Nádudvari. Képviselői értékelő Fogadóórát tartott városunkban január utolsó napján térségünk országgyűlési. Kezdődik a várt városközpont-fejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nádudvari. Képviselői értékelő Fogadóórát tartott városunkban január utolsó napján térségünk országgyűlési. Kezdődik a várt városközpont-fejlesztés"

Átírás

1 Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP február XVIII. évfolyam 2. szám Ára: 99 Ft Kezdődik a várt városközpont-fejlesztés Az előkészületek már folynak a városközpont-fejlesztés terén. Ehhez kapcsolódóan pedig aláírták a nádudvari városközpont-fejlesztési pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó szerződéseket a napokban. Nádudvar Város Önkormányzata nevében Beke Imre polgármester ( a fotón jobbról a második), míg a kivitelezők részéről Zagyva Zsolt Tibor az Enzymatic Kft., mint konzorciumvezető ügyvezetője (balról a második), Lőrinczi István a LŐ- SZÉL Kft. ügyvezetője (bal oldalt) és Bokor Péter a Sára-Épker Kft. ügyvezetője (jobb oldalt) szignózta megállapodásokat. Az önkormányzat megbízásából a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. megkezdte a 733 millió forintos városközpontfejlesztési beruházás, kivitelezést megelőző, előkészületi munkálatait, hogy a munkaterületet át tudják adni a kivitelezőknek. Hogy ez részletesen mit jelent az 569 millió forint vissza nem térítendő támogatással megvalósuló projekt esetében? Már lebontották az okmányiroda épületét, s megkezdték a polgármesteri hivatal hátsó részének bontását is. A Kossuth téren ideiglenes buszmegállókat alakítanak ki: a postával szembeni parkolóknál lesz leszállás, míg az ügyvédi irodával szemben a felszállás. Ezek a buszváró szigetek a biztonságos közlekedés miatt lettek kialakítva, s könnyen elbonthatók, ha már nem lesz rájuk szükség. Ezzel együtt megváltozik a Kossuth téren a forgalmi rend is. Az ideiglenes buszváró a korábbi húsbolt helyén üzemel az építkezési munkálatok ideje alatt A kerékpártároló és a húsbolt épülete megmarad, utóbbiban lesz átmenetileg a buszbérlet árusítás. A Jókai utcai kézilabdapálya öltözőépülete is bontás alatt van, hiszen az a terület is megújul. Ezek a munkálatok a közlekedésben okozhatnak átmeneti kellemetlenségeket, de a beruházás elkészültével egy megszépült városközpontja lesz Nádudvarnak. Az év első nádudvari babái Év elején szoktuk bemutatni városunk legfiatalabb polgárát. Eddig még nem volt példa arra de mindig olyan történik, ami addig még nem, hogy két újszülött egy napon választja Nádudvart lakóhelyéül. Január 3-án délelőtt született Apagyi László Gergely, míg pár órával később Szathmári Délia. Mindkét újszülöttnek, családjaiknak jó egészséget, hosszú életet kíván a Nádudvari Hírek szerkesztősége. (A két csöppség fényképes bemutatását a 3. oldalon olvashatják.) Képviselői értékelő Fogadóórát tartott városunkban január utolsó napján térségünk országgyűlési képviselője, Bodó Sándor. Ennek apropóján kérdeztük az aktualitásokról. A 2012-es évet a nagy horderejű változások jellemezték, ami nem önmagáért való volt. Az emberek, a települések, az ország érdekében változtatni kellett az életünket korábban meghatározó szabályokon kezdte Bodó Sándor. Változtatni kellett a pénzügyek világában. A lehetőségekhez mérten segíteni kellett a devizahiteleseket, meg kellett szüntetni ezt az uzsorás hitelezési formát. Az állam és az önkormányzatok közötti munkamegosztás során a települések olyan feladatokat voltak kénytelenek elvégezni, amire az állam nem adott pénzt, így a falvak, városok eladósodtak. Az 5000 fő alatti települések teljes adósságállományát, míg az e fölöttiek adósságállományának 40-70%-át rendezi az állam. Nádudvar is jogosult 40%-nyi adósságától megszabadulni. Az évek során felgyülemlett adósság rendezése mellett, a költségvetési hiány csökkentése érdekében indokolt volt állami támogatásra pályázni (ÖNHIKI), amelynek elnyert összege Nádudvaron forint. Ez az összeg a város további zavartalan működéséhez elengedhetetlenül szükséges. Értékteremtő közfoglalkoztatást kellett szervezni, hiszen sehova sem vezetett az a módszer, hogy a közmunkások céltalanul kísérgették egymást. Ugyan a munkafegyelem területén még vannak javítani valók, de a mezőgazdasági termékek előállítása, a csatornák, utak karbantartása látható eredményt teremtett. Az önkormányzatokat és intézményeiket két fontos változás is közvetlenül érintette: a járási hivatalok kialakítása és az oktatás átszervezése. A járási hivatalok kialakítása volt a zökkenő mentesebb, ez talán annak is köszönhető, hogy több idő volt rá, illetve az itt dolgozó szakemberek korábban is ezen a területen tevékenykedtek. A járási hivatalok esetében a legfontosabb cél, hogy az emberek lakóhelyükön intézhessék az ügyeket, megvalósult. Nádudvaron minden szolgáltatás elérhető, ami eddig is elérhető volt. Sőt a kormányhivatal helyi kirendeltségének köszönhetően közelebb is jöttek az emberekhez a szolgáltatások. Persze a költözködés akár egy családi nagyfestésnél, kisebb fennakadásokkal járt. Itt Nádudvaron például, néhány napot kellett várni a telefonvonalra. Az oktatás átszervezése is egy nagyléptékű, s komplex feladat. A tankerületek kialakításában is kivétel nélkül oktatásügyben dolgozó szakemberek vettek részt, de nem volt előttük kitaposott út, ezért akadtak megoldandó feladatok. Úgy tudom ez Nádudvaron komolyabb fennakadást nem okozott. Az egész átalakulást három szakaszra lehet osztani. Az első, a technikai átvétel az év végével megtörtént, a szakmai jellegű feladatok átadása az idei tanévre betart, míg az oktatás tartalmi megújítása folyamatos feladat ez a következő tanévtől várható. Nádudvar számára fontos, hogy járásilag Hajdúszoboszlóhoz tartozik, hiszen eddig is ez volt a természetes irány a közlekedésben, az oktatásban és más területeken is. Bodó Sándor, térségünk országgyűlési képviselője Összegezve: a szükséges korrekciókat elvégezve a folyamat jó úton jár. Nádudvar jó úton jár a fejlesztések terén, de a pályázati folyamatok hoszszúak az ötlettől a megvalósításig. Néha pontosítás szükséges, hogy minden naprakész legyen. Az is előfordulhat, hogy olyan nagy horderejű pályázatoknál, mint a városközpont-fejlesztés, vagy a csatornázás banki finanszírozást is igénybe kell venni. Mint a megyei közgyűlés elnökét is kérdeztük Bodós Sándort a várható pályázati lehetőségekről től új tervezési ciklus kezdődik, a pontos keretösszeg még nem tudható. A miniszterelnök ígéretét bírjuk, hogy a helyismerettel rendelkező megyei önkormányzatok kezelhetik a teljes uniós forrás 10%-át. A fejlesztések csapásiránya már megvan: a komplexebb fejlesztések, illetve a gazdasági szereplők kapnak nagyobb szerepet. Már elindultak minisztériumi és a megyei szintű előkészítések, utóbbiaknak döntés-előkészítő szerepük lesz inkább, míg a minisztériumok irányító hatóságként vesznek részt a folyamatokban. Az önkormányzatokkal is szoros az együttműködés: különböző munkacsoportokba delegálnak tagokat.

2 2 Nádudvari Hírek február Január 8-án tartotta rendkívüli ülését a testület. Napirendi pontként a műszaki ellenőri és a FIDIC szerződéses rendszer szerinti mérnöki feladatok ellátására a Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése elnevezésű projekt (szennyvízcsatorna fejlesztés III. üteme) ajánlati felhívását tárgyalta meg és fogadta el a testület. Következő rendkívüli ülését január 11- én tartotta a testület. A tárgyalt napirend Nádudvar Város Önkormányzat adósságának az állam által részben történő átvállalása volt. A Parlament a Magyar Állam évi költségvetéséről szóló törvényben rendelkezett arról, hogy az állam részben átvállalja az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települések települési önkormányzatának december 31-i, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét, amely pénzügyi intézmény felé áll fenn, és kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon alapuló, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson alapul. Az adósságátvállalás százalékos mértékét az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a június 30-i adóerő-képesség egy lakosra jutó összege alapján önkormányzatunknál 40%-ban állapította meg. A végleges %-os mérték meghatározására személyes konzultációt követően kerül sor. A minisztériumok legkésőbb február 28-áig megállapodást kötnek önkormányzatunkkal. A képviselőtestület kinyilvánította, hogy az adóssága Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni a törvényben előírt feltételekkel. Az adósság átvállalásáról február 1-jén tárgyalt az önkormányzat vezetése és a minisztériumi delegáció. A képviselő-testület január 31-én tartotta rendes ülését. A testület tárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. kezdeményezésére a évi viziközmű-szolgáltatás biztosítása érdekében a koncessziós díj idei részletének elengedéséről szóló javaslatot. A képviselő-testület a vita után a kérésnek Januári döntések nem adott helyt, felhatalmazta Beke Imre polgármestert, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kérjen az önkormányzat állásfoglalást arról, hogy a kiesett bevételeket hogyan és kinek a kötelezettsége kompenzálni a közmű szolgáltató számára. Második napirendi pontként a képviselők a közterület használatáról szóló rendelet módosítását tárgyalták és fogadták el. A módosítással a korábban jegyzői hatáskörbe helyezett közterület használati engedélyek kiadása polgármesteri hatáskörbe került, ezen kívül a közterület használat díjait módosította a testület. Harmadik napirendi pontként a képviselő-testület idei munkatervét vitatták meg és fogadták el. A munkaterv rögzíti a rendes ülések időpontját, illetve az egyes ülésekre tervezett előre ismert napirendi pontokat. Negyedik napirendi pontként Nádudvar Város Önkormányzat közép-, és hoszszútávu vagyongazdálkodási tervét tárgyalta meg a képviselő-testület. A vagyonnal való gazdálkodás alapelveit és fő célkitűzéseit rögzítő határozatot a képviselők elfogadták. Ötödik napirendi pontként a Jövő Záloga Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., a Nagy-Szivárvány Alapítvány és a Magyar Kereskedelem és Vendéglátás Fejlesztéséért Alapítvány tulajdonában levő üzletrészek kapcsán mondott le a testület, mint a kft. egyik tulajdonosa az elővásárlási jogáról. Hatodik napirendi pontként az Európa a Polgárokért pályázati felhívásra beadandó pályázatról döntöttek a képviselők. A pályázat beadását támogatták. Az elfogadott cél szerint az önkormányzat 7000 euró összeget pályázott meg, hogy a városnapi rendezvények önkormányzat által vállalt költségeit csökkentse, illetve a testvérvárosi küldöttségeket idén is a megfelelő színvonalon vendégül láthassa. Hetedik napirendi pontként az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának tavalyi évi inflációval való emelését fogadta el a testület. Nyolcadik napirendi pontként a labor és egészségügyi szolgáltatások díjának módosítását fogadta el a testület. Az emelés az épületfenntartási költségekhez való hozzájárulás végett volt indokolt. A február 1-jétől érvényes díjak írásunk végén, táblázatban szerepelnek. Különfélék között elsőként az Ady Endre Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói állásának betöltésére kiírt pályázatot tárgyalta meg és fogadta el a testület. Másodikként a január 8-i ülésen elfogadott ajánlati felhívás javítását fogadták el. A javításra azért volt szükség, mert január 11-én hatályba lépett egy jogszabályváltozás, amelyet a folyamatban lévő, már kiírt közbeszerzési eljárásokban is alkalmazni kell, ezért a testület a szállítói előlegre vonatkozó biztosíték mértékét csökkentette a kormányrendelet előírásának megfelelően. Harmadikként a Julianna Alapítvány és az önkormányzat által 2011-ben kötött konzorciumi megállapodástól való elállásról tárgyalt a testület. Az államigazgatás átszervezése valamint a köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele miatt a felek által megkötött konzorciumi megállapodásban az önkormányzat által vállalt kötelezettségeknek a megváltozott feltételek miatt nem tud eleget tenni Nádudvar városa, ezét a képviselő-testület elállt a megállapodástól. Negyedikként a testület Nádudvar Város Önkormányzat és a Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról döntöttek a képviselők. Az államháztartási törvény előírásainak változása miatt a korábbi gyakorlattól eltérően idéntől április 30-ig kell a testület elé benyújtani a következő évi költségvetésről szóló koncepciót. A testület arról döntött, hogy a megállapodást ebben a pontban összhangba hozza a törvényi szabályozással, s a megállapodás többi rendelkezését mivel nem indokolt nem mó-dosítja. Ötödikként a város hulladékgazdálkodásáról szóló rendelet módosítását tárgyalta meg a képviselő-testület. A hul ladékról szóló évi CLXXXV. törvény január 1-jétől kivette az önkormányzat ármegállapítói hatásköréből a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjainak megállapítását; arra a Magyar Energia Hivatalt jogosította fel a jogszabály. Emiatt a testület a hulladékdíj megállapításra vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezte. Hatodikként a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítását vitatták meg. A jogszabályi előírások szerint a gazdasági társaságok társasági szerződésében, alapító okiratában fel kell tüntetni az alapító adószámát, a cég ügyvezetőjének adóazonosító jelét, születésének helyét és idejét. A kft. felügyelő bizottsága tagjainak megbízatását meghosszabbította a testület. Az alapító okirat módosítását elfogadták. Dr. Sós Csaba A február 1-jétől érvényes labor és egészségügyi szolgáltatások díjai Egyéb egészségügyi szolgáltatási térítési díjak vérvétel és vizeletvizsgálat együtt: 250 Ft/nap csak vérvétel: 250 Ft/nap csak vizeletvizsgálat, (vizsgálatra elküldve): 250 Ft/nap Egyéb terápiás és gyógytorna térítési díjak: fizioterápia és gyógytorna együtt: 500 Ft/nap csak fizioterápia. 500 Ft/nap csak gyógytorna. 500 Ft/nap NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár IGAZGATÓ (MAGASABB VEZETŐ) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, június 1. napjától május 31. napjáig szól. A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Ady tér 10. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár vezetőjének feladata a közművelődési, és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép-, és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók. Pályázati feltételek: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése és legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő területen, vagy könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy főiskolai könyvtárosi képzettség, idegennyelv-ismeret, melynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, és legalább 5 éves könyvtárban szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen előélet, cselekvőképesség, a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan időre kinevezhető. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok hitelesített másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul. A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban június 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 30. A pályázat elbírálásának határideje: május 31. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve Nádudvar, Fő út 119. sz. A borítékra kérjük ráírni: Intézményvezetői pályázat

3 2013. február Nádudvari Hírek 3 Az év első babái (Folytatás az 1. oldalról) Az új évben január 3-án tíz óra tizenöt perckor látta meg a napvilágot Apagyi László Gergely. Testsúlya 3300 gramm, hossza 54 centiméter volt születésekor. Édesanyja Sallai Ildikó, jelenleg gyes-en van és főállású édesanyaként kevés szabadidővel rendelkezik. A boldog apuka Apagyi Tibor egy debreceni cég nemzetközi tehergépkocsi vezetője, munkája miatt kevés időt tud csak a családjával tölteni. Rajtuk kívül a négy éves bátyó, Tibor Marcell várta már türelmetlenül a kis jövevényt. Bár a szüléskor adódott egy kis komplikáció, azt már mind elfeledték, hiszen László Gergely ügyes kisbaba. Jó étvágyú, és óraműszerűen ébred 3-3 és fél óránként. A tesó is jól tűri, hogy már nem csak ő van a középpontban, és a pici is hozzászokott a körülötte tevékenykedő bátyushoz. Anyuka és pici fia egyre jobban megismerik egymást. A nagyszülők, testvérek és a baráti társaság igyekszik minél többet segíteni. Apagyi Tibor Marcell és Apagyi László Gergely Néhány órával lemaradva, tizenhét óra húsz perckor érkezett Szathmári Délia 3400 grammal és 54 centiméterrel. Édesanyja Katona Henrietta szintén gyes-en van (előzetesen a KITE Zrt.-nél dolgozott), édesapja Szathmári Lajos a takarmánykeverőben gyártásvezető. Családjukban a két és fél éves Polett várta már nagyon a kistesót és nagyon örül, hogy köztük van. Kifejezetten érdeklődő, fürdés nem maradhat el nélküle és szoptatáskor is jelen van. Szeretgeti, ölelgeti a hugicát, ő pedig megadóan tűri. Máris nagy az összhang közöttük, állandóan mondja is a kicsinek, hogy ne nyúljon a darázshoz, mert megcsípi. Hiába, nem lehet elég korán elkezdeni a nevelést. Édesanyja szerint Délia álomgyerek, bár egy kicsit szoktak éjszakázni, főleg hajnalozni. ilyenkor elég aktív, keveri még a nappalt az éjszakával. De gyorsan befejezi a szopást, hamar jól lakik és tele pocakkal még szebb a világ. Szathmári Délia nővére óvó kezeiben (Fotók: magánarchívum) A járási hivatal nádudvari kirendeltségéről A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeként január 1. napján megkezdte működését a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal a hajdúszoboszlói járás területén, ahová Nádudvar is tartozik. A Járási Hivatal célja és rendeltetése, hogy biztosítsa a járást alkotó településeken élő állampolgárok ügyeinek, megoldásra váró problémáinak lehetőleg helyben történő, gyors, hatékony, törvényes, ügyfélközpontú ügyintézés mentén történő kezelését, intézését. A Járási Hivatalnál intézhető nagyobb jelentőségű ügycsoportok: Okmányirodai ügyek (gyakorlatilag mindazon ügyek, amelyek korábban is idetartoztak: személyi adat-és lakcím ügyek, egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek, járművezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek stb.), szociális ügyek (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság) gyámügyek (a korábbi jegyzői gyámügyek, valamint a korábbi városi gyámhivatal ügyek), falugazdászhoz kapcsolódó ügyek, építéshatósági-építésfelügyeleti ügyek, földhivatali ügyek, népegészségüggyel kapcsolatos ügyek (ÁNTSZ), Munkaügyi Kirendeltséghez kapcsolódó ügyek. Nádudvaron is működik kormányhivatali kirendeltség a Fő u. 76. szám alatt, azaz a Tolbuhin utcai volt iskolaépületben. A bejárat a Tolbuhin utca felől található. Itt a nádudvari kirendeltségen Okmányiroda, Gyámhivatal és a szociális ügyekben illetékes Hatósági Osztály működik. Ezek ügyfélfogadási rendje lentebb olvasható. A kirendeltség telefonon is elérhető az (54) és (54) számokon. Van egy központi cím: ahová megírhatják kérdéseiket. A Járási Hivatal részletes feladata és hatásköri jegyzéke megtalálható a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal honlapján, a www. kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar elérhetőségen. Az ügyintézés és az ügyfélfogadás rendjét és idejét úgy alakították ki, hogy figyelembe vették az eddigi ügyfélfogadási időrendet, valamint a helyi sajátosságokat. Bővítették az okmányiroda ügyfélfogadási idejét, valamint a hét minden munkanapján lehetőséget kínálnak ügyfeleiknek a szociális illetve gyámhivatali ügyeik intézésében. A szintén a Járási Hivatalhoz tartozó Falugazdász iroda a megszokott helyen, a Kossuth tér 17. szám alatt működik tovább. Ügyfélfogadási rend: Okmányiroda Hétfő: Szerda: Csütörtök: Péntek: Gyámhivatal Hétfő-csütörtök: Péntek: Hatósági Osztály (szociális ügyek) Hétfő-csütörtök: Péntek: Falugazdász Kossuth tér 17. tel: 70/ Hétfőtől-csütörtökig Pénteken

4 4 Nádudvari Hírek február Nádudvaron január 1. és január 31. között 7 bűncselekmény, 1 magánlaksértés, 1 önbíráskodás, 1 lopás és 4 betöréses lopás történt, melyek közül a vagyon elleni bűncselekmények az alábbiak voltak. Január 1-jén óra körüli időben ismeretlen személyek a Ságvári Endre utca egyik lakásának ajtaját befeszítették, majd a lakásba bementek, de a sértett őket megzavarta, így onnan elmenekültek. Január 3-án óra és január 5-én óra közötti időben ismeretlen személy a Hajnal utca egyik lakatlan lakóházának melléképületébe a zárat kifeszítve bement és onnan 1 db. 100 literes villanybojlert, 1 db. akkumulátort, 2 db. csaptelepet, 1 db. fém garázsajtót, több villanykapcsolót és kéziszerszámot tulajdonított el. Január 10-én órát megelőző időben két nádudvari lakos Nádudvar külterületén, a Vajó zugi dűlőút mellett, a Nagisz Zrt. kezelésében lévő szivatytyú-átemelő műtárgyról 2 db I-profilú vasgerendát kísérelt meg eltulajdonítani, de a rendőrjárőrök őket tetten érték, elfogták és előállították a rendőrőrsre. Január 25-én óra körüli időben két helyi lakos megjelent a Vas utca egyik lakásánál és egyikük a sértett elmondása szerint az ott lakótól kezében egy késsel pénze megadását követelte. Az elkövetőt a rendőrség elfogta, majd őrizetbe vette. Január 26-án éjszaka ismeretlen személy a Hámán Kató utca egyik lakása hátsó ajtajának üvegét betörte, majd a lakásba bemenve a konyhából 1 kg szalonnát, 1 db margarint, 2 db konzervet, 1 kg zsírt és 2 db ételhordóban lévő főtt ételt tulajdonított el. Január 31-re virradóan ismeretlen KÉK HÍREK személy vagy személyek három lakatlan lakóházat törtek fel. A Puskin utca egyik lakatlan lakásának hátsó ablakát betörve onnan egy gázpalackot és tüzelőt tulajdonítottak el. A Szíkoldal egyik lakatlan lakásának melléképületéből egy villanymotort, egy flexet, kettő fúrógépet, valamint az udvarról 6-7 darab tyúkot tulajdonítottak el. Az Ady Endre utca egyik lakatlan lakásának melléképületéről a lakatot lefeszítve, onnan egy hegesztőtrafót, egy oxigénpalack különböző alkatrészeit, valamint az udvarról vaslemezt, réz csaptelepeket és egy gázpalackot tulajdonítottak el A nádudvari polgárőrség információi alapján a délelőtti órákban elfogásra került egy helyi lakos, akinek a lakásán tartott házkutatás eredményeként a Szíkoldalról eltulajdonított tárgyak szinte hiánytalanul előkerültek, melyek lefoglalásra kerültek. Kérem a lakosságot, hogy segítse a rendőrség munkáját, s amennyiben a fenti eseményekkel kapcsolatban, az ismeretlen elkövetőkre vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, vagy lakása ideiglenesen lakatlanná válik, értesítse a rendőrséget vagy a város körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentő adatait zártan kezeljük: Mészáros László r. tőrm. körzeti megbízott 06 30/ Szabó László r. ftőrm. körzeti megbízott (még nincs telefon). Nádudvar Rendőrőrs 06 54/ vagy 06 30/ Rendőrkapitányság ügyelete 06 52/ vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok. Dr. Gali Sándor r. alezredes kapitányságvezető KEDVENC KÖNYVEM Papp Ágnes könyvek iránti szeretete még gyermekkorából fakad, akkor Benedek Elek meséi ragadták meg képzeletét. Ahogy gyarapodott az ismerete, szélesedett a látóköre, több ismeretre vágyott, elkívánkozott a mesék világából. Jöttek Karl May indián könyvei majd később Stendhal, Ken Follett, Wilbur Smith művei. Ági a következőképpen vall az olvasásról: az olvasásban az a csodálatos, hogy az olvasót nem korlátozza semmi csak a fantáziája, hogy az író által leírt tájat, eseményeket, szereplőket milyenné tudja megformálni a képzeletében. Min den olvasó másként látja a tájat, másként éli meg az eseményeket, hiába ugyanazt a könyvet olvassa. Ezért jobb egy könyv egy filmnél, még ha több időt töltünk is el az olvasással. Én egyszerűen szeretek ol vasni, örömet ad, boldoggá tesz. Legutóbb Ken Follett: Veszélyes gazdagság című könyvét olvastam. A 19. században, Angliában játszódik a történet, melynek középpontjában egy hatalmas vagyonú bankárcsalád áll. A könyv az ő felemelkedésükről, a hatalomért, a pénzért folytatott küzdelmükről szól, nem riadva vissza semmitől sem. Rendkívül olvasmányos, sok ágon futó történet, tele izgalmakkal, váratlan fordulatokkal. Van benne kaland, szerelem, álnokság, szenvedély és halálos veszedelem. Nagyon érdekes könyv, a Follettől megszokott fordulatos és változatos meseszövéssel; remekmű. Nem ez az első könyv, amit olvastam tőle, de most is meglepett, hogy mennyire nagyszerű író. N. E. A Nádudvari Polgárőr Közhasznú Egyesület 2012-ben is aktívan működött együtt a rendőrséggel és az önkormányzattal, illetve annak intézményeivel. Legfontosabb feladatuknak továbbra is a Nádudvaron elő emberek közbiztonságának, vagyonvédelmének biztosítását, bűnmegelőzési-, közlekedésbiztonsági, természet-, és környezetvédelmi feladatok ellátását, valamint az egyesületük működési területén közbiztonsági, bűnmegelőzési célú álló, mozgó figyelő és jelzőszolgálat működtetését tekintik. Az őrző, figyelő, járőr, és az egyéb szolgálat 2012-ben 2137 órát tett ki, amely nem tartalmazza az értekezletekre és továbbképzésekre fordított időt. Ezzel együtt 399 egyéni szolgálatot teljesítettek a bűnmegelőzés területén. Egész évben a Kövy Sándor Általános Iskolában napi 8 órás szolgálatot adott két fő. Közel 200 óra zebraszolgálatot adtak egész évben. A rendőrséggel közös szolgálat is igen magas, 2013 óra volt, amelyet 278 szolgálat alatt teljesítettek a polgárőrök. A rendőrséggel közösen 45 akcióban vettek részt, 3 fő országos körözöttet fogtak el, 14 fő előállításánál segédkeztek, 5 fő ittas vezető elfogásánál voltak jelen, 5 baleset forgalom irányításánál végeztek munkát, 13 fő elfogásában vettek részt. Szolgálataik során 38 esetben adtak jelzést, a helyi körzeti megbízottaknak, hogy valamilyen jogsértő Eredményesen és önkéntesen cselekmény elkövetését tapasztalták. Részletes éves beszámolójukban napra pontosan rögzítik a fontos eseményeket, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a település közbiztonságának megőrzéséhez. Egyúttal köszönetet mondanak a Nádudvari Rendőrőrs dolgozóinak a tartalmas közös szolgálatokért. Az utánpótlás-nevelés szempontjából igen fontos, hogy az általános iskolában 12 fős ifjú polgárőr csoport működik Hírzics Miklós vezetésével. A csoport létrahozásának célja egy olyan tudatos, jövőt építő munka, amely egyszerre szolgálja a gyerekek, az egyesület, valamint az iskola érdekeit is. Minden nap segítik az iskolákba érkező gyerekek átkelését. A évben 811 órát töltöttek a közterületeken, annak érdekében, hogy a nádudvari lakosok nyugalomban és biztonságban pihenjék ki a dolgos hétköznapok fáradalmait. Mindezt önként, önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül teszik. Az egyesület vezetését és képviseletét évben is választott tisztségviselők látták el, akik az alábbiak: Molnár István elnök, Harsányi László alelnök, Kocsis Zoltán titkár, Barta Imre elnökségi tag, Dudás Zoltán elnökségi tag, Beke Antal ellenőrző bizottsági tag, Ludman Tibor ellenőrző bizottsági elnök. Az egyesület létszáma jelenleg 37 fő, s négy fiatallal gyarapodott egy év alatt. M. L. Nemzeti énekünk: a Himnusz A 190 éves költeményről értekeztek Nádudvaron a megszületése alkalmából az évforduló előestéjén. Huszonnégy éve ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját január 22-én ban ezen a napon datálta és írta alá Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc a Himnuszt. Előzetesen vannak jelek, hogy Álmosdon már írt hozzá vázlatokat, és bár sokan vitatják, de egy nap alatt vetette papírra Csekén. Azóta ez a kis Szatmár megyei falu valóságos zarándokhellyé vált. Nem közénk való vallotta róla Wesselényi Miklós értvén ez alatt, hogy valamennyiüknél különb, eszményi figurája korának a költő. A másik nagy hazafi Petőfi, amikor Szatmárcsekére látogatott, azt mondta Kölcsey sírjánál, hogy ha fia születik, oda viszi megtanulni a hazát. A Himnusz, alcíme A magyar nép zivataros századaiból a romantika korában készült, visszamegy a múltba, a magyar költészet szintézise. Költője nem merengésnek szánta a verset, hanem tettekre akart sarkallni. Bár ban készült a mű, megjelenésére csak 1828-ban került sor. Később, 1844-ben megzenésítette Erkel Ferenc, aki Esz-dúrban négyszólamú vegyes karra írta, méltóságteljes, ünnepélyes hangnemben. Először július 2-án mutatták be a Nemzeti Színházban, augusztusban pedig már kétszer is elhangzott nagyobb tömeg előtt, mint a nemzet himnusza. Zenéje lendületes lenne, hisz verbunkos zenei alapra komponálta a szerző, de az idők folyamán lelassult, főleg az éneklés miatt ban Dohnányi Ernő áthangszerelte a korszellem kívánalmainak megfelelően, dagályosabbá tette, ekkor került bele a pergődob és cintányér, ami az eredeti kottában nem volt. A Rákosi korszakban nem volt szabad énekelni, csak a zenekari változata élt. Közös versmondáson és éneklésen túl, igen élvezetes stílusban elemezte nemzeti énekünket Koi Balázs nyíregyházi főiskolai tanár, amellett, hogy történelmi és irodalmi környezetbe helyezte a vers születésének történetét. Mi a dolgunk nekünk, ma élő utódoknak? Először is ismerjük meg a Himnuszt, tanuljuk meg, hogyan kell viselkedni éneklése, szavalása alatt. A végső tanulság pedig, hogy akaratunk átsegít sok bajon, eljön a jobb esztendő, mely csak a mi akaratunkon múlik. S. L.

5 2013. február Nádudvari Hírek 5 Méltán lehetünk büszkék rájuk (Fotó: Varga Ildikó) Jól tanulnak, jól sportolnak Százhatvan Hajdú-Bihar megyei általános iskolást köszöntöttek január 10-én a Megyeházán. Az elismeréshez legalább 4,8 tizedes tanulmányi átlag, valamint hazai és nemzetközi versenyeredmény kellett. Itt adták át a díjakat a megye diákolimpiai bajnokainak is. Az ünnepeltek között tíz nádudvari diák is volt. Ők azok, akik tudásukat, logikájukat a sportban is nagyszerűen kamatoztatták, akikre felnézhetnek társaik. Név szerint: Barát Petra Barbara 5.a, Székely Gabriella 5.a, Rácz Amarilla 5.c, Vida Nikolett 5.c, Tóth Tamás 6.b, Bodnár Norbert Tibor 6.d, Pinczési Anna Réka 7.a, Boldizsár Niké 7.b, Kiss Viktória 8.a és Czina Péter 6.b. Peti az olimpikonok kupáját is átvehette. Reméljük, még sok sikerben lesz részük, s hogy követőik is akadnak! Gratulálunk! Kitüntetett aerobikosok Méltán büszke Örvendiné Edit az aerobikos tanítványaira, hisz ott voltak január 10-én Debrecenben, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés által díjazott sportolók és edzők ünnepségén a Megyeháza Árpád termében. A jól tanuló jól sportoló általános iskolai kategória aerobik díjazottjai között van: Barát Petra Barbara, Kiss Viktória, Pinczési Anna Réka, Rácz Amarilla, Székely Gabriella, Boldizsár Niké. Január 12-én az Ady Endre Művelődési Ház színháztermében színes gálaműsort adott az Edit Fitnesz Stúdió. Dance és step kategóriás versenyzői nyertes versenyszámaikkal, a különböző korcsoportbeli versenyzők pedig színes, igen látványos műsorszámaikkal osztatlan sikert arattak a tiszteletükre összegyűlt népes, hazai közönség előtt. Decemberi eredmények: December nyolcadikán, Budapesten volt az év utolsó aerobik versenye, melyen a nádudvari Diák Sport Egyesület három csapattal indult a kence és stop kategóriában. 7 éves csoport dance kategória. I. helyezés: Balla Ágota, Deák Mirjám, Kovács Melitta, Rácz Lorina, Mónus Ditta éves korosztály step kategória. I. helyezés és dance II. helyezés: Burkovics Virág, Kiss Melinda, Gábor Rea, Kocsis Alexandra, Székely Boglárka, Rácz Amarilla, Nagy Krisztina éves korosztály step kategória. I. helyezés: Kiss Viktória, Barát Petra, Boldizsár Niké, Varga Nóra, Pinczési Anna. Felkészítő: Örvendi Sándorné Edit. N. E. Az Edit Fitnesz Stúdió nevében itt mond köszönetet Örvendi Sándorné, először a szülőknek, akik évről-évre segítik és támogatják gyerekeiket a sikerek elérésében, nem kis anyagi terhet vállalva ezzel. Külön köszönet illeti meg Nagyné Juhász Ildikó önzetlen segítségét, aki évek óta külső támogatókat szerez egyesületünknek, hisz a fellépő ruhák, nevezési díjak, utazási költségek, a szövetség felé befizetendő tagdíjak mind-mind jelentős anyagi kiadások. Itt szeretnénk megköszönni a Kövy Sándor Általános Iskola, Nádudvar Város Önkormányzata, a KITE Zrt., a NAGISZ Zrt., és a Sajt Kalmár Kft. támogatását, segítségét. A Nádudvar Város Sport és Kulturális Alapítvány által kiirt pályázatának megnyerésével, új fellépő ruhákat tudtunk venni a gyerekeknek. Ahhoz, hogy terveinket megvalósíthassuk további önzetlen támogatók segítségét várjuk, hisz annyi a tehetséges gyermek, hogy távlati céljaink között szerepel a nemzetközi versenyekre való kijutás is nyilatkozta Örvendi Sándorné, a versenyzők felkészítője. A legszebben beszélő nádudvari iskolások (Fotó: magánarchívum) Szépen beszélők Szép magyar beszéd címmel a Kazinczy verseny városi döntőjét tartották január 24-én, a városi könyvtárban. Az 5-6.osztályosoknál az alábbi sorrend alakult ki: 1. Végh Darinka 6.a, 2. Nagy Krisztina 5.c, 3. Gábor Rea Fruzsina, 4. Lember Lili 5.c, 5. Tóth Henrietta 5.d, 6.Horváth Attila 6.b. A 7-8. évfolyamosok helyezései:1. Lovas Míra 8.c, 2. Jankó Erzsébet 7.b, 3. Nagy Angéla 8.a, 4.Ádám Anett 8.d, 5. Garai Petra 7.a, 6.Nagy Edina 7.d. Építészeti remekek érdektelenül A Budapesti Városvédő Egyesület összeállított egy Európa Nostra-díjas, magyarországi értékeket bemutató kiállítási anyagot, megjelenítve hazánk építészetének sokszínűségét. A február 1-jén, csekély érdeklődés mellett nyílt kiállításon mintaszerűen felújított régi épületek fotói láthatók, amelyek a helyreállítást követően méltán hirdethetik Európa kulturális-építészeti örökségének megőrzését. Az Europa Nostra" címen futó vándortárlat február 20-ig megtekinthető az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár kiállító terében. A magyar kultúra napján az ország számos iskolájában megemlékeztek a Himnusz születésének 190. évfordulójáról. Nádudvar is csatlakozott az országos kezdeményezéshez, ahol a diákok együtt szavalták el a Himnuszt Gyermekbajnokságra készülve Képünkön a legfiatalabb, az U9-es korosztályban szereplő fiú szivacskézilabda csapat látható. Mindannyian január 1-je után születtek, de a legfiatalabb tagjai 2005-sek. A szivacskézilabdában a játékot csökkentett pálya-, és kapumérettel játsszák, szivacslabdával, 5+1-es felállásban. A srácok az Erima gyermekbajnokságban fognak versenyezni, a Nádudvari Akarat Sportkör színeiben. A felvétel azon az edzésen készült, amelyiken, súlyos sérüléséből visszatérve, először vett részt Oláh Máté Bendegúz. A gyermekek heti három edzéssel készülnek a bajnokságra. A Hajdú - böszörményi TE utánpótláscsapatával vívott legutóbbi edzőmérkőzés, már bizakodásra adott okot vélte Kiss Zsolt edző. Itt említjük meg, hogy az előző számban megjelent U11-es csapat fotóján nem szerepel, de játszott Czina Péter is. A fiú szivacskézilabda csapat A mester és tanítványai, Örvendiné Edit díjazott diákjaival

6 6 Nádudvari Hírek február Kézműves oktatók nemzetközi tanulmányútja A Jurtakör Nonprofit Kft májusában mobilitási pályázatot nyert. A Tempus Közalapítvány, Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci alprogramjához nyújtottunk be pályázatot. Ennek eredményeként a nádudvari szakiskola kilenc kézműves szakmában oktató szakembere vehetett részt egy kéthetes finnországi tanulmányúton, az idei tanév őszén. A program célja a finn oktatási rendszer tanulmányozása, a finn kézműves iskolák (Petäjävesi, Jyväskylä, Oulu) oktatási programjának megismerése, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának, illetve a vállalkozás és a marketing oktatásának tanulmányozása. Utunkat megelőzte egy 25 órás intenzív angol nyelvi felkészítés. Az egyes mesterségekhez kapcsolódó angol nyelvű szakkifejezéseket ismerhettük meg, melyeket a tanulmányút során lehetőségünk volt alkalmazni. Az első kézműves szakképző iskola, amit meglátogattunk Petäjävesiben volt. Megismerkedtünk az iskolában oktató kollégákkal, meglátogattuk a műhelyeiket, a textiles, a nemez-, a szövő, a textilnyomó, a kerámia, a fotó-, a fafaragó, a kovács és az ékszerkészítő műhelyeket. Betekintést nyerhettünk a gyakorlati oktatásba. Hasonló kézműves iskolában voltunk Jyväskylä-ben és végül Oulu-ban. Bemutattuk a Nádudvaron folyó kézműves oktatást a fogadó intézmények mestereinek és diákjainak, akik érdeklődéssel hallgatták a munkánkról szóló beszámolókat, és kérdésekkel halmoztak el bennünket. A beszélgetésekből kiderült, hogy a finn iskolákban lényegesen kevésbé támaszkodnak a hagyományokra, már-már csak nyomaiban lelhető fel néhány hagyományos forma vagy motívum, esetleg technikai megoldás. Valamennyi mesterség műhelyeiben modern gépekkel dolgoznak, többnyire elfelejtődött az anyagok kézi szerszámokkal való megmunkálásának módja. A műhelyek igen jól felszereltek, és a kézműves mesterségek oktatása nagyon sok érdeklődőt vonz, köszönhetően a finn kézművesség évtizedek óta tartó megbecsülésének és az ösztöndíjrendszernek. Sokat beszélgettünk kollegáimmal arról, hogy jó irányt véve, és központi programok segítségével menynyi idő alatt tudjuk megteremteni Magyarországon a finnhez hasonló feltételeket a kézműves oktatás terén. Tagadhatatlan, hogy a finn út, legalábbis főbb irányaiban követendő, hiszen láthatóan eredményes, és a gazdasági fejlődésre is visszahat. Az egyöntetű vélemény szerint szerencsés együttállások esetén is évtizedekre van szükség ehhez. A magyar hagyományos kézművesség és a népi iparművészet művelői körében évtizedek óta vita tárgya a régi és az új aránya, a hagyományos díszítmény forma funkció és az újítás egyensúlyának kérdése. Különösen fontos kérdéssé válik ez a népi kézművesség oktatásában, hiszen egyfelől a Kárpát-medence népművészetének értékeit igyekszünk megmutatni, továbbadni, másfelől pl. a népi kézműves vállalkozás tantárgy keretein belül fel kell készítsük a leendő ifjú kézműveseket arra, hogy a tanult mesterségükből meg tudjanak élni. Ez pedig csak akkor működhet, ha a hagyományban gyökerező alkotásaik mai életünknek nélkülözhetetlen részévé tudnak válni, ha többet tudnak adni, mondani, mint a sorozatgyártott tárgyak. Ezért örültünk, amikor a nádudvari Népi Kismesterségek Szakiskolájának kilenc oktatója mesterek és tanárok lehetőséget kaptak arra, hogy két hetet töltsenek el Közép-Finnországban, és megismerhessék az ottani kézműves képzés gyakorlatát, a tapasztalatokat. A szakiskolai delegáció nevében Kiss Tamás szakoktató, a pályázat gondozója Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet! Megyénkben is működik az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) ügyfélszolgálata Debrecenben a Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házában hétfői napon óráig, valamint pénteki napon órától óráig a 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. szám alatt. A képviseletet dr. Kovács Krisztián egyenlő bánásmód referens látja el. A hatóság a kommunikáció minden lehetséges eszközét és formáját fel kívánja használni társadalmi tudatformáló tevékenysége során. Az eszközök közül bizonyítottan a személyes találkozás a leghatékonyabb. Ezért döntött úgy az EBH, hogy 2009 szeptemberétől ügyfélszolgálatot létesít mind a l9 megyében. Ezen túlmenően a megyei referens havi egy alkalommal egy vagy két kistérségi központba is kimegy ügyfélfogadást tartani, hogy ezzel is megkönnyítsék a panaszok nagyobb számban történő nyilvánosságra kerülését. Ezért kérik, hogy forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiségi vagy etnikai, kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási, vagy világmeggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri. Az eljárás, segítségnyújtás ingyenes! A megyei egyenlő bánásmód referens, dr. Kovács Krisztián elérhetőségei alább olvashatók: hu. Telefon: 06/ Honlap: Szakiskolánk képviselői műhelylátogatáson finn kollégák és tanulók társaságában (Fotó: magánarchívum)

7 2013. február Szalagavató A végzős diákok és oktatóik (Fotó: magánarchívum) E tanév végén a panziós, falusi vendéglátó szakma tanulói tesznek szakmai képesítő vizsgát. E szakma tanulói a végzést követően a turizmusban résztvevők számára szállást, étkezést, és a ház körüli tevékenységben részvételi lehetőséget nyújthatnak. Információt tudnak adni a helyi nevezetességekről, népszokásokról. Az ellátásban felhasználhatják a saját előállítású mezőgazdasági termékeiket. Ennek érdekében a két tanév során megismerkedtek az idegenforgalom alapismereteivel, tanultak élelmiszer-higiéniáról és a munkakörnyezet biztonságáról, családi vendéglátásról, elméletben és gyakorlatban ételkészítést, takarítást sajátítottak el. Felkészítést kaptak vállalkozás alapítása, indítása, fejlesztése témában, ismereteket szereztek a lakásgondozás, állattartás, terítés, felszolgálás területein. Modern tankonyhánkban a népi ételkészítés fortélyaival, konyhakertünkben növénytermesztéssel, gyógynövényekkel, műhelyeinkben alapvető kézművességgel ismerkedtek a fiatalok az itt töltött idő alatt. Tanultak angolul, és megismerkedtek a falusi vendéglátáshoz fontos néprajzi ismeretekkel is. Szívesen fogunk emlékezni azokra a városnapokra, ahol a falusi vendéglátók kemencében sült kenyérlángossal kedveskedtek az ide látogatóknak, vagy az iskolában megtartott hagyományos disznótorra, ahol nekik hisz ez tananyagoroszlánrészt kellett vállalni. Ha látogató jött az iskolánkba, legyen az mongol nagykövet, kulturális államtitkár, országgyűlési képviselő, az itt tett látogatások kedves és emlékezetes színfoltja volt a falusiak terített asztala, és szíves vendégfogadása. Köszönjük ezt nekik innen is. Szakmájukhoz híven az őket felkészítő tanároknak szalagtűzőjük alkalmával kemencében sütött cipóval és fakanállal kedveskedtek. Dr. Takácsné Baranyai Etelka igazgató Képeztük magunkat Ma sem volt könnyű élni, nem lesz könnyű sosem. De érdemes volt! s mindig érdemes lesz hiszem! Váci Mihály idézetével invitálták a szakiskola végzős diákjai hozzátartozóikat és az iskola tanárait, diákjait szalagavató ünnepségükre, február 1-jére. Immár évek óta hagyomány, hogy ünnepélyes keretek között találkoznak a szakmai vizsgák előtt álló tanítványok, az őket felkészítő tanárok, hozzátartozóik, hogy felhívjuk a figyelmet arra a kevés időre, ami még hátra van a tanévből a szakmai képesítő vizsgák, a ballagás előtt. Jelentős nap ez az iskola életében, hiszen ismét egy korszak lezárása következik, feladatunk az új típusú modul rendszeren alapuló szakmai képesítővizsga megszervezése, és tanítványaink felkészítése a vizsgákon való sikeres teljesítésre. Az ehhez hasonló ünnepélyes pillanatokra már a 19. század közepe táján, a céhes iparosok világában is alkalmat teremtettek, amikor az inast mesterlegénnyé avatták. Az avatással életbelépő jogok és kötelességek felsorolása után jó tanácsokkal, intelmekkel látta el a mester az inasát, és áldását adta az újoncra, aki az ünnepélyes alkalomból új ruhát viselt, jelezve, hogy küllemre is új ember válik belőle azon a napon. Az avatáshoz kapcsolódó szokás a néphagyományban az, hogy a legények szalagot tűznek a botjukra, kalapjukra. A szalag a növényzet leveleinek, virágainak az új életre ébredést szimbolizáló ősi jelképe. Ez a szalag maradt meg mára a régi népszokásokból, amely a megújulást, az új fejlődési szakaszt jelentő virágokat szimbolizálja, jó útravaló lesz a következő hónapokra. E jelképpel hívjuk fel tanítványaink figyelmét arra, hogy itt a megújulás ideje, az intelmeket, jó tanácsokat vegye komolyan mindenki, aki választott szakmájában képesítő vizsgára jelentkezik! A Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében kommunikációs és településmarketing képzésen vett részt a Nádudvari Hírek szerkesztőségének három tagja. Az EU-s pályázat célja, hogy javuljon a Hajdú-Bihar és Bihar megyében élők között a kommunikáció. Már az első este Településvásáron vettünk részt, minden csapat (ki milyen eszközökkel) próbálta a többieknek eladni települését. Az ötnapos öszszejövetelen nemcsak elméleti képzésben részesültünk. A hirtelen összeálló nagyobb csapatoknak újságcikket kellett írni, úgy, hogy maguk választották ki a témát, műfajt és azt lapzártára le kellett adni. Erre két és fél óra állt rendelkezésre. Másnapra pedig már meg is jelent az általunk írt újság. Egy délután videofilmet kellett forgatni, abból tudósítást készíteni, zenei aláfestéssel. Közben a nap eseményeit a beosztott csapatoknak a Facebookra kellett feltenni (a meglévő munkájuk mellett). A szakemberek állandóan értékelték a munkánkat, vitt fotóinkról véleményt mondtak, hibáinkra rávilágítottak. Közben azért vidám hangulatban ismerkedtünk egymással határon innenről és túlról. Megszerzett tudásunkon kívül a település is profitál majd ebből a képzésből, ugyanis a tavasz folyamán profi stábbal fogunk Nádudvart népszerűsítő filmet készíteni. Dr. Sutus Lenke Nádudvari Hírek 7 Kutyacsipelés még jó tudni! A múlt havi körkérdésünk után még tovább bővítettük ismereteinket a kutyacsipelésről, melyhez Dr. Polgár Imre hatósági állatorvos nyújtott segítséget. A csipelés ára kompletten tartalmazza a csipet, a regisztrációt, a munkadíjat és még magában foglalhatja az általános orvosi vizsgálati díját is, mivel csak egészséges állat csipelhető. Nem megszabott díjazású, szabadáras, állatorvosonként változó lehet. Az árak, ezért elég tág határok között mozognak, 1500Ft-tól Ft-ig (Nádudvaron 3500 Ft-ba kerül a csipelés, az általános vizsgálatért közös megegyezéssel nem számolnak fel külön díjat az itteni állatorvosok.) Csak az új típusú praxisengedéllyel rendelkező állatorvos csipelhet. De ő az ország bármely területén végezheti ezt a tevékenységet, nincs területhez, nincs körzethez kötve, az egész országban végezhető a beavatkozás. Ha csipelt kutyáról bárki információt szeretne, akkor nem kell mást tenni, mint ellátogatni a ingyenes mikrocsip nyilvántartási rendszerbe vagy oldalra, a Magyar Állatorvosi Kamara utóbbi időben kialakított saját internetes adatbázisára, mely a mikrocsipes állatazonosítóval és/vagy EU-s állatútlevéllel rendelkező kisállatok nyilvántartására szolgál. Az állat adatainak lekérdezéséhez annak útlevél vagy csipszáma szükséges. A feltételezhetően külföldi mikrocsip esetén a oldalon találhatunk információt az állattal kapcsolatban. A csip az állat egyedi jelölése, az elpusztult vagy elveszett állat chipje újra nem használható fel. Ha kóbor ebbel találkozunk, az önkormányzatot kell értesíteni, aki gondoskodik Haj-Ki-Kisze az állatról. Befogás után a püspökladányi állatmenhelyre kerülhet, ahol kéthetes karantén után, ha a gazda nem jelentkezik, az állat védőoltást kap, csipelik és ha szocializálható a kutya, akkor örökbe fogadható lesz, akár külföldön is. Másik lehetőség, hogy a hajdúszoboszlói gyepmesterhez kerül kéthetes megfigyelésre, de ha az állat gazdája ez után sem jelentkezik, akkor elaltatására kerül sor. Minden fajta, egészséges állatot lehet csipelni. A kutyák csipelése már kötelező, de macskák csipelését is egyre többen kérik, sőt lovat is lehet, csak azok adminisztrálása körülményesebb. Külföldről behozott kutyát nem kell újra csipelni, mivel Magyarországon is, mint Európában, ISO-szabvány szerinti chip van forgalomban, ez kerül felhasználásra is. Ha ettől eltérő a szabvány, azt is el kell fogadni, csak akkor a tulajdonosnak kell biztosítani a leolvasó készüléket. Szöveg és fotó: N. E. Két hűséges társ, megérdemlik a gondoskodást, odafigyelést a felelős tartást A kisze-bábra,,égető szükség van (Fotó: magánarchívum) A tél temetése minden évben fontos rítus iskolánkban. A hamvazószerdával kezdődő böjti időszak előtt igyekszünk minden télhez kapcsolódó hagyományt meg - élni. Így van ez már hat éve. Nem maradhat ki a farsangi időszakból egy igazi disznótor, szúrással, szalmás perzseléssel, hagyományos feldolgozással, mint ahogy a panziós falusi vendéglátó szakosaink tananyagából sem. Előbbihez már csak egykét állomás hiányzik és kész egy igazi farsangi mulatság. Egy kisze bábú, melyet a diákok készítenek és a nap végén együtt elégetünk, mellyel a betegségek távolmaradását kérjük. Egy igazi siratás, ahol maskarában alakoskodhatunk, egy pár tánclépés, egy áldás Balázs püspök tiszteletére, hogy torkunk ne fájjon az éven, valamint egy finom kemencében sült zsemle, hogy az esti bálra kisült hurka mellé legyen mit falatozni. Ezekhez minden évben a Nagisz Zrt. ad támogatást, a tanári kar pedig sok munkát és energiát. Az idei esztendőben is nagy örömmel tett meg mindent a kézműves szakiskola annak érdekében, hogy mihamarabb köszönthessük együtt a tavaszt. Benő Nagy Réka vezető helyettes

8 8 Nádudvari Hírek február HELYI HÓLABDA A talpon maradáshoz mindig fejleszteni kell A Nagy-nővérek vallják, sokat köszönhetnek szüleiknek Már az is ritka, ha két lánytestvér a műszaki pályára adja a fejét, pláne, ha utána mindketten a vendéglátásban kötnek ki. Nagy Edit és Nagy Izabella pedig pontosan ezt tette. Edit (jobbra) és Izabella sok mindent megbeszél egymással Ismerve családjukat, a műszaki érdeklődés annyira nem meglepő: gyerekkorukban édesapjuk Ó. Nagy István mellett csak víz- és gázszerelő, illetve lakatos szakembereket láttak. A papát meg nem túl sokszor, hiszen reggeltől estig dolgozott, s a kisebbik lány, a négy évvel fiatalabb Iza kicsiként meg sem ismerte, hiszen reggel még - este pedig már aludt, amikor apukája elment illetve, hazaért egy munkás nap után. Édesanyjuk sem rohan a szomszédba, ha elromlik a vizesblokk a házban. A debreceni Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola evidens döntésnek tűnt, s mindketten sikerrel el is végezték. Sőt, Iza ezt még meg is fejelte egy gödöllői gépészmérnök diplomával is. Míg Edit a lakberendezés terén szerzett újabb képesítést. Édesapjuknak jó üzleti érzéke volt. Bátor húzásainak köszönhetően, mindig időben lépett egy új vállalkozási területre. A gázvezetékhálózat építés volt a fő profil, de amikor arra volt igény sícipő felsőrész gyártásába, mezőgazdaságba is belefogott, melyet édesanyjuk vitt tovább, családi gazdaságként. A Róma pizzéria megnyitása is merész vállalkozás volt 1997-ben a kisvárosban, sőt 1999-ben a Pancsoló kislány strandvendéglő is kitárta kapuit a kulináris élvezetekre vágyók előtt. Mindehhez persze kellett a biztos, s nyugodt családi háttér, amelyet természetesen édesanyjuk biztosított akkor is. A vendéglő FAKANÁL STAFÉTA A szociális szolgáltató központ konyhájában két szakács is szorgoskodik, hogy a hét minden napján friss étel kerüljön az ellátandók asztalára. Most Nyitrai Lajosné Julika osztja meg az olvasókkal kedvenc farsangi receptjét. Julika immár 26. esztendeje dolgozik az intézmény berkein belül. Két fiúgyermeke van, s mindkettő révén egyegy kis unokája, különböző neműek, de a mama főztjét mindannyian szeretik. A fiúk szeretnek bográcsozni, de édesanyjuk rétesei, pogácsái, s különösen a kelt kalácsai a család nagy kedvencei. Maga Julika is az efféléket szereti leginkább sütni és enni is, a fonott kalács a kedvence. Menyei a krémeseket is kedvelik, számukra azt is szívesen elkészíti. A munkahelyen is gyakran cserélnek gazdát az újonnan hallott receptek, ilyenkor azok két-három napon belül otthon is terítékre kerülnek. Habár a kelt tészta a kedvenc, most mégis egy farsangi sült,,kerül az asztalra" Julika jóvoltából, amely könnyen elkészíthető, de mégis ízletes. A vendéglő megnyitásakor Edit párjával, Szendrei Sándorral (Samesszal), hazatért Debrecenből, ahol Samesz szakácsként kezdett dolgozni. Édesapjuk 2003-as halála nagy változást hozott a család életében, az étterem ügyeinek intézését Samesz vette át, míg Edit inkább a háttérbe húzódott, s két gyermekükre, Szabinára és Reginára fordított több időt. Így ment ez a következő, 2011-es családi tragédiáig, amikor is Edit elvesztette társát, gyermekei édesapját. Samesz halála után nagy teher nehezedett a vállára. Jó csapat volt, s van mögötte a vendéglőben, ennek is köszönhető, hogy a kezdeti nehézségeken túl tudtak jutni. A gazdasági válság persze őket sem kerülte el, pedig kreatívan állnak az üzlethez. A menü és az a la carte étkeztetés mellett a vasárnapi svéd asztalos vendéglátást is kipróbálták. A kéthavonta fellépő NIL-zen együttes szintén színesíti a kínálatot, vagy a jellemzően év végi céges rendezvények. Széleskörű a kártyaelfogadásuk is, hiszen a bank - kártyák mellett SZÉP-kártyát és Erzsébet-utalványt is elfogadnak. Évek óta tartanak,,torkos csütörtök -öt is kapcsolódva a Magyar Turizmus Zrt. farsangi kezdeményezéséhez. Idén január 31-én tartották e jeles napot. A szokásokhoz híven most is telt ház volt, s több turnusban kellett fogadniuk a vendégeket, köszönhetően a fél áron kínált ételeknek. Ezzel együtt egyre nehezebb talpon maradni, de nem adják fel. Hiszen ez a vendéglő felelősséggel jár, hiszen hat ember munkahelyét is jelenti egyben. Talán ezért is mindig van új ötletük, most éppen az étel házhoz szállítását veszik fel palettájukra. Farsangi részeges csirke Egy konyhakész egész csirkét fűszersóval és majoránnával kívül belül befűszerezünk. Tepsibe rakjuk, s az eredeti recept szerint 3 dl száraz fehér borral meglocsoljuk. ettől azonban egy vadas ízt kap, s aki ezt nem szereti, de a farsangi részegséghez ragaszkodik, az használjon helyette sört. Így tesz Julika is. A sörtől ropogósabb lesz a bőre, s omlósabb, puhább lesz a csirke húsa. A sütés vége felé bacon szalonna csíkokkal borítjuk be a csirkét, s azt jól rápirítjuk. Sült krumplival, zöld salátával tálaljuk. Így készülünk a farsangot követő böjti időszakra! Szöveg és fotó: Marján László A pizzéria Iza éppen akkor diplomázott, mikor alkalmazott nélkül maradt a pizzéria is, és bár sem végzettsége, sem tapasztalata nem volt a vendéglátás terén, mégis nagy elszántsággal vetette magát a munkába. A saját kemencéjükhöz legjobban passzoló tésztareceptet dolgozott ki. Iza harmadmagával, köztük párjával, Baranyai Lajossal dolgozik együtt. Ők is innovatívak; leginkább a pizza házhoz szállítása nyerte el a vendégek tetszését. Cégekhez és magánszemélyekhez is sűrűn fordul a kis robogó, hogy még melegen ehesse meg az illatozó finomságot a megrendelő. A forgalom hétvégén csúcsosodik ki, amikor a fiatalok elindulnak szórakozni. Számíthatnak egymásra Habár a két üzlet külön cégként működik, a testvérek mindig számíthatnak egymásra a magán és az üzleti életben egyaránt. A szüleiktől megtanult dolgokat, mint az emberek szeretete, a kitartás, a becsületesség ők is magukénak vallják. Editnek a gyerekek is nagy erőt adnak, segíti is őket, ahol csak lehet: mazsorett, kézilabda, vagy bármely más iskolai szülői feladat van, rá lehet számítani. (A Helyi Hólabdát a Nagy-nővérek Boros Imréné Marikának adják tovább, akit ők nagyon tisztelnek és szeretnek, mivel édesanyjuk jó barátnője, s sok szép dologra tanította meg őket.) Szöveg és fotó: Marján László Családi kedvenc a kelt tésztából készült kalács

9 2013. február Nádudvari Hírek 9 Télen is edzésben maradtak Hatan a rájátszásban A Hajdú Kupában Földes ellen 47 gólt termelt a csapat A Nádudvari Akarat Sportkör kézilabdásai a télen sem pihentek, folyamatos edzésekkel hangolódnak a tavaszi szezonra. Sajnos van két sérültünk a férfiaknál Kovács Zsolt és Hodosi Mihály személyében számolt be a téli történésekről Rásó Tibor edző. sportköri elnök. A keret egyébként változatlan. Mind a férfiak, mind a nők részére egész télen tartottak edzéseket. Az NB II-re készülő erősebb nem képviselői folyamatosan edzőmérkőzéseket játszanak, a Hajdú Kupában február első és második hétvégéjén is két-két meccsen szerepelnek, de pályára lépnek a DEAC, a Demecser és a Püspökladány ellen is a felkészülés jegyében. A Hajdú Kupa első fordulójában itthon legyőzték a Balmazújváros (40 35), majd a Földes (47 33) csapatát is. A kettős igazolással rendelkező nádudvariakra a tavaszi idényben is számíthat a gárda, amely mindenképpen erősítést jelent. Főnix kupa Két leány korcsoportban képviselte városunkat a Nádudvari Diáksport Egyesület január utolsó hétvégéjén a VI. Főnix Kupa Nemzetközi Utánpótlás Kézilabdatornán Debrecenben. A 2000-ben és a 2001-ben születettek kategóriájában a nagyobbak az előkelő 7. helyet szerezték meg a tucatnyi csapatból legyőzve többek között a győriek utánpótlásához tartozó Ikervár DSE ETO gárdáját is. A kisebbek egy győzelmet bezsebeltek, de a gyengébb gólkülönbségük miatt a 12., utolsó helyen végeztek. Ám a találkozók így is remek lehetőséget teremtettek arra, hogy neves első osztályú, és határon túli egyesületek utánpótlásgárdáival szemben is összemérhették erejüket a mieink. A tavaszi szezonban sem helyezésben, hanem szerzett pontokban gondolkodnak Rásó Tiborék. Az ősszel a cél és a valós pontok száma egyaránt tíz volt ez most sem változott. A hazai mérkőzések megnyerésével ez meg is valósítható ebben a kiegyensúlyozott mezőnyben is. A bajnokságban szerzett 20 ponttal pedig a stabil középmezőnyben lehet végezni, amely elfogadható teljesítmény egy újonc együttestől. A férfiak NB II-es küzdelmei az Észak-keleti csoportban a listavezető Tiszavasvári ellen kezdődnek, tehát ráfér a biztatás a fiainkra, hogy valóban hazai pálya legyen a nádudvari sportcsarnok. A sorsolás: Február forduló: Nádudvari Akarat SK Tiszavasvári SE-QUICK 2000 Kft. Március forduló: Demecseri VKSE Nádudvari Akarat SK. Március forduló: Nádudvari Akarat SK Hajdúszoboszlói KSKE. Vb 8. Nagy Kornél Remekül helyt állt a magyar férfi kézilabda válogatott tagjaként a nádudvari nevelésű Nagy Kornél a spanyolországi világbajnokságon januárban. A jelenleg a francia Dunkerque csapatában játszó balátlövő a lengyelek elleni sorsdöntő mérkőzésen egy hatalmas kapufás találattal nyitotta a gólok sorát megadva az alaphangot a győzelemhez, amely a legjobb nyolc közé juttatta a csapatot. Elindult az Erima Győzelemmel indított a Nádudvari Diáksport Egyesület U12-es leány csapata az Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság megyei döntőjének első játéknapján, február 3-án. A második aznapi mérkőzés már kevésbé sikerült jól a debreceniek első számú csapata ellen. A két héttel későbbi folytatásban újabb három csapaton keresztül juthat a Kiss Dóra vezette együttes a regionális döntőbe. Eredmények: Hajdúnánás Nádudvar 10 17, Debreceni SC-SI A Nádudvar Kapu előtti jelenet a Flor-Invest Kft. N.S.H.E. találkozóról A vége felé közeledik a nádudvari as teremlabdarúgó bajnokság alapszakasza. A 13 csapat fordulóbeli eredményeit alább közöljük. A 4. forduló eredményei: Pallag Team - Santos 7 6, Nokedli FC Joker 1 6, Zrínyi FC Athletico Tricó 1 7, Öti-C.C Football Factor 2 10, Dragon Ball N.S.H.E. 1 2, Tefik FC Retró FC 3 7. Szabadnapos volt a Flor-Invest Kft. Az 5. forduló eredményei: Santos Zrínyi FC 3 1, Athletico Tricó Öti-C.C 6 0, Football Factor Dragon Ball 3 0, N.S.H.E. Tefik FC 2 7, Retró FC Flor- Invest Kft. 2 9, Joker Pallag Team 3 3. Szabadnapos volt a Nokedli FC. A 6. forduló eredményei: Flor-Invest Kft. N.S.H.E. 8-6, Dragon Ball Athletico Tricó 1 2, Öti-C.C Santos 2 5, Tefik FC Football Factor 3 5, Pallag Team Nokedli FC 6 0, Zrínyi FC Joker 5 5. Szabadnapos volt a Retró FC. A 7. forduló eredményei: Santos Dragon Ball 2 2, Joker Öti-C.C 13 2, N.S.H.E. Retró FC 5 5, Football Factor Flor-Invest Kft. 2 8, Athletico Tricó Tefik FC 1 3, Nokedli FC Zrínyi FC 2 9. Szabadnapos volt a Pallag Team. A 8. forduló eredményei: Flor-Invest Kft. Athletico Tricó 3 1, Dragon Ball Joker 0 3, Tefik FC Santos 11 2, Öti- C.C. Nokedli FC 3 7, Pallag Team Zrínyi FC 9 1, Retró FC Football Factor 3 5. Szabadnapos volt az N.S.H.E. A 9. forduló eredményei: Pallag Team Öti-C.C. 4-3, Athletico Tricó Retró FC 10-3, Santos Flor-Invest Kft. 3 8, Football Factor N.S.H.E. 6 5, Joker Tefik FC 2 6, Nokedli FC Dragon Ball 0 9. Szabadnapos volt a Zrínyi FC. A 10. forduló eredményei: Retró FC Santos 5 1, Dragon Ball Pallag Team 0 1, N.S.H.E. Athletico Tricó 0 6, Tefik FC Nokedli FC 8 1, Öti-C.C. Zrínyi FC 0 1, Flor-Invest Kft. Joker 7 0. Szabadnapos volt a Football Factor. A Nádudvari Sportegyesület is részt vett egy nagyszabású 32 csapatot felvonultató megyei teremlabdarúgó tornán januárban. A csapat jól szerepelt, hiszen Hajdúböszörményben csoportjából tovább jutott, az egyenes kieséses szakaszban pedig a későbbi bronzérmes Derecske gárdája állta útjukat a nyíradonyi sportcsarnokban. A torna jól szolgálta a csapat téli felkészülését. Sakk: a nemzeti bajnokságban A 6. fordulóval folytatódtak idén az NB II. Barcza csoportjában a sakk bajnokság küzdelmei. A január 27-i összecsapáson Nádudvari Sakk SE hazai pályán szoros küzdelemben maradt alul a dobogóaspiráns Kazincbarcika VSC csapatával szemben ( ). Pontszerzőink: Mészáros András nemzetközi mester, Deák Sándor FIDE-mester, Magi Tibor, Czina Péter, Dudics Zoltán 1 1 pont, Lovas Péter 0,5 pont. A 7. fordulóban a Debreceni Sakkiskola Egyesületnél vendégeskedik a nádudvari csapat február 17-én, míg március 3-án az Első Miskolci Sakkiskola és Szabadidősport Egyesületet látja vendégül a 8. körben. Ismét sikeres asztalitenisz versenyt rendeztek január végén a művelődési házban. A pingpong versenyen helyezést értek el: Perge Fanni, Pergéné Nagy Szilvia, Korcsmáros Sándor, Modrovics Zoltán, Kovács Gergely és Lövei Sándor A nánásiak elleni második félidőben jól teljesített a védelem Szöveg és fotók: Marján László

10 10 VERSSAROK BALÁZS KRISZTINA ÉS RÁCZ ILDIKÓ 5.A A FARSANG Hetek óta minden gyermek izgatottan jelmezt tervez. Szárnyalhat a fantázia, anyunak kell megvarrnia. Felvirrad a farsang napja a ruháját mind felkapja. Mindegyik maszk nagyon csinos, hű de szép ott az a piros. A zenészek muzsikálnak, fürge lábak táncot járnak. A bohócok ugrándoznak, a pincérek fánkot hoznak. Sürög- forog a sok népség, reggelig tart a vendégség! Odahúz a szívem máma, menjünk el a maszkabálba! EMLÉKEZÉS PAPP FERENCNÉ (Lemák Julianna) halálának 10. évfordulójára, közelgő születés-, és névnapjára. Ma 10. éve hunytad le szemeidet óh, de hiányzik a jenléted. Szívünk fájdalma föl-föl jajdul érted, majd elcsitul, ha néha visszahoz az álmunk, azóta is várunk. Nélküled üres lett a házunk, 10 éve járjuk, nehéz, göröngyös utunkat, és tűrjük, viseljük a megbántásokat. Szűk 69 évet mért ki a sors Neked. Téged mindenki nagyon szeretett. Biztató szavaidat, védő karjaidat várjuk, és Isten kegyelmében hiszünk. EMLÉKEZÉS ID. POSTA SÁNDOR halálának 2. évfordulója alkalmából. Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, megpihenni tért drága szerető szíved. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt nem hozhatjuk vissza. Nehéz az élet nélküled, fájó szívvel siratni Tégedet. Egész életeden át dolgozva éltél, bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért dolgos két kezed. Nagyon fáj a szívünk, hogy örökre itt hagytál, hiába várunk vissza, többé nem jössz már. Bánatos feleséged, gyermekeid, menye, unokáid és a gyászoló család Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, SZABÓ ANTAL temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család Nádudvari Hírek A művelődési ház programjai Február 15. (péntek) 16 órától. (Valen)tini farsangi disco. Jelmezverseny, welcome csoki, tombola, zenei kívánságdoboz és tánc kifulladásig. Belépő: 500 Ft/fő, a jelmezben megjelenőknek ingyenes! Február 23. (szombat) 18 órától. Téli színház Nádudvaron. A Fogi Színház bemutatja: Randevú Párizsban, avagy szenteltvíz és kokain vígjáték 2 felvonásban. Szereplők: Harsányi Gábor,Farkasházi Réka, Beleznay Endre, Straub Dezső Csala Zsuzsa, Fogarassy András, Várkonyi András, Sáfár Anikó. Jegyár: 2000 Ft, 2200 Ft. Február 25. (hétfő) 10 órától. Vidám Vándorok Társulat farsangi műsora óvodásoknak. Belépő: 200 Ft/fő. Március 5. (kedd) 17 órától. Horoszkóp estek című előadássorozat keretein belül, a Halakjegy bemutatása. Belépés díjtalan! Március 8. (péntek) 17 órától a Nádudvari Amatőr Képzőművészeti Alkotókör kiállításának megnyitója. Dédapáról unokára Fenti címmel nyílt kiállítás a nádudvari K. Nagy fazekas családról Budapesten, a Hagyományok Házában február 1-jén. A március 22-ig látogatható tárlatot Hubert Erzsébet a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg. Az üknagyapa ( ) Mezőtúron inaskodott, ott bővítette a családban szerzett tudását, majd fia ( ) folytatta a családi hagyományt. Őt a második világháború után besorozták, majd hadifogoly lett, és 1946-ban 38 kg-osan tért haza. Pár év múlva. amikor megerősödött, folytatta a fazekasságot. Feleségével, Kukli Erzsébettel ekhós szekéren járták a környező falvakat, és használati edényeket árultak a vásárokon. (Különböző méretű fazekakat, tejesköcsögöket, mosdótálat, pogácsás tálakat, tányérokat, aratókorsókat stb.) Az ötvenes években ipart váltott, amit pár év múlva vissza kellett adni, mert nem bírták fizetni az adót és a járulékokat. Ekkor Hajdúszoboszlón virágkertészetet alapítottak, és hívták virágcserepet korongozni. Nyugdíjazásáig itt dolgozott, közben a műanyag cserepek miatt meg is szűnt ez a lehetőség. A fia ( ) megnősült 1969-ben, és fazekas iparos lett 1970-ben. Haláláig önállóan dolgozott, és feleségével vásárokon értékesítették az edényeiket. Halála után felesége, Vass Júlia vette át a munkáit. Megtanult korongozni, a munka többi fázisát férjétől már korábban megtanulta, hiszen együtt dolgoztak 12 évig ben Júlia kiváltotta az ipart, majd 1985-ben a Népművészet Ifjú Mestere, 1986-ban népi iparművész lett től, mint magánszemély dolgozik a fazekas szakmában. Fiaik, György és Zsolt más szakmában tanultak, de édesanyjuk ösztönzésére és segítségével újra visszatértek a fazekas szakmához.györgy (1970-) 2010-ben lett népi iparművész, Balatonalmádiba költözött, A kiállító K. Nagyok ott készíti az edényeit. Zsolt (1971-) 2005-ben lett a Népművészet Ifjú Mestere, 2006-ban népi iparművész. Gyermekei: K. Nagy Alexandra és K. Nagy Zsolt középiskolában tanulnak, egy-egy kicsit agyagoznak. Nagyon szeretnék, ha ők vinnék tovább a családi tradíciót. A K. Nagy család története A nádudvari K. Nagy család fazekascsalád története több évszázados múltra tekint vissza. Egy 1581-es dézsmajegyzékben három Korsós családdal is találkozhatunk, a későbbi századokból fennmaradt összeírásokban is ott szerepelnek a fazekassággal foglalkozó családok között a K. Nagyok (Korsós Nagy). A K. Nagy névben a K betű korsóst jelent, a köztudatban ez máig fennmaradt. A korsókészítők foglalkozásának jelölésében csak egy bő századdal később tűnik fel a Fazekas elnevezés, utalva arra, hogy viselői az agyagedények másik típusát készítik. A XVIII. században nagy számban éltek Nádudvaron a korsósok. Későbbi létszámcsökkenésük nagyban volt köszönhető a zselléresedés folyamatának, ugyanis a földjüket vesztett jobbágyok szívesen választották a fazekas szakmát megélhetési forrásnak. Nádudvaron az évben az Iparkamara jegyzékben 48 fazekas családot tartottak számon, köztük K. Nagy Gábort is. Az as évekre tulajdonképpen csak a Fazekas és K. Nagy család maradt meg. A K. Nagy (Korsós) család kiállító tagjai: K. Nagy György ( ) és fia: K. Nagy György ( ) és fia: K. Nagy György ( ) és fiai: K. Nagy György (1970-) (Balatonalmádi) és K. Nagy Zsolt (1971-) és gyermekei: K. Nagy Alexandra (1994-), K. Nagy Zsolt (1996-), valamint Dobiné Vass Júlia (1949-) volt K. Nagyné február MOZI Február 16. (szombat) 17:00 órától AZ ÖT LEGENDA Szinkronizált amerikai animációs film. (6 éven aluliaknak nem ajánlott) Február 19. (szombat) 19 órától LÁNYBÚCSÚ Szinkronizált amerikai vígjáték. (16 éven aluliaknak nem ajánlott) Február 22. (péntek) 19 óra TÜSKEVÁR Magyar családi film. (2012) Március 1. (péntek) 19 óra SINISTER Amerikai thriller. (18 éven aluliaknak nem ajánlott) Március 2. (szombat) 19 óra TEGNAP ÉJJEL Szinkronizált amerikai romantikus film. (12 éven aluliaknak nem ajánlott) Csillagoségbolt park a szomszédban Csillagoségbolt park a Hortobágyon címmel hallhattunk január végén Gyarmathy Istvántól, a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársától gondolatébresztő előadást. Az ember ezer szállal kötődik a világmindenséghez, első élménye az volt, hogy látta a csillagos égboltot. Ezzel kötődik az ember a világmindenséghez. A csillagok segítségével tájékozódott, mondákat, mítoszokat fűzött azokhoz. Különösen nagy jelentőséggel bírt a csillagos ég ismerete a pász - torok esetében, ez a pásztorkultúra része. Napjainkra azonban kihalnak ezek az ismeretek, melynek fő oka a fényszennyezés. Mit is értünk ez alatt? A hetvenes évektől egyre intenzívebb lett a világítás a városokban, túl sokat világítunk, és azt is rossz helyre (pl. gömb alakú lámpatestekkel). Egy-egy nagy-, és világváros fénye messzire megvilágítja az égboltot, elnyomva annak természetes csillagfényeit, becsapva az ott honos élőlényeket is. Jó és ésszerű világítással védekezhetünk ellene. Éppen ezért hozták létre az USA-ban azokon a területeken a csillagoségbolt parkokat, ahol még háborítatlan a csillagos ég. Magyarországon Zselic után másodikként a Hortobágyi Nemzeti Park is csatlakozott a mozgalomhoz. Az ország legnagyobb területe a Hortobágy, bár fényszennyezés a széli részein tapasztalható, de megfontolt és céltudatos munkával ezt szeretnék lecsökkenteni. Teszik ezt azért, mert A Tejút látványához mindenkinek joga van! és a felnövekvő nemzedékek is gyönyörködhessenek a téli égbolt csillagában a Sánta Katában (a Szíriusz régi magyar neve), a Kaszásban (Orion csillagkép), vagy a többiben. S. L. NÁDUDVARI HÍREK Városi közéleti lap Lapalapító: Nádudvar Város Önkormányzata 4181 Nádudvar, Fő út 119. Tel.: (54) , fax: 54/ A szerkesztőség tagjai: Felelős szerkesztő: Marján László Főmunkatárs: dr. Sutus Lenke Munkatársak: Aranyosné Nagy Erzsébet, dr. Sós Csaba, Varga Ildikó ISSN: Tördelőszerkesztő: Tirol László Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt.

Nádudvari. A városközpont-fejlesztésről

Nádudvari. A városközpont-fejlesztésről Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. június XVIII. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft Ősszel indulhat a 3. ütem 2013. május 30. napján 17 órai kezdettel tartotta a Nádudvari Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulata

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Nádudvari. Hajdú-bihari önkormányzatok fóruma A Települési Önkormányzatok Országos

Nádudvari. Hajdú-bihari önkormányzatok fóruma A Települési Önkormányzatok Országos Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2012. április XVII. évfolyam 4. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK Példásan pedálozni 44:4, ennyi az arány. Ha ez egy kosármeccs eredménye lenne, megmosolyognánk. De így inkább szomorú,

Részletesebben

Nádudvari. Minőségi magyar marhasteak nádudvari üzemből Örömteli, családias hangulatú üzemavató VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Nádudvari. Minőségi magyar marhasteak nádudvari üzemből Örömteli, családias hangulatú üzemavató VÁROSI KÖZÉLETI LAP Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. július XVIII. évfolyam 7. szám Ára: 99 Ft Minőségi magyar marhasteak nádudvari üzemből Örömteli, családias hangulatú üzemavató keretében nyitotta meg húsfeldolgozó üzemét

Részletesebben

Nádudvari. Húszéves a polgárőrségünk. Nádudvariak a BL-döntőn!

Nádudvari. Húszéves a polgárőrségünk. Nádudvariak a BL-döntőn! Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2015. május XX. évfolyam 5. szám Ára: 99 Ft Korszerű szaunaház a fürdőben Beke Imre és Ludman Lajos avatta fel az új létesítményt Elkészült az a háromkabinos szaunaház, amely

Részletesebben

Nádudvari. IV. Nádudvari Aratófesztivál. Miniszteri elismerés nyolc nádudvari diáknak VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Nádudvari. IV. Nádudvari Aratófesztivál. Miniszteri elismerés nyolc nádudvari diáknak VÁROSI KÖZÉLETI LAP Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2014. július XIX. évfolyam 7. szám Ára: 99 Ft IV. Nádudvari Aratófesztivál Beke Imre polgármester köszöni meg Barta Imre elnöknek a polgárőrszervezet áldozatos munkáját A

Részletesebben

Nádudvari. Köszönjük, Nádudvar! JEGYZETÜNK. Képviselői interjú VÁROSI KÖZÉLETI LAP. választják majd ki a beruházás közreműködőit,

Nádudvari. Köszönjük, Nádudvar! JEGYZETÜNK. Képviselői interjú VÁROSI KÖZÉLETI LAP. választják majd ki a beruházás közreműködőit, Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2012. június XVII. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK Köszönjük, Nádudvar! Tudjuk, hogy manapság szinte mindenkinek meg kell néznie, hová teszi a pénzét, ezért is örömteli,

Részletesebben

Nádudvari. Lerakták a városháza alapkövét

Nádudvari. Lerakták a városháza alapkövét Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. május XVIII. évfolyam 5. szám Ára: 99 Ft Pásztornap A kilencedik. Mit lehet kitalálni, középpontba állítani, mikor ennyiféle pásztor már nincs is? A Nádudvar Turizmusáért

Részletesebben

Nádudvari. A tisztítótelep elkészült, a szennyvízhálózatot is építik. Fazekasok fesztiválon

Nádudvari. A tisztítótelep elkészült, a szennyvízhálózatot is építik. Fazekasok fesztiválon Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP XIX. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft A tisztítótelep elkészült, a szennyvízhálózatot is építik Nádudvar csaknem egésze csatornázottá válik az 1,8 milliárdos beruházás után 1 2

Részletesebben

Nádudvari. Városi kitüntetések március idusán

Nádudvari. Városi kitüntetések március idusán Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2012. március XVII. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK Szabadság Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom Az életet, Szabadságért föláldozom Szerelmemet.

Részletesebben

Nádudvari. Együttműködés eredményeként akadálymentesen. A régió legmodernebb postája

Nádudvari. Együttműködés eredményeként akadálymentesen. A régió legmodernebb postája Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2015. február XX. évfolyam 2. szám Ára: 99 Ft A régió legmodernebb postája A postaavató ünnepélyes momentuma. Középen Kocsis István és Beke Imre Az ügyfelek már karácsony

Részletesebben

Nádudvari. 2013 a fejlesztések éve Beke Imre polgármester újévi köszöntője. Januártól járási vezetők Kinevezte a járási hivatalok vezetőit

Nádudvari. 2013 a fejlesztések éve Beke Imre polgármester újévi köszöntője. Januártól járási vezetők Kinevezte a járási hivatalok vezetőit Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. január XVIII. évfolyam 1. szám Ára: 99 Ft 2013 a fejlesztések éve Beke Imre polgármester újévi köszöntője Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Nádudvariak! Egy új év kezdete

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. mellett kondipark is igénybe vehető. Nyitva tartás: hétköznap

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. mellett kondipark is igénybe vehető. Nyitva tartás: hétköznap Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2015. január XX. évfolyam 1. szám Ára: 99 Ft Beke Imre polgármester átvágja a szalagot az átadó ünnepségen Megnyílt a városi sportcentrum Még karácsonykor is zárásig voltak

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

Veszélyessé duzzadt a folyó

Veszélyessé duzzadt a folyó Rácalmás 1 2013. június XX. évfolyam 6. szám TARTALOM A polgárőrök láthatósági mellényt ajándékoztak a kerékpáros diákoknak. 8. oldal Gyermeknap volt a Jankovichkúriában. 9. oldal A szerb nemzetiségűek

Részletesebben

Nádudvari. Elment az idők tanúja. A feltétlen szeretet. Lesz-e Kossuth-emléktábla? JEGYZETÜNK VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Nádudvari. Elment az idők tanúja. A feltétlen szeretet. Lesz-e Kossuth-emléktábla? JEGYZETÜNK VÁROSI KÖZÉLETI LAP Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2009. május XIV. évfolyam 5. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK A feltétlen szeretet A hónap első vasárnapján szerettel köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat (Fotó: Dr. Sutus Lenke)

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2010. március Eseményösszefoglaló 2. oldal Ebek kötelező oltása 4. oldal Helyi adók megfizetése 4. oldal

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja XII. évf. 2. szám 2013. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Testületi ülés 3. oldal Búcsú Emődy Dániel tanár úrtól 4. oldal Tájékoztató fórumot

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

Nádudvari. A nádudvariaknak épült

Nádudvari. A nádudvariaknak épült Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2014. október XIX. évfolyam 10. szám Ára: 99 Ft Szép, színes és napfényes Átadták a megújult Napfény óvodát, mely színesebb a réginél, és nagyobb teret kaptak benne a gyerekek.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 30-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

www.hajdunanas.hu XXIV. (XXXIV.) ÉVFOLYAM 7. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2012. MÁJUS 24. (807. SZÁM) Kiállítás Nagyváradon 2.

www.hajdunanas.hu XXIV. (XXXIV.) ÉVFOLYAM 7. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2012. MÁJUS 24. (807. SZÁM) Kiállítás Nagyváradon 2. www.hajdunanas.hu XXIV. (XXXIV.) ÉVFOLYAM 7. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 212. MÁJUS 24. (87. SZÁM) Elballagtak Jenson Button Kiállítás Nagyváradon P.Mobil koncert Múzeumügy 198. november. 2. oldal 2. oldal

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

Nádudvari. Sátrakat és padokat kaptak ajándékba nyugdíjasaink

Nádudvari. Sátrakat és padokat kaptak ajándékba nyugdíjasaink Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. november XVIII. évfolyam 11. szám Ára: 99 Ft 56 hőseire emlékeztek Az 1956. október 23-án kitört forradalom 57. évfordulója alkalmából emlékezhettek az Ady téri parknál

Részletesebben

Nádudvari. Kihelyezett testületi ülés. HAGE: fejlesztés 4,3 milliárdból Több mint kétmilliárd forintos beruházással VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Nádudvari. Kihelyezett testületi ülés. HAGE: fejlesztés 4,3 milliárdból Több mint kétmilliárd forintos beruházással VÁROSI KÖZÉLETI LAP Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2012. november XVII. évfolyam 11. szám Ára: 99 Ft HAGE: fejlesztés 4,3 milliárdból Több mint kétmilliárd forintos beruházással elkészült a Tiszántúl legkorszerűbb sertésszaporító

Részletesebben

Nádudvari. Augusztus 20: tűzijáték, utcabál

Nádudvari. Augusztus 20: tűzijáték, utcabál Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. szeptember XVI. évfolyam 9. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK Bególyáztunk Múlt havi számunkban három írásunk is a gólyák kal foglalkozott, ráadásul mindegyik fotóval illusztrálva.

Részletesebben

Meghívó A mise után, 9.45-kor ünnepi mûsor és megemlékezés az Országzászlónál: Közel félszáz téma az algyôi képviselôk elôtt

Meghívó A mise után, 9.45-kor ünnepi mûsor és megemlékezés az Országzászlónál: Közel félszáz téma az algyôi képviselôk elôtt Közéleti lap Ára: 100 Ft 2015. március XXIV. évf. 3. szám Algyô Nagyközség Önkormányzata, valamint az Algyôi Faluház és Könyvtár meghívja és várja Önt, családját és barátait 2015. március 15-én 9 órakor

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben