! F Első kerék Hátsó kerék F m

25 A kerékfékszerkezetet annak erőkarakterisztikája ismeretében minősíthetjük. A gépjármű gyári, névleges jellemzőjű tengelyenkénti fékerő-karakterisztikáját karakterisztikáját módosítjuk (meredekségét csökkentjük), és ezt típusfüggő alsó fékerő határgörbének nevezzük. A fékvizsgálat során a ténylegesen mért fékerő-karakterisztikát karakterisztikát az adott típus fékerő határgörbéjével összevetjük. A jó minősítés követelménye, hogy a mért érték a határgörbe felett helyezkedjen el. Egy, a határgörbe feletti jó" mezőben elhelyezkedő, de a működtető erő névlegeshez képest vett közepes értékén mért fékerő ő alapján azért fogadhatjuk el a fékberendezést jó műszaki állapotúnak, mert megalapozottan következtethetünk arra, hogy a működtető-erő erő további növelésével a fékerő lineárisan növekszik, és így, nagyobb pedálerőknél erőknél is, továbbra is a határgörbe felett marad. A jó" mezőben található értékek pedig a határgörbe kialakításának módszere alapján garantálják az országúti kifogástalan fékhatásosságot.

26 Fékerő A típus egy egyedének mért karakterisztikája. Minősítése: megfelelő. Névleges műszaki állapotban felvett fékerő-karakterisztika. Egy járműtípus egy tengelyére, vagy egy tengely egy kerékfékszerkezetére vonatkozik. - 20% Alsó fékerő határgörbe. Egy járműtípus egy tengelyére vagy egy tengely egy kerékfékszerkezetére vonatkozik. Működtető erő P max

27 Miként vizsgálják Németországban (StVZO 29. ) és sok más európai országban a gépjárművek fékezését? A minősítés alapja a lefékezettségi százalék megállapítása. A lefékezettséghez szükséges kerékfékerőt tengelyenként mérik, valamelyik keréken kialakuló szliphatár értékét rögzítve. Fékerő jobb első Fékerő bal első F je F be A szliphatárt a jobboldali kerék érte el ennél a működtető erőértéknél Működtető erő Működtető erő

28 A mérést elvégzik a hátsó tengely kerekeinél is: Fékerő jobb hátsó F jh működtető erő Fékerő bal hátsó F bh A szliphatárt a baloldali kerék érte el ennél a működtető erőértéknél működtető erő

29 Lefékezettség - lefékezettségi % z = ΣF/m x g z = (ΣF/m x g) 100 ΣF = F je + F be + F jh + F bh m a gépjármű megengedett maximális tömege Személygépjárműveknél: z min = 40%

30 Mi van akkor, ha? F je és F be nagymértékben eltérnek érvényes az egy tengely kerékfékszerkezeteire vonatkozó fékerőeltérés előírás: F = [ (F je F be )/ F je ]100 x% (amennyiben F je >F be ) Mi van akkor, ha? F je és F be F jh + F bh F jh + F bh nagyon kis érték A vizsgabiztosra bízzák a döntést!

31 Mi van akkor, ha? A fék jó lásd a szaggatott vonal menti fékerőkarakterisztikát, de a görgő nedvessége miatt a szliphatár nagyon kis kerékfékerőértéknél alakul ki. Fékerő jobb hátsó Fékerő bal hátsó F jh F bh működtető erő A szliphatárt a baloldali kerék érte el már ennél a működtető erőértéknél! működtető erő

32 Vigyázat! Hungarikum! Fékvizsgálat magyar módra

33 A hazai előírású, ún EFT egységes fékvizsgálati technológia A vizsgálat során a fékkarakterisztikát a határérték szlip értékig felvesszük (1-2 ), azt digitálisan rögzítjük. Határérték szlipnek (az előírás csúszásnak nevezi) azt az állapotot nevezzük, ha a mért tengely valamelyik kerekének kerületi sebessége a görgő kerületi sebességének (V) 80%-ára csökken (2 pont). Az ekkor kerekenként kialakuló fékerőt maximális fékerőknek ek (FMAX) nevezzük. A határérték szlip elérésekor tovább nem fokozzuk a működtető erőt, a fékpedálról lelépünk. Az előírás szerint az értékeléshez a karakterisztika csak egy pontját emeljük ki, és ezen az egy, ún. névleges ponton kitartásos (állandó értéken tartott működtető erővel végzett) mérésnél állapítjuk meg a minősítéshez szüksége fékerőt. A vizsgálat névleges pontját (4) a névleges működtető erő (PN) tűzi ki. A névleges működtető erő a maximális fékerő 70%-ához tartozó működtető erő. Ezt egy tengely jobb és baloldali kerekénél külön-külön meghatározzuk, és a nagyobbikat tekintjük névleges működtető erőnek.

34 Fékerő Sebesség 1 Görgő névleges kerületi sebesség v g -20% v g v k Kerék kerületi sebesség v k 2 v k = v g. 0,8 csúszás F MAX -30% 4 2 * F átl Fékerő karakterisztika Értékelési, mérési pont 1 * 3 PN Működtető erő

35 Görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés A gépjárművek fékminősítése - a fékszerkezet hatásosságára, ezen belül a gépjármű lefékezettségére, égére, - az egy tengelyen lévő fékszerkezetek azonos működtető erőnél kialakuló erőeltérésére és - a fékerőingadozásra ír elő követelményeket. A közúti járművek hatósági vizsgálatának egységes fékvizsgálati technológiája ezt az alábbiak szerint konkretizálja üzemi fék esetén : tengelyenként az állandó pedálerő, illetve légfék esetén az állandó kivezérelt nyomás mellett végzett mérés eredményei alapján: - a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését, - a jobb és baloldali kerékfékerő ingadozást, és - a mért fékerőt az előírt minimális fékerő százalékában.

36 A lefékezettség (lefékezettségi( %) A kerék-fékszerkezetenkénti mérési eredményből (fékerők) a gépjárműre vonatkozó lefékezettségi értéket is meghatározhatunk. Ennek segítségével típusfüggetlen fékhatásossági minősítő paramétert nyerhetünk.

37 A rendelet meghatározza a tengelyféker kerő fogalmát, mely üzemi fék f esetén: F = F játl tl ; tl +F bátl (izomerővel működtetett m rögzr gzítő fék k esetén: F = F jamax + F bamax ; rugóer erőtárolós rögzítő fék k esetén: F = F játl +F bátl.) Üzemi féknf knél, amíg g a hatósági fékerf kerő határért rtékek (alsó határg rgörbe) rbe) nem kerülnek típusonkt pusonként nt meghatároz rozásra, a tengelyféker kerők értékeléséhez a számított tengelyféker kerő határért rtékeket kell használni. A minimálisan szüks kséges tengelyféker kerő határért rtéket járműkategóriánként nt (számítással) ssal) határozzuk meg. A hatóságilag előírt szüks kséges összes fékerf kerő értékét t a lefékezetts kezettségi százal zalék k megadott értékkel törtt rténő számítása sa adja.

38 Határérték határegyenes képzés A lefékezettség

39 A jármű egészére vonatkozó lefékezettségi százalék (lsz e ) meghatározásának képlete: lsz e F = m g ö 100 ahol: ΣF a szükséges fékerő, mely a négy kerékfékszerkezet által létrehozott fékerő összege, m ö a gépjármű megengedett, a forgalmi engedélyben szereplő, össztömege, g a nehézségi gyorsulás értéke. A minősítéshez szükséges összes fékerő (ΣF ) kiszámítása akkor lehetséges, ha a kívánt (rendeletben rögzített) lsz e értékét (előírt minimális lefékezettségi százalék) megadjuk: lsze mö g F = 100

40 Ha a lefékezettséget tengelyenként akarjuk előírni, akkor a tengelyenként szükséges fékerőket kell előírni. F 1 = a F F 2 = a ahol: a 1 és a 2 a %-os fékerőmegosztás tényezői, ezek értékeit járműkategóriánként az előírás tartalmazza. (M1 kategóriában a 1 =63% a 2 =37%) A próbapadon szükséges minimális tengelyfékerők (F e1 és F e2 ) nagysága a P emax megengedett maximális működtető erő, vagy tervezési kivezérelt nyomás mellett: F F e 1 kt 1 = kt F F F e 2 2 = ahol: kt a tárcsa (kt( tárcsa), illetve a dobfékre (kt( dob) vonatkozó korrekciós tényező.

41 Példa: határegyenes felvétele az első tengelyre számított F e1 Fékerő névleges Működtető erő F mn

42 A határegyenes F me helyen vett F e határértékének a meghatározása: F e = F e1 + [(F e1 F e0 )(F me F m0 )] / (F mn F m0 ) Ahol F e0 = 0 és F m0 = 0 F e = (F e1 x F me )/F mn

43 A mérési pont fékerő értékének meghatározása Fékerő F e = (F e1 x F me )/F mn F e1 F e F e0 Működtető erő F m0 F me F mn

44 Értékelés Határgörbe határérték F me helyen F e alsó határérték számítása Megfelelőségi feltétel F me helyen F emért F e

45 Mérés - kiértékelés Fékerő Alsó tengelyfékerő határgörbe F e1 F emért F e F e0 Működtető erő F m0 F me F mn

46 Tehát a tengelyenkénti lefékezettségi százalék alapján tengelyfékerő határérték egyeneseket képezünk ( F m1 = 0, F e1 = 0; F m = F mn, F e = F e1 ) A gépjármű tengelyenkénti fékhatásosságának a minősítése tehát a névleges (F( me ) működtetőerőnél nyert fékerő (F( mért átl ) és a határgörbe F me értékénél adódó határértékének egybevetése alapján történik. Természetesen a mért fékerőnek nagyobbnak, vagy egyenlőnek kell lennie, mint a határérték fékerő.

47 Tengelyfékerő Fékerő eltérés

48 A kerékfékerő eltérés A jobb- és baloldali átlagos fékerők százalékos eltérését a névleges pontban, a következők szerint kell kiszámítani: F játl Fbátl E = 100, > F játl [%] amennyiben F játl Fbátl. Fbátl Fjátl E = 100, > F bátl [%] amennyiben Fbátl Fjátl

49

50

51

52

53 STOP! szliphatár

54 F e F me F m

55 F me ±F mtűrés

56 Fékerőingadozás Fékerő F max F átl F F min A mérés során a működtető-erő (Fm) állandó értékű. Idő

57 A kerékf kfékszerkezet kszerkezet erőingadoz ingadozása A fékerf kerő ingadozást állandó működtető erő mellett végzett v vezérelt mérés m s során, legalább egy kerékfordulat kfordulat alatt mért m és számított korrigált fékerf kerők k segíts tségével kell kiszámítani. A fékerf kerő ingadozás s kiszámításának képlete: k O F F játl F j max j min j = 100 % [ ] és O b = F b max F bátl F b min 100 [%]

58 A fékvizsgálat végrehajtása 1. A gépkocsi előkészítése a fékvizsgálathoz: -a a gumiabroncs nyomásellenőrzése, szükség szerint a névleges érték beállítása, -hidraulikus fékek levegősödésének ellenőrzése, - a szükség szerinti légtelenítés elvégzése, - amennyiben rendelkezésre áll műszer, a fékfolyadék forráspontjának megállapítása.

59 2. A gépkocsi első kerekeivel, a görgőtengelyekre merőleges irányban a görgőágyra járunk. A sebességváltót üres állásba tesszük, a kéziféket kiengedjük. A motort, ha szervofékes a gépjármű (melyik nem az?), alapjáraton üzemeltetjük (a vizsgálatokat szervóhatás mellett kell végezni!). A pedálerő adót a fékpedálra helyezzük, ill. légfékes járműveknél a kivezérelt nyomás pneumatikus vezetékét bekötjük a mérendő tengely vizsgálócsatlakozójához.

60 3. Légfékesnél a teljes kifékezés álló görgő mellett (mérés, számítás: p max meghatározása, kijelzése). 4. Próbapad indul (a számítógép vezérelheti). Nem működtetjük a féket! A névleges görgő kerületi sebesség (v g ) és a kerékforgatási ellenállás meghatározása.

61 5. A működtető erő vezérelt, fokozatos növelése. A művelet vége: a szliphatár elérése, ill. hátsó tengelynél a művelet befejezése. A mérés után számítás: a névleges mérési pedálerő működtetőerő - érték (F( me ) számítással történő meghatározása.

62 6. A működtetőerő megszüntetése, visszatérés a kiinduló pontba. 7. Vezérelt mérés a kijelölt névleges működtető erő tűrésmezőben való tartása mellett. A mérés után F% és értékelésének kijelzése.

63 8. Járó görgőnél a próbapadról leáll, próbapadot leállít. A próbapad leállítását számítógép is vezérelheti. 9. A gépjármű további tengelyeinél a méréssorozatot (4-8) értelemszerűen megismétel. 10. Amelyik tengelyre hat a rögzítőfék,, ott a rögzítőfék mérése és minősítése.

64 Számítási példa Kiinduló adatok: Járműkategória: M1 A jármű megengedett össztömege: 1200 kg Ehhez a fékszámítás paraméterei: L sze = 59,1 % tengelyenkénti felosztás a 1 = 63 %, a 2 = 37 % Névleges maximális működtetőerő: 500 N A jármű fékszerkezetének típusa: - elöl: tárcsa (együttható: k tárcsa = 0,95) - hátul: dob (együttható: k dob = 0,9)

65 A minősítéshez szükséges összes fékerő (ΣF ) kiszámítása lsz m g F = e ö 100 ΣF = 59,1 x 1200 x 9,81 x 0,01 = 6957 N

66 A tengelyenkénti előírt minimális lefékezettséghez szükséges fékerő meghatározása első tengely: F 1 = a 1 x ΣF x 0,01 = 63 x 6957 x 0,01 = 4383 N Korrigált F e1 = 4614 N hátsó tengely: F F e 1 kt 1 = kt F 2 = a 2 x ΣF x 0,01 = 37 x 6956 x 0,01 = 2574 N Korrigált F e2 = 2860 N F F e 2 2 =

67 A tengelyfékerő alsó határegyenes az első tengelyre F e N Fékerő Működtető erő F mn = 500 N

68 Mérés: első tengely Fékerő Sebesség Kerék kerületi sebesség v k Görgő névleges kerületi sebesség v g -20% v g v k v k = v g. 0,8 F 1jobb 1100 N Fékerő karakterisztika jobb kerék csúszás szliphatáron F 1bal szliphatáron 1000 N Fékerő karakterisztika bal kerék 200 N Működtető erő

69 Az első tengely szliphatári fékműködtetőerőnél (200 N) kialakuló jobb és baloldali fékerőinek összege: 2100 N 2100 N tengelyfékerő Működtetőerő - pedálerő 200 N

70 Az első tengely névleges mérési működtetőerő (pedálerő) pont meghatározása tengelyfékerő 2100 N 1470 N - 30% F me = 140 N 200 N működtetőerő pedálerő

71 Újramérés! A számított működtetőerőnél (F me = 140 N) Kitartásos fékerőmérést végzünk. A mért értékekből oldalankénti átlagértéket számítunk, megállapítjuk a szélső (min/max) értékeket, majd összegezve tengelyfékerőt képezünk. Mért értékek: F je = 770 ± 60 N F be = 715 ± 55 N

72 A mérési pont tengelyfékerő alsó határértékének meghatározása Fékerő F e N F e = (F e1 x F me )/F mn F e 1292 N F e0 Működtető erő F m0 F me 140 N F mn

73 Értékelés: A mérési ponton (pedálerő 140 N) Az első tengely tengelyfékerő: 1485 N A határérték: 1292 N %-os érték: 115%

74 Jobb és baloldali eltérés: F e = ( )/770 = 7,15% Fékerőingadozás: jobboldal (2x60N) / 770N = 15,6% baloldal (2x55N) / 715N = 15,4%

75 és jön a hátsótengely mérése, értékelése, majd a kézifék mérése, értékelése és a légfékes járművek légfékhálózatának mérése, minősítése.

75/2007 Elnöki Szabályzat. A gépjárművek és pótkocsik fékvizsgálatánál alkalmazott joghatályos mérések kiértékeléséről

75/2007 Elnöki Szabályzat. A gépjárművek és pótkocsik fékvizsgálatánál alkalmazott joghatályos mérések kiértékeléséről 75/2007 Elnöki Szabályzat Készítette: Közúti Jármű Főosztály 1. változat kiadásának időpontja: 2007. április 1. változat 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA, VALAMINT

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 12. Előadás Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata görgős fékpadon A fékdiagnosztika feladata, célja

Részletesebben

BME A vizsga dátuma: Név: Gépjárművek tanszék Gépjárművek üzeme tantárgy

BME A vizsga dátuma: Név: Gépjárművek tanszék Gépjárművek üzeme tantárgy Gépjárművek tanszék Gépjárművek üzeme tantárgy Témakör : Dízel-diagnosztika Feladatok : Ismertesse a dízelmotor fordulatszámmérésének on-board és off-board mérési módszereit, tételesen ismertesse az összetartozó

Részletesebben

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése A légfékes pótkocsik engedélyezési eljárásához szükséges fékvizsgálatai során számos érdekes tapasztalatra tettünk szert. A járművek tervezésekor

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Pneumatikus fékrendszer vizsgálata

Pneumatikus fékrendszer vizsgálata Pneumatikus fékrendszer vizsgálata Laboratóriumi segédlet Készítette: Szabó Bálint 008. augusztus 8. Mérés célja: Haszongépjárművek és vontatmányok pneumatikus fékrendszerének működésének vizsgálata, az

Részletesebben

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása.

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása. Tájékoztató A mezőgazdasági gépeket gyártók és forgalmazók részére A mezőgazdasági gépkatalógusba bejelentett illetve bejelentésre kerülő, belsőégésű motorral rendelkező, traktorok, önjáró mezőgazdasági

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban A MICHELIN Csoport A kezdetek 1889: Michelin cég alapítása 1891: leszerelhető kerékpár abroncs 1895: először szerel a Michelin levegővel fújt gumiabroncsot

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Elektromechanikai rendszerek szimulációja Kandó Polytechnic of Technology Institute of Informatics Kóré László Elektromechanikai rendszerek szimulációja I Budapest 1997 Tartalom 1.MINTAPÉLDÁK...2 1.1 IDEÁLIS EGYENÁRAMÚ MOTOR FESZÜLTSÉG-SZÖGSEBESSÉG

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK TANSZÉKE OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK II. c. tantárgyhoz GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 008. A lánchajtás tervezése során

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

2. A gépkocsi vezetése

2. A gépkocsi vezetése 2. A gépkocsi vezetése 1. Általában balról jobbra milyen sorrendben találjuk a gépkocsiban a gáz-, fékés a tengelykapcsoló pedálokat? a) Gáz fék tengelykapcsoló. b) Tengelykapcsoló fék gáz. c) Fék gáz

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 e-mail: biztonsagautosiskola@gmail.com www.biztonsagautosiskola.hu A FÉKEZÉS HELYES TECHNIKÁLYA! A KRESZ szabályai

Részletesebben

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme:

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: Oldal: 1/5 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: 1.1 Üzembe helyezési vizsgálat: 1.1.1 Az ellenőrzés hatálya: Ezen vizsgálatot minden olyan a 113/1998. (VI.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Világítástechnika (BME VIVEM 355) Beltéri mérés Világítástechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv

Részletesebben

Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata

Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata A Virtual Crash program validációja Dr. Melegh Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Vida Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Ing.

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA SHINKAWA Certified by ISO9001 Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól Technikai Jelentés A vasút életéhez A Shinkawa örvény-áramú sínpálya vizsgáló rendszer, gyors állapotmeghatározásra képes, még

Részletesebben

77. Melléklet: 78. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1988. október 15-én

77. Melléklet: 78. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1988. október 15-én E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.77 1988. október 20. ENSZ-EGB 78. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os modellévre vonatkozó modellekre. Az új Transporter. Haszonjárművek

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os modellévre vonatkozó modellekre. Az új Transporter. Haszonjárművek Műszaki adatok Érvényes a 2016-os modellévre vonatkozó modellekre Az új Transporter Haszonjárművek Euro 5 plus motorok. 2,0 l TDI-motor (62 kw/84 LE) 2,0 l TDI-motor (75 kw/102 LE) Motortípus/Hengerek

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

Megengedett üzemi hőmérséklet semleges folyadékoknál 2) C

Megengedett üzemi hőmérséklet semleges folyadékoknál 2) C VAG EKN karimás pillangószelep (csapózár) EPOXI-bevonattal PN 6 40 DN 150 2400 Opcionális tartozékok T-kulcs Szerelési közdarab Csapszekrény, öntöttvas Csapszekrény, műanyag Csapszekrény, teleszkópos,

Részletesebben

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

Rugalmas tengelykapcsoló mérése BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Jármőelemek és Hajtások Tanszék Jármőelemek és Hajtások Tanszék

Részletesebben

Évszakváltás a közlekedésben

Évszakváltás a közlekedésben Évszakváltás a közlekedésben A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk

Részletesebben

PeTitan Vizsgasor Műszaki leírás és kezelési útmutató

PeTitan Vizsgasor Műszaki leírás és kezelési útmutató PeTitan Vizsgasor Műszaki leírás és kezelési útmutató FIGYELEM! Ez a leírás a készülék tartozéka. Biztosítja a kezelő számára a készülék előírásszerű használatának megismerését. Olvassa el figyelmesen

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele Legnagyobb anyagterjedelem feltétele 1. Legnagyobb anyagterjedelem feltétele A legnagyobb anyagterjedelem feltétele (szabványban ilyen néven szerepel) vagy más néven a legnagyobb anyagterjedelem elve illesztett

Részletesebben

Az elindulás előtti ellenőrzés B kategória

Az elindulás előtti ellenőrzés B kategória Az elindulás előtti ellenőrzés B kategória 1. Gumiabroncsok ellenőrzése: légnyomás -szemmel láthatóan nem lapos sérülés ne legyen az oldalán (vágás repedés) futófelület bordázatának a mélysége nem lehet

Részletesebben

Szerző(k): Nagy István Nagy Lajos

Szerző(k): Nagy István Nagy Lajos SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK Az FVM Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK MUNKAVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI Nagy István Nagy Lajos Kiadja: FVM Mezőgazdasági

Részletesebben

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria Robotika Relatív helymeghatározás Odometria Differenciális hajtás c m =πd n /nc e c m D n C e n = hány mm-t tesz meg a robot egy jeladó impulzusra = névleges kerék átmérő = jeladó fölbontása (impulzus/ford.)

Részletesebben

Automatikus működésű rögzítőfékek

Automatikus működésű rögzítőfékek AUTÓTECHNIKA Elektronika működteti Automatikus működésű rögzítőfékek KŐFALUSI PÁL Az utóbbi években egyre több autógyár alkalmazza sikerrel az automatikus működésű rögzítőfékeket. Kezdetben még egy villanymotoros,

Részletesebben

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

állapot felügyelete állapot rendelkezésre Forgógépek állapot felügyelete állapot megbízhat zhatóság rendelkezésre állás A forgógépek állapot felügyelete jelenti az aktuális állapot vizsgálatát, a további üzemeltetés engedélyezését ill. korlátozását,

Részletesebben

Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai

Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai A típusjóváhagyó és gyártásellenőrző vizsgálatokról általában Az iparilag fejlett országok mindegyike hatósági

Részletesebben

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ Protruck Kft tevékenysége a haszongépjármű sebességváltók területén A Protruck Kft, mint a ZF magyarországi szervizképviselete, a haszongépjármű szektorban az alábbi

Részletesebben

89. Melléklet: 90. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált változat

89. Melléklet: 90. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált változat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.89/Rev.1 2001. július 11. ENSZ-EGB 90. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása A sok jelzőtábla zavaró A jelzőtáblák mérete 4/2001. (I.31.) KöVim rendelet A jellemző méret 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm A közlekedő személy segítése A pálya legyen egyszerű, egységes, akadálymentes,

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2013. modellévre. Haszonjárművek. Az Amarok

Műszaki adatok Érvényes a 2013. modellévre. Haszonjárművek. Az Amarok Műszaki adatok Érvényes a 2013. modellévre Haszonjárművek Az Amarok Az ebben a kiadványban feltüntetett műszaki adatok információkat tartalmaznak az üzemanyag-fogyasztásról és a CO 2 -kibocsátásról. Nem

Részletesebben

Toyota Hybrid Synergy Drive

Toyota Hybrid Synergy Drive Toyota Hybrid Synergy Drive PRIUS prior, to go before Ahead of its time Jövő járműve Toyota Hybrid Synergy Drive Mi a hibrid járm? Bels égés motor + villamosmotor = Hibrid Hibrid Rendszerek Osztályai Visszatekintés

Részletesebben

A Horváth Mérnökiroda, A Budapesti Műszaki Egyetem Gépjárművek Tanszéke. A Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft

A Horváth Mérnökiroda, A Budapesti Műszaki Egyetem Gépjárművek Tanszéke. A Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft A járóképes alvázakra épített különböző felépítményekkel kialakítható tehergépkocsik forgalombahelyezésének hatósági eljárásához A Horváth Mérnökiroda, A Budapesti Műszaki Egyetem Gépjárművek Tanszéke

Részletesebben

FÉKRENDSZER A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN

FÉKRENDSZER A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN FÉKRENDSZER A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN A FÉKRENDSZER BIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL AZ EGYIK LEGFONTOSABB EGYSÉG Lassítás vagy megállás esetén

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Das Auto. Az Motorok 115 LE (85 kw) Motor, sebességváltó Motortípus Állandó mágnes által gerjesztett szinkrongép (PSM) Max. teljesítmény (LE (kw) 1/perc)

Részletesebben

a NAT-1-1708/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1708/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1708/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TÜV Nord-KTI Kft. Jármûtechnikai és Munkavédelmi Laboratórium (1119 Budapest, Thán Károly

Részletesebben

Peltier-elemek vizsgálata

Peltier-elemek vizsgálata Peltier-elemek vizsgálata Mérés helyszíne: Vegyész labor Mérés időpontja: 2012.02.20. 17:00-20:00 Mérés végrehatói: Budai Csaba Sánta Botond I. Seebeck együttható közvetlen kimérése Az adott P-N átmenetre

Részletesebben

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör SL és SC típusminta Két elkülönített kör A Sunfab kétáramú szivattyúja két teljesen különálló fogyasztó kiszolgálására képes. A külön hidraulikus körök mindegyikét nyomáshatároló szeleppel kell ellátni.

Részletesebben

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése.

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése. NANTESI EGYETEM NANTESI EGYETEM ÁLLAMI MŰSZAKI EGYETEM E.M.S.M. 1 Rue de la Noe 44072 NANTES CEDEX Tel: (40) 74.79.76 Műszai Intézet Technológia és gyártás Saját jelzés: TTPLM/AD/270 79 Motor- és géplaboratórium

Részletesebben

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET4B) c. tárgyból a űszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TOKOS TENGELYKAPCSOLÓ méretezése és szerkesztése útmutató segítségével 1. Villamos motorról

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

A forgójeladók mechanikai kialakítása

A forgójeladók mechanikai kialakítása A forgójeladók mechanikai kialakítása A különböző gyártók néhány szabványos kiviteltől eltekintve nagy forma- és méretválasztékban kínálják termékeiket. Az elektromos illesztéshez hasonlóan a mechanikai

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Corsa. Benzin Motorok ECOTEC ECOTEC. Start/Stop LPG előkészítés. Start/Stop

Corsa. Benzin Motorok ECOTEC ECOTEC. Start/Stop LPG előkészítés. Start/Stop Opel műszaki adatok Corsa Általános tulajdonságok Karosszéria -ajtós 5-ajtós Magasság (mm) 188 188 Hosszúság (mm) 999 999 Tengelytáv (mm) 2511 2511 Szélesség (külső tükrökkel/nélkül) (mm) 19 / 171 19 /

Részletesebben

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető . Laboratóriumi gyakorlat A EMISZO. A gyakorlat célja A termisztorok működésének bemutatása, valamint főbb paramétereik meghatározása. Az ellenállás-hőmérséklet = f és feszültség-áram U = f ( I ) jelleggörbék

Részletesebben

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Dr. Lovas Lászl SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek II. tantárgyhoz Kézirat 2012 SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT 1. Adatválaszték pk [MPa] d [mm] b/d [-] n [1/min] ház anyaga 1 4 50 1 1440

Részletesebben

A környezetbarát autózás 10 pontja

A környezetbarát autózás 10 pontja A Környezetbarát autózás kampány célja, hogy csökkentse az autók környezetre gyakorolt káros hatását, valamint segítsen a járművezetőknek abban, hogy környezetvédő fejjel gondolkodjanak. A környezetbarát

Részletesebben

Hagyományos dobfék vagy korszerű tárcsafék a tűzoltó járművön?

Hagyományos dobfék vagy korszerű tárcsafék a tűzoltó járművön? Szűcs László Hagyományos dobfék vagy korszerű tárcsafék a tűzoltó járművön? Az ön véleménye szerint egy átlagos autóvezető mikor vészfékez életében először 120 kilométeres sebességnél? - kérdezték Henry

Részletesebben

Mûszaki adatok áttekintése.

Mûszaki adatok áttekintése. Mûszaki adatok áttekintése. Dízelmotorok 2,5 l TDI motor (65 kw) 1 2,5 l TDI motor (80 kw) 1 Keverékképzés/Befecskendezés Common-rail közvetlen befecskendezés Common-rail közvetlen befecskendezés Hengerek

Részletesebben

Osvald Ferenc. A súlypont szerepe - gépjármű közlekedés kicsit másként

Osvald Ferenc. A súlypont szerepe - gépjármű közlekedés kicsit másként Osvald Ferenc A súlypont szerepe - gépjármű közlekedés kicsit másként Több tűzoltó gépjármű baleset után heves érzelmi reakcióktól mentesen - érdemes megvizsgálni miben más ezek vezetése? Igazságügyi szakértőt

Részletesebben

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Készítette:... kurzus Elfogadva: Dátum:...év...hó...nap NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő nyomásveszteségének mérése U-csöves

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő:

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót erőmérőnek

Részletesebben

METRISOFT Mérleggyártó KFT

METRISOFT Mérleggyártó KFT METRISOFT Mérleggyártó KFT : 6800 Hódmezvásárhely Jókai u.30. Tel : (62) 246-657 Fax : (62) 249-765 E-mail : merleg@metrisoft.hu Weblap : http://www.metrisoft.hu Szerver: http://metrisoft.dsl.vnet.hu K:\KOZOS\Kope\Szalgmérlegkérdív.doc

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/11 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése GÉPKOCSIFENNTARTÓ LÉTESÍTMÉNYEK A fenntartó létesítmények olyan építmények, amelyek a közúti személy- ás áruszállítás

Részletesebben

B.1. A kitérők és átszelések kialakulása, történeti fejlődése

B.1. A kitérők és átszelések kialakulása, történeti fejlődése B. KITÉRŐK B.1. A kitérők és átszelések kialakulása, történeti fejlődése 1.1. A kitérők kialakulása Az erdélyi brádi bányavasút kocsija és kitérője Benjamin John Curr szögvas keresztmetszetű öntöttvas

Részletesebben

SM2000 SM2000M SM2000T

SM2000 SM2000M SM2000T SM 2000 Modellek és leírások SM 2000 Elektromechanikus fogaskerekes motor olajkádban 2000 Kg-os kapukig száraz mechanikus tengelykapcsolóval, elektromos fékkel és manuális vészkioldóval. Tartozékok: kondenzátor,

Részletesebben

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Összeállította: Dr. Nguyen Huy Hoang Budapest 25 Feladat: Az SKF gyártmányú, SNH 28 jelű osztott csapágyházba szerelt 28 jelű egysorú mélyhornyú golyóscsapágy üzemi

Részletesebben

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék Összeállította: Dr. Stampfer Mihály 2009. Segédlet az ékszíjhajtás méretezéséhez A végtelenített ékszíjak és ékszíjtárcsák több országban is szabványosítottak

Részletesebben

Háromfázisú aszinkron motorok

Háromfázisú aszinkron motorok Háromfázisú aszinkron motorok 1. példa Egy háromfázisú, 20 kw teljesítményű, 6 pólusú, 400 V/50 Hz hálózatról üzemeltetett aszinkron motor fordulatszáma 950 1/min. Teljesítmény tényezője 0,88, az állórész

Részletesebben

NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék gépészmérnöki szak III. évfolyam GÉPJÁRMŰSZERKEZETEK I. Tantárgy kódja: GM 2507 Meghirdetés féléve: 5. félév Össz óraszám (elm+gyak): 28 óra heti óraszám száma 1. 14 1 1 14 14 Összesen: 14 14 gépelemek, hajtástechnika1, belsőégésű mot

Részletesebben

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Szakkifejezések és meghatározásuk 3. Mértékadó alapadatok 4. Számítások 4.1. A szükséges tüzelőanyag mennyiség 4.2.

Részletesebben

CITROËN JUMPER Tehergépkocsi

CITROËN JUMPER Tehergépkocsi CITROËN JUMPER Tehergépkocsi Műszaki jellemzők 2013. február Jumper általános műszaki jellemzők Motor HDi 110 HDi 130 HDi 150 HDi 180 hengerek száma 4 4 4 4 hengerűrtartalom (cm 3 ) 2198 2198 2198 2998

Részletesebben

Tevékenység: Követelmények:

Tevékenység: Követelmények: 3.1. Szíjhajtások Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 146-162 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 10. és 10.1. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait! A tananyag tanulmányozása közben

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése

2. Rugalmas állandók mérése 2. Rugalmas állandók mérése Klasszikus fizika laboratórium Mérési jegyzőkönyv Mérést végezte: Vitkóczi Fanni Jegyzőkönyv leadásának időpontja: 2012. 12. 15. I. A mérés célja: Két anyag Young-modulusának

Részletesebben

Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk 2015. Október 08.

Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk 2015. Október 08. Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk 2015. Október 08. Cégbemutató 2004: Reológiai alapkutatás kezdete a Kecskeméti Főiskolán 2011: Doktori munka befejezése,

Részletesebben

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1 Hőkioldó J7TKN ) Hőkioldó Közvetlen és különálló felszerelés Egyfázisú érzékenység az IEC 947-4-1-nek megfelelően Érintésbiztos (VBG 4) Tartozékok Gyűjtősín-készletek Egyetlen felszereléshez tartozó készlet

Részletesebben

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros Aktuátorok Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros kapcsolatára utalnak. mért nagyság A fizikai

Részletesebben

Kiss Attila: A rezgési paraméter választás szempontjai

Kiss Attila: A rezgési paraméter választás szempontjai Kiss Attila: A rezgési paraméter választás szempontjai 1. Forgógépek rezgései A forgógépek működésekor a belső, dinamikus periodikus erőhatások periodikus rezgéseket keltenek. Minden egyes szerkezeti elem

Részletesebben

Tehergépkocsi és mezőgazdasági járművek kanyarodási jellemzőinek kísérleti vizsgálata

Tehergépkocsi és mezőgazdasági járművek kanyarodási jellemzőinek kísérleti vizsgálata Tehergépkocsi és mezőgazdasági járművek kanyarodási jellemzőinek kísérleti vizsgálata Bell Márton*. Mayer Antal**Ignácz Ferenc*** *okl. közlekedésmérnök, IbB Hungary Mérnöki Szakértői Iroda, Budapest,

Részletesebben

A mintavételezéses mérések alapjai

A mintavételezéses mérések alapjai A mintavételezéses mérések alapjai Sok mérési feladat során egy fizikai mennyiség időbeli változását kell meghatároznunk. Ha a folyamat lassan változik, akkor adott időpillanatokban elvégzett méréssel

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő:

Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő: Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő: A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót

Részletesebben

Járművek energiafelhasználásnak mérése (Készült a Bolyai Ösztöndíj Támogatásával) Dr. Lakatos István Ph.D., egyetemi docens* (e-mail: lakatos@sze.

Járművek energiafelhasználásnak mérése (Készült a Bolyai Ösztöndíj Támogatásával) Dr. Lakatos István Ph.D., egyetemi docens* (e-mail: lakatos@sze. Járművek energiafelhasználásnak mérése (Készült a Bolyai Ösztöndíj Támogatásával) Dr. Lakatos István Ph.D., egyetemi docens* * Széchenyi István Egyetem, Közúti és Vasúti Járművek Tanszék (e-mail: lakatos@sze.hu)

Részletesebben

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató 16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató Fontos javaslat: kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat mielőtt hozzákezdene az összeszereléshez, és fogadja meg a karbantartási

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Közlekedési alapismeretek középszint

Részletesebben

Méréstechnikai alapfogalmak

Méréstechnikai alapfogalmak Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka

Részletesebben

MTZ 320 MTZ 320 MÛSZAKI ADATOK MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK MOTOR ERÕÁTVITEL KORMÁNYMÛ HAJTOTT ELSÕ TENGELY ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK FÉKBERENDEZÉS

MTZ 320 MTZ 320 MÛSZAKI ADATOK MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK MOTOR ERÕÁTVITEL KORMÁNYMÛ HAJTOTT ELSÕ TENGELY ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK FÉKBERENDEZÉS MTZ 320 vízhûtéses dízelmotor. LDW1503CHD Teljesítmény, kw (LE): 22 (30) Névleges fordulatszám, ford/min: 3 000 Hengerek száma: 3 Furat löket, mm: 88 85 Hengerûrtartalom, cm 3 : 1 551 Maximális nyomaték,

Részletesebben

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről 30/2009. Módszertani Útmutató Készítette: Közúti Jármű Főosztály Kiadásának időpontja: 2009. december 30. - 2009 - Módszertani útmutató A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának

Részletesebben

ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o

ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o ELLENÁLLÁSO HŐMÉRSÉLETFÜGGÉSE Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o szobahőmérsékleten értelmezett. Ismeretfrissítésként tekintsük át az 1. táblázat adatait:

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben