Marco Polo szórakoztató növény- és állatrajza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marco Polo szórakoztató növény- és állatrajza"

Átírás

1 ROZNÁRNÉ KUN CSILLA Marco Polo szórakoztató növény- és állatrajza A Milione legfőbb témáinak listáján, az ázsiai emberek és társadalmak mindennapi életén kívül, józan és élet közeli beszámolókat találunk a szerző visszaemlékezései között úgy a különböző természeti tájakról és jelenségekről, mint a Föld felszínén vagy éppen mélyében megbújó számos természeti kincsről, terményről, és persze az utazó számára különlegesnek számító élőlényekről. A természet számos furcsasága és csodái közül ahogy maga is hangsúlyozza, leginkább a vadon élő emlős állatok és madarak tették őt kíváncsivá. Érdemes lenne akár rövid statisztikában kitérni a Milione lapjain szereplő állatok számára, melyeket egyébként a szerző alapvetően két csoportra oszt: négylábúakra és szárnyasokra. Mintha elfelejtette volna többek között a halak, a hüllők vagy a rovarok besorolását, pedig többször, több vonatkozásban is beszél róluk könyve lapjain. Az ázsiai kontinens faunájáról és flórájáról szóló híradás amúgy is fontos része Marco Polo művének, mert az őt megelőző utazók akik valószínűleg szintén felfigyeltek a tájak és az azokat benépesítő élőlények különösségére, mégsem tesz egyikük sem említést ezekről írásos formában. Vagyis bátran állíthatjuk Marco úttörőnek számít ezen a téren is. Velence lagúnáinak lakójaként nemigen volt tapasztalata hús vér vadállatokkal, hacsak nem márványba, mészkőbe vagy épp bronzba vésett/öntött másukkal, melyekben Velence ebben az időben meglehetősen bővelkedett, akár pompás palotái belső díszeiként, akár utcai vagy épületek homlokzatát díszítő változatokban. A kor emberének általános kíváncsisága, mely amúgy is az egzotikus világ (s benne természetesen az állatvilág) felé fordította a XV. és XVI. századi Európa érdeklődését, egyébként támaszkodhatott csekély számú doktrinális irodalomra, igaz, ezek valósághűsége és pontossága mai szemmel elég sok kívánnivalót hagy maga után. A viszonylag nagy számú zoológiai írások az ún. bestiariumok közül Arisztotelész Historia Animalium-ja volt talán ekkoriban a legismertebb, de mindenesetre a legkedveltebb, s mint ilyet némi túlzással az évszázad könyvének is nevezhetnénk e témában. De nem hagyhatjuk említés nélkül a másik, szintén európai hírű művet, a Roman de Renart-ot sem, ahol a címszereplő egy róka szemszögéből figyelve az eseményeket szinte fordított világba csöppenünk; vagyis az ismeretlen szerző(k?) az állatok világát költői magaslatokba emelve, szatirikusan humanizálja (lásd csaknem kétszáz évvel később, La Fontaine híres történeteit!) E fent említett többé-kevésbé tudományos-, költői-, művészi-, erkölcsi- és tanító célzatú ismereteket nyújtó írások mellett, hamarosan sokkal 353

2 kézzelfoghatóbb és praktikusabb művek is napvilágot láttak: elsőként a különleges adottságokkal bíró madár, a sólyom tenyésztésével és betanításával kapcsolatosan, (hogy csak a legközismertebbek között II. Frigyes e témában írt művét említsük), vagy pl. egy másik kedvelt téma, a falkavadászat tárgykörében íródott művek. Ezeken az irodalmi előzményeken, és a század általános irodalmi tendenciáin túl két olyan tényezőt is meg kell említenünk, ami még alapvetően befolyásolta (és nem csak) Marco Polo e témában tett ázsiai megfigyeléseinek lejegyzéseit: először is az az általános pszichológiai és lelki felismerés, hogy az állatok viselkedésében emberi viselkedések és érzelmek visszatükröződését láthatjuk, másrészt pedig, hogy egyes reakcióik, illetve vegetatív viselkedésük meglehetős rokonságot mutat az emberével S ami még érdekesebb: ezek a felismerések már a XV. századi emberek tudatában is gyökeret kellett, hogy verjenek, különben miért fordultak volna oly nagy érdeklődéssel a művészet és az irodalom e korban még különösnek számító, e témában viszonylag könnyen tetten érhető együttélése / szimbiózisa felé. Szintén a fenti források közé tartozik (ugyancsak ismeretlen szerző tollából) a Secretum Secretorum vagyis a Titkok Titka című gyűjtemény, melyet több fordításban is ismertek. Oktató célzatú állattörténetei olyannyira népszerűek voltak, hogy közülük jó néhányat híres ókori bölcsek és neves prédikátorok Arisztotelésztől Nagy Sándorig használták exemplumok -ként beszédeikben és írásaikban. De hát ki ne hitte volna akkoriban, hogy AZ EMBER egy személyben birtokolja az összes nemes ( és kevésbé nemes) állati tulajdonságot, hiszen bátor, mint az oroszlán, szelíd, mint a bárány, lusta, mint a medve, gyáva és makacs, mint a szamár, parázna, mint a disznó és még folytathatnánk az erkölcsi allegóriák sorát, melyek az ókori európai és keleti bölcsességekből merítették gyökereiket, éppúgy a Nagy Makedón gesztáiból, mint a népi kozmográfiákból. Az általános érdeklődés és kíváncsiság tehát ott munkált a XV. század emberében, így az sem meglepő, hogy Marco alaposan rácsodálkozott az útja során megismert állatokra, melyekről számos keringő történetet és mesét maga is ismert, csupán élőben nem találkozott velük eddig. Az oroszlántól a tigrisig, az elefánttól a tevéig, medve, bálna, orrszarvú és griffmadár mind egy egzotikus világ élő szimbólumait jelentették a velencei utazó s vele természetesen a Milione olvasói számára. Igaz azonban az is, hogy olyan a nyugat- európai természettudósok számára eddig ismeretlen fajokkal is találkozott, mint a híres mindmáig Marco Polo nevét viselő Pamír hegységi juhfaj, az Ovis Polo, vagy Erginul vad bölényei, vagy Tibet vadon élő patásai, de ne feledkezzünk el a kínai Kansu tartomány pézmaszőrű gazellájáról, és szent darumadarairól sem, a színpompás papion -okról (pillangók), a különféle vadmadarakról, Fukien tartomány kopasz csirkéiről, egészen a hó fehérségű, kecses testű galambokig a többi különös állatról sem. Ez utóbbiakról később majd B. Odorico da 354

3 Pordenone is megemlékezik híres feljegyzéseiben, mint a dél-kínai tartományok egyik szapora de igen különleges madaráról. A velencei utazót annyira magával ragadja a fent említett zoológiai felfedezések újdonsága, hogy az amúgy többnyire tárgyilagos és mértékletes hangot használó szerző-elbeszélő nemegyszer örömmel kiált fel olyan állatok hatalmas változatosságának láttán is, amelyek egyébként Itáliában is közismertek : így pl. Türkménia vad lovai és Perzsia vad szamarai, Mongólia szelídített sólymai, nyugat-kína fácánjai, a császári banditák vadászatra tanított háziállatai, és a fent említett pézsmaszőrű gazella (melyről azt tartja a legenda, hogy fejét és lábait Velencébe is magával vitte, hogy megmutathassa az otthoniaknak), stb. mindegyikükről lelkes és elfogult feljegyzések tanúskodnak a Milione lapjain. Szemelgessünk most néhány részletet magából a műből, (a fordító Vajda Endre) s csupán a használt jelzőkből máris érezhető lesz a szerző amúgy nem titkolt, de stílusában többnyire inkább visszafogott lelkesedése: Ha Ferleket elhagyjátok, Bászman királyságba juttok; szintén független ország, melynek népe saját nyelvét beszéli; az emberek azonban olyanok, mint a vadak: törvény és vallás nélkül élnek. [ ] Számos vad elefánt él az országban, továbbá sok egyszarvú: ezek csaknem ugyanakkorák, bivalyra emlékeztető szőrzetük van, lábuk olyan, mint az elefánté, homlokuk közepén szarv nő, mely fekete és igen vastag. De sem emberben, sem állatban nem tesznek kárt a szarvukkal, csupán nyelvükkel, mert azt egész hosszában kemény, tüskeszerű, hegyes pikkelyek borítják. És ha megvadulnak, azt, aki megsérti őket, térdük közé szorítják, és nyelvükkel ráspolyozzák. Fejük a vaddisznóéra hasonlít, és járás közben mindig a föld felé konyul. Legfőbb gyönyörűségük, ha sárban vagy pocsolyában heverhetnek. Szemre igen ocsmány állatok, és semmiben sem hasonlítanak azokra, amelyekről a mi történeteink azt mesélik, hogy szüzeket visznek a hátukon; a valóság nagyon is különbözik a hiedelmünktől. 1 Mint látjuk, az egzotikus állatok leírásánál időnként érdekesen elegyíti a legendákon és meséken alapuló, szörnyekkel is alaposan benépesített középkori zoológiát saját élményeivel. Így Szumátra orrszarvúit vizsgálgatva nem csodálkozhatunk a fenti idézetet követő gondolaton, ahol a szerző megjegyzi, hogy ezek meglehetősen eltérnek azon állatoktól, melyeket mi unicornis-ként ismerünk. El tudjuk képzelni, mekkora lehetett Marco meglepetése, mikor a dzsungelben megpillantotta a robusztus, vastagbőrű, nem éppen tetszetős külsejű állatot, 1 Vajda Endre Marco Polo utazásai. Gondolat, Budapest, 295. o. 355

4 mely egyáltalán nem hasonlított a középkori illusztrációkról ismert csodás paripára! Igaz, az orrszarvú is tulajdonképpen egyszarvú, még ha az a bizonyos egyetlen szarva, nem is a mitológiából ismert, kecses, tüzes ló orrára nőtt is Az orrszarvú-problematika boncolgatásánál eszünkbe juthat egy másik század, másik neves alkotója is: Umberto Eco, aki Kant és a kacsacsőrű emlős c. művének egyik szemiotikai okfejtésében példaként említi a velencei utazót 2. Marco-t, aki eladdig még sohasem találkozott igazi orrszarvúval, az egyetlen orron viselt szarv látványa rögtön annak a felismerésére ösztönözte, hogy az illető rettenetes lény csakis a mitológiai változat valamely rokon faja lehet. Igaz, később belátja tévedését, sőt mintegy bocsánatkérésként aprólékosan kitér minden a két állat közötti látható (és vélt!) eltérésre. Megmarad azonban a kérdés: miután Marco Polo felismerte tévedését, megváltoztak-e nézetei az unicornisokról és családfájukról, amennyiben elfogadjuk, hogy léteznek fekete, nagy és nehéztestű változataik is, avagy a téves állat-meghatározást azonképpen igyekezett orvosolni, hogy új, másik nevet keresett az illető élőlény számára ( A megszakított abdukció témakörében lásd bővebben Eco: Kant e l ornitorinco 3 c. munkáját) A mongol határhoz közeli, kínai Lambri tartománybeli tartózkodása alkalmat adott a Milione szerzőjének, hogy említést tegyen a legendás farokkal ellátott emberekről, melyek szinte egyetlen középkori Keletet ábrázoló illusztrációról sem hiányoznak. Marco Indonézia tárgyalásakor tér ki rájuk részletesebben, de itt már nem téved a biológiai besorolásnál: maga is emberszabású majmokként említi a fenti embereket. Ugyanitt tesz említést az Andamane sziget dzsungelében lakó vad páviánokról, s hogy azért a mesés/legendás elemek se maradjanak ki, néhány lappal odébb, a griffmadarak történetével színesíti a trópusi Afrika szigetein és északi partjain élő nagy ragadozó saskeselyűk bemutatását, akik hatalmas karmaikkal őrült súlyokat képesek a magasba emelni, akár még egy elefántot is Nézzünk most egy másik részletet a Vajda Endre fordításból, egy sokkal apróbb termetű, de annál különlegesebb varázserővel bíró állatról, vagy inkább a róla szóló hiedelem cáfolatáról: És tudnotok kell, hogy ugyanebben a hegyben van egy másik kőzet is, ebből készítik a szalamandert, amely nem ég el a tűzben; jobb fajta sehol a világon nem található. Mert az az igazság, hogy a szalamander nem állat vagy kígyó, miként mifelénk tartják, hanem anyag, melyet a földben találnak. Beszélek is róla tüstént. Mindenkinek tudnia kell, hogy természeténél fogva semmilyen állat vagy féreg nem élhet tűzben, mivelhogy minden állat négy elemből 2 ld. Eco, Umberto1999. Kant és a kacsacsőrű emlős. Európa, Budapest, 125. o. 3 Eco, Umberto Kant e l ornitorinco. Bompiani, Milano 356

5 van szerkesztve, tudniillik tűzből, levegőből, földből és vízből; ilyenformán minden állatban megtalálható a hő, a nedvesség, a hideg és a szárazság; lehetetlen hát, hogy a négy elemből egybeszerkesztett állat a tűzben éljen. Mivel pedig az emberek nem tudják bizonyosan, mi is a szalamander, azt állítják egyre-másra, hogy állat; ám ez nem igaz. Én azonban elmondom, mi a szalamander, és hogyan csinálják. Nekem, Marco Polonak, volt egy török kereskedő ismerősöm, aki igen okos és szavahihető fickó volt. Ez a török elmondta [ ] hogy hogyan élt három évet Csingintalasz tartományban, s hogyan ástak a hegyekben, míg a keresett kőzetre nem találtak. A kőzetet kibányászták és törni kezdték, amitől úgy hasadt, mintha gyapjúszálakból volna; majd száradni tették. Megszárítva a szálakat nagy rézmozsárba dobták, aztán mosni kezdték, hogy minden földszerű anyag, ami semmit sem ér, a vízbe merüljön, és csupán a gyapjúszálhoz hasonló anyag maradjon meg. Majd ezeket a szálakat könnyűszerrel összefonták, és terítőt szőttek belőlük. A terítők először nem voltak valami fehérek, de tűzben hevítve olyanná lettek, mint a hó. És ha beszennyeződnek, minden alkalommal a tűzbe kell őket vetni, de csak egy kis időre, nehogy megégjenek, s úgy megfehérednek, mint a hó. Nos hát ez és nem más az igazság a szalamanderekről, és az ország népe is egyértelműen így vallja. Minden egyéb dolog mesébe illő képtelenség. 4 És folytatódnak a leírások, mint például Karadzsan (Mongólia) tartományról, ahol olyan hatalmas kígyók tenyésznek, hogy megrémül, aki látja őket, és megborzad, aki hall róluk. Elmesélem, milyen hosszúak, és milyen nagyok. Állítom, hogy némelyik tíz lépés hosszúra is megnő; egyik nagyobb, másik kisebb. Hordónyi vastagok, mert a nagyobbak kerülete 10 tenyér is megvan. Fejüknél két talpuk nő, de nincs ujjas lábuk, csupán karmaik, egy nagyobb és két kisebb, mint a sólyomnak vagy az oroszlánnak. A fejük igen nagy a szemük pedig világít, és nagyobb, mint egy jókora cipó. A szájuk olyan széles, hogy egészben le tudnak nyelni egy embert, és tele van hegyes fogakkal. Röviden: olyan rémítőek és szörnyen csúnyák, hogy ember és állat félelmében megdermed előttük. Vannak kisebbek is, körülbelül nyolc vagy öt, vagy csak négy lépés hosszak. 4 Vajda Endre Marco Polo utazásai. Gondolat. Budapest, 106.o 357

6 A következő módon ejtik foglyul őket. Tudnotok kell, hogy napközben a föld alatt élnek a nagy hőség miatt, és csak éjjel járnak ki táplálkozni, amikoris minden állatot felfalnak, amit csak elkaphatnak: oroszlánt, farkast, akármit. Folyókhoz, tavakhoz és forrásokhoz járnak inni. Olyan súlyosak, hogy valahányszor étel vagy ital után kutatnak, mint ahogy éjjelente teszik, farkuk barázdát vés a talajba, mintha egy egész hordó bort vontattak volna arra. A vadászok tehát, akik nyomukat kutatják, egy bizonyos tőr segítségével fogják meg őket, amelyet arra a barázdára fektetnek rá, amelyet a kígyó maga után hagyott, tudva azt, hogy ugyanazon az úton tér vissza. Egy cölöpöt vernek mélyen a földbe, ahol éppen lejteni kezd a talaj, s tetejére élesre fent acélpengét erősítenek, mely tenyérnyire áll ki és olyan, mint egy borotva vagy lándzsahegy. Aztán az egészet beborítják homokkal hogy a kígyó ne láthassa. Persze a vadász több ilyen cölöpöt ver le a nyomba. Mikor az állat odaér, nekimegy az acélpengének, mégpedig a lejtő miatt olyan erővel, hogy felhasítja mellét egészen a köldökéig, amitől azonnal megdöglik; a varjak, látva, hogy az állat már nem él károgni kezdenek, amiből a vadász tudja, hogy a kígyó már elpusztult, és keresésére indul; e nélkül a jel nélkül meg sem kockáztatná az indulást 5 A krokodilvadászat aprólékos és meglehetősen praktikus! leírása után, végezetül lássunk egy kis ízelítőt a Marco Polo féle növényrajzból is: Lindzsu és Pindzu 6 városában, rengeteg bőségben találunk értékes élelmiszereket, italokat pedig szintén fölösen termelnek. Országszerte rengeteg jujuba nő, ezt hol cserje, hol fa formában nevelik, húsos termésük ehető, így ebből készítik kenyerüket is. 7 Tudnotok kell, hogy a nagy Csamba 8 nevű országban rengeteg elefánt van, de a növényei még érdekesebbek. Úgyszintén él itt áloéfa is. Hatalmas bónuszfákból (ébenfa) álló erdők nőnek itt; igen nemes és fekete fa ez, amelyből sakkfigurákat és íróeszközöket készítenek. 9 5 ibidem, 216.o 6 A mai Kínában található helységek. 7 ibidem 293.o 8 A mai Vietnamban található helység. 9 ibidem 293.o 358

7 A Kis-Jáva 10 szigetéhez közel található a Pentam nevezetű sziget, mely igen kietlen, de számos erdejében csupa értékes illatos fa található. Legfontosabb ezek közül a kámfor, melyből rengeteg nő, és a berzsenyfa (szappanfa), melyet az ottaniak brazilnak neveznek. Ez egy illatos fa, melyet ajándékként becsülnek, különböző követek viszik nehéz megbízásokkor uralkodói ajándéknak. Vörös festéket vonnak ki belőle és orvosságként is használják. 11 Mindezekből láthatjuk, hogy Marco lelkes és alapos megfigyelője a bejárt tájak állat és növényvilágának, igaz, néha téved az egyes fajok megnevezésénél vagy leírásánál, de ezt igazán nem vethetjük a szemére, hiszen csupán meglevő ismereteire, saját kultúrája sémáira támaszkodhatott az új jelenségek besorolásakor, megnevezésekor. Ugyanakkor az egyes növényekhez illetve állatokhoz kapcsolódó hiedelmek leírásával nemcsak színesíti leírásait, de számos ponton meg is cáfolja egyik-másik legendát. A szerző nem titkolt szándéka ugyanis kétségtelenül az, hogy ne csak szórakoztassa olvasóit, hanem leszámoljon a csupán mítoszokból kialakult nem ritkán kedvezőtlen, vagy éppen túlságosan kedvező mesevilággal, mely korában a Kelet mítoszát alkotta. Az már nem Marco hibája, hogy a számára már többé-kevésbé reális kép, annál inkább varázslatossá válik az olvasó számára, minél több apró, első hallásra talán nem is olyan fontosnak tűnő részletet tár az igazi Ázsia megismerésére vágyó közönség szeme elé. A szalamandra mítosz kapcsán mely a korabeli hiedelmek szerint képes legyőzni a tűz perzselő erejét megismerjük az azbesztet; az unicornisz kapcsán akiről az a legenda kering, hogy szépséges leányok látványa képes csak megszelídíteni megtudhatjuk, hogy milyen is valójában egy orrszarvú, a griffmadarakról pedig akik a mese szerint félig madarak, félig pedig oroszlánok kiderül, hogy valójában tényleg hatalmas saskeselyűk. Igaz azonban, hogy ez utóbbiak a velencei utazó által csak hallomásból ismert terültek lakói, így Marco kissé naivan elhiszi és lelkesen tovább szövi a nekik tulajdonított fantasztikus képességek meséjét (t.i.: nem is egy, hanem három elefántot képesek a levegőbe emelni: kettőt a karmaikban, a harmadikat pedig a csőrükben). S végül, de nem utolsó sorban az apró farokkal ellátott emberek -ről kiderül, hogy valójában egyszerű majmok. Az ismeretek így vagy úgy, de egyre csak gyűlnek, s XV. századi ember megint jó néhány lépéssel közelebb jutott a Föld valódi arcának megismeréséhez. 10 A mai Szumátrán található helység. 11 ibidem 294.o. Erről a fáról kapta nevét Brazilia is, ahol sok ilyen festékfát találtak. 359

8 Bibliográfia Barberi, Alessandro Inviati speciali ai confini del mondo, in Medioevo 7/73. Eco, Umberto Kant e l ornitorinco. Bompiani. Milano Eco, Umberto Kant és a kacsacsőrű emlős. Európa. Budapest Tardiola, Giovanni Atlante fantastico del Medioevo. De Rubeis. Roma Vajda Endre Marco Polo utazásai. Gondolat. Budapest. 360

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Játékos sárkánybarátkoztató ovisok és kisiskolások részére Kedves Barátom! Láttál már kínai sárkányt? Mit jelképez? Hogyan néz ki? Vízben lakik vagy föld

Részletesebben

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 111 D1 Történetek a Földről Vasco da Gama A XIV XV. századi Európába sokféle kereskedelmi

Részletesebben

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam.

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. Címek: A róka és a tigris, A sajtot osztó róka Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. és http://www.freeweb.hu/verslista/rokafi/magyarmese1.htm Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága:

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III.

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. Madarak voltunk 103_D.indb 21 2007.08.30. 11:39:18 103_D.indb 22 2007.08.30. 11:39:21 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN II. 3. ÉVFOLYAM 23 D1 TALÁLÓS KÉRDÉSEK,

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Megdöbbentő állatvilág

Megdöbbentő állatvilág négyrészes könyvsorozat összesen 256 oldalon több száz látványos fotóval Megdöbbentő állatvilág négyré szes kö nyvsor matric ingyen e interne s tes versen y ozat ás albu m A kép illusztráció közönko!zz!

Részletesebben

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I.

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. Madarak négy égtáj meséiben 103_D.indb 3 2007.08.30. 11:39:00 103_D.indb 4 2007.08.30. 11:39:05 TANULÓI MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. 3. ÉVFOLYAM 5 D1

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI HÉT BEREKFÜRDŐN AZ EGRI VARÁZSTORONY SZERVEZÉSÉBEN JÚLIUS 7-13.

CSILLAGÁSZATI HÉT BEREKFÜRDŐN AZ EGRI VARÁZSTORONY SZERVEZÉSÉBEN JÚLIUS 7-13. 2014. 07. 7. Hétfő Kísérletek héliummal, Időpont:, Hely: Bod László Művelődési Ház, (ea: Dr. Vida József, Zoller Gábor). Történelmi nap-és holdfogyatkozások, A diaképes előadás során, megismerkedhetünk

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós.

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Sárkányok a világban A sárkányok a föld szinte minden területének mitológiájában megjelent lények. Számos olyan dolog van bolygónkon szerteszét, amit

Sárkányok a világban A sárkányok a föld szinte minden területének mitológiájában megjelent lények. Számos olyan dolog van bolygónkon szerteszét, amit Sárkányok a világban A sárkányok a föld szinte minden területének mitológiájában megjelent lények. Számos olyan dolog van bolygónkon szerteszét, amit róluk neveztek el. Nézzünk ezek közül néhányat! Kék

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Ügyeskedj! Kalendárium. Zöld mozaik. Legyél Te is indián! Egészség-ábécé. Mese. - Ne pusztítsd a hóvirágot! - Gondolkozz! Oldd meg!

Ügyeskedj! Kalendárium. Zöld mozaik. Legyél Te is indián! Egészség-ábécé. Mese. - Ne pusztítsd a hóvirágot! - Gondolkozz! Oldd meg! 2006. március A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja VI. évf. III. szám - Zsendülni kezd a zsenge határ... - Kalendárium - Ne pusztítsd a hóvirágot! Zöld mozaik - Az üveg útja Mese - Tavaszt

Részletesebben

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: és Kép forrása: szabadon használható fotók.

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás:  és  Kép forrása:  szabadon használható fotók. Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: http://hu.wikipedia.org/ és http://www.sulinet.hu/ Kép forrása: http://www.sxc.hu, szabadon használható fotók. Szövegtípus: magyarázó szöveg Szöveg olvashatósága:

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Populáció A populációk szerkezete

Populáció A populációk szerkezete Populáció A populációk szerkezete Az azonos fajhoz tartozó élőlények egyedei, amelyek adott helyen és időben együtt élnek és egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodásközösséget,

Részletesebben

1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában

1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában Miklós Tamás A tudományos könyvkiadás lehetõségei 1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában Bár a magyar tudományos könyvkiadás ma elevennek, gazdagnak látszik, jó

Részletesebben

A karrier galamb. MGKSZ Bíráló tanfolyam2011 - Szakdolgozat. Szabó Gábor

A karrier galamb. MGKSZ Bíráló tanfolyam2011 - Szakdolgozat. Szabó Gábor A karrier galamb MGKSZ Bíráló tanfolyam2011 - Szakdolgozat Szabó Gábor Tartalomjegyzék Bevezetés......2 Eredete.. 2 A karrier galamb helyzete, ahogy én látom....2 Tapasztalataim....3 Bírálata.....4 Mellékletek..

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember...

KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember... KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember...... lát engem. A szüleim azt gondolhatják rólam, hogy...... vagyok. A testvérem

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu 2008. november A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja VIII. évf. 11 szám Kalendárium - A Rákellenes Világnap Zöld mozaik - Az uhu Mese - Hová tűnt a sün? Egészség-ábécé - A láb és a lábbelik

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Bagoly Bodó Csiba Gizella: Bölcs bagoly (Fotó: Kiss Tamás) Váram ablakában éjjel figyelek

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít?

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít? 1. t e j e s k u k o r i c a ( S ) g y e n g e t e n g e r i ( D ) g y e n g e m á l é ( D ) Mi a neve annak a még nem érett kukoricának, amit nyáron le szoktak szedni, hogy csövestől megfőzzék vízben?

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

KÁROLYI PÁLYÁZAT 2015/16.

KÁROLYI PÁLYÁZAT 2015/16. 1 KÁROLYI PÁLYÁZAT 2015/16. Alsó tagozat Meghirdetjük idei pályázatainkat, melyekre várjuk alkotásaitokat. Felhívjuk figyelmeteket, hogy a pályázatok piszkozatát az iskolában, Nektek kell megírnotok! Később,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában!

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Szeretnénk a látogatás előtt egy áttekintést nyújtani a Bárka madarairól, amely talán tartalmasábbá teheti a látogatást. A Bárka

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim 1 1999. december 14-én, a délután kellős közepén rádöbbentem, hogy a szilveszterem valószínűleg el lesz cseszve ahogy máskor is. Jobbra fordultam, a Félix-Faure sugárútra, és bementem az első utazási irodába.

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Mit tennék a vizek védelmében

Mit tennék a vizek védelmében Mit tennék a vizek védelmében Marcal folyó Készítette: Bálint Brigitta Magyargencsi Sportegyesület Bevezető Bizonyára sokan hallottak már a Dunántúl szívében emelkedő Somló-hegyről és bortermő vidékéről,

Részletesebben

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil Kivilágosodó erdők Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil 10-20. szélességi fokok között. Afrika > Ausztrália > India > Dél-Amerika Az esőerdők és a szavanna közötti átmenet:

Részletesebben

Látogatásunk az orchideák birodalmában

Látogatásunk az orchideák birodalmában Látogatásunk az orchideák birodalmában.2014. november 14-én ellátogattunk a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba a Veres Péter Gimnázium 8.a, 8.b és a 10.c osztály biológia szakköröseivel Boncz Andrea és Őze

Részletesebben

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes Arthur Conan Doyle Sherlock holmes újabb kalandjai Arthur Conan doyle Sherlock Holmes újabb kalandjai 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Különös hivatal Nem sokkal azután, hogy megházasodtam, megvettem az öreg

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

FANTASZTIKUS FÖLDGOLYÓ

FANTASZTIKUS FÖLDGOLYÓ KISS BITAY ÉVA FANTASZTIKUS FÖLDGOLYÓ Ismeretterjesztő írások gyerekeknek, kamaszoknak Illusztrálta: Ferencz Erzsébet Koinónia 2010 3 Szaklektor: Szabó D. Zoltán Kiss Bitay Éva, 2010 Ferencz Erzsébet,

Részletesebben

Ismerkedés néhány, a társadalmakra nagy hatású találmánnyal, felfedezéssel és azok következményeivel

Ismerkedés néhány, a társadalmakra nagy hatású találmánnyal, felfedezéssel és azok következményeivel Ismerkedés néhány, a társadalmakra nagy hatású találmánnyal, felfedezéssel és azok következményeivel diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 185 D1 Feladatok a csoportok munkájához Szólások, közmondások

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

Játékos információszerzés a Természettudományi Múzeumban

Játékos információszerzés a Természettudományi Múzeumban Játékos információszerzés a Természettudományi Múzeumban 5-6. osztály Csuvár Bernadett Lilla, tanári MA 2016.05.10. Az MTM küldetésnyilatkozata (honlap) Az MTM küldetése, hogy felébressze és fenntartsa

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU Elektronikus változat Fedélterv és grafika: Kovács Gábor KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers Kovács Gábor, 2012 ELŐSZÓ A Piros

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Egy TITOK az idegen nyelv tanulásával kapcsolatban Amire senki nem gondol Nagy Erika, 2014 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Európa

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Európa Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével Európa 1. BIZTONSÁGI ADATLAP AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméknév Arctic Blast(TM) ES1054, ES1054E

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A 2015 ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Citit Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 Judeţul/ sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele

Részletesebben

Egyebek (A világ működése - Ember)

Egyebek (A világ működése - Ember) Tartalom Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Megjegyzés Viszonylag

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha igaz története Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha (Mannia triandra) egy telepes májmoha. Ellentétben közeli rokonával, a közönséges illatosmohával, amiről ez

Részletesebben

A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA. Összeállította: Szilaj Rezső

A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA. Összeállította: Szilaj Rezső A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA Összeállította: Szilaj Rezső Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék......1 I. Keszthelyi-hegység...2 1. Csodabogyós-barlang...2 a. Patakmeder-ág...2

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

Pesti krimi a védői oldalról

Pesti krimi a védői oldalról Fazekas Tamás Pesti krimi a védői oldalról 1999. nyarán egy fiatalember érkezett a Társaság a Szabadságjogokért drogjogsegélyszolgálatára. Akkoriban szigorítottak a büntető törvénykönyv kábítószerrel való

Részletesebben

KEDVES OLVASÓ! Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele. AKTUÁLIS HÍREINK Kardozók. www.biomonitoring.komszol.hu

KEDVES OLVASÓ! Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele. AKTUÁLIS HÍREINK Kardozók. www.biomonitoring.komszol.hu GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 7. Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele www.biomonitoring.komszol.hu

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Magyarországi vadak etológiája

Magyarországi vadak etológiája Magyarországi vadak etológiája VI. Előadás Menyétfélék és a borz Menyétféle ragadozók (Mustelidae) Világszerte elterjedt, fajokban gazdag csoport. Rövid lábú, talponjáró, hosszú testű ragadozók. Erős szagú

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Mítoszok és Legendák - Három hihetetlen történet

Mítoszok és Legendák - Három hihetetlen történet 2012 április 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Mítoszok értékelve és Legendák Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A Mítoszok és Legendák rovatban, most egy titokzatos és halálos csizma legendáját

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll.

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll. 1. forduló Részlet a feladatlapból. 1. Magyar népmese A feladatlap 5 feladatból áll. Az égig érő fa mítosza Belső Ázsiából származik. Nemcsak hiedelemmondáink, népmeséink sajátos eleme ez a hatalmas fa,

Részletesebben

Dinkafölde Engelbert, a Rettentő Könyvajánló. Készítette: Tanka Ákos Zoltán 9.c

Dinkafölde Engelbert, a Rettentő Könyvajánló. Készítette: Tanka Ákos Zoltán 9.c Könyvajánló Készítette: Tanka Ákos Zoltán 9.c Műfaja: Ifjúsági regény Írta: Paul Stewart Illusztrálta: Chris Riddel Eredeti címe: Muddle Earth Engelbert the Enormous Fordította: Rakovszky Zsuzsa Kiadta:

Részletesebben

AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő

AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő Az NIH, az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Hivatala (az orvosi- és biológiai kutatásokat koordináló egyik intézmény) 2007 végén

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

1. Á L P P I Ó C 6. R A K A S Z 2. L Á K A S N Y A R A 7. Ö L T Ő S Ü V 3. K Ó S B A R E G E N I C 8. G Y A N E L E P

1. Á L P P I Ó C 6. R A K A S Z 2. L Á K A S N Y A R A 7. Ö L T Ő S Ü V 3. K Ó S B A R E G E N I C 8. G Y A N E L E P 1. forduló 7 8. osztály Iskola neve: Csapattagok neve: Beküldési határidő: 2014. február 14. Hétvezér Általános Iskola A 2. fordulóba bejutott csapatok nevét honlapunkon nézhetik meg 03.04-től. Elérhető

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben