Tanmenetjavaslat CSORBA CSABA IDÔUTAZÁS. címû történelemkönyvéhez. Összeállította: Nagyné Malicsek Ágnes. Dinasztia Tankönyvkiadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenetjavaslat CSORBA CSABA IDÔUTAZÁS. címû történelemkönyvéhez. Összeállította: Nagyné Malicsek Ágnes. Dinasztia Tankönyvkiadó"

Átírás

1 Tanmenetjavaslat CSORBA CSABA IDÔUTAZÁS címû történelemkönyvéhez Összeállította: Nagyné Malicsek Ágnes Dinasztia Tankönyvkiadó

2

3 A tanmenetben felhasznált taneszközök rövidítésének jegyzéke TK: Csorba Csaba: Idôutazás. Történelem tankönyv 6. o. (Dinasztia Tankönyvkiadó) MF: Nagyné Malicsek Ágnes: Történelem munkafüzet 6. o. (Dinasztia Tankönyvkiadó) FT: Falitérképek KT: A TANÉRT mûanyagból készült kontúrtérképei ÍT: A TANÉRT írásvetítô transzparens sorozata ÍTK: A TANÉRT kiegészítô írásvetítô transzparens sorozata TRF: Tematikus Rendszerezô Falitáblák TECS: A TANÉRT tanulói egységcsomagja KTA: Képes Történelmi Atlasz (Kartográfiai Vállalat) TA: Történelmi Atlasz (Stiefel Falitérkép Kiadó Kft.) FA: Földrajzi Atlasz D: Diapozitívok az általános iskola 6. osztálya számára V: A TELEVIDEO filmjei A tananyag feldolgozásához ajánlott, szemléltetésre is alkalmas kiegészítô forrásanyagok jegyzéke KÖNYVEK: 1. Balla Árpád: Történelmi olvasókönyv az általános iskola 6. osztálya számára (Korona Kiadó, Bp., 1998) 2. Dr. Besnyô Miklós: Történetek a középkorból (Tankönyvkiadó, Debrecen, 1980) 3. Csorba Csaba Estók János Salamon Konrád: Magyarország képes története (Magyar Könyvklub, Bp., 2000) 4. Lázár István: Képes Magyar Történelem (Magyar Könyvklub, Békéscsaba, 1993) 5. László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról (Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1986) 6. Csukovits Enikô: Királyi gyermekek, gyermek királyok (Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Rt., Bp., 1993) 7. Bíró Ferencné Csorba Csaba Rékassy Csaba: Élet a középkori Európában és Magyarországon (Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1996) 8. Dr. Anne Millard és Patricia Vanags: Az emberiség története gyermekeknek. A civilizáció kezdetétôl a XX. századig (Aquila) 9. Ken Hills: Világtörténet (Elektra Kiadóház, 1998) 10. Giovanni Caselli: A reneszánsz és az Újvilág (Hogyan éltek hajdanában?-sorozat; Corvina Kiadó) 11. Lengyel Dénes: Régi magyar mondák (Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1985) 12. Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból és a kuruc korból (Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Bp., 1981) 13. Képes Történelem sorozat a) László Gyula: Emlékezzünk régiekrôl (Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Bp., 1983) b) Hegedüs Géza: Korona és kard (Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1975) c) Lengyel Balázs: A török Magyarországon (Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1971) d) Varga Domokos Vekerdi László: Európa születése (Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1977) e) Erdôdy János: Bocskorosok hadinépe (Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1975) f) Erdôdy János: Küzdelem a tengerekért (Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1976) g) Makkai László: A reneszánsz világa (Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1974) h) Márkus István: Európa élre tör (Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1986) 14. Új Képes Történelem sorozat a) Csorba Csaba: Árpád jöve magyar néppel (Magyar Könyvklub Helikon Kiadó, 1996) b) Csorba Csaba: Árpád örökében (Magyar Könyvklub Officina Nova Könyvek és Helikon Kiadó, 1996) c) Csukovits Enikô: Liliom és holló (Magyar Könyvklub Officina Nova Könyvek és Helikon Kiadó, 1997) d) Paul Balta, Jean-Paul Brighelli, Fabienne Cardot, Jean-Claude Cheynet, Yves Cohat, Anne Nercessian: Nagy vándorlások szárazföldön és tengeren (Larousse Officina Nova, 1994) e) Thierry Dutour, Brigitte Gandiol-Coppin, Olivier Ghirardi, Michèle Marmin, Antoine Sabbagh, Annie Saunier: Lovagvárak és gótikus katedrálisok (Larousse Officina Nova, 1994) f) Thérèse Bitlar, Jean-Paul Duviols, Philippe Jacquin, Marie-José Lamothe-Velter, Alain Musset, Carmen Val Julian: A nagy felfedezések kora (Larousse Officina Nova, 1994) g) Jean-Paul Brighelli, Thierry Dutour, Vincent Jullien, Patrick Jusseaux és Pierre Mari: A reneszánsz és a humanizmus fényei (Larousse Officina Nova, 1994) 3

4 15. SZEMTANÚ sorozat a) Michele Byam: Fegyverek és páncélok (Park Könyvkiadó, Bp., 1990, 1992, 1993, 2002) b) Dr. Richard Holmes: Csaták (Park Könyvkiadó, Bp., 1997) 16. Mi micsoda sorozat Dr. Wolfgang Tarnowski (Tessloff és Babilon Kiadó, Bp., 1994) 17. Az idô mûhelyében sorozat Jacqueline Morley: Ruhák (Az öltözködés története) (Passage Kiadó, 1994) Kapcsolodás a korábban tanult ismeretekhez (alsó tagozatos tankönyvek) ÁRPÁDOK KORA: Bocsák Veronika dr. Hangay Zoltán Vasvári Zoltán: Mesék földjén, hadak útján. 3. osztályos olvasókönyv (Dinasztia Tankönyvkiadó) A fehér ló mondája (A Képes Krónika nyomán) o., A föld alatti birodalom (Népmonda) o., Kányádi Sándor: Lehel vezér lova 121. o., Benedek Elek: Botond 122. o., Az Árpád-házi uralkodók családfája 123. o., Hogyan éltek a honfoglaló magyarok? (László Gyula Emlékezzünk régiekrôl címû könyve nyomán o., Búvár Kund o., o., Az elsô koronázás Magyarországon (Jókai Mór nyomán) 130. o., Milyen a magyar Szent korona? (Bertényi Iván A magyar Szent korona címû könyve nyomán) 132. o., Miért ferde koronánkon a kereszt? (Bertényi Iván A magyar Szent korona címû könyve nyomán) o., Koronázási jelvényeink (Bertényi Iván A magyar Szent korona címû könyve nyomán) o., Benedek Elek: Andorás vitéz 135. o., Tettye vitéz 136. o., István király ítélete (Szent István legendája nyomán) 137. o., Uralkodj harag és gyûlölség nélkül (István király intelmei fiához, Imre herceghez, részlet) 138. o., Gaál Mózes: Béla herceg megmenti hazáját o., Korona és kard (Jókai Mór nyomán) o., Gaál Mózes: László vitéz o. Szent László pénze (Erdélyi népmonda nyomán) o., Szent László király utolsó gyôzelme (A Dubnici Krónika nyomán) 142. o., Szent Erzsébet (Farkas Emôd Szent Erzsébet címû regénye nyomán) o., Julianus barát (Kodolányi János Julianus barát címû regénye nyomán) o., A Sajó melletti veszedelem (Jókai Mór Magyarország története címû mûve nyomán) o., Benedek Elek: Tatár hídja o., A tatárjárás után (Jókai Mór Magyarország története címû mûve nyomán) 152. o., Váratlan látogatók (Gárdonyi Géza Az Isten rabjai címû regénye nyomán) o., A magyar címer és zászló 186. o., Kölcsey Ferenc: Himnusz 188. o. Lázár Ervin Varga Domokos: Olvasókönyv 3. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó) Szent István ítélete 111. o. (Középkori magyar legenda), Szent István rejteke 112. o. (Népmonda), A tordai hasadék 113. o. (Benedek Elek), Szent László füve 113. o. (Népmonda), A Les-hegy 114. o. (Népmonda), Galamboskô 116. o. (Lengyel Dénes nyomán). Boldizsár Ildikó: Irodalmi olvasókönyv 3. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó) Árpád, a honszerzô o., A magyar korona o., Szent István ítélete 142. o., Szent István rejteke 143. o., Szent Gellért püspök élete 144. o., Gellért püspök megtagadja Aba Sámuel királlyá koronázását o., Szent László forrása o., Szent László füve 148. o., Julianus barát o., Galamboskô 151. o., Árpád-házi Szent Erzsébet 152. o., Szent Erzsébet rózsái 152. o., Árpád-házi Szent Margit 153. o., Szent Margit a kolostorban o., Kölcsey Ferenc: Himnusz 200. o., Vörösmarty Mihály: Szózat 208. o. Nagy Józsefné Szakolczai Katalin: Irodalom 8 9 éveseknek (Korona Kiadó) Móra Ferenc: Árpád, a honalapító o., Csáti Demeter: Ének Pannónia megvételérôl o., Benedek Elek: Lehel kürtje o., Andorás vitéz (Székelyföldi népmonda) 91. o., Szent István király intelmei o. (Szent István legenda nyomán), Benedek Elek: A tordai hasadék o., Julianus barát (Rikárd barát jelentése nyomán) o. Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág. osztály (Apáczai Kiadó) Móra Ferenc: Árpád, a honalapító134. o., Benedek Elek: Lehel kürtje 136. o., Szent István megkoronázása (Szent István legendája Szalay László nyomán) 138. o., Lengyel Dénes: István király ítélete 140. o., Búvár Kund (Geréb László nyomán) 143. o., László herceg megmenti az elrabolt magyar lányt (A Képes Krónika nyomán) 144. o., Tatárjárás (Németh Tibor nyomán) 146. o., Kölcsey Ferenc: Himnusz (részlet) 170. o., Vörösmarty Mihály: Szózat 178. o. Tolnai Gyuláné: Olvasókönyv 3. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó) Dienes István: Ôseink élete A honfoglalás (Magyar népmonda) o., Lengyel Dénes: Botond legyôzi a görög óriást (A Képes Krónika nyomán) o., Lengyel Dénes: Lehel kürtje (A Képes Krónika nyomán) 55. o., Lengyel Dénes: Andorás vitéz (Székelyföldi népmonda nyomán) 56. o., Lengyel Dénes: István király ítélete (Szent István legendája nyomán) o., Lengyel Dénes: Szent László király utolsó gyôzelme (A Dubnici Krónika nyomán) 59. o., Lengyel Dénes: Testhalom (Borsod megyei népmonda nyomán) 60. o., Vörösmarty Mihály: Szózat 97. o. 4

5 Tolnai Gyuláné: Olvasókönyv 4. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó) Móra Ferenc: Árpád a honalapító 40. o., Németh Tibor: Tatárjárás o., Kölcsey Ferenc: Himnusz 34. o. Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés. Múltunkról, jelenünkrôl. Olvasókönyv 3. (Tankönyvkiadó) Lengyel Dénes: A fehér ló mondája (A Képes Krónika nyomán) o., A magyarok lakóhelyei, gyermekjátékok o., Lengyel Dénes: A magyarok Szent Gallenban (IV. Ekkehard krónikája nyomán) o., A magyar állam korai története 81. o., Lengyel Dénes: A magyar korona (Szent István legendája Szalay László nyomán) részletek o., Makoldi Mihályné: Julianus barát (Rikárd barát jelentése nyomán) o., Makoldi Mihályné: Jön a tatár o. Romankovics András Romankovicsné Tóth Katalin: Harmadikos olvasókönyv (ROMI-SULI Könyvkiadó és Továbbképzô Mûhely) Kölcsey Ferenc: Himnusz (részlet) 97. o., Gaál Mózes: Mese a fehér lóról és az aranyos nyeregrôl o., Lehel kürtje (Benedek Elek nyomán) 110. o., Benedek Elek: Botond 111. o., A magyar korona (A Szent István-legenda és Szalay László nyomán) 112. o., Szent László csodái (Benedek Elek nyomán) o., A Les-hegy (Magyar monda) o. MAGYARORSZÁG Bocsák Veronika dr. Hangay Zoltán Vasvári Zoltán: Mesék, mondák, igaz történetek. 4. osztály (Dinasztia Tankönyvkiadó) Méhes György: Lajos, a nagy király 4. o., Toldi Miklós párviadala (Részlet Lengyel Dénes: Régi magyar mondák címû könyvébôl) 5. o., Sportok a középkori Budán (Zolnay László Ünnep és hétköznap a középkori Budán címû könyve nyomán) 6. o., Móra Ferenc: A nagyétkû Kórogyi 6 8. o., Móra Ferenc: A páprádi rab 8 9. o., Csókakô (Mikszáth Kálmán: Magyarország lovagvárai, részlet) o., Hunyadi János és a farkas (Népmonda) 12. o., Méhes György: Hunyadi János ifjúsága 13. o., Méhes György: Akikért a harang szól o., Játsszunk színházat! Hunyadi fürkészôje (Méhes György nyomán) o., Méhes György: Megesküdt a király Hunyadi Lászlónak o., Arany János: Mátyás anyja o., Mátyást királlyá választják (Lengyel Dénes: Régi magyar mondák) o., Szép Ernô: A terhes szekér találkozott a hatlovas hintóval 27. o., Hogyan utaztak Mátyás király idejében? (Bíró Ferencné Csorba Csaba: Élet a középkori Európában és Magyarországon, részlet) o., Kolozsvári Grandpierre Emil: Mátyás király vöröshagymán kapáltat o., Hogyan étkeztek Mátyás király udvarában? (Bíró Ferencné Csorba Csaba: Élet a középkori Európában és Magyarországon, részlet) o., Mátyás és Holubár (Lengyel Dénes: Régi magyar mondák) o., Mátyás király könyvtára (Donászy Ferenc: Egy magyar diák élete Mátyás király udvarában címû regénye nyomán) o., Hogyan lett az írásból könyv? (Megay László: Könyves könyv címû könyve nyomán) o., Benedek Elek: A kolozsvári bíró o., Játsszunk színházat! Az adott szó 36. o., Móra Ferenc: Dobzse László o., A mohácsi vereség (Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból és a kuruc korból) o., Francia nemes a Duna Tisza tájon (Részletek egy ból származó útleírásból) o., Lengyel Dénes: Nándorfehérvár ostroma (Thuróczi János krónikája nyomán) (Részletek) 102. o., Egy külföldi követ levele Mátyás király budai könyvtárából o., Mátyás király temetése (Lengyel Dénes nyomán) 107. o. Lázár Ervin Varga Domokos: Olvasókönyv 3. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó) Hunyadi János és a farkas 117. o., Arany János: Mátyás anyja o., Egyszer volt Budán kutyavásár (Népmonda) o., Mátyás király lustái (Népmonda) 121. o., A cinkotai kántor (Népmonda) o., Mátyás király és a mutatványos (Szegedi népmonda) 123. o., A kolozsvári bíró (Benedek Elek) o., Kinizsi Pál követsége (Népmonda) 126. o. Lázár Ervin Varga Domokos: Ovasókönyv 4. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó) Petôfi Sándor: Vajdahunyadon 144. o., Petôfi Sándor: El innét, el e városból (Kolozsvár) 144. o., Vörösmarty Mihály: Szózat 145. o., Kölcsey Ferenc: Himnusz 146. o. Boldizsár Ildikó: Irodalmi olvasókönyv 4. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó) Hunyadi János o., Hunyadi János harcai a törökkel o., Mátyást királlyá választják o., Kinizsi o. Nagy Józsefné Szakolczai Katalin: Irodalom 8 9 éveseknek (Korona Kiadó) Arany János: Toldi estéje (részlet) 105. o., Az életmentô király (Dubnici Krónika nyomán) o., Varga Domokos: Nándorfehérvár viadala (részletek) o., Arany János: Mátyás anyja o., Ruffy Péter: A budai vár Mátyás király korában (részletek) o., Illyés Gyula: Mátyás király meg az öregember o., Benedek Elek: A kolozsvári bíró o., Tatay Sándor: Kinizsi Pál (részletek) o., Szép Ernô: Mit gondolt Kinizsi Pál a maga fejérôl? o., A mohácsi vereség (Istvánffy Miklós nyomán) (részletek) o., Eötvös József: Mohács 126. o., Kisfaludy Károly: Mohács (részlet) 127. o., Benedek Elek: Hogyan foglalták el a törökök Budát? 129. o. Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág 3. osztályos (Apáczai Kiadó) Nándorfehérvár ostroma (Lengyel Dénes nyomán) 148. o., Arany János: Mátyás anyja 150. o., Királyválasztás Budán (Erdôdy János nyomán) 152. o., Egy külföldi követ levele Mátyás király könyvtáráról 154. o., (Hegedûs Géza) A kolozsvári bíró (népmonda) o., Kinizsi (Lipták Gábor nyomán) 158. o., Dózsa György paraszt-háborúja (Gergely Sándor nyomán) 160. o., A mohácsi vereség (Benedek Elek nyomán) 162. o., Oda Buda (Gárdonyi Géza nyomán) 164. o. 5

6 Tolnai Gyuláné: Olvasókönyv 3. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó) Lengyel Dénes: Hunyadi János ifjúsága (Teleki József elbeszélése nyomán) 78. o., Darvas József: Hunyadi János harcai a törökökkel o., Lengyel Dénes: Hunyadi János halála (Thuróczi János krónikája nyomán) 81. o., Arany János: Mátyás anyja o., Lengyel Dénes: Mátyást királlyá választják (Benczédy Székely István és Thuróczi János krónikája nyomán) o., Lengyel Dénes: Mátyás király és a tanító (Nógrádi népmonda nyomán) o., Lengyel Dénes: Mátyás király meg Markóp (Mohácsi népmonda nyomán) o., Lengyel Dénes: Mátyás király halála és temetése (Bonfini krónikája nyomán) o. Tolnai Gyuláné: Olvasókönyv 4. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó) Tóth Kálmán: Szilágyi Erzsébet 42. o., Besenyô Miklós: Mátyás a hadvezér 43. o., Gergely Sándor: Dózsa György paraszt-háborúja 44. o., Benedek Elek: A mohácsi vereség Eötvös József: Mohács 45. o., Oda Buda! (Részlet Gárdonyi Géza Egri csillagok címû regényébôl) 46. o. Romankovics András Romankovicsné Tóth Katalin: Harmadikos olvasókönyv (ROMI-SULI Könyvkiadó és Továbbképzô Mûhely) Gaál Mózes: Hunyadi János o., Arany János: Mátyás anyja o., Vörösmarty Mihály: Szózat (részlet) 120. o., Egyszer volt Budán kutyavásár (Szép Ernô feldolgozása) o., Kolozsvári Grandpierre Emil: Idôjóslás 125. o., A kolozsvári bíró (Szép Ernô feldolgozása) o. Romankovics András Romankovicsné Tóth Katalin: Negyedikes olvasókönyv (ROMI-SULI Könyvkiadó és Továbbképzô Mûhely) A mohácsi csata (Jókai Mór nyomán) o. MAGYARORSZÁG Bocsák Veronika dr. Hangay Zoltán Vasvári Zoltán: Mesék, mondák, igaz történetek. 4. osztály (Dinasztia Tankönyvkiadó) Méhes György: Szúnyog-király o., Magyar vár a török idôkben (Takáts Sándor nyomán) o., Markó, az építômester (Fekete István: A koppányi aga testamentuma, részlet) o., Eger ostroma (Gárdonyi Géza: Egri csillagok, részletek) o., Jókai Mór: Az utolsó budai basa (részlet) Játsszunk színházat! Mese a kászoni káposztáról (Méhes György nyomán), Móricz Zsigmond: A kis kuruc o., II. Rákóczi Ferenc ifjúsága (Závodszky Géza: Magyar mondák magyar történetek és Száva István Vámos Magda: Így élt II. Rákóczi Ferenc címû könyve nyomán o., A Rákóczi-ládika (Hollós Korvin Lajos: A Vöröstorony kincse, részlet) o., Buga Jakab (Örsi Ferenc: A Tenkes kapitánya, részlet) o., Kányádi Sándor: A fejedelem zászlótartója o., Móra Ferenc: Bujdosók o., Krúdy Gyula: Rákóczi harangja o., Játsszunk színházat! Koncz Márton számítása (Gárdonyi Géza nyomán) o., A törökök Magyarországon o., Német követek Budán o. Lázár Ervin Varga Domokos: Olvasókönyv 3. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó) A rab asszony meg a fia (Népmonda) o., Az áruló jutalma (Drégely) o. (Mikszáth Kálmán nyomán), Zrínyi Miklós kardja 129. o., Krúdy Gyula: Harang György, a kuruc vezér o., Krúdy Gyula: Rákóczi harangja o. Boldizsár Ildikó: Irodalmi olvasókönyv 4. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó) Egervár ostroma o., Egy magyar rab levele o., Hátravan még a fekete leves 100. o., Zrínyi Ilona o., Megjártam a hadak útját 102. o., A kis kuruc o. Nagy Józsefné Szakolczai Katalin: Irodalom 8 9 éveseknek (Korona Kiadó) Gárdonyi Géza: Egri csillagok (részlet) o., Asszonysziget (bihardiószegi népmonda nyomán) o., Fekete István: A koppányi aga testamentuma (részletek) o., Krúdy Gyula: A kis török o. Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág 3. osztály (Apáczai Kiadó) Munkács hôs lelkû asszonya (Jókai Mór nyomán) 114. o., R. Várkonyi Ágnes: Elfogás és szabadulás 116. o., Rákóczi átlépi a magyar határt (Hegedûs Géza írásának felhasználásával) 118. o., Móra Ferenc: A kóchuszár o., Rákóczi visszautasítja a szatmári békét (Thaly Kálmán: Bujdosó Rákóczi részlet ) 123. o., Krúdy Gyula: Rákóczi harangja o. A rodostói kakukk (Gulácsi népmonda) 128. o., Holdfogyatkozás (Eger ostroma) (Gárdonyi Géza nyomán) o., Budavár visszafoglalása (Varga Ottó nyomán) 168. o. Tolnai Gyuláné: Olvasókönyv 3. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó) Holdfogyatkozás (Gárdonyi Géza nyomán) o., Gárdonyi Géza: Az egri vár védôinek diadala 94. o., Jókai Mór: Buda visszavívása o., Krúdy Gyula: A Rákóczi-torony csókái o., Megjártam a hadak útját (Népköltés) 101. o. Tolnai Gyuláné: Olvasókönyv 4. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó) Jókai Mór: Munkács hôs lelkû asszonya 47. o., Jánosi Gusztáv: Zrínyi Ilona búcsúja 48. o., Mulatság a huszti várban (Részlet Németh Lajos Kuruc kori mondák címû könyvébôl) 49. o., A kis Rákóczi és a térkép (Dupka György gyûjtésébôl) 49. o., Arany János: Rákócziné 50. o., A Rákóczi-szabadságharc megindulása (Részlet Rákóczi Ferenc Vallomások címû mûve alapján. Besenyô Miklós átdolgozása.) o., Móra Ferenc: A kóchuszár o., Mikes útja (Özv. Kósa Ferencné Gál Piroska salánki lakostól lejegyezte Csathó Anna) 54. o., Rákóczi utolsó országgyûlése (Özv. Gál Gusztávné Zán Zsuzsanna salánki lakostól lejegyezte Csathó Anna) 54. o., A lakodalmazó kurucok (Részlet Németh Lajos Kuruc kori mondák címû mûvébôl) 55. o., A fejedelem utolsó éjszakája (Részlet Németh Lajos 6

7 Kuruc kori mondák címû mûvébôl) 55. o., Rákóczi turulmadara (Dupka György gyûjtésébôl) 56. o., Rákóczi bökényi fája (Dupka György gyûjtésébôl) 56. o., Rákóczi menekülése (Dupka György gyûjtésébôl) 56. o., Németh Tibor: Rákóczi visszautasítja a szatmári békét 57. o., Lendvay József: Mikes 58. o., Ady Endre: Két kuruc beszélget 58. o. Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés. Múltunk, jelenünk, jövônk. Olvasókönyv 4. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Buda képe a törökök kiûzése után o., A törökök gyásza a város elvesztése miatt 70. o., Bél Mátyás 71. o., Jobbágysors az 1700-as években o., Akik zászlót bontottak a szabadságért (Részletek Rákóczi Ferenc: Emlékiratok c. mûvébôl) o., A fegyverbe szólító kiáltvány 74. o., A sikerektôl a bukásig o., Számûzetésben 75. o. Romankovics András Romankovicsné Tóth Katalin: Negyedikes olvasókönyv (ROMI-SULI Könyvkiadó és Továbbképzô Mûhely) Az áruló jutalma (Mikszáth Kálmán nyomán) o., Móricz Zsigmond: A kis kuruc o., A szabadulás (R. Várkonyi Ágnes nyomán) o., Lengyel Dénes: Hátravan még a fekete leves! 90. o., Gárdonyi Géza: Koncz Márton számítása o., Kuruc-e vagy labanc? (Teremi népmonda nyomán) 93. o., A rodostói kakukk (Gulácsi népmonda) 93. o., Krúdy Gyula: Rákóczi harangja o., Kölcsey Ferenc: Himnusz 97. o. Tananyagbeosztás TÉMAKÖR ÉV ELEJI ISMÉTLÉS A TANANYAG FELDOLGOZÁ- RÉSZEGYSÉGEK ÖSSZES SÁNAK MENETE TARTAMA IDÔ ismétlés 3 óra idôszalag készítés 1 óra 1 4. óra I. a tananyag feldolgozása 13 óra EURÓPA KÖZÉPKORA összefoglalás 2 óra (Képek a középkori ellenôrzés 1 óra óra Európa életébôl) II. a tananyag feldolgozása 9 óra ÁRPÁDOK KORA összefoglalás 2 óra (Magyarország ellenôrzés 1 óra óra az Árpádok idején) III. a tananyag feldolgozása 12 óra MAGYARORSZÁG összefoglalás 2 óra (A virágzó középkor ellenôrzés 1 óra óra Magyarországon) IV. a tananyag feldolgozása 8 óra ÓVILÁG-ÜJVILÁG összefoglalás 2 óra (Az üjkor kezdetén) ellenôrzés 1 óra óra V. a tananyag feldolgozása 9 óra MAGYARORSZÁG összefoglalás 2 óra (Magyarország ellenôrzés 1 óra óra az újkor kezdetén) ÉV VÉGI ISMÉTLÉS 4 óra óra 7

8 A tananyag feldolgozásának menete Témakörök Óra Tananyag Részegység Fogalmak 1. Év eleji ismétlés ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 2. Év eleji ismétlés 3. Év eleji ismétlés 4. Idôszalag készítése 5. Nagy Károly birodalmában Attila birodalmának felbomlása középkor (gróf, ôrgróf) A Római Birodalom nyugat-európai tartományaiban lezajló változások A frankok Nagy Károly egyénisége, külpolitikája, közigazgatási rendszere A Karoling reneszánsz 6. Bizánc: ami a Római Konstantinápoly (görögtûz, pátriárka, Birodalomból megmaradt A Bizánci Birodalom zsoldos, keresztes had, ikon) sajátoságai szent, ereklye Külsô támadások I. EURÓPA KÖZÉPKORA 7. Az arabok és az iszlám. Az arabok ôsi kultúrája iszlám, kalifa (oázis, hajcsár, Új világvallás és világbirodalom Mohemed élete muszlimok, próféta, születése Az iszlám vallás sajátosságai mecset, imám, Ramadán Hódítások bazár, mináré, müezzin) 8. Európa az elsô ezredfordulón Német-római Császárság ezredforduló, évtized Córdobai Kalifátus érsek, dinasztia Francia Királyság fejedelem Angol Királyság Lengyelország Cseh- és Morvaország Az orosz fejedelemségek A balkáni államok 9. Részösszefoglalás A Frank Birodalom Bizánc Az Arab Birodalom Európa az ezredfordulón 8

9 Nevek Kronológia Topográfia Készségfejlesztés Szemléltetés MF: 4 5. o. MF: 4 5. o. MF: 4 5. o. MF: 6 o. Nagy Károly (frankok, 800 Frank Birodalom, MF: 7 8. o. FT: Európa Nagy Károly korában Chlodvig, Alkuin) (453, 751) Avar Birodalom (Aachen) Európa a IX X. században KT: Európa a IX. században 5. TA: A Római Birodalom felbomlása és a népvándorlás 9/a Nagy Károly birodalma 10/b A Frank Birodalom felbomlása 10/c KTA: Európa Nagy Károly korában 7/b (Nagy Konstantin, (330, 395, Bizánci Birodalom, MF: o. FT: Jusztinianusz) 1204, 1453) Konstantinápoly, TA: A Római Birodalom felbomlása Szentföld, és a népvándorlás 9/a Oszmán Birodalom Az Arab Birodalom és Bizánc 10/a Európa a XI XIII. században A keresztes hadjáratok 11/a Az Oszmán Birodalom 14/a KTA: A Római Birodalom 5/a Európa a XII XIII. században A keresztes hadjáratok 8/a Európa a XIV XV. században 8/b Allah 570 Arab Birodalom, MF: o. FT: Mohamed 622 Mekka, MF: 76. o. TA: Az Arab Birodalom és Bizánc 10/a Kába kô Medina Arab, viking és magyar kalandozások a VIII X. században 10/d KTA: Az arab kultúra 7/a (II. Szilveszter, III. Ottó, (987 Az ezredforduló MF: o. FT: Európa a IX X. században II. Baszileosz, Capet Hugo, 911 európai államai TA: 10/d, 11/a Arthur király, a kerekasztal 1066 KTA: Európa a XI. század végén 7/c lovagjai, Hódító Vilmos, 1000) normann, kelta, rusz, szláv, besenyôk) Az elôzô órákon használt térképek 9

10 Témakörök Óra Tananyag Részegység Fogalmak 10. Keresztény hit, A pápai hatalom pápa, szent, ereklye keresztény egyház A keresztény egyház fôpapjai (püspök, érsek, bíboros, Zarándoklatok a Szentföldre keresztes háború, lovagrend, Eretnekek szentkultusz, inkvizíció, Keresztes hadjáratok román stílus, gótika) Szentkultusz Építészet 11. Munkálkodó szerzetesek A remeték kolostor, szerzetes, szerzetes- A szerzetes közösségek kialakulása rend (remete, apát, kanonok, Élet a kolostorban erkölcs, kódex, pergamen, Külsô támadások miniatúra, iniciálé) Szerzetesrendek Mûvészet, tudomány, kultúra 12. Királyi hatalom, királyi udvar A király kiváltságai és kötelességei (udvar, tanácsadó, fôurak, A királyi udvar kiváltság, jövedelem) Koronázás, temetés I. EURÓPA KÖZÉPKORA 13. Földbirtokosok és földmûvelôk A föld a hatalom alapja uradalom, robot, jobbágy, Az uradalom felépítése jobbágytelek, nyomásos gaz- A jobbágyfalui dálkodás (terményadó, pénz- A gazdálkodás módjai, eszközei adó, ajándék, szolgáltatások- A jobbágy szolgáltatásai önellátó gazdálkodás,eke, borona, szügyhám, patkó, ugar) 14. Várak és lovagok A hûbéri lánc hûbérúr, hûbéres, hûbérbir- A lovagok eszményei tok vár, lovag (hûbéri lánco- Fegyverzet lat, fegyverhordozó, lovagi Lovaggá avatás erények, lovaggá avatás) A várak A lovagok életmódja Címerek 15. A városi levegô szabaddá tesz A városok kialakulása középkori város, önkor-- Szerkezeti felépítésük mányzat, polgár, adó (plébá- Jellegzetes épületek és funkciójuk niatemplom,katedrális, város- A városok kiváltságai háza, plébános, plébániai Jelképek iskola, iskolamester, a hét Életmód (oktatás, egészségügy) szabad mûvészet) 16. Céhbeliek és kontárok A céhek kialakulása céh (kézmûves mester, legény A céhes iparon belüli termelés jellemzôi inas, kontár, remek A mesterré válás folyamata A kontárok 11

11 Nevek Kronológia Topográfia Készségfejlesztés Szemléltetés (Szent Péter, templomosok, Pápai Állam, Avignon, MF: o. FT: Európa a XI XII. században johanniták, Szentföld, Jeruzsálem MF: 76. o. KT: Európa a XI. században 7. német lovagrend) Világ 20 TA: A kereszténység elterjedése Európában 10/e, 11a KTA: 7c, 8a D: Templomépítés Szent Benedek, Montecassino, Buda MF: o. FT: Szent Ferenc TA: 11/a (Szent Domonkos, KTA: 8/a Esztergomi Özséb, TECS: 3. Az elsô magyar kolostor Szent Pál, bencések, domonkosok, ferencesek) 1461 London, Párizs, Prága, MF: o. FT: Krakkó, Reims KT: TA: 11/a KTA: 8/a MF: o. ÍT: A feudális nagybirtok 12/1 A feudális szolgáltatások 12/2 TECS: Egy feudális nagybirtok 6/1 D: A jobbágytelken arató, cséplô jobbágyok 1. Szántás, vetés, boronálás 6. Kaszálás 7., Falusi mulatság 18. Fôuri lakoma 19. (Tower) MF: o. D: Középkori vár (XII. század) 2. A lovagi élet elemei 15. Csatajelenet 16., 17. Bologna, Firenze, MF o. FT: Európa a XI XII. században Velence, Cambridge, KT: Európa a XII XVII. században 8. Oxford TA: 11/a KTA: 8/a ÍT: A kézmûves jobbágy 13. Pénzgazdálkodás és a városok MF: o. 12

12 Témakörök Óra Tananyag Részegység Fogalmak I. EURÓPA KÖZÉPKORA 17. Kereskedelem és utazás A kereskedelem fejlôdése vám, távolsági kereskedelem, Pénzgazdálkodás kereslet kínálat (alkalmi keres- A távolsági kereskedelem kedelem, helyi piac, pénzváltó, Vásárok levantei kereskedelem, Hanza- A kereskedôk életmódja szövetség, kötelezvény, kalmár) Marco Polo utazásai 18. Témazáró összefoglalás 1. Társadalmi rétegek Földmûvelés, ipar, kereskedelem 19. Témazáró összefoglalás 2. Államok és uralkodóik Az egyház szerepe Mûvészet, tudomány, kultúra 20. Ellenôrzés Témazáró dolgozat megírása 21. Új, hazában. A kalandozó hadjáratok iránya, célja kalandozás (tegez, kürt, Kalandozások kora. Kalandozó ôseink fegyverei, taktikája visszacsapó íj, krónika) Merseburg, Augsburg Mondák II. ÁRPÁDOK KORA 22. Keresztény államalapítás: Géza fejedelem uralkodása (nagyfejedelem, monostor, térí- Géza és Szent István Harc a nagyfejedelmi hatalomért tô papok, uralkodói jelvények) István megkoronázása Uralkodói jelvények Mondák, legendák 23. Szent István Magyarországa 1. Közigazgatás vármegye, ispán, tized Egyházszervezés (keresztény állam, nádor, királyi Törvénykezés tanács, egyházszervezet, püspökség, Regnum Marianum) 13

13 Nevek Kronológia Topográfia Készségfejlesztés Szemléltetés (Marco Polo, Kubiláj, (1295) (Genova, Firenze, Velence, MF: 23. o. FT: Európa a XIV XV. században Enrico Dandolo, Szent Sír, Hamburg, Lübeck, MF: 76. o. KT: 8. Selyemút) Champagne, kereskedelmi TA: Európa a XIV XV. században útvonalak) 11/b KTA: Európa a XIV XV. században 8/b D: Kézmûvesek a piacon, Jobbágytermékek a vásáron 8. Kereskedô (gabonával), Pénzváltó 9. Adózás pénzzel 12. MF: o. TRF: Mindennapi élet a feudális Európában Az államok területi változásai MF: o. TRF: Mûvelôdés a feudális Európában Lehel, Botond, ( ) (Merseburg, Augsburg, MF: 25. o. FT: A magyarok vándorlása Konrád herceg Enns, a kalandozások és a honfoglalás útvonala) Európa a IX X. században KT: A Kárpát-medence a XIV. századig 9. TA: 10/d KTA: Magyarország a X XI. században 9. D: Kalandozások 33. V: A magyarok elôdeirôl és a honfoglalásról III. Géza fejedelem, I. István 997 Bodrógköz, Dunakanyar, MF: o. FT: A magyarok vándorlása (Vajk, Taksony, Sarolt, 1001 Székesfehérvár, Gyôr, és a honfoglalás Gizella, Koppány) Esztergom, Pannonhalma, KT: 9. Bény TA: 10/e Magyarország I. (Szent) István korában 12/a KTA: 9. D: István a harcos uralkodó, István a trónon 25. Kétmagyar elôkelôség, két fegyveres 26. Koppány vezér lefejezése 27. A korona 29. V: A magyarok elôdeirôl és a honfoglalásról III. Gellért püspök 1038 érsekségek, püspökségek MF: o. FT: Magyarország a XI XIII. században KT: 9. TA: 12/a KTA: 9. ÍTK: A magyar állam kialakulása TECS: Az elsô magyar kolostor D: Az óbudai templom építése 30. V: Magyar évszázadok I VIII. (Szent István törvényei) 14

14 Témakörök Óra Tananyag Részegység Fogalmak 24. Szent István Magyarországa 2. A trónutódlás kérdése Trónviszályok a XI. században 25. Szent László és Könyves Kálmán Szent László törvényei, egyházszer- (magántulajdon, istenítélet) országa vezô munkája, külpolitikája Szent László-mondák Könyves Kálmán trónra kerülése, egyénisége, törvényei II. ÁRPÁDOK KORA 26. Birodalomépítés: II. András, Trónviszályok a XII. században tatár, kun IV. Béla III. Béla: írásbeliség, hódítások (kancellária, hiteleshelyek, II. András: Aranybulla bulla, ellenállási záradék) IV. Béla: a keleten maradt magyarok felkutatása, kunok letelepítése 27. Tatárjárás A Mongol Birodalom (kán) A tatárok harcmodora Kísérlet hazánk védelmének megszervezésére A tatárok magyarországi hadmûveletei 28. Újjáépülô, átalakuló ország betelepítés (telepes, bevándorló, szászok, várépítés királyi megye, nemesi vármegye közigazgatási reform szolgabíró, szabad királyi város) külpolitika István, László, András Mondák, legendák 29. Kultúránk az Árpád-korban írásos emlékek (hôsi ének, székesegyház, magyar nyelvû kultúra kolostortemplom) építészet ötvösmûvészet 15

15 Nevek Kronológia Topográfia Készségfejlesztés Szemléltetés (Imre,Vazul, Orseolo Péter, (1052) (Pozsony, a német támadások MF: o. FT: Magyarország a XI XIII. században Zotmund-Kund, András, útvonala) KT: 9. Béla, Salamon) TA: 12/a Magyarország a XI. és XII. században 12/b KTA: 9. D: Imre herceg temetése és Vazul megvakíttatása 31. V: Magyar évszázadok I VIII. (Szent István intelmei) I. (Szent) László, ( ) Horvátország MF: o. FT: Magyarország axi XIII. században Könyves Kálmán, ( ) KT: 9. Álmos, Béla TA: 12/b KTA: 9. ÍTK: A középkori magyar állam D: A korona és a kard 34. László király 35. V: Magyar évszázadok I VIII. (Szent László törvényei) II. András, IV. Béla, ( , (Bosznia, Bulgária magyar MF: o. FT: Magyarország a XI XIII. században Julianus barát , fennhatóság alá került KT: 9., 20. (III. Béla, Bánk bán) , területei, Kiskunság, TA: 12/b 1222) Nagykunság) A Mongol Birodalom 13/a Magyarország a XIII. században 13/c KTA: A mongol támadások 10/b V: Magyar évszázadok I VIII. (Az Aranybulla) (Dzsingisz kán, Batu kán) ( ) Mongol Birodalom, a tatárok MF: o. FT: Magyarország a XI XIII. században magyarországi hadmûveletei KT: (Muhi, Trau) TA: 13/a A tatárjárás 13/b KTA: 10/b A tatárjárás 10/b A muhi csata (Elsô borító/b) TECS: Magyar falu a tatárjárás elôtt 5. D: A tatárjárás ( a második honalapító, ( ) (Felvidék, Szepesség, MF: o. FT: Magyarország a XI XIII. században Szent Margit) Erdély, Visegrád, Eperjes, KT: 9. Pozsony) TA: Magyarország a XIII. században 13/c KTA: Magyarország az Árpádok korában 10/c TECS: IV. Béla udvarában 6. Halotti beszéd, A tihanyi Trencsén, Szepesvár, Dévény, MF: o. FT: Magyarország a XI XIII. században bencés apátság alapítóleve- Léka, Ják, Lébény, Zsámbék, KT: 9. le, Szûz Mária magyar nyel- Bodrogolaszi, Karcsa, TA: 13/c vû siratóéneke Nagybörzsöny KTA: 10/c Földrajzi atlasz: Magyarország megyéi és közlekedése ÍTK: A román kori mûveltség hazánk területén 16

16 Témakörök Óra Tananyag Részegység Fogalmak II. ÁRPÁDOK KORA 30. Témazáró összefoglalás Témazáró összefoglalás Ellenôrzés A témazáró dolgozat megírása 33. Új uralkodócsaládunk. A kiskirályok uralma nemes, báró, bandérium I. Károly királysága 1. Károly Róbert megkoronázása (familiárisok, zsoldosok) A rozgonyi csata A királyi hatalom megszilárdítása III. MAGYARORSZÁG Új uralkodócsaládunk. Külpolitika aranyforint I. Károly királysága 2. Gazdasági intézkedések (bányaváros, lovagi torna) Pénzügyi reform Lovagi kultúra 35. Nagy Lajos király Képes Krónika ôsiség, kilenced Birtokpolitikája (úriszék, pallosjog, perszonál- Perszonálunió unió) Külpolitikája Az évi törvények Kulturális élet Mondák 36. Zsigmond, a király és császár Luxemburgi Zsigmond hatalomra végvár (déli végvárvonal, telekkerülése katonaság) Belpolitikája Külpolitikája 17

17 Nevek Kronológia Topográfia Készségfejlesztés Szemléltetés ( ) MF: o. TRF: A feudális állam kialakulása hazánkban 4. MF: o. TRF: 4. I. Károly, Nagy Lajos ( ) Kassa, Rozgony MF: o. FT: Magyarország Magyarország az Anjouk és Zsigmond korában KT: Magyarország a XIV XV. században 10. TA: Kiskirályok a XIV. század elején 13/d Magyarország Európában az Anjouk és Zsigmond korában 13/e KTA: Kiskirályok Magyarországon a XIV. század elején 10/d Magyarország az Anjouk és Zsigmond korában ( ) 10/e ÍTK: A kiskirályok uralma A kiskirályok leverése Az állam megszilárdítása D: A rozgonyi csata 38. V: Vár állott (Buda) (Erzsébet, Körmöci) ( ) Bécs (Körmöcbánya, MF: o. FT: Magyarország Csallóköz, Aranyos) Magyarország az Anjouk és Zsigmond korában KT: 10. TA: 13/e KTA: 10/e FA: Magyarország ÍTK: Az állam megszilárdítása TECS: Egy aranyöntô mûhelyében 7. V.: Magyar évszázadok I. VIII. (Károly Róbert pénzreformjai) I. Lajos (1351, Nápoly, Lengyelország, MF: o. FT: (Képes Krónika, András, 1358, Román fejedelemségek, KT: Johanna, Mária, Luxem- 1370, Bosznia, Diósgyôr, Pécs, TA: 13/e burgi Zsigmond, Toldi 1382) Prága, Zólyom KTA: 10/e Miklós, Kolozsvári testvérek) FA: Európa ÍTK: I. Lajos hadjáratai A gótikus mûveltség V: Magyar évszázadok I VIII. (Az ôsiség) D: Nagy Lajos udvarában 40. Luxemburgi Zsigmond, ( ) Nándorfehérvár MF: o. FT: Magyarország Hunyadi János (Krakkó, Horvátország, Magyarország az Anjouk (Hedvig, Ozorai Pipo) Dalmácia, Havasalföld, és Zsigmond korában Bolgárország, Szerbia, KT: 10. Nikápoly, Al-Duna) TA: 13/e KTA: 10/e FA: Európa TECS: Szerda a középkori Budán V: Magyar évszázadok I VIII. (Zsigmond városi törvényei) Vár állott... I. (Buda) 18

18 Témakörök Óra Tananyag Részegység Fogalmak 37. Városok és falvak népe Városok (szabad királyi város, mezôváros, Falvak bányaváros, egész telek, hold) Földmûvelés Állattenyésztés Kereskedelem Életmód 38. Törökverô Hunyadi János 1. Hunyadi János ifjú évei szultán, janicsár, szpáhi Az Oszmán Birodalom létrejötte, területi növekedése A törökök harcmodora III. MAGYARORSZÁG Törökverô Hunyadi János 2. A téli hadjárat kormányzó A várnai csata (országos fôkapitány) Hunyadi kormányzó és fôkapitány Rigómezei ütközet Konstantinápoly eleste A nándorfehérvári diadal 40. Mátyás király és kora 1. Hunyadi Mátyás megkoronázása (kincstartóság) Magyarország védelmének megszervezése Királyi jövedelmek Közigazgatási reform Külpolitika 41. Mátyás király és kora 2. Építészet reneszánsz korvina-kódex Életmód Költészet Történetírás A királyi könyvtár A trónutódlás kérdése 19

19 Nevek Kronológia Topográfia Készségfejlesztés Szemléltetés Nyitra, Vác, Eger, Várad, MF: o. FT: Magyarország Gyulafehérvár, Nagyszombat, KT: 10. Bártfa, Lôcse, Eperjes, TA: 13/e Kolozsvár, Pest, Víziváros KTA: 10/e FA: Magyarország, Budapest térképe Hunyadi János (Hunyadvár) MF: o. FT: Magyarország (Szilágyi Erzsébet) KT: 10. TA: Az Oszmán Birodalom 14/a Magyarország a Hunyadiak korában 14/b KTA: Magyarország a Hunyadiak korában 11/a I. Ulászló Nándorfehérvár MF: o. FT: Magyarország (Kamonyai Simon, Szilágyi (Várna, Rigómezô, Konstan- KT: 10 Mihály, Dugovics Titusz, tinápoly, Duna) TA: 14/a, b V. László) KTA: 11/a Várnai csata (Elsô borító/c) A nándorfehérvári diadal (Elsô borító/d) TECS: A nándorfehérvári diadal V: Vár állott 2. (Nándorfehérvár) I. Mátyás (1458) Kolozsvár MF: o. FT: Magyarország (Hunyadi László, fekete KT: 10. sereg, Kinizsi Pál) TA: 14/b KTA: 11/a ÍTK: Mátyás állama V: Magyar évszázadok (Mátyás törvényei) (Beatrix, Korvin János, (1580) Visegrád MF: o. FT: Magyarország Thuróczy János) KT: 10. TA: 14/b KTA: 11/a ÍTK: A reneszánsz mûveltség hazánk területén TECS: Mátyás visegrádi palotája V: Alattvalók és királyok I. D: Beatrix és Mátyás 41. Palotaépítés, királyi vár Mátyás korában 42. A nagyvázsonyi vár ma 43. Mátyás udvara 44. Ransanus átnyújtja a királynak Magyarország történetét 45. Korvina

20 Témakörök Óra Tananyag Részegység Fogalmak 42. Mohács korának nemzedéke 1. II. Ulászló trónra kerülése (parasztháború) Gazdaság, társadalom A Dózsa-féle parasztháború III. MAGYARORSZÁG Mohács korának nemzedéke 2. II. Lajos egyénisége (hadi út, elôhad, hadsor, kerekes Belpolitikai problémák II. Lajos uralko- ágyú, díszmenet) dásának idején Nándorfehérvár eleste Tomori Pál életútja A mohácsi csatavesztés 44. Részekre szakadó ország Kettôs királyválasztás nemzeti király, házassági szer- A szultán Bécs elleni hadjárata, zôdés, ellenországgyûlés, hely- Kôszeg védôinek hôs ellenállása ôrség Buda török kézre kerül Erdély 45. Témazáró összefoglalás Témazáró összefoglalás Ellenôrzés Témazáró dolgozat megírása 48. Felfedezôk hódítók Európa gazdasága a XV. században felfedezô, gyarmat, azték, inka A nagy földrajzi felfedezések Az azték és az inka birodalom meghódítása IV. ÓVILÁG ÚJVILÁG 49. A gyarmatosítás haszna és hatása 1. Az elfoglalt területek gazdasági világkereskedelem, újkor Spanyolország kiaknázása A spanyol gazdasági élet A Nagy Legyôzhetetlen Armada pusztulása Németalföld 21

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv 48 számozott leckéjét 3-3 órás tömbökbe csoportosítottuk.

Részletesebben

Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46

Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46 Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV a Történelem 6. tanításhoz Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46 Írta és összeállította: BÁNHEGYI FERENC Szerkesztette: Réti Éva Kapcsolódó kerettanterv: EMMI kerettanterv

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 10. évfolyama számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 10. évfolyama számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 10. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!] Európa a virágzó és hanyatló középkorban

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelménye 6 évfolyamos képzés 7. osztály NAT 2012

Az osztályozóvizsgák követelménye 6 évfolyamos képzés 7. osztály NAT 2012 Keretek Az osztályozóvizsgák követelménye 6 évfolyamos képzés 7. osztály NAT 2012 A történelem és társadalomismeret tanárgyból tett osztályozó vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Mind

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. 9.-12. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM. 9.-12. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM 9.-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van számos

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

2. A középkor. 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. Középszint. A középkori uradalmak jellemző vonásai:

2. A középkor. 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. Középszint. A középkori uradalmak jellemző vonásai: 2. A középkor 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői A középkori uradalmak jellemző vonásai: az uradalom részei és az önellátó gazdálkodás, a jobbágyi viszony jellemzői, a jobbágyi szolgáltatások

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi program, tanterv

Történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi program, tanterv L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M Történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi program, tanterv 2004. Készítette: B E R E G I N É S I M O N Á G N E S TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 7

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

Magyarország a kora újkorban 11 4 15 18

Magyarország a kora újkorban 11 4 15 18 TÖRTÉNELEM 6.. TANMENETJAVASLAT A középkor Magyarországon. A virágkortól a hanyatlásig Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám 74 óra Kerettantervi órakeret 65 óra

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: történelem 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: történelem 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: történelem 11-12. évfolyam 2 A történelem fakultáció mint szabadon választható tantárgy célja az emelt szintű érettségire

Részletesebben

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 7. ÉVFOLYAM 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénben 1. 4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány Kr. e. 8000, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. sz, Kr. e. X. sz, Kr. e.

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TÖRTÉNELEM 5-8. ÉVFOLYAM ETIKA 7. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A történelem és állampolgári ismeretek, etika

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. kötele ző 9. választ ható 10. kötele ző 10. választ ható 11. 12. Heti óraszám 2 2 2 2 3 4 Éves óraszám 72 72 72 72

Részletesebben

DuDás-szabó Márta. az árpádok nyomában. a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia. szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005.

DuDás-szabó Márta. az árpádok nyomában. a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia. szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005. DuDás-szabó Márta az árpádok nyomában a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia lehetőségeinek alkalmazása a tanítás folyamatában szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005. az árpádok

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5. ÉVFOLYAM 1 Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való

Részletesebben

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) 5 6. évfolyam Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapvető fejlesztési területek, nevelési

Részletesebben

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE 1. A magyar nép eredete 1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE Hosszas vándorlás után érkeztünk meg a Kárpát-medencébe Eredetünk: ázsiai származás (a magyar őshaza az Urál-hegységtől keleti irányba lehetett) eredetmondáink

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az emelt szintű érettségire felkészítő képzés helyi tanterve a 11-12. évfolyamon Kerettantervi megfelelés: emeltszint Tankönyvek, tanulói segédletek, taneszközök

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Éves óraterv Általános tantervű Tagozatos tantervű Évfolyam 9./10. 10./11. 11./12. 12./13. 9./10. 10./11. 11./12. 12./13. Heti óraszám 2 2 3 3 3 3 4 4 Évfolyamok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben