Kézm ves házaspárok Európája Formális és informális tapasztalatok képzés és információátadás kapcsán" E.C.O.A. TANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézm ves házaspárok Európája Formális és informális tapasztalatok képzés és információátadás kapcsán" E.C.O.A. TANULMÁNY"

Átírás

1 Kézműves házaspárok Európája Formális és informális tapasztalatok képzés és információátadás kapcsán" E.C.O.A. TANULMÁNY - 1 -

2 A projekt finanszírozása az Európai Bizottság támogatásával valósulhatott meg. A kiadványért kizárólag a szerző vállal felelősséget, a tanulmányban foglalt információk későbbi felhasználásáért az Európai Bizottságot nem terheli felelősség

3 Európa-szerte a kézműves vállalkozások, többnyire házaspárok által létrehozott családi cégek formájában működnek. A házastárs a kölcsönös családi együttműködés keretein belül nyújt segítséget, sőt mi több, gyakran ő a 'láthatatlan munkaerő'. A szociális, jogi és anyagi biztonság e hiányosságával szembesülve a Rhône-i Kézműves és Kisiparos Kamara által koordinált európai projekt, melyet anyagilag az Európai Bizottság Leonardo da Vinci programja támogat, feltárja a kézműveseket segítő házastársak helyzetének, tevékenységének, valamint képzésének részleteit. A projekt neve: E.C.O.A - Kézműves Házaspárok Európája: formális és informális tapasztalatok képzés és információátadás kapcsán. A projekt kettős célt tűzött ki maga elé: a kézműveseket segítő házastársak szakmai és szociális integrációját, valamint a kézműves vállalkozások működésifolytonosságának biztosítását. Különböző országokból hét testület vesz részt a projektben: Rhône-i Kézműves és Kisiparos Kamara - Franciaország. Mely több mint 23,000 kézműves vállalkozást, vagy másképpen kifejezve 61,000 Franciaország Rhône megyéjében dolgozó kézművest és kisiparost képvisel. A köztestület 1925-ös megalakulása óta képviseli a kézműves szakma általános érdekeit a különböző állami szervek előtt. Kölni Kézműves Kamara - Németország. A kölni céh Németországon belül a legnagyobbak közé tartozik. Nemzeti és tartományi szinten is képviselteti magát a fontosabb bizottságokban, védi a kézművesek érdekeit és szerepet vállal a regionális szintű szakmai képzésben is. Fodrász-vállalkozások megyei egyesülete (UDEC) - Franciaország. Az UDEC egy a Franciaországban található 112 közigazgatási egység szerinti, a fodrász szakmán belüli munkáltatói szervezetnek óta működik mint munkáltatók szakmai szervezete és összességében több mint 100 Rhône-megyei vállalkozást foglal magában. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara / Kézműves Tagozat (BKIK) - Magyarország: 1850-ben mint kormányzati irányítás alá tartozó testület alapult, a kereskedelem, az ipar és a gazdaság különböző szektorainak, így a későbbiekben a kézműipari szektor fejlesztésére. A Kamara ösztönző tevékenységet fejtett ki a kormányzati intézkedésekre és törvénykezésre, valamint hozzájárult azok gyakorlatba való átültetéséhez. Fő célja a vállalkozások számára történő segítségnyújtás, tanácsadás és promóció, különös tekintettel az európai versenyképességre és konformitásra. FAS Oktatási Központ Cork - Írország. Közoktatási központ és az ír foglakoztatási rendszer egyik fő hatósága. 'Business Unit' szolgáltatásainak segítségével az FAS ír vállalkozások számára nagyszabású és átfogó fejlesztési és oktatási programokat nyújt. Confartigianato Formazione, Torino Olaszország. A Confortigianato Formazione a Piedmont-i és Aosta Völgy-i Confartigianato Csoport szakmai képzéséért felelős szervezet. Olaszország legnagyobb kézműves-, és kisvállalkozói szervezete

4 Norvég Kézműves Vállalkozások Szövetsége (HBL) - Norvégia. Az 1993-ban létrejött szövetség 3,200, többnyire kézműves kisvállalkozást tömörít. Tevékenységének fő céljai az oktatás, az adózás, a vállalkozás-fejlesztés, a munkakörülmények, a bértárgyalás és az információszolgáltatás területeire esnek. A 'Norvég Üzleti-, és Ipari Szövetség' (NHO) tagja, mely Norvégia vezető munkáltatói szervezete. Az ECOA projekt első lépésében egy, a résztvevő országok közötti összehasonlító tanulmány elkészítésére került sor, mely a kézműveseket segítő házastársak a vállalkozásban betöltött szerepét vizsgálta. Ezt követe a közös képzési modul kialakítása. Az összehasonlító tanulmány elkészítésére az alábbi hármas célkitűzéssel került sor: 1. A kézműveseket segítő házastársak helyzetének feltérképezése a résztvevő országokban: szerepvállalásuk mértéke a vállalkozásban, végzett munka jellege, státusuk, képesítésük, képzési hiányosságaik és hogy mely gátló tényezők hátráltatják képzésüket. 2. Már létező, a kézműveseket segítő házastársak számára létrehozott képzési programok azonosítása. 3. A kézműveseket segítő házastársak státusára vonatkozó nemzeti jogi szabályozás megismerése. Ezen cél elérése végett a partnerországok kérdőíves felméréssel (lásd a függelékben) keresték meg az egyes országokban élő kézműveseket segítő és az alábbi ismérvekkel rendelkező házastársakat: Teljes-, vagy részmunkaidős foglalkoztatottságú, kézműves vállalkozókat segítő házastárs (státusra való tekintet nélkül). Azon segítő házastársak, akik részt vettek, vagy nem vettek részt számukra rendezett képzésben, amennyiben volt ilyen. A kérdőív tárgyát képezte továbbá az érintett kézműves vállalkozások tevékenységi körére vonatkozó eloszlás képe. Kitűzött célként szerepelt partnerországonként legalább 100 db. válasz begyűjtése. Ez a célkitűzés nem minden ország esetében teljesült, melynek számos oka lehet az adott országra, vagy szervezetre vonatkozó kontextusban. Így összesen 444 kérdőív érkezett be az alábbi országonkénti eloszlásban: Beérkezett kérdőívek száma Franciaország 123 Németország 77 Magyarország 65 Írország 36 Olaszország 100 Norvégia 23 Svájc 20 Összesen

5 A második és harmadik célkitűzés megvalósítása érdekében a különböző projekt-részvevők kitöltendő kérdőívet kaptak kézhez (lásd: függelékben) a kézműves vállalkozások történeti fejlődésének természetére, a kézművest segítő házastárs helyére és jogi helyzetére a társadalomban, valamint a már létező, kézműveseket segítő házastársak számára szánt tanfolyamokra vonatkozólag. Jelen anyag a tanulmány eredményeit tartalmazza, mely minden egyes ország kontextusában más és más képet ad aszerint, hogy az adott országon belül a kézművesség definíciója és ennek megfelelően a partnerszervezet hatásköre hogyan változik

6 TARTALOM 1 A kézműveseket segítő házastársak azonosítása..erreur! Signet non défini. 1.1 Férfi / nő eloszlás A kézműveseket segítő házastársak életkora...erreur! Signet non défini. 2 A vállalkozás...erreur! Signet non défini. 2.1 A kézműves vállalkozások kora...erreur! Signet non défini. 2.2 Üzleti szektor...erreur! Signet non défini. 2.3 A vállalkozásvezető végzettsége...erreur! Signet non défini. 2.4 A vállalkozás mérete...erreur! Signet non défini. 3 A segítő házastárs helyzete a vállalkozásban...erreur! Signet non défini. 3.1 Mióta dolgozik a vállalkozásban? Fő feledatai a vállalkozásban...erreur! Signet non défini. 3.3 A vállalkozásban töltött munkaidő...erreur! Signet non défini. 3.4 Részvétel az üzleti döntéshozatalban...erreur! Signet non défini. 3.5 A kézműves vállakozás-vezetőt segítő házastárs státusa Erreur! Signet non défini. 4 Képzés...Erreur! Signet non défini. 4.1 Kézműves házastársak képzése...erreur! Signet non défini A kézműveseket segítő házastársak kezdeti képzettsége Kézműveseket segítő házastársak szakmai továbbképzése Erreur! Signet non défini. 4.2 A képzés hatása a kézműves házastárs munkavégzésére Képzési igények...erreur! Signet non défini. 4.4 A képzésben való részvételt akadályozó tényezők...erreur! Signet non défini. 4.5 Már létező kurzusok kézműves házastársak számára...erreur! Signet non défini Franciaország: Brevet de Collaborateur de Chef d Entreprise Artisanale (BCCEA) [A kézműves vállalkozás-vezetőt segítő házastársak képzése] Németország: Fachwirtin kézműves vállalkozás ügyvitelét oktató képzés Olaszország...Erreur! Signet non défini Egyéb országok...erreur! Signet non défini. Következtetések...Erreur! Signet non défini

7 1 A kézműveseket segítő házastársak azonosítása 1.1 Férfi / nő eloszlás A hét partner ország esetében a házaspárok által irányított vállalkozás vezetője általában férfi (az esetek 8-ban). 1 Néhány ország azonban kivételt képez ez alól. Norvégiában például több mint 4-ban a férfiak dolgoznak a feleség vezette vállalkozásban. Olaszország esetében a vállalkozást vezető személyt az esetek 67%-ában nem a házastársak, hanem a fiak, vagy férfitestvérek segítik. A kérdőívet megválaszoló férfi asszisztensek, mint kiderült, a vállalkozás vezetőjének fiai, vagy férfitestvérei voltak, ez megzavarta a tanulmány lefolytatását. Ezen okból a fenti 'férfi' kérdőíveket kizártuk a kalkulációból, ami Olaszország esetében egy 10-os női eredményhez vezetett. 1. Férfi / nő eloszlás Nők Férfiak 4 2 Franciao. Németo. Hagyaro. Írország Olaszo. Norvégia Svájc Európa 1 Lásd: 1. Ábra - 7 -

8 1.2 A kézműveseket segítő házastársak életkora A kérdőívet megválaszoló nők életkora 35 és 54 év köze volt 2. Még egyszer hangsúlyozni kell, hogy ez egy európai átlag, mely az egyes országok tekintetében nagy eltéréseket hordoz. Magyarországon a segítő házastársak 4-a idősebb mint 55 év. Ez a jelenség azzal a ténnyel magyarázható, miszerint ezek az emberek túl idősek ahhoz, hogy a munkaerőpiacon alkalmazottként találjanak állást, ezért családi vállalkozásban nyújtanak segítséget. Sőt mi több Magyarországon a nem dolgozó nyugdíjasok száma is alacsony. 2. A segítő házastársak életkora év év év év év 55 év & Franciao. Németo. Magyaro. Írország Olaszo. Norvégia Svájc Európa 2 Lásd: 2. Ábra - 8 -

9 2 A vállalkozás 2.1 A kézműves vállalkozás kora A vizsgált vállalkozások közel 6-a több mit 10 éves múltra tekint vissza A vállalkozás kora évnél fiatalabb 3-6 éves 7-10 éves 10 éves & Franciao. Németo. Magyaro. Írország Olaszo. Norvégia Svájc Európa Norvégiában, az itteni lokális és különleges adottságok miatt a 10 évnél idősebb kisvállalkozások arány eléri a 85%-ot. Itt a legtöbb vállalkozás, egy minimum 5 éves működési periódus elteltével szövetségekhez csatalakozik. 3 Lásd: 3. Ábra - 9 -

10 2.2 Üzleti szektor A tanulmányban résztvevő partnerországok által megkérdezett vállalkozások túlnyomóan az építőipari és a szolgáltatási szektorba tartoznak 4. Írországban az építőipar különösen nagy részesedéssel bír a megkérdezett vállalkozások körében, mely a nemzeti eloszláshoz viszonyítva aránylag reprezentatív érték. Meglepő módon azt tapasztalhatjuk, hogy három országban (Írország, Olaszország és Norvégia) élelmiszeripari vállalkozások nem képviseltetik magukat a kimutatásban. Ez nem azt jelenti, hogy ezekben az országokban nincsenek élelmiszeripari vállalkozások, hanem épp az ellenkezőjét. Ezek a típusú vállalkozások nem állnak kapcsolatban az adott országban működő, projektben résztvevő partnerszervezettel. A partnerszervezetek, szakszervezetek, szövetkezetek, tanácsadó kamarák, stb. valójában nem mind több szektort átfogó szervezetek, egyes esetekben tagjaik kizárólag egy bizonyos üzleti szektorból kerülnek ki. 4. A vállalkozás üzleti szektora Építőip Él.ip. Szolgált. Gyáripar Franciao. Németo. Magyaro. Írország Olaszo. Norvégia Svájc Európa 4 Lásd: 4. Ábra

11 2.3 A vállalkozásvezető végzettsége Képzettség tekintetében messze a svájci kézműves vállalkozásvezetők állnak a legjobban, a középiskola elvégzése után 45%-uk 3 éves vagy hosszabb tanulmányokat folytatott (Fősk. + 3 év Franciaországban) 5. Ez azzal is magyarázható, hogy a svájci fiatalok szokás szerint a szakmai betanuló évek után a svájci Université des Métiers-en (szakmai egyetem) folytatják tanulmányaikat. Egy másik szignifikáns helyi jellemvonás a Németországban megfigyelhető magas szakképzettségi ráta. Itt, mivel a saját vállalkozás elindításának kötelező előfeltétele, a kézműves vállalkozások vezetői felsőfokú oklevéllel rendelkeznek. Más országokban a vállalkozásvezetők többnyire középszintű szakmai végzettségűek. 5. A vállalkozásvezető végzettsége Nincs vég. Középisk. végz. Szakmai végz. Magasszintű szakmai, vagy SLC SLC + 2 év SLC + 3 év, vagy több 2 * Hiányzó adat 1 Franciao. Németo. Magyaro. Írország Olaszo. Norvégia Svájc Európa 5 Lásd: 5. Ábra

12 2.4 A vállalkozás mérete A megkérdezett vállalkozások átlagosan 1-től 4-ig terjedő számú alkalmazottat foglalkoztatnak. 6 Az alkalmazottat nem foglalkoztató vállalkozások aránya Franciaországban, Magyarországon és Olaszországban az átlagosnál magasabb (kézműves vállalkozás családi kultúrája, szociális és gazdasági összefüggések). Vegyük figyelembe, hogy a kézműves vállalkozás puszta definíciója hatással van a vállalkozás méretére. Franciaországban a vállalkozás méretét is számításba veszik (10 alkalmazottnál kevesebb), nem csak a tevékenységi területet. Ez Németországra nem jellemző, ahol más országokhoz hasonlóan kizárólag a tevékenységi terület alapján történi a besorolás. 6. A vállalkozás alkalmazottainak száma és + 0 válasz 2 1 Franciao. Németo. Magyaro. Írország Olaszo. Norvégia Svájc Európa 6 Lásd: 6. Ábra

13 3 A segítő házastárs helyzete a vállalkozásban 3.1 Mióta dolgozik a vállalkozásban? Átlagosan a vállalkozást segítő házastársak 5-a az alapítástól kezdve a családi cégben dolgozik 7, mely a házastárs vállalkozásban betöltött fontos szerepéről tanúskodik. 7. Mióta dolgzik a vállalkozásban Alapítástól < 3 éve 3-6 éve 7-10 éve > 10 éve 0 válasz 2 1 Franciao. Németo. Magyaro. Írország Olaszo. Norvégia Svájc Európa 7 Lásd: 7. Ábra

14 3.2 Fő feladatai a vállalkozásban A tanulmányban részvevő 7 ország adatai alapján nagy vonalakban elmondható, hogy a segítő házastárs adminisztratív feladatokat lát el 8. Ezt követi a könyvelés, értékesítés, személyzeti ügyintézés és beszállítókkal való kapcsolattartás. 8. Fő feladatok a vállalkozásban (európai átlag) Adminisztratív Személyzeti ügyvitel Könyvelés Értékesítés Beszállítókkal való kapcsolattartás Termelés A fent felsorolt fő feladatokat országspecifikus feladatok 9 követik a rangsorban, mint például Magyarországon, ahol a személyzeti ügyintézés az alkalmazottak alacsony száma miatt csekély fontossággal bír. Németországban, ahol a munkavállalók száma az átlagosnál magasabb, fordított tendencia érvényesül. 8 Lásd: 8. Ábra 9 Lásd: 9. Ábra

15 9. Fő feladatok a vállalkozásban Fr. Németo. Hun Írorsz. It. Norv. Svájc 2 1 Adminisztratív Személyzeti ügyek Könyvelés Értékesítés Beszerzés Termelés 3.3 A vállalkozásban töltött munkaidő Általánosságban elmondható, hogy a vállalkozásban betöltött fontos szerep okán vállalkozásvezetőt segítő házastársak több mint 7-a nem rendelkezik fix fizetésű állással más cégnél Fix fizetésű állás más cégnél Igen Nem Nincs válasz 4 2 Franciao. Németo. Magyaro. Írország Olaszo. Norvégia Svájc Európa A fent említettek miatt a házastárs napi 4-8 órát tölt munkával a vállalkozásban Lásd: 10. Ábra 11 Lásd: 11. Ábra

16 11. Vállalkozásban töltött munkaidő ó 4-7 ó > 8 ó Nincs válasz 2 1 Franciao. Németo. Magyaro. Írország Olaszo Norvégia. Svájc Európa Másrészről, például Írországban a legtöbb segítő házastárs rendelkezik külső cégnél betöltött állással, gyakran félállással, így itt a családi vállalkozásban eltöltött munkaórák száma 1-3 órára csökken. A két tevékenység közötti ilyen típusú viszony nem minden esetben magától értetődő. Például Norvégiában a házastársak körülbelül 5-a rendelkezik a családi vállalkozáson kívüli teljes munkaidejű állással és emellett a családi cégben is hasonló óraszámban végez munkát. Norvégiában a több munkahelyen történő állások összeegyeztetése normális jelenségnek mondható és megmagyarázza a tapasztaltakat. 3.4 Részvétel az üzleti döntéshozatalban A segítő házastársak több mint 8-a igennel válaszolt a kérdésre: "A döntések meghozatala a vállalkozás-vezetővel közösen történik?" 12. Ez ismét megerősíti a segítő házastárs vállalkozásban betöltött szerepének fontosságáról, valamint a hosszú távú fejlődés elősegítésről alkotott elképzelést, valamint ezen emberek célzott képzésére való törekvést. 12 Lásd: 12. Ábra

17 12. A döntések meghozatala a vállalkozás-vezetővel közösen történik? Igen Nem Nincs válasz Franciao. Németo. Magyaro. Írország Olaszo. Norvégia Svájc Európa

18 3.5 A kézműves vállalkozás-vezetőt segítő házastárs státusa Németországban, Norvégiában és Svájcban a segítő házastárs általában fix fizetésű dolgozó. Másutt vagy nincsen ilyen státusuk, vagy helyzetüket a nemzeti törvénykezés kézműves vállalkozásokra vonatkozó szabályozása határozza meg Státus a vállakozásban Fix Nem fix Más 4 2 Franciao. Németo. Magyaro. Írország Olaszo. Norvégia Svájc Európa Három országban (Franciaország, Magyarország és Olaszország) létezik a segítő házastársakra vonatkozó specifikus jogi státus. Franciaország Az 1982 július 10.-i, 1994-bem kiegészített francia munkaügyi törvény megalapozta a kézműves vállalkozás-vezetőt segítő házastárs cégen belüli jogi helyzetét. A döntés fakultatív. Ma vélhetően a segítő házastársak mindössze 6%-a van a fenti státus szerint bejelentve. A vállalkozás-vezetőt segítő házastársak 6-a mint bejelentett dolgozó dolgozik a férj vállalkozásában. A 2005 augusztus 2.-i, számú, kis és középvállalatokra vonatkozó francia törvény (függőben lévő rendeletek) státus választására kötelezi a házastársat. A segítő házastárs számára három státuslehetőséget kínál fel. 13 Lásd: 13. Ábra

19 Hivatalosan bejegyzett segítő házastárs Üzlettársi státusú házastárs Fix fizetésű alkalmazott házastárs. A "segítő házastárs" státus speciális jellemzői: csak a házasságot kötött felek vehetik igénybe rendszeres és tényleges együttműködés díjazás nincsen (félállás más cégnél lehetséges) fokozott társadalombiztosítás (betegség, gyes) magánnyugdíjalap nehézségek esetén személyes vagyonnal történő felelősségvállalás lehetséges. Az "alkalmazott státusú házastárs" speciális jellemzői: tényleges részvétel a vállalkozás tevékenységében érvényes munkavállalói szerződés szakmai képzettségen alapuló bérezés hiánytalan társadalombiztosítási szolgáltatás vállalkozáshoz igazított adózási rend. Az "üzlettársi státusú házastárs" speciális jellemzői: a cég jegyezett tőkéjében való részesedés a vállalkozás vezetőjének TB-jével megegyező társadalombiztosítás fokozott vagyoni védelem: vagyoni felelőssége a befektetett tőke értékéig terjed. Franciaországban kizárólag a hivatalosan bejelentett segítő házastársak azonosíthatók egyértelműen. Más státusúakról (alkalmazott, üzlettárs) nem állnak rendelkezésre adatok. Az új francia törvény ebben is előrelépést fog hozni. Mindazonáltal a Rhône-i Kézműves és Kisiparos Kamara e területen nyert tapasztalatai arra engednek következtetni, hogy Franciaországban igen csekély a státusban lévő segítők száma. Ennek okai: kulturális szempontból vizsgálva a családi segítségnyújtás a kézműves szakmában magától értetődő tényező, anyagi szempontból vizsgálva kezdetben a vállalkozás nem eléggé jövedelmező a házastárs alkalmazottként való bejelentéséhez, szociológiai szempontból vizsgálva egyre több olyan pár van, akik a tartós együttélés ellenére sem kötnek házasságot, ami viszont a segítő házastárs státushoz elengedhetetlen, általánosságban elmondható, hogy a kézműveseket segítő házastársak nincsenek tisztában a státusokkal és nem mérik fel a státusnélküliség kockázatát. Magyarország Az úgynevezett segítő családtag tárgykörét az 1990 évi V. és az évi LXXX társadalombiztosítási törvény szabályozza. Mindazonáltal Magyarországon nincs szükség a kézműves vállalkozót segítő házastárs státusának honosítására. Létezik egy "segítő családtag"-nak nevezett speciális státus, melyben az illető egyén házastárs, vagy bármely más családtag, gyerek, testvér lehet

20 Ez a státus biztosítja, hogy az illetőnek legyen társadalombiztosítása, valamint hogy legalább a minimálbér 3-nak megfelelő bért kapjon. A házastárs teljes-, és részmunkaidőben is dolgozhat, az utána befizetendő társadalombiztosítási járulék megegyezik a normál alkalmazottéval. A törvény által előírt díjazás okán igen kevés munkáltató veszi igénybe ezen státus nyújtotta lehetőségeket. Olaszország A házastárs felvezetése a vidéki kézműves vállalkozások adatlapjára kötelező jellegű, melyet a helyi kereskedelmi kamara végez el. Ebben az esetben használják a kézműves vállalkozásban részvevő "segítő házastárs" megnevezést. Németország A kézműves házastársak számára nincs külön státus. Viszont a társadalombiztosítási jogalkotás keretein belül a kézműves vállalkozásban dolgozó házastárs tárgyköre is helyet kapott január 1. óta, ha cég asszisztenst vesz fel (legyen az házastárs, a vállalkozásvezető élettársa, vagy a korlátolt felelősségű társaságban részvevő üzlettárs), az egészségbiztosító alapok, mint a társadalombiztosítási központok automatikusan ellenőrzik az új belépő státusát. A tanulmányi adatgyűjtés alatt megkérdezett házastársak túlnyomó többsége alkalmazott státusban volt. Itt meg kell jegyezni, hogy a kérdőíveket szervezetekbe tömörülő és státusuk elismeréséért küzdő kézműves feleségeknek küldték ki. Írország Írországban a kézműveseket segítő házastársak számára nincs külön státus. A házastársak több mit 5-a nem rendelkezik státussal, és ezért semmiféle társadalombiztosítási fedezeti eszközzel sem. Mindazonáltal 25%-uk a vállalkozás alkalmazásában van. Norvégia Írországhoz hasonlóan a norvég törvénykezés sem tesz említést a kézműveseket segítő házastársakról. Mégis az alkalmazottként dolgozó házastársak száma (> 45%) meghaladja a nem bejelentett házastársakét (39%). A státus elismerésének igénye ennek ellenére jelentős. Svájc Svájcban a kézműveseket segítő házastársak számára nincs külön státus, de a mivel az érintettek nagy százalékban (> 8) alkalmazásban vannak, a végzett munka társadalombiztosítás általi honorálásának problematikája fel sem merül. Ez azzal is

21 összefüggésben áll, miszerint a vállalkozások többsége az átlagosnál nagyobb méretű, így a gazdasági háttér is kedvezőbb, ami lehetővé teszi a házastárs alkalmazottként való foglalkoztatását. 4 Képzés 4.1 Kézműves házastársak képzése A kézműveseket segítő házastársak kezdeti képzettsége Általánosságban elmondható, hogy kézművest segítő házastárs feladatköre nagyban függ az előképzettségtől. Ezek az emberek a párválasztás véletlenszerűsége által kerülnek a kézművest segítő fél szerepkörébe és sok esetben nincsenek rá felkészülve, hogy részt vállaljanak a cég irányításában. A tanulmány elkészítése során, kezdve a főkönyvelőtől az általános iskolai tanárig, a mérnöktől az ápolónőig sok különféle végzettségű embert ismerhettünk meg. Ezért egy, a segítő házastársra tipikusan jellemző képesítés nem írható le egyértelműen. A helyzet a következő: a legtöbb segítő házastárs a szakmai oklevéltől az érettségi plusz két év felsőfokú képzésig terjedő képzettséggel rendelkezik 14. Hasonlóan a vállalkozásvezetők képzettségi szintjének összehasonlításához, Svájc magasabb képzettséggel itt is az élen jár: a megkérdezettek 5 -a rendelkezik érettségi plusz 3, vagy több év felsőfokú képzettséggel. 14. Képzettségi szint Nincs okl. Érettségi Szakközépiskola Éretts.+szakm. felsőfok. Éretts. + 2 év Éretts. + 3 év, vagy több * Hiányzó adat 1 Franciao. Németo. Magyaro. * Írország Olaszo. Norvégia Svájc Európa 14 Lásd: 14. Ábra

22 A vállalkozás vezetőjének képzettségével összehasonlítva a segítő házastársak valamivel képzettebbek 15, mivel ezen tanulmány eredményei szerint a házastársak 23% átlépi az érettségi plusz két év felsőoktatási képzettségi szintet, míg a vállalkozásvezetők esetében ez csak 17%. 15 Házastárs és cégvezető képzettségének összehasonlítása Házastárs képzettsége Cégvezető képzettsége 26% 3% 2% 25% 11% 23% 3% 8% 24% 6% 25% 14% 9% 21% Nincs okl. Érettségi Szakmai érettségi Érettségi + szakmai felsőoktatás Érettségi+2év Éretts.+3év, vagy több Nincs válasz Kézműveseket segítő házastársak szakmai továbbképzése A hét partnerországban átlagosan a szakmai előmenetele során a házastársak 6-a vesz részt szakmai továbbképzésben Lásd: 15. Ábra 16 Lásd: 16. Ábra

23 16. Továbbképzés Igen Nem Nincs válasz Franciao. Németo. Magyaro. Írország Olaszo. Norvégia Svájc Európa Sokan közülük számítástechnikai, titkárnői, nyelvi és könyvelői gyorstanfolyamokon vettek részt, mások a kézműves vállalkozás-vezetői asszisztens munkakör igényei szerint kialakított, hosszabb tanfolyamokra iratkoztak be. Ilyen például a Brevet de Collaborateur du Chef d Entreprise Artisanale (BCCEA) [Kézműves Vállalkozás-vezetőt Segítő Házastárs Oklevél], melyet a kereskedelmi és kézműves kamara ad ki, vagy a Gestion de l Entreprise Artisanale du Bâtiment (GEAB) [Kézműves Építőipari Vállalkozásmenedzsment], vagy a "Fachwirtin" Németországban. 4.2 A képzés hatása a kézművest segítő házastárs munkavégzésére Alant látható a kimutatás, mely a képzés a segítő házastárs munkavégzésére gyakorolt hatását foglalja össze. Egyes házastársak megállapítják, hogy a képzésen tanultak segítségével megmentették a vállalkozást a csődtől, de a család, vagy a másik házastárs bevált vezetési módszerein való változtatások sokszor konfrontációhoz is vezettek. A hagyományokkal átszőtt családi vállalkozási környezet nem mindig kedvez egy külső tényező (házastárs) által kezdeményezett változtatásoknak, így ez bonyolult, mégis igen hasznos lehet. Megállapítható, hogy a képzés szakavatottabbá teszi a vállalkozás-vezetőt segítő házastársat aki egyúttal a vállalkozás számára is hatékony és előremozdító tényezővé válik

24 Milyen változást hozott a képzés az Ön munkavégzésében? Mielőtt megismertem a férjemet, teljesen más területen dolgoztam. De a képzés lehetővé tette, hogy jól lássam el a segítő házastárs feladatát! Motiválva érzem magam és az önbizalmam is megnőtt! Jobb a kapcsolatom az alkalmazottakkal és kevesebb a probléma a munkaerő kiválasztással. A számítógép megkönnyíti a vállalkozás életét! Most már egyedül is meg tudjuk csinálni a könyvelési teendőket, ami csökkenti a vállalkozás kiadásait. Hatékonyabb vagyok és jobban be tudom osztani az időmet. Jobban látom el a munkakörömet, így most több mindent is én csinálok a vállalkozásban. A forgalmunk nőtt, a költségek csökkentek, a vállalkozás jobb formába került!

25 4.3 Képzési igények A képzési igények részben megfelelnek a kézműves házastárs által ellátott fő feladatok kihívásainak a vállalkozásban Képzési igények Európában 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Irodatecnika, szoftver Könyvelési szoftver Internet Titkár(nő) Munkaszervezés Adatkezelés Munka jog Polgárjog Fogyasztóvédelmi jog Kereskedelmi jog Adójog Emberi erőforrás menedzsment. Könyvelés Piaci ismeretek Fogyasztói szokások Vállalkozás kifelé történő kommunikációja Termelés Angol Német Spanyol Olasz Magyar A képzési igények az adminisztratív ügyvitelre (titkár(nő)i feladatok, munkaszervezés, stb.), ügyvédi tevékenységre és könyvelésre terjednek ki. A jogi képzésen belül például az igények minden országban mások és mások. Az adójog minden országban az első helyen szerepel, kivéve Norvégiát (itt az első a fogyasztóvédelmi jog) és Svájcot (kereskedelmi jog). Németországban nagy igény mutatkozik az emberi-erőforrás képzésre, míg más országokban ez alacsonyabb. Ez azzal is magyarázható, hogy átlagosan a német vállalkozások több alkalmazottat foglalkoztatnak mint más országok vállalkozásai. Az üzletviteli képzés iránti igény relatíve magas Németországban (53%), Magyarországon (37%) és Svájcban (42%), de viszonylag alacsony Franciaországban, Írországban és Olaszországban. A kézművesek általában technikai szempontból képzettebbek mint kereskedelmi szempontból, ezért fontos különbséget tenni, valós igényeik és vélt igényeik között. 17 Lásd: 17. Ábra

26 Végezetül Franciaországban, Németországban, Magyarországon, Olaszországban és Svájcban fogalmaztak meg idegen nyelvi képzés - különösen angol - iránti igényt. Csak Írország esetében nem mutatkozott nyelvi értékelhető nyelvi képzési igény. A norvég kézműves házastársak 65%-a fejezte ki angol nyelvi képzés iránti igényét. Ez az idősebb házastársak magas arányával magyarázható, akik az angolt jól beszélő fiatalabb generációkhoz képest lépéshátrányban vannak. A tanulmány egy másik képzési igényt is feltárt, ez pedig a családi kapcsolatok lélektana a vállalkozáson belül. Mint ahogy azt a 4.2-ben megállapítottuk, a segítő házastárs a családi vállalati kultúrában nagyon nehezen és körülményesen tud változtatásokat kezdeményezni. A kézműves vállalkozást alkotó csapat gyakori jellemzője, hogy csupán a házaspár vagy a családtagok (Olaszországban pl.: gyermekek, testvérek) alkotják. A képzésben részvett házastárs immár jelentős ismereti erőforrásokkal rendelkezik, melyeket a vállalkozás irányításában kamatoztathatna, de hogyan ismertesse el magát a párjával vagy más családtaggal, aki kezdetektől fogva vezeti a vállalkozást? Ezen oknál fogva a vállalkozást vivő házaspár pszichológiai képzése szintén szükségesnek látszik, mint ahogy a vállalkozás vezetőjének bevonása a változtatási folyamatba is az. 4.4 A képzésben való részvételt akadályozó tényezők Kétség kívül a fő akadályozó tényező az időtényező képzésben való részvételt akadályozó tényezők Anyagi Családi Idő Távolság Egyéb Franciao. Németo. Magyaro. Írország Olaszo. Norvégia Svájc Európa A családi vállalkozásban dolgozó házastárs egyes esetekben más cégnél van alkalmazásban, ezenkívül háztartási munkát is végez, gyereket nevel, stb. Szabad ideje ezért kevés van. Számukra a képzésben való részvétel nagy erőfeszítést, munka és a család sokszor bonyolult 18 Lásd: 18. Ábra

27 összehangolásának feladatát is jelenti. A nehézségek országonként is különböznek. Németországban a családi okok szerepelnek első helyen, ami a gyermekgondozási rendszerek hiányosságaira vezethető vissza. Magyarországon és Norvégiában az anyagi természetű akadályozó tényező a második helyez áll. Magyarországon ez számos egyéb tényezővel is összefügg: képzettségi szint, munkanélküliség, stb. Norvégiában az elmúlt időszakban a képzési költségek jelentősen megnövekedtek, ami a kisvállalkozásokat hátrányosan érinti. Nincsen képzés-finanszírozó rendszer. Egy egységes egész Európára kiterjedő képzési modul kialakításakor ezeket a tényezőket feltétlenül figyelembe kell venni. Az időhiányra, mint akadályra vonatkozóan a kérdőívben a képzésre szánt lehetséges időtartamra kérdeztünk rá Képzésre szánt idő Heti 1 nap Egyéb Nincs válasz 2 1 Franciao. Németo. Magyaro. Írország Olaszo. Norvégia Svájc Európa A legtöbb megkérdezett (47%) válaszában elmondta, hogy heti egy napot tudna képzésre szánni. A megkérdezettek 32%-a más javaslattal állt elő: 1 nap vagy 1 hét havonta, stb. A válaszok igen változatos képet vázolnak fel, ezért minden résztvevő országnak önállóan kell meghatározni az adott országban élő célcsoportnak legjobban megfelelő képzés-időbeosztást. 4.5 Már létező kurzusok kézműves házastársak számára A projektben részvevő országokban beazonosításra kerültek a speciálisan kézműves házastársak számára szervezett, már létező kurzusok. Kiderült, hogy ilyen képzés három résztvevő országban van jelenleg: Franciaországban, Németországban és Olaszországban. Ezeket az alábbiakban fejtjük ki bővebben. 19 Lásd: 18. Ábra

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Az oktatási rendszert végzettség nélkül elhagyó fiatalok támogatását célzó intézkedések az Európai Unió tagállamaiban

Az oktatási rendszert végzettség nélkül elhagyó fiatalok támogatását célzó intézkedések az Európai Unió tagállamaiban Az oktatási rendszert végzettség nélkül elhagyó fiatalok támogatását célzó intézkedések az Európai Unió tagállamaiban 1997. december * Az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás értelmében az EURYDICE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép. Magyarországon 2004. LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u.

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép. Magyarországon 2004. LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u. Szerkesztették Cím: Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép Magyarországon 2004 Kiadta: LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u. 29 Kapcsolattartó: Kenyeres Annamária e-mail:

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Norvégia. TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése

Norvégia. TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Norvégia A European Inventory on Validation of Non-formal and informal learning olyan webhely, amely 32 ország validációs

Részletesebben

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján Előszó A 60 70 es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról Résztanulmány 2006 Készült az Oktatási Minisztérium megbízása alapján, a Szakképesítést szerzett

Részletesebben

A HR MAGYARORSZÁGON: az Országos HR Benchmark Felmérés 2010 alapján

A HR MAGYARORSZÁGON: az Országos HR Benchmark Felmérés 2010 alapján A HR MAGYARORSZÁGON: az Országos HR Benchmark Felmérés 2010 alapján 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 PROBLÉMÁS TERÜLETEK... 15 A HR JÖVŐJE... 19 HR STRATÉGIA... 27 A HR SZEREPE A SZERVEZETBEN...

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek Dr. Tölgyesi Dávid Béla 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Elméleti háttér...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz

Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet HCCI Research Institute of Economics and Enterprises Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz Nemzeti szakképzési rendszerek

Részletesebben

Bevezető 3. 1. fejezet. Mi a szociális gazdaság? 5. 2. fejezet. Hogyan elemezzük a szociális gazdaságot többetnikumú közösségekben?

Bevezető 3. 1. fejezet. Mi a szociális gazdaság? 5. 2. fejezet. Hogyan elemezzük a szociális gazdaságot többetnikumú közösségekben? Tartalom Bevezető 3. fejezet. Mi a szociális gazdaság? 5 2. fejezet. Hogyan elemezzük a szociális gazdaságot többetnikumú közösségekben? 3 3. fejezet. Az elemzés eredményei 5 3.. Kérdőíves felmérés 5 3.2.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Munkavégzés magasabb színvonalon a megszerzett kompetenciák azonosítása, értékelése és tanúsítása

Munkavégzés magasabb színvonalon a megszerzett kompetenciák azonosítása, értékelése és tanúsítása Munkavégzés magasabb színvonalon a megszerzett kompetenciák azonosítása, értékelése és tanúsítása A szociális partnerek, az állami intézményrendszer és az önkormányzatok szerepe az új rendszerek kialakításában

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben Helyzetfeltáró tanulmány Készítette: Nagy Zita Éva Pál Zsolt Szerepi

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZILÁGYINÉ DR. FÜLÖP ERIKA A GAZDASÁGI KAMARÁK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC, 2014 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Párhuzamos szakképzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben

Párhuzamos szakképzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Fehérvári Anikó Párhuzamos szakképzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben No. 230 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Fehérvári

Részletesebben

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez Minimálbér alkalmazása és differenciálásának szempontjai A minimálbér meghatározása az EU tagállamokban A 27 tagállamból 20-ban van országos,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben