MÁRCIUS. Philip Yancey & Tim Stafford szövegének fordítása. Saját használatra MÁRCIUS 31-ÁPRILIS 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁRCIUS. Philip Yancey & Tim Stafford szövegének fordítása. Saját használatra MÁRCIUS 31-ÁPRILIS 1"

Átírás

1 51. Zsoltár Igaz bűnvallás: Izrael furcsán emlékezik hőseire MÁRCIUS 31-ÁPRILIS 1 51,12 Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ez a költemény Dávid és Betsabé tisztátalan kapcsolatának szívbemarkoló örök emléke. Az egy dolog, hogy a király magánbeszélgetésben megvallja a prófétának erkölcsi botlását. Az azonban egész más, amikor erről a bűnvallásról részletes verset ír, amelyet azután énekelnek szerte az országban, végül pedig az egész világon! Minden nemzetnek vannak hősei. Izrael népe azonban, talán egyedülálló módon, egy elbeszélő költeményben örökíti meg legnagyobb hősének súlyos botlását. Izrael történelmének legnagyobb királya a legnagyobb gonoszságot követte el. Ez a gyönyörű zsoltár, amelyet valószínűleg az istentiszteleti bűnvalláshoz használtak, arra utal, hogy Izrael népe végül nem annyira katonai és politikai sikerei miatt emlékezik Dávidra, hanem inkább bukása feletti alázatos viselkedése miatt. A zsoltár lépésről-lépésre vezeti végig az olvasót (vagy az énekest) a bűnbánat lépcsőin. Leírja azt az állandó bánkódást, ahogy újra és újra felidézi gondolatában a történteket: az emésztő bűntudatot, a szégyent és végül a reményt, hogy a bűnbánatból egy új kezdet lehetősége nyílik. Mintha csak azt mondaná magában: Bárcsak lenne esélyem mindent jóvá tenni! Dávid hatalmas öröksége Dávid az ószövetségi törvények alatt élt, amelyek szigorú büntetést írtak elő az ilyen bűntettre: megkövezés általi halált. Figyelemre méltó azonban, hogy ez a zsoltár túlmegy a törvény merev előírásain, és leleplezi a bűn igazi természetét, amely megrontja az Istennel való kapcsolatot. Egyedül ellened vétkeztem kiált fel Dávid. Semmiféle rituális áldozatbemutatás vagy vallásos ceremónia nem lesz képes eltörölni a bűntudatot; Isten töredelmes és megtört szívet akar látni. Ez megvan Dávidban. Jól tudta, hol a helye Isten előtt, és ez az alázat tette őt népe szemében kimagasló példaképpé. Izrael legnagyobb királya bukott a legnagyobbat. Azonban sem ő, sem más nem képes olyan mélyre zuhanni, hogy Isten megbocsátó szeretete ne érné el ott is. FELFEDEZOUT a Bibliában MÁRCIUS Philip Yancey & Tim Stafford szövegének fordítása. Saját használatra Életkérdések Elveszítenéd-e vezetőd iránti tiszteletedet, ha az illető mint Dávid nyilvánosan beismerné bukását? 16 1

2 Egy nemzet születése Március MÁRCIUS Sámuel 12 Tettenérve: Ki merné megkérdőjelezni a király hatalmát? 12,5 Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: Az élő ÚRra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette! Március 5-6: Ruth 1: Állhatatos szeretet Március 17-18: 1 Sámuel 3: Az átmenet emberei 19-10: 1 Sámuel 16: Két király története 11-12: Zsoltárok 23: A pásztor éneke 13-14: 1 Sámuel 17: Az óriásölő 15-16: Zsoltárok 19: Szabadtéri oktatás 17-18: 1 Sámuel 20: Jonatán hűsége 19-20: Zsoltárok 27: Fent és lent 21-22: 2 Sámuel 6: Szenvedélyes király 23-24: 1 Krónikák 17: Isten háza 25-26: Zsoltárok 103: Isten jósága 27-28: 2 Sámuel 11: Házasságtörés és gyilkosság 29-30: 2 Sámuel 12: Tettenérve 31- ápr. 1: Zsoltárok 51: Igaz bűnbánat Akik zsarnokság alatt élnek, gyakran felteszik a kérdést: Ki számoltatja el az uralkodót? Számos országban senki. Isten azonban már a kezdetektől arra hozta létre Izraelt, hogy választott népe legyen, amelynek uralkodója nem a végső tekintély, hanem Isten képviselője. Ezért Dávid hatalmas bűnesete után Isten elküldi Nátán prófétát, hogy feddje meg a királyt. Korábban Nátán közvetítette Dávid király számára Isten gazdag ígéretét, hogy megépíti Dávid házát (1Krónika 17). Ez alkalommal azonban a fortélyos próféta szaván fogja Dávidot egy megható történettel, amely egy gazdag emberről szól, aki visszaél hatalmával. Nátán az ügyet Dávid elé, Izrael legfelsőbb bírája elé tárja, hogy ítéletet mondjon. Dávid jól tudja, mi a megfelelő ítélet: ez a kegyetlen ember halált érdemel! Amint ezt kimondja, Nátán is közli súlyos ítéletét: Te vagy az az ember! Dávid legértékesebb pillanata Ebben a drámai jelenetben is megmutatkozik Dávid nagysága. Megölethette volna Nátánt. Esetleg kinevethette volna, és kidobathatta volna a prófétát a palotából. Dávid azonban tudja, hogy Nátán Isten nevében szól, ezért életének ebben a talán legértékesebb pillanatában elismeri: Vétkeztem az ÚR ellen (12,13). Ebben az azonnali bűnvallásban jól megmutatkozik, mi tette Dávidot Isten szíve szerinti emberré. Bár ő a király, megalázza magát a Királyok Királya előtt. Dávid bűnvallásának értékét jobban látjuk, ha arra gondolunk, hogy korunk vezetői miként reagáltak arra, amikor tetten érték őket: Richard Nixon vonakodva ismerte el, hogy hibák történtek. Vagy dohány cégek elnökei parádézva vonultak fel a szenátusi bizottság elé szemrebbenés nélkül állítva arcátlan hazugságokat. Bill Clinton mindent tagadott a szexuális visszaélés jól megalapozott vádjával szemben. Dávid király azonban rögtön belátja a probléma lényegét. Nem csupán Úriás és az ország ellen vétkezett, hanem az Úr ellen is. Dávid király nagysága abban is megmutatkozik, hogy nem viselkedik arrogánsan, mint általában a királyok. Szembenéz az igazsággal, és bűnbánatot tart. Jóllehet Isten bocsánata azonnali, de Dávid tettének következményei generációkon keresztül mételyezték meg uralkodását. Elvesztette erkölcsi hitelességét családja körében. A következő néhány évben Dávid egyik fia megerőszakolja a nővérét, egy másik fia megöli a testvérét, és csapatával Dávid ellen fordul. Dávid király a hatalommal való visszaélés rossz mintáját hagyományozza tovább, és utódai többnyire nem voltak olyan gyorsak és készek a bűnbánatra, mint ő. Hogyan reagáltál arra, amikor valaki szembesített valamilyen tévedéseddel, hibáddal, vagy nyilvánvaló helytelen cselekedeteddel? 2 15

3 2 Sámuel 11 Házasságtörés és gyilkosság: A király mindent megtehet, amit csak akar? 11,27 De az ÚRnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. MÁRCIUS Dávid és Betsabé története a világ leghétköznapibb sztorija: A férfi meglátja a nőt, a férfi lefekszik vele, a nő pedig teherbe esik. Eddig semmi szokatlan. A szenzációra éhes napilapok tele vannak ugyanennek a témának a modern változataival. A király helyére tegyünk egy politikai vagy vallási vezetőt, Betsabé helyére pedig egy modern szépséget, és mi ebben az új? A botrány aligha lepi meg Dávid alattvalóit. Mint a legtöbb ember, ők is hozzászoktak már, hogy a vezetők, akik a törvényeket hozzák, legtöbbször meg sem próbálják betartani azokat. A történelem során számos vezető követte ezt a mintát, egyszerűen csak elvéve mindazt, ami kellett neki, pénzt, előjogokat, stb. (A rómaiak később találó kifejezést alkottak ebből a viselkedésből: rex lex, azaz a király a törvény, jóllehet inkább fordítva kellene, hogy legyen: lex rex, azaz a törvény a király ). Ezért tehát senki sem kérdőjelezi meg, hogy Dávidnak jogában áll-e más feleségével hálni. Amennyire tudjuk, sem a király szolgái, sem maga Betsabé nem tiltakozik egy szóval sem. Probléma akkor adódik, amikor az asszonyról kiderül, hogy terhes. Amikor takargatni kell Napjainkban, ha egy vezető Dávid helyzetébe kerülne, talán abortusszal megsemmisítené a bizonyítékot. Dávidnak is megvan a saját terve, miként takarhatná el a történteket. Hazahívja Betsabé férjét, Úriást a hadseregből, remélve, hogy Úriás majd a feleségével hál, így később senki sem vitatná, hogy ki a gyermek apja. Úriás becsületes kötelességtudata azonban keresztülhúzza Dávid tervét. Ami ezután következik, klasszikus példája annak, ahogy az egyik bűntény hozza a másikat. A végén Dávid, az Isten szíve szerint való férfi megszegi a hatodik, hetedik, kilencedik és tizedik parancsolatot. Úriásnak meg kell halnia hűsége miatt, és vele együtt sok más izraelita harcos elesik. Ebben a történetben Dávid leginkább Machiavellire emlékeztet: hideg, mint a vas, és könyörtelenül visszaél hatalmával. Ennek ellenére, senki sem tiltakozik igazán. Amit a király akar, azt meg is kapja vitának helye nincs. Ilyen az élet. A gyászidőszak letelte után, Betsabé beköltözik a palotába, és Dávid feleségül veszi. Dávid hűtlenségének története ezzel akár véget is érhetne, csakhogy a fejezet végén ott áll egy baljóslatú mondat, amely csupán annyit mond: De az ÚRnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. MÁRCIUS 5-6 Ruth 1 Állhatatos szeretet: Két özvegyasszony, akik a végsőkig kitartanak 1,18 Amikor látta, hogy minden áron vele akar menni, nem erőltette tovább. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak Ezekkel a szavakkal kezdődik ez az magával ragadó történet a két nehéz sorsú özvegyasszonyról. Ruth könyve, amely a bírák korában játszódik, figyelmét egyetlen családra szűkíti, amely kaotikus, viharos időkben vívja küzdelmét a megmaradásért. Stílusát tekintve, az egyszerű falusi életet idéző történetekre emlékeztet, mint pl. a Hegedűs a háztetőn. A súlyos éhínség idején a helyzet annyira nehézzé válik Kánaán földjén, hogy az izraelita Naomi családja ellenséges nép területére vándorol, hogy életben maradjon. Mindkét fia pogány nőt vesz feleségül, és letelepednek. Évekkel később mindkét fia és a férje is meghal, Naomi pedig úgy dönt, hogy visszatér szülőföldjére. Ez a könyv elsősorban Naomi menyének, Ruthnak a rendíthetetlen hűségéről szól. A szerző különösen is hangsúlyozza, hogy Ruth móábi származású volt, ami igen nagy hatással lehetett a könyv eredeti olvasóira. Móáb és Izrael népe esküdt ellenségei egymásnak, ezért Ruth nagy kockázatot vállal, amikor egy olyan földre költözik, ahol esetleg megvetett idegenként bánnak majd vele. Menet közben azonban Ruth áttér az igaz Isten félelmére, és ragaszkodik ahhoz, hogy Naomival együtt térjen vissza Izrael földjére. Az élet egy apró szelete Többféle olvasatban is értelmezhetjük ezt a könyvet: olvashatjuk úgy, mint részletesen kidolgozott életképet az ókori időkből, vagy mint ami Isten hűségéről tanúskodik a szükségben lévők iránt; de olvashatjuk úgy is, mint erőt adó történetet, amely az el nem múló szeretetnek állít emléket. A történet végén Ruth szerető férjet kap, és mindkét asszony megtalálja anyagi biztonságát egy férfiak által uralt társadalomban. A leghelyesebb azonban, ha úgy olvassuk, mint egy misszió történetét, amely Isten kegyelmes, elfogadó szeretetéről beszél azok felé, akik nem tartoznak ugyan Izrael törzseihez, de a szívük Isten után vágyik. Voltál már életed során tetten érve, mint Dávid, és próbáltál már kiutat keresni a szorult helyzetből? 14 Életkérdések Volt már olyan barátod, aki hátrányos helyzetbe került? 3

4 MÁRCIUS 7-8 MÁRCIUS Sámuel 3 Az átmenet emberei: Bírák és királyok kora között 3,19 Sámuel felnövekedett. Az ÚR pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. A bírák korára Isten legtöbb ígérete, amelyet Izrael népének adott, beteljesedett, beleértve azt is, hogy saját országuk lesz. Ennek ellenére, valami nyilvánvalóan hiányzik. A törzsi területeknek ezt az összefércelt halmazát senki sem nevezné egységes nemzetnek. A bírák korában az izraelita törzsek legalább annyiszor harcoltak egymás ellen, mint ahányszor ellenséges szomszédaikkal. A könyv azzal indul, hogy állandó ellenségük, a filiszteusok - kihasználva az izraeliták egységének hiányát - egyre beljebb nyomulnak az ország területére. Izrael katonai gyengeségének köszönhetően az ószövetségi történelem legsötétebb napjai következnek, amikor a filiszteusok zsákmányul ejtik a szövetség ládáját. Vannak, akik azt kérdezik: vajon Isten elhagyta választott népét? Hírek, amelyekbe belecsendül az ember füle Abban az időben ritkaság volt az ÚR igéje, nem volt gyakran látomás (3,1). A fejezet további részében azt látjuk, amint Isten közvetlenül beavatkozik, ahogy Ábrahám, vagy Mózes esetében is, hogy új vezetőt hívjon el magának. Akkor az ÚR ezt mondta Sámuelnek: Én olyan dolgot fogok véghezvinni Izráelben, hogy aki csak hallja, belecsendül a két füle (11. vers). Sámuel már kisfiú korában meghallja az Úr szavát. Továbbítja Isten üzenetét, még akkor is, ha az megfeddi Éli főpapot, aki kiskora óta nevelte őt. Ez már korán jelzi, hogy Sámuelből valódi próféta lesz, mivel a hamis próféták rendszerint csak kellemes híreket adnak át. Sámuel végül az egész nép szolgálatába áll, mint a bírák korából a királyság korába való átmeneti időszak vezetője. Képzettsége szerint pap volt, így a nép istentiszteleti életének is a vezetője lesz. Amikor pedig a szükség úgy hozza, a katonai vezetésben is a nép élére áll, és győzelmes hadjáratot vezet, visszafoglalva az elvitatott területeket. Végül pedig, Isten útmutatása alapján Sámuel felkeni Izrael első két királyát. Azzal, hogy ilyen sokféle szerepet töltött be, Sámuel fontos örökséget hagyott maga után: neki sikerül egy évszázad óta először egyesíteni Izrael törzseit. Vezetése alatt az ország elérkezett az államiság határához. Isten mégsem feledkezett meg az ő szövetségéről Zsoltár Isten jósága: Történelmi leckék megzenésítve 103,8 Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. Amikor Izrael népe Istent dicsérte, gondolataikban természetes módon felelevenítették Isten tetteit, amikor megszabadította őket a rabszolgaságból, és bevezette őket saját földjükre. Tanulmányozták a Tórából (a Biblia első öt könyvéből) az erről szóló beszámolókat, és énekeket írtak ezen események emlékére. Ezek az énekek, mint történelmi leckék, arra szolgáltak, hogy a múlt részleteit összegyűjtsék, különösen Mózes vezetése alatt átélt hatalmas szabadítás emlékeit. Ezek az emlékek azonban nem mindig pozitívak voltak. Izrael népe időnként nyers őszinteséggel beszélt az ősök lázadásairól, zúgolódásáról és hálátlanságáról. Ennek ellenére, nyomós okuk volt a boldog örvendezésre: Isten megtartotta ígéretét, miszerint örökké szeretni fogja őket. A zsoltárírók Izrael történelmének eseményeiben Isten kegyelmének egyértelmű jeleit látták. Bár semmivel sem érdemelték meg, Isten kiárasztotta rájuk szeretetét. A megértő Isten A 103. Zsoltárnak akár az Isten jósága címet is adhatnánk. Áttekintést ad a betegség és elnyomás, bűn és lázadás sötét időszakairól, majd bámulattal mutat rá, milyen csodálatosan változtatta meg Isten ezeket a sötét időszakokat. Isten megérti az emberi gyengeséget, és nem sújt le haraggal, mivel tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Bukásaink ellenére, kifogyhatatlan, örök szeretettel fordul felénk. Ennek a zsoltárnak ujjongásra okot adó üzenete van: Nem azt kapjuk, amit megérdemeltünk. Sokkal többet kapunk. A költemény az Isten dicséretének szimfóniájával ér véget, ami azzal indul, hogy végigpásztázza az egész világegyetemet, majd leereszkedik arra a személyes szintre, ahol az első vers indul: az ember teljes szívéből Istent dicséri. Életkérdések Érezted már úgy, hogy Isten valamilyen konkrét feladatra hív el? Miként válaszoltál? 4 Amikor visszatekintesz a múltadra, inkább a győzelmekre, vagy a kudarcokra nézel? 13

5 MÁRCIUS MÁRCIUS Krónikák 17 Isten háza: Dávid kimarad egy nagy munkából 17,8 Olyan nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Dávid, miután a frigyládát Jeruzsálembe hozta, arról kezd álmodni, hogy egy pazar házat, Izrael Istenének szentelt templomot épít. Abban az időben, amikor a pogány templomépületek a világ csodái közé tartoznak, Dávid úgy gondolja, hogy királysága összegyűlt vagyonának legméltóbb elköltése az lenne, ha az egy igaz Istennek egy házat építene. Isten hamarosan világossá teszi Dávid számára, hogy nem ő fogja felépíteni a templomot. Harcosként Dávid sok vért ontott, és Isten nem akarja, hogy az ő házát egy véreskezű ember építse fel (22,8). Ehelyett Dávid fia, Salamon kapja a feladatot. Bár Isten megvétózta Dávid templomépítési tervét, sokkal többet ígér neki. Visszautalva az Izrael népével kötött szövetségre, azt ígéri az eredeti nyelvben egy kedves szójátékkal hogy ő épít Dávid utódainak olyan házat, amely örökre megmarad. Jellemzően alázatos válaszában Dávid a megdöbbenés és a hálaadás hangján fakad fel imádságban. 1 Sámuel 16 Két király története: Isten választásából Dávid áll Saul helyére 16,12 Akkor ezt mondta az ÚR: Rajta! Kend fel, mert ő az! Izrael első királya hatalmas ígéretet kap uralkodása elején. Hamarosan azonban elhagyják vezetői képességei. Kudarcának egyszerű oka, hogy engedetlenné vált Istennel szemben, és nem volt hajlandó elismerni, hogy Izrael népének igazi uralkodója maga Isten. Isten sem késlekedett véget vetni a királyi dinasztiának, és máshol keresett utánpótlást. Utódjának kevés közös vonása volt Saullal. Senki még saját édesapja sem látja Dávidban, a fiatal pásztorfiúban a királyi képességeket. Isten azonban egészen másfajta mércével mér: Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van (16,7). A szerény kezdetek és sok hiányossága ellenére Dávid Izrael történelmének legnagyobb királya lesz. Mi tette őt alkalmassá a királyságra? Bár első ránézésre nem tett lehengerlő benyomást, Dávid szíve olyan volt, amit Isten fel tudott használni. Egész élete azt bizonyítja, hogy szereti Istent, és teljes szívéből bízik benne, amint azt Isten törvénye megköveteli (5Mózes 6,4 5). Híres családfa Ez az ígéret, amelyet Isten egy meghitt beszélgetésben adott Dávidnak, elhinti a magvát annak a reménységnek, amely hosszútávon ott él majd a zsidó nép szívében: a királyi Messiás, a Felkent eljöveteléről. Saul, Izrael első királyának dinasztiája szinte még el sem kezdődött, máris véget ért. Dávid dinasztiájából királyok hosszú sora származik majd, amelynek csúcsa az lesz, amikor Betlehemben, a Dávid városában megszületik Isten Fia, a királyok Királya. Beteljesedett vajon Isten ígérete? Maga a tény, hogy az emberek ma is Dávid életét és a kicsinyke Izrael királyainak életét tanulmányozzák (akik mellett a történelem sokkal hatalmasabb királyai is elhalványulnak), és akinek egyik leszármazottját tekintik az igaz Messiásnak, önmagáért beszél. (Fontos tudni, hogy Sámuel, a Királyok és a Krónikák könyvei, különböző nézőpontból ugyan, de gyakran ugyanazt a történetet beszélik el egymással átfedésben. Ez a fejezet a Krónikák első könyvéből csaknem szóról szóra idézi Sámuel második könyvének 7. fejezetét.) Mit szeretnél tenni Istenért? 12 Életkérdések Vajon azok a vezetői képességek, amelyek Isten szerint fontosak, előnyére, vagy hátrányára lennének annak, akik vállalati vagy politikai vezetői tisztségére pályáznak? 5

6 MÁRCIUS MÁRCIUS Zsoltár A pásztor éneke: Bátor harcos, aki verseket is írt 23,4 Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. Dávid sokoldalú személyiség volt. Bár elég bátor volt ahhoz, hogy kiálljon egy olyan óriással szemben, mint a két és fél méteres filiszteus Góliát, mégsem illett rá semmiféle macsó harcos sablon. Dávid igazából zenészi, és nem katonai képességeivel hívta fel magára először Saul király figyelmét. Azért hozták a katonai táborba, mert hárfajátékával megnyugtatta a király zaklatott idegeit. Költő is volt, és a 150 zsoltár több mint felét neki tulajdonítják. Ebben a híres zsoltárban azonnal kiderül, mi volt Dávid költői képességeinek és hitének titka. Emberek milliói találtak már vigaszra és bátorításra azáltal, hogy saját imádságukká tették a 23. Zsoltár ékesszóló szavait, amelyeket egy pásztorfiú írt, kiből később király lett. A költemény természeti képpel indul (sziklák, barlangok, csillagok, harcmezők, juhok), és Dávid ebből a fizikai világból kiindulva Istennel kapcsolatban fejez ki mélységes gondolatokat. Ez a zsoltár, például, valószínűleg gyermekkori pásztorélményeiből táplálkozik. A metaforák a pásztorélet feladataiból emelkednek ki, amelyekből Dávid a vallásos költészet gyönyörű strófáit fűzte össze. Rendíthetetlen bizalom Dávid Isten iránti bizalmának lényegét örökíti meg ez a zsoltár. A juhok vakon bíznak vezetőjükben. Ha a vezérjuh lezuhan egy szikláról, az egész nyáj követni fogja. Ilyen rendíthetetlen bizalomra törekedett Dávid az Istennel való kapcsolatában. Senki sem vetheti azonban Dávid szemére, hogy rózsás, romantikus életszemlélete volt. Az előző (22.) zsoltár éppen azt mutatja, mennyire kemény, nyers és könyörtelenül őszinte tudott lenni. Dávid képes volt arra, hogy a körülményektől függetlenül Istent tegye meg az élete központjának, akkor is, ha úgy érezte, Isten megvigasztalta őt, és akkor is, ha kegyetlenül elhagyatva érezte magát. Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az ÚRnak a nevét írta az a katona, aki élete nagy részét azzal töltötte, hogy harci szekerek és lovak elől menekült (20,7). 2 Sámuel 6 A szenvedélyes király: Dávid nyilvános örömtánca 6,21 22 Az ÚR színe előtt jártam szent táncot. És ha még ennél is jobban megalázkodom, és még alávalóbb leszek magam előtt, akkor is tisztelni fognak a szolgálók. Dávid életét nyomon követve kikerülhetetlenül adódik a kérdés: Egy ennyire szenvedélyes érzelmi kitörésekkel bíró ember hogyan kaphatott olyan jellemzést, hogy Isten szíve szerint való embernek nevezzék (ApCsel 13,22)? A hatodik fejezetben leírt jelenet talán választ ad a kérdésre. Első hivatalos intézkedéseként, Dávid a frigyládáért küld, amelyet fél évszázaddal azelőtt a filiszteusok raboltak el. Azt tervezi, hogy Jeruzsálemben, az új, épülőfélben lévő fővárosban helyezi el. Ezzel a jelképes mozzanattal is Dávid azt akarja kifejezni, hogy Izrael igazi uralkodója nem a király, hanem maga Isten. A láda Jeruzsálembe vitelét néhány sikertelen próbálkozás előzi meg. Figyelmen kívül hagyva Isten kifejezett utasításait, az izraeliták ökrös szekéren próbálják szállítani a ládát. Ezt a módszert a filiszteusoktól látták, akik így vonultatják fel isteneiket. Isten azonban azt parancsolta a lévitáknak, hogy vállukon vigyék. Emiatt valaki meghal, Dávid dühbe gurul, és a láda három hónapig egy család házánál pihen. Elszabadult érzések Amikor végre a láda fúvószenekar és a tömeg hangos kiáltozásának kíséretében Jeruzsálembe érkezik, Dávid király teljesen megfeledkezik magáról. Örömében táncol és cigánykerekeket hány az utcán. A jelenet, amelyben a felséges király a laza ruhájában hátra szaltókat csinál, a királyi etikett minden szabályát megsérti. Felesége megbotránkozva tesz szemrehányást neki. Dávid azonban helyreigazítja: ő csakis Isten előtt táncolt, senki más előtt. Az számára másodlagos, hogy ki mit gondol, mindaddig, míg az ő igazi, egyszemélyes nézőközönsége előtt ez hitelesen fejezi ki szívének örömujjongását. Röviden tehát, Dávid, ez a szenvedélyekkel teli ember, Izrael Istene iránt sokkal forróbb érzésekkel bír, mint a világon bármi más iránt. Ennek híre eljut az egész néphez. Melyikre emlékeztet inkább a te hited jelenleg? A 23. Zsoltárban megjelenő, rendíthetetlen bizalommal telt hitre, vagy inkább arra a cérnaszálon lógó hitre, ami a 22. Zsoltárból kitűnik? 6 Érezted már úgy Isten színe előtt, hogy nem tudsz parancsolni érzéseidnek? Miként reagálnál arra, ha valaki mással történne ilyen? 11

7 27. Zsoltár Fent és lent: A zsoltárok őszinte bepillantást engednek a lélek mélységeibe 27,5 Megóv engem sátrában a veszedelem napján. MÁRCIUS A zsoltárokon, mint valami ablakon keresztül bepillanthatunk szerzőik életébe. Az ablakon át azonban meglepő dolgokat is láthatunk. A hagyomány például, bár egyáltalán nem tekinti őt szentnek, Dávid királynak tulajdonítja a zsoltárok nagy részét. Ezekben a zsoltárokban azonban aligha találkozunk azzal a békességgel és nyugalommal, amit általában a lelki emberekről feltételeznek. A szerzők valójában gyakorta kifakadnak Istennel szemben, és őt vádolják, amikor a dolgok rosszra fordulnak, és enyhülésért könyörögnek. Néhány kivételével, a zsoltárok nem kegyes, lelki elmélkedések. Dohognak az ellenség miatt, aki cselszövésben mesterkedik, pletykálkodik, erőszakot tervez. A zsoltárírók számára az Istenbe vetett hit egyben állandó küzdelmet is jelent ezekkel a hatalmas erőkkel szemben, amelyek olykor sokkal valóságosabbnak tűnnek, mint maga Isten. A szerzők gyakran elhagyatottnak, kihasználtnak, elárultnak érzik magukat. A menekült és a Szikla Figyeljük meg, hogy a 27. Zsoltár minden egyes strófája hangnemet vált. Az első versszak az Istenbe vetett bizalom bátor megvallásával kezdődik. A második strófa azonban már a szerző igazi lelki állapotáról árulkodik: belefáradva a menekülésbe, arra a napra áhítozik, amikor végre biztonságban pihenhet Istennél. Mire a harmadik strófához érünk, minden magabiztosság elolvad, és az író segítségért könyörög. A zsoltár valamivel nyugodtabb hangnemben ér véget, olyan gyakorlati tanáccsal, amit Dávidnak gyakran volt lehetősége a valóságban gyakorolni: Várj az Úrra! Ezekben a megpróbáltatásokban azonban megerősödik, megszilárdul az Istenbe vetett hit. Azokban az években, amikor Dávid Saul király elől bujkált, mint valami kivetett törvényen kívüli, búvóhelye volt a szikla a pusztában ahol el tudott rejtőzni. Dávid, mint tapasztalt harcos, tisztában volt vele, hogy milyen értékes az ilyen védelem, a sziklából álló erődítmény. Amikor azonban ezekről az időkről beszél mint ebben a zsoltárban is, kősziklájának és erős várának Istent nevezi. Kész volt elismerni, hogy az ő igazi védelmezője maga Isten. MÁRCIUS Sámuel 17 Az óriásölő: Dávid első nagy győzelme 17,37 Az ÚR, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Dávid gyermekkorából való ez a színes, izgalmas, a szemtanú részletességével leírt történet. Talán az egyik legismertebb bibliai történet, amely a remény fénysugarát jelenti mindazoknak, akik elnyomott helyzetben vannak bárhol a világon. Dávid élete során több mint fél évtizedet tölt azzal, hogy Saul király haragja elől bujkál. A király ellenséges indulata nagy valószínűséggel erre a jelenetre vezethető vissza. Saul, a hatalmas sereg vezére, sátorában ül, megrettenve az óriás Góliát gúnyolódásától. Az általa kiváltott rettegés az egész izraeli hadsereget demoralizálja. Eközben Dávid, akinek nehéz a páncél öltözet, bátran előáll, hogy szembenézzen Góliát kihívásával. Nem csoda, hogy Saul megneheztel Dávidra és félni kezd tőle. Az itt leírt jelenet nem olyan képtelenség, mint talán első olvasatra tűnhet. A párbaj, vagy a két szembenálló hadsereg képviselőjének bajvívása az ókorban elfogadott módja volt a vitás kérdések rendezésének. Mindkét sereg legkitűnőbb harcosa vívott egymással, és kettejük párharca döntötte el a csata sorsát. Ennek eredetileg mágikus jelentése volt. Úgy hitték, hogy az istenek döntik el a párharc eredményét, a vesztesnek tehát értelmetlen volna belebocsátkozni a totális összecsapásba írja Tom Wolfe az Igazak című könyvében. Dávid erejének titka Pásztorfiúként Dávid rengeteg magányos órát töltött a szabadban, ahol a tökéletességre vitte a parittyával való lövést. Győzelméhez azonban nem saját képességeiben bízik. Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek URának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál kiáltja oda az óriásnak (17,45). Istenbe vetett bizalma nem hátrál meg Góliát gúnyolódásától. Józsué és Gedeon példáját követve, Dávid teljes bizalmát Istenbe veti. Saul király legnagyobb tragédiája az, hogy ő sohasem tanulta meg ezt a leckét. Amikor Góliát elesik, a filiszteus sereg is hamar vereséget szenved. Nem sokkal később Izrael népe az utcákon táncolva énekli: Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert! (18,7). A nép kezdi felismerni Dávidban azokat a képességeket, amelyek alkalmassá tehetik őt a királyságra. Saul azonban nem hajlandó harc nélkül átadni a trónt. Érzelmi életed egyenletes, vagy inkább tele van hullámhegyekkel és völgyekkel? És hogyan jellemeznéd az Istennel való kapcsolatodat? 10 Vannak-e olyan veszélyek vagy félelmek az életedben, amelyekkel kapcsolatban Isten arra kér, hogy őrá bízd magad teljesen? 7

8 MÁRCIUS MÁRCIUS Zsoltár Szabadtéri oktatás: Isten nevei adják a kulcsot 19,15 Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, URam, kősziklám és megváltóm! Mivel Dávid élete nagy részét a szabad ég alatt töltötte, nem meglepő, hogy zsoltáraiból kicsendül a teremtett világ iránti szeretete. A 19. Zsoltárban Dávid két legkedvesebb témája szólal meg: Isten gondot visel a világról, és gondoskodik választott népéről. Természeti képekkel kezdődik, amelyben rácsodálkozik a csillagos égboltra, mely az egész földet betakarja. Pogány szomszédaikkal ellentétben, Dávid valamint Izrael népe nem tisztelte istenekként a csillagokat és az égitesteket; inkább a hatalmas Isten keze munkáját látta bennük, aki gondot visel minden teremtményére. Amiről a teremtett világ beszél A Biblia következetesen úgy mutat a teremtett világra, mint ami Istenről ad számunkra kinyilatkoztatást, még ha korlátozott mértékben is. Az égitestek nem istenségek (lásd 5Mózes 4,19), ezért nem befolyásolják az ember sorsát sem (lásd Ézsaiás 47,13). Ugyanakkor, mint Isten kezének munkái, az ő hatalmas erejét és dicsőségét tükrözik. Pál apostol is hasonlóan érvel a Róma 1,18-20-ban G.K. Chesterton találó megfogalmazása szerint a természet inkább a nővérünk, és nem anyánk. Velünk párhuzamos, másik alkotása Istennek, amelyet vizsgálva és csodálva elárul nekünk valamit magáról a művészről is. 1 Sámuel 20 Jónátán hűsége: Barátság, amelynek a trón az ára 20,32 Jónátán azonban így válaszolt apjának, Saulnak: Miért kell meghalnia? Mit követett el? Könnyű megérezni, micsoda erő volt Dávid személyiségében, ha megfigyeljük, milyen hatással volt az őt körülvevő emberekre. Ebben a fejezetben halhatatlan barátságról olvashatunk Dávid életének korai szakaszából, mielőtt még radikálisan szakított volna Saul királlyal. Jónátán királyfi oly nagyra értékeli Dáviddal való barátságát, hogy a trónról is hajlandó érte lemondani. Miután a vacsoraasztalnál történt drámai jelenetben Saul felfedi igazi, gyilkos szándékát, Jónátán figyelmezteti Dávidot. Ezzel ádáz harc veszi kezdetét a bukott király és a leendő király között. Saul, az Istentől elvetett király, foggal-körömmel ragaszkodik hatalmához, és üldözni kezdi Dávidot, valamint híveinek csapatát. A következő néhány év eseményei híven tükrözik a két ember jellemének különbözőségét. Saul, bár jól tudja, hogy Isten akarata szerint kit illet Izrael trónja, életének hátralévő részét azzal tölti, hogy ellenáll Isten akaratának. Ezzel ellentétben, Dávid csodálatos hosszútűrésről tesz tanúságot. Arra vár, hogy a prófécia anélkül teljesedjen be, hogy saját kezébe venné az események irányítását. Jónátán két tűz közé kerül, ám apjával szemben barátja, Dávid mellé áll. Mint a Shakespeare-drámákban A könyv további részében az események úgy bonyolódnak, mint egy Shakespeare-drámában. Saul király, az ókori Macbeth, elveszíti minden önuralmát, és a teljes romlás útjára lép. Fia szövetséget köt Dáviddal; leánya, aki közben már Dávid felesége lett, szintén elpártol apjától. A haragtól elborult elméjű Saul mindent lángba borít. Képes lesz-e Dávid olyan sokáig várni, hogy túlélje őt? Dávid kétségbeejtő helyzetben van. Egyetlen támasza Isten ígérete, hogy egy napon ő lesz a király. Bár a körülmények alaposan próbára teszik az ígéretbe vetett hitét, Dávid megtanulja kivárni, hogy Isten hozza el a megfelelő pillanatot. A végén, drámába illő módon, Saul saját maga dobja el életét. Végre Dávid örökölheti Izrael trónját. A teremtett világot vizsgálva, mire következtethetünk az alkotóját illetően? Isten törvénye (útmutatása az élethez) mit árul el az ő jelleméről? 8 Éltél már át olyan barátságot, mint amilyen Dávid és Jónátán barátsága volt? Milyen barátnak bizonyultál a nehézségek idején? 9

Dávid, a király (2. rész)

Dávid, a király (2. rész) A Biblia gyermekeknek bemutatja Dávid, a király (2. rész) Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/21. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. a király (2. rész)

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. a király (2. rész) A Biblia gyermekeknek bemutatja Dávid, a király (2. rész) Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Izrael története 2 Segédanyag az írásbeli vizsgára

Izrael története 2 Segédanyag az írásbeli vizsgára Izrael története 2 Segédanyag az írásbeli vizsgára Kivonulás és pusztai vándorlás A kivonulás Biblia szerinti időpontja: i. e. 1445 A bibliai kronológia kulcs évszámai (i.e.1867; 1445; 966; 605) és igehelyei

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27.

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27. 13. tanulmány Nők és bor március 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 29:15; Példabeszédek 8; 31; 1Korinthus 1:21; Jelenések 14:13 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege A Biblia gyermekeknek bemutatja Gedeon kis hadserege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

DERÉK ASSZONY HITE. Pasarét, 2012. július 19. (csütörtök) Földvári Tibor

DERÉK ASSZONY HITE. Pasarét, 2012. július 19. (csütörtök) Földvári Tibor Pasarét, 2012. július 19. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor DERÉK ASSZONY HITE Alapige: Péld 31,10-31 Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! NAGYPÉNTEK 3. PÉTER MEGTAGADJA JÉZUST (Mk 14,26-31; 14,66-72) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! NAGYPÉNTEK 3. PÉTER MEGTAGADJA JÉZUST (Mk 14,26-31; 14,66-72) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! NAGYPÉNTEK 3. PÉTER MEGTAGADJA JÉZUST (Mk 14,26-31; 14,66-72) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai Lexikon,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Szeged Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Apostolok Cselekedetei 15,11. 2011. február 27. vasárnap 9 óra

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben