Dobbanó szívek. Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2Ö13

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dobbanó szívek. Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2Ö13"

Átírás

1 J e s s i c a B i r d Dobbanó szívek Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2Ö13

2 1 A. J. Sutherlandet abban a pillanatban lenyűgözte a cső* dör, ahogy megpillantotta az állatot. fis ezzel nem volt egyedül. A töm eg mcgbüvölten állt. m int a hivő közönség egy hipnotizőr hatalmában, merev tekintettel, akár az élőhalottak. Követve uruk hívását, lassan hömpölyögtek, mint egy gleccser, nyomakodva a kordonnal elzárt terület felé. ahol a lovat kiállították. A. J. minden tőle telhetőt m egtett, hogy átfurakodjon a csődületen, de a többiek sem voltak tétlenek. Torlódás keletkezett, könyökök lódultak, akár a hokiütók. ahogy az em berek előbbre küzdötték magukat. Mivel A. J. nem volt ügyetlen, különösen ha arról volt szó, hogy megszerezzen valamit, amit igazán akar. maga is elhelyezett egy-két védekező döfést, míg az első sorba nem ért. Karját összefonva kiengedte addig visszatartott lélegzetét, ahogy immár akadálytalanul szemlélhette a fekete csődön. Sok jó telivért látott már Virginiában, de ehhez foghatót egyet sem. A ló. fejét magasra szegve, ellenséges közönnyel bámult a tömegre. Itt ő parancsolt: királyként uralkodott környezetén. M indenki más csak a helyet foglalta. Csillogó wöre kékesfeketén villant a fényben, tarkával türelmetlenül csapkodott összevissza. Sötét patája dobolj

3 goit a földön, neki feszült a kötőféknek, ahogy a vezetőszáron tartották a lov.iw.ok. Izmos teste niellett eltörpültek a körülötte lévő alakok; ö uralta a helyzetet, nem az az öt ember, aki próbálta féken tartani. A férfiak óvatosan, feszülten járkáltak körülötte. Ahogy a tömegben mindenki, ők is tisztában voltak a hírével. Nem volt éppen a legjobb. A. J. elgyönyörködött a csódörbcn. Minden mozdulatában ott volt az. erő. a gyorsaság ígérete, egyszerre volt atletikus és költői. Megvető viselkedése m ögött szenvedélyes intelligenciát és vasakaratot érzett. O tt, a lökdösődő töm eg első sorában A. J. elhatározta magát. Ez a ló volt a legcsodálatosabb teremtmény, amivel valaha találkozott. És ó meg akarta szerezni. - Az árverés tízezer dollárról indul - szólt a kikiáltó. A. J. keze a magasba lendült. A ló vérvonalát tekintve égbekiáltóan alacsony ár volt. Zűrös természetét figyelembe véve magas. - Tízezer dollár ott. Ki ajánl tizenegyet? Valahol a tömegben felemelkedett egy másik kcz. A küzdőtéren izgatott várakozás m oraja hullámzott végig. Sokan csak azért jöttek, hogy közelebbről szemügyre vehessék az állatot; kevesen gondoltak vásárlásra. Most mindenki kíváncsi volt. kié lesz végül. - Tizenegy. Megad tizenkettőt? A. J. bólintott. A másik licitáló tizenháromezret ajánlott; ő azonnal rálicitált tizennéggyel. Kis várakozás után az ár felkúszott tizenötezer dollárra. - Megad érte tizenhatot? - nézett feléje az. árverésvezető. A. J. habozás nélkül bólintott. HI>Ik.'H.1 pillanatban mostohabátyja megragadta a karját. 14

4 - M it művelsz? - kcrdczie Péter Conrád kiguvadt szemmel. - M ire tippelsz, mit művelek? - Arra. hogy újabb elhamarkodott döntést készülsz meghozni. Ész nélkül belekevered magad egy újabb zűrös helyzetbe. amiért persze megint nekem kell majd megfizetnem. - Ahogy a kikiáltási ár tovább emelkedett, egyre heveseb- Iktii győzködte nővérét. - Hallottad már. miket beszélnek erről a jószágról? - Ha m egbocsátasz - A. J. elhúzódott tőle. Esetlen tánclépésekkel huzakodtak. ahogy a lány próbált S2abadulni. - Húszon kétezer dollárnál tartunk - mondta az árverésvezető. A. j. újra felvette a szemkontaktust a kikiáltóval, és bólintott. A tömeg moraja felerősödött, együtt hullámzott az. árverés menetével. - Hagyd abba! - sziszegte Péter. A. J. rá se hederített. A másik licitálót figyelte. Az, akár egy fékező mozdony, lassan elvesztette a lendületét; de még nem szállt ki a versenyből. Hosszú szünet következett, aztán ismét emelkedett az ár. A lány egy szempillantás alatt megtoldotta egy újabb ezressel. - N e merészeld megvásárolni ezt az állatot! - követelte Péter. Pejét rázva az árverésvezető felé fordult, kezével fejére m utatott, hogy jelezze a lány bcszámíthatatlanságát. M ikor ismét rajta volt a licitálás sora, A. J. dühösen a bátyjára meredt, és olyan hangosan szólalt meg, hogy a sokaságban mindenhol hallani lehetett. - Harmincezret fizetek a csődörért. A közönség egy em berként hördült fel meglepetésében; a kikiáltót szemlátomást meghökkentette szerencséje. És a lány könnyelműsége. Péter, megscmmisülten A. J. pimaszságától, hebegni kezdett.»í

5 - Ö öö, harmincezer dolláros ajánlat - szól«az árverésvezető. a tömegben a másik licitálót keresve. - Harmincezer, először. - T e megőrültél! - kiáltotta Peter. Őrjöngve próbálta leállítani az. árverésvezetőt, de a férfi csak a fejét rázta Peter drámázása láttán. A licit érvényes volt, ahogy azt mindenki nagyon jól tudta. - Harmincezer, másodszor. Peter a kudarctól frusztráltan ökölbeszorította kezét. é\ taktikát váltva, dölyfös megvetésbe burkolózott. - Nem vállalom a felelősséget a zűrért, amit kavartál - mondta A. J.-n ck. - Túlságosan sokszor kellett helyrehoznom a forrófejűséged következményeit. Ha mindezt folytatni szeretnéd, egyedül csináld. Ideges kis rántásokkal egyengette kasmírzakója hajtókáját. Az őzbarna szín harmonizált selyemszövet nadrágjával és krémszínű garbójával, de mindez keveset javított a halovány összképen. Pasztellszínű megjelenésében az egyetlen élénk felütést a mellényzsebéből kikandikáló jajvörös zsebkendő képviselte, ügy tányér zabkásába pottyant chilipaprikára emlékeztetett. A. J. végignézett saját ruházatán. Viseltes, de tiszta farmert. pólót, dzsekit és l>őrc$izmát viselt. Gesztenyevörös hajzuhatag.it nagyrészt a Sutherland Versenyistálló lógóját viselő baseballsapka alá rejtette, a maradék kontyba kötve verdeste a nyaks/ittjet. Praktikus, kényelmes. Jelentéktelen. - Harmincezer, harmadszor. - lvzt nagyon meg fogod bánni - jelentette ki Petet. lv/t a/ ígéretet A. J. már korábban is hallotta tőle. Azt jelentette, hogy ha meggondolatlan tettének önmagában nem lenne negatív következménye. Petc-r majd gondoskodik róla. 16

6 - Csak azt bánnám, ha nem sikerüli volna megszereznem - dünnyögte. - Hladva - jelentette az árve résvezet ö. - A es szánni tetei, vi négyéves, Sahb.it h nevű csödör a Sutherland Versenyistállónak. Pcter frusztrációja újult erővel tört elő, ahogy a kalapács lecsapott. - A rohadt életbe, m ikor lesz már ennek vége? M ikor nősz végre lel, és hagyod abba ezt a szédült viselkedést? A. J. figyelte, ahogy bátyja arca eltorzul a haragtól, miközben belelovalja magát egy első osztályú diihrohamha. Kiterjedtebb, mint a harmadosztályú, jegyezte meg magában. mert az pusztán toporzékolást és fújtatást foglal magában; vagy mint a másodosztályú, amely a harmadosztályú elemeit tartalmazza, ném i szóbeli hozzátoldással. Irzck az első osztályú dühroham csalhatatlan jelei voltak: az izzadságtól gyöngyöző homlok és halánték. Már szinte mulatságosnak talált higgadtsággal megfigyelte, hogy a homlok évről évre jellegzetesebbé válik, összhangban azzal, ahogy feljebb hú/ódik a haj vonala. - Péter, kérlek szépen, azért levegőt is vegyél - mondta nyugodt hangon. - Minden rendben lesz. - M ég hogy rendben! Épp most fizettél ki harmincezer dollárt egy olyan lóért, amit senki nem tud megülni! - D e káprázatos! Ezt nyilván még te is észrevetted. És a vérvonala kifogástalan. - Attól, hogy távoli rokonságban van a nemességgel, még nem lesz gentleman. - Képes átugrani minden akadályt, amivel szembekerül. - És legtöbbször a lovasa nélkül! A vérmérséklete sokkal alkalmasabbá tenné a rodeóra. m int a díjugratásra. Vagy inkább ereszd be egy arénába, lengess neki egy vörös posztót. és bármelyik matadort megizzasztja. 7

7 Az emberek lassan köréjük gyűltek, oda vonzotta őket a nem mindennapi licit és az.azt követő vita. A. J. nem törődött velük, de bosszantotta, hogy ahogy a közönségük nő. Péter egyre ripacskodóbbá válik. Péter imádta a figyelmet. és A. J.-nek. miközben figyelte, ahogy kivirul az. idegen tekintetek kereszttüzében, eszébe jutott a fogkrémreklám. melyben gyerekkorában szerepelt. Peter hónapokkal a reklám titán is úgy parádézott, m intha megnyerte volna az Oscart. és a harminc másodperces mii megalapozta a hitét. hogy sz.társágra született. A kamerába elmondott rövidke mondat - Mén tolom n friss, anyu! - utóhatása lassan hús/, éve tartott. - Túlreagálod a dolgot - mondta neki. miközben próbált még egy pillantást vetni a csődörre. melyet az istálló emberei épp akkor vezettek cl. - Te pedig kezelhetetlen vagy! Az istállóm a nyerteseket képviseli. Nálunk van az ország jó néhány legjobb vérvonallal rendelkező lova. és nem fogom hagyni, hogy ezt a vadállatot közéjük ereszd. - Ö nem egy vadállat... - Ez a ló az O ak Bltiff-i Díjugratón levetette a lovasát, kirohant a pályáról, és letarolta a tél nézőteret. - Mindez már a múlté. - A múlt héten történt. - Bajnok lesz. M ajd meglátod. - 1*7, a csódör veszélyes és kiszámíthatatlan. M iért gondolod. hogy hirtelen megváltozik, és nyerni fog? - Mert én fogom lovagolni. Peter felhorkant. - Nem hiszem, hogy akár csak annyi ideig is a hátán bírnál m aradni, m íg mindkét lábad a kengyelbe dugod. A. J.. dühéin-n. hogy elszántságát megmutassa, hangosabban válaszolt, mint ahogy eredetileg szándékában állt. ik

