LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK"

Átírás

1 LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Lovastúra-vezető 3. Szakképesítések köre: 3.1 Rész-szakképesítés Nincs 3.2 Elágazások Nincsenek 3.3 Ráépülés Nincs 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális időtartama: Szakképesítés megnevezése Szakképzési Óraszám évfolyamok száma Lovastúra-vezető II. EGYÉ ADATOK SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Lovastúra-vezető 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: emeneti kompetenciák: Lovaglás alapszinten (legalább rajtengedély vizsga szint) Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 2. Elmélet aránya: 40 % 3. Gyakorlat aránya: 60% 4 Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 1 év 5 Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Ha szervezhető, mikor: - 6 Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

2 II. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 5129 Egyéb vendéglátó-ipari foglalkozások 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: iztosítja a ló szakszerű gondozását Elvégzi az alapkiképzést Lovastúrát vezet Lovastábort felügyel Gondoskodik a vendégekről 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Lótartó és -tenyésztő IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gondozási feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Gondoskodik az istállóhigiéniai előírások betartásáról, környezeti rendről Kialakítja az istállórendet Gondoskodik a lovak takarmányozásáról Meghatározza a takarmányadagokat Gondoskodik a ló megkötéséről, rögzítéséről Lovat ápol Megszervezi a lovak mozgatását Elvégzi a futószáras munkát Részt vesz a sportló jártatásában, melegítésében Elvégzi a pataápolást Segítséget nyújt a ló egészségügyi ellátásában Kialakítja a kor és nem szerinti csoportokat Elvégzi a csikók ménesi előképzését Részt vesz a ló alapkiképzésében 2

3 Karbantartja, előkészíti és ellenőrzi a szükséges szerszámokat Karbantartja az istálló berendezéseit és a felszereléseket Felügyeli a létesítmények állapotát Előkészíti és részt vesz a lovak szállításában Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Az állati test felépítése Testtájtan Szervek, szervrendszerek felépítése, működése A szervezet és a környezet Takarmányok alkotórészei Takarmányozási alapismeretek (emészthetőség, táplálóérték, energiaérték, értékesülés) Takarmányozás higiéniája Takarmányok csoportosítása, ismerete Takarmányok tartósítása, tárolása Takarmányok előkészítése etetésre Takarmányok kiosztása Ivóvíz minősége Ivóvíz ellátás C Külső és belső értékmérő tulajdonságok D A csikónevelés és -tartás technológiája D A lótartás technológiája Az istállómunkák eszközei Almos trágya eltávolítása Almozás Almos trágya elhelyezése, tárolása Etetés, itatás végrehajtása Környezeti rend A ló napi-, időszakos- és speciális ápolása A lovak megkötése, rögzítése, döntése, fékezése C Lóetológiai ismeretek, szerszámhoz szoktatás C Futószárazás A ló istállózásának szerszámai, eszközei A hátasló használatának eszközei A fogatló használatának eszközei A szállítás felszerelései, anyagai Szerszámok és eszközök karbantartása, tárolása D A mén és a kanca elővezetése fedeztetéshez D A lovak jártatása hasznosítás és korcsoport szerint A ló és környezete Egészség, teljesítő képesség csökkenése, betegség etegségek gyógykezelése C Klinikai alapértékek felvétele 3

4 C C C C C C C Segédkezés az ivartalanításnál Segédkezés az egyéb állatorvosi beavatkozásnál Életmentő beavatkozás Gyógyszer, vitamin beadása Külső paraziták elleni védekezés Lovak gondozása, ápolása állatvédelme Lovak elhelyezésének állatvédelme Takarmányozás állatvédelme A lószállítás állatvédelme Istálló típusok Lovak elhelyezése Karámtípusok, karámozás Hőmérséklet Világítás szabályozása Szellőztetés Mosás, fertőtlenítés kézi eszközökkel Mosás, fertőtlenítés nagynyomású fertőtlenítő géppel Ló szállítás Ló porszívózás Ló nyírás Lovakkal való bánásmód Környezetvédelmi tevékenység Lótartó telepek környezetkárosítása A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 Eszköz és anyagnyilvántartási program 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3 Kézírás 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Információforrások kezelése 4 Elemi számolási készség 4 Mennyiségérzék 5 Tájékozódás 5 Térérzékelés Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Türelmesség 4

5 Társas kompetenciák: Irányítási készség Segítőkészség Módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés Körültekintés, elővigyázatosság A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Lovaglási feladatok II. A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Lovagol és lovagoltat Díjlovagló programot lovagol Akadálypályát lovagol Tereplovaglást vezet Túralovaglást vezet Fel- és leszerszámozza a lovakat Karbantartja, használatba vétel előtt ellenőrzi a szerszámokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A ló használata hátaslóként Futószárazás Nyereg alá szoktatás A A ló nyergelése, kantározása, segédszárak alkalmazása A lóra szállás, lóról szállás és a kézen történő vezetés A A lovas befolyása a lóra A A jármódok változtatása Lovardai gyakorlatok A Lovak kiképzési ismeretei A Díjlovaglás (felkészítés, programok) A Díjugratás (ugrógimnasztika, parcours) A Tereplovaglás (terepakadályok, közlekedési szabályok) A Lovakkal való gondos bánásmód C Viselkedés, öltözet, edzés, versenyzés Általános tevékenység baleset esetén A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Információforrások kezelése 5

6 4 Elemi számolási készség 5 Mennyiségérzék 5 Tájékozódás 5 Térérzékelés Személyes kompetenciák: Önállóság Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hallás Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Felelősségtudat Állóképesség Erős fizikum Fejlődőképesség, önfejlesztés Türelmesség Önfegyelem Pontosság Egyensúlyérzékelés Társas kompetenciák: Határozottság Udvariasság Segítőkészség Irányítási készség Empatikus készség Módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Intenzív munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Figyelemmegosztás Problémamegoldás, hibaelhárítás Hibakeresés (diagnosztizálás) A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Fogathajtási feladatok II. A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: e- és kifogja, fogatba tanítja valamint képezi a lovakat Fogatot hajt (díjhajtás, akadályhajtás lovas pályán) Fogatot hajt túraútvonalon (terepen, földutakon) Hajt és szükség szerint felügyeli, segíti a vendég hajtását Karbantartja, használatba vétel előtt ellenőrzi a szerszámokat és a kocsit 6

7 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A ló használata fogatban Futószárazás A Kocsiba tanítás A fogathajtás eszközei (kocsik, szerszámok, kiegészítők, öltözékek) A fogat összeállítása, a lovak pozíciója A A kocsi előkészítése, szerszámozás, be- és kifogás A Szárkezelés A Indítás, megállás, hátraléptetés A Közlekedés a lovakkal (KRESZ) Fogathajtás Távhajtás D A ló- és lovasversenyek hazai, nemzetközi szervezetei Általános viselkedési alapelvek (jómodor, figyelmesség, udvariasság, tapintat) A Lovakkal való bánásmód Általános tevékenység baleset esetén A szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 4 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 4 Idegen nyelvű beszédkészség 4 Információforrások kezelése 4 Elemi számolási készség 4 Mennyiségérzék 5 Tájékozódás 5 Térérzékelés Személyes kompetenciák: Önállóság Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Döntésképesség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Türelmesség Térbeli tájékozódás Önfegyelem Erős fizikum Pontosság Kitartás Stressztűrő képesség 7

8 Társas kompetenciák: Közérthetőség Határozottság Irányítási készség Segítőkészség Empatikus készség Tolerancia Módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés Körültekintés, elővigyázatosság Problémamegoldás, hibaelhárítás Figyelem megosztás Figyelem összpontosítás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Lovastúra előkészítés, vezetés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Részt vesz a túraútvonal előkészítésében és kialakításában Figyelemmel kíséri a túraútvonalak állapotát, a túrát befolyásoló tényezőket Kapcsolatot tart a szolgáltatókkal, a túrát kísérő személyzettel Felméri a vendég lovaglótudását, meghatározza a ló-lovas párokat Meghatározza a jármódokat a lovaglás iramát, a pihenők helyét és idejét Figyelemmel kíséri a lovasok és a lovak fizikai és egészségügyi állapotát, szükség esetén intézkedik Ismerteti és betartatja a túralovaglás szabályait Gondoskodik a túra résztvevőinek pihenéséről, ellátásáról Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C A lovastúrák fajtái Útvonal tervezés és kiválasztás Útvonal, pihenő és szálláshely kijelölése, helyszíni ellenőrzése A Az ellátás megszervezése Forgatókönyv, térkép, tájékozódási módok A A lovak felkészítése a túrára A túralovaglás szabályai Próbalovaglás, lóelosztás Vendégbúcsúztatás, elutaztatás A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 Eszköz és anyagnyilvántartási program 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3 Köznyelvi beszédkészség 8

9 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 4 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 4 Idegen nyelvű beszédkészség 4 Telefonálás idegen nyelven 3 Gépírás 4 Információforrások kezelése 4 Mennyiségérzék 5 Tájékozódás 5 Térérzékelés Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Döntésképesség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Önfegyelem Erős fizikum Pontosság Stressztűrő képesség Állóképesség Térbeli tájékozódás Türelmesség Külső megjelenés Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Határozottság Segítőkészség Konfliktusmegoldó készség Módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés Körültekintés, elővigyázatosság Intenzív munkavégzés Problémamegoldás, hibaelhárítás 9

10 A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A vendéglátás és a lovastábor működtetése, feladatai A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Gondoskodik a tábor során szükséges felszerelésekről Közreműködik a gyerekek ellátásának és elszállásolásának megszervezésében Közreműködik a gyerekek életkorának megfelelő programok szervezésében és koordinálja ezeket Tájékoztatást ad a helyi lovas életről, a tábor tervezett programjairól, válaszol a kérdésekre Kapcsolatot tart a szülőkkel Jó kapcsolatot épít a gyerekekkel, vendégekkel és a kísérőkkel, segít a konfliktusok megoldásában Jó hangulatot teremt, bemutatja a látnivalókat, tájékoztat etartatja a vendégekkel a lovas tevékenységek szabályait Részt vesz a programok koordinálásában Gondoskodik a lovak és a vendégek, gyermekek biztonságáról, rendet, fegyelmet tart aleset esetén elsősegélyt nyújt, segítséget hív etartatja a természetvédelemre vonatkozó szabályokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Általános viselkedési alapelvek (kultúrált magatartás, figyelmesség, udvariasság, tapintat) alesetelhárítás, munkavédelem, felügyeleti rendszer A munkahelyi tűzvédelem (anyagok, eszközök, feladatok) Környezetvédelmi tevékenység Villamosság biztonságtechnikája C A munkaerő D Vállalkozási formák, vállalkozás tervezése D A hitelezés C Kommunikáció C Konfliktuskezelés D Általános és munkajogi ismeretek, munkaügy D Jogviszonyok alapjai (tulajdonjog, kötelmi jog) D Marketing alapfogalmak D Piackutatás D Termékek, szolgáltatások értékesítése D Reklám D Számviteli bizonylatok C Állattenyésztés és a vendéglátás bizonylatai D Leltározás, leltár A Vendégszoba, berendezés Közös helyiségek 10

11 D D C A A A Az aktív és passzív pihenés lehetőségei Természeti adottságok, nevezetességek ismertetése Sport, szórakozás, kikapcsolódás A programok összehangolása A magyar konyha jellegzetességei A külföldi konyha jellegzetességei A felszolgálás szabályai, terítés, ételek, italok Köszöntés, megszólítás Udvariasság, jó modor, türelem, tapintat Felelősségvállalás a vendéglátásban Lovakkal való bánásmód oktatása Lovardai foglalkozások levezetése vendégek számára A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés Eszköz és anyagnyilvántartási program 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 4 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 4 Idegen nyelvű beszédkészség 4 Telefonálás idegen nyelven 3 Gépírás 4 Információforrások kezelése 4 Mennyiségérzék 5 Tájékozódás 5 Térérzékelés Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Önállóság Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Döntésképesség Rugalmasság Szervezőkészség Külső megjelenés Türelmesség Elhivatottság, elkötelezettség Önfegyelem Pontosság Stressztűrő képesség 11

12 Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Közérthetőség Udvariasság Határozottság Segítőkészség Kompromisszum-készség Empatikus készség Konfliktusmegoldó készség Tolerancia Módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés Körültekintés, elővigyázatosság Gyakorlatias feladatértelmezés Problémamegoldás, hibaelhárítás Kreativitás, ötletgazdagság Irányítói készség Az azonosító számú, Lovastúra-vezető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Gondozási feladatok Lovaglási feladatok II Fogathajtási feladatok II Lovastúra előkészítés, vezetés A vendéglátás és a lovastábor működtetés feladatai 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK Iskolai rendszerű szakképzés esetén: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: Modulzáró vizsga eredményes letétele A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás 12

13 2. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gondozási feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A ló gondozási feladatainak bemutatása gyakorlati Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A gondozás elméleti ismeretei szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 70% 2. feladat 30% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Lovaglási feladatok II. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A lovaglással kapcsolatos ismeretek bemutatása gyakorlati Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A lovaglással kapcsolatos elméleti ismeretek szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 70% 2. feladat 30% 13

14 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Fogathajtási feladatok II. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A fogathajtással kapcsolatos ismeretek bemutatása gyakorlati Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A fogathajtással kapcsolatos elméleti ismeretek szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 70% 2. feladat 30% 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Lovastúra előkészítés, vezetés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A különböző lovastúrákra történő gyakorlati előkészületek bemutatása gyakorlati Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A lovastúra szervezés és lebonyolítással kapcsolatos elméleti ismeretek szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 14

15 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A vendéglátás és a lovastábor működtetése, feladatai A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A lovastábor működtetés és a vendégek ellátásának gyakorlati bemutatása, modellezése gyakorlati Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Lovastábor indításának, üzemeltetésének, a vendégek ellátásának elméleti ismeretei szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: Az azonosító számú, Lovastúra-vezető megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri. Ilyen esetben az osztályzatot a súlyozás figyelembevételével a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények átlaga szerint, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani. 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai - 15

16 VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Lovastúra-vezető Lószállításhoz használt eszközök Szekerek, gumis kocsik Almozás, takarítás kéziszerszámai Védőfelszerelések Ápolófelszerelés Karbantartó eszközök Lószerszám (hám) Nyereg Kantár Ostor Lábvédők Kötőfék Egészségügyi doboz Telefon, mobil telefon Internet hozzáférés Számítástechnikai eszközök Fax Túravezetés speciális eszközei Egyéni védőfelszerelés Munkabiztonsági berendezések Környezetvédelmi berendezések 16

LÓTARTÓ ÉS -TENYÉSZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

LÓTARTÓ ÉS -TENYÉSZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK LÓTARTÓ ÉS -TENYÉSZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 621 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok. II. Egyéb adatok

I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok. II. Egyéb adatok 25. LÓTARTÓ ÉS -TENYÉSZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 621 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

LÓTARTÓ ÉS -TENYÉSZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LÓTARTÓ ÉS -TENYÉSZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LÓTARTÓ ÉS -TENYÉSZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 621 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Lovastúra-vezető modulok

Lovastúra-vezető modulok Lovastúra-vezető modulok 61. A Turisztikai erőforrások bemutatása megnevezésű, 10061-12 azonosító számú szakmai Eligazodik a turizmus intézményrendszerében, figyelemmel kíséri a turizmust érintő jogszabályi

Részletesebben

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Állattartási

Részletesebben

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Állattartási

Részletesebben

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Állattartási

Részletesebben

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁLLTTRTÁSI SZOLGÁLTTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1 szakképesítés azonosító száma 51 621 02 2. szakképesítés megnevezése: Állattartási szolgáltató

Részletesebben

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3. Szakképesítések

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

1. A szakképesítés azonosító száma: 51 621 01 0000 00 00. 2 A szakképesítés megnevezése: Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó

1. A szakképesítés azonosító száma: 51 621 01 0000 00 00. 2 A szakképesítés megnevezése: Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó HOBBIÁLLAT-TENYÉSZTŐ ÉS -FORGALMAZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 621 01 0000 00 00 2 A szakképesítés

Részletesebben

ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 623 01 1000 00 00

ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 623 01 1000 00 00 ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 623 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GRÁRTEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. szakképesítés megnevezése: grártechnikus 3. Szakképesítések

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AGRÁRTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Agrártechnikus 3.

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GRÁR-KÖZGZDSÁGI ÉS -ÁRUFORGLMZÓ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 625 01 0000 00 00

VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 625 01 0000 00 00 VADGAZDÁLKODÁSI TEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 625 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Agrártechnikus

Részletesebben

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 215 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 51 341 01 0000 00 00

Részletesebben

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletének módosítása

A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletének módosítása 2. számú melléklet az./2009. (.) SZMM rendelethez A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletének módosítása Az R. 2. számú mellékletében a secsemő- és gyermeknevelő gondozó szakképesítés szakmai

Részletesebben

AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 621 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szakács 3. 3.1

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 862 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 810 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00

ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 ERDÉSZTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Erdésztechnikus

Részletesebben

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kertész 3. Szakképesítések

Részletesebben

IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Óraszám Idegenvezető 2 2000 II.

IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Óraszám Idegenvezető 2 2000 II. IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Idegenvezető

Részletesebben

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben