Nádudvari. Képviselői értékelő Fogadóórát tartott városunkban január utolsó napján térségünk országgyűlési. Kezdődik a várt városközpont-fejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nádudvari. Képviselői értékelő Fogadóórát tartott városunkban január utolsó napján térségünk országgyűlési. Kezdődik a várt városközpont-fejlesztés"

Átírás

1 Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP február XVIII. évfolyam 2. szám Ára: 99 Ft Kezdődik a várt városközpont-fejlesztés Az előkészületek már folynak a városközpont-fejlesztés terén. Ehhez kapcsolódóan pedig aláírták a nádudvari városközpont-fejlesztési pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó szerződéseket a napokban. Nádudvar Város Önkormányzata nevében Beke Imre polgármester ( a fotón jobbról a második), míg a kivitelezők részéről Zagyva Zsolt Tibor az Enzymatic Kft., mint konzorciumvezető ügyvezetője (balról a második), Lőrinczi István a LŐ- SZÉL Kft. ügyvezetője (bal oldalt) és Bokor Péter a Sára-Épker Kft. ügyvezetője (jobb oldalt) szignózta megállapodásokat. Az önkormányzat megbízásából a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. megkezdte a 733 millió forintos városközpontfejlesztési beruházás, kivitelezést megelőző, előkészületi munkálatait, hogy a munkaterületet át tudják adni a kivitelezőknek. Hogy ez részletesen mit jelent az 569 millió forint vissza nem térítendő támogatással megvalósuló projekt esetében? Már lebontották az okmányiroda épületét, s megkezdték a polgármesteri hivatal hátsó részének bontását is. A Kossuth téren ideiglenes buszmegállókat alakítanak ki: a postával szembeni parkolóknál lesz leszállás, míg az ügyvédi irodával szemben a felszállás. Ezek a buszváró szigetek a biztonságos közlekedés miatt lettek kialakítva, s könnyen elbonthatók, ha már nem lesz rájuk szükség. Ezzel együtt megváltozik a Kossuth téren a forgalmi rend is. Az ideiglenes buszváró a korábbi húsbolt helyén üzemel az építkezési munkálatok ideje alatt A kerékpártároló és a húsbolt épülete megmarad, utóbbiban lesz átmenetileg a buszbérlet árusítás. A Jókai utcai kézilabdapálya öltözőépülete is bontás alatt van, hiszen az a terület is megújul. Ezek a munkálatok a közlekedésben okozhatnak átmeneti kellemetlenségeket, de a beruházás elkészültével egy megszépült városközpontja lesz Nádudvarnak. Az év első nádudvari babái Év elején szoktuk bemutatni városunk legfiatalabb polgárát. Eddig még nem volt példa arra de mindig olyan történik, ami addig még nem, hogy két újszülött egy napon választja Nádudvart lakóhelyéül. Január 3-án délelőtt született Apagyi László Gergely, míg pár órával később Szathmári Délia. Mindkét újszülöttnek, családjaiknak jó egészséget, hosszú életet kíván a Nádudvari Hírek szerkesztősége. (A két csöppség fényképes bemutatását a 3. oldalon olvashatják.) Képviselői értékelő Fogadóórát tartott városunkban január utolsó napján térségünk országgyűlési képviselője, Bodó Sándor. Ennek apropóján kérdeztük az aktualitásokról. A 2012-es évet a nagy horderejű változások jellemezték, ami nem önmagáért való volt. Az emberek, a települések, az ország érdekében változtatni kellett az életünket korábban meghatározó szabályokon kezdte Bodó Sándor. Változtatni kellett a pénzügyek világában. A lehetőségekhez mérten segíteni kellett a devizahiteleseket, meg kellett szüntetni ezt az uzsorás hitelezési formát. Az állam és az önkormányzatok közötti munkamegosztás során a települések olyan feladatokat voltak kénytelenek elvégezni, amire az állam nem adott pénzt, így a falvak, városok eladósodtak. Az 5000 fő alatti települések teljes adósságállományát, míg az e fölöttiek adósságállományának 40-70%-át rendezi az állam. Nádudvar is jogosult 40%-nyi adósságától megszabadulni. Az évek során felgyülemlett adósság rendezése mellett, a költségvetési hiány csökkentése érdekében indokolt volt állami támogatásra pályázni (ÖNHIKI), amelynek elnyert összege Nádudvaron forint. Ez az összeg a város további zavartalan működéséhez elengedhetetlenül szükséges. Értékteremtő közfoglalkoztatást kellett szervezni, hiszen sehova sem vezetett az a módszer, hogy a közmunkások céltalanul kísérgették egymást. Ugyan a munkafegyelem területén még vannak javítani valók, de a mezőgazdasági termékek előállítása, a csatornák, utak karbantartása látható eredményt teremtett. Az önkormányzatokat és intézményeiket két fontos változás is közvetlenül érintette: a járási hivatalok kialakítása és az oktatás átszervezése. A járási hivatalok kialakítása volt a zökkenő mentesebb, ez talán annak is köszönhető, hogy több idő volt rá, illetve az itt dolgozó szakemberek korábban is ezen a területen tevékenykedtek. A járási hivatalok esetében a legfontosabb cél, hogy az emberek lakóhelyükön intézhessék az ügyeket, megvalósult. Nádudvaron minden szolgáltatás elérhető, ami eddig is elérhető volt. Sőt a kormányhivatal helyi kirendeltségének köszönhetően közelebb is jöttek az emberekhez a szolgáltatások. Persze a költözködés akár egy családi nagyfestésnél, kisebb fennakadásokkal járt. Itt Nádudvaron például, néhány napot kellett várni a telefonvonalra. Az oktatás átszervezése is egy nagyléptékű, s komplex feladat. A tankerületek kialakításában is kivétel nélkül oktatásügyben dolgozó szakemberek vettek részt, de nem volt előttük kitaposott út, ezért akadtak megoldandó feladatok. Úgy tudom ez Nádudvaron komolyabb fennakadást nem okozott. Az egész átalakulást három szakaszra lehet osztani. Az első, a technikai átvétel az év végével megtörtént, a szakmai jellegű feladatok átadása az idei tanévre betart, míg az oktatás tartalmi megújítása folyamatos feladat ez a következő tanévtől várható. Nádudvar számára fontos, hogy járásilag Hajdúszoboszlóhoz tartozik, hiszen eddig is ez volt a természetes irány a közlekedésben, az oktatásban és más területeken is. Bodó Sándor, térségünk országgyűlési képviselője Összegezve: a szükséges korrekciókat elvégezve a folyamat jó úton jár. Nádudvar jó úton jár a fejlesztések terén, de a pályázati folyamatok hoszszúak az ötlettől a megvalósításig. Néha pontosítás szükséges, hogy minden naprakész legyen. Az is előfordulhat, hogy olyan nagy horderejű pályázatoknál, mint a városközpont-fejlesztés, vagy a csatornázás banki finanszírozást is igénybe kell venni. Mint a megyei közgyűlés elnökét is kérdeztük Bodós Sándort a várható pályázati lehetőségekről től új tervezési ciklus kezdődik, a pontos keretösszeg még nem tudható. A miniszterelnök ígéretét bírjuk, hogy a helyismerettel rendelkező megyei önkormányzatok kezelhetik a teljes uniós forrás 10%-át. A fejlesztések csapásiránya már megvan: a komplexebb fejlesztések, illetve a gazdasági szereplők kapnak nagyobb szerepet. Már elindultak minisztériumi és a megyei szintű előkészítések, utóbbiaknak döntés-előkészítő szerepük lesz inkább, míg a minisztériumok irányító hatóságként vesznek részt a folyamatokban. Az önkormányzatokkal is szoros az együttműködés: különböző munkacsoportokba delegálnak tagokat.

2 2 Nádudvari Hírek február Január 8-án tartotta rendkívüli ülését a testület. Napirendi pontként a műszaki ellenőri és a FIDIC szerződéses rendszer szerinti mérnöki feladatok ellátására a Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése elnevezésű projekt (szennyvízcsatorna fejlesztés III. üteme) ajánlati felhívását tárgyalta meg és fogadta el a testület. Következő rendkívüli ülését január 11- én tartotta a testület. A tárgyalt napirend Nádudvar Város Önkormányzat adósságának az állam által részben történő átvállalása volt. A Parlament a Magyar Állam évi költségvetéséről szóló törvényben rendelkezett arról, hogy az állam részben átvállalja az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települések települési önkormányzatának december 31-i, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét, amely pénzügyi intézmény felé áll fenn, és kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon alapuló, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson alapul. Az adósságátvállalás százalékos mértékét az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a június 30-i adóerő-képesség egy lakosra jutó összege alapján önkormányzatunknál 40%-ban állapította meg. A végleges %-os mérték meghatározására személyes konzultációt követően kerül sor. A minisztériumok legkésőbb február 28-áig megállapodást kötnek önkormányzatunkkal. A képviselőtestület kinyilvánította, hogy az adóssága Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni a törvényben előírt feltételekkel. Az adósság átvállalásáról február 1-jén tárgyalt az önkormányzat vezetése és a minisztériumi delegáció. A képviselő-testület január 31-én tartotta rendes ülését. A testület tárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. kezdeményezésére a évi viziközmű-szolgáltatás biztosítása érdekében a koncessziós díj idei részletének elengedéséről szóló javaslatot. A képviselő-testület a vita után a kérésnek Januári döntések nem adott helyt, felhatalmazta Beke Imre polgármestert, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kérjen az önkormányzat állásfoglalást arról, hogy a kiesett bevételeket hogyan és kinek a kötelezettsége kompenzálni a közmű szolgáltató számára. Második napirendi pontként a képviselők a közterület használatáról szóló rendelet módosítását tárgyalták és fogadták el. A módosítással a korábban jegyzői hatáskörbe helyezett közterület használati engedélyek kiadása polgármesteri hatáskörbe került, ezen kívül a közterület használat díjait módosította a testület. Harmadik napirendi pontként a képviselő-testület idei munkatervét vitatták meg és fogadták el. A munkaterv rögzíti a rendes ülések időpontját, illetve az egyes ülésekre tervezett előre ismert napirendi pontokat. Negyedik napirendi pontként Nádudvar Város Önkormányzat közép-, és hoszszútávu vagyongazdálkodási tervét tárgyalta meg a képviselő-testület. A vagyonnal való gazdálkodás alapelveit és fő célkitűzéseit rögzítő határozatot a képviselők elfogadták. Ötödik napirendi pontként a Jövő Záloga Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., a Nagy-Szivárvány Alapítvány és a Magyar Kereskedelem és Vendéglátás Fejlesztéséért Alapítvány tulajdonában levő üzletrészek kapcsán mondott le a testület, mint a kft. egyik tulajdonosa az elővásárlási jogáról. Hatodik napirendi pontként az Európa a Polgárokért pályázati felhívásra beadandó pályázatról döntöttek a képviselők. A pályázat beadását támogatták. Az elfogadott cél szerint az önkormányzat 7000 euró összeget pályázott meg, hogy a városnapi rendezvények önkormányzat által vállalt költségeit csökkentse, illetve a testvérvárosi küldöttségeket idén is a megfelelő színvonalon vendégül láthassa. Hetedik napirendi pontként az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának tavalyi évi inflációval való emelését fogadta el a testület. Nyolcadik napirendi pontként a labor és egészségügyi szolgáltatások díjának módosítását fogadta el a testület. Az emelés az épületfenntartási költségekhez való hozzájárulás végett volt indokolt. A február 1-jétől érvényes díjak írásunk végén, táblázatban szerepelnek. Különfélék között elsőként az Ady Endre Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói állásának betöltésére kiírt pályázatot tárgyalta meg és fogadta el a testület. Másodikként a január 8-i ülésen elfogadott ajánlati felhívás javítását fogadták el. A javításra azért volt szükség, mert január 11-én hatályba lépett egy jogszabályváltozás, amelyet a folyamatban lévő, már kiírt közbeszerzési eljárásokban is alkalmazni kell, ezért a testület a szállítói előlegre vonatkozó biztosíték mértékét csökkentette a kormányrendelet előírásának megfelelően. Harmadikként a Julianna Alapítvány és az önkormányzat által 2011-ben kötött konzorciumi megállapodástól való elállásról tárgyalt a testület. Az államigazgatás átszervezése valamint a köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele miatt a felek által megkötött konzorciumi megállapodásban az önkormányzat által vállalt kötelezettségeknek a megváltozott feltételek miatt nem tud eleget tenni Nádudvar városa, ezét a képviselő-testület elállt a megállapodástól. Negyedikként a testület Nádudvar Város Önkormányzat és a Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról döntöttek a képviselők. Az államháztartási törvény előírásainak változása miatt a korábbi gyakorlattól eltérően idéntől április 30-ig kell a testület elé benyújtani a következő évi költségvetésről szóló koncepciót. A testület arról döntött, hogy a megállapodást ebben a pontban összhangba hozza a törvényi szabályozással, s a megállapodás többi rendelkezését mivel nem indokolt nem mó-dosítja. Ötödikként a város hulladékgazdálkodásáról szóló rendelet módosítását tárgyalta meg a képviselő-testület. A hul ladékról szóló évi CLXXXV. törvény január 1-jétől kivette az önkormányzat ármegállapítói hatásköréből a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjainak megállapítását; arra a Magyar Energia Hivatalt jogosította fel a jogszabály. Emiatt a testület a hulladékdíj megállapításra vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezte. Hatodikként a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítását vitatták meg. A jogszabályi előírások szerint a gazdasági társaságok társasági szerződésében, alapító okiratában fel kell tüntetni az alapító adószámát, a cég ügyvezetőjének adóazonosító jelét, születésének helyét és idejét. A kft. felügyelő bizottsága tagjainak megbízatását meghosszabbította a testület. Az alapító okirat módosítását elfogadták. Dr. Sós Csaba A február 1-jétől érvényes labor és egészségügyi szolgáltatások díjai Egyéb egészségügyi szolgáltatási térítési díjak vérvétel és vizeletvizsgálat együtt: 250 Ft/nap csak vérvétel: 250 Ft/nap csak vizeletvizsgálat, (vizsgálatra elküldve): 250 Ft/nap Egyéb terápiás és gyógytorna térítési díjak: fizioterápia és gyógytorna együtt: 500 Ft/nap csak fizioterápia. 500 Ft/nap csak gyógytorna. 500 Ft/nap NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár IGAZGATÓ (MAGASABB VEZETŐ) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, június 1. napjától május 31. napjáig szól. A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Ady tér 10. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár vezetőjének feladata a közművelődési, és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép-, és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók. Pályázati feltételek: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése és legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő területen, vagy könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy főiskolai könyvtárosi képzettség, idegennyelv-ismeret, melynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, és legalább 5 éves könyvtárban szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen előélet, cselekvőképesség, a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan időre kinevezhető. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok hitelesített másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul. A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban június 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 30. A pályázat elbírálásának határideje: május 31. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve Nádudvar, Fő út 119. sz. A borítékra kérjük ráírni: Intézményvezetői pályázat

3 2013. február Nádudvari Hírek 3 Az év első babái (Folytatás az 1. oldalról) Az új évben január 3-án tíz óra tizenöt perckor látta meg a napvilágot Apagyi László Gergely. Testsúlya 3300 gramm, hossza 54 centiméter volt születésekor. Édesanyja Sallai Ildikó, jelenleg gyes-en van és főállású édesanyaként kevés szabadidővel rendelkezik. A boldog apuka Apagyi Tibor egy debreceni cég nemzetközi tehergépkocsi vezetője, munkája miatt kevés időt tud csak a családjával tölteni. Rajtuk kívül a négy éves bátyó, Tibor Marcell várta már türelmetlenül a kis jövevényt. Bár a szüléskor adódott egy kis komplikáció, azt már mind elfeledték, hiszen László Gergely ügyes kisbaba. Jó étvágyú, és óraműszerűen ébred 3-3 és fél óránként. A tesó is jól tűri, hogy már nem csak ő van a középpontban, és a pici is hozzászokott a körülötte tevékenykedő bátyushoz. Anyuka és pici fia egyre jobban megismerik egymást. A nagyszülők, testvérek és a baráti társaság igyekszik minél többet segíteni. Apagyi Tibor Marcell és Apagyi László Gergely Néhány órával lemaradva, tizenhét óra húsz perckor érkezett Szathmári Délia 3400 grammal és 54 centiméterrel. Édesanyja Katona Henrietta szintén gyes-en van (előzetesen a KITE Zrt.-nél dolgozott), édesapja Szathmári Lajos a takarmánykeverőben gyártásvezető. Családjukban a két és fél éves Polett várta már nagyon a kistesót és nagyon örül, hogy köztük van. Kifejezetten érdeklődő, fürdés nem maradhat el nélküle és szoptatáskor is jelen van. Szeretgeti, ölelgeti a hugicát, ő pedig megadóan tűri. Máris nagy az összhang közöttük, állandóan mondja is a kicsinek, hogy ne nyúljon a darázshoz, mert megcsípi. Hiába, nem lehet elég korán elkezdeni a nevelést. Édesanyja szerint Délia álomgyerek, bár egy kicsit szoktak éjszakázni, főleg hajnalozni. ilyenkor elég aktív, keveri még a nappalt az éjszakával. De gyorsan befejezi a szopást, hamar jól lakik és tele pocakkal még szebb a világ. Szathmári Délia nővére óvó kezeiben (Fotók: magánarchívum) A járási hivatal nádudvari kirendeltségéről A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeként január 1. napján megkezdte működését a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal a hajdúszoboszlói járás területén, ahová Nádudvar is tartozik. A Járási Hivatal célja és rendeltetése, hogy biztosítsa a járást alkotó településeken élő állampolgárok ügyeinek, megoldásra váró problémáinak lehetőleg helyben történő, gyors, hatékony, törvényes, ügyfélközpontú ügyintézés mentén történő kezelését, intézését. A Járási Hivatalnál intézhető nagyobb jelentőségű ügycsoportok: Okmányirodai ügyek (gyakorlatilag mindazon ügyek, amelyek korábban is idetartoztak: személyi adat-és lakcím ügyek, egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek, járművezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek stb.), szociális ügyek (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság) gyámügyek (a korábbi jegyzői gyámügyek, valamint a korábbi városi gyámhivatal ügyek), falugazdászhoz kapcsolódó ügyek, építéshatósági-építésfelügyeleti ügyek, földhivatali ügyek, népegészségüggyel kapcsolatos ügyek (ÁNTSZ), Munkaügyi Kirendeltséghez kapcsolódó ügyek. Nádudvaron is működik kormányhivatali kirendeltség a Fő u. 76. szám alatt, azaz a Tolbuhin utcai volt iskolaépületben. A bejárat a Tolbuhin utca felől található. Itt a nádudvari kirendeltségen Okmányiroda, Gyámhivatal és a szociális ügyekben illetékes Hatósági Osztály működik. Ezek ügyfélfogadási rendje lentebb olvasható. A kirendeltség telefonon is elérhető az (54) és (54) számokon. Van egy központi cím: ahová megírhatják kérdéseiket. A Járási Hivatal részletes feladata és hatásköri jegyzéke megtalálható a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal honlapján, a www. kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar elérhetőségen. Az ügyintézés és az ügyfélfogadás rendjét és idejét úgy alakították ki, hogy figyelembe vették az eddigi ügyfélfogadási időrendet, valamint a helyi sajátosságokat. Bővítették az okmányiroda ügyfélfogadási idejét, valamint a hét minden munkanapján lehetőséget kínálnak ügyfeleiknek a szociális illetve gyámhivatali ügyeik intézésében. A szintén a Járási Hivatalhoz tartozó Falugazdász iroda a megszokott helyen, a Kossuth tér 17. szám alatt működik tovább. Ügyfélfogadási rend: Okmányiroda Hétfő: Szerda: Csütörtök: Péntek: Gyámhivatal Hétfő-csütörtök: Péntek: Hatósági Osztály (szociális ügyek) Hétfő-csütörtök: Péntek: Falugazdász Kossuth tér 17. tel: 70/ Hétfőtől-csütörtökig Pénteken

4 4 Nádudvari Hírek február Nádudvaron január 1. és január 31. között 7 bűncselekmény, 1 magánlaksértés, 1 önbíráskodás, 1 lopás és 4 betöréses lopás történt, melyek közül a vagyon elleni bűncselekmények az alábbiak voltak. Január 1-jén óra körüli időben ismeretlen személyek a Ságvári Endre utca egyik lakásának ajtaját befeszítették, majd a lakásba bementek, de a sértett őket megzavarta, így onnan elmenekültek. Január 3-án óra és január 5-én óra közötti időben ismeretlen személy a Hajnal utca egyik lakatlan lakóházának melléképületébe a zárat kifeszítve bement és onnan 1 db. 100 literes villanybojlert, 1 db. akkumulátort, 2 db. csaptelepet, 1 db. fém garázsajtót, több villanykapcsolót és kéziszerszámot tulajdonított el. Január 10-én órát megelőző időben két nádudvari lakos Nádudvar külterületén, a Vajó zugi dűlőút mellett, a Nagisz Zrt. kezelésében lévő szivatytyú-átemelő műtárgyról 2 db I-profilú vasgerendát kísérelt meg eltulajdonítani, de a rendőrjárőrök őket tetten érték, elfogták és előállították a rendőrőrsre. Január 25-én óra körüli időben két helyi lakos megjelent a Vas utca egyik lakásánál és egyikük a sértett elmondása szerint az ott lakótól kezében egy késsel pénze megadását követelte. Az elkövetőt a rendőrség elfogta, majd őrizetbe vette. Január 26-án éjszaka ismeretlen személy a Hámán Kató utca egyik lakása hátsó ajtajának üvegét betörte, majd a lakásba bemenve a konyhából 1 kg szalonnát, 1 db margarint, 2 db konzervet, 1 kg zsírt és 2 db ételhordóban lévő főtt ételt tulajdonított el. Január 31-re virradóan ismeretlen KÉK HÍREK személy vagy személyek három lakatlan lakóházat törtek fel. A Puskin utca egyik lakatlan lakásának hátsó ablakát betörve onnan egy gázpalackot és tüzelőt tulajdonítottak el. A Szíkoldal egyik lakatlan lakásának melléképületéből egy villanymotort, egy flexet, kettő fúrógépet, valamint az udvarról 6-7 darab tyúkot tulajdonítottak el. Az Ady Endre utca egyik lakatlan lakásának melléképületéről a lakatot lefeszítve, onnan egy hegesztőtrafót, egy oxigénpalack különböző alkatrészeit, valamint az udvarról vaslemezt, réz csaptelepeket és egy gázpalackot tulajdonítottak el A nádudvari polgárőrség információi alapján a délelőtti órákban elfogásra került egy helyi lakos, akinek a lakásán tartott házkutatás eredményeként a Szíkoldalról eltulajdonított tárgyak szinte hiánytalanul előkerültek, melyek lefoglalásra kerültek. Kérem a lakosságot, hogy segítse a rendőrség munkáját, s amennyiben a fenti eseményekkel kapcsolatban, az ismeretlen elkövetőkre vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, vagy lakása ideiglenesen lakatlanná válik, értesítse a rendőrséget vagy a város körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentő adatait zártan kezeljük: Mészáros László r. tőrm. körzeti megbízott 06 30/ Szabó László r. ftőrm. körzeti megbízott (még nincs telefon). Nádudvar Rendőrőrs 06 54/ vagy 06 30/ Rendőrkapitányság ügyelete 06 52/ vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok. Dr. Gali Sándor r. alezredes kapitányságvezető KEDVENC KÖNYVEM Papp Ágnes könyvek iránti szeretete még gyermekkorából fakad, akkor Benedek Elek meséi ragadták meg képzeletét. Ahogy gyarapodott az ismerete, szélesedett a látóköre, több ismeretre vágyott, elkívánkozott a mesék világából. Jöttek Karl May indián könyvei majd később Stendhal, Ken Follett, Wilbur Smith művei. Ági a következőképpen vall az olvasásról: az olvasásban az a csodálatos, hogy az olvasót nem korlátozza semmi csak a fantáziája, hogy az író által leírt tájat, eseményeket, szereplőket milyenné tudja megformálni a képzeletében. Min den olvasó másként látja a tájat, másként éli meg az eseményeket, hiába ugyanazt a könyvet olvassa. Ezért jobb egy könyv egy filmnél, még ha több időt töltünk is el az olvasással. Én egyszerűen szeretek ol vasni, örömet ad, boldoggá tesz. Legutóbb Ken Follett: Veszélyes gazdagság című könyvét olvastam. A 19. században, Angliában játszódik a történet, melynek középpontjában egy hatalmas vagyonú bankárcsalád áll. A könyv az ő felemelkedésükről, a hatalomért, a pénzért folytatott küzdelmükről szól, nem riadva vissza semmitől sem. Rendkívül olvasmányos, sok ágon futó történet, tele izgalmakkal, váratlan fordulatokkal. Van benne kaland, szerelem, álnokság, szenvedély és halálos veszedelem. Nagyon érdekes könyv, a Follettől megszokott fordulatos és változatos meseszövéssel; remekmű. Nem ez az első könyv, amit olvastam tőle, de most is meglepett, hogy mennyire nagyszerű író. N. E. A Nádudvari Polgárőr Közhasznú Egyesület 2012-ben is aktívan működött együtt a rendőrséggel és az önkormányzattal, illetve annak intézményeivel. Legfontosabb feladatuknak továbbra is a Nádudvaron elő emberek közbiztonságának, vagyonvédelmének biztosítását, bűnmegelőzési-, közlekedésbiztonsági, természet-, és környezetvédelmi feladatok ellátását, valamint az egyesületük működési területén közbiztonsági, bűnmegelőzési célú álló, mozgó figyelő és jelzőszolgálat működtetését tekintik. Az őrző, figyelő, járőr, és az egyéb szolgálat 2012-ben 2137 órát tett ki, amely nem tartalmazza az értekezletekre és továbbképzésekre fordított időt. Ezzel együtt 399 egyéni szolgálatot teljesítettek a bűnmegelőzés területén. Egész évben a Kövy Sándor Általános Iskolában napi 8 órás szolgálatot adott két fő. Közel 200 óra zebraszolgálatot adtak egész évben. A rendőrséggel közös szolgálat is igen magas, 2013 óra volt, amelyet 278 szolgálat alatt teljesítettek a polgárőrök. A rendőrséggel közösen 45 akcióban vettek részt, 3 fő országos körözöttet fogtak el, 14 fő előállításánál segédkeztek, 5 fő ittas vezető elfogásánál voltak jelen, 5 baleset forgalom irányításánál végeztek munkát, 13 fő elfogásában vettek részt. Szolgálataik során 38 esetben adtak jelzést, a helyi körzeti megbízottaknak, hogy valamilyen jogsértő Eredményesen és önkéntesen cselekmény elkövetését tapasztalták. Részletes éves beszámolójukban napra pontosan rögzítik a fontos eseményeket, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a település közbiztonságának megőrzéséhez. Egyúttal köszönetet mondanak a Nádudvari Rendőrőrs dolgozóinak a tartalmas közös szolgálatokért. Az utánpótlás-nevelés szempontjából igen fontos, hogy az általános iskolában 12 fős ifjú polgárőr csoport működik Hírzics Miklós vezetésével. A csoport létrahozásának célja egy olyan tudatos, jövőt építő munka, amely egyszerre szolgálja a gyerekek, az egyesület, valamint az iskola érdekeit is. Minden nap segítik az iskolákba érkező gyerekek átkelését. A évben 811 órát töltöttek a közterületeken, annak érdekében, hogy a nádudvari lakosok nyugalomban és biztonságban pihenjék ki a dolgos hétköznapok fáradalmait. Mindezt önként, önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül teszik. Az egyesület vezetését és képviseletét évben is választott tisztségviselők látták el, akik az alábbiak: Molnár István elnök, Harsányi László alelnök, Kocsis Zoltán titkár, Barta Imre elnökségi tag, Dudás Zoltán elnökségi tag, Beke Antal ellenőrző bizottsági tag, Ludman Tibor ellenőrző bizottsági elnök. Az egyesület létszáma jelenleg 37 fő, s négy fiatallal gyarapodott egy év alatt. M. L. Nemzeti énekünk: a Himnusz A 190 éves költeményről értekeztek Nádudvaron a megszületése alkalmából az évforduló előestéjén. Huszonnégy éve ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját január 22-én ban ezen a napon datálta és írta alá Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc a Himnuszt. Előzetesen vannak jelek, hogy Álmosdon már írt hozzá vázlatokat, és bár sokan vitatják, de egy nap alatt vetette papírra Csekén. Azóta ez a kis Szatmár megyei falu valóságos zarándokhellyé vált. Nem közénk való vallotta róla Wesselényi Miklós értvén ez alatt, hogy valamennyiüknél különb, eszményi figurája korának a költő. A másik nagy hazafi Petőfi, amikor Szatmárcsekére látogatott, azt mondta Kölcsey sírjánál, hogy ha fia születik, oda viszi megtanulni a hazát. A Himnusz, alcíme A magyar nép zivataros századaiból a romantika korában készült, visszamegy a múltba, a magyar költészet szintézise. Költője nem merengésnek szánta a verset, hanem tettekre akart sarkallni. Bár ban készült a mű, megjelenésére csak 1828-ban került sor. Később, 1844-ben megzenésítette Erkel Ferenc, aki Esz-dúrban négyszólamú vegyes karra írta, méltóságteljes, ünnepélyes hangnemben. Először július 2-án mutatták be a Nemzeti Színházban, augusztusban pedig már kétszer is elhangzott nagyobb tömeg előtt, mint a nemzet himnusza. Zenéje lendületes lenne, hisz verbunkos zenei alapra komponálta a szerző, de az idők folyamán lelassult, főleg az éneklés miatt ban Dohnányi Ernő áthangszerelte a korszellem kívánalmainak megfelelően, dagályosabbá tette, ekkor került bele a pergődob és cintányér, ami az eredeti kottában nem volt. A Rákosi korszakban nem volt szabad énekelni, csak a zenekari változata élt. Közös versmondáson és éneklésen túl, igen élvezetes stílusban elemezte nemzeti énekünket Koi Balázs nyíregyházi főiskolai tanár, amellett, hogy történelmi és irodalmi környezetbe helyezte a vers születésének történetét. Mi a dolgunk nekünk, ma élő utódoknak? Először is ismerjük meg a Himnuszt, tanuljuk meg, hogyan kell viselkedni éneklése, szavalása alatt. A végső tanulság pedig, hogy akaratunk átsegít sok bajon, eljön a jobb esztendő, mely csak a mi akaratunkon múlik. S. L.

5 2013. február Nádudvari Hírek 5 Méltán lehetünk büszkék rájuk (Fotó: Varga Ildikó) Jól tanulnak, jól sportolnak Százhatvan Hajdú-Bihar megyei általános iskolást köszöntöttek január 10-én a Megyeházán. Az elismeréshez legalább 4,8 tizedes tanulmányi átlag, valamint hazai és nemzetközi versenyeredmény kellett. Itt adták át a díjakat a megye diákolimpiai bajnokainak is. Az ünnepeltek között tíz nádudvari diák is volt. Ők azok, akik tudásukat, logikájukat a sportban is nagyszerűen kamatoztatták, akikre felnézhetnek társaik. Név szerint: Barát Petra Barbara 5.a, Székely Gabriella 5.a, Rácz Amarilla 5.c, Vida Nikolett 5.c, Tóth Tamás 6.b, Bodnár Norbert Tibor 6.d, Pinczési Anna Réka 7.a, Boldizsár Niké 7.b, Kiss Viktória 8.a és Czina Péter 6.b. Peti az olimpikonok kupáját is átvehette. Reméljük, még sok sikerben lesz részük, s hogy követőik is akadnak! Gratulálunk! Kitüntetett aerobikosok Méltán büszke Örvendiné Edit az aerobikos tanítványaira, hisz ott voltak január 10-én Debrecenben, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés által díjazott sportolók és edzők ünnepségén a Megyeháza Árpád termében. A jól tanuló jól sportoló általános iskolai kategória aerobik díjazottjai között van: Barát Petra Barbara, Kiss Viktória, Pinczési Anna Réka, Rácz Amarilla, Székely Gabriella, Boldizsár Niké. Január 12-én az Ady Endre Művelődési Ház színháztermében színes gálaműsort adott az Edit Fitnesz Stúdió. Dance és step kategóriás versenyzői nyertes versenyszámaikkal, a különböző korcsoportbeli versenyzők pedig színes, igen látványos műsorszámaikkal osztatlan sikert arattak a tiszteletükre összegyűlt népes, hazai közönség előtt. Decemberi eredmények: December nyolcadikán, Budapesten volt az év utolsó aerobik versenye, melyen a nádudvari Diák Sport Egyesület három csapattal indult a kence és stop kategóriában. 7 éves csoport dance kategória. I. helyezés: Balla Ágota, Deák Mirjám, Kovács Melitta, Rácz Lorina, Mónus Ditta éves korosztály step kategória. I. helyezés és dance II. helyezés: Burkovics Virág, Kiss Melinda, Gábor Rea, Kocsis Alexandra, Székely Boglárka, Rácz Amarilla, Nagy Krisztina éves korosztály step kategória. I. helyezés: Kiss Viktória, Barát Petra, Boldizsár Niké, Varga Nóra, Pinczési Anna. Felkészítő: Örvendi Sándorné Edit. N. E. Az Edit Fitnesz Stúdió nevében itt mond köszönetet Örvendi Sándorné, először a szülőknek, akik évről-évre segítik és támogatják gyerekeiket a sikerek elérésében, nem kis anyagi terhet vállalva ezzel. Külön köszönet illeti meg Nagyné Juhász Ildikó önzetlen segítségét, aki évek óta külső támogatókat szerez egyesületünknek, hisz a fellépő ruhák, nevezési díjak, utazási költségek, a szövetség felé befizetendő tagdíjak mind-mind jelentős anyagi kiadások. Itt szeretnénk megköszönni a Kövy Sándor Általános Iskola, Nádudvar Város Önkormányzata, a KITE Zrt., a NAGISZ Zrt., és a Sajt Kalmár Kft. támogatását, segítségét. A Nádudvar Város Sport és Kulturális Alapítvány által kiirt pályázatának megnyerésével, új fellépő ruhákat tudtunk venni a gyerekeknek. Ahhoz, hogy terveinket megvalósíthassuk további önzetlen támogatók segítségét várjuk, hisz annyi a tehetséges gyermek, hogy távlati céljaink között szerepel a nemzetközi versenyekre való kijutás is nyilatkozta Örvendi Sándorné, a versenyzők felkészítője. A legszebben beszélő nádudvari iskolások (Fotó: magánarchívum) Szépen beszélők Szép magyar beszéd címmel a Kazinczy verseny városi döntőjét tartották január 24-én, a városi könyvtárban. Az 5-6.osztályosoknál az alábbi sorrend alakult ki: 1. Végh Darinka 6.a, 2. Nagy Krisztina 5.c, 3. Gábor Rea Fruzsina, 4. Lember Lili 5.c, 5. Tóth Henrietta 5.d, 6.Horváth Attila 6.b. A 7-8. évfolyamosok helyezései:1. Lovas Míra 8.c, 2. Jankó Erzsébet 7.b, 3. Nagy Angéla 8.a, 4.Ádám Anett 8.d, 5. Garai Petra 7.a, 6.Nagy Edina 7.d. Építészeti remekek érdektelenül A Budapesti Városvédő Egyesület összeállított egy Európa Nostra-díjas, magyarországi értékeket bemutató kiállítási anyagot, megjelenítve hazánk építészetének sokszínűségét. A február 1-jén, csekély érdeklődés mellett nyílt kiállításon mintaszerűen felújított régi épületek fotói láthatók, amelyek a helyreállítást követően méltán hirdethetik Európa kulturális-építészeti örökségének megőrzését. Az Europa Nostra" címen futó vándortárlat február 20-ig megtekinthető az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár kiállító terében. A magyar kultúra napján az ország számos iskolájában megemlékeztek a Himnusz születésének 190. évfordulójáról. Nádudvar is csatlakozott az országos kezdeményezéshez, ahol a diákok együtt szavalták el a Himnuszt Gyermekbajnokságra készülve Képünkön a legfiatalabb, az U9-es korosztályban szereplő fiú szivacskézilabda csapat látható. Mindannyian január 1-je után születtek, de a legfiatalabb tagjai 2005-sek. A szivacskézilabdában a játékot csökkentett pálya-, és kapumérettel játsszák, szivacslabdával, 5+1-es felállásban. A srácok az Erima gyermekbajnokságban fognak versenyezni, a Nádudvari Akarat Sportkör színeiben. A felvétel azon az edzésen készült, amelyiken, súlyos sérüléséből visszatérve, először vett részt Oláh Máté Bendegúz. A gyermekek heti három edzéssel készülnek a bajnokságra. A Hajdú - böszörményi TE utánpótláscsapatával vívott legutóbbi edzőmérkőzés, már bizakodásra adott okot vélte Kiss Zsolt edző. Itt említjük meg, hogy az előző számban megjelent U11-es csapat fotóján nem szerepel, de játszott Czina Péter is. A fiú szivacskézilabda csapat A mester és tanítványai, Örvendiné Edit díjazott diákjaival

6 6 Nádudvari Hírek február Kézműves oktatók nemzetközi tanulmányútja A Jurtakör Nonprofit Kft májusában mobilitási pályázatot nyert. A Tempus Közalapítvány, Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci alprogramjához nyújtottunk be pályázatot. Ennek eredményeként a nádudvari szakiskola kilenc kézműves szakmában oktató szakembere vehetett részt egy kéthetes finnországi tanulmányúton, az idei tanév őszén. A program célja a finn oktatási rendszer tanulmányozása, a finn kézműves iskolák (Petäjävesi, Jyväskylä, Oulu) oktatási programjának megismerése, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának, illetve a vállalkozás és a marketing oktatásának tanulmányozása. Utunkat megelőzte egy 25 órás intenzív angol nyelvi felkészítés. Az egyes mesterségekhez kapcsolódó angol nyelvű szakkifejezéseket ismerhettük meg, melyeket a tanulmányút során lehetőségünk volt alkalmazni. Az első kézműves szakképző iskola, amit meglátogattunk Petäjävesiben volt. Megismerkedtünk az iskolában oktató kollégákkal, meglátogattuk a műhelyeiket, a textiles, a nemez-, a szövő, a textilnyomó, a kerámia, a fotó-, a fafaragó, a kovács és az ékszerkészítő műhelyeket. Betekintést nyerhettünk a gyakorlati oktatásba. Hasonló kézműves iskolában voltunk Jyväskylä-ben és végül Oulu-ban. Bemutattuk a Nádudvaron folyó kézműves oktatást a fogadó intézmények mestereinek és diákjainak, akik érdeklődéssel hallgatták a munkánkról szóló beszámolókat, és kérdésekkel halmoztak el bennünket. A beszélgetésekből kiderült, hogy a finn iskolákban lényegesen kevésbé támaszkodnak a hagyományokra, már-már csak nyomaiban lelhető fel néhány hagyományos forma vagy motívum, esetleg technikai megoldás. Valamennyi mesterség műhelyeiben modern gépekkel dolgoznak, többnyire elfelejtődött az anyagok kézi szerszámokkal való megmunkálásának módja. A műhelyek igen jól felszereltek, és a kézműves mesterségek oktatása nagyon sok érdeklődőt vonz, köszönhetően a finn kézművesség évtizedek óta tartó megbecsülésének és az ösztöndíjrendszernek. Sokat beszélgettünk kollegáimmal arról, hogy jó irányt véve, és központi programok segítségével menynyi idő alatt tudjuk megteremteni Magyarországon a finnhez hasonló feltételeket a kézműves oktatás terén. Tagadhatatlan, hogy a finn út, legalábbis főbb irányaiban követendő, hiszen láthatóan eredményes, és a gazdasági fejlődésre is visszahat. Az egyöntetű vélemény szerint szerencsés együttállások esetén is évtizedekre van szükség ehhez. A magyar hagyományos kézművesség és a népi iparművészet művelői körében évtizedek óta vita tárgya a régi és az új aránya, a hagyományos díszítmény forma funkció és az újítás egyensúlyának kérdése. Különösen fontos kérdéssé válik ez a népi kézművesség oktatásában, hiszen egyfelől a Kárpát-medence népművészetének értékeit igyekszünk megmutatni, továbbadni, másfelől pl. a népi kézműves vállalkozás tantárgy keretein belül fel kell készítsük a leendő ifjú kézműveseket arra, hogy a tanult mesterségükből meg tudjanak élni. Ez pedig csak akkor működhet, ha a hagyományban gyökerező alkotásaik mai életünknek nélkülözhetetlen részévé tudnak válni, ha többet tudnak adni, mondani, mint a sorozatgyártott tárgyak. Ezért örültünk, amikor a nádudvari Népi Kismesterségek Szakiskolájának kilenc oktatója mesterek és tanárok lehetőséget kaptak arra, hogy két hetet töltsenek el Közép-Finnországban, és megismerhessék az ottani kézműves képzés gyakorlatát, a tapasztalatokat. A szakiskolai delegáció nevében Kiss Tamás szakoktató, a pályázat gondozója Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet! Megyénkben is működik az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) ügyfélszolgálata Debrecenben a Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házában hétfői napon óráig, valamint pénteki napon órától óráig a 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. szám alatt. A képviseletet dr. Kovács Krisztián egyenlő bánásmód referens látja el. A hatóság a kommunikáció minden lehetséges eszközét és formáját fel kívánja használni társadalmi tudatformáló tevékenysége során. Az eszközök közül bizonyítottan a személyes találkozás a leghatékonyabb. Ezért döntött úgy az EBH, hogy 2009 szeptemberétől ügyfélszolgálatot létesít mind a l9 megyében. Ezen túlmenően a megyei referens havi egy alkalommal egy vagy két kistérségi központba is kimegy ügyfélfogadást tartani, hogy ezzel is megkönnyítsék a panaszok nagyobb számban történő nyilvánosságra kerülését. Ezért kérik, hogy forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiségi vagy etnikai, kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási, vagy világmeggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri. Az eljárás, segítségnyújtás ingyenes! A megyei egyenlő bánásmód referens, dr. Kovács Krisztián elérhetőségei alább olvashatók: hu. Telefon: 06/ Honlap: Szakiskolánk képviselői műhelylátogatáson finn kollégák és tanulók társaságában (Fotó: magánarchívum)

7 2013. február Szalagavató A végzős diákok és oktatóik (Fotó: magánarchívum) E tanév végén a panziós, falusi vendéglátó szakma tanulói tesznek szakmai képesítő vizsgát. E szakma tanulói a végzést követően a turizmusban résztvevők számára szállást, étkezést, és a ház körüli tevékenységben részvételi lehetőséget nyújthatnak. Információt tudnak adni a helyi nevezetességekről, népszokásokról. Az ellátásban felhasználhatják a saját előállítású mezőgazdasági termékeiket. Ennek érdekében a két tanév során megismerkedtek az idegenforgalom alapismereteivel, tanultak élelmiszer-higiéniáról és a munkakörnyezet biztonságáról, családi vendéglátásról, elméletben és gyakorlatban ételkészítést, takarítást sajátítottak el. Felkészítést kaptak vállalkozás alapítása, indítása, fejlesztése témában, ismereteket szereztek a lakásgondozás, állattartás, terítés, felszolgálás területein. Modern tankonyhánkban a népi ételkészítés fortélyaival, konyhakertünkben növénytermesztéssel, gyógynövényekkel, műhelyeinkben alapvető kézművességgel ismerkedtek a fiatalok az itt töltött idő alatt. Tanultak angolul, és megismerkedtek a falusi vendéglátáshoz fontos néprajzi ismeretekkel is. Szívesen fogunk emlékezni azokra a városnapokra, ahol a falusi vendéglátók kemencében sült kenyérlángossal kedveskedtek az ide látogatóknak, vagy az iskolában megtartott hagyományos disznótorra, ahol nekik hisz ez tananyagoroszlánrészt kellett vállalni. Ha látogató jött az iskolánkba, legyen az mongol nagykövet, kulturális államtitkár, országgyűlési képviselő, az itt tett látogatások kedves és emlékezetes színfoltja volt a falusiak terített asztala, és szíves vendégfogadása. Köszönjük ezt nekik innen is. Szakmájukhoz híven az őket felkészítő tanároknak szalagtűzőjük alkalmával kemencében sütött cipóval és fakanállal kedveskedtek. Dr. Takácsné Baranyai Etelka igazgató Képeztük magunkat Ma sem volt könnyű élni, nem lesz könnyű sosem. De érdemes volt! s mindig érdemes lesz hiszem! Váci Mihály idézetével invitálták a szakiskola végzős diákjai hozzátartozóikat és az iskola tanárait, diákjait szalagavató ünnepségükre, február 1-jére. Immár évek óta hagyomány, hogy ünnepélyes keretek között találkoznak a szakmai vizsgák előtt álló tanítványok, az őket felkészítő tanárok, hozzátartozóik, hogy felhívjuk a figyelmet arra a kevés időre, ami még hátra van a tanévből a szakmai képesítő vizsgák, a ballagás előtt. Jelentős nap ez az iskola életében, hiszen ismét egy korszak lezárása következik, feladatunk az új típusú modul rendszeren alapuló szakmai képesítővizsga megszervezése, és tanítványaink felkészítése a vizsgákon való sikeres teljesítésre. Az ehhez hasonló ünnepélyes pillanatokra már a 19. század közepe táján, a céhes iparosok világában is alkalmat teremtettek, amikor az inast mesterlegénnyé avatták. Az avatással életbelépő jogok és kötelességek felsorolása után jó tanácsokkal, intelmekkel látta el a mester az inasát, és áldását adta az újoncra, aki az ünnepélyes alkalomból új ruhát viselt, jelezve, hogy küllemre is új ember válik belőle azon a napon. Az avatáshoz kapcsolódó szokás a néphagyományban az, hogy a legények szalagot tűznek a botjukra, kalapjukra. A szalag a növényzet leveleinek, virágainak az új életre ébredést szimbolizáló ősi jelképe. Ez a szalag maradt meg mára a régi népszokásokból, amely a megújulást, az új fejlődési szakaszt jelentő virágokat szimbolizálja, jó útravaló lesz a következő hónapokra. E jelképpel hívjuk fel tanítványaink figyelmét arra, hogy itt a megújulás ideje, az intelmeket, jó tanácsokat vegye komolyan mindenki, aki választott szakmájában képesítő vizsgára jelentkezik! A Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében kommunikációs és településmarketing képzésen vett részt a Nádudvari Hírek szerkesztőségének három tagja. Az EU-s pályázat célja, hogy javuljon a Hajdú-Bihar és Bihar megyében élők között a kommunikáció. Már az első este Településvásáron vettünk részt, minden csapat (ki milyen eszközökkel) próbálta a többieknek eladni települését. Az ötnapos öszszejövetelen nemcsak elméleti képzésben részesültünk. A hirtelen összeálló nagyobb csapatoknak újságcikket kellett írni, úgy, hogy maguk választották ki a témát, műfajt és azt lapzártára le kellett adni. Erre két és fél óra állt rendelkezésre. Másnapra pedig már meg is jelent az általunk írt újság. Egy délután videofilmet kellett forgatni, abból tudósítást készíteni, zenei aláfestéssel. Közben a nap eseményeit a beosztott csapatoknak a Facebookra kellett feltenni (a meglévő munkájuk mellett). A szakemberek állandóan értékelték a munkánkat, vitt fotóinkról véleményt mondtak, hibáinkra rávilágítottak. Közben azért vidám hangulatban ismerkedtünk egymással határon innenről és túlról. Megszerzett tudásunkon kívül a település is profitál majd ebből a képzésből, ugyanis a tavasz folyamán profi stábbal fogunk Nádudvart népszerűsítő filmet készíteni. Dr. Sutus Lenke Nádudvari Hírek 7 Kutyacsipelés még jó tudni! A múlt havi körkérdésünk után még tovább bővítettük ismereteinket a kutyacsipelésről, melyhez Dr. Polgár Imre hatósági állatorvos nyújtott segítséget. A csipelés ára kompletten tartalmazza a csipet, a regisztrációt, a munkadíjat és még magában foglalhatja az általános orvosi vizsgálati díját is, mivel csak egészséges állat csipelhető. Nem megszabott díjazású, szabadáras, állatorvosonként változó lehet. Az árak, ezért elég tág határok között mozognak, 1500Ft-tól Ft-ig (Nádudvaron 3500 Ft-ba kerül a csipelés, az általános vizsgálatért közös megegyezéssel nem számolnak fel külön díjat az itteni állatorvosok.) Csak az új típusú praxisengedéllyel rendelkező állatorvos csipelhet. De ő az ország bármely területén végezheti ezt a tevékenységet, nincs területhez, nincs körzethez kötve, az egész országban végezhető a beavatkozás. Ha csipelt kutyáról bárki információt szeretne, akkor nem kell mást tenni, mint ellátogatni a ingyenes mikrocsip nyilvántartási rendszerbe vagy oldalra, a Magyar Állatorvosi Kamara utóbbi időben kialakított saját internetes adatbázisára, mely a mikrocsipes állatazonosítóval és/vagy EU-s állatútlevéllel rendelkező kisállatok nyilvántartására szolgál. Az állat adatainak lekérdezéséhez annak útlevél vagy csipszáma szükséges. A feltételezhetően külföldi mikrocsip esetén a oldalon találhatunk információt az állattal kapcsolatban. A csip az állat egyedi jelölése, az elpusztult vagy elveszett állat chipje újra nem használható fel. Ha kóbor ebbel találkozunk, az önkormányzatot kell értesíteni, aki gondoskodik Haj-Ki-Kisze az állatról. Befogás után a püspökladányi állatmenhelyre kerülhet, ahol kéthetes karantén után, ha a gazda nem jelentkezik, az állat védőoltást kap, csipelik és ha szocializálható a kutya, akkor örökbe fogadható lesz, akár külföldön is. Másik lehetőség, hogy a hajdúszoboszlói gyepmesterhez kerül kéthetes megfigyelésre, de ha az állat gazdája ez után sem jelentkezik, akkor elaltatására kerül sor. Minden fajta, egészséges állatot lehet csipelni. A kutyák csipelése már kötelező, de macskák csipelését is egyre többen kérik, sőt lovat is lehet, csak azok adminisztrálása körülményesebb. Külföldről behozott kutyát nem kell újra csipelni, mivel Magyarországon is, mint Európában, ISO-szabvány szerinti chip van forgalomban, ez kerül felhasználásra is. Ha ettől eltérő a szabvány, azt is el kell fogadni, csak akkor a tulajdonosnak kell biztosítani a leolvasó készüléket. Szöveg és fotó: N. E. Két hűséges társ, megérdemlik a gondoskodást, odafigyelést a felelős tartást A kisze-bábra,,égető szükség van (Fotó: magánarchívum) A tél temetése minden évben fontos rítus iskolánkban. A hamvazószerdával kezdődő böjti időszak előtt igyekszünk minden télhez kapcsolódó hagyományt meg - élni. Így van ez már hat éve. Nem maradhat ki a farsangi időszakból egy igazi disznótor, szúrással, szalmás perzseléssel, hagyományos feldolgozással, mint ahogy a panziós falusi vendéglátó szakosaink tananyagából sem. Előbbihez már csak egykét állomás hiányzik és kész egy igazi farsangi mulatság. Egy kisze bábú, melyet a diákok készítenek és a nap végén együtt elégetünk, mellyel a betegségek távolmaradását kérjük. Egy igazi siratás, ahol maskarában alakoskodhatunk, egy pár tánclépés, egy áldás Balázs püspök tiszteletére, hogy torkunk ne fájjon az éven, valamint egy finom kemencében sült zsemle, hogy az esti bálra kisült hurka mellé legyen mit falatozni. Ezekhez minden évben a Nagisz Zrt. ad támogatást, a tanári kar pedig sok munkát és energiát. Az idei esztendőben is nagy örömmel tett meg mindent a kézműves szakiskola annak érdekében, hogy mihamarabb köszönthessük együtt a tavaszt. Benő Nagy Réka vezető helyettes

8 8 Nádudvari Hírek február HELYI HÓLABDA A talpon maradáshoz mindig fejleszteni kell A Nagy-nővérek vallják, sokat köszönhetnek szüleiknek Már az is ritka, ha két lánytestvér a műszaki pályára adja a fejét, pláne, ha utána mindketten a vendéglátásban kötnek ki. Nagy Edit és Nagy Izabella pedig pontosan ezt tette. Edit (jobbra) és Izabella sok mindent megbeszél egymással Ismerve családjukat, a műszaki érdeklődés annyira nem meglepő: gyerekkorukban édesapjuk Ó. Nagy István mellett csak víz- és gázszerelő, illetve lakatos szakembereket láttak. A papát meg nem túl sokszor, hiszen reggeltől estig dolgozott, s a kisebbik lány, a négy évvel fiatalabb Iza kicsiként meg sem ismerte, hiszen reggel még - este pedig már aludt, amikor apukája elment illetve, hazaért egy munkás nap után. Édesanyjuk sem rohan a szomszédba, ha elromlik a vizesblokk a házban. A debreceni Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola evidens döntésnek tűnt, s mindketten sikerrel el is végezték. Sőt, Iza ezt még meg is fejelte egy gödöllői gépészmérnök diplomával is. Míg Edit a lakberendezés terén szerzett újabb képesítést. Édesapjuknak jó üzleti érzéke volt. Bátor húzásainak köszönhetően, mindig időben lépett egy új vállalkozási területre. A gázvezetékhálózat építés volt a fő profil, de amikor arra volt igény sícipő felsőrész gyártásába, mezőgazdaságba is belefogott, melyet édesanyjuk vitt tovább, családi gazdaságként. A Róma pizzéria megnyitása is merész vállalkozás volt 1997-ben a kisvárosban, sőt 1999-ben a Pancsoló kislány strandvendéglő is kitárta kapuit a kulináris élvezetekre vágyók előtt. Mindehhez persze kellett a biztos, s nyugodt családi háttér, amelyet természetesen édesanyjuk biztosított akkor is. A vendéglő FAKANÁL STAFÉTA A szociális szolgáltató központ konyhájában két szakács is szorgoskodik, hogy a hét minden napján friss étel kerüljön az ellátandók asztalára. Most Nyitrai Lajosné Julika osztja meg az olvasókkal kedvenc farsangi receptjét. Julika immár 26. esztendeje dolgozik az intézmény berkein belül. Két fiúgyermeke van, s mindkettő révén egyegy kis unokája, különböző neműek, de a mama főztjét mindannyian szeretik. A fiúk szeretnek bográcsozni, de édesanyjuk rétesei, pogácsái, s különösen a kelt kalácsai a család nagy kedvencei. Maga Julika is az efféléket szereti leginkább sütni és enni is, a fonott kalács a kedvence. Menyei a krémeseket is kedvelik, számukra azt is szívesen elkészíti. A munkahelyen is gyakran cserélnek gazdát az újonnan hallott receptek, ilyenkor azok két-három napon belül otthon is terítékre kerülnek. Habár a kelt tészta a kedvenc, most mégis egy farsangi sült,,kerül az asztalra" Julika jóvoltából, amely könnyen elkészíthető, de mégis ízletes. A vendéglő megnyitásakor Edit párjával, Szendrei Sándorral (Samesszal), hazatért Debrecenből, ahol Samesz szakácsként kezdett dolgozni. Édesapjuk 2003-as halála nagy változást hozott a család életében, az étterem ügyeinek intézését Samesz vette át, míg Edit inkább a háttérbe húzódott, s két gyermekükre, Szabinára és Reginára fordított több időt. Így ment ez a következő, 2011-es családi tragédiáig, amikor is Edit elvesztette társát, gyermekei édesapját. Samesz halála után nagy teher nehezedett a vállára. Jó csapat volt, s van mögötte a vendéglőben, ennek is köszönhető, hogy a kezdeti nehézségeken túl tudtak jutni. A gazdasági válság persze őket sem kerülte el, pedig kreatívan állnak az üzlethez. A menü és az a la carte étkeztetés mellett a vasárnapi svéd asztalos vendéglátást is kipróbálták. A kéthavonta fellépő NIL-zen együttes szintén színesíti a kínálatot, vagy a jellemzően év végi céges rendezvények. Széleskörű a kártyaelfogadásuk is, hiszen a bank - kártyák mellett SZÉP-kártyát és Erzsébet-utalványt is elfogadnak. Évek óta tartanak,,torkos csütörtök -öt is kapcsolódva a Magyar Turizmus Zrt. farsangi kezdeményezéséhez. Idén január 31-én tartották e jeles napot. A szokásokhoz híven most is telt ház volt, s több turnusban kellett fogadniuk a vendégeket, köszönhetően a fél áron kínált ételeknek. Ezzel együtt egyre nehezebb talpon maradni, de nem adják fel. Hiszen ez a vendéglő felelősséggel jár, hiszen hat ember munkahelyét is jelenti egyben. Talán ezért is mindig van új ötletük, most éppen az étel házhoz szállítását veszik fel palettájukra. Farsangi részeges csirke Egy konyhakész egész csirkét fűszersóval és majoránnával kívül belül befűszerezünk. Tepsibe rakjuk, s az eredeti recept szerint 3 dl száraz fehér borral meglocsoljuk. ettől azonban egy vadas ízt kap, s aki ezt nem szereti, de a farsangi részegséghez ragaszkodik, az használjon helyette sört. Így tesz Julika is. A sörtől ropogósabb lesz a bőre, s omlósabb, puhább lesz a csirke húsa. A sütés vége felé bacon szalonna csíkokkal borítjuk be a csirkét, s azt jól rápirítjuk. Sült krumplival, zöld salátával tálaljuk. Így készülünk a farsangot követő böjti időszakra! Szöveg és fotó: Marján László A pizzéria Iza éppen akkor diplomázott, mikor alkalmazott nélkül maradt a pizzéria is, és bár sem végzettsége, sem tapasztalata nem volt a vendéglátás terén, mégis nagy elszántsággal vetette magát a munkába. A saját kemencéjükhöz legjobban passzoló tésztareceptet dolgozott ki. Iza harmadmagával, köztük párjával, Baranyai Lajossal dolgozik együtt. Ők is innovatívak; leginkább a pizza házhoz szállítása nyerte el a vendégek tetszését. Cégekhez és magánszemélyekhez is sűrűn fordul a kis robogó, hogy még melegen ehesse meg az illatozó finomságot a megrendelő. A forgalom hétvégén csúcsosodik ki, amikor a fiatalok elindulnak szórakozni. Számíthatnak egymásra Habár a két üzlet külön cégként működik, a testvérek mindig számíthatnak egymásra a magán és az üzleti életben egyaránt. A szüleiktől megtanult dolgokat, mint az emberek szeretete, a kitartás, a becsületesség ők is magukénak vallják. Editnek a gyerekek is nagy erőt adnak, segíti is őket, ahol csak lehet: mazsorett, kézilabda, vagy bármely más iskolai szülői feladat van, rá lehet számítani. (A Helyi Hólabdát a Nagy-nővérek Boros Imréné Marikának adják tovább, akit ők nagyon tisztelnek és szeretnek, mivel édesanyjuk jó barátnője, s sok szép dologra tanította meg őket.) Szöveg és fotó: Marján László Családi kedvenc a kelt tésztából készült kalács

9 2013. február Nádudvari Hírek 9 Télen is edzésben maradtak Hatan a rájátszásban A Hajdú Kupában Földes ellen 47 gólt termelt a csapat A Nádudvari Akarat Sportkör kézilabdásai a télen sem pihentek, folyamatos edzésekkel hangolódnak a tavaszi szezonra. Sajnos van két sérültünk a férfiaknál Kovács Zsolt és Hodosi Mihály személyében számolt be a téli történésekről Rásó Tibor edző. sportköri elnök. A keret egyébként változatlan. Mind a férfiak, mind a nők részére egész télen tartottak edzéseket. Az NB II-re készülő erősebb nem képviselői folyamatosan edzőmérkőzéseket játszanak, a Hajdú Kupában február első és második hétvégéjén is két-két meccsen szerepelnek, de pályára lépnek a DEAC, a Demecser és a Püspökladány ellen is a felkészülés jegyében. A Hajdú Kupa első fordulójában itthon legyőzték a Balmazújváros (40 35), majd a Földes (47 33) csapatát is. A kettős igazolással rendelkező nádudvariakra a tavaszi idényben is számíthat a gárda, amely mindenképpen erősítést jelent. Főnix kupa Két leány korcsoportban képviselte városunkat a Nádudvari Diáksport Egyesület január utolsó hétvégéjén a VI. Főnix Kupa Nemzetközi Utánpótlás Kézilabdatornán Debrecenben. A 2000-ben és a 2001-ben születettek kategóriájában a nagyobbak az előkelő 7. helyet szerezték meg a tucatnyi csapatból legyőzve többek között a győriek utánpótlásához tartozó Ikervár DSE ETO gárdáját is. A kisebbek egy győzelmet bezsebeltek, de a gyengébb gólkülönbségük miatt a 12., utolsó helyen végeztek. Ám a találkozók így is remek lehetőséget teremtettek arra, hogy neves első osztályú, és határon túli egyesületek utánpótlásgárdáival szemben is összemérhették erejüket a mieink. A tavaszi szezonban sem helyezésben, hanem szerzett pontokban gondolkodnak Rásó Tiborék. Az ősszel a cél és a valós pontok száma egyaránt tíz volt ez most sem változott. A hazai mérkőzések megnyerésével ez meg is valósítható ebben a kiegyensúlyozott mezőnyben is. A bajnokságban szerzett 20 ponttal pedig a stabil középmezőnyben lehet végezni, amely elfogadható teljesítmény egy újonc együttestől. A férfiak NB II-es küzdelmei az Észak-keleti csoportban a listavezető Tiszavasvári ellen kezdődnek, tehát ráfér a biztatás a fiainkra, hogy valóban hazai pálya legyen a nádudvari sportcsarnok. A sorsolás: Február forduló: Nádudvari Akarat SK Tiszavasvári SE-QUICK 2000 Kft. Március forduló: Demecseri VKSE Nádudvari Akarat SK. Március forduló: Nádudvari Akarat SK Hajdúszoboszlói KSKE. Vb 8. Nagy Kornél Remekül helyt állt a magyar férfi kézilabda válogatott tagjaként a nádudvari nevelésű Nagy Kornél a spanyolországi világbajnokságon januárban. A jelenleg a francia Dunkerque csapatában játszó balátlövő a lengyelek elleni sorsdöntő mérkőzésen egy hatalmas kapufás találattal nyitotta a gólok sorát megadva az alaphangot a győzelemhez, amely a legjobb nyolc közé juttatta a csapatot. Elindult az Erima Győzelemmel indított a Nádudvari Diáksport Egyesület U12-es leány csapata az Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság megyei döntőjének első játéknapján, február 3-án. A második aznapi mérkőzés már kevésbé sikerült jól a debreceniek első számú csapata ellen. A két héttel későbbi folytatásban újabb három csapaton keresztül juthat a Kiss Dóra vezette együttes a regionális döntőbe. Eredmények: Hajdúnánás Nádudvar 10 17, Debreceni SC-SI A Nádudvar Kapu előtti jelenet a Flor-Invest Kft. N.S.H.E. találkozóról A vége felé közeledik a nádudvari as teremlabdarúgó bajnokság alapszakasza. A 13 csapat fordulóbeli eredményeit alább közöljük. A 4. forduló eredményei: Pallag Team - Santos 7 6, Nokedli FC Joker 1 6, Zrínyi FC Athletico Tricó 1 7, Öti-C.C Football Factor 2 10, Dragon Ball N.S.H.E. 1 2, Tefik FC Retró FC 3 7. Szabadnapos volt a Flor-Invest Kft. Az 5. forduló eredményei: Santos Zrínyi FC 3 1, Athletico Tricó Öti-C.C 6 0, Football Factor Dragon Ball 3 0, N.S.H.E. Tefik FC 2 7, Retró FC Flor- Invest Kft. 2 9, Joker Pallag Team 3 3. Szabadnapos volt a Nokedli FC. A 6. forduló eredményei: Flor-Invest Kft. N.S.H.E. 8-6, Dragon Ball Athletico Tricó 1 2, Öti-C.C Santos 2 5, Tefik FC Football Factor 3 5, Pallag Team Nokedli FC 6 0, Zrínyi FC Joker 5 5. Szabadnapos volt a Retró FC. A 7. forduló eredményei: Santos Dragon Ball 2 2, Joker Öti-C.C 13 2, N.S.H.E. Retró FC 5 5, Football Factor Flor-Invest Kft. 2 8, Athletico Tricó Tefik FC 1 3, Nokedli FC Zrínyi FC 2 9. Szabadnapos volt a Pallag Team. A 8. forduló eredményei: Flor-Invest Kft. Athletico Tricó 3 1, Dragon Ball Joker 0 3, Tefik FC Santos 11 2, Öti- C.C. Nokedli FC 3 7, Pallag Team Zrínyi FC 9 1, Retró FC Football Factor 3 5. Szabadnapos volt az N.S.H.E. A 9. forduló eredményei: Pallag Team Öti-C.C. 4-3, Athletico Tricó Retró FC 10-3, Santos Flor-Invest Kft. 3 8, Football Factor N.S.H.E. 6 5, Joker Tefik FC 2 6, Nokedli FC Dragon Ball 0 9. Szabadnapos volt a Zrínyi FC. A 10. forduló eredményei: Retró FC Santos 5 1, Dragon Ball Pallag Team 0 1, N.S.H.E. Athletico Tricó 0 6, Tefik FC Nokedli FC 8 1, Öti-C.C. Zrínyi FC 0 1, Flor-Invest Kft. Joker 7 0. Szabadnapos volt a Football Factor. A Nádudvari Sportegyesület is részt vett egy nagyszabású 32 csapatot felvonultató megyei teremlabdarúgó tornán januárban. A csapat jól szerepelt, hiszen Hajdúböszörményben csoportjából tovább jutott, az egyenes kieséses szakaszban pedig a későbbi bronzérmes Derecske gárdája állta útjukat a nyíradonyi sportcsarnokban. A torna jól szolgálta a csapat téli felkészülését. Sakk: a nemzeti bajnokságban A 6. fordulóval folytatódtak idén az NB II. Barcza csoportjában a sakk bajnokság küzdelmei. A január 27-i összecsapáson Nádudvari Sakk SE hazai pályán szoros küzdelemben maradt alul a dobogóaspiráns Kazincbarcika VSC csapatával szemben ( ). Pontszerzőink: Mészáros András nemzetközi mester, Deák Sándor FIDE-mester, Magi Tibor, Czina Péter, Dudics Zoltán 1 1 pont, Lovas Péter 0,5 pont. A 7. fordulóban a Debreceni Sakkiskola Egyesületnél vendégeskedik a nádudvari csapat február 17-én, míg március 3-án az Első Miskolci Sakkiskola és Szabadidősport Egyesületet látja vendégül a 8. körben. Ismét sikeres asztalitenisz versenyt rendeztek január végén a művelődési házban. A pingpong versenyen helyezést értek el: Perge Fanni, Pergéné Nagy Szilvia, Korcsmáros Sándor, Modrovics Zoltán, Kovács Gergely és Lövei Sándor A nánásiak elleni második félidőben jól teljesített a védelem Szöveg és fotók: Marján László

10 10 VERSSAROK BALÁZS KRISZTINA ÉS RÁCZ ILDIKÓ 5.A A FARSANG Hetek óta minden gyermek izgatottan jelmezt tervez. Szárnyalhat a fantázia, anyunak kell megvarrnia. Felvirrad a farsang napja a ruháját mind felkapja. Mindegyik maszk nagyon csinos, hű de szép ott az a piros. A zenészek muzsikálnak, fürge lábak táncot járnak. A bohócok ugrándoznak, a pincérek fánkot hoznak. Sürög- forog a sok népség, reggelig tart a vendégség! Odahúz a szívem máma, menjünk el a maszkabálba! EMLÉKEZÉS PAPP FERENCNÉ (Lemák Julianna) halálának 10. évfordulójára, közelgő születés-, és névnapjára. Ma 10. éve hunytad le szemeidet óh, de hiányzik a jenléted. Szívünk fájdalma föl-föl jajdul érted, majd elcsitul, ha néha visszahoz az álmunk, azóta is várunk. Nélküled üres lett a házunk, 10 éve járjuk, nehéz, göröngyös utunkat, és tűrjük, viseljük a megbántásokat. Szűk 69 évet mért ki a sors Neked. Téged mindenki nagyon szeretett. Biztató szavaidat, védő karjaidat várjuk, és Isten kegyelmében hiszünk. EMLÉKEZÉS ID. POSTA SÁNDOR halálának 2. évfordulója alkalmából. Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, megpihenni tért drága szerető szíved. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt nem hozhatjuk vissza. Nehéz az élet nélküled, fájó szívvel siratni Tégedet. Egész életeden át dolgozva éltél, bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért dolgos két kezed. Nagyon fáj a szívünk, hogy örökre itt hagytál, hiába várunk vissza, többé nem jössz már. Bánatos feleséged, gyermekeid, menye, unokáid és a gyászoló család Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, SZABÓ ANTAL temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család Nádudvari Hírek A művelődési ház programjai Február 15. (péntek) 16 órától. (Valen)tini farsangi disco. Jelmezverseny, welcome csoki, tombola, zenei kívánságdoboz és tánc kifulladásig. Belépő: 500 Ft/fő, a jelmezben megjelenőknek ingyenes! Február 23. (szombat) 18 órától. Téli színház Nádudvaron. A Fogi Színház bemutatja: Randevú Párizsban, avagy szenteltvíz és kokain vígjáték 2 felvonásban. Szereplők: Harsányi Gábor,Farkasházi Réka, Beleznay Endre, Straub Dezső Csala Zsuzsa, Fogarassy András, Várkonyi András, Sáfár Anikó. Jegyár: 2000 Ft, 2200 Ft. Február 25. (hétfő) 10 órától. Vidám Vándorok Társulat farsangi műsora óvodásoknak. Belépő: 200 Ft/fő. Március 5. (kedd) 17 órától. Horoszkóp estek című előadássorozat keretein belül, a Halakjegy bemutatása. Belépés díjtalan! Március 8. (péntek) 17 órától a Nádudvari Amatőr Képzőművészeti Alkotókör kiállításának megnyitója. Dédapáról unokára Fenti címmel nyílt kiállítás a nádudvari K. Nagy fazekas családról Budapesten, a Hagyományok Házában február 1-jén. A március 22-ig látogatható tárlatot Hubert Erzsébet a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg. Az üknagyapa ( ) Mezőtúron inaskodott, ott bővítette a családban szerzett tudását, majd fia ( ) folytatta a családi hagyományt. Őt a második világháború után besorozták, majd hadifogoly lett, és 1946-ban 38 kg-osan tért haza. Pár év múlva. amikor megerősödött, folytatta a fazekasságot. Feleségével, Kukli Erzsébettel ekhós szekéren járták a környező falvakat, és használati edényeket árultak a vásárokon. (Különböző méretű fazekakat, tejesköcsögöket, mosdótálat, pogácsás tálakat, tányérokat, aratókorsókat stb.) Az ötvenes években ipart váltott, amit pár év múlva vissza kellett adni, mert nem bírták fizetni az adót és a járulékokat. Ekkor Hajdúszoboszlón virágkertészetet alapítottak, és hívták virágcserepet korongozni. Nyugdíjazásáig itt dolgozott, közben a műanyag cserepek miatt meg is szűnt ez a lehetőség. A fia ( ) megnősült 1969-ben, és fazekas iparos lett 1970-ben. Haláláig önállóan dolgozott, és feleségével vásárokon értékesítették az edényeiket. Halála után felesége, Vass Júlia vette át a munkáit. Megtanult korongozni, a munka többi fázisát férjétől már korábban megtanulta, hiszen együtt dolgoztak 12 évig ben Júlia kiváltotta az ipart, majd 1985-ben a Népművészet Ifjú Mestere, 1986-ban népi iparművész lett től, mint magánszemély dolgozik a fazekas szakmában. Fiaik, György és Zsolt más szakmában tanultak, de édesanyjuk ösztönzésére és segítségével újra visszatértek a fazekas szakmához.györgy (1970-) 2010-ben lett népi iparművész, Balatonalmádiba költözött, A kiállító K. Nagyok ott készíti az edényeit. Zsolt (1971-) 2005-ben lett a Népművészet Ifjú Mestere, 2006-ban népi iparművész. Gyermekei: K. Nagy Alexandra és K. Nagy Zsolt középiskolában tanulnak, egy-egy kicsit agyagoznak. Nagyon szeretnék, ha ők vinnék tovább a családi tradíciót. A K. Nagy család története A nádudvari K. Nagy család fazekascsalád története több évszázados múltra tekint vissza. Egy 1581-es dézsmajegyzékben három Korsós családdal is találkozhatunk, a későbbi századokból fennmaradt összeírásokban is ott szerepelnek a fazekassággal foglalkozó családok között a K. Nagyok (Korsós Nagy). A K. Nagy névben a K betű korsóst jelent, a köztudatban ez máig fennmaradt. A korsókészítők foglalkozásának jelölésében csak egy bő századdal később tűnik fel a Fazekas elnevezés, utalva arra, hogy viselői az agyagedények másik típusát készítik. A XVIII. században nagy számban éltek Nádudvaron a korsósok. Későbbi létszámcsökkenésük nagyban volt köszönhető a zselléresedés folyamatának, ugyanis a földjüket vesztett jobbágyok szívesen választották a fazekas szakmát megélhetési forrásnak. Nádudvaron az évben az Iparkamara jegyzékben 48 fazekas családot tartottak számon, köztük K. Nagy Gábort is. Az as évekre tulajdonképpen csak a Fazekas és K. Nagy család maradt meg. A K. Nagy (Korsós) család kiállító tagjai: K. Nagy György ( ) és fia: K. Nagy György ( ) és fia: K. Nagy György ( ) és fiai: K. Nagy György (1970-) (Balatonalmádi) és K. Nagy Zsolt (1971-) és gyermekei: K. Nagy Alexandra (1994-), K. Nagy Zsolt (1996-), valamint Dobiné Vass Júlia (1949-) volt K. Nagyné február MOZI Február 16. (szombat) 17:00 órától AZ ÖT LEGENDA Szinkronizált amerikai animációs film. (6 éven aluliaknak nem ajánlott) Február 19. (szombat) 19 órától LÁNYBÚCSÚ Szinkronizált amerikai vígjáték. (16 éven aluliaknak nem ajánlott) Február 22. (péntek) 19 óra TÜSKEVÁR Magyar családi film. (2012) Március 1. (péntek) 19 óra SINISTER Amerikai thriller. (18 éven aluliaknak nem ajánlott) Március 2. (szombat) 19 óra TEGNAP ÉJJEL Szinkronizált amerikai romantikus film. (12 éven aluliaknak nem ajánlott) Csillagoségbolt park a szomszédban Csillagoségbolt park a Hortobágyon címmel hallhattunk január végén Gyarmathy Istvántól, a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársától gondolatébresztő előadást. Az ember ezer szállal kötődik a világmindenséghez, első élménye az volt, hogy látta a csillagos égboltot. Ezzel kötődik az ember a világmindenséghez. A csillagok segítségével tájékozódott, mondákat, mítoszokat fűzött azokhoz. Különösen nagy jelentőséggel bírt a csillagos ég ismerete a pász - torok esetében, ez a pásztorkultúra része. Napjainkra azonban kihalnak ezek az ismeretek, melynek fő oka a fényszennyezés. Mit is értünk ez alatt? A hetvenes évektől egyre intenzívebb lett a világítás a városokban, túl sokat világítunk, és azt is rossz helyre (pl. gömb alakú lámpatestekkel). Egy-egy nagy-, és világváros fénye messzire megvilágítja az égboltot, elnyomva annak természetes csillagfényeit, becsapva az ott honos élőlényeket is. Jó és ésszerű világítással védekezhetünk ellene. Éppen ezért hozták létre az USA-ban azokon a területeken a csillagoségbolt parkokat, ahol még háborítatlan a csillagos ég. Magyarországon Zselic után másodikként a Hortobágyi Nemzeti Park is csatlakozott a mozgalomhoz. Az ország legnagyobb területe a Hortobágy, bár fényszennyezés a széli részein tapasztalható, de megfontolt és céltudatos munkával ezt szeretnék lecsökkenteni. Teszik ezt azért, mert A Tejút látványához mindenkinek joga van! és a felnövekvő nemzedékek is gyönyörködhessenek a téli égbolt csillagában a Sánta Katában (a Szíriusz régi magyar neve), a Kaszásban (Orion csillagkép), vagy a többiben. S. L. NÁDUDVARI HÍREK Városi közéleti lap Lapalapító: Nádudvar Város Önkormányzata 4181 Nádudvar, Fő út 119. Tel.: (54) , fax: 54/ A szerkesztőség tagjai: Felelős szerkesztő: Marján László Főmunkatárs: dr. Sutus Lenke Munkatársak: Aranyosné Nagy Erzsébet, dr. Sós Csaba, Varga Ildikó ISSN: Tördelőszerkesztő: Tirol László Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt.

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Hátrányos Helyzetű tanulók

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.május 26-án du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes Attiláné

Részletesebben

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította:

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KJ.: 21910 /2007. Melléklet: 3 Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására Összeállította: Dr. Kovács Zsuzsanna Közigazgatási és Jogi Főosztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján VKTT Egyesített Szociális Intézmény - Veszprém a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján VKTT Egyesített Szociális Intézmény - Veszprém 1 fő bentlakásos intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola biológia szakos középiskolai tanár A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben