Hungarian Ъсаесщу of^sckncea CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST AZ SSYST-3 PROGRAMRENDSZER ÉS HONOSÍTÁSA. Я f i ч.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hungarian Ъсаесщу of^sckncea CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST AZ SSYST-3 PROGRAMRENDSZER ÉS HONOSÍTÁSA. Я f i ч."

Átírás

1 Hu* Я f i ч. оо KFKI /G VI6ASSY J. AZ SSYST-3 PROGRAMRENDSZER ÉS HONOSÍTÁSA Hungarian Ъсаесщу of^sckncea CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

2 KFKI /G PREPRINT AZ SSYST-3 PROGRAMRENDSZER ÉS HONOSÍTÁSA VIGASSY J. Központi Fizikai Kutató Intézet 1525 Budapest 114, Pl. 49 HU ISSN Ю

3 KIVONAT Л?. к-4 г. gép nyújtotta lehetőségek biztosi tották azt, hogy az SSYST-1 programrendszert honosíthassuk. Ez.1 rendszer kiváltji az SSYST-2 rendszert, melyet a KFKI-ban korábban л fűtőelem viselkedés számítására használtunk. Jelen riport n.i'iyar nyelvű rendszeriéi rást ad az SSYST- 1 rendszerről, összefoglalja a honosítás tapasztalatait és az SSYST rendszerverziók fejlődési irányvonalat vázolja. Л hazai cclu alkalmazások előtt álló nehézségeket szinten elemezzíik. АКНОТЛЦИЯ Возможности "Hui типа EC-1045 обеспечили использование программной системы SSYST-3. Эта система заменит SSYST-2, которая до сих пор использовалась п ЦИФИ для расчета поведения т^пловыделяпцих -элементов. В данной раооте дается описание системы SSYST-3 на венгерском языке, резюмируется опыт ввода в зксплуатацип и характеризуется основное направление развития вариантов системы SSYST. ОГсуждагтс;» также трудности, елячанные с использованием этой системы. ABSTRACT 1 Он ing possibilities of the ESR-lo4 r > computer the program system SSYST-) could be installed, This system replaces SSYST-2 formerly used for fuel behaviour analysis in icfltp. This report gives the system description for.ssyst-3 in Humurian, experience:; obtained during installation in Hungary and the cour ;e of development of the SSYST code versions. Problems of practical application for domestic purposes are also discussed.

4 1. A fűtőelem viselkedés_és_számitása_modul.áris_2ro<jramrends Az atomreaktorok fűtőelemeiben különféle fizikai es kémiai folyamatok is lejátszódnak akkor, ha az üzemitől eltérő rendkívüli körülmények közé kerülnek. Összefoglalóan ezt a folyamatsort "fűtőelem viselkedés"-nek szokás nevezni. Knnek ismerete elsősorban a biztonsáai analízis szempontjából fontos, hiszen nem kivánt eseményekről, folyamatokról van szó. Jóllehet a részfolyamatok kísérleti utón is megismerhetnek, maga a "fűtőelem viselkedés" általában csak számítással követhető. Л részfolyamatok-. ra végzett kísérletek alkalmasak lehetnek a részfolyamatokat számító programok hitelesítésére. Az egyes részfolyamatok számítása során viszont feltételezésekkel kell élni a többi részfolyamat, a "környezet", a "peremfeltételek" vonatkozásában. Ha alkalmasan választunk meg egy "rövid", At hosszúságú időintervallumot, akkor feltehető, hogy ezen belül a "oeremfeltételek" olyan kicsit változnak csak meg, hogy e változástól, e változásnak a kiválasztott részfolyamatra való hatásától eltekinthetünk. Ez a gondolat felhívja a figyelmet a következő számítási stratégia lehetőségére: ha ismert az induló időpontban a fütőelemrud állapota, "állapot vektora", akkor egy kellően rövid At intervallumban a fütőelemrud "viselkedése" helyeden irható le az egyes fizikai-kémiai részfolyamatok számítására szolgáló egyedi programokkal. A programok alkalmas sorrendben egymás után futtatandók. A futtatások elkészülte után definiálható a fütőelemrud "uj állapotvektora". Ily módon a viselkedés numerikus követésének egy ciklusa megtörtént. Ezt kellő számszor ismételve a gyakorlati probléma megoldható, feltéve, hogy a folyamat egészéről és a részfolyamatok kölcsönhatásairól van elég a priori információnk ahhoz, hogy a At intervallumok sorozatát felvehessük, avagy alooritrcust adhassunk men arra, hogy a fütőelemrud "ál.lapotvektora" ismeretében ez tetszőleges t: időpontban megállapítható lehessen.

5 - 2 - Az eddigiekben vázolt számitási stratéaia alkalmas arra, hogy automatizálásra kerüljön. Abban az esetben, ha az egyedi fizikai-kémiai folyamatok leirására szolgáló egyes «zámitógépi programok nem túlságosan nagyok, vagy nem túlságosan bonyolultak, és ezen túlmenően számuk sem tul nagy, akkor az automatizálás kézenfekvő módja egy "nagy" számitógépi program létrehozása a több kicsiből. Megfelelő common Ыоск-ок alkalmazásával megoldható az egyes részfolyamatokat leiró programrészek közötti információcsere. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy az igy létrejövő bonyolultabb naay nrogram még megalkotója számára is áttekinthetetlenné válhat. Eay kb. 4O00 kártyát meghaladó FORTRAN program minden részlete már nem tartható fejben, idő sincs a ledokumentálására, igy a szerző teljes szellemi képességeinek határára kerül és a problémába fullad. Bonyolultabb esetekben - mint például az atomreaktorok reaktorfizikai tervezése, vagy a mi esetünkben a fűtőelemek viselkedésének előrejelzése számitással baleseti körülményekre - az előbb vázolt ut eleve járhatatlan. Az ilyen programozástechnikai, pontosabban rendszerprogramozói helyzetek leküzdésére a njoduláris_prooram- SQe 2SE!S módszere szolgálhat. 2. Modularis_2 ogramrendszerek_létrehozása A moduláris programrendszerekben az összeépítésre kerülő, általában több szubrutinból álló egyes egyszerűbb programoknak a modulok felelnek meg.ezek belső szerkezedével nem törődik a rendszermatematil.us. Az б feladata az, hogy a rendszert egészében kézben tartsa és a felhasználók számára biztosítsa a rendezer rendelkezésre állását. Látható, hogy egy moduláris programrendszer megalkotása túlnő az alkalmazási szakmában is jártas programozómérnök feladatkörén. Ez méginkább nyilvánvalóvá válik, ha áttekintjük azokat a problémákat, melyeket a létrehozás során meg kell oldani. Ezek ugyanis főbb vonalakban a következők lehetnek: *

6 - * - 1./ A rendszer létrehozása során biztosítani kell a felhasználó számára annak a lehetőségét, hogy tetszőlegesen válogathasson a rendelkezésre álló modulok között és előírhassa azt, hogy az egyes inodulok milyen hivási sorrendben kerüljenek vagy ne kerüljenek végrehajtásra. /Szokás a modulok végrehajtási sorrendjét számitási_utnak is nevezni./ 2./ A rendszernek bővíthetőnek kell lennie, azaz a rendszermatematikus számára biztosítani kell azt a rendszer struktúrájának a!kalm.is megválasztásával, hogy uj modulokat könnyen integrálhasson bele a rendszerbe, a modulokat cserélgethesse, korrigálhassa stb. 3./ A felhasználó számára egységes és kényelmes input-output lehetőségeket kell biztosítani annak ellenére, hogy az egyes modulok eredetileg ebben a tekintetben is jelentősen eltérhettek. 4./ A felhasználó számára lehetőleg széleskörű adatbázist kell a rendszerrel együtt rendelkezésre bocsájtani olymódon, hogy a moduláris programrendszer az adatok eme könyvtárához közvetlenül hozzáférhessen. Biztosítani kell azt is, hogy ezen adatbázis könnyen módositható-átszerkeszthető lehessen. Ezúton a felhasználó munkáját nemcsak a moduláris rendszer programozási keretei támogatják, hanem kiinduló munkahipotézisek és anyagállandók is rendelkezésre állnak. 5./ A moduláris programrendszer struktúráját ugy kell megválasztani, hogy az egyes alkalmazásokban a körülmények között optimális objekt modult könnyen lehessen életre hivni. Vonatkozik ez a 2. pontban emiitett bővíthetőséghez hasonló szükithetőségre is, de főképpen a gyorsmemória igény rugalmas változtathatóságára gondolunk itt. Manapság ennek főképpen csak a futtatási költségek csökkentése szempontjából van jelentősége.

7 - 4 - b.j luzt'->.-; i t...mi kell, Ному a moduláris rendszer input-ként könynyi.-ii 1 *.' I has/ná 1 hasson inas programok utján nyert mágneses adatiiot'!< /ok;>.-; 11..-:i«!, lkf/ósiv aj]ó számítási eredményeket. Ez a lehetősé.; r.nmis'jks/'w ózza i\ nodularis programrendszer teljesítőképességét; esetünkben 'ehetővé teszi, hogy a fűtőelemek környezetének leirása, azaz a baleseti helyzet a fűtőelem számára automatikusan specifikálható legyen. 7./ Kellő dokumentációt kell a felhasználó rendelkezésére bocsájtani munkájához. Ezen információknak ki kell terjedniük az egyes modulokra, a rendszer egészének szervezésére és kezelésére, a rendszer adatkezelésére és adatbázisára, a rendszer adaptációs és kiterjesztési lehetőségeire is. /Állandóan fejlődő rendszer esetében az up-to-date információk rendelkezésre bocsajtása rendkivül nehéz feladat!/ Л fentiekben jellemzett fcadattömeg leküzdésére a moduláris rendszerek keretei között többféle módszer van. Munkánkban annak a módszernek az ismertetésére szorítkozunk csupán, amely az SSYST moduláris programrendszer kapcsán alkalmazásra talált. E rendszert a Stuttgarti Műegyetem Magenergetikai és Energiarendszerek Intézete /IKE, Stuttgart, NSZK/ dolgozta ki együttműködve a Karlsruhei Magkutatóközponttal /KfK, Karlsruhe, NSZK/. A fejlesztés bázisa az a többéves tapasztalat volt, amelyet az RSY3T [ 1 j reaktorfizikai moduláris programrendszer kidolgozása és alkalmazása során a német szakértők szereztek. Az az első rer-.dszerverzió, melyhez a szerzők először nemzetközi hozzáférést biztosítottak a NEA DATA BANK-on keresztül ['2/,az az SSYST-2 verzió 3j volt. E verziónak kiterjedt irodalma van: а С 31/ kezelési útmutatón kivül emlitést érdemel a [4] rendszerleírás, az tb J elsődleges jelentés, mely a leglényegesebb modulokat ismerteti, valamint a 6 ~] modulspecifikáció. A moduláris rendszer

8 ismertetését, reklámozását cólo/za a lehetséges felhasználók számára a 7 j és C& 1 anyaq is. Л [91 riportban bemutatásra kerül az a PRKPRO nevű előfordit.ó-udatösszeállitó program, mely az SSYST-2 programrendszer bonyolult input iának eikészitését van hivatva megkönnyíteni. Jóllehet mindezen anyauok oqyütt sem tekinthetők az SSYST-2 rendszerverzió hiánytalan leírásának, és iijy nehézségek vannak az adaptáció és alkalmazás során, a szerzők méqis párhuzamosan a továbbfejlesztésen dolgoznak. Mint arról Saclay-ből származó hirek informálnak [loj»nemzetközileq rendelkezésre áll már az SSYST-3 verzió Cll I, sőt a szerzők már sikereket értek el az SSYST-4 verzióval is f12 1. Л [8 ] beszámoló szerint - saját tapasztalatainkkal nem megegyezően - az SSYST-3 verzió kompatibilis maradt az SSYST-/ verzióval. Az eltérések főképpen a felhasználók kényelmét szolgálják. így valamennyi üzenet, amelyet a rendszer-mag, az általános célú modulok, valamint az alkalmazás orientált modulok küldenek a felhasználónak, angol nyelvűek lettek. Továbbá a felhasználó finomabban szabályozhatja a kiirások - azaz a felhasználóhoz érkező információ - mennyiségét. Az alkalmazás orientált modulok kapcsán a fejlesztés elsősorban az egydimenziós hővezetést és a deformációs modellt érinti. Bővebb a rendelkezésre álló modulok száma is: az ujraelárasztás részletesebb számítására alkalmas, átdolgozott REFLOS modell fl3.«nemzetközileg hozzáférhetővé vált. üj modulok is beépítésre kerültek, mint a fűtőelemek meghibásodásainak statisztikus analízisére szolgáló szubrutin csomag [^11, 14 }, valamint a Zircaloy magasabb hőmérsékleten történő oxidációját Fzárnitó MULTRAN modul, amelyet a SIMTRAN fl5j program alapján fejlesztettek ki. Annak oka, hogy az SSYST programrendszer ilyen rugalmasan fejlődik, többirányú. Közrejátszhat többek között az, hogy fontos felhasználói igényt elégít ki, és igy a f ejlebztő-összeszerkesztő gárda megfelelő méretű, de fontos szerepet kell tulajdonítani a rendszeren belül megvalósuló információcsere rendszerének is.

9 í, Kesslet, i (си..- (ими került r>ul> I i k. i I.is i.1. Most csak annyit )' ' :. ": ( : ', hogy < íends/ei к i \( > I ;<HMK.I 1 a n<i<iy h.it.iss.il kel it i : i- iii;i. Í/ I ИМ 'i:-'i iriiíi:,.-c!.'klirn i'4'. v.i 1 osii 11 л chit file ke/e le:;:n -k. И gondola t t a I elérkeztünk a/ ssyst programrendszerek és más programok k.ipe.s">l.it áuak kér uéséf.o.:. Programok ho Ztika 4 s»ol.isa r/^ssy^trtjndszerhez Mini e!...!. -HÍ I i f el t ik, 1 Ki:.(.O.í t»104 ram (J*], va.iy SIMTRAN ргочгат \_ i > : teljes értékű modulként, kerültek az SSYST-J programrendszerbe beépítésre. Más programok valarrely okból - póldciul memóriaigényük, b«.nyolul t sáquk vacjy qcpidőigényük miatt - nem alkalmasak ilyen beépítésié, vagy pediq nincs is erre iqény, mivel az i nf"orr:iá - ióárarilás egyirányú, azaz főképpen csak az SiíYST oroaranrendsze moduljai felé tört «'ni k. Ilyenkor eléq e programokat csak lazán vaqy egyáitaláa nem kapcsolni c. programrendszerhez, azaz nein k> i i a "pro«iramhi vast " automatizálni, de a számítási eredmér "kd.1 rendszer szamára "ehetővé", fogyaszthatóvá kell len: 1. Az szükséges ehhez, hoqy ezek az eredmények a rendszeren í«lü!i információcsere formai követelményei лек meg feleié,1 lukra legyenek hozhatóak. Az itt. felmerülő metodikai prol ] iák1.1 a 7. fejezetben térünk ki, különös tekintettel Ü»d-:i.Äi''l/eodfi игсгашга [l6, 17, 18j, bár említésre méltó meg ebből.1 szempontból a kezdeti eloszlásokat számító COMKVHK-1 M-.í program f19j, vaqy a RELAP4/mod6 helyett alkalmazható NORCOOi. program 20 ] is. Maga a/ :;.ÍY:;T rendszer bonyolult software produktum. Adaptálása, alkalmazása - különösen a rendelkezésre álló irodalom áttekinthetetlensége és más hiányosságai miatt - rendkívül sok prohlénat. vet fel. Az ÍÍ.SYNT-/ rendszerrel kapcsolatosan

10 - 7 - ezekről a f^l/ 22, 23, 24, 25 j munkákban számoltunk be. E munkák összességükben :>em tekinthetők az SSYST-2 rendszer magyar nyelvű dokumentálásának, inkább felhasználói tapasztalatok lettek bennük összegyűjtve a fontosabb rendszerjellemzők megrdása mellett. Az SSYST-3 ir.oduláris programrendszer szervezésében nem tér el az SSYST-2 rendszertől. Viláqosan n.eg kell különböztetni itt is magát a programrendszert a hozzárendelt adatrendszertől. Maga a programrendszer lényegében két részből áll: a rendszermagból /NUCLEUS/, mely több szubrutinra osztható; egyesek közülük IBM-370-es gépen értelmezhető ASSEMBLER nyelven, mások FORTRAN-IV nyelven Íródtak. Л mag kezeli az adatbázist, és vezérli a programfutást, tehát gondoskodik a számítási ut betartásáról. Ehhez szüksége van az FTO5F0O1 periférián összeállított alacsony szintű felhasználó orientált vezérlő nyelven megirt inputra. Lényegében ezen az inputon keresztül vezérli a felhasználó a moduláris rendszer teljes működését; a modulokból, melyek lényegében FORTRAN-IV nyelven irt, félig önálló programok. Ezek mindegyike egy pontosan definiált, körülhatárolt feladatot lát el; például egy At intervallumon keresztül modellez egy kiválasztott fizikai részfolyamatot, de külön modullal lehet valamely matematikai vagy adatkezelési, adatrendezési feladat is megoldva. Az egyes modulok a korszerű programozási elveknek megfelelően nem hívják egymást. Л modulok hívásáról a NUCLEUS gondoskodik a felhasználó által előkészített input és a rendszert leíró belső táblázatai segítségével. A modulok, eltekintve néhány lazán kapcsolódó programtól, nem olvasnak be input adatokat. Ehelyett a magbari szereplő néhány speciális szubrutinon, un. interface-rutinon keresztül kell az adatbázis megfelelő részéhez hozzáférniük. Ugyanígy a modulok számitási eredményei

11 - 8 - is lényegében az adatbázis egy részleges felújításaként jelennek meg. A moduláris programrendszerhez tartozó adatrendszer ismét lényegében két részből áll, már ami egyetlenegy SSYST futtatást illet: - az FTO5FO01 periférián összeállított felhasználói input-ból. Ez az input tartalmaz minden olyan információt, ami a felhasználótól származik. Ezek vagy a rendszer futásának módjára, a modulok hivásának sorrendjére, azaz a számítási útra vonatkoznak, vagy pedig numerikus, a számitási esetre vonatkozó adatu#c vagy adat táblázatok, melyek a futtatás során kerülnek felhasználásra; - a rendszer belső adatkönyvtárának rendszere, mely a futtatáshoz háttértárolóból kerül beolvasásra, a felhasználó instrukcióinak megfelelően részben vagy egészben a gyorsmemória megfelelő részébe másolódik át és ott esetleg módositásra is kerül. A gyorsmemóriában a futáshoz standardizált adatblokkok asszisztálnak. Ezek sorsáról szintén a felhasználó intézkedik az input-on keresztül, beleértve ezen adatblokkok létrehozását is. A standardizált adatblokkok két fo részből állnak: egy rögzitett formátumú leiró vektorból és egy változó hosszúságú adatmezőből. Négy fő tipusuk van: /1/ real v. integer tipusu mennyiségeket tartalmazó mátrixok /speciális esetként vektorok/. Ilyen tipusu blokkban tárolja a rendszer a memóriában a fűtőelem geometria és anyagi összetétel definiálására szolgáló adatokat, specifikációkat, a fizikai mennyiségek helyfüggő táblázatos értékeit, például hömérsékletértékeket, szóval a fűtőelem "állapotvektorát".

12 - 9 - A rendszerszervezés lényegéhez tartozik, hogy a különböző fizikai jelentésű mennyiségek általában különféle blokkokban kerülnek elhelyezésbe. Rendszerkonvenciók biztositják, hogy az egyes modulok információt szerezhessenek arról, hogy az egyes fizikai mennyiségeket hol találhatják meg. E konvenciók szerint kell az input összeállitójának eljárni, ha eredményt kivan elérni. /2y /általános/ vezériőblokkok, melyek legtöbbje teljesen standardizált szerkezetű és hosszúságú. Egész /integer/ és valós /real/ mennyiségeket egyaránt tartalmaznak. Segitségükkei definiálható a program végrehajtásának általános ellenőrzése és a modulok közti kommunikáció; más szavakkal: a memóriában elhelyezkedő standardizált adatblokkok csak az itt tárolt információk alapján érhetőek el. A legfontosabb információ az egyes adatblokkok neve. Ezek a nevek az SSYST rendszerben maximálisan 7 számjegyből álló egész számok. Minden futtatáshoz legalább a futtatás megkezdésekor, tehát az input elején definiálandó egy általános vezérlőblokk. Ez tartalmazza a futtatáshoz tartozó leglényegesebb információkat. Ezek leglényegesebbike - ha ezt egyáltalán ki lehet igy mondani - a többi vezérlőblokk elnevezése /száma/. Ugyanis л legtöbb modul vezérlése saját speciális vezérlőblokkjával történik. Ezekben egyéb információk mellett meg kell adni az aktuális "memóriakiosztást" a fizikai modul számára abban az időpontban, amikor a fizikai modul hivásra kerül. Megjegyezzük, hogy addig, amig az egyes modulok a korszerű programozási elveknek megfelelően nem hivhatják egymást, a vezér.lőblokkokban nem kerülhető el az egymásra való, esetleg többszörösen alárétegezett hivatkozás. Egy alkalmazási példa kapcsán ilyet mutatunk be az 1. ábrán /lásd 25]-öt is!/

13 /3y anyagi jellemzők ér- egyéb paraméterek táblázatni, elsősorban könyvtári adatok, molyok szerkesztésekor az interpolálhatóság szempontja volt a/, irányadó. Л különféle interpolációk végrehajtása az SSYST rendszereken belül rendszerfunkció keretében van megoldva. M/ SPEICHER blokkok. Ezek az inputon összeállításra kerülő vezérlönyelvi utasitások sorozatai. Lényegében a JCL nyelvből ismert JOB C0NTR0LL PROCEDURE-knek a megfelelői. Segítségükkel az input tetszőleges helyén összetett utasítássorozat végrehajtását kezdeményezhetjük. A felhasználó a rendszert aí FT05F001 periférián elkészitett felhasználói inputon keresztül vezérli. Az input összeállitása rendkívül összetett és nagy gyakorlatot megkivánó eljárás, munka. Feltételezve, hogy a moduláris programrendszer szükséges elemei objekt modul formájában a gépre installálva vannak, az input megfelelő összeállitása utján kell a felhasználónak gondoskodni a futás teljes megszervezéséről. így gondolni kell arra, hogy - az általános vezérlőblor.,. utján a "memóriaszerkezet" meg legyen srervezve; - az egyes modulok vezérlőblokkjai a szükséges információkkal fel legyenek töltve; - az adatkönyvtár megfelelő verziója a futás számára előkészítve, aktivizálva legyen; - járulékos adatok a megfelelő adathordozókról elérhető pozícióba kerüljenek; - а számítási ut megfelelő utasításokkal definiálva legyen; - részeredmények és eredmények kinyomtatásra kerüljenek; - a kinyomtatások szerkezete definiálva legyen; - rajzkószitéchez szükséges output kihozatala definiálva legyen; - lazán kapcsolt modulok inputja biztosítva legyen.

14 Mindezen szempontok figyelembevételére a felhasználó kezében a vezérszavak rendszere szolgál, mely lényegében megegyezik az SSYST-2 modulverzió vezérszó rendszerével, jóllehet egy-két racdu? és adatrendszere időközben megváltozott. /Ld. [21.] l.sz. melléklet./ Az ujabb modulok természetesen ujabb vezérszavakat jelentenek. 7. REIAP4/mod6_eredmény^k_felhasználása_inrjutként A fűtőelem viselkedés tekinthető a fűtőelem válaszának az ot érő külső, esetleg baleseti behatásra. Ilyen külső körülmények a LÓCA baleset során állnak elő leginkább. A LÓCA baleset leírásának, kiszámításának nemzetközi szinten is elismert eszköze a RELAP4/mod6 program. Az SSYST-2 rendszerverzióval már történtek olyan számitások hazai felhasználásra /ld. [ 233 és[24]/, melyek RELAP eredményekre támaszkodtak. Ezen összetett számitások metodikája megvilágítható a 2. ábra /["2 5*] alapján/ felhasználásával. Az Цр -ben végzett számitások leírják a LÓCA baleset lefolyását és az eredmények, melyek az FT04F001 RELAP plot restart file-on jelennek meg, tartalmazzák a reaktor alsó és felső kamrájának állapotát az idő függvényében megadó adatokat is. Ezen gépi reprezentációban meglévő adatokat FT02F00l-es inputként felhasználva egy következő RELAP számitásban (2) a legforróbb hütőcsatorna viselkedése számitható ki. Ennek FT04F002-n megjelenő outputja tartalmazza a hütőcsatorna teljes hőfizikai leírását az idő függvényében, beleértve még az aktuális felületi hoátadási tényezőket is. Egy további (з) jelű RELAP szerkesztési futtatással olyan formára hozhatjuk ezen eredményeinket, melyet az SSYST rendszer már olvasni tud.

15 -!'.' - \ (!'.; :.:'.'i: Г ( i 1 vcu/.'4t :;:ч ч к«;:;/ I es i fázissal, ózon adatok ч/.'>:'-: '!'! :">(! ' I ni.,, i Mm!.11 i ós futás szamara szükséges h<;tár f elh:b'li ' ч ÜLI им л :;.-<" Ь т./t lu't i K-k. A/ ('">.' fázis ifja 1«: a íütö- ; 1 " i i!'!.-;'. í'.niii'k t a )/.o I us i u :;,:,inl erf'dim>nyoi t az eredmé nyek közül,i (ь) ;/i'ikrs:',t!í prnqruminul kell külön fázisban Ö:;KV:I"/.'Í 1 "м U ti i is u ra jzo1ópiour am inputját összosze-rkoszteni. Л (l) I azíslkin készülnek о1..i rajzok. Célunknak tart. juk о munkanenetnek az SSYST-3 programrendszer kapcsán való biztosit ásat is. Ez előtt azonban móq több akadály áll, mint orról, a követ kezö pont. be: a mo< jeml okozunk. 8. Az HoYST^J _L' 'J c JSílÜE_L! 01 J 0 i:il a EE_ú^_'ií alkalmazás előtt álló Az SSY.ST-3 moduláris proii anirondszer honos i t.ására az első kísérletet 198f> első féb'v<"bon tettük. A honosítás céljára érkezett rendszerveiztó mellé 4 db. egyszerűbb tesztfeladatot mellékeltek. Л honosítás az ESz.R-l040-os gépen indult. Kitűnt, hogy bár a modulok sikeresen állíthatók elő a gépen futásra képes objokt modul formájában, a NUCLEUS generálása a gépen nem lehet uikoros, mi vol bizonyos HARDWARE utasítások ezen a gépen nincsenek meg. Másodszorra kísérletet tettünk arra, hogy az ESzR-1040-es gépen futásképes, az SSYST-2 rend szerverzióhoz tartozó NUCLEUS-ra bízzuk az SSYST-3 rendszer vezérlését. E kísérletünk nem járt sikerrel. Tekintettel arra, hogy már ekkor szerelés alatt állt a Kí'K í E'SzR-1045-Ös gépe, a munkát a gép üzembeállítását követő időre halasztottuk cl. Időközbon kísérletet tettünk arra, hogy az SSYST-3-mal folyó munkát az TAEA számitóközpont jí ; <an folytassuk. Sikerült is ott az :isyst-3 rendszerverzlót idegen segítséggel üzembe állítani és a 4 említett eqyszerübb tesztfeladatot, sikerrel lefuttatni. Kísérletet tettünk további olyan tesztfeladatok lefuttatására is, melyeket az SSYST-z" rendszertől vettank kölcsön,

16 támaszkodva a i 8~1 -ban található információra, miszerint az SSYST-3 rendszer kompatibilis maradt az SSYbT-2 rendszerrel. Hosszabb kísérletezgetés után meg kellett állapitani, hogy a kompatibilitás ténye nem áll fenn. Jóllehet nemzetközi együttműködésben kivántuk a problémát megoldani, az máig sem sikerült; igy az IAEA számitóközpontjában sem sikerült 4-nél magasabb sorszámú tesztfeladatot lefuttatni. Ez a tény nem elégitheti ki a felhasználói igényeket, hiszen az egyszerűbb tesztfeladatok nem alkalmasak minden egyes modul sikeres honositásának bizonyításához. A KFKI ESzR-1045-ös gépének üzembeállítása után sikerült az SSYST-3 rendszer gépre való honcsitása. Sőt az üzembeállitott verzión sikerült néhány olyan javitást is végrehajtani, ami időközben kiderült hibák elhárítására vonatkozott. így a NEA-CPL-t61 jövő információk alapján javitottuk a VARIO modult, Rossendorfból /NDK/ jövő információ alapján pedig a MODIF és RANDM modulokat. Ezek alapján a honosítást sikeresnek tartjuk, jóllehet egyes modulok tesztelése még nem történhetett meg. Megtettük az első lépéseket az SSYST-3 rendszer hazai alkalmazása felé. Felmértük a szükséges tennivalókat. Megállapítottuk, hogy a WER reaktor fűtőelemek tervezési eltérései, elsősorban a tengely menti üregezés jelentős modellezési nehézségeket vet fel /ld. Г 26]/. Szükség van a burkolat tartós melegfolyásának számitásbavételére a PIN program /[27] és [28] / hazai alkalmazása és az SSYST-3 rendszerhez való laza kapcsolása utján. Már előre látható, hogy egy ilyen programösszefűzési munka a hazai számítástechnikai adottságok mellett hosszadalmas lesz. Ugyanakkor nehézségeket okoz, hogy a WER fűtőelemek felépítésében résztvevő anyagok csak rokonai a KWU fűtőelemek anyagainak, amelyekre vonatkozó anyagállandókra épül az SSYST-3 rendszer könyvtára. Ma még nem látható biztosítottnak a könyvtár teljesértékü felújítása, WER orientálása, ami nélkül a számítási eredmények nem tekinthetők teljesértéküeknek.

17 Előkészítettük az SSYST-3 rendszerverzió további tesztelését a pro«jram szerzőitől Ы.szerzett további tesztfeladatokkal.e feladatok honositása és lefuttatása, a tesztelés azonban nem tekinthető a jelen tervidőszak tárgyának. Végezetül megemlítjük, hogy az SSYST-2 rendszert az IAEA számitógépén korábban sikerült megfelelő rajzos output rendszerrel ellátnunk. Hasonló rajzolási lehetőségek hazai biztosítása csak távolabbi elképzeléseink közt szerepel. Köszönetnyilvánítás Köszönet illeti Dr. Szabados László főosztályvezetőt a téma felvetéséért és állandó érdeklődéséért, Dr. Perneczky Lászlót a problémák aktiv megoldásába való bekapcsolódásáért és diszkussziókért, valamint J. Linók matematikust /Rossendorf/ a hasznos konzultációkért.

18 Irodalomjegyzék [ 1 } R. Ruehle: RSYST, an Integrated Modular System with Data Basis, for Automated Calculation of Nuclear Reactors. Report: IKR-BNR-4-12/ORNL-Tr-2796/Jan [2] Nuclear Programs Abstracts of the NEA DATA BANK.Serie NEA-IAEA. NEA/OECD, Gif sur Yvette, Sept [3] R. Meyder: SSYST-2. Eingabebeschreibung und Handhabung. Report: KfK-2966, Nov [4] H. Borgwaldt, W. Gulden: SSYST, a Code-System for Analysing Transient LWR Fuel Rod Behaviour under Off-Normal Conditions. Report: KfK-3359, [53 R. Meyder: Modelle zum Brennstabverhalten. Report: KfK- IRE-Primärbericht, PNS-Nr. 499/80; Jul Г61[ L. EhnisrZETHYD, a SSYST-Module for Solving Simultaneously the Heat Conduction Equation in the Fuel Rod and the Energy Equation in the Coolant Channel. Report: KfK-3048, Okt [7З H. Borgwaldt, W. Gulden: SSYST, a Code-System for Analysing Transient LWR Fuel Rod Behaviour under Off-Normal Conditions. IAEA Specialists' Meeting on Water Reactor Fuel Element Performance Computer Modelling, March 1982, Preston, UK. 8 ] H. Borgwaldt et al:the Code System SSYST. Present Status and Current Development. Technical Committee /Workshop on the IAEA Programme in the Use of Computer Codes for Safety Analysis , 1984, Varna, Bulgaria. [9J H. Borgwaldt: PREPRO, A Preprocessor Code for SSYST Input. Report: KfK-3537, Mai 1983.

19 - lt. - ÍO ] News from the NKA DATA BANK No. 2-July 1985, pp Till R. Meyder: SSYST-3. Eingabebeschreibung und Handhabung. Report: KfК-Í654, Dez l2} U. Lang, F. Schmidt, R. Bisanz and И. Borgwaldt: Analysis of the Fuel Heat-up and Melting Experiments NIELS-CORA with the Code-system SSYST-4. Int. Meeting on Thermal Reactor Nuclear Safety, , Karlsruhe. Report: KfK-3880/2, pp } E. Kersting: Rechenprogram REFLOS, ein Program zur Berechnung des Wiederauffüll- und Flutvorganges. Report: (-RS-A-163. [l4] J.D. Schubert et al: Eine probabilistische SSYST-3 Analyse eines DWR-Cores bei Kühlmittelverlust mit grosse" 1 Leck. Report: KfK-3873, Karlsruhe, Mai [*15] S. Halang: SIMTRAN I - Л Computer Code for Simultaneous Calculation of Oxygen Distributions and Temperature Profiles in Zircaloy During Exposure to High-Temperature Oxidizing Environments. Report: ORNL-5083, Oak Ridge, Nov [l6^ Nuclear Program Abstracts of the NEA DATA BANK.Serie NESC. NEA/OECD, Gif sur Yvette, Nov l7] K.V. Moore, W.H. Rettig: RELAP4 - a Computer Program foi Transient Thermal Hydraulic Analysis. Report: ANCR-1127, Dec [18] S.R. Fischer, L.H. Sullivan et al: RELAP4/modf>'к Users M.MpKil. Report: CDAf'-TH-D03, Jan

20 Г 19 "J P. Verbeek and N. Hoppe Report: BN /1976/ 20] P. Astrup: NORCOOL-J. A Programme for Analysis of BWR Emergency Core Cooling by Top Spray and Reflooding. Input Description. Report: NORHAV-D-82 /3/81/ 2l} Dus M., Perneczky L. és Szabados L.: Az SSYST-2 programrendszer honosítási eredményei. Report: KI'K [ , Febr } Dus M., Ézsöl Gy., Perneczky I,. és Szabados L. : Az SSYST programrendszer alkalmazási tapasztalatai. Report: KFKI , Jan } Perneczky L., Szabados L. és Tóth I.: A RELAP4/mod6 program alkalmazása a Paksi Atomerőműre, beleértve a mod6 és SSYST-2 együttes alkalmazását. Report: KFKI , január } Th.Bandurski, Perneczky L., Szabados L. és Vigassy J.: A RELAP4/mod6 alkalmazása a Paksi Atomerőműre, beleértve a mod6 és SSYST-2 együttes alkalmazását. IT. rész. Report: KFKI , január [25J L. Perneczky, J. Vigassy: Some aspects in use of the SSYST code system for calculations of fuel behaviour under LOCA conditions. IAEA Specialists' Meeting on Fuel Behaviour under Accident Conditions and Acceptance Criteria , Warsaw, Poland. ^26^ j. Linek: Experience with the SSYST code in the analysis of WER type fuel. IAEA Specialists' Meeting on Fuel Behaviour under Accident Conditions and Acceptance Criteria , Warsaw, Poland.

21 [ 2ll F. Pazdera, M. Valach: User's Guido for PJN: A Computer Program for Calculating the Thermal Behaviour of an OxLdo Fuel Rod. Report: Rez, :982. Г281 Dus M., Ézsöl Gy. : PIN-program atomerőmüvi fűtőelemek viselkedésének számítására. Report: KFKI

KFKI-1986-87/G FÖKERINGETÖ SZIVATTYÚ KIESÉS A PAKSI ATOMERŐMŰBEN. Hungarian academy of Science» CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

KFKI-1986-87/G FÖKERINGETÖ SZIVATTYÚ KIESÉS A PAKSI ATOMERŐMŰBEN. Hungarian academy of Science» CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-1986-87/G ÉZSÖL GY. MARÓTI L. FÖKERINGETÖ SZIVATTYÚ KIESÉS A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Hungarian academy of Science» CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-1986-87/G PREPRINT FÖKERINGETÖ SZIVATTYÚ

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Nyíregyháza, 2010. május 19. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

RADIOAKTÍV ANYAGOK LÉGKÖRI KIBOCSÁTÁSAINAK ELEMZÉSE

RADIOAKTÍV ANYAGOK LÉGKÖRI KIBOCSÁTÁSAINAK ELEMZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002. évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. dr.univ Sági László RADIOAKTÍV ANYAGOK LÉGKÖRI

Részletesebben

A HPLWR tanulmányozásához használt csatolt neutronfizikai-termohidraulikai programrendszer továbbfejlesztése

A HPLWR tanulmányozásához használt csatolt neutronfizikai-termohidraulikai programrendszer továbbfejlesztése A HPLWR tanulmányozásához használt csatolt neutronfizikai-termohidraulikai programrendszer továbbfejlesztése Reiss Tibor, Dr. Fehér Sándor, Dr. Czifrus Szabolcs Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

KÖNNYŰ VÍZZEL MODERÁLT ATOMREAKTOROKBA*! URALKODÓ NEUTRON-ZAJ LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS KOMPONENSÉNEK

KÖNNYŰ VÍZZEL MODERÁLT ATOMREAKTOROKBA*! URALKODÓ NEUTRON-ZAJ LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS KOMPONENSÉNEK DCK.TCSI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÖNNYŰ VÍZZEL MODERÁLT ATOMREAKTOROKBA*! URALKODÓ NEUTRON-ZAJ LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS KOMPONENSÉNEK ELMÉLETI VIZSGÁLATA KOSÁLY GYÖRGY BUDAPEST 1576 TUDOMÁNYOS ELŐZMÉNYEK ÉS A FELADAT

Részletesebben

KFKI-1987-69/G,M FODOR M, MATUS L. VIGASSY J. FŰTŐELEM. VISELKEDÉS. Hungarian academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

KFKI-1987-69/G,M FODOR M, MATUS L. VIGASSY J. FŰTŐELEM. VISELKEDÉS. Hungarian academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-1987-69/G,M FODOR M, MATUS L. VIGASSY J. FŰTŐELEM. VISELKEDÉS Hungarian academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-1987-69/G,M PREPRINT FŰTŐELEM VISELKEDÉS FODOR M.,

Részletesebben

KFKI-1986-07/K PÁLFALVI J. HIRSCHNÉ TAKÁCS I.

KFKI-1986-07/K PÁLFALVI J. HIRSCHNÉ TAKÁCS I. KFKI-1986-07/K PÁLFALVI J. HIRSCHNÉ TAKÁCS I. TAPASZTALATOK E6Y (NEUTRON, ALFA) MAGREAKCIÓN ALAPULÓ SZILÁRDTEST NYOMDETEKTOROKBÓL FELÉPÍTETT SZEMÉLYI ALBEDO NEUTRON DOZIMÉTER MUNKASZINTŰ DOZIMETRIAI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Részletesebben

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András

Részletesebben

Felújítás Épületgépészet

Felújítás Épületgépészet Felújítás Épületgépészet Magyar Zoltán Háttér-információk Hatályba lépés: 2003. január 4. Bevezetési határidő az egyes tagállamokban: 2006. január 4. Energia megtakarítási lehetőség: 22% 2010-ig Megtérülési

Részletesebben

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet PAPP ZSOLT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék 2003 1 Bevezetés A lézerek megjelenését

Részletesebben

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT)

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Osváth Szabolcs, Zagyvai Péter, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai

Részletesebben

KS-306.60-WI ELŐNYPONTOK. Szennyeződésekre gyakorlatilag érzéketlen, nagypontosságú, hosszú élettartamú térfogatáram-mérő.

KS-306.60-WI ELŐNYPONTOK. Szennyeződésekre gyakorlatilag érzéketlen, nagypontosságú, hosszú élettartamú térfogatáram-mérő. K Á L M Á N S Y S T E M K F T H - 1 1 2 5 B U D A P E S T, T R E N C S É N I U 1 6 E-mail : cskalman@kalmankfkiparkhu TELEFON / FAX : 00 36 1 3922260 KS-30660-WI MIKROPROCESSZOR VEZÉRLÉSŰ, FOLYAMATOS ÜZEMŰ,

Részletesebben

ACOUSTIC LEAKAGE DETECTION AT NUCLEAR POWER PLANTS. Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS KFKM992-38/G - REPORT

ACOUSTIC LEAKAGE DETECTION AT NUCLEAR POWER PLANTS. Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS KFKM992-38/G - REPORT iv^-3,- -v A-G KFKM992-38/G - REPORT A. PÉTER, M.ZSENEI ACOUSTIC LEAKAGE DETECTION AT NUCLEAR POWER PLANTS Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS B U D A P E S T KFKI-1992-38/G

Részletesebben

A magyar nukleáris biztosítéki támogató program bemutatása. Stefánka Zsolt, Horváth Kristóf, Szőllősiné Földesi Erzsébet, Vincze Árpád

A magyar nukleáris biztosítéki támogató program bemutatása. Stefánka Zsolt, Horváth Kristóf, Szőllősiné Földesi Erzsébet, Vincze Árpád A magyar nukleáris biztosítéki támogató program bemutatása Stefánka Zsolt, Horváth Kristóf, Szőllősiné Földesi Erzsébet, Vincze Árpád Előadás felépítése 1. A támogatóprogram célja 2. A magyar támogatóprogram

Részletesebben

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL BOZÓKI ZOLTÁN, MOHÁCSI ÁRPÁD, SZAKÁLL MIKLÓS, FARKAS ZSUZSA, VERES ANIKÓ, SZABÓ GÁBOR, BOR ZSOLT Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantum

Részletesebben

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL KS - 303.150.10 24 ÓRÁS, FOLYAMATOS ÜZEMŰ NAGYTÉRFOGATÁRAMÚ AEROSZOL, SZÁLLÓPOR MINTAVEVŐ KÉSZÜLÉK IMMISSZIÓS, MUNKAHELYI ÉS HÁTTÉRSZENNYEZETTSÉGI VIZSGÁLATOKRA HORDOZHATÓ KIVITEL 1. Rendeltetés A KS-303.150.10

Részletesebben

Adatkezelő szoftver. Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség és gyártási hatékonyság

Adatkezelő szoftver. Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség és gyártási hatékonyság Adatkezelő szoftver ProdX Inspect szoftver Fokozott termelékenység Páratlan termékminőség Magas fokú biztonság Teljesen átlátható folyamatok Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ 1 TARTALOM 1.1 A MODELLEZÉS ÉS SZIMULÁCIÓ META-SZINTŰ HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA A. Az SMM definiálása, a Jackson Keys módszer kiterjesztése

Részletesebben

E110G jelű üzemanyag burkolat viselkedése LOCA körülmények között

E110G jelű üzemanyag burkolat viselkedése LOCA körülmények között Nukleon 2013. március VI. évf. (2013) 129 E110G jelű üzemanyag burkolat viselkedése LOCA körülmények között Perezné Feró Erzsébet, Horváth Lászlóné, Hózer Zoltán, Kracz Gergely, Kunstár Mihály, Nagy Imre,

Részletesebben

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA VÉGZETTSÉGEK: 1. Fizikus (egyetemi, DE-TTK: 2007) 2. Környezetmérnök (főiskolai, DE-MK: 2007) TUDOMÁNYOS MUNKA A) PH.D DOKTORI ÉRTEKEZÉS [A1] Diffúzió és diffúzió

Részletesebben

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP Június 27.

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP Június 27. Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP 2014. Június 27. A munkacsoport tagjai: az éves hőveszteségek-hőterhelések elemzése

Részletesebben

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Bakacsi Zsófia 1 - Szabó József 1 Waltner István 2 Michéli Erika 2 Fuchs Márta 2 - Laborczi Annamária 1 -

Részletesebben

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola A változó feszültség jellemzőinek hatása az elektrolitikus hidrogénelőállítás energiahatékonyságára

Részletesebben

Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása

Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása Osváth Szabolcs, Szabó Gyula, Rell Péter, Kövendiné Kónyi Júlia OSSKI XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2014. május 13-15. Ivóvizek

Részletesebben

A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN

A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Hegedis Veres Anikó Témavezetők: Dr. Szabó

Részletesebben

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT)

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Osváth Szabolcs, Zagyvai Péter, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai

Részletesebben

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Kvantumkapuk, áramkörök 2016. március 3. A kvantummechanika posztulátumai (1-2) 1. Állapotleírás Zárt fizikai rendszer aktuális állapota

Részletesebben

(A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat eredményes teljesítése)

(A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat eredményes teljesítése) Mechatronikai mérnöki (BSc) alapszak nappali tagozat (BMR) / BSc in Mechatronics Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az

Részletesebben

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül 1 Tartalom Miről is lesz szó? Bosch GS-TC Automata sebességváltó TCU (Transmission Control Unit) Élettartam tesztek

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN Almási Béla, almasi@math.klte.hu Sztrik János, jsztrik@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract This paper gives a short review on software

Részletesebben

IKR Agrár Kft. biztonsági elemzése Füzesabony Területi Központ

IKR Agrár Kft. biztonsági elemzése Füzesabony Területi Központ 2016. IKR Agrár Kft. biztonsági elemzése Füzesabony Területi Központ 5. számú melléklet Kockázat csökkentő intézkedés tervezete AGEL-CBI Kft. Verzió: 1.0 2016.04.30. IKR Agrár Kft. biztonsági elemzése

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Verifikáció és validáció Általános bevezető

Verifikáció és validáció Általános bevezető Verifikáció és validáció Általános bevezető Általános Verifikáció és validáció verification and validation - V&V: ellenőrző és elemző folyamatok amelyek biztosítják, hogy a szoftver megfelel a specifikációjának

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való hozzáférés jövője II. Paraadatok használata a rugalmas (responsive) mintavétel során

I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való hozzáférés jövője II. Paraadatok használata a rugalmas (responsive) mintavétel során Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai és Nemzetközi Statisztikai Szakosztálya Magyar résztvevők az ISI (58.) dublini konferenciájáról I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való

Részletesebben

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Vízszintes metszet (részlet) Mi aktiválódik? Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek I.) Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek

Részletesebben

A MÁGNESES REZONANCIA LEKÉPEZÉS (MRI) HASZNÁLATA TERMÉNYEK HŐFIZIKAI VIZSGÁLATAINÁL KOVÁCS, A. J.

A MÁGNESES REZONANCIA LEKÉPEZÉS (MRI) HASZNÁLATA TERMÉNYEK HŐFIZIKAI VIZSGÁLATAINÁL KOVÁCS, A. J. A MÁGNESES REZONANCIA LEKÉPEZÉS (MRI) HASZNÁLATA TERMÉNYEK HŐFIZIKAI VIZSGÁLATAINÁL KOVÁCS, A. J. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Agrárműszaki, Élelmiszeripari

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Nukleáris anyagok vizsgálata a hazai nukleáris biztonság erősítésére

Nukleáris anyagok vizsgálata a hazai nukleáris biztonság erősítésére Nukleáris anyagok vizsgálata a hazai nukleáris biztonság erősítésére Kovács András IKI KTT intézeti látogatás 2010. október 5-7., Budapest A K+F témák 1. Roncsolásmentes analitikai módszereket (gamma spektrometriát

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

Implementation of water quality monitoring

Implementation of water quality monitoring Joint Ipoly/Ipel Catchment Management HUSK/1101/2.1.1/0153 Implementation of water quality monitoring Dr. Adrienne Clement clement@vkkt.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department

Részletesebben

A festéktelenítési folyamatban nyert pép illetve szűrlet optikai jellemzőinek mérése

A festéktelenítési folyamatban nyert pép illetve szűrlet optikai jellemzőinek mérése 014, december illetve szűrlet optikai jellemzőinek mérése Ezt a dokumentumot eredeti formájában az INGEDE, tagjai és kutató partnerei készítették illetve adták ki. Az EcoPaperLoop projekt keretében INGEDE

Részletesebben

12. Haszongépjármű Műszaki Konferencia 2011. Június 2-3.

12. Haszongépjármű Műszaki Konferencia 2011. Június 2-3. 12. Haszongépjármű Műszaki Konferencia 2011. Június 2-3. HALDEX újdonságok és változások 2011-ben Innovative Vehicle Technology 6/13/2011 Küldetés A Haldex szabadalmazott és innovatív járműtechnológiai

Részletesebben

FELADATKIÍRÁSOK (ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK)

FELADATKIÍRÁSOK (ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK) FELADATKIÍRÁSOK (ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK) Utoljára frissítve 2011.09.07. 10:41 2011-2012-I. félév (Az alábbi magyar és angol nyelvű BSc / MSc képzésekben induló önálló feladat, szakdolgozat, diplomaterv típusú

Részletesebben

10 kwp TELJESÍTMÉNY HÁLÓZATRA DOLGOZÓ FOTOVILLAMOS RENDSZER TELEPÍTÉSI HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSA

10 kwp TELJESÍTMÉNY HÁLÓZATRA DOLGOZÓ FOTOVILLAMOS RENDSZER TELEPÍTÉSI HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSA 10 kwp TELJESÍTMÉNY HÁLÓZATRA DOLGOZÓ FOTOVILLAMOS RENDSZER TELEPÍTÉSI HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSA FARKAS I. 1 - BUZÁS J. 1 - SERES I. 1 - KOCSIS L. 2 - SZCS M. 3 1 Szent István Egyetem, Fizika és Folyamatirányítási

Részletesebben

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata Tóth László Richárd Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Szeifert Ferenc Dr.

Részletesebben

Kémiai és bioipari adatrendszerek és folyamatok minőségellenőrzésének informatikai eszközei. Viczián Gergely

Kémiai és bioipari adatrendszerek és folyamatok minőségellenőrzésének informatikai eszközei. Viczián Gergely Ph.D. értekezés tézisei Kémiai és bioipari adatrendszerek és folyamatok minőségellenőrzésének informatikai eszközei Viczián Gergely okleveles villamosmérnök-közgazdász Témavezető: Kollárné Dr. Hunek Klára

Részletesebben

A HÉLIUM AUTOIONIZÁCIÓS ÁLLAPOTAI KÖZÖTTI INTERFERENCIA (e,2e) KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

A HÉLIUM AUTOIONIZÁCIÓS ÁLLAPOTAI KÖZÖTTI INTERFERENCIA (e,2e) KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Multidiszciplináris tudományok, 4. kötet. (2014) 1. sz. pp. 59-66. A HÉLIUM AUTOIONIZÁCIÓS ÁLLAPOTAI KÖZÖTTI INTERFERENCIA (e,2e) KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Paripás Béla 1 és Palásthy Béla 2 1 egyetemi tanár,

Részletesebben

A kerámiaipar struktúrája napjainkban Magyarországon

A kerámiaipar struktúrája napjainkban Magyarországon A 1. század lehetőségei a kerámiák kutatása és fejlesztése területén Gömze A. László, Kerámia- és Szilikátmérnöki Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Tel.: +36 30 746 714 femgomze@uni-miskolc.hu http://keramia.uni-miskolc.hu

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2003. március 21-22. RÉSZECSKE ELRENDEZŐDÉS JELLEMZÉSE AL/SIC KOMPOZITBAN Kovács Jenő - Gácsi Zoltán Abstract The mechanical properties of the ceramic particle-reinforced

Részletesebben

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72.kötet (2007) A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN Dr. Székely Ferenc 1204

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (A képzés közös része, szakirányválasztás a 3. félév végén) Tárgykód Félév Tárgynév Tárgy

Részletesebben

KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Doktori (PhD) értekezés tézisei Baja Bernadett Kémia és Környezettudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu SZEMÉLYI ADATOK Születési idő, hely: 1988. június 27. Baja Értesítési cím: H-6720 Szeged, Dóm tér 7. Telefon: +36 62 544 339 E-mail: metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu VÉGZETTSÉG: 2003-2007: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

A tudományos munkák jegyzéke

A tudományos munkák jegyzéke A tudományos munkák jegyzéke I. Cikkek idegennyelvű folyóiratokban 1. Kollár-Hunek, K., Láng-Lázi, M., Kemény, S., Fejes, F., Mathematical problems in Thermodynamic Testing of VLE data, Hungarian Journal

Részletesebben

Űj módszerek a hagyományos kapcsolóberendezések üzemfelügyeletére és karbantartására

Űj módszerek a hagyományos kapcsolóberendezések üzemfelügyeletére és karbantartására Űj módszerek a hagyományos kapcsolóberendezések üzemfelügyeletére és karbantartására DR. EISLER PÉTER, GÁTMEZEI JÓZSEF BHG Híradástechnikai Vállalat ÖSSZEFOGLALÁS A cikk ismerteti a hagyományos kapcsolóberendezések

Részletesebben

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei Brolly Áron, Hózer Zoltán, Szabó Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: 392 2222 A Paksi Atomerőműben

Részletesebben

A Ni-BÁZISÚ SZUPERÖTVÖZETEK MEGMUNKÁLHATÓSÁGA HORONYMARÁSKOR. MACHINEBILITY OF THE Ni-BASED SUPERALLOYS BY END MILLING

A Ni-BÁZISÚ SZUPERÖTVÖZETEK MEGMUNKÁLHATÓSÁGA HORONYMARÁSKOR. MACHINEBILITY OF THE Ni-BASED SUPERALLOYS BY END MILLING Gradus Vol 2, No 2 (2015) 219-226 ISSN 2064-8014 A Ni-BÁZISÚ SZUPERÖTVÖZETEK MEGMUNKÁLHATÓSÁGA HORONYMARÁSKOR MACHINEBILITY OF THE Ni-BASED SUPERALLOYS BY END MILLING Kodácsy János 1, Kovács Zsolt Ferenc

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

Diszkrét, egészértékű és 0/1 LP feladatok

Diszkrét, egészértékű és 0/1 LP feladatok Diszkrét, egészértékű és 0/1 LP feladatok In English Integer Programming - IP Zero/One (boolean) programming 2007.03.12 Dr. Bajalinov Erik, NyF MII 1 Diszkrét és egészértékű változókat tartalmazó feladatok

Részletesebben

HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban

HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban Possibilities of Hungarian Inventory Modelling in European Union The Economic Order Quantity (EOQ) Model was the first inventory

Részletesebben

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Számítógéppel segített folyamatmodellezés Piglerné Lakner Rozália Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Pannon Egyetem Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Tartalom Modellező rendszerektől

Részletesebben

LÉTRADIAGRAM FORDÍTÓK ELMÉLETE PLC VEZÉRLÉSEK SZÁMÁRA II.

LÉTRADIAGRAM FORDÍTÓK ELMÉLETE PLC VEZÉRLÉSEK SZÁMÁRA II. V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Deák Ferenc deak@nct.hu LÉTRADIAGRAM FORDÍTÓK ELMÉLETE PLC VEZÉRLÉSEK SZÁMÁRA II. Absztrakt A létradiagram egyszerű, programozási képzettséggel nem rendelkező szakemberek

Részletesebben

A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL. TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia

A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL. TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia Szolnok, 2011. március 30. Dr. Kovács Sándor KÖTIKÖVIZIG VÍZÁLLÁSOK PASSAUNÁL Árvízcsúcsok növekedése

Részletesebben

Computational Neuroscience

Computational Neuroscience Computational Neuroscience Zoltán Somogyvári senior research fellow KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics Supporting materials: http://www.kfki.hu/~soma/bscs/ BSCS 2010 Lengyel Máté:

Részletesebben

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN Készítette: Dr. Horváth János Vegyészmérnöki és Anyagtudományi Doktori Iskola Pannon Egyetem Veszprém 2013 I. Bevezetés és

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

Az AGNES-program. A program szükségessége

Az AGNES-program. A program szükségessége Az AGNES-program A program szükségessége A Paksi Atomerőmű VVER-440/V-213 blokkjai több mint húsz éve kezdték meg működésüket. A nukleáris biztonságtechnikával foglalkozó szakemberek érdeklődésének homlokterében

Részletesebben

A DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÖZÉPISKOLAI MAGFIZIKA OKTATÁSBAN

A DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÖZÉPISKOLAI MAGFIZIKA OKTATÁSBAN A DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÖZÉPISKOLAI MAGFIZIKA OKTATÁSBAN USING DIFFUSION CLOUD CHAMBER IN THE TEACHING OF NUCLEAR PHYSICS AT SECONDARY SCHOOLS Győrfi Tamás Eötvös József Főiskola,

Részletesebben

Nukleáris biztonság. 13. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal

Nukleáris biztonság. 13. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris biztonság 13. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal BMGE TTK energetikai mérnök alapszak Tartalom * Az üzemzavar animációja

Részletesebben

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 Page 1 of 4 DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 1. Unique identification code of the product-type: Name: Item Number: UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8; 5 M2 1062201 UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8;

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Multidiszciplináris tudományok, 2. kötet. (2012) 1 sz. pp. 115-120. MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Szamosi Zoltán*, Dr. Siménfalvi Zoltán** *doktorandusz, Miskolci

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása Boros Dorottya Szabadkai Műszaki Szakfőiskola Szabadka, Szerbia dorottya93@gmail.com Összefoglaló: A dolgozatunkban bemutatunk

Részletesebben

Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatásvizsgálatánál

Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatásvizsgálatánál Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatásvizsgálatánál Kozma-Bognár Veronika 1 Szabó Rita 2 Berke József 2 1 ügyvivő szakértő, Pannon Egyetem, Meteorológia és Vízgazdálkodás

Részletesebben

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling 19 November 0, Budapest Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling Balázs MIKÓ Óbuda University 1 Abstract Effect of the different parameters to the surface

Részletesebben

Vietnami szakemberek nukleáris képzése Magyarországon (HUVINETT)

Vietnami szakemberek nukleáris képzése Magyarországon (HUVINETT) Vietnami szakemberek nukleáris képzése Magyarországon (HUVINETT) Osváth Szabolcs, Szalóki Imre, Dóczi Rita, Gerényi Anita, Oláh Zita, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Protoncserélő membrános hidrogén - levegő tüzelőanyag-cellák működési elve, szabályozása és alkalmazása

Protoncserélő membrános hidrogén - levegő tüzelőanyag-cellák működési elve, szabályozása és alkalmazása Protoncserélő membrános hidrogén - levegő tüzelőanyag-cellák működési elve, szabályozása és alkalmazása Közlekedési alkalmazásokhoz Kriston Ákos, PhD hallgató, Kriston Ákos, PhD hallgató, Inzelt György,

Részletesebben

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time)

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele:

Részletesebben

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Tímea Fülep Cím(ek) 3, Törökugrató u. 3., 1118, Budapest, Magyarország Telefonszám(ok) +36 96 50 3308 Mobil: +36 70 210 4319 Fax(ok) +36 1 436

Részletesebben

Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós

Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós molekulakristályokban Jánossy András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézet, Fizika Tanszék Kondenzált Anyagok MTA-BME Kutatócsoport

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

A KISSZÖGŰ NEUTRONSZÓRÁS ARCHEOMETRIAI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

A KISSZÖGŰ NEUTRONSZÓRÁS ARCHEOMETRIAI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI 27 A KISSZÖGŰ NEUTRONSZÓRÁS ARCHEOMETRIAI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI Kivonat LEN ADÉL MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet, H-1525, POB.49, Budapest email: lenadel@sunserv.kfki.hu A kisszögű neutronszórás

Részletesebben

MERRE TART A REZGÉSDIAGNOSZTIKA? Összehasonlító elemzés a világpiaci tendenciákról, és a magyarországi helyzetről

MERRE TART A REZGÉSDIAGNOSZTIKA? Összehasonlító elemzés a világpiaci tendenciákról, és a magyarországi helyzetről MERRE TART A REZGÉSDIAGNOSZTIKA? Összehasonlító elemzés a világpiaci tendenciákról, és a magyarországi helyzetről Dr. Dömötör Ferenc, egyetemi adjunktus, BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Elektrotechnika - Bemutatkozás

Elektrotechnika - Bemutatkozás Elektrotechnika - Bemutatkozás Előadások a VIK Villamosmérnöki szak alapképzéses hallgatói számára Dr Vajda István egyetemi tanár Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék

Részletesebben

Folyékony radioaktív hulladék kezelése CANDU típusú atomerőműben

Folyékony radioaktív hulladék kezelése CANDU típusú atomerőműben Folyékony radioaktív hulladék kezelése CANDU típusú atomerőműben Toró László Országos Közegészségügyi Intezet Regionális Közegészségügyi Központ Temesvár Matefin SRL Bukarest Folyékony hulladék (1) Víz

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

Az MTA Cloud a tudományos alkalmazások támogatására. Kacsuk Péter MTA SZTAKI

Az MTA Cloud a tudományos alkalmazások támogatására. Kacsuk Péter MTA SZTAKI Az MTA Cloud a tudományos alkalmazások támogatására Kacsuk Péter MTA SZTAKI Kacsuk.Peter@sztaki.mta.hu Tudományos alkalmazások és skálázhatóság Kétféle skálázhatóság: o Vertikális: dinamikusan változik

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

MLS - LI BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ. Parkolósegéd funkcióval ellátott multifunkciós lézeres eszköz. PC software - egyedi beállítási lehetőségek

MLS - LI BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ. Parkolósegéd funkcióval ellátott multifunkciós lézeres eszköz. PC software - egyedi beállítási lehetőségek MLS - LI BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ Parkolósegéd funkcióval ellátott multifunkciós lézeres eszköz PC software - egyedi beállítási lehetőségek Frissíthető vezérlőelektronikával Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén

Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén Nukleon 8. július I. évf. (8) 9 Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén Nemes Imre Paksi Atomerőmű Zrt. Paks, Pf. 7 H-7, Tel: (7) 8-6, Fax: (7) -7, e-mail: nemesi@npp.hu

Részletesebben

SZEZONÁLIS LÉGKÖRI AEROSZOL SZÉNIZOTÓP ÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSOK DEBRECENBEN

SZEZONÁLIS LÉGKÖRI AEROSZOL SZÉNIZOTÓP ÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSOK DEBRECENBEN SZEZONÁLIS LÉGKÖRI AEROSZOL SZÉNIZOTÓP ÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSOK DEBRECENBEN Major István 1, Gyökös Brigitta 1,2, Furu Enikő 1, Futó István 1, Horváth Anikó 1, Kertész Zsófia 1, Molnár Mihály 1 1 MTA Atommagkutató

Részletesebben

AZ ELLENÁLLÁSPONTHEGESZTÉS VÉGESELEMES MODELLEZÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

AZ ELLENÁLLÁSPONTHEGESZTÉS VÉGESELEMES MODELLEZÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2000. március 24-25. AZ LLNÁLLÁSPONTHGSZTÉS VÉGSLS ODLLZÉSÉNK SAJÁTOSSÁGAI Szabó Péter This paper contains the results of a research work, in which the results

Részletesebben

ARM processzorok felépítése

ARM processzorok felépítése ARM processzorok felépítése Az ARM processzorok több családra bontható közösséget alkotnak. Az Cortex-A sorozatú processzorok, ill. az azokból felépülő mikrokontrollerek a high-end kategóriájú, nagy teljesítményű

Részletesebben