Az elveszett Magyar Szent Korona története 1945 után

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elveszett Magyar Szent Korona története 1945 után"

Átírás

1 A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, VI. évfolyam, 2. (42.) szám Bécs, 2011 február Szabó Csaba Az elveszett Magyar Szent Korona története 1945 után A tartalomból: A magyar Szent Korona nemcsak a magyar államiság szimbóluma, de egyben a magyar történelem jelképe is. Dicsőséges, fényes történelmi napokat éppen olyan gyakran megélt, mint vészterhes időszakokat. Előfordult, hogy elrabolták, fogságba ejtették, de mindig előkerült. Immár 1000 éve a magyarság legfontosabb ereklyéje. * * * Szálasi Ferenc nemzetvezető november 4-én a Szent Koronára esküdött fel. Két nap múlva a Koronát Veszprémbe, a nemzeti értékeknek biztonságot nyújtó sziklabarlangba szállították. A szovjet Vörös Hadsereg előrenyomulása miatt Veszprémet nem tartották eléggé biztonságosnak, ezért a nemzeti kincseket december 6-án Kőszegre szállították. Innen 1945 januárjában Velembe, majd két hó-nap múlva ismét Kőszegre kerültek a koronázási ékszerek. Magyarország területét március végén hagyták el a nemzeti ereklyékkel a koronaőrök. Rövid Mária- zell-i kitérő után a Salzburgtól 25 kilométerre levő Mattseebe utaztak. Itt a koronázási palástot és a Szent Jobbot a község plébánosának, Strasser atyának a gondjaira bízták, a Szent Koronát pedig elásták. Koronaőrök rövidesen amerikai fogságba estek. Kihallgatásuk során felfedték a koronaékszerek pontos rejtekhelyét, ahonnan július 27- én elő is kerültek az értékek. WASS ALBERT Magyar mondák: A magyar Szent Korona (2. oldal) MEGHÍVÓ: Dr. habil. Szabó Csaba: A Magyar Szent Korona Capistrangasse 2, március 6. 17:30 (3. oldal) INTERJÚ Herta Müller: "A Nobel-díj nem változtatott meg" (4.-5. oldal) MÁRAI SÁNDOR Az ünnepekről... (6. oldal) GYERMEKEK OLDALA: Magyar mondák (7. oldal) FIGYELŐ: Előzetes, kiállítás, koncert, impresszum (8. oldal) A Szent Jobbot hamarosan vissza is adta az amerikai hadsereg Magyarországnak augusztus 20-án már meg is tartották vele a hagyományos körmenetet. A koronát és a koronázási jelvényeket azonban a frankfurti Deutsche Reichsbankba szállították szeptemberében a korona Wiesbadenbe, az amerikai hadsereg műkincs-gyűjtő központjába került májusában a-zonban már ismét a frankfurti Deutsche Reichsbank egyik páncél-szekrényében őrizték, majd 1951 augusztusában Friedbergbe, az USA hadseregének európai parancsnokságának pénz-ügyi központjába vitték. A Szent Koronát 1953-ban egy hadihajó fedélzetén, titkos akció keretében a tengeren túlra szállították, és Fort Knoxban az amerikai pénzügyminisztérium központi aranylerakatánál helyezték el. Az 1950-es évek elejére a magyar kommunista kormányzat látóköréből kikerült a korona, sorsáról nem rendelkeztek megfelelő információval. A Rákosi és Kádár rezsimek évtizedekig hiába próbálták a koronát visszaszerezni. Tárgyalásaik az Amerikai Egyesült Államok kormányával és az Osztrák Külügyminisztériummal éppen úgy eredménytelenek maradtak, mint a Vatikánnal folytatott megbeszélések. A Magyar Szent Korona végül 1978-ban tért haza Magyarországra

2 2. VI/ február Wass Albert Magyar mondák: A Magyar Szent Korona Második Szilveszter pápának különös álma volt egy éjszaka. Egy angyal jelent meg előtte és ezeket mondta: Sok évszázaddal ezelőtt egyik elődöd mezítláb lépett ki Róma kapuján, hogy kegyelmet kérjen Attilától, a hunok királyától a város számára. A hatalmas Attila meghallgatta elődöd kérését, és békésen vonult el Róma falai alól. Most ennek az Attilának egyik utóda, magyarok uralkodója, Gézafia István fordul kéréssel hozzád. Királyi koronát kíván magának, és népe számára apostoli áldást. Teljesítsd kívánságát, Szilveszter, mert ha teljesíted, a kereszténység pajzsává válnak a magyarok, s kardjuk az egyház kardja lesz. Több áldozatot hoznak és ezerszer többet szenvednek majd a keresztény hitért ezek a magyarok, mint a világ összes népei együttvéve. S lám, alig telt el néhány hét a különös álom után, amikor a magyarok földjéről megérkezett Rómába Asztrik érsek, királyhoz illő kísérettel és gazdag ajándékokkal, és királyi koronát kért István névre keresztelt Gézafia Vajk magyar fejedelem számára. Szilveszter pápa nagy örömmel fogadta a magyarok küldöttjét, és levél kíséretében küldte meg apostoli áldását és a királyi koronát. Így szólt a levél: Szilveszter pápa, Isten szolgája áldását küldi magyarok uralkodójának! A Felséges Isten és a szent apostolok által ránk ruházott hatalmunknál fogva engedélyezzük, küldjük és adományozzuk áldásunkkal együtt mindazt, amit tőlünk kértél. A királyi koronát az apostoli királyi címmel együtt, érsekséget Esztergom székhellyel és a többi püspökségeket. Mindezeken felül apostoli hatalmunknál fogva engedélyezzük és kívánjuk, hogy úgy te magad, mint minden jogos utódod, bárki legyen is az, maga előtt hordassa a keresztet mint apostoli jelvényt. Te és utódaid, ahogy apostoli királyokhoz illik, magatok döntsetek, ítélkezzetek és rendelkezzetek mihelyettünk minden egyházi dologban, úgy a jelenben, mint a jövőben, országotok földjén. Róma, az Úrnak ezredik esztendejében, március hónapjának huszonhetedik napján. Ahogy a Szent Korona megkezdte útját Rómából a magyarok földjére, mennybéli angyalok serege kísérte magosan az égen, elterelve útjából a fellegeket, szeleket, viharokat és árvizeket. Ahol a koronát vivő kis csoport elhaladt, virágok nyíltak ki hirtelen az út mindkét szélén, még a magos hegyi hágókon is, ahol hó lepte a földet. Sok egyéb csoda is kísérte útját. Az út mentén lakozó népek tehenei kétszer annyi tejet adtak, mint azelőtt. A juhok három bárányt hoztak a világra, és legelők, kaszálók, szántóföldek, gyümölcsösök termése megtízszereződött. A csodák láttán letérdelt a nép mindenütt az út mentén, amerre csak a szent korona elhaladt, és minden nép a maga nyelvén áldotta az Urat Róma városától a magyarok földjéig.

3 VI./ február 3. M E G H Í V Ó a Bornemisza Péter Társaság februári rendezvényére Meghívottunk: Dr. habil. Szabó Csaba történész Az előadás címe: A Magyar Szent Korona március 6.-án, vasárnap, d.u. 17:30 órakor Dr. habil. Szabó Csaba 1967-ben született Nován (Zala megye). Magyar-történelem szakos tanári oklevelet szerzett 1991-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán től Bajorországban, az Eichstätt Katolikus Egyetemen tanult. Magister diplomáját 1997-ben Neuere und Neueste Geschichte, Wirtschaftsund Sozialgeschichte és Kunstgeschichte szakokon szerezte. Ugyanezen az egyetemen védte meg 2000-ben a Die katholische Kirche Ungarns und der Staat in den Jahren című doktori disszertációját, amely 2003-ban Münchenben meg is jelent től Budapest Főváros Levéltárában dolgozott, előbb levéltárosként, majd főosztályvezető-helyettesként től három évig óraadó oktató az Eötvös Lóránd Tudományegyetem TÓFK Társadalomtudományi Tanszékén (Magyarország története a 20. században; Budapest története 1867-től) tól a Magyar Országos Levéltárban dolgozott. Előbb az 1945 utáni kormányszervek és pártiratok főosztályát vezette, majd 2004-től az intézmény főigazgató-helyetteseként a modernkori osztályok munkáját irányította ben az ELTE BTKán levéltáros diplomát szerzett szeptember 1-től óraadó tanár a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyháztörténelem Tanszékén (Egyháztörténelem ; A magyar katolikus egyház története 1945 után) ben habilitált az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Több tudományos, szakmai testület tagja: Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány (kuratóriumi tag); Levéltári Kollégium; Holocaust Tudományos Emlékközpont (kuratóriumi tag). Főbb munkái: Egyházügyi hangulat jelentések 1951, (2000), A Grősz-per előkészítése (2001), Balogh Margittal közösen A Grősz-per. (2002), A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. (2005), Soós Viktor Attilával közösen Világosság Az Állami Egyházügyi Hivatal és a hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen. (2006), Távolodás és közelítések. A rendszerváltás és Kádárkorszak. Szerkesztette Majtényi Györggyel közösen (2008), A Nagy Imre és társai elleni per hangfelvétele és szó szerinti leirata. Megrendült a világ. DVD-ROM. Szerkesztette Hanák Gáborral közösen. (2008), Rendszerváltozás Magyarországon DVD-ROM. Szerkesztette Majtényi Györggyel és Mikó Zsuzsannával közösen (2010), Bögre Zsuzsannával közösen Törésvonalak. Apácasorsok a kommunizmusban. (2010), Egyházüldözők és egyházüldözés a Kádár-korszakban. Szerkesztette Soós Viktor Attilával és Szigeti Lászlóval közösen (2010).

4 4. VI/ február Herta Müller: "A Nobel-díj nem változtatott meg" Herta Müller, romániai származású német írónő a tavaly ősszel járt először Romániában azután, hogy 2009-ben átvette az irodalmi Nobel-díjat. Kétnapos bukaresti tartózkodása alatt az Atheneum koncertépület nagytermében beszélgetett el Gabriel Liiceanu filozófussal, majd válaszolt a találkozón megjelent nagyszámú újságíró kérdéseire. Az eseményről készített riportját az Adevărul című központi napilap a szeptember 28.-i számában jelentette meg -- ennek kissé rövidített változatát közöljük alább Kászoni Zoltán fordításában. Diszkréten, teljesen feketében öltözve jelent meg az esten, természetesen és közvetlenül viselkedve, mint mindig. Válaszait meleg, természetes hangon adta, ám ha egy-egy kérdés kiábrándította vagy nem tartotta helyénvalónak, azt egyszerűen visszautasította, vagy hagyta elmenni a füle mellett. Szavait széles gesztusok kísérték, s ha valamire nem találta meg a román kifejezést, akkor németül fejezte ki magát, Liiceanu pedig fordított. "A Nobel-díj csak külsőleg változtatott meg, belül nem" -- válaszolta kérdésünkre, hogy miként változtatta meg a díj. "Látja, most például itt vagyok. Bárhová is megyek, nem szabadulok a sajtóértekezletektől. Ez az, ami tényleg megváltozott, mert amikor régebb jártam itt, látogatásom jóval kevesebb embert érdekelt. Ám ami engem, a barátaimat s a magánéletemet illeti, nem változott meg semmi. Minden olyan, ahogyan azelőtt volt." Az íráskészsége miatt sem aggódik túságosan: "A Nobeldíj után még sikerült egy pár kollázst alkotnom. De én minden regényem után körülbelül két éves szünetet tartok. Nem szoktam folyamatosan írni. Szeretek nem írni." Az első kérdések természetesen az obszesszív Securitatéről szóltak, például eszébe juttatták, hogy két évvel ezelőtt egy interjúban azt állította, még mindig nyomában vannak a titkosszolgálatok. "A szekusok mindenütt ott vannak, nem tűntek el a levegőben. Itt vannak az országban, természetesen. Ami viszont nem természetes, az az, hogy jó pozícióban vannak, hogy talpra estek. Jó második életet biztosítottak maguknak a diktatúra után. Nem félek, mert a szándékaik már nem a régiek. Ha érdekli őket, hogy mit csinálok, az az ő dolguk, de azért nem szép tőlük. Ez inkább Romániának baj, mint nekem. Sokan vannak és hálózatot alkottak, úgy követik érdekeiket." Keserűség és fájdalom volt az írónő hangjában, amikor Oskar Pastiorról, régi jó barátjáról beszélt. Dieter Schlesak nemrég tett kijelentéseivel kapcsolatban, Herta Müller belátta, hogy "az ötvenes évek valóban a kommunizmus legsötétebb évei voltak", ám nem értett egyet a német író abbéli véleményével, mely szerint -- amit az író személyesen is közölte vele -- Herta Müller "luxus dissidenti" lett volna. "Az ötvenes évek után a Securitate változtatott a módszerein, de elnyomó tevékenységének nem vetett véget." Ebben a szövegösszefüggésben Herta Müller szólt azokról az újabb tényfeltáró ismeretekről is, miszerint Oscar Pastior, az egyik legjobb barátja, 1961 és 1968 között együttműködött a Securitatéval. "Oscar Pastior számára nem volt kiút. Öt évnyi börtönfogságából összetört emberként szabadult. Hazaért, írt néhány verset a fogságban átéltekről, amivel aztán megzsarolták. Az együttműködési nyilatkozatának szövegéből világosan kiderül, hogy azok nem az ő szavai: a Securitate tollba mondott, ha azt akarta, hogy az ember azt írja, ami kedvére való. Nem volt választása, hacsak nem az, hogy felkösse magát vagy ismét a börtönbe kerüljön." Azzal kapcsolatban, hogy mi a véleménye a Traian Băsescu államelnök nemrég tett javaslatáról, hogy tüntessék ki a Román Köztársaság Csillaga érdemrenddel, Herta Müller frappánsan megjegyezte: "Nem gyűjtök jelvényeket."

5 VI./ február 5. Arra a kérdésre, hogy mikor fogja magát otthon érezni Romániában, az írónő leszögezte: "Romániának nem az a dolga, hogy én otthon érezzem magam benne, hanem az, hogy a románok milliói érezzék magukat otthon benne."... A szerző humorosan visszautasította azokat a nem Vagyis egyrészt szekíroztak, másrészt pedig... Richard Wagner nemrég megmutatta nekem annak a beszédemnek az írott szövegét, amelyet a díj átvevésekor mondtam. Abban én csak az irodalomról beszéltem, nem dicsértem a pártot." Egy újságírónő makacsul nekiszegezett régi vádakat is, melyek szerint első regénye, a "Niederungen", 1982-ben megkapta a Kommunista Ifju Szövetség díját. "A KISZ-nek volt egy olyan díja is, amelyet az együtt élő nemzetiségek nyelvén alkotott irodalmi műveknek szánt, amilyen a miénk is volt; ezt több német ajkú író is megkapta. Ez több irodalmi lexikonban is szerepel, úgyhogy nincs mit rejtegetnem. Én éltem Romániában is. Azt a díjat a kezdő regényemért kaptam -- nos akkor mi van? Akkoriban örültem neki. kérdésére, miszerint "maga valóban semmit sem szeret Romániában?", Herta Müller humorosan válaszolt: "Dehogynem! Szeretem a mititei-t, a padlizsánsalátát -- mindkettő fantasztikus --, valamint a zakuszkát (zöldségkrém) és a görögdinnyét" (románul: "mititeii, salata de vinete, zacusca şi lubeniţele"). Ės még szeretek egy pár csodálatos embert, aki barátom. Ha több hozzájuk hasonló ember élne Romániában, a dolgok sokkal jobban mennének. De sajnos, túl kevés van belőlük." Herta Müller kollázsa da kam der dünne Polizist riskant gelaunt drehte ein Steinchen in der Hand erst mussten wir im Gleichschritt gehen dann musste Vater mit zwei drei der Klee wächst mir am Kinn vorbei mein abgetragenes Gürtelkleid manchmal kommt die Gelegenheit ich schicke Vater ein Paket das Amt weiß auch nicht wo er ist und wo die Post hingeht

6 6. VI/ február Márai Sándor Az ünnepekről Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre. A közösségi érzésről Kevés fogalmat ismerek, mellyel oly merészen, oly következetlenül zsonglíroztak volna koromban, mint a "közösségi érzés" fogalmával. Emberek, kikről jogosan feltehető, hogy soha nem adtak húsz fillért egy koldusnak, a közösségi érzés jelszavával ajkukon szálltak síkra az emberiség boldogulásáért, szavaltak a hordókon és a népgyűlések dobogóin. Ezzel a jelszóval írták tele az újságok első oldalait jeles közírók, kiknek a közösségi elv érdekében kifejtett működésük végül csakugyan eredményezett valamit: szép házat vagy birtokot, melyet a közösségi érzés népszerűsítése érdekében végzett munkájuk ellenszámlája árán szereztek. Csak azok nem beszéltek közösségi érzésről, akik munkájukat, erejüket és életüket adták minden időben a közösségért: a nép hallgatott. Úgy látszik, a népnek, tehát a közösségnek, nincs közösségi érzése. Csak él, egymásért és az egészért, jelszó nélkül. A hazáról és az államról Nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre? Mintha azt mondanám: "Korbáccsal és szöges ostorral kényszerítlek, hogy szeresd önmagadat." A haza nemcsak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. S életed a haza életének egy pillanata is. Hazaszeretetre nem tudlak megtanítani: őrült az, aki önmagát tagadja. Hazád a történelmi méretekben megnagyított és időtlenített személyiség. A haza a végzet, személyesen is. Nem fontos, "szereted"-e, vagy sem. Egyek vagytok. De úgy látom és tapasztalom, hogy te szóval, ünnepélyesen, írásban és a dobogókon inkább az államszeretetről teszel bizonyságot és hitvallást. A hazától ugyanis nem lehet várni semmit. A haza nem ad érdemrendet, sem állást, sem zsíros kenyeret. A haza csak van. De az állam ad finom stallumot, csecse fityegőket szalonkabátodra, príma koncot, ha ügyesen szolgálod, ha füstölővel jársz körülötte, ha férfiasan, kidüllesztett mellel megvallod a világ előtt, hogy te szereted az államot, akkor is, ha kerékbe törnek. Általában nem törik ezért kerékbe az embert. Éppen ezért, minden államszeretet gyanús. Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret. Gondolj erre, mikor hörögsz a dobogókon és melled vered. Arról, hogy részt kell venned az emberek dolgában Akárhová menekülsz, munkába, szerepbe vagy magatartásba, az emberek nem engednek el, utánad nyúlnak, megkövetelik, hogy részt vegyél mozgalmaikban, megosszad gondjaikat, terveiket és reménységeiket, kabátod szárnyát rángatják, s megtámadnak és kitagadnak, ha elvonulsz a közös feladatok elől. Bele kell nyugodnod s ha művész vagy, gondolkozó, szemlélődő ember, nem könnyű ez!, hogy az emberekkel kell tartanod. Velük kell sírnod és nevetned, s boldog és elégedett is úgy lehetsz csak, ha ők megengedik. De az emberek mondod te csak egyenként felelősségteljes, érző és résztvevő emberek; tömegben olyanok, mint a csorda; a legolcsóbb jelszavak tüzelik őket, a legaljasabb vágyak feszítik a tömeg mellkasát. Hogyan vehetek részt dolgaikban, ha nem akarom, hogy lelkem kárát vallja? Csak azt felelhetem: őrizd meg lelked szabadságát úgy, hogy igazságos maradsz. Mikor olyasmit kíván tőled a tömeg, amit lelkiismereted megtagad, tagadd meg te is kívánságukat. Mindegy, mi az ára és következménye e magatartásnak. Szolidaritásodnak határa az igazságosság. Neked is van törvényed és hatalmad, nemcsak nekik. Ez a törvény és hatalom az igazság: fejed betörhetik, de ezt a hatalmat el nem vehetik tőled.

7 VI./ február 7. Gyermekek oldala - Gyermekek oldala - Gyermekek oldala Magyar mondák Szent László füve Hatalmas termetű volt Szent László király, egy fejjel kimagasodott vitézei közül. Harcokban olyan volt, mint a bátor oroszlán, békében meg olyan, mint a kegyes pásztor. Egykor ezt énekelték róla: Üdvöz légy, kegyelmes Szent László király, Magyarországnak édes oltalma, Szent királyok közt drágalátos gyöngy, Csillagok közt fényes csillag. Amikor a pestis, a döghalál pusztítani kezdett, az egész nép László királyhoz fordult, mindenki tőle várt segítséget. mint a juhok a jó pásztorhoz, úgy tódultak a király sátorához. Szent László pedig Istenhez könyörgött, tőle várt segedelmet. Isten éjszaka álmot küldött a királyra. Egy angyal jelent meg a szent király előtt, és azt mondta: -- Vedd íjadat és tegezedet, menj ki sátrad elé, és minden célzás nélkül bocsásd el nyílvessződet. A vessző megmutatja, mit kell tenned. Amikor László király felébredt, hozatta íját és tegezét, kilépett sátrából, felhúzta íját, aztán célzás nélkül elbocsátotta a nyílvesszőt. A nyílvessző messze szállott, s ahol lehullt, egy genciána fűszálat átütött. A genciána, a keresztesfű kenőcse mentette meg a népet a döghaláltól, s azóta is Szent László füvének nevezi a nép. A tordai hasadék Erdélyben, a Torda mellett nagy harcot vívott a király a kunokkal. Futott a magyar sereg és futott a király is. A Torda feletti hegyélen vágtattak a magyarok, nyomukban a vérszomjas kunok. Szent László nyomában lihegtek a kunok, fejszéjükkel csaknem levághatták. A király ekkor felsóhajtott és imával fordult az egek Urához. -- Szabadíts meg Uram, hiszen éretted harcoltam! Isten meghallgatta Szent László imáját és csodát tett! Kettérepesztette a hegyet a király mögött. A kunok rettenve fogták vissza a lovaikat, mert hatalmas szakadék tátongott előttük. A király lova patkójának helye még évszázadok múltán is jól látszott ezen a helyen.

8 8. VI/ február ELŐZETES A Bornemisza Péter Társaság áprilisi meghívottja: Dr. Szabó T. Attila a Semmelweis Orvosi Társasággal együtt. Az előadás címe: "Orvosi gyógyítási módszerek" KIÁLLÍTÁSOK EGON SCHIELE: Önarcképek és arcképek A bécsi Belvedere termeiben állították ki a 20. századi egyik legismertebb osztrák festőjének, Egon Schiele-nek ( ) portré-festményeit. A több mint 100 kiállított arckép és önarckép, melyek közül több most látható először Ausztriában, meggyőző összképet ígér Schiele művészi fejlődéséről és rendkívüli arcképfestői tehetségéről. A fejlődése kezdetén Gustav Klimt hatása alatt álló fiatal művész, hamar megtalálta saját, expresszionista stílusát. Portréiban a pszihoanalízis hatásának köszönhetően az emberi lélek elemzése tükröződik. A kiállítás február 17-étől július 13-ig tart nyitva. A KASSAI ARANYKINCS - Budapesten Budapestre érkezik a kassai aranykincs. A 20. század egyik legszenzációsabb régészeti lelete most először látható Magyarországon. A csaknem háromezer érméből és egy aranyláncból álló gyűjtemény darabjai a századból valók és március 20-ig lehet megtekinteni őket a Magyar Nemzeti Múzeumban tájékoztatta az intézmény a Független Hírügynökséget. KONCERT SALON LISZT Liszt Ferenc születésének 200.-ik évfordulója alkalmából az év első felében a bécsi magyar Nagykövetség márványterme egy három zongorahangversenyből álló és a Salon Liszt címet viselő zenei rendezvény helyszíne lesz. Februárban Bogányi Gergely, áprilisban Farkas Gábor, májusban pedig a az Egri & Pertis duó fognak fellépni. A koncert látogatóinak alkalmuk lesz megtekinteni azt az eredeti barokk zongorát, amelyen maga Liszt Ferenc is játszott. Absender: P.b.b. Péter Bornemisza Gesellschaft A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15. Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt Wiener Post Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung. Erscheinungsort: Wien Verlagspostamt: A-1060 Wien Medieninhaber und Herausgeber: Péter Bornemisza Gesellschaft, A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15. Tel.: +43/ Redaktion: Zoltán Kászoni /// Bankverbindung: Creditanstalt Bankverein, A-1011 Wien, Schottengasse 6 BLZ: Konto Nr , IBAN: AT ; SWIFT (BIC): BKAUATWW Lapunk letölthető a BPT honlapjáról:

2008. decemberi különszám. Tartalom:

2008. decemberi különszám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezető gondolatok Rövid hírek, információk Nyári emlék Országos Találkozó Könyvek és filmek Nevető kislexikon Márai Sándor gondolatai Van

Részletesebben

Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek (Részlet)

Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek (Részlet) A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, IX. évfolyam, 8. (72.) szám Bécs, 2014 november Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek (Részlet) A tartalomból:

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet! Az Önkormányzat és a Fürdoegyesület lapja XVI. évfolyam 4. szám Rácz Gyula bácsi száz éves Ritka esemény egy település életében, hogy egyik lakosa megérje a századik életévét. Rácz Gyula bácsi azon kevesek

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft Fotó: Burgmann László Fatimai zarándokút Búcsú és családi-nap Csemőben Beszélgetés Szeleczki Imre atyával XVI. évfolyam 2. szám 2012.

Részletesebben

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 12. szám (39. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. december KÜLDETÉSÜNK VAN MINDEN NÉPHEZ A Szentatya üzenete a missziós világnapra 1926 óta minden

Részletesebben

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, I. évfolyam, 4. szám. Énekeljünk tisztán

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, I. évfolyam, 4. szám. Énekeljünk tisztán A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, I. évfolyam, 4. szám Bécs, 2006 szeptember Joó Imola: Énekeljünk tisztán Közeledünk Kodály Zoltán halálának

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános A világegyházban Papság évét ünnepeljük, míg a szatmári egyházmegyében a Hivatások évét. Másrészt Húsvét csodálatos mély titkának elmélyítésében nagyon fontos szerepe van a Szent Három napnak. Mostani

Részletesebben

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, I. évfolyam, 7. szám

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, I. évfolyam, 7. szám A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, I. évfolyam, 7. szám Bécs, 2006 december Kászoni Zoltán Áldásos Karácsonyt! Az Egyesült Államokban már

Részletesebben

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, VIII. évfolyam, 7. (63.) szám

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, VIII. évfolyam, 7. (63.) szám A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, VIII. évfolyam, 7. (63.) szám Bécs, 2013 október Fazekas István A Habsburgok és Magyarország kapcsolata

Részletesebben

Tartalom. A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja RAVASZ LÁSZLÓ. I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus

Tartalom. A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja RAVASZ LÁSZLÓ. I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV 2005. I. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: Átírt oldal Megtorpant a világ 4 Sík Sándor: Legyen jobb

Részletesebben

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE. RÚT BŰNEINKET JÓSÁGODDAL FÖDD BE. SZENT MAGYAROKNAK TISZTA LELKÉT NÉZZED, ÉRDEMÉT IDÉZZED. ISTVÁN KIRÁLYNAK SZÍVE GAZDADSÁGÁT.

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, V. évfolyam, 8. (40.) szám Bécs, 2010 november Murádin János Kristóf Mire ez a lapszám eljut az olvasóhoz,

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 7. szám 2013. március 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

A XXI. századi ember lelki vívódásai a művészetekben, az irodalomban, a pszichológia tükrén keresztül

A XXI. századi ember lelki vívódásai a művészetekben, az irodalomban, a pszichológia tükrén keresztül A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, IX. évfolyam, 7. (71.) szám Bécs, 2014 október Sándorné Bogáth Margit A XXI. századi ember lelki vívódásai

Részletesebben

A TARTALOMBÓL SZABÓ LŐRINC: KÁNIKULÁBAN TÓTH ÁRPÁD: CSILLAGÁSZ

A TARTALOMBÓL SZABÓ LŐRINC: KÁNIKULÁBAN TÓTH ÁRPÁD: CSILLAGÁSZ 9. évfolyam 3 4. szám Valószínűleg számíthatunk az idén is kánikulára. Kutya meleg lesz. Nem véletlen ez utóbbi kifejezés, hiszen a kánikula szóban a latin canis szó rejtőzik, melynek jelentése: kutya.

Részletesebben

Néhány nap múlva több ország vezetõje. Eddig jutottunk. Ötven éve. (R)evolúció. Októberi kategóriát 27-én osztanak. November 10-én szülõi fogadóórát

Néhány nap múlva több ország vezetõje. Eddig jutottunk. Ötven éve. (R)evolúció. Októberi kategóriát 27-én osztanak. November 10-én szülõi fogadóórát (Sz)epicentrum A SZEPIPressPress jelenti Októberi kategóriát 27-én osztanak gimnáziumunkban. Az õszi szünet október 30. és november 3. között lesz. Szünet utáni elsõ tanítási nap: november 6. November

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia Meghalt Habsburg Ottó Igazi európai, katolikus keresztény, odaadó családapa 3. oldal A család és a társadalom A család az emberséggel adott érték, lehetőség, kincs 4. oldal Vezércikk Az evangéliumi úton

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2011 Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere Mindszenty József bíboros úr így emlékezett vissza Rómára és az atyai pártfogóra, Piusz pápára: A reményre

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 7. szám - 2012. december. A Falu Karácsonyi érzések... Boldog Karácsonyt!

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 7. szám - 2012. december. A Falu Karácsonyi érzések... Boldog Karácsonyt! Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 7. szám - 2012. december A Falu Karácsonyi érzések... Talán hasznos lenne, ha otthon a teraszon lévő polcokon, amelyeken takaros

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXI. évf. 5. szám (31. Jahrg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 1999 május PÜNKÖSD LELKE Ünneplő lélekkel várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Ez a lélek világosság

Részletesebben

Mi magyarok tudunk változtatni

Mi magyarok tudunk változtatni SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2011. NOVEMBER 4. Több százan vettek részt a Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár! -on Október 22-én folytatódott az egészséges életmódot

Részletesebben

Ujra eltelt egy küzdelmes esztendő,

Ujra eltelt egy küzdelmes esztendő, Wass Albert utolsó karácsonyi üzenete "# Ujra eltelt egy küzdelmes esztendő, s fel kell tennünk a kérdést: az idő múlásának árán étünk-e el e legendő eredményt a magyarság- mentés néma frontján ahhoz,

Részletesebben

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 7-8. szám (32. Jahrg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. július-augusztus IM ELJÖTT AZ ÁLDOTT ÚJ NAP... István királyról szóló verses história

Részletesebben