Dr. Polgár Patricia Semmellweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Polgár Patricia Semmellweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011.12.13."

Átírás

1 Pszichoterápia a mindennapi gyakorlatban Dr. Polgár Patricia Semmellweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

2 Vázlat Alapfogalmak Nem-specifikus változók A legismertebb pszichoterápiás módszerek Analitikus (dinamikus) terápiák Kognitív viselkedésterápia Humanisztikus irányzatok Egyéb módszerek sématerápia, relaxációs technikák, interperszonális pszichoterápia stb. Bizonyítékok, k biológiai i i hatások

3 Alapfogalmak Pszichoterápia: a segítő kapcsolatok egyike, mely gyógyító célú beavatkozás közvetlen kommunikáció segítségével.

4 A segítő kapcsolat jellemzői Érzelmileg hangsúlyos, bizalmi viszony egy hivatásos segítő személlyel Speciális, szakszerű kommunikáció Valamely konceptualizált elméleti keret vagy mítosz Előírt, részben ritualizált magatartásmódok Pl. orvos-beteg, tanár-tanítvány, lelkipásztor-hívő, g, y, p, szociális munkás-gondozott stb.

5 Hatásmechanizmus A pszichoterápiák iák során változások á következnek k be, melyek érintik a beteg tüneteit, magatartását, beállítódásait és/vagy szubjektív jóllétét A pszichoterápia tanulási folyamat A tanulás alapvető formái: verbális kondicionálás és dekondicionálás, implicit tapasztalatszerzés, diszkriminatív tanulás, modelltanulás, kognitív strukturálás, fiziológiai hatások.

6 Elméleti alapok Az elme betegségei az agy betegségei i /Griesinger, i XIX. sz./ Kandel elmélete: 1elv:Minden mentális folyamat, még a legösszetettebb is, az agy működésének a következménye. 2 elv: Gének és a gének által vezérelt termékek jelentősen meghatározzák az agy idegsejtjei közötti kapcsolatok mintázatait. 3 elv: A gének maguk önmagukban nem magyarázzák meg egy adott mentális zavar összes variációját; a tanulás és a tapasztalat befolyásolja a génexpressziót. 4 elv: Tanulás által indukált génexpresszió változások hatással vannak az idegsejtek közötti kapcsolatokra. 5 elv: Amennyiben a pszichoterápia a magatartás hosszútávú változásait okozza, ezt a tanulási mechanizmusok által teszi, és a metilizációs mechanizmusok m révén én a gén-expresszióban is változásokat ásokat idéz elő, megváltoztatja a szinaptikus kapcsolatokat az idegrendszer idegsejtjei között, és az agy strukturális változását vonja maga után. Kandel E R. A new intellectual framework for psychiatry. Am J Psychiatry 1998; 155:

7 Formák, kontextus Egyéni ambuláns pszichoterápia Pár-, családterápiák Csoportterápiák Intézeti ti pszichoterápiák iák

8 Nem specifikus hatótényezők, a terápiás kapcsolat Empátia / verbalizáció: a terapeuta a kliens érzéseit, vágyait megérti és pontosan megfogalmazza Feltétel nélküli elfogadás Kongruens (hiteles) viselkedés

9 A terápiás szerződés Terápiás szövetség, terápiás keret A pszichoterápia átmenetileg érzelmileg megterhelő lehet. Hatékony pszichoterápiás munkához terápiás, avagy munkaszövetségre, azaz teherbíró, a terápiás célt szem előtt tartó érzelmi kapcsolatra van szükség. Nagy szerepe van ebben az általános pszichoterápiás beállítódásnak ( rogersi tényezők" - empátia, elfogadás, kongruencia), a módszerspecifikus elemeknek, s fontos támasza, vonatkoztatási háttere a terápiás szerződésben foglaltakból származó terápiás keret.

10 Pszichoterápiás módszerek Nincs egységes osztályozás, több mint 200 pszichoterápiás módszer. A 3 nagy pszichoterápiás elmélet: 1. Analitikus elmélet, dinamikusan orientált terápiák (Freud) 2. Kognitív viselkedésterápia (Beck) 3. Humanisztikus irányzatok személyközpontú pszichoterápia (Rogers)

11 A Magyar Pszichoterápiás Tanács protokolljában akkreditált módszerek: Alap pszichoterápiák: Pszichoterápiás krízis intervenció Pszichoterápiás konzultáció Szupportív terápia Autogén tréning Szakpszichoterápiák Standard pszichoanalízis Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, pszichodinamikus terápia Pszichoanalitikus rövid terápia Viselkedésterápia Kognitív terápia Személyközpontú pszichoterápia Jungi analitikus terápia Aktív analitikus pszichoterápia Szimbólumterápia Dinamikus rövid terápia Dinamikusan orientált mozgás és táncterápia Hipnoterápia Gyermekterápiák Csoportpszichoterápiák: Dinamikus csoportpszichoterápia, Pszichodráma Család- és párpszichoterápia Forrás: Pszichoterápiás szakmai protokoll

12 Pszichoanalitikus elmélet és terápiák

13 A pszichodinamikus elmélet alapfogalmai Az ember magatartását tá át (részben) tudattalan tt lelki lki folyamatok vezérlik A gyermekkori fejlődés döntő hatással van a felnőtt személyiség alakulására (Freud: különös tekintettel a gyermekkori szexualitásra) Sok tünet a tudattalanban zajló konfliktusok eredményeképpen jön létre

14 Pszichoanalízis, analitikusan orientált módszerek A pszichoanalízis mint gyógyítóeljárás olyan pszichoterápiás módszer, amely a tudattalan lelki folyamatok feltárása és átdolgozása révén segíti a személyiség változását, ennek következményeként a tünetek oldódását. A pszichoanalitikus terápia célját a személyiség strukturális változása: á a pácienst az analitikus a belső ő konfliktusok letokolása helyett azok elvállalásához és jobb megoldásához kívánja hozzásegíteni. A terápiákban közös a tudattalan folyamatok jelentőségének figyelembevétele és a terápiás kapcsolat (áttétel-viszontáttétel) középpontba állítása.

15 Pszichoanalitikus fogalmakat alátámasztó empirikus kutatások Tudattalan motiváció Ambivalencia és konfliktus Tudattalan affektív folyamatok Korai kapcsolatok befolyása a jelen kapcsolatokra G kk i t t l t k h tá f l őttk i Gyerekkori tapasztalatok hatása a felnőttkori magatartásara

16 Tudattalan motiváció ió Tudat az evolúció viszonylag késői terméke, amely hátterében kiterjedt tudattalan tt információ ió feldolgozó l rendszer van, amely millió éveken át jól funkcionált Kultúránk kiemelt szerepet ad a tudatnak és a szabad akaratnak Számos a túléléshez szükséges képességünk, melyek a szociális térben és a természetben való működésünkhöz szükséges tudattalan módon működik

17 Edouard Claparede svájci neurológus gombostűt tett az ujjai közé így fogott kezett Korsakoff szindromás betegekkel Ismételt találkozáskor a beteg nem ismerte fel Claperede-t, de nem volt hajlandó kezet fogni vele, bár nem tudta megmagyarázni, hogy miért. (Cowey, 1991)

18 Tudattalan érzelmi folyamatok Ez az alapvető pszichoanalitikus elv azt jelenti, hogy az emberek képesek érezni dolgokat anélkül, hogy tudnák, hogy érzik azokat és olyan érzelmek által l vezérelve cselekedhetnek, amelyeknek nincsenek tudatában.

19 Bruyer, R. (1991). Covert face recognition in prosopagnosia: A review. Brain and Cognition, 15, Prosopagnoziában szenvedő egyének, akik nem képesek felismerni tudatosan az ismerős arcokat, ismerős és ismeretlen arcokra eltérő elektrofiziológiai válaszokat adnak.

20 A gyermekkori tapasztalatok t t hatása A pszichoanalitikus elmélet egy fejlődési modell, mely szerint a korai gyermekkori tapasztalatok szignifikáns szerepet játszanak a felnőtt személyiség kialakulásában Az elmúlt 30 év kötődési stílusokra és korai traumákra vonatkozó kutatásai sok adattal szolgáltak a korai gyermekkori tapasztalatok t t és a későbbi magatartás tá és személyiségfejlődés közötti kapcsolatokra vonatkozóan.

21 Kötődéselmélet Kötődési stílust jelentősen meghatározza a korai gyermek/gondozó interakciók A kötődési stílus jelentősen meghatározza a szociális beilleszkedést és a személyiséget Az anya válaszkészsége a legjobb előrejelzője a gyermek kötődési stílusának Az anyák és az apák kötődési stílusának eltérő prediktív ereje y p p j kizárja a pusztán genetikai magyarázatát ennek a jelenségnek.

22 Mickelson, K. D., Kessler, R. C. & Shaver, P. R. (1997). Adult attachment in a nationally representative sample. Journal of Personality and Social Psychology, 73, felnőtt, nem-klinikai mintájában a szülőktől való szeparáció, vagy azok halála bizonytalan kötődéssel és alacsonyabb fokú kötődési biztonsággal állt kapcsolatban

23 Boudewyn, A., & Liem, J. (1995). Childhood sexual abuse as a precursor to depression and self-destructive behavior in adulthood. Journal of Traumatic Stress, 8, Gyermekkori szexuális abúzus a felnőtteket érzékenyebbé teszi számos mentális zavarral szemben: pl. depresszió, szorongás, öngyilkossági hajlam, és öndestruktivitás.

24 Egyéb mélylélektani irányzatok Analitikus pszichoterápia A Carl Gustav Jung ( ) nevéhez fűződő irányzat önmagát komplex pszichológiaként" határozza meg Individuálpszichológia Alfréd Adler ( ) holisztikus megközelítésében az embert társas kontextusában szemlélte Aktív analízis Wilhelm Stekel ( ) és követői a személyiségelméletben az analitikus elméletekre támaszkodnak, bár megkérdőjelezik, hogy van abszolút tudattalan. Egzisztenciálanalízis Az egzisztencialista-fenomenológiai filozófiákra (pl. Kierkeegaard, Heidegger, Husserl) épülő egzisztencialista megközelítés

25 Pszichodinamikus pszichoterápiák hatásosság vizsgálatai Az alábbi kórképekben bizonyult hatásosnak a RövidPD randomizált kontrollált vizsgálatokban(rct) Depressziós zavarok (4 RCT) Szorongásos zavarok (1 RCT) Poszttraumás stressz zavar (1 RCT) Szomatoform zavar (4RCT) Bulimia nervosa (3RCT) Anorexia nervosa (2RCT) Borderline személyiségzavar (2RCT) Szorongó személyiségzavar ( 1 RCT) Drogfogyasztás (4 RCT) (Leichsenring, i 2OO5)

26 Kognitív viselkedésterápia Az egyén érzelmeit és viselkedését ét nagymértékben meghatározza az a mód, ahogyan a világról gondolkodik (Beck 1979)

27 Az érzelemelméletek általános vonatkozásai Az érzelem egy időben körülhatárolt intenzív, szubjektív, jellegzetes mentális állapot, mely az organizmust informálja az őt érő ingerek, információk szubjektív jelentőségéről, és előkészíti a gyors, adaptív válaszreakciók kialakulását. Az érzelmi epizódok több komponensből tevődnek össze: Szubjektív komponens Kognitív komponens Éberség g( (arousal) változása Vegetatív változások Motoros komponens Motivációs ió állapot, cselekvéskészség ké é megváltozása á

28 Komplex érzelmi epizód kialakulásának folyamata 1. Az inger érzelmi jelentőségének felismerése és értékelése 2. A specifikus érzelmi állapot létrehozása az ingerre adott válaszként (vegetatív, neuroendokrin, szomatomotoros válaszok, tudatos érzelmi élmény) 3. Az affektív állapot és az érzelmi viselkedés szabályozása, á mely a fenti folyamatok gátlását vagy módosítását is magában foglalja, így jön létre a kontextuálisan megfelelő érzelmi állapot, és következményesen, a viselkedés Az értékelés (appraisal) teóriák központi állítása, hogy az érzelmek kiváltásáért és megkülönböztetéséért egy adott esemény kognitív értékelése felelős. (Phillips 2003, Scherer 1988)

29 Értékelés: Component Process Model Az értékelés egy olyan, több szintű folyamat amely információfeldolgozó lépések gyorsan, meghatározott sorrendben lezajló, különböző neurális struktúrákhoz kötött sorozatából áll. Scherer öt ilyen lépést tételez fel, ezek közül három több részből áll: 1. lépés: annak értékelése, hogy az egyén külső vagy belső környezetében történt-e változás, várt vagy váratlan volt-e 2. lépés: a bekövetkezett esemény kellemes vagy kellemetlen voltát vizsgálja 3. lépés: annak vizsgálata, hogy az esemény érinti-e az egyén aktuális vágyait, céljait, szükségleteit (1. rész), illetve, hogy azok elérését segíti vagy akadályozza (2. rész), és annak megítélése, hogy szükség van-e sürgős beavatkozásra (3. rész) 4. lépés: annak értékelése, hogy ki vagy mi tehető felelőssé az esemény bekövetkezéséért (1. rész), az egyén tevékenységei mennyire befolyásolhatják az esemény kimenetét (2. rész), az akadályokhoz vagy az ellenfélhez viszonyítva mekkora az egyén cselekvőképessége (3. rész), ill. annak becslése, hogy az egyén milyen mértékben lesz képes a megváltozott feltételekhez alkalmazkodni (4. rész) 5. lépés: azt vizsgálja, hogy az esemény hogyan viszonyul a szociális, kulturális normákhoz, a jelentős mások elvárásaihoz (1. rész), ill. az egyén belső normáihoz, én-ideáljához (2. rész).

30 Értékelés neurobiológiai korrelátumai Az értékelés első lépései (az inger relevanciájának detektálása) rövid idő alatt, automatikusan, tudatos figyelem nélkül mennek végbe, kéreg alatti neurális struktúrákhoz, döntően az amygdalához, insulához köthetők. Az értékelés későbbi szakaszai kognitív feldolgozási folyamatokat is magukban foglalnak (pl. érzelmi emléknyomok felidézése, döntéshozatal), t időben elhúzódóbbak, rendszerint tudatossá t válnak, a prefrontális kortex kiterjedt területeinek aktivitását igénylik (OFC, DLPFC, ACC) Az érzelmi válasz befolyásolása a kérgi struktúrák szubkortikális struktúrákra gyakorolt módosító hatásán keresztül érvényesül

31 Prefrontális lebeny és amygdala szerepe az érzelemszabályozásban 1. Hariri és Holmes, 2006

32 Prefrontális lebeny és amygdala szerepe az érzelemszabályozásban 2. Results: Participants i t whose sustained reactivity it to emotional stimuli was low in the subgenual cingulate cortex (Brodmann s area 25) and high in the amygdala displayed the strongest improvement with CBT. Conclusions: The presence of emotion regulation disruptions, which are targeted in CBT, may be the key to recovery with this intervention Siegle 2006

33 Kognitív terápiás modell Esemény Értékelése Érzés Testi tünet Viselkedés

34 ESEMÉNY NEGATÍV AUTOMATIKUS GONDOLAT ÉRZÉS Új állásra Mindig kudarcot vallok. Lehangoltság, jelentkezem. A legtöbb ember nálam többre képes. szomorúság,. szorongás. TESTI TÜNET Izzadás, kipirulás, szapora szívverés, fejfájás. VISELKEDÉS Nem megyek el az interjúra.

35 A KVT célja: Az adott kóros állapotban aktiválódott kognitív sémák megkérdőjelezése és az adott helyzetben adaptívabb sémákra cserélése, hogy elősegítse az adaptációt és megküzdést az adott helyzetben, ill. a mindenkori problémás állapottal Az alaphiedelmek módosítása adaptívabb sémákra Az alaphiedelmek módosítása adaptívabb sémákra, ezzel a személyiség pszichés problémákkal szembeni esékenységének csökkentése

36 Viselkedésterápiás módszerek A behaviorizmus a kísérleti lélektan által feltárt törvényszerűségek tudománya, amelyet más megközelítésben tanuláselméletnek is nevezünk. A behavior- (vagy viselkedés-) terápiák pedig ezen eredményekre épülő, viselkedést módosító eljárások. Tanulásnak nevezzük a tapasztalatok hatására bekövetkező viselkedésváltozást. A behaviorizmus szemlélete szerint az ember magatartásrendszere nagyrészt tanulás útján alakul ki, döntően szociális hatások alatt (szocializáció). A kóros viselkedés is tanulás, mégpedig hibás tanulás eredménye. A terápia ennek megfelelően ugyancsak tanulási folyamat, a hibásan rögzült viselkedés újra- vagy áttanulása". A tanulásnak három fő mechanizmusát ismerjük: (1). klasszikus (Pavlov-féle) kondicionálás; (2). instrumentális (megerősítésen vagy jutalmon alapuló) tanulás (3). utánzásos (imitációs) tanulás

37 A szisztematikus deszenzitizálás A módszer kidolgozása, egyben a viselkedésterápiák elméletének megalapozása Wolpe (1958) munkásságától veszi kezdetét (a kis Albert). A deszenzitizálás i lényege: a kóros inger-reakció ió kapcsolatot fokozatos közelítéssel feloldani. Vagyis a beteg a tünetet kiváltó szituációba helyeződik (képzeleti síkon, vagy ha lehetséges, a valóságban is), de csak olyan mértékig, hogy szorongásos reakció ne léphessen fel. Ennek érdekében ún. ellentett reakciót váltunk ki, amely leggyakrabban valamely relaxált helyzet, hipnózis, esetenként azonban gyógyszer is lehet. A deszenzitizálás hatékonyságáért maga az expozíció felelős, vagyis hogy a beteg a szorongást keltő szituációba belemegy".

38 A klasszikus deszenzitizálás három szakaszból tevődik össze: A)-relaxációs tréning, B)-a szorongáshierarchia összeállítása, C)-a deszenzitizálás gyakorlatai. A) Leggyakrabban a Jacobson-féle progresszív relaxációt használjuk, azonban más eljárások is megfelelnek a célnak. A hipnobehaviorális módszerek esetén maga a hipnózis tölti be ezt a szerepet. B) A klasszikus elképzelés lé szerint a kezelés során szorongásnak nem szabad fellépnie. Kiderült azonban, hogy a szorongás fellépte, és spontán oldódása is terápiás értékű. Sőt az ingerelárasztásos módszer esetén a beteget t a legintenzívebb szorongásos helyzetnek tesszük ki. C) Kezdetben elsősorban képzeleti deszenzitizálást alkalmaztak, amikor is a terapeuta az egyes helyzeteket relaxált állapotban, képzeleti szinten jelenítette meg. Leghatásosabb az in vivó deszenzitizálás. A deszenzitizáló kezelést, különösen fóbiák esetén önkontrollos módszerrel is végezhetjük.

39 Operáns kondicionálás A viselkedés alakításában a következmények jelentős szerepet játszanak: pozitív következményekkel járó megnyilvánulások valószínűsége ű növekszik, negatív következményekkel kk (büntetés, té vagy a várt jutalom elmaradása) járó magatartás valószínűsége csökken. Az operáns kondicionálás i során fokozatosan közeledünk, k kis lépésekben előrehaladva, a kívánt cél felé (shaping). Az operáns kondicionálás egyik strukturált formája a zseton módszer (token economy). Negatív megerősítésen, azaz büntetésen alapuló módszereket csak az etikai elvek szigorú betartása mellett, célzottan, a beteg (és/ vagy hozzátartozója) kellő tájékoztatása alapján alkalmazhatunk. Gyakrabban kerül sor a jutalommegvonáson alapuló módszerek alkalmazására. Pl. anorexiás beteg kezelése Kényszeres beteg ceremóniáit extrém módon eltúlozva hajtatjuk végre szaturálás. Ugyanezen az elven alapszik a negatív tréning módszere is, amelyet elsősorban tic és hasonló mozgási megnyilvánulások esetén alkalmazunk

40 Séma-fókuszú kognitív terápia

41 Korai Maladaptív Séma definíciója Átfogó, pervazív téma, mintázat, t hiedelemrendszer, d amely önmagával vagy másokkal való viszonyra vonatkozik gyerekkor során alakul ki, ha a gyerek alapvető érzelmi igényei (autonómia, spontaenitás, határok, érzelmek szabad kifejezése, kötődés) sérülnek az élet során tovább fejlődik jelentős mértékben diszfunkcionális Heves érzelmi reakciókkal jár Séma számára releváns mindennapi események, vagy biológiailag meghatározott hangulatok aktiválják

42 Néhány séma a 18-ból Elhagyatottság/Instabilitás Azokat, akiktől az egyén támogatást vagy kötődést kaphatna, instabilnak vagy megbízhatatlannak érzi. Benne van az az érzés is, hogy a jelentős személyek nem lesznek képesek hosszabb távon érzelmi támogatást, kötődést, erőt vagy védelmet biztosítani számára, mert érzelmileg labilisak és kiszámíthatatlanok (pl. dühkitöréseik vannak), megbízhatatlanok vagy csak rendszertelenül jelennek meg; mert a közeljövőben meghalnak; vagy mert valaki jobb miatt ott fogják őt hagyni. Csökkentértékűség/Szégyen gy Az az érzés, hogy az egyén egy lényeges szempontból tökéletlen, rossz, nemkívánatos, alsóbbrendű, értéktelen; vagy hogy a jelentős másik nem lenne képes őt szeretni, ha igazán megismerné. Járhat kritikával, elutasítással, szemrehányással szembeni fokozott érzékenységgel; félénkséggel, összehasonlításgatással, bizonytalansággal mások társaságában; ill. saját hibái miatti szégyenérzéssel. A hibák lehetnek személyesek (pl. önzés, agresszív késztetések, elfogadhatatlan szexuális vágyak) vagy nyilvánosak (pl. csúnyaság, szociális ügyetlenség). Kudarcra ítéltség Az a hiedelem, hogy valaki kudarcot vallott, elkerülhetetlenül kudarcot fog vallani, vagy alapvetően csökkent képességű kortársaihoz képest a teljesítmények különféle területein (iskola, karrier, sport stb.). Azzal a hiedelemmel jár, hogy az illető buta, alkalmatlan, tehetségtelen, tudatlan, alacsonyabb rangú, kevésbé sikeres, mint mások. Önfeláldozás Túlzott hangsúly azon, hogy a mindennapi szituációkban önként megfeleljen mások igényeinek, saját elégedettségének a rovására. Ennek legáltalánosabb okai: nehogy fájdalmat okozzon másoknak, elkerülje az önzés érzése miatt kialakuló bűntudatot, és fenntartsa a rászorulónak ítélt másikkal a kapcsolatot. Gyakran mások fájdalmával szembeni fokozott érzékenységből ered. Néha oda vezet, hogy az egyén úgy érzi, saját szükségleteit nem töltik be eléggé, és megharagszik azokra, akikről gondoskodik.

43 KORAI TAPASZTALATOK Tornaórán én voltam a legügyetlenebb. Sokszor kinevettek, és emiatt már eleve féltem a gyakorlatokat megcsinálni, tudtam, hogy úgysem sikerül, így is lett. Anyámtól mindig azt hallottam: Fiam, mi mindig rosszul járunk, nekünk semmi sem sikerül. Ha rossz jegyet kaptam, apám megvert és megalázott. Mindig azt éreztem, engem nem szeretnek a szüleim,mert mert gyenge és ügyetlen vagyok, szégyent hozok rájuk. SÉMA Kudarcra ítéltség. (Az a meggyőződés, hogy a személy kudarcot vallott, és a jövőben is erre van ítélve, egyértelműen esélytelen a többiekkel szemben a teljesítmények vonatkozásában.) ESEMÉNY NEGATÍV AUTOMATIKUS GONDOLAT ÉRZÉS Új állásra Mindig kudarcot vallok. Lehangoltság, jelentkezem. A legtöbb ember nálam többre képes. szomorúság,. szorongás. kipirulás, TESTI TÜNET Izzadás, szapora szívverés, fejfájás. j VISELKEDÉS Nem megyek el az interjúra.

44 Séma-fókuszú Terápia Jeffrey E. Young Személyiségzavarok, krónikus depresszió és szorongásos zavarok kezelését célzó integratív megközelítés Kognitív, viselkedés, interperszonális és experimentális technikákat kombinálja Séma-Fókuszú terápia összehasonlítása a kognitív terápiával: Többet foglalkoznak gyermekkori gyökerekkel és a fejlődési folyamatokkal N bb h úl él ök ő l é ák é él t t átí lő Nagyobb hangsúly mélyen gyökerező alap-sémákon és az életet átívelő megbírkózási stratégiákon. Nagyobb hangsúly az affektusokon (pl., imagináció, szerepjáték)

45 Köszönöm a figyelmet!

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék NORMA 1. TÁRSADALMI KONVENCIÓ 2. KULTURÁLISA NORMA 3. STATISZTIKAI v.

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

Az ADHD kezelése gyerek- és felnőttkorban. László Zsuzsa Fimota Központ 1063 Bp, Bajza u 68.

Az ADHD kezelése gyerek- és felnőttkorban. László Zsuzsa Fimota Központ 1063 Bp, Bajza u 68. Az ADHD kezelése gyerek- és felnőttkorban László Zsuzsa Fimota Központ 1063 Bp, Bajza u 68. www.fimota.hu Terápiák összehasonlítása 68% 56% 34% 25% gyógyszer gyógyszer vis.terápia köz.rutin vis.terápia

Részletesebben

Sématerápia elmélete, Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika unoka@psych.sote.hu

Sématerápia elmélete, Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika unoka@psych.sote.hu Sématerápia elmélete, terápiás technikák Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika unoka@psych.sote.hu Sématerápia Jeffrey E. Young által kidolgozott integratív terápiás

Részletesebben

Barna Csilla Perczel Forintos Dóra. SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék

Barna Csilla Perczel Forintos Dóra. SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék Barna Csilla Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék A tudományos igénnyel végzett pszichoterápia hatékony, kezelési eredményei jobbak, mint a spontán remisszióé, a placeboterápiáé,

Részletesebben

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák dr. Bátfai Ágnes Vázlat: I. Az előadás célja, fontosabb kulcsszavak II. Imaginációval, szimbólumokkal való munka III. Sémák

Részletesebben

Pszichoterápiák I. Dr. Kelemen Oguz

Pszichoterápiák I. Dr. Kelemen Oguz Pszichoterápiák I Dr. Kelemen Oguz Pszichoterápiák a Magatartástudományban Orvos- Beteg kommunikáció tudományos vizsgálata ebből nőtt ki ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Szomatikus betegségek (Daganatos,Szívérrendszeri)

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

PSZICHOTERÁPI DR.FEKETE SANDOR PTE AOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKA, PÉCS. http://psychiatry.pote.hu

PSZICHOTERÁPI DR.FEKETE SANDOR PTE AOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKA, PÉCS. http://psychiatry.pote.hu PSZICHOTERÁPI PIÁK DR.FEKETE SANDOR PTE AOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKA, PÉCS http://psychiatry.pote.hu A pszichoterápia definíciója miről beszélünk? A pszichoterápiás elméletek összetevői

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Sématerápia BPD koncepciója. Biztonságos kötődés szükséglete 2012.11.19. BPD-ben igazoltan hatékony csoportterápiás módszerek

Sématerápia BPD koncepciója. Biztonságos kötődés szükséglete 2012.11.19. BPD-ben igazoltan hatékony csoportterápiás módszerek Csoportterápiák speciális betegcsoportok esetén: borderline személyiségzavar Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika BPD-ben igazoltan hatékony csoportterápiás módszerek

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Különböző pszichoterápiás módszerek. Lajkó Károly SZTE MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET SZEGED, 2011. 11. 15.

Különböző pszichoterápiás módszerek. Lajkó Károly SZTE MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET SZEGED, 2011. 11. 15. Különböző pszichoterápiás módszerek Lajkó Károly SZTE MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET SZEGED, 2011. 11. 15. Legismertebb pszichoterápiás megközelítések Pszichoanalitikus Fenomenológiai Kognitív- és viselkedésterápiás

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Viselkedés-diagnosztika. Tanuláslélektani alapelvek

Viselkedés-diagnosztika. Tanuláslélektani alapelvek Viselkedés-diagnosztika Dr. Unoka Zsolt Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Tanuláslélektani alapelvek Klasszikus kondicionálás Instrumentális tanulás/operáns kondicionálás Modelltanulás/Obszervációs

Részletesebben

A kognitív viselkedésterápiának megfelelő új szempontok megjelenése a pszichoanalitikus terápiákban

A kognitív viselkedésterápiának megfelelő új szempontok megjelenése a pszichoanalitikus terápiákban A kognitív viselkedésterápiának megfelelő új szempontok megjelenése a pszichoanalitikus terápiákban Szőnyi Gábor VIKOTE Kongresszus Budapest, 2014. június 6-7. Miről beszélek és miről nem Van-e magatartáslélektan

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Pszichoterápia szakvizsga tételei, Pécs

Pszichoterápia szakvizsga tételei, Pécs Pszichoterápia szakvizsga tételei, Pécs 1. Általános pszichoterápiás kérdések 1.1. A pszichoterápia története, hazai története, jelen helyzete 1.2. A pszichoterápiás diagnosztikai rendszerek 1.3. A pszichoterápiás

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

Séma-fókusz terápia. Dr. Jeffrey Young. Személyiséglélektan IV. 2008 03 27. Kocsisné Molnár Judit, Pszichológiai Intézet, 2008.

Séma-fókusz terápia. Dr. Jeffrey Young. Személyiséglélektan IV. 2008 03 27. Kocsisné Molnár Judit, Pszichológiai Intézet, 2008. Séma-fókusz terápia Dr. Jeffrey Young Személyiséglélektan IV. 2008 03 27. Kocsisné Molnár Judit, Pszichológiai Intézet, 2008. I. Elméleti és módszertani gyökerei - pszichoanalízis - kognitív terápia -

Részletesebben

II./1. fejezet: Az első szakasz. A pszichoterápia indikációi

II./1. fejezet: Az első szakasz. A pszichoterápia indikációi II./1. fejezet: Az első szakasz. A pszichoterápia indikációi Bevezetés: A pszichoterápiás folyamat az első kapcsolatba lépéstől a terápia lezárásáig tart. A folyamatot három fő szakaszra szokás tagolni.

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Mi a disszociáció? Énvédő mechanizmus Bizonyos feltételek mellett a traumák emlékei leválnak a tudat többi részétől, a tudaton kívül

Részletesebben

Terápia és szemlélet

Terápia és szemlélet Terápia és szemlélet A krónikus deréktáji fájdalom testi, lelki tüneteinek kezelése Simoncsics Eszter Rehabilitációs Centrum Egyesített Szent István és Szent László Kórház 2015.06.05. Bemutatkozás Reumatológus

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

PSZICHOTERÁPIA A MINDENNAPI

PSZICHOTERÁPIA A MINDENNAPI PSZICHOTERÁPIA A MINDENNAPI GYAKORLATBAN Pszichiátriai kórképek a gyógyszerészi gyakorlatban 2015. Vizin Gabriella Klinikai szakpszichológus Pszichoterapeuta VÁZLAT Pszichoterápia története Definíció,

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Szexuális izgalom (arousal) Szexuális izgalom Sexual Arousal A SZEXUÁLIS AROUSAL 3 NAGY RENDSZERE:

Szexuális izgalom (arousal) Szexuális izgalom Sexual Arousal A SZEXUÁLIS AROUSAL 3 NAGY RENDSZERE: Szexuális izgalom (arousal) Szexuális izgalom Sexual Arousal Humán szexuális válasz: interperszonális, vallási, szociális, pszichológiai és biológiai tényezők Szexuális izgalom (arousal): egy emelkedett

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Hipnózis mint sajátosan megváltozott tudati állapot

Hipnózis mint sajátosan megváltozott tudati állapot Hipnózis mint sajátosan megváltozott tudati állapot Dr. Daubner Béla A hipnózis, hipnoterápia rövid története: Az alváshoz hasonló állapotokban (kiváltott módosult tudatállapotok) alkalmazott szuggesztiók

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház A kötődési sérülés meghatározása Intenzív érzelmi stressz helyzetben alakul ki, amikor fokozott az igény a jelentős másik támogatására és ez nem történik meg. Kitüntetett

Részletesebben

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel)

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel) SZAKVIZSGA TÉTELEK 2016. Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel) A szakvizsga tételek 3 fő témakört ölelnek fel, az elméleti vizsgán a jelölt mindhárom témakörből

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.18. 1 Vezetés A szervezeti tagok viselkedésének befolyásolása Munkaerő-biztosítás

Részletesebben

Kognitív szemléletű feltáró beszélgetés

Kognitív szemléletű feltáró beszélgetés Kognitív szemléletű feltáró beszélgetés dr. Simon Lajos Semmelweis Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika A kognitív szemlélet történeti kialakulása neobehaviorizmus - közti változó

Részletesebben

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János Budapest, február 20.

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János  Budapest, február 20. Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez Dr. Szemelyácz János www.indit.hu Budapest, 2016. február 20. 1 Addiktív ciklus Pszichoaktív szer bevétele, vagy kóros viselkedési folyamat

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Pszichoszomatikus kórképek Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Testi tünetek A testi tünetek nagyon gyakoriak a gyermekek között elmúlt 2 hétben a gyermekek 24%-nak volt valamilyen testi panasza (Saps

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009.

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Dr. Ormos Gábor ORFI ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Ormos G.: Reuma és psziché : ORFI Tud. Ülés, 1982. 2006 Pszichés tényezők a reumatológiai rehabilitációban (előadás) 2008. ORFI Továbbképző konferencia,

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Kognitív újhullám a szomatizációs kórképekben

Kognitív újhullám a szomatizációs kórképekben Kognitív újhullám a szomatizációs kórképekben Érzelem, indulat, testi tünetek CBT Ajtay Gyöngyi VIKOTE KONGRESSZUS 2015.06.5-6. A kognitív terápia fejlődése Standard kognitív terápia szorongásos zavarok,

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Gyermek szak (96 tétel)

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Gyermek szak (96 tétel) SZAKVIZSGA TÉTELEK 2016. Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Gyermek szak (96 tétel) A szakvizsga tételek 3 fő témakört ölelnek fel, az elméleti vizsgán a jelölt mindhárom témakörből

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz Motiváció * Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt

lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt Sémakérdıív v a személyis lyiségzavarok mérésében Dr. Unoka Zsolt Személyis lyiségzavarok DSM-IV rendszere Személyiségzavarok általános kritériumai: 1. kogníciók (az a mód, ahogy önmagát, a másikat és

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

Hipnobehaviorális módszerek alkalmazása dadogás és tic kezelésében. Szorongásoldás. A BESZÉD FEJLŐDÉSE

Hipnobehaviorális módszerek alkalmazása dadogás és tic kezelésében. Szorongásoldás. A BESZÉD FEJLŐDÉSE PÁLMAI KATALIN Hipnobehaviorális módszerek alkalmazása dadogás és tic kezelésében. Szorongásoldás. A BESZÉD FEJLŐDÉSE - a belső nyelv - a receptív nyelv - az expersszív nyelv elsajátítása Egymásra épülő,

Részletesebben

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela Kötődés és párkapcsolat Nistor Mihaela 2010 Gyerekkori kötődés I. Érzelmileg kapcsolódni valaki máshoz Alapgondolat: biztos alapot nyújtani a másik számára A kötődési kapcsolatban a gyerek, majd a felnőtt

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016 Nehézségek a kommunikációban Bán Ildikó 2016 MILYEN A JÓ ORVOS? a beteg szemszögéből Mi teszi az orvost jó orvossá? 72% - jó személyes viszony a beteg és az orvosa között (empátia, figyelem, meghallgatja

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus A kötődés önálló motivációs bázissal rendelkezik és törzsfejlődés során a csecsemő/gyermek túlélésének biztosítására alakult

Részletesebben

Az áttétel idegtudományi megközelítése. Bokor László

Az áttétel idegtudományi megközelítése. Bokor László Imágó Budapest (1 [22]) 2011, 3: 5 22 TANULMÁNYOK Az áttétel idegtudományi megközelítése Bokor László Bevezetés A pszichoanalízis az elme tudománya. Az ókor óta tudjuk, hogy az elme mûködése valamilyen

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Készítette: Hajdú Szilvia

Készítette: Hajdú Szilvia Készítette: Hajdú Szilvia A fájdalomban részenként szól a test, de az egész ott van Bertók László Mi a fájdalom? Komplex élményegyüttes Nem jól kommunikálható Emlékezetileg nem felidézhető evolúciós haszon

Részletesebben

Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató

Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató A kognitív terápia célja meglehetősen ambiciózus, mert többre törekszik az egyszerű tüneti kezelésnél. A terápia segítségével a páciens saját kognitív terapeutájává

Részletesebben

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés Neuroetika Neuroetika: Idegtudományok kapcsán felmerülő etikai kérdéseket vizsgálja alapvetően filozófiai diszciplína, tárgya: pszichiátria, neurológia, idegsebészet, neurofiziológia, neuroanatómia, pszichológia,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó 9

Tartalomjegyzék. Előszó 9 Tartalomjegyzék Előszó 9 1. Fejezet: Mi a depresszió? 17 A depresszióról alkotott kép 21 Fekete kutya 22 Sötét alagút 24 Börtön 25 Sűrű köd 25 Melankólia 26 Freud 27 Az antidepresszívumok felfedezése...

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Mosoly tevékenység Ingyenes mese- és művészetterápiákkal segítünk a testi betegséggel együtt járó lelki problémák feldolgozásában kiegészítjük

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

XII./2.1.2. Krízisszupporció

XII./2.1.2. Krízisszupporció XIII./2. fejezet: A lélektani segítségnyújtás a pszichoterápiás beavatkozás lehetőségei Bevezetés Sorolja fel az akut segítő beavatkozás elemeit! A mindennapi gyakorlatban az akut szomatikus ellátást végző

Részletesebben

Kognitív terápia alapjai

Kognitív terápia alapjai Kognitív terápia alapjai dr. Simon Lajos Semmelweis Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2006. A kognitív szemlélet történeti kialakulása neobehaviorizmus - közti változó (Tolman

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése

Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése Alkalmazott Sportpszichológiai Konferencia, 2014. április 16. Budapest, TF Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése Egy képzeletbeli modell Tóth László A (pszichés)

Részletesebben