Vecsési. A kisipar és a kézművesség helyzete. Vecsési Tisztes Ipar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vecsési. A kisipar és a kézművesség helyzete. Vecsési Tisztes Ipar"

Átírás

1 Vecsési Tisztes Ipar I.évfolyam 2.szám A Vecsési Ipartestület időszakos ingyenes kiadványa 2014.június A kisipar és a kézművesség helyzete Napjainkban sokat hallunk az ország gazdasági helyzetének pozitív változásairól, de keveset foglakoznak politikusaink a kisipar és a kézművesség helyzetével. Báró Szterényi József 1929-ben a Magyar Ipar Almanach ja kiadványhoz írt előszavában az alábbi ma is időtálló megállapításokat tette: Nagy gazdasági problémák várnak megoldásra. Nagyrészük összefügg világgazdasági kérdésekkel, melyek egyetlen országban sem oldhatók meg önállóan, a többi országoktól függetlenül. Az általános problémák mellett azonban vannak helyi vonatkozásúak is, amelyek azoktól többé-kevésbé függetlenül is kezelhetőek. Ilyen a kis- vagy kézműipar. Súlyos felelősség terheli az akkori kormányhatalmat. Míg a gyáripart segítette, különböző állami kedvezményeket nyújtva, a kisiparral szemben ezt megtagadta, sőt még a képzéssel, oktatással sem törődött. Akkor téves gazdasági felfogásnak, később pártpolitikának lett a kisipar áldozata. A helyes iparpolitika feladata lett volna fejlődőképes részét a haladás útjára terelni, egy részét a tömegtermelés felé, másikat az iparművészet irányába. A kisiparnak saját meggyengült erejére utalva kétszeresen kellett megéreznie a gazdasági válságot, egyrészt az ország vásárlóképességének nagymérvű csökkenése, másrészt a külföldi nagyipar gyilkoló versenye miatt. Ez a probléma ma is érintetlenül áll. A szorosabb értelemben vett kisipar nehezen lesz már fenntartható. Bármily nehezemre essék is ennek kimondása, mert minden megszűnő kisipari műhellyel egy-egy polgári pillér dől ki, meg kell ezt állapítanom. Nem úgy azonban a kézműipar, mellyel csak komolyan kellene foglalkozni, egyéni jellegében megerősíteni. Máról hólnapra nem fog menni, mennél későbben fogunk azonban ahhoz annál nehezebbé fog válni. Ha gazdasági politikánk csak megközelítőleg olyan intenzív volna, mint amire szociális politikánk törekszik, akkor jóval előbbre volnánk a helyileg megoldható gazdasági problémákkal és ezek között a kis-, illetve a kézműiparral is. Ezeket a gondolatokat ma is nyugodtan megfogalmazhatjuk. A történelem ismétli önmagát. A rendszerváltozás után Vecsésen is több termelő műhely zárt be, a termék előállító vállalkozások felvevő piaca, a kiskereskedők és a szolgáltatásban dolgozók forgalma az általános pénztelenség miatt jelentősen csökkent. Az eszéki református templomban található oltárterítő (részlet) Violáné Labanc Valéria munkája Oklevél a Karamell Cukrászdának - A legjobb vidéki fagyizó 2009 ujsag_junius.indd :54:55

2 Napjainkban virágzik a feketegazdaság, több kézműves szakmában, a szolgáltatás területén felháborítóan sok az engedély nélkül dolgozó, adót nem fizető, felelősségre nem vonható kontár. A szakmunkás utánpótlás nem biztosított, a fizikai munkának nincs becsülete, pályaorientációs felméréseken a gyerekek csak nagyon kis százaléka jelezte, hogy esetleg valamilyen szakmát választana. Egy jó szakma felér egy diplomával - jelentette ki a legmagasabb vezetés az idei Szakma Sztár versenyen, felismerve a szakmai képzés fejlesztésének fontosságát. A médiában és egyre több fórumon hangzik el, hogy a jó szakember nem helyettesíthető, az ember tudást alkotókészséget gép nem veheti át. A kézműves szakmákban, szolgáltatásban nagy tudású elhivatott szakemberekre van szükség. Nagyon fontos, hogy a tanulók valós munkahelyen, üzemi körülmények között szerezzenek tudást, ez elhelyezkedésük, további munkájuk biztosítéka! A Kézművesség Világnapja alkalmából a Vatikánban megtartott ünnepi misén 2003-ban az ünnepi istentiszteletet II. János Pál pápa celebrálta és beszédet is mondott a kézművesség értékeiről. A szentté avatott pápa gondolatai: A kézművességet mindig független gondolkodás, kezdeményezőkészség és szabadság utáni vágy jellemezte. Ezek az értékek a jövőben is a polgári társadalom fő mozgatórugói kell, hogy legyenek. A kézművesség mindig támogatta a hitéletet, ezen belül is a katolikus egyházat és erre a támogatásra az egyháznak továbbra is szüksége van. A kézművesség mindig olyan magatartást tanúsított, amely erősítette társadalmi szolidaritást és erre az összetartó erőre továbbra is nagy szükség van. A kézműves társadalom mindig alapja volt a családnak, a családi összetartás megerősítésének A kézművesség közvetlenül kötődik a kétkezi munkához, és ezért közel áll az emberhez és az anyaghoz és magához a természethez, ezért a kézművességre jelentős szerep vár abban, hogy az egyre gyorsabban fejlődő modern technológiát össze lehessen békíteni környezettel és az ember ne rombolja szét saját környezetét. A kézművesség mindig támogatta a társadalomban a művészeteket, a kultúrát, az emberi alkotókészséget. A Vecsési Ipartestület 100 éve könyvünkben olvasható családtörténetek is a szakmai tudás, elhivatottság, a család, a nehézségeken felülkerekedni képes ember fontossá- gát mutatja be. Iparosaink részt vettek (Massza István, Brunner Mihály, Allman István) templom építési és felújítási munkákban, bajba jutott szervezetek és egyének, családok megsegítésében. Az Irgalmas Jézus Plébánia tető cseréjét is támogatták. A szolnoki görög katolikus templom oltárterítője (részlet) Violáné Labanc Valéria munkája Napjainkban az Erzsébet téri templom felújítása újra aktuális, ezért szükség van a vállalkozások anyagi támogatására, adományaira melyet a következő formákban tehetnek meg: az egyház számlaszámára történő befizetéssel templomtető megjelöléssel, számlaszám: számlatulajdonos neve: Római Katolikus Egyházközösség (számlavezető bank: Pátria Takarékszövetkezet). A vállalkozások, cégek adóigazolást kaphatnak adomány utáni adókedvezmény igénybevételéhez! Cserépjegy vásárlásával a következő címletekben: 5.000, , , , , Ft. Illetve a Vecsési Ipartestület 100 éve című könyv megvásárlásával is támogathatják a templom tetőcseréjét. Erzsébet téri templom 2 ujsag_junius.indd :54:55

3 Felnőttképzés Ipartestületünk immár második alkalommal szervezett targoncavezetői, illetve élelmiszer- és vegyi áru eladói vizsgát. Képzéseinken helyi munkaadók, munkavállalók vettek részt, elsősorban munkahelyük megtartásának céljából, másrészt az önköltséges hallgatók pedig a munkaerőpiacon való elhelyezkedés reményében jelentkeztek június 17-én tett második csoportunk targoncavezetői vizsgát, június 19-én pedig az élelmiszer- és vegyi áru eladó csoport vizsgázott. Képzésekre járó hallgatóink munkahellyel rendelkező felnőttek, akiknek a szakképzés megszerzése feltétele volt munkahelyük megtartásának, valamint a munkahellyel nem rendelkezők részére pedig munkahely megszerzése volt az elsődleges cél. Szeptembertől induló képzési programjaink lehetővé teszik, hogy az eltérő szintű tanulási képességekkel rendelkező felnőttek új ismeretekhez, készségekhez jussanak, olyan szakképesítést szerezzenek, amelynek birtokában nagyobb eséllyel találjanak majd munkát, vagy tartsák meg munkahelyüket. Ezeknek megfelelően képzési kínálatunkkal lehetőséget szeretnénk biztosítani egyrészt az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek részére, másrészt a már szakképzettséggel rendelkező felnőttek részére a megszerzett tudásuk bővítése, kiegészítése is igen fontos számunkra. Elhatározásunk sikerének titka, hogy a tervezett képzéseinket a helyi, területi igényekhez kívánjuk igazítani. Így kereskedelmi, vendéglátó-ipari, targoncavezető, logisztikai ügyintéző, valamint különböző számítástechnikai ismereteket nyújtó tanfolyamok beindítását tervezzük szeptembertől. Minden, a szakmákban kötelező tanfolyamot, oktatást, tűzvédelmi vizsgát megszervezünk, arról tanúsítványt, bizonyítványt adunk. A képzések és oktatások költsége a szakképzési hozzájárulásból levonhatók, az ipartestületi tagoknak kedvezményt biztosítunk. Tanfolyamainkra a jelentkezés folyamatos, képzéseink a szükséges létszám elérése esetén indulnak. Bővebb felvilágosítást a Vecsési Ipartestület elérhetőségein kaphatnak től indult a nyugdíjtámogatás Évi akár ,- Ft állami támogatás Tisztelt Vezető Tisztségviselő, Vállalkozó! Biztosítási partnerük az ALEXIA Biztosítási Alkusz Kft., a tőlük már megszokott módon, az alábbiakban nyújt rövid, de lényegre törő tájékoztatást a nyugdíjbiztosításokkal kapcsolatban. Nyugdíjbiztosítás az olyan életbiztosítás, amely alapján a Biztosító az alábbi események bármelyikének bekövetkezésekor szolgáltatást nyújt: a biztosított halála, társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, vagy az egészségi állapot legalább 40%-ot elérő károsodása, illetve szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltése. Az állami támogatás mértéke A magánszemély az adóévben befizetett (beérkezett) díja, (ide értve az eseti díjat is), 20%-áról, de legfeljebb ,- Ft-ról tehet nyilatkozatot. Amit a Biztosítók nem nagyon reklámoznak: a díjfizetés mennyi időre függeszthető fel? Megteheti e valaki, hogy csak addig fizeti a díjat, ameddig az állami támogatást megkapja? milyen plusz költségek vannak %-? Pl. eseti befizetés, portfolio átmozgatása más befektetési alapokba? a költségek változnak e a futamidő során, vagy tartják magukat a Biztosítók az eredetileg aláírt megállapodásokhoz? milyen eszköz alapok léteznek, és hol lehet ezeket megnézni? milyen időközönként lehet módosítani az eszköz alapjainkat? hol találjuk a biztosítási feltételeket és azok mit rejtenek? Üljünk le és beszéljünk mert: sokan sokféleképpen gondolkodnak a nyugdíjas évekről és az odáig vezető útról (lesz-e állami nyugdíj, vagy nem?) az állam nem nyúlhatja le, nem is érdeke (hiszen önmaga nem tudja ellátni magas színvonalon a nyugdíjszolgáltatásokat) halál esetén nem vész el, gondoskodik a hátramaradottakról, segítünk eligazodni a biztosítók által kínált lehetőségek között, az anyagilag gyengébb évekre is megoldást kell találni. Ugye, hogy van miről beszélnünk? Regisztráljanak a weboldalon megtalálható linken keresztül, vagy közvetlenül kereshetik partnerünket a lenti elérhetőségek egyikén: Vecsési Ipartestület, Vecsés Telepi út 58., Telefonszám: 29/ ujsag_junius.indd :54:57

4 Vegyék igénybe az ALEXIA szakértelmét, hogy az Önnek leginkább megfelelő paraméterekkel tudják elindítani nyugdíj programjukat. Alexia Biztosítási Alkusz Kft. Stankovics Attila ügyvezető igazgató telefon: 06/ , 06/ , 06/ web: Duális szakképzés A szakképzés jelentős átalakuláson megy át szeptemberétől ugyanis a képző intézmények már csak az új típusú OKJ szerinti duális képzést indíthatják. Duális képzés alatt olyan képzési formát értünk, melynek keretében az elméleti képzés szakiskolákban, a gyakorlati képzés pedig vállalkozásoknál történik. A vállalkozás és az iskola kiegészíti egymást. Az iskolákban az általános műveltséget és a szakelméleti ismereteket közvetítő tárgyak oktatása folyik, a gyakorlati képzésben pedig a szakmai képességek fejlesztésén van a hangsúly. Az iskola és a vállalkozás célja egy magasan képzett szakembergárda létrehozása, valamint az általános és szakmai műveltség helyes arányának kialakítása korszerű és modern ismeretanyag elsajátításával. A duális képzés keretében a diákok a 9. évfolyamon iskolai tanműhelyben vagy kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló képzőhelyen szerezhetnek gyakorlati ismereteket, míg a 10. és 11. évfolyamon külső gyakorlati képzőhelyen, vagyis egy vállalkozásnál van a tanuló gyakorlati képzési idejében. A vállalkozásnál töltött gyakorlati képzésre tanulószerződést kell kötni. Tanulószerződést az a vállalkozás köthet egy szakképzési évfolyamon tanuló diákkal, aki rendelkezik a kamarai határozattal, mely arról tanúskodik, hogy a cég telephelye, ahol a tanuló gyakorlati képzését kívánják végezni, rendelkezik az előírt személyi és tárgyi feltételekkel. A tanulószerződéssel történő gyakorlati képzésnek számos előnye van, mind a tanuló, mind a vállalkozás szempontjából. Az a tanuló, aki egy vállalkozásnál tölti gyakorlati képzési idejét, az valódi munkakörnyezetben, valós munkafolyamatok során ismeri meg a tanult szakmát, így gyakorlatias szaktudás birtokába juthat. A tanulószerződés kvázi munkaviszonynak minősül, ezért a vállalkozó bejelentési kötelezettségének eleget tesz, a tanuló díja után járulékot fizet. Ez a garanciája annak, hogy a tanuló szolgálati idejébe a tanulószerződéses évek beszámítanak. Emellett további előnye, hogy az iskola elvégzése után, ha munkájával meg vannak elégedve, álláslehetőséget kaphat a cégnél, ahol már az ott töltött gyakorlati időnek köszönhetően, jól ismeri a belső rendszereket, munkatársakat és feladatköröket is. A tanulószerződéssel való gyakorlati képzésnek a vállalkozások is élvezhetik az előnyeit, hiszen ez remek lehetőség számukra arra, hogy gondoskodjanak a szakmai utánpótlásról. A legtöbb vállalkozásnak gondot jelenthet, hogy olyan pályakezdőt alkalmazzon, aki szakmailag és a gyakorlatban is felkészült, azonban aki gyakorlati képzéssel foglalkozik, az felveheti a saját maga által képzett korábbi tanulót, aki már jól ismeri a céget és a feladatokat is. A vállalkozás a tanulószerződéses rendszerben maga választhatja meg a foglalkoztatni kívánt tanulót, végzi annak gyakorlati képzését, saját munkaerő-utánpótlása nevelését. Ezek után felmerülhet a kérdés miért nincs elég gyakorlati képzőhely, miért nem vállalják a fiatalok képzését a vállalkozások? Egyik lehetséges válasz az adminisztráció, amely egy kisvállalkozásnak, vállalkozónak komoly kihívás, feladat lehet, ezért ezt a feladatot a Közép-magyarországi Ipartestületek Szövetsége Közhasznú Nonprofit Kft. vállalja át, hogy a vállalkozások feladata csak a diákok képzése legyen. Segítséget nyújtunk az új képzőhelyek esetében, a tanulószerződés megkötését megelőzően a kamarai bevezető ellenőrzésében és vállaljuk a Szakképzési Törvényben meghatározott feladatok teljesítését. A Nonprofit szervezet a vállalkozó helyett tanulószerződést köt, a vállalkozással együttműködési megállapodás alapján kihelyezi a tanulót, így a vállalkozónak csak a gyakorlati képzéssel kell foglalkozni, a a tanulószerződéssel kapcsolatos összes adminisztrációt, a törvényből adódó összes fizetési kötelezettséget és elszámolást a Kft. végzi, ezzel kapcsolatban a NAV őt ellenőrzi. Az előző számunkban a pályaorientációról szóló cikkünk hatására jelentkezett egy vállalkozás aki bolti eladók képzését vállalná, ezért olyan lehetőleg vecsési tanulók jelentkezését várjuk akiknek a 2014/2015-s tanévre nincs gyakorlati képzőhelye. Válasz olvasói kérdésre K. Istvánné olvasónk a következő kérdéssel fordult a Vecsési Ipartestülethez: A Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.-től (volt Gyáviv) május hónapban kapott elszámolási számlámon az ingatlanomra a vízmérőn mért fogyasztás megegyezik az elvezetett szennyvíz mennyiségével. Ez fizikailag lehetetlen mert a bejövő vízmennyiség nem egyezhet meg a kimenő szennyvíz mennyiségével. Kéri, hogy nézzünk utána, hogy ennek az elszámolására milyen jogszabályi háttér ad lehetőséget. Válasz: ez az elszámolási gyakorlat valószínű nem csak a májusi hónapra vonatkozik, szakhatóságoknál utána nézünk, hogy a törvények lehetőséget adnak-e erre az elszámolási módra, megérdeklődjük, hogy kinek a kötelezettsége a kifolyó szennyvíz mérése, ha nem arányosított mennyiséget állapít meg a szolgáltató. Lapunk következő számában visszatérünk a kérdésre. Skribek Pál- 4 ujsag_junius.indd :54:57

5 5 ujsag_junius.indd :54:57

6 6 ujsag_junius.indd :54:58

7 7 ujsag_junius.indd :54:59

8 Kombi Express gyereknap 2014 május 24-in negyedik alkalommal rendezte meg a Kombi-Express Kft az ingyenes gyereknapot, mely egyre sikeresebb és kedveltebb program a vecsési gyermekek számára. Ennek a hiánypótló kezdeményezésnek fő szervezőjével Edelényi Tamással beszélgettünk. A Kombi Express Kft-t 2001-ben egy számítógéppel és egyetlen furgonnal indította útjára Berecz Imre. A cég működését jellemzően kis tételek repterekre irányuló közúti gyűjtőforgalmának kedvező áron való bonyolításával kezdte. A szabad szállítási kapacitásokat a több kisebb (1,5 tonna teherbírású) furgonnal gazdaságosabban és az időtényező fontosságát illetően hatékonyabban tudta kihasználni. A Kombi-Express Kft. ezek után 7,5 tonnás tehergépjárművekkel bővítette már meglévő furgonos flottáját. A növekvő igények teljesítése végett pedig elengedhetetlenné vált megbízható alvállalkozók bevonása. A segítségükkel a játékokat, így egyiknél sem alakult ki hosszabb sorban állás. A rendezvényen szerzett személyes tapasztalatok és a lakosságtól érkezett észrevételek,visszajelzések alapján tervezzük meg a következő évi gyereknapi rendezvényt. Terveink szerint 2015-ben Vecsésen a Kombi-Express Gyereknap az országoséhoz képest egy héttel előbb lesz, annak érdekében, hogy a legnépszerűbb játékokat tudjuk már nagyobb (24 tonnás) fuvarfeladatok, illetve speciális kezelést igénylő áruk (hűtős, ADR, túlméretes) szállítása is megoldhatóvá vált. Korszerű fuvareszközeik a jelenlegi legszigorúbb (Euro5) európai környezetvédelmi előírásoknak is megfelelnek. Műholdas nyomkövető rendszerünk segítségével pedig folyamatos információbázist nyújtanak ügyfeleik számára. A cég kötődése Vecséssel 2003-ban kezdődött amikor irodát nyitott az Airport Business Parkban majd 2008-ban a Lőrinczi utcában telephelyet létesített és év végén székhelyét is ide helyezte át. Idén május 24-én immár negyedig alkalommal rendezték meg az ingyenes Kombi-Express gyereknapot. Edelényi Tamástól a cég vezető koordinátorától kérdeztük, hogy a Kombi-Express Kft-nek miért fontos egy ilyen nagyszabású esemény megszervezése, lebonyolítása. -Elsődleges szempont az, hogy a családok anyagi helyzetétől függetlenül minden gyerek meg tudja ünnepelni a gyereknapot és felejthetetlen élményt szerezhessenek. Minden évben komplett mobil-kalandparkot állítunk fel ugráló várakkal, mászó falakkal, csúszdákkal, bungee- trambulinnal, beülhetnek a kiállított katonai járműre, tűzoltóautóra, és rendőrautóra. Az előző évekhez képest nagyobb területen osztottuk el kibérelni. Tervezünk egy játszóházat a legkisebbeknek, biztonságukra egy fő szakképzett felügyelő vigyáz majd. Másodsorban szerettük volna ebben a formában is megköszönni a telephelyük közvetlen környezetében élőknek, elsősorban a Lőrinci utca lakóinak a türelmüket, és a cég tevékenységéből adódó esetleges kellemetlenségekért kárpótolni őket. A Kombi-Express 2013-ban belépett a Vecsési Ipartestületbe, és Skribek Pál elnöknek sokat köszönhetünk a vitás kérdések békés és szakszerű lerendezéséért. A cég a sporttámogatásával (a felnőtt női kézilabda csapat támogatója), illetve jelentős helyi adófizetésével is szeretne hosszú távon Vecsés város gazdasági tényezője maradni, és társadalmi felelősségvállalásból példát mutatni. Amennyiben bárkinek észrevétele van az elmúlt négy gyereknapi rendezvénnyel kapcsolatban kérjük küldje levelét a címre. VECSÉSI TISZTES IPAR A Vecsési Ipartestület ingyenes kiadványa Nyomda: LAGrade Nyomdaipari Kft. A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója. Nyomdai előkészítés: Vecsési Ipartestület Megjelent: 3000 példányban Szerkesztő: Bertáné Zelei Krisztina Várjuk leveleiket, észrevételeiket, javaslataikat. Cím: 2220, Vecsés Telepi út 58. Telefon: 06/ , 06/ Honlap: 8 ujsag_junius.indd :54:59

Vecsési. Megjelent Vecsési Tisztes Ipar. Köszöntő

Vecsési. Megjelent Vecsési Tisztes Ipar. Köszöntő Vecsési Megjelent Vecsési Tisztes Ipar Tisztes Ipar I.évfolyam 1.szám A Vecsési Ipartestület időszakos ingyenes kiadványa 2014.május Köszöntő Kedves Vecsésiek! Tisztelt Olvasó! Köszönöm, hogy kiadványunk

Részletesebben

Hamarosan ismét az urnák elé járulunk, hogy leadjuk

Hamarosan ismét az urnák elé járulunk, hogy leadjuk Vecsési Tisztes Ipar I.évfolyam 3.szám A Vecsési Ipartestület időszakos ingyenes kiadványa 2014.szeptember Helyi Önkormányzati választás a gazdaság tükrében Tisztelt Vecsésiek! Hamarosan ismét az urnák

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV a Dobbantó projektben megvalósuló Job Shadowing tevékenység megszervezéséhez és lebonyolításához Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne dr. Horváth-Egri Katalin Az eljárás megindítása A 2012 évben A Munka Méltósága projekt keretében már

Részletesebben

A vállalkozó szellem tanítása Európában. Nagy-Britannia: munkaalapú tanulás

A vállalkozó szellem tanítása Európában. Nagy-Britannia: munkaalapú tanulás SZAKLAPOZÓ A SZAKKÉPZÕ INTÉZMÉNYEK TANÁRAINAK LAPJA 2013. november www.muszakikiado.hu V. évfolyam II. szám KEDVES OLVASÓNK! A 2013/2014-es tanév első Szaklapozójában fontos változás történt: a Gazdasági

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

Tartalom. JÓ, HA TUDJUK A szeptember-októberben megjelent egyes jogszabályokról (24-25. oldal) A gyulai céhmesterek utódai

Tartalom. JÓ, HA TUDJUK A szeptember-októberben megjelent egyes jogszabályokról (24-25. oldal) A gyulai céhmesterek utódai Tartalom Átalakuló érdekegyeztetés Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) legfontosabb céljaként azt jelölte meg, hogy 2014-ben Magyarország legyen Európa leginkább

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

WorldSkills Lipcse 2013. Fiatalok foglalkoztatása. A kerettantervekről. A vizsgáztatás megújítása. Dunaújvárosi tanévnyitó

WorldSkills Lipcse 2013. Fiatalok foglalkoztatása. A kerettantervekről. A vizsgáztatás megújítása. Dunaújvárosi tanévnyitó WorldSkills Lipcse 2013 Fiatalok foglalkoztatása A kerettantervekről A vizsgáztatás megújítása Dunaújvárosi tanévnyitó Iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák Interjú Zsuffa Ákossal Önértékelés a szakképzésben

Részletesebben

138. BESZÁMOLÓ. a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium munkájáról 2008-2012. Készítette: Karnerné Pethő Katalin Igazgatóhelyettes

138. BESZÁMOLÓ. a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium munkájáról 2008-2012. Készítette: Karnerné Pethő Katalin Igazgatóhelyettes 138. BESZÁMOLÓ a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium munkájáról 2008-2012.. Készítette: Karnerné Pethő Katalin Igazgatóhelyettes Tisztelt Képviselőtestület! A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. február 3. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. február 3. évfolyam 2. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. február 3. évfolyam 2. szám Munkáltatói fórum Munkáltatói fórumot szervezett a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. JÚNIUS. JÚLIUS. 19. ÉVF. 4. SZÁM VOSZ a közösségi médiában www.facebook.hu/vosz.hu VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden 2014.

Részletesebben

Gyakorlati aspektus a szakképzési rendszerben vállalkozói motivációk

Gyakorlati aspektus a szakképzési rendszerben vállalkozói motivációk VÁMOSI TAMÁS Gyakorlati aspektus a szakképzési rendszerben vállalkozói motivációk A magyar gazdasági fejlődés és társadalmi integráció biztosításának egyik fontos területe az iskolarendszerű szakmai képzés.

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő

Részletesebben

Úton a második struktúraváltás felé?

Úton a második struktúraváltás felé? Úton a második struktúraváltás felé? Munkaerőpiaci tanulmány A székesfehérvári munkaerőpiac jellemzői foglalkoztatási szerkezet munkaerőpiaci kereslet és kínálat pályakezdők beilleszkedésének feltételei

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról Résztanulmány 2006 Készült az Oktatási Minisztérium megbízása alapján, a Szakképesítést szerzett

Részletesebben

Szakma Sztár Fesztivál

Szakma Sztár Fesztivál XV. évfolyam 5. szám 2009 május A csongrádi Deák Mihály az ország legjobb klímaszerelő tanulója Szakma Sztár Fesztivál A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara április 22 24. között rendezte meg a Szakma Sztár

Részletesebben

Debreceni. Állásbörze 2015. MÁJUS

Debreceni. Állásbörze 2015. MÁJUS Debreceni Állásbörze 802347 Állásbörze 3 Kedves Debreceniek, Tisztelt Álláskeresők! Életünkben számtalan alkalommal kell döntést hoznunk. Olyan döntéseket, amelyek hatása akár hosszú időre is kihatással

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BUDAPEST 2007.

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BUDAPEST 2007. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AZ FSZ-HALLGATÓI SZERZŐDÉS RENDSZERE ÉS MŰKÖDÉSE A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN BUDAPEST 2007. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AZ FSZ-HALLGATÓI SZERZŐDÉS RENDSZERE ÉS MŰKÖDÉSE

Részletesebben

EQAVET és EUROPASS fejlesztések

EQAVET és EUROPASS fejlesztések A fiatalok foglalkoztatását segítő intézkedések A duális szakképzés bevezetése Az államilag támogatott szakképzés tervezésének rendszere Tájékoztató a tanév rendjéről A szakképzés 2013. szeptember 1-jén

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN A FELSŐOKTATÁS VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA A GYŐRI SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM BEMUTATÁSÁVAL 2013. NOVEMBER

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben