2015. évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia Pannon Egyetem. Konferencia kötet. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia Pannon Egyetem. Konferencia kötet. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém"

Átírás

1 2015. évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia Konferencia kötet Gazdaságtudományi Kar 2015

2 A évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia, Keszthely Konferencia kötet A kötetet szerkesztette: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Program... 3 Részletes program, összefoglalók... 4 Gazdaságtudomány I Tagozat... 5 Gazdaságtudomány II Tagozat

4 Program : Regisztráció (A épület előtere) : Tagozati ülések (A/3, A/8) : Plenáris előadás: Dr. Kiss Károly Miklós - Hálózatok a gazdaságban, hálózatkutatás a közgazdaságtanban (A/2) : Inverz TDK (A/2) : Eredményhírdetés (A/2) Közben : TDK Expo (A épület előtere)

5 Részletes program, összefoglalók

6 Helyszín: A/3 Időrend Gazdaságtudomány I Tagozat 9:00 Borók Nikolett, Zaránd Szilvia 9:20 Szenteleki Eszter 9:40 Gyenei Orsolya Ildikó 10:00 Harangozó Virág A hazai környezeti számvitel jellemzői bizonyos iparágakban A szélenergia nemzetközi idősortrendjei, a hazai üzemeltetők eredményessége A felsőoktatási rangsor és a hallgatói értékrend különbségei - Mi alapján minősít a mai hallgató? Hallgatói karrierkövetés Big Data elemzési módszerekkel 10:20 Völgyi Péter Projektek megvalósulása Pétfürdőn 10:40 Magda Petra belvárosi közlekedésének fejlesztése 11:00 Fusz József A hazai horrorházak eredményessége, egy potenciális veszprémi szolgáltató egyetemistákon belüli célcsoportjának feltérképezése

7 Gazd1 A hazai környezeti számvitel jellemzői bizonyos iparágakban Borók Nikolett, Zaránd Szilvia Pénzügy és számvitel BA Témavezető: Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin A környezeti problémák megjelenése globális szinten minden tudományterületet érint, így a számvitelnek is reagálnia kell a kihívásaira, amelyek egyik lehetséges módszere a környezeti számvitel. Kutatómunkánk célja a környezeti számvitel gyökereinek, fejlődési tendenciáiak és a napjainkban való jelentőségének és magyarországi helyzetképének feltérképezése. Ismereteink szerint hasonló összefoglaló több vállalatcsoport (agráripar, gyógyszeripar, gumiipar, vegyipar, műanyagipar, építőipar, szennyvíz- és hulladékkezelés) elemző jellegű tanulmány még nem született, hiszen e terület hazánkban még nem terjedt el. A magyar szakirodalomban ugyan megtalálható a fenntarthatóság és a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának áttekintése és az ezzel kapcsolatos költségek elszámolása, de konkrétan a környezeti számvitel alkalmazásának elterjedését és annak részletességét feltáró magyar nyelvű szakirodalmat nem ismerünk. Dolgozatunkban elsősorban a hazai számviteli szabályozás környezetvédelmi aspektusait vizsgáljuk. Elemzésünk operatív szintű, a vállalatok nyilvános beszámolóinak áttekintésével történt. Azonosítottuk és csoportosítottuk, hogy a vállalkozások az éves beszámolójukban milyen környezeti illetve környezettel kapcsolatos információkat gyűjtenek, dolgoznak fel és tesznek közzé. Ezen adatok feldolgozása után igyekszünk választ adni arra a kérdésre, hogy a tevékenységük alapján a környezetvédelemmel kapcsolatba hozható hazai vállalatok éves beszámolójukban milyen részletességgel térnek ki a környezeti számvitelre. A környezetvédelem jogszabályi háttere nem egységes az egyes országokban. A magyarországi szabályozás jelenleg alacsony szinten áll a környezeti számvitel tekintetében, ugyanakkor alkalmazása nem elhanyagolható egyetlen szervezet szintjén sem, annak ellenére, hogy számos vállalkozás beszámolóiban megjelenő környezeti információk mennyisége nem kielégítő, az érintettek nem kapnak képet a vállalkozás valódi (környezeti) teljesítményéről.

8 Gazd1 A szélenergia nemzetközi idősortrendjei, a hazai üzemeltetők eredményessége Témavezető: Dr. Banász Zsuzsanna Szenteleki Eszter Műszaki menedzser BSc A dolgozat témája a megújuló energiaforrások közül a szélenergiából nyert villamos-energiával foglalkozik, szekunder statisztikák alapján. A kutatás nemzetközi szinten 37 ország közti (17 évre vonatkozó) szélerőművek teljesítményének éves bontású idősorát vizsgálja. Ezek analitikus trendjeire fókuszálva megállapítja annak exponenciális voltát. A tanulmány hazai része a Magyarországon található szélerőművek üzemeltetőinek (engedélyeseinek) beszámolóit összegyűjtve, azok egyértelmű nyereségességét szerette volna kimutatni, azonban ezt a feltételezést el kellett vetni.

9 Gazd1 A felsőoktatási rangsor és a hallgatói értékrend különbségei - Mi alapján minősít a mai hallgató? Témavezető: Sasné Dr. Grósz Annamária Gyenei Orsolya Ildikó Gazdálkodási és menedzsment BA Kutatásomat arra a feltevésre alapozom, hogy azok, akik meghatározzák a felsőoktatási intézmények rangsorát, más tényezőket tekintenek fontosnak, mint a felsőoktatásban résztvevő hallgatók. Munkámat egy hallgatói felméréssel kezdtem, melyben megkérdeztem őket arról, hogy ők milyen szempontokat tartanak fontosnak egy egyetem minősítésénél. Ezek után kiválasztottam azt a 10-et, amelyik a legtöbbször fordult elő és ezek alapján vizsgáltam meg az egyetemek, főiskolák egy részét, különös tekintettel arra, hogy a hallgatók által fontosnak ítélt információk megtalálhatóak-e róluk. A jelzési hipotézis segítségével, az információk elérhetősége, mennyisége és pontossága alapján kialakítottam többféle rangsort az egyetemek/főiskolák között és ezt összevetettem a felsőoktatási rangsorral. Kutatásom fő hipotézisei, hogy a felsőoktatási rangsor és a hallgatói igények által alkotott rangsor nem fog megegyezni, illetve, hogy a jobb egyetemek, főiskolák több mindent osztanak meg magukról, mint gyengébb társaik.

10 Gazd1 Hallgatói karrierkövetés Big Data elemzési módszerekkel Harangozó Virág Gazdaságinformatikus BSc Témavezetők: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, Dulai Tibor A diplomás pályakövetés elsődleges célja, hogy az egyetemi vagy főiskolai évek alatt és után segítse a karrier- és életpálya tervezését és építését. Nem csak a diákoknak, hanem a felsőoktatási intézményeknek is hasznos információkat szolgáltat, amelyek alapján alkalmazkodni tudnak a munkaerő-piaci igényekhez. Továbbá a munkaerőpiac szereplői is tisztább képet kaphatnak arról, hogy milyen tudást és képességeket várhatnak el egy adott szakon végzett diplomás fiataltól. Dolgozatom első lépéseként három állami adminisztratív adatbázis integrálására került sor, ezek a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR), Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) adatbázisai. Az összekapcsolt adatbázis Big Data adathalmaznak minősül, mivel tartalmazza az összes 2009., és évben abszolutóriumot szerzett személy végzettségére és munkahelyére vonatkozó adatait. A létrehozott adatbázist tekinthetjük adattárháznak is, hiszen azért lett létrehozva, hogy statisztikai elemzéseket illetve adatbányász algoritmusokat hajtsunk végre rajta. Elsőként a hallgatók átlagfizetését és átlag elhelyezkedési idejét vizsgáltam meg egyetemekre vonatkozóan. Ennek a két statisztikai elemzésnek az idősoros elemzésére is sor került, 2009, 2011 és 2013 évre vonatkozóan. A feladatom fő kérdése arra vonatkozott, hogy hány végzett hallgató minősül pályaelhagyóak. Nem tekintem pályaelhagyónak azokat a személyeket, akik el tudnak elhelyezkedni egy olyan munkahelyre, ahol a diplomájukat kihasználva végzik a feladataikat, tehát a teendőik végrehajtásához elengedhetetlen a felsőfokú képzettség. Továbbá azt is figyelembe kellett venni, hogy a munkahelyük feladatai kapcsolatban állnak végzettségükkel, ezért azt is meg kellett vizsgálni, hogy az egyes munkahelyekre milyen végzettségű hallgatókat vesznek fel leggyakrabban. Az elemzést országos szinten és a re vonatkozóan is elvégeztem az összehasonlítás érdekében, valamint az egyetemünkön végzett hallgatók diplomáinak kihasználását összevetettem a környező felsőoktatási intézményekkel is.

11 Gazd1 Témavezető: Dr. Molnár Tamás Projektek megvalósulása Pétfürdőn Völgyi Péter Gazdálkodási és menedzsment BA Dolgozat témámnak a projektek megvalósulását, elemzését és értékelését választottam. Egyrészt, mert a szakomon megszerzett jártasságaim tudtam alkalmazni, valamint a téma is felkeltette az érdeklődésemet, így szívesen foglalkoztam vele. Területként Pétfürdőt választottam, ahol születtem és ma is élek. Rengeteg projekttel rendelkezik, úgy, mint csónakázó tó funkcióbővítése, a strand kialakítása, a panelprogramok, a területi rekonstrukciós tervek, a parkolók kialakítása vagy a parképítés/szépítési tervek. A dolgozatot egy kiválasztott projektre koncentrálva írtam meg. Így véleményem szerint ezt a témát a környékbeli fejlesztésekkel kellően lehetne szemléltetni és ezek eredményességét pedig a környékben élők véleményével tudnám felmérni kérdőívek segítségével. A felhasznált elemzések nagy része a Projekt menedzsment eszköztárakból jól ismert módszerek lesznek. Mint például a SWOT analízis, a Gantt-diagram, vagy a kockázatelemzés. A kutatásom elkészítésének célja egy olyan letisztult kép létrejötte volt, ami valósághűen tükrözi a kiválasztott projektek eredményességét, emellett az elkészült dolgozat használható adatként tudna szolgálni a további fejlődési lehetőségek szempontjából. Végeredményben, a téma kiváló lehetőséget biztosított számomra, hogy olyan egyedi munkát hozzak létre, amelyben megmutathatom a képzés során megszerzett tudásomat és képességeimet.

12 Gazd1 belvárosi közlekedésének fejlesztése Témavezető: Dr. Kovács Zoltán Magda Petra Logisztikai menedzsment MA A közlekedés fontos szerepet játszik az emberek életében több szempontból is. Kihatással van nemcsak a lokális környezetre, de a környezetvédelem tekintetében a globális környezetre is. A megbízható közlekedéshez elengedhetetlen, hogy jól működő közlekedési rendszer legyen a belváros csomópontjaiban. A lámpás kereszteződések beállításához szükséges ismernünk a geometriai tulajdonságokat illetve a forgalom nagyságát. A kereszteződés vizsgálatával kiderülhet, hogy 1-1 csomópontot szükséges e felváltani körforgalommal, illetve a körforgalom kialakítása milyen eredményt hozhat. A dolgozat első részében a veszprémi Budapest út Brusznyai utca Mártírok útja kereszteződés tulajdonságait, periódus idejét, fázisait, illetve helyzetéből adódó fontosságát ismertetem, illetve a jelenlegi helyzetet ábrázolom. A következő részben felvetem a körforgalommal történő kiváltást, illetve alátámasztom annak szükségességét. A vizsgálat során a kereszteződésben áthaladó forgalmat modelleztem Vissim program segítségével. Egy példát mutatok be a belvárosi közlekedésre, alternatívákat szemléltetek annak módosítási lehetőségére. A dolgozatom célja rövidebb áthaladási idő, rövidebb várakozási idő és várakozó autósok számának csökkentése.

13 Gazd1 A hazai horrorházak eredményessége, egy potenciális veszprémi szolgáltató egyetemistákon belüli célcsoportjának feltérképezése Témavezető: Dr. Banász Zsuzsanna Fusz József Gazdálkodás és menedzsment BA A dolgozat tárgyát az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő hazai horrorházak képezik, amelyek szolgáltatásának vevői olyan emberek, akik a félelem iránti igényük kielégítése érdekében hajlandóak fizetni. Maga a jelenség is érdekes, főként az, hogy a 2008-as gazdasági világválság után néhány évvel eredményesen működtethetők-e ilyen vállalatok hazánkban. A kutatás célja egyrészt ennek megválaszolása, másrészt a horrorházak az egyetemi hallgatókon belüli célcsoportjának feltérképezése. Az elméleti rész a vállalat érintettjeinek, lehetséges piaci formáinak áttekintése után a szolgáltatások menedzsmentjére fókuszál, ezen belül is a marketingre, és az innováció fontosságára. A gyakorlati rész a fent említett két kutatási cél szerint két fejezetre bontható. Az első a hazai horrorházak eredményességét kívánja bemutatni szekunder források alapján (az online ingyenesen hozzáférhető e-beszámolóik segítségével). Bemutatja azt a kalandos utat, amely végére sikerült kideríteni, hogy az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő hazai horrorház, valójában egy veszteséges lábbeli-kereskedő cég, akinek Thaiföldön is van horrorháza. (A dolgozatnak mindemellett nem képezte tárgyát az év könyvelője díj elbírálási szempontjainak taglalása.) A második nagyobb gyakorlati rész primer forráson (papír alapú kérdőíven) alapul. A válaszokon végzett összegző leíró statisztikák és kapcsolatvizsgálatok segítségével tárja fel egy hazai egyetemen a horrorházak iránt érdeklődő hallgatók attitűdjeit. A válaszok alapján e szolgáltatás iránti fizetési hajlandóság nem demográfiai kérdés, leginkább a személyes psziché befolyásolja azt.

14 Gazdaságtudomány II Tagozat Helyszín: A/8 Időrend 9:00 Bak Dorina Gerda FoMO, avagy a modernkor "betegsége" 9:20 Tóth Virág Judit Turisztikai beerodalmak, avagy a kézműves sörre épített tematikus út piacelemzése és megalkotása 9:40 Kádár Réka A karriermenedzsment jelentősége napjainkban 10:00 Molich Kitti, Zsibrita Bettina 10:20 Németh Anna 10:40 Farkas Diána A verbális és non-verbális normák betartásának vizsgálata veszprémi vendéglátóhelyeken és szállodákban Ifjúsági turizmus a fiatalok szemével - A nyári táborok jövője A balatoni szezonalitás enyhítésére irányuló törekvések - A Nyitott Balaton kezdeményezés első tapasztalatai

15 Gazd2 Témavezető: Komlósi Edit Mária FoMO, avagy a modernkor betegsége Bak Dorina Gerda Nemzetközi gazdálkodás BA A szakdolgozat célja egy új jelenség, a Fear of Missing Out (FoMO) és a különböző generációk közti kapcsolat vizsgálata. Ezen belül a közösségi médiára vonatkozó része képezi a kutatás alapját. A dolgozatban bemutatásra kerül maga a jelenség, az érintett generációk, a jelenséghez kapcsolódó összefüggések és fogalmak. Valamint további összefüggések került megvizsgálásra. A vizsgálat kvantitatív kutatás segítségével történt. A szakdolgozat pedig a kapott eredmények értékelését mutatja be. A sokaság országos lefedettségű. A kérdőív több részből tevődik össze. Szerkezetileg 8 kérdéscsoportból áll. Struktúráját tekintve a személyes kérdésekkel indul, majd következnek a célirányos kérdések, vagyis a közösségi média használattal kapcsolatos kérdések. Ezeket követi végül, hogy a kitöltők tisztában vannak-e a jelenséggel. A kutatás eredményeképpen elmondható, hogy a kitöltők elsősorban kapcsolattartásra és információszerzésre/követésre használják a közösségi médiát. A válaszadók fele 2-3 naptól 1 hétig terjedően távol tud maradni a közösségi médiától. A kitöltők 47%-a szerint kis mértékben befolyásolja őket, hogy mit látnak a közösségi médián. Valamint közel a fele tudja, hogy mi a vizsgált jelenség, vagyis a FoMO.

16 Gazd2 Turisztikai beerodalmak, avagy a kézműves sörre épített tematikus út piacelemzése és megalkotása Témavezető: Dr. Papp Zsófia Márta Tóth Virág Judit Turizmus-vendéglátás BA A dolgozatomban a kulturális turizmussal, azon belül is a kézműves sörre alapuló tematikus úttal foglalkozom. Először az alapfogalmakat tisztázom, mindenekelőtt a kulturális turizmus definícióját, fajtáit, különböző csoportosítási formáit, magyarországi tendenciáit, illetve a kulturális turizmus kínálatának és keresletének elemeit, amelynek során nemzetközi kitekintést is teszek. Ezt követően térek ki a tematikus út fogalmi áttekintésére, keresletének és kínálatának jellemzőire, téma szerinti csoportosítására, európai és magyarországi trendjeire, valamint arra, hogy a szolgáltató számára milyen előnyökkel járhat egy tematikus út részévé válni. A dolgozatom további részében összefoglalom a sör, mint fogyasztási termék történetét és a sör magyar gazdaságban betöltött szerepét. Ezt követően a kézműves sör egyre szélesebb körű forgalmazásával és annak egyes speciális eseteivel támasztom alá, hogy ez a termék mind a fogyasztók, mind a forgalmazók számára egyaránt kiemelten közkedvelt. Érdeklődésem középpontjában azonban a sörre alapuló tematikus út áll, ennek megfelelően először a bevonható kínálati elemeket vettem sorra. Többek között a fesztiválokról, sörfőzdékről, kézműves sörözőkről, sörwellnessről nyújtok átfogó képet. Majd a keresleti igényeket igyekeztem feltérképezni kérdőíves kutatásom segítségével, ennek érdekében a következő pontokat vizsgáltam: a kézműves sör ismertsége, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások és kísérőprogramok iránti kereslet, az útra fordítatható idő és pénz mennyisége. Primer kutatásom eredményei több tematikus út kialakítására ösztönöztek. Felkerestem külföldi tematikus utak szervezőit, a tematikus utak működése, fenntartása megalakulás, ismertté válás, a tagok közti kapcsolat milyensége felől érdeklődtem. Témaválasztásomat a borutak népszerűsége ihlette, amelyekhez hasonló érdeklődés irányulhat a sörre épülő tematikus útra is, hiszen a kézműves sörök napjainkban egyre közkedveltebbek, ráadásul a magyar sörök nagy sikereket érnek el.

17 Gazd2 A karriermenedzsment jelentősége napjainkban Kádár Réka Emberi erőforrások BA Témavezető: Biermann Margit Az emberi erőforrás menedzsment egyik igen kényes témái közé tartozik a munkavállalók motiválása, melynek megvalósításához az egyik leghatékonyabb eszköz a vállalat ösztönzésmenedzsment rendszerének megfelelő működtetése. Az utóbbi időben az immateriális (nem anyagi) ösztönzők szerepe nagymértékben felértékelődött, így a vállalatok is elkezdtek jobban fókuszálni ezen eszközök színvonalának a javítására és szinten tartására. Ilyen például a munkahelyi légkör, a státuszszimbólumok, a Work-Life Balance és a karrier is. Kutatási témámnak azért utóbbit választottam, mivel napjainkban a munkavállalói elvárások növekedésének hatására a vállalat által alkalmazott karriermenedzsment jelentős szerepet játszik a dolgozók megszerzésében és megtartásában. A rohamosan fejlődő világban elengedhetetlen a munkavállalók fejlesztése és ezáltal a vállalat versenyképességének növelése is. Ehhez olyan tényezőket kell figyelembe venni, mint hogy a dolgozók milyen életszakaszban járnak, milyen célokat kívánnak elérni, illetve ezeket a vállalat hogyan segíti kitűzni és megvalósítani. Így tehát az új trendek és elvárások, valamint a cégek alkalmazkodása igen sok olyan karriermenedzsment technikát, best practice-t és kérdést vet fel, melyeket kutatásom során igyekszem összegyűjteni, megvizsgálni, kifejteni és megválaszolni is. Napjainkban a vállalatoknak nagyobb hangsúlyt kell fordítani az új generációk megjelenésére, hiszen ők a jövő munkavállalói, az ő elvárásaiknak kell megfelelniük. Éppen ezért míg a szakirodalmak feldolgozásánál a munkáltató által alkalmazható eszközökön, valamint a munkavállalók és pályakezdők elvárásain keresztül jártam körbe a karriermenedzsment témakörét, addig a kérdőíves felmérésemben a pályakezdők megkérdezésével derítettem fényt a különböző karriertényezők jelentőségére.

18 Gazd2 A verbális és non-verbális normák betartásának vizsgálata veszprémi vendéglátóhelyeken és szállodákban Témavezető: Komlósi Edit Mária Molich Kitti, Zsibrita Bettina Turizmus-vendéglátás BA Kutatásunk alapvető célja megfigyelni, majd bemutatni, hogy adott szálloda vagy vendéglátóhely milyen mértékben ragaszkodik azokhoz a betartandó normákhoz és viselkedési formákhoz, amelyek manapság előírásnak tekinthetők a szolgáltató szektorban. Az alkalmazott módszer alappillére a megfigyelés, az esettanulmányok szituatív történeteken vagy kitalált problémán/problémákon alapulnak. A vizsgálódás tárgya 5-5 veszprémi, színvonalasabbnak tartott vendéglátóhely illetve szálloda. A látogatás mindig hasonló, délutáni időintervallumokban történt, az összehasonlíthatóság érdekében. A vendéglátóhelyek mindegyikében azonos problémákat vetettünk fel, így a különböző reakciók, magatartások, viselkedési formák könnyen elemezhetőek voltak, a legapróbb részletekig. Szállodák esetében mindig egy konkrét, kitalált keret-történetre épült a megfigyelési folyamat. Míg az egyik megfigyelő mindig a non-verbális kommunikációt, jeleket tanulmányozta, addig a társ a verbális, azaz a szóbeli részt vizsgálta egy-egy szituációban. A kutatási eredményekből megfigyelésen alapuló esettanulmányok kerülnek bemutatásra a dolgozatban.

19 Gazd2 Ifjúsági turizmus a fiatalok szemével - A nyári táborok jövője Témavezető: Dr. Lőrincz Katalin Németh Anna Turizmus-vendéglátás BA Szakdolgozat témám választásánál olyan területre szerettem volna koncentrálni, amellyel előttem még kevesen foglalkoztak, de jelentősége nem elhanyagolható a turizmus szempontjából. Így esett a választásom a nyári táborokra, mert úgy gondolom az ifjúsági turizmus egy jelentős részét képviselik. A gyermekeknek mindig meghatározó élmény részt venni egy-egy táborban, típustól függetlenül, valamint véleményem szerint fontos része a turisztikai nevelésnek is, mert amit élményként adhat, az a későbbi utazások során motivációként jelenhet meg. Dolgozatom első felében az ifjúsági turizmust mutatom be részletesebben. Mivel sokan, sokféleképpen értelmezik, nincs rá egységes meghatározás, sőt sok helyen nem is elismert önálló szegmens. Körbejárom a lehetséges definícióit, résztvevőit, a szegmens szokásait, motivációit, valamint az erre reagáló kínálatot. Ezek után áttérek a táborok meghatározására, jelentőségére, rövid történetére, a zánkai üdülőközpont létrejöttére és az Erzsébet-táborokban betöltött szerepére. Szakdolgozatom második felében elemzem a kutatásom során kapott információkat. Primer kutatásom alapjául kérdőíves felmérést végeztem magyarországi, Erzsébet-táborban érintett szülők körében. A kérdőívvel arra szerettem volna választ kapni, anyagilag mennyire elérhető a családok számára a gyermekek táboroztatása, az Erzsébet-táborok mennyire mondhatók ismertnek, sikeresnek, valamint az újabban megjelent tábor típusokra, mint az extrém vagy a luxus jellegűek, mennyire van kereslet. Végezetül a kutatási eredmények fényében újra megvizsgálom a dolgozat elején felállított hipotéziseimet, valamint a kérdőívet kitöltők véleménye és saját tapasztalataim alapján javaslatokat fogalmazok meg a fejlesztésekre és a jövőre vonatkozóan.

20 Gazd2 A balatoni szezonalitás enyhítésére irányuló törekvések - A Nyitott Balaton kezdeményezés első tapasztalatai Témavezető: Dr Raffay Ágnes Farkas Diána Turizmus-vendéglátás BA Ha valaki meghallja azt a szót, hogy Balaton, akkor legtöbbször a nyár, a fürdőzés jut eszébe róla. Felmerült bennem az a gondolat, hogy ennek nem kéne törvényszerűen így lennie. Ősztől kiürül a part menti sétány és csak nyár elején foglalja azt vissza a zsibogó tömeg. A balatoni turizmus egyik legfőbb problémája a nagymértékű szezonalitás, ennek a kiküszöbölésére hozták létre a régió irányítószervei a Nyitott Balatont. A rendezvénysorozat, sokkal inkább új szezonokat próbál megalkotni, mintsem a már meglévő főszezont hosszabbítja meg. A program alapvető célja megmutatni, hogy a Balaton Régió nem csak a nyári, fürdőzésre alkalmas időszakban jelenthet vonzó úti célt a turisták számára, hanem a tavaszi időszakban is képes olyan kínálatot biztosítani, amiért érdemes ideutazni. A kezdeményezés még nagyon gyerekcipőben jár, 2014 tavaszán rendezték meg először, majd utána ősszel is "megnyitották egy hétre a Balatont." Kutatási részemben interjúkat készítettem olyan szakemberekkel, akik részt vettek a kezdeményezésben, szervezésben, valamint a Balaton irányítószerveinél tevékenykednek. Érdemesnek találtam megvizsgálni az első év utáni tapasztaltokat, a rendezvény sorozat sikerességét, az esetleges hibákat, melyeket a későbbiekben ki lehetne küszöbölni.

21

22

VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012

VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012 VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012 SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 145 Adorjánné Fehér Éva GAZDASÁGI NACIONALIZMUS A 20-AS ÉVEKBEN Dolgozatom az 1920-as évek nacionalista jellegû gazdasági döntéseit tárja

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2011. november 14. 3 Károly Róbert Főiskola Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. habil Dinya László egyetemi tanár Titkár:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2009. május 7. 3 Károly Róbert Főiskola Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. Dinya László egyetemi tanár Titkár: Rajna

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma SZINOPTIKUM 1 Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Tálas Ágnes és Pap Anna Az eredeti

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014

SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014 SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A fogyasztói magatartás jellemzőinek vizsgálata a kisgyermekes családok utazási szokásaiban

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2009. november 12. 3 Károly Róbert Főiskola Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. habil Dinya László egyetemi tanár Titkár:

Részletesebben

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA REZÜMÉ KÖTET Debrecen, 2012.

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella Borítóterv: Mérei Fanni

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2010. május 6. 3 Károly Róbert Főiskola Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. habil Dinya László egyetemi tanár Titkár:

Részletesebben

15. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

15. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 15. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA REZÜMÉ KÖTET Debrecen, 2014. április 29. A konferencia a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2012. május 9. Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. habil Dinya László egyetemi tanár Titkár: Rajna Renáta Tagok: Dr. Takácsné

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Keleti Károly Gazdasági Kar

Keleti Károly Gazdasági Kar Keleti Károly Gazdasági Kar MULTI LEVEL MARKETING RENDSZEREK ÉS A RENDSZEREN BELÜLI DÖNTÉSI FOLYAMATOK Vidra Dóra és Bánhegyi Krisztián Gazdálkodási menedzsment szak III. évf. BA Konzulens: Szikora Péter

Részletesebben

JÓ GYAKORLAT KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA, A JÓ GYAKORLAT KIVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAINAK MEGHATÁROZÁSA

JÓ GYAKORLAT KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA, A JÓ GYAKORLAT KIVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAINAK MEGHATÁROZÁSA Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében c. LEADER térségek közötti együttműködés pályázathoz kapcsolódó JÓ

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZILÁGYINÉ DR. FÜLÖP ERIKA A GAZDASÁGI KAMARÁK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC, 2014 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

MARKETING HÁLÓZATON INNEN ÉS TÚL

MARKETING HÁLÓZATON INNEN ÉS TÚL Menedzsment KOMMUNIKÁCIÓ innováció Fogyasztók Stratégia kutatás MARKETING HÁLÓZATON INNEN ÉS TÚL AZ Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. Országos Konferenciája 2015. augusztus 26-28. Budapesti

Részletesebben

1. Előadó neve: Ádám Erzsébet Előadás címe: Pedagógusdiplomával hogyan tovább?egy felsőoktatási intézmény pedagógusjelöltjeinek pályakezdése

1. Előadó neve: Ádám Erzsébet Előadás címe: Pedagógusdiplomával hogyan tovább?egy felsőoktatási intézmény pedagógusjelöltjeinek pályakezdése Kultúra és oktatás szekció Poszterszekció vezető: Koncz Gábor Szekció időpontja: 2012. május 10. 15:30 16:00 Poszterszekció helyszíne: I. emeleti kerengő Előadások: 1. Előadó neve: Ádám Erzsébet Előadás

Részletesebben

Munkaerő-piaci felmérés a Széchenyi István Egyetem gazdasági partnerei körében 2009.

Munkaerő-piaci felmérés a Széchenyi István Egyetem gazdasági partnerei körében 2009. Munkaerő-piaci felmérés a gazdasági partnerei körében 2009. A tanulmányt készítették: Filep Bálint Kovács Zsolt Tamándl László 1 Tartalomjegyzék 1. A tanulmány célja... 3 2. Módszertan... 4 2.1. A minta

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SOMOGY MEGYEI GYERMEKTÁBOR MARKETING STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2011. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2012. november 14. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Dr. Takácsné dr. habil György

Részletesebben

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról Fókuszcsoportos interjúk alapján Készítette: Antal Zsófia 2011 Tartalomjegyzék 1. 1. A tanulmány célja 3 1. 2. Miért fontos és

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

BRÁK JEGYZÉKE...3 I. BEVEZETÉS...7

BRÁK JEGYZÉKE...3 I. BEVEZETÉS...7 TARTALOMJEGYZÉK TÁBLÁK JEGYZÉKE... 3 ÁBRÁK JEGYZÉKE... 3 I. BEVEZETÉS... 7 I.1. ELŐSZÓ... 7 I.2. A KUTATÁS CÉLJA... 7 I.3. A KUTATÁS KÉRDÉSEI... 9 I.4. A KUTATÁS JELLEMZŐI... 10 II. SZAKTERÜLETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Belső konzulens neve, beosztása:

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Rezümék (szerzők neve szerint ABC sorrendben) Szerkesztette: Dr. Orbán

Részletesebben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben Készítette: Semsei Sándor

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben