APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315"

Átírás

1 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató

2 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja fizetni a törlesztéseimet és a számláimat, ha valami történik velem? Ön is biztos gyakran felteszi magának ezeket a kérdéseket. Az APRIL Csoport Franciaország legnagyobb bróker- és biztosítási csoportja immáron két évtizede annak szenteli szakértelmét, hogy megvédje Önt és család-ját a váratlan szerencsétlenségekből adódó pénzügyi nehézségektől. Engedje meg, hogy tájékoztassuk az APRIL CEE Development Kft. (a továbbiakban: APRIL) és az AXA France IARD S.A. biztosító által nyújtott Munkanélküliség Biztosítási szolgáltatásról. Mire szolgál ez a kárbiztosítás? A biztosítás az alábbi biztosítási események, biztosítási érdek esetén nyújt térítést: Munkanélküliség: amennyiben Ön önhibáján kívül elveszíti határozatlan idejű munkaviszonyát a munkáltatója által kezdeményezett rendes felmondás révén, illetve az illetékes Munkaügyi Központ munkanélküliként (álláskeresőként) Önt nyilvántartásba veszi, és Ön álláskeresési járadékban részesül, akkor az állás-keresési járadék megállapításának a 61. napjától Ön jogosult a havi kártérítési összegre legfeljebb 6 hónapon keresztül. A kártérítés addig történik, amíg Ön regisztrált munkanélküli, de legfeljebb 150 nappal az álláskeresési járadékra való jogosultság lejárta után. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a munkaviszonya a következő okok egyike miatt szűnik meg, akkor a biztosító nem fizet kártérítést: közös megegyezés, munkavállalói felmondás, munkáltatói rendkívüli felmondás. Keresőképtelenség: Amennyiben Ön váratlanul megbetegszik, vagy balesetet szenved el, melynek következtében a Keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos, vagy kórház hitelt érdemlő módon igazoltan, keresőképtelennek minősíti Önt, akkor a 31. naptól Ön jogosult havi kártérítési összegre legfeljebb 7 hónapon keresztül. Baleseti Maradandó Egészségkárosodás: Amennyiben Ön egy véletlen baleset folytán 50% mértéket elérő vagy meghaladó Maradandó Egészségkárosodást szenved, a Biztosító egy egyszeri 1 millió forint és 5 millió forint közötti juttatásban részesíti. Baleseti Halál: Amennyiben Ön egy szerencsétlen baleset folytán életét veszíti, a Biztosító egy egyszeri 1 millió forint és 5 millió forint közötti juttatásban részesíti családját vagy az Ön által megjelölt kedvezményezetteket. Mitől függ a biztosítási összeg? Ön választja ki a Munkanélküliség esetére szóló havi kifizetés összegét, amely nem lehet nagyobb, mint a nettó jövedelmének a 70%-a (a szerződéskötést meg-előző utolsó három bérpapír alapján). A legkisebb választható összeg havi 50 ezer forint, míg a legnagyobb összeg havi 250 ezer forint lehet. A Keresőképtelenség esetére szóló havi kifizetés mindig ennek a fele, a Baleseti Maradandó Egészségkárosodás és a Baleseti Halál esetére szóló havi kifizetés pedig ennek a hússzorosa. Ki igényelheti a szolgáltatást? A biztosítást minden 22 és 55 év közötti magyarországi lakóhellyel rendelkező személy megkötheti, aki: legalább 1 éve folyamatos, legalább heti 30 órás alkalmazásban álló, határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkezik olyan munkáltatónál, aki Magyarországon van bejegyezve, nem áll a Közeli Hozzátartozójának a tulajdonában, vagy az irányítása alatt, illetve nem jelentett be alkalmazotti létszámcsökkentést. jelenleg nem áll felmondás vagy próbaidő alatt, nem részesül anyasági támogatásban és nem nyugdíjas. az utóbbi 3 évben soha nem volt regisztrált munkanélküli, ill. balesetből adódó betegállományban több mint egymást követő 60 napig, ill. betegségből adódó betegállományban több mint egymást követő 30 napig. nem rendelkezik maradandó egészségkárosodással vagy krónikus betegséggel, amellyel kapcsolatban az elmúlt 12 hónapban több, mint egymást követő 30 napig gyógyszeres, gyógyászati vagy orvosi kezelést kapott, ill. orvosi vizsgálat alá helyezték. Milyen időszakra szól a biztosítási szolgáltatás és az felmondható-e? A Biztosítási fedezet határozatlan időre jön létre, évfordulója pedig a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követő hónap első napja. A Biztosítási szolgáltatás min-den biztosítási évfordulókor felmondható írásban az APRIL részére az évforduló előtt minimum 30 nappal intézett levéllel. Mikortól viseli a Biztosító a kockázatot? A Biztosító kockázatviselése a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásától számítva Munkanélküliség esetén 180 napos, illetve Keresőképtelenség esetén 30 napos várakozási idő után veszi kezdetét. A Baleseti Halál, illetve Baleseti Maradandó Egészségkárosodás esetén nincsen várakozási idő. Hogyan lehet igényelni a kártérítést? ő Biztosítási Esemény bekövetkezése esetén a kitöltött szolgáltatási igénybejelentővel együtt el kell juttatni az APRIL részére az Általános Szerződési Feltételekben részletezett dokumentumokat. A szolgáltatási igénybejelentőt igényelheti biztosítási tanácsadójától, vagy az APRIL-tól. Hogyan tud biztosítottá válni? A Csatlakozási Nyilatkozat kitöltésével, melyet Ön vagy tanácsadója eljuttat az APRIL címére. Amennyiben a Biztosító nem fogadja el a Csatlakozási Nyilatkozatát, akkor egy elutasító nyilatkozatot küld ki az Ön számára 15 naptári napon belül. Amennyiben elfogadja, az APRIL Fedezetigazolást állít ki a biztosításról és ezt eljuttatja Önnek a minimum 3 havi díjat tartalmazó első csekkel együtt. Ön automatikusan biztosítottá válik azzal, hogy az első csekket időben befizette.

3 Mi történik, ha változik a munkáltató? Önnek be kell jelentenie az APRIL felé az új munkáltató pontos nevét, címét és adószámát. Az APRIL elbírálja az új munkáltatót és 15 napon belül vagy elfogadja, vagy módosított ajánlatot tesz az Ön részére. Elfogadása esetén az új munkaszerződés első 90 napja alatt bekövetkezett munkaviszony megszűnése esetén a Biztosító nem nyújt fedezetet. Mi történik, ha a kötés után pozitív irányba változik a megadott munkabér vagy az iskolai végzettség? Biztosítási összeg- vagy díjmódosítás minden esetben csak évfordulókor történhet meg. Amennyiben a kötés után változás történik az adatokban (pl: megváltozik a munkabér, és ez a kiválasztott csomag módosításához vezethet, vagy megváltozik az iskolai végzettség) ebben az esetben ezt egy írásbeli nyilatkozatban a változást igazoló dokumentumokkal együtt küldje be az APRIL címére az évforduló előtt minimum 15 nappal. Magasabb biztosítási összeg igénylése esetén az új összeg legfeljebb két szinttel lehet magasabb, mint a korábbi összeg. Amennyiben a nettó bér csökken olyan szintre, hogy ennek 70%-a kisebb, mint a munkanélküliségi biztosítási összeg, kötelező ezt bejelenteni az APRIL felé minimum 15 nappal a szerződés évfordulója előtt. Mi történik, ha a munkabér megszűnik vagy csökken olyan szintre, mely már nem teszi lehetővé a legkisebb biztosítási összeg fenntartását sem? Ha a megszűnés oka egy Biztosítási Esemény, a biztosítási szerződés változatlan biztosítási összeggel él tovább. Egyéb ok (pl. gyermekgondozási támogatás) esetén a biztosítási szerződés automatikusan megszűnik a következő évfordulókor. A szerződő: Az APRIL CEE Development Kft. A biztosító: A franciaországi AXA France IARD S.A. Figyelem! A szerződési feltételek további fontos információkat tartalmaznak. Ezek teljes körű megismeréséhez kérjük, olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket! April CEE Development Kft Budapest, Haller u. 2. Telefon: Fax:

4 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek az APRIL CEE Development Kft. és az AXA France IARD S.A. Biztosító között létrejött számú Csoportos Biztosítási Szerződés mellékletét képezik. 1. MEGHATÁROZÁSOK BALESET:Az a hirtelen, váratlanul fellépő külső fizikai és/illetve kémiai behatás, amely a Biztosítottat akaratán kívül, a kockázatviselési időszak alatt éri. BIZTOSÍTÁS KEZDETE: (amely egyben a biztosítás technikai kezdete): a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követő hónap első napja. A biztosítási fedezet azonban csak a Várakozási Idő végét követő napon lép hatályba azon kockázatok esetén, amelyekre vonatkozóan a biztosítás Várakozási Időt ír elő. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY: A kockázatviselés ideje alatt, az esetleges Várakozási Időt követően a Biztosító részéről a Kedvezményezett felé fennálló fizetési kötelezettségét kiváltó alábbi események egyike: Munkanélküliség: A Biztosított Munkaviszonyának önhibáján kívüli megszűnése, amelyet az illetékes Munkaügyi Központ álláskeresőként való nyilvántartásba vétellel igazol, ill. amelynek bekövetkezte esetén a Biztosított álláskeresési járadékra, ill. álláskeresési segélyre válik jogosulttá. Keresőképtelenség: A Biztosított váratlan megbetegedése, illetve balesete, melynek következtében a Biztosítottat a Keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos, vagy kórház hitelt érdemlően igazoltan, keresőképtelennek minősíti. Baleseti maradandó egészségkárosodás: A Biztosított olyan Balesetből eredő testi és/illetve szellemi teljesítőképesség csökkenése, amely a Biztosítottat szokásos életvitelében korlátozza, feltéve, hogy annak mértéke a pontban meg-határozott táblázat alapján legalább az 50%-ot eléri. Baleseti halál: A Biztosított elhalálozása esetén - amely közvetlenül és minden egyéb más októl függetlenül balesetből kifolyólag, a balesetet követően 365 napon belül következik be. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG: Biztosítási Esemény bekövetkezése esetén a Biztosított részére az alábbi táblázat szerint fizetendő összeg: Havi járadék, mely Munkanélküliség esetén nem haladhatja meg a Biztosított által a Csatlakozási Nyilatkozatban megadott és aláírásával igazolt Havi Nettó Jövedelem 70%-át, ill. Keresőképtelenség esetén a 35%-át (kivételként elfogadásra kerül az 1. csomagra minden legalább Ft-nak megfelelő Havi Nettó Jövedelem). Baleseti Halál és Baleseti Maradandó Egészségkárosodás esetén egy összegben fizetendő szolgáltatás, amelyet a Biztosító a Biztosítottnak, illetve az általa Kedvezményezettként megadott személyeknek fizet. A Biztosított az alábbi tizenhat csomagban meghatározott Biztosítási Összegekből választhat, figyelembe véve a fenti havi nettó jövedelemkorlátozást: BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGEK Baleseti Halál és Csomag Baleseti Maradandó Munkanélküliség Egészségkárosodás Keresőképtelenség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A 0. csomag csak akkor választható, ha a Biztosított január 1-je előtt már rendelkezett ugyanilyen munkanélküliségi Biztosítási Összeget tartalmazó csomaggal más biztosítónál. BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS: A Biztosított és a Biztosító között létrejött biztosítási jog-viszony, amely a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásával jön létre. BIZTOSÍTÓ: AXA France IARD S.A. (Cím: Párizs, Rue Drouot 26, Franciaország) határokon átnyúló szolgáltatóként. BIZTOSÍTOTT: Bármely természetes személy,aki a Csatlakozási Nyilatkozat tényleges vagy elektronikus aláírása révén elfogadja a Csoportos Biztosítási Szerződés hatályának rá történő kiterjesztését, és vállalja a biztosítási díj rendszeres fizetését, ill. aki az összes, a 2.2. pontban meghatározott feltételnek megfelel. CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT: A Biztosított által aláírt, és az Ügyintéző részére visszaküldött jognyilatkozat, amely igazolja, hogy a Biztosított vállalja a Csoportos Biztosítási Szerződés hatályának jelen Általános Szerződési Feltételek szerint reá történő ki-terjesztését. A Biztosított kérése esetén az Ügyintéző Fedezetigazolást állít ki, amely igazolja a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött Biztosítási Szerződés érvényességét. CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS: A Biztosító és a Szerződő által megkötött szerződés a Szerződő azon ügyfeleinek javára, akik a Csatlakozási Nyilatkozatot aláírják és a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadják. FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉG: Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásakor a Biztosított által megadott felsőfokú (főiskolai és egyetemi alapképzésben, illetve mesterképzésben, illetve doktori képzésben szerzett) végzettség, amelyet diplomával, vagy valamely más, az oktatási intézmény által kiállított bizonyítvánnyal hitelt érdemlően igazolni tud. A főiskolai illetve az egyetemi végzettséget a Biztosító abban az esetben is elfogadja, ha a Biztosított nem rendelkezik még diplomával, azonban az utolsó év utolsó félévét sikeresen lezárta és erről igazolást tud felmutatni. HAVI NETTÓ JÖVEDELEM: A Biztosított a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását közvetlenül megelőző (amennyiben nem áll még rendelkezésre, legfeljebb egy hónappal korábban kiállított), hivatalos jövedelemigazolással vagy bérfizetési jegyzékkel igazolt, az igazolás kiállítását megelőző három hónapban elért nettó (minden adó és járulék le-vonása utáni) munkabérének havi átlaga. KEDVEZMÉNYEZETT: Azon természetes személy, aki jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti biztosítási szolgáltatás jogosultja. Munkanélküliség, Keresőképtelenség és Baleseti Maradandó Egészségkárosodás esetén a Kedvezményezett maga a Biztosított. Baleseti Halál esetén a Kedvezményezett a Csatlakozási Nyilatkozaton meg-jelölt személy, ennek hiányában a Biztosított törvényes örökösei. KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ: Fontossági sorrendben: a házastárs, egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. MAXIMÁLIS SZOLGÁLTATÁS: Munkanélküliség vagy Keresőképtelenség esetén a káreseményenkénti maximális Biztosítási Összeg. A Maximális Szolgáltatás 8 hónap az Önrészesedési Időszakot is beleértve. A Maximális Szolgáltatás az Önrészesedési időszakot leszámítva tehát maximum 6 hónap Munkanélküliség bekövetkezése esetén, 7 hónap Keresőképtelenség bekövetkezése esetén. MUNKAVISZONY: Munkaviszony alatt egy határozatlan idejű, Magyarországon bejegyzett munkáltatóval fennálló, a mindenkor hatályos magyar jogszabályokban meghatározott, legalább heti 30 órás munkavégzési kötelezettséggel járó következő jogviszonyt kell érteni: munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a Biztosított bedolgozói és az június 1-jét megelőzően létesített ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a hivatásos nevelőszülői jogviszony, a szövetkezeti tag munkavégzésre irányuló Munkaviszony jellegű jogviszonya, fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonya. ÖNRÉSZESEDÉSI IDŐSZAK: Az a Munkanélküliség esetén a Biztosítási esemény bekövetkezését követő 60, illetve a Keresőképtelenség esetén 30 nap, mely időszakra a Biztosítónak nem áll fenn szolgáltatási kötelezettsége. SZERZŐDŐ: Az APRIL CEE Development Kft. (1096 Budapest, Haller u. 2.) amely a Biztosítóval a jelen Általános Szerződési Feltételekben hivatkozott Csoportos Biztosítási Szerződést megkötötte. ÜGYINTÉZŐ: Az APRIL CEE Development Kft. (1096 Budapest, Haller u. 2.), mely többes ügynöki minőségben a Biztosító ügynökeként, a Biztosító megbízásából közreműködik a Csatlakozási Nyilatkozat adminisztrálásában, a biztosítási díjak beszedésében, továbbá a károk regisztrálásában és rendezésében. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ SZEMÉLY: Az a személy, aki jogosult egy társaság üzletvitelében dönteni vagy arra befolyást gyakorolni, ideértve, de nem kizárólag a többségi részvénytulajdonnal, vagy többségi szavazati joggal,

5 vagy egyéb vállalati vezetési befolyásolással rendelkező személyeket. VÁRAKOZÁSI IDŐ: A Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követő időszak, amely alatt bekövetkező Biztosítási Esemény esetén a Biztosító nem nyújt szolgáltatást. A Munkanélküliség esetén a Várakozási idő 180 nap. A Keresőképtelenség esetén a Várakozási idő 30 nap. Baleseti Halál, illetve Baleseti Maradandó Egészségkárosodás esetén nincs Várakozási Idő. A Várakozási Idő alatt bekövetkezett Biztosítási Eseménynek kell tekinteni azt is, ami-kor az egyes Biztosítási Eseménynek csak valamely eleme (pl. a Munkaviszony meg-szüntetésének értesítési dátuma a Munkáltató részéről vagy a Munkáltató tekintetében megindult csődeljárás esetén a csődeljárás elrendeléseséről szóló bírósági végzés közzétételének napja) következik be a Várakozási Idő alatt, még akkor is, ha a Biztosítási Esemény további elemei (pl. munkanélküliség regisztrálása) csak a Várakozási Idő leteltét követően következnek be. Várakozási Időszak alatt bekövetkezett Biztosítási Esemény esetén a Biztosító nem téríti vissza a biztosítási díjat, tekintettel arra, hogy a Biztosítási Esemény a Várakozási Idő elteltét követően is bekövetkezhet. 2. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 2.1. A Csoportos Biztosítási Szerződés és a Biztosított által aláírt Csatlakozási Nyilatkozat alapján az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében a Biztosító a biztosítási kockázat vállalására és a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatás teljesítésére vállal kötelezettséget A Biztosítási Szerződést a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásakor az alábbi feltételeknek együttesen eleget tevő személy kötheti meg Biztosítottként: Állandó magyarországi lakcímmel rendelkező Magyarországon tartózkodó személy. Akinek életkora (a pontos születési dátumtól számítva) meghaladja a 22. évet, de nem éri el az 55 évet. Legalább 12 hónapja folyamatos és határozatlan időtartamú és legalább heti 30 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, ugyanazon munkáltatónál Munkaviszonnyal rendelkező személy. Az a személy, aki nem saját magának vagy Közeli Hozzátartozójának az alkalmazottja. Nem nyugdíjas, nem rokkantnyugdíjas, illetve nem kap rokkantsággal összefüggésben járadékot. Sem ő, sem a munkáltatója nem kezdeményezett, illetve nem adott írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást rendes vagy rendkívüli felmondásról, se egyoldalúan, se közös megegyezéssel történő Munkaviszony megszüntetéséről. Tudomása szerint nem tartozik az alkalmazottak azon körébe, akiknek a munkáltatónál végrehajtott átszervezés, csoportos létszám leépítés, vagy ennek nem mi-nősülő alkalmazotti létszámcsökkentés miatt megszűnhet a Munkaviszonya. Nem részesül Gyermekgondozási díjban (GYED), vagy Gyermekgondozási segélyben (GYES), vagy Terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), vagy Gyermeknevelési támogatásban (GYET). Az elmúlt három évben semmilyen munkahivatalban munkanélküliként nem regisztrálták. Nem áll regisztrált keresőképtelen állapotban (betegállományban) betegség vagy balesetből eredően. Az utóbbi 3 évben nem volt balesetből adódó betegállományban több mint egy-mást követő 60 napig, ill. nem volt betegségből adódó betegállományban több mint egymást követő 30 napig. Nem rendelkezik maradandó egészségkárosodással vagy krónikus betegséggel, amellyel kapcsolatban az elmúlt 12 hónapban több, mint egymást követő 30 napos gyógyszeres, gyógyászati vagy orvosi kezelést kapott, ill. orvosi vizsgálat alá helyezték. A Biztosító bármikor és indoklás nélkül jogosult egyoldalúan megváltoztatni a biztosítási fedezetbe vonható személyek körét, melynek a Szerződővel történő írásbeli közlésével a Csoportos Biztosítási Szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek a jövőre nézve automatikusan módosulnak. A változtatás előtti feltételeknek megfelelő Biztosítottak által a változtatás előtt megkötött Biztosítási Szerződések hatályát a módosítás nem érinti. Jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott előfeltételeknek meg nem felelő személyek által kötött Biztosítási Szerződés semmis. 3. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA 3.1. A Biztosítási Szerződés a Biztosítás Kezdetén 0. órakor lép életbe, feltéve, hogy a biztosítás első díja az Ügyintéző számlájára legkésőbb a Biztosítás Kezdetétől számított 30. naptári napig beérkezett, kivéve azt az esetet, ha a Biztosító közvetlenül vagy az Ügyintéző útján a Csatlakozási Nyilatkozat kézbesítésétől számított tizenöt (15) naptári napon belül közli a Biztosítottal belépési szándékának elutasítását A Biztosítási Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A tartamon belül a biztosítási időszak egy év. A biztosítási időszak két évforduló közötti időszakot jelent. A biztosítási évforduló minden naptári évben a Biztosítás Kezdetének megfelelő naptári nap A biztosítási fedezet az egész világon a nap 24 órájában érvényes A Biztosítási Szerződés a Biztosított vonatkozásában automatikusan megszűnik: A Biztosított 60. életévének betöltését követő biztosítási évfordulón. A díjfizetés elmulasztása esetén a Biztosító írásbeli felszólítást küld az esedékes díjat meg nem fizető félnek, amely a díjfizetésre a küldéstől számított 30 napos póthatáridőt tartalmaz, és a figyelmeztetést a szerződés megszűnésére, ha a póthatáridőn belül a Szerződő a díjtartozását nem egyenlíti ki. A biztosítási évforduló napján indoklás nélkül, amennyiben a felmondási szándékáról az évfordulót 30 nappal megelőzően írásban a Biztosított értesítette az Ügyintézőt, vagy a Biztosító értesítette a Biztosítottat. Ebben az esetben a biztosítási díj az évfordulóig megilleti a Biztosítót. Minden egyes Biztosítási Szerződés évfordulójának napján automatikusan, amennyiben a Biztosító és a Szerződő között létrejött Csoportos Biztosítási Szereződést jelen Feltételek 4. pontja szerint felmondták. A Baleseti Maradandó Egészségkárosodásra vonatkozó jelen Általános Szerző-dési Feltételek értelmében a kártérítés kifizetésének napján. Ebben az esetben a biztosítási díj a kártérítés napjáig megilleti a Biztosítót. A biztosítási évforduló napján, amennyiben a jelen feltételek 3.9. pontja szerint a Biztosított már nem rendelkezik olyan nettó munkabérrel (az adott évfordulót meg-előző három nettó munkabér átlaga szerint), mely lehetővé teszi a legkisebb Biztosítási Összeg fenntartását kivéve, ha a munkabér megszűnésének vagy csök-kenésének az oka egy Biztosítási Esemény (Munkanélküliség vagy Keresőképtelenség). Lényeges körülmény változása esetén a 8.1. pontban meghatározott esetben A Keresőképtelenség és Munkanélküliség kockázatra vonatkozóan a biztosítási fedezet automatikusan megszűnik, amennyiben a Biztosított nyugdíjazása beleértve a rokkantság miatti nyugdíjazást következik be. A fedezet ezen részleges megszűnése a nyugdíjba vonulás, illetve korkedvezményes nyugdíjba vonulás nyugdíjrend-szert alakító törvényeknek és megállapodásoknak megfelelően, ill. bármelyik más hasonló megállapodás alapján megállapított napján következik be, a Baleseti Halálra és Baleseti Maradandó Egészségkárosodásra vonatkozó biztosítási fedezet azonban továbbra is érvényben marad Amennyiben a Biztosítási Szerződés a díjfizetés elmaradása miatt szűnik meg, a Biztosító az összes alábbi feltétel együttes teljesülése esetén engedélyezheti a Biztosítási Szerződés újra életbe léptetését (reaktiválását): A Biztosított kérte a Biztosítási Szerződés reaktiválását az erre vonatkozó nyomtatvány kitöltésével, mellyel elfogadja, hogy a Biztosítási Szerződés az esedékes díjak megfizetését követően újra lép életbe (Reaktiválás Hatálya). A Biztosítónak nem áll fenn szolgáltatási kötelezettsége, amennyiben a Biztosítási Esemény oka vagy alapja olyan esemény, mely a díjfizetés elmaradás miatt bekövetkezett törlés és a Reaktiválás Hatálya között következik be. A Reaktiválás feltétele, ű hogy az Ügyintéző minden esedékes díjat a Biztosítási Szerződés megszűnését követő 30 napon belül megkapjon. A Biztosítási Szerződés fennállása alatt maximum 2 alkalommal lehetséges a Re-aktiválás. A Biztosítónak jogában áll indoklás nélkül elutasítani a reaktiválási kérelmet. A Biztosítási Szerződés díjfizetés elmaradása miatt bekövetkezett törlésének dátuma és a Reaktiválás Hatálya közötti időszakra a Biztosítót megilleti a biztosítási díj. Abban az esetben, ha a szerződés a folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés napjától számított százhúsz napon belül írásban kérheti a biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet a megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, hogy a korábban esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik A Biztosítási Összeg módosítása A Biztosítottnak lehetősége van az alábbi 3.8. illetve 3.9. pontban foglalt szabályok szerint a Biztosítási Összeg módosítására, amennyiben az Ügyintézőt legkésőbb a Biztosítási Szerződés évfordulója előtt 15 nappal erről értesíti és megküldi kérelmével együtt az új Biztosítási Összegre való jogosultság igazolására az utolsó 3 havi bér-jegyzéket. A Biztosított kérheti a Biztosítási Összeg emelését vagy csökkentését, oly módon, hogy a választott csomagban a Munkanélküliség Biztosítási Esemény esetére meghatározott Biztosítási Összeg nem haladhatja meg az évfordulót közvetlenül megelőző havi nettó jövedelem 70%-át. Nem kezdeményezhető a Biztosítási Összeg módosítása, amennyiben a Biztosított Biztosítási Eseményt jelentett be, mindaddig, amíg azt a Biztosító nem zárta le. A Biztosítási Összeg módosulásával a biztosítási díj automatikusan a módosított Biztosítási Összegre meghatározott díjra változik A Biztosítási Összeg emelése A Biztosított maximum két csomagszinttel emelheti a Biztosítási Összeget minden egyes évforduló alkalmával. Az új Biztosítási Összeg a Biztosítási Szerződés évfordulóján lép hatályba, kivéve

6 a Munkanélküliség Biztosítási Eseményt, melynek tekintetében az új Biztosítási Összeg a Biztosítási Szerződés évfordulójának dátumát követő 181. naptól lép hatályba. Amennyiben az új Biztosítási Összeg hatályba lépését megelőzően olyan esemény történik, mely Munkanélküliségi Biztosítási Eseményt eredményez, a Biztosító a korábbi Biztosítási Összeget fizeti ki a Biztosítási Esemény teljes idő-tartama alatt. a Keresőképtelenség Biztosítási Eseményt, melynek tekintetében az új Biztosítási Összeg a Biztosítási Szerződés évfordulójának dátumát követő 31. naptól lép hatályba. Amennyiben az új Biztosítási Összeg hatályba lépését megelőzően olyan esemény történik, mely Keresőképtelenségi Biztosítási Eseményt eredményez, a Biztosító a korábbi Biztosítási Összeget fizeti ki a Biztosítási Esemény teljes idő-tartama alatt A Biztosítási Összeg leszállítása 4. A CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 4.1. A Biztosító és a Szerződő között létrejött Csoportos Biztosítási Szerződés felmondása esetén az Ügyintéző haladéktalanul írásban értesít minden Biztosítottat a fel-mondásról. A Biztosítási Szerződés automatikusan megszűnik: A Biztosítási Szerződés következő évfordulójakor, feltéve, hogy az évforduló előtt legalább 30 nappal sor került az értesítésre. Egyébként, a Biztosítási Szerződés következő évfordulójakor. A Biztosító a Biztosítási Szerződés megszűnéséig fedezetet nyújt minden Biztosított számára, ezért a Biztosított biztosítási díjfizetésre kötelezett. 5. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ 5.1. A biztosítás rendszeres, éves díjfizetésű. Az éves díj fedezetet nyújt a teljes éves biztosítási időszakra nézve, akkor is, ha a díj megfizetésére a Csatlakozási Nyilatkozaton megjelölt opció szerinti havi, negyedéves illetve éves részletekben kerül sor. Havi díjfizetés választása esetén első díjként a Biztosított három havi díjat köteles megfizetni Amennyiben a Biztosított a biztosítási díj megfizetését elmulasztja, a Biztosítási szerződés jelen Általános Szerződési Feltételek 3.4. pontja szerinti időpontokban szűnik meg, kivéve, amennyiben a Biztosító díjfizetési halasztást engedélyezett, ill. a díj be-hajtására bírósági eljárást indított Ha olyan Biztosítási Esemény következik be, amelynek jogalapját a Biztosító elismeri, a Biztosító levonja a kifizethető szolgáltatás(ok) összegéből (i) a Biztosítási Esemény bekövetkezéséig meg nem fizetett (elmulasztott) díja(ka)t, (ii) továbbá az éves díj fennmaradó egyenlegét függetlenül a Biztosított által kiválasztott fizetési gyakoriságtól, amennyiben éves biztosításról van szó. Egyébként pedig a fennmaradó biztosítási időszakra esedékes összegre jogosult a biztosító A Biztosító bármikor jogosult a Csoportos Biztosítási Szerződés díjszabását módosítani. Az új biztosítási díjszabás ú minden Biztosítottra nézve a Biztosítási Szerződés évfordulóját követ minden id őszakra nézve érvényes ő. Az Ügyintéző a díjszabás módosításáról a Biztosítás Szerződés évfordulója előtt legkésőbb 60 nappal köteles írásban értesíteni minden Biztosítottat. Amennyiben a Biztosított az értesítésre annak kézhezvételét l számított 30 ő napon belül írásban (levél, fax vagy útján) nem nyilatkozik, akkor a következő biztosítási időszakra a Biztosítási Szerződés a módosított díjjal marad hatályban. Amennyiben a Biztosított a fenti idő intervallumon belül a módosítást írásban (levél, fax, vagy útján) visszautasítja, akkor a Biztosítási Szerződés az évfordulóval megszűnik Baleseti Halál vagy Baleseti Maradandó Egészségkárosodás Biztosítási Esemény bekövetkezte esetén, amennyiben a Biztosítottnak még nem fizette be a teljes éves biztosítási díjat, akkor az a szolgáltatás összegéből levonásra kerül A Biztosított helyzetében bekövetkező bármely olyan változás esetén, ő amely ha-tással lehet a biztosítási díj meghatározására (különösképpen a Felsőfokú Végzettség megszerzése), a Biztosított köteles a megváltozott körülményről legkésőbb a biztosítási évfordulót megelőző 15. napig az Ügyintézőt tájékoztatni. Amennyiben a Biztosított a Biztosítót a fentiekről tájékoztatta, a biztosítási fedezet a következő biztosítási évfordulóig változatlanul fennáll, ő azt követően pedig a megváltozott körülményeknek megfelel en a következő biztosítási időszakra nézve a biztosítási díj automatikusan módosul. Amennyiben a tájékoztatás a fenti határidővel nem történik meg, a biztosítási díj csak az adott biztosítási évfordulót követ biztosítási évfordulónál módosul. 6. FEDEZETHALMOZÁS TILALMA 6.1. A Biztosított csak egyetlen munkanélküliségi kockázatot fedező jövedelempótló biztosítási szerződéssel rendelkezhet (biztosítási fedezet halmozásának tilalma). Amennyiben a Biztosított bármely okból mégis egynél több munkanélküliségi kockázatot fedező jövedelempótló biztosítási szerződéssel rendelkezik, akár több Biztosítónál, akkor a korábban hatályba lépett biztosítási szerződés érvényes, a később kötött szerződés(ek) pedig semmisek Amennyiben a 6.1. pont alapján semmisnek minősülő szerződés(eke)t a A Biztosított szintén kérheti a Biztosítási Összeg csökkentését. Amennyiben a Biztosított havi nettó munkabérében a legutóbb bejelentett Havi Nettó Jövedelemhez képest több, mint 10%-os csökkenés következett be (az évfordulót meg-előző 3 bérjegyzék alapján), köteles erről az Ügyintézőt legkésőbb a Biztosítási Szereződés évfordulója előtt 15 naptári nappal értesíteni és megküldeni az utolsó 3 havi bér-jegyzéket. Ebben az esetben a Biztosítási Díj és a Biztosítási Összeg automatikusan módosul, oly módon, hogy a Biztosítottra az a csomag lesz alkalmazandó, amelynél a kerekítés szabályainak figyelembe vételével a Munkanélküliség Biztosítási Esemény esetére meghatározott Biztosítási Összeg nem haladhatja meg az aktuális havi nettó jövedelem 70%-át. Az új Biztosítási Összeg a Biztosítási Szerződés évfordulóján lép hatályba. Biztosítóval kötötték meg, úgy annak díjait a Biztosító a kárterítés kifizetésétől számított 30 napon belül az Ügyintézőnek fizetendő Ft kezelési költség levonása mellett visszafizeti Amennyiben a Biztosított több keresőképtelenség kockázatot fedező jövedelem-pótló biztosítási szerződéssel rendelkezik, mindegyik szerződés érvényes, de az összes szerződésből származó jövedelempótlási kártérítés, és a Társadalombiztosítás által kifizetett táppénz együttes napi összege nem haladhatja meg a legutóbb be-jelentett Havi Nettó Jövedelem harmincad részét. Amennyiben meghaladja, a különbözet a legkésőbb megkötött biztosítási szerződésre vonatkozó kártérítésből kerül le-vonásra. 7. SZOLGÁLTATÁSI IGÉNY ÉS A BIZTOSÍTÓ TELJESÍTÉSE 7.1. A szolgáltatási igényt: Baleseti Maradandó Egészségkárosodás és Munkanélküliség esetén a Biztosítási Esemény bekövetkeztét követő 15 naptári napon belül, A Biztosítási Esemény következményeként bekövetkező Halál esetén a Halál dátumát követő 15 naptári napon belül, Keresőképtelenség esetén a betegállomány kezdetétől számítva 60 napon belül, elektronikus levélben, telefonon, faxon vagy levélben az Ügyintéző részére kell bejelenteni az alábbi elérhetőségen: APRIL CEE Development Kft Budapest, Haller u Tel: Fax: Késedelmes bejelentés esetén a Biztosító fizetési kötelezettsége nem áll be, amennyiben emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak Az Ügyintéző a Biztosítottnak megküldi a kitöltendő szolgáltatási igénybejelentőt. A Biztosított köteles az eredeti szolgáltatási igénybejelent t kitöltve és aláírva visszaküldeni és az alábbi dokumentumokat csatolni, ha csak a Biztosító kifejezetten nem igényli, mert a jelzett dokumentumok már a rendelkezésére álltak: Az összes érvényes munkaszerződést, ill. ezek módosításainak másolatát, melyek igazolják az érvényes munkaviszonyt: Visszamenőlegesen a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását megelőző 12 hónapos időszakra vonatkozóan. A Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követő időszaktól a Biztosítási Esemény bekövetkezéséig. A Felsőfokú Végzettséget igazoló okmány másolatát. A szerződés megkötésekor bejelentett Havi Nettó Jövedelmet igazoló három bér-jegyzék másolatát, illetve a munkáltató által kiállított azonos tartalommal bíró jövedelemigazolást. A Biztosítási Esemény előtti évfordulót megelőző három bérjegyzék másolatát, illetve a munkáltató által kiállított azonos tartalommal bíró jövedelemigazolást. Az adott Biztosítási Eseményre vonatkozó pontokban részletezett összes szükséges dokumentumot A szolgáltatási igénybejelentő elbírálását követően a Biztosító vagy Ügyintézője jogosult bekérni minden olyan egyéb iratot, melyet a szolgáltatási igény elbírálásához szükségesnek tart, és fenntartja magának a jogot arra, hogy a Biztosítottat egy, a Biztosító vagy Ügyintézője által megbízott orvossal megvizsgáltassa. A Biztosított tudomásul veszi, hogy Keresőképtelenségre, illetve Munkanélküliségre vonatkozó szolgáltatási igény esetén a Biztosító vagy Ügyintézője jogosult a Biztosított munkáltatóját és/vagy az illetékes ő Munkaügyi Hivatalt felkeresni a Munkaviszony, a Munkaügyi Hivatalnál álláskeres ő ként nyilvántartásba vétel, illetve az álláskeresési járadék fizetésének ellenőrzése céljából A Biztosító az általa jogalapjában és összegszerűségében megalapozottnak tartott szolgáltatási igényt az annak elbírálásához szükséges utolsó irat beérkezését követő 15 naptári napon belül teljesíti. A Biztosító teljesítése kizárólag banki átutalás útján történik. Ha a Biztosító vagy Ügyintézője által kért dokumentumokat a felszólítás ellenére sem, vagy hiányosan nyújtják be, a Biztosító a szolgáltatási igényt a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el, illetve a szolgáltatási igényt elutasíthatja A Biztosítási Szerződés semmis, amennyiben a Biztosított közlési kötelezettségét

7 megsérti, vagy hamis adatokat szolgáltat, amennyiben a közlési kötelezettség megsértése vagy a hamis adat szolgáltatása befolyásolja a biztosítás tárgyát vagy korlátozza a Biztosító kockázat elbírálási lehetőségét. A Biztosítási Szerződés semmisségét akkor is meg kell állapítani, ha a nem jelentett, vagy valótlan tartalommal bejelentett körülmény nem áll okozati összefüggésben a bekövetkezett Biztosítási Eseménnyel. A már befizetett biztosítási díjakat a Biztosító kártérítés jogcímén megtarthatja. Ez különösen (de nem kizárólag) érvényes az alábbi esetekre: Bármely a 2.2. pont alatt részletezett feltétel nem teljesülése. Ellentmondás a bejelentett Felsőfokú Iskolai Végzettségben. Ellentmondás a bejelentett Havi Nettó Jövedelem adataiban (kivéve ha ennek az ellentmondásnak nincsen hatása a Biztosított által kiválasztott Biztosítási Összegre). 8. A BIZTOSÍTOTT BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 8.1. A Biztosított köteles a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásakor és a Biztosítási Szerződés teljes időtartama alatt: A valóságnak megfelelően válaszolni a Biztosító, illetve Ügyintézője által feltett összes kérdésre. A valóságnak megfelelően és hiánytalanul közölni minden olyan körülményt, amely a biztosítási kockázat vállalása szempontjából lényeges. Köteles megadni minden olyan változást, amely kihatással lehet a biztosítási kockázatra, különösen, de nem kizárólag az alábbiak esetében: A Munkáltató változása Több, mint 10%-os Havi Nettó Jövedelem csökkenés a Csatlakozási Nyilatkozaton megadott Havi Nettó jövedelemhez képest. A Biztosított a Munkáltató változását legkésőbb annak bekövetkezése után 15 naptári nappal köteles írásban bejelenteni az Ügyintézőnek. A Biztosító 15 naptári napon belül írásban javaslatot tehet a Biztosítási Szerződés módosítására, így különösen a Munkanélküliség kockázat biztosítási fedezetből való kizárására. Ha a Biztosított a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 naptári napon belül nem válaszol, a Biztosítási Szerződés a módosító javaslat közlésétől számított harmincadik napon megszűnik. A jelen 8.1. pontban meghatározott változás bejelentési kötelezettség megsértése esetében a Biztosító fizetési kötelezettsége nem áll be A kockázatvállalást megelőzően a Biztosító vagy Ügyintézője jogosult a közölt információkat ellenőrizni és a Biztosított tevékenységére és életkörülményeire nézve további kérdéseket feltenni, továbbá jogosult a Biztosított egészségi állapotára vonatkozó orvosi vizsgálatot kezdeményezni. A vizsgálat költségét a Biztosító viseli. Abban az esetben, ha bizonyos körülményekről a Biztosított nem, vagy nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott, a Biztosító a kockázatot elutasíthatja, kivéve amennyiben: az elhallgatott körülményt a Biztosító a szerződés hatályba lépésekor ismerte, vagy az elhallgatott körülmény a Biztosítási Esemény bekövetkeztében nem hatott közre. 9. BALESETI HALÁL 9.1. A Biztosítási Esemény Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében a Biztosítottnak a kockázatviselési időszak során elszenvedett Balesete, melynek következtében egy éven belül meghal Biztosítási Esemény időpontja A Baleset bekövetkeztének napja A Biztosító szolgáltatása Amennyiben a Biztosítottat a kockázatviselés tartama alatt Baleset éri, amelynek következtében egy éven belül meghal, a Biztosító kifizeti a Biztosított Kedvezményezettjének a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásakor kiválasztott egyszeri Biztosítási Összeget. Holtnak nyilvánítás esetében a kifizetés előtt a Kedvezményezett aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bizonyítást nyer, hogy a holtnak nyilvánított Biztosított mégis életben van, a Biztosító által kifizetett biztosítási összeget a Kedvezményezett a Biztosítónak visszafizeti Kárigény bejelentése, a bejelentéshez szükséges dokumentumok A Baleseti Halálra vonatkozó szolgáltatási igény előterjesztésekor a kitöltött Szolgáltatási Igénybejelentővel együtt az alábbi dokumentumokat kell az Ügyintézőnek eljuttatni: A Kedvezményezett személyi igazolványának és lakcím kártyájának (ha van) a másolatát. A Biztosított halotti anyakönyvi kivonatának másolatát. Halott-vizsgálati bizonyítvány másolatát, a halál okának megjelölésével. Boncolási jegyzőkönyv másolatát (ha készült). Külföldön bekövetkezett halál esetén a halál körülményeit leíró, a külföldi hatóság által kiállított okirat hiteles magyar nyelvű fordítását. A véralkohol vizsgálat eredményét (ha készült). Közlekedési, ill. munkabaleset esetén eredeti rendőrségi / munkahelyi baleseti jegyzőkönyv másolatát (ha készült). Amennyiben a Biztosítási Eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult az el-járást lezáró határozatot, feltéve, hogy az a jogalap, vagy az összegszerűség megállapításához szükséges (így különösképpen az eljárást megtagadó vagy meg-szüntető határozatot, illetve a jogerős bírósági határozatot). A Biztosítási Esemény bekövetkeztének időpontjától a balesettel kapcsolatos valamennyi orvosi dokumentumot. A biztosított személy által gépjármű vezetése során elszenvedett közlekedési bal-eset esetén a jogosítvány és a forgalmi engedély másolatát. Jogerős öröklési bizonyítvány vagy jogerős hagyatékátadó végzés másolatát (abban az esetben kell csatolni, ha korábban a Kedvezményezettet név szerint nem neveztek meg) Baleseti Halálra vonatkozó kizárások A Biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha a Biztosítási Esemény az alábbi körülmények valamelyikével összefüggésben következik be: A Biztosított öngyilkossága vagy öngyilkossági kísérlete még akkor is, ha azt a Biztosított zavart tudatállapotban követte el. A Biztosítási Eseményt a Biztosított vagy a Kedvezményezett szándékos, jog-ellenes vagy súlyos gondatlan magatartása okozta. A Biztosítási Esemény bekövetkeztekor a Biztosított ittas állapotban volt, illetve kábítószer, vagy bódító hatású szer hatása alatt állt kivéve amennyiben az utóbbit kezelőorvos írta elő és azt az előírásnak megfelelően alkalmazták és ez a tény a baleset bekövetkeztében közrejátszott. Ha történt véralkohol vizsgálat, ittas állapotnak tekintendő az 1,5 -et meghaladó, gépjárművezetés során a 0,8 -et meghaladó mértékű véralkohol-koncentráció. Közlekedési Baleset esetén, ha a gépjárművet vezető személy a vezetéshez szükséges érvényes vezetői engedéllyel, ill. egyéb kötelező dokumentumokkal nem rendelkezett és ez a tény a baleset bekövetkeztében közrehatott vagy a Közlekedési Balesetet a KRESZ szabályait megszegve szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta, akkor is, ha a Baleset bekövetkezésekor nem a Biztosított vezette a gépjárművet. A káreseményt követően, amennyiben a Biztosított kárenyhítési kötelezettségének szándékosan vagy hanyagságból nem tesz eleget (különösen, mindazonáltal nem kizárólag abban az esetben,ha nem vesz haladéktalanul igénybe orvosi segítséget, a gyógyítás befejezéséig nem folytatja az orvosi kezelést stb.). Légi katasztrófa esetén, kivéve, amennyiben a Biztosított utasként, a repülőgép személyzeteként vagy mint pilóta érvényes jogosítvánnyal és érvényes repülési engedéllyel rendelkező pilóta által vezetett repülőgépen utazott. A következő tevékenységek következményei: légi bemutatók, versenyek, rekordkísérletek, légitámadások, repülés prototípusokkal, repülőszárnyakkal, ultrakönnyű repülés, műrepülés, próbarepülések, ejtőernyős ugrás, paplanrepülés, hőlégballonozás. Verekedések, amelyben a Biztosított aktívan részt vesz (kivéve önvédelem, bajba jutott embernek való segítségnyújtás, vagy hivatali kötelesség). Polgárháború vagy ellenséges támadás, lázadás, zendülés, polgári zavargások, támadás vagy terrorista cselekmény következményei függetlenül a cselekmények helyszínétől és az abban résztvevő személyektől, amennyiben a Biztosított aktívan részt vesz ezekben a cselekményekben. Olyan Baleset, amelyet az atomenergia megváltozása, átalakulása, átrendeződé-se, illetve az atomi részecskék felgyorsulása okoz (nukleáris hasadás és fúzió, radioaktív izotópok, gyorsítók, röntgen sugarak stb.). A Biztosított alábbiakban meghatározott sporttevékenységével összefüggésben elszenvedett balesetek: Autó-motor sportok: versenyzés gépkocsival, motorkerékpár sport, rally, motocross, ügyességi versenyek, go-kart sport, autocrash (roncsautó) sport, motorcsónak sport. Repülősportok: sportrepülés, ejtőernyős ugrás, vitorlázó és motoros repülés, sárkány és ultrakönnyű repülés, paplanrepülés, hőlégballonozás. Egyéb: búvárkodás légzőkészülékkel 40 m alá, félkezes, illetve nyílttengeri vitorlázás, vadvízi evezés, hegymászás, illetve sziklamászás az V. foktól, magashegyi expedíció, barlangászat, barlang expedíció. 10. BALESETI MARADANDÓ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS A Biztosítási Esemény A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében Biztosítási Eseménynek minősül a biztosítás tartama alatt bekövetkező minden olyan Baleset, melynek

8 következtében a Biztosított legalább 50%-ot elérő mértékű Maradandó Egészségkárosodást szenved Az egészségkárosodás megállapítása Egészségkárosodásnak tekintendő az olyan testi és/vagy szellemi képességcsökkenés, mely a szokásos életvitelt korlátozza. Maradandó az Egészségkárosodás akkor, ha orvosilag kialakultnak, stabilnak tekinthető a Balesetet követő egy éven belül. A Maradandó Egészségkárosodás megállapítása során a munkaképesség megváltozása, és/illetve a sporttevékenység abbahagyásának kényszere nem irányadó. A Baleset következtében kialakuló hátrányos esztétikai következmények és egyéb (szociális, anyagi, stb.) hátrányok önmagukban nem képezhetik Maradandó Egészség-károsodásra vonatkozó szolgáltatási igény alapját. A Baleset előtt már maradandóan károsodott, nem ép szervek, testrészek a korábbi károsodás mértékéig a biztosításból kizárásra kerülnek. A Biztosítót az Egészségkárosodás maradandó jellegének, illetve az Egészségkárosodás mértékének megállapítása tekintetében más orvos szakértő testületek (pl. Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) határozata nem köti. Az egészségkárosodás mértékét a Biztosító által felkért orvos állapítja meg az alábbi táblázat alapján: Testrészek, érzékszervek sérülése Az egészségkárosodás mértéke egy kar vállízülettől való teljes elvesztése, vagy teljes 70% egy kar könyökízület fölöttiig való teljes elvesztése, 65% vagy teljes egyik kar könyökízület alattiig való, vagy egyik kéz 60% teljes elvesztése, vagy teljes egyik hüvelykujj teljes elvesztése, vagy teljes 20% egyik mutatóujj teljes elvesztése, vagy teljes 10% bármely más kézujj teljes elvesztése, vagy teljes 5% egyik comb csípő ízületben történő elvesztése, vagy a 70% csípőízület teljes egyik comb részleges csonkolása, vagy a térdízület 60% teljes egyik lábszár részleges csonkolása 50% egyik bokaízület elvesztése vagy teljes 30% egyik nagylábujj teljes elvesztése, vagy teljes 5% bármely más lábujj teljes elvesztése, vagy 2% teljes mindkét szem látóképességének teljes elvesztése 100% egyik szem látóképességének teljes elvesztése 35% egyik szem látóképességének teljes elvesztése, amennyiben a biztosított a másik szem 65% látóképességét már a Biztosítási Esemény bekövetkezte előtt elvesztette mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 60% egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 15% egyik fül hallóképességének teljes elvesztése, amennyiben a biztosított a másik fül hallóképességét 45% már a Biztosítási Esemény bekövetkezte előtt elvesztette a szaglóérzék teljes elvesztése 10% az ízlelő - képesség teljes elvesztése 5% A Biztosítottnak joga van a Biztosító döntése napjától számított 2 éven belül, évenként egy alkalommal saját költségére a Biztosítási Eseményt elutasító döntést kifogásolni. Amennyiben a biztosítási időszaksorán több Biztosítási Esemény okoz maradandó egészségkárosodást, akkor a különböző egészségkárosodások mértékei összeadódnak A Biztosítási Esemény időpontja A Baleset bekövetkezésének időpontja A Biztosító szolgáltatása A Biztosító a Biztosítási Esemény bekövetkezése esetén a Csatlakozási Nyilatkozaton megjelölt Baleseti Maradandó Egészségkárosodásra vonatkozó Egyszeri (a Baleseti Halál esetén fizetendővel megegyező összegű) Biztosítási Összeget fizeti. Amennyiben a Biztosító az Egyszeri Biztosítási Összeget Baleseti Maradandó Egészségkárosodás címén már kifizette, a Biztosítási Szerződés minden kockázatának a fedezete automatikusan megszűnik Kárigény bejelentése, a bejelentéshez szükséges dokumentumok A Baleseti Maradandó Egészségkárosodásra vonatkozó szolgáltatási igény bejelenítésekor a kitöltött Szolgáltatási Igénybejelentővel együtt az alábbi dokumentumokat kell az Ügyintézőhöz eljuttatni: A Biztosított személyi igazolványának és lakcímkártyájának (ha van) másolatát. Véralkohol- vizsgálat eredményét (ha készült). Közlekedési vagy munkabaleset esetén eredeti rendőrségi/munkahelyi jegyző-könyv másolatát (ha készült). Amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, az eljárást lezáró határozatot, feltéve, hogy az a jogalap, vagy az összegszerűség megállapításához szükséges (így különösképpen az eljárást megtagadó, vagy megszüntető határozatot, illetve a jogerős bírósági ítéletet). A Biztosítási Esemény időpontjától a Balesettel kapcsolatosan keletkezett valamennyi orvosi dokumentumot. A Biztosított személy gépjármű vezetése során bekövetkezett Biztosítási Esemény esetén a jogosítvány és a forgalmi engedély másolatát. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSzSz) első fokú orvosi bizottságának szakvéleményét (ha készült). A Biztosító elrendelheti a Biztosított személyes orvosi vizsgálatát is. Ha a Biztosított nem hajlandó az orvosi vizsgálatnak alávetni magát, a Biztosító a rendelkezésére álló adatok alapján hoz döntést. A személyes orvosi vizsgálat költségeit a Biztosító viseli. A Biztosítottnak a személyes orvosi vizsgálaton való megjelenésével kapcsolatban fel-merült költségeit a Biztosított viseli Baleseti Maradandó Egészségkárosodásra vonatkozó kizárások Ugyanazok, mint a jelen Általános Szerződési Feltételek 9.5. pontjában ismertetett Baleseti Halálra vonatkozó kizárások A Csatlakozási Nyilatkozat aláírását megelőzően fennálló Maradandó Egészségkárosodás A Biztosított köteles bejelenteni a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásakor esetlegesen már fennálló egészségi károsodást. Ezen károsodásokra a biztosítási fedezet nem terjed ki és amennyiben a Biztosítási Esemény bekövetkezésekor a már meglévő sérülés, egészségkárosodás a biztosítási eseménnyel összefüggő Maradandó Egészségkárosodás kialakulásában közrehatott, a Biztosító a Maradandó Egészségkárosodás mértékét a meglévő egészségkárosodás mértékével csökkenti. Amennyiben a már meglévő egészségkárosodás fokozott kockázatot jelenthet egy másik szerv károsodására nézve, akkor a Biztosítónak jogában áll a biztosítási szerződést a másik szerv kizárásával hatályba léptetni. 11. KERESŐKÉPTELENSÉG A Biztosítási Esemény Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében Biztosítási Eseménynek minősül a Biztosítottnak a biztosítási időszak során és a Várakozási időt követően bekövetkezett váratlan megbetegedése, vagy elszenvedett Balesete (kivéve a 9.5. pont alatti részletezett okokból eredő vagy azokkal kapcsolatosan kizárt eseményeket), melynek következtében a Keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos, vagy kórház hitelt érdemlően igazoltan, a Biztosítottat saját jogából keresőképtelennek minősíti A Biztosítási Esemény időpontja A keresőképtelenség pontban meghatározott első napja Várakozási idő Keresőképtelenség esetén a biztosító a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követő 31. naptól fogva nyújt fedezetet. A Várakozási Idő alatt bekövetkezett Baleset vagy betegség esetén a Biztosító nem nyújt fedezetet Önrészesedés időszaka A Biztosítási Esemény bekövetkezésétől számított első 30 naptári nap vonatkozásában a Biztosító nem nyújt szolgáltatást A Biztosító szolgáltatása Keresőképtelenség esetén a Biztosító szolgáltatásának havi összege a Biztosított által a Biztosítási Összegek táblázat alapján kiválasztott csomagtól függ. Abban az esetben, ha a Keresőképtelenség első vagy utolsó időszaka nem teljes hónap, a Biztosító a Keresőképtelenség ezen tört időszakának minden egyes napjára a Keresőképtelenség Havi Biztosítási Összegének 1/30-ad részét fizeti. A pontban meghatározott önrészesedési időszakot követ en a Biztosító havi biztosítási összeget fizet a Biztosított részére minden Keres képtelenségben

9 töltött teljes (30 nap) hónap végén (ha az utolsó hónap nem teljes, akkor a Keresőképtelenség idő-tartamával arányos összeg kerül kifizetésre). A szolgáltatási időszak káreseményenkénti felső határa 8 hónap, beleértve az Önrészesedési Időszakot (a Maximális Szolgáltatás 7 havi Biztosítási Összeg). Amennyiben a Biztosított újból munkába áll és a munkában töltött időszak nem halad-ja meg a 6 (hat) hónapot, és egy ezt megelőző Baleset vagy betegség miatt ismét keresőképtelenné válik, akkor a munkával töltött időszakot a Biztosítási Összeg kifizetésének időszakos szüneteltetésének tekintik. Ha pedig meghaladja, új Biztosítási Eseménynek számít, új önrésszel és új Maximális Szolgáltatási Időszakkal. Amennyiben ugyanazon szolgáltatási igény kapcsán a Maximális Szolgáltatási Idő-szakra járó Biztosítási Összeg a Biztosított részére már kifizetésre került, akkor a Biztosított kizárólag abban az esetben jogosult új szolgáltatási igényre (és válik újból jogosulttá az önrész időszak leteltét követően a Maximális Szolgáltatási Időszakra), amennyiben a Keresőképtelenséget okozó Biztosítási Eseményt követően megszakítás nélkül 6 hónapot töltött legalább heti 30 órás munkavégzési kötelezettséggel járó folyamatos Munkaviszonyban Kárigény bejelentése, a bejelentéshez szükséges dokumentumok A kitöltött Szolgáltatási Igénybejelentővel együtt az alábbi dokumentumokat kell az Ügyintézőhöz eljuttatni Keresőképtelenség címen a szolgáltatási igény benyújtásakor: A Biztosított személyi igazolványának és lakcímkártyájának (ha van) másolatát. Munkáltatói igazolást, amely igazolja a Munkaviszonyt. Keresőképtelenségi igazolás(ok) ( Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről és az Orvosi igazolás folyamatos Keresőképtelenségről elnevezésű nyomtatványok) másolatát, ez utóbbi bemutatása minden hónapban feltétele a havi biztosítási szolgáltatás kifizetésének. A Biztosítási Esemény időpontjától a Balesettel vagy betegséggel kapcsolatosan keletkezett valamennyi orvosi dokumentumot. Ha kórházi ápolás is történt: a kórházi zárójelentés másolatát. A kezelőorvos, háziorvos orvosi nyilatkozatát a Biztosítási Esemény hátterében álló alapbetegség(ek) megnevezésével, ill. első diagnosztizálásuk pontos idő-pontjával. A Biztosított személy által gépjármű vezetése során bekövetkezett Baleset esetén a jogosítvány és a forgalmi engedély másolatát. A véralkohol- vizsgálat eredményét (ha készült). Közlekedési vagy munkahelyi baleset esetén eredeti rendőrségi/munkahelyi jegyzőkönyv másolatát (ha készült). A Keresőképtelenséget illetően a Biztosító megvizsgálhatja a Keresőképtelenség fenn-tartásának indokoltságát. A Biztosító a vizsgálat során az indokoltság megállapításához egyéb orvosi dokumentumokat is bekérhet A Keresőképtelenségre vonatkozó speciális kizárások A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki: Jelen Általános Szerződési Feltételek 9.5. pontjában a Baleseti halállal kapcsolatosan részletezett eseményekre. Olyan megbetegedésekre illetve Balesetekre, amelyek megállapítására a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását megelőzően került sor, illetve amelyek ezt megelőző egészségkárosodás fokozódásának eredményei. A következők miatt bekövetkező munkaképtelenségre: depresszió vagy krónikus fáradtság szindróma vagy fibromalgia szindróma, pszichiátriai, neuropszichiátriai vagy mentális természetű panasz kivéve, ha ez a munkaképtelenség több, mint 15 nap folyamatos kórházi kezelést eredményezett vagy, amennyiben a Biztosítottat bírósági határozatot követően gondnokság alá helyezték. Ebben az esetben az Önrészesedési Időszak a Keresőképtelenség első napján kezdődik, de a kár-térítés csak a korházi tartózkodás időtartamára vonatkozik. A következők miatt bekövetkező munkaképtelenségre: porckorong elmozdulása, gerincsérv, csigolya vagy gyöki rendellenesség következtében: hátfájás, lumbágó, isiász, alsó végtagba sugárzó fájdalom, idegfájdalom, a nyaki, a háti, az ágyéki vagy a keresztcsonti gerinc fájdalma, kivéve a Keresőképtelenség időtartama alatt műtéti beavatkozást szükségessé tevő eseteket. Ebben az esetben az Önrészesedési Időszak a Keresőképtelenség első napján kezdődik, de a kártérítés csak a korházi tartózkodás időtartamára vonatkozik. Terhességre, vetélésre vagy abortuszra és az ezekkel az eseményekkel kapcsolatos komplikációkra. Minden, kizárólag a Biztosított kérésére végzett sebészeti beavatkozásra (ideértve az esztétikai, illetve hasonló célú sebészeti műtéteket), amely orvosilag nem indokolt és nem a Biztosított életminőségének fenntartására irányul. Ha a Biztosítási Esemény bekövetkezte idején a Biztosított olyan társaság alkalmazásában állt, amelyet egy Közeli Hozzátartozója vagy saját maga vezetett vagy irányítási jogát gyakorolta. A Biztosító elrendelheti a Biztosított személy orvosi vizsgálatát is. Ha a Biztosított az orvosi vizsgálaton nem jelenik meg, a Biztosító a rendelkezésére álló adatok alapján hoz döntést. Az orvosi vizsgálat költségeit a Biztosító viseli. A Biztosítottnak az orvosi vizsgálaton való megjelenésével kapcsolatban felmerült költségeit a Biztosított viseli Szolgáltatás megszűnése A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége azonnali hatállyal megszűnik: A Biztosított teljes vagy részleges munkába állása esetén. Ha a Kedvezményezett bármely más, jelen Általános Szerződési Feltételek alapján Biztosítási Eseménynek minősülő esemény kapcsán kártérítést kap. 12. MUNKANÉLKÜLISÉG A Biztosítási Esemény Jelen Általános Szerződési Feltételek szerint Biztosítási Eseménynek minősül, ha a kockázatviselés tartamán belül, és a Várakozási Idő leteltét követően a következő fel-tételek együttesen teljesülnek: A Biztosított Munkaviszonyának önhibáján kívül, saját akarata ellenére kezdeményezett megszüntetése, és ezt követően Az illetékes Munkaügyi Központ munkanélküliként (álláskeresőként) a Biztosítottat nyilvántartásba veszi, és A Biztosított álláskeresési járadékban, ill. álláskeresési segélyben részesül. Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében a Biztosított önhibájából kezdeményezett Munkaviszony megszüntetésének minősül az is, ha a következő feltételek bár-melyike teljesül: A Munkaviszony megszüntetését maga a Biztosított kezdeményezte. A Munkaviszony megszüntetésére a munkáltató és a Biztosított közös megegyezésével került sor. A Biztosított Munkaviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg A Biztosítási Esemény időpontja A Biztosítási Esemény dátuma az a nap, amikor a Biztosított az illetékes Munkaügyi Hivatal döntése alapján álláskeresési járadékra jogosulttá válik Várakozási idő Munkanélküliség esetén a biztosítási fedezet a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követő 181. naptári napon veszi a kezdetét. Amennyiben a Munkaviszony úgy szűnik meg, hogy a munkáltató a Várakozási Idő alatt értesíti a Biztosítottat a munkaviszony megszüntetéséről (amelyet igazol a Munkáltató által aláírt felmondási nyilatkozaton szereplő dátum) vagy a Munkáltató tekintetében megindult csődeljárás esetén a csőd-eljárás elrendeléseséről szóló bírósági végzés közzétételének napja a Várakozási Időre esik, a Biztosító nem nyújt szolgáltatást Önrészesedési időszak A Biztosítási Esemény bekövetkezésétől számított első 60 naptári nap vonatkozásában a Biztosító nem nyújt szolgáltatást A Biztosító szolgáltatása Munkanélküliség esetén a Biztosító szolgáltatásának havi összege a Biztosított által a Biztosítási Összegek táblázat alapján kiválasztott csomagtól függ. Abban az esetben, ha a Munkanélküliség első vagy utolsó időszaka nem teljes hónap, a Biztosító kifizeti a Munkanélküliség ezen tört időszakának minden egyes napjára a Munkanélküliség havi Biztosítási Összegének 1/30-ad őrészét. A fent meghatározott önrészesedési időszakot követ en, a Biztosító havi biztosítási összeget térít a Biztosított részére minden Munkanélküliségben töltött teljes (30 nap) hónap végén (ha az utolsó hónap nem teljes, akkor a Munkanélküliség időtartamával arányos összeg kerül kifizetésre). A szolgáltatási időszak káreseményenkénti felső határa 8 hónap, beleértve az Önrészesedési Időszakot (a Maximális Szolgáltatás 6 havi Biztosítási Összeg). Amennyiben a Biztosított újból munkába áll, és a munkában töltött időszak nem haladja meg a 12 (tizenkettő) hónapot, és rendes munkáltatói felmondás, vagy ; ő a Biztosítási Eseménnyel összefüg gő álláskeresési állapotot megszüntet munkaviszony lejárta vagy próbaid alatt vagy annak végén bekövetkezett megszűnése eredményeként ismét Munkanélkülivé válik, akkor a munkával töltött

10 időszakot a Biztosítási Összeg kifizetésének időszakos szüneteltetésének tekintik. Ha pedig meghaladja új Biztosítási Eseménynek számít, új önrésszel és új Maximális Szolgáltatási időszakkal. Amennyiben ugyanazon szolgáltatási igény kapcsán a Biztosított részére már kifizetésre került a Maximális Szolgáltatási Időszakra járó Biztosítási Összeg, akkor a Biztosított kizárólag abban az esetben jogosult új szolgáltatási igényre (és válik újból jogosulttá az Önrész Időszak leteltét követően a Maximális Szolgáltatási Időszakra), amennyiben a Munkanélküliséget okozó Biztosítási Esemény következtében meg-szakítás nélkül legalább 12 hónapot töltött heti minimum 30 órás munkavégzési kötelezettséggel járó folyamatos Munkaviszonyban Kárigény bejelentése, a bejelentéshez szükséges dokumentumok A Munkanélküliségre vonatkozó szolgáltatási igény előterjesztésekor a kitöltött Szolgáltatási Igénybejelentővel együtt az alábbi dokumentumokat kell az Ügyintézőnek eljuttatni: A Biztosított személyi igazolványának és lakcímkártyájának (ha van) másolatát. A Munkaviszony megszűnésére vonatkozó munkáltatói rendes felmondás másolatát. A Munkáltató által cégszerűen aláírt nyilatkozatot a Biztosítási Eseménynek tekintett Munkaviszony megszűnésének részletes okairól kivéve, ha az indoklás világosan szerepel a felmondási dokumentumban. A bankszámla kivonat vagy postai csekk másolatát, amely igazolja a havi álláskeresési járadék kézhezvételét, kivéve ha a Biztosítottnak az álláskeresési járadékra vonatkozó jogosultsága már megszűnt. Ezt a dokumentumot havonta kell küldeni az Ügyintézőnek, ez szükséges feltétele a havi biztosítási kártérítés kifizetésének. Az illetékes Munkaügyi Központ határozat másolatát a Biztosított álláskeresőként történt regisztrációjáról. Ezt a dokumentumot el kell juttatni: Kárbejelentéskor. Havonta, ha a Biztosított álláskeresési járadékra vagy segélyre való jogosultsága már megszűnt, együtt a bizonyítékkal, hogy az illetékes Munkaügyi Hivatal összes kötelezettségét betartja egy új munkahely keresésére vonatkozóan. Ebben az esetben a Biztosított köteles mellékelni egy aláírt nyilatkozatot, mely szerint továbbra sem folytat jövedelemszerű tevékenységet, valamint aktív álláskeresési tevékenységet végez. Amennyiben Biztosított nyilatkozatában foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, úgy köteles a jogosulatlanul felvett Biztosítási Összeget egy összegben a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelt módon a Biztosítónak megfizetni, mégpedig a Biztosító erre vonatkozó írásos felszólításának kézhezvételét követ 8 naptári napon belül Munkanélküliségre vonatkozó speciális kizárások A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki az alábbiakra: Bármely okból eredő nyugdíjazás vagy korkedvezményes nyugdíjazás, ideértve a rokkantnyugdíjazást. Munkavállalói rendes vagy rendkívüli felmondás. Ha a Munkaviszony megszűnése a Biztosított által elkövetett szándékos cselekedettel okozati összefüggésben következett be. Amennyiben a Munkaviszony megszűnésére a Biztosítottnak felróható kötelességmulasztás, tisztességtelen magatartás, csalás, hazugság miatt, vagy bármely olyan okból kifolyólag került sor, amelyet a Munka törvénykönyve súlyos szerződésszegésnek minősít. Abban az esetben, ha a Biztosított: Közeli Hozzátartozójának vagy saját magának az alkalmazásában állt. Olyan társaság alkalmazásában állt, amelyet egy Közeli Hozzátartozója vagy saját maga vezetett vagy irányítási jogát gyakorolta, kivéve ha a felmondást bírósági úton történő felszámolás eredményezte, vagy a társaság vezetőjének vagy tulajdonosának a halála illetve rokkantsága okozta. A Munkaviszonynak a szezon végére szóló rendes vagy szezonális jellegű fel-mondással történő megszűnése. A Munkaviszony próbaidő alatt, vagy ennek végén bekövetkező megszűnése. A Munkaviszony rendes munkáltatói felmondással történő megszüntetése a Munkaszerződés létrejöttétől számított 90 napon belül vagy a Biztosító felé történt munkáltatóváltozásról szóló értesítésétől számított 75 napon belül azzal, hogy a két időpont közül a későbbit kell figyelembe venni. Határozott idejű szerződés. Alkalmi munkaviszonyra vonatkozó szerződés A Szolgáltatás megszűnése A Biztosító szolgáltatása azonnali hatállyal megszűnik: Amikor a Biztosított újra jövedelemmel járó munkaviszonyba áll. A Kedvezményezett jelen Általános Szerződési Feltételek szerint más biztosítási kockázat kapcsán kártérítésben részesül. A két következő esemény közül a korábban bekövetkező időpontban: 150 nappal azt az időpontot követően, amikor a törvény szerint járó álláskeresési járadék folyósítása megszűnik a munkaszerződést szabályzó munkatörvény szerint. A Maximális Szolgáltatási Időszak végén. Amikor a Biztosított már nem regisztrált munkanélküli az illetékes Munkaügyi Központban a törvény szerint. 13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Biztosított tájékoztatása Amennyiben a Biztosítottnak a Biztosítási Szerződés feltételeivel, záradékaival, különösképpen a belépéssel, vagy a biztosító szolgáltatási kötelezettségével kapcsolatban további információra van szüksége, akkor kérdéseit közvetlenül az Ügyintézőhöz intézheti. Az Ügyintéző általános kapcsolattartója jogosult és köteles megvizsgálni, és megválaszolni az összes felmerülő kérést. Abban az esetben, ha a válasz nem felel meg a Biztosított elvárásainak, akkor az érintettek panasszal írásban az Ügyintéző alábbi címén élhetnek: APRIL CEE Development Kft Budapest, Haller u Tel: Fax: Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött Biztosítási Szerződések-re nézve a magyar jog rendelkezései irányadók. A biztosítási jogviszonyból eredő, azon alapuló vagy azzal összefüggő jogviták a hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékessége alá tartoznak A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött Biztosítási Szerződésekből fakadó szolgáltatási igények az esedékességtől számított 1 (egy) év elteltével elévülnek. Az elévülés kezdeti dátuma a következő: Munkanélküliség esetén a rendes munkáltatói felmondás napja. Keresőképtelenség esetén a hivatalos betegállomány első napja. Baleseti Halál vagy Baleseti Maradandó Egészségkárosodás esetén a Baleset napja A Biztosított jogosult arra, hogy írásban panaszt nyújtson be az Ügyintéző ügyvezető igazgatójának a Biztosítási Szerződés teljesítésével kapcsolatosan, így különösképpen a kárigény teljes vagy részleges elutasítása esetén, és kérheti a kárigény elutasításának felülvizsgálatát. Az Ügyintéző a kérelem kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül írásban küldi meg válaszát. Ezen túlmenően a Biztosított panasszal fordulhat a Biztosító felügyeletét ellátó hatósághoz. A Biztosított a Biztosító számára nem megfelelő döntése esetén bírói út igénybevételére is jogosult. További részletek az Ügyintéző honlapján találhatóak Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi V. törvény és egyéb, a biztosítási tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók Jelen Általános Szerződési Feltételek március 15. napján lépnek hatályba. A Biztosító felügyeleti szerve: THE AUTHORITY FOR THE INSPECTION OF INSURANCE COMPANIES AND MUTUAL INSURANCE SOCIETIES 61, rue Taitbout PARIS Cedex 09 FRANCE 14. AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVTŐL LÉNYEGESEN ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEI Jelen fejezet összefoglalóan tartalmazza az általános szerződési feltételeinek azon rendelkezéseit, melyek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseitől lényegesen eltérnek A szerződés létrejötte Jelen általános feltételek értelmében a Ptk. 6:443. (1) bekezdésétől eltérően a biztosítási szerződés a szerződő és a biztosító írásbeli megállapodása alapján jön létre. Jelen általános feltételek alapján a Ptk. 6:443. (2) bekezdésétől eltérően az ajánlattól eltérő tartalommal kiállított kötvényben szereplő eltérésre a

11 szerződőnek késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül van lehetősége kifogását előterjeszteni Az elévülési időszak tartama Jelen általános feltételek elévülésre vonatkozó előírása eltér a Ptk. 6:22. (1) bekezdésében meghatározott általános 5 éves elévülési időtől. Jelen szerződésből eredő igények 1 év elteltével évülnek el.

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek és

Általános Szerződési Feltételek és CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Átszervezés? Leépítés? Megszűnő pozíciók? Kivédhetetlen és előre nem látható munkahelyelvesztés?

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

Munkanélküliségi biztosítás különös feltételei (MN01/2009)

Munkanélküliségi biztosítás különös feltételei (MN01/2009) Munkanélküliségi biztosítás különös feltételei (MN01/2009) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Jelen különös biztosítási feltételek a Generali-Providencia

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület Postacím: 1509 Budapest Pf. 78. Email: info@dimenziobiztosito.hu Zöldszám: 06 80 201 417 DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET Ügyfél

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT014)..................................

Részletesebben

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 1. Minden, a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgár 3. életéve betöltésének

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT012) 3 Baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei (EBHAT012)

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

STÚDIUM költségtérítéses baleset- és egészségbiztosítás szerződési feltételei

STÚDIUM költségtérítéses baleset- és egészségbiztosítás szerződési feltételei STÚDIUM költségtérítéses baleset- és egészségbiztosítás szerződési feltételei Jelen feltételek - ellenkező megállapodás hiányában - a Generali-Providencia Biztosító Zrt. költségtérítéses egészségbiztosításaira

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei

genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Legyen biztonságban! Senior Bázis balesetbiztosítás. Védelem 75 éves kor felett is

Legyen biztonságban! Senior Bázis balesetbiztosítás. Védelem 75 éves kor felett is Legyen biztonságban! Senior Bázis balesetbiztosítás Védelem 75 éves kor felett is Speciális ajánlat a 75 éven felülieknek! A Senior Bázis Balesetbiztosítás kimondottan 75 és 85 év közötti ügyfeleinknek

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

APRIL CSALÁDI VÉDELEM BIZTOSÍTÁS

APRIL CSALÁDI VÉDELEM BIZTOSÍTÁS APRIL CSALÁDI VÉDELEM BIZTOSÍTÁS www.april.hu E-mail: info@april.hu CSVTIASZFUT120715 1 FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Ügyfelünk! Ki gondoskodik a családomról? Ki gondoskodik rólam? Ki fogja fizetni a törlesztéseket

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

Családi Védelem Biztosítás Élet - CASCO Ügyféltájékoztató

Családi Védelem Biztosítás Élet - CASCO Ügyféltájékoztató CORIS CSALÁDI VÉDELEM BIZTOSÍTÁS www.coris.hu E-mail: info@coris.hu CSVTIASZFUT01062015 1 Családi Védelem Biztosítás Élet - CASCO Ügyféltájékoztató Amire nem is merünk gondolni: Haláleset a családban?

Részletesebben

Jármûben ülõk baleset-biztosításának általános és különös feltételei

Jármûben ülõk baleset-biztosításának általános és különös feltételei Feltételek Jármûben ülõk baleset-biztosításának általános és különös feltételei Jármûben ülõk baleset-biztosításának általános feltételei (JBÁF1) A baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló, Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI 4. melléklet a 10/2000. (VI.9.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI Kérelmező neve :.... Leánykori neve:. Szül. hely, idő :. Anyja neve:..

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA FIGYELEM! A kérelemhez mellékelni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők - a tárgyévet megelőző - egész évi jövedelemigazolásait, pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására. Telefonszám (nem kötelező megadni):...

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására. Telefonszám (nem kötelező megadni):... 1 KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami kárenyhítés iránti kérelem előterjesztéséhez

Részletesebben

APRIL. Termékismertető. Ügyféltájékoztató

APRIL. Termékismertető. Ügyféltájékoztató APRIL CSALÁDI VÉDELEM BIZTOSÍTÁS Termékismertető Általános Biztosítási Feltételek Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA TERMÉKISMERTETÔ Fôközvetítô és ügyintézô: APRIL CEE Development Kft. Biztosító (kockázatviselô):

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ III. törvény 40. - 44. - A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006.

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz IGAZOLÁSOK LISTÁJA a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem adja be (1) a pályázóval egy lakcímre bejelentett személyekről szóló önkormányzati

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató 1/6 Biztosítási terméktájékoztató Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 www.generali.hu Felhívjuk figyelmét, hogy a Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről

Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről 5. sz. melléklet Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.06.24-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.06.24-től ERSTE Lakástakarék Nyári akció HIRDETMÉNY I. Az Erste Bank Hungary Zrt. értékesítési hálózatában elérhető akció Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Bónusz Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést

Részletesebben

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében Tura Város Polgármesteri Hivatal 2194 Tura, Petfi tér 1. Tel.:06-28-581-020 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében A kérelmez személyére vonatkozó személyi adatok Neve:

Részletesebben