Dobbanó szívek. Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2Ö13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dobbanó szívek. Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2Ö13"

Átírás

1 J e s s i c a B i r d Dobbanó szívek Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2Ö13

2 1 A. J. Sutherlandet abban a pillanatban lenyűgözte a cső* dör, ahogy megpillantotta az állatot. fis ezzel nem volt egyedül. A töm eg mcgbüvölten állt. m int a hivő közönség egy hipnotizőr hatalmában, merev tekintettel, akár az élőhalottak. Követve uruk hívását, lassan hömpölyögtek, mint egy gleccser, nyomakodva a kordonnal elzárt terület felé. ahol a lovat kiállították. A. J. minden tőle telhetőt m egtett, hogy átfurakodjon a csődületen, de a többiek sem voltak tétlenek. Torlódás keletkezett, könyökök lódultak, akár a hokiütók. ahogy az em berek előbbre küzdötték magukat. Mivel A. J. nem volt ügyetlen, különösen ha arról volt szó, hogy megszerezzen valamit, amit igazán akar. maga is elhelyezett egy-két védekező döfést, míg az első sorba nem ért. Karját összefonva kiengedte addig visszatartott lélegzetét, ahogy immár akadálytalanul szemlélhette a fekete csődön. Sok jó telivért látott már Virginiában, de ehhez foghatót egyet sem. A ló. fejét magasra szegve, ellenséges közönnyel bámult a tömegre. Itt ő parancsolt: királyként uralkodott környezetén. M indenki más csak a helyet foglalta. Csillogó wöre kékesfeketén villant a fényben, tarkával türelmetlenül csapkodott összevissza. Sötét patája dobolj

3 goit a földön, neki feszült a kötőféknek, ahogy a vezetőszáron tartották a lov.iw.ok. Izmos teste niellett eltörpültek a körülötte lévő alakok; ö uralta a helyzetet, nem az az öt ember, aki próbálta féken tartani. A férfiak óvatosan, feszülten járkáltak körülötte. Ahogy a tömegben mindenki, ők is tisztában voltak a hírével. Nem volt éppen a legjobb. A. J. elgyönyörködött a csódörbcn. Minden mozdulatában ott volt az. erő. a gyorsaság ígérete, egyszerre volt atletikus és költői. Megvető viselkedése m ögött szenvedélyes intelligenciát és vasakaratot érzett. O tt, a lökdösődő töm eg első sorában A. J. elhatározta magát. Ez a ló volt a legcsodálatosabb teremtmény, amivel valaha találkozott. És ó meg akarta szerezni. - Az árverés tízezer dollárról indul - szólt a kikiáltó. A. J. keze a magasba lendült. A ló vérvonalát tekintve égbekiáltóan alacsony ár volt. Zűrös természetét figyelembe véve magas. - Tízezer dollár ott. Ki ajánl tizenegyet? Valahol a tömegben felemelkedett egy másik kcz. A küzdőtéren izgatott várakozás m oraja hullámzott végig. Sokan csak azért jöttek, hogy közelebbről szemügyre vehessék az állatot; kevesen gondoltak vásárlásra. Most mindenki kíváncsi volt. kié lesz végül. - Tizenegy. Megad tizenkettőt? A. J. bólintott. A másik licitáló tizenháromezret ajánlott; ő azonnal rálicitált tizennéggyel. Kis várakozás után az ár felkúszott tizenötezer dollárra. - Megad érte tizenhatot? - nézett feléje az. árverésvezető. A. J. habozás nélkül bólintott. HI>Ik.'H.1 pillanatban mostohabátyja megragadta a karját. 14

4 - M it művelsz? - kcrdczie Péter Conrád kiguvadt szemmel. - M ire tippelsz, mit művelek? - Arra. hogy újabb elhamarkodott döntést készülsz meghozni. Ész nélkül belekevered magad egy újabb zűrös helyzetbe. amiért persze megint nekem kell majd megfizetnem. - Ahogy a kikiáltási ár tovább emelkedett, egyre heveseb- Iktii győzködte nővérét. - Hallottad már. miket beszélnek erről a jószágról? - Ha m egbocsátasz - A. J. elhúzódott tőle. Esetlen tánclépésekkel huzakodtak. ahogy a lány próbált S2abadulni. - Húszon kétezer dollárnál tartunk - mondta az árverésvezető. A. j. újra felvette a szemkontaktust a kikiáltóval, és bólintott. A tömeg moraja felerősödött, együtt hullámzott az. árverés menetével. - Hagyd abba! - sziszegte Péter. A. J. rá se hederített. A másik licitálót figyelte. Az, akár egy fékező mozdony, lassan elvesztette a lendületét; de még nem szállt ki a versenyből. Hosszú szünet következett, aztán ismét emelkedett az ár. A lány egy szempillantás alatt megtoldotta egy újabb ezressel. - N e merészeld megvásárolni ezt az állatot! - követelte Péter. Pejét rázva az árverésvezető felé fordult, kezével fejére m utatott, hogy jelezze a lány bcszámíthatatlanságát. M ikor ismét rajta volt a licitálás sora, A. J. dühösen a bátyjára meredt, és olyan hangosan szólalt meg, hogy a sokaságban mindenhol hallani lehetett. - Harmincezret fizetek a csődörért. A közönség egy em berként hördült fel meglepetésében; a kikiáltót szemlátomást meghökkentette szerencséje. És a lány könnyelműsége. Péter, megscmmisülten A. J. pimaszságától, hebegni kezdett.»í

5 - Ö öö, harmincezer dolláros ajánlat - szól«az árverésvezető. a tömegben a másik licitálót keresve. - Harmincezer, először. - T e megőrültél! - kiáltotta Peter. Őrjöngve próbálta leállítani az. árverésvezetőt, de a férfi csak a fejét rázta Peter drámázása láttán. A licit érvényes volt, ahogy azt mindenki nagyon jól tudta. - Harmincezer, másodszor. Peter a kudarctól frusztráltan ökölbeszorította kezét. é\ taktikát váltva, dölyfös megvetésbe burkolózott. - Nem vállalom a felelősséget a zűrért, amit kavartál - mondta A. J.-n ck. - Túlságosan sokszor kellett helyrehoznom a forrófejűséged következményeit. Ha mindezt folytatni szeretnéd, egyedül csináld. Ideges kis rántásokkal egyengette kasmírzakója hajtókáját. Az őzbarna szín harmonizált selyemszövet nadrágjával és krémszínű garbójával, de mindez keveset javított a halovány összképen. Pasztellszínű megjelenésében az egyetlen élénk felütést a mellényzsebéből kikandikáló jajvörös zsebkendő képviselte, ügy tányér zabkásába pottyant chilipaprikára emlékeztetett. A. J. végignézett saját ruházatán. Viseltes, de tiszta farmert. pólót, dzsekit és l>őrc$izmát viselt. Gesztenyevörös hajzuhatag.it nagyrészt a Sutherland Versenyistálló lógóját viselő baseballsapka alá rejtette, a maradék kontyba kötve verdeste a nyaks/ittjet. Praktikus, kényelmes. Jelentéktelen. - Harmincezer, harmadszor. - lvzt nagyon meg fogod bánni - jelentette ki Petet. lv/t a/ ígéretet A. J. már korábban is hallotta tőle. Azt jelentette, hogy ha meggondolatlan tettének önmagában nem lenne negatív következménye. Petc-r majd gondoskodik róla. 16

6 - Csak azt bánnám, ha nem sikerüli volna megszereznem - dünnyögte. - Hladva - jelentette az árve résvezet ö. - A es szánni tetei, vi négyéves, Sahb.it h nevű csödör a Sutherland Versenyistállónak. Pcter frusztrációja újult erővel tört elő, ahogy a kalapács lecsapott. - A rohadt életbe, m ikor lesz már ennek vége? M ikor nősz végre lel, és hagyod abba ezt a szédült viselkedést? A. J. figyelte, ahogy bátyja arca eltorzul a haragtól, miközben belelovalja magát egy első osztályú diihrohamha. Kiterjedtebb, mint a harmadosztályú, jegyezte meg magában. mert az pusztán toporzékolást és fújtatást foglal magában; vagy mint a másodosztályú, amely a harmadosztályú elemeit tartalmazza, ném i szóbeli hozzátoldással. Irzck az első osztályú dühroham csalhatatlan jelei voltak: az izzadságtól gyöngyöző homlok és halánték. Már szinte mulatságosnak talált higgadtsággal megfigyelte, hogy a homlok évről évre jellegzetesebbé válik, összhangban azzal, ahogy feljebb hú/ódik a haj vonala. - Péter, kérlek szépen, azért levegőt is vegyél - mondta nyugodt hangon. - Minden rendben lesz. - M ég hogy rendben! Épp most fizettél ki harmincezer dollárt egy olyan lóért, amit senki nem tud megülni! - D e káprázatos! Ezt nyilván még te is észrevetted. És a vérvonala kifogástalan. - Attól, hogy távoli rokonságban van a nemességgel, még nem lesz gentleman. - Képes átugrani minden akadályt, amivel szembekerül. - És legtöbbször a lovasa nélkül! A vérmérséklete sokkal alkalmasabbá tenné a rodeóra. m int a díjugratásra. Vagy inkább ereszd be egy arénába, lengess neki egy vörös posztót. és bármelyik matadort megizzasztja. 7

7 Az emberek lassan köréjük gyűltek, oda vonzotta őket a nem mindennapi licit és az.azt követő vita. A. J. nem törődött velük, de bosszantotta, hogy ahogy a közönségük nő. Péter egyre ripacskodóbbá válik. Péter imádta a figyelmet. és A. J.-nek. miközben figyelte, ahogy kivirul az. idegen tekintetek kereszttüzében, eszébe jutott a fogkrémreklám. melyben gyerekkorában szerepelt. Peter hónapokkal a reklám titán is úgy parádézott, m intha megnyerte volna az Oscart. és a harminc másodperces mii megalapozta a hitét. hogy sz.társágra született. A kamerába elmondott rövidke mondat - Mén tolom n friss, anyu! - utóhatása lassan hús/, éve tartott. - Túlreagálod a dolgot - mondta neki. miközben próbált még egy pillantást vetni a csődörre. melyet az istálló emberei épp akkor vezettek cl. - Te pedig kezelhetetlen vagy! Az istállóm a nyerteseket képviseli. Nálunk van az ország jó néhány legjobb vérvonallal rendelkező lova. és nem fogom hagyni, hogy ezt a vadállatot közéjük ereszd. - Ö nem egy vadállat... - Ez a ló az O ak Bltiff-i Díjugratón levetette a lovasát, kirohant a pályáról, és letarolta a tél nézőteret. - Mindez már a múlté. - A múlt héten történt. - Bajnok lesz. M ajd meglátod. - 1*7, a csódör veszélyes és kiszámíthatatlan. M iért gondolod. hogy hirtelen megváltozik, és nyerni fog? - Mert én fogom lovagolni. Peter felhorkant. - Nem hiszem, hogy akár csak annyi ideig is a hátán bírnál m aradni, m íg mindkét lábad a kengyelbe dugod. A. J.. dühéin-n. hogy elszántságát megmutassa, hangosabban válaszolt, mint ahogy eredetileg szándékában állt. ik

8 - M ajd m egütöd. Két hónap múlva vele indulok a Kvalifikációs Kupán. A körülöttük állók levegőért kapkodtak. Kbbcn a pillanatban rémült kiáltás hallatszott. A. J. hátrafordult; látta, hogy a lovászok fedezéket keresve szanaszét rohannak. Aztán a tömeg is nekiiramodott, mindenki igyekezett gyorsan biztosabb helyre tülekedni. A csódör elszabadult őreitől, átugrotta a kordont, amely mögül a közönség az árverést figyelte, és berobbant a csődület kellős közepébe. Az em berek szétspricceltek körülötte, akár a padlóra szóródott üveggolyók. Már megint, gondolta A. J.. oldalt Péterré sandítva, miközben m indketten futásnak eredtek. Péter arckifejezése ingadozott az önelégült na látod, én m egm ondtam" és a páni félelem között, ahogy a ló őrült patadol>ogással feléjük vette az irányt. A legtöbben a józan eszükre hallgattak, és kimenekültek az elzárt területről, de néhány vakmerő fickó sarkon fordult. és kitárt karral félkört alkotott az állat körül. M egpróbálták a lovat egv nyitott kapu felé terelni, mely egy üres karámba vezetett, de úgy látszott, a csódör sejti, mire készülnek. Egyenesen felejtik szaladt, ahelyett, hogy a csapdájukba sétált volna. Az emberek vzétugrottak, nehogy letapossa őket. A csódör, mint aki jól végezte dolgát, fel-alá rohangált, újabb csínyekre készen; vezetőszára zászlóként lobogott utána. Teljes káosz uralkodott. Az em berek kiabáltak és átkozódtak. A. J. biztos volt benne, hogy a lovat mulattatja az általa okozott zűrzavar. Sikerült elszabadulnia fogva tartóitól, és m egrém ítenie a tömeget; most a lemaradozókat hajkurászva szemlátomást istenien érezte magát. Ha ember volna, most hangosan röhögne, gondolta a lány. *9

9 Péter hangja dühösen sziszegett a fülébe. - Nem hiszem el, hogy haza akarod hozni e/t a szörnyeteget! A. J. mosolyogva nézte a fekete gomolyagként tovaszáguldó állatot. Rugalmas volt és kecses, izmaiban az acél keménysége érződött. - Csak figyeld meg. hogy fut. - Kgvenescn a pokolban köt ki. ha rajtam múlik. Miután újabb tíz perc eltelt, és a lovat senki sem tudta megfékezni. A. J. keményen a fejébe húzta baseballsapkáját. és az elkerített területre lépett. Rögtön a esódör szemébe nézett. Az állat rászegezte sötét tekintetét, majd feléje iramodott; néhány méterre tőle fékezett le csikorgó patákkal. m ikor a lány egy tapodtat sem mozdult helyéről. Sár fröccsent mindenfelé, ahogy a lő lábai figyelmeztetően kapálták a földet, l ejét le-íbl lóbálva várakozott. A. J. zsebre dugta a kezét: nem m utatott félelmet. A tömeg elcsöndesült. A lány szinte látta, ahogy a ló latolgatja lehetőségeit. Az. hogy valaki ellenszegüljön neki, merőben új élm ény volt számára. Zavarodottnak tűnt. - Na jól van, most már megvolt a szórakozásod - mondta neki A. J. halkan. - Itt az ideje, hogy jól viselkedj. A lő. m intha megérrette volna, am it m ond, megrázta pompás lejét, és hangosan felnyihogott tiltakozásul, /. hálva lélegzett, kitágult orrlyukakkal, de a lány tudta, hogy ez inkább színjáték, mint kimerültség. Hiába rohangált tom boló őrültként összevissza, fényes fekete szőrén egy csepp izzadság sem látszott. A néma küzdelem alatt A. J. nyugodt közönnyel tekintett a lóra. akár egy hiszti/ő kétéves gyerekre. Belül azonban minden idegs'/ála pattanásig feszült. Az állat minden rezdülését figyelte, észrevette az izmok legfinomabb rándulását a hatalmas hordónyi törzsön, a vér lüktetését a sima bőr alatt húzódó erekben. Figyelte a legkisebb jelet is. Í O

10 mely arra mai. hogy a ló le akarja gázolni, a legapróbb nyom ot, mely a szándékairól árulkodik. Lehet, hogy vakmerő volt. de bolond semmi esetre sem. Nem volt szüksége a lovakkal kapcsolatos évtizedes tapasztalatára ahhoz, hogy óvatos legyen egy ilyen állattal szemben állva, lígv féltonnás csódör. megáldva egv pankrátor személyiségével, nem éppen a biztonság záloga. Egyszóval veszélyes helyzet volt. És egyben izgalmas. - Tudod m it, lehet, hogy pályát tévesztettél. - Folyamatosan beszélve előrelépett egyet. - Remek úthenger lenne belőled. Sabbath prüszkölt, és felágaskodott, a hatás kedvéért. - Kössünk egyezséget - szólt A. J.. és megállt, m ikor körülbelül egyméternyire megközelítette az állatot. - Most lenyugszol, és szépen velem jössz, én pedig megtanítalak, hogyan használd ezt a rengeteg energiádat egy kicsit értelmesebben. Magában mulatott a saját szavain; mintha egy rögbijátékost arra kérne, hogy stoplis lábbelijét szteppeipőre cserélje. M iközben a ló szemlátomást clgondolkodott ajánlatán, A. J. elképzelte, hogy fogja először felnyergelni és megülni. - Tudod, igencsak nagyot esnék, ha ledobnál - szólt lágyan. - Szerencsére általában visszapattanok. Sabbath megeresztett egy újabb vad nyihogást. A lány szelesen elmosolyodott. - Ezt igennek vehetem? Kész lennél megpróbálkozni egy kis sztcpptánccal? A ló gyanakodva közelebb hajolt hozzá, fekete orrát a lány arcához, érintette. I latalmas levegőt vett, beszivta a lány illatát. Aztán fújt egyet, és A. J. sapkája leröpült a fejéről. A. J. a fejét rázta. - I la azt akarod, hogy csodáljalak. 21

11 egyebet is kell tenned, m int kugli/ni egy halom emberrel év lefújni a.vipkámat. Sabbath újra elnvihogta m agit, sörénye villant a levegőben. palái a földet kapálták kettőjük között. Aztán, m int aki hirtelen beleunt az ellenállásba, m eghajtotta nyakát. Iclógaita a fejét. A. J. pillanatnyi várakozás után óvatosan odanyúlt, és a vezetőszárat vékony kez,él>e vette. Amikor a csődör erre csak a Iliiét m ozdította, közelebb m ent. az állat nyakához. Együtt indultak kifelé a ringból. Az egyik lovász bizonytalanul közelebb óvakodott. Némán irányította őket arrafelé, ahol a csődön elszállásolták, aztán eliramodott. A. J.-re hagyva, hogy boldoguljon a lóval egyedül. A. J. bem ent az istállóba, és bevezette a lovat a számára kijelölt bokszba. Talán m ég nem tudod - suttogta, m iközben terelgette az állatot befelé de te meg én nagyszerű csapat leszünk. Továbbra is szemmel tartva az állatot, levette a kötőfékjét. majd becsukta a bokszajtót, és rátámaszkodott. M iközben lehajolt egy kis szénáért, felsóhajtott. - D e legelőször is egy kevés jó modort kell majd tanulnod. Devlin M ccioud a tömeg széléről fásultan figyelte az események alakulását. Pontosan tudta, m ikor fog kitörni a ló. A csődör erőteljes fara keményen megfeszült, mielőtt az. állat nekirugaszkodott, kiválasztva a megfelelő pillanatot az ugráshoz. Abban a bizonyos pillanatban a legénynek, aki a vezetöszárat tartotta, kissé lankadt a figyelme; épp az ellenkező irányba nézett, hátrafordulva nevetgélt valakivel. A ló villámként vágott előre, a fiatal lovász pedig figyelmetlensége jutalmául a sárban landolt, épp hogy megmenekülve az agyontaposástól. M ire a fiú elengedte a vezetőszárat, leginkább egy panírozotr hússzeletre emlékeztetett.

12 M indenki tülekedni kezdett mellette, igyekeztek mcszszebb kerülni a veszélyről, de D cvlin a sérült lábával nem tudott olyan gyorsan mozdulni, mint a többiek. Botjára támaszkodva tartott az elzárt terület széle felé azzal az ügyetlen járásával, amit annyira ríihellt; közben végig szemmel tartotta a lovat. Nemcsak azért néz.ce. mert nem akarta, hogy az letapossa. Ijc volt nyűgözve. A csődör mozgásában olyan erő és kecsesség volt, amilyennel Dcvlin régóta nem találkozott. Arra emlékeztette, ahogy... Kizárta a gondolataiból M ercyt. M ár m ajdnem egy év eltelt a baleset óta. csaknem egy éve, hogy el kellett altatni az állatot, de a fájdalom még m indig elviselhetetlen volt. Ismét eltűnődött azon. vajon mennyi időre lesz még szüksége, hogy feldolgozza gyászát; attól tartott, hogy a szívét összcszorító fájdalom éppolyan örök lesz. mint az, amelyik a lábát kínozza. M ikor végre elért a korláthoz, átbú jt a kordonon, és nézte, ahogy felbomlik a rend. A tömeg meg mindig eszeveszetten tülekedett, akár a lem m ingek vonulás idején. Dcvlin szórakoztatónak találta, ahogy néhányan megpróbálták a karámba terelni a lovat. Ez a csódör egyszerűen tűi okos az ilyen trükkükhöz. gondolta. Egyáltalán nem lepődött meg, mikor az állat kitört az emberek gyűrűjéből. Dcvlin a fejét rázta. I la valaki képes lenne meg/abolázni ezt az állatot, és új utakat találni kirobbanó energiájának, valódi kincs lenne a kezében, fontolgatta. Olyan lenne ez. akár az atom energia hasznosítása - a lóban sűrűsödő hatalmas erő felszabadítása megérné a kockázatot. A csódör elszáguldott mellette magasra szegett fejével, hullámzó felcsapott farkával. Dcvlin a ló új tulajdonosain töprengett. Remélte, hogy

13 :»Sutherland Versenyistálló tudja, mire vállalkozott; de kételkedett benne, hogy alkalmasak a feladatra. Az istállónak sok pénze volt. elsőrendű felszerelése, úszómedencéje; az nyilvánvaló volt számára, hogy bővelkednek a költséges játékszerekben, de az idomitásban elért eredményeikről nem sokat tudott. Az volt az érzése, a csőd őr most próbára teszi őket. Egykori aktív pályafutás.» időszakát idéző szenvedély- Ivei gondolt arra, hogy mennyire szeretné, ha képes lenne megzabolázni az állatot. Szinte égette a féltékenység, mikor viszolvogva a lábára nézett. Ahhoz szokott, hogy a pályán van. cs nem a szélén. A kettő között mérhetetlen volt a távolság: egy év elteltével még m indig azon a senki földjén vándorolt keservesen, amely elválasztotta azt. aki volt. attól, amivé lett. Tekintetéi ismét az előtte tom boló káosz ragadta meg; majd hirtelen egy nő vonta magára figyelmet, aki átlépett a kordonon, és a lóhoz közelített. Magas volt és vékony, de izmos. Devlin nem gondolt többé a csődörre. Nem látta a nő arcát, ezért próbált úgy helyezkedni, hogy jobban szcmügvrc vehesse. Eltöprengett, ki lehet. Kgy lovász? Az. aukciós ház alkalmazottja? Tudta, ha már látta volna, em lékezne rá. Volt valami felejthetetlen a mozgásában. Devlin figyelte, ahogy a csődörhöz m ent, magabiztosan, ringó Oiipővel, hossv.ú lábával keresztülszclve a kordonnal elzárt területet. A férfi úgy érezte, mintha a hasába térdeltek volna; különös fájdalom szorította össze a testét. Tekintetét nem volt képes elszakítani a nőről, görcsösen markolta.1 lvotj.it. mikor a lány megállt a csődör előtt. A lovászfiútól eltérően a lány lankadatlanul figyelt, zsebre vágott kézzel, nyugodtan állt. Ez az. kislány, gondolta Devlin helyeslőén. Szépen, lassan. Csak semmi nagy mozdulat. Figyelte, ahogy a ló é> a nő felmérik egymást. Szcmbe-

14 szökő volt ;i kettőjük közötti különbség. Az. állat sötét volt és szenvedélyes. A nő karcsú és nyugodt. D e ahogy a hatalmas fekete állathoz beszelt, azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy valami különleges történik közöttük. Aztán a csódör lefújta a lány sapkáját a fejéről, hogy kiprovokáljon valami reakciót, és mikor nem járt sikerrel, lehajtotta a fejét. Nem volt ez megadás, inkább csak alkalma/kodás a helyzethez, amely bármikor visszavonható. Abban a pillanatban, am i kor a lány megragadta a vezetőszárat, Devlin a tömeggel együtt felsóhajtott megkönnyebbülésében. Igazán lenyűgözte, amit látott. M int minden valóban vakmerő tetthez, bátorság és ostobaság is kellett ahhoz, hogy a lány ilyen közel m enjen a csődörhöz. M eg kell hagyni. ügyesen csinálta, olyan fajta érzékkel, melyet csak a kiszámíthatatlan állatok m ellett eltöltött hosszú évek alatt lehet megszerezni. D e a veszély végig ott kísértett a jelenet közben, és Devlin örült, hogy a lánynak nem esett bántődása. s aztán megtörtént az igazi csoda. A csödör hagyta, hogy a lány elvezesse. A hatalmas ló azt színlelte, hogy beleunt a helyzetbe, így nem tűnt úgy. mintha megadta volna magát, és hagyta, hogy a lány kivezesse a körből. A bizalom apró jele volt ez. M iközben a töm eg szétoszlott, Devlin a ring közepére sántikált. 1.ehajolt, és felemelte a nő sapkáját. Az elejére a Sutherland Versenyistálló impozáns lógója, a két borostyánnal egybefont kezdőbetű volt hímezve. Kiindult, hogy megkeresse a nőt. - Nem engedem, hogy az istállóba hozd - mondta A. J.- nek Péter a csödör állása előtt. M iközben m ostohabátyja tovább ordítozott vele. A. J. elmélyülte!) tanulmányozta Sabbathot. A ló kikukucskált 25

15 a folyosóra;.szemlátomást nag>'jából annyi ügyeimet szentelt Péternek, akár a lány. Vagyis nem túl sokat. - Az isten szerelmére - tört ki végül A. J. -. Sabbath hazajön velünk, és m inden a legnagyobb rendben lesz. am int abbahagyod végre ezt a handabandázást. és békén hagysz. - Ez a ló nem költözhet l>c az istállónkba. - M it javasolsz? Vigyem a házba? Az anyád utálná, ha mindenfelé patanyom ok lennének dédelgetett perzsaszőnvegein. És azt sem hiszem, hogy hajlandóak lennének egy lóajtót is csináltatni, tudod, a macskaajtó mellé. Peter és ő visszaköltöztek apjuk villájába, miután lediplomáztak. Elég kényelmetlen helyzet volt ez a köztük lévő feszültség m iatt, de a ház az istállókhoz való kényelmes közelséget jelentette A. J.-n ek. és elég luxust nyújtott Péter számára. A. J. tudta, hogy apjuk örül, amiért mindketten otthon vannak, de második felesége m ár nem volt ilyen önzetlen. Regina Conrad, aki Péter anyja és az utóbbi tizennyolc évben G arrctt Sutherland felesége volt. fiát mindig is a maga közelében szerette volna tudni, de A. J. jelenléte elegáns otthonukban enyhén szólva nem tette boldoggá. Péter megfeszítette állkapcsát. - Nem állok le ezen vitatkozni. Figyelmeztettelek, hogy ne vedd meg. M egpróbáltam méltányosan viselkedni veled, de mint mindig, hiába. A. J. kezdte elveszíteni lélekjelenlétét, ahogy egyre kevésbé tudott úrrá lenni haragján. Minden erejét összeszedte. hogy ki ne jöjjön a sodrából; keze a gyémántfüggőt kereste. amely egy vékony láncon lógott a nyakában. Ez volt az egyetlen emléke édesanyjától; miközben a csillogó követ morzsolgatta m utató- és hüvelykujja között, próbált megnyugodni. - Péter, bíz/, bennem. M eg fogom tudni változtatni. Én magam fogok vele dolgozni, személyesen. 26

16 - M árpedig ha megtagadom, hogy kifizessem, nem fogsz. A. J. rámeredt Péterre. - Ezt nem gondolod komolyan. - Egy telefon az irodába, cs nem írhatod alá a csekket. - Ezt nem teheted meg. - legyünk cgv próbát. - Rendben, akkor a saját számlámról fogom kifizetni. Péter cgv pillanatra elhallgatott, azon töprengve, mivel vághatna vissza. - Az apád nem fogja engedni, hogy ezen a csőd őrön lovagolj. - Soha nem szól bele az edzéstervembe. - Fogadjunk, hogy ez azon nyomban megváltozik, m i helyt megsúgom neki. hogy kis barátod előszeretettel dobálja le a lovasait. Nem is em lítve, hogy milyen ügyesen terelgeti a tömeget. - Figyelj, nem kéne ilyen nagy jelentőséget tulajdonítanod ennek az egésznek. - A. J. elengedte a függőt, az. viszszahullott a nyakára. - C sak egy ló lesz a tizenötből, o tt az istállóban. Nem is fogod észrevenni, hogy ott van. - Engem nem is a számarány aggaszt. Ez az állat rosszindulat ú és veszélyes. Nem akarom, hogy tömeges zendülésre kerüljön sor a lovak között. M eg kell védenem az. üzletemet. - Hadd emlékeztesselek rá, hogy a Sutherland Versenyistálló felerészben az enyém. - Te foglalkozol a lovaglással kapcsolatos dolgokkal. Én viszem az üzletet. Es most a rám bízott pénzből harmincezer dollárt csak úgy kidobsz az ablakon. - Ha csak a fedezésből befolyó pénzt nézzük, amellett is nevetséges aprónak tűnik majd a harmincezer liccs. - D e miért fizetnének? A társasága nyújtotta kétes örömökért? Nem hinném. - Biztos lehetsz benne, hogy jó üzlet lesz, ha bajnokká válik. *7

17 - Nem tudhatod. hogy ez a ló bowlingbajnokságon kívül kép«. Icsz-c bármi egyebet nyerni. Az emberek ler ligása a7. egyetlen erőssége, akadályokon árugrásról szó sincs. -- Már indult versenyen korábban is. - Csak bog)' bemutassa, milyen szörnyűségekre képes a pályán. Ez aligha tekinthető ajánlásnak cgy fedezőmén számára. - Henne van a lehetőség. - Igaza van. A. J. megfordult, hogy lássa, ki ad igazat neki. és egy eleven legendával találta szemben magát. Lélegzete elakadt, érverése felgyorsult. O tt állt előtte Devlin M ccioud. kezében az ő sapkájával, olyan közel, hogy jól láthatta a mogyoróbarna szemében táncoló zöld szikrákat is. Ahogy egymásra néztek, elektromosság cikázott a levegőben: a lány szive hevesen megdobbant. H abár jól ismerte az arcvonásait, m ert a férfiról számos cikk jelent meg a pályája során, ez volt az első alkalom, hogy szemtől szembe találkozott vele. és le volt nyűgözve. A bajnok ellenállhatatlanul jóképű volt akkor is, am ikor a folyóiratok címlapjairól pillantott rá. élőben pedig kimondottan igéző. A lány teste bclebizsergcit. Istenem, hiszen ez a férfi gyönyörű, gondolta. T ö b b m int száznyolcvan centi magas volt. széles vállú. karja izmos, tartása kemény és magabiztos. A mélyen ülő szempár, mely ebben a pillanatban éppen ót fürkészte. magas intelligenciáról árulkodott. Sötét haja egv éppen megfelelő helyen lévő forgónak köszönhetően szabadon hagyta homlokár. Bőre napsütötte volt. mint akik sok időt töltenek a szabad ég alatt. Péterrel ellentétben ugyanúgy öltözködött, ahogy ő: farmert és munkásinget viselt, de magabiztos viselkedésének köszönhetően akár mosogatórongyot is tekerhetett volna magára, akkor is uralta volna a terepet.

18 Tényleg ó volt A Nagy Dcvlin M ccioud. személyesen. Nemigen akadt a lovassporc világában, aki ne hallótta volna hírét. Szabad lélek volt, országos sportkiválóság, az O lim piai lx>vascsapar korábbi kapitánya, többszörös aranyérmes, az ország egyik legjobb díjugratója. És ha ez a teljesítmény nem lett volna elegendő ismertségéhez, tragikus sorsa még tovább növelte hírnevét. A. J. pillantása a férfi lábára siklott; a férfi szemében bosszúság villant, mikor észrevette fürkésző tekintetét. - Azt hiszem, ez a magáé - nyújtotta a lány felé a sapkát. Hangja mély volt és érzéki, rekedtsége visszhangot vert a lány fülében, és egész a gerincéig hatolt. Bár számtalan alkalommal figyelte a tévében és a rádióban nyilatkozatait. most hallotta először élőben a hangját. Nagyon sok m indent tudott róla. ráadásul birtoka seni esett messze a Sutherland-farmtől. de eddig még sosem beszéltek egymással. Ez nem is volt meglepő. A férfi keveseket engedett közel magához. Rádöbbenve, hogy már jó ideje a férfit bám ulja, A. J. elvette tőle a sapkát, és Péter felé fordult. - Látod? H a valaki képes felismerni egy bajnokot, hát az ó. - Nem azt mondtam, bog)' bajnok lesz. A lány visszafordult meglepetésében. - D e maga egyetértett velem. - Úgy gondolom, az ugrás valóban a vérében van. Bajnoknak lenni, nos. az egy egészen más kérdés. A hangja mennyeien hangzott, és a lány azon kapta magát, bog)' belefeledkezik a férfi ajkának látványába, ahogy a szavakat formálja. Tökéletesen formált ajkak, állapította meg. az alsó teltebb. a felső egyenes fehér fogsor fölé görbül. Nagy erőfeszítéssel más irányba terelte gondolatait. - Ö ö ö... de ha tényleg megvan benne a vele született tehetség, nyerhet. 19

19 - M i hxszna a világ legcslegjobb alapozásának, ha a falak bizonytalanok, és így nem lehec mcgácsolni a tetőt? - Pontosan ez az én véleményem is - mondta Péter. - N os, akkor m indketten tévednek. Én bajnokot fogok belőle faragni. - Jo b b eredményt érnél cl, ha inkább kutyaeledelnek dolgoznád föl - dörmögte Péter. M iközben o tt állt a nő előtt, aki korábban megigéztc, D cvlin botját arrébb helyezve változtatott súlypontján. Itatta. hogy a lánynak feltűnt a mozdulat, és tekintete ismét a lábára vándorolt; gyűlölte, hogy testi hibája ennyire nyilvánvaló. M ost. hogy közelebbről szemiigyre vette, rájött, hogy valójában ismeri öt. G arrctt Sutherland, a mesésen gazdag mérnök lánya volt: újonc a profi lovasok között. Húszas évei derekán járva épp csak belekóstolt a nagyobb versenyek világába, de igazán ígéretes versenyzőnek túnt. A fickó mellette nyilván Peter Conrad, aki a versenyistállót vezeti. Pétért mellőzve, D cvlin a nőnek szentelte figyelmét, és megállapította magában, hogy átkozottul csinos. Vonásai határozottak, arckifejezése elszánt, szikrázóan kék szeme egyenesen az övébe mélyedt. A férfinak tetszett, amit látott, ligészség lengte körűi, m int az olyan embereket, akik sok időt töltenek s/abad ég alatt, rartásán meglátszott a sport adta erő és könnyedség. Nem vált hátrányára az sem. hogy farmerja épp a megfelelő helyeken dom borodott. A férfi azon kapta magát, hogy megpróbálja elképzelni vörösesbarna haját s/abadon a vállára eresztve. - fin hiszek ebben a lóban - m ondta a lány és azzal fogom kc/.dcni a közös munkát, hogy elindulok vclea Kvalifikációs Kupán. - Mindenki rajtad fog röhögni a mezőnyben - ellenkezett mostohahátyja. JO

20 - De az is lehetséges, hogy ő meg én nyerni fogunk! Kei hónap volt hátra a kupáig, melyen az ország legjobb díjugratói versenyeznek, hogy bekerüljenek a csapatba. mely megküzd hét majd Európa élmezőnyével. A viadal végére a legtöbb pontot elérő versenyző lesz majd az. óceánon átkelő csapat kapitánya, és. mivel az. egész sportága k<>vctkez.ö évben esedékes olim pia lázában ég. ez. a lovas lehet az aranyért küzdő olimpiai csapat vezetői helyének elsődleges várományosa. A Kvalifikációs Kupa rangos esemény volt. a páratlanul fényűző Borcalis Vadász- és Lovasklubban rendezték meg. nyílt verseny formájában, vagyis bárki indulhatott. nem volt szükség korábbi helyezésre. Dcvlin jól ismerte a versenyt. Többször megnyerte. Itt történt a karrierjét kettétörő baleset is. - Ezt nem teheted meg - Péter fel-alá járkált olasz pap u csa pöjében. akár egy ideges m etronóm. - Egyszerűen nem. Mindannyiunkhől hülyét csinálsz. - Köszönöm a támogatást - válaszolt A. J. szárazon, és Dcvlin re nézett. Ahogy Dcvlin viszonozta a tekintetét, látta, hogy a lány szemében ott a bizonytalanság, hiába próbálja rejtegetni. M eg is van m inden oka az. aggodalomra, gondolta. A csődörrel rengeteg m unka lesz, és azt sem lehet előre megmondani, hogy megtérül-e majd a befektetett energia. Az. idő szűkössége és a saját tapasztalatlansága egyformán ellene szólnak. Két hónap nagyon rövid idő bármely hátasló és lovasa számára az összckovácsolódáshoz, még egy engedékeny ló és egy többéves vcrscnytapasztalatial rendelkező lovas esetében is. - Utoljára figyelmeztetlek - vetette oda neki Péter, mielőtt sarkon fordult volna, hogy távozzon. - Meg ne próbáld azt a lovat az istállómba hozni. - Az istállónkba - javította ki a lány. De Péter már elindult kifelé, kényesen kikerülve egy ku- V

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A Bélyegzési Ceremónia

A Bélyegzési Ceremónia xx. fejezet A Bélyegzési Ceremónia ár mindenki a Szentélyben várakozott. A kör alakú, kupolás, középkori terem teteje a magasba nyúlt, ezért úgy tűnt, mintha a hatalmas, kovácsoltvas, méteres fehér gyertyákkal

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! 10/2. Képzeld el ezt a szituációt: Megismerkedtél egy nagyon vonzó pasival. Úgy érezted magad vele, mintha már ezer éve ismernétek egymást.

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska.

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. 16 Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. Lelépdelt az utaslépcsőn, amit a géphez gurítottak, ki a kegyetlenül vakító

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák SIKER CLUB SIKER CLUB 2009, No. 23 Siker tippek és stratégiák James Vágyi vagyok a Siker Club huszonharmadik számával, ahol sikeres gondolatokat, ötleteket és információkat ajánlunk arról, hogy hogyan

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból?

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból? Balczó Péter operaénekessel, a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház oszlopos tagjával, a nagykörúti Szamos Cukrászdában találkoztam. Észnél kell lenni, hiszen interjúalanyaimnak általában fogalmuk

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK SZKB_207_05 FELKÉSZÍTÉS A FELNÔTT SZEREPEKRE TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK KIBÔL LESZ A JÓ BARÁT? A modul szerzôi: Simon Gabriella Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében Robert Antoni Bezárt szabadság 31 nap az USA bevándorlási börtönében 3 4 A könyv igaz, megtörtént események alapján íródott. A könyvben említett egyes személyek nevét megváltoztattam, hogy ezzel is védjem

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza?

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza? Prológus Újabb lövés dördült el a lombkorona fölött. A hajtók kiáltozása sokkal kivehetőbbé vált. A vére a fülében lüktetett, miközben a tüdeje égett a levegőtől, amely szaporán és jegesen járta át légzőszerveit.

Részletesebben

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel OLVASNI JÓ! 6 Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel 1 Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel Könyvmolyképző Kiadó

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009 96 97 98 99 100 SKAohsiung: A BAJNOK ÚTJA,,Hatéves voltam, amikor édesapám ismerôse révén elmehettem egy karateedzésre. Ahogy beléptem, iszonyú hangzavar, kiabálás, egymással harcoló fehér ruhás emberek

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV ALAPÉRZELMEK MIMIKÁVAL: Mennyire ismered a nem verbális jeleket? (teszt) Tárgyalás, beszélgetés közben érdemes ezekre a jelekre is figyelnünk. Végezzétek el a tesztet, és értékeljétek ki az eredményt!

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang.

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang. Jackie megpróbálta felvenni a borítékot. Ez marha nehéz, gondolta. No, nem a boríték volt az, hanem a kidobó, aki a kezén állt, miközben ő a borítékot markolta. Az történt, hogy leejtette, egy két méter

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

Weekend Driver Fiesta Cup

Weekend Driver Fiesta Cup Weekend Driver Fiesta Cup 2014.09.21 Rapai Zoltán Karimo: Szia Rapus! Mid Ohio-ba értünk. Már szabadedzésen látszott, hogy izgalmas futam lesz, és szoros időmérő. Sikerült menned egy 2. időt előtted Gombár

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM!

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! Első levél 1999. január 21. Kedves Barátném! Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már neked, pedig annyi minden történt velem az utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

Az oregoni Portlandben van olyan év, amikor a tél ónos

Az oregoni Portlandben van olyan év, amikor a tél ónos 1. Viharfelhők gyülekeznek Legszánandóbb az emberek között, ki álmait ezüstre és aranyra váltja. Kahlil Gibran Az oregoni Portlandben van olyan év, amikor a tél ónos esőt köpködő, havat hányó zsarnokot

Részletesebben