LOVARDAREND. a lovardai lovaglás, közlekedés és egyéb lovardai tevékenységek szabályairól. Érvényes: 2012 szeptember 21.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LOVARDAREND. a lovardai lovaglás, közlekedés és egyéb lovardai tevékenységek szabályairól. Érvényes: 2012 szeptember 21."

Átírás

1 LOVARDAREND a lovardai lovaglás, közlekedés és egyéb lovardai tevékenységek szabályairól Érvényes: 2012 szeptember 21.-től visszavonásig Pasaréti Lovas Hagyományőrző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2 1. A LOVARDAREND 1.1 A lovardarend célja A Hidász utcai Pasaréti Honvéd Lovarda (továbbiakban: Lovarda) üzemeltetője a Pasaréti Lovas Hagyományőrző Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.), melynek legfőbb alapelve a magas szintű szakmaiságon alapuló, igényes lovardai szolgáltatásokra való törek vés és a valamennyi lovas sportág népszerűsítését, és minél szélesebb körű elérhetővé tételét lehetővé tevő nyitottság. A Lovarda a fentieken túl elkötelezettnek tartja magát: Azon lovas hagyományok mellett, amelyeket a Budapesti Honvéd Lovarda annak fennállása óta megteremetett. Ennek megfelelően a Kft. mindenekelőtt arra kíván törekedni, hogy a lovasok oktatása, képzése és fejlődése a tudásszintjüknek mindenkor megfelelő, lehető legmagasabb szakmai színvonalon történjen; A lovasok egymás iránti és a ló iránti tiszteletén alapuló, fegyelmezett sporttevékenysége mellett; Az utánpótlás nevelés fontossága mellett. A Kft. ezen alapelvek szellemében olyan szabályokat alkotott és foglalt a jelen Lovardarendbe, amelyek eltérő szintű tudással és képzettséggel rendelkező lovasok és laikus vendégek biztonságos és tartalmas időtöltését kívánják egyidejűleg biztosítani. Tekintettel arra, hogy a lovaglás, a lóval való közlekedés és egyéb, a lovakkal kapcsolatos tevékenység - hasonlóan a közúti közlekedéshez fokozottan veszélyes üzemnek minősül, és tekintettel arra is, hogy a Kft. mindent meg kíván tenni a fenti alapelvek maximális érvényesüléséért, a jelen Lovardarend mindenkire látogatókra és lovasokra - egyformán érvényes és kötelezően betartandó rendszabályokat tartalmaz. 1.2 A lovardarend hatálya A Lovardarend hatálya kivétel nélkül mindazokra kiterjed, akik a Lovarda területére belépnek. A Lovardarend kötelező szabályzatként való elfogadását minden, a Lovarda szolgáltatásait igénybe vevő személy aláírásával köteles elis merni. Ennek elmaradása esetén a Kft. fenntartja azon jogát, hogy az illető személy rés zére a lovardai s zolgáltatások nyújtását megtagadja. A bértartók, és mindazok, akik Kft.-vel fennálló szerződés alapján veszik igénybe a lovarda szolgáltatásait kötelesek a Lovardarendet a szerződés részeként elfogadni, annak egyidejű tudomásul vételével, hogy a Lovardarend megsértése az adott szerződés rendes vagy rendkívüli felmondását vonhatja maga után. Mindazok, akik a lovarda szolgáltatásait igénybe veszik felelősek, a Lovardarend teljes körű betartásáért és kötelesek teljes körűen betartatni közreműködőikkel (vendégeikkel, látogatóikkal stb.). Ennek érdekében fontos, hogy az új vendégeket, idegeneket segítsük a tájékozódásban. A Lovardarend be nem tartásából eredő károkért ideértve a gondatlan károkozás esetét is - mindenki teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. Az anyagi felelősség fennáll mind a Kft. felé, az esetlegesen a Kft. ingó vagy ingatlan eszközei kapcsán okozott károkért, mind a lovarda szolgáltatásait igénybe vevő egyéb személyek eszközeiben bekövetkezett károkért. LOVARDAREND 2

3 A Lovardában folyó tevékenység felügyeletét a Szakmai vezető (Somlay Tamás) látja el. A Szakmai vezető jogosult bárkit a Lovardarend betartására felhívni, és a Lovardarend ismételt vagy súlyos megszegése esetén a Lovarda további szolgáltatásait megtagadni. A Lovardarenddel és annak betartásával kapcsolatos vitás kérdésekben a Szakmai vezető dönt. A Kft..-nál alkalmazásban álló edzők szintén jogosultak bárkit a Lovardarend betartására felhívni, és a Lovardarend is mételt vagy súlyos megszegése esetén a Lovarda további szolgáltatásait megtagadni. Amennyiben a szolgáltatás megtagadása a fennálló szerződés felmondásával járna, ebben a kérdésben a Szakmai vezető jogosult döntést hozni. A Lovardarend megsértését mindenki köteles a létesítmény-vezetőnek, amennyiben ő nem található, a Kft.- nél alkalmazásban álló edzőnek, vagy más hivatalos lovardai személynek a tudomására hozni. 2. ALAPVETŐ VIS ELKEDÉS I S ZABÁLYOK A lovaglás veszélyes üzem, éppen ezért szigorú szabályai vannak, melyek be nem tartása súlyos balesetet okozhat. Legfontosabb, alapelv, hogy mindenki köteles saját testi épségén kívül a többi lovas testi épségére, biztonságos lovaglásra és saját, valamint sporttársai lovainak egészségére és sértetlenségére ügyelni. A Lovardában folyó sporttevékenység biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos, hogy minden lovas betartsa a Lovardarendben foglalt szabályokat és kizárólag a tudásának, képzettségének megfelelő tevéken ységet végezze. A ló menekülő állat - bármilyen váratlan hanghatás vagy mozdulat megijesztheti, amire általában hirtelen, sokszor balesetveszélyes irányváltoztatással reagál. Ennek elkerülése érdekében mindenki köteles a lovarda területén körültekintően közlekedni és viselkedni. A lovardában futni, ugrálni, kiabálni, fogócskázni, biciklizni vagy bármely hasonló hirtelen mozgással és hanghatással zajos tevékenységet folytatni szigorúan tilos. A lovarda területére biciklit vagy motorkerékpárt behozni szigorúan tilos - ezen járműveket a gépkocsik parkolására kijelölt helyen szabad csak tárolni. A lovardában szemetelni szigorúan tilos. Ezen szabály ellen vétő személyek HUF pótdíj megfizetésére kötelezhetőek a Létesítményvezető által. Fontos a lovakkal való foglalkozás során a türelem és a következetesség betartása. Lovagolni a lovardában kulturált öltözékben és tiszta fels zereléssel lehet. A lovakat nyergelés előtt meg kell tisztítani (beleértve a pata kikaparását is), csak ápolt és tiszta lovat lehet az istállóból kivezetni. A lovak előkészítése a lovagláshoz (ápolás, nyergelés) elsősorban a boxban történjen, a folyosón való nyergelés csak abban az esetben megengedhető, ha ez senkit sem zavar a munkájában (lóápoló, többi lovas) azonban, ebben az esetben a lovas a lovat nem hagyhatja magára. A lovak kikötése a patamosókba avagy az istállók falához kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a lovas a lovat nem hagyja magára és egyébként a kikötött ló a többieket nem zavarja vagy akadályozza Ittas állapotban senki nem tartózkodhat a lovardában. LOVARDAREND 3

4 A lovarda kapujának 5 méteres körzetén belül tilos a dohányzás! A lovarda területén kivéve az erre kijelölt helyet tilos a dohányzás! Mindezen szabályok megsértéséből származó anyagi hátrányt (büntetést), a Pasaréti Lovas Hagyományőrző Közhasznú Nonprofit Kft. vezetése a szabály megszegőjére hárít. Mindenki köteles betartani a lovas pályák és a kiszolgáló helyiségek beosztását. A lovas pályák beosztástól eltérő időben való használata kizárólag a Szakmai vezető hozzájárulásával lehetséges. Ha a Szakmai vezető nem elérhető, akkor a pályán tartózkodók engedélyét kell kérni. Aki a Lovardába, istállóba, lovaspályára belép vagy onnan távozik, jól hallhatóan köszön az ott lévőknek. 3. A LOVARDA FELOSZTÁSA Istállók (az istállók beosztását, az egyes lovak helyét tartalmazó táblázat a létesítmény-vezetőnél található) fő istálló angol boxos istállók új istállók Lovas pályák Nagyfedeles Kisfedeles nyitott lovardák karám Kiszolgáló helyiségek nyerges ( a Kft. nyergeinek tárolója valamint a magán lótartók saját nyerges-szekrényeinek tárolója) patkolda patamosó jártatógép Közösségi helyiségek öltözők klubhelyiség udvar, közlekedők 4. A LOVARDA KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIRE, HELYIS ÉGEIRE ÉRVÉN YES S ZABÁLYOK 4.1 Istállók Az istálló a lovak pihenésére szolgáló hely, ennek megfelelően kell viselkedni, tilos hangoskodni, szaladgálni, a lovak nyugalmát bármivel megzavarni. Idegenek az istállóba kíséret nélkül nem léphetnek. Az istállók és a külső körlet rendben és tisztán tartása elsődlegesen a lóápolók feladata, ugyanakkor nem kötelesek a munkaköri leírásukon túlmutatóan mások után rendet rakni. Mindenki köteles tehát a tevékenységével összefüggésben felmerült szennyezések eltakarításáról, illetve rendetlenség megszüntetéséről önmaga gondoskodni LOVARDAREND 4

5 Az egyes istállókhoz tartozó felszerelési tárgyakat (vödör, lapát, seprű, talicska stb.) a használatot követően a helyükre vissza kell tenni.. A bokszok kitrágyázása, bealmolása, és a lovak takarmányozása kizárólag a lóápolók feladata és hatásköre. Az istállókba bekészített takarmányokat és alomszalmát rajtuk kívül más nem adagolhatja. Amennyiben a lovas, vagy a tulajdonos úgy érzi, hogy lovának ellátás a nem megfelelő, akkor azt a vezetőség felé kell jeleznie, hogy panaszának jogossága esetén intézkedni lehessen. A lovasok és a tulajdonosok az alkalmazott lóápolókat nem utasíthatják. Az istállóban nyugodt, határozott szavakkal hívjuk fel magunkra az általunk megközelítendő ló figyelmét, fontos, hogy csak akkor menjünk be hozzá, ha észrevett bennünket. Mozdulataink legyenek nyugodtak és határozottak. Soha ne kerüljünk hirtelen, közvetlenül a ló háta mögé. A lovak előkészítése a lovagláshoz (ápolás, nyergelés) elsősorban a boxban történjen, a folyosón való nyergelés csak abban az esetben megengedhető, ha ez senkit sem zavar a munkájában (lóápoló, többi lovas) azonban, ebben az esetben a lovas a lovat nem hagyhatja magára. A lovat felszerelve a boxban hagyni csak akkor lehet, ha a kantárszárat rögzítjük, hogy ne lépjen bele a ló; a hevedert pedig lazán kapcsoljuk be. Kötőféket a ló fején hagyni veszélyes (beakadhat), ezért tilos. Figyeljünk még a következőkre: ne hagyjuk a ló lábán a lábvédőt, munkafáslit, mert elszoríthatja a ló lábát, sántaságot okozhat! Lenyírt lóra ne felejtsük el visszatenni a takarót munka után. Mindig vigyázzunk, hogy ne hagyjunk a lovak által elérhető helyen semmilyen felszerelést, eszközt az istállóban, amely sérülést okozhat a lóban (pl. kés, olló, vödör, vasvilla, műanyag zacskó, stb.). Szintén ne hagyjunk semmilyen felszerelést a lovak, boxok közelében, mert a lovak ezeket megrághatják, összetaposhatják (pl. nyereg, kantár, pálca, kötőfék, takaró, stb.). A lovak patáját minden esetben kaparjuk ki a boxból való kivezetés előtt, ezzel segítve a lóápolók munkáját. Az istállóban a dohányzás szigorúan tilos! 4.2 Lovas pályák igénybevételének általános szabályai Lovagolni, lovat szabadon vagy kézen jártatni, futószárazni csak a Lovarda nyitvatartási ideje alatt szabad. Ez alól csak nagyon indokolt esetben (pl. kólikás ló) adhat a vezetőség felmentést. A Lovarda üzemeltetője törekszik arra, hogy mindenki számára elégséges lovaglási időt biztosítson. A lovas pályák időbeosztásával a különböző típusú lovas tevékenységek szabályozása a cél, mellyel az eltérő tudású és képzettségű lovasok tevékenysége időben és térben szétválasztható, annak érdekében, hogy a balesetveszélyes helyzetek elkerülhetővé váljanak. A beosztás betartása mindenkire nézve kötelező. A fedeles lovardák beosztása az 2. sz. mellékletben, a nyitott pályák beosztása a 3. sz. mellékletben, illetve a faliújságon kifüggesztve található. A lovas pályák használata során mindenki köteles fegyelmezetten viselkedni és tekintettel lenni a többi lovasra. A pályán mindig tartsuk be az alábbi lovardai kresz szabályokat: JOBB KEZEK TALÁLKOZNAK szembejövő lovas esetén, ha mindkettő azonos jármódban van. A KÖRÖN LOVAGLÓK - mindig a belső patanyomon haladnak, a többieket kívül elengedik. UGRÓK - előnyük van a síkon lovaglókkal szemben, általában a lovarda belső részét használják, a többiek a külső patanyomon maradnak. A MAGASABB JÁRMÓDBAN HALADÓK - használják a külső patanyomot, az alacsonyabb jármódban haladók beljebb tartsanak. Az osztályban lovaglókhoz kizárólag az edző engedélyével és az edző által vezényelt módon lehet csatlakozni. LOVARDAREND 5

6 Lóról esés esetén a lovat el kell engedni a lovas testi épsége érdekében. A szabadon lévő ló megfogása lóhátról tilos! Az azonos pályán tartózkodó többi lovas a járáson lépésben haladjon addig, amíg a szabadon lévő lovat megfogják. A ló megfogása elsősorban a lovat lovagoló lovas feladata, amennyiben a lovas erre nem képes, az edző feladata. A lovas pályákra a HELYET KÉREK kifejezést használva (jó hangosan és érthetően) és az ENGEDÉLY MEGADVA választ megvárva léphetünk be. Egyéni lovaglás a fedeles lovardában a beosztáshoz alkalmazkodva, a megfelelő időben lehetséges, a nyitott lovardában a nyitva tartási időben a szabályok betartásával lehet, oktatási időben fokozott figyelemmel a z osztályokra. Ne dolgozzunk (idomítsunk, ugrassunk stb.) úgy hogy ez a többiek munkavégzését zavarja. Futószárazni elsősorban az erre kijelölt helyen, ha az foglalt vagy közvetlen mellette oktatás zajlik és ezt zavarnánk, akkor az ugrópálya kivételével a többi pályán is lehet. Futószárazni csak akkor lehet a lovaspályán, ha az ott lovaglók beleegyezését megkaptuk és nem zavarjuk őket. Kezdő lovasok és futószáras oktatásban részesülő lovasok közelében szigorúan tilos futószárazni! Futószárazni kizárólag megfelelően felszerelt és kikötött lovat szabad Fedett lovardák A fedett lovardák a kinti pályákhoz képest zártabb, kisebb helyek, amelyek a lovak számára nagyobb elszigeteltséget jelentenek, így fokozottabban reagálhatnak a zajokra, egyéb ingerekre. A fedett lovardákban dohányozni, csikket eldobni szigorúan tilos. A talaj minőségének megóvása érdekében: - minden lovasnak össze kell s zednie lova trágyáját, közvetlenül a lovarda igénybevételét követően, - osztályban lovagláskor a lovak trágyáját folyamatosan szedni kell - a trágyázni készülő lovakkal lehetőség szerint meg kell állni, - a trágyakupacokat ki kell kerülni, - a fedett lovarda elhagyásakor a lovak patáját ki kell kaparni. Aki a talaj megóvásának érdekében hozott intézkedések ellen vét, alkalmanként Ft(azaz kétezer forint) bírságot köteles fizetni. Ez nem csak tettenérés esetén fizetendő, hanem elégséges ha tanú van rá, hogy a cselekmény idején a fedett lovardában tartózkodott. Ha az adott időben többen tartózkodtak a lovardában, és nem lehet eldönteni ki a szabálysértő, minden az adott időben ott tartózkodó lovas büntetést fizet. A kapuk különösen balesetveszélyes helyek, ezért különösen fontos, hogy ne lépjünk be sem lóval sem ló nélkül meglepetésszerűen az ajtón, mert ez balesetveszélyes ránk és a pályán lovaglók s zámára is. Belépés előtt kérjü nk helyet várjuk meg a választ, és haladéktalanul engedelmeskedjünk a bentről jövő parancsnak.( Várjál!, vagy Tessék bejönni! ) A választ kizárólag az edző, edző hiányában a kaput legjobban belátó, a kapuhoz legközelebb lovagló lovas jogosult megadni Nyitott lovarda Legyünk tekintettel arra, hogy a pályák mentén több olyan dolog van, ami elvonhatja a lovak figyelmét, megijesztheti őket (pl. a jártató gépen mozgó lovak, autók mozgása, zaja, szomszédos területen folyó munkálatok, munkagépek és ezek hangja, szék, korlát, akadály, sövény mögül hirtelen előbukkanó váratlan dolgok, pl. kutya). Erre gondoljunk akkor is, ha mi éppen nem lovagolunk! A vágtapálya különlegessége, hogy hosszú egyenes szakasz, amelyen könnyen megiramodik a ló. A lovak könnyen húzzák egymást, ilyenkor nagyobb távolságot kell tartani az előttünk lévőtől. A szembejövőktől ijedező lóval kerülendő a vágtapályán való lovaglás, mert a többieket is zavarja. Ugyanez vonatkozik a kezdő lovasokra is. A vágtapályán kettesével, hármasával (egymás mellett) sétálni szigorúan tilos. LOVARDAREND 6

7 4.2.3 Edzők A lovaglás veszélyes üzem, éppen ezért szigorú szabályai vannak, melyek megszegése súlyos balesetet okozhat, így a Lovardában folyó sporttevékenység biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos, hogy minden lovas betartsa a Lovardarendben foglalt szabályokat. A lovardai szabályok maradéktalan betartása szükségessé teszi, hogy bizonyos képzettségi szint alatt a lovasok kizárólag edző felügyelete mellett végezhessenek adott sporttevékenységet vagy annak bizonyos részeit (pl. ugróedzés szakmai felügyelete). Bértartók a bértói szerződés aláírásával egyidejűleg kötelesek jelezni, hogy edzővel vagy edző nélkül kívánnak lovagolni. Amennyiben a bértartó úgy nyilatkozik, hogy edző nélkül kíván lovagolni, de a Szakmai vezető úgy ítéli meg, hogy a lovas vagy a ló képzettsége és szakmai tudása ezt nem teszi lehetővé, személy re szabottan előírhatja, hogy egy adott lovas milyen tevékenység végzéséhez köteles edző jelenlétét biztosítani. Ezen rendelkezés be nem tartása a bértartói szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. A Kft. biztosítja, hogy a Lovarda szolgáltatásit igénybe vevő lovasok számára megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező edző álljon rendelkezésre. Bértartók a Kft.-vel szerződésben álló edzők szolgáltatásait az edzővel való egyedi megállapodás alapján vehetik igénybe. A Kft. biztosítja, hogy azon lovasok, akik a Kft.-vel szerződésben álló edzők szolgáltatásait veszik igénybe, nem kerülhetnek a pálya használat kapcsán előnyösebb helyzetbe, mint azon lovasok, akik egyedül vagy saját edzővel lovagolnak. Az edző mindenkor szakmai és erkölcsi felelősséggel tartozik tanítványai lovardában tanúsított viselkedéséért. Ezen felelősség nem korlátozódik kizárólag a lovaglással vagy a lóval való foglalatossággal töltött időre, hanem kiterjed a tanítványok Lovardában való általános viselkedésére is. Azon edzők, akiknek több tanítványa van, kötelesek a tanítványok munkáját olyan módon összehangolni, hogy az a többi lovas munkáját a lehető legkisebb mértékben zavarja vagy akadályozza. Különösen vonatkozik ez a szabály arra az esetre, amikor egy adott edző több tanítványának egy időben tart edzést (sík vagy ugró). Külsős edző igénybevétele kizárólag a Szakmai vezetővel történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Amennyiben egy adott edzővel szemben alapos indokkal szakmai kifogás merül fel, a Szakmai vezető egyes munka folyamatokra korlátozhatja vagy megtilthatja az adott személy edzői működését a Lovardában. Ebben az esetben, az edző szolgáltatásait igénybe vevő lovasok a Szakmai vezető döntését kötelesek teljes körűen elfogadni. Megélhetési célú edzői tevékenységet a Lovardában kizárólag megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező személyek folytathatnak. 4.3 A kiszolgáló helyiségekre vonatkozó szabályok Nyerges - bérlovarda felszerelései A nyerges tárolót a bérlovardában lovaglók használhatják. A tároló a bérlovarda idején kívül zárva tartandó, kulcsa a Kulcskezelésre és nyilvántartásra vonatkozó Szabályzatban foglaltak szerint a Kft alkalmazottai által hozzáférhető. A bérlovagoltatáshoz használt nyergek tárolására szolgáló helyiségben mindig tartsunk rendet, a nyergeket, kantárokat precízen tegyük a helyükre, mindig mossuk le a zablát használat után. A lóápoláshoz használt felszereléseket (kefék, rongyok) is tegyük vissza az adott ló zsákjába és a nyerges tárolóba, ezeket ne hagyjuk az istállóban. Ugyanez vonatkozik a lovarda által biztosított pálcára és fejvédő kobakokra is. LOVARDAREND 7

8 4.3.2 Nyerges bértartók szekrényei Saját felszerelések, saját láda, saját takarmány elhelyezésére megbeszélés szerint a bértartók részére kialakított nyerges tárolóban van mód (un. volt óvoda épület vagy hátsó nyerges tároló). Kérünk mindenkit, hogy a ládák számára fenntartott helyiségekben vigyázzon a rendre, tisztaságra, ne hagyja elöl a felszereléseit, tartsa zárva a ládáját. A nyitva hagyott tárolókból, ládákból eltűnt holmikért a Kft. nem vállal felelősséget Patkolda Patkolás és körmölés az istállón belül tűzvédelmi okok miatt csak a kijelölt helyen történhet. Patkolni a főistálló és a fedeles lovarda közötti udvaron a kijelölt helyen, a szalmától és minden gyúlékony anyagtól megfelelő távolságban lehet. A patkolást és körmölést követően az eltávolított pata/köröm-darabokat a patkolást végző kovácsnak össze kell szednie, a szerszámokat el kell tennie Patamosó Kérjük a használatot követően a patamosóból a trágyát eltakarítani (a lefolyó nem trágyagyűjtő hely) Jártatógép Mindenki csak saját felelősségére használhatja, fokozott figyelemmel azoknál a lovaknál, amelyek nem ismerik ezt a berendezést. A jármód meghatározása mindig a már bent lévő ló tulajdonosát illeti, a később betett lónál igazodni kell az elindított programhoz, vagy egyeztetni kell a többiekkel. A jártatógépet csak az használhatja, aki a kezeléséről tájékoztatást kapott a szakmai vezetőtől. A jártatógép a bértartók által naponta két alkalommal (reggel 8 és 10 óra, illetve délután 15 és 17 óra között) használható térítésmentesen. Kivételes esetben a létesítményvezető a fenti előírástól eltérően is engedélyt adhat. 4.4 A közösségi helyiségekre vonatkozó szabályok Öltözők A ruhákat, egyéb személyes holmikat ne hagyjuk őrizetlenül, bezárt szekrényben tartsuk őket a lovaglás alatt is. Vigyázzunk a rendre és tisztaságra, figyeljünk társainkra, ne zavarjunk másokat a viselkedésünkkel (káromkodás, hangoskodás, stb.). Öltöző használata csak a bezárt szekrényben hagyják a ruhákat és egyéb tárgyaikat, a Kft. nem vállal felelősséget a szabadon hagyott tárgyakért Klubhelyiség Klubszobát bárki használhatja, a tisztaságra és a rendre ügyelve. A klubszobában a dohányzás tilos Udvar, közlekedők, parkoló Személygépkocsival parkolni a lovarda területén kizárólag a kijelölt helyeken (a belső teret elválasztó mobil kapun kívül) lehet. A Lovarda területén megengedett maximális sebesség: 5 km/h. Lovunkat csak kantáron vagy kötőfékkel vezetve mozgassuk, ne engedjük őket szabadon, mert ez különösen veszélyes lehet a többi lóra, lovasra, egyéb látogató vendégekre. LOVARDAREND 8

9 Mindenkire vonatkozó szabály, hogy a trágyát el kell takarítania a lova után az udvarról, patamosóból, istálló-folyosóról, fedeles lovarda előteréből! Gépkocsival és biciklivel a lovarda területén mozogni és parkolni is csak a kijelölt helyen lehet, fokozott figyelemmel arra, hogy a lovak megijedhetnek az erős fékezéstől, hangos motorzajtól, ajtócsapkodástól. A Lovarda területére kutyát csak a Szakmai vezető külön engedélyével lehet behozni. A kutyák felügyeletéről tulajdonosaik kötelesek gondoskodni. Emberre, lóra, macskára vagy másik kutyára veszélyes eb a telepen nem tartózkodhat. A fedett és nyitott lovardák területére kutyát tilos bevinni, vagy beengedni. A lovaglás ideje alatt a tulajdonosok kötelesek kutyájuk elzárásáról, megkötéséről vagy más jellegű felügyeletéről gondoskodni. Azon ebek, melyek ezt nyugodtan nem tűrik, nyüszítéssel, csaholással vagy más módon a telep nyugalmát zavarják, a telepen nem tartózkodhatnak. Kutyája ürülékét minden tulajdonos köteles azonnal eltakarítani. 5. EGYÉB LOVARDAI SZABÁLYOK 5.1 Ló szabadon engedése, karámozás A fedett lovardában kizárólag felügyelet mellett lehet szabadon engedni a lovat akkor, amikor azt a beosztás szerint nem használják (lásd a beosztást). A nyitott lovardában kizárólag az erre kijelölt helyeken, a karámokban lehet, de csak a bérlovarda edzésidején kívül (lásd a Nyitott lovarda beosztását!) A lovas-pályákon lovat szabadon engedni tilos. Tilos lovat karámozni, ha ez zavarhatja a többieket. 5.2 Szabadon ugratás Szabadon ugratni a fedett lovardában csak előre egyeztetett időpontban lehet, ugratás után a talajt el kell gereblyézni, az akadályokat el kell pakolni. Ezen szabályok igazak a nyitott lovardára is. 5.3 Tereplovaglás Tereplovaglás a magánlótartóknak, a Szakmai vezetővel való egyeztetés után lehetséges Lószállítás (versenyre, pihentetésre történő szállítás) Mindenkinek kötelező bejelenteni, ha elszállítja a lovát, az indulás/érkezés időpontja, a tartózkodási hely megjelölésével. A távollét idejére esetlegesen szükséges takarmányt az indulás előtt 2 nappal kell igényelni a Szakmai vezetőtől. A lószállítás esetén a fel- és lepakolás a főistálló és a fedeles lovarda közötti területen történjen. A lószállítás idejét úgy kell megválasztani, hogy a pakolással járó hangoskodás ne zavarjon senkit. LOVARDAREND 9

10 6. BÉRTARTÓKRA VONATKOZÓ S ZABÁLYOK A bértartói megállapodás aláírásával a bértartók elis merik, hogy a Lovardarendet magukra nézve teljesköűen kötelezőnek is merik el. A bértartók a Lovardarend be nem tartásából eredő károkért ideértve a gondatlan károkozás esetét is - teljes körű anyagi felelősséggel tartoznak. Minden bértartónak azonos jogai vannak a Lovarda használat és a szolgáltatások igénybe vétele kapcsán, függetlenül a Lovardában tartott lovak számától vagy a bértartói jogviszony fennállásának hosszától, a bértartó képzettségétől stb.. A bértartónak a bértartói megállapodás megkötésekor át kell adnia a lóútlevelet a Szakmai vezető részére a tulajdonjog és a ló megfelelő egészségi állapotának igazolása céljából. A lóútlevelet a ló tartózkodási helyén kell őrizni (lehetőség van a Kft. páncélszekrényében történő tárolásra, vagy a bértartó saját nyerges szekrényében). A bértartónak meg kell adnia telefoni elérhetőségét (amelyet az állatorvos nevével és telefonszámával együtt a lovarda személyzete a boxajtón kívül, jól látható helyen elhelyez) annak érdekében, hogy bármilyen probléma esetén a legrövidebb időn belül lehessen értesíteni. Takarmányozási kérdésekben egyeztetni kell a Szakmai vezetővel, változtatási igény esetén is szintén a Szakmai vezetőnek kell jelezni. Egyénileg senki nem adhat zabot, szénát a lónak, ez kizárólag a lóápolók feladata. Az állatorvos személyét illetően a Szakmai vezetővel kell egyeztetni, az orvos nevét és elérhetőségét (telefonszám) szintén meg kell adni. Ha a tulajdonoson kívül más is lovagolhatja a lovát, ezt jelezni kell a bértartói megállapodásban és szintén egyeztetni szükséges a Szakmai vezetővel a lovasok személyét illetően. A bértartó saját lován bérlovardai tevékenységet nem folytathat. 10. BALES ET ES ETÉN KÖVETENDŐ MAGATARTÁS Baleset esetén a lovasnak vagy társainak azonnal tájékoztatnia kell a Szakmai vezetőt vagy az edzőt. A lovas állapotától függően a Szakmai vezető vagy edző dönti el, hogy kell-e mentőt vagy orvost hívni. A baleseti jegyzőkönyvet akkor is fel kell venni, ha a lovasnak szemmel láthatóan nincsen sérülése. A balesetet szenvedett lovast mindenféleképpen orvoshoz kell irányítani, ennek megtörténtét a baleseti jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A balesetet szenvedett lovasnak (kiskorú esetén a szüleinek) a jegyzőkönyvet alá kell írnia. Amennyiben komolyabb sérülés történt és mentőt kell hívni, a Kft. ügyvezetőjét is haladéktalanul értesíteni kell, hogy a biztosítóval még aznap fel tudja venni a kapcsolatot. A fejsérülések elkerülésének érdekében mindig hordjunk kobakot! Kiskorú lovas a Lovardában kizárólag kobak ban lovagolhat. Ha velünk történik baleset: Őrizzük meg nyugalmunkat és lélegezzünk mélyeket Ha tudunk, álljunk fel azonnal és menjünk védett helyre és várjunk addig, amíg bizto san jól érezzük magunkat. Ha nem tudunk felkelni, maradjunk fekve mozdulatlanul, várjuk LOVARDAREND 10

11 meg a segítséget, és fogadjuk meg az utasításait! A panaszokat azonnal el kell mondani, hogy megfelelő segítséget hívhassunk (a hiszti és a panaszok bagatellizálása egyaránt kerülendő). Ha mással történik baleset: Azonnal menjünk oda segíteni. Az oktató, vagy a rangidős lovas veszi kézbe az irányítást. Az ő utasításait kövessük! Legelső feladat a sérülttel való foglalkozás, második az elszabadult ló befogása, hogy megelőzzük a további baleseteket, majd segélykérés telepvezetőtől és munkatársaitól, ill. a mentőktől. 11. ZÁRÓ RENDELKEZÉS EK A jelen Lovardarend visszavonásig érvényes és a Lovarda igénybe vételének és a Lovardában való tartózkodásnak a kötelezően betartandó szabályait tartalmazza. A Lovarda lovardarendjének összeállítása a zavartalan üzemelés és a civilizált működés feltételeinek figyelembevételével történt, hogy az intézmény területén lehetőleg mindenki maximálisan jól és biztonságban érezhesse magát. Éppen ezért a mindenkori lovardarend betartása mindenki számára kötelező. A Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a Lovardarendet időről időre aktualizálja és egyoldalúan módosítsa, azonban erről a Lovarda szolgáltatásait igénybe vevő személyeket köteles megfelelő időben hirdetmény útján tájékoztatni. Budapest, november Pasaréti Lovas Hagyományőrző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Mellékletek: 1.) Bértartói szerződés 2.) Fedeles lovarda rendje 3.) Nyitott lovardák rendje LOVARDAREND 11

PALLAGLOVARDA Debrecen-Pallag, Mezőgazdász u. 8. info@pallaglovarda.hu www.pallaglovarda.hu 52/368-090

PALLAGLOVARDA Debrecen-Pallag, Mezőgazdász u. 8. info@pallaglovarda.hu www.pallaglovarda.hu 52/368-090 HÁZIREND PALLAGLOVARDA 2014 A Pallaglovarda házirendjének alapvető célja, hogy meghatározza a Lovarda gördülékeny, problémamentes működését annak érdekében, hogy minden a lovarda területén tartózkodó,

Részletesebben

Budaörs Városi Uszoda. Sportcsarnok és Strand

Budaörs Városi Uszoda. Sportcsarnok és Strand Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand HÁZIREND A Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (továbbiakban: Létesítmény) elsősorban a város úszni, sportolni, kikapcsolódni vágyó lakosságát kívánja

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1083 Budapest, Práter

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND 2013 A házirend jogszabályi alapjai - A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Budapest Baptista Külkereskedelmi Szakközépiskola, Gimnázium és Sportiskola uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Részletesebben

A PIARISTA GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. A z a l á b b i H á z i r e n d 2 0 1 3. m á j u s á t ó l é r v é n y e s.

A PIARISTA GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. A z a l á b b i H á z i r e n d 2 0 1 3. m á j u s á t ó l é r v é n y e s. A PIARISTA GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A z a l á b b i H á z i r e n d 2 0 1 3. m á j u s á t ó l é r v é n y e s. 2013 T a r t a l o m j e g y z é k B e v e z e t é s... 3 I. Az iskola és a család; a szülőkkel

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND. Készült: 2013 Balassagyarmat

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND. Készült: 2013 Balassagyarmat MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND Készült: 2013 Balassagyarmat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 3 1. A Házirend jogszabályi alapja... 3 2. A Házirend célja... 3 3. Az intézmény adatai... 3 4.

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

Bölcsőde. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Tagintézmény címe: Balatonkenese, Balatoni út 63. Balatonkenese, Bakony u.7.

Bölcsőde. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Tagintézmény címe: Balatonkenese, Balatoni út 63. Balatonkenese, Bakony u.7. Intézmény neve: Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Tagintézmény címe: Balatonkenese, Balatoni út 63. Balatonkenese, Bakony u.7. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE 1 THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE A THÁLIA Alapfokú Művészeti Iskola Házirend módosítását a nevelőtestület és az iskola vezetősége készítette,.. számú határozatával döntött

Részletesebben

H Á Z I R E N D BABAHÁZ ÓVODA. 1141 Budapest. Cinkotai út 69/b. OM azonosító: 102 690. Budapest. A dokumentum jellege: Nyilvános.

H Á Z I R E N D BABAHÁZ ÓVODA. 1141 Budapest. Cinkotai út 69/b. OM azonosító: 102 690. Budapest. A dokumentum jellege: Nyilvános. 1 BABAHÁZ ÓVODA 1141 Budapest Cinkotai út 69/b OM azonosító: 102 690 H Á Z I R E N D Budapest 2013 Készült 2 eredeti példányban. Sokszorosítva 5 példányban. Iktatószám: A dokumentum jellege: Nyilvános.

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Készítette:

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. szeptember 1-től Verziószám: 1/2014

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

LÓTARTÁSI, PÁLYAHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

LÓTARTÁSI, PÁLYAHASZNÁLATI SZERZŐDÉS LÓTARTÁSI, PÁLYAHASZNÁLATI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Százszorszép Lovas Központ kft Székhelye: Adószáma: Számlaszáma: Mint megbízott, továbbiakban Megbízott, valamint Név: cím/székhely: Adóazonosító

Részletesebben

Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE. Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:.

Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE. Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:. Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Házirend

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Házirend Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Házirend Orosháza 2013 Tartalomjegyzék 1. Adatok4 2. A házirend célja, hatálya... 4 3. Tanulói jogviszony... 5 4. A tanulók kötelességei és jogai...

Részletesebben

Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában. Hatályba lép: 2012. április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k

Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában. Hatályba lép: 2012. április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k ... sz. melléklet a Szerződéshez Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában Hatályba lép: 2012. április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k I. A Házirend célja, hatálya, bevezető

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HÁZIREND 2013 Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Kötelező és ajánlott elemek I. Az óvodát

Részletesebben

CSEMETE ÓVODA HÁZIREND

CSEMETE ÓVODA HÁZIREND CSEMETE ÓVODA HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Ezek megvalósításához szükséges

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E

FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E Az intézmény házirendje a bevezetőben említett közös szabályokon kivűl összetevődik az ÁMK (6. oldaltól a 17. oldalig) és az óvoda házirendjéből (18. oldaltól a 26.

Részletesebben