TANMENETJAVASLAT. 3. osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENETJAVASLAT. 3. osztály"

Átírás

1 TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006

2 HARMADIKOS TANMENETJAVASLATUNKBAN SZEREPLÕ ESZKÖZÖK ÉS JELÖLÉSEK 1 HARMADIKOS OLVASÓKÖNYV RO-031 OK MUNKALAPOK a harmadikos olvasókönyvhöz RO-032 ML ANYANYELV harmadikosoknak (1. félév) RO-033 Anyanyelv (1. félév) ANYANYELV harmadikosoknak (2. félév) RO-034 Anyanyelv (2. félév) FOGALMAZÁS munkalapok harmadikosoknak RO-035 FML ÍGY TUDOK OLVASNI 3. osztály (Felmérésfüzetek) RO-038 F3 NYELVTAN-HELYESÍRÁS 3. osztály (Felmérésfüzetek) RO-039 (ÚJ!) Kép- és szókártyagyûjtemény a helyesírás fejlesztéséhez 2-4. osztályosoknak FALITÁBLÁK a szófajok tanításához A verseket dõlt betûvel szedtük, eléjük + jel került. Például: + Hallgat az erdõ A megtanulásra javasolt verseket aláhúztuk. Például: + Valami készül A verses meséket NAGYBETÛVEL és dõlten szedtük. Például: ÉNEK A KÕSZÍVÛ KIRÁLYRÓL A prózai szövegeket kövéren szedtük. Például: Hogyan osztotta el a paraszt a libákat? KÉP SZÓ TÁBLA MEGJEGYZÉSEK TANMENETÜNK HASZNÁLATÁHOZ 2 Tanmenetjavaslatunkban 3 tevékenységkategória (blokk) szerepel, melybõl csak kettõt neveztünk meg: a) olvasás-szövegértés b) nyelvtan-helyesírás A harmadik (üresen hagyott) blokkot azért nem neveztük meg, mert az 2000/2001-es tanévre még csak az elsõ két blokkhoz készültek el tankönyveink, munkafüzeteink. A harmadik blokkba beírható a fogalmazás tanmeneti anyaga, vagy azok az egyéni megjegyzések, melyeket az elsõ két blokk anyagához tesz hozzá az adott osztály tanítója. Atanmenetet munkaeszköznek tartjuk, tehát mindenfajta kiegészítés hozzá tehetõ az üresen maradt helyek felhasználásával. A magyar nyelv és irodalom tantárgyra esõ egy heti óraszám (általában 9 óra) elosztását az alábbi arányok szerint javasoljuk: olvasás dominanciájú óra: 4 óra 4 óra nyelvtan-helyesírás dominanciájú óra: 3 óra 9 óra esetén 2 óra 8 óra esetén fogalmazás központú óra: 2 óra 2 óra Mivel a valóságban az olvasásközpontú órákon is gyakori az írásos tevékenység (lásd például a Munkalapok feladatait) és a helyesírásfejlesztés sem az írásközpontú sem a nyelvtan központú órákon nem hanyagolható el, ezért az egyes tevékenységfajták gyakorlásának arányai a valóságban úgyis módosulnak. (A beszédfejlesztés például Tanmenetünkben nem is szerepel, s ez többnyire úgyis az olvasásközpontú órák idejébõl vehetõ el.) Mivel gyakorlati tapasztalataink szerint a tanév kezdetén még tanulócsoportunk és a tantárgy, taneszközök alapos ismerete esetén is irreális egy teljes tanév idõtartamára pontosan meghatározni az egyes órák konkrét fejlesztési tennivalóit, ezért a tananyagbeosztást hetes egységekben adjuk meg. A heteket szaggatott vonallal választjuk el egymástól. (Egy oldalon 2 hét anyaga szerepel, két egymás melletti oldalon pedig egy hónap anyaga tekinthetõ át.) A fejlesztési feladatok napokra, órákra bontását csak az adott tanulócsoport tanítója döntheti el, hiszen csak õ tudja igazán, hogy az elõzõ órá(ko)n meddig jutott el tanítványaival.

3 A) Az olvasás-szövegértés blokkról 3 A HARMADIKOS olvasókönyvben két hétre átlagosan oldal, egy hétre 5-6 oldal jut. Az olvasásfejlesztés középpontjában a prózai szövegek állnak. Mivel egy hétre többnyire kettõ (ritkább esetben három) prózai szöveg jut, így gyakorló órára is van lehetõség... Új olvasókönyvünk feldolgozása három nagyobb szakaszra bontható. Az elsõ 8 témafûzért viszonylag rövidebb mesék, történetek és sok vers alkotja. (70 oldal az OK-ban) Ez kb. november végéig tarthat. A december elejétõl február végéig tartó középsõ szakaszt a bibliai történetek, görög regék és a magyar történelmi mondakör terjedelmesebb fejezete uralja. (48 oldal az OK-ban) Az év végéig tartó idõszakot (7 témafûzérre osztva a 66 oldal) újból különbözõ mesetípusokat és történeteket felvonultató, viszonylag hosszabb szövegekbõl (és kevesebb versbõl) álló rész foglalja keretbe... B) A nyelvtan-helyesírás blokkról Ez a blokk elsõsorban az ANYANYELV harmadikosoknak c. munkafüzetünkben lévõ tananyagot adja meg heti bontásban. Jelöltük azt is, hogy a FALITÁBLÁK a szófajok tanításához c. taneszközünk fokozottabb használatát mikor javasoljuk. Például: TÁBLA 1A; 4A. A helyesírás tanulás teljesebbé tétele a szûkszavú tantervi leírásnál természetesen többet jelent. Ahelyesírás fejlesztését harmadik osztályban is hatékonyan segítheti új Kép- és szókártyagyûjteményünk, mely 128 tárgyképet és 380 szókártyát tartalmaz számozott formában. Mivel ez az igen gazdag készlet sokféle változatban használható 3. osztályban is a helyesírás folyamatos fejlesztésére, ezért csak a készlet rövidített elnevezését (KÉP-SZÓ) írtuk oda az egyes hetek aljára, s a mellette lévõ vonalra az adott osztály tanítója (ha rendelkezik ezzel a kép- és szógyûjteménnyel) döntheti el, írhatja be, hogy a gyûjteménybõl az adott héten mely képkártyacsoportokat és szókártyacsoportokat használja. (Minden tárgyképnek és szónak számal ellátott azonosítója van a kártyák sarkában.) C) A fogalmazás blokkról A tanmeneti leírásban három kategóriát adtunk meg: fogalmazási téma, a bevezetésre kerülõ fogalmazási ismeret megnevezése, és a megírásra javasolt fogalmazás konkretizálása a munkalap (FML) segítségével.

4 Szeptember 1-2. hete 4 OLVASÓKÖNYV o. ISMÉTLÉS + Valami készül A magyar ábécé: Téma: õsz, iskola, tanulás Beszélj a nyárról! magánhangzók, FML 4-5 Köd és fény mássalhangzók. Ilyennek szeretném az iskolát ML 4 Betûrend. Ismeret: Mi a fogalmazás? KÉPKÁRTYÁK: I/1 SZÓKÁRTYÁK: Fogalmazás: 2. osztályos TÁBLA: 1, 4-8 Ehetõ, iható tudomány ML 5 Mondatfajták. Téma: FML Hold és felhõ, Galagonya ML I. Szótagolás, elválasztás. + Akácfa Szótõ, toldalék. Ismeret: Mi az elbeszélõ + Így meg úgy KÉPKÁRTYÁK: fogalmazás? I/2 A paraszt és a medve ML 6 SZÓKÁRTYÁK: 2. osztályos TÁBLA: 2,3,9-10 Fogalmazás: 7/13 Szeptember 3-4. hete 5 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) Hogyan osztotta el a paraszt a libákat? ML 7-8 Az ige cselekvést, történést Téma: sütés-fõzés Tilinkó és a bíró ML 9 jelent. Az ige felismerése. a mesében Ötven vagy száz? A fõnév élõlények, élettelen FML 8-9 dolgok neve. A fõnév felismerése. Ismeret: Jelek a fogalmazás javításához IV/7-8 TÁBLA: 1A, 4A Fogalmazás: 9/6 + TRÉFÁS MESE A melléknév tulajdonságot Téma: sütés-fõzés Mi van a kemencében? jelent. a valóságban A kõleves ML 10 A melléknév felismerése. FML 10 SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK OK 17. o. A számnév mennyiséget + Mondd, szereted az állatokat? jelent. Határozott, Ismeret: A jó cím II/4 A mezei nyúl és a sündisznó határozatlan számnév. + NYÚLISKOLA A számnév felismerése. Fogalmazás: 10/10 GYAKORLÁS ELSÕ TUDÁSPRÓBA TÁBLA: 6A, 8A

5 Október 1-2. hete 6 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) Kecskére bízta a káposztát ML 11 Az ige fogalmának bõvítése. Téma: FML 11 + Volt egyszer Az ige létezést is jelent. A legnagyobb hazugság ML 12 Az ít, ul, ül végû igék Fogalmazás: képsorról + Hazudós mese helyesírása. SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK OK 25. o. TÁBLA: 1A, 1B A farkastanya Igeidõk. Téma: Háziállatokról, + Hallgat az erdõ ML II. A múlt idejû igék helyesírása. vadállatokról + A tündér GYAKORLÁS FML 13 A mostohalány meg az édeslány ML MÁSODIK TUDÁSPRÓBA + Sóhajtás Fogalmazás: 13/4 TÁBLA: 2A, 2B Október 3-4. hete 7 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) Mirkó királyfi ML 15 A fõnév fogalmának bõvítése. Téma: FML 14 Võlegény a dobozban ML 16 Toldalékos fõnevek Ártatlan szerelem helyesírása. Ismeret: Az elbeszélõ fogalmazás fõ részei II/5-6 TÁBLA: 4A Fogalmazás: + Túl, túl... Mikor az ember volt a gazdasszony ML Köznév, tulajdonnév. Téma: FML 15 SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK OK 25. o. Tulajdonnevek fajtái. Dolgozz, macska! ML GYAKORLÁS Fogalmazás: 15/14 Az öreg halász... ML HARMADIK TUDÁSPRÓBA +Halak TÁBLA: 5A Megjegyzés: a 3-3 (viszonylag terjedelmesebb) prózai szöveg feldolgozását követõen gyakorlóórát is érdemes közbeiktatni, s emiatt valószínûleg két hétnél tovább tarthat ezzel a hat mesével való foglalkozás...

6 November 1-2. hete 8 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) Máshogy mindenki más A melléknév fogalmának Téma: Micimackó Nagyapa meg a csillagok ML 23 bõvítése. FML Nagyapa Az u-ú, ü-û végû fõnevek, Bemutatom a nagyszüleimet ML 24 melléknevek helyesírása. Fogalmazás: 17/7 TÁBLA: 6A, 6B + Füstbe ment terv ML III. A számnév fogalmának Téma: FML 18 + Mama ML IV. bõvítése: tõszámnév, + Anyuban azt nem bírom sorszámnév. Fogalmazás: 18/13 Századik könyv ML A keltezés helyesírásának + Rajz õszi tûzfalon gyakorlása. + Érdeklõdõ TÁBLA: 8A, 8B November 3-4. hete 9 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) A tanító néni azt mondja A számnevek, melléknevek Téma: FML 19 Brif-braf-bruf ML 27 gyakorlása. + Öreganyó NEGYEDIK TUDÁSPRÓBA Fogalmazás: 19/17 Tükrös Kata + Margaréta ML V Ismeret: Ellenõrizd a TÁBLA: 6B, 8B fogalmazásod! IV/9 A kisfiú hiányzik Igekötõk. Téma: Születésnap + Fekete pont, piros pont Igekötõs igék elválasztása. FML A rádió + Novemberi szél Fogalmazás: 21/6 Méhek trombitása ML 28 TÁBLA: 3A, 3B

7 December 1-2. hete 10 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) Beszélj a télrõl! Igekötõ az ige elõtt. Téma: FML 22 + Jön a fagy Igekötõ az ige után + Nagy a hó Az igekötõ és az ige közé Fogalmazás: 22/9 + Hó más szó is beékelõdik. A fenyõfa GYAKORLÁS TÁBLA: 3A, 3B + Száncsengõ ML VII. GYAKORLÁS Téma: FML 23 A karácsonyi hal ML ÖTÖDIK TUDÁSPRÓBA + Karácsony Fõnevek egyes és Ismeret: Meghívó I/3 többes száma. t ragos fõn. helyesírása Fogalmazás: 23/13 TÁBLA: 2B December 3. hete 11 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) A király, aki jászolban született ML 38 A névelõ. Téma: Napirend + Betlehemi királyok A névutó. FML Meséld el Jézus születését! Köznevek, tulajdonnevek helyesírása. Fogalmazás: 25/6 HATODIK TUDÁSPRÓBA TÁBLA: 5B Megjegyzés: aktualitása miatt érdemes elõrehozni a bibliai rész végérõl a fenti szövegeket! T É L I S Z Ü N E T

8 MEGJEGYZÉSEK A TANÉV MÁSODIK SZAKASZÁHOZ 12 Az ún. félévi felmérések megoldását ne egyetlen órán vagy napon akarjuk elvégeztetni! Egy alkalommal csak annyit végeztessünk el, hogy a fáradtság ne befolyásolja jelentõsen a teljesítményt! Ezért akkor járunk el helyesen, ha a FELMÉRÉSFÜZETEK 1-3. (és 4-8.) oldalán lévõ felmérésre két-két napot szánunk. (Egyszerre csak egy óra egy részét.) Ugyanez a tanácsunk az év végi felmérések lebonyolításával kapcsolatban is. Ezért húztuk el a tanmenetben a felmérések megoldását két hétre. A december elejétõl február végéig tartó idõszakban három sajátos témakör (bibliai történetek, görög mítoszok, magyar mondák) kerül sorra, melyekben a témák jellegébõl adódóan csak nagyon kevés verses anyagot szerepeltetünk. Bár itt számszerûen sok szöveg (28 prózai szemelvény) található, de az egyes szövegek terjedelme néhány kivételtõl eltekintve nem túlságosan hosszú, ezért a közel három hónapos idõkeret elégségesnek látszik e három témakör feldolgozásához. Bár tanmenetünkben az olvasókönyv valamennyi szövegét szerepeltetjük, ám elfogadható és célszerû lehet az is, ha tanító valamely szöveg kihagyása mellett dönt. Ugyanakkor az is elõfordulhat, hogy a tanító az olvasókönyvi szövegek egyikéhez-másikához esetleg további kiegészítést tesz, melyet felolvas vagy differenciált tanulásszervezés keretében a gyorsabban haladóknak ad. 13 A márciustól év végéig tartó olvasókönyvi részben két hosszabb, nyelvileg is igen gazdag verses mese szerepel (Nagy Lászlótól és Pilinszky Jánostól), melynek feldolgozása talán akkor a legszerencsésebb, ha hosszabb idõn át változatos formában olvasva-mondogatva elõ-elõvesszük... Ezekhez tudatosan nem szerkesztettünk a Munkalapon írásos feladatokat, mert megközelítésük inkább a drámapedagógia eszköztárából is átemelhetõ szóbeli-mozgásos tevékenységeket jelenthet. Az utolsó 5 hétben a felmérések mellett már csak 5 egészen hosszú prózai szöveg szerepel tanmenetünkben, ezért ha az elõzõ témafûzérekre szánt idõ a tanmenetjavaslathoz képest elhúzódik, marad még tartalékidõ május-június hónapban... Megjegyzések a fogalmazás tanmeneti sorrendjéhez A Fogalmazás munkalapokban (FML) a középre szerkesztett fogalmazási tudnivalók (I-IV) miatt a témák sorrendje más, mint a tanmenetjavaslatunkban, ahol viszont az OLVASÓKÖNYV témáinak sorrendjéhez igazodtunk... FML sorrendje A tanmenet sorrendje Tél old. Tél old. Magyar mondák, sport old. Noé bárkája old. Noé bárkája old. A trójai faló old. A trójai faló old. Magyar mondák, sport old

9 Január 1-2. hete 14 OLVASÓKÖNYV o o. ANYANYELV (1. félév) Miért teremtett bennünket az Isten? Az i képzõs melléknevek. Téma: Tél A világ teremtése ML A fõnévbõl képzett s végû FML Az ember teremtése ML melléknevek. A vízözön ML Fogalmazás: 27/6 TÁBLA: 6B, 7B Mózes születése ML 37 Számnevek és a keltezés Téma: FML 28 Dávid és Góliát ML 38 ismétlõ gyakorlása. Thészeusz felkeresi apját ML 39 Fogalmazás: 28/8 Ariadné fonala ML 40 TÁBLA: 8B Január 3-4. hete 15 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) Daidalosz és Ikarosz ML 41 GYAKORLÁS Téma: Noé bárkája Orpheusz és Eurüdiké ML 42 HETEDIK TUDÁSPRÓBA FML Philemon és Baukisz FÉLÉVI FELMÉRÉSEK Fogalmazás: 33/4 (Így tudok olvasni: 1-3. o.) Istennõk versengése Félévi felmérés: RO-039 Téma: FML 34/35 Trója eleste Nyelvtan (1 oldal) FÉLÉVI FELMÉRÉSEK Helyesírás (1 oldal) Ismeret: Kerüld a feles- (Így tudok olvasni: 4-8. o.) leges szóismétlést! IV/10 ANYANYELV (2. félév) 5-6. GYAKORLÁS: az ige jelentése Fogalmazás: 35/12 igekötõk Megjegyzés: a bibliai szövegrészletek és a görög mítoszok egy hónapra összesen 13 új szöveget jelentenek (ez több az átlagosnál), ám a szövegek többségének terjedelme nem túlságosan hosszú, ezért a javasolt idõkeret elég lehet a feldolgozáshoz...

10 Február 1-2. hete 16 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév): Himnusz Igeragozás Téma: A trójai faló Mese a csodaszarvasról ML 43 igei személyragok FML 36 + REGE A CSODASZARVASRÓL Személyes névmások Szittyaország Ismeret: párbeszéd írása Isten kardja ML 44 Attila halála és temetése Fogalmazás: képsorról + Éjjel a Tiszán A Hadak Útja ML 46 GYAKORLÁS Emese álma A fõnevekrõl tanultak Mese a fehér lóról Fõnevek toldalékolása és az aranyos nyeregrõl ML 47 Hol, hova, honnan? Mi mivel, mik mikkel? Február 3-4. hete 17 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév) Lehel kürtje GYAKORLÁS Téma: Magyar mondák Botond ML 48 A melléknevekrõl tanultak FML 29 A magyar korona Ragos mellléknevek Szent László csodái ML 49 helyesírása Ismeret: hír, tudósítás I/3 + Szent László verses zsolozsmája Fogalmazás: 29/4-5 TÁBLA: 6B Hunyadi János GYAKORLÁS Téma: Sportágak + Szibinyáni Jank (részlet) A számnevek helyesírása. FML 30 + MÁTYÁS ANYJA ML XI-XII. A melléknevek, számnevek + Szózat fokozása. Fogalmazás: 30/9 TÁBLA: 7A

11 Március 1-2. hete 18 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév) Mátyás király udvari bolondja Névmások Téma: Szórakozás, sport, Egyszer volt Budán kutyavásár ML Kérdõ névmások, szabadidõ Idõjóslás mutató névmások. FML 31 Ismeret: Hirdetés Fogalmazás: 31/14 A kolozsvári bíró ML GYAKORLÁS Téma: Mátyás királynál + Kedves Jocó! Közelre és távolra mutató FML Csoszogi, az öreg suszter névmások. NYOLCADIK TUDÁSPRÓBA Fogalmazás: 39/4 Megjegyzés: a hosszabb szövegek miatt gyakorlóórákra feltétlenül szükség lehet... Március 3-4. hete 19 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév) A kis bicebóca Szóösszetételek Téma: FML 40 SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK OK 135. o tüzifa, facsemete A nehéz kétgarasos Fogalmazás: 40/7 + A kenyér-lesõk ML VIII. Ludas Matyi ML 57 + Széli tánkók Szóképzés Téma. FML 41 A 75-ös trolibusz Igébõl, melléknévbõl fõnév. + Hajnal a réten ML IX. Fõnévbõl ige, melléknév. Fogalmazás: 41/11 Virágszemû ML 58 + A nefelejcs dala

12 Április 1-2. hete 20 T A V A S Z I S Z Ü N E T OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév) Téma: Tavasz FML A hétfejû tündér ML ISMÉTLÕ GYAKORLÁS: + Különös Névmások toldalékolása, Fogalmazás: 43/6 SZAVAK, SZÓLÁSOK A BUTASÁGRÓL személyes névmások A buták versenye ML ragozása. Április 3-4. hete 21 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév) A kis bunda ML ISMÉTLÕ GYAKORLÁS: Téma: FML 44 Jól van, apjuk! ML szófajok felismerése. Igeragozás, melléknévfokozás. Fogalmazás: Írj te is zagyvamesét! TÁBLA: 7A + A CSODAMALAC ISMÉTLÕ GYAKORLÁS: Téma: FML 45 (Azt javasoljuk, hogy a verses mesét legalább szófajok csoportosítása. egy héten át állandóan vegyük elõ...) Fõnevek, melléknevek Fogalmazás: 45/12 toldalékolása. A tizenkét varjú ML 67 A csodálatos mellény ML 68 + Az ószeres dala TÁBLA: 4B, 5B

13 Május 1-2. hete 22 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév) Világszép Nádszál kisasszony ISMÉTLÕ GYAKORLÁS: Téma: Fordított világ + ÉNEK A KÕSZÍVÛ KIRÁLYRÓL szófajok felismerése. FML 46/47 (Az elõzõ verses meséhez hasonlóan hosszabb Névszók helyesírása. idõn át napirenden tartható...) Ismeret: Beszélgetés a riport mûfajáról (Újságcikkek) TÁBLA: 6B, 7B Fogalmazás: 47/4 A rózsát nevetõ királykisasszony ML ISMÉTLÕ GYAKORLÁS: Téma: FML Hajnalka ML X. szófajok csoportosítása, szószerkezetek gyûjtése Fogalmazás: 49/12 számnevek helyesírása. TÁBLA: 8B Május 3-4. hete 23 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév) Téma: Mese, varázslat ISMÉTLÕ GYAKORLÁS: FML Rigóhívogató szószerkezetek gyûjtése. A nagyravágyó feketerigó Igék helyesírása. Fogalmazás: 51/5 ÉV VÉGI FELMÉRÉS (Így tudok olvasni: o.) Keresztrejtvény, képrejtvény. TÁBLA: 1B Mûvész az erdõn ML 71 ÉV VÉGI FELMÉRÉS Téma: FML ÉV VÉGI FELMÉRÉS (Így tudok olvasni: o.) Felmérésfüzetek: RO-039 Fogalmazás: 53/13 nyelvtan 2 oldal

14 Június 1-2. hete 24 OLVASÓKÖNYV o. ÉV VÉGI FELMÉRÉS Téma: Nyár Felmérésfüzetek (RO-039) FML 54/55 A len ML 72 Helyesírás 2 oldal A HANGOS OLVASÁS MAGNÓS FELMÉRÉSE Fogalmazás: 55/6 (Szöveg: Így tudok olvasni o.)

DRÁMAPEDAGÓGIAI ÖTLETTÁR a ROMI-SULI olvasókönyveihez. 3. évfolyam. munkapéldány. Készítette: Romankovics Edit, drámapedagógus

DRÁMAPEDAGÓGIAI ÖTLETTÁR a ROMI-SULI olvasókönyveihez. 3. évfolyam. munkapéldány. Készítette: Romankovics Edit, drámapedagógus DRÁMAPEDAGÓGIAI ÖTLETTÁR a ROMI-SULI olvasókönyveihez 3. évfolyam munkapéldány Készítette: Romankovics Edit, drámapedagógus Bevezetõ A következõkben olvasható drámapedagógiai ötlettár abban kíván segítséget

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna Bocsák Veronika. Tanítói kézikönyv. Magyar nyelv és irodalom 3. osztály. Dinasztia Tankönyvkiadó

Adamikné dr. Jászó Anna Bocsák Veronika. Tanítói kézikönyv. Magyar nyelv és irodalom 3. osztály. Dinasztia Tankönyvkiadó Adamikné dr. Jászó Anna Bocsák Veronika Tanítói kézikönyv Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Dinasztia Tankönyvkiadó 1 AZ INTEGRÁLT MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI PROGRAM 3. OSZTÁLYOS TANKÖNYVEIHEZ Mesék földjén,

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint második nyelv Tanterv

MAGYAR NYELV mint második nyelv Tanterv Kétnyelvű általános iskola MAGYAR NYELV mint második nyelv Tanterv A tantárgy óraszáma: 1. osztály: 105 óra 2. osztály: 140 óra 3. osztály: 140 óra 4. osztály: 175 óra 5. osztály: 175 óra 6. osztály: 175

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Fülöp Mária érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Celldömölk nyelvtan2_kk_2014.indd 1 FÜLÖP MÁRIA a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl VASVÁRI ZOLTÁN Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl Segédlet a Dinasztia Kiadó felsõ tagozatos irodalmi tankönyvcsaládjához 5 8. osztály 2004 1 Írta: Vasvári Zoltán Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Tanterv

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Tanterv Kétnyelvű általános iskola MAGYAR NYELV mint anyanyelv Tanterv A tantárgy óraszáma: 1. osztály: 210 óra 2. osztály: 210 óra 3. osztály: 210 óra 4. osztály: 175 óra 5. osztály: 175 óra 6. osztály: 175 óra

Részletesebben

2013. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

2013. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2013. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 1 4. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2 CÉLOK ÉS FELADATOK A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás elsõ szakasza az iskolába

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B Magyar nyelv 3. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Fábián Márta A kiadvány KHF/4415-12/2008. engedélyszámon 2008.10.21. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai HELYI TANTERV 1 Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai Tantárgy 1.évf 2.évf 3.évf 4.évf Magyar nyelv és irodalom 296 296 296 296 Matematika 185 185 185 148 Informatika 18,5 18,5 18,5 37 Idegen

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához Zavod Republike Slovenije za šolstvo A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához Madžarščina kot materinščina Prilagojeni

Részletesebben

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.)

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) Alsó tagozatos tantervek Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika Testnevelés Helyi tanterv NAT

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű. A családi és az óvodai anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből álló

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Tanterv Óraszám: 7. osztály: 70 óra 8. osztály: 70 óra 9. osztály: 64 óra ÖSSZESEN: 204 óra Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1 Írta: Pap Judit Szerkesztette: Borbély Borbála Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Pap Judit, 2005 A Kiadó a

Részletesebben

HÓNAPOK, JELES NAPOK

HÓNAPOK, JELES NAPOK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatásfejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségeire a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD

HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD írták: Adorján Katalin, Csorba József, Damó Eszter AIÓ Tankönyvkiadó, 2012 Az alábbiakban tanítási órákra osztva

Részletesebben

ELEK APÓ UNOKÁI EGYESÜLET BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI LÍCEUM, SZÉKELYUDVARHELY HARGITA MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE. Elek Apó meséi

ELEK APÓ UNOKÁI EGYESÜLET BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI LÍCEUM, SZÉKELYUDVARHELY HARGITA MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE. Elek Apó meséi ELEK APÓ UNOKÁI EGYESÜLET BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI LÍCEUM, SZÉKELYUDVARHELY HARGITA MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE Elek Apó meséi kooperatív, interaktív tanulási, tanítási technikák a Regionális Szimpóziumra beküldött

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 1. évfolyam... 2 A kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés... 2 Az olvasás-írás tanulásának előkészítése... 3 Kis- és nagybetűk írásának elsajátítása... 5 Irodalomolvasás, szövegértés... 6

Részletesebben