TANMENETJAVASLAT. 3. osztály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENETJAVASLAT. 3. osztály"

Átírás

1 TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006

2 HARMADIKOS TANMENETJAVASLATUNKBAN SZEREPLÕ ESZKÖZÖK ÉS JELÖLÉSEK 1 HARMADIKOS OLVASÓKÖNYV RO-031 OK MUNKALAPOK a harmadikos olvasókönyvhöz RO-032 ML ANYANYELV harmadikosoknak (1. félév) RO-033 Anyanyelv (1. félév) ANYANYELV harmadikosoknak (2. félév) RO-034 Anyanyelv (2. félév) FOGALMAZÁS munkalapok harmadikosoknak RO-035 FML ÍGY TUDOK OLVASNI 3. osztály (Felmérésfüzetek) RO-038 F3 NYELVTAN-HELYESÍRÁS 3. osztály (Felmérésfüzetek) RO-039 (ÚJ!) Kép- és szókártyagyûjtemény a helyesírás fejlesztéséhez 2-4. osztályosoknak FALITÁBLÁK a szófajok tanításához A verseket dõlt betûvel szedtük, eléjük + jel került. Például: + Hallgat az erdõ A megtanulásra javasolt verseket aláhúztuk. Például: + Valami készül A verses meséket NAGYBETÛVEL és dõlten szedtük. Például: ÉNEK A KÕSZÍVÛ KIRÁLYRÓL A prózai szövegeket kövéren szedtük. Például: Hogyan osztotta el a paraszt a libákat? KÉP SZÓ TÁBLA MEGJEGYZÉSEK TANMENETÜNK HASZNÁLATÁHOZ 2 Tanmenetjavaslatunkban 3 tevékenységkategória (blokk) szerepel, melybõl csak kettõt neveztünk meg: a) olvasás-szövegértés b) nyelvtan-helyesírás A harmadik (üresen hagyott) blokkot azért nem neveztük meg, mert az 2000/2001-es tanévre még csak az elsõ két blokkhoz készültek el tankönyveink, munkafüzeteink. A harmadik blokkba beírható a fogalmazás tanmeneti anyaga, vagy azok az egyéni megjegyzések, melyeket az elsõ két blokk anyagához tesz hozzá az adott osztály tanítója. Atanmenetet munkaeszköznek tartjuk, tehát mindenfajta kiegészítés hozzá tehetõ az üresen maradt helyek felhasználásával. A magyar nyelv és irodalom tantárgyra esõ egy heti óraszám (általában 9 óra) elosztását az alábbi arányok szerint javasoljuk: olvasás dominanciájú óra: 4 óra 4 óra nyelvtan-helyesírás dominanciájú óra: 3 óra 9 óra esetén 2 óra 8 óra esetén fogalmazás központú óra: 2 óra 2 óra Mivel a valóságban az olvasásközpontú órákon is gyakori az írásos tevékenység (lásd például a Munkalapok feladatait) és a helyesírásfejlesztés sem az írásközpontú sem a nyelvtan központú órákon nem hanyagolható el, ezért az egyes tevékenységfajták gyakorlásának arányai a valóságban úgyis módosulnak. (A beszédfejlesztés például Tanmenetünkben nem is szerepel, s ez többnyire úgyis az olvasásközpontú órák idejébõl vehetõ el.) Mivel gyakorlati tapasztalataink szerint a tanév kezdetén még tanulócsoportunk és a tantárgy, taneszközök alapos ismerete esetén is irreális egy teljes tanév idõtartamára pontosan meghatározni az egyes órák konkrét fejlesztési tennivalóit, ezért a tananyagbeosztást hetes egységekben adjuk meg. A heteket szaggatott vonallal választjuk el egymástól. (Egy oldalon 2 hét anyaga szerepel, két egymás melletti oldalon pedig egy hónap anyaga tekinthetõ át.) A fejlesztési feladatok napokra, órákra bontását csak az adott tanulócsoport tanítója döntheti el, hiszen csak õ tudja igazán, hogy az elõzõ órá(ko)n meddig jutott el tanítványaival.

3 A) Az olvasás-szövegértés blokkról 3 A HARMADIKOS olvasókönyvben két hétre átlagosan oldal, egy hétre 5-6 oldal jut. Az olvasásfejlesztés középpontjában a prózai szövegek állnak. Mivel egy hétre többnyire kettõ (ritkább esetben három) prózai szöveg jut, így gyakorló órára is van lehetõség... Új olvasókönyvünk feldolgozása három nagyobb szakaszra bontható. Az elsõ 8 témafûzért viszonylag rövidebb mesék, történetek és sok vers alkotja. (70 oldal az OK-ban) Ez kb. november végéig tarthat. A december elejétõl február végéig tartó középsõ szakaszt a bibliai történetek, görög regék és a magyar történelmi mondakör terjedelmesebb fejezete uralja. (48 oldal az OK-ban) Az év végéig tartó idõszakot (7 témafûzérre osztva a 66 oldal) újból különbözõ mesetípusokat és történeteket felvonultató, viszonylag hosszabb szövegekbõl (és kevesebb versbõl) álló rész foglalja keretbe... B) A nyelvtan-helyesírás blokkról Ez a blokk elsõsorban az ANYANYELV harmadikosoknak c. munkafüzetünkben lévõ tananyagot adja meg heti bontásban. Jelöltük azt is, hogy a FALITÁBLÁK a szófajok tanításához c. taneszközünk fokozottabb használatát mikor javasoljuk. Például: TÁBLA 1A; 4A. A helyesírás tanulás teljesebbé tétele a szûkszavú tantervi leírásnál természetesen többet jelent. Ahelyesírás fejlesztését harmadik osztályban is hatékonyan segítheti új Kép- és szókártyagyûjteményünk, mely 128 tárgyképet és 380 szókártyát tartalmaz számozott formában. Mivel ez az igen gazdag készlet sokféle változatban használható 3. osztályban is a helyesírás folyamatos fejlesztésére, ezért csak a készlet rövidített elnevezését (KÉP-SZÓ) írtuk oda az egyes hetek aljára, s a mellette lévõ vonalra az adott osztály tanítója (ha rendelkezik ezzel a kép- és szógyûjteménnyel) döntheti el, írhatja be, hogy a gyûjteménybõl az adott héten mely képkártyacsoportokat és szókártyacsoportokat használja. (Minden tárgyképnek és szónak számal ellátott azonosítója van a kártyák sarkában.) C) A fogalmazás blokkról A tanmeneti leírásban három kategóriát adtunk meg: fogalmazási téma, a bevezetésre kerülõ fogalmazási ismeret megnevezése, és a megírásra javasolt fogalmazás konkretizálása a munkalap (FML) segítségével.

4 Szeptember 1-2. hete 4 OLVASÓKÖNYV o. ISMÉTLÉS + Valami készül A magyar ábécé: Téma: õsz, iskola, tanulás Beszélj a nyárról! magánhangzók, FML 4-5 Köd és fény mássalhangzók. Ilyennek szeretném az iskolát ML 4 Betûrend. Ismeret: Mi a fogalmazás? KÉPKÁRTYÁK: I/1 SZÓKÁRTYÁK: Fogalmazás: 2. osztályos TÁBLA: 1, 4-8 Ehetõ, iható tudomány ML 5 Mondatfajták. Téma: FML Hold és felhõ, Galagonya ML I. Szótagolás, elválasztás. + Akácfa Szótõ, toldalék. Ismeret: Mi az elbeszélõ + Így meg úgy KÉPKÁRTYÁK: fogalmazás? I/2 A paraszt és a medve ML 6 SZÓKÁRTYÁK: 2. osztályos TÁBLA: 2,3,9-10 Fogalmazás: 7/13 Szeptember 3-4. hete 5 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) Hogyan osztotta el a paraszt a libákat? ML 7-8 Az ige cselekvést, történést Téma: sütés-fõzés Tilinkó és a bíró ML 9 jelent. Az ige felismerése. a mesében Ötven vagy száz? A fõnév élõlények, élettelen FML 8-9 dolgok neve. A fõnév felismerése. Ismeret: Jelek a fogalmazás javításához IV/7-8 TÁBLA: 1A, 4A Fogalmazás: 9/6 + TRÉFÁS MESE A melléknév tulajdonságot Téma: sütés-fõzés Mi van a kemencében? jelent. a valóságban A kõleves ML 10 A melléknév felismerése. FML 10 SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK OK 17. o. A számnév mennyiséget + Mondd, szereted az állatokat? jelent. Határozott, Ismeret: A jó cím II/4 A mezei nyúl és a sündisznó határozatlan számnév. + NYÚLISKOLA A számnév felismerése. Fogalmazás: 10/10 GYAKORLÁS ELSÕ TUDÁSPRÓBA TÁBLA: 6A, 8A

5 Október 1-2. hete 6 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) Kecskére bízta a káposztát ML 11 Az ige fogalmának bõvítése. Téma: FML 11 + Volt egyszer Az ige létezést is jelent. A legnagyobb hazugság ML 12 Az ít, ul, ül végû igék Fogalmazás: képsorról + Hazudós mese helyesírása. SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK OK 25. o. TÁBLA: 1A, 1B A farkastanya Igeidõk. Téma: Háziállatokról, + Hallgat az erdõ ML II. A múlt idejû igék helyesírása. vadállatokról + A tündér GYAKORLÁS FML 13 A mostohalány meg az édeslány ML MÁSODIK TUDÁSPRÓBA + Sóhajtás Fogalmazás: 13/4 TÁBLA: 2A, 2B Október 3-4. hete 7 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) Mirkó királyfi ML 15 A fõnév fogalmának bõvítése. Téma: FML 14 Võlegény a dobozban ML 16 Toldalékos fõnevek Ártatlan szerelem helyesírása. Ismeret: Az elbeszélõ fogalmazás fõ részei II/5-6 TÁBLA: 4A Fogalmazás: + Túl, túl... Mikor az ember volt a gazdasszony ML Köznév, tulajdonnév. Téma: FML 15 SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK OK 25. o. Tulajdonnevek fajtái. Dolgozz, macska! ML GYAKORLÁS Fogalmazás: 15/14 Az öreg halász... ML HARMADIK TUDÁSPRÓBA +Halak TÁBLA: 5A Megjegyzés: a 3-3 (viszonylag terjedelmesebb) prózai szöveg feldolgozását követõen gyakorlóórát is érdemes közbeiktatni, s emiatt valószínûleg két hétnél tovább tarthat ezzel a hat mesével való foglalkozás...

6 November 1-2. hete 8 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) Máshogy mindenki más A melléknév fogalmának Téma: Micimackó Nagyapa meg a csillagok ML 23 bõvítése. FML Nagyapa Az u-ú, ü-û végû fõnevek, Bemutatom a nagyszüleimet ML 24 melléknevek helyesírása. Fogalmazás: 17/7 TÁBLA: 6A, 6B + Füstbe ment terv ML III. A számnév fogalmának Téma: FML 18 + Mama ML IV. bõvítése: tõszámnév, + Anyuban azt nem bírom sorszámnév. Fogalmazás: 18/13 Századik könyv ML A keltezés helyesírásának + Rajz õszi tûzfalon gyakorlása. + Érdeklõdõ TÁBLA: 8A, 8B November 3-4. hete 9 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) A tanító néni azt mondja A számnevek, melléknevek Téma: FML 19 Brif-braf-bruf ML 27 gyakorlása. + Öreganyó NEGYEDIK TUDÁSPRÓBA Fogalmazás: 19/17 Tükrös Kata + Margaréta ML V Ismeret: Ellenõrizd a TÁBLA: 6B, 8B fogalmazásod! IV/9 A kisfiú hiányzik Igekötõk. Téma: Születésnap + Fekete pont, piros pont Igekötõs igék elválasztása. FML A rádió + Novemberi szél Fogalmazás: 21/6 Méhek trombitása ML 28 TÁBLA: 3A, 3B

7 December 1-2. hete 10 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) Beszélj a télrõl! Igekötõ az ige elõtt. Téma: FML 22 + Jön a fagy Igekötõ az ige után + Nagy a hó Az igekötõ és az ige közé Fogalmazás: 22/9 + Hó más szó is beékelõdik. A fenyõfa GYAKORLÁS TÁBLA: 3A, 3B + Száncsengõ ML VII. GYAKORLÁS Téma: FML 23 A karácsonyi hal ML ÖTÖDIK TUDÁSPRÓBA + Karácsony Fõnevek egyes és Ismeret: Meghívó I/3 többes száma. t ragos fõn. helyesírása Fogalmazás: 23/13 TÁBLA: 2B December 3. hete 11 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) A király, aki jászolban született ML 38 A névelõ. Téma: Napirend + Betlehemi királyok A névutó. FML Meséld el Jézus születését! Köznevek, tulajdonnevek helyesírása. Fogalmazás: 25/6 HATODIK TUDÁSPRÓBA TÁBLA: 5B Megjegyzés: aktualitása miatt érdemes elõrehozni a bibliai rész végérõl a fenti szövegeket! T É L I S Z Ü N E T

8 MEGJEGYZÉSEK A TANÉV MÁSODIK SZAKASZÁHOZ 12 Az ún. félévi felmérések megoldását ne egyetlen órán vagy napon akarjuk elvégeztetni! Egy alkalommal csak annyit végeztessünk el, hogy a fáradtság ne befolyásolja jelentõsen a teljesítményt! Ezért akkor járunk el helyesen, ha a FELMÉRÉSFÜZETEK 1-3. (és 4-8.) oldalán lévõ felmérésre két-két napot szánunk. (Egyszerre csak egy óra egy részét.) Ugyanez a tanácsunk az év végi felmérések lebonyolításával kapcsolatban is. Ezért húztuk el a tanmenetben a felmérések megoldását két hétre. A december elejétõl február végéig tartó idõszakban három sajátos témakör (bibliai történetek, görög mítoszok, magyar mondák) kerül sorra, melyekben a témák jellegébõl adódóan csak nagyon kevés verses anyagot szerepeltetünk. Bár itt számszerûen sok szöveg (28 prózai szemelvény) található, de az egyes szövegek terjedelme néhány kivételtõl eltekintve nem túlságosan hosszú, ezért a közel három hónapos idõkeret elégségesnek látszik e három témakör feldolgozásához. Bár tanmenetünkben az olvasókönyv valamennyi szövegét szerepeltetjük, ám elfogadható és célszerû lehet az is, ha tanító valamely szöveg kihagyása mellett dönt. Ugyanakkor az is elõfordulhat, hogy a tanító az olvasókönyvi szövegek egyikéhez-másikához esetleg további kiegészítést tesz, melyet felolvas vagy differenciált tanulásszervezés keretében a gyorsabban haladóknak ad. 13 A márciustól év végéig tartó olvasókönyvi részben két hosszabb, nyelvileg is igen gazdag verses mese szerepel (Nagy Lászlótól és Pilinszky Jánostól), melynek feldolgozása talán akkor a legszerencsésebb, ha hosszabb idõn át változatos formában olvasva-mondogatva elõ-elõvesszük... Ezekhez tudatosan nem szerkesztettünk a Munkalapon írásos feladatokat, mert megközelítésük inkább a drámapedagógia eszköztárából is átemelhetõ szóbeli-mozgásos tevékenységeket jelenthet. Az utolsó 5 hétben a felmérések mellett már csak 5 egészen hosszú prózai szöveg szerepel tanmenetünkben, ezért ha az elõzõ témafûzérekre szánt idõ a tanmenetjavaslathoz képest elhúzódik, marad még tartalékidõ május-június hónapban... Megjegyzések a fogalmazás tanmeneti sorrendjéhez A Fogalmazás munkalapokban (FML) a középre szerkesztett fogalmazási tudnivalók (I-IV) miatt a témák sorrendje más, mint a tanmenetjavaslatunkban, ahol viszont az OLVASÓKÖNYV témáinak sorrendjéhez igazodtunk... FML sorrendje A tanmenet sorrendje Tél old. Tél old. Magyar mondák, sport old. Noé bárkája old. Noé bárkája old. A trójai faló old. A trójai faló old. Magyar mondák, sport old

9 Január 1-2. hete 14 OLVASÓKÖNYV o o. ANYANYELV (1. félév) Miért teremtett bennünket az Isten? Az i képzõs melléknevek. Téma: Tél A világ teremtése ML A fõnévbõl képzett s végû FML Az ember teremtése ML melléknevek. A vízözön ML Fogalmazás: 27/6 TÁBLA: 6B, 7B Mózes születése ML 37 Számnevek és a keltezés Téma: FML 28 Dávid és Góliát ML 38 ismétlõ gyakorlása. Thészeusz felkeresi apját ML 39 Fogalmazás: 28/8 Ariadné fonala ML 40 TÁBLA: 8B Január 3-4. hete 15 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (1. félév) Daidalosz és Ikarosz ML 41 GYAKORLÁS Téma: Noé bárkája Orpheusz és Eurüdiké ML 42 HETEDIK TUDÁSPRÓBA FML Philemon és Baukisz FÉLÉVI FELMÉRÉSEK Fogalmazás: 33/4 (Így tudok olvasni: 1-3. o.) Istennõk versengése Félévi felmérés: RO-039 Téma: FML 34/35 Trója eleste Nyelvtan (1 oldal) FÉLÉVI FELMÉRÉSEK Helyesírás (1 oldal) Ismeret: Kerüld a feles- (Így tudok olvasni: 4-8. o.) leges szóismétlést! IV/10 ANYANYELV (2. félév) 5-6. GYAKORLÁS: az ige jelentése Fogalmazás: 35/12 igekötõk Megjegyzés: a bibliai szövegrészletek és a görög mítoszok egy hónapra összesen 13 új szöveget jelentenek (ez több az átlagosnál), ám a szövegek többségének terjedelme nem túlságosan hosszú, ezért a javasolt idõkeret elég lehet a feldolgozáshoz...

10 Február 1-2. hete 16 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév): Himnusz Igeragozás Téma: A trójai faló Mese a csodaszarvasról ML 43 igei személyragok FML 36 + REGE A CSODASZARVASRÓL Személyes névmások Szittyaország Ismeret: párbeszéd írása Isten kardja ML 44 Attila halála és temetése Fogalmazás: képsorról + Éjjel a Tiszán A Hadak Útja ML 46 GYAKORLÁS Emese álma A fõnevekrõl tanultak Mese a fehér lóról Fõnevek toldalékolása és az aranyos nyeregrõl ML 47 Hol, hova, honnan? Mi mivel, mik mikkel? Február 3-4. hete 17 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév) Lehel kürtje GYAKORLÁS Téma: Magyar mondák Botond ML 48 A melléknevekrõl tanultak FML 29 A magyar korona Ragos mellléknevek Szent László csodái ML 49 helyesírása Ismeret: hír, tudósítás I/3 + Szent László verses zsolozsmája Fogalmazás: 29/4-5 TÁBLA: 6B Hunyadi János GYAKORLÁS Téma: Sportágak + Szibinyáni Jank (részlet) A számnevek helyesírása. FML 30 + MÁTYÁS ANYJA ML XI-XII. A melléknevek, számnevek + Szózat fokozása. Fogalmazás: 30/9 TÁBLA: 7A

11 Március 1-2. hete 18 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév) Mátyás király udvari bolondja Névmások Téma: Szórakozás, sport, Egyszer volt Budán kutyavásár ML Kérdõ névmások, szabadidõ Idõjóslás mutató névmások. FML 31 Ismeret: Hirdetés Fogalmazás: 31/14 A kolozsvári bíró ML GYAKORLÁS Téma: Mátyás királynál + Kedves Jocó! Közelre és távolra mutató FML Csoszogi, az öreg suszter névmások. NYOLCADIK TUDÁSPRÓBA Fogalmazás: 39/4 Megjegyzés: a hosszabb szövegek miatt gyakorlóórákra feltétlenül szükség lehet... Március 3-4. hete 19 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév) A kis bicebóca Szóösszetételek Téma: FML 40 SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK OK 135. o tüzifa, facsemete A nehéz kétgarasos Fogalmazás: 40/7 + A kenyér-lesõk ML VIII. Ludas Matyi ML 57 + Széli tánkók Szóképzés Téma. FML 41 A 75-ös trolibusz Igébõl, melléknévbõl fõnév. + Hajnal a réten ML IX. Fõnévbõl ige, melléknév. Fogalmazás: 41/11 Virágszemû ML 58 + A nefelejcs dala

12 Április 1-2. hete 20 T A V A S Z I S Z Ü N E T OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév) Téma: Tavasz FML A hétfejû tündér ML ISMÉTLÕ GYAKORLÁS: + Különös Névmások toldalékolása, Fogalmazás: 43/6 SZAVAK, SZÓLÁSOK A BUTASÁGRÓL személyes névmások A buták versenye ML ragozása. Április 3-4. hete 21 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév) A kis bunda ML ISMÉTLÕ GYAKORLÁS: Téma: FML 44 Jól van, apjuk! ML szófajok felismerése. Igeragozás, melléknévfokozás. Fogalmazás: Írj te is zagyvamesét! TÁBLA: 7A + A CSODAMALAC ISMÉTLÕ GYAKORLÁS: Téma: FML 45 (Azt javasoljuk, hogy a verses mesét legalább szófajok csoportosítása. egy héten át állandóan vegyük elõ...) Fõnevek, melléknevek Fogalmazás: 45/12 toldalékolása. A tizenkét varjú ML 67 A csodálatos mellény ML 68 + Az ószeres dala TÁBLA: 4B, 5B

13 Május 1-2. hete 22 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév) Világszép Nádszál kisasszony ISMÉTLÕ GYAKORLÁS: Téma: Fordított világ + ÉNEK A KÕSZÍVÛ KIRÁLYRÓL szófajok felismerése. FML 46/47 (Az elõzõ verses meséhez hasonlóan hosszabb Névszók helyesírása. idõn át napirenden tartható...) Ismeret: Beszélgetés a riport mûfajáról (Újságcikkek) TÁBLA: 6B, 7B Fogalmazás: 47/4 A rózsát nevetõ királykisasszony ML ISMÉTLÕ GYAKORLÁS: Téma: FML Hajnalka ML X. szófajok csoportosítása, szószerkezetek gyûjtése Fogalmazás: 49/12 számnevek helyesírása. TÁBLA: 8B Május 3-4. hete 23 OLVASÓKÖNYV o. ANYANYELV (2. félév) Téma: Mese, varázslat ISMÉTLÕ GYAKORLÁS: FML Rigóhívogató szószerkezetek gyûjtése. A nagyravágyó feketerigó Igék helyesírása. Fogalmazás: 51/5 ÉV VÉGI FELMÉRÉS (Így tudok olvasni: o.) Keresztrejtvény, képrejtvény. TÁBLA: 1B Mûvész az erdõn ML 71 ÉV VÉGI FELMÉRÉS Téma: FML ÉV VÉGI FELMÉRÉS (Így tudok olvasni: o.) Felmérésfüzetek: RO-039 Fogalmazás: 53/13 nyelvtan 2 oldal

14 Június 1-2. hete 24 OLVASÓKÖNYV o. ÉV VÉGI FELMÉRÉS Téma: Nyár Felmérésfüzetek (RO-039) FML 54/55 A len ML 72 Helyesírás 2 oldal A HANGOS OLVASÁS MAGNÓS FELMÉRÉSE Fogalmazás: 55/6 (Szöveg: Így tudok olvasni o.)

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Mogyoród, 2009. Megjegyzés

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Mogyoród, 2009. Megjegyzés TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2009 Megjegyzés A nyelvtan-helyesírás blokk a 2009-ben átdolgozott Anyanyelv

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 NEGYEDIKES TANMENETJAVASLATUNKBAN SZEREPLÕ ESZKÖZÖK ÉS JELÖLÉSEK 1 Rövidítés

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 2. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 2. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 2. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 MÁSODIKOS TANMENETJAVASLATUNKBAN SZEREPLÕ ESZKÖZÖK ÉS JELÖLÉSEK MÁSODIKOS

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam A meglevő iskolai könyvtári állomány további használhatósága A 2014-ben életbe lépett jogszabályi változások miatt a 3., 7. és 11. évfolyamos tankönyvek

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam (2016/2017) 3. ÉVFOLYAM

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam (2016/2017) 3. ÉVFOLYAM A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam (2016/2017) A meglevő iskolai könyvtári állomány további használhatósága A 2014-ben életbe lépett jogszabályi változások miatt a 3., 7. és 11. évfolyamos

Részletesebben

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet Melléklet Helyesírási ábrák és táblázatok 1. ábra Az idegen betűkkel kiegészített magyar ábécé 2. ábra A betűrendbe sorolás szabályai 1 3. ábra A magyar helyesírás fő alapelvei 4. ábra A kiejtés szerinti

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Az árak 2008. 12. 31-ig érvényesek.

Az árak 2008. 12. 31-ig érvényesek. 1155 Budapest, Tóth István utca 97. (1) 414-0363 1. OSZTÁLY DI-070000 Alapcsomag I. 1. osztály (A mesék csodái tk.; Törpeléptek I. és II.; Íráselõkészítõ munkafüzet pauszlapokkal; A matematika csodái tk.

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

RENDELŐLAP BOLTOKNAK JAVASOLT BOLTI ÁRAKKAL

RENDELŐLAP BOLTOKNAK JAVASOLT BOLTI ÁRAKKAL Iskola-elıkészítı, óvodai kiadványaink 060031 Araszoló - iskolai elıkészítı, foglalkoztató feladatfüzet 790 E-00005 Játékos suliváró iskola-elıkészítı feladatok 890 E-00006 Irány a suli!- iskolaelıkészítı

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Tankönyvcsomagok 2010-2011.tanév

Tankönyvcsomagok 2010-2011.tanév 2010. május 27. 8:44:10 Tankönyvcsomagok 2010-2011.tanév 1. oldal, összesen: 26 évf jele nyelv 1 a AP-012001 Első daloskönyvem 1. osztály 525 Ft DI-070030 A mesék csodái ABC és olvasókönyv 1 674 Ft DI-070032

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM: 3. Heti óraszám: 8 Évi összóraszám: 296 Ebből 80 % 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 20 % 59 óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő

Részletesebben

Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely. 2015/2016-os tanév tankönyvei. Osztályfőnök: Ráczné Kecskeméti Ágota

Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely. 2015/2016-os tanév tankönyvei. Osztályfőnök: Ráczné Kecskeméti Ágota 1. a osztály Osztályfőnök: Ráczné Kecskeméti Ágota FI-501020101 Kísérleti - Ábécés olvasókönyv 1/1. tk. 400 tartós FI-501020102 Kísérleti - Ábécés olvasókönyv 1/2. tk. 400 tartós FI-501020103 Kísérleti

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév Készítette: Váraljai Tímea Intézmény: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek,

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes Mátészalka, 2011. szeptember 1. Implementációs

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév

Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 2012. augusztus 27. Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 1. oldal, összesen: 20 1 a AP-010111 Arany ábécé 1.oszt. 970 Ft AP-010117 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1.oszt. 780 Ft AP-012205 A képzelet világa

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Magyar kimeneti mérés olytasd! 1. 2:11 Normál Jelöld a helyes megoldást! Tavaszi szél Talpra sik az eső elszállott a minden sorban pontosan egy helyes válasz van ázik a heveder a páva

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

1. osztály. Az én ábécém munkáltató munkafüzet 1. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. AP-010127. 500 Ft. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.

1. osztály. Az én ábécém munkáltató munkafüzet 1. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. AP-010127. 500 Ft. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. 1. osztály AP-010127 Az én ábécém munkáltató 1. 500 Ft AP-010124 Betűzgető 1. AP-010201 Gyöngybetűk 1. FI-505010101 Kísérleti - Környezetismeret 1. 800 Ft 600 Ft 200 Ft FI-505010102 Kísérleti - Környezetismeret

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály Kőszeg, 2010. Készítette: Szikora Lászlóné Tanítás helye: Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg Évfolyam: 9. A osztály Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Tankönyvcsomagok 2011-2012. tanév

Tankönyvcsomagok 2011-2012. tanév Tankönyvcsomagok 2011-2012. tanév 1. oldal, összesen: 26 1 a AP-010111 Arany ábécé 1.oszt. 930 Ft AP-010117 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1.oszt. 750 Ft AP-010118 Első olvasókönyvem 1. oszt. 975 Ft

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Melléklet 2. Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A, B -típus, 1-4. évf.

Melléklet 2. Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A, B -típus, 1-4. évf. Melléklet 2. Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A, B -típus, 1-4. évf. AJÁNLÁS A GYERMEKBARÁT PROGRAMCSOMAG ALKALMAZÁSÁHOZ A támogatórendszer segítséget nyújt a programcsomag originálisan új,

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet Tanmenetjavaslat az ÉDES ANYANYELVÜNK Magyar nyelvtan és kommunikáció címû állandó használatú tankönyvhöz, valamint a VILÁGVÁNDOR címû feladatfüzethez 6. évfolyam

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka.

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka. Óravázlat 3. osztályos nyelvtan Tananyag: A főnevek helyesírása Oktatási cél: A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. Köznevek és tulajdonnevek felismerése. Szógyűjtés, köznév és tulajdonnév egymáshoz

Részletesebben

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv.

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. felmérése 2. okt.08./20. Csoportbontás: 1. csop.: a hangos olvasás

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

Tanítói útmutató, módszertan

Tanítói útmutató, módszertan Tanítói útmutató, módszertan Dr. Hibbey oktatószoftverek Digitális nyelvi, irodalmi és kommunikációs feladatgyűjtemény 1-4. osztály Tatabánya, 2011. A Dr. Hibbey számítógépes oktatóprogramok kimondottan

Részletesebben

Óraterv. Az óra tananyaga: A feltételes módú igék (gyakorlás)

Óraterv. Az óra tananyaga: A feltételes módú igék (gyakorlás) A pedagógus neve: Fodorné Sütő Judit Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 4. Az óra tananyaga: A feltételes módú igék (gyakorlás) Óraterv Az óra cél- és feladatrendszere:

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Kimutatás a 2011/2012. tanév tankönyveiről és kiadványairól. 1. évfolyam

Kimutatás a 2011/2012. tanév tankönyveiről és kiadványairól. 1. évfolyam Kimutatás a 2011/2012. tanév tankönyveiről és kiadványairól 1. évfolyam AP 010100 Az én ábécém 975,- AP 010118 Első olvasókönyvem 975,- AP 010017 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 750,- AP 010209 Dőlt

Részletesebben

6. évfolyam követelményei

6. évfolyam követelményei Tartalom Természetismeret...2 Történelem...3 Matematika...4 ANGOL NYELV...5 MAGYAR IRODALOM...6 MAGYAR NYELVTAN...7 Természetismeret Magyarország - földrajzi helyzete - éghajlata - tájai - vízrajza - mezőgazdasága,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején.

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. Budapest, 2009. október 7. Bögös István Közoktatási szakértő csbogos@gmail.com 1 A pályp lyázat alapvető

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

ISKOLAI MEGRENDELŐLAP

ISKOLAI MEGRENDELŐLAP Iskola-elıkészítı, óvodai kiadványaink DI-060031 Araszoló - iskolai elıkészítı, foglalkoztató feladatfüzet 760 Játékos suliváró - mesék szárnyán a mesés iskolakezdésért - E-00005 iskolaelıkészítı feladatok

Részletesebben

Kedves Igazgató, Tanító, Tanár Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatársunk!

Kedves Igazgató, Tanító, Tanár Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatársunk! Kedves Igazgató, Tanító, Tan Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatsunk! Az Apáczai Kiadó imm 23 éve PEDAGÓGUSBARÁT kiadóként áll Kollégáink szolgálatában. Az elmúlt évtizedben iskolatámogatási szerződésekkel,

Részletesebben

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó OCSÁK VONIKA Tanmenetjavaslat az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz 3. osztály KTTANTV SZINT! Dinasztia Tankönyvkiadó ÍTA: OCSÁK VONIKA TIPOGÁFIA: KNAUSZ VALÉIA FLLÕS SZKSZTÕ: ALOGH ANIKÓ

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

Szervezeti formák. Dr. Nyéki Lajos 2016

Szervezeti formák. Dr. Nyéki Lajos 2016 Szervezeti formák Dr. Nyéki Lajos 2016 Az osztály-, tantárgy- és tanórarendszer Az osztályrendszer az intézmény közel azonos életkorú és fejlettségű tanulóit szervezi közösséggé az évfolyamon belül. Az

Részletesebben

Oktatási feladatok: Képzési feladatok:

Oktatási feladatok: Képzési feladatok: Hely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola Idő: 2013. március 22. Osztály: 3. Tantárgy: Magyar nyelv Témakör: Az ige Tananyag: Az igeidők (jelen idejű, múlt idejű, jövő idejű igék) Oktatási feladatok:

Részletesebben