APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315"

Átírás

1 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató

2 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja fizetni a törlesztéseimet és a számláimat, ha valami történik velem? Ön is biztos gyakran felteszi magának ezeket a kérdéseket. Az APRIL Csoport Franciaország legnagyobb bróker- és biztosítási csoportja immáron két évtizede annak szenteli szakértelmét, hogy megvédje Önt és család-ját a váratlan szerencsétlenségekből adódó pénzügyi nehézségektől. Engedje meg, hogy tájékoztassuk az APRIL CEE Development Kft. (a továbbiakban: APRIL) és az AXA France IARD S.A. biztosító által nyújtott Munkanélküliség Biztosítási szolgáltatásról. Mire szolgál ez a kárbiztosítás? A biztosítás az alábbi biztosítási események, biztosítási érdek esetén nyújt térítést: Munkanélküliség: amennyiben Ön önhibáján kívül elveszíti határozatlan idejű munkaviszonyát a munkáltatója által kezdeményezett rendes felmondás révén, illetve az illetékes Munkaügyi Központ munkanélküliként (álláskeresőként) Önt nyilvántartásba veszi, és Ön álláskeresési járadékban részesül, akkor az állás-keresési járadék megállapításának a 61. napjától Ön jogosult a havi kártérítési összegre legfeljebb 6 hónapon keresztül. A kártérítés addig történik, amíg Ön regisztrált munkanélküli, de legfeljebb 150 nappal az álláskeresési járadékra való jogosultság lejárta után. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a munkaviszonya a következő okok egyike miatt szűnik meg, akkor a biztosító nem fizet kártérítést: közös megegyezés, munkavállalói felmondás, munkáltatói rendkívüli felmondás. Keresőképtelenség: Amennyiben Ön váratlanul megbetegszik, vagy balesetet szenved el, melynek következtében a Keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos, vagy kórház hitelt érdemlő módon igazoltan, keresőképtelennek minősíti Önt, akkor a 31. naptól Ön jogosult havi kártérítési összegre legfeljebb 7 hónapon keresztül. Baleseti Maradandó Egészségkárosodás: Amennyiben Ön egy véletlen baleset folytán 50% mértéket elérő vagy meghaladó Maradandó Egészségkárosodást szenved, a Biztosító egy egyszeri 1 millió forint és 5 millió forint közötti juttatásban részesíti. Baleseti Halál: Amennyiben Ön egy szerencsétlen baleset folytán életét veszíti, a Biztosító egy egyszeri 1 millió forint és 5 millió forint közötti juttatásban részesíti családját vagy az Ön által megjelölt kedvezményezetteket. Mitől függ a biztosítási összeg? Ön választja ki a Munkanélküliség esetére szóló havi kifizetés összegét, amely nem lehet nagyobb, mint a nettó jövedelmének a 70%-a (a szerződéskötést meg-előző utolsó három bérpapír alapján). A legkisebb választható összeg havi 50 ezer forint, míg a legnagyobb összeg havi 250 ezer forint lehet. A Keresőképtelenség esetére szóló havi kifizetés mindig ennek a fele, a Baleseti Maradandó Egészségkárosodás és a Baleseti Halál esetére szóló havi kifizetés pedig ennek a hússzorosa. Ki igényelheti a szolgáltatást? A biztosítást minden 22 és 55 év közötti magyarországi lakóhellyel rendelkező személy megkötheti, aki: legalább 1 éve folyamatos, legalább heti 30 órás alkalmazásban álló, határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkezik olyan munkáltatónál, aki Magyarországon van bejegyezve, nem áll a Közeli Hozzátartozójának a tulajdonában, vagy az irányítása alatt, illetve nem jelentett be alkalmazotti létszámcsökkentést. jelenleg nem áll felmondás vagy próbaidő alatt, nem részesül anyasági támogatásban és nem nyugdíjas. az utóbbi 3 évben soha nem volt regisztrált munkanélküli, ill. balesetből adódó betegállományban több mint egymást követő 60 napig, ill. betegségből adódó betegállományban több mint egymást követő 30 napig. nem rendelkezik maradandó egészségkárosodással vagy krónikus betegséggel, amellyel kapcsolatban az elmúlt 12 hónapban több, mint egymást követő 30 napig gyógyszeres, gyógyászati vagy orvosi kezelést kapott, ill. orvosi vizsgálat alá helyezték. Milyen időszakra szól a biztosítási szolgáltatás és az felmondható-e? A Biztosítási fedezet határozatlan időre jön létre, évfordulója pedig a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követő hónap első napja. A Biztosítási szolgáltatás min-den biztosítási évfordulókor felmondható írásban az APRIL részére az évforduló előtt minimum 30 nappal intézett levéllel. Mikortól viseli a Biztosító a kockázatot? A Biztosító kockázatviselése a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásától számítva Munkanélküliség esetén 180 napos, illetve Keresőképtelenség esetén 30 napos várakozási idő után veszi kezdetét. A Baleseti Halál, illetve Baleseti Maradandó Egészségkárosodás esetén nincsen várakozási idő. Hogyan lehet igényelni a kártérítést? ő Biztosítási Esemény bekövetkezése esetén a kitöltött szolgáltatási igénybejelentővel együtt el kell juttatni az APRIL részére az Általános Szerződési Feltételekben részletezett dokumentumokat. A szolgáltatási igénybejelentőt igényelheti biztosítási tanácsadójától, vagy az APRIL-tól. Hogyan tud biztosítottá válni? A Csatlakozási Nyilatkozat kitöltésével, melyet Ön vagy tanácsadója eljuttat az APRIL címére. Amennyiben a Biztosító nem fogadja el a Csatlakozási Nyilatkozatát, akkor egy elutasító nyilatkozatot küld ki az Ön számára 15 naptári napon belül. Amennyiben elfogadja, az APRIL Fedezetigazolást állít ki a biztosításról és ezt eljuttatja Önnek a minimum 3 havi díjat tartalmazó első csekkel együtt. Ön automatikusan biztosítottá válik azzal, hogy az első csekket időben befizette.

3 Mi történik, ha változik a munkáltató? Önnek be kell jelentenie az APRIL felé az új munkáltató pontos nevét, címét és adószámát. Az APRIL elbírálja az új munkáltatót és 15 napon belül vagy elfogadja, vagy módosított ajánlatot tesz az Ön részére. Elfogadása esetén az új munkaszerződés első 90 napja alatt bekövetkezett munkaviszony megszűnése esetén a Biztosító nem nyújt fedezetet. Mi történik, ha a kötés után pozitív irányba változik a megadott munkabér vagy az iskolai végzettség? Biztosítási összeg- vagy díjmódosítás minden esetben csak évfordulókor történhet meg. Amennyiben a kötés után változás történik az adatokban (pl: megváltozik a munkabér, és ez a kiválasztott csomag módosításához vezethet, vagy megváltozik az iskolai végzettség) ebben az esetben ezt egy írásbeli nyilatkozatban a változást igazoló dokumentumokkal együtt küldje be az APRIL címére az évforduló előtt minimum 15 nappal. Magasabb biztosítási összeg igénylése esetén az új összeg legfeljebb két szinttel lehet magasabb, mint a korábbi összeg. Amennyiben a nettó bér csökken olyan szintre, hogy ennek 70%-a kisebb, mint a munkanélküliségi biztosítási összeg, kötelező ezt bejelenteni az APRIL felé minimum 15 nappal a szerződés évfordulója előtt. Mi történik, ha a munkabér megszűnik vagy csökken olyan szintre, mely már nem teszi lehetővé a legkisebb biztosítási összeg fenntartását sem? Ha a megszűnés oka egy Biztosítási Esemény, a biztosítási szerződés változatlan biztosítási összeggel él tovább. Egyéb ok (pl. gyermekgondozási támogatás) esetén a biztosítási szerződés automatikusan megszűnik a következő évfordulókor. A szerződő: Az APRIL CEE Development Kft. A biztosító: A franciaországi AXA France IARD S.A. Figyelem! A szerződési feltételek további fontos információkat tartalmaznak. Ezek teljes körű megismeréséhez kérjük, olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket! April CEE Development Kft Budapest, Haller u. 2. Telefon: Fax:

4 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek az APRIL CEE Development Kft. és az AXA France IARD S.A. Biztosító között létrejött számú Csoportos Biztosítási Szerződés mellékletét képezik. 1. MEGHATÁROZÁSOK BALESET:Az a hirtelen, váratlanul fellépő külső fizikai és/illetve kémiai behatás, amely a Biztosítottat akaratán kívül, a kockázatviselési időszak alatt éri. BIZTOSÍTÁS KEZDETE: (amely egyben a biztosítás technikai kezdete): a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követő hónap első napja. A biztosítási fedezet azonban csak a Várakozási Idő végét követő napon lép hatályba azon kockázatok esetén, amelyekre vonatkozóan a biztosítás Várakozási Időt ír elő. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY: A kockázatviselés ideje alatt, az esetleges Várakozási Időt követően a Biztosító részéről a Kedvezményezett felé fennálló fizetési kötelezettségét kiváltó alábbi események egyike: Munkanélküliség: A Biztosított Munkaviszonyának önhibáján kívüli megszűnése, amelyet az illetékes Munkaügyi Központ álláskeresőként való nyilvántartásba vétellel igazol, ill. amelynek bekövetkezte esetén a Biztosított álláskeresési járadékra, ill. álláskeresési segélyre válik jogosulttá. Keresőképtelenség: A Biztosított váratlan megbetegedése, illetve balesete, melynek következtében a Biztosítottat a Keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos, vagy kórház hitelt érdemlően igazoltan, keresőképtelennek minősíti. Baleseti maradandó egészségkárosodás: A Biztosított olyan Balesetből eredő testi és/illetve szellemi teljesítőképesség csökkenése, amely a Biztosítottat szokásos életvitelében korlátozza, feltéve, hogy annak mértéke a pontban meg-határozott táblázat alapján legalább az 50%-ot eléri. Baleseti halál: A Biztosított elhalálozása esetén - amely közvetlenül és minden egyéb más októl függetlenül balesetből kifolyólag, a balesetet követően 365 napon belül következik be. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG: Biztosítási Esemény bekövetkezése esetén a Biztosított részére az alábbi táblázat szerint fizetendő összeg: Havi járadék, mely Munkanélküliség esetén nem haladhatja meg a Biztosított által a Csatlakozási Nyilatkozatban megadott és aláírásával igazolt Havi Nettó Jövedelem 70%-át, ill. Keresőképtelenség esetén a 35%-át (kivételként elfogadásra kerül az 1. csomagra minden legalább Ft-nak megfelelő Havi Nettó Jövedelem). Baleseti Halál és Baleseti Maradandó Egészségkárosodás esetén egy összegben fizetendő szolgáltatás, amelyet a Biztosító a Biztosítottnak, illetve az általa Kedvezményezettként megadott személyeknek fizet. A Biztosított az alábbi tizenhat csomagban meghatározott Biztosítási Összegekből választhat, figyelembe véve a fenti havi nettó jövedelemkorlátozást: BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGEK Baleseti Halál és Csomag Baleseti Maradandó Munkanélküliség Egészségkárosodás Keresőképtelenség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A 0. csomag csak akkor választható, ha a Biztosított január 1-je előtt már rendelkezett ugyanilyen munkanélküliségi Biztosítási Összeget tartalmazó csomaggal más biztosítónál. BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS: A Biztosított és a Biztosító között létrejött biztosítási jog-viszony, amely a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásával jön létre. BIZTOSÍTÓ: AXA France IARD S.A. (Cím: Párizs, Rue Drouot 26, Franciaország) határokon átnyúló szolgáltatóként. BIZTOSÍTOTT: Bármely természetes személy,aki a Csatlakozási Nyilatkozat tényleges vagy elektronikus aláírása révén elfogadja a Csoportos Biztosítási Szerződés hatályának rá történő kiterjesztését, és vállalja a biztosítási díj rendszeres fizetését, ill. aki az összes, a 2.2. pontban meghatározott feltételnek megfelel. CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT: A Biztosított által aláírt, és az Ügyintéző részére visszaküldött jognyilatkozat, amely igazolja, hogy a Biztosított vállalja a Csoportos Biztosítási Szerződés hatályának jelen Általános Szerződési Feltételek szerint reá történő ki-terjesztését. A Biztosított kérése esetén az Ügyintéző Fedezetigazolást állít ki, amely igazolja a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött Biztosítási Szerződés érvényességét. CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS: A Biztosító és a Szerződő által megkötött szerződés a Szerződő azon ügyfeleinek javára, akik a Csatlakozási Nyilatkozatot aláírják és a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadják. FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉG: Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásakor a Biztosított által megadott felsőfokú (főiskolai és egyetemi alapképzésben, illetve mesterképzésben, illetve doktori képzésben szerzett) végzettség, amelyet diplomával, vagy valamely más, az oktatási intézmény által kiállított bizonyítvánnyal hitelt érdemlően igazolni tud. A főiskolai illetve az egyetemi végzettséget a Biztosító abban az esetben is elfogadja, ha a Biztosított nem rendelkezik még diplomával, azonban az utolsó év utolsó félévét sikeresen lezárta és erről igazolást tud felmutatni. HAVI NETTÓ JÖVEDELEM: A Biztosított a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását közvetlenül megelőző (amennyiben nem áll még rendelkezésre, legfeljebb egy hónappal korábban kiállított), hivatalos jövedelemigazolással vagy bérfizetési jegyzékkel igazolt, az igazolás kiállítását megelőző három hónapban elért nettó (minden adó és járulék le-vonása utáni) munkabérének havi átlaga. KEDVEZMÉNYEZETT: Azon természetes személy, aki jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti biztosítási szolgáltatás jogosultja. Munkanélküliség, Keresőképtelenség és Baleseti Maradandó Egészségkárosodás esetén a Kedvezményezett maga a Biztosított. Baleseti Halál esetén a Kedvezményezett a Csatlakozási Nyilatkozaton meg-jelölt személy, ennek hiányában a Biztosított törvényes örökösei. KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ: Fontossági sorrendben: a házastárs, egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. MAXIMÁLIS SZOLGÁLTATÁS: Munkanélküliség vagy Keresőképtelenség esetén a káreseményenkénti maximális Biztosítási Összeg. A Maximális Szolgáltatás 8 hónap az Önrészesedési Időszakot is beleértve. A Maximális Szolgáltatás az Önrészesedési időszakot leszámítva tehát maximum 6 hónap Munkanélküliség bekövetkezése esetén, 7 hónap Keresőképtelenség bekövetkezése esetén. MUNKAVISZONY: Munkaviszony alatt egy határozatlan idejű, Magyarországon bejegyzett munkáltatóval fennálló, a mindenkor hatályos magyar jogszabályokban meghatározott, legalább heti 30 órás munkavégzési kötelezettséggel járó következő jogviszonyt kell érteni: munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a Biztosított bedolgozói és az június 1-jét megelőzően létesített ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a hivatásos nevelőszülői jogviszony, a szövetkezeti tag munkavégzésre irányuló Munkaviszony jellegű jogviszonya, fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonya. ÖNRÉSZESEDÉSI IDŐSZAK: Az a Munkanélküliség esetén a Biztosítási esemény bekövetkezését követő 60, illetve a Keresőképtelenség esetén 30 nap, mely időszakra a Biztosítónak nem áll fenn szolgáltatási kötelezettsége. SZERZŐDŐ: Az APRIL CEE Development Kft. (1096 Budapest, Haller u. 2.) amely a Biztosítóval a jelen Általános Szerződési Feltételekben hivatkozott Csoportos Biztosítási Szerződést megkötötte. ÜGYINTÉZŐ: Az APRIL CEE Development Kft. (1096 Budapest, Haller u. 2.), mely többes ügynöki minőségben a Biztosító ügynökeként, a Biztosító megbízásából közreműködik a Csatlakozási Nyilatkozat adminisztrálásában, a biztosítási díjak beszedésében, továbbá a károk regisztrálásában és rendezésében. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ SZEMÉLY: Az a személy, aki jogosult egy társaság üzletvitelében dönteni vagy arra befolyást gyakorolni, ideértve, de nem kizárólag a többségi részvénytulajdonnal, vagy többségi szavazati joggal,

5 vagy egyéb vállalati vezetési befolyásolással rendelkező személyeket. VÁRAKOZÁSI IDŐ: A Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követő időszak, amely alatt bekövetkező Biztosítási Esemény esetén a Biztosító nem nyújt szolgáltatást. A Munkanélküliség esetén a Várakozási idő 180 nap. A Keresőképtelenség esetén a Várakozási idő 30 nap. Baleseti Halál, illetve Baleseti Maradandó Egészségkárosodás esetén nincs Várakozási Idő. A Várakozási Idő alatt bekövetkezett Biztosítási Eseménynek kell tekinteni azt is, ami-kor az egyes Biztosítási Eseménynek csak valamely eleme (pl. a Munkaviszony meg-szüntetésének értesítési dátuma a Munkáltató részéről vagy a Munkáltató tekintetében megindult csődeljárás esetén a csődeljárás elrendeléseséről szóló bírósági végzés közzétételének napja) következik be a Várakozási Idő alatt, még akkor is, ha a Biztosítási Esemény további elemei (pl. munkanélküliség regisztrálása) csak a Várakozási Idő leteltét követően következnek be. Várakozási Időszak alatt bekövetkezett Biztosítási Esemény esetén a Biztosító nem téríti vissza a biztosítási díjat, tekintettel arra, hogy a Biztosítási Esemény a Várakozási Idő elteltét követően is bekövetkezhet. 2. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 2.1. A Csoportos Biztosítási Szerződés és a Biztosított által aláírt Csatlakozási Nyilatkozat alapján az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében a Biztosító a biztosítási kockázat vállalására és a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatás teljesítésére vállal kötelezettséget A Biztosítási Szerződést a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásakor az alábbi feltételeknek együttesen eleget tevő személy kötheti meg Biztosítottként: Állandó magyarországi lakcímmel rendelkező Magyarországon tartózkodó személy. Akinek életkora (a pontos születési dátumtól számítva) meghaladja a 22. évet, de nem éri el az 55 évet. Legalább 12 hónapja folyamatos és határozatlan időtartamú és legalább heti 30 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, ugyanazon munkáltatónál Munkaviszonnyal rendelkező személy. Az a személy, aki nem saját magának vagy Közeli Hozzátartozójának az alkalmazottja. Nem nyugdíjas, nem rokkantnyugdíjas, illetve nem kap rokkantsággal összefüggésben járadékot. Sem ő, sem a munkáltatója nem kezdeményezett, illetve nem adott írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást rendes vagy rendkívüli felmondásról, se egyoldalúan, se közös megegyezéssel történő Munkaviszony megszüntetéséről. Tudomása szerint nem tartozik az alkalmazottak azon körébe, akiknek a munkáltatónál végrehajtott átszervezés, csoportos létszám leépítés, vagy ennek nem mi-nősülő alkalmazotti létszámcsökkentés miatt megszűnhet a Munkaviszonya. Nem részesül Gyermekgondozási díjban (GYED), vagy Gyermekgondozási segélyben (GYES), vagy Terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), vagy Gyermeknevelési támogatásban (GYET). Az elmúlt három évben semmilyen munkahivatalban munkanélküliként nem regisztrálták. Nem áll regisztrált keresőképtelen állapotban (betegállományban) betegség vagy balesetből eredően. Az utóbbi 3 évben nem volt balesetből adódó betegállományban több mint egy-mást követő 60 napig, ill. nem volt betegségből adódó betegállományban több mint egymást követő 30 napig. Nem rendelkezik maradandó egészségkárosodással vagy krónikus betegséggel, amellyel kapcsolatban az elmúlt 12 hónapban több, mint egymást követő 30 napos gyógyszeres, gyógyászati vagy orvosi kezelést kapott, ill. orvosi vizsgálat alá helyezték. A Biztosító bármikor és indoklás nélkül jogosult egyoldalúan megváltoztatni a biztosítási fedezetbe vonható személyek körét, melynek a Szerződővel történő írásbeli közlésével a Csoportos Biztosítási Szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek a jövőre nézve automatikusan módosulnak. A változtatás előtti feltételeknek megfelelő Biztosítottak által a változtatás előtt megkötött Biztosítási Szerződések hatályát a módosítás nem érinti. Jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott előfeltételeknek meg nem felelő személyek által kötött Biztosítási Szerződés semmis. 3. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA 3.1. A Biztosítási Szerződés a Biztosítás Kezdetén 0. órakor lép életbe, feltéve, hogy a biztosítás első díja az Ügyintéző számlájára legkésőbb a Biztosítás Kezdetétől számított 30. naptári napig beérkezett, kivéve azt az esetet, ha a Biztosító közvetlenül vagy az Ügyintéző útján a Csatlakozási Nyilatkozat kézbesítésétől számított tizenöt (15) naptári napon belül közli a Biztosítottal belépési szándékának elutasítását A Biztosítási Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A tartamon belül a biztosítási időszak egy év. A biztosítási időszak két évforduló közötti időszakot jelent. A biztosítási évforduló minden naptári évben a Biztosítás Kezdetének megfelelő naptári nap A biztosítási fedezet az egész világon a nap 24 órájában érvényes A Biztosítási Szerződés a Biztosított vonatkozásában automatikusan megszűnik: A Biztosított 60. életévének betöltését követő biztosítási évfordulón. A díjfizetés elmulasztása esetén a Biztosító írásbeli felszólítást küld az esedékes díjat meg nem fizető félnek, amely a díjfizetésre a küldéstől számított 30 napos póthatáridőt tartalmaz, és a figyelmeztetést a szerződés megszűnésére, ha a póthatáridőn belül a Szerződő a díjtartozását nem egyenlíti ki. A biztosítási évforduló napján indoklás nélkül, amennyiben a felmondási szándékáról az évfordulót 30 nappal megelőzően írásban a Biztosított értesítette az Ügyintézőt, vagy a Biztosító értesítette a Biztosítottat. Ebben az esetben a biztosítási díj az évfordulóig megilleti a Biztosítót. Minden egyes Biztosítási Szerződés évfordulójának napján automatikusan, amennyiben a Biztosító és a Szerződő között létrejött Csoportos Biztosítási Szereződést jelen Feltételek 4. pontja szerint felmondták. A Baleseti Maradandó Egészségkárosodásra vonatkozó jelen Általános Szerző-dési Feltételek értelmében a kártérítés kifizetésének napján. Ebben az esetben a biztosítási díj a kártérítés napjáig megilleti a Biztosítót. A biztosítási évforduló napján, amennyiben a jelen feltételek 3.9. pontja szerint a Biztosított már nem rendelkezik olyan nettó munkabérrel (az adott évfordulót meg-előző három nettó munkabér átlaga szerint), mely lehetővé teszi a legkisebb Biztosítási Összeg fenntartását kivéve, ha a munkabér megszűnésének vagy csök-kenésének az oka egy Biztosítási Esemény (Munkanélküliség vagy Keresőképtelenség). Lényeges körülmény változása esetén a 8.1. pontban meghatározott esetben A Keresőképtelenség és Munkanélküliség kockázatra vonatkozóan a biztosítási fedezet automatikusan megszűnik, amennyiben a Biztosított nyugdíjazása beleértve a rokkantság miatti nyugdíjazást következik be. A fedezet ezen részleges megszűnése a nyugdíjba vonulás, illetve korkedvezményes nyugdíjba vonulás nyugdíjrend-szert alakító törvényeknek és megállapodásoknak megfelelően, ill. bármelyik más hasonló megállapodás alapján megállapított napján következik be, a Baleseti Halálra és Baleseti Maradandó Egészségkárosodásra vonatkozó biztosítási fedezet azonban továbbra is érvényben marad Amennyiben a Biztosítási Szerződés a díjfizetés elmaradása miatt szűnik meg, a Biztosító az összes alábbi feltétel együttes teljesülése esetén engedélyezheti a Biztosítási Szerződés újra életbe léptetését (reaktiválását): A Biztosított kérte a Biztosítási Szerződés reaktiválását az erre vonatkozó nyomtatvány kitöltésével, mellyel elfogadja, hogy a Biztosítási Szerződés az esedékes díjak megfizetését követően újra lép életbe (Reaktiválás Hatálya). A Biztosítónak nem áll fenn szolgáltatási kötelezettsége, amennyiben a Biztosítási Esemény oka vagy alapja olyan esemény, mely a díjfizetés elmaradás miatt bekövetkezett törlés és a Reaktiválás Hatálya között következik be. A Reaktiválás feltétele, ű hogy az Ügyintéző minden esedékes díjat a Biztosítási Szerződés megszűnését követő 30 napon belül megkapjon. A Biztosítási Szerződés fennállása alatt maximum 2 alkalommal lehetséges a Re-aktiválás. A Biztosítónak jogában áll indoklás nélkül elutasítani a reaktiválási kérelmet. A Biztosítási Szerződés díjfizetés elmaradása miatt bekövetkezett törlésének dátuma és a Reaktiválás Hatálya közötti időszakra a Biztosítót megilleti a biztosítási díj. Abban az esetben, ha a szerződés a folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés napjától számított százhúsz napon belül írásban kérheti a biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet a megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, hogy a korábban esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik A Biztosítási Összeg módosítása A Biztosítottnak lehetősége van az alábbi 3.8. illetve 3.9. pontban foglalt szabályok szerint a Biztosítási Összeg módosítására, amennyiben az Ügyintézőt legkésőbb a Biztosítási Szerződés évfordulója előtt 15 nappal erről értesíti és megküldi kérelmével együtt az új Biztosítási Összegre való jogosultság igazolására az utolsó 3 havi bér-jegyzéket. A Biztosított kérheti a Biztosítási Összeg emelését vagy csökkentését, oly módon, hogy a választott csomagban a Munkanélküliség Biztosítási Esemény esetére meghatározott Biztosítási Összeg nem haladhatja meg az évfordulót közvetlenül megelőző havi nettó jövedelem 70%-át. Nem kezdeményezhető a Biztosítási Összeg módosítása, amennyiben a Biztosított Biztosítási Eseményt jelentett be, mindaddig, amíg azt a Biztosító nem zárta le. A Biztosítási Összeg módosulásával a biztosítási díj automatikusan a módosított Biztosítási Összegre meghatározott díjra változik A Biztosítási Összeg emelése A Biztosított maximum két csomagszinttel emelheti a Biztosítási Összeget minden egyes évforduló alkalmával. Az új Biztosítási Összeg a Biztosítási Szerződés évfordulóján lép hatályba, kivéve

6 a Munkanélküliség Biztosítási Eseményt, melynek tekintetében az új Biztosítási Összeg a Biztosítási Szerződés évfordulójának dátumát követő 181. naptól lép hatályba. Amennyiben az új Biztosítási Összeg hatályba lépését megelőzően olyan esemény történik, mely Munkanélküliségi Biztosítási Eseményt eredményez, a Biztosító a korábbi Biztosítási Összeget fizeti ki a Biztosítási Esemény teljes idő-tartama alatt. a Keresőképtelenség Biztosítási Eseményt, melynek tekintetében az új Biztosítási Összeg a Biztosítási Szerződés évfordulójának dátumát követő 31. naptól lép hatályba. Amennyiben az új Biztosítási Összeg hatályba lépését megelőzően olyan esemény történik, mely Keresőképtelenségi Biztosítási Eseményt eredményez, a Biztosító a korábbi Biztosítási Összeget fizeti ki a Biztosítási Esemény teljes idő-tartama alatt A Biztosítási Összeg leszállítása 4. A CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 4.1. A Biztosító és a Szerződő között létrejött Csoportos Biztosítási Szerződés felmondása esetén az Ügyintéző haladéktalanul írásban értesít minden Biztosítottat a fel-mondásról. A Biztosítási Szerződés automatikusan megszűnik: A Biztosítási Szerződés következő évfordulójakor, feltéve, hogy az évforduló előtt legalább 30 nappal sor került az értesítésre. Egyébként, a Biztosítási Szerződés következő évfordulójakor. A Biztosító a Biztosítási Szerződés megszűnéséig fedezetet nyújt minden Biztosított számára, ezért a Biztosított biztosítási díjfizetésre kötelezett. 5. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ 5.1. A biztosítás rendszeres, éves díjfizetésű. Az éves díj fedezetet nyújt a teljes éves biztosítási időszakra nézve, akkor is, ha a díj megfizetésére a Csatlakozási Nyilatkozaton megjelölt opció szerinti havi, negyedéves illetve éves részletekben kerül sor. Havi díjfizetés választása esetén első díjként a Biztosított három havi díjat köteles megfizetni Amennyiben a Biztosított a biztosítási díj megfizetését elmulasztja, a Biztosítási szerződés jelen Általános Szerződési Feltételek 3.4. pontja szerinti időpontokban szűnik meg, kivéve, amennyiben a Biztosító díjfizetési halasztást engedélyezett, ill. a díj be-hajtására bírósági eljárást indított Ha olyan Biztosítási Esemény következik be, amelynek jogalapját a Biztosító elismeri, a Biztosító levonja a kifizethető szolgáltatás(ok) összegéből (i) a Biztosítási Esemény bekövetkezéséig meg nem fizetett (elmulasztott) díja(ka)t, (ii) továbbá az éves díj fennmaradó egyenlegét függetlenül a Biztosított által kiválasztott fizetési gyakoriságtól, amennyiben éves biztosításról van szó. Egyébként pedig a fennmaradó biztosítási időszakra esedékes összegre jogosult a biztosító A Biztosító bármikor jogosult a Csoportos Biztosítási Szerződés díjszabását módosítani. Az új biztosítási díjszabás ú minden Biztosítottra nézve a Biztosítási Szerződés évfordulóját követ minden id őszakra nézve érvényes ő. Az Ügyintéző a díjszabás módosításáról a Biztosítás Szerződés évfordulója előtt legkésőbb 60 nappal köteles írásban értesíteni minden Biztosítottat. Amennyiben a Biztosított az értesítésre annak kézhezvételét l számított 30 ő napon belül írásban (levél, fax vagy útján) nem nyilatkozik, akkor a következő biztosítási időszakra a Biztosítási Szerződés a módosított díjjal marad hatályban. Amennyiben a Biztosított a fenti idő intervallumon belül a módosítást írásban (levél, fax, vagy útján) visszautasítja, akkor a Biztosítási Szerződés az évfordulóval megszűnik Baleseti Halál vagy Baleseti Maradandó Egészségkárosodás Biztosítási Esemény bekövetkezte esetén, amennyiben a Biztosítottnak még nem fizette be a teljes éves biztosítási díjat, akkor az a szolgáltatás összegéből levonásra kerül A Biztosított helyzetében bekövetkező bármely olyan változás esetén, ő amely ha-tással lehet a biztosítási díj meghatározására (különösképpen a Felsőfokú Végzettség megszerzése), a Biztosított köteles a megváltozott körülményről legkésőbb a biztosítási évfordulót megelőző 15. napig az Ügyintézőt tájékoztatni. Amennyiben a Biztosított a Biztosítót a fentiekről tájékoztatta, a biztosítási fedezet a következő biztosítási évfordulóig változatlanul fennáll, ő azt követően pedig a megváltozott körülményeknek megfelel en a következő biztosítási időszakra nézve a biztosítási díj automatikusan módosul. Amennyiben a tájékoztatás a fenti határidővel nem történik meg, a biztosítási díj csak az adott biztosítási évfordulót követ biztosítási évfordulónál módosul. 6. FEDEZETHALMOZÁS TILALMA 6.1. A Biztosított csak egyetlen munkanélküliségi kockázatot fedező jövedelempótló biztosítási szerződéssel rendelkezhet (biztosítási fedezet halmozásának tilalma). Amennyiben a Biztosított bármely okból mégis egynél több munkanélküliségi kockázatot fedező jövedelempótló biztosítási szerződéssel rendelkezik, akár több Biztosítónál, akkor a korábban hatályba lépett biztosítási szerződés érvényes, a később kötött szerződés(ek) pedig semmisek Amennyiben a 6.1. pont alapján semmisnek minősülő szerződés(eke)t a A Biztosított szintén kérheti a Biztosítási Összeg csökkentését. Amennyiben a Biztosított havi nettó munkabérében a legutóbb bejelentett Havi Nettó Jövedelemhez képest több, mint 10%-os csökkenés következett be (az évfordulót meg-előző 3 bérjegyzék alapján), köteles erről az Ügyintézőt legkésőbb a Biztosítási Szereződés évfordulója előtt 15 naptári nappal értesíteni és megküldeni az utolsó 3 havi bér-jegyzéket. Ebben az esetben a Biztosítási Díj és a Biztosítási Összeg automatikusan módosul, oly módon, hogy a Biztosítottra az a csomag lesz alkalmazandó, amelynél a kerekítés szabályainak figyelembe vételével a Munkanélküliség Biztosítási Esemény esetére meghatározott Biztosítási Összeg nem haladhatja meg az aktuális havi nettó jövedelem 70%-át. Az új Biztosítási Összeg a Biztosítási Szerződés évfordulóján lép hatályba. Biztosítóval kötötték meg, úgy annak díjait a Biztosító a kárterítés kifizetésétől számított 30 napon belül az Ügyintézőnek fizetendő Ft kezelési költség levonása mellett visszafizeti Amennyiben a Biztosított több keresőképtelenség kockázatot fedező jövedelem-pótló biztosítási szerződéssel rendelkezik, mindegyik szerződés érvényes, de az összes szerződésből származó jövedelempótlási kártérítés, és a Társadalombiztosítás által kifizetett táppénz együttes napi összege nem haladhatja meg a legutóbb be-jelentett Havi Nettó Jövedelem harmincad részét. Amennyiben meghaladja, a különbözet a legkésőbb megkötött biztosítási szerződésre vonatkozó kártérítésből kerül le-vonásra. 7. SZOLGÁLTATÁSI IGÉNY ÉS A BIZTOSÍTÓ TELJESÍTÉSE 7.1. A szolgáltatási igényt: Baleseti Maradandó Egészségkárosodás és Munkanélküliség esetén a Biztosítási Esemény bekövetkeztét követő 15 naptári napon belül, A Biztosítási Esemény következményeként bekövetkező Halál esetén a Halál dátumát követő 15 naptári napon belül, Keresőképtelenség esetén a betegállomány kezdetétől számítva 60 napon belül, elektronikus levélben, telefonon, faxon vagy levélben az Ügyintéző részére kell bejelenteni az alábbi elérhetőségen: APRIL CEE Development Kft Budapest, Haller u Tel: Fax: Késedelmes bejelentés esetén a Biztosító fizetési kötelezettsége nem áll be, amennyiben emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak Az Ügyintéző a Biztosítottnak megküldi a kitöltendő szolgáltatási igénybejelentőt. A Biztosított köteles az eredeti szolgáltatási igénybejelent t kitöltve és aláírva visszaküldeni és az alábbi dokumentumokat csatolni, ha csak a Biztosító kifejezetten nem igényli, mert a jelzett dokumentumok már a rendelkezésére álltak: Az összes érvényes munkaszerződést, ill. ezek módosításainak másolatát, melyek igazolják az érvényes munkaviszonyt: Visszamenőlegesen a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását megelőző 12 hónapos időszakra vonatkozóan. A Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követő időszaktól a Biztosítási Esemény bekövetkezéséig. A Felsőfokú Végzettséget igazoló okmány másolatát. A szerződés megkötésekor bejelentett Havi Nettó Jövedelmet igazoló három bér-jegyzék másolatát, illetve a munkáltató által kiállított azonos tartalommal bíró jövedelemigazolást. A Biztosítási Esemény előtti évfordulót megelőző három bérjegyzék másolatát, illetve a munkáltató által kiállított azonos tartalommal bíró jövedelemigazolást. Az adott Biztosítási Eseményre vonatkozó pontokban részletezett összes szükséges dokumentumot A szolgáltatási igénybejelentő elbírálását követően a Biztosító vagy Ügyintézője jogosult bekérni minden olyan egyéb iratot, melyet a szolgáltatási igény elbírálásához szükségesnek tart, és fenntartja magának a jogot arra, hogy a Biztosítottat egy, a Biztosító vagy Ügyintézője által megbízott orvossal megvizsgáltassa. A Biztosított tudomásul veszi, hogy Keresőképtelenségre, illetve Munkanélküliségre vonatkozó szolgáltatási igény esetén a Biztosító vagy Ügyintézője jogosult a Biztosított munkáltatóját és/vagy az illetékes ő Munkaügyi Hivatalt felkeresni a Munkaviszony, a Munkaügyi Hivatalnál álláskeres ő ként nyilvántartásba vétel, illetve az álláskeresési járadék fizetésének ellenőrzése céljából A Biztosító az általa jogalapjában és összegszerűségében megalapozottnak tartott szolgáltatási igényt az annak elbírálásához szükséges utolsó irat beérkezését követő 15 naptári napon belül teljesíti. A Biztosító teljesítése kizárólag banki átutalás útján történik. Ha a Biztosító vagy Ügyintézője által kért dokumentumokat a felszólítás ellenére sem, vagy hiányosan nyújtják be, a Biztosító a szolgáltatási igényt a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el, illetve a szolgáltatási igényt elutasíthatja A Biztosítási Szerződés semmis, amennyiben a Biztosított közlési kötelezettségét

7 megsérti, vagy hamis adatokat szolgáltat, amennyiben a közlési kötelezettség megsértése vagy a hamis adat szolgáltatása befolyásolja a biztosítás tárgyát vagy korlátozza a Biztosító kockázat elbírálási lehetőségét. A Biztosítási Szerződés semmisségét akkor is meg kell állapítani, ha a nem jelentett, vagy valótlan tartalommal bejelentett körülmény nem áll okozati összefüggésben a bekövetkezett Biztosítási Eseménnyel. A már befizetett biztosítási díjakat a Biztosító kártérítés jogcímén megtarthatja. Ez különösen (de nem kizárólag) érvényes az alábbi esetekre: Bármely a 2.2. pont alatt részletezett feltétel nem teljesülése. Ellentmondás a bejelentett Felsőfokú Iskolai Végzettségben. Ellentmondás a bejelentett Havi Nettó Jövedelem adataiban (kivéve ha ennek az ellentmondásnak nincsen hatása a Biztosított által kiválasztott Biztosítási Összegre). 8. A BIZTOSÍTOTT BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 8.1. A Biztosított köteles a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásakor és a Biztosítási Szerződés teljes időtartama alatt: A valóságnak megfelelően válaszolni a Biztosító, illetve Ügyintézője által feltett összes kérdésre. A valóságnak megfelelően és hiánytalanul közölni minden olyan körülményt, amely a biztosítási kockázat vállalása szempontjából lényeges. Köteles megadni minden olyan változást, amely kihatással lehet a biztosítási kockázatra, különösen, de nem kizárólag az alábbiak esetében: A Munkáltató változása Több, mint 10%-os Havi Nettó Jövedelem csökkenés a Csatlakozási Nyilatkozaton megadott Havi Nettó jövedelemhez képest. A Biztosított a Munkáltató változását legkésőbb annak bekövetkezése után 15 naptári nappal köteles írásban bejelenteni az Ügyintézőnek. A Biztosító 15 naptári napon belül írásban javaslatot tehet a Biztosítási Szerződés módosítására, így különösen a Munkanélküliség kockázat biztosítási fedezetből való kizárására. Ha a Biztosított a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 naptári napon belül nem válaszol, a Biztosítási Szerződés a módosító javaslat közlésétől számított harmincadik napon megszűnik. A jelen 8.1. pontban meghatározott változás bejelentési kötelezettség megsértése esetében a Biztosító fizetési kötelezettsége nem áll be A kockázatvállalást megelőzően a Biztosító vagy Ügyintézője jogosult a közölt információkat ellenőrizni és a Biztosított tevékenységére és életkörülményeire nézve további kérdéseket feltenni, továbbá jogosult a Biztosított egészségi állapotára vonatkozó orvosi vizsgálatot kezdeményezni. A vizsgálat költségét a Biztosító viseli. Abban az esetben, ha bizonyos körülményekről a Biztosított nem, vagy nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott, a Biztosító a kockázatot elutasíthatja, kivéve amennyiben: az elhallgatott körülményt a Biztosító a szerződés hatályba lépésekor ismerte, vagy az elhallgatott körülmény a Biztosítási Esemény bekövetkeztében nem hatott közre. 9. BALESETI HALÁL 9.1. A Biztosítási Esemény Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében a Biztosítottnak a kockázatviselési időszak során elszenvedett Balesete, melynek következtében egy éven belül meghal Biztosítási Esemény időpontja A Baleset bekövetkeztének napja A Biztosító szolgáltatása Amennyiben a Biztosítottat a kockázatviselés tartama alatt Baleset éri, amelynek következtében egy éven belül meghal, a Biztosító kifizeti a Biztosított Kedvezményezettjének a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásakor kiválasztott egyszeri Biztosítási Összeget. Holtnak nyilvánítás esetében a kifizetés előtt a Kedvezményezett aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bizonyítást nyer, hogy a holtnak nyilvánított Biztosított mégis életben van, a Biztosító által kifizetett biztosítási összeget a Kedvezményezett a Biztosítónak visszafizeti Kárigény bejelentése, a bejelentéshez szükséges dokumentumok A Baleseti Halálra vonatkozó szolgáltatási igény előterjesztésekor a kitöltött Szolgáltatási Igénybejelentővel együtt az alábbi dokumentumokat kell az Ügyintézőnek eljuttatni: A Kedvezményezett személyi igazolványának és lakcím kártyájának (ha van) a másolatát. A Biztosított halotti anyakönyvi kivonatának másolatát. Halott-vizsgálati bizonyítvány másolatát, a halál okának megjelölésével. Boncolási jegyzőkönyv másolatát (ha készült). Külföldön bekövetkezett halál esetén a halál körülményeit leíró, a külföldi hatóság által kiállított okirat hiteles magyar nyelvű fordítását. A véralkohol vizsgálat eredményét (ha készült). Közlekedési, ill. munkabaleset esetén eredeti rendőrségi / munkahelyi baleseti jegyzőkönyv másolatát (ha készült). Amennyiben a Biztosítási Eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult az el-járást lezáró határozatot, feltéve, hogy az a jogalap, vagy az összegszerűség megállapításához szükséges (így különösképpen az eljárást megtagadó vagy meg-szüntető határozatot, illetve a jogerős bírósági határozatot). A Biztosítási Esemény bekövetkeztének időpontjától a balesettel kapcsolatos valamennyi orvosi dokumentumot. A biztosított személy által gépjármű vezetése során elszenvedett közlekedési bal-eset esetén a jogosítvány és a forgalmi engedély másolatát. Jogerős öröklési bizonyítvány vagy jogerős hagyatékátadó végzés másolatát (abban az esetben kell csatolni, ha korábban a Kedvezményezettet név szerint nem neveztek meg) Baleseti Halálra vonatkozó kizárások A Biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha a Biztosítási Esemény az alábbi körülmények valamelyikével összefüggésben következik be: A Biztosított öngyilkossága vagy öngyilkossági kísérlete még akkor is, ha azt a Biztosított zavart tudatállapotban követte el. A Biztosítási Eseményt a Biztosított vagy a Kedvezményezett szándékos, jog-ellenes vagy súlyos gondatlan magatartása okozta. A Biztosítási Esemény bekövetkeztekor a Biztosított ittas állapotban volt, illetve kábítószer, vagy bódító hatású szer hatása alatt állt kivéve amennyiben az utóbbit kezelőorvos írta elő és azt az előírásnak megfelelően alkalmazták és ez a tény a baleset bekövetkeztében közrejátszott. Ha történt véralkohol vizsgálat, ittas állapotnak tekintendő az 1,5 -et meghaladó, gépjárművezetés során a 0,8 -et meghaladó mértékű véralkohol-koncentráció. Közlekedési Baleset esetén, ha a gépjárművet vezető személy a vezetéshez szükséges érvényes vezetői engedéllyel, ill. egyéb kötelező dokumentumokkal nem rendelkezett és ez a tény a baleset bekövetkeztében közrehatott vagy a Közlekedési Balesetet a KRESZ szabályait megszegve szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta, akkor is, ha a Baleset bekövetkezésekor nem a Biztosított vezette a gépjárművet. A káreseményt követően, amennyiben a Biztosított kárenyhítési kötelezettségének szándékosan vagy hanyagságból nem tesz eleget (különösen, mindazonáltal nem kizárólag abban az esetben,ha nem vesz haladéktalanul igénybe orvosi segítséget, a gyógyítás befejezéséig nem folytatja az orvosi kezelést stb.). Légi katasztrófa esetén, kivéve, amennyiben a Biztosított utasként, a repülőgép személyzeteként vagy mint pilóta érvényes jogosítvánnyal és érvényes repülési engedéllyel rendelkező pilóta által vezetett repülőgépen utazott. A következő tevékenységek következményei: légi bemutatók, versenyek, rekordkísérletek, légitámadások, repülés prototípusokkal, repülőszárnyakkal, ultrakönnyű repülés, műrepülés, próbarepülések, ejtőernyős ugrás, paplanrepülés, hőlégballonozás. Verekedések, amelyben a Biztosított aktívan részt vesz (kivéve önvédelem, bajba jutott embernek való segítségnyújtás, vagy hivatali kötelesség). Polgárháború vagy ellenséges támadás, lázadás, zendülés, polgári zavargások, támadás vagy terrorista cselekmény következményei függetlenül a cselekmények helyszínétől és az abban résztvevő személyektől, amennyiben a Biztosított aktívan részt vesz ezekben a cselekményekben. Olyan Baleset, amelyet az atomenergia megváltozása, átalakulása, átrendeződé-se, illetve az atomi részecskék felgyorsulása okoz (nukleáris hasadás és fúzió, radioaktív izotópok, gyorsítók, röntgen sugarak stb.). A Biztosított alábbiakban meghatározott sporttevékenységével összefüggésben elszenvedett balesetek: Autó-motor sportok: versenyzés gépkocsival, motorkerékpár sport, rally, motocross, ügyességi versenyek, go-kart sport, autocrash (roncsautó) sport, motorcsónak sport. Repülősportok: sportrepülés, ejtőernyős ugrás, vitorlázó és motoros repülés, sárkány és ultrakönnyű repülés, paplanrepülés, hőlégballonozás. Egyéb: búvárkodás légzőkészülékkel 40 m alá, félkezes, illetve nyílttengeri vitorlázás, vadvízi evezés, hegymászás, illetve sziklamászás az V. foktól, magashegyi expedíció, barlangászat, barlang expedíció. 10. BALESETI MARADANDÓ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS A Biztosítási Esemény A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében Biztosítási Eseménynek minősül a biztosítás tartama alatt bekövetkező minden olyan Baleset, melynek

8 következtében a Biztosított legalább 50%-ot elérő mértékű Maradandó Egészségkárosodást szenved Az egészségkárosodás megállapítása Egészségkárosodásnak tekintendő az olyan testi és/vagy szellemi képességcsökkenés, mely a szokásos életvitelt korlátozza. Maradandó az Egészségkárosodás akkor, ha orvosilag kialakultnak, stabilnak tekinthető a Balesetet követő egy éven belül. A Maradandó Egészségkárosodás megállapítása során a munkaképesség megváltozása, és/illetve a sporttevékenység abbahagyásának kényszere nem irányadó. A Baleset következtében kialakuló hátrányos esztétikai következmények és egyéb (szociális, anyagi, stb.) hátrányok önmagukban nem képezhetik Maradandó Egészség-károsodásra vonatkozó szolgáltatási igény alapját. A Baleset előtt már maradandóan károsodott, nem ép szervek, testrészek a korábbi károsodás mértékéig a biztosításból kizárásra kerülnek. A Biztosítót az Egészségkárosodás maradandó jellegének, illetve az Egészségkárosodás mértékének megállapítása tekintetében más orvos szakértő testületek (pl. Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) határozata nem köti. Az egészségkárosodás mértékét a Biztosító által felkért orvos állapítja meg az alábbi táblázat alapján: Testrészek, érzékszervek sérülése Az egészségkárosodás mértéke egy kar vállízülettől való teljes elvesztése, vagy teljes 70% egy kar könyökízület fölöttiig való teljes elvesztése, 65% vagy teljes egyik kar könyökízület alattiig való, vagy egyik kéz 60% teljes elvesztése, vagy teljes egyik hüvelykujj teljes elvesztése, vagy teljes 20% egyik mutatóujj teljes elvesztése, vagy teljes 10% bármely más kézujj teljes elvesztése, vagy teljes 5% egyik comb csípő ízületben történő elvesztése, vagy a 70% csípőízület teljes egyik comb részleges csonkolása, vagy a térdízület 60% teljes egyik lábszár részleges csonkolása 50% egyik bokaízület elvesztése vagy teljes 30% egyik nagylábujj teljes elvesztése, vagy teljes 5% bármely más lábujj teljes elvesztése, vagy 2% teljes mindkét szem látóképességének teljes elvesztése 100% egyik szem látóképességének teljes elvesztése 35% egyik szem látóképességének teljes elvesztése, amennyiben a biztosított a másik szem 65% látóképességét már a Biztosítási Esemény bekövetkezte előtt elvesztette mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 60% egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 15% egyik fül hallóképességének teljes elvesztése, amennyiben a biztosított a másik fül hallóképességét 45% már a Biztosítási Esemény bekövetkezte előtt elvesztette a szaglóérzék teljes elvesztése 10% az ízlelő - képesség teljes elvesztése 5% A Biztosítottnak joga van a Biztosító döntése napjától számított 2 éven belül, évenként egy alkalommal saját költségére a Biztosítási Eseményt elutasító döntést kifogásolni. Amennyiben a biztosítási időszaksorán több Biztosítási Esemény okoz maradandó egészségkárosodást, akkor a különböző egészségkárosodások mértékei összeadódnak A Biztosítási Esemény időpontja A Baleset bekövetkezésének időpontja A Biztosító szolgáltatása A Biztosító a Biztosítási Esemény bekövetkezése esetén a Csatlakozási Nyilatkozaton megjelölt Baleseti Maradandó Egészségkárosodásra vonatkozó Egyszeri (a Baleseti Halál esetén fizetendővel megegyező összegű) Biztosítási Összeget fizeti. Amennyiben a Biztosító az Egyszeri Biztosítási Összeget Baleseti Maradandó Egészségkárosodás címén már kifizette, a Biztosítási Szerződés minden kockázatának a fedezete automatikusan megszűnik Kárigény bejelentése, a bejelentéshez szükséges dokumentumok A Baleseti Maradandó Egészségkárosodásra vonatkozó szolgáltatási igény bejelenítésekor a kitöltött Szolgáltatási Igénybejelentővel együtt az alábbi dokumentumokat kell az Ügyintézőhöz eljuttatni: A Biztosított személyi igazolványának és lakcímkártyájának (ha van) másolatát. Véralkohol- vizsgálat eredményét (ha készült). Közlekedési vagy munkabaleset esetén eredeti rendőrségi/munkahelyi jegyző-könyv másolatát (ha készült). Amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, az eljárást lezáró határozatot, feltéve, hogy az a jogalap, vagy az összegszerűség megállapításához szükséges (így különösképpen az eljárást megtagadó, vagy megszüntető határozatot, illetve a jogerős bírósági ítéletet). A Biztosítási Esemény időpontjától a Balesettel kapcsolatosan keletkezett valamennyi orvosi dokumentumot. A Biztosított személy gépjármű vezetése során bekövetkezett Biztosítási Esemény esetén a jogosítvány és a forgalmi engedély másolatát. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSzSz) első fokú orvosi bizottságának szakvéleményét (ha készült). A Biztosító elrendelheti a Biztosított személyes orvosi vizsgálatát is. Ha a Biztosított nem hajlandó az orvosi vizsgálatnak alávetni magát, a Biztosító a rendelkezésére álló adatok alapján hoz döntést. A személyes orvosi vizsgálat költségeit a Biztosító viseli. A Biztosítottnak a személyes orvosi vizsgálaton való megjelenésével kapcsolatban fel-merült költségeit a Biztosított viseli Baleseti Maradandó Egészségkárosodásra vonatkozó kizárások Ugyanazok, mint a jelen Általános Szerződési Feltételek 9.5. pontjában ismertetett Baleseti Halálra vonatkozó kizárások A Csatlakozási Nyilatkozat aláírását megelőzően fennálló Maradandó Egészségkárosodás A Biztosított köteles bejelenteni a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásakor esetlegesen már fennálló egészségi károsodást. Ezen károsodásokra a biztosítási fedezet nem terjed ki és amennyiben a Biztosítási Esemény bekövetkezésekor a már meglévő sérülés, egészségkárosodás a biztosítási eseménnyel összefüggő Maradandó Egészségkárosodás kialakulásában közrehatott, a Biztosító a Maradandó Egészségkárosodás mértékét a meglévő egészségkárosodás mértékével csökkenti. Amennyiben a már meglévő egészségkárosodás fokozott kockázatot jelenthet egy másik szerv károsodására nézve, akkor a Biztosítónak jogában áll a biztosítási szerződést a másik szerv kizárásával hatályba léptetni. 11. KERESŐKÉPTELENSÉG A Biztosítási Esemény Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében Biztosítási Eseménynek minősül a Biztosítottnak a biztosítási időszak során és a Várakozási időt követően bekövetkezett váratlan megbetegedése, vagy elszenvedett Balesete (kivéve a 9.5. pont alatti részletezett okokból eredő vagy azokkal kapcsolatosan kizárt eseményeket), melynek következtében a Keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos, vagy kórház hitelt érdemlően igazoltan, a Biztosítottat saját jogából keresőképtelennek minősíti A Biztosítási Esemény időpontja A keresőképtelenség pontban meghatározott első napja Várakozási idő Keresőképtelenség esetén a biztosító a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követő 31. naptól fogva nyújt fedezetet. A Várakozási Idő alatt bekövetkezett Baleset vagy betegség esetén a Biztosító nem nyújt fedezetet Önrészesedés időszaka A Biztosítási Esemény bekövetkezésétől számított első 30 naptári nap vonatkozásában a Biztosító nem nyújt szolgáltatást A Biztosító szolgáltatása Keresőképtelenség esetén a Biztosító szolgáltatásának havi összege a Biztosított által a Biztosítási Összegek táblázat alapján kiválasztott csomagtól függ. Abban az esetben, ha a Keresőképtelenség első vagy utolsó időszaka nem teljes hónap, a Biztosító a Keresőképtelenség ezen tört időszakának minden egyes napjára a Keresőképtelenség Havi Biztosítási Összegének 1/30-ad részét fizeti. A pontban meghatározott önrészesedési időszakot követ en a Biztosító havi biztosítási összeget fizet a Biztosított részére minden Keres képtelenségben

9 töltött teljes (30 nap) hónap végén (ha az utolsó hónap nem teljes, akkor a Keresőképtelenség idő-tartamával arányos összeg kerül kifizetésre). A szolgáltatási időszak káreseményenkénti felső határa 8 hónap, beleértve az Önrészesedési Időszakot (a Maximális Szolgáltatás 7 havi Biztosítási Összeg). Amennyiben a Biztosított újból munkába áll és a munkában töltött időszak nem halad-ja meg a 6 (hat) hónapot, és egy ezt megelőző Baleset vagy betegség miatt ismét keresőképtelenné válik, akkor a munkával töltött időszakot a Biztosítási Összeg kifizetésének időszakos szüneteltetésének tekintik. Ha pedig meghaladja, új Biztosítási Eseménynek számít, új önrésszel és új Maximális Szolgáltatási Időszakkal. Amennyiben ugyanazon szolgáltatási igény kapcsán a Maximális Szolgáltatási Idő-szakra járó Biztosítási Összeg a Biztosított részére már kifizetésre került, akkor a Biztosított kizárólag abban az esetben jogosult új szolgáltatási igényre (és válik újból jogosulttá az önrész időszak leteltét követően a Maximális Szolgáltatási Időszakra), amennyiben a Keresőképtelenséget okozó Biztosítási Eseményt követően megszakítás nélkül 6 hónapot töltött legalább heti 30 órás munkavégzési kötelezettséggel járó folyamatos Munkaviszonyban Kárigény bejelentése, a bejelentéshez szükséges dokumentumok A kitöltött Szolgáltatási Igénybejelentővel együtt az alábbi dokumentumokat kell az Ügyintézőhöz eljuttatni Keresőképtelenség címen a szolgáltatási igény benyújtásakor: A Biztosított személyi igazolványának és lakcímkártyájának (ha van) másolatát. Munkáltatói igazolást, amely igazolja a Munkaviszonyt. Keresőképtelenségi igazolás(ok) ( Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről és az Orvosi igazolás folyamatos Keresőképtelenségről elnevezésű nyomtatványok) másolatát, ez utóbbi bemutatása minden hónapban feltétele a havi biztosítási szolgáltatás kifizetésének. A Biztosítási Esemény időpontjától a Balesettel vagy betegséggel kapcsolatosan keletkezett valamennyi orvosi dokumentumot. Ha kórházi ápolás is történt: a kórházi zárójelentés másolatát. A kezelőorvos, háziorvos orvosi nyilatkozatát a Biztosítási Esemény hátterében álló alapbetegség(ek) megnevezésével, ill. első diagnosztizálásuk pontos idő-pontjával. A Biztosított személy által gépjármű vezetése során bekövetkezett Baleset esetén a jogosítvány és a forgalmi engedély másolatát. A véralkohol- vizsgálat eredményét (ha készült). Közlekedési vagy munkahelyi baleset esetén eredeti rendőrségi/munkahelyi jegyzőkönyv másolatát (ha készült). A Keresőképtelenséget illetően a Biztosító megvizsgálhatja a Keresőképtelenség fenn-tartásának indokoltságát. A Biztosító a vizsgálat során az indokoltság megállapításához egyéb orvosi dokumentumokat is bekérhet A Keresőképtelenségre vonatkozó speciális kizárások A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki: Jelen Általános Szerződési Feltételek 9.5. pontjában a Baleseti halállal kapcsolatosan részletezett eseményekre. Olyan megbetegedésekre illetve Balesetekre, amelyek megállapítására a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását megelőzően került sor, illetve amelyek ezt megelőző egészségkárosodás fokozódásának eredményei. A következők miatt bekövetkező munkaképtelenségre: depresszió vagy krónikus fáradtság szindróma vagy fibromalgia szindróma, pszichiátriai, neuropszichiátriai vagy mentális természetű panasz kivéve, ha ez a munkaképtelenség több, mint 15 nap folyamatos kórházi kezelést eredményezett vagy, amennyiben a Biztosítottat bírósági határozatot követően gondnokság alá helyezték. Ebben az esetben az Önrészesedési Időszak a Keresőképtelenség első napján kezdődik, de a kár-térítés csak a korházi tartózkodás időtartamára vonatkozik. A következők miatt bekövetkező munkaképtelenségre: porckorong elmozdulása, gerincsérv, csigolya vagy gyöki rendellenesség következtében: hátfájás, lumbágó, isiász, alsó végtagba sugárzó fájdalom, idegfájdalom, a nyaki, a háti, az ágyéki vagy a keresztcsonti gerinc fájdalma, kivéve a Keresőképtelenség időtartama alatt műtéti beavatkozást szükségessé tevő eseteket. Ebben az esetben az Önrészesedési Időszak a Keresőképtelenség első napján kezdődik, de a kártérítés csak a korházi tartózkodás időtartamára vonatkozik. Terhességre, vetélésre vagy abortuszra és az ezekkel az eseményekkel kapcsolatos komplikációkra. Minden, kizárólag a Biztosított kérésére végzett sebészeti beavatkozásra (ideértve az esztétikai, illetve hasonló célú sebészeti műtéteket), amely orvosilag nem indokolt és nem a Biztosított életminőségének fenntartására irányul. Ha a Biztosítási Esemény bekövetkezte idején a Biztosított olyan társaság alkalmazásában állt, amelyet egy Közeli Hozzátartozója vagy saját maga vezetett vagy irányítási jogát gyakorolta. A Biztosító elrendelheti a Biztosított személy orvosi vizsgálatát is. Ha a Biztosított az orvosi vizsgálaton nem jelenik meg, a Biztosító a rendelkezésére álló adatok alapján hoz döntést. Az orvosi vizsgálat költségeit a Biztosító viseli. A Biztosítottnak az orvosi vizsgálaton való megjelenésével kapcsolatban felmerült költségeit a Biztosított viseli Szolgáltatás megszűnése A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége azonnali hatállyal megszűnik: A Biztosított teljes vagy részleges munkába állása esetén. Ha a Kedvezményezett bármely más, jelen Általános Szerződési Feltételek alapján Biztosítási Eseménynek minősülő esemény kapcsán kártérítést kap. 12. MUNKANÉLKÜLISÉG A Biztosítási Esemény Jelen Általános Szerződési Feltételek szerint Biztosítási Eseménynek minősül, ha a kockázatviselés tartamán belül, és a Várakozási Idő leteltét követően a következő fel-tételek együttesen teljesülnek: A Biztosított Munkaviszonyának önhibáján kívül, saját akarata ellenére kezdeményezett megszüntetése, és ezt követően Az illetékes Munkaügyi Központ munkanélküliként (álláskeresőként) a Biztosítottat nyilvántartásba veszi, és A Biztosított álláskeresési járadékban, ill. álláskeresési segélyben részesül. Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében a Biztosított önhibájából kezdeményezett Munkaviszony megszüntetésének minősül az is, ha a következő feltételek bár-melyike teljesül: A Munkaviszony megszüntetését maga a Biztosított kezdeményezte. A Munkaviszony megszüntetésére a munkáltató és a Biztosított közös megegyezésével került sor. A Biztosított Munkaviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg A Biztosítási Esemény időpontja A Biztosítási Esemény dátuma az a nap, amikor a Biztosított az illetékes Munkaügyi Hivatal döntése alapján álláskeresési járadékra jogosulttá válik Várakozási idő Munkanélküliség esetén a biztosítási fedezet a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követő 181. naptári napon veszi a kezdetét. Amennyiben a Munkaviszony úgy szűnik meg, hogy a munkáltató a Várakozási Idő alatt értesíti a Biztosítottat a munkaviszony megszüntetéséről (amelyet igazol a Munkáltató által aláírt felmondási nyilatkozaton szereplő dátum) vagy a Munkáltató tekintetében megindult csődeljárás esetén a csőd-eljárás elrendeléseséről szóló bírósági végzés közzétételének napja a Várakozási Időre esik, a Biztosító nem nyújt szolgáltatást Önrészesedési időszak A Biztosítási Esemény bekövetkezésétől számított első 60 naptári nap vonatkozásában a Biztosító nem nyújt szolgáltatást A Biztosító szolgáltatása Munkanélküliség esetén a Biztosító szolgáltatásának havi összege a Biztosított által a Biztosítási Összegek táblázat alapján kiválasztott csomagtól függ. Abban az esetben, ha a Munkanélküliség első vagy utolsó időszaka nem teljes hónap, a Biztosító kifizeti a Munkanélküliség ezen tört időszakának minden egyes napjára a Munkanélküliség havi Biztosítási Összegének 1/30-ad őrészét. A fent meghatározott önrészesedési időszakot követ en, a Biztosító havi biztosítási összeget térít a Biztosított részére minden Munkanélküliségben töltött teljes (30 nap) hónap végén (ha az utolsó hónap nem teljes, akkor a Munkanélküliség időtartamával arányos összeg kerül kifizetésre). A szolgáltatási időszak káreseményenkénti felső határa 8 hónap, beleértve az Önrészesedési Időszakot (a Maximális Szolgáltatás 6 havi Biztosítási Összeg). Amennyiben a Biztosított újból munkába áll, és a munkában töltött időszak nem haladja meg a 12 (tizenkettő) hónapot, és rendes munkáltatói felmondás, vagy ; ő a Biztosítási Eseménnyel összefüg gő álláskeresési állapotot megszüntet munkaviszony lejárta vagy próbaid alatt vagy annak végén bekövetkezett megszűnése eredményeként ismét Munkanélkülivé válik, akkor a munkával töltött

10 időszakot a Biztosítási Összeg kifizetésének időszakos szüneteltetésének tekintik. Ha pedig meghaladja új Biztosítási Eseménynek számít, új önrésszel és új Maximális Szolgáltatási időszakkal. Amennyiben ugyanazon szolgáltatási igény kapcsán a Biztosított részére már kifizetésre került a Maximális Szolgáltatási Időszakra járó Biztosítási Összeg, akkor a Biztosított kizárólag abban az esetben jogosult új szolgáltatási igényre (és válik újból jogosulttá az Önrész Időszak leteltét követően a Maximális Szolgáltatási Időszakra), amennyiben a Munkanélküliséget okozó Biztosítási Esemény következtében meg-szakítás nélkül legalább 12 hónapot töltött heti minimum 30 órás munkavégzési kötelezettséggel járó folyamatos Munkaviszonyban Kárigény bejelentése, a bejelentéshez szükséges dokumentumok A Munkanélküliségre vonatkozó szolgáltatási igény előterjesztésekor a kitöltött Szolgáltatási Igénybejelentővel együtt az alábbi dokumentumokat kell az Ügyintézőnek eljuttatni: A Biztosított személyi igazolványának és lakcímkártyájának (ha van) másolatát. A Munkaviszony megszűnésére vonatkozó munkáltatói rendes felmondás másolatát. A Munkáltató által cégszerűen aláírt nyilatkozatot a Biztosítási Eseménynek tekintett Munkaviszony megszűnésének részletes okairól kivéve, ha az indoklás világosan szerepel a felmondási dokumentumban. A bankszámla kivonat vagy postai csekk másolatát, amely igazolja a havi álláskeresési járadék kézhezvételét, kivéve ha a Biztosítottnak az álláskeresési járadékra vonatkozó jogosultsága már megszűnt. Ezt a dokumentumot havonta kell küldeni az Ügyintézőnek, ez szükséges feltétele a havi biztosítási kártérítés kifizetésének. Az illetékes Munkaügyi Központ határozat másolatát a Biztosított álláskeresőként történt regisztrációjáról. Ezt a dokumentumot el kell juttatni: Kárbejelentéskor. Havonta, ha a Biztosított álláskeresési járadékra vagy segélyre való jogosultsága már megszűnt, együtt a bizonyítékkal, hogy az illetékes Munkaügyi Hivatal összes kötelezettségét betartja egy új munkahely keresésére vonatkozóan. Ebben az esetben a Biztosított köteles mellékelni egy aláírt nyilatkozatot, mely szerint továbbra sem folytat jövedelemszerű tevékenységet, valamint aktív álláskeresési tevékenységet végez. Amennyiben Biztosított nyilatkozatában foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, úgy köteles a jogosulatlanul felvett Biztosítási Összeget egy összegben a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelt módon a Biztosítónak megfizetni, mégpedig a Biztosító erre vonatkozó írásos felszólításának kézhezvételét követ 8 naptári napon belül Munkanélküliségre vonatkozó speciális kizárások A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki az alábbiakra: Bármely okból eredő nyugdíjazás vagy korkedvezményes nyugdíjazás, ideértve a rokkantnyugdíjazást. Munkavállalói rendes vagy rendkívüli felmondás. Ha a Munkaviszony megszűnése a Biztosított által elkövetett szándékos cselekedettel okozati összefüggésben következett be. Amennyiben a Munkaviszony megszűnésére a Biztosítottnak felróható kötelességmulasztás, tisztességtelen magatartás, csalás, hazugság miatt, vagy bármely olyan okból kifolyólag került sor, amelyet a Munka törvénykönyve súlyos szerződésszegésnek minősít. Abban az esetben, ha a Biztosított: Közeli Hozzátartozójának vagy saját magának az alkalmazásában állt. Olyan társaság alkalmazásában állt, amelyet egy Közeli Hozzátartozója vagy saját maga vezetett vagy irányítási jogát gyakorolta, kivéve ha a felmondást bírósági úton történő felszámolás eredményezte, vagy a társaság vezetőjének vagy tulajdonosának a halála illetve rokkantsága okozta. A Munkaviszonynak a szezon végére szóló rendes vagy szezonális jellegű fel-mondással történő megszűnése. A Munkaviszony próbaidő alatt, vagy ennek végén bekövetkező megszűnése. A Munkaviszony rendes munkáltatói felmondással történő megszüntetése a Munkaszerződés létrejöttétől számított 90 napon belül vagy a Biztosító felé történt munkáltatóváltozásról szóló értesítésétől számított 75 napon belül azzal, hogy a két időpont közül a későbbit kell figyelembe venni. Határozott idejű szerződés. Alkalmi munkaviszonyra vonatkozó szerződés A Szolgáltatás megszűnése A Biztosító szolgáltatása azonnali hatállyal megszűnik: Amikor a Biztosított újra jövedelemmel járó munkaviszonyba áll. A Kedvezményezett jelen Általános Szerződési Feltételek szerint más biztosítási kockázat kapcsán kártérítésben részesül. A két következő esemény közül a korábban bekövetkező időpontban: 150 nappal azt az időpontot követően, amikor a törvény szerint járó álláskeresési járadék folyósítása megszűnik a munkaszerződést szabályzó munkatörvény szerint. A Maximális Szolgáltatási Időszak végén. Amikor a Biztosított már nem regisztrált munkanélküli az illetékes Munkaügyi Központban a törvény szerint. 13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Biztosított tájékoztatása Amennyiben a Biztosítottnak a Biztosítási Szerződés feltételeivel, záradékaival, különösképpen a belépéssel, vagy a biztosító szolgáltatási kötelezettségével kapcsolatban további információra van szüksége, akkor kérdéseit közvetlenül az Ügyintézőhöz intézheti. Az Ügyintéző általános kapcsolattartója jogosult és köteles megvizsgálni, és megválaszolni az összes felmerülő kérést. Abban az esetben, ha a válasz nem felel meg a Biztosított elvárásainak, akkor az érintettek panasszal írásban az Ügyintéző alábbi címén élhetnek: APRIL CEE Development Kft Budapest, Haller u Tel: Fax: Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött Biztosítási Szerződések-re nézve a magyar jog rendelkezései irányadók. A biztosítási jogviszonyból eredő, azon alapuló vagy azzal összefüggő jogviták a hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékessége alá tartoznak A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött Biztosítási Szerződésekből fakadó szolgáltatási igények az esedékességtől számított 1 (egy) év elteltével elévülnek. Az elévülés kezdeti dátuma a következő: Munkanélküliség esetén a rendes munkáltatói felmondás napja. Keresőképtelenség esetén a hivatalos betegállomány első napja. Baleseti Halál vagy Baleseti Maradandó Egészségkárosodás esetén a Baleset napja A Biztosított jogosult arra, hogy írásban panaszt nyújtson be az Ügyintéző ügyvezető igazgatójának a Biztosítási Szerződés teljesítésével kapcsolatosan, így különösképpen a kárigény teljes vagy részleges elutasítása esetén, és kérheti a kárigény elutasításának felülvizsgálatát. Az Ügyintéző a kérelem kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül írásban küldi meg válaszát. Ezen túlmenően a Biztosított panasszal fordulhat a Biztosító felügyeletét ellátó hatósághoz. A Biztosított a Biztosító számára nem megfelelő döntése esetén bírói út igénybevételére is jogosult. További részletek az Ügyintéző honlapján találhatóak Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi V. törvény és egyéb, a biztosítási tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók Jelen Általános Szerződési Feltételek március 15. napján lépnek hatályba. A Biztosító felügyeleti szerve: THE AUTHORITY FOR THE INSPECTION OF INSURANCE COMPANIES AND MUTUAL INSURANCE SOCIETIES 61, rue Taitbout PARIS Cedex 09 FRANCE 14. AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVTŐL LÉNYEGESEN ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEI Jelen fejezet összefoglalóan tartalmazza az általános szerződési feltételeinek azon rendelkezéseit, melyek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseitől lényegesen eltérnek A szerződés létrejötte Jelen általános feltételek értelmében a Ptk. 6:443. (1) bekezdésétől eltérően a biztosítási szerződés a szerződő és a biztosító írásbeli megállapodása alapján jön létre. Jelen általános feltételek alapján a Ptk. 6:443. (2) bekezdésétől eltérően az ajánlattól eltérő tartalommal kiállított kötvényben szereplő eltérésre a

11 szerződőnek késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül van lehetősége kifogását előterjeszteni Az elévülési időszak tartama Jelen általános feltételek elévülésre vonatkozó előírása eltér a Ptk. 6:22. (1) bekezdésében meghatározott általános 5 éves elévülési időtől. Jelen szerződésből eredő igények 1 év elteltével évülnek el.

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204 CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja fizetni a törlesztéseimet

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek és

Általános Szerződési Feltételek és CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Átszervezés? Leépítés? Megszűnő pozíciók? Kivédhetetlen és előre nem látható munkahelyelvesztés?

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató M U A S Z F U T 1 4

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató M U A S Z F U T 1 4 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató M U A S Z F U T 1 4 0 3 1 5 A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA M U A S Z F U T 1 4 0 3 1 5 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

CORIS CSALÁDI VÉDELEM BIZTOSÍTÁS

CORIS CSALÁDI VÉDELEM BIZTOSÍTÁS CORIS CSALÁDI VÉDELEM BIZTOSÍTÁS www.coris.hu E-mail: info@coris.hu CSVTIASZFUT150204 1 Családi Védelem Biztosítás Élet - CASCO Ügyféltájékoztató Amire nem is merünk gondolni: Haláleset a családban? Kivédhetetlen

Részletesebben

Munkanélküliségi biztosítás különös feltételei (MN01/2009)

Munkanélküliségi biztosítás különös feltételei (MN01/2009) Munkanélküliségi biztosítás különös feltételei (MN01/2009) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Jelen különös biztosítási feltételek a Generali-Providencia

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen TAPASZF121101 sz. Ügyfél tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szerződési feltételek)

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület Postacím: 1509 Budapest Pf. 78. Email: info@dimenziobiztosito.hu Zöldszám: 06 80 201 417 DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET Ügyfél

Részletesebben

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás A MÁV-GÉPÉSZET ZRT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE EGYES PONTJAINAK VÉGLEGESÍTÉSE A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. mint munkáltató, valamint az aláíró szakszervezetek a 2009. december 21-én aláírt Kollektív Szerződésben az 1.

Részletesebben

Kockázati életbiztosítás

Kockázati életbiztosítás Kockázati életbiztosítás A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező halála. 2. Biztosítási szolgáltatás A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható élet-, baleset- és egészségbiztosítások, illetve halál esetére szóló díjátvállalás biztosítás különös feltételei Hatályos: 2016. november

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat A Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest,

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT014)..................................

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Hozomány (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01303/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

Egzisztencia programok

Egzisztencia programok www.allianz.hu Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz kiegészítés Egzisztencia programok Ügyfél-tájékoztató, Különös Szerzõdési Feltételek, Biztosítási programok 1/12 Ügyfél-tájékoztató az

Részletesebben

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük az Tesco Csoportos Balesetbiztosítás biztosítottainak körében! Bár, a Tesco Félmaraton Balesetbiztosítás (a továbbiakban:

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek:

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek: Összefoglaló terméktájékoztató az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött hitelkártya szerződésekhez kapcsolódó, az UNION VIG Biztosító Zrt. által nyújtott Csoportos Hitelfedezeti Biztosításról Jelen összefoglaló

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1.

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1. K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2005. július 1. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT012) 3 Baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei (EBHAT012)

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Jelen balesetbiztosítási feltételek (továbbiakban: feltételek) ellenkező megállapodás hiányában a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a Magyar Autóklub (a továbbiakban: szerződő)

Részletesebben

SIGNAL. csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételek

SIGNAL. csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételek SIGNAL csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételek TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztosítási szerződés alanyai...3 2. Biztosítási események...3 3. A maradandó egészségkárosodás

Részletesebben

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 1. Minden, a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgár 3. életéve betöltésének

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/2

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset- és egészségbiztosítási, munkanélküliségi Biztosítási feltételek Jelen Biztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás)

Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás) CSALÁDI BIZTOSÍTÁS Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás) Az ÁB-AEGON Általános biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén Kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki. Szerződésszám Milyen jellegű halálesetre jelent be igényt? betegségből

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem CIB.QXD 2007.07.30 15:02 Page 1 Hitelfedezeti Védelem A CIB Bank Zrt. üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás CIB-Fundamenta Duett hitel CIB.QXD 2007.07.30 15:02 Page 2 Hitelfedezeti Védelem

Részletesebben

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 12025/1 Hatályos

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Colonnade Insurance S.A.Magyarországi Fióktelepe

Colonnade Insurance S.A.Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Gyermekápolási táppénz (GYÁP) 2014/02/R Gyermekápolási táppénz (GYÁP) A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére

BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére BI061 / 20150624 IKTATÁSI SZÁM BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére Szeretnénk, ha kárigényét gyorsan, korrekt módon rendezhetnénk. Ezért arra kérjük, hogy

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Tartalomjegyzék Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015)... 3 I. A

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási feltételei

Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási feltételei Hatályos: 2013. május 2-ától Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási feltételei Nysz.: 15758 Tartalomjegyzék Kikötő vízi járművekben utazó személyek kiegészítő balesetbiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI) Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:.. Születési helye:. Ideje:..év...hó.nap

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató HAVI FIX Jövedelemkiesés-biztosítás Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató Az ACE European Group Limited Magyarországi Fióktelepe a jelen Biztosítási Feltételek alapján arra vállal

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm Borostyán járadékbiztosítás különös feltételei (GLJ15) A jelen biztosítási feltételekben (a továbbiakban: különös feltételek) nem szabályozott kérdésekre a Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő

Részletesebben