"Századok szárnyán" Tehetséges diákok múltidéző pályamunkái

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""Századok szárnyán" Tehetséges diákok múltidéző pályamunkái"

Átírás

1 "Századok szárnyán" Tehetséges diákok múltidéző pályamunkái 1

2 "Századok szárnyán" Tehetséges diákok múltidéző pályamunkái A könyvet kiadja: Budapest, XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet Felelős: Madárné Gyurján Ildikó intézményvezető Szerkesztette és a borítót tervezte: Kalmárné Takács Erzsébet Nyomdai előkészítés: Szujkóné Hegedűs Rozália A kiadást támogatta: Budapest, XVIII. kerületi Tankerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat és Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett " tanévben megrendezendő művészeti versenyek támogatása" című NTP-MV számú nyertes pályázat 2

3 A könyvben megjelenő pályaműveket készítő diákok iskolái: Ady Endre Általános Iskola Bókay Árpád Általános Iskola Csontváry K. T. Általános Iskola Eötvös Loránd Általános Iskola Gloriett Általános és Sportiskola Kandó Téri Általános Iskola Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola Kastélydombi Általános Iskola Kondor Béla Általános Iskola Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola Vajk-sziget Általános Iskola Szenczi M. A. Református Általános Iskola Akik a pályaművek elkészítését segítették: Bakosné Baár Tünde, Beke Edit, Boldog Gabriella, Galambosné Juhász Mária, Hessz Katalin, Ilkeiné Kupai Valéria, Kiss Éva Mária, Körtvélyes Istvánné, Krausz Gitta, Krisánné Kálmán Júlia, Porkolábné Jakus Ildikó, Radó Gabriella, Sándor Rita, Sinkovitsné Pirigyi Katalin, Suszterné Egri Márta, Sebai-Hetei Edina, Török Margit, Vaszilkóné Porhajas Éva A borítón szereplő címer készítői: Váradi Virág Nehéz Viktória Dorogi Vivien Farkas Enikő 3

4 Az olvasóhoz A tehetség fejlesztése csak úgy lehet sikeres, ha tökéletes élményt nyújt". (Csíkszentmihályi) A kerületi szintű tehetséggondozást évek óta kiemelt feladatának tekinti pedagógiai intézetünk. A szorosan vett tanulmányi versenyek szervezése mellett a 2005/2006 tanévtől kezdődően a tehetséggondozás megszokottól eltérő, újszerű formáit is működteti a felső tagozatos tantárgygondozók munkacsoportja. A Talentum Napok elnevezésű rendezvénysorozattal lehetőségeket kívántunk teremteni a tanulóknak az ismeretek eszközként való felhasználására, a hatékony, gyakorlatban is hasznosítható tudás bizonyítására, a műveltség általánosabb, komplexebb megnyilvánulásaira. A tartalom túllép a tantárgyi rendszeren. A tantárgyközi kapcsolatokra építünk A talentum programok átfogják az intézmény teljes tantárgyi és nevelési rendszerét, ugyanakkor újszerű, komplex programokat kínálnak, a világ jelenségeinek a megszokottól eltérő felismerését, ábrázolását kínálják annak, aki a megszokott tanulási módszerektől eltérő szellemi kalandokra is képes. Eszközeiben, körülményeiben, szabályaiban egyaránt újszerű, a gyerekek érdeklődésére számot tartó, vonzó, ily módon is motiváló szervezési formákat igyekeztünk kialakítani. A rendezvényekkel kilépünk az iskola falai közül (kultúrház, szabad tér, természet) A hagyományosnál tágabb lehetőséget biztosítunk a részvételre, a jelentkezők színvonalas bemutatkozására, a tehetség érvényesülésére, sikerélmény szerzésére. A sok esetben csapatokat mozgató szervezeti keret lehetőséget ad az együttműködés, az azonos cél eléréséért tett erőfeszítés, a közösségi élmény személyiségfejlesztő hatásának kihasználása. A különböző iskolákból érkező résztvevőknek alkalmat teremtünk egymás megismerésére, a kötetlenebb, közvetlenebb kapcsolatok kiépítésre. Árnyalt, sokrétű értékelésre törekszünk, ahol a hangsúly a fejlesztő szándékú tanácsadáson, a támogatáson, buzdításon, dicséreten van, erősítve ezzel a gyerekek önértékelését, önismeretét, egészséges 4

5 önbizalmát. Sokféle (intellektuális, művészi, manuális, kommunikációs stb.) képességterület bevonására teremtünk lehetőséget. Fontosnak tartjuk munkánk során a művészi színvonal, a kreativitás, az önkéntesség, az önállóság, a lelkesedés megteremtését, megtartását és a játékosságot. A Talentum Napok rendezvényei közé tartozik a már évek óta sikeres Múltidéző program. A vetélkedő tematikája érinti a NAT szinte valamennyi műveltségterületét, hozzájárul a következő nevelési célok, feladatok teljesüléséhez: Az állampolgári nevelés, mely egyszerre jelenti a nemzet és az Unió polgárainak a nevelését. A múlt tiszteletére való nevelés A komplex információk szerzésével, kezelésével kapcsolatos kompetenciák kialakítása Folyamatos önművelés, az önálló tanulás képességének fejlesztése. A kommunikációs képességek erősítése A szociális kompetenciák fejlesztése A probléma megoldó gondolkodás fejlesztése Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciáinak fejlesztése Az elmúlt évek Múltidéző napjai közül kiemelkedtek az ókori görög kultúrát, a honfoglaló magyarság életét, Balassi Bálint, majd Hunyadi Mátyás korát, kerületünk helytörténetéhez feldolgozó vetélkedők. Ezek keretében a felső tagozatos tanulókból álló vegyes életkorú csapatok - évente gyerek - diákdolgozatokat írtak, színpadi jelenetekkel készültek, táncoltak, énekeltek, zeneművet mutattak be, korabeli életmóddal kapcsolatos feladatokat oldottak meg, kódexet, makettet, plakátot készítettek, játékos sportversenyben vettek részt. Komolyan vesszük Gyarmathy Éva szavait: A kreativitás megjelenése a környezeten múlik. (...) Amilyen mértékben elfogadja, esetleg el is várja a szokásostól eltérő megközelítéseket, újszerű megoldásokat a környezet, olyan mértékben fognak azok megjelenni. Kalmárné Takács Erzsébet 5

6 Válogatás korábbi évek pályamunkáiból Honfoglaló őseinkre emlékező diákalkotások,, Száll az ének szájrul szájra : Mivel foglalkoztak őseink? - részletek - A történészek munkáikban mindig támaszkodtak a régészeti leletekre. Ez fontos, hiszen őseink nem jegyezték fel, hogy eleik mit éltek át, mi történt velük, ugyanakkor már a középkortól fontosnak tartották a magyar királyok és a nép - mint a többi európai nép -, hogy a múltunk ismert legyen. Ezért írt Anonymus, Kézai Simon is történeti, történelmi históriát, s bár beigazolódott, hogy van valóságtartalmuk, fontos a valóság pontos ismerete. Mit bizonyít a régészet? A sírok állati leletei bizony nem igazolják, hogy pl. Hankó Béla, majd az ő könyvére támaszkodó kiváló László Gyula régész-történésznek a felvetései (A honfoglaló magyar nép élete című könyve) bizonyosnak tekinthető. Azaz a honfoglaló magyarok háziállatai között nem található meg a szürke marha, rackajuh, a puli, a komondor és a kuvasz sem. Miért a tévedés? A régi források semmilyen adatot, leírást nem adnak arról, hogy a honfoglalás előtti időben milyen háziállatot tartottak őseink. A században ismert régi fajtaként számon tartott háziállatokat tekintették a honfoglalók állatainak. Ma azonban az állattant kutatók a régészeti leletek alapján a csontokat vizsgálva új elképzeléssel lepték meg a történészeket. Ezek szerint a puli nem lehetett őseink kutyája, mert még Árpád-kori sírokból sem került elő puli csontváz. Ellenben nagy testű, agárra emlékeztető kutyák maradványaira szép számmal találtak. Öröm azonban, hogy őseink nagy tiszteletben tartották a kutyákat, mint a nomád népeknél szokás volt. Erre bizonyíték, hogy a kutyákat eltemették a temető mellett (Sándorfalva, Hajdúdorog - leletek), hogy a gazdájuk örök álmát őrizzék. Azt is elfogadhatjuk bizánci forrásra támaszkodva, hogy őseink félbevágott kutyára esküdtek például szerződés esetén. A komondor esetén valószínű, hogy a kunokkal érkezett, s vált magyar ősi állattá. Sajnos eddig rackajuh csontok sem kerültek elő a 6

7 honfoglalás előtti, illetve honfoglalás kori időszakból, igazolva, hogy őseink háziállata volt. Ellenben szarvasmarha csontokat találtak, melyek alapján megállapítható, hogy eleink által tartott állatok alacsony termetűek és rövid szarvúak voltak. A szürke marha Vörös István archeozoológus szerint csak az újkorban alakult ki. Egy kicsit megdöbbentő Fodor István állítása (Rubicon történelmi magazin 2012/4-5), de fontos, hogy a történelmi tévedésekkel leszámoljunk, még akkor is, ha az fájó. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a lótartás mellett a juhtartás volt a legfontosabb őseink életében. A rackajuh azért kérdés még most is, mert ez az állat csak a magyarokhoz köthető: csak ott/itt élt, él. Hiszen olyan legelőkön is életben marad, ahol más állat elpusztul, kitartó és szívós. Gyapja durva, csak nemez készítésére alkalmas. Az biztos, hogy őseink régóta foglalkoztak juhtartással, mert a birkatartással kapcsolatos szavaink ősi török eredetűek (kos, ürü, gyapjú). Az biztos, hogy nagyállattartó nomád, majd félnomád lovas nép volt a honfoglalás előtt a magyarság. Hogyan néztek ki a lovak? Erre Vörös István kutatása alapján válaszolhatunk. A Kárpát-medencében és a Középső-Volga vidékén az alacsony és a közepes marmagasságú lovak aránya közel azonos, a Középső-Dnyeper vidékén azonban az alacsony lovak dominálnak. A honfoglaló magyarok kis testű (taki) lovai a volgai bolgárok lovaival mutatnak hasonlóságot". Az őseink, ha vadászatra indultak, esetleg kalandozni szerettek volna, akkor felpattantak a lóra, és szélvész sebességével száguldottak tova. A vallási szertartások alkalmával is fontos szerep jutott a lónak, hiszen a táltos fehér mént áldozott, ha ki akarta engesztelni a haragvó Hadurt. A temetési tor alkalmával is lovat áldoztak a szeretteikért. Még meg kell említeni, hogy eleink sertést is tartottak, hiszen a honfoglalás kori leletek 16,6%-a bizonyítja tartásukat. Ez azért fontos, mert őseink állattartó és növénytermesztő életmódjára bizonyíték. A sertést ugyanis nem lehet legelőről legelőre hajtani. Kerültek elő baromfi maradványok is. Az a valószínű, hogy a magyar parlagi tyúkhoz hasonló fajta lehetett. Érdekességként említjük, hogy még (házi)galambot is háziasítottak, de azért, hogy áldozati állatként isteneiknek kedvezzenek. Az már bizonyos, hogy az állattartás és a földművelés ebben az időszakban egyenrangú foglalkozás volt. Fontos volt a magyarok életében, mert nem tette kiszolgáltatottá őket, gazdasági biztonságot 7

8 jelentettek számukra ezek a foglalkozások. Így csak másodlagos volt, hogy vadásztak és halásztak is. A vadászat azért volt jelentős, mert így tudták megvédeni az állatállományt, másrészt jó lehetőség volt az ifjak életében a harci ismeretek elsajátításában, illetve testük edzésére. Ibn Ruszta arab földrajztudós a 930 körüli Dzsajháni khorszáni és az 1050 körüli Gardizi perzsa történettudós munkája alapján írta az alábbi idézetet az etelközi magyarokról: Sátraik vannak és együtt vonulnak a takarmánnyal, valamint a zöld vegetációval. A magyarok országa bővelkedik fában és vizekben. Földjük nedves. Sok szántóföldjük van. A megismert régészeti és nyelvtudományi eredmények alapján biztosan állíthatjuk, hogy őseink ismerték a földművelést. Az nem egyértelmű, hogy ők is művelték-e a földet, de a vazallus népeik biztos. Ezért is védelmezték őket. Etelközben már teljes egészében a gazdasági tevékenységük a nagyállattartás mellett a földművelés, hiszen ez a terület jó termőtalajú volt, és megfelelő mennyiségű csapadék is hullott a termesztett növényekre. Így a nagyállattartóknak nem kellett nagyobb területet bejárni a legeltetés miatt. Kialakulhattak az állandó pásztorszállások és a falvak. Tehát eleink a növénytermesztést már ismerték és alkalmazták a honfoglalás előtt. Szavaink is bizonyítják: eke, sarló, kézimalom, kasza, kapa. Többféle gabonafélét, zöldséget termesztettek. Ismerték a rozs, árpa, zab, bab, lencse, uborka, retek, cékla és a kapor neveit, amit máig is használunk. A régészeti leletek szerint gabonafélék közül búzát, árpát és a kölest vetettek. A kalászt közvetlenül beérés előtt a nők sarlóval learatták. Ennek az volt a célja, hogy a gabonaszemeket aratás után rögtön meg tudják pörkölni, így megtisztíthatták a törektől és a toklásztól. Szeretnénk kiemelni a kölest, amelyet most fedeznek fel a magyar konyha számára ismét. Nem véletlenül, hiszen nagyon értékes és hasznos növény. Ez pedig a honfoglalás korában is elkészíthető sütemény lehetett volna kölesből! Ha eleink nem is készítettek belőle tortát, a Zila Kávéház csapata azonban igen. Hagyománnyá vált, hogy augusztus 20-i állami ünnepünkre cukrászversenyt rendeznek, melynek egyik alapfeltétele, hogy a sütemény/torta az őseink által is termesztett, illetve ismert 8

9 növényekből készüljön. A kecskeméti barackos kölestortával a kerületünk méltán kedvelt cukrászai nyertek 2011-ben. Ez nem is az első győzelmük volt. Zila László a siker kapcsán beszélt arról, hogy nagyon szoros volt a verseny (26 féle torta), valamint arról is, honnan kapott ötletet a különlegesség elkészítéséhez. Járt Karcagon egy birkafőző versenyen a hagyományok ápolása, őseink iránt érzett tisztelet kifejeződése-, ahol az ottani molnár (Szabó Imre) hívta fel a figyelmét az ősi magyar magfélére, mert szerinte érdemes felhasználni a tortához. Kecskemétről pedig egy hölgy írt neki arról, hogy a barack is régóta fontos és ismert gyümölcs népünk életében. Így született meg a nyertes torta, az ország tortája. A témánk kiválasztásában is fontos szempont volt, hogy a múltunk ismerete kötődjön a jelenhez. Bár nem tudtunk mindenről írni, amit a múltunkból megismertünk az állattenyésztésről és a növénytermesztésről, de igyekeztünk leírni az érdekességeket, amelyek kicsit módosították az eddigi ismereteket, illetve példát állítani a hagyományok megőrzéséről, ápolásáról. Jó magyarnak lenni! Felhasznált irodalom: Erdélyi István: A magyar honfoglalás és előzményei Kossuth könyvkiadó 1986 Történelmi olvasókönyv (forrásszemelvények) Tankönyvkiadó 1980 Csorba Csaba: Árpád jöve magyar néppel Helikon Kiadó 1996 Kiszely István: A magyar nép őstörténete Internet Rubicon történelmi magazin 2012/4-5 Kandó Téri Általános Iskola 9

10 Az ősmagyar hitvilág Az ősmagyar hitvilágról nem sokat tudunk, csupán apró, összefüggéstelen részeket. A honfoglaló magyarok hitvilága nagy hatással volt az életmódjukra. A magyarok egyistenhívők voltak. Ennek az istennek nem volt neve, Teremtőnek, Öregistennek vagy Atyaistennek hívták. Segít és büntet is, de igazságos. Az égben lakozik, figyeli a világ sorsát, valamint neki tulajdonítják a villámot és a mennykövet. Férfiként testesítik meg. Feleségül vette a Földanyát, s az ő gyerekeik az emberek. Lakhelyét a földdel az égig érő fa köti össze. Az életfán vagy más néven az égig érő fán, tetejetlen fán helyezkedik el a Holtak Birodalma a túlvilág, valamint itt van a jó és a ártó szellemek országa is. Ágainak és virágainak száma megszabott, három vagy többszöröse. Amikor az ágak elkezdenek kavarogni, az okozza a szelet. A nap és a hold is jár az ágai között, annyira nagy. Olyan helyre nőtt, ahol a közönséges ember nem láthatja. Az életfa a táltoshitű népek világfája. Tévhit, hogy a magyaroknál voltak sámánok, azaz varázslattal gyógyító emberek. A táltosokat néha összekeverik a sámánokkal Az ősmagyaroknál nem volt sámánizmus. Náluk táltosok voltak, akik füvekkel gyógyítottak és vallási vezetők is voltak. Azokból lettek táltosok, akik 6 ujjal, foggal vagy burokban születtek. Sokáig tanulták a mesterséget. Miután bonyolult rituáléval felavatták őket, vándoroltak. Szegényebb családoknál szálltak meg és tejet kértek. Majd azt mondták, hogy eljön az ellenségük fekete bika képében, és bikává változva le kell győzniük. Ha vesztésre állnának, el kell vágni a fekete bika horgasinát (Achilles-inát). A táltosok állandó segítője és társa a totemállatuk. A totemek egy-egy nemzetség tudatos összetartozását jelképezték. Ezek a totemek olyan ősök voltak, amelyek utódleszármazása később elhomályosult. Egy nemzeten belül családonként is lehettek ilyen totemek. A Csodaszarvas is egy totemállat. A Csodaszarvas jó útra csábító, lélekvezető állat. Az eredetmonda szerint a nőstény vezeti új hazába őseinket. A szarvas a vándorlást, a napot, és az ősanyát is jelképezi. Totemállat voltára neve is utal, mint ősanya (Eneth) Agancsot a valóságban csak a hím szarvas visel, a nőstények agancstalanok. De az ábrázolásokban agancsos nőstény szarvas látható, az eredetmondák szarvasa is agancsos. Évente lehullajtott és újranövesztett agancsa miatt újjászületés, megújulás, a 10

11 bőség és a nap szimbóluma. Életfa alakú agancsa kapcsolatba hozza az életfával. Ménrót, az óriás, a nyelvek összezavarodásának kezdete után Elviláth földjére költözött, amely vidéket ez idő ját Perzsiának neveztek, s ott feleségétől, Enethtől két fia született, Hunor és Magyar.Ők Ménrót elsőszülött fiai voltak, apjuktól megválva külön sátrakba költöztek. Történt egyszer az, hogy amint kimentek vadászni, a pusztaságban egy szarvasünő bukkant fel előttük, s azt üldözőbe vették. A szarvas a meotiszi ingoványba menekült. Mivel itt teljesen eltűnt a szemük elől, sokáig keresték, de nem tudtak a nyomára akadni. Miután az ingoványt bejárták, úgy találták, alkalmas az állattenyésztésre. Letelepedvén tehát a meotiszi ingoványok közé, ki sem mozdultak onnan öt évig. A hatodik évben kikalandoztak, s egy puszta helyen véletlenül Belár fiainak feleségeire bukkantak. Kiket is vagyonostul sebesen vágtatva elragadtak a meotiszi ingoványok közé. Történetesen az alánok fejedelmének, Dulának két lányát is elfogták. Egyiket Hunor, másikat Magyar vette feleségül. Ezektől az asszonyoktól származnak a hunok és a magyarok valamennyien. Felhasznált irodalom: Glatz Ferenc: A magyarok krónikái, Helikon Kiadó Závodszky Géza: Magyar mondák László Gyula: Emlékezzünk régiekről Kiszely István: A magyar nép őstörténete. Kastélydombi Általános Iskola 11

12 Az ókori görög kultúra ihlette pályaművek Olümposz tetején laknak, ők, akik tizenketten vannak. Ők a görög nagy istenek, hol gátolnak, hol segítenek. Főistenük Zeusz atya, ki lesújt a gonoszra. Felesége legjobb anya, kinek becses neve: Héra. Aphrodité, ki nagyon szép, rengeteg róla a gyönyörű kép. Férje bizony púpos, sánta, ő a fegyverek kovácsa. Alvilági isten Hádész. Háromfejű kutyájára ne nézz! Poszeidón nem kedveli, ha kell szigonyával a habot szeli. Pallasz Athéné, ki bölcs és művészi, a szegény elesetteket segíti. Árész a háborúk vezére, kinek kitűnő a serege. És ha ennyi nem volt elég, mítoszokról olvashatsz még, de te a földön lakozzál, s szorgalmasan tanuljál! Görög istenek Eötvös Loránd Általános Iskola 12

13 Kikelet Erdőben már fák levelét viszi messze a szellő, Hajnali napsugarak fényében rejlő. Kis patak gyors vize medrében két nádszál lengő, Suttog, a széllel kél, s szép tavaszunk eljő. Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola Óda a tanuláshoz Óh, magasztos ég! Ki segítesz nekem a tudás megszerzésében és megtartásában! Te csodás Univerzum, hozzád fohászkodom, hogy a jövő rögös útján vezesd kezem, hogy a felvételin jó eredményem legyen! Az égiek áldását és tanáraim jó szándékát kérem, hogy a jövőben ne legyen oly kevés a bérem! A sikeres eredményekért mindent megteszek, de kérem fentről is vigyázzák léptemet! Bizakodom és remélek, melyhez áldást is kérek! Égi és földi erők halljátok szavam, ígérem, nem tékozlom el kicsiny kis javam. Küzdök, tanulok, nap mint nap dolgozom, virradjon életemre fényesség és nyugalom! Elég volt a harcból, megfáradtam kicsit, legyen végre nyár, hogy nyalhassam a fagyit! Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 13

14 Heuréka - Mit köszönhetünk a görög tudósoknak? - részletek - Szeretnék valamit elmesélni nektek. Először is bemutatkozom: Héra a nevem. Még elég fiatal lány voltam, amikor belecsöppentem egy igazi ésszerű világba. Édesanyám, Amarillisz, mindig is filozófiailag éretten gondolkodott. A családban egyedül én, Héra voltam a természetes szépség, de a tudásom kiterjedt volt. Bátyám, Achillesz, igazi férfi volt, annak is nevelték. Nagyon nem érdekelte őt a tudomány, inkább izmaival volt elfoglalva. Anyukám minden este mesélt a tudósokról és arról is, hogy az ő gyerekei a legintelligensebbek Görögországban. Jólesett, hogy ily módon foglalkozik velünk, és nem engedi, hogy lankadjon figyelmünk. Ez még akkor volt, mikor édesanyánk iskolába akart minket íratni. Sok könyvet olvastunk együtt és igazán meggyőzően tudtunk érvelni tudásunkkal. Annyira boldog vagyok, hogy elmondhatom mindenki előtt milyen is voltam akkor. Emlékszem, sok dolgot tettem azért, hogy okos legyek. A gondolkodás, a természet és az istenek, ahogyan a görögök vélték, a logika, a matematika ugyanazon örök törvényszerűségeinek összessége, amelynek ismerete véletlenszerűségei fölé emeli magát az embert. Ez az új filozófia győzedelmeskedett a hagyományokon, a mítoszokon és képesnek tartották megismerni a lehetetlent. Szókratész tette fel az első kérdést: - Meddig nyúlik tudásunk határa? A filozófia görög eredetű szó jelentése: bölcsesség-szeretet.(philoszóphia). Beszéljünk az úgy nevezett milétoszi Thalészról. Examiosz és Kleobuliné fia,milétoszi család sarja. Élénk politikai élet élt. Sokat utazott. Asztoronómus is volt és eme ismeretei nagyon segítették a Babiloniában felhalmozott adatok kibogarászásában. Nagy eredményeket ért el[naptárreform,napfogyatkozás előrejelzés].egyiptomi ismereteivel ő alapíthatta meg a geometriát[távolságszámítás,háromszögelés].minden alapja a víz állította. A legendás 7 bölcs egyike, akikről Platón tesz említést Protagorász című dialógusában. Életbölcsességeit alapelveknek fogták fel. A filozófia atyjának tekintették, és úgy gondolták: ő volt az első, aki szisztematikusan a dolgok eredetét kutatta. 14