8 - M ajd m egütöd. Két hónap múlva vele indulok a Kvalifikációs Kupán. A körülöttük állók levegőért kapkodtak. Kbbcn a pillanatban rémült kiáltás hallatszott. A. J. hátrafordult; látta, hogy a lovászok fedezéket keresve szanaszét rohannak. Aztán a tömeg is nekiiramodott, mindenki igyekezett gyorsan biztosabb helyre tülekedni. A csódör elszabadult őreitől, átugrotta a kordont, amely mögül a közönség az árverést figyelte, és berobbant a csődület kellős közepébe. Az em berek szétspricceltek körülötte, akár a padlóra szóródott üveggolyók. Már megint, gondolta A. J.. oldalt Péterré sandítva, miközben m indketten futásnak eredtek. Péter arckifejezése ingadozott az önelégült na látod, én m egm ondtam" és a páni félelem között, ahogy a ló őrült patadol>ogással feléjük vette az irányt. A legtöbben a józan eszükre hallgattak, és kimenekültek az elzárt területről, de néhány vakmerő fickó sarkon fordult. és kitárt karral félkört alkotott az állat körül. M egpróbálták a lovat egv nyitott kapu felé terelni, mely egy üres karámba vezetett, de úgy látszott, a csódör sejti, mire készülnek. Egyenesen felejtik szaladt, ahelyett, hogy a csapdájukba sétált volna. Az emberek vzétugrottak, nehogy letapossa őket. A csódör, mint aki jól végezte dolgát, fel-alá rohangált, újabb csínyekre készen; vezetőszára zászlóként lobogott utána. Teljes káosz uralkodott. Az em berek kiabáltak és átkozódtak. A. J. biztos volt benne, hogy a lovat mulattatja az általa okozott zűrzavar. Sikerült elszabadulnia fogva tartóitól, és m egrém ítenie a tömeget; most a lemaradozókat hajkurászva szemlátomást istenien érezte magát. Ha ember volna, most hangosan röhögne, gondolta a lány. *9

9 Péter hangja dühösen sziszegett a fülébe. - Nem hiszem el, hogy haza akarod hozni e/t a szörnyeteget! A. J. mosolyogva nézte a fekete gomolyagként tovaszáguldó állatot. Rugalmas volt és kecses, izmaiban az acél keménysége érződött. - Csak figyeld meg. hogy fut. - Kgvenescn a pokolban köt ki. ha rajtam múlik. Miután újabb tíz perc eltelt, és a lovat senki sem tudta megfékezni. A. J. keményen a fejébe húzta baseballsapkáját. és az elkerített területre lépett. Rögtön a esódör szemébe nézett. Az állat rászegezte sötét tekintetét, majd feléje iramodott; néhány méterre tőle fékezett le csikorgó patákkal. m ikor a lány egy tapodtat sem mozdult helyéről. Sár fröccsent mindenfelé, ahogy a lő lábai figyelmeztetően kapálták a földet, l ejét le-íbl lóbálva várakozott. A. J. zsebre dugta a kezét: nem m utatott félelmet. A tömeg elcsöndesült. A lány szinte látta, ahogy a ló latolgatja lehetőségeit. Az. hogy valaki ellenszegüljön neki, merőben új élm ény volt számára. Zavarodottnak tűnt. - Na jól van, most már megvolt a szórakozásod - mondta neki A. J. halkan. - Itt az ideje, hogy jól viselkedj. A lő. m intha megérrette volna, am it m ond, megrázta pompás lejét, és hangosan felnyihogott tiltakozásul, /. hálva lélegzett, kitágult orrlyukakkal, de a lány tudta, hogy ez inkább színjáték, mint kimerültség. Hiába rohangált tom boló őrültként összevissza, fényes fekete szőrén egy csepp izzadság sem látszott. A néma küzdelem alatt A. J. nyugodt közönnyel tekintett a lóra. akár egy hiszti/ő kétéves gyerekre. Belül azonban minden idegs'/ála pattanásig feszült. Az állat minden rezdülését figyelte, észrevette az izmok legfinomabb rándulását a hatalmas hordónyi törzsön, a vér lüktetését a sima bőr alatt húzódó erekben. Figyelte a legkisebb jelet is. Í O

10 mely arra mai. hogy a ló le akarja gázolni, a legapróbb nyom ot, mely a szándékairól árulkodik. Lehet, hogy vakmerő volt. de bolond semmi esetre sem. Nem volt szüksége a lovakkal kapcsolatos évtizedes tapasztalatára ahhoz, hogy óvatos legyen egy ilyen állattal szemben állva, lígv féltonnás csódör. megáldva egv pankrátor személyiségével, nem éppen a biztonság záloga. Egyszóval veszélyes helyzet volt. És egyben izgalmas. - Tudod m it, lehet, hogy pályát tévesztettél. - Folyamatosan beszélve előrelépett egyet. - Remek úthenger lenne belőled. Sabbath prüszkölt, és felágaskodott, a hatás kedvéért. - Kössünk egyezséget - szólt A. J.. és megállt, m ikor körülbelül egyméternyire megközelítette az állatot. - Most lenyugszol, és szépen velem jössz, én pedig megtanítalak, hogyan használd ezt a rengeteg energiádat egy kicsit értelmesebben. Magában mulatott a saját szavain; mintha egy rögbijátékost arra kérne, hogy stoplis lábbelijét szteppeipőre cserélje. M iközben a ló szemlátomást clgondolkodott ajánlatán, A. J. elképzelte, hogy fogja először felnyergelni és megülni. - Tudod, igencsak nagyot esnék, ha ledobnál - szólt lágyan. - Szerencsére általában visszapattanok. Sabbath megeresztett egy újabb vad nyihogást. A lány szelesen elmosolyodott. - Ezt igennek vehetem? Kész lennél megpróbálkozni egy kis sztcpptánccal? A ló gyanakodva közelebb hajolt hozzá, fekete orrát a lány arcához, érintette. I latalmas levegőt vett, beszivta a lány illatát. Aztán fújt egyet, és A. J. sapkája leröpült a fejéről. A. J. a fejét rázta. - I la azt akarod, hogy csodáljalak. 21

11 egyebet is kell tenned, m int kugli/ni egy halom emberrel év lefújni a.vipkámat. Sabbath újra elnvihogta m agit, sörénye villant a levegőben. palái a földet kapálták kettőjük között. Aztán, m int aki hirtelen beleunt az ellenállásba, m eghajtotta nyakát. Iclógaita a fejét. A. J. pillanatnyi várakozás után óvatosan odanyúlt, és a vezetőszárat vékony kez,él>e vette. Amikor a csődör erre csak a Iliiét m ozdította, közelebb m ent. az állat nyakához. Együtt indultak kifelé a ringból. Az egyik lovász bizonytalanul közelebb óvakodott. Némán irányította őket arrafelé, ahol a csődön elszállásolták, aztán eliramodott. A. J.-re hagyva, hogy boldoguljon a lóval egyedül. A. J. bem ent az istállóba, és bevezette a lovat a számára kijelölt bokszba. Talán m ég nem tudod - suttogta, m iközben terelgette az állatot befelé de te meg én nagyszerű csapat leszünk. Továbbra is szemmel tartva az állatot, levette a kötőfékjét. majd becsukta a bokszajtót, és rátámaszkodott. M iközben lehajolt egy kis szénáért, felsóhajtott. - D e legelőször is egy kevés jó modort kell majd tanulnod. Devlin M ccioud a tömeg széléről fásultan figyelte az események alakulását. Pontosan tudta, m ikor fog kitörni a ló. A csődör erőteljes fara keményen megfeszült, mielőtt az. állat nekirugaszkodott, kiválasztva a megfelelő pillanatot az ugráshoz. Abban a bizonyos pillanatban a legénynek, aki a vezetöszárat tartotta, kissé lankadt a figyelme; épp az ellenkező irányba nézett, hátrafordulva nevetgélt valakivel. A ló villámként vágott előre, a fiatal lovász pedig figyelmetlensége jutalmául a sárban landolt, épp hogy megmenekülve az agyontaposástól. M ire a fiú elengedte a vezetőszárat, leginkább egy panírozotr hússzeletre emlékeztetett.

12 M indenki tülekedni kezdett mellette, igyekeztek mcszszebb kerülni a veszélyről, de D cvlin a sérült lábával nem tudott olyan gyorsan mozdulni, mint a többiek. Botjára támaszkodva tartott az elzárt terület széle felé azzal az ügyetlen járásával, amit annyira ríihellt; közben végig szemmel tartotta a lovat. Nemcsak azért néz.ce. mert nem akarta, hogy az letapossa. Ijc volt nyűgözve. A csődör mozgásában olyan erő és kecsesség volt, amilyennel Dcvlin régóta nem találkozott. Arra emlékeztette, ahogy... Kizárta a gondolataiból M ercyt. M ár m ajdnem egy év eltelt a baleset óta. csaknem egy éve, hogy el kellett altatni az állatot, de a fájdalom még m indig elviselhetetlen volt. Ismét eltűnődött azon. vajon mennyi időre lesz még szüksége, hogy feldolgozza gyászát; attól tartott, hogy a szívét összcszorító fájdalom éppolyan örök lesz. mint az, amelyik a lábát kínozza. M ikor végre elért a korláthoz, átbú jt a kordonon, és nézte, ahogy felbomlik a rend. A tömeg meg mindig eszeveszetten tülekedett, akár a lem m ingek vonulás idején. Dcvlin szórakoztatónak találta, ahogy néhányan megpróbálták a karámba terelni a lovat. Ez a csódör egyszerűen tűi okos az ilyen trükkükhöz. gondolta. Egyáltalán nem lepődött meg, mikor az állat kitört az emberek gyűrűjéből. Dcvlin a fejét rázta. I la valaki képes lenne meg/abolázni ezt az állatot, és új utakat találni kirobbanó energiájának, valódi kincs lenne a kezében, fontolgatta. Olyan lenne ez. akár az atom energia hasznosítása - a lóban sűrűsödő hatalmas erő felszabadítása megérné a kockázatot. A csódör elszáguldott mellette magasra szegett fejével, hullámzó felcsapott farkával. Dcvlin a ló új tulajdonosain töprengett. Remélte, hogy

13 :»Sutherland Versenyistálló tudja, mire vállalkozott; de kételkedett benne, hogy alkalmasak a feladatra. Az istállónak sok pénze volt. elsőrendű felszerelése, úszómedencéje; az nyilvánvaló volt számára, hogy bővelkednek a költséges játékszerekben, de az idomitásban elért eredményeikről nem sokat tudott. Az volt az érzése, a csőd őr most próbára teszi őket. Egykori aktív pályafutás.» időszakát idéző szenvedély- Ivei gondolt arra, hogy mennyire szeretné, ha képes lenne megzabolázni az állatot. Szinte égette a féltékenység, mikor viszolvogva a lábára nézett. Ahhoz szokott, hogy a pályán van. cs nem a szélén. A kettő között mérhetetlen volt a távolság: egy év elteltével még m indig azon a senki földjén vándorolt keservesen, amely elválasztotta azt. aki volt. attól, amivé lett. Tekintetéi ismét az előtte tom boló káosz ragadta meg; majd hirtelen egy nő vonta magára figyelmet, aki átlépett a kordonon, és a lóhoz közelített. Magas volt és vékony, de izmos. Devlin nem gondolt többé a csődörre. Nem látta a nő arcát, ezért próbált úgy helyezkedni, hogy jobban szcmügvrc vehesse. Eltöprengett, ki lehet. Kgy lovász? Az. aukciós ház alkalmazottja? Tudta, ha már látta volna, em lékezne rá. Volt valami felejthetetlen a mozgásában. Devlin figyelte, ahogy a csődörhöz m ent, magabiztosan, ringó Oiipővel, hossv.ú lábával keresztülszclve a kordonnal elzárt területet. A férfi úgy érezte, mintha a hasába térdeltek volna; különös fájdalom szorította össze a testét. Tekintetét nem volt képes elszakítani a nőről, görcsösen markolta.1 lvotj.it. mikor a lány megállt a csődör előtt. A lovászfiútól eltérően a lány lankadatlanul figyelt, zsebre vágott kézzel, nyugodtan állt. Ez az. kislány, gondolta Devlin helyeslőén. Szépen, lassan. Csak semmi nagy mozdulat. Figyelte, ahogy a ló é> a nő felmérik egymást. Szcmbe-

14 szökő volt ;i kettőjük közötti különbség. Az. állat sötét volt és szenvedélyes. A nő karcsú és nyugodt. D e ahogy a hatalmas fekete állathoz beszelt, azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy valami különleges történik közöttük. Aztán a csódör lefújta a lány sapkáját a fejéről, hogy kiprovokáljon valami reakciót, és mikor nem járt sikerrel, lehajtotta a fejét. Nem volt ez megadás, inkább csak alkalma/kodás a helyzethez, amely bármikor visszavonható. Abban a pillanatban, am i kor a lány megragadta a vezetőszárat, Devlin a tömeggel együtt felsóhajtott megkönnyebbülésében. Igazán lenyűgözte, amit látott. M int minden valóban vakmerő tetthez, bátorság és ostobaság is kellett ahhoz, hogy a lány ilyen közel m enjen a csődörhöz. M eg kell hagyni. ügyesen csinálta, olyan fajta érzékkel, melyet csak a kiszámíthatatlan állatok m ellett eltöltött hosszú évek alatt lehet megszerezni. D e a veszély végig ott kísértett a jelenet közben, és Devlin örült, hogy a lánynak nem esett bántődása. s aztán megtörtént az igazi csoda. A csödör hagyta, hogy a lány elvezesse. A hatalmas ló azt színlelte, hogy beleunt a helyzetbe, így nem tűnt úgy. mintha megadta volna magát, és hagyta, hogy a lány kivezesse a körből. A bizalom apró jele volt ez. M iközben a töm eg szétoszlott, Devlin a ring közepére sántikált. 1.ehajolt, és felemelte a nő sapkáját. Az elejére a Sutherland Versenyistálló impozáns lógója, a két borostyánnal egybefont kezdőbetű volt hímezve. Kiindult, hogy megkeresse a nőt. - Nem engedem, hogy az istállóba hozd - mondta A. J.- nek Péter a csödör állása előtt. M iközben m ostohabátyja tovább ordítozott vele. A. J. elmélyülte!) tanulmányozta Sabbathot. A ló kikukucskált 25

15 a folyosóra;.szemlátomást nag>'jából annyi ügyeimet szentelt Péternek, akár a lány. Vagyis nem túl sokat. - Az isten szerelmére - tört ki végül A. J. -. Sabbath hazajön velünk, és m inden a legnagyobb rendben lesz. am int abbahagyod végre ezt a handabandázást. és békén hagysz. - Ez a ló nem költözhet l>c az istállónkba. - M it javasolsz? Vigyem a házba? Az anyád utálná, ha mindenfelé patanyom ok lennének dédelgetett perzsaszőnvegein. És azt sem hiszem, hogy hajlandóak lennének egy lóajtót is csináltatni, tudod, a macskaajtó mellé. Peter és ő visszaköltöztek apjuk villájába, miután lediplomáztak. Elég kényelmetlen helyzet volt ez a köztük lévő feszültség m iatt, de a ház az istállókhoz való kényelmes közelséget jelentette A. J.-n ek. és elég luxust nyújtott Péter számára. A. J. tudta, hogy apjuk örül, amiért mindketten otthon vannak, de második felesége m ár nem volt ilyen önzetlen. Regina Conrad, aki Péter anyja és az utóbbi tizennyolc évben G arrctt Sutherland felesége volt. fiát mindig is a maga közelében szerette volna tudni, de A. J. jelenléte elegáns otthonukban enyhén szólva nem tette boldoggá. Péter megfeszítette állkapcsát. - Nem állok le ezen vitatkozni. Figyelmeztettelek, hogy ne vedd meg. M egpróbáltam méltányosan viselkedni veled, de mint mindig, hiába. A. J. kezdte elveszíteni lélekjelenlétét, ahogy egyre kevésbé tudott úrrá lenni haragján. Minden erejét összeszedte. hogy ki ne jöjjön a sodrából; keze a gyémántfüggőt kereste. amely egy vékony láncon lógott a nyakában. Ez volt az egyetlen emléke édesanyjától; miközben a csillogó követ morzsolgatta m utató- és hüvelykujja között, próbált megnyugodni. - Péter, bíz/, bennem. M eg fogom tudni változtatni. Én magam fogok vele dolgozni, személyesen. 26

16 - M árpedig ha megtagadom, hogy kifizessem, nem fogsz. A. J. rámeredt Péterre. - Ezt nem gondolod komolyan. - Egy telefon az irodába, cs nem írhatod alá a csekket. - Ezt nem teheted meg. - legyünk cgv próbát. - Rendben, akkor a saját számlámról fogom kifizetni. Péter cgv pillanatra elhallgatott, azon töprengve, mivel vághatna vissza. - Az apád nem fogja engedni, hogy ezen a csőd őrön lovagolj. - Soha nem szól bele az edzéstervembe. - Fogadjunk, hogy ez azon nyomban megváltozik, m i helyt megsúgom neki. hogy kis barátod előszeretettel dobálja le a lovasait. Nem is em lítve, hogy milyen ügyesen terelgeti a tömeget. - Figyelj, nem kéne ilyen nagy jelentőséget tulajdonítanod ennek az egésznek. - A. J. elengedte a függőt, az. viszszahullott a nyakára. - C sak egy ló lesz a tizenötből, o tt az istállóban. Nem is fogod észrevenni, hogy ott van. - Engem nem is a számarány aggaszt. Ez az állat rosszindulat ú és veszélyes. Nem akarom, hogy tömeges zendülésre kerüljön sor a lovak között. M eg kell védenem az. üzletemet. - Hadd emlékeztesselek rá, hogy a Sutherland Versenyistálló felerészben az enyém. - Te foglalkozol a lovaglással kapcsolatos dolgokkal. Én viszem az üzletet. Es most a rám bízott pénzből harmincezer dollárt csak úgy kidobsz az ablakon. - Ha csak a fedezésből befolyó pénzt nézzük, amellett is nevetséges aprónak tűnik majd a harmincezer liccs. - D e miért fizetnének? A társasága nyújtotta kétes örömökért? Nem hinném. - Biztos lehetsz benne, hogy jó üzlet lesz, ha bajnokká válik. *7

17 - Nem tudhatod. hogy ez a ló bowlingbajnokságon kívül kép«. Icsz-c bármi egyebet nyerni. Az emberek ler ligása a7. egyetlen erőssége, akadályokon árugrásról szó sincs. -- Már indult versenyen korábban is. - Csak bog)' bemutassa, milyen szörnyűségekre képes a pályán. Ez aligha tekinthető ajánlásnak cgy fedezőmén számára. - Henne van a lehetőség. - Igaza van. A. J. megfordult, hogy lássa, ki ad igazat neki. és egy eleven legendával találta szemben magát. Lélegzete elakadt, érverése felgyorsult. O tt állt előtte Devlin M ccioud. kezében az ő sapkájával, olyan közel, hogy jól láthatta a mogyoróbarna szemében táncoló zöld szikrákat is. Ahogy egymásra néztek, elektromosság cikázott a levegőben: a lány szive hevesen megdobbant. H abár jól ismerte az arcvonásait, m ert a férfiról számos cikk jelent meg a pályája során, ez volt az első alkalom, hogy szemtől szembe találkozott vele. és le volt nyűgözve. A bajnok ellenállhatatlanul jóképű volt akkor is, am ikor a folyóiratok címlapjairól pillantott rá. élőben pedig kimondottan igéző. A lány teste bclebizsergcit. Istenem, hiszen ez a férfi gyönyörű, gondolta. T ö b b m int száznyolcvan centi magas volt. széles vállú. karja izmos, tartása kemény és magabiztos. A mélyen ülő szempár, mely ebben a pillanatban éppen ót fürkészte. magas intelligenciáról árulkodott. Sötét haja egv éppen megfelelő helyen lévő forgónak köszönhetően szabadon hagyta homlokár. Bőre napsütötte volt. mint akik sok időt töltenek a szabad ég alatt. Péterrel ellentétben ugyanúgy öltözködött, ahogy ő: farmert és munkásinget viselt, de magabiztos viselkedésének köszönhetően akár mosogatórongyot is tekerhetett volna magára, akkor is uralta volna a terepet.

18 Tényleg ó volt A Nagy Dcvlin M ccioud. személyesen. Nemigen akadt a lovassporc világában, aki ne hallótta volna hírét. Szabad lélek volt, országos sportkiválóság, az O lim piai lx>vascsapar korábbi kapitánya, többszörös aranyérmes, az ország egyik legjobb díjugratója. És ha ez a teljesítmény nem lett volna elegendő ismertségéhez, tragikus sorsa még tovább növelte hírnevét. A. J. pillantása a férfi lábára siklott; a férfi szemében bosszúság villant, mikor észrevette fürkésző tekintetét. - Azt hiszem, ez a magáé - nyújtotta a lány felé a sapkát. Hangja mély volt és érzéki, rekedtsége visszhangot vert a lány fülében, és egész a gerincéig hatolt. Bár számtalan alkalommal figyelte a tévében és a rádióban nyilatkozatait. most hallotta először élőben a hangját. Nagyon sok m indent tudott róla. ráadásul birtoka seni esett messze a Sutherland-farmtől. de eddig még sosem beszéltek egymással. Ez nem is volt meglepő. A férfi keveseket engedett közel magához. Rádöbbenve, hogy már jó ideje a férfit bám ulja, A. J. elvette tőle a sapkát, és Péter felé fordult. - Látod? H a valaki képes felismerni egy bajnokot, hát az ó. - Nem azt mondtam, bog)' bajnok lesz. A lány visszafordult meglepetésében. - D e maga egyetértett velem. - Úgy gondolom, az ugrás valóban a vérében van. Bajnoknak lenni, nos. az egy egészen más kérdés. A hangja mennyeien hangzott, és a lány azon kapta magát, bog)' belefeledkezik a férfi ajkának látványába, ahogy a szavakat formálja. Tökéletesen formált ajkak, állapította meg. az alsó teltebb. a felső egyenes fehér fogsor fölé görbül. Nagy erőfeszítéssel más irányba terelte gondolatait. - Ö ö ö... de ha tényleg megvan benne a vele született tehetség, nyerhet. 19

19 - M i hxszna a világ legcslegjobb alapozásának, ha a falak bizonytalanok, és így nem lehec mcgácsolni a tetőt? - Pontosan ez az én véleményem is - mondta Péter. - N os, akkor m indketten tévednek. Én bajnokot fogok belőle faragni. - Jo b b eredményt érnél cl, ha inkább kutyaeledelnek dolgoznád föl - dörmögte Péter. M iközben o tt állt a nő előtt, aki korábban megigéztc, D cvlin botját arrébb helyezve változtatott súlypontján. Itatta. hogy a lánynak feltűnt a mozdulat, és tekintete ismét a lábára vándorolt; gyűlölte, hogy testi hibája ennyire nyilvánvaló. M ost. hogy közelebbről szemiigyre vette, rájött, hogy valójában ismeri öt. G arrctt Sutherland, a mesésen gazdag mérnök lánya volt: újonc a profi lovasok között. Húszas évei derekán járva épp csak belekóstolt a nagyobb versenyek világába, de igazán ígéretes versenyzőnek túnt. A fickó mellette nyilván Peter Conrad, aki a versenyistállót vezeti. Pétért mellőzve, D cvlin a nőnek szentelte figyelmét, és megállapította magában, hogy átkozottul csinos. Vonásai határozottak, arckifejezése elszánt, szikrázóan kék szeme egyenesen az övébe mélyedt. A férfinak tetszett, amit látott, ligészség lengte körűi, m int az olyan embereket, akik sok időt töltenek s/abad ég alatt, rartásán meglátszott a sport adta erő és könnyedség. Nem vált hátrányára az sem. hogy farmerja épp a megfelelő helyeken dom borodott. A férfi azon kapta magát, hogy megpróbálja elképzelni vörösesbarna haját s/abadon a vállára eresztve. - fin hiszek ebben a lóban - m ondta a lány és azzal fogom kc/.dcni a közös munkát, hogy elindulok vclea Kvalifikációs Kupán. - Mindenki rajtad fog röhögni a mezőnyben - ellenkezett mostohahátyja. JO

20 - De az is lehetséges, hogy ő meg én nyerni fogunk! Kei hónap volt hátra a kupáig, melyen az ország legjobb díjugratói versenyeznek, hogy bekerüljenek a csapatba. mely megküzd hét majd Európa élmezőnyével. A viadal végére a legtöbb pontot elérő versenyző lesz majd az. óceánon átkelő csapat kapitánya, és. mivel az. egész sportága k<>vctkez.ö évben esedékes olim pia lázában ég. ez. a lovas lehet az aranyért küzdő olimpiai csapat vezetői helyének elsődleges várományosa. A Kvalifikációs Kupa rangos esemény volt. a páratlanul fényűző Borcalis Vadász- és Lovasklubban rendezték meg. nyílt verseny formájában, vagyis bárki indulhatott. nem volt szükség korábbi helyezésre. Dcvlin jól ismerte a versenyt. Többször megnyerte. Itt történt a karrierjét kettétörő baleset is. - Ezt nem teheted meg - Péter fel-alá járkált olasz pap u csa pöjében. akár egy ideges m etronóm. - Egyszerűen nem. Mindannyiunkhől hülyét csinálsz. - Köszönöm a támogatást - válaszolt A. J. szárazon, és Dcvlin re nézett. Ahogy Dcvlin viszonozta a tekintetét, látta, hogy a lány szemében ott a bizonytalanság, hiába próbálja rejtegetni. M eg is van m inden oka az. aggodalomra, gondolta. A csődörrel rengeteg m unka lesz, és azt sem lehet előre megmondani, hogy megtérül-e majd a befektetett energia. Az. idő szűkössége és a saját tapasztalatlansága egyformán ellene szólnak. Két hónap nagyon rövid idő bármely hátasló és lovasa számára az összckovácsolódáshoz, még egy engedékeny ló és egy többéves vcrscnytapasztalatial rendelkező lovas esetében is. - Utoljára figyelmeztetlek - vetette oda neki Péter, mielőtt sarkon fordult volna, hogy távozzon. - Meg ne próbáld azt a lovat az istállómba hozni. - Az istállónkba - javította ki a lány. De Péter már elindult kifelé, kényesen kikerülve egy ku- V

A nő a sötétségből lépett oda hozzá. Megismerte hajának vöröséről. Kimért lassúsággal közeledett feléje. Jack elégedetten fújta ki a levegőt.

A nő a sötétségből lépett oda hozzá. Megismerte hajának vöröséről. Kimért lassúsággal közeledett feléje. Jack elégedetten fújta ki a levegőt. JESSICA BIRD Egy ellenállhatatlan agglegény Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2014 A fordítás alapjául szolgáló mű: Jessica Bird: An Irresistible Bachelor Fordította VARGA ZSÓFIA Jack kinyújtotta a kezét,

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

Barbara Dunlop Égzengés Texasban

Barbara Dunlop Égzengés Texasban Barbara Dunlop Égzengés Texasban Az Erickson család birtokában van egy több száz éves ékszer az Észak Villáma, amely nemzedékről nemzedékre a legidősebb fiú feleségére száll. Cole-nak esze ágában sincs

Részletesebben

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után II. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett épp amikor Lana kilépett az utcára. Összeráncolt homlokkal nézett

Részletesebben

Emma Darcy Lecserélt vőlegény

Emma Darcy Lecserélt vőlegény Emma Darcy Lecserélt vőlegény Ő álmaim asszonya! Villámcsapásként éri ez a felismerés a milliomos Damien Wyntert, amikor találkozik a szép örökösnővel, Charlotte-tal. Csupán egy aprócska gond van: a lány

Részletesebben

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője New York Times bestseller C a s s a n d r a C l a r e BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 1 Cassandra

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

Judith McNaught: Valaki vigyáz rám 2.

Judith McNaught: Valaki vigyáz rám 2. Judith McNaught: Valaki vigyáz rám 2. Judith McNaught kétkötetes regényének főhőse, Leigh Manning, a gyönyörű, sikeres színésznő olyan bűntény közepében találja magát, amelyre soha életében nem számított.

Részletesebben

c l a u d i a g r a y

c l a u d i a g r a y claudia gray CLAUDIA GRAY Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2012 3 Elso fejezet A holtak figyeltek. Skye Tierney kesztyűs kezével megmarkolta lova kantárját, és szorosan behunyta a szemét. Várta,

Részletesebben

N o r a R o b e r t s. hol nem volt

N o r a R o b e r t s. hol nem volt N o r a R o b e r t s hol nem volt 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt Diana Hamilton Szerelemről szó sem volt Két évig tartó látszatházasságot ajánl Javier Masters kis védencének, a tizenkilenc éves Zoe-nak, hogy a jómódú, árva lányt megóvja a hozományvadászoktól. Zoe igent

Részletesebben

Fordította Berki Judit

Fordította Berki Judit Fordította Berki Judit ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katie Fforde: Love Letters A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Hív Amszterdam Száz boldog esküvőm

Részletesebben

LOUISA EDWARDS. Forr a vérem KELLY

LOUISA EDWARDS. Forr a vérem KELLY LOUISA EDWARDS Forr a vérem KELLY 1 A fordítás alapjául szolgáló kiadás Louisa Edwards: Can t Stand The Heat St. Martin's Paperbacks; 1 edition (September 1, 2009) Fordította: RÉT VIKTÓRIA Szerkesztette:

Részletesebben

Szurovecz Kitti 2010. Szerkesztette: Hegedűs Noémi Borítóterv: Czeizel Balázs Tipográfia: Kerényi Attila ISBN 978-963-9710-67-2

Szurovecz Kitti 2010. Szerkesztette: Hegedűs Noémi Borítóterv: Czeizel Balázs Tipográfia: Kerényi Attila ISBN 978-963-9710-67-2 Szurovecz Kitti 2010 Szerkesztette: Hegedűs Noémi Borítóterv: Czeizel Balázs Tipográfia: Kerényi Attila ISBN 978-963-9710-67-2 Megjelent a Sanoma Budapest Zrt. gondozásában 1037 Budapest, Montevideo u.

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

SZUROVECZ KITTI Smink nélkül Meglepetés

SZUROVECZ KITTI Smink nélkül Meglepetés SZUROVECZ KITTI Smink nélkül Meglepetés Szurovecz Kitti 2010 Szerkesztette: Hegedűs Noémi Borítóterv: Czeizel Balázs Tipográfia: Kerényi Attila ISBN 978-963-9710-67-2 Sanoma Budapest Könyvkiadás Megjelent

Részletesebben

26 ÉJSZAKA EROTIKUS KALANDOK

26 ÉJSZAKA EROTIKUS KALANDOK 26 ÉJSZAKA EROTIKUS KALANDOK 1 A női test illata bizonyára isteni eredetű. Ezúttal is, mint mindig, még mielőtt teljesen felébredtem volna, tudtam, hogy egy nő fekszik mellettem. A mennyei eredetű illat

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Julie Garwood: Fire and Ice Ballantine Books, New York

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Julie Garwood: Fire and Ice Ballantine Books, New York 1 Julie Garwood A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Julie Garwood: Fire and Ice Ballantine Books, New York Fordította: Tóth Gizella A könyvet tervezte: Malum Stúdió Copyright 2008 by Julie Garwood

Részletesebben

Agatha Christie A Sittaford-rejtély

Agatha Christie A Sittaford-rejtély Agatha Christie A Sittaford-rejtély Bűnügyi regény HUNGA-PRINT Nyomda és Kiadó BUDAPEST, 1993 ~ 1 ~ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Agatha Christie: THE SITTAFORD MYSTERY (Első alkalommal

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek Nicholas Sparks Eltékozolt évek Nicholas Sparks: The Wedding 2003 Hungarian translation: NAGY ÁGNES KAROLINA Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondani oly dolog, mit kedvelek, Bár, megvallom, nem költő, ki

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Első fejezet. Bagaje pierdute. Conexiune gara. Carucioare bagaje. Ki volt a rosszabb barát? Fordította: Alysia

Első fejezet. Bagaje pierdute. Conexiune gara. Carucioare bagaje. Ki volt a rosszabb barát? Fordította: Alysia A fordítást Alysia készítette, az ellenőrzést Bella végezte, más oldalakra feltenni, vagy saját fordításként hirdetni tilos, vagy csak előzetes engedély kéréssel lehet. Köszönöm, remélem mindenkinek tetszeni

Részletesebben

Carly Phillips Viharos szilveszteréj 1. FEJEZET Colin Lyons a nevelqapja betegágya mellett ült. Miután értesült Joe szélütésérql, azonnal visszatért

Carly Phillips Viharos szilveszteréj 1. FEJEZET Colin Lyons a nevelqapja betegágya mellett ült. Miután értesült Joe szélütésérql, azonnal visszatért Carly Phillips Viharos szilveszteréj 1. FEJEZET Colin Lyons a nevelqapja betegágya mellett ült. Miután értesült Joe szélütésérql, azonnal visszatért Dél-Amerikából. Colin korábban a választásokról szóló

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

KARIN SLAUGHTER Sebek

KARIN SLAUGHTER Sebek KARIN SLAUGHTER Sebek Fordította Berta Ádám KARIN SLAUGHTER Sebek Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009 A fordítás alapjául szolgáló mű: Karin Slaughter: Kisscut A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

[Isaac Asimov: Halálos ítélet] (t)

[Isaac Asimov: Halálos ítélet] (t) [Isaac Asimov: Halálos ítélet] (t) A pozitron robotok olyan elv szerint készültek, aminek a lényege teljesen ismeretlen előttünk. Az egyetlen dolog, amit tudunk, hogy a robotokat teljesen elszigetelték,

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben