2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata"

Átírás

1 2014. féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata. Elöirányzati Eredeti Módosított Előirányzat Fokonyvs szam.. Fokonyvs szans neve... Fokonyvi szasn elosranyzat eláiraisyzat változás [i)0l Törvény szerinti illeunények, munkabérek (szállítás bér átvezetése) ot Közalkalmazottakbére (bérkompenzáció, száltitásbérátvez. 1 lő) ! ! MT alapján teljes, résamunkaidős bére ( Munkaügyi Központ támogatás bér) Norinativjutatmak Helyettesítés(védőnőkáttez.) Készenléti és ügyeleti díj (szállítás, védőnők) ot Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgátat (szállitás) Ot ! t 5t 1071 Béren kívüli juttatások (szállítás, védőnők átvez.) oool ! Erzsébet utalvássy (Cafetéria iskolai szállítás) t ZÉP kártya - vendéglátás (Cafetéria szállítás) to Hetyiutazásibérlet Közlekedési költségtérités ! ! ot gyéb költségtérítések (szállítás) oool oglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (egyéb foglalkoztatás, védönök) ! Választolt tisztségviselők juttatásai ! Munkavégzésre irányaló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.ftz.jutt.(egyéb foglakozt., szállítás) Prémiumévekjuttatásai (bér kompenzácié,mezöőr bér átvez.) ! t Egyéb külső személyi juttatások (tartalékbál átvez. Egyéb foglalkoztatásra) Egyéb külső személyi juttatások Összesen: Szociálishozzájárulási adó (bérlanpenzáció, prémiuméves ésmunkaügyi közp.tám.) , Egészségügyi hozzájárulás (egyéb foglakozt., szállítás) 0! 15 8t Táppénz hozzájárulás Ot O Személyi jövedelemadó (átvez.adák-díjakt6l 0! í Összesen: 17 86t Gyógyszer 0! ot ot Könyv,folyóirat ot 01 : Szatanai anyagok beszerzése rodaszer 0! Jzemeltetési anyagok beszerzése (átvez. Mezőőr) ! lajtééskenőanyag(átvez.mezőőr) Munka és védőruha (közfoglalkoztatás támogatásból)) ! Nyomtatás segítő anyagok 01 Ot Midazok, amelyek nem számolhatóalm cl szalmsai anyagnak ! lnlernetdij ! informatikai szolgáltatások igénybevélele Ot o Telefonszámta Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0! Közüzemidijak ! Villamosenergia ! ot Gázdij 01 Ot [É ]íz- és csatornadij j Vásárolt élelmezés ! ot Bérleti és lining díjak ! ot Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ! Ot Közvetített szolgáltatások Ázt belül Más szalassai tevékenység ot Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (modelkisérleli proam, AROP átvez. más egyéb zolg.-rol, nogyogyaszati vszsgalat) Postaköltség 01 o Biztosítási díjak ot o O Egyéb szolgáltatások (Áts ezetés más egyéb szolgáltatásobál település tisztasági feladatok) 0! Szállítás ! ot [É Pénzügyi, befektetési díj (átvezetés egyéb pénzügyi müveletekről) oooéét [ Más egyéb szolgáltatások (átvezetés település tisztasági feladatok, ÁROP átvez. szakmai 1ev. segítő ! ! ! JRekíám- és propagandakiadások ! o Működési célú előzetesen felszámítolt általános forgalmi adó (modelkisérleti,árop,kistérségi start) ! ! Fizetendő általános forgalmi adá 01 ot Ot AH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai oool Kamatkiadások (Adósságkonszotidáció pénzügyi lizing kamata) ot ! Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (átvezetés egyéb pénzügyi műveletektől) ! OOO Egyéb dologi kiadások (mezőőr átvezetés dologi jellegű kiadásoktól) Adó-, vám-, illeték ás más adójellegű beözetések, hozzájárulások (munkáltatói SZJA-ra labor, 0ása54, O554l vedonok, ksszervezettek) Másrovaton nem szerepeltethető dologi jellegűkiadások (mezőőr átvez. egyéb dologi kiadásokra) ! sszesen: ! Családi támogatások (segélyek átvezetése) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (segélyek átvezetése) l Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.431B&) (segélyek átvezetése) ot Helyi megállapitá.súkőzgyógyetlátás( Szoc.tv.50,& 3-asbek) ! Adósságcsőkkentésí támogatás Szoc.tv. 55/Alt/b (segélyek átvezetése) 0! Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc..tv. 47//b) 1 Ot Átasenti segyélyszoct.45 (segélyek átvezetése) ! Temetési segély Szoc.tv ! Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (segélyek átvezetése) O ! É Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (segélyek átvezetése) !

2 Osseesen: OOO Elvonások és beüzetések (Állami tárn.visszaúzetések) Egyéb működési célú tám.áht. betülre-társutásoímak (HURO-Komm.) l Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Tám.visszaflz.) Működési célú visszatér-ítendö támogatások, kölcsönök nyújtása Mit, Kívülre (temetési kölcsön) [ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kiviitre-egyéb külföldiek (HURO-KOMM.) j Egyébrnűködési célú támogatások áflamháztartásonkiviitre (parkoló építés, Bursa,AranyJ tamogatas atvez., Mentoataprtvany tam.,rendkrvaio oak. tamogatasbot Varogazd.Kfl. tamogatas) Tartalékok (egyéb fogl. bérjámlékia, védőoltás, Mentöalapitványtám,Óvodabér,út éskerékpárút OOO eprtese Szoc.Varos rehab, penansaradvarry, kozfogl.tartalek novelese) üzsen: mmatcriális javak beszerzése, létesitése ngatlanok beszerzése, létesítése (parkoló építés,út és kerékpár Út épitése Szoc.Város rehab.) nformatikai eszközök beszerzése, létesitése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léleoítése (Hegyesi J.scobor,közfoglalkoztalás) Beruházási célú előzetesen felszárnított általános forgalmi adó (parkol,szobor,közfoglalkoztatás, Út es kerckpar Ut epilese Szoc.Varos relrab) Összesen: j ngatlanok felújítása OO0 O Egyéb tárgyi eszközök felújítása 315 l Felújitási célú elözetesen felszömítoe általános forgalmi adó ! Összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre-lársutások és költségvetési szerveik Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre (ivóvízjavítö program) t Felhalmozási célú visszatérítendő lám., kölcsönök nyújtása Áhi. kivülre-háztartások (lakástám.) 0! [ö Lakástámogatás (átvezetés kölcsönre) ssss Egyéb felhalmozási célú lámagatások államháztartáson kívülre (sportkör,közműfújlesztés) ül Összesen: ooof Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törtesztése (adósságkonszolidáció) Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása (segély,kornpenzáció,könyvtár érd.növ.tám.,bér) Pénzügyi lízirig kiadásai (adásságkonszotidáciö) ! Összesen: Kiadások Összesen: !

3 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes kömsevelési feladatainak támogatása ! ll Települési önkormányzatok szociális, gyermekjátéti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ] (segelyek visszatgenylese) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ! Működési célú központosított előirányzatok (prémiuméves,kotnpenzáció 12 havinyáriétkeztetés) Helyi önkormányzatok kiegészitő támogatásai (2014 évi kompenzáciá,e-úldij,adásságkonszolidáció, rendkwult onkormanyzati lamogatas) Elvonásokésbeőzetések Összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztarláson belülröl-fejezeti kecelésü előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (modelkisérleti,arop lám.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi s alapjai, (OEP tamogatas) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi központ tam»rendkivult onkortn. tamogatas atvezetese -_Onullto) lsszesen: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (közműfejl.,adásságkonszolidáció,könyvtár érd.) J Felhalmozási célú visszatérilendő támogalások, kölcsönök visszatéráilése államháztartáson belülről (belvizeskolcson alvezeles) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű eloiranyzalok EU-s programok es azok hazai tarsílnanszirozasa (szoc.varos rehab) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami nenzatapok (Hegyesi Janos szobor) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Alit belülről (kist.start munka, szocvárosrehab) á Összesen: j 0934t Épíhnényadó ls 09,5111 Altando jelleggel vegzett sparazesl tevekenyseg utan ftzetett helyt ado (at ezeles vssszafízetesi kotelezettseg miatt csok.kenles) ldeiglenesjellegget végzett iparűzési tevékenység után fzetett helyi adó Betfáldi gépjáaművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része t Tartózkodás után fzetett idegenforgalmi adó (átvezetés) Tatajlerhelési díj (átvezetés) 0! ! Összesen: k ooo! Késedelmi és önellenőrzési pátlék 0! 0 0! Egyéb kőzhatalmá bevételek (átvezelés) ! Onkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni bírság Ct O Egyéb közhatalmi bevétel O O Kömyezetvédetmá bírság 01 0 Összesen: ! Készletértékesités eltenértéke ! ! : Tárgyi eszközök bérbeadásábál származó bevétel 0! Szolgáltalások etlenértéke (átvezetés térítési díjak) Tulajdonosi bevételek Eflátási díjak (átvezetés térítési díjak) t Kincámtázott általános forgalmi adó oool Általános forgalmi adó vitszatérítése Kamatbevételek (HJRO-KOMM.) 0! Egyéb működési bevélelek ! köttségekvisszatérítései 0! Összesen: ! ! Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ol 0! 0! Működési célú visszatérítendö támogatások. kölcsönök visszatérütése Abt. Kívülről (temetési ooo kolcson) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP lám. Atvezetés) ! ol Összesen: OOO Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönők visszatérülése Alit. Kivüíröl (belvízes koícson) 1 061_ ! Egyéb felhalmozási célú átvett pénzesckőzök ! Összesen: ooo! ! Előző ér köllségvetési maradványának igénybevétele (pénzasaradvány elvonás nt-től, tartalék csokkentese, elvonasok,vssszaőz.nogyogyaszati vtzsgatat) Összesen: Bevetelekasszesen !

4 có féléves előirányzat módosítás Polgármesteri Hivatal..... Elóirásszati Eredeti Módosított Előirasyzt Fosourvi seam. ; Foeösvv szain neve.. lokonyvi scam siasronyzat eloiranvzut raltozás )Törvényszerinsiilteüoények,munkabérek ) Köztisztviselők bére (bér kompenzáció) ) )Nomsattvjutalmak ) Céljultatás, projektprémium Bérenkívülijuttatások ) Erzsébet utatvány 0) SZÉP kártya - vendéglátás 0) Önkéntes egészségpénztári belizetés 0) Közlekedési költségtérités ) Egyéb költségtérílések ) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0) ) Választott tisztségviselők juttatásai 0) Munkavégzésre irányaló egyéb jogviszonybaas nem Saját foglalkoztaloltaak lzetett juttatások 0) Egyéb külsö személyi juttatások 01 en: Szociális hozzájárulási adó (bér kompenzáció járuléka) ) Egészségügyi hozzájárulás 0) 251 )Táppénzhozzájálslás 0) Személyi jövedelemadó 0 0) zesen: Szakmai aasyagok beszerzése Könyv, folyóirat 223 )rodaszer )Nyomtatástsegitő anyagok 0 o) Midazok, amelyek nem számolhatáalas el szakmai anyagnak ) nformatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantarlása ) Telefonszámta ) a Vásárolt élelmezés 01 a3lt )Bérletiéslizingdíjak ) 0 a Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ) 0.a Szakmai tevékenységet segitö szolgáltatások ! 0 a7l ipostaköltség 0 a Biztositási díjak O O a Egyéb szolgáltatások O O a Szállítás O O Pénzügyi, befektetési díj ) Működési célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó ) Egyéb dologi kiadások 0 0) és 2 forintos émsék kerekitési kútönbözete 0 0) o ladó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások ) o 05a MáS rovatan nem szerepeltethetö dologi jellegű kiadások 0 o) O en: ) Családi támogatások ) Rendszeres gyernsekvédelmi kedvemsény/gyv 20/A (segély visszaigénylés) Kiegészítő gyermeírvédelmi támogatás/gyvt. 20/B) (segély visszaigésytés) ) Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C (segély visszaigénylés) ) Helyi megállapitású közgyógyellátás( Szoc.tv.50,& 3-as bek) 0) Foglalkoztatást helyetteítö támogatás( Szac.tvv35&6lb) )Adásságcsőkkenlési támogatás Szoc.tv. 55/AJ/b 0) Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/l/a,b 0) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc..lv. 47/1/b 0) Rendszeres szociális segély Szoc 5v. 37/1/a-b ol O Összesen: ) sooj Elvonások és befizetések ) Összesen: ) )mmateriálisjavak beszerzése, létesitése ol nformatikai eszközök beszerzése, létesítése ) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0) [eruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ) 0 Összesen: oool O Kiadások összesen Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (visszaigésylés miatt törlés) Osszesen ) !! Szolgáltatások etlenértéke Kiszásnlázott általános forgalm.i adó Kansatbevételek O Összesen: () Előzö év költségvetési maradványának igénybevétete ) Központi, irányító szervi támogatás (segély,bér kompenzáció) ) Összesen: ! Bevtelek osszesen:

5 32z )f - - Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda 5525 Füzesgyairnat Széchenyi u.8. Tel./fax:(66) cim: lurkofalvagmail.com KÉPVSELŐ TESTÜLET FÜZE S GYARMAT Tárgy: Előirányzat módosítási kérelem kt.sz..: 43/2014. Tisztelt Képviselő Testület! Költségvetésünk készítése során dokumentumok hiányában a jubfleumi jutalom tervezésénél - 1 kolléganő 30 éves jubileumi jutahna ldmaradt, - melynek összege: Ft. - ntézményvezető kinevezésével a betervezett pótlék mértéke változott - így a különbözet Ft. - ntézményünkből 1 Gyes-en lévő pedagógiai asszisztens kolléganő kérte munkaviszonyának megszüntetését szeptember Ol-től. gy a természetbeni szabadság kiadása nem valósulhatott meg, így törvényileg kötelesek vagyunk kifizetni. a szabadságát - melynek összege: Ft Ezek az összegek szociális hozzájárulási adóval terheltek. Kérem a képviselő testületet, hogy költségvetésünk módosítását legyenek szívesek elfogadni. Füzcsgyarmat, augusztus 11.. ; 4 4 Köszönettel: árolyiz,bndné

6 2014. L féléves előirányzat módosítás Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat Főküorri rziiso Föküo ri rz Erzdoó 516 ráo OOL Előirsoyzet Törrinsy a inti illeooéssyek, monltabérek ] Közalkalnsazottak bére (bér kompcozáció,bérpótlék) ! Norsoatiojatabonk ül Jobileotnijotaloio ! Eezsébetntalrány ] SZÉP kártya - ocodéglátás O Onkénten cgész.ségpénztázi befizetés O Közlekedési köttségtéritén Foglalkoztatottak egyéb szcotélyi juttatása1 (szabadság soegzáltás) Mnnkazégzésre iráoyaló egyéb jogriszonyban anin Saját foglalkoztatototak fieetettjottatások O Présoiosnásekjnttatásni O Egyéb külső soesodlri juttatások en: É Szociális hoanájárolási adó (bér konspeozáció,bérpótlékjnbileosoi jatalom,szabadság megráltás ! Egészségügyi hoájáralás Táppénz hozeájás-alás O Szesoélyijözedelcnsadó en: ] Szakmai anyagok beszezzése Könyo. folyóirat O Egyéb ioforsoázió hordozó s-odaszer Nooostatást ozgitö ao agok Midazok, amelyek sent szásssolbatóalas cl szalassai aoyagoak Telefonszásnla Egyéb kosnoosnikációs szolgáltatások Vásárolt élelosezén O Szakmai tczdkcnrséget segítő szolgáltatások Postaköltség O i Szállitás O Pénzügyi, befektetési díj O Kiköldetéseklóadásai Mőködési célú olözoteson felszásnitott általános forgalmi adó Egyéb dologi lóadások és 2 forintos érsssék kerekítési külőnbözete Más rozaton ansi szerepeltethető dologi jellegő kiadások en: Elvonások ás befszeténck ] en: ét Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létenitése Beoabázási zdló előzetesen fzlseásoitott általános forgabni adó zesen: Kiadások összesen ! Kasnatbezételak Összesen:. 0 0 K Előző ér kőltségoztési snaeadzáss -ássak igénrbe étolz Kozpunti, száoyitd szerzi táos ogatás ((bér kosopeozáeió,béepótlékjobileonsijotaloso,szabadsóg t tnegvaltas) Osszesen: Bevétel Összesen: j

7 2. c féléves előirányzat módosítás Hegyesi János Városi könyvtár Elöór 7au Főko rvvi... ödositatt Eióiransz1 Fokonvvt ovum Fokom z slain very Eredet elu rosv,.o..... seam : elotror zztva tozas Törvény szerinti illetnnények. mnnkabérek oool Közalkalmazottakbére (bér kompenzáció) Nornsaörjntahnak 344 oo ttérenlóvöliinoatások Enzsébetntal ány SZÉP kártya - vendéglátás SZÉP kártya - szabadidő Önkéntes egészségpénzláribe0zetés Egyébköltségtéritések Mnokavégzésre irányoló egyéb jogviszanyraan nasa saját foglalkozlatotlnak flzetettjattatások en: Szociális hozzájárulási adó (bér kompenzáció jároléka) Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó 0 0 zesen: Könyv, folyóirat Szakmai anyagok beszerzése Egyéb információhardazó Üzemeltetési anyagok beszenzése llrodaszer Nyomtatás segitő anyagok idazak, amelyek nem sásmolhatóakn cl szakmai anyagnak oternetdíj Telefanszámla Egyéb kommunikációs szolgáltatósolc Vásárolt élelmezés Bérleá ás tízing dijak Karbantartási, kisjavitási szolgáltatásak k ( Szalossai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyvtári érdekeltségssövelö) Postaköltség Egyéb szolgáltatások Szállitás Pénzügyi, befektetési dij Reklám- ás propagandalciadások Működési célú elözetesenfelszinaétott általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadásak ( ás 2 forintos érmék kerekitési kötönbözete t sszesen: Elvonások ésbelizetések sseesen ol Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létessöése Beruházási célú előzetesen felnzáanitao általános fargalmi adó OJ sszesen: Kiadások Összesen Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Osszesesn O Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Kansatbevételek Osszesen 635 ooo & Elözö ér költségvetési maradványának igénybevétete Központi, iróatyilá szervitámogalás(könystáriérd.,bérkompeozáció) & Osszesen: Bevetelek osszesen

8

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása évi hozzájárulás összege

Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása évi hozzájárulás összege Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása 214.évi hozzájárulás összege 215.évi tervezet Többlet finanszírozási igény, éves összeg Település Felcsút 3 234 7 Ft 4 893

Részletesebben

Eredeti ei előirányzattól

Eredeti ei előirányzattól 1. sz. Indoklás HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Eredeti ei. Eperben lévő mód.ei. (Ft) Teljesítés (Ft) Módosított előirányzat I. Működési bevételek : 2 393 241 149 2 579 087 605 2 499 798 541 2 550 575

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

4. n a p i r e n d i p o n t

4. n a p i r e n d i p o n t 4. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 215. január 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Az Esély Szociális, Családsegítő

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 11-2/215/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 21 évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 731487 1254 14 3200 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: :48

Készült: :48 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások K02 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7.

Részletesebben

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat

Részletesebben

4. n a p i r e n d i p o n t

4. n a p i r e n d i p o n t 4. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 215. január 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Az Esély Szociális, Családsegítő

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0013 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai 13. melléklet 13. melléklet Csabdi Község A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai Bevételi jogcímek Talajterhelési díj Jogcím szerinti összeg 5 Bevételek összesen Kiadási jogcímei Fák ültetése

Részletesebben

Cofogos pénzforgalm i riport (Technikai alábontásokkal)

Cofogos pénzforgalm i riport (Technikai alábontásokkal) Cofogos pénzforgalm i riport alábontásokkal) Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv 2 / 13 oldal - Nincs megadva 0 Nyilvántartási lák Eredeti név Teljesítés terv 2017 előirányzat előírányzat Törvény

Részletesebben

2014. évi elemi költségvetés indoklása

2014. évi elemi költségvetés indoklása 2014. évi elemi költségvetés indoklása Fejezet száma: [ 20 Cím/ alcím: 02/03 Szektor: 1051 Típus: 01 Intézmény megnevezése Költségvetési szerv székhelye 8200 Veszprém, Kossuth utca 10. ÁHT azonosító: 747086

Részletesebben

2. függelék. Kiadások

2. függelék. Kiadások Sorszám 2. függelék Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 4 676 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás,

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Sorokpolány Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/215. (VI.11.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.)

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Tömörd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Tömörd Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i soros ülésére. 4. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i soros ülésére. 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-i soros ülésére 4. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/319-2/215. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 215. évi költségvetési rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV.

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 214 Költségvetési bevételek 1 288 Költségvetési kiadások 1 288 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Tárgyévi

Részletesebben

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok 1 987 758 000 55 822 000 0 1 043 580 000 38 761 000 21 739 000 0 60 500 000 24 899 000 18 312 000 0 43 211 000 Nem rendszeres juttatás 2 662 000 0 0 2 662 000 Külső személyi juttatások 11 200 000 3 427

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.14. EINSTEIN TÖRZS

1.14. EINSTEIN TÖRZS K1110-002301 rovat adatai K1110-002301 Egyéb költségtérítések 5421 Bankkártya költségtérítés K1110-002302 rovat adatai K1110-002302 Egyéb költségtérítések 5421 Bankkártya költségtérítés K1110-003101 rovat

Részletesebben

Készült: :58

Készült: :58 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 630061 1051 20 1600 035213 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1096 Budapest

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 11 /2014. (XII.6.) önkormányzati 2014. III n.évi rendelethez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2. számú

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről adatok ezer Ft-ban

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről adatok ezer Ft-ban 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről adatok ezer Ft-ban # Megnevezés Előirányzat Előirányzat Teljesítés eredeti Módosított 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Részletesebben