2015. évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia Pannon Egyetem. Konferencia kötet. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia Pannon Egyetem. Konferencia kötet. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém"

Átírás

1 2015. évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia Konferencia kötet Gazdaságtudományi Kar 2015

2 A évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia, Keszthely Konferencia kötet A kötetet szerkesztette: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Program... 3 Részletes program, összefoglalók... 4 Gazdaságtudomány I Tagozat... 5 Gazdaságtudomány II Tagozat

4 Program : Regisztráció (A épület előtere) : Tagozati ülések (A/3, A/8) : Plenáris előadás: Dr. Kiss Károly Miklós - Hálózatok a gazdaságban, hálózatkutatás a közgazdaságtanban (A/2) : Inverz TDK (A/2) : Eredményhírdetés (A/2) Közben : TDK Expo (A épület előtere)

5 Részletes program, összefoglalók

6 Helyszín: A/3 Időrend Gazdaságtudomány I Tagozat 9:00 Borók Nikolett, Zaránd Szilvia 9:20 Szenteleki Eszter 9:40 Gyenei Orsolya Ildikó 10:00 Harangozó Virág A hazai környezeti számvitel jellemzői bizonyos iparágakban A szélenergia nemzetközi idősortrendjei, a hazai üzemeltetők eredményessége A felsőoktatási rangsor és a hallgatói értékrend különbségei - Mi alapján minősít a mai hallgató? Hallgatói karrierkövetés Big Data elemzési módszerekkel 10:20 Völgyi Péter Projektek megvalósulása Pétfürdőn 10:40 Magda Petra belvárosi közlekedésének fejlesztése 11:00 Fusz József A hazai horrorházak eredményessége, egy potenciális veszprémi szolgáltató egyetemistákon belüli célcsoportjának feltérképezése

7 Gazd1 A hazai környezeti számvitel jellemzői bizonyos iparágakban Borók Nikolett, Zaránd Szilvia Pénzügy és számvitel BA Témavezető: Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin A környezeti problémák megjelenése globális szinten minden tudományterületet érint, így a számvitelnek is reagálnia kell a kihívásaira, amelyek egyik lehetséges módszere a környezeti számvitel. Kutatómunkánk célja a környezeti számvitel gyökereinek, fejlődési tendenciáiak és a napjainkban való jelentőségének és magyarországi helyzetképének feltérképezése. Ismereteink szerint hasonló összefoglaló több vállalatcsoport (agráripar, gyógyszeripar, gumiipar, vegyipar, műanyagipar, építőipar, szennyvíz- és hulladékkezelés) elemző jellegű tanulmány még nem született, hiszen e terület hazánkban még nem terjedt el. A magyar szakirodalomban ugyan megtalálható a fenntarthatóság és a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának áttekintése és az ezzel kapcsolatos költségek elszámolása, de konkrétan a környezeti számvitel alkalmazásának elterjedését és annak részletességét feltáró magyar nyelvű szakirodalmat nem ismerünk. Dolgozatunkban elsősorban a hazai számviteli szabályozás környezetvédelmi aspektusait vizsgáljuk. Elemzésünk operatív szintű, a vállalatok nyilvános beszámolóinak áttekintésével történt. Azonosítottuk és csoportosítottuk, hogy a vállalkozások az éves beszámolójukban milyen környezeti illetve környezettel kapcsolatos információkat gyűjtenek, dolgoznak fel és tesznek közzé. Ezen adatok feldolgozása után igyekszünk választ adni arra a kérdésre, hogy a tevékenységük alapján a környezetvédelemmel kapcsolatba hozható hazai vállalatok éves beszámolójukban milyen részletességgel térnek ki a környezeti számvitelre. A környezetvédelem jogszabályi háttere nem egységes az egyes országokban. A magyarországi szabályozás jelenleg alacsony szinten áll a környezeti számvitel tekintetében, ugyanakkor alkalmazása nem elhanyagolható egyetlen szervezet szintjén sem, annak ellenére, hogy számos vállalkozás beszámolóiban megjelenő környezeti információk mennyisége nem kielégítő, az érintettek nem kapnak képet a vállalkozás valódi (környezeti) teljesítményéről.

8 Gazd1 A szélenergia nemzetközi idősortrendjei, a hazai üzemeltetők eredményessége Témavezető: Dr. Banász Zsuzsanna Szenteleki Eszter Műszaki menedzser BSc A dolgozat témája a megújuló energiaforrások közül a szélenergiából nyert villamos-energiával foglalkozik, szekunder statisztikák alapján. A kutatás nemzetközi szinten 37 ország közti (17 évre vonatkozó) szélerőművek teljesítményének éves bontású idősorát vizsgálja. Ezek analitikus trendjeire fókuszálva megállapítja annak exponenciális voltát. A tanulmány hazai része a Magyarországon található szélerőművek üzemeltetőinek (engedélyeseinek) beszámolóit összegyűjtve, azok egyértelmű nyereségességét szerette volna kimutatni, azonban ezt a feltételezést el kellett vetni.

9 Gazd1 A felsőoktatási rangsor és a hallgatói értékrend különbségei - Mi alapján minősít a mai hallgató? Témavezető: Sasné Dr. Grósz Annamária Gyenei Orsolya Ildikó Gazdálkodási és menedzsment BA Kutatásomat arra a feltevésre alapozom, hogy azok, akik meghatározzák a felsőoktatási intézmények rangsorát, más tényezőket tekintenek fontosnak, mint a felsőoktatásban résztvevő hallgatók. Munkámat egy hallgatói felméréssel kezdtem, melyben megkérdeztem őket arról, hogy ők milyen szempontokat tartanak fontosnak egy egyetem minősítésénél. Ezek után kiválasztottam azt a 10-et, amelyik a legtöbbször fordult elő és ezek alapján vizsgáltam meg az egyetemek, főiskolák egy részét, különös tekintettel arra, hogy a hallgatók által fontosnak ítélt információk megtalálhatóak-e róluk. A jelzési hipotézis segítségével, az információk elérhetősége, mennyisége és pontossága alapján kialakítottam többféle rangsort az egyetemek/főiskolák között és ezt összevetettem a felsőoktatási rangsorral. Kutatásom fő hipotézisei, hogy a felsőoktatási rangsor és a hallgatói igények által alkotott rangsor nem fog megegyezni, illetve, hogy a jobb egyetemek, főiskolák több mindent osztanak meg magukról, mint gyengébb társaik.

10 Gazd1 Hallgatói karrierkövetés Big Data elemzési módszerekkel Harangozó Virág Gazdaságinformatikus BSc Témavezetők: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, Dulai Tibor A diplomás pályakövetés elsődleges célja, hogy az egyetemi vagy főiskolai évek alatt és után segítse a karrier- és életpálya tervezését és építését. Nem csak a diákoknak, hanem a felsőoktatási intézményeknek is hasznos információkat szolgáltat, amelyek alapján alkalmazkodni tudnak a munkaerő-piaci igényekhez. Továbbá a munkaerőpiac szereplői is tisztább képet kaphatnak arról, hogy milyen tudást és képességeket várhatnak el egy adott szakon végzett diplomás fiataltól. Dolgozatom első lépéseként három állami adminisztratív adatbázis integrálására került sor, ezek a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR), Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) adatbázisai. Az összekapcsolt adatbázis Big Data adathalmaznak minősül, mivel tartalmazza az összes 2009., és évben abszolutóriumot szerzett személy végzettségére és munkahelyére vonatkozó adatait. A létrehozott adatbázist tekinthetjük adattárháznak is, hiszen azért lett létrehozva, hogy statisztikai elemzéseket illetve adatbányász algoritmusokat hajtsunk végre rajta. Elsőként a hallgatók átlagfizetését és átlag elhelyezkedési idejét vizsgáltam meg egyetemekre vonatkozóan. Ennek a két statisztikai elemzésnek az idősoros elemzésére is sor került, 2009, 2011 és 2013 évre vonatkozóan. A feladatom fő kérdése arra vonatkozott, hogy hány végzett hallgató minősül pályaelhagyóak. Nem tekintem pályaelhagyónak azokat a személyeket, akik el tudnak elhelyezkedni egy olyan munkahelyre, ahol a diplomájukat kihasználva végzik a feladataikat, tehát a teendőik végrehajtásához elengedhetetlen a felsőfokú képzettség. Továbbá azt is figyelembe kellett venni, hogy a munkahelyük feladatai kapcsolatban állnak végzettségükkel, ezért azt is meg kellett vizsgálni, hogy az egyes munkahelyekre milyen végzettségű hallgatókat vesznek fel leggyakrabban. Az elemzést országos szinten és a re vonatkozóan is elvégeztem az összehasonlítás érdekében, valamint az egyetemünkön végzett hallgatók diplomáinak kihasználását összevetettem a környező felsőoktatási intézményekkel is.

11 Gazd1 Témavezető: Dr. Molnár Tamás Projektek megvalósulása Pétfürdőn Völgyi Péter Gazdálkodási és menedzsment BA Dolgozat témámnak a projektek megvalósulását, elemzését és értékelését választottam. Egyrészt, mert a szakomon megszerzett jártasságaim tudtam alkalmazni, valamint a téma is felkeltette az érdeklődésemet, így szívesen foglalkoztam vele. Területként Pétfürdőt választottam, ahol születtem és ma is élek. Rengeteg projekttel rendelkezik, úgy, mint csónakázó tó funkcióbővítése, a strand kialakítása, a panelprogramok, a területi rekonstrukciós tervek, a parkolók kialakítása vagy a parképítés/szépítési tervek. A dolgozatot egy kiválasztott projektre koncentrálva írtam meg. Így véleményem szerint ezt a témát a környékbeli fejlesztésekkel kellően lehetne szemléltetni és ezek eredményességét pedig a környékben élők véleményével tudnám felmérni kérdőívek segítségével. A felhasznált elemzések nagy része a Projekt menedzsment eszköztárakból jól ismert módszerek lesznek. Mint például a SWOT analízis, a Gantt-diagram, vagy a kockázatelemzés. A kutatásom elkészítésének célja egy olyan letisztult kép létrejötte volt, ami valósághűen tükrözi a kiválasztott projektek eredményességét, emellett az elkészült dolgozat használható adatként tudna szolgálni a további fejlődési lehetőségek szempontjából. Végeredményben, a téma kiváló lehetőséget biztosított számomra, hogy olyan egyedi munkát hozzak létre, amelyben megmutathatom a képzés során megszerzett tudásomat és képességeimet.

12 Gazd1 belvárosi közlekedésének fejlesztése Témavezető: Dr. Kovács Zoltán Magda Petra Logisztikai menedzsment MA A közlekedés fontos szerepet játszik az emberek életében több szempontból is. Kihatással van nemcsak a lokális környezetre, de a környezetvédelem tekintetében a globális környezetre is. A megbízható közlekedéshez elengedhetetlen, hogy jól működő közlekedési rendszer legyen a belváros csomópontjaiban. A lámpás kereszteződések beállításához szükséges ismernünk a geometriai tulajdonságokat illetve a forgalom nagyságát. A kereszteződés vizsgálatával kiderülhet, hogy 1-1 csomópontot szükséges e felváltani körforgalommal, illetve a körforgalom kialakítása milyen eredményt hozhat. A dolgozat első részében a veszprémi Budapest út Brusznyai utca Mártírok útja kereszteződés tulajdonságait, periódus idejét, fázisait, illetve helyzetéből adódó fontosságát ismertetem, illetve a jelenlegi helyzetet ábrázolom. A következő részben felvetem a körforgalommal történő kiváltást, illetve alátámasztom annak szükségességét. A vizsgálat során a kereszteződésben áthaladó forgalmat modelleztem Vissim program segítségével. Egy példát mutatok be a belvárosi közlekedésre, alternatívákat szemléltetek annak módosítási lehetőségére. A dolgozatom célja rövidebb áthaladási idő, rövidebb várakozási idő és várakozó autósok számának csökkentése.

13 Gazd1 A hazai horrorházak eredményessége, egy potenciális veszprémi szolgáltató egyetemistákon belüli célcsoportjának feltérképezése Témavezető: Dr. Banász Zsuzsanna Fusz József Gazdálkodás és menedzsment BA A dolgozat tárgyát az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő hazai horrorházak képezik, amelyek szolgáltatásának vevői olyan emberek, akik a félelem iránti igényük kielégítése érdekében hajlandóak fizetni. Maga a jelenség is érdekes, főként az, hogy a 2008-as gazdasági világválság után néhány évvel eredményesen működtethetők-e ilyen vállalatok hazánkban. A kutatás célja egyrészt ennek megválaszolása, másrészt a horrorházak az egyetemi hallgatókon belüli célcsoportjának feltérképezése. Az elméleti rész a vállalat érintettjeinek, lehetséges piaci formáinak áttekintése után a szolgáltatások menedzsmentjére fókuszál, ezen belül is a marketingre, és az innováció fontosságára. A gyakorlati rész a fent említett két kutatási cél szerint két fejezetre bontható. Az első a hazai horrorházak eredményességét kívánja bemutatni szekunder források alapján (az online ingyenesen hozzáférhető e-beszámolóik segítségével). Bemutatja azt a kalandos utat, amely végére sikerült kideríteni, hogy az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő hazai horrorház, valójában egy veszteséges lábbeli-kereskedő cég, akinek Thaiföldön is van horrorháza. (A dolgozatnak mindemellett nem képezte tárgyát az év könyvelője díj elbírálási szempontjainak taglalása.) A második nagyobb gyakorlati rész primer forráson (papír alapú kérdőíven) alapul. A válaszokon végzett összegző leíró statisztikák és kapcsolatvizsgálatok segítségével tárja fel egy hazai egyetemen a horrorházak iránt érdeklődő hallgatók attitűdjeit. A válaszok alapján e szolgáltatás iránti fizetési hajlandóság nem demográfiai kérdés, leginkább a személyes psziché befolyásolja azt.

14 Gazdaságtudomány II Tagozat Helyszín: A/8 Időrend 9:00 Bak Dorina Gerda FoMO, avagy a modernkor "betegsége" 9:20 Tóth Virág Judit Turisztikai beerodalmak, avagy a kézműves sörre épített tematikus út piacelemzése és megalkotása 9:40 Kádár Réka A karriermenedzsment jelentősége napjainkban 10:00 Molich Kitti, Zsibrita Bettina 10:20 Németh Anna 10:40 Farkas Diána A verbális és non-verbális normák betartásának vizsgálata veszprémi vendéglátóhelyeken és szállodákban Ifjúsági turizmus a fiatalok szemével - A nyári táborok jövője A balatoni szezonalitás enyhítésére irányuló törekvések - A Nyitott Balaton kezdeményezés első tapasztalatai

15 Gazd2 Témavezető: Komlósi Edit Mária FoMO, avagy a modernkor betegsége Bak Dorina Gerda Nemzetközi gazdálkodás BA A szakdolgozat célja egy új jelenség, a Fear of Missing Out (FoMO) és a különböző generációk közti kapcsolat vizsgálata. Ezen belül a közösségi médiára vonatkozó része képezi a kutatás alapját. A dolgozatban bemutatásra kerül maga a jelenség, az érintett generációk, a jelenséghez kapcsolódó összefüggések és fogalmak. Valamint további összefüggések került megvizsgálásra. A vizsgálat kvantitatív kutatás segítségével történt. A szakdolgozat pedig a kapott eredmények értékelését mutatja be. A sokaság országos lefedettségű. A kérdőív több részből tevődik össze. Szerkezetileg 8 kérdéscsoportból áll. Struktúráját tekintve a személyes kérdésekkel indul, majd következnek a célirányos kérdések, vagyis a közösségi média használattal kapcsolatos kérdések. Ezeket követi végül, hogy a kitöltők tisztában vannak-e a jelenséggel. A kutatás eredményeképpen elmondható, hogy a kitöltők elsősorban kapcsolattartásra és információszerzésre/követésre használják a közösségi médiát. A válaszadók fele 2-3 naptól 1 hétig terjedően távol tud maradni a közösségi médiától. A kitöltők 47%-a szerint kis mértékben befolyásolja őket, hogy mit látnak a közösségi médián. Valamint közel a fele tudja, hogy mi a vizsgált jelenség, vagyis a FoMO.

16 Gazd2 Turisztikai beerodalmak, avagy a kézműves sörre épített tematikus út piacelemzése és megalkotása Témavezető: Dr. Papp Zsófia Márta Tóth Virág Judit Turizmus-vendéglátás BA A dolgozatomban a kulturális turizmussal, azon belül is a kézműves sörre alapuló tematikus úttal foglalkozom. Először az alapfogalmakat tisztázom, mindenekelőtt a kulturális turizmus definícióját, fajtáit, különböző csoportosítási formáit, magyarországi tendenciáit, illetve a kulturális turizmus kínálatának és keresletének elemeit, amelynek során nemzetközi kitekintést is teszek. Ezt követően térek ki a tematikus út fogalmi áttekintésére, keresletének és kínálatának jellemzőire, téma szerinti csoportosítására, európai és magyarországi trendjeire, valamint arra, hogy a szolgáltató számára milyen előnyökkel járhat egy tematikus út részévé válni. A dolgozatom további részében összefoglalom a sör, mint fogyasztási termék történetét és a sör magyar gazdaságban betöltött szerepét. Ezt követően a kézműves sör egyre szélesebb körű forgalmazásával és annak egyes speciális eseteivel támasztom alá, hogy ez a termék mind a fogyasztók, mind a forgalmazók számára egyaránt kiemelten közkedvelt. Érdeklődésem középpontjában azonban a sörre alapuló tematikus út áll, ennek megfelelően először a bevonható kínálati elemeket vettem sorra. Többek között a fesztiválokról, sörfőzdékről, kézműves sörözőkről, sörwellnessről nyújtok átfogó képet. Majd a keresleti igényeket igyekeztem feltérképezni kérdőíves kutatásom segítségével, ennek érdekében a következő pontokat vizsgáltam: a kézműves sör ismertsége, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások és kísérőprogramok iránti kereslet, az útra fordítatható idő és pénz mennyisége. Primer kutatásom eredményei több tematikus út kialakítására ösztönöztek. Felkerestem külföldi tematikus utak szervezőit, a tematikus utak működése, fenntartása megalakulás, ismertté válás, a tagok közti kapcsolat milyensége felől érdeklődtem. Témaválasztásomat a borutak népszerűsége ihlette, amelyekhez hasonló érdeklődés irányulhat a sörre épülő tematikus útra is, hiszen a kézműves sörök napjainkban egyre közkedveltebbek, ráadásul a magyar sörök nagy sikereket érnek el.

17 Gazd2 A karriermenedzsment jelentősége napjainkban Kádár Réka Emberi erőforrások BA Témavezető: Biermann Margit Az emberi erőforrás menedzsment egyik igen kényes témái közé tartozik a munkavállalók motiválása, melynek megvalósításához az egyik leghatékonyabb eszköz a vállalat ösztönzésmenedzsment rendszerének megfelelő működtetése. Az utóbbi időben az immateriális (nem anyagi) ösztönzők szerepe nagymértékben felértékelődött, így a vállalatok is elkezdtek jobban fókuszálni ezen eszközök színvonalának a javítására és szinten tartására. Ilyen például a munkahelyi légkör, a státuszszimbólumok, a Work-Life Balance és a karrier is. Kutatási témámnak azért utóbbit választottam, mivel napjainkban a munkavállalói elvárások növekedésének hatására a vállalat által alkalmazott karriermenedzsment jelentős szerepet játszik a dolgozók megszerzésében és megtartásában. A rohamosan fejlődő világban elengedhetetlen a munkavállalók fejlesztése és ezáltal a vállalat versenyképességének növelése is. Ehhez olyan tényezőket kell figyelembe venni, mint hogy a dolgozók milyen életszakaszban járnak, milyen célokat kívánnak elérni, illetve ezeket a vállalat hogyan segíti kitűzni és megvalósítani. Így tehát az új trendek és elvárások, valamint a cégek alkalmazkodása igen sok olyan karriermenedzsment technikát, best practice-t és kérdést vet fel, melyeket kutatásom során igyekszem összegyűjteni, megvizsgálni, kifejteni és megválaszolni is. Napjainkban a vállalatoknak nagyobb hangsúlyt kell fordítani az új generációk megjelenésére, hiszen ők a jövő munkavállalói, az ő elvárásaiknak kell megfelelniük. Éppen ezért míg a szakirodalmak feldolgozásánál a munkáltató által alkalmazható eszközökön, valamint a munkavállalók és pályakezdők elvárásain keresztül jártam körbe a karriermenedzsment témakörét, addig a kérdőíves felmérésemben a pályakezdők megkérdezésével derítettem fényt a különböző karriertényezők jelentőségére.

18 Gazd2 A verbális és non-verbális normák betartásának vizsgálata veszprémi vendéglátóhelyeken és szállodákban Témavezető: Komlósi Edit Mária Molich Kitti, Zsibrita Bettina Turizmus-vendéglátás BA Kutatásunk alapvető célja megfigyelni, majd bemutatni, hogy adott szálloda vagy vendéglátóhely milyen mértékben ragaszkodik azokhoz a betartandó normákhoz és viselkedési formákhoz, amelyek manapság előírásnak tekinthetők a szolgáltató szektorban. Az alkalmazott módszer alappillére a megfigyelés, az esettanulmányok szituatív történeteken vagy kitalált problémán/problémákon alapulnak. A vizsgálódás tárgya 5-5 veszprémi, színvonalasabbnak tartott vendéglátóhely illetve szálloda. A látogatás mindig hasonló, délutáni időintervallumokban történt, az összehasonlíthatóság érdekében. A vendéglátóhelyek mindegyikében azonos problémákat vetettünk fel, így a különböző reakciók, magatartások, viselkedési formák könnyen elemezhetőek voltak, a legapróbb részletekig. Szállodák esetében mindig egy konkrét, kitalált keret-történetre épült a megfigyelési folyamat. Míg az egyik megfigyelő mindig a non-verbális kommunikációt, jeleket tanulmányozta, addig a társ a verbális, azaz a szóbeli részt vizsgálta egy-egy szituációban. A kutatási eredményekből megfigyelésen alapuló esettanulmányok kerülnek bemutatásra a dolgozatban.

19 Gazd2 Ifjúsági turizmus a fiatalok szemével - A nyári táborok jövője Témavezető: Dr. Lőrincz Katalin Németh Anna Turizmus-vendéglátás BA Szakdolgozat témám választásánál olyan területre szerettem volna koncentrálni, amellyel előttem még kevesen foglalkoztak, de jelentősége nem elhanyagolható a turizmus szempontjából. Így esett a választásom a nyári táborokra, mert úgy gondolom az ifjúsági turizmus egy jelentős részét képviselik. A gyermekeknek mindig meghatározó élmény részt venni egy-egy táborban, típustól függetlenül, valamint véleményem szerint fontos része a turisztikai nevelésnek is, mert amit élményként adhat, az a későbbi utazások során motivációként jelenhet meg. Dolgozatom első felében az ifjúsági turizmust mutatom be részletesebben. Mivel sokan, sokféleképpen értelmezik, nincs rá egységes meghatározás, sőt sok helyen nem is elismert önálló szegmens. Körbejárom a lehetséges definícióit, résztvevőit, a szegmens szokásait, motivációit, valamint az erre reagáló kínálatot. Ezek után áttérek a táborok meghatározására, jelentőségére, rövid történetére, a zánkai üdülőközpont létrejöttére és az Erzsébet-táborokban betöltött szerepére. Szakdolgozatom második felében elemzem a kutatásom során kapott információkat. Primer kutatásom alapjául kérdőíves felmérést végeztem magyarországi, Erzsébet-táborban érintett szülők körében. A kérdőívvel arra szerettem volna választ kapni, anyagilag mennyire elérhető a családok számára a gyermekek táboroztatása, az Erzsébet-táborok mennyire mondhatók ismertnek, sikeresnek, valamint az újabban megjelent tábor típusokra, mint az extrém vagy a luxus jellegűek, mennyire van kereslet. Végezetül a kutatási eredmények fényében újra megvizsgálom a dolgozat elején felállított hipotéziseimet, valamint a kérdőívet kitöltők véleménye és saját tapasztalataim alapján javaslatokat fogalmazok meg a fejlesztésekre és a jövőre vonatkozóan.

20 Gazd2 A balatoni szezonalitás enyhítésére irányuló törekvések - A Nyitott Balaton kezdeményezés első tapasztalatai Témavezető: Dr Raffay Ágnes Farkas Diána Turizmus-vendéglátás BA Ha valaki meghallja azt a szót, hogy Balaton, akkor legtöbbször a nyár, a fürdőzés jut eszébe róla. Felmerült bennem az a gondolat, hogy ennek nem kéne törvényszerűen így lennie. Ősztől kiürül a part menti sétány és csak nyár elején foglalja azt vissza a zsibogó tömeg. A balatoni turizmus egyik legfőbb problémája a nagymértékű szezonalitás, ennek a kiküszöbölésére hozták létre a régió irányítószervei a Nyitott Balatont. A rendezvénysorozat, sokkal inkább új szezonokat próbál megalkotni, mintsem a már meglévő főszezont hosszabbítja meg. A program alapvető célja megmutatni, hogy a Balaton Régió nem csak a nyári, fürdőzésre alkalmas időszakban jelenthet vonzó úti célt a turisták számára, hanem a tavaszi időszakban is képes olyan kínálatot biztosítani, amiért érdemes ideutazni. A kezdeményezés még nagyon gyerekcipőben jár, 2014 tavaszán rendezték meg először, majd utána ősszel is "megnyitották egy hétre a Balatont." Kutatási részemben interjúkat készítettem olyan szakemberekkel, akik részt vettek a kezdeményezésben, szervezésben, valamint a Balaton irányítószerveinél tevékenykednek. Érdemesnek találtam megvizsgálni az első év utáni tapasztaltokat, a rendezvény sorozat sikerességét, az esetleges hibákat, melyeket a későbbiekben ki lehetne küszöbölni.

21

22

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3.

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia 2015. November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia Befektetés és Beszállítás: mit teszünk mi? Adatbázisaink: direkt és indirekt beszállítóknak K+F és KKV: a kormányzati segítség

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Alprojekt: Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 4 Készítette:

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának vizsgálata a nők körében

Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának vizsgálata a nők körében Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció Fogyasztói magatartás 1. Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER BESZÁMOLÓ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP 4.1.1.

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Balatoni Turizmus Szakmai Nap

Balatoni Turizmus Szakmai Nap Balatoni Turizmus Szakmai Nap A BATUKI előzményei A Turizmus Tanszék kutatásai Dr Raffay Ágnes Turizmus Intézeti Tanszék 1996 óta működik a Pannon (Veszprémi) Egyetemen Turizmus Intézeti Tanszék Oktatás

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2016. november 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév Kedves Hallgatóink! A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterében az előző félévekhez hasonlóan az oktatói munka hallgatói

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Működőképesség fejlesztése Versenyképességének fejlesztése Képzés Szolgáltatás Szervezet Alprojekt neve Alprojekt vezető Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6.

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. Az Új Széchenyi Terv Termál- Egészségipart érintő pályázati lehetőségei. A humán erőforrás fejlesztési irányai egy munkaerő-piaci kutatás eredményei alapján

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta.

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta. BESZÁMOLÓ A 2014. NOVEMBER 26-ÁN MEGRENDEZETT INTERDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL A rendezvény megvalósítását a azonosítószámú projekt támogatta. A rendezvény keretében a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Oktatási, továbbképzési útmutatás

Oktatási, továbbképzési útmutatás Oktatási, továbbképzési útmutatás Vállságtól napjainkig (2010. április) a foglalkoztat számának alakulása A válság a legnagyobb mértékben a fizikai munkaerőt igénylő ágazatokat sújtotta, így a feldolgozóipart

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján Turizmus 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban BKF, BUDAPEST, 2010. XI. 4. Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján DR. RUSZINKÓ

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Fülemüle projektismertető szakmai délután

Fülemüle projektismertető szakmai délután Fülemüle projektismertető szakmai délután Erdei iskolai programok speciális szükségletű SNI diákokat nevelő oktatási intézmények számára Fecskepalota, 2016. november 14. Víziónk Létrejön Magyarországon

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások szak GM/Vállalkozásszervező specializáció GM/Team Academy specializáció 2017. április Emberi erőforrások szak TÉMA EEM 1 Emberi erőforrás menedzsment speciális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK SZAKKOLLÉGIUMAIRÓL ÉS SZAKMAI

TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK SZAKKOLLÉGIUMAIRÓL ÉS SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK SZAKKOLLÉGIUMAIRÓL ÉS SZAKMAI SZERVEZETEKRŐL A korábbi leírásokban, köszöntőben, a gólyatábori meghívóban olvashattátok, hogy az egyetemen életre szóló élményekre és barátságokra

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

2016. évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Konferencia kötet. Veszprém

2016. évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Konferencia kötet. Veszprém 2016. évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia Gazdaságtudományi Kar Konferencia kötet Gazdaságtudományi Kar 2016 A 2016. évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia Gazdaságtudományi Kar

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Sulyok Márta Judit okleveles közgazdász. Doktori értekezés TÉZISEK

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Sulyok Márta Judit okleveles közgazdász. Doktori értekezés TÉZISEK Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Sulyok Márta Judit okleveles közgazdász VÍZ, AMIÉRT ÉRDEMES ÚTRA KELNI - A VÍZPARTI KÖRNYEZET TURIZMUSORIENTÁLT MÁRKÁZÁSA A BALATON RÉGIÓBAN Doktori értekezés

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGA- program A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser A szakképesítés azonosító száma: 55-812-01-0010-55-02

SZAKMAI VIZSGA- program A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser A szakképesítés azonosító száma: 55-812-01-0010-55-02 2414-06/2 A vendéglátó vállalkozás gazdálkodásának statisztikai, matematikai eszközökkel történő elemzése 2013. május 15. 8.00-9.30 óra (írásbeli) Felügyelő tanár: Javító tanár: Csendesné Dr. Cseri Kinga

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság 2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N.2.225 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Michelberger Pál egyetemi docens Borbás László adjunktus Kérdező tanárok: Dr. Lazányi Kornélia Szakdolgozat Borbás

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN Fodor Beáta PhD hallgató Témavezető Prof. Dr. Illés Mária A költség-haszon elemzés szakirodalmi háttere 1800 Albert Gallatin (USA) 1808

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes Szakmai gyakorlat a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes gyakorlat-orientáció Üzleti BA szakok képzési struktúrája, szakaszai elméleti alapképzés

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

Eredményes értékesítés.

Eredményes értékesítés. Eredményes értékesítés. Egy belföldi vidéki wellness szálloda kínált kedvezményes, belföldi utazási lehetőséget. A szolgáltatás értékesítésénél a kedvező ár volt a motiváció. Az esettanulmány jól szemlélteti,

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában. Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ

Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában. Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ HELYZETÉRTÉKELÉS MÚLT.2014 2015 JÖVŐ PILOT AKKREDITÁCIÓ DUÁLIS KÉPZÉS 2 SZAKON DUÁLIS KÉPZÉS BŐVÍTÉSE 2 Mérföldkövek: A MÚLT - 6 partnerrel

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért

ATTAC: Arac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért 2011. Január 2013. december Az Európai Unió Délkelet- Európai Transznacionális EgyüMműködési

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben