AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI"

Átírás

1 SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése Az emberi erőforrás megközelítése Az emberi erőforrás sajátosságai Az emberi erőforrás menedzsment és a társadalom A társadalmi értékrend és hatásai Az emberi erőforrás menedzsment és a szervezet A szervezeti kultúra A szervezet sikere Az emberi erőforrás menedzsment feladata, szerepe, célja Az emberi erőforrás menedzsment eredményei Az emberi erőforrás menedzsment meghatározó tényezői Az emberi erőforrás menedzsment modellje Az emberi erőforrás menedzsment fogalma Az emberi erőforrás menedzsment fejlődése Az emberi erőforrás menedzsment kialakulása, története A történelmi fejlődés szakaszai Az ipari forradalom utáni változások Angliában A fejlődés szakaszai Amerikában Magyarországi történeti jellemzők Személyzeti menedzsment-emberi erőforrás menedzsment - stratégiai emberi erőforrás menedzsment Személyzeti adminisztráció, személyzeti menedzsment Az emberi erőforrás menedzsment felé való fordulás 40 2

3 A személyzeti menedzsment és az emberi erőforrás menedzsment összehasonlítása A stratégiai emberi erőforrás menedzsment Az emberi erőforrás menedzsment és a stratégiai emberi erőforrás menedzsment összehasonlítása Az emberi erőforrás menedzsment elméletei Menedzsment irányzatok, iskolák A klasszikus irányzat és képviselői Az emberközpontú irányzat Az emberi viszonyok tana A szervezeti magatartástudomány A klasszikus irányzat és az emberközpontú irányzat összehasonlítása Az integrációs szemléletű irányzat Az emberi erőforrás menedzsment elméletének hazai vonatkozásai Új kihívások az emberi erőforrás menedzsment területén 61 Irodalomjegyzék 63 3

4 Bevezetés Emberi erőforrás menedzsment (EEM), humán erőforrás menedzsment (HEM), stratégiai emberi erőforrás menedzsment (SEEM). Hangzatos, divatos kifejezések. Valamilyen elképzelése, sejtése, sokunknak van arról, hogy mit is jelenthetnek. Az általánosság keretei között maradva, a kifejezések pontosítására tett szándékok gondolataiban meghatározóak lennének azok, amelyek a klasszikus, hagyományos személyzetis munkakörhöz kapcsolódnak, s amelyek, mint egy rendszerező közös ismérv, összekapcsolnák a kifejezések tartalmi jegyeit. Talán azt sem túlzás állítani, hogy munkahelyi első számú vezetők között is szép számban vannak még, akik hasonló módon látnak, gondolkodnak s irányítanak. Vagyis számukra a HR 1 nem más, mint egy nagyon fontos adminisztratív terület. Persze ettől még lehetnek eredményes, jó vezetők. Egy ideig. Hosszútávon azonban meggyőződésem, hogy nem. Mert napjainkban már azok a szervezetek bizonyulnak sikeresnek, amelyek gyorsan, rugalmasan tudnak reagálni a társadalom és a gazdaság változásira, kihívásaira. Ennek pedig egyik alapfeltétele, hogy a változásokat követő, átlátó, sőt esetenként azokra akár befolyással is ható emberek alkossák a szervezetet. Emberek, akik nem csupán termelési tényezők, hanem tudásuk, magatartásuk végtelen kombinációjának lehetőségével és sokszínűségével, meghatározó fontosságú építőkövei a társadalomnak, s benne minden szervezetnek is. 1 HR = az angol Human Resources, az emberi erőforrás rövidítése. 4

5 Emberek, akikről Ulrich Beck a Rizikótársadalom című könyvében így vélekedik 2 : Az önmegvalósítást keresve az emberek turisztikai katalógusok nyomán bejárják a világ minden sarkát. Széttörik a legjobb házasságokat és gyors egymásutánban egyre újabb kapcsolatokba bocsátkoznak bele. Átképzik magukat. Fogynak. Kocognak. Egyik terápia csoporttól a másikig támolyognak. Az önmegvalósítás céljától megszállottan kitépik magukat az anyaföldből, hogy megnézzék, gyökereik valóban egészségesek-e? Korunk jellemző életérzése mindez. Keressük az önmegvalósítás lehetőségét labilis, a politika mindenhatóságának súlya által tükröződő féligazságok vetületében. Keressük a stabilitást akkor, amikor minden a piacosodott környezet szűrőjén keresztül jut el hozzánk. Egy életút során, viszonylag szűk időintervallumokon belül, egymástól élesen eltérő értékrend módosulások hatnak ránk, befolyásolják lehetőségeinket, véleményünket, igazságérzetünket, cselekedeteinket. Gondoljunk hazánkra, ahol két évtizeddel ezelőtt még, a szocialista társadalom keretei között, egy párthoz, s annak ideológiájához való kötődés viszonyítási rendszerében működött az ország. A szakmai kompetencia, az idegen nyelv ismerete csak említés szintjén számított. Mindenki dolgozott, ismeretlen életérzés volt a munkanélküliség. Ezt követő néhány éven belül, a társadalmi rendszer változásával, a munkaerőpiac valódi piaci jelleget öltött. Kialakult a munkanélküliség, megjelent a létbizonytalanság. Az elhelyezkedés szempontjából pedig előtérbe került a nyelvismeret, az informatika, a szakirányú diploma. Majd eltelt újabb néhány év, megjelentek a külföldi vállalatok. 2 Forrás: Forintos Klára: A humán erőforrás fejlesztésének lehetőségei a mai magyar társadalom értékeinek tükrében: Különös tekintettel az interperszonális kapcsolatokban megjelenő kommunikációs csatornákra. In: Tudásmenedzsment évf. 1.szám 34.o. (Beck U Risikogesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp nyomán) 5

6 Máris azt tapasztaltuk, hogy a hangsúly a végzettségen túl, esetenként azt megelőzően, a több idegen nyelv tudásán, az önálló munkán van. Nem beszélve a kreativitásról, a magas szintű számítógépes felhasználói ismeretről, a kiváló kommunikációs képességről. Vagyis alig húsz év alatt jelentősen megváltozott a társadalom, a politika, a gazdaság. Mindez egyrészt újabb és újabb kihívásokat jelentett a társadalom tagjai, az emberek számára, másrészt ugyanakkor felhívta a figyelmet az emberre, az emberi erőforrásra, s annak fontosságára. Nem véletlen, hogy Magyarországon az 1990-es évek előtt szinte ismeretlen fogalom volt az emberi erőforrás, s annak fejlesztése. Az egyenértékűség szürke skálája és mércéje, nem a valódi értékek alapján mért. A szervezetek hatékonysága nem az emberek teljesítményének a függvénye volt, hanem politikai döntések adta lehetőségeké. Megváltozott a társadalom, módosult a gazdaság, változtak a szervezetek, az emberek. Új értékek, elvárások, kihívások rendszere jelent meg a munka világában. Fontossá vált a szakképzett, megfelelő kompetenciákkal rendelkező és felruházott munkaerő, fontossá vált az ember, mint erőforrás. Így azok is, akik hozzáértő módon, a szervezet menedzsmentjében megfelelő helyen törődnek, foglakoznak velük. Munkámban az előzőek okán - az emberi erőforrás menedzsment általános kérdéseit, fejlődését és fontosabb elméleteit kívánom ismertetni. Törekedve arra, hogy a téma általános kereteit túllépve, egyéni következtetések rendszerébe ágyazva fejtsem ki egy-egy rész tartalmát, mondandóját. Mindezt szakirodalomban, szakcikkekben olvasottak felhasználásával, rendszerezésével és összevetésével építkezve igyekszem megtenni. Célom, hogy igazoljam, az ember tudása, képessége egyre fontosabb feltétele a szervezet eredményességének, sikerének, a hatékony emberi erőforrás menedzsment pedig a szervezet versenyképességének meghatározó forrása. 6

7 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdései Az emberi erőforrás menedzsment a személyügyi menedzsment körszerű megközelítése. A szervezet dolgozóit erőforrásnak tekinti, amelyet úgy kell hatékonyan használni, hogy ezzel versenyelőnyt biztosítson a szervezetnek. A kifejezés előző - nem fogalmi értékű meghatározásából kiindulva a fejezetben az emberi erőforrás általános megközelítésével, sajátosságaival foglakozom. Hangsúlyozva az emberi erőforrás és a társadalom, illetve az emberi erőforrás és a szervezet kapcsolatát. Majd a feladatok és célok rendszerében az emberi erőforrás menedzsment eredményeit ismertetem, eljutva annak fogalmi meghatározásáig Az emberi erőforrás menedzsment megközelítése A gazdasági egységek vezetői a vállalati erőforrások 4M modellje (1.1.ábra) kombinációjával taktikáznak. Tudják, hogy a pénz, az emberi erőforrások, a gyártási módszerek és a piac segítségével lehet a termékeket, a szolgáltatásokat előállítani és értékesíteni Ábra. A vállalati erőforrások 4M modellje 3 3 Forrás: Karoliny Mártonné, Farkas Ferenc, Poór József, László Gyula: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, 24. o 1.2. fejezet. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó KFt. Budapest,

8 A négy elem között nehéz fontossági sorrendet tenni. A pénzügyesek helyesen gondolják, hogy az anyagi forrás a kiinduló pontja mindennek, a termelésben résztvevők jól látják, hogy produktumuk nélkül nincs mit értékesíteni, a piaccal törődő munkatársak pedig joggal állítják, hogy nélkülük nem lehet a terméket eladni. No és az emberi erőforrás menedzsment? Egy közös építő elem, egy híd. A szervezet elvárásaihoz alkalmazkodva összehangolja a látszólag néha ellentmondásban lévő, ám egy közös cél értékrendjében megfogalmazható részérdekek együttesét. S ha teszi mindezt hozzáértő módon, a szervezet vezetési hiarerchiájában az őt megillető helyen, s ebből adódó lehetőségek mentén, akkor pedig a szervezet sikerének egyik záloga lehet Az emberi erőforrás sajátosságai Az emberi erőforrás a munkaerőpiacon jelenik meg. A munkavállalók jelentik a piac kínálati oldalát, míg a munkáltatók a keresleti oldalt. Ebből adódóan a klasszikus piaci jellemzők is hatnak rá. Más, egyéb tulajdonságai miatt teljesítménykínálata van, kapacitása adott - pedig egyéb erőforrásokkal is mutatnak hasonlóságot. Ugyanakkor nyilvánvalóan az ember nem pusztán gép, vagy pénzforrás. Igaz, a munka világának történetében voltak olyan elméletek - gép analógia, egyszerű termelési tényező elve amikor technikai eszközként, a földdel, a tőkével egyenértékű termelési tényezőként kezelték a munkaerőt. Az ember munkája során gondolkodik, döntéseket hoz. Még akkor is, amikor viszonylag egyszerűbb, mechanikus, automatikus feladatokat lát el. A futószalag mellett dolgozó betanított munkás, a karbantartó szerelő döntéseivel befolyásolja saját teljesítményét. 8

9 Így az egész szervezet eredményességére hatással van. A tervező mérnök, a termelésirányító, döntések hálózatán építkezve dolgozik, hat a szervezet teljesítményére. Döntést hoz a munkavállaló akkor is, amikor elégedetlenségének hangot adva, vagy éppen életkörülményeinek megváltozása miatt, elhagyja a munkahelyet. (Teheti ezt azért is, mert nem tulajdona a szervezetnek.) Az emberi erőforrás specifikuma tehát, hogy döntéseket hoz. Ezért mobil erőforrásként jelenik meg a szervezetben és hatással, befolyással van annak eredményességére is. Az emberi erőforrás növeli a szervezet értékét. Munkájával hozzájárul annak teljesítményéhez úgy, hogy a rendelkezésre álló erőforrások között, nem képezi a saját tőke részét. Vagyis az előzőekben említett kiegészítéssel az emberi erőforrás nem tulajdona a szervezetnek. A szervezet életpályája, az indulástól a stabilitás fázisáig, az azt követő hanyatlás, vagy megújulás ciklusáig, emberek életpályája, története is. Az ember mindig képes új ötlettel előállni, problémákat, gondokat kezelni, rangsorolni, megoldani. Az ember, ha kell, megújul, s megújulhat tőle a szervezet is. Kreatív, újszerű ötleteivel, megoldásaival, motiváltságával, a szervezet változásainak, fejlődésének, s így a szervezet teljesítményének meghatározó erőforrása. Az emberi erőforrás speciális jellemzője tehát az is, hogy mindig képes a megújulásra, azaz innovatív. Egy adott időpontban, adott kapacitással rendelkező erőforrást, amennyiben az technikai vagy anyagi eredetű, bármikor felhasználhatunk, működtethetünk, bekapcsolhatunk. Ugyanolyan hatásfokkal működik. Az emberi erőforrás viszont nem tartalékolható. A fel nem használt erőforrás kapacitását nem lehet máskor igénybe venni, mert az egyszerűen elvész. 9

10 Az emberi erőforrás általános megközelítésekor tehát mindenképpen figyelemmel kell lenni arra a sajátos tulajdonságára is, hogy az nem raktározható. Az ember képes arra, hogy hosszú élet cikluson keresztül, tartósan, ugyanolyan vagy éppen javuló hatékonysággal segítse a szervezet munkáját. Az emberi erőforrás tehát azoktól az erőforrásoktól eltérően, amelyek az alkalmazásuk során idővel elfogynak, elhasználódnak hosszú távon a szervezet rendelkezésére áll, s teszi ezt úgy, hogy közben felhasználásának hatékonysága folyamatosan javítható, fokozható. Az emberi erőforrás így egy olyan tartós erőforrás is, amely hosszú élet cikluson keresztül, javuló hatékonysággal járul hozzá a szervezet eredményességéhez. Az emberi erőforrás sajátos jegyei tehát, - követve a klasszikus megközelítés gondolatmenetét a döntéshozó és innovációs képessége, a tartóssága, valamint az, hogy nem képezi a szervezet tulajdonát és nem tartalékolható, raktározható. A sajátosság, specifikum, a hasonlóaktól való megkülönbözetést segítve csak az adott, vizsgált dologra vonatkozó jellemzőket határozza meg. Ezt elfogadva, s kiegészítve az előző rendszerezés logikáját, az emberi erőforrás speciális tulajdonságának tartom az emberi intelligenciát. Nem az intellektuális tőke amely, John Kenneth Galbraith 4 rendszerezése alapján a szellemi tevékenységek és a tudás, s a képesség összegződéséből adódóan magában foglalja a humán tőkét, a kapcsolati tőkét és szervezeti tőkét - megközelítésének szemszögéből. Hanem mint az emberre, az emberi erőforrásra jellemző, s annak alkalmazása során folyamatosan ható tényezőt. 4 John Kenneth Galbraith ( ). Amerikai-Kanadai közgaszdász. 10

11 Az intellektus mást, többet jelent számomra, mint az innováció. Az intelligencia valamennyi élethelyzetben, munkakapcsolatban, irányítja, befolyásolja döntéseinket, hat tevékenységünkre, reakcióinkat motiválja. Intelligencia függvénye az alkalmazkodóképesség, a meggyőzhetőség, a lojalitás, az embertársainkhoz, munkatársainkhoz való viszony. S mindez egy szervezet működésében alapvető hatással van az emberi erőforrás minőségére, s annak a szervezet hatékonyságát segítő beilleszkedésére. Úgy gondolom az intelligencia az ember olyan vele született képessége, amely társadalmi, szervezetei aktivitásának elsődleges oka. Általános megközelítésben az intelligencia az ember mentális képességeinek leírására használt, tág kifejezés. Ezt elfogadva is igaz az előző érvelés, hisz mentális állapotunk visszatükröződik mindennapi teljesítményünkben, hatással van személyiségünkre, gondolkodásunkra Az emberi erőforrás menedzsment és a társadalom Az emberi erőforrás a népesség egészében felhalmozott értékteremtő képességet jelenti. Ebben a megközelítésben különbséget kell tenni az emberi tőke és az emberi erőforrás között. Az emberi tőkét a gazdasági újratermeléshez, míg az emberi erőforrást a társadalmi lét újratermeléséhez rendeljük hozzá. A társadalmi lét újratermelési folyamata pedig a gazdaság, a politika és a kultúra elemeinek rendszerébe ágyazódva formálódik. Az emberi erőforrás ugyanakkor nem jelenti a társadalom hasznos tudáskészletét, a tudástőkét, mert csak az emberben felhalmozott, nem tárgyiasult képességeket öleli át. Az emberi erőforrás tehát részhalmazát képezi a társadalom tudástőkéjének. 11

12 Emberi erőforrás, társadalmi lét. Szorosan összekapaszkodó kifejezések. A társadalom az emberi erőforrás termelésének színtere és felhasználója is egyben. Az emberi erőforrásokat termelő folyamatok a társadalom kereti között reprodukálódnak, majd felhasználódnak, s ismétlődik a folyamat újra és újra. Éppen ezért az emberi erőforrás működésének minőségében alapvető fontosságú szempont a társadalom berendezkedési formája, állapota. Az emberi erőforrás ezért nem csak közgazdasági kategóriaként értelmezhető, hanem egyetemes társadalomelméleti meghatározottsága okán, társadalomelméleti megközelítést is kíván. Az emberi erőforrás történeti áttekintése is igazolja mindezt. Már a klasszikus politikai gazdaságtan kiemelkedő gondolkodói, Adam Smith 5, Thomas Hodgskin 6, Karl Heinrich Marx, 7 is nagy jelentőséget tulajdonítottak az emberi tőkének, az emberi erőforrásnak. Visszatérve az emberi erőforrás és a társadalom állapota közötti kapcsolatra, s igazolva annak szoros egymáshoz kötődését, példaként említhető a munka világának fejlődése. A technikai eszközként kezelt ember, s ennek megfelelő munkafeltételeket, munkakörülményeket nyújtó munkahely gondolatától hogy lehetett eljutni addig a szervezeti filozófiáig, ahol alapelv, hogy a munkahely hasonlítson a szabadidő kultúrált eltöltéséhez és értelmes szellemi, fizikai igénybevételt jelentsen? Nyílván sokféleképpen, de csakis a társadalom fejlődési feltételeinek rendszerében, ahhoz alkalmazkodva, azt követve, illetve esetenként annak jelzéseket adva s a változás igényét és irányát is jelezve. 5 Adam Smith ( ), skót klasszikus közgazdász és filozófus. Őt tartják a modern közgazdaságtudományok atyjának. 6 Thomas Hodgskin ( ), angol szocilógus, szakszervezeti vezető. 7 Karl Heinrich Marx ( ), német filozófus, közgazdász, a szocialista munkásmozgalom teoretikusa, a marxizmus névadója. 12

13 A társadalom fejlődése determinálja a munka világának fejlődését, a munka világa, pedig több szálon befolyásolja az embert, az emberi erőforrást. A kapcsolat - éppen az emberi erőforrás sajátosságai okán is kölcsönös, hisz az ember tudásával, intelligenciájával, innovatív képességével, ugyancsak befolyásolja a munka világát, s az pedig hatással van a társadalom állapotára. Az emberi erőforrás tehát, egyrészt a társadalom állapotától, lehetőségeitől, szándékától, s így a munka világától függően, illeszkedik be a szervezeti erőforrások rendszerébe, másrészt pedig azokra hatva változik, fejlődik szüntelenül A társadalmi értékrend és hatásai Előzőekben kifejtettem véleményemet a társadalom, s az emberi erőforrás kölcsönhatásáról. A logika, s a rendszerben való gondolkodás kapcsán. A társadalom által képviselt, jelzett értékek, vagyis a társadalom értékrendje ugyanakkor úgy gondolom, közvetlen hatással befolyással vannak az emberre, s így az emberi erőforrás minőségére, lehetőségeire egyaránt. A terület történelmi fejlődésének távlatai által használható tényeket kikerülve, Bibó Istvánt 8 idézve: A társadalmi értékrendnek megvannak a maga történelmi előzményei. Minden kultúra értékes lehetőségek egyensúlyában áll, s ezt oly módon hozza létre, hogy a maga értékvilága szempontjából különbséget tesz ember és ember között, szentség, nemesség, tehetség, tudás, erény, szépség, siker, alkotás vagy szorgalom szerint, s e különbségtétel alapján kiosztja mindenki számára a megfelelő értékes lehetőségeket, hatékony közmeggyőződés formájában megszabja a velük való élés szabályait: 8 Bibó István: ( ). Magyar jogász, politológus. 13

14 a maga képére alakítja a társadalom jogi és gazdasági rendjét, de mindig a szükségszerűen elégtelen jogi korlátokon belül is a közmegvetés, s ha kell, a kiközösítés szankciójával megmondja, hogy mi a méltánytalan, mi aránytalan, s ugyanilyen erővel a közmeggyőződés védelme alá veszi a jogos és megérdemelt lehetőségeket. 9 Vagyis a társadalom egészében megjelenő és képviselt értékek mindenkit érintenek, mindenkire hatnak, elfogadva azt a tényt, hogy minden társadalomban szükség van egy elitre, aki a meghatározó értékeket képezi, leképezi, képviseli. A társadalmi értékrend így feltételezhető, hogy közvetlenül hat az emberre. Befolyásolja annak gondolkodását, véleményét, cselekedeteit. Egy demokratikus társadalmi berendezkedés értékrendjében, nem szokatlan a szabad véleménynyilvánítás. Miként a társadalmi közmegegyezésen alapuló döntésmechanizmus sem ismeretlen. Mindezek az emberek értékrendjébe beépülve, a szervezetek keretei között is megjelennek, s hatnak. Igaz különböző hőfokon, hisz azért a szervezet jellemző sajátosságai tompíthatják, s tompítják is az egyetemesen leképződő értékek közül azokat, amelyek nem a szervezet hiarerchikus rendjéhez, vezetési stílusához alkalmazkodva próbálnak hatni, s amelyek közvetlenül nem a szervezet eredményességét támogatják. A demokratikus keretek létezése azonban számtalan lehetőséget nyújt az ember számára. Az ilyen feltételek között működő emberi erőforrás szabadságfoka magas. 9 Bibó István: Válogatott tanulmányok/ Első kötet: A pénz. Magvető Kiadó, Budapest Forrás: 14

15 Szemben mindössze néhány évtized távlatában visszatekintve azzal a társadalmi renddel, s az általa képviselt és közvetített értékrenddel, amikor elvi, ideológiai alapon képződő és így értelmetlen, csak számszerű eredményeken tükröződő gazdasági mutatók szelleme hatott a szervezetekre. Ez az értékrend az embertől, az emberi erőforrástól is azt várta el, amit diktált, s előírt. Érdekesség, hogy bármilyen társadalmi rend is volt vagy éppen lesz a meghatározó világunkban, mindegyik forma, mindegyikében megtalálhatók annak feltétel nélküli elfogadói, illetve ellenzői. Ez különösen a szélsőséges történelmi korszakok viszonylatában elgondolkodtató. A társadalmi értékrend az előzőekben felépített gondolatok mentén, tehát közvetlen hatással, befolyással van az emberre, az emberi erőforrásra. Az ember pedig alkalmazkodóképességével, intelligenciájával igyekszik követni s elfogadni azokat az értékeket, amelyek egy szervezeten belül boldogulásának lehetőséget biztosítanak. S teszi ezt meggyőződésből, kényszerből vagy éppen hivatástudatból? Nem mindegy, hogy miért! Mert egyelőre, ha csak a következtetés szintjén közelítjük is meg az emberi erőforrás menedzsment célját, az mindenképpen elmondható, hogy annak segítenie kell a humánum, a közmegegyezéssel elfogadott tartós értékek érvényesülését a szervezetben, biztosítva ezzel is a szervezet tagjainak jó közérzetét, elégedettségét, s hozzájárulva ezzel is a szervezet eredményességéhez, hatékonyságához. 15

16 Az emberi erőforrás menedzsment és a szervezet Nem saját gondolatom, hallomásból ered, miszerint az emberi erőforrás menedzsment hatékonyságának egyik fokmérője, hogy milyen a vezérigazgató. Vagyis a szervezet első számú vezetőjétől függ, hogy a menedzsment keretei között hol határozza meg a humán menedzsment helyét. Biztosan van igazság a közhelyszerű kijelentésben. Annyiban pedig mindenképpen, hogy a szervezetek vezetői valóban sokféleképpen ítélik meg, fogadják el, látják be még napjainkban is a humán erőforrás menedzsment fontosságát. Pedig elemzések igazolják, hogy a sikeres és kevésbé sikeres, vagy éppen sikeretlen szervezetek között, elsősorban nem a műszakitechnológiai fejlettségben vannak a meghatározó különbségek, hanem a szervezetben dolgozó emberek minőségében. T. J. Peters és R.H. Waterman, amerikai csúcsvállalatoknál végzett kutatásaik eredményeként az alábbi megállapításra jutottak: Vizsgálataink során magunk is hitetlenkedve szemléltük a csúcsteljesítményű vállalatoknál nagyszámban alkalmazott, emberi tényezőre alapozott programot, amelyeket ráadásul gyakran módosítottak vagy rendszeresen új tartalommal igyekeztek betölteni. Legalább ilyen fontos, hogy a kiváló vállalatoknál nem csak szövegelnek, ha a vállalat alkalmazottait érintő programokról van szó, nem tekintik ezeket a módszereket divatos trükköknek. 10 Amikor az emberi erőforrás menedzsment helyét és szerepét szeretnénk meghatározni a szervezetben, akkor rendre megtalálhatók az emberi erőforrás irányításával kapcsolatos feladatok is. 10 Forrás: Gyökér Irén: Humánerőforrás-menedzsment. Előszó 11. o. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, (Peters, T.J.-Waterman, R.H.: A siker nyomában. Bp. KJK oldal nyomán) 16

17 Ezek a menedzsmentfolyamatok és funkciók, a tervezés, szervezés, személyes vezetés, ellenőrzés keretei között jelennek meg. (1. 2. Ábra) Ábra: Menedzsmentfeladatok az emberi erőforrással kapcsolatban 11 A szervezetek fejlődési szintjüktől függően, különböző módon és formában kezelik, támogatják az emberi erőforrásokkal kapcsolatos menedzsmentfeladatokat. Vannak olyan szervezetek, ahol az egyéb, s általában szakmai kompetenciákból adódó vezetői feladatok részét képezik az emberi erőforrással kapcsolatos menedzsmentfeladatok. Ekkor többen, többféle módon, általában megérzéseikre, a munkatársak általános attitűdjéből tett megállapításaikra építkezve dönthetnek szervezési, tervezési vagy éppen irányítási, jutalmazási kérdésekben. Ezek a döntések egy első számú vezetői egyeztetést, illetve érdekképviseleti egyeztetést követően jutnak érvényre. A folyamat magában hordozza az emberi erőforrás szakszerűtlen és semmiképpen sem korszerű kezelésének lehetőségét. 11 Forrás: Dr. Roóz József: Az emberierőforrás-menedzsment alapjai, 21.o.6.ábra. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen működő Részvénytársaság,

18 Vannak olyan szervezetek, ahol azonban külön szervezeti egységek jöttek létre a menedzsmentfeladatok támogatására. Ezek alapvető feladata az első vonalbeli vezetők segítése, támogatása. Ekkor több szervezeti funkció pénzügyi, jogi és természetesen humán illetve ezeket magában foglaló egység rendszerében épül fel a szervezet. Kialakul tulajdonképpen egy törzskar, egy támogató, tanácsadó testület. Fontos azonban, hogy az emberi erőforrás menedzsment ne súrolja az első vonalbeli vezetők hatáskörét, s főleg ne tegye azt a klasszikus személyzetis feladatok okán. Ezért az emberi erőforrás menedzsment szervezetben elfoglalt, betöltött helyét vizsgálva célszerű azt egyrészt a menedzsment támogatói rendszerének oldaláról, másrészt pedig a segítségadás oldaláról megközelíteni. Az alábbi rendszerezés ennek megfelelően közelíti meg az emberi erőforrás menedzsment funkcióit. 12 Támogatói rendszer: EEM Szerepe: Mihez ad segítséget? EEM tervezés Tervezés; szervezés; alkalmazás; irányítás Személyügyi feladatok Alkalmazás Oktatás-képzés Alkalmazás; motiváció; javadalmazás Munkakörtervezés, értékelés Szervezés, motiváció; tervezés; javadalmazás Bérezés, ösztönzés Javadalmazás; motiváció Teljesítményértékelés Irányítás; motiváció Munkaügyi kapcsolatok Alkalmazás; szervezés; motiváció Egészségügy, Szervezés, motiváció munkavédelem 12 Forrás: Dr. Roóz József: Az emberierőforrás-menedzsment alapjai, 22. oldal. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

19 A szervezeti kultúra A szervezeti kultúra meghatározása nem kiforrott még napjainkban sem. Kísérletek vannak az egységes fogalmi rendszer létrehozására, de általánosan elfogadott definíció még nem születetett. Ezért a definíció értékű meghatározást mellőzve úgy gondolom, a szervezeti kultúra egy szociális összetartó erő. Vannak látható és láthatatlan elemei, vagyis olyan értékek és hitek együttese, amelyek generációról generációra öröklődnek a szervezetben. A szervezeti kultúra segíti a szervezeti célok elfogadását, az azokkal való azonosulást, az identitást, s így alakítja, formálja a szervezet dolgozóinak identitástudatát is. Hozzájárul továbbá a szervezet stabilitásához, hagyományaira épülő, s azon is fejlődő értékeinek ápolásához. Az értékek pedig hatnak a szervezet tagjainak viselkedésére, vagyis alakítják, formálják, hogy mi tekinthető a szervezeten belül elfogadható vagy éppen mellőzendő magatartásnak. Az emberi erőforrás menedzsment feladatából, szerepéből adódóan, mint az első számú vezetők és a szervezet tagjai közötti híd, közvetíti, tolmácsolja, kommunikálja, sugallja a szervezeti kultúra kereteiben képviselt értékeket, hisz feladatainak rendszerében, közvetlen, mindennapi kapcsolatban áll a szervezet tagjaival. A munkakörök betöltésére legalkalmasabb emberek kiválasztásakor, vagy a teljesítményértékelési rendszer kidolgozásakor, de akár a munkaerőtervezés, karriertervezés keretén belül, a szervezeti kultúra által képviselt értékek befolyásolják az emberi erőforrással foglakozó szakemberek módszereit. Elég, ha néhány ország viszonylatában s az adott ország vezetési kultúrájának vetületében képezzük le mindezt. Példaként említve Japánt és Amerikát. 19

20 A japán menedzsment, s így az emberi erőforrás menedzsment elemei is szorosan kötődnek a társadalom sajátos jegyeihez, a hagyományok tiszteletéhez, a természeti, földrajzi környezet megbecsüléséhez. A japán menedzsment alapja az improvement 13 folyamatok és a működés szisztematikus javítása, a mindig található jobb megoldás útjának következetes keresése. Ezért is szokták mondani, hogy a japán menedzsment a teljességre törekszik, a vezetők gondolkodása holisztikus. 14 Fontos jellemző még a japán szervezeteknél s ez is a társadalmi kultúrából eredendően az erősen hiarerchikus tagozódás, és a hiarerchia szintjei közötti merev kapcsolat. Az Amerikai szervezetek humán rendszere erősen formális és egységesített. A szervezeti hiarerchia ugyanakkor átjárhatóbb és lazább, mint Japán esetében. A társadalmi szokások kevésbé épülnek be a szervezetek értékvilágába. A szervezetek képesek saját útjukat követve élni, s viszonylag tág értékrend határok között működni. Az amerikai menedzserekre inkább a szekvenciális 15 gondolkodás a jellemző. Így nem véletlen talán az sem, hogy amerikai szervezetek nem szívesen alkalmaznak Japán menedzsereket A szervezet sikere A szervezetben az emberek teljesítőképessége nagyban függ attól is, hogy milyen a vezetés. A jobb vezetés, jobb teljesítményt feltételez. A szervezet sikere tehát függ a menedzsment, s így az emberi erőforrás menedzsment minőségétől. A menedzsment célja, hogy vezetési stílusával, módszereivel versenyelőnyhöz jusson a szervezet. 13 Improvement, angol szó, jelentése: javítás, tökéletesítés 14 Holisztikus, görög szó, jelentése: teljesség 15 Szekvenciális: sorrendi, folyamatos 20

21 Az erőforrásokkal akkor lehet versenyelőnyhöz jutni, ha az, ritka, értékes, utánozhatatlan és helyettesíthetetlen. Az emberi erőforrás tekintetében ez vagy úgy lehet, hogy az emberek rendelkeznek azokkal a jellemzőkkel, amelyek megfelelnek az előző kritériumoknak, vagy pedig az emberek menedzseléséhez használt gyakorlat biztosítja a versenyelőny lehetőségét. Mindkét álláspontnak vannak képviselői, követői. Munkájukban, gondolkodásukban közös, hogy egyértelmű bizonyítékok mutatják, hogy a szervezet sikere, teljesítménye és az emberi erőforrás menedzselése között szoros, pozitív kapcsolat van. Különösen fontos ez a felismerés napjainkban, amikor a szervezetek gazdasági környezete egyre gyorsabban és komplexebben változik. Vagyis a szervezetek rugalmassága, alkalmazkodóképessége egyben versenyképességük feltétele is lesz. Az emberi erőforrás menedzsmentnek így, ebben a megközelítésben is folyamatos összhangban kell lennie a menedzsmenttel s a szervezet tagjaival Az emberi erőforrás menedzsment feladata, szerepe, célja Utópisztikus gondolat, egy olyan szervezet életre hívása, működtetése, ahol a szervezet minden tagja teljes elégedettséggel éli életét, végzi munkáját. Számtalan oka lehet ennek. A munkahelyi környezet, a munkavállalók közötti kapcsolatok sokszínűsége, a szervezeti kultúra, a munkakapcsolatok minősége meghatározza az ember munkáját, közérzetét. Éppen ezért nagy kihívás egy szervezetben az a feladat, hogy annak minden tagja, a képességeinek, tudásának, kompetenciahalmazának legmegfelelőbb helyet találja meg. Mindezt elérni talán nem is lehet. Törekedni erre, viszont érdemes. 21

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szászvári Karina (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Előszó 2 I. Szemelvének

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Vaszkun Balázs. Száz év menedzsment. Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása

Vaszkun Balázs. Száz év menedzsment. Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása Vaszkun Balázs Száz év menedzsment Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Szervezés Tanszék Témavezető: Prof. Dobák Miklós Vaszkun Balázs, 2012 Budapesti

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

1.1. ábra: Önálló tudományággá fejlődés fázisai 2

1.1. ábra: Önálló tudományággá fejlődés fázisai 2 1. VEZETÉSI FELADATOK ÉS VEZETŐI SZEREPEK A vezetés olyan tudatos tevékenység, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amelyben a szervezet realizálja céljait, ennek érdekében a szervezeten belül

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány A KAPCSOLAT-MENEDZSMENT FELFOGÁSA ÉS SZERVEZETI GYAKORLATA (MARKETING-PR

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben