LOVARDAREND. a lovardai lovaglás, közlekedés és egyéb lovardai tevékenységek szabályairól. Érvényes: 2012 szeptember 21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LOVARDAREND. a lovardai lovaglás, közlekedés és egyéb lovardai tevékenységek szabályairól. Érvényes: 2012 szeptember 21."

Átírás

1 LOVARDAREND a lovardai lovaglás, közlekedés és egyéb lovardai tevékenységek szabályairól Érvényes: 2012 szeptember 21.-től visszavonásig Pasaréti Lovas Hagyományőrző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2 1. A LOVARDAREND 1.1 A lovardarend célja A Hidász utcai Pasaréti Honvéd Lovarda (továbbiakban: Lovarda) üzemeltetője a Pasaréti Lovas Hagyományőrző Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.), melynek legfőbb alapelve a magas szintű szakmaiságon alapuló, igényes lovardai szolgáltatásokra való törek vés és a valamennyi lovas sportág népszerűsítését, és minél szélesebb körű elérhetővé tételét lehetővé tevő nyitottság. A Lovarda a fentieken túl elkötelezettnek tartja magát: Azon lovas hagyományok mellett, amelyeket a Budapesti Honvéd Lovarda annak fennállása óta megteremetett. Ennek megfelelően a Kft. mindenekelőtt arra kíván törekedni, hogy a lovasok oktatása, képzése és fejlődése a tudásszintjüknek mindenkor megfelelő, lehető legmagasabb szakmai színvonalon történjen; A lovasok egymás iránti és a ló iránti tiszteletén alapuló, fegyelmezett sporttevékenysége mellett; Az utánpótlás nevelés fontossága mellett. A Kft. ezen alapelvek szellemében olyan szabályokat alkotott és foglalt a jelen Lovardarendbe, amelyek eltérő szintű tudással és képzettséggel rendelkező lovasok és laikus vendégek biztonságos és tartalmas időtöltését kívánják egyidejűleg biztosítani. Tekintettel arra, hogy a lovaglás, a lóval való közlekedés és egyéb, a lovakkal kapcsolatos tevékenység - hasonlóan a közúti közlekedéshez fokozottan veszélyes üzemnek minősül, és tekintettel arra is, hogy a Kft. mindent meg kíván tenni a fenti alapelvek maximális érvényesüléséért, a jelen Lovardarend mindenkire látogatókra és lovasokra - egyformán érvényes és kötelezően betartandó rendszabályokat tartalmaz. 1.2 A lovardarend hatálya A Lovardarend hatálya kivétel nélkül mindazokra kiterjed, akik a Lovarda területére belépnek. A Lovardarend kötelező szabályzatként való elfogadását minden, a Lovarda szolgáltatásait igénybe vevő személy aláírásával köteles elis merni. Ennek elmaradása esetén a Kft. fenntartja azon jogát, hogy az illető személy rés zére a lovardai s zolgáltatások nyújtását megtagadja. A bértartók, és mindazok, akik Kft.-vel fennálló szerződés alapján veszik igénybe a lovarda szolgáltatásait kötelesek a Lovardarendet a szerződés részeként elfogadni, annak egyidejű tudomásul vételével, hogy a Lovardarend megsértése az adott szerződés rendes vagy rendkívüli felmondását vonhatja maga után. Mindazok, akik a lovarda szolgáltatásait igénybe veszik felelősek, a Lovardarend teljes körű betartásáért és kötelesek teljes körűen betartatni közreműködőikkel (vendégeikkel, látogatóikkal stb.). Ennek érdekében fontos, hogy az új vendégeket, idegeneket segítsük a tájékozódásban. A Lovardarend be nem tartásából eredő károkért ideértve a gondatlan károkozás esetét is - mindenki teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. Az anyagi felelősség fennáll mind a Kft. felé, az esetlegesen a Kft. ingó vagy ingatlan eszközei kapcsán okozott károkért, mind a lovarda szolgáltatásait igénybe vevő egyéb személyek eszközeiben bekövetkezett károkért. LOVARDAREND 2

3 A Lovardában folyó tevékenység felügyeletét a Szakmai vezető (Somlay Tamás) látja el. A Szakmai vezető jogosult bárkit a Lovardarend betartására felhívni, és a Lovardarend ismételt vagy súlyos megszegése esetén a Lovarda további szolgáltatásait megtagadni. A Lovardarenddel és annak betartásával kapcsolatos vitás kérdésekben a Szakmai vezető dönt. A Kft..-nál alkalmazásban álló edzők szintén jogosultak bárkit a Lovardarend betartására felhívni, és a Lovardarend is mételt vagy súlyos megszegése esetén a Lovarda további szolgáltatásait megtagadni. Amennyiben a szolgáltatás megtagadása a fennálló szerződés felmondásával járna, ebben a kérdésben a Szakmai vezető jogosult döntést hozni. A Lovardarend megsértését mindenki köteles a létesítmény-vezetőnek, amennyiben ő nem található, a Kft.- nél alkalmazásban álló edzőnek, vagy más hivatalos lovardai személynek a tudomására hozni. 2. ALAPVETŐ VIS ELKEDÉS I S ZABÁLYOK A lovaglás veszélyes üzem, éppen ezért szigorú szabályai vannak, melyek be nem tartása súlyos balesetet okozhat. Legfontosabb, alapelv, hogy mindenki köteles saját testi épségén kívül a többi lovas testi épségére, biztonságos lovaglásra és saját, valamint sporttársai lovainak egészségére és sértetlenségére ügyelni. A Lovardában folyó sporttevékenység biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos, hogy minden lovas betartsa a Lovardarendben foglalt szabályokat és kizárólag a tudásának, képzettségének megfelelő tevéken ységet végezze. A ló menekülő állat - bármilyen váratlan hanghatás vagy mozdulat megijesztheti, amire általában hirtelen, sokszor balesetveszélyes irányváltoztatással reagál. Ennek elkerülése érdekében mindenki köteles a lovarda területén körültekintően közlekedni és viselkedni. A lovardában futni, ugrálni, kiabálni, fogócskázni, biciklizni vagy bármely hasonló hirtelen mozgással és hanghatással zajos tevékenységet folytatni szigorúan tilos. A lovarda területére biciklit vagy motorkerékpárt behozni szigorúan tilos - ezen járműveket a gépkocsik parkolására kijelölt helyen szabad csak tárolni. A lovardában szemetelni szigorúan tilos. Ezen szabály ellen vétő személyek HUF pótdíj megfizetésére kötelezhetőek a Létesítményvezető által. Fontos a lovakkal való foglalkozás során a türelem és a következetesség betartása. Lovagolni a lovardában kulturált öltözékben és tiszta fels zereléssel lehet. A lovakat nyergelés előtt meg kell tisztítani (beleértve a pata kikaparását is), csak ápolt és tiszta lovat lehet az istállóból kivezetni. A lovak előkészítése a lovagláshoz (ápolás, nyergelés) elsősorban a boxban történjen, a folyosón való nyergelés csak abban az esetben megengedhető, ha ez senkit sem zavar a munkájában (lóápoló, többi lovas) azonban, ebben az esetben a lovas a lovat nem hagyhatja magára. A lovak kikötése a patamosókba avagy az istállók falához kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a lovas a lovat nem hagyja magára és egyébként a kikötött ló a többieket nem zavarja vagy akadályozza Ittas állapotban senki nem tartózkodhat a lovardában. LOVARDAREND 3

4 A lovarda kapujának 5 méteres körzetén belül tilos a dohányzás! A lovarda területén kivéve az erre kijelölt helyet tilos a dohányzás! Mindezen szabályok megsértéséből származó anyagi hátrányt (büntetést), a Pasaréti Lovas Hagyományőrző Közhasznú Nonprofit Kft. vezetése a szabály megszegőjére hárít. Mindenki köteles betartani a lovas pályák és a kiszolgáló helyiségek beosztását. A lovas pályák beosztástól eltérő időben való használata kizárólag a Szakmai vezető hozzájárulásával lehetséges. Ha a Szakmai vezető nem elérhető, akkor a pályán tartózkodók engedélyét kell kérni. Aki a Lovardába, istállóba, lovaspályára belép vagy onnan távozik, jól hallhatóan köszön az ott lévőknek. 3. A LOVARDA FELOSZTÁSA Istállók (az istállók beosztását, az egyes lovak helyét tartalmazó táblázat a létesítmény-vezetőnél található) fő istálló angol boxos istállók új istállók Lovas pályák Nagyfedeles Kisfedeles nyitott lovardák karám Kiszolgáló helyiségek nyerges ( a Kft. nyergeinek tárolója valamint a magán lótartók saját nyerges-szekrényeinek tárolója) patkolda patamosó jártatógép Közösségi helyiségek öltözők klubhelyiség udvar, közlekedők 4. A LOVARDA KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIRE, HELYIS ÉGEIRE ÉRVÉN YES S ZABÁLYOK 4.1 Istállók Az istálló a lovak pihenésére szolgáló hely, ennek megfelelően kell viselkedni, tilos hangoskodni, szaladgálni, a lovak nyugalmát bármivel megzavarni. Idegenek az istállóba kíséret nélkül nem léphetnek. Az istállók és a külső körlet rendben és tisztán tartása elsődlegesen a lóápolók feladata, ugyanakkor nem kötelesek a munkaköri leírásukon túlmutatóan mások után rendet rakni. Mindenki köteles tehát a tevékenységével összefüggésben felmerült szennyezések eltakarításáról, illetve rendetlenség megszüntetéséről önmaga gondoskodni LOVARDAREND 4

5 Az egyes istállókhoz tartozó felszerelési tárgyakat (vödör, lapát, seprű, talicska stb.) a használatot követően a helyükre vissza kell tenni.. A bokszok kitrágyázása, bealmolása, és a lovak takarmányozása kizárólag a lóápolók feladata és hatásköre. Az istállókba bekészített takarmányokat és alomszalmát rajtuk kívül más nem adagolhatja. Amennyiben a lovas, vagy a tulajdonos úgy érzi, hogy lovának ellátás a nem megfelelő, akkor azt a vezetőség felé kell jeleznie, hogy panaszának jogossága esetén intézkedni lehessen. A lovasok és a tulajdonosok az alkalmazott lóápolókat nem utasíthatják. Az istállóban nyugodt, határozott szavakkal hívjuk fel magunkra az általunk megközelítendő ló figyelmét, fontos, hogy csak akkor menjünk be hozzá, ha észrevett bennünket. Mozdulataink legyenek nyugodtak és határozottak. Soha ne kerüljünk hirtelen, közvetlenül a ló háta mögé. A lovak előkészítése a lovagláshoz (ápolás, nyergelés) elsősorban a boxban történjen, a folyosón való nyergelés csak abban az esetben megengedhető, ha ez senkit sem zavar a munkájában (lóápoló, többi lovas) azonban, ebben az esetben a lovas a lovat nem hagyhatja magára. A lovat felszerelve a boxban hagyni csak akkor lehet, ha a kantárszárat rögzítjük, hogy ne lépjen bele a ló; a hevedert pedig lazán kapcsoljuk be. Kötőféket a ló fején hagyni veszélyes (beakadhat), ezért tilos. Figyeljünk még a következőkre: ne hagyjuk a ló lábán a lábvédőt, munkafáslit, mert elszoríthatja a ló lábát, sántaságot okozhat! Lenyírt lóra ne felejtsük el visszatenni a takarót munka után. Mindig vigyázzunk, hogy ne hagyjunk a lovak által elérhető helyen semmilyen felszerelést, eszközt az istállóban, amely sérülést okozhat a lóban (pl. kés, olló, vödör, vasvilla, műanyag zacskó, stb.). Szintén ne hagyjunk semmilyen felszerelést a lovak, boxok közelében, mert a lovak ezeket megrághatják, összetaposhatják (pl. nyereg, kantár, pálca, kötőfék, takaró, stb.). A lovak patáját minden esetben kaparjuk ki a boxból való kivezetés előtt, ezzel segítve a lóápolók munkáját. Az istállóban a dohányzás szigorúan tilos! 4.2 Lovas pályák igénybevételének általános szabályai Lovagolni, lovat szabadon vagy kézen jártatni, futószárazni csak a Lovarda nyitvatartási ideje alatt szabad. Ez alól csak nagyon indokolt esetben (pl. kólikás ló) adhat a vezetőség felmentést. A Lovarda üzemeltetője törekszik arra, hogy mindenki számára elégséges lovaglási időt biztosítson. A lovas pályák időbeosztásával a különböző típusú lovas tevékenységek szabályozása a cél, mellyel az eltérő tudású és képzettségű lovasok tevékenysége időben és térben szétválasztható, annak érdekében, hogy a balesetveszélyes helyzetek elkerülhetővé váljanak. A beosztás betartása mindenkire nézve kötelező. A fedeles lovardák beosztása az 2. sz. mellékletben, a nyitott pályák beosztása a 3. sz. mellékletben, illetve a faliújságon kifüggesztve található. A lovas pályák használata során mindenki köteles fegyelmezetten viselkedni és tekintettel lenni a többi lovasra. A pályán mindig tartsuk be az alábbi lovardai kresz szabályokat: JOBB KEZEK TALÁLKOZNAK szembejövő lovas esetén, ha mindkettő azonos jármódban van. A KÖRÖN LOVAGLÓK - mindig a belső patanyomon haladnak, a többieket kívül elengedik. UGRÓK - előnyük van a síkon lovaglókkal szemben, általában a lovarda belső részét használják, a többiek a külső patanyomon maradnak. A MAGASABB JÁRMÓDBAN HALADÓK - használják a külső patanyomot, az alacsonyabb jármódban haladók beljebb tartsanak. Az osztályban lovaglókhoz kizárólag az edző engedélyével és az edző által vezényelt módon lehet csatlakozni. LOVARDAREND 5

6 Lóról esés esetén a lovat el kell engedni a lovas testi épsége érdekében. A szabadon lévő ló megfogása lóhátról tilos! Az azonos pályán tartózkodó többi lovas a járáson lépésben haladjon addig, amíg a szabadon lévő lovat megfogják. A ló megfogása elsősorban a lovat lovagoló lovas feladata, amennyiben a lovas erre nem képes, az edző feladata. A lovas pályákra a HELYET KÉREK kifejezést használva (jó hangosan és érthetően) és az ENGEDÉLY MEGADVA választ megvárva léphetünk be. Egyéni lovaglás a fedeles lovardában a beosztáshoz alkalmazkodva, a megfelelő időben lehetséges, a nyitott lovardában a nyitva tartási időben a szabályok betartásával lehet, oktatási időben fokozott figyelemmel a z osztályokra. Ne dolgozzunk (idomítsunk, ugrassunk stb.) úgy hogy ez a többiek munkavégzését zavarja. Futószárazni elsősorban az erre kijelölt helyen, ha az foglalt vagy közvetlen mellette oktatás zajlik és ezt zavarnánk, akkor az ugrópálya kivételével a többi pályán is lehet. Futószárazni csak akkor lehet a lovaspályán, ha az ott lovaglók beleegyezését megkaptuk és nem zavarjuk őket. Kezdő lovasok és futószáras oktatásban részesülő lovasok közelében szigorúan tilos futószárazni! Futószárazni kizárólag megfelelően felszerelt és kikötött lovat szabad Fedett lovardák A fedett lovardák a kinti pályákhoz képest zártabb, kisebb helyek, amelyek a lovak számára nagyobb elszigeteltséget jelentenek, így fokozottabban reagálhatnak a zajokra, egyéb ingerekre. A fedett lovardákban dohányozni, csikket eldobni szigorúan tilos. A talaj minőségének megóvása érdekében: - minden lovasnak össze kell s zednie lova trágyáját, közvetlenül a lovarda igénybevételét követően, - osztályban lovagláskor a lovak trágyáját folyamatosan szedni kell - a trágyázni készülő lovakkal lehetőség szerint meg kell állni, - a trágyakupacokat ki kell kerülni, - a fedett lovarda elhagyásakor a lovak patáját ki kell kaparni. Aki a talaj megóvásának érdekében hozott intézkedések ellen vét, alkalmanként Ft(azaz kétezer forint) bírságot köteles fizetni. Ez nem csak tettenérés esetén fizetendő, hanem elégséges ha tanú van rá, hogy a cselekmény idején a fedett lovardában tartózkodott. Ha az adott időben többen tartózkodtak a lovardában, és nem lehet eldönteni ki a szabálysértő, minden az adott időben ott tartózkodó lovas büntetést fizet. A kapuk különösen balesetveszélyes helyek, ezért különösen fontos, hogy ne lépjünk be sem lóval sem ló nélkül meglepetésszerűen az ajtón, mert ez balesetveszélyes ránk és a pályán lovaglók s zámára is. Belépés előtt kérjü nk helyet várjuk meg a választ, és haladéktalanul engedelmeskedjünk a bentről jövő parancsnak.( Várjál!, vagy Tessék bejönni! ) A választ kizárólag az edző, edző hiányában a kaput legjobban belátó, a kapuhoz legközelebb lovagló lovas jogosult megadni Nyitott lovarda Legyünk tekintettel arra, hogy a pályák mentén több olyan dolog van, ami elvonhatja a lovak figyelmét, megijesztheti őket (pl. a jártató gépen mozgó lovak, autók mozgása, zaja, szomszédos területen folyó munkálatok, munkagépek és ezek hangja, szék, korlát, akadály, sövény mögül hirtelen előbukkanó váratlan dolgok, pl. kutya). Erre gondoljunk akkor is, ha mi éppen nem lovagolunk! A vágtapálya különlegessége, hogy hosszú egyenes szakasz, amelyen könnyen megiramodik a ló. A lovak könnyen húzzák egymást, ilyenkor nagyobb távolságot kell tartani az előttünk lévőtől. A szembejövőktől ijedező lóval kerülendő a vágtapályán való lovaglás, mert a többieket is zavarja. Ugyanez vonatkozik a kezdő lovasokra is. A vágtapályán kettesével, hármasával (egymás mellett) sétálni szigorúan tilos. LOVARDAREND 6

7 4.2.3 Edzők A lovaglás veszélyes üzem, éppen ezért szigorú szabályai vannak, melyek megszegése súlyos balesetet okozhat, így a Lovardában folyó sporttevékenység biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos, hogy minden lovas betartsa a Lovardarendben foglalt szabályokat. A lovardai szabályok maradéktalan betartása szükségessé teszi, hogy bizonyos képzettségi szint alatt a lovasok kizárólag edző felügyelete mellett végezhessenek adott sporttevékenységet vagy annak bizonyos részeit (pl. ugróedzés szakmai felügyelete). Bértartók a bértói szerződés aláírásával egyidejűleg kötelesek jelezni, hogy edzővel vagy edző nélkül kívánnak lovagolni. Amennyiben a bértartó úgy nyilatkozik, hogy edző nélkül kíván lovagolni, de a Szakmai vezető úgy ítéli meg, hogy a lovas vagy a ló képzettsége és szakmai tudása ezt nem teszi lehetővé, személy re szabottan előírhatja, hogy egy adott lovas milyen tevékenység végzéséhez köteles edző jelenlétét biztosítani. Ezen rendelkezés be nem tartása a bértartói szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. A Kft. biztosítja, hogy a Lovarda szolgáltatásit igénybe vevő lovasok számára megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező edző álljon rendelkezésre. Bértartók a Kft.-vel szerződésben álló edzők szolgáltatásait az edzővel való egyedi megállapodás alapján vehetik igénybe. A Kft. biztosítja, hogy azon lovasok, akik a Kft.-vel szerződésben álló edzők szolgáltatásait veszik igénybe, nem kerülhetnek a pálya használat kapcsán előnyösebb helyzetbe, mint azon lovasok, akik egyedül vagy saját edzővel lovagolnak. Az edző mindenkor szakmai és erkölcsi felelősséggel tartozik tanítványai lovardában tanúsított viselkedéséért. Ezen felelősség nem korlátozódik kizárólag a lovaglással vagy a lóval való foglalatossággal töltött időre, hanem kiterjed a tanítványok Lovardában való általános viselkedésére is. Azon edzők, akiknek több tanítványa van, kötelesek a tanítványok munkáját olyan módon összehangolni, hogy az a többi lovas munkáját a lehető legkisebb mértékben zavarja vagy akadályozza. Különösen vonatkozik ez a szabály arra az esetre, amikor egy adott edző több tanítványának egy időben tart edzést (sík vagy ugró). Külsős edző igénybevétele kizárólag a Szakmai vezetővel történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Amennyiben egy adott edzővel szemben alapos indokkal szakmai kifogás merül fel, a Szakmai vezető egyes munka folyamatokra korlátozhatja vagy megtilthatja az adott személy edzői működését a Lovardában. Ebben az esetben, az edző szolgáltatásait igénybe vevő lovasok a Szakmai vezető döntését kötelesek teljes körűen elfogadni. Megélhetési célú edzői tevékenységet a Lovardában kizárólag megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező személyek folytathatnak. 4.3 A kiszolgáló helyiségekre vonatkozó szabályok Nyerges - bérlovarda felszerelései A nyerges tárolót a bérlovardában lovaglók használhatják. A tároló a bérlovarda idején kívül zárva tartandó, kulcsa a Kulcskezelésre és nyilvántartásra vonatkozó Szabályzatban foglaltak szerint a Kft alkalmazottai által hozzáférhető. A bérlovagoltatáshoz használt nyergek tárolására szolgáló helyiségben mindig tartsunk rendet, a nyergeket, kantárokat precízen tegyük a helyükre, mindig mossuk le a zablát használat után. A lóápoláshoz használt felszereléseket (kefék, rongyok) is tegyük vissza az adott ló zsákjába és a nyerges tárolóba, ezeket ne hagyjuk az istállóban. Ugyanez vonatkozik a lovarda által biztosított pálcára és fejvédő kobakokra is. LOVARDAREND 7

8 4.3.2 Nyerges bértartók szekrényei Saját felszerelések, saját láda, saját takarmány elhelyezésére megbeszélés szerint a bértartók részére kialakított nyerges tárolóban van mód (un. volt óvoda épület vagy hátsó nyerges tároló). Kérünk mindenkit, hogy a ládák számára fenntartott helyiségekben vigyázzon a rendre, tisztaságra, ne hagyja elöl a felszereléseit, tartsa zárva a ládáját. A nyitva hagyott tárolókból, ládákból eltűnt holmikért a Kft. nem vállal felelősséget Patkolda Patkolás és körmölés az istállón belül tűzvédelmi okok miatt csak a kijelölt helyen történhet. Patkolni a főistálló és a fedeles lovarda közötti udvaron a kijelölt helyen, a szalmától és minden gyúlékony anyagtól megfelelő távolságban lehet. A patkolást és körmölést követően az eltávolított pata/köröm-darabokat a patkolást végző kovácsnak össze kell szednie, a szerszámokat el kell tennie Patamosó Kérjük a használatot követően a patamosóból a trágyát eltakarítani (a lefolyó nem trágyagyűjtő hely) Jártatógép Mindenki csak saját felelősségére használhatja, fokozott figyelemmel azoknál a lovaknál, amelyek nem ismerik ezt a berendezést. A jármód meghatározása mindig a már bent lévő ló tulajdonosát illeti, a később betett lónál igazodni kell az elindított programhoz, vagy egyeztetni kell a többiekkel. A jártatógépet csak az használhatja, aki a kezeléséről tájékoztatást kapott a szakmai vezetőtől. A jártatógép a bértartók által naponta két alkalommal (reggel 8 és 10 óra, illetve délután 15 és 17 óra között) használható térítésmentesen. Kivételes esetben a létesítményvezető a fenti előírástól eltérően is engedélyt adhat. 4.4 A közösségi helyiségekre vonatkozó szabályok Öltözők A ruhákat, egyéb személyes holmikat ne hagyjuk őrizetlenül, bezárt szekrényben tartsuk őket a lovaglás alatt is. Vigyázzunk a rendre és tisztaságra, figyeljünk társainkra, ne zavarjunk másokat a viselkedésünkkel (káromkodás, hangoskodás, stb.). Öltöző használata csak a bezárt szekrényben hagyják a ruhákat és egyéb tárgyaikat, a Kft. nem vállal felelősséget a szabadon hagyott tárgyakért Klubhelyiség Klubszobát bárki használhatja, a tisztaságra és a rendre ügyelve. A klubszobában a dohányzás tilos Udvar, közlekedők, parkoló Személygépkocsival parkolni a lovarda területén kizárólag a kijelölt helyeken (a belső teret elválasztó mobil kapun kívül) lehet. A Lovarda területén megengedett maximális sebesség: 5 km/h. Lovunkat csak kantáron vagy kötőfékkel vezetve mozgassuk, ne engedjük őket szabadon, mert ez különösen veszélyes lehet a többi lóra, lovasra, egyéb látogató vendégekre. LOVARDAREND 8

9 Mindenkire vonatkozó szabály, hogy a trágyát el kell takarítania a lova után az udvarról, patamosóból, istálló-folyosóról, fedeles lovarda előteréből! Gépkocsival és biciklivel a lovarda területén mozogni és parkolni is csak a kijelölt helyen lehet, fokozott figyelemmel arra, hogy a lovak megijedhetnek az erős fékezéstől, hangos motorzajtól, ajtócsapkodástól. A Lovarda területére kutyát csak a Szakmai vezető külön engedélyével lehet behozni. A kutyák felügyeletéről tulajdonosaik kötelesek gondoskodni. Emberre, lóra, macskára vagy másik kutyára veszélyes eb a telepen nem tartózkodhat. A fedett és nyitott lovardák területére kutyát tilos bevinni, vagy beengedni. A lovaglás ideje alatt a tulajdonosok kötelesek kutyájuk elzárásáról, megkötéséről vagy más jellegű felügyeletéről gondoskodni. Azon ebek, melyek ezt nyugodtan nem tűrik, nyüszítéssel, csaholással vagy más módon a telep nyugalmát zavarják, a telepen nem tartózkodhatnak. Kutyája ürülékét minden tulajdonos köteles azonnal eltakarítani. 5. EGYÉB LOVARDAI SZABÁLYOK 5.1 Ló szabadon engedése, karámozás A fedett lovardában kizárólag felügyelet mellett lehet szabadon engedni a lovat akkor, amikor azt a beosztás szerint nem használják (lásd a beosztást). A nyitott lovardában kizárólag az erre kijelölt helyeken, a karámokban lehet, de csak a bérlovarda edzésidején kívül (lásd a Nyitott lovarda beosztását!) A lovas-pályákon lovat szabadon engedni tilos. Tilos lovat karámozni, ha ez zavarhatja a többieket. 5.2 Szabadon ugratás Szabadon ugratni a fedett lovardában csak előre egyeztetett időpontban lehet, ugratás után a talajt el kell gereblyézni, az akadályokat el kell pakolni. Ezen szabályok igazak a nyitott lovardára is. 5.3 Tereplovaglás Tereplovaglás a magánlótartóknak, a Szakmai vezetővel való egyeztetés után lehetséges Lószállítás (versenyre, pihentetésre történő szállítás) Mindenkinek kötelező bejelenteni, ha elszállítja a lovát, az indulás/érkezés időpontja, a tartózkodási hely megjelölésével. A távollét idejére esetlegesen szükséges takarmányt az indulás előtt 2 nappal kell igényelni a Szakmai vezetőtől. A lószállítás esetén a fel- és lepakolás a főistálló és a fedeles lovarda közötti területen történjen. A lószállítás idejét úgy kell megválasztani, hogy a pakolással járó hangoskodás ne zavarjon senkit. LOVARDAREND 9

10 6. BÉRTARTÓKRA VONATKOZÓ S ZABÁLYOK A bértartói megállapodás aláírásával a bértartók elis merik, hogy a Lovardarendet magukra nézve teljesköűen kötelezőnek is merik el. A bértartók a Lovardarend be nem tartásából eredő károkért ideértve a gondatlan károkozás esetét is - teljes körű anyagi felelősséggel tartoznak. Minden bértartónak azonos jogai vannak a Lovarda használat és a szolgáltatások igénybe vétele kapcsán, függetlenül a Lovardában tartott lovak számától vagy a bértartói jogviszony fennállásának hosszától, a bértartó képzettségétől stb.. A bértartónak a bértartói megállapodás megkötésekor át kell adnia a lóútlevelet a Szakmai vezető részére a tulajdonjog és a ló megfelelő egészségi állapotának igazolása céljából. A lóútlevelet a ló tartózkodási helyén kell őrizni (lehetőség van a Kft. páncélszekrényében történő tárolásra, vagy a bértartó saját nyerges szekrényében). A bértartónak meg kell adnia telefoni elérhetőségét (amelyet az állatorvos nevével és telefonszámával együtt a lovarda személyzete a boxajtón kívül, jól látható helyen elhelyez) annak érdekében, hogy bármilyen probléma esetén a legrövidebb időn belül lehessen értesíteni. Takarmányozási kérdésekben egyeztetni kell a Szakmai vezetővel, változtatási igény esetén is szintén a Szakmai vezetőnek kell jelezni. Egyénileg senki nem adhat zabot, szénát a lónak, ez kizárólag a lóápolók feladata. Az állatorvos személyét illetően a Szakmai vezetővel kell egyeztetni, az orvos nevét és elérhetőségét (telefonszám) szintén meg kell adni. Ha a tulajdonoson kívül más is lovagolhatja a lovát, ezt jelezni kell a bértartói megállapodásban és szintén egyeztetni szükséges a Szakmai vezetővel a lovasok személyét illetően. A bértartó saját lován bérlovardai tevékenységet nem folytathat. 10. BALES ET ES ETÉN KÖVETENDŐ MAGATARTÁS Baleset esetén a lovasnak vagy társainak azonnal tájékoztatnia kell a Szakmai vezetőt vagy az edzőt. A lovas állapotától függően a Szakmai vezető vagy edző dönti el, hogy kell-e mentőt vagy orvost hívni. A baleseti jegyzőkönyvet akkor is fel kell venni, ha a lovasnak szemmel láthatóan nincsen sérülése. A balesetet szenvedett lovast mindenféleképpen orvoshoz kell irányítani, ennek megtörténtét a baleseti jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A balesetet szenvedett lovasnak (kiskorú esetén a szüleinek) a jegyzőkönyvet alá kell írnia. Amennyiben komolyabb sérülés történt és mentőt kell hívni, a Kft. ügyvezetőjét is haladéktalanul értesíteni kell, hogy a biztosítóval még aznap fel tudja venni a kapcsolatot. A fejsérülések elkerülésének érdekében mindig hordjunk kobakot! Kiskorú lovas a Lovardában kizárólag kobak ban lovagolhat. Ha velünk történik baleset: Őrizzük meg nyugalmunkat és lélegezzünk mélyeket Ha tudunk, álljunk fel azonnal és menjünk védett helyre és várjunk addig, amíg bizto san jól érezzük magunkat. Ha nem tudunk felkelni, maradjunk fekve mozdulatlanul, várjuk LOVARDAREND 10

11 meg a segítséget, és fogadjuk meg az utasításait! A panaszokat azonnal el kell mondani, hogy megfelelő segítséget hívhassunk (a hiszti és a panaszok bagatellizálása egyaránt kerülendő). Ha mással történik baleset: Azonnal menjünk oda segíteni. Az oktató, vagy a rangidős lovas veszi kézbe az irányítást. Az ő utasításait kövessük! Legelső feladat a sérülttel való foglalkozás, második az elszabadult ló befogása, hogy megelőzzük a további baleseteket, majd segélykérés telepvezetőtől és munkatársaitól, ill. a mentőktől. 11. ZÁRÓ RENDELKEZÉS EK A jelen Lovardarend visszavonásig érvényes és a Lovarda igénybe vételének és a Lovardában való tartózkodásnak a kötelezően betartandó szabályait tartalmazza. A Lovarda lovardarendjének összeállítása a zavartalan üzemelés és a civilizált működés feltételeinek figyelembevételével történt, hogy az intézmény területén lehetőleg mindenki maximálisan jól és biztonságban érezhesse magát. Éppen ezért a mindenkori lovardarend betartása mindenki számára kötelező. A Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a Lovardarendet időről időre aktualizálja és egyoldalúan módosítsa, azonban erről a Lovarda szolgáltatásait igénybe vevő személyeket köteles megfelelő időben hirdetmény útján tájékoztatni. Budapest, november Pasaréti Lovas Hagyományőrző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Mellékletek: 1.) Bértartói szerződés 2.) Fedeles lovarda rendje 3.) Nyitott lovardák rendje LOVARDAREND 11

PALLAGLOVARDA Debrecen-Pallag, Mezőgazdász u. 8. info@pallaglovarda.hu www.pallaglovarda.hu 52/368-090

PALLAGLOVARDA Debrecen-Pallag, Mezőgazdász u. 8. info@pallaglovarda.hu www.pallaglovarda.hu 52/368-090 HÁZIREND PALLAGLOVARDA 2014 A Pallaglovarda házirendjének alapvető célja, hogy meghatározza a Lovarda gördülékeny, problémamentes működését annak érdekében, hogy minden a lovarda területén tartózkodó,

Részletesebben

BÉRTARTÁSI SZERZŐDÉS

BÉRTARTÁSI SZERZŐDÉS Bellandor Lovasközpont LK Páty Jenei dülő H 2071 Tel.: +36-1-2001191 LOGO BÉRTARTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött a BELLANDOR Kft. mint a lovasközpont üzemeltetője - továbbiakban LK Másrészről Neve: Lakcim:

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE HÁZIREND 2016. A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE Ezen dokumentum az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentáció mellékletét képezi Az Intézmény legfontosabb adatai: Megnevezése:

Részletesebben

HÁZIREND A KECSKEMÉTI ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS CSÚSZDAPARK ÜZEMELTETŐJE: HÍRÖS SPORT NONPROFIT KFT. 6000. KECSKEMÉT OLIMPIA U. 1/A

HÁZIREND A KECSKEMÉTI ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS CSÚSZDAPARK ÜZEMELTETŐJE: HÍRÖS SPORT NONPROFIT KFT. 6000. KECSKEMÉT OLIMPIA U. 1/A HÁZIREND A KECSKEMÉTI ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS CSÚSZDAPARK ÜZEMELTETŐJE: HÍRÖS SPORT NONPROFIT KFT. 6000. KECSKEMÉT OLIMPIA U. 1/A 1) A Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark (továbbiakban: Élményfürdő) igénybevétele

Részletesebben

LÓTARTÁSI, PÁLYAHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

LÓTARTÁSI, PÁLYAHASZNÁLATI SZERZŐDÉS LÓTARTÁSI, PÁLYAHASZNÁLATI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Százszorszép Lovas Központ kft Székhelye: Adószáma: Számlaszáma: Mint megbízott, továbbiakban Megbízott, valamint Név: cím/székhely: Adóazonosító

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

Marcalvárosi Extrémsport Pálya 9024 Győr, Orgona utca HÁZIREND

Marcalvárosi Extrémsport Pálya 9024 Győr, Orgona utca HÁZIREND Marcalvárosi Extrémsport Pálya 9024 Győr, Orgona utca HÁZIREND A pályát az alábbi szabályok betartásával lehet igénybe venni: 1) A pálya üzemeltetője az Utcai Sportok Egyesülete. Kapcsolattartó személy,

Részletesebben

GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016.

GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016. GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016. Preambulum Az Egyetemi Gólyatábor célja, hogy lehetőséget teremtsen az Egyetemre felvételt nyert, de az adott szakra még be nem iratkozott személyek (továbbiakban:

Részletesebben

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE ELŐTERJESZTÉS 2016. MÁJUS 10. VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT. BEVEZETŐ Az alábbi használati rend a Kolozsvári utcai sportcentrumban megvalósult nagy műfüves

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

MIKLÓSSY JÁNOS SPORTKÖZPONT

MIKLÓSSY JÁNOS SPORTKÖZPONT MIKLÓSSY JÁNOS SPORTKÖZPONT Házirend 2016. JANUÁR 4. MIKLÓSSY JÁNOS SPORTKÖZPONT 6090 Kunszentmiklós Szent Erzsébet tér 5. Pf. 17. Tel.:76/351-255 Tel./Fax.: 76/550-223 Tartalom Tartalom... 1 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Házirend. Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket vendégházunkban, Nádudvaron. Kérjük olvassák el az alábbi sorokat.

Házirend. Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket vendégházunkban, Nádudvaron. Kérjük olvassák el az alábbi sorokat. Házirend Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket vendégházunkban, Nádudvaron. Kérjük olvassák el az alábbi sorokat. Pihenésük kellemessé tétele és az Önök után érkező vendégek megtisztelése érdekében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! Belső ellenőri vizsgálat folyt le 2014. évben.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére. 2013. április 4. és 2013. április 17. között

T Á J É K O Z T A T Ó a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére. 2013. április 4. és 2013. április 17. között T Á J É K O Z T A T Ó a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére Construma, Hungarotherm, OtthonDesign és Urbicon kiállítások során alkalmazott behajtási- és parkolási rendről 2013. április 4. és 2013.

Részletesebben

A csoportot képviselő, illetve kiskorú látogatókat kísérő személy nyilatkozata. Anyja neve:... Születési hely és idő:...

A csoportot képviselő, illetve kiskorú látogatókat kísérő személy nyilatkozata. Anyja neve:... Születési hely és idő:... A csoportot képviselő, illetve kiskorú látogatókat kísérő személy nyilatkozata a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) kecskeméti gyárában történő gyárlátogatáson önkéntes

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

LOVAS SZAKKÖR TANMENET

LOVAS SZAKKÖR TANMENET LOVAS SZAKKÖR TANMENET Lovas szakkör: A szakköri forma 1-4. osztályosok részére elérhető. A kezdők, középhaladók és a haladók részére külön tanmenet áll rendelkezésre így figyelembe vesszük és összehangoljuk

Részletesebben

DÉKÁNI A KECSKEMÉTIK GAMF KARK FŐISKOLA UTASÍTÁS SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1.

DÉKÁNI A KECSKEMÉTIK GAMF KARK FŐISKOLA UTASÍTÁS SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1. DÉKÁNI UTASÍTÁS A KECSKEMÉTIK FŐISKOLA K SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG AZONOSÍTÓ: DU 6/2012 IKTATÓ SZÁM: GDH-1-48/2012

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS A Balatonudvari Fizető Strand rendjéről és szolgáltatásairól Üdvözöljük Önöket a Balatonudvari Fizető Strandfürdő Vendégeiként! STRANDUNK FIZETŐ STRAND! Üzemeltető és tulajdonos:

Részletesebben

A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 1. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép.

A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 1. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép. Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (VII.25) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Ziegler Teréz igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-től visszavonásig

Részletesebben

ForceNOW! Cross- funkcionális edzőterem HÁZIREND

ForceNOW! Cross- funkcionális edzőterem HÁZIREND ForceNOW! Cross- funkcionális edzőterem HÁZIREND Edzőterem elnevezése: ForceNOW! Cross-funkcionális edzőterem Rövid megnevezés: ForceNOW! Gym Címe: 1146 Budapest 14. kerület Thököly út 164. Telefonszám:

Részletesebben

PIACI HÁZIREND, BELÉPTETÉSI REND, PARKOLÁSI REND

PIACI HÁZIREND, BELÉPTETÉSI REND, PARKOLÁSI REND PIACI HÁZIREND, BELÉPTETÉSI REND, PARKOLÁSI REND Érvényes: 2016. május 1. napjától Az Üzemeltető a Piac Házirendjét a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai alapján

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Mátészalka, 2012.március 30. Jóváhagyta: Papp Lászlóné igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje.

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje 2007/08-as tanév A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. 2 1.A házirend

Részletesebben

Amennyiben a Marczibányi Sportcentrum területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására re

Amennyiben a Marczibányi Sportcentrum területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására re A Marczibányi Sportcentrum területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Marczibányi Sportcentrum használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

Dunaújváros PASE Házirend

Dunaújváros PASE Házirend Dunaújváros PASE Házirend Általános alapelvek Ez a Házirend a Dunaújváros PASE szakmai működésének szabályozó dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, melynek mértékét az egyesület

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

SZENTENDREI RÉGI MŰVÉSZTELEP H Á Z I R E N D. 1.2. A házirend annak keltétől kezdődően lép hatályba határozatlan időre.

SZENTENDREI RÉGI MŰVÉSZTELEP H Á Z I R E N D. 1.2. A házirend annak keltétől kezdődően lép hatályba határozatlan időre. 1 SZENTENDREI RÉGI MŰVÉSZTELEP H Á Z I R E N D A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) továbbiakban MANK - az alábbiakban állapítja meg a Szentendrei

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén a KRESZ előírásai érvényesek, a maximális megengedett legnagyobb sebesség 20 km/óra.

A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén a KRESZ előírásai érvényesek, a maximális megengedett legnagyobb sebesség 20 km/óra. T Á J É K O Z T A T Ó a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére az Utazás, Boat Show, Karaván Szalon kiállítások ideje alkalmazott behajtási- és parkolási rendről A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1 PARKOLÁSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA A Parkolási Szabályzat hatálya területileg kiterjed a Napfényfürdő által üzemeltetett valamennyi parkolóra. A Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Fonyód, 2012. április 1. Jóváhagyta: Bántó Zsuzsanna Igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzata Egészségforrás Tornacsarnokának Használati Szabályzata

Dunaalmás Község Önkormányzata Egészségforrás Tornacsarnokának Használati Szabályzata Dunaalmás Község Önkormányzata Egészségforrás Tornacsarnokának Használati Szabályzata Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egészségforrás Tornacsarnok használati szabályzatát az alábbiakban

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

II. Tisza-tavi Horgász Tábor. Házirend

II. Tisza-tavi Horgász Tábor. Házirend II. Tisza-tavi Horgász Tábor Házirend 1. A HÁZIREND MEGHATÁROZÁSA, CÉLJA, HATÁLYA, MEGISMERÉSE 1.1 A házirend a poroszlói Horgász Tábor, továbbiakban: tábor, működésének és igénybevételének rendjét tartalmazza

Részletesebben

Vagyonvédelmi Szabályzat

Vagyonvédelmi Szabályzat MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Vagyonvédelmi Szabályzat Összeállította és jóváhagyásra előterjesztette: Sopron, 2013. június 14. Tóth Márta gazdasági igazgató Jóváhagyom:

Részletesebben

1. Alapelvek a közlekedésben

1. Alapelvek a közlekedésben 1. Alapelvek a közlekedésben 1. Mit jelent a közlekedésben a bizalmi elv? a) Számíthat arra, hogy a KRESZ minden helyzetben és helyen pontosan szabályozza a közlekedésben részt vevők jogait és kötelességeit.

Részletesebben

KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE

KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE Biatorbágy Város Önkormányzata által, a Viadukt Sport Egyesület jóvoltából és támogatásával, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó 2009 a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére a behajtási- és parkolási lehetőségekről

T Á J É K O Z T A T Ó 2009 a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére a behajtási- és parkolási lehetőségekről T Á J É K O Z T A T Ó 2009 a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére a behajtási- és parkolási lehetőségekről A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén a KRESZ előírásai érvényesek, a maximális

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe:

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe: Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. Telephely címe: 1146

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

- A parkoló elhagyása során a személyzet a járművek elviteléhez való jogosultságot ellenőrzi.

- A parkoló elhagyása során a személyzet a járművek elviteléhez való jogosultságot ellenőrzi. EFOTT KÖZÖSSÉGI AUTÓ PARKOLÁSI SZABÁLYZAT - A parkolón belüli gépjárműmozgást a parkoló személyzete segíti. A járműveket a személyzet utasításai alapján kell elhelyezni, azonban irányítás hiányában is

Részletesebben

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03.

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03. A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. január 03. A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium e szabályzattal az intézmény

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA Országos Polgárőr Szövetség SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 2016. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012. MÁRCIUS 23-AI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL MÓDOSÍTVA: AZ OPSZ 2016. FEBRUÁR 19-EI ELNÖKSÉGI

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális Otthoni Telephelye Kőkút-Gyöngyöspuszta, Gyöngyöspuszta 1. H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Jóváhagyta:

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola 2886 Réde, és Kollégium SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Réde, 2013. szeptember Jóváhagyta: Volf Árpád intézményvezető Városközponti

Részletesebben

GYULAI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKI JOGKÖRBEN ELJÁRÓ ELNÖKHELYETTESE 5700 Gyula, Béke sugárút 38. Pf. 49. Telefon/Fax: (66) 463-037

GYULAI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKI JOGKÖRBEN ELJÁRÓ ELNÖKHELYETTESE 5700 Gyula, Béke sugárút 38. Pf. 49. Telefon/Fax: (66) 463-037 GYULAI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKI JOGKÖRBEN ELJÁRÓ ELNÖKHELYETTESE 5700 Gyula, Béke sugárút 38. Pf. 49. Telefon/Fax: (66) 463-037 2015.El.I.D.2.11. szám SZABÁLYZAT A GYULAI TÖRVÉNYSZÉK ÉS A GYULAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola Csomád OM azonosító: 032413 HÁZIREND 2010. Elfogadva 81/2010 (XI.22.) képviselő testületi határozattal.

Esztergály Mihály Általános Iskola Csomád OM azonosító: 032413 HÁZIREND 2010. Elfogadva 81/2010 (XI.22.) képviselő testületi határozattal. Esztergály Mihály Általános Iskola Csomád OM azonosító: 032413 HÁZIREND 2010. Elfogadva 81/2010 (XI.22.) képviselő testületi határozattal. 1 Tartalomjegyzék 1. Házirend célja és feladata... 2 2. Házirend

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT. Parkolás:

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT. Parkolás: PARKOLÁSI SZABÁLYZAT Parkolás: - A parkolón belüli gépjárműmozgást a parkoló személyzete segíti. A járműveket a személyzet utasításai alapján kell elhelyezni, azonban irányítás hiányában is úgy, hogy a

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (hatályos 2015. november 01. napjától) I. Bevezető rendelkezések Eltérő írásbeli megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak

Részletesebben

HÁZIREND FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA. Bevezető rész. A Házirend a záradékban megadott időponttól lép életbe.

HÁZIREND FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA. Bevezető rész. A Házirend a záradékban megadott időponttól lép életbe. II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON HÁZIREND A GYERMEKOTTHON UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁSÁBAN RÉSZESÜLŐ FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA Bevezető rész Az intézmény vezetősége, nevelőtestülete, valamennyi felnőtt dolgozója,

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁSI SZABÁLYZAT LEHEL CSARNOK 1134 Budapest, Váci út 9-15. 1. A parkolási szabályzat hatálya Jelen parkolási rend területi hatálya kiterjed a 1134 Budapest, Váci út 9-15. alatt működő Lehel Csarnok

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

Német lovas vizsgák (RA) Lovaglás tanulása kis lépésekben

Német lovas vizsgák (RA) Lovaglás tanulása kis lépésekben Német lovas vizsgák (RA) Lovaglás tanulása kis lépésekben Fordította: Kövy András Eredmények RA Arany Vizsga vagy eredmények RA 1 Díjlovaglás RA 1 RA 1 Ugratás RA 1 Eredmények Vizsga vagy Eredmények RA

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

ETIKETT, WELLNESS HÁZIREND

ETIKETT, WELLNESS HÁZIREND ETIKETT, WELLNESS HÁZIREND Az ön kikapcsolódása és kényelme a mi elsődleges célunk. Ezért tisztelettel kérjük, hogy a következő szabályokat tartsa be a wellness egész területén: Magánélet A Stáció Wellness

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

s z a b á l y z a t o t

s z a b á l y z a t o t Keszthelyi Városi Bíróság Elnöke 2012.El.II.B.3. szám. A Keszthelyi Városi Bíróság Elnökének 1/2012. számú szabályzata a bírósági épületben tartózkodás szabályairól és a bírósági épület rendje fenntartásának

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE ELŐTERJESZTÉS 2016. MÁJUS 10. VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT. BEVEZETŐ Az alábbi használati rend a Kolozsvári utcai sportcentrumban megvalósult nagy műfüves, rekortán

Részletesebben