AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI"

Átírás

1 SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése Az emberi erőforrás megközelítése Az emberi erőforrás sajátosságai Az emberi erőforrás menedzsment és a társadalom A társadalmi értékrend és hatásai Az emberi erőforrás menedzsment és a szervezet A szervezeti kultúra A szervezet sikere Az emberi erőforrás menedzsment feladata, szerepe, célja Az emberi erőforrás menedzsment eredményei Az emberi erőforrás menedzsment meghatározó tényezői Az emberi erőforrás menedzsment modellje Az emberi erőforrás menedzsment fogalma Az emberi erőforrás menedzsment fejlődése Az emberi erőforrás menedzsment kialakulása, története A történelmi fejlődés szakaszai Az ipari forradalom utáni változások Angliában A fejlődés szakaszai Amerikában Magyarországi történeti jellemzők Személyzeti menedzsment-emberi erőforrás menedzsment - stratégiai emberi erőforrás menedzsment Személyzeti adminisztráció, személyzeti menedzsment Az emberi erőforrás menedzsment felé való fordulás 40 2

3 A személyzeti menedzsment és az emberi erőforrás menedzsment összehasonlítása A stratégiai emberi erőforrás menedzsment Az emberi erőforrás menedzsment és a stratégiai emberi erőforrás menedzsment összehasonlítása Az emberi erőforrás menedzsment elméletei Menedzsment irányzatok, iskolák A klasszikus irányzat és képviselői Az emberközpontú irányzat Az emberi viszonyok tana A szervezeti magatartástudomány A klasszikus irányzat és az emberközpontú irányzat összehasonlítása Az integrációs szemléletű irányzat Az emberi erőforrás menedzsment elméletének hazai vonatkozásai Új kihívások az emberi erőforrás menedzsment területén 61 Irodalomjegyzék 63 3

4 Bevezetés Emberi erőforrás menedzsment (EEM), humán erőforrás menedzsment (HEM), stratégiai emberi erőforrás menedzsment (SEEM). Hangzatos, divatos kifejezések. Valamilyen elképzelése, sejtése, sokunknak van arról, hogy mit is jelenthetnek. Az általánosság keretei között maradva, a kifejezések pontosítására tett szándékok gondolataiban meghatározóak lennének azok, amelyek a klasszikus, hagyományos személyzetis munkakörhöz kapcsolódnak, s amelyek, mint egy rendszerező közös ismérv, összekapcsolnák a kifejezések tartalmi jegyeit. Talán azt sem túlzás állítani, hogy munkahelyi első számú vezetők között is szép számban vannak még, akik hasonló módon látnak, gondolkodnak s irányítanak. Vagyis számukra a HR 1 nem más, mint egy nagyon fontos adminisztratív terület. Persze ettől még lehetnek eredményes, jó vezetők. Egy ideig. Hosszútávon azonban meggyőződésem, hogy nem. Mert napjainkban már azok a szervezetek bizonyulnak sikeresnek, amelyek gyorsan, rugalmasan tudnak reagálni a társadalom és a gazdaság változásira, kihívásaira. Ennek pedig egyik alapfeltétele, hogy a változásokat követő, átlátó, sőt esetenként azokra akár befolyással is ható emberek alkossák a szervezetet. Emberek, akik nem csupán termelési tényezők, hanem tudásuk, magatartásuk végtelen kombinációjának lehetőségével és sokszínűségével, meghatározó fontosságú építőkövei a társadalomnak, s benne minden szervezetnek is. 1 HR = az angol Human Resources, az emberi erőforrás rövidítése. 4

5 Emberek, akikről Ulrich Beck a Rizikótársadalom című könyvében így vélekedik 2 : Az önmegvalósítást keresve az emberek turisztikai katalógusok nyomán bejárják a világ minden sarkát. Széttörik a legjobb házasságokat és gyors egymásutánban egyre újabb kapcsolatokba bocsátkoznak bele. Átképzik magukat. Fogynak. Kocognak. Egyik terápia csoporttól a másikig támolyognak. Az önmegvalósítás céljától megszállottan kitépik magukat az anyaföldből, hogy megnézzék, gyökereik valóban egészségesek-e? Korunk jellemző életérzése mindez. Keressük az önmegvalósítás lehetőségét labilis, a politika mindenhatóságának súlya által tükröződő féligazságok vetületében. Keressük a stabilitást akkor, amikor minden a piacosodott környezet szűrőjén keresztül jut el hozzánk. Egy életút során, viszonylag szűk időintervallumokon belül, egymástól élesen eltérő értékrend módosulások hatnak ránk, befolyásolják lehetőségeinket, véleményünket, igazságérzetünket, cselekedeteinket. Gondoljunk hazánkra, ahol két évtizeddel ezelőtt még, a szocialista társadalom keretei között, egy párthoz, s annak ideológiájához való kötődés viszonyítási rendszerében működött az ország. A szakmai kompetencia, az idegen nyelv ismerete csak említés szintjén számított. Mindenki dolgozott, ismeretlen életérzés volt a munkanélküliség. Ezt követő néhány éven belül, a társadalmi rendszer változásával, a munkaerőpiac valódi piaci jelleget öltött. Kialakult a munkanélküliség, megjelent a létbizonytalanság. Az elhelyezkedés szempontjából pedig előtérbe került a nyelvismeret, az informatika, a szakirányú diploma. Majd eltelt újabb néhány év, megjelentek a külföldi vállalatok. 2 Forrás: Forintos Klára: A humán erőforrás fejlesztésének lehetőségei a mai magyar társadalom értékeinek tükrében: Különös tekintettel az interperszonális kapcsolatokban megjelenő kommunikációs csatornákra. In: Tudásmenedzsment évf. 1.szám 34.o. (Beck U Risikogesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp nyomán) 5

6 Máris azt tapasztaltuk, hogy a hangsúly a végzettségen túl, esetenként azt megelőzően, a több idegen nyelv tudásán, az önálló munkán van. Nem beszélve a kreativitásról, a magas szintű számítógépes felhasználói ismeretről, a kiváló kommunikációs képességről. Vagyis alig húsz év alatt jelentősen megváltozott a társadalom, a politika, a gazdaság. Mindez egyrészt újabb és újabb kihívásokat jelentett a társadalom tagjai, az emberek számára, másrészt ugyanakkor felhívta a figyelmet az emberre, az emberi erőforrásra, s annak fontosságára. Nem véletlen, hogy Magyarországon az 1990-es évek előtt szinte ismeretlen fogalom volt az emberi erőforrás, s annak fejlesztése. Az egyenértékűség szürke skálája és mércéje, nem a valódi értékek alapján mért. A szervezetek hatékonysága nem az emberek teljesítményének a függvénye volt, hanem politikai döntések adta lehetőségeké. Megváltozott a társadalom, módosult a gazdaság, változtak a szervezetek, az emberek. Új értékek, elvárások, kihívások rendszere jelent meg a munka világában. Fontossá vált a szakképzett, megfelelő kompetenciákkal rendelkező és felruházott munkaerő, fontossá vált az ember, mint erőforrás. Így azok is, akik hozzáértő módon, a szervezet menedzsmentjében megfelelő helyen törődnek, foglakoznak velük. Munkámban az előzőek okán - az emberi erőforrás menedzsment általános kérdéseit, fejlődését és fontosabb elméleteit kívánom ismertetni. Törekedve arra, hogy a téma általános kereteit túllépve, egyéni következtetések rendszerébe ágyazva fejtsem ki egy-egy rész tartalmát, mondandóját. Mindezt szakirodalomban, szakcikkekben olvasottak felhasználásával, rendszerezésével és összevetésével építkezve igyekszem megtenni. Célom, hogy igazoljam, az ember tudása, képessége egyre fontosabb feltétele a szervezet eredményességének, sikerének, a hatékony emberi erőforrás menedzsment pedig a szervezet versenyképességének meghatározó forrása. 6

7 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdései Az emberi erőforrás menedzsment a személyügyi menedzsment körszerű megközelítése. A szervezet dolgozóit erőforrásnak tekinti, amelyet úgy kell hatékonyan használni, hogy ezzel versenyelőnyt biztosítson a szervezetnek. A kifejezés előző - nem fogalmi értékű meghatározásából kiindulva a fejezetben az emberi erőforrás általános megközelítésével, sajátosságaival foglakozom. Hangsúlyozva az emberi erőforrás és a társadalom, illetve az emberi erőforrás és a szervezet kapcsolatát. Majd a feladatok és célok rendszerében az emberi erőforrás menedzsment eredményeit ismertetem, eljutva annak fogalmi meghatározásáig Az emberi erőforrás menedzsment megközelítése A gazdasági egységek vezetői a vállalati erőforrások 4M modellje (1.1.ábra) kombinációjával taktikáznak. Tudják, hogy a pénz, az emberi erőforrások, a gyártási módszerek és a piac segítségével lehet a termékeket, a szolgáltatásokat előállítani és értékesíteni Ábra. A vállalati erőforrások 4M modellje 3 3 Forrás: Karoliny Mártonné, Farkas Ferenc, Poór József, László Gyula: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, 24. o 1.2. fejezet. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó KFt. Budapest,

8 A négy elem között nehéz fontossági sorrendet tenni. A pénzügyesek helyesen gondolják, hogy az anyagi forrás a kiinduló pontja mindennek, a termelésben résztvevők jól látják, hogy produktumuk nélkül nincs mit értékesíteni, a piaccal törődő munkatársak pedig joggal állítják, hogy nélkülük nem lehet a terméket eladni. No és az emberi erőforrás menedzsment? Egy közös építő elem, egy híd. A szervezet elvárásaihoz alkalmazkodva összehangolja a látszólag néha ellentmondásban lévő, ám egy közös cél értékrendjében megfogalmazható részérdekek együttesét. S ha teszi mindezt hozzáértő módon, a szervezet vezetési hiarerchiájában az őt megillető helyen, s ebből adódó lehetőségek mentén, akkor pedig a szervezet sikerének egyik záloga lehet Az emberi erőforrás sajátosságai Az emberi erőforrás a munkaerőpiacon jelenik meg. A munkavállalók jelentik a piac kínálati oldalát, míg a munkáltatók a keresleti oldalt. Ebből adódóan a klasszikus piaci jellemzők is hatnak rá. Más, egyéb tulajdonságai miatt teljesítménykínálata van, kapacitása adott - pedig egyéb erőforrásokkal is mutatnak hasonlóságot. Ugyanakkor nyilvánvalóan az ember nem pusztán gép, vagy pénzforrás. Igaz, a munka világának történetében voltak olyan elméletek - gép analógia, egyszerű termelési tényező elve amikor technikai eszközként, a földdel, a tőkével egyenértékű termelési tényezőként kezelték a munkaerőt. Az ember munkája során gondolkodik, döntéseket hoz. Még akkor is, amikor viszonylag egyszerűbb, mechanikus, automatikus feladatokat lát el. A futószalag mellett dolgozó betanított munkás, a karbantartó szerelő döntéseivel befolyásolja saját teljesítményét. 8

9 Így az egész szervezet eredményességére hatással van. A tervező mérnök, a termelésirányító, döntések hálózatán építkezve dolgozik, hat a szervezet teljesítményére. Döntést hoz a munkavállaló akkor is, amikor elégedetlenségének hangot adva, vagy éppen életkörülményeinek megváltozása miatt, elhagyja a munkahelyet. (Teheti ezt azért is, mert nem tulajdona a szervezetnek.) Az emberi erőforrás specifikuma tehát, hogy döntéseket hoz. Ezért mobil erőforrásként jelenik meg a szervezetben és hatással, befolyással van annak eredményességére is. Az emberi erőforrás növeli a szervezet értékét. Munkájával hozzájárul annak teljesítményéhez úgy, hogy a rendelkezésre álló erőforrások között, nem képezi a saját tőke részét. Vagyis az előzőekben említett kiegészítéssel az emberi erőforrás nem tulajdona a szervezetnek. A szervezet életpályája, az indulástól a stabilitás fázisáig, az azt követő hanyatlás, vagy megújulás ciklusáig, emberek életpályája, története is. Az ember mindig képes új ötlettel előállni, problémákat, gondokat kezelni, rangsorolni, megoldani. Az ember, ha kell, megújul, s megújulhat tőle a szervezet is. Kreatív, újszerű ötleteivel, megoldásaival, motiváltságával, a szervezet változásainak, fejlődésének, s így a szervezet teljesítményének meghatározó erőforrása. Az emberi erőforrás speciális jellemzője tehát az is, hogy mindig képes a megújulásra, azaz innovatív. Egy adott időpontban, adott kapacitással rendelkező erőforrást, amennyiben az technikai vagy anyagi eredetű, bármikor felhasználhatunk, működtethetünk, bekapcsolhatunk. Ugyanolyan hatásfokkal működik. Az emberi erőforrás viszont nem tartalékolható. A fel nem használt erőforrás kapacitását nem lehet máskor igénybe venni, mert az egyszerűen elvész. 9

10 Az emberi erőforrás általános megközelítésekor tehát mindenképpen figyelemmel kell lenni arra a sajátos tulajdonságára is, hogy az nem raktározható. Az ember képes arra, hogy hosszú élet cikluson keresztül, tartósan, ugyanolyan vagy éppen javuló hatékonysággal segítse a szervezet munkáját. Az emberi erőforrás tehát azoktól az erőforrásoktól eltérően, amelyek az alkalmazásuk során idővel elfogynak, elhasználódnak hosszú távon a szervezet rendelkezésére áll, s teszi ezt úgy, hogy közben felhasználásának hatékonysága folyamatosan javítható, fokozható. Az emberi erőforrás így egy olyan tartós erőforrás is, amely hosszú élet cikluson keresztül, javuló hatékonysággal járul hozzá a szervezet eredményességéhez. Az emberi erőforrás sajátos jegyei tehát, - követve a klasszikus megközelítés gondolatmenetét a döntéshozó és innovációs képessége, a tartóssága, valamint az, hogy nem képezi a szervezet tulajdonát és nem tartalékolható, raktározható. A sajátosság, specifikum, a hasonlóaktól való megkülönbözetést segítve csak az adott, vizsgált dologra vonatkozó jellemzőket határozza meg. Ezt elfogadva, s kiegészítve az előző rendszerezés logikáját, az emberi erőforrás speciális tulajdonságának tartom az emberi intelligenciát. Nem az intellektuális tőke amely, John Kenneth Galbraith 4 rendszerezése alapján a szellemi tevékenységek és a tudás, s a képesség összegződéséből adódóan magában foglalja a humán tőkét, a kapcsolati tőkét és szervezeti tőkét - megközelítésének szemszögéből. Hanem mint az emberre, az emberi erőforrásra jellemző, s annak alkalmazása során folyamatosan ható tényezőt. 4 John Kenneth Galbraith ( ). Amerikai-Kanadai közgaszdász. 10

11 Az intellektus mást, többet jelent számomra, mint az innováció. Az intelligencia valamennyi élethelyzetben, munkakapcsolatban, irányítja, befolyásolja döntéseinket, hat tevékenységünkre, reakcióinkat motiválja. Intelligencia függvénye az alkalmazkodóképesség, a meggyőzhetőség, a lojalitás, az embertársainkhoz, munkatársainkhoz való viszony. S mindez egy szervezet működésében alapvető hatással van az emberi erőforrás minőségére, s annak a szervezet hatékonyságát segítő beilleszkedésére. Úgy gondolom az intelligencia az ember olyan vele született képessége, amely társadalmi, szervezetei aktivitásának elsődleges oka. Általános megközelítésben az intelligencia az ember mentális képességeinek leírására használt, tág kifejezés. Ezt elfogadva is igaz az előző érvelés, hisz mentális állapotunk visszatükröződik mindennapi teljesítményünkben, hatással van személyiségünkre, gondolkodásunkra Az emberi erőforrás menedzsment és a társadalom Az emberi erőforrás a népesség egészében felhalmozott értékteremtő képességet jelenti. Ebben a megközelítésben különbséget kell tenni az emberi tőke és az emberi erőforrás között. Az emberi tőkét a gazdasági újratermeléshez, míg az emberi erőforrást a társadalmi lét újratermeléséhez rendeljük hozzá. A társadalmi lét újratermelési folyamata pedig a gazdaság, a politika és a kultúra elemeinek rendszerébe ágyazódva formálódik. Az emberi erőforrás ugyanakkor nem jelenti a társadalom hasznos tudáskészletét, a tudástőkét, mert csak az emberben felhalmozott, nem tárgyiasult képességeket öleli át. Az emberi erőforrás tehát részhalmazát képezi a társadalom tudástőkéjének. 11

12 Emberi erőforrás, társadalmi lét. Szorosan összekapaszkodó kifejezések. A társadalom az emberi erőforrás termelésének színtere és felhasználója is egyben. Az emberi erőforrásokat termelő folyamatok a társadalom kereti között reprodukálódnak, majd felhasználódnak, s ismétlődik a folyamat újra és újra. Éppen ezért az emberi erőforrás működésének minőségében alapvető fontosságú szempont a társadalom berendezkedési formája, állapota. Az emberi erőforrás ezért nem csak közgazdasági kategóriaként értelmezhető, hanem egyetemes társadalomelméleti meghatározottsága okán, társadalomelméleti megközelítést is kíván. Az emberi erőforrás történeti áttekintése is igazolja mindezt. Már a klasszikus politikai gazdaságtan kiemelkedő gondolkodói, Adam Smith 5, Thomas Hodgskin 6, Karl Heinrich Marx, 7 is nagy jelentőséget tulajdonítottak az emberi tőkének, az emberi erőforrásnak. Visszatérve az emberi erőforrás és a társadalom állapota közötti kapcsolatra, s igazolva annak szoros egymáshoz kötődését, példaként említhető a munka világának fejlődése. A technikai eszközként kezelt ember, s ennek megfelelő munkafeltételeket, munkakörülményeket nyújtó munkahely gondolatától hogy lehetett eljutni addig a szervezeti filozófiáig, ahol alapelv, hogy a munkahely hasonlítson a szabadidő kultúrált eltöltéséhez és értelmes szellemi, fizikai igénybevételt jelentsen? Nyílván sokféleképpen, de csakis a társadalom fejlődési feltételeinek rendszerében, ahhoz alkalmazkodva, azt követve, illetve esetenként annak jelzéseket adva s a változás igényét és irányát is jelezve. 5 Adam Smith ( ), skót klasszikus közgazdász és filozófus. Őt tartják a modern közgazdaságtudományok atyjának. 6 Thomas Hodgskin ( ), angol szocilógus, szakszervezeti vezető. 7 Karl Heinrich Marx ( ), német filozófus, közgazdász, a szocialista munkásmozgalom teoretikusa, a marxizmus névadója. 12

13 A társadalom fejlődése determinálja a munka világának fejlődését, a munka világa, pedig több szálon befolyásolja az embert, az emberi erőforrást. A kapcsolat - éppen az emberi erőforrás sajátosságai okán is kölcsönös, hisz az ember tudásával, intelligenciájával, innovatív képességével, ugyancsak befolyásolja a munka világát, s az pedig hatással van a társadalom állapotára. Az emberi erőforrás tehát, egyrészt a társadalom állapotától, lehetőségeitől, szándékától, s így a munka világától függően, illeszkedik be a szervezeti erőforrások rendszerébe, másrészt pedig azokra hatva változik, fejlődik szüntelenül A társadalmi értékrend és hatásai Előzőekben kifejtettem véleményemet a társadalom, s az emberi erőforrás kölcsönhatásáról. A logika, s a rendszerben való gondolkodás kapcsán. A társadalom által képviselt, jelzett értékek, vagyis a társadalom értékrendje ugyanakkor úgy gondolom, közvetlen hatással befolyással vannak az emberre, s így az emberi erőforrás minőségére, lehetőségeire egyaránt. A terület történelmi fejlődésének távlatai által használható tényeket kikerülve, Bibó Istvánt 8 idézve: A társadalmi értékrendnek megvannak a maga történelmi előzményei. Minden kultúra értékes lehetőségek egyensúlyában áll, s ezt oly módon hozza létre, hogy a maga értékvilága szempontjából különbséget tesz ember és ember között, szentség, nemesség, tehetség, tudás, erény, szépség, siker, alkotás vagy szorgalom szerint, s e különbségtétel alapján kiosztja mindenki számára a megfelelő értékes lehetőségeket, hatékony közmeggyőződés formájában megszabja a velük való élés szabályait: 8 Bibó István: ( ). Magyar jogász, politológus. 13

14 a maga képére alakítja a társadalom jogi és gazdasági rendjét, de mindig a szükségszerűen elégtelen jogi korlátokon belül is a közmegvetés, s ha kell, a kiközösítés szankciójával megmondja, hogy mi a méltánytalan, mi aránytalan, s ugyanilyen erővel a közmeggyőződés védelme alá veszi a jogos és megérdemelt lehetőségeket. 9 Vagyis a társadalom egészében megjelenő és képviselt értékek mindenkit érintenek, mindenkire hatnak, elfogadva azt a tényt, hogy minden társadalomban szükség van egy elitre, aki a meghatározó értékeket képezi, leképezi, képviseli. A társadalmi értékrend így feltételezhető, hogy közvetlenül hat az emberre. Befolyásolja annak gondolkodását, véleményét, cselekedeteit. Egy demokratikus társadalmi berendezkedés értékrendjében, nem szokatlan a szabad véleménynyilvánítás. Miként a társadalmi közmegegyezésen alapuló döntésmechanizmus sem ismeretlen. Mindezek az emberek értékrendjébe beépülve, a szervezetek keretei között is megjelennek, s hatnak. Igaz különböző hőfokon, hisz azért a szervezet jellemző sajátosságai tompíthatják, s tompítják is az egyetemesen leképződő értékek közül azokat, amelyek nem a szervezet hiarerchikus rendjéhez, vezetési stílusához alkalmazkodva próbálnak hatni, s amelyek közvetlenül nem a szervezet eredményességét támogatják. A demokratikus keretek létezése azonban számtalan lehetőséget nyújt az ember számára. Az ilyen feltételek között működő emberi erőforrás szabadságfoka magas. 9 Bibó István: Válogatott tanulmányok/ Első kötet: A pénz. Magvető Kiadó, Budapest Forrás: 14

15 Szemben mindössze néhány évtized távlatában visszatekintve azzal a társadalmi renddel, s az általa képviselt és közvetített értékrenddel, amikor elvi, ideológiai alapon képződő és így értelmetlen, csak számszerű eredményeken tükröződő gazdasági mutatók szelleme hatott a szervezetekre. Ez az értékrend az embertől, az emberi erőforrástól is azt várta el, amit diktált, s előírt. Érdekesség, hogy bármilyen társadalmi rend is volt vagy éppen lesz a meghatározó világunkban, mindegyik forma, mindegyikében megtalálhatók annak feltétel nélküli elfogadói, illetve ellenzői. Ez különösen a szélsőséges történelmi korszakok viszonylatában elgondolkodtató. A társadalmi értékrend az előzőekben felépített gondolatok mentén, tehát közvetlen hatással, befolyással van az emberre, az emberi erőforrásra. Az ember pedig alkalmazkodóképességével, intelligenciájával igyekszik követni s elfogadni azokat az értékeket, amelyek egy szervezeten belül boldogulásának lehetőséget biztosítanak. S teszi ezt meggyőződésből, kényszerből vagy éppen hivatástudatból? Nem mindegy, hogy miért! Mert egyelőre, ha csak a következtetés szintjén közelítjük is meg az emberi erőforrás menedzsment célját, az mindenképpen elmondható, hogy annak segítenie kell a humánum, a közmegegyezéssel elfogadott tartós értékek érvényesülését a szervezetben, biztosítva ezzel is a szervezet tagjainak jó közérzetét, elégedettségét, s hozzájárulva ezzel is a szervezet eredményességéhez, hatékonyságához. 15

16 Az emberi erőforrás menedzsment és a szervezet Nem saját gondolatom, hallomásból ered, miszerint az emberi erőforrás menedzsment hatékonyságának egyik fokmérője, hogy milyen a vezérigazgató. Vagyis a szervezet első számú vezetőjétől függ, hogy a menedzsment keretei között hol határozza meg a humán menedzsment helyét. Biztosan van igazság a közhelyszerű kijelentésben. Annyiban pedig mindenképpen, hogy a szervezetek vezetői valóban sokféleképpen ítélik meg, fogadják el, látják be még napjainkban is a humán erőforrás menedzsment fontosságát. Pedig elemzések igazolják, hogy a sikeres és kevésbé sikeres, vagy éppen sikeretlen szervezetek között, elsősorban nem a műszakitechnológiai fejlettségben vannak a meghatározó különbségek, hanem a szervezetben dolgozó emberek minőségében. T. J. Peters és R.H. Waterman, amerikai csúcsvállalatoknál végzett kutatásaik eredményeként az alábbi megállapításra jutottak: Vizsgálataink során magunk is hitetlenkedve szemléltük a csúcsteljesítményű vállalatoknál nagyszámban alkalmazott, emberi tényezőre alapozott programot, amelyeket ráadásul gyakran módosítottak vagy rendszeresen új tartalommal igyekeztek betölteni. Legalább ilyen fontos, hogy a kiváló vállalatoknál nem csak szövegelnek, ha a vállalat alkalmazottait érintő programokról van szó, nem tekintik ezeket a módszereket divatos trükköknek. 10 Amikor az emberi erőforrás menedzsment helyét és szerepét szeretnénk meghatározni a szervezetben, akkor rendre megtalálhatók az emberi erőforrás irányításával kapcsolatos feladatok is. 10 Forrás: Gyökér Irén: Humánerőforrás-menedzsment. Előszó 11. o. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, (Peters, T.J.-Waterman, R.H.: A siker nyomában. Bp. KJK oldal nyomán) 16

17 Ezek a menedzsmentfolyamatok és funkciók, a tervezés, szervezés, személyes vezetés, ellenőrzés keretei között jelennek meg. (1. 2. Ábra) Ábra: Menedzsmentfeladatok az emberi erőforrással kapcsolatban 11 A szervezetek fejlődési szintjüktől függően, különböző módon és formában kezelik, támogatják az emberi erőforrásokkal kapcsolatos menedzsmentfeladatokat. Vannak olyan szervezetek, ahol az egyéb, s általában szakmai kompetenciákból adódó vezetői feladatok részét képezik az emberi erőforrással kapcsolatos menedzsmentfeladatok. Ekkor többen, többféle módon, általában megérzéseikre, a munkatársak általános attitűdjéből tett megállapításaikra építkezve dönthetnek szervezési, tervezési vagy éppen irányítási, jutalmazási kérdésekben. Ezek a döntések egy első számú vezetői egyeztetést, illetve érdekképviseleti egyeztetést követően jutnak érvényre. A folyamat magában hordozza az emberi erőforrás szakszerűtlen és semmiképpen sem korszerű kezelésének lehetőségét. 11 Forrás: Dr. Roóz József: Az emberierőforrás-menedzsment alapjai, 21.o.6.ábra. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen működő Részvénytársaság,

18 Vannak olyan szervezetek, ahol azonban külön szervezeti egységek jöttek létre a menedzsmentfeladatok támogatására. Ezek alapvető feladata az első vonalbeli vezetők segítése, támogatása. Ekkor több szervezeti funkció pénzügyi, jogi és természetesen humán illetve ezeket magában foglaló egység rendszerében épül fel a szervezet. Kialakul tulajdonképpen egy törzskar, egy támogató, tanácsadó testület. Fontos azonban, hogy az emberi erőforrás menedzsment ne súrolja az első vonalbeli vezetők hatáskörét, s főleg ne tegye azt a klasszikus személyzetis feladatok okán. Ezért az emberi erőforrás menedzsment szervezetben elfoglalt, betöltött helyét vizsgálva célszerű azt egyrészt a menedzsment támogatói rendszerének oldaláról, másrészt pedig a segítségadás oldaláról megközelíteni. Az alábbi rendszerezés ennek megfelelően közelíti meg az emberi erőforrás menedzsment funkcióit. 12 Támogatói rendszer: EEM Szerepe: Mihez ad segítséget? EEM tervezés Tervezés; szervezés; alkalmazás; irányítás Személyügyi feladatok Alkalmazás Oktatás-képzés Alkalmazás; motiváció; javadalmazás Munkakörtervezés, értékelés Szervezés, motiváció; tervezés; javadalmazás Bérezés, ösztönzés Javadalmazás; motiváció Teljesítményértékelés Irányítás; motiváció Munkaügyi kapcsolatok Alkalmazás; szervezés; motiváció Egészségügy, Szervezés, motiváció munkavédelem 12 Forrás: Dr. Roóz József: Az emberierőforrás-menedzsment alapjai, 22. oldal. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

19 A szervezeti kultúra A szervezeti kultúra meghatározása nem kiforrott még napjainkban sem. Kísérletek vannak az egységes fogalmi rendszer létrehozására, de általánosan elfogadott definíció még nem születetett. Ezért a definíció értékű meghatározást mellőzve úgy gondolom, a szervezeti kultúra egy szociális összetartó erő. Vannak látható és láthatatlan elemei, vagyis olyan értékek és hitek együttese, amelyek generációról generációra öröklődnek a szervezetben. A szervezeti kultúra segíti a szervezeti célok elfogadását, az azokkal való azonosulást, az identitást, s így alakítja, formálja a szervezet dolgozóinak identitástudatát is. Hozzájárul továbbá a szervezet stabilitásához, hagyományaira épülő, s azon is fejlődő értékeinek ápolásához. Az értékek pedig hatnak a szervezet tagjainak viselkedésére, vagyis alakítják, formálják, hogy mi tekinthető a szervezeten belül elfogadható vagy éppen mellőzendő magatartásnak. Az emberi erőforrás menedzsment feladatából, szerepéből adódóan, mint az első számú vezetők és a szervezet tagjai közötti híd, közvetíti, tolmácsolja, kommunikálja, sugallja a szervezeti kultúra kereteiben képviselt értékeket, hisz feladatainak rendszerében, közvetlen, mindennapi kapcsolatban áll a szervezet tagjaival. A munkakörök betöltésére legalkalmasabb emberek kiválasztásakor, vagy a teljesítményértékelési rendszer kidolgozásakor, de akár a munkaerőtervezés, karriertervezés keretén belül, a szervezeti kultúra által képviselt értékek befolyásolják az emberi erőforrással foglakozó szakemberek módszereit. Elég, ha néhány ország viszonylatában s az adott ország vezetési kultúrájának vetületében képezzük le mindezt. Példaként említve Japánt és Amerikát. 19

20 A japán menedzsment, s így az emberi erőforrás menedzsment elemei is szorosan kötődnek a társadalom sajátos jegyeihez, a hagyományok tiszteletéhez, a természeti, földrajzi környezet megbecsüléséhez. A japán menedzsment alapja az improvement 13 folyamatok és a működés szisztematikus javítása, a mindig található jobb megoldás útjának következetes keresése. Ezért is szokták mondani, hogy a japán menedzsment a teljességre törekszik, a vezetők gondolkodása holisztikus. 14 Fontos jellemző még a japán szervezeteknél s ez is a társadalmi kultúrából eredendően az erősen hiarerchikus tagozódás, és a hiarerchia szintjei közötti merev kapcsolat. Az Amerikai szervezetek humán rendszere erősen formális és egységesített. A szervezeti hiarerchia ugyanakkor átjárhatóbb és lazább, mint Japán esetében. A társadalmi szokások kevésbé épülnek be a szervezetek értékvilágába. A szervezetek képesek saját útjukat követve élni, s viszonylag tág értékrend határok között működni. Az amerikai menedzserekre inkább a szekvenciális 15 gondolkodás a jellemző. Így nem véletlen talán az sem, hogy amerikai szervezetek nem szívesen alkalmaznak Japán menedzsereket A szervezet sikere A szervezetben az emberek teljesítőképessége nagyban függ attól is, hogy milyen a vezetés. A jobb vezetés, jobb teljesítményt feltételez. A szervezet sikere tehát függ a menedzsment, s így az emberi erőforrás menedzsment minőségétől. A menedzsment célja, hogy vezetési stílusával, módszereivel versenyelőnyhöz jusson a szervezet. 13 Improvement, angol szó, jelentése: javítás, tökéletesítés 14 Holisztikus, görög szó, jelentése: teljesség 15 Szekvenciális: sorrendi, folyamatos 20

21 Az erőforrásokkal akkor lehet versenyelőnyhöz jutni, ha az, ritka, értékes, utánozhatatlan és helyettesíthetetlen. Az emberi erőforrás tekintetében ez vagy úgy lehet, hogy az emberek rendelkeznek azokkal a jellemzőkkel, amelyek megfelelnek az előző kritériumoknak, vagy pedig az emberek menedzseléséhez használt gyakorlat biztosítja a versenyelőny lehetőségét. Mindkét álláspontnak vannak képviselői, követői. Munkájukban, gondolkodásukban közös, hogy egyértelmű bizonyítékok mutatják, hogy a szervezet sikere, teljesítménye és az emberi erőforrás menedzselése között szoros, pozitív kapcsolat van. Különösen fontos ez a felismerés napjainkban, amikor a szervezetek gazdasági környezete egyre gyorsabban és komplexebben változik. Vagyis a szervezetek rugalmassága, alkalmazkodóképessége egyben versenyképességük feltétele is lesz. Az emberi erőforrás menedzsmentnek így, ebben a megközelítésben is folyamatos összhangban kell lennie a menedzsmenttel s a szervezet tagjaival Az emberi erőforrás menedzsment feladata, szerepe, célja Utópisztikus gondolat, egy olyan szervezet életre hívása, működtetése, ahol a szervezet minden tagja teljes elégedettséggel éli életét, végzi munkáját. Számtalan oka lehet ennek. A munkahelyi környezet, a munkavállalók közötti kapcsolatok sokszínűsége, a szervezeti kultúra, a munkakapcsolatok minősége meghatározza az ember munkáját, közérzetét. Éppen ezért nagy kihívás egy szervezetben az a feladat, hogy annak minden tagja, a képességeinek, tudásának, kompetenciahalmazának legmegfelelőbb helyet találja meg. Mindezt elérni talán nem is lehet. Törekedni erre, viszont érdemes. 21

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Dr. Vehrer Adél 1. Az idős emberek sajátosságai, helyzetük napjainkban; művelődési és felnőttképzési igényeik, lehetőségeik

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI Mit mér a rétegmodell? A rétegmodell célja az egyének/háztartások társadalmi struktúrában való helyének a meghatározása. A korábbi hazai és nemzetközi vizsgálatok is

Részletesebben

HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT

HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT OKTATÁSI SEGÉDANYAG szerkesztette DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. A HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 6 1.1. A HUMÁN

Részletesebben

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Milyen mértékben jellemző, hogy a HR BP szerepkör, illetve az új HR szervezeti modell bevezetését Vezetőfejlesztési programok

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Az előadás vázlata, témakörei. 1. Vállalkozás- cég jellemzői. 2. Gazdasági körforgás. 4. Gazdálkodás 2011.01.31.

Az előadás vázlata, témakörei. 1. Vállalkozás- cég jellemzői. 2. Gazdasági körforgás. 4. Gazdálkodás 2011.01.31. Az előadás vázlata, témakörei Az emberi erőforrás menedzsment elméleti alapjai Bemutatkozás, tantárgyi követelmények Vállalkozás- cég jellemzői Gazdasági körforgás Termelési tényezők- inputok Gazdálkodás

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

Munkaköri rendszer kialakítása, munkaköri leírások, munkakör-értékelés Larskol Tanácsadók

Munkaköri rendszer kialakítása, munkaköri leírások, munkakör-értékelés Larskol Tanácsadók Munkaköri rendszer kialakítása, munkaköri leírások, munkakör-értékelés Larskol Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Kik vagyunk?

Részletesebben

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály A teljesítmény alapú munkavállalói ösztönzés Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály Az ösztönzésről... Motivációról akkor beszélhetünk,

Részletesebben

A HR BP szerep eredményességének mérése, értékelése

A HR BP szerep eredményességének mérése, értékelése A HR BP szerep eredményességének mérése, értékelése Mit javasol a nemzetközi szakirodalom? Mik a tipikus nehézségek, csapdák, dilemmák? Milyen fejlődésen megy keresztül a mérés, értékelés a gyakorlatban?

Részletesebben

15. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, jelentősége, stratégiája, megvalósítása

15. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, jelentősége, stratégiája, megvalósítása 15. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, jelentősége, stratégiája, megvalósítása Emberi erőforrás: a vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez szükséges képességeik, szakismeretük és

Részletesebben

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület

Részletesebben

A HR SZEREPE A GAZDASÁGI VÁLSÁG SZERVEZETI HATÁSAINAK TOMPÍTÁSÁBAN

A HR SZEREPE A GAZDASÁGI VÁLSÁG SZERVEZETI HATÁSAINAK TOMPÍTÁSÁBAN A HR SZEREPE A GAZDASÁGI VÁLSÁG SZERVEZETI HATÁSAINAK TOMPÍTÁSÁBAN Kedves Kollégám! Mivel sem a hazai, sem a nemzetközi HR tevékenység nem élt még meg hasonló gazdasági válságot, annak kezelési módozatait,

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Változásmenedzsment.

Változásmenedzsment. Változásmenedzsment. A változásmenedzsment a változások kezelésére használt folyamatok, eszközök és technikák összessége, annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érhessük el. Felhasznált eredmények,

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

A vágyott HR BP szerep megragadása

A vágyott HR BP szerep megragadása A vágyott HR BP szerep megragadása Miként értelmezhető a HR BP szerep? Hogyan definiálja a szakirodalom a szerepet? Milyen tevékenységek kapcsolódnak a nemzetközi gyakorlatban a HR BP szerephez? Miként

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM:

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM: GAZDASÁGPOLITIKA I. 1 AJÁNLOTT IRODALOM: Veress József (szerk.): Fejezetek a gazdaságpolitikából AULA 2004, ill. 2005. Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitika. Intézmények, döntések, következmények AULA 2003.

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés Az SL melléklet elemei környezet tervezés javítás vezetés támogatás üzemeltetés érdekelt felek a teljesítmény értékelése Anni Koubek 2.

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07.

Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07. Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07. Tartalom I. A munkaerő mobilitás és flexibilitás elméleti háttere II. Munkaerő mobilitás és flexibilitás

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés Munkahelyi egészségfejlesztés Szentes Erzsébet HEM 2014 Egészségfejlesztés & HEM a szervezeti humánfolyamatok optimalizálásához az egészségfejlesztés és stressz kezelés is hozzátartozik egyre fontosabbá

Részletesebben

Leggyakrabban felmerülő kérdések:

Leggyakrabban felmerülő kérdések: 1. Jobban koordinált tevékenységek 2. Meghatározza a várható fejlődést 3. Növeli a szervezet változásra való felkészültségét 4. Minimalizálja az előre nem látható eseményeket 5. Redukálja a konfliktusokat

Részletesebben

A legjobbak esélyei Pályakezdők toborzása és kiválasztása

A legjobbak esélyei Pályakezdők toborzása és kiválasztása A legjobbak esélyei Pályakezdők toborzása és kiválasztása Az elmúlt egy évben számtalan megkeresést és biztatást kaptunk, hogy folytassuk a megkezdett kutatásokat, vizsgáljuk tovább a pályakezdők helyzetét.

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Global HR kompetenciák Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Tartalom Kihívások a vállalatvezetés számára Hatása a munkára Új tipusú munkavállalók Tehetségek megtalálása, megtartása HR csapat szerepe Slide

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Szakirány: Bank és pénzügy, Marketing, ECTS 2010/2011 EGYETEMI TANÉV IV. félév I. Általános információk az előadásokról,

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

A fiatalok mentális közérzete Dencs Tünde Identitás és jövőkép Az én-identitás a történelmileg meghatározott tradíciókat hordozó társadalmi közeg hatására alakul ki (Erikson) Az ifjúkor fő feladata az

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Nyílt ingyenes workshop és üzleti reggeli Organikus szervezetfejlesztés és innovációs járulék

Nyílt ingyenes workshop és üzleti reggeli Organikus szervezetfejlesztés és innovációs járulék Nyílt ingyenes workshop és üzleti reggeli Organikus szervezetfejlesztés és innovációs járulék Lehet másképp is! A válságban két dolgot tehetsz: ott maradsz, ahol vagy, vagy pedig élsz a fejlődés lehetőségével!

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

1. DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ: ISKOLA SZERVEZETI DIAGNÓZIS

1. DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ: ISKOLA SZERVEZETI DIAGNÓZIS Kedves Tantestület! Közös munkánk eredménye alapján készül a Változásért változunk Fejlesztési Program következő ütemének tervezése. Aktivitásotoknak köszönhetően sikeresen zárhatjuk a Fejlesztési Program

Részletesebben

Kezeljük a stresszt!

Kezeljük a stresszt! A munkavédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek #EUManageStress Kezeljük a stresszt! www.healthy-workplaces.eu Nevezési felhívás Európai Helyes Gyakorlat Díjak A

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás?

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? Program 14.00-14.15 Megnyitó 14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? 15:00-15.30 Komócsin Laura International Coach Federation Magyar

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció nemzetközi konferencia, JPTE Illyés Gyula kar, Szekszárd, 2012. Október 18..

A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció nemzetközi konferencia, JPTE Illyés Gyula kar, Szekszárd, 2012. Október 18.. A szociális szövetkezetek fenntarthatósága SOLTÉSZ ANIKÓ A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció nemzetközi konferencia, JPTE Illyés Gyula kar, Szekszárd, 2012. Október 18.. MIRŐL FOGOK

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Alapvető célok (perpose, vision) Küldetés (mission) Távlati, tartós célok (objecitives) Közvetlen, irányítási célok (goals)

Alapvető célok (perpose, vision) Küldetés (mission) Távlati, tartós célok (objecitives) Közvetlen, irányítási célok (goals) 8. A vállalkozások célrendszere. A küldetés. A célok és erőforrások kapcsolata. A vállalkozások erőforrásai, sajátosságaik. Az emberi erőforrással való gazdálkodás specifikumai. Az információ, mint erőforrás.

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák Papp Attila fejlesztő mérnök, oktatási felelős 2009.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben