Kémia Tanszék KÉMIAII 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kémia Tanszék KÉMIAII 2003."

Átírás

1 Budapesti özgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Élelmiszertudományi ar, Alkalmazott émia Tanszék ÉMIAII SZÁMÍTÁSI GYAORLATO Szerkesztette: Novákné dr. Fodor Marietta Alkalmazott émia Tanszék 00.

2 ELŐSZÓ E példatár feladata, hogy segítséget nyújtson a kertész- és élelmiszeripari mérnök hallgatók számára az alapvető általános kémiai- és egyszerű analitikai számítási feladatok megértésében és megoldásában. A különböző fejezetek elején rövid összefoglaló található, amelyben elsősorban az alapfogalmakat, a törvényszerűségeket és a fontosabb matematikai összefüggéseket foglaltuk össze. Az elméleti összefoglalót néhány kidolgozott feladat (típuspélda) követi, amelyeknél részletesen ismertetjük a megoldás menetét. A gyakorló feladatoknál igyekeztünk fokozatosan nehezülő példasorokat összeállítani, így reméljük azok sem veszítik el tanulási kedvüket, akik kisebb kémiai előképzettséggel kezdik meg egyetemi éveiket. A példák megoldása (csak a végeredmény) a jegyzet végén, a fejezeteknek megfelelő tagolásban található. A feladatok ismertetésénél a magyar helyesírási szabályoktól eltérően tizedespontot használtunk a tizedesvessző helyett. Ennek az az egyik oka, hogy mint a természettudományoknak általában, így a kémiának is az angol a szaknyelve, s az angolszász szakirodalomban a tizedespont használata az elfogadott. Másik oka, hogy a számítógép hallgatóink mindennapi eszközévé vált/válik, és a számítógép csak ezt a matematikai formát érti. A feladatok jobb áttekinthetősége és az önálló munka elősegítése érdekében a feladatok megoldásához szükséges fizikai-kémiai állandókat a jegyzet végén táblázatokban foglaltuk össze. A táblázatos adatok közül szándékosan hagytuk ki az elemek atomtömegeit, ezzel is serkentve a hallgatóságot a periódusos rendszer rutinszerű használatára.

3 TARTALOMJEGYZÉ TARTALOMJEGYZÉ... ONCENTRÁCIÓ SZÁMÍTÁS... 4 Általános ismeretek... 4 Mintafeladatok... 6 Gyakorló feladatok... 8 SZTÖCHIOMETRIA Mintafeladatok Gyakorló feladatok... 1 GÁZO, GÁZELEGYE TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI Általános ismeretek Mintafeladatok... 0 Gyakorló feladatok... ÉMIAI EGYENSÚLYO... 6 HETEROGÉN EGYENSÚLYO... 6 Általános ismeretek... 6 Mintafeladatok... 7 Gyakorló feladatok... 0 ELETROLIT EGYENSÚLYO... PH SZÁMITÁS... Általános ismeretek... Mintafeladatok... 5 Gyakorló feladatok ANALITIAI FELADATO Általános ismeretek A mérőoldatok, a normalitás Mintafeladatok Gyakorló feladatok... 5 Titrálási görbe pontjainak számítása OXIDÁCIÓ FO Mintafeladatok Gyakorló feladatok MEGOLDÁSO A koncentráció számítás Sztöchiometria... 6 Gázok, gázelegyek törvényszerűségei... 6 Heterogén egyensúlyok Elektrolit egyensúlyok, ph számítás Analitikai feladatok TÁBLÁZATO táblázat: A görög ABC táblázat: Szóösszetételekben használt görög számnevek táblázat: SI prefixumok táblázat: Az SI mértékegységrendszer táblázat: A kémiában leggyakrabban használt mennyiségek táblázat: A kémiai számításokhoz szükséges fizikai állandók táblázat: Egyensúlyi vízgőztenziók (kpa) táblázat: Fémek oldódása savban és lúgban táblázat: Néhány szervetlen vegyület oldhatósága ( g/100 g víz ) táblázat: Rosszul oldódó vegyületek oldhatósági szorzata táblázat: Gyenge elektrolitok egyensúlyi állandói táblázat: omplexek stabilitási állandói [4,5]... 7 FELHASZNÁLT ÉS JAVASOLT IRODALOM... 74

4 ONCENTRÁCIÓ SZÁMÍTÁS Általános ismeretek A több komponensű homogén rendszereket oldatoknak nevezzük. Oldatok léteznek szilárd, cseppfolyós és gáz halmazállapotban, de ezek közül a gyakorlatban a cseppfolyósak a legfontosabbak. Az oldat egyes komponenseinek relatív mennyiségét a koncentrációval fejezzük ki, mely az oldatok összetételének megadására szolgál. A koncentráció általában az oldott anyag és az oldat mennyiségének hányadosa Attól függően, hogy milyen egységben adjuk meg az oldott anyag és az oldat mennyiségét, többféle koncentráció-típust különböztetünk meg. A gyakorlatban legtöbbször a százalékos kifejezéseket alkalmazzuk. Tömegtört az illető komponens tömege az oldat egységnyi tömegében Tömegszázalék [ m/m% ] 100 g oldatban oldott anyag tömege (g-ban) (a tömegtört százszorosa) Móltört az illető komponens móljainak száma az oldat összmólszámához képest Mólszázalék [ n/n% ] 100 mól oldatban oldott anyag móljainak száma ( a móltört százszorosa) Térfogatszázalék [ v/v% ] 100 cm oldatban oldott anyag térfogata (cm -ben) g/100cm * 100 cm oldatban oldott anyag tömege (g-ban) Molaritás ( moláris koncentráció ) 1000 cm oldatban oldott anyag móljainak száma Tömeg-koncentráció 1 dm oldat oldott anyag tömege (g-ban) Igen híg oldatok koncentrációjának megadására a Raoult-féle koncentráció egységet alkalmazzuk ( molalitás ) amely 1 kg oldószerben oldott mólok számát adja meg. Megemlítjük még a ppm és a ppb koncentrációt, amely nem SI egység, de az analitikai kémiában igen elterjedt. A ppm milliomod részt, a ppb ed részt jelent. Természetesen ezek a kifejezések is megadhatók a hagyományos dimenziókkal, így a ppm pl. a µg/g vagy μl/dm, a ppb pedig a µg/kg vagy μl/10 dm * Ezt a koncentrációt korábban hibásan vegyes %-nak nevezték. Ma már nem használjuk ezt a kifejezésként, hiszen dimenzióval rendelkezô érték. Emiatt adódhat olyan végeredmény, amelynél az m/v%-ban kifejezett koncentrációérték 100 fölötti szám. Emiatt helyesen g/100 cm kifejezést kell használni. A molaritás koncentrációt szokás mólos kifejezéssel vagy M jelöléssel megadni. 4

5 A különböző oldatok készítésénél tisztában kell lennünk az oldott anyag oldódási tulajdonságaival. Ha az oldott anyag az oldószerrel minden arányban elegyedik, akkor korlátlan oldódásról beszélünk (ilyen pl. az alkohol oldódása vízben stb.). Ha az oldódás csak bizonyos koncentráció eléréséig játszódik le, akkor részleges oldódásról van szó ( ilyen pl. a konyhasó -s általában bármilyen só- oldódása vízben, cukor oldódása vízben stb.). Ha oldatunk kevesebb oldott anyagot tartalmaz, mint amennyit az adott minőségű anyagból az adott hőmérsékleten feloldani képes, akkor telítetlennek nevezzük. A maximális koncentrációt elérve telített oldathoz jutunk. Ha az oldatunk több oldott anyagot tartalmaz, mint amennyi az adott körülmények között a telítettséget jellemzi, túltelített oldattal állunk szemben. A túltelített oldat metastabilis állapotban van, könnyen megindul (megindítható) belőle a telítettségi szint feletti szilárd anyag kiválása, megindul a kristályosodás. A telített oldat koncentrációját az adott oldott anyag oldhatóságával jellemezzük. Az oldhatóságot az oldott anyag és az oldószer anyagi minőségén kívül a hőmérséklet is befolyásolja. A hőmérséklet növelése általában növeli a sók oldhatóságát. Az oldhatóságot gyakran nem a szokásos koncentráció fogalmakkal, hanem a g oldott anyag/100 g oldószer (adott hőmérsékleten) kifejezés formájában adják meg. 5

6 Mintafeladatok I.) Oldatunk 6 g OH-ból és 100 g vízből áll. Adja meg az oldat koncentrációját a) m/m% formájában b) móltört alakban megoldás a) oldat tömege: 16 g, ebben 6 g OH van 100 g oldatban x g OH x 6.47 m/m% b) OH móljainak száma 6 : víz móljainak száma 100 : OH móltörtje : víz móltörtje : n 6.19 mól II) Mennyi a mol/dm -ben kifejezett koncentrációja annak az oldatnak, amelyet úgy készítünk, hogy 150 cm vízben feloldunk 50 g kristályos réz(ii)-szulfátot (CuSO 4 x 5 H O). A keletkező oldat sűrűsége 1.4 g/cm. megoldás M(só) g/mól, vagyis 50 g kristályos só 0. mól. Az oldat össztömege g Az oldat térfogata : A koncentráció : cm mól/dm

7 III) észítsünk 500 cm 0 m/m%-os 1.11 g/cm sűrűségű foszforsavat. Rendelkezésünkre áll kereskedelmi tömény foszforsav, amely 60 m/m%-os és s 1.4 g/cm. megoldás Ha 100 g 0 m/m%-os foszforsav s 1.11 g/cm m 100, akkor a térfogata: V 90.1cm s g 0 m/m%-os oldatban 0 g oldott anyag van, ezért ha: 90.1 cm oldatban 0 g foszforsav, akkor 500 cm oldatban x g foszforsav x 111 g Ha 100 g 60 m/m%-os foszforsav s 1.4 g/cm, akkor a térfogata: Ebben 60 g foszforsav van cm cm oldatban 60 g foszforsav van, akkor x cm oldatban 111 g foszforsav van x 19. cm Vagyis 19. cm foszforsavat kell 500 cm -re higítanunk, hogy 500 cm 0 m/m%-os savat kapjunk. IV) észítsünk.5 dm 54 m/m%-os s 1.45 g/cm kénsav oldatot. Hány cm 90 m/m%-os kénsav oldat és víz szükséges ehhez? megoldás A készítendő oldat tömege:.5 cm g/cm.5875 g Ennek kénsav tartalma g Ennyi kénsavat kell tartalmaznia a kiindulási 90 m/m%-os kénsav oldatnak is. Ennek így a tömege : 1.97 : g Sűrűsége ( táblázatból ) g/cm Az oldat készítéséhez szükséges 90 m/m%-os oldat térfogata:.155 : cm A szükséges víz mennyisége : g, ennek térfogata 1.45 cm A szükséges víz mennyiségének kiszámításakor csak a tömegek különbségével számolhatunk, mert a tömeg additiv. Oldatok térfogata a térfogatkontrakció következtében nem additiv, csak igen híg oldatok esetében tekinthetjük annak. 7

8 V) Azonos térfogatú desztillált vizet és ismeretlen koncentrációjú salétromsavat összeöntve a kapott térfogat a matematikailag várt térfogat 96.5%-a. Az új oldat salétromsavra nézve 6.8 m/m%-os, sűrűsége g/cm. Számítsa ki az eredeti salétromsav oldat moláris koncentrációját. megoldás Azonos térfogatú vizet és savat öntök össze, legyen ez a térfogat cm. Ha nem lenne kontrakció, akkor 100 cm oldatot kellene kapnom, ezzel szemben V térfogathoz jutok, V amelyre igaz, hogy: V 96.5 cm 100 A higított oldat tömege: g Ez 6.8 m/m%-os salétromsavra nézve, ami azt jelenti, hogy g salétromsavat tartalmaz M[HNO] 6 g/mol, a 4.47 g salétromsav mol 6 Ha mol salétromsav van 96.5 cm oldatban akkor x mol " 1000 cm oldatban x 6.98 mol/dm Gyakorló feladatok 1.) Hogyan készít 500 cm 0.5 mólos OH oldatot?.) Hány cm mólos CuSO 4 készíthető 110 g sóból?.) Hány cm 0.5 mólos CuSO 4 készíthető 0 g CuSO 4 x 5 H O-ból? 4.) 8 g NO -ból 000 cm oldatot készítek. Hány mólos lesz az oldat? 5.) 500 cm 0. mól/dm kénsavoldat (H SO 4 ) készítéséhez hány cm 98 m/m%-os s 1.84 g/cm kénsavoldat kell? 6.) Hány cm 65 m/m%-os, s1.4 g/cm salétromsav kell 00 cm 0.1 M-os oldat előállításához? 7.) 500 cm 0.5 mólos ecetsav oldat készítéséhez hány cm 90 m/m%-os, s g/cm ecetsavoldat szükséges? 8.) 11 cm 80 m/m%-os kénsavoldatot (s 1.7 g/cm ) 1000 cm -re higítunk. Hány mólos oldatot kapunk? 9.) 46g.76 m/m%-os sósavoldat semlegesítéséhez hány g Ca(OH) szükséges? 10.) 10 cm 0.5 mólos kénsavoldat semlegesítéséhez hány g 4 m/m%-os NaOH-oldat szükséges? 11.) 140cm M sósavoldat semlegesítéséhez hány g 8 m/m%-os OH-oldat szükséges? 8

9 1.) 80 g m/m%-os sósavoldathoz 60 g m/m%-os NaOH-t adunk. Milyen lesz az oldat kémhatása? Számítsa ki az oldat koncentrációját a feleslegben maradó komponensre nézve m/m %-ban. 1.) Összeöntünk 0 g 10 m/m %-os és 40 g 6 m/m%-os NaOH oldatot. iveszünk belőle 10 g-ot. Hány g 1.45 m/m% HCl közömbösíti ezt az oldat részletet? 14.) 8 cm mólos sósavoldatot 100 cm -re higítunk, majd az oldat 0 cm -ét NaOH-dal közömbösítjük. Hány cm 0.1 mólos NaOH oldat szükséges a 0 cm higított sósavoldat közömbösítéséhez? 15.) Hány mólos az a kénsavoldat, amelynek 50 cm -éhez 15 cm 0. mólos OH oldatot kell adni, hogy semlegesítődjön? 16.) Egy sósavoldat 0 cm -ét 10 cm 0. mólos OH oldattal lehet semlegesíteni. Hány mólos a HCl? 17.) A 10 mol%-os sósav s g/cm. Adja meg a sósav koncentrációját m/m % és moláris kifejezésben. 18.) Hány g kénsavat tartalmaz 1 dm 5.1 m/m%-os oldat, amelynek s 1.18 g/cm. Adja meg a koncentrációt mol/dm és mol % kifejezésben is. 19.) Hány m/m%-os az a perklórsav oldat, amelynek s 1.19 g/cm, és dm -ként. g perklórsavat tartalmaz. A perklórsav képlete: HClO 4 0.) 8 m/m% szennyezést tartalmazó szilárd NaOH-ból hány g szükséges dm 0 m/m%- os s 1. g/cm NaOH oldat készítéséhez? 1.) 40 g etilalkoholt és 70 g metanolt elegyítünk. Hány m/m%-os az elegy a két alkoholra nézve? Hány mol etanol van az elegyben?.) Hány mólos az az oldat, amely cm -ként mg kristályos nikkel-szulfátot (NiSO4 7HO) tartalmaz?.) 50cm s g/cm 10 m/m%-os kénsavoldatot vízzel 1000 cm -re higítunk. Milyen koncentrációjú lesz a keletkezett oldat mol/dm -ben kifejezve? 4.) Mennyi desztillált vizet adjunk 15 g NO -ot tartalmazó 00 cm térfogatú oldathoz, hogy 0.5 mólos oldatot kapjunk? 5.) Mennyi tömény sósav szükséges 500 cm mólos sósavoldat készítéséhez? A tömény HCl 5 m/m%-os és s 1.18 g/cm 6.) észítsen dm 1.5 mólos NaOH oldatot egy 80 g/dm (s 1.07 g/cm ) és egy g/100 cm -es (s 1.0 g/cm) NaOH oldatból! A keletkező oldat s 1.05 g/cm. 7.) Összeöntött 15 g 16 m/m%-os és g 1. m/m%-os OH oldatot. Hány m/m%-os lesz az így kapott elegy? Hány cm 50.5 m/m%-os, s 1.85 g/cm kénsav közömbösíti a keletkezett oldat 10 g-ját? 8.) ét oldatot készít : a, 1.4 g OH-ot vízben felold és 50 cm -re higítja b, 98 m/m% kénsav 10 g-át 1000 cm -re higítja. Az így készített OH oldatából 0 cm -t hány cm kénsavoldat fogja közömbösíteni? 9.) 0.4 dm 68 m/m%-os s1.48 g/cm salétromsav oldathoz hány dm 10 m/m%-os, s1.05 g/cm salétromsavat kell adni, hogy 0 m/m%-os oldatot kapjunk? 9

10 0.) 100 g 0 m/m%-os kálium-bromid oldatba még 10 g kálium-bromidot teszünk. Feloldódik-e az összes só 0 C-on? Az oldhatóság : 65. g Br/100 g víz 1.) Telített ammónium-szulfát [( ) ] NH 4 SO 4 oldat 0 C-on 4 m/m%-os. 50 g 10 m/m%- os oldathoz 00 g ammónium-szulfátot adva feloldódik-e az összes só?.) 150 cm vízben feloldunk 16.5 g ammónium-kloridot. Az oldatot ezután felmelegítjük 60 C-ra. Az eredetileg feloldott mennyiségnek még hányszorosát tudjuk ezen a hőmérsékleten feloldani, ha tudjuk, hogy a 60 C-on a só oldhatósága: 55 g só/ 100 g víz.) Összekeverünk 100 cm 90 m/m%-os s1.80 g/cm és 100 cm 48 m/m%-os s1.80 g/cm kénsav oldatot. A keletkező oldat sűrűsége 1.67 g/cm. Mekkora térfogatú és milyen m/m%-os koncentrációjú kénsav oldat keletkezik? 4.) Hány cm 98 m/m%-os s1.8 g/cm sűrűségű kénsav oldatot és hány cm vizet kell összeönteni, hogy dm 0 m/m%-os s 1.14 g/cm oldatot kapjunk? 5.) Összekeverünk 100 g 10 n/n%-os és 100 g 0 n/n%-os NaOH oldatot. Hány m/m%-os és n/n%-os oldatot kapunk? 6.) Összekeverünk 100 g 10 n/n%-os és 00 g 0 m/m%-os kénsav oldatot. Mekkora lesz a keletkező oldat koncentrációja n/n% és m/m% kifejezéssel? 7.) Hány g 5 n/n%-os és hány g 10 n/n%-os NaOH oldatot kell összekeverni, hogy 100 cm 15 m/m%-os s g/cm oldatot kapjunk? 8.) Hány g n/n%-os és hány g 10 n/n%-os konyhasó oldatot kell összekevernem, hogy 150 g 6 n/n%-os oldatot állíthassak elő? 9.) 10 cm 98 m/m%-os s 1.8 g/cm kénsav oldatot vízzel 1 dm -re hígítunk. Számítsa ki a keletkező oldat mol/dm koncentrációját 40.) 5 cm 96 m/m%-os s1.059 g/cm ecetsav oldatból 500 cm híg oldatot készítünk. Mekkora lesz a keletkező oldat koncentrációja mol/dm -ben? 41.) Hány cm 98 m/m%-os kénsavoldatot (s1.98 g/cm ) kell felhígítani 5 dm -re, hogy 1M-os oldatot kapjunk 4.) Mekkora térfogatú 68.1 m/m%-os s1.405 g/cm salétromsav oldat kell 50 cm M-os oldat előállításához? 4.) 100 cm 68.1 m/m%-os s1.405 g/cm salétromsav oldatból mekkora térfogatú 0.5 M-os oldatot állíthatunk elő? 44.) 150 cm 7 m/m%-os sósav oldatból (s1.185 g/cm ) legfeljebb mekkora térfogatú M-os oldatot tudok előállítani? 45.) Hány M-os az a salétromsav oldat, amelyet négyszeres térfogatra higítva.6 m/m%-os s1.0 g/cm oldat keletkezik? 46.) Hány M-os az a kénsav oldat, amelyet négyszeres térfogatra hígítva m/m%-os s1.07 g/cm oldat keletkezik? 47.) Azonos térfogatú desztillált vizet és tömény NaOH-ot összeöntve a matematikailag várt térfogatnál 5 %-kal kisebb térfogatot kapok. A kapott oldat s1. g/cm, NaOH-ra nézve 0 m/m%-os. Hány m/m%-os volt az eredeti NaOH? 48.) Azonos térfogatú desztillált vizet és ismeretlen koncentrációjú kénsav oldatot öntök össze, a térfogat az összeöntés után a matematikailag vártnál.06 %-kal kisebb lett. A kapott új oldat sűrűsége 1.5 g/cm. Ez a sűrűség táblázatok alapján a 4. m/m%- os kénsavnak felel meg. Hány m/m%-os volt az eredeti, kiindulási koncentráció? 10

11 49.) Hány cm 40 m/m%-os s1.18 g/cm sósav oldatot kell adni 1 dm desztillált vízhez, hogy 10 M-os s1.16 g/cm oldatot kapjunk? 50.) Hány cm.186 M-os s 1.16 g/cm kénsavat kell 1 dm vízhez adni, hogy pontosan 4.8 m/m%-os (s1.00 g/cm ) oldat képződjön? SZTÖCHIOMETRIA A sztöchiometria a kémiának az a fejezete, amely a vegyületek összetételével és a kémiai változások mennyiségi viszonyaival foglalkozik. Mintafeladatok I.) Egy vegyület g-ja g rézből és g klórból áll. Mi a vegyület képlete? A[Cu]6.54 g/mol, A[Cl]5.5 g/mol megoldás: n 0.0 mól Cu n mól Cl 5.5 A legkisebb közös osztó : 0.0, vagyis 1 mól rézre mól klór jut a keresett vegyület a CuCl II cm CO -ból, CH 4 -ból és N -ből álló gázelegyet tömény OH oldaton átvezetve a gáz térfogata 11.5 cm -re csökken. A maradék gázhoz 0 cm oxigént adunk, a gázelegyen szikrát ütünk keresztül. A reakció után a gázelegyet ismét átvezetjük tömény OH-on, ekkor 14.4 cm gáz marad. Számítsuk ki, hány cm CO -ot, CH 4 -t és N -t tartalmazott az eredeti gázelegy normál körülmények között? megoldás: ACO + OH CO + H O egyenlet értelmében a tömény OH "elnyeli" a széndioxidot, gy az első térfogatcsökkenés: cm 8.1 cm megadja a kiinduló elegy szén-dioxid tartalmát. A maradék 11.5 cm gázelegy x cm metánt és x cm nitrogént tartalmaz. Az oxigén csak a metánnal reagál : CH 4 + O CO + H O, vagyis x mol metán elégetéséhez x mol oxigén szükséges. A második OH-os kezelés után a gázelegy nitrogént és az oxigén felesleget tartalmazza: ( x) + (0 - x) 14.4 x 9.0 cm metán x.47 cm nitrogén 11

12 III) Hány cm 0.15 mol/dm koncentrációjú kénsav semlegesít 40 cm 0.6 mol/dm koncentrációjú NaOH-ot? megoldás : H SO 4 + NaOH Na SO 4 + H O reakció egyenlet értelmében 1 mól kénsavat mól NaOH semlegesít. A NaOH mennyisége : mól ehhez fele ennyi kénsav kell: 0.01 mól V dm IV.) 0 g szilárd AlCl és NaCl keverékéhez melegítés közben tömény kénsavat adunk. A reakció teljesen végbe megy és 8.4 dm normál állapotú HCl fejlődik. Hány m/m %-os volt a keverék AlCl nézve? megoldás: AlCl + H SO 4 Al (SO 4 ) + 6 HCl NaCl + H SO 4 Na SO 4 + HCl x g AlCl -ból és y g NaCl-ból indulunk ki. x + y 0 67 g AlCl dm HCl x V 1 dm 14.4 V 1 x dm g NaCl..41 dm HCl y V dm 44.8 V y dm 117 V 1 + V 8.4 Az egyenletek megoldása után : x 4.8 g, és ez 4 m/m% AlCl -ot jelent 1

13 V.) 00 g ecetsavat 547. g 7.19 tömeg %-os NaOH oldat közömbösít. A keletkező oldatból 0 C-on g Na-acetát válik ki, amely kristályvízzel kristályosodik. 100 g víz hány g vízmentes sót old 0 C-on? megoldás: CH COOH + NaOH CH COONa + H O 100 g NaOH oldatban 7.19 g NaOH van 547. g x x g NaOH.7 mól, ugyanennyi só keletkezik. Ha vízmentes só lenne, tömege g lenne. Az oldat tömege g, ebből a víz tömege g ikrisályosodott só: 0.9 mól 16 Sóban levő kr. víz: g, így az oldatban marad g víz. Oldatban maradt só: mól, ez 8.8 g 8 g só oldódik 49.1 g vízben x 100 g " x 46.5 g só Gyakorló feladatok A sztöchiometriai feladatok megoldásánál az egyenletet minden esetben fel kell írni, ha a szövegben nincs megadva. 1.) Mennyi CaO nyerhető elméletileg 0 kg CaCO -ból?.) Hány cm.4 mol/dm koncentrációjú Ba(NO ) oldat fog 60 cm.4 mol/dm nátrium-foszfáttal ( Na PO 4 ) reakcióba lépni?.) Számítsa ki a következő %-os összetételű vegyületek tapasztalati képletét : a, 9.4 % Na, % Cl b..86 % Na, 1.85 % Al, 54.9 % F c % Na, 11.5 % B, 9,6 % O, 47, % víz 4.) alcium-karbidot (CaC ) a víz a következő egyenlet szerint bontja: CaC + H O C H + CaO. Hány %-os az a karbid, melyből kg-ként 10 dm normál állapotú acetilén fejlődik? 1

14 5.).7g Mg-ot 50 cm 1 mol/dm koncentrációjú sósavval reagáltatunk. A képződött hidrogén en és N/m nyomáson összegyűjtöttük. Számítsa ki: a, a hidrogén térfogatát b, a megmaradt sav semlegesítéséhez szükséges 0.75 mol/dm NaOH térfogatát 6.) Hány cm hidrogén gáz keletkezik 0 g Na és víz egymásra hatásakor en és 0.1 MPa nyomáson? 7.) Hány kg ezüst-nitrát (AgNO ) és kálium-kromát ( CrO 4 ) szükséges 0.05 kg ezüst kromát előállításához a következő egyenlet szerint: AgNO + CrO 4 Ag CrO 4 + NO 8.) Hány g ammóniát kapunk 50 g 99. %-os ammónium-szulfát és NaOH egymásra hatásakor, ha az ammónia vesztesége.4 %-os? 9.) Hány g %-os vizes ammónia oldat szükséges ahhoz, hogy egy.478 g vas(iii)-kloridot tartalmazó oldat teljes vas tartalmát leválasszuk vas(iii)-hidroxid csapadék formájában, ha a teljes leválasztáshoz 5 %-os ammónia felesleg szükséges? 10.) 150 cm 0.5 M foszforsavat hány cm 1.5 M NaOH semlegesít? Mennyi só képződik? 11.) 4. g Mg-ot 150 cm sósav oldatba helyezünk. A reakció leállása után a visszamaradó magnézium tömege. g volt. a, mekkora a sósav oldat koncentrációja mol/dm egységben b, hány dm sósav szükséges 150 cm 0 g/dm NaOH semlegesítéséhez 1.) Sósavat kálium-permanganáttal (MnO 4 ) oxidálunk. Hány dm Cl gáz fejlődik.dm sósavból en és MPa nyomáson? 1.) Telítetlen szerves vegyület moláris tömege 148 g/mol. atalitikusan hidrogénezzük. Hány kettős kötés van a molekulában, ha 0.45 g vegyülethez en MPa nyomáson 4 cm hidrogén fogy 14.) 8.1 dm normál állapotú PH előállításához hány g 60 %-os H PO oldat szükséges, ha a reakció során a veszteség 15%? 4 H PO H PO 4 + PH 15.) 100 cm MnO 4 oldat 40 cm, 0 C-os Pa nyomású oxigén gázt fejleszt a következő egyenlet szerint: MnO 4 + H SO H O SO 4 + MnSO H O + 5 O Számítsa ki a MnO 4 koncentrációját g/dm -ben, és molaritásban. 16.) Hány kg 85 % tisztaságú kálium-bikromát ( Cr O 7 ) segítségével fejleszthető 650 dm 5 1 Pa nyomású 0 C-os klórgáz a következő egyenlet szerint : Cr O HCl Cl + CrCl + 7 H O + Cl 14

15 17.) MnO 4 -ból klórgázt fejlesztünk a következő reakció szerint: MnO HCl Cl + MnCl + 5 Cl + 8 H O Hány g 6 % szennyezést tartalmazó MnO 4 és hány cm 18 m/m%-os, s 1.09 g/cm HClszükséges 8 dm 5 C-os Pa nyomású Cl gáz előállításához, ha a veszteség 15 %? 18.) Hány cm 10 m/m%-os HCl oldat (s 1.05 g/cm ) szükséges 1 g 95 % tisztaságú ZnCO oldásához, ha a HCl-t 15%-os feleslegben alkalmazzuk? ZnCO + HCl ZnCl + H O + CO 19.) Mekkora tömegű ezüst-nitrátra van szükség, hogy a feleslegben vett nátriumbromiddal reagáltatva 15.0 g csapadék váljon le? 0.) 100 cm 5 m/m%-os s1.04 g/cm ezüst-nitrát oldatból mekkora tömegű NaCl-dal lehet az összes csapadékot leválasztani, mennyi csapadék keletkezik, milyen a visszamaradó oldat m/m%-os összetétele? 1.) 50 cm 10 m/m%-os s1.17 g/cm réz-szulfát oldathoz 0 cm 0 m/m%-os s1. g/cm NaOH-ot öntünk. Mekkora tömegű réz-hidroxid csapadék képződik, milyen lesz a visszamaradó oldat m/m%-os összetétele?.) 100 cm 18 m/m%-os s1.119 g/cm Cl oldathoz hány cm 10 m/m%-os s1.088 g/cm ezüst-nitrát oldatot kell önteni, hogy a reakció éppen végbemenjen? Mekkora tömegű csapadék keletkezik, milyen lesz a visszamaradó oldat m/m%-os összetétele?.) 50 cm M-os s1.1 g/cm kénsav oldathoz hány g bárium-kloridot kell adni, hogy a szulfátot teljes mennyiségében le tudjuk választani? Hány g csapadék keletkezik, milyen lesz a visszamaradó oldat m/m%-os összetétele? 4.) Mekkora tömegű kálium-klorátot (ClO ) kell hevíteni, hogy teljes elbontásával 1 dm standard oxigéngázt állítsunk elő? 5.) 8.5 g tömegű 5 m/m% oxid szennyeződést tartalmazó fém kalciumot sósavval reagáltatunk. Hány dm standard hidrogén fejlődik? 6.) 80 m/m%-os tisztaságú kalcium-karbid 15 g-ja mekkora térfogatú normál állapotú acetilén gázt fejleszt? 7.) Mekkora térfogatú azonos állapotú hidrogént kell 1 m nitrogén gázzal keverni és mekkora térfogatú ammónia gázt nyerünk, ha a reakciópartnereket sztöchiometrikus arányban keverjük össze, és a kitermelés 95 %-os? 8.) 500 g ezüstöt cc. salétromsavban oldunk, majd az oldatot bepároljuk. Szárítást követően mekkora tömegű sót nyerünk, ha a kitermelés 9 %-os? 9.) Mekkora tömegű 90 % tisztaságú kalcium-karbidot kell vízzel reagáltatni, hogy dm normál állapotú acetilén fejlődjön? 15

16 0.) Cink-réz ötvözet g-ját sósavban oldjuk. Hány m/m% rezet tartalmazott az ötvözet, ha 75 cm st. állapotú hidrogén gáz fejlődött? 1.) Hány %-os tisztaságú az a részben oxidálódott magnézium, amelynek 1 g-ja sósavban oldva 958 cm standard állapotú gázt fejleszt?.) Rézzel szennyezett ezüst g-ját feloldunk cc. salétromsavban, majd sósavval.5 g ezüst-klorid csapadékot választunk le. Hány % réz szennyezést tartalmazott a minta?.) 4 g foszfor oxidációjával előállított foszfor-pentoxid vízben oldásakor hány g vízre van szükség? 4.) 0 dm normál állapotú ammóniagáz vízben oldásakor hány dm g/100cm -os ammónium-hidroxid oldatot nyerhetünk? 5.) cm, g/100 cm -es kálium-jodid oldat mennyi higany(ii)-jodidot képes feloldani az alábbi egyenlet értelmében : I + HgI (HgI 4 ) 6.) A kristályvíz mentes cink-szulfát 40 g-ja 1. g vízzel kristályosodik. Hány mól vízzel kristályosodik a cink-szulfát? 7.) Hány g kristályos Mohr-só keletkezik 50 g kristályos vasgálic (FeSO 4.7H O) vizes oldatából szalmiákszesz felhasználásával, ha a kitermelés 9 %-os? FeSO 4 + H SO 4 + NH 4 OH + 4 H O (NH4) Fe(SO 4 ).6 H O 8.) 90 g szőlőcukorból hány dm 0 C-os, 0.1 MPa nyomású szén-dioxid gáz állítható elő, ha a szőlőcukor teljesen elerjed? C 6 H 1 O 6 C H 5 OH + CO 9.) 5 dm g/100 cm -os hidrogén-peroxid oldat hány g oxigént fordíthat oxidációra? 40.) 10 g réz-oxidot akarunk előállítani rézgálic oldatából lecsapott réz-hidroxid hevítéssel. Hány g NaOH-ra van szükség a lecsapáshoz? 41.) Ólom-karbonátot hevítve 8.6 g ólom(ii)-oxidot kapunk. Hány g ólom-karbonátot hevítettünk, ha annak 87 %-a bomlott el és közben hány g szén-dioxid gáz keletkezett? PbCO PbO + CO 4.) Egy fém-karbonátot hevítve tömegállandóságig, az eredeti 50 g-ból.9 g fém-oxid marad vissza. Mi volt az eredeti fém-karbonát képlete és molekulatömege? 4.) Na-hidrogén-karbonátból és nátrium-kloridból álló porkeveréket tömegállandóságig hevítünk. 8 %-os tömegcsökkenést tapasztalunk. Milyen m/m%-os összetételű volt a keverék? 44.) 10g ammónium-klorid teljes elbontásával hány g vas(iii)-oxid feloldásához elegendő hidrogén-klorid keletkezik? 45.) Meghatározott mennyiségű réz(ii)-oxidot hidrogén áramban redukálunk. A tömegveszteség 0.8 g. Hány g réz(ii)-oxidot redukáltunk? 16

17 46.) 4 dm 88. g/dm töménységű sósavoldatból elméletileg kálium-permanganáttal hány dm 0 C-os, 0.1 MPa nyomású klórgázt lehet előállítani a következő reakció értelmében? MnO4 + 16HCl Cl + MnCl + 5Cl + 8HO 47.) 180 cm 0.5 g/100 cm -es kálium-permanganát kénsavas oldatához mennyi cinket kell adni, hogy a kálium-permanganát színe a kémiai reakció következtében eltűnjön? MnO4 + 8 HSO4 + 5 Zn SO4 + MnSO4 + 5 ZnSO4 + 8 HO 48.) 100 g vasat oxidálva a tömegnövekedés 8. g. Milyen összetételű oxid keletkezik? 49.) Sósavból és cinkből 50 g cink-kloridot állítunk elő. Milyen tömegű és térfogatú 0 C-os 0.1 MPa nyomású hidrogéngáz fejlődik a reakció során? 50.) 7 g cinkkel kénsavból ideális esetben mennyi kristályos cink-szulfát állítható elő, ha tudjuk, hogy a só 7 mol vízzel kristályosodik? Általános ismeretek GÁZO, GÁZELEGYE TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI Egy gáz állapotát hőmérsékletével, nyomásával és térfogatával jellemezhetjük. Ha a gáz hőmérséklete 7.16 (0 C ) és nyomása kpa ( 0.1 MPa), akkor a gáz normál állapotú, ha hőmérséklete (5 C), nyomása kpa, akkor a gáz standard állapotú. A gázok állapothatározói közötti összefüggéseket a legegyszerűbben akkor tudjuk leírni, ha feltételezzük, hogy a gázmolekulák között nincs kölcsönhatás s a molekulák saját térfogata is elhanyagolható. Ebben az esetben tökéletes gázról beszélünk. A tökéletes gázok állapothatározói között a kapcsolatot különböző törvényszerűségek írják le. Boyle - Mariotte törvény állandó hőmérsékleten a gáz nyomása fordítottan arányos a gáz térfogatával p. p1 V1 V konst., p V Ha meghatározott mennyiségű gáz hőmérsékletét állandó nyomáson 0 C-ról 1 C-kal emeljük, akkor térfogata a 0 C-on mért térfogatának részével terjed ki. Ezt a törvényszerűséget a Gay-Lussac I. törvénye fejezi ki. Gay-Lussac I. törvénye t V0 (1 + ) V (1 + αt), a termodinamikai hőmérsékletet bevezetve: 7.16 T , T t V 0 V V T 1 V 0 a 0 C on mért térfogat, α, a gáz hôtágulási együtthatója T 0 17

18 Ha meghatározott mennyiségű gáz hőmérsékletét állandó térfogaton 0 C-ról 1 C-kal emeljük, 1 akkor nyomása a 0 C-on mért nyomásának részével növekszik. Ezt a 7.16 törvényszerűséget a Gay-Lussac II. törvénye fejezi ki. Gay-Lussac II. törvénye t p p 0(1+ ) p 0(1+α t) 7.16 a termodinamikai hőmérsékletet bevezetve T0 7.16, T t p p T 0 T 0 p 0 a 0 C on mért nyomás, α 1, a gáz hôtágulási 7.16 együtthatója Az eddig tárgyalt törvényszerűségek egyesítésével kapjuk az egyesített gáztörvényt. Egyesített gáztörvény p 0 T V 0 0 p 1 T V 1 1 Az egyesített gáztörvénybe 1 mól normál állapotú tökéletes gáz állapothatározóit behelyettesítve megkapjuk az egyetemes gázállandót: R p0v T Pa m 7.16 mol 8.14 Nm mol Az egyesített gáztörvényt az egyetemes gázállandóval kiegészítve megkapjuk az általános gáztörvényt. Az általános gáztörvény p. V n R T E törvény felhasználásával gázhalmazállapotú anyagok tömegei illetve molekulatömegei meghatározhatóak. m R T M p V Avogadro tétele: tökéletes gázok egyenlő térfogatában azonos hőmérsékleten és nyomáson a molekulák száma egyenlő, tekintet nélkül anyagi minőségükre. A gázok térfogata -anyagi minőségtől függetlenül- a nyomáson és hőmérsékleten kívül csak az anyagmennyiségüktől függ. Ebből következik, hogy ideális gázok térfogata és móljainak száma számértékileg megegyezik. 18

19 Gázok relatív sűrűségének számítása: s r s S A B Több komponensű gázelegyek tulajdonságait az egyes komponensek résztulajdonságaiból (parciális tulajdonságaiból) tudjuk megadni. Dalton törvény : egy gázelegy össznyomása a komponensek parciális nyomásaiból additive tevődik össze : p n ö p i i 1 Miután a nyomás (és így a parciális nyomás is) arányos a molekulák számával, érvényes a p A x Apö kifejezés, ahol p A az A-dik komponens parciális nyomása x A az A-dik komponens móltörtje a gázelegyben p ö a gázelegy össznyomása Amagat szabály : a gázelegy össztérfogatát a komponensek parciális térfogatainak összegéből számíthatjuk: V n ö V i i 1 A parciális térfogat (Vi) a gázkomponens azon térfogata, melyet az illető komponens a gázelegy nyomásán (pö) és hőmérsékletén (T) egymaga töltene be. A gázelegy valamennyi komponensére érvényesek a tökéletes gázok törvényei : p i V ö p ö V i Ideális gázban a molekulák kölcsönhatása elhanyagolható, ezért egymással korlátlanul elegyednek, az elegyedés során térfogatuk összeadódik. Gázelegyek móltömegének meghatározására az elegy szabály alkalmas : M ahol xi az i-dik komponens móltörtje, Mi az i-dik komponens móltömege átl n i 1 x i M i 19

20 Mintafeladatok I) g tömegű alacsony forráspontú anyagot 6 C-on és 0.1 MPa nyomáson elpárologtatunk. Az anyag gőzei 5.0 cm levegőt szorítanak ki. Mennyi a vizsgált anyag molekulatömege? megoldás: t1 6 C t 5 C V1 5.0 cm V? p1 0.1 MPa p 0.1 MPa p V 1 T 1 1 p V T V V T 1 T 1 V.6 cm Ha.6 cm tömege g, akkor 4.5 dm tömege 64.6 g II.) Szilárd ammónium-klorid felett zárt térben 0 dm 0 C-os 0.1 MPa nyomású levegő van. Melegítés hatására a só egy része elbomlik, közben a nyomás megnő. Az edényt 0 C-ra lehűtve azt tapasztaljuk, hogy a nyomás 0.5 MPa. Hány g só bomlott el? megoldás: A bomlás egyenlete : NH4Cl NH + HCl 1 mol 0 C-os, 0.1 MPa nyomású levegő térfogata: nrt V cm p 100 a 0 dm, 0 C-os levegő ennek megfelelően mól pv nrt összefüggést alkalmazzuk a bomlás előtti és utáni állapotra. Bomlás után: 50 0n n 4.1 mól gáz van jelen. Ebből 0.8 mól a levegő, a maradék:.8 mól gáz. Ez a mennyiség keletkezett a bomlás során. Az egyenletből látható, hogy 1 mól sóból a bomlás során mól gáz keletkezik. Tehát a.8 mól gáz 1.64 mól só bomlásából származik. Miután M[NH4Cl]5.5 g/mol, így g 0

Többértékű savak és bázisok Többértékű savnak/lúgnak azokat az oldatokat nevezzük, amelyek több protont képesek leadni/felvenni.

Többértékű savak és bázisok Többértékű savnak/lúgnak azokat az oldatokat nevezzük, amelyek több protont képesek leadni/felvenni. ELEKTROLIT EGYENSÚLYOK : ph SZÁMITÁS Általános ismeretek A savak vizes oldatban protont adnak át a vízmolekuláknak és így megnövelik az oldat H + (pontosabban oxónium - H 3 O + ) ion koncentrációját. Erős

Részletesebben

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium 2. Mi az alábbi elemek neve: Ra, Rn, Hf, Zr, Tc, Pt, Ag, Au, Ga, Bi

Részletesebben

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot?

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot? 2.2. Anyagmennyiség-koncentráció 1. Hány mol/dm 3 koncentrációjú az az oldat, amelynek 200 cm 3 -ében 0,116 mol az oldott anyag? 2. 2,5 g nátrium-karbonátból 500 cm 3 oldatot készítettünk. Számítsuk ki

Részletesebben

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás 1. Mekkora tömegű NaOH-ot kell bemérni 50 cm 3 1,00 mol/dm 3 koncentrációjú NaOH-oldat elkészítéséhez? M r (NaCl) = 40,0. 2. Mekkora tömegű KHCO 3 -ot kell

Részletesebben

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik?

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik? 1./ 12 g Na-hidroxid hány g HCl-dal lép reakcióba? Sztöchiometriai feladatok 2./ 80 g 3 %-os salétromsav hány g Na-hidroxidot semlegesít? 3./ 55 g 8%-os kénsav oldat hány g kálium-hidroxiddal semlegesíthető?

Részletesebben

Számítások ph-val kombinálva

Számítások ph-val kombinálva Bemelegítő, gondolkodtató kérdések Igaz-e? Indoklással válaszolj! A A semleges oldat ph-ja mindig éppen 7. B A tömény kénsav ph-ja 0 vagy annál is kisebb. C A 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú sósav ph-ja azonos

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése örnyezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése I. A számolási feladatok megoldása során az oldatok koncentrációjának számításához alapvetıen a következı ismeretekre van szükség:

Részletesebben

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag: 2011/2012 tavaszi félév 2. óra Tananyag: 2. Gázelegyek, gőztenzió Gázelegyek összetétele, térfogattört és móltört egyezősége Gázelegyek sűrűsége Relatív sűrűség Parciális nyomás és térfogat, Dalton-törvény,

Részletesebben

Általános Kémia II gyakorlat I. ZH előkészítő 2016.

Általános Kémia II gyakorlat I. ZH előkészítő 2016. Általános Kémia II gyakorlat I. ZH előkészítő 2016. Oxidációs számok Redoxiegyenletek rendezése Oldatkészítés, koncentrációegységek átváltása Sztöchiometriai számítások Gáztörvények Honlap: http://harmatv.web.elte.hu

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott K

Részletesebben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben 1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben t/ 0 C 0 20 30 60 O 2 0,006945 0,004339 0,003588 0,002274 H 2S 0,7066 0,3846 0,2983 0,148 HCl 82,3 72 67,3 56,1 CO 2 0,3346 0,1688 0,1257

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Határozza meg, hogy hány gramm levegő kerül egy átlagos testtömegű felnőtt tüdejébe, ha tudjuk, hogy a tüdő kapacitása,8, a test hőmérséklete 7,0 º, a légnyomás értéke pedig

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott =

Részletesebben

Feladatok. Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium

Feladatok. Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium Feladatok Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium 2. Mi az alábbi elemek neve: Ra, Rn, Hf, Zr, Tc, Pt, Ag,

Részletesebben

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása...

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása... Általános és szervetlen kémia Laborelőkészítő előadás IX-X. (2008. október 18.) A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1 2008. október 10. A1 Rendezze az alábbi egyenleteket! (5 2p) 3 H 3 PO 3 + 2 HNO 3 = 3 H 3 PO 4 + 2 NO + 1 H 2 O 2 MnO 4 + 5 H 2 O 2 + 6 H + = 2 Mn 2+ + 5 O 2 + 8 H 2 O 1 Hg + 4 HNO 3 = 1 Hg(NO 3 ) 2 +

Részletesebben

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele 1) PB-gázelegy levegőre 1 vonatkoztatott sűrűsége: 1,77. Hányszoros térfogatú levegőben égessük, ha 1.1. sztöchiometrikus mennyiségben adjuk a levegőt? 1.2. 100 % levegőfelesleget alkalmazunk? Mekkora

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATK 2003. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam 1. feladat (12 pont) Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 8. évfolyam 212 éve született a dinamó és a szódavíz feltalálója. Töltsd ki a rejtvény sorait és megfejtésül

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E 3 C C B B E

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E 3 C C B B E XII. FÉMEK XII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E C C B B E XII. 2. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Fémek összehasonlítása Kalcium Vas

Részletesebben

XVII. SZERVETLEN KÉMIA (Középszint)

XVII. SZERVETLEN KÉMIA (Középszint) XVII. SZERVETLEN KÉMIA (Középszint) XVII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 C A D C D C D A C 1 B D B C A D D D D E 2 D C C C A A A D D C B C C B D D XVII. 4. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Nemfémes

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X. A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen vegyületek hőbomlása

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

1. Koncentrációszámítás, oldatkészítés

1. Koncentrációszámítás, oldatkészítés 1. onentráiószámítás, oldatkészítés 1.1. példa onyhasó oldat készítése során 5,5 g Na Cl-t oldottunk fel 5 liter vízben. Mennyi az oldat tömegkonentráiója (g/ dm ), normalitása (ekv/dm ), molaritása (mol/

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal k t a t á si Hivatal I. FELADATSR 2013/2014. tanévi rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató A következő kérdésekre az egyetlen helyes választ

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyesszázalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont A 2004/2005. tanévi rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai KÉMIÁBÓL I-II. kategória I. FELADATSR 1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13.

Részletesebben

Kémia OKTV I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Kémia OKTV I. kategória II. forduló A feladatok megoldása ktatási ivatal Kémia KTV I. kategória 2008-2009. II. forduló A feladatok megoldása I. FELADATSR 1. A 6. E 11. A 16. C 2. A 7. C 12. D 17. B 3. E 8. D 13. A 18. C 4. D 9. C 14. B 19. C 5. B 10. E 15. E

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 8 pont Az autók légzsákját ütközéskor a nátrium-azid bomlásakor keletkező nitrogéngáz tölti fel. A folyamat a következő reakcióegyenlet szerint játszódik le: 2 NaN 3(s) 2 Na (s) +

Részletesebben

Az 2008/2009. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

Az 2008/2009. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L ktatási Hivatal Az 2008/2009. tanévi RSZÁGS KÖZÉPISKLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Az értékelés szempontjai Egy-egy feladat összes pontszáma a részpontokból

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 6. hét

Kémiai alapismeretek 6. hét Kémiai alapismeretek 6. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék biner 2013. október 7-11. 1/15 2013/2014 I. félév, Horváth Attila c Egyensúly:

Részletesebben

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 1. Mekkora tömegű konyhasóra van szükség, hogy annak tömény kénsavas reakciójával egy 500 cm 3 térfogatú lombikot 30 o C-os 0.105 MPa nyomású HCl gázzal töltsünk meg, ha a reakció

Részletesebben

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g. MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

A kémiai egyensúlyi rendszerek

A kémiai egyensúlyi rendszerek A kémiai egyensúlyi rendszerek HenryLouis Le Chatelier (1850196) Karl Ferdinand Braun (18501918) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 011 A kémiai egyensúly A kémiai egyensúlyok

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. A katalizátorok a kémiai reakciót gyorsítják azáltal, hogy az aktiválási energiát csökkentik, a reakció végén változatlanul megmaradnak. 2. Biológiai

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998) KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998) Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra törekedjék! A megadott tematikus sorrendet szigorúan tartsa be! Csak a vázlatpontokban

Részletesebben

2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA. I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató

2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA. I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal I. FELADATSOR 014/015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató 1. B. 70Yb 3. C 4. A fenti reakióban a HDS képződése

Részletesebben

Kémia OKTV II. forduló. A feladatok megoldása

Kémia OKTV II. forduló. A feladatok megoldása Oktatási Hivatal Kémia OKTV 2007-2008. II. forduló A feladatok megoldása I. FELADATSOR (közös) 1. C 6. D 11. D 16. B 2. E 7. C 12. B 17. B 3. E 8. A 13. E 18. E 4. A 9. B 14. C 19. A 5. D 10. A 15. D 20.

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal I. FELADATSOR 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA II. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató A következő kérdésekre az egyetlen helyes

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Klasszikus analitikai módszerek Csapadékképzéses reakciók: Gravimetria (SZOE, víztartalom), csapadékos titrálások (szulfát, klorid) Sav-bázis

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. I. Útmutató! Figyelem! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra

Részletesebben

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E D D A A D B D B 1 D D D C C D C D A D 2 C B D B D D B D C A A XXIII.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az etanol és az

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 2001 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 Ha most érettségizik, az 1. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegretörő megfogalmazásra

Részletesebben

2012/2013 tavaszi félév 8. óra

2012/2013 tavaszi félév 8. óra 2012/2013 tavasz félév 8. óra Híg oldatok törvénye Fagyáspontcsökkenés és forráspont-emelkedés, Ozmózsnyomás Molárs tömeg meghatározása kollgatív tulajdonságok segítségével Erős elektroltok kollgatív tulajdonsága

Részletesebben

29. Sztöchiometriai feladatok

29. Sztöchiometriai feladatok 29. Sztöchiometriai feladatok 1 mól gáz térfogata normál állapotban (0 0 C, légköri nyomáson) 22,41 dm 3 1 mól gáz térfogata szobahőmérsékleten (20 0 C, légköri nyomáson) 24,0 dm 3 1 mól gáz térfogata

Részletesebben

VII. A KÉMIAI REAKCIÓK JELLEMZŐI ÉS CSOPORTOSÍTÁSUK

VII. A KÉMIAI REAKCIÓK JELLEMZŐI ÉS CSOPORTOSÍTÁSUK VII. A KÉMIAI REAKCIÓK JELLEMZŐI ÉS CSOPORTOSÍTÁSUK VII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 4 5 6 7 8 9 0 C C C E D C C B D 1 B A C D B E E C A D E B C E A B D D C C D D A D C D VII.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS

Részletesebben

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Oktatási Hivatal Az 009/010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Az értékelés szempontjai Egy-egy feladat összes pontszáma a részpontokból

Részletesebben

XVIII. SZERVETLEN KÉMIA (Emelt szint)

XVIII. SZERVETLEN KÉMIA (Emelt szint) XVIII. SZERVETLEN KÉMIA (Emelt szint) XVIII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B E C C D D E E A 1 D E B D E* C A C A A D 2 C A B C D B A B D C C C C B C A C E C C 4 C B C B D C A C C A

Részletesebben

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása 2. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása A reakciósebesség növelhető a

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Egészítse ki a két elemre vonatkozó táblázatot! A elem B elem Alapállapotú atomjának vegyértékelektron-szerkezete: 5s 2 5p 5 5s 2 4d 5 Párosítatlan elektronjainak száma: Lezárt

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. REAKCIÓK FÉMEKKEL fém

Részletesebben

Eredeti Veszprémi T. (digitálisan Csonka G) jegyzet: X. és XI. fejezet

Eredeti Veszprémi T. (digitálisan Csonka G) jegyzet: X. és XI. fejezet 2012/2013 tavasz félév 11. óra Oldatok vezetőképessége Vezetőképesség, elektromos ellenállás, fajlagos mennységek, cellaállandó Erős elektroltok fajlagos ellenállása és vezetőképessége Komplexképződés

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1. feladat Összesen 17 pont A) 2-klór-2-metilpropán B) m(tercbutil-alkohol) = 0,775 10 = 7,75 g n(tercbutil-alkohol)

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

v1.04 Analitika példatár

v1.04 Analitika példatár Bevezető A példatár azért készült, hogy segítséget kapjon az a tanuló, aki eredményesen akarja elsajátítatni az analitikai számítások alapjait. Minden feladat végén dőlt karakterekkel megtalálható az eredmény.

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

VIII. SAV-BÁZIS- ÉS REDOXIREAKCIÓK

VIII. SAV-BÁZIS- ÉS REDOXIREAKCIÓK VIII. SAV-BÁZIS- ÉS REDOXIREAKCIÓK VIII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 5 6 7 8 9 0 C D E C E D D C C 1 A B C C B E A D B C C C D C C D B D E D E B A A B C A C C A C B D A A B A D D A 5 B A C A C D

Részletesebben

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom: 1. előadás Gáztörvények Kapcsolódó irodalom: Fizikai-kémia I: Kémiai Termodinamika(24-26 old) Chemical principles: The quest for insight (Atkins-Jones) 6. fejezet Kapcsolódó multimédiás anyag: Youtube:

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Az atom felépítése. 1. Jellemezd az atomot felépítõ elemi részecskéket és az atomon belüli tömegviszonyokat! p + neutron

Az atom felépítése. 1. Jellemezd az atomot felépítõ elemi részecskéket és az atomon belüli tömegviszonyokat! p + neutron Az atom felépítése 1. Jellemezd az atomot felépítõ elemi részecskéket és az atomon belüli tömegviszonyokat! Név Jelölés Relatív tömeg Relatív töltés p + neutron g 2. A magnézium moláris tömege 24,3, tömegszáma

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont 1. feladat Összesen 15 pont Egy lombikba 60 g jégecetet és 46 g abszolút etanolt öntöttünk. A) Számítsa ki a kiindulási anyagmennyiségeket! B) Határozza meg az egyensúlyi elegy összetételét móltörtben

Részletesebben

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÉMIA EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 1. Esettanulmány (14 pont) 1. a) m(au) : m(ag) = 197 : 108 = 15,5 : 8,5 (24 egységre vonatkoztatva) Az elkészített zöld arany 15,5

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont A következő feladatokban jelölje meg az egyetlen helyes választ! I. Az aromás szénhidrogénekben A) a gyűrűt alkotó szénatomok között delokalizált kötés is van. B) a hidrogének

Részletesebben

Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége. Szervetlen vízmentes sók oldhatósága (g/100g víz egységben) Gyenge savak és bázisok állandói (K s, K b )

Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége. Szervetlen vízmentes sók oldhatósága (g/100g víz egységben) Gyenge savak és bázisok állandói (K s, K b ) Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége oldószer g/cm 3 tömény oldat g/cm 3 víz 1.000 98% kénsav 1.84 benzol 0.879 65% salétromsav 1.40 etanol (100%) 0.789 37% sósav 1.19 etanol (96%) 0.810 25% ammónia 0.91

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

Minőségi kémiai analízis

Minőségi kémiai analízis Minőségi kémiai analízis Szalai István ELTE Kémiai Intézet 2016 Szalai István (ELTE Kémiai Intézet) Minőségi kémiai analízis 2016 1 / 32 Lewis-Pearson elmélet Bázisok Kemény Lágy Határestek H 2 O, OH,

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 1999 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra törekedjék. A megadott tematikus sorrendet szigorúan tartsa be! Csak a

Részletesebben

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9 1. feladat Maximális pontszám: 5 Mennyi az egyes komponensek parciális nyomása a földből feltörő 202 000 Pa össznyomású földgázban, ha annak térfogatszázalékos összetétele a következő: φ(ch 4 ) = 94,7;

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK XV. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 4 5 6 7 8 9 0 D C C D D A B D D 1 D B E B D D D A A A A B C A D A (C) A C A B XV.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az ammónia és a salétromsav

Részletesebben

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A gáz halmazállapot A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 0 Halmazállapotok, állapotjelzők Az anyagi rendszerek a részecskék közötti kölcsönhatásoktól és az állapotjelzőktől függően

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. HALOGÉNTARTALMÚ SZÉNVEGYÜLETEK A szénhidrogén és a halogén nevének összekapcsolásával Pl. CH 3 Cl metil-klorid, klór-metán

Részletesebben