15 Emlékeim között egy idős őrült ember is helyet kap. Lehetséges, hogy tudós volt, de erre nem emlékszem annyira tisztán. Püthagorászról hirdetett elméletei felettébb érdekesek voltak. Gondoltam utána kérdezek szüleimtől, ismerőseimtől. Sok mindent megtudtam róla. Mnészarkhosz fia, szamoszi arisztokrata. Sokat utazott Görögországban. Eljutott Krétára és Egyiptomba, hogy megismerje a bölcsek tanításait. Krotónban élt,elbujt Polükratész zsarnokságai elől. Ezután megalapította bölcsészeti iskoláját, amely erős és fegyelmezett szabályokkal volt egybefűzve. Felvetette a lélekvándorlás elvét is, amiben több görög is hitt. Arisztotelész idején is nagy alaknak számított és mélységesen tisztelték tudásáért. Azt mondják szép és hosszú szakállú férfi volt,fejét arany diadémmal díszítette. Platón is érdekes személyiség volt. Arisztón és Periktioné fia. Kitűnő nevelést kapott. Atlétikai eredményei kiválóak voltak, verseket írt és festményeket festett.20 évesen csatlakozott Szókratészhoz. Politikai szereplő volt. 368-tól negyven éven keresztül tanított Athén elővárosában Akadémosz hérósz ligetében. Munkái igazi remekművek. Iskolája vezető volt. Külleme említésre méltó és tökéletes. Mindig figyelt a külsejére. Boldogan emlékszem most is vissza gyönyörű gyermekkoromra. Életem mindig a filozófia és a tudomány körül forgott. Remélem, egyszer úgy halok meg, hogy tehettem is valamit azért,hogy a tudomány fejlődhessék a maga módján. Források: A gondolkodás története-lendvai L. Ferenc -Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó 1983 Az ókor nagyjai-castiglione László -Akadémiai Kiadó hires filozófus-edmund Jacoby - Alexandra Könyvkiadó (c) A világ kereke-varga-vekerdi Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó 1985(c) Neves kifejezések,szállóigék,mondások-szendrei László-TKK Könyvkiadó Kastélydombi Általános Iskola 15

16 A jóbarát Jó lehet arcán tiszta tükörben látni a lényed, Pajtásként szeret ő árnyékként követő Bízhatsz benne, barátod, hidd el, épp ez a lényeg: Nem vagy már egyedül, hogyha lesújt az idő. Tavaszi zsongás Árad a napfény, kertek mámoros illata száll rám, Széles jókedvét küldi felém a világ, Robban az élet, pattan a bimbó, itt a tavasz már, Bokrok alatt nagy a fű, nyílik a tarka virág. Bókay Árpád Általános Iskola Az athéni nevelés Az athéniak - akárcsak a spártaiak - nagy hangsúlyt fektettek a testi nevelésre. Elsődleges céljuk mégsem a harcedzett katonák kiképzése volt, hanem az esztétikus, harmonikus testalkat kialakítása. Emellett bíztak a gimnasztikai gyakorlatok jellemformáló erejében is. Úgy gondolták, hogy ahogyan növekszik a test rugalmassága, ellenálló képessége, úgy formálódik, erősödik az akaraterő, az önzetlenség, az önfeláldozás. Híres jelmondatuk volt: Ép testben, ép lélek. Hittek abban, hogy az egészséges, ép testben valóban erkölcsileg fejlett, tehát "ép" lélek lakozik. Az athéniak nem azért edzették testüket, hogy egy bizonyos területen rendkívüli eredményeket érjenek el. Úgy gondolták, hogy egy egyszerű ember, ha a sors úgy kívánja, képes hőssé válni. Ezzel magyarázható, hogy háború esetén mindenki kötelességének érezte, hogy derekasan harcoljon, hadseregük viszont nem volt. 16

17 A test edzésén kívül a szellemi képzésre is figyeltek. Az iskolai képzés hétéves korban kezdődött. A gyerekeket magántanítókhoz küldték, akik különböző iskolatípusokban oktatták a tanítványokat. Tanítottak írást, olvasást, számolást. Volt zenei képzés; hangszerjátékkal kísért énekek tanulása és tánc. Fontos szerepet kapott a paidagogosz. Paidagogosznak azt a rabszolgát nevezték, aki a gyermekeket a magántanítóhoz kísérte, és aki - műveltebb rabszolga lévén - segítette őket az otthoni tanulásban. A későbbi korokban feladatköre bővült: a gondjaira bízott fiú erkölcsi nevelője is lett. (7 éves kor előtt a család feladata volt a gyermekek nevelése.) A lányok képzése eltérően zajlott. Többségüket csak a háztartási és gazdasági ismeretekre tanították meg: anyjuktól tanulták a varrást, a kötést, a fonást és a szövést. Olvasni és írni általában csak szüleiktől vagy dajkájuktól tanultak meg valamelyest. A politikai életbe nem szólhattak bele. Legfőbb ékességük a hallgatás, s életük legfontosabb színtere a lakóház idegenek elől zárt női lakosztálya volt. Irodalomjegyzék: Borhy László: Történelmi olvasókönyv: Ókor. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, Anna Millard: Nagy civilizációk. Budapest, Fabula könyvkiadó, Mario Denti: A múlt világjárója: A klasszikus Athén Budapest, Magyar Könyvklub, Kandó Téri Általános Iskola 17

18 Makettek Az Eötvös Loránd, a Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű, a Vajk sziget, a Kandó Téri, a Kastélydombi Általános Iskola csapatainak alkotásai 18

19 19

20 20

21 21

22 2013. Századok szárnyán Múltidéző vetélkedő a lovagkorról Pályázatok Címer tervezése és festése papír, fa, üveg alapra Történelmi témájú prezentáció, diasor összeállítása Makett, dioráma készítése Irodalmi alkotás Lovagi játék Apródiskola Lovaggá avatás Lovagi torna bemutató Udvari lakoma középkori mézes sütemény - és bál A lovaggá avatás szövege "A mindenható Isten tiszteletére lovaggá teszlek, örömmel fogadlak társaságunkba. Tűrd el ezt az ütést, de többet sohasem! Légy vitéz, bátor és hű " En,.. a Múltidéző lovagrend tagja, lovag társaim,- és a jelenlévők előtt esküszöm, hogy megtartom a lovagrendünk szabályait, és minden erőmmel törekszem a tökéletességre a lovagi erények útján. 22

23 Toldi teszt Az alapszöveg Toldi Miklósról 1320 körül született Bihar megyei igen előkelő nemesi családból. Rokoni kapcsolatban állt Károly Róbert király vezető udvari tisztségviselőivel, így például Debreceni Dózsa nádorral is. Apja bihari főispán volt. Miklós több testvére ismert, közülük ketten egyházi pályára léptek, kanonokok lettek. Toldiról hiteles adatokat nem ismerünk, legendák, mondák keringtek róla. Nevét először 1348-ban említik okleveles források. Toldi Miklós, mint legfiatalabb fiú, nem maradt meg a szülői házban, nem kezdett el gazdálkodni, hanem főúri szolgálatba lépett. Itt elsajátította a lovagi kultúra elemeit, a bajvívást, a páncélos hadviselést, a fegyverforgatást között Megyesi Simon pozsonyi királyi ispán mellett alispán és várnagy. Itt rövid ideig volt, majd átlépett az esztergomi érsek szolgálatába, ott érseki lovag lett. Míg 1354-ben hivatalnokként a megyét igazgatta, csak másod sorban volt vitéz, addig 1355-ben katona, főhivatású lovag ban I. Nagy Lajos mellett, királyi lovag. Több hadjáratban is részt vett. Amikor V. Orbán pápa 1363-ban katonai segítséget kért Lajos királytól, az uralkodó a segélyhad parancsokságát Toldira bízta, aki kiválóan oldotta meg a feladatot. Seregével felmentette az ostrom alól Bolognát, a pápai állam fontos városát. Ezután Toldi nem tért vissza Magyarországra, hanem zsoldos megbízatást vállalt. Toldi beállt az angol zsoldos csapatba, amelynek egyik alvezére lett. Az 5000 főből, köztük 3000 lovasból álló csapat egyharmada magyar volt. Toldi Miklós sok csatában kitűnt vitézségével. Majd firenzei fogságba került. Onnan szabadulva, 1366-ban Magyarországon találjuk Toldit. Itt gömöri főispán és a királyi udvar lovagja lett. Egy 1387-es oklevél Toldi Miklóst két fiával, említi, amikor Szatmár megyében birtokot kapott. Házasságáról, feleségéről nincs hiteles forrás ban Toldi még ott volt Zsigmond király kíséretében Prágában, de hamarosan, talán 1390-ben meghalt. 23

24 A tesztlap Milyen források említik először nevét? X. Tipp Legendák Oklevelek Mondák Mikor született? 1800 körül körül körül Mi volt apja Esztergomi Szörényi Bihari főispán tisztsége? érsek bán Kinek az alispánja? V. Orbán Megyesi Simon Az esztergomi érsek Mikortól főhivatású lovag? Melyik várost Firenze Bologna Prága szabadította fel? Hány fős az angol csapat? Hol kapott Szatmár Pozsony Bihar birtokot? Melyik király uralkodott halálakor? Károly Róbert Nagy Lajos Zsigmond Mi nem volt? várnagy kanonok lovag Versfaragás Írjatok legalább 8 soros verset a következő szavak felhasználásával: bátor, egykor, múlt, tanult, vitéz, idéz, játék, emlék 24

25 : MENETLEVÉL CSAPATNÉV 1. helyszín- Tánctanulás 2. helyszín- Versfaragás 3. helyszín - Kézművesség 4. helyszín - Sakkfeladvány megoldása 5. helyszín - Kardvívás karikánál -Lándzsás átbújtatás 6. helyszín- Kardforgatás buborékkal - Tasziga 7. helyszín- Szalmagyűrű dobás - Roland-bábú forgó pajzs dobáló 8. helyszín- Varjúfészek rablás - Toldi próba 9. helyszín- Mocsárjárás - Étekhordás 10. helyszín- Dárda hajítás - Kaloda Összpontszám: 25

26 Makettek 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 A maketteket készítették: Mérei Richárd, Pethő Dániel, Makkai József, Mészáros Ákos Vajk-sziget Általános Iskola Nagy Levente, Veress Kristóf, Kincses Leó Tamás, Korom Dániel Bókay Árpád Általános Iskola Kovács Borbála, Pindák Bernadett, Orgován Kristóf, Fülöp Hargita Kandó Téri Általános Iskola Jámbor Barbara, Tolnai Kitti, Fekete Luca, Gáspár Erik Vajk-sziget Általános Iskola Tingyela Stefáni, Tingyela Dorottya, Koppányi Emese, Lajos Panna, Vincze Henriett Vajk-sziget Általános Iskola Szászfai Diána, Pécs Julianna, Molnos Anna, Molnos Kata Bókay Árpád Általános Iskola Szabó Orsolya, Hervai Nikolett, Angyal Tamara, Vancsok Réka Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola Novák Balázs, Kemenesi Orsolya, Virág Inez, Kalmár Nikoletta Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola Horváth Deziré, Huszti Flóra, Kovács Bettina, Reznicsek Éva Gloriett Általános és Sportiskola Csapó Dániel, Mazug Martin, Pálinkás Alexandra, Szabó Kinga Kondor Béla Általános Iskola Laskai Bence, Kalas Alex, Füzes Gergely, Gergely Zsolt Csontváry K. T. Általános Iskola Kollár Dóra, Farkas Eszter, Zsíros Natália, Dénes Enikő Bókay Árpád Általános Iskola Csatlós Botond, Kelemen Marcell, Kósa Máté, Pesti Zalán Kandó Téri Általános Iskola Ungvári Gergő, Vargha Csongor, Hegyi Krisztián, Szabó Imre Kastélydombi Általános Iskola Géró Bettina, Németh Cintia, Bagoly Dániel, Fehér Martin Vajk-sziget Általános Iskola Farkas Enikő, Váradi Virág, Dorogi Vivien, Nehéz Viktória Bókay Árpád Általános Iskola Kóródy Olivér, Veres Bertalan, Juhász Gergő, Kovács Bence Bókay Árpád Általános Iskola Csatlós Csaba, Liptai Zsolt, Pesti Anita, Sasvári Balázs, Hauk Tamara Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 37

38 Apródok és lovagok Történelmi diákdolgozat Apródok a heraldikában A 13. század közepétől a címerapródok hivatalos segédi tisztséget kaptak a lovagi tornákon és a heroldok elődei voltak. Címerelmélettel foglalkoztak, fejedelmi követek voltak és segédkeztek a lovagi tornákon. A 14. század közepén a címerapródok eltűntek, átadták helyüket a heroldoknak. (A herold a címerek nyilvántartásával, megrajzolásával, elbírálásával foglalkozó tisztségviselő. A címertan idegen neve, a heraldika is róluk kapta a nevét. ) Az apródok élete Hét-nyolc esztendős koráig a család körében növekedett fel a lovag fia. Ekkor kiadták a házból, idegen lovagi udvarba, ahol csekélyebb volt a kényeztetés veszedelme és nagyobb a következetes szigorúság biztosítéka. Hetedik évétől a tizennegyedik életévig - mint apród, engedelmességet, illemet és jó erkölcsöt kellett tanulnia. Mindezt pedig úgy sajátította el, hogy az egész hét esztendő alatt a lovagi udvar úrnőjét szolgálta: apróbb megbízásait teljesítette, üzeneteit elvitte, útjaiban elkísérte. Az apródok kiképzésében kezdetben csak alárendelt szerep jutott a lovagi fegyverek forgatásának. Az ifjú először a lovagság ábécéjét tanulta meg, a lovaglást, az úszást, a nyíllövést (vadászat céljából), az ökölvívást és a madárkelepcék készítését. A gyakorlás hosszú ideje alatt mindig egy tapasztalt férfi, az apród apja, bátyja, vagy egy felfogadott nevelő foglalkozott a szorgalmas tanulóval. Szellemi nevelése rendszerint abból állt, hogy emlékezetébe véste a hit tételeit, s hogy megismerte a régi idők hőseinek vitézi tetteit, kalandjait. A fegyvernökök élete 14 éves koruk táján az apródok átléptek a képzés következő szakaszába, és fegyvernökökké váltak. Csoportokban együtt éltek, képezték magukat, és megtanultak bánni a valódi fegyverekkel. A fegyvernököknek gondoskodniuk kellett uruk lovairól. Mivel a páncél nehéz volt, ezért a fegyvernökök feladata volt urukra felsegíteni a páncélt. A fegyvernökök forgó bábukon lándzsával gyakoroltak és,hogy hozzászokjanak a nehéz páncélhoz, gyakran futkároztak benne. A krónikák tanúsága szerint nem kevés olyan fegyvernök akadt, aki 38

39 számára komoly gondot jelentett, hogy ura asztalánál ülve ne úgy egyen, mint egy disznó. Ez a második hét esztendő az erkölcsi nevelés szempontjából is nagyon fontos volt. Az apród állandóan lovagokkal érintkezvén, tőlük, az ő élő példájukból tanulta meg a lovagi erényeket: 1. a keresztény egyház védelme, 2. a fejedelem, illetve a hűbérúr iránti töretlen hűség, 3. a gyengék és elesettek védelme, 4. az adott szó szentsége. Mindezek az erények teszik együttvéve a lovagi becsületet, melynek tisztának és szennytelennek kell lennie, mint a kristálynak és szilárdnak, mint a kősziklának. A lovaggá avatás A hiedelem az volt, hogy a fegyvernök éves korában megértette és átérezte ennek a lovagi becsületnek a mivoltát, s hogy testi ereje és ügyessége, melyre szert tett, már megengedik neki ebben az életkorban a lovagi erények sikeres gyakorlását. Ekkor jött el életük legnagyobb pillanata, a felövezés ceremóniájának napja. A karddal való felövezés kezdetben csupán azt jelentette, hogy a fegyvernök megkapja a lovagi fegyvereket. Az átadó lehetett a saját apja, a gyámja, egy tekintélyes rokon vagy akár egy barát is. A lovagi élet legfontosabb szertartása már az ünnepség előtti napon megkezdődött. A fegyvernök rituális fürdőt vett, ami azt jelképezte, hogy bűneit lemossa. A keresztény lovagot körülölelő, örökké tartó, paradicsomi békesség ígéretét jelentette a megtisztult ifjú hófehér ágya. Az ünneplők ezután lassú menetben a templomig kísérték a fegyvernököt, aki sötét ruhába öltözve, csuklyával a fején az oltár előtt imádkozva töltötte az éjszakát. Az átvirrasztott éjszakára azután a hajnalban megtartott szentmise tette fel a koronát. Az ünnepség a felöltöztetés szertartásával vette kezdetét. A színeknek jelentése is volt: A vörös színű ruha arra figyelmeztette az ifjút, hogy kötelessége az egyházért harcolva vérét ontania. A fekete harisnya a halálra emlékeztetett, A fehér öv pedig a testi önmegtartóztatást jelképezte. Csak a király vagy egy másik lovag nyilváníthatott lovaggá egy fegyvernököt. Erre általában egy lovaggá ütésnek nevezett ceremónia során került sor. A király úgy ütötte lovaggá a fegyvernököt, hogy egy karddal megérintette vállait és fejét. Az újdonsült lovag kardot és 39

40 sarkantyúkat kapott jelezve, hogy immár lovaggá lett. A szertartást mindig óriási mulatság követte. Az ünnepség fénypontját a lovagi torna jelentette, hiszen ez volt az első alkalom arra, hogy az újdonsült lovag a nagyközönség előtt, kemény ellenfelekkel szemben mutassa be bátorságát és tudását. Mivel a páncélban nehéz volt felismerni a lovagokat, ezért színes képeket, mintákat festettek a páncéljukra. Ezeket címereknek nevezzük. Két embernek nem lehetett ugyanolyan címere. A lovagok élete A lovaggá ütött ifjú számára létfontosságú volt, hogy mihez kezd az ünnepség után. Sokan felkerekedtek, hogy az egész világ megismerje erényeiket, bátorságukat és erejüket. Az utazás előtt összekaparták minden vagyonukat, és attól kezdve a "kóbor lovagok" életét élték. Óriási volt az ifjúkori álmok ereje, ám a vándorló lovag három, nagyon világosan megfogalmazott célt tűzött ki maga elé: 1. a nagyurak udvarában tartott lovagi viadalokon akart fényes győzelmet aratni, 2. bátorságát és úriemberhez méltó magatartását akarta mindenkinek megmutatni, 3. minden lovag arról álmodott, hogy nemes jellemét megmutatva elnyeri egy gazdag hölgy szívét. Valójában csak kevés lovag tudta megvalósítani ezeket a merész célkitűzéseket. Sok vitéz hoppon maradt, és csak keservesen élt, máról holnapra. Az ínséget szenvedő lovagok is igyekeztek úgy tenni, mintha ők is a szabad és nagyvonalú urak soraiba tartoznának. Fényűző életüket hitelekből és adósságokból állt és számtalan alkalommal ért dicstelen véget a csatamezőn. Felhasznált irodalom Finánczy Ernő: A középkori nevelés története; Egyetemes Neveléstörténet II.; Mi Micsoda: Lovagok; Tesloff és Babilon Kiadó, Budapest, 1994 Benedek István: A tudás útja; Magyar Könyvklub, Budapest, 1994 Hegedüs Géza: Korona és kard; Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1970 Gunst Péter: Európa története; Csokonai Kiadó Kft., Debrecen, 1996 Thierri Dutour: Lovagvárak és gótikus katedrálisok; Új képes történelem, Larousse-Officina Nova, 1994 Szászfai Diána, Molnos Anna, Molnos Kata, Pécs Júlia - Bókay Árpád Általános Iskola, 40

41 Királyom, királyom, Életem, s halálom. Magamat nem, Csak Őt szolgálom. Soha el nem felejtem, Hogy életemre esküdtem, Hogy életemre esküdtem: Igaz lovag leszek. Megfogadtam a bátorságot, Nem rettent meg semmi sem. Sem a Halál személyesen, Sem a vérem csöpögése. A gyengéket, nőket védem, Betegeket segítem, Értük mindent megteszek, Isten engem úgy segéllyen! Ne kételkedj, ne higgy Senkinek, csak remélj, Én is csak remélek, Hisz életemre esküdtem. Ne feledj, habár én is Csak egy lovag vagyok, Csak azért, hogy meghaljak: A királyért, Istenért és a Hazáért! Lírai és epikai alkotások Lovag vagyok Berényi Petra és Bolgár Kata - Kandó Téri Általános Iskola 41

42 Részletek egy apród naplójából Július 28. Drága Naplóm! A mai napom sem indult másképp, mint az eddigiek. Felkeltem, felhúztam a ruhámat. Elmentem reggelizni, majd tanulnom kellett. Mostanában nem tudok semmire sem figyelni. Elkalandozok, nem tudok rendesen számolni, olvasni. A feladataimat is elfelejtem. Semmire sem tudok koncentrálni csak egyetlen egy dologra: Dominikára. Folyton a szép, gesztenyebarna hajára, világoskék szemére tudok csak gondolni. Így hát ma is többször elkalandoztam. Ma kivételesen a délutáni lovagi torna sem kötött le. Egyetlenegy dolgot sem vártam ma, csak a kettő órát. Akkor tudtunk fél órára találkozni. Dominika udvarhölgyi feladatait és az én apródi teendőimet nehéz összeegyeztetni. Csak ritkán tudjuk látni egymást, pedig mindketten vágyunk a másik társaságára. Ezt a mai fél órát sétálással töltöttük. Körbejártuk az egész birtokot: körbesétáltuk a tavat, megnéztük a lovakat, a parkot elmeséltük egymásnak a velünk történt dolgokat, aztán csak beszélgettünk mindenről, ami csak érdekel minket. A testvéreiről, a jövőről, a lovamról, és mindenről, ami csak eszünkbe jutott. A kertből leszedtem neki egy szál virágot, és a hajába tűztem. Csodaszépen nézett ki vele. Mint egy igazi hercegnő. Sajnos az idő olyankor telik a leggyorsabban, amikor nem szeretnénk, így ez a fél óra is nagyon gyorsan elmúlt. Nekem a lovagi tornára kellett készülnöm, Dominikára pedig udvarhölgyi kötelességei vártak. Szoros öleléssel és forró csókkal váltunk el. Az út két külön irányába indultunk el, de vissza-visszanéztünk a másikra. Éreztem, hogy nem bírom ki nélküle megint olyan sokáig, mint most. Legutoljára öt napja tudtunk beszélni két mondatnál többet, olyan sok volt a feladatunk. A lovagi torna nagyon izgalmas volt. Sok új lovag vívott ma a győzelemért, de voltak ismerősök is a jelentkezők közt. A viadalt egy sárga ruhás idegen ifjú nyerte. A párharcokat sorra megnyerte, és a csoportos küzdelemben is kimagasló teljesítményt nyújtott. Én, mint ahogyan mindig is, az uraknak segédkeztem. Amikor nem volt megbízatásom, Péterrel, a barátommal beszélgettem. Együtt néztük a viadalt. Ő egy kékruhás, én pedig egy zöldruhás idegennek szurkoltam, hiszen a mi urunk most nem harcolt 42

43 Az igazat megvallva nagyon jó érzés lehet ott állni, vagy éppenséggel ülni a lovon, és küzdeni. A sárgaruhás arcán is azt láttam, hogy boldog. Boldog, hogy ott lehet. Nem számít, milyen veszélyes. Csodálatos dolog lehet ott lenni. Minden vágyam az, hogy én is lovag legyek. Egyszer az leszek! Sorra fogom nyerni a viadalokat, mindenki ismerni fogja a nevemet. Nagyon gazdag leszek, sok birtokom, és nagy házam lesz. Persze ezek nem a fontos dolgok. Számomra az a legfontosabb, hogy Dominikával lehessek örökké. Egyikünk se legyen beteg. Legyenek gyermekeink, kik okosak, szépek olyanok, mint az anyjuk. A lovagi torna után kisétáltam a birtokról, a város és az erdő szélére. A városnak ott már vége van, de erdőbe még nem megyek be. Ott egy hatalmas tisztás van. Ez a kedvenc helyem. Sokszor járok ki oda játszani a lantomon. Olyankor csak egyedül vagyok, magam lehetek. Órákat töltök ott, s csak játszok a gondolataim pedig messze szállnak. A családomra, a vágyaimra, Dominikára gondolok. Amikor visszaérek a birtokra, teljesen nyugodt és friss vagyok. Most is játszottam már körülbelül fél órája (de ilyenkor az idő gyorsan elillan). A tisztáson csak a testem volt jelen, a lelkem nem. Észre se vettem, hogy lovas állt meg mellettem, és egy ember száll le a lóról. Csupán akkor hagytam abba a játékot, amikor egy pénzes erszény csörgését hallottam magam mellett. Lenéztem a földre. Elém dobták le, nekem szánták. - Kérlek, játssz nekem, ne hagyd abba! Olyan jó hallgatni! hallottam a fejem fölül hiszen én a földön ültem- Ekkor felnéztem, és nem mertem hinni a szememnek. Királyunk állt ott mellettem. Nem tudtam megszólalni, így hát játszani kezdtem. Eljátszottam pár darabot, majd a király aki idő közben leült mellém a fűbe- ismét megszólalt: - Gyere el az udvaromba! Legyél a lantosom! Jól megfizetlek, és lovagolhatsz kedvedre. Akár még lovag is lehetsz mellette. Hallottam ám híredet a városban. - Felséges királyom szívesen mennék én, és nagyon nagy megtiszteltetés ez számomra, de.. - Mit de? kérdezte csodálkozva királyom- - Királyuram, van egy lány és hát, szeretem őt, nem akarok tőle elválni. - Hát, hogy hívják azt a lányt? - Dominikának, felségem. Ott udvarhölgy, ahol én apród. 43

44 A király ekkor felállt, majd elköszönt. Azt mondta, vár engem a palotában hétfőn reggel. Vigyem minden holmimat. A többit majd ő elintézi. Ezek után én is hazaballagtam. Más érdekesség nem volt a napomban. Most a szobámban ülök.. Nem bírom tovább, kedves naplóm! Találkoznom kell Dominikával. Nem tudom, mi lesz így kettőnkkel. Bence július 29. Drága Naplóm! Miután abbahagytam a naplóírást, elmentem Dominika szobájának ablaka alá. Köveket dobáltam az ablakához, hogy észrevegyen. Öt percig hiába dobáltam, nem volt válasz. Még dobáltam pár percig, aztán feladtam. Szomorúan, magamba roskadva indultam el az istállók felé. Azt gondoltam, ha már Dominika nem lehet velem, legalább lovagolok egyet. Odaértem Szellőhöz, a lovamhoz, ám a ló nem volt ott, csak egy cédula, amin ez ált: Tudtam, hogy ha nem találsz, ide fogsz jönni, hogy lovagolj egyet. Amint hallottam, hogy kopogtál, elfutottam ide, és elvittem Szellőt. A Nagy Tölgyfánál várlak. Remélem, lesz kedved lovagolni velem! Vihart is magammal hoztam, így ne hozz külön lovat, fuss! Szeretlek, és várlak: Dominika. Amint elolvastam, rohanni kezdtem. Futottam, ahogy csak bírtam. Néha álltam meg egy fél pillanatra, de azonnal rohantam tovább. A Nagy Tölgyfa Dominikával a kedvenc helyünk, és az istállótól tíz percnyire van lóháton. Ez futva, ilyen tempóban negyed órát jelentett. Amikor odaértem, elsőre a sötétben nem láttam meg Dominikát és a lovakat. Aztán megpillantottam. Szebb volt, mint eddig bármikor. Haja ki volt engedve, csak két tincset fogott hátra. Kék szeme szinte világítottak a sötétben. Sötétkék hosszú ruhában volt, a kedvencében. A virág még mindig a hajába volt tűzve. Elmosolyodtam, majd közelebb hajoltam hozzá, és megcsókoltam. Aztán magamhoz szorítottam. Észre se vettük, hogy esik az eső. De nem is érdekelt minket. Felszálltunk a lovakra, és elindultunk. Sétáltunk, amerre vittek a lovak. Most is beszélgettünk, de ez teljesen más volt. Meghittebb. Egyre jobban esett az eső, és mi elkezdtünk a Nagy Tölgyfa irányába vágtázni. Ott leszálltunk a lovakról, kikötöttük őket egy ághoz, majd felmásztunk egy középmagasan lévő nagyon széles ágra. Ott ültünk fent az ágon. Az eső a sűrű 44

45 lombkoronán nem tudott áthatolni. Itt már nem zavart minket az eső. Nem volt hideg, hiszen nyár van, csak az eső esett, így nyugodtan tudtunk beszélgetni, nem kellett attól tartanunk, valamelyikünk megfázik. Dominika végigfeküdt az ágon, és az ölembe hajtotta a fejét, így beszélgettünk egész éjjel. Kiderült, Dominika is a királyi udvarba költözik, mint udvarhölgy. A király kérte meg rá a király leányának udvarhölgye lesz. Azt is mondta neki, hogy akármikor találkozhatunk, amikor csak időnk engedi. Már hajnalodott, amikor visszaértünk az istállóhoz. Gyorsan belopóztunk a szobánkba, és imádkoztunk, hogy senki ne vegye észre, éjszaka nem voltunk a szobánkban. Ma egész nap az ő tekintetét kerestem mindenhol. Ha megpillantottam, egymásra mosolyogtunk. Másra nem is nagyon emlékszem a mai napból, csak erre. Meg arra, hogy a virág még most is a hajában volt. Vasárnap indulunk a palotába... ketten! Bence Horváth Deziré, Huszti Flóra, Kovács Bettina, Reznicsek Éva - Gloriett Általános és Sportiskola diákjai 45

46 Milyen egy igazi lovag? Talán erős, bátor, Mint a lángoló oroszlán, Mi csak támad ellentábort. Lovagi erények Ruhája fényes, csillogó? Vakító páncélján véres csata nyomai, Fájdalomtól ordító vörös És acél színei. Edzett karja ügyes és pontos? Félelem nélkül vág ellenség elébe, Halál biztonsággal Vág nyak közepébe. Talán. De egy biztos, Belül ő is ember, Ő is érez titkon, És hiába minden eltűrt fájdalom, Ő is meghal egyszer. Novák Balázs Kapocs Magyar Angol Két Tannyelvű Általános Iskola március 14. Egy apród naplója (részlet) A napom ma is a szokásos módon kezdődött. Reggeli, fegyverforgatás, a megszokott. De mégis volt valami új: Szondy György (kinek apródja volnék) félelemmel telién viselkedett ma. Minden dolog, amit tett kapkodás volt. Sietség és ijedtség jellemezte a napját. De mikor megkérdeztük, hogy mi ennek oka, csak legyintett egyet, mintha nem 46

47 lenne semmi probléma. Persze mi ezt nem hittük el, mivelhogy ismertük az urat egy jó ideje. Miután ezen túlestem, kardomat éleztem, hogy a török veszély idején majd ledőlhessek pár janicsárt, esetleg fényes s, éles fegyveremre nyársalódva hordjam a szpáhikat. Vártam már a harcot, de a társam elvette minden kedvem. Csak ennyit mondott: Ne is reménykedj, az Úr (avagy Szondy) sosem engedne minket önszántából a törökök közelibe!". Sosem gondoltam volna, hogy félteni fognak a harctól, miközben azért voltunk ott a várban, hogy katonák, daliás magyar vitézek legyünk. De a cél ezek után megváltozott március 15. A mai napon szó szerint kirángattak az ágyunkból. Mély álmunkból hideg vízzel fellocsolva keltettek, de nem értettük miért. Csakhogy a szabály az volt, hogy ne kérdezz túl gyakran. Most semelyikeink sem mert kérdezni. Két vitéz locsolt le minket, aztán Szondy elé vezettek minket. Ő csak annyit mondott, hogy meg kell tanulnunk az utolsó leckéket is, mert a pasa a várat akarja megközelíteni. Erre a szóra társammal egymásra tekintettünk s, rémület uralkodott el arcunkon. A pasa serege hatalmas és veszedelmes volt. Ekkor már kezdett elmenni a kedvem a csatázástól és kezdtem rájönni, hogy miért is óvtak minket ennyire a töröktől. Szondy tudta mit tesz, de azért még kételkedtem magamban a döntéseiben. A gyors reggeli után siettünk gyakorolni a fegyverünk használatát. Bár nekem már megvolt minden tehetségem hozzá (ahogyan a többi vitéz mondotta) társamnak még ügyetlenül állt a kard ujjai közé szorulva. E nehéz nap után nyugovóra térve még hangos ágyúzajokat hallottunk, de végül elaludtunk március 16. Az ébresztés nem változott semmit. Hideg víz, ugyanaz a két vitéz, majd Szondy Úr elé vittek. O csak megint azt mondta, hogy figyeljünk oda. Csakhogy most hozzátett valamit, aminek hallatán szemünk felcsillant: e napon nekünk kellett figyelnünk a bástyákból és nekünk kellett 47

48 jeleznünk. Mienk volt a legfontosabb feladat. Már szinte izgultunk, miközben tudhattuk, hogy ez már nem játék. Ez már nem próba, hanem valós esemény. De szerencse köszönt be hozzánk: a török sehol se volt. Szondy Úr és hada bort bontott, de persze nem ittak túl sokat. Egy pohárra még minket is meghívtak, bár az íze nem volt jó. Éjszaka mindenki horkolt, de mi a társammal a parancs ellenére még fenn voltunk. Hosszasan beszéltük a veszély okait. Aztán ledőltünk március 17. A mai napon mi keltünk magunktól, korábban, mint a többiek. Kintről zajokat, hangos, dübörgő hangokat hallottunk. A társam felébresztette Szondy Urat, míg én megnéztem a zaj okozóját. Amikor megpillantottam az okozókat szemem elkerekedett. Hát Ali pasa állott ottan seregével! Azonnal üvöltení és kiáltozni kezdtem. Társammal előkészítettük a fegyvereket, megtöltöttük az ágyúkat. Szondy lassacskán felvette páncélzatát, de sietett. Velünk mindenki üvöltözött, bár ez nem volt meglepő a veszélyben. Ide-oda futkároztunk, mígnem az egyik pillanatban azt láttuk, hogy a vár tornya dőlni kezdett. Megrémültünk, majd visszatértünk a jelenbe és tettük, amit tennünk kellett. Rajtunk kívül még 150 vitéz védte a várat, persze nem sok eséllyel. A pasa serege hatalmas volt s, mikor mi eltaláltunk egy janicsárt, addig ők 2 magyar vitézt sebesítettek meg. A helyzet egyre reménytelenebbre fordult, aztán Szondy úr minket is harcba hívott, íjat adott a kezünkbe, majd azzal gyorsan próbáltuk eltalálni az ellenséget. Pár embert megsebesítettünk, de az nem volt elég. Szondy arra utasított minket, hogy lőjünk minden törököt. Mindegyiket. Igyekeztünk eleget tenni a parancsnak, de a vészhelyzetben nem volt túl könnyű cselekedni. Aztán megpillantottunk egy szpáhit, amelyik mindegyik janicsárt leelőzve haladt előre határozott léptekkel. Bizonyára üzenetet hoz." - gondolta a társam. Én nem igazán figyeltem szavaira, hanem a törököt támadtam. Végül megtudtuk mi volt AH pasa üzenete: felszólította Szondy Urat, hogy adja meg magát. Mi ott leskelődtünk pár másodpercet s, vártuk a választ, de azt már nem hallhattuk. Bár Szondy György várkapitányt sosem olyan 48

49 embernek ismertük, aki feladja harc nélkül. A válasza tehát nem volt, de a harcnak még korántsem volt vége. Nekünk még éjjel is figyelnünk kellett, hogy másnap majd félrevonuljunk és aludjunk a csatától távol. Szondy a szívén viselte sorsunkat március 18. A pasa estére mindenkinek adott időt a pihenésre. De a magyarok nem tudtak aludni. Nem volt elég erőnk még az alváshoz sem, de másnap ugyanúgy felkeltünk. Az ostrom azonnal folytatódott. Sajnos a sérültek és halottak száma egyaránt nőtt és nőtt. Szondy Űr erőteljesen próbált kitartani, de nem bírta sokáig. Miután már csak alig 50 vitéz volt talpon Szondy György olyat tett, amitől megrémültünk: Azt mondta, hogy szedjük elő holmijainkat és utána menjünk vissza hozzá. A vár romokban állt, lángban égett, de ő ránk gondolt. Mi tettük, amit kellett és mindenünket összepakoltuk. Nem volt sok ruhánk, nem tartott sokáig. Ezután felkerestük Szondy Urat, aki vitézeit arra késztette, hogy az élelmet gyújtsák fel, a lovainkat szúrják le és mindent pusztítsanak el. Mikor társam rákérdezett csak ennyit mondott: Bármi, csak ne legyen török kezében mindez!". Átölelt minket és kiküldött minket a pasához. Ezt nem értettük s, szívem már a nyakamban dobogott ekkor. Megakar öletni? Tettünk bármi rosszat? De választ nem kaptunk. Nyakamba egy üzenetet tett, amit nem olvashattam el, de nagyon furcsán viselkedett. Minél inkább a törökök közelében voltunk, annál rosszabb lett. Ereztük a szagukat s, mellette félelmet. Egyszer csak megérkeztünk s, két janicsár elénk állt, de a pasa valamilyen török szóval eloszlatta őket. Tekintete ijesztő volt, megijedtünk. Aztán letérdelt elém és az üzenetet a láncnál fogva leemelte nyakamból. Próbáltunk kemények és erősek maradni, de igazából remegtünk. A pasa mögött álló szpáhik mosolyogtak rajtunk, de mi legszívesebben lenyilaztuk volna őket. Eközben a pasa a levelet olvasgatta. Amint a végére ért vártuk a reakciót. A férfi csak ránézett a janicsárokra és végül mondott valamit törökül. Letérdelt elénk és nyugodt hangon, törvén a magyart mondta: Szondy Uratok arra utasított engem, hogy titeket neveljelek fel." Nem így mondta, sokkal rosszabbul, de e szavakra könnyek csordultak ki szemeinkből. Társammal egymásra néztünk, majd bólintottunk egyet. Két janicsár karon ragadott minket és félrehúztak. Nem akarták, hogy lássuk, ahogyan az Urat megölik. Kedvem szerint kiáltozni akartam volna, de a társam érdekében nem 49

50 tehettem. Egy ágyúlövés után Szondy Úr halott volt, legalábbis a pasa ezt mormogta. Sínünk és fiúlétünkre megöleltük egymást. Ettől fogva már nem voltunk apródok. Már török foglyok voltunk. Mi így hittük, de a pasának más tervei voltak velünk. A vár romjai előtt a pasa eltemette Szondy György és a maradék katona maradványait. Mi is ott lehettünk a helyszínen, de korántsem volt jó látvány. Szondy Úr apánk helyett apánk volt. Most pedig a cafatait kellett néznünk, amikor a földbe ásták...az érzés borzalmas. De a pasában legalább volt ennyi tisztelet. Ezután elvitt minket Budára. Ott nem zárdába, hanem egy vári szobába rakott be minket. E nap meghatározó volt számunkra, de nem jó értelemben. Eddig a keresztény hit vezényelt, de ezek után a muzulmán hitre akartak átnevelni minket. Az érzések kavarogtak bennem, de féltem, hogy a napok során elveszítek minden emléket a múltamból március 19. Szokatlan volt, hogy nem keltett minket senki. Magunktól keltünk, jó későn. Rossz érzéseink voltak, de a szobánkból kilépni nem féltünk. Legfeljebb megszökünk." - gondoltam magamban. A szoba előtt a pasa állt. Amikor megláttuk Őt hátraestünk. Két karja a háta mögött volt és még attól is féltünk, hogy mit tarthat a kezében. Egyszer csak előhúzta kezeit és l-l szépen kötött, túl díszített füzetet tartott. Felsóhajtottunk, de nem értettük a dolgokat, írjatok le mindent, amit a régi hazátokról tudtok!" - parancsolta a férfi szigorú szemeivel. Leültetett egy asztalhoz, ahol le kellett írnunk minden emlékünket. Tartottunk tőle, hogy mire kellhet ez neki, de a parancs itt is parancs volt. Mikor megírtuk felkerestük őt s, kezébe nyomva a két füzetet visszaloholtunk a szobánkba. De onnan kirángatott minket két ember. Bedobtak minket egy szekérbe és valamiféle iskola felé vittek minket. Ott janicsárnak képezték a gyerekeket s, szerencsére nem mi voltunk egyedül magyarok. Szinte csak azok voltak ott. Először a muzulmán hitre akarták áttéríteni, de én hevesen ellenálltam. Hiszen én Istent tisztelem, nem Allahot! De a tanár elkezdett velem ordibálni és erre hallgatnom kellett. A többi fiú azt mondta, ha nem engedelmeskedem, megvernek. Az iskola végén otthonunkban sírtunk és aludtunk... 50

51 Évek elteltével 1559 áprilisa Most, hogy 15 esztendősek elmúltunk berendezkedtünk a hódoltságba. Követtük a törvényeket, s janicsárként szerepelünk a csatákban. Rossz, hogy régi hazánk ellen harcolunk, de Szondy Úrnak tervei lehettek velünk, ha azt akarta, hogy tovább éljünk. Életem nehezen folytatódott, de társam jobban viseli az életet. Én szökést tervezek, de mégis hová szökhetnék? Régi ruháim elégették, kultúrám s, beszédem már nem ilyen. Még majd gondolkozom a szökésen, de egy dolog biztos: ha valaha lesz esélyem visszavágni a töröknek, nem szalasztóm el! április 26. Naplórészletek Április huszonhat... már csak három nap és 29-én végre tizennégy éves leszek. Óriási dolog ez egy apród életében. Pár nap múlva előléptetnek fegyverhordozó apróddá. Hét éve évig Lord Armol udvarába. Nemes családban születtem, apám lovagnak szánt, így rábízott régi ismerősére és egyben barátjára, Lord Armolra. Hát így kerültem ebbe az udvarba. Apám mindig azt mondta, ha ebben az udvarban növök fel, kitanulhatom az apródok mesterségét, és ha minden jól megy, huszonegy éves koromban akár lovaggá is üthetnek. A családom nagyon büszke rám, minden hónapban eljönnek Lord Armol birtokára, eltöltenek velem és az udvar többi tagjával néhány napot. Persze három nap múlva megint találkozom velük, hiszen egy apródnak a tizennegyedik születésnapja fontos mérföldkő a lovaggá válásában, hiszen fegyverhordozó apróddá válók. Apáméit megígérték, ha fegyverhordozó leszek, vesznek nekem egy igazi, gyönyörű mintákkal díszített pajzsot. Napok óta erről álmodom. Álmomban már lovaggá ütöttek, és Lord Armol oldalán 51

52 bejártam egész Angliát. De ebből az álomból mindig felébresztett a reggeli csengő. A csengő minden egyes nap hét órakor szólal meg. A szobám rögtön a konyha mellett található, így mindig egy kiadós reggelivel kezdem a napot Mollynak, a szakácsnőnek köszönhetően, igen, nekem mindig ilyenkor kell ennem, mivel mikor Lord Armol a főuraivá!, illetve a vendégeivel eszik, akkor nekem az italt kell felszolgálnom. Reggeli után kimegyek a birtokra, megetetem az állatokat, majd bemegyek a kastélyba, és előkészítem az étkészletet a reggelihez. Étkezés alatt én töltöm a serlegekbe az innivalót, ami már reggel is bor szokott lenni. A reggeli után engem vár a tanulás. Címerelmélettel foglakozom, néha maga Lord Armol tartja nekem az órákat. Mikor húsz-huszonegy éves korom körül lovaggá ütnek, birtokolnom kell a hét lovagi készséget: lovaglást, úszást, nyilazást, vívást, sakkozást, éneklést. Lovagolni már kitűnően tudok, hétéves koromban kerültem ebbe az udvarba, de már előtte a családi birtokunkon is lovagoltam apám melleit. Sajnos úszni még nem tudok, de Lord Anno! megnyugtatott idővel majd megtanítanak arra is a birtok saját tavában. A nyilazást és a vadászatot már gyakorlom. Tegnap kint voltunk a Lorddal és a barátaival az erdőben, ahol ők megpróbáltak tanítgatni -többkevesebb sikerrel, de megnyugtattak, idővel majd megtanulom. Sakkozni a címerelmélet után szoktam, énekelni meg tudok, mindig is szerettem. Ha a Lord barátai vendégségbe jönnek vacsorára, én szórakoztatom őket az uramról szóló dalokkal. Ebéd után kimentem a Lorddal gyakorolni a holnapi lovagi tornára. Ez lesz az utolsó olyan megmérettetés, ahol csali a címert kell vinnem, a következőn már vihetem uram pajzsát, később pedig a fegyverét is. Rögtön vacsora után korán lefekszem, hiszen a lovagi torna előtt ki kell mennem az istállóba: lecsutakolni a lovat és felnyergelni. Megyek is lefeküdni április 27. Mint ahogy előző nap írtam, már hajnalban ébren voltam. A gyors és ízletes reggelivel hamar végeztem, irány az istálló. Megetettem Lord Armol lovát, Harcost, majd lecsutakoltam, felnyergeltem, és 52

53 egy órával később már indulhattunk is. Én még csak az uram címerét vihetem, de kitartás, már csak két nap és én viszem a páncélt is. Lord Armol, mint mindig remekül helytállt, én pedig hangosan próbáltam biztatni a dallommal. A nap további része persze az ünnepléssel telt, illetve uram fogadást szervezett az összes lovag számára, aki ma részt vett a versenyen. A rendezvényt a bálteremben tartották, én pedig próbáltam a legszebb serlegekkel teríteni, hiszen ilyen csak egyszer van egy hónapban. Láttam a büszkeséget Lord Armol szemében. Mikor elénekeltem neki az új dalomat majd kicsattant az örömtől. Későn feküdtem le, jókedvűen, boldogan, tudván, hogy ma nagy boldogságot szereztem az uramnak, Lord Armolnak április 28. Izgatottan ébredtem, tudván, hogy holnap már egy magasabb pozícióba lépek. Ma hagytak tovább aludni, hiszen tegnap sokáig, tartott a bál, majd segítettem a szolgáknak elpakolni a serlegeket, asztalokat. Megreggeliztem a konyhában, kimentem az állatokhoz, majd elmentem felszolgálni a reggelit. Reggeli után újabb program várt rám, írás órára mentem. Ó, ha ismernék a naplómat, biztos nem kínoznának ilyen feladatokkal! Utána végre a fegyverekről tanulhattam, ami messze a legjobb dolog a lovagságban. Az elméleti rész után következett az utolsó, fakardos harci órám. Tanítóm egy tizennyolc éves apródtól, akinek már csak pár hetet kell várnia, és lovaggá ütik. Este gyomorgörccsel feküdtem le aludni, hiszen holnap eljön a nap, amire már több mint hét éve várok április 29. Már pirkadat előtt felébredtem. Az udvart betöltötte a malacok visítása. Szegények, az én ünneplésemre koncolják fel őket. Ránéztem a kis fakardomra, mától már igazival gyakorolhatom a bajvívást. Azt hittem, hogy valami nagy ünneplés lesz, de helyette Lord Annol bejött a szobámba, kezembe nyomott egy kardot, és azt mondta: Védd magad, bitang! 53

54 Aznap apámék is megérkeztek, felköszöntöttek, és megkaptam tőlük a várva várt pajzsot, ami szebb volt, mint ahogy álmaimban elképzeltem. És akkor még hátra volt életem legszebb ajándéka. Aznap a várba neves festők érkeztek, hogy lefessék uramat. Ekkor kért meg Lord Annol, hogy álljak mellé egy festmény erejéig, mint az ő fegyverhordozó apródja. Emlékszem, azt az örömöt, amit akkor éreztem, sohasem fogom elfelejteni. Vancsok Réka - Kapocs Általános és Magyar Angol Két Tannyelvű Isk. Egy apród naplója Élétem leghosszabb éjszakája előtt állok. Holnap beteljesedik mindaz, amiért eddig éltem. Holnap, ha Urunk is úgy akarja, felöveznek, s magam is lovag leszek, mint apám és bátyáim. Ezt az éjszakát itt kell töltenem a Miasszonyunkról elnevezett templomban. Imádkoznom kellene, de folyton elkalandoznak gondolataim, s végiggondoltam életemet. Az előbb idejött Páter Michael, aki annyi éven át volt nevelőm, lelkem gondozója. S mivel én írni nem tudok, őt kértem meg, hogy írja le mindazt, ami velem történt. Szeretném, ha egyszer leendő gyermekeim megismernék ifjúi életen történetét, s magam sem szeretném elfelejteni ezeket a tanulságos éveket. Túl vagyok a fürdőn, testem megtisztult már, meggyóntam már, így készülök arra, hogy holnap reggel Krisztus Urunk áldott Testéi magamhoz vehessem. így, testben és lélekben megtisztulva várom a holnapi napot, amikor Apámuram, s hőn szeretett Édesanyám vágya is beteljesülhet. Istenem, ha Szüleimre gondolok, még mindig fáj, amikor Édesanyám csókokkal borította arcom, láttam, ahogy könnyeivel küszködött, s mosolyogva bátorított, és intett, hogy mindig viselkedjem úgy, mintha ő látna. Apám kissé ingerülten próbált kiszabadítani kezei közül. Szigorúan intett, hogy ne hozzak szégyent családunkra. Akkor föl se fogtam, mi történik velem. Kicsit pityeregtem, de bátyám barackot nyomott a fejem búbjára, és azt mondta, érdekes, szép élet vár rám. Nővérem egy kicsi szentképpel lepett meg, amely Szent Györgyöt, a lovagok védőszentjét ábrázolta. Azzal búcsúzott, hogy imádkozni fog a szenthez, hogy ő védelmezzen. Fájt tőle elbúcsúznom, hiszen ő állt a legközelebb hozzám. 54

55 Aztán nem volt sok időm búslakodni. Másnap apám barátjának udvarába kerültem. Kedvesek voltak velem, mégis végigsírtam az első éjszakát. Az idősebb fiúk ki is csúfoltak, de volt ott egy szelíd, szőke fiú, akivel összebarátkoztunk. Máig ő a legjobb barátom. Másnap cl is kezdődött a képzés. Kezdetben az úrnő szolgálatában álltunk. 0 nagyon kedves volt hozzánk, hiszen nemrég szakadt el saját fiától, és gyakran mondta, reméli, hogy vele is jól bánnak. Megtanultuk, hogyan kell az udvarban forgolódni, teríteni, étkezni. Hangszereken játszani, s talán nem tűnök nagyképűnek, de a lanttal ügyesen bánok. Később Tamás úr mellett elsajátítottuk, amit egy lovagnak a vadászaton, a lovagi tornákon, a habomban kell tudnia. Nekem a lovaglás nem jelentett problémát, hiszen otthon apám mindig fölvett a nyergébe. Azt hiszem, előbb tudtam lovagolni, mint járni. Mióta az eszemet tudom, sokat voltam az istállóban. Nagyon szeretem a lovakat, minden mozdulatukat értem. Úszni nehezebben tanultam meg. Pedig otthon is le-lejártunk a folyóra, de én kicsit féltem a víztől, íjjal - nyíllal ma már jól bánok, pedig sok gyötrelem, csúfolódás, könny járt vele. Ma már egyformán használom a jobb és a bal kezemet a kardforgatásnál, ez sem ment könnyen. Amikor a buzogány használatát tanultuk, súlyosan megsebesültem. Több hétig nyomtam az ágyat. De aztán volt hasznom is belőle, mert amíg lábadoztam, hazaküldtek Édesanyámhoz. Ő úgy ápolt, mint kicsi koromban. Egy ideig jól is esett, de aztán már vonzott a katonaélet, s magam kértem, hogy visszamehessek Tamás úr udvarába. e másképp alakult az cici. Még Tamás úrnál egy vadászat alkalmával felfigyelt rám egy vendége, a király főpohárnoka. Azt kérte, hadd menjek vele. Szeretné, ha az ö sólymaival foglalkoznék. Akkor nem mentem, de a betegségem után apám újra találkozott vele, s úgy látta, jót fog ez tenni nekem, így is lett, de kevés időt tölthettem a sólymokkal, mert háborúba indultunk. S én, már mint a gróf fegyvernöke, kísértem őt. Vittem és tisztítottam a fegyvereit, segítettem az öltözködésnél. Egy alkalommal megsebesült a lova, s én átengedtem neki saját lovamat. Akkor azt hittem, itt a vég, de a gróf néhány perc múlva visszatért, kirántott engem az ellenség gyűrűjéből, tőlük szerzett nekem lovat. Megmentette az életemet. Ekkor értettem meg, mit jelent a hűség, amely bennünket összeköt. Mielőtt végiggondoltam életemet, elálmosodtam. De tudom, ezt az éjszakát át kell virrasztanom. Most már könnyebb lesz. Hiszen 55

56 mindent, amit eddig megéltem, ez a cél éltetett. Remélem, jó alattvalója leszek Felséges Urunknak, beváltom szüleim reményét. Ha az Úr engedi, szép családom lesz, gyermekeim, akik követnek majd, mint ahogy én követtem atyámat. Hiszen atyám házában már évek óta ott nevelkedik menyasszonyom. Holnap vele is találkozhatom majd. S a lovagi tornán talán már az ő kendőjét tűzhetem sisakomhoz... Vagy az életemet adom egy nemes célért. Most összeszedem magam, és imádkozom. Hogy az Úr adjon erőt, hogy fegyveremmel Öt és a gyengéket védelmezzem. Hogy méltó legyek majd a kardhoz és sarkantyúhoz, amelyet holnap kapok. Köszönöm, Páter, hogy meghallgattál, és lejegyezted... Csapó Dániel, Mazug Martin, Pálinkás Alexandra, Szabó Kinga Kondor Béla Általános Iskola Lovag szép szó. Nincs Hozzá hasonló. Apródból lett,. Keletkezett. Kemény munka. Nehéz torna, Nem a boltban vásárolta! Ha valaki rá gondol A csata jut eszébe, S kardot fog a kezébe. Győztes a csata. Győzött a haza! Lovag Vojtár Gréta - Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 56

57 Lovaghimnusz Oly bátrak, s hősiesek ők, Mint amennyire a kutya, lerágja a csontról a velőt. A szegényeket védelmezik, S az ellenséget megölik. Gyerekeket, asszonyokat is szeretnek, Mint amikor a szív egy dobbanással megrezzen. Oltalmazzák Istent, Jézus az ő uruk. Parancsot nem kell itt osztani, mert ők mondják: Ugrunk. Ha sárkány jő, ha gaztevő oson, Mindenkinek kiosztanak egy-két pofont. S ha bajba kerül a falu, s jő a végítélet Nem adják fel egyhamar amit mindig elérnek. Géró Bettina, Németh Cintia, Bagoly Dániel, Fehér Martin - Vajk-sziget Általános Iskola Ha meglátja ellenségét, Ki hazáját ostromolná, Előkapja fegyverzetét, S tüstént lecsap rá. A lovag A bosszú lángja mi szívében lobog. Kedve lenne ölni, hiszen az ellenség össze-vissza forog. A gyerekeket, öregeket megvédi élete árán is, Hiszen a szíve olyan mint a márvány is. Napfény csillan vértezetén, Ősi korok letűnő egén. Megmenti úrhölgyét ki a halálból jönne vissza, De azért a bort sem utasítja vissza. Tingyela Stefánia, Tingyela Dorottya, Koppányi Emese, Lajos Panka/ Vincze Heni - Vajk-sziget Általános Iskola 57

58 Ha a lovag harcol, Kegyelmet nem ismer, Ha hazáját védi, Soha nem adja fel. Látja az ellenség Bátor közeledtét, Páncélján csillanó Nap gyönyörű fényét. Riadót fúvat A szép trombitával, Seregével együtt Megindul nagy bátran, Hull már az ellenség Merre csak suhintja Gyönyörű szép kardját, S közben kiáltja: Nincsen annyi lény Ezen a világon, Kit e hős lovag Meg ne állítson. Akármerre mégy is, Rút, gaz ellenség, Én úgy is megöllek, Bárhol is rejtőznél. Felugrik lovára, Mintha csak vágtázna, Szélsebesen indul Dicső útjára. A lovagok dala Vágtat a királyhoz, Kinek már leánya Ott várja, s végül Karjaiba zárja. Tingyela Stefánia, Tingyela Dorottya, Koppányi Emese, Lajos Panka/ Vincze Heni - Vajk-sziget Általános Iskola 58

59 Címerek, pajzsok A pályamunkákat készítették: Mérei Richárd, Pethő Dániel, Makkai József, Mészáros Ákos Vajk-sziget Általános Iskola Kovács Borbála, Pindák Bernadett, Orgován Kristóf, Fülöp Hargita Kandó Téri Általános Iskola Jámbor Barbara, Tolnai Kitti, Fekete Luca, Gáspár Erik Vajk-sziget Általános Iskola Tingyela Stefáni, Tingyela Dorottya, Koppányi Emese, Lajos Panna, Vincze Henriett Vajk-sziget Általános Iskola Szászfai Diána, Pécs Julianna, Molnos Anna, Molnos Kata Bókay Árpád Általános Iskola Szabó Orsolya, Hervai Nikolett, Angyal Tamara, Vancsok Réka Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola Novák Balázs, Kemenesi Orsolya, Virág Inez, Kalmár Nikoletta Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola Horváth Deziré, Huszti Flóra, Kovács Bettina, Reznicsek Éva Gloriett Általános és Sportiskola Csapó Dániel, Mazug Martin, Pálinkás Alexandra, Szabó Kinga Kondor Béla Általános Iskola Laskai Bence, Kalas Alex, Füzes Gergely, Gergely Zsolt Csontváry K. T. Általános Iskola Kollár Dóra, Farkas Eszter, Zsíros Natália, Dénes Enikő Bókay Árpád Általános Iskola Csatlós Botond, Kelemen Marcell, Kósa Máté, Pesti Zalán Kandó Téri Általános Iskola Ungvári Gergő, Vargha Csongor, Hegyi Krisztián, Szabó Imre Kastélydombi Általános Iskola Farkas Enikő, Váradi Virág, Dorogi Vivien, Nehéz Viktória Bókay Árpád Általános Iskola Berényi Petra, Bolgár Kata, Molnár Éva, Orgován Patrik Kandó Téri Általános Iskola Igonda Viktória, Banga Zsófia, Jónás Karolina, Botlik Laura, Győrgydeák Mónika Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 Tudósítások lovagi tornákról Lovagi tornán Végre eljött a várva várt nap! Újra lovagi tornára kísérhettem az uramat, aki nem más, mint a Fehér Lovag. A várba büszkén belovagoltunk, elől fehér csataménjén csillogó páncélzatban az uram. Rögtön jelentkeztünk a heroldnál, aki be fogja mutatni, el fogja mondani a hős vitéz tetteit, címeit, és mi is meg fogjuk tudni a lelátón ülők hölgyek és urak nevét. A várban hatalmas nyüzsgés fogadott, látszott, hogy ez egy rangos torna lesz. Úgy hallottam, hogy már a király és kísérete is megérkezett. Holnap pedig az Uram megmutathatja harcok során szerzett rátermettségét félelmes hírének megfelelően, és mindenki láthatja a harcok során megszerzett fegyverforgatását, mellyel dicsőséget szerzett a királynak. Vajon itt van-e a Hölgy, akinek az Uram felajánlja győzelmét? Még nem tudom, de holnap a küzdőtéren kiderül számomra is, amikor a herold felsorolja a vendégeket. Csillogó napsütésre ébredtünk, elvégeztem a feladataimat, majd az Uram mögött vártam a viadal kezdetét. Milyen színes, fenséges a felvonuló lovagok látványa! Az Uram persze a legkülönb. Büszkén üli meg lovát, páncélján tükröződik a nap fénye. Nagyon jó, hogy minden harcos sisakján, vagy ruháján saját készítésű minta van, mert meg sem tudnánk különböztetni őket egymástól. Ma a király nem vesz részt a tornán, pedig szívesen megnézném, hogyan tud harcolni. Azt hallottam, hogy még nem akadt legyőzőre, és dicsőség a része annak a lovagnak, aki ellen kiáll. A herold hangosan mutatja be a résztvevő lovagokat. Én nézem a lelátón ülő királyt, az őt körülvevő hölgyeket, de csak azt látom, hogy egy-egy lovag bemutatása után egymás felé hajolva beszélnek egymással. Vajon melyik hölgy ítélkezhet a győztes és a vesztes felett? Lesz-e most is élethalál küzdelem? Ó, biztosan! Már látom az első párbaj résztvevőit, amint lándzsát szegeznek. Most! Egymás felé vágtat a két harcos, de egyikük mindjárt a porban fog feküdni. Már szaladnak is csatlósai a Kék Lovagnak, aki meg sem tud mozdulni a földön, a Piros Lovag pedig büszkén int a lelátó felé. Akkor nem fog így integetni, amikor Uram sújt le rá. S eljött a pillanat! Még levegőt is alig veszek, izgatottan nézem, ahogy az Uram megindítja a 66

67 vágtát! Kezében rezzenetlen a lándzsa. Összecsap a Piros Lovaggal, aki máris a földön találja magát. Látszik, súlyos a sérülése. Az Uram pedig várja, következő ellenfelét. Elfáradtam a torna végére, Uramon azonban nem látszik a több órás küzdelem után sem, hogy pihenésre vágyna. Teljes megelégedettséggel vette tudomásul szíve hölgyének felajánlott győzelmének díját. A király is fogadta, beszélhetett vele. Igazán szép nap volt a mai, a vesztesektől is megkaptuk a fegyvereiket, páncéljukat, sőt még váltságdíjat is szerzett az Uram. Ma mulatunk! A holnappal nem törődünk, mert vagy a harcmezőn vagy egy újabb halálos párbajban kell küzdeni. S én boldogan tanulok Uramtól, s egyszer majd én is hírnevet szerzek magamnak. Pesti Zalán - Kandó Téri Általános Iskola Szép, fényes nap aranylón ragyog, Megcsillan az ezüst páncélon. Hírül adom néktek, lovagok: Nagy párbajra készül Uratok. Ének a lovagi tornáról Ő lándzsát tör a Sötét Lovaggal! Legyőzve őt, nincs nála jobb a harcban. Nem fél ő, bátran mond hősi imát. Hűséges, hite, mint a vár, szilárd. Zúg a tömeg, ki lesz a legjobb vitéz. Ki lesz a győztes, kié lesz a babér? A Szürke lovag a fekete lován, A győzelem az övé lesz a tornán! Királya és népe ünnepelnek: vivát! A bajnok: a hős Szürke lovagjuk, vivát! A lovag büszkén és némán fejét hajtja, Köszönti királyát, hűségét ajánlja. Fülöp Hargita és Kovács Borbála - Kandó Téri Általános Iskola 67

68 Tudósítás Üdvözöljük kedves nézőinket a visegrádi várból, ahol ma tartják a lovagi tornát. A lovagok kardvívásban, lovaglásban, íjászatban mérik össze erejüket és ügyességüket, hogy bebizonyítsák célzó és bajvívó tudományukat. Először az íjászat következik. Közel harmincan próbálják lehető legpontosabban eltalálni a szalmakupacra festett céltáblát. Érezni a levegőben az izgalmat! Felharsan a trombitaszó, és a nyilak egyszerre repülnek el. Egy-kettő kissé túlment a célon. A bírák most értékelik a találatokat. Megvan a győztes! Megkérdezzük: - Mit érzett, mikor a húrt elhagyta a vessző? - Remegett a kezem, azt hittem, túl rövid lesz a távolság. De hála Istennek, nem így történt. Most következik a dárdahajítás. A versenyzők most egymás után állnak az alapvonalhoz. Szinte röpködnek a méterek. Huszonöt harminc harminckettő Végül az utolsó lovag következik. Nekifut, és teljes erejét beleadja a hajításba. Negyvenhét méter! Megszerezte a győzelmet! Megkérdezzük tőle: - Más versenyszámban is indul? - Igen, kardvívásban. Remélem, az is így sikerül. Máris itt az újabb próba, a lándzsatörés. A lovag célja, hogy kiüsse ellenfelét a nyeregből, vagy eltörje a lándzsáját. Most következik az, amit a legjobban vártak. A kardvívás. A feszültséget tapintani lehetne a levegőben. A közönség is néma csendben várja a fejleményeket. Mikor az első két lovag a küzdőtérre lép, a tömeg ujjongani kezd. Összesen tizenhatan mérik össze erejüket. Minden csatából a győztes harcol tovább a másik győztessel. A lelátó soraiban minden ember, legyen az ifjú vagy öreg, feszülten figyeli az eseményeket. És most kezdődik az utolsó párharc! A küzdő felek egyike a dárdahajítás győztese, ellenfele az, aki a az íjászatban jeleskedett. Pendül az acél, kemény a küzdelem. A dárdahajítás bajnokáé a győzelem! Kezdődhet az ünnepélyes ceremónia és a mulatság, ahogy a lovagi torna utolsó napján szokás. Jónás Klaudia Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 68

69 Közvetítés a lovagi tornáról Kedves nézőink! Részesei lehetnek egy lovagi tornának. Ezen a rendezvényen feldíszített, felszerelt lovak és harcias lovasok lesznek. Van két lovagunk: a kék Sir Smith és a piros Sir Taylor. Sir Smith lovának két oldalán díszes kék köpeny van, fején lófej formájú páncél, ami megvédi a hegyes, hosszú rúdtól. Sir Taylor-nál ugyanez, csak a köpeny piros, és a páncél díszesebb, cifrább. Kezdődjék hát a torna! Sir Smith egy kb. 3 méteres rudat fog, aminek az alapszíne kék, és fehér spirál van rajta. Sir Taylornak is, de neki piros az alapszíne. Sir Taylor lova prüszköl egyet, és megindul. Sir Smith is megindul Sir Taylorral szembe, hihetetlen gyorsasággal. A rúd kb. 1,5 méterrel van Sir Taylortól. Sir Taylor leesik a lóról, Sir Smith pedig örül a jelennek. A piros köpenyes lónak nem lett baja, de lovasának, Sir Taylornak igen. Ezzel be is fejeződött a viadal sir Smith győzelmével és Sir Taylor vereségével. Mondhatom, izgalmas lovagi torna volt a mai! Törő Márton - Vajk-sziget Általános Iskola Hajrá lovagok, Csatára fel! Az eskütétel: Harcolni kell. Az, aki győz, Dicsőségben úszik, Aki veszít, Csöndben elkúszik. Lovagok Vágtázó paripán Csörren a páncél. Diadalt ülni, Ez ám a cél.! Reich Fanni Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 69

70 Lovagi torna Igazságos Mátyás királyunk parancsára elregélem nektek, hogyan esett meg a visegrádi várban megrendezett lovagi torna. Az Úr évének augusztus havában összecsapott Vitéz Sebők István és az itáliai Lorenzo Leonardo lovag. A torna fellobogózott, pazarul díszített helyszínén megjelent királyunk, Mátyás, valamint hitvese, udvartartásuk és a nép. A királyi pár helyet foglalt a lelátón. A két bajnok és apródjaik bevonultak a párviadal helyszínére. Lorenzo lovag fekete tollas sisakba, csillogó ezüstvértbe öltözött. Apródjai felsegítették éjfekete lovára. Sebők uram ezen alkalommal fehér tollas sisakot és aranykereszttel díszített páncélt viselt. Fegyverhordozói pej lován vezették ki a küzdőtérre. A bajvívó vitézek pajzsát családi címerük ékesítette. A két bajnok feszülten figyelte egymást, tapintható volt az izgalom. A lovagi torna bírája megadta a jelet, a harsonák felzengtek, és kezdetét vette a viadal. Először dárdával rontottak egymásra. Az összecsapás erejétől a földre zuhantak. A hölgyek sikítoztak, a nép felszisszent. Lorenzo azonnal felpattant, kivonta fénylő kardját, és Sebők vitézre támadt. A még földön fekvő lovag hárította az itáliai csapását, majd kissé támolyogva fölállt. Lorenzo második szúrása már felkészülten érte a magyar vitézt. Sebők uram nagyszerű csellel földre kényszerítette ellenfelét. A kard lesújtott, és Sebők uram győzedelmeskedett, így elnyerte Lorenzo páncélzatát és fegyvereit. Nemes küzdelem volt, a győztest tapssal jutalmazta a közönség. Királyunk Pazar lakomára hívta mindkét lovagot, és jutalmat adott a győztesnek. A bajnokok tiszteletére adott lakomán dalnokok, táncosok és udvari bolondok szórakoztatták a megjelenteket. Kelt az Úr évének május havában. Csatlós Csaba Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 70

71 Képek a vetélkedőről 71

72 72

73 73

74 Képek a gálaműsorból 74

75 Tartalomjegyzék: A pályaműveket készítő diákok iskolái: 3 Akik a pályaművek elkészítését segítették Az olvasóhoz 4 Válogatás korábbi évek pályamunkáiból Honfoglaló őseinkre emlékező diákalkotások 6 Az ókori görög kultúra ihlette pályaművek 12 Makettek Századok szárnyán Múltidéző vetélkedő a lovagkorról Pályázatok 22 Toldi teszt 23 Makettek 26 Irodalmi alkotások 38 Címerek, pajzsok 56 Tudósítások 66 Képek a vetélkedőről 71 Képek a Gálaműsorból 74 75

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Bókay versenyeredmények 2013/2014. május 11.

Bókay versenyeredmények 2013/2014. május 11. Bókay versenyeredmények 2013/2014. május 11. országos verseny 12. hely Zsinkó Levente 8.b matematika Pangea országos verseny 3. hely Lugosfalvi Leó 6.a matematika Pangea országos verseny 3. hely Szászfai

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Jegyzőkönyv: Algyő november 22.

Jegyzőkönyv: Algyő november 22. Jegyzőkönyv: 0. november. név egyesület idő eredmény 0 m lány mell 0 0 0 Korcsoport: Tóth-Kása Sára 00 Balogh Lili 00 Karasz Luca 00 Ördögh Flóra 00 Seres Alexandra 00 Kistelek Vidács Viktória 00 Gazdag

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

5.Mikulás Futás - eredménylista

5.Mikulás Futás - eredménylista 10 km befutó eredménylista helyezés rajtszám név születési dátum település idő 1 3515 Csorba Sándor 1979 Budapest 36:54 2 3514 Hodovánszki Csaba 1986 Budapest 37:20 3 3517 Vajda Balázs 1978 Gödöllő 40:15

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

MOGSZ UTÁNPÓTLÁS MAGYAR BAJNOKSÁG 2008 JÁSZBERÉNY

MOGSZ UTÁNPÓTLÁS MAGYAR BAJNOKSÁG 2008 JÁSZBERÉNY UTÁNPÓTLÁS MAGYAR BAJNOKSÁG JÁSZBERÉNY MAGYAR KÖZTÁRSASÁG.-ÉVI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGA FÉRFI VÉGEREDMÉNY JUNIOR "A" Rajtszá m m m (egyéni) m Döntő m m (Pontozásos) HELYE Futam Pont. ZÉS Fehér Zoltán,, :,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Körzeti Tömegtorna verseny Mór, Azonos pontszám esetén, a szekrényugráson kapott magasabb pont döntött

Körzeti Tömegtorna verseny Mór, Azonos pontszám esetén, a szekrényugráson kapott magasabb pont döntött Körzeti Tömegtorna verseny Mór, 2015. 03. 03. Azonos pontszám esetén, a szekrényugráson kapott magasabb pont döntött 1. osztály lány egyéni 7 fő 1. Fürts Alíz 17,55 Dr. Zimmermann Ált. Isk. 2. Kovács Virág

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek JEGYZŐKÖNYV A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétikai bajnokságáról 2009. október 08. Budapest, XIII. Tüzér utca Honvéd pálya FIÚ l. korcsoport 1996. január

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS PONTS ZÁM NÉV 1. 72 Németh Zsolt I. angol KATEG ÓRIA NYELV ISKOLA VÁROS FELKÉSZÍTŐ TANÁR 2. 71 Eke Laura I. angol Kazinczy Ferenc Református

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tel./Fax: Mobil: VÁGTA-TÓ KUPA NYERGESÚJFALU Végeredmény

Tel./Fax: Mobil: VÁGTA-TÓ KUPA NYERGESÚJFALU Végeredmény Tel./Fax: 33-355-133 Mobil: 20-933-4109 20-454-6550 e-mail: mgurguli@zoltek.hu NYERGESÚJFALU SE. VÁGTA-TÓ KUPA 2009 NYERGESÚJFALU Végeredmény Rendezők:. Kajak-Kenu szakosztály Négy Égtáj Túraegyesület

Részletesebben

A félévi munka értékelése az felső tagozaton Dicséretet kaptak Jó tanulmányi munkáért Példamutató magatartásért Szorgalmáért Közösségi munkáért Kiváló sportteljesítményért 5.a Rátkai Péter Udvarhelyi Benedek

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007 Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007 2010 2009 2007 1. pálya Ludvig Laura Benedek Virág Bagaméri Panni Mezősi Panni Njus Kriszti Veiszer Kata Csenge 2. pálya Kovács Rafaéla Katona Viktória

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám GAUDIOHÍREK 2013. január,2. évfolyam 1.szám 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3.o. Vízkereszt.. 4.o. Legyen minden nap a magyar kultúra napja!...5.o. Mit szeretnél elérni 2013-ban?...6.o. Tanárinterjú 7-8.o.

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI GYERMEK VERSENY Székesfehérvár,Sóstói-stadion 2007.május 20.

FEJÉR MEGYEI GYERMEK VERSENY Székesfehérvár,Sóstói-stadion 2007.május 20. FEJÉR MEGYEI GYERMEK VERSENY Székesfehérvár,Sóstói-stadion 2007.május 20. FIÚK 60 M SÍKFUTÁS 12 ÉVESEK I. ELŐFUTAM 1. Szloboda Bence 95 DVSI 8.56 D 2. Bándli Olivér 95 TSC Dózsa 8.75 D 3. Katona Bence

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye NÉV ÉVF. ISKOLA Levelező Matematika Verseny 7. évfolyam eredménye 1.forduló (56 pont) 2.forduló (62 pont) 3.forduló (51 pont) 4.forduló (49 pont) össz.pont 1. Barti Fanni 7. Géza Fejedelem Általános Iskola,

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő. Egyesület. Budapest / HUN Magyar Öttusa Szövetség

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő. Egyesület. Budapest / HUN Magyar Öttusa Szövetség Hely. Név Budapest / HUN 2016.03.10-12. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő Egyesület Szül. év Lovag. Vívás Úszás Kombi Összes 1 ZS. TÓTH Anna UTE 1997 300 (4) 262 (2) 27Gy-8V 304 (2) 2:12,22

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ-15-0204) foglalkozásairól Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Darányi Éva foglalkozásvezető 2015 decemberében

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben