Nyolc és fél kérdés. Közel két évtizede alakította újjá a fürdőegyesületet.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyolc és fél kérdés. Közel két évtizede alakította újjá a fürdőegyesületet."

Átírás

1 Lellei ú ság XIX. évfolyam, 8 szám augusztus Szent István legyen a példaképünk! Nehéz időket élünk. Munkanélküliség, a klímaváltozás csapásai sújtanak minket és az erőszak, a bűnözés fenyegeti mindennapjaink nyugalmát. Másfelől a pénz imádata roncsolja a lelkeket, visszafordíthatatlan torzulásokat okozva fiaink személyiségének kialakulásában. Olykor nem minden alap nélkül, de különbséget nem téve szidjuk vezetőinket, politikusainkat. Közben talán nem is ismerjük a görög eredetű szó jelentését, valós tartalmát. A politika: polgárjog. A közösség vezetésének elmélete. A nép tevékenységének irányítása. Hatalom, mellyel a tisztességes vezető élhet, mások meg visszaélnek. De ma mégis csak Szent Királyunkról kell szólnom, az országalapítóról. Megítélése sokrétű, sokszínű s, hogy finoman fogalmazzak, még értelmes, jóindulatú fejekben is zavaros. Egy példa: minap beszélgettem egy okos, királyainkat elismerő, középkorú honfitársammal. Egy gondolatán ütköztem meg: Nem szeretem Szent Istvánt. A népre erőltette a kereszténységet, s elvette a sámánok tiszteletét. Mondanom sem kell, Ő a nemzetalapító, körültekintő politikája nélkül már régen elsöpört volna minket a népek áradata. Nem hallgathatok ama meggyőződésemről sem, hogy sokat árt a torzítás, az összemosás is. Dilettáns történetekből, (Folytatás a 2. oldalon) Nyolc és fél kérdés Katus Lajos társadalmi munkában a Balatonlellei Fürdőegyesület elnöke, a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének alelnöke, amíg létezett ilyen, tagja volt a Lellei újság szerkesztőbizottságának. Közel két évtizede alakította újjá a fürdőegyesületet. Az egyesület elnökévé választották, s azóta töretlen lendülettel, odaadással irányítja e szervezet munkáját, mindenkor szem előtt tartva Lelle érdekeit. Kihagytam valami fontosat? Tősgyökeres Balaton parti családból származom. Valószínűleg ebből ered a Balaton iránti imádatom. A széles körű érdeklődésem pedig abból, hogy a Központi Statisztikai Hivatal nyugdíjasa vagyok, mely intézmény a gazdaság minden területéről gyűjt adatokat. Ön Balatonlelle megbecsült polgára. Ha ezt így a szemébe mondják, illik elhárítani, úgyhogy kérem a mentegetőzést elhagyni. Nos, mi az amire leginkább büszke, amit a város érdekében tett? Ismert mondás: aki a múltját nem becsüli, a jövőjét nem érdemli. Ennek szellemében jelentős múltkutatást végeztünk, végzünk. Elődeink Lelle fejlődésének előmozdítása érdekében utakat, járdákat, kikötőt, állomásépületet, vízvezetéket, parkokat, stb. létesítettek, együttműködtek a település akkori vezetőivel. Irántuk érzett tiszteletünket eddig 6 emlékkövön, (Folytatás a 3. oldalon) Jeles napok Augusztus 15. Nagyboldogasszony Ünnepe, annak emlékére, hogy Szent István Mária oltalmába ajánlotta az országot. Augusztus 16. Hontalan állatok világnapja. Célja, hogy felhívja az emberek és a hatóságok figyelmét a kóborló vegetáló állatok sorsának megoldatlanságára. Augusztus 20. Szent István napja. Nemzeti ünnep, István király emléknapja, aki bevezette az országba a római kereszténységet, és ezzel megteremtette az akkor modern állami berendezkedést. Az ünnephez régi és új rítusok kapcsolódnak, az új kenyér bizonnyal pogány szokás, az alkotmány ünneplése újkori szokás. Szeptember 1. Az Iskolakezdés napja. E napon kezdődik a tanítás, a serdületlen ifjúság legnagyobb bánatára. Szeptember 8. Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja. József Attila: Jut az ember (részlet) Jut az ember két virághoz egyik jön a kalapjához a másikat odaadja mindakettőt elhervasztja nekibúsul hidon ballag fölszól a víz le nem csallak s ő valamijét leejti aztán azt is elfelejti

2 2 Ünnepeink XXXXXXX Lellei újság Augusztusi jegyzet Mikor e sorokat írom, a szezon felénél tartunk. Nem jó ilyenkor számot vetni, mert hol vagyunk még a végétől. Ezt az évet nem fogjuk aranybetűkkel bejegyezni Lelle történetébe és a pénztárkönyvünkbe. Mit tagadjuk, jelentősen viszszaesett az idegenforgalom. Eleve rosszul indult a szezon. A tavasz és koranyár idén elmaradt, helyette esett és nagyon hideg volt. Júliusban aztán a meleg meghozta a vendégeket is, de mintha magukkal hozták volna az otthoni rosszkedvüket is. Márpedig nyaralni lazán, örömmel teli szívvel kell jönni, ami kicsit könnyelművé teszi az embert, s olyanokra is költ, melyre az otthoni taposómalomban nem jut. Sajnos ez idén elmaradt, mert kétségtelen, szegénység van, amit gazdasági világválságnak neveznek. De mi is lehet ez a fránya válság, melyről komor arckifejezésű emberek beszélnek okos dolgokat, csak az a baj, hogy én nem értem. S tartok tőle, vagyunk ezzel egy páran. Pedig nekem most az lenne a dolgom, hogy megmagyarázzam a nagyérdeműnek, de nekem csak egy ős-öreg vicc jut az eszembe, nem tudom miért: Egy borongós éjszaka ijedt hangon felhívja hasonló szakmában munkálkodó barátját egy bankár. Te borzasztó dolog történt, hiányzik a kasszából 10 millió dollár. Mit csináljak? Hát tedd vissza - hangzik a válasz. S úgy tűnik nem teszi vissza. De bizonyosan szokás szerint ismét teljesen félreértem a dolgokat. Szent István legyen példaképünk! (Folytatás az 1. oldalról) és rosszul megírt történelemkönyvekből alkotnak fiaink értékítéletet. S felmerül újra, meg újra a kérdés; tanulunk-e Szent királyunktól fent és lent Tanulunk-e alázatot, a helyes döntések felismerését, tudunk-e másokért is élni, segíteni, megalapozott, okos döntéseket hozni saját életünkben és az ország érdekében is? Ma ünneplünk és emlékezünk. De jön a holnap, és nagyon sok a megoldandó feladat saját életünkben és kis közösségünk sorsában is. Sokan joggal várnak segítséget, de ne üljünk ölbe tett kézzel, felháborodottan vagy keseregve. Fogadjuk el a mondást, segíts magadon, az Isten is megsegít. Emlékezzünk, és cselekedjünk, ki-ki a maga ereje szerint. Ehhez kíván áldott ünnepet: Bayer Emil Szent István király ünnepére Meghívó Államalapító Szent István király és az Új kenyér ünnepe alkalmából Balatonlelle város képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom a város lakosságát és üdülővendégeinket augusztus 20-án órakor az Országzászlónál tartandó VÁROSI ÜNNEPSÉGRE. Kenéz István polgármester Program: - Az új kenyér megáldása, kulturális műsor és koszorúzás - Ünnepi beszédet mond: Móring József Attila, országgyűlési képviselő órától Szent István napi tűzijáték a vitorlás kikötőben. Ha olvassuk Szent István királyunk Első Törvénykönyvét, Imre herceghez írott Intelmeit a kortárs egyházi, világi személyiségekhez írt és tőlük kapott leveleket, korának igen sokoldalúan művelt uralkodóját ismerjük meg bennük. Nem csak a Bibliát ismerte, hanem korának tudományát és a hozzáférhető göröglatin szerzőket is olvasta. Ezen forrásokból sokat idézett írásaiban. Törvénykönyvében a kor európai államainak törvényei megtalálhatók, de sokkal körültekintőbb és humánusabb büntetésekkel. Intelmei, erkölcsi tanítások összessége a leendő uralkodónak és utódainak 10 pontban van összefoglalva. Sok királlyal, a pápával, Odiló Clunyi apáttal, kolostorok perjeljeivel, püspökökkel is levelezett. A Szt. Istváni legendák: Nagyobbik-Kisebbik legenda, Hartvik püspök legendája. Szent Gellért legenda, a Karthazi legenda és a róla szóló krónikák a kor legkeresztényibb, legjámborabb, művelt uralkodójaként mutatják be, a több mint 1000 éves államunkat megalapító Szent István királyt. Koppány ellen a veszprémi csatában a seregek vezetését Vencellin német lovagra bízta István fejedelem. Az ütközetben mindkét fél sokáig vitézül csatázott, végül István dicsőséges győzelmet aratott. A harc közben Vencellin megölte Koppány vezért. A győzelemért, és ezért, terjedelmes birtokot kapott Somogy vármegyében, a Dél-Balaton környékén. Fiáról, Rádiról nevezte el nemzetségét és birtokközpontját. Ez a ma Lelléhez tartozó, s középkori templomáról híres Rádpuszta területén volt. Szomo

3 Lellei újság interjú 3 Beszélgetés: Katus Lajossal (Folytatás az 1. oldalról) illetve emléktáblán örökítettük meg. Számosan olyannyira magukénak érezték Lellét, hogy örökös nyugvóhelyül is az itteni temetőt választották. Ugyancsak a város érdekeit szolgálja, s büszkék lehetünk arra, hogy eredményesen munkálkodunk az állandó lakosok, valamint az üdülőtulajdonosok és üdülő-vendégek közötti kapcsolatok mind barátságosabbá, kölcsönösen segítőkészebbé tételén. A közös célok érdekében meszszemenően igyekszünk együttműködni az önkormányzattal, ami jó munkakapcsolatokat eredményezett. Van, amire nem ennyire büszke? Sajnálatos módon mindez ideig nem sikerült lüktető társadalmi életet megvalósítanunk az egyesületen belül. A mai elanyagiasodott világban a pénz hajhászása mindennél előbbre valónak tűnik. Feltehetően azért kedvezőbb lenne a helyzet, ha meg lenne a háború előtt volt emeletes székházunk, amelyben annak idején élénk társadalmi élet folyt. Ön szép kort megélt Balatonlellén. Mi az ami tetszett, ami fejlődött? Évről-évre látványosan fejlődik, szépül Lelle központi része (Szt. István tér, fizetőstrand, a nagy szabadstrand). A 90-es évek közepe táján szerény körülmények között kezdeményezte a fürdőegyesület a júliálist ökörsütéssel, horgászversennyel, az augusztus 20-i tűzijátékot, vízi felvonulást. Miután az önkormányzat átvette e rendezvények irányítását és biztosította a szükséges anyagiakat, lényegesen növekedett a színvonal és mind nagyobb tömegeket vonzottak. Mit mond a kisördög, mi az, ami nem tetszik? 1-2 ciklussal ez előtt elkezdődött, de csakhamar megakadt a Köztársaság- és a Honvéd utcáról a partra futó utcák, közök aszfaltozása. A volt III. díjövezetben, de pl. Lelle felsőn is nagy mértékben visszaesett a nyaraltatás. Az adózás mértéke viszont változatlanul azonos a nagy forgalmú központi területekével. A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy fenn kell állnia a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségének. Ezt a szemét szállítás Nyolc és fél kérdés terén figyelmen kívül hagyják. Ez érzékenyen érinti mind az állandó lakos, mind pedig az üdülőtulajdonos egyedül élőket és gyermektelen házaspárokat. Ha most Önre szakadna az államkaszsza, mi lenne az amire legelőször költene a város érdekében? E kérdésben csak ismételni tudok másokat: szorgalmaznám a melegvíz kutatást. Sajnálatosan sok utca, járda, kerékpárút szorulna felújításra. Balatonlelle és az idegenforgalom. Azt hiszem szétválaszthatatlanok, mint a sziámi ikrek. Mi a véleménye jó ez nekünk, vagy rossz? Feltétlenül jó, mivel sokak életkörülményeit javítja. A fentebb említett fejlődés nagyobbodó vendégforgalommal járt, ami még az utóbbi válságos években sem csökkent észrevehetően, viszont területileg eltolódott. Mi a kedvenc helye Balatonlellén? Elsődlegesen a Balaton simogató, lágy vize, melyet a háború előtt gyógyvíznek minősítettek (feltehetően ma is az). Hasonlóképpen kedvenc helyem Kishegy, ahonnan szemet gyönyörködtető a pompás kilátás, rálátás a Balaton jelentős részére. Végül, van-e olyan kérdés, amit nem tettem fel? Vannak-e közreműködők az egyesületi munkában? Sajnos kevesen. Legfőbb segítőm a Nők a Balatonért Egyesület volt helyi-, illetőleg jelenlegi tiszteletbeli vezetője, a feleségem. Az elnökség és a választmány tagjainak közreműködését ez úton is megköszönöm. Szeretnék másokat is biztatni társadalmi munka végzésére, mert összefogással szebbé tehetjük az életünket. A magam részéről önzetlenül, nem elismerést várva végzem ez irányú tevékenységemet. Azért természetesen jóleső érzéssel töltött el, hogy 1995-ben a Balaton parti Fürdőegyesületek Szövetsége Balatonért Díj -ban, 2001-ben Balatonlelle Város Önkormányzata Balatonlelle Városért díszoklevélben, 2004-ben a Balatoni Szövetség Balaton Díj -ban, 5 jelentősebb Balaton parti szervezet (köztük a Balaton Fejlesztési Tanács és a Balatoni Szövetség) együttesen Balaton Díszpolgára kitüntetésben részesített. Ligeti Gábor Háziorvosok Balatonlelle, Szövetség u. 3. Dr Bitz Mária belgyógyász Hétfőtől péntekig: 8 11 Tel.: Dr Bíró Tamás szülész-nőgyógyász Hétfőtől péntekig: Tel.: Dr Illés Huba belgyógyász, szülész-nőgyógyász Hétfőtől péntekig: 8 11 Tel.: Dr Novák László ortopédus Minden pénteken: Tel.: 20/ Balatonlelle, Szövetség u. 7. Dr Baron Katalin gyermekorvos Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9 12, szerda: Tel.: Dr Tóth Péter fogorvos Hétfő: 12 18, kedd péntek: 8 13 Tel.: Balatonlelle, Kossuth L. u. 4. Dr Balázs Lajos sebész Hétfő, csütörtök: Sürgős esetben azonnal Tel.: Orvosi Ügyelet Balatonboglár, Vikár Béla u. 4. Minden nap, délután 16 reggel 07-ig Tel.: Dr Gaál Antal állatorvos Balatonlelle, Dobó Katalin u. 6. Tel.: 06-20/ Dr Mészáros László állatorvos Balatonlelle, Rákóczi u Tel.: 06-30/ Gyógyszertárak Mária Gyógyszertár Balatonlelle, Móra Ferenc u. 2. Tel.: Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle, Rákóczi u. 208/B. Tel.:

4 4 Önkormányzati Hírek Lellei újság Itt a balatonlelleiek beszélnek Továbbra is várom a véleményeket, a jót is. Minden nap megtalálható vagyok a Kapoli Múzeumban. S. Olga balatonlellei lakos Nehezményezem azt a koszt, ami a Pipacs sor elején szennyezi a környezetet, melyet leginkább a Spar üzletközpont és az illegálisan itt parkoló autók szórnak szét nap mint nap. Nehezményezem, mert ez az a hely, ahol minden partra igyekvő elhalad és nem jó, ha a szeméthegyek adják meg nekik az alaphangulatot. Nehezményezem, mert ha hatóságok kellő eréllyel és bírsággal lépnének fel a rendőrség és a közterület-felügyelet, akkor kétszer meggondolnák, hogy eltakarítsanak-e maguk után. H. Árpád, balatonlellei lakos A szemétszállítással kapcsolatban vetnék fel pár problémát. Feleslegesnek, és igazságtalannak tartom, hogy heti három alkalommal ürítik a kukákat, mikor az átlag polgárnak aki nem nyaraltat, bőségesen elegendő lenne az egyszeri elszállítás. A lakosság jelentős részének ez nagyon megfelelne, és éppen harmad annyi díjat kellene csak fizetnie. Akinek igénye van a háromszori szállításra, az fizesse meg. A másik kifogásom a következő: Szűk lakókörnyezetemben van három családi ház, melyből sajnos kihaltak a lakók. Az örökösüknek ennek ellenére fizetniük kell a szemét elszállítását. Vajon miért? Képviselő-testületi ülés Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soros ülését augusztus 26-án (csütörtökön) órai kezdettel tartja a városház dísztermében, melyre tisztelettel várunk minden érdeklődőt: Főbb napirendi pontok: 1./ Beszámoló a évi önkormányzati költségvetés végrehajtásának I. félévi helyzetéről. 2./ Beszámoló a közösen fenntartott Tűzoltóság működéséről. Az önkormányzat a fürdőegyesület közreműködésével minden év júniusának utolsó szombatjára üdülőhelyi fórumot hív össze. A meghívó megjelenik a Lellei újságban, a fürdőtelep számos pontján fellelhető önkormányzati hirdető táblákon, valamint a város honlapján. A fürdőegyesület tagjai értesülhetnek róla a számukra küldött rendszeres tájékoztatóból és a hozzá mellékelt helyi lapból. Ezzel szemben az üdülőtulajdonosok nagyobbik része nem kapja kézhez a Lellei újságot, a számítógép pedig még korántsem olyan elterjedt, hogy az önkormányzat honlapjáról szerezhetnének tudomást a fórumról. Sajnálatos módon a meglévő közömbösség, közönyösség mellett ez lehet az oka a kívánatosnál alacsonyabb megjelenésnek. Viszont elmondható: a fentiek ellenére rendkívül aktív volt a fórum, számos észrevétel, javaslat hangzott el, melyek teljes körű megismerésére a Szűcs Géza aljegyzőnél és Katus Lajos fürdőegyesületi elnöknél megtekinthető jegyzőkönyv nyújt lehetőséget. A részletes ismertetést a lap szűkös terjedelme nem teszi lehetővé. Bevezetőül a város polgármestere rövid tájékoztatást nyújtott az előző fórum óta eltelt egy év önkormányzati tevékenységéről. Rámutatott, hogy a gazdasági válság Balatonlelle önkormányzatát is érintette, ami 110 millió Ft összegű költségvetési hiányban mutatkozott meg. Azért ebben az évben is sor kerül utak, járdák felújítására, kátyúzásra, köztéri szeméttárolók kihelyezésére, stb. A fizető strandon játszóházat alakítottak ki, a szabad strandon lévő játszóhelyeket felújították. A májusi viharkárok hátráltatták a nyárra való felkészülést. Az önkormányzat törekvése, hogy ne csak a város lakossága, hanem a nyaraló tulajdonosok és az üdülő vendégek is jól érezzék itt magukat. Hozzászólások: A Szent István tértől a Vasúti sétányig rendezett az üdülőterület, azonban utóbbinak az állapota botrányosnak mondható. Az üdülőterület 3 bejáratánál 30 km/h sebességkorlátozó táblát kellene elhelyezni, mint Budapest egyes területein látható. A strandi lépcsőket május Üdülőhelyi Fórum 3./ Beszámoló a Pénzügyi és Gazdaságpolitikai Bizottság választási ciklusban végzett munkájáról. 4./ Az alpolgármester beszámolója az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak elmúlt évi alakulásáról. 1-jétől kellene kihelyezni és csak október 15- én beszedni. A Mátyás király u. elején lévő DRV telep mellett nagy a bűz. A közelében lévő szelektív szemétgyűjtőnél nagy a rendetlenség. A Tünde u. környékéről hiányolták a közterületi szemétgyűjtőket. A Köztársaság u. 68. sz. nyaraló elé feltehetően véletlenül nem jutott 3 4 fa az önkormányzat és a fürdőegyesület által pályázat útján nyert 400 db-ból. A Köztársaság u. 60. sz. alatti volt FM üdülő elhanyagolt állapotban van, rókacsalád is van ott. A szabad strand területére illegálisan a füvön keresztül behajtó szemetesautó megsüppedt. A Lelle és Boglár közötti berek élővilágát tönkreteszik az oda települő multik (Lidl, Aldi). A hulladékrendelet rossz, mert annyi 60 l-es kuka, amennyi lakrész van a Tulipán Társasüdülőben, el sem férne az üdülő területén. 3 hónapot is kevés üdülő-tulajdonos tud itt tölteni és 7 hónapon keresztül kell fizetniük a szemétszállítási díjat anélkül, hogy szolgáltatásban részesülnének óta mintegy négyszereséért szállítja a Zöldfok Zrt. Lelle szemetét. Kétségtelen, hogy szép kivitelűek az utcanév-táblák, feltehetően ezért lopják el azokat. Célszerű lenne olcsóbb változatot kipróbálni. Válaszok: A szelektív gyűjtőhelyek környékén sajnos mindenütt hasonló a helyzet. Az átemelő bűzét csak vegyi úton lehet megszüntetni; ezt a problémát jelezni fogják a DRV Zrt-nek. A Vasúti sétány felújítása több tíz millió Ft-ba kerülne, így egyenlőre csak foltozgatni lehet.; további probléma, hogy az út fele MÁV tulajdonban van. Az utcanév-táblák újólagos kihelyezése felesleges pénzkidobásnak bizonyult, mert eltűntek. A rendőrség nyomozása eddig nem vezetett eredményre. Ahol észlelnek rókát, jelezzék és az önkormányzat kilöveti. A Tünde utca végi feltöltésből nem lesz semmi, módosították a Balaton törvényt. A Köztársaság u. 68. előtti 3 fát pótolják. A szemétszállításról szóló rendelet megalkotása minden évben a legnehezebb döntés, melyet számtalan alku, megbeszélés előz meg. A zajokozás ellen fel kell lépni; sajnos a zajszint mérése nagyon költséges. Katus Lajos

5 Lellei újság Választási közlemény 5 Tisztelt választópolgárok! Köztársasági Elnökünk a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását október 3-ra tűzte ki. A jelölő szervezetek, független jelöltek programjának ismertetésére, személyük népszerűsítésére választási kampányt folytathatnak, amely október 3-án óráig tart. Kampányt folytatni október 3-án órától óráig tilos. A kampány ideje alatt választási gyűléseket tarthatnak, engedély nélkül készíthetnek plakátot és azokat a városban saját, vagy az önkormányzat által erre a célra kihelyezett hirdetőtáblákon, valamint az önkormányzati rendelet által nem tiltott helyen elhelyezhetik. Az önkormányzat 6/1997/VII.21./ Kt. számú rendelete értelmében tilos plakátot, falragaszt elhelyezni: - lakóépületeken, az ahhoz tartozó kerítésen a tulajdonos hozzájárulása nélkül, - műemlék, műemlék jellegű épületeken és kerítésükön, tömegközlekedési váróhelyiségek (autóbuszvárók) falán, ablakán, - közműépítményeken (transzformátorház, telefonfülke), - közműoszlopokon, - köztéri berendezéseken, (pad, szemétgyűjtő, szobor), - önkormányzati intézmények épületén és azon belül. A választási plakátokat az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték november 2-ig köteles eltávolítani. A választási értesítőket és az ajánlószelvényeket postai úton augusztus 16. és 19-e között küldjük meg a választópolgároknak. A jelölteket legkésőbb szeptember 3-án óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottsághoz (8638 Balatonlelle, Petőfi u. 2). A polgármesterjelölteknek 133 db, az önkormányzati képviselőjelölteknek 45 db hibátlanul kitöltött ajánlószelvényt kell csatolniuk nyilvántartásba vételi kérelmükhöz. A szavazás napján Helyi Választási Bizottság és öt szavazókörben szavazatszámláló bizottságok működnek. A jelöltet állító jelölőszervezetek (pártok) és a független jelöltek szeptember 17-én 16 óráig jelenthetik be megbízott (delegált) tagjaikat a fenti bizottságokba. Kérjük a jelölőszervezeteket, független jelölteket, hogy mind az öt szavazatszámláló bizottságba és a Helyi Választási Bizottságba is delegáljanak bizottsági tagokat, olyan személyeket, akik a választás napján 5.45 órától a következő nap hajnalig folyamatosan vállalni tudják képviseletüket. A jelölő szervezeteknek és a független jelölteknek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket meg kell semmisíteniük szeptember 6-án 16 óráig. Erről a HVI vezetőjét értesíteniük kell. A választói névjegyzéket augusztus 18-tól augusztus 22-ig közszemlére tesszük a Polgármesteri Hivatalban. A névjegyzékből való kihagyás miatt augusztus 22-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani. A szavazókörök területi elhelyezkedése: 1./ számú szavazókör: Petőfi u. 2. (a Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalója, bejárat a hátsó parkoló felőli ajtón). 2./ számú szavazókör: Petőfi u. 1. (Általános Iskola aulája) 3./ számú szavazókör: Kossuth u. 2. (Művelődési Ház nagyterme) 4./ számú szavazókör: Szövetség u. 27. (Kisiskola) 5./ számú szavazókör: Vágóhíd u. 2. (Sportegyesületi Klubház a Fortuna u. felől is megközelíthető) A szavazás a fenti szavazókörökben október 3-án 6.00 órától óráig tart. Kérjük személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat szíveskedjenek magukkal hozni. Szavazni egy polgármesterre és nyolc helyi képviselőre lehet, továbbá egy megyei listára. Természetesen, aki a helyi képviselők szavazólapján nyolcat vagy annál kevesebb jelöltet jelöl meg, annak a szavazata érvényes, de aki nyolcnál többet jelöl, annak szavazata érvénytelen lesz. Szavazás igazolással: Ha a választópolgár a lakóhelyén túl, tartózkodási hellyel is rendelkezik, a lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől (a jegyzőtől) kért igazolással ekkor itt a névjegyzékből törlik a tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől ott megjelenve vagy a szavazás napján a kijelölt szavazatszámláló bizottságtól, kérheti a névjegyzékbe való felvételét. Az igazolás alapján a választópolgár tartózkodási helyén szavazhat, eredeti lakóhelyén pedig nem. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján október 1-jén óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az szeptember 28-án megérkezzen az illetékes választási irodához. Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője: Dr. Mandik Enikő jegyző. HVI címe: 8638 Balatonlelle, Petőfi u. 2. HVI elérhetősége: Telefon: 85/ Fax: 85/ , A rádpusztai és az irmapusztai szavazópolgárok szavazókörükhöz való beszállításáról majd a hirdetményen feltüntetett időpontban gondoskodunk. Balatonlelle, augusztus 2. Dr. Mandik Enikő HVI vezető Ifj dr. S. Sándor, üdülőtulajdonos Reagálás M.V. Kevés a közterület a Balatonpartján c. írására. Ami a cikkíró véleményét és javaslatát illeti, avval vitába kell szállnunk. A kisajátítás javaslatát még helyesen veti el, de a mintegy 30 méteres föltöltéssel már nem érthetünk egyet. Először is az uniós pályázatok tapasztalataink szerint gyakran nem törődnek az adott ország érdekeivel, s gyakran a környezetvédelmi szempontok sem kerülnek az első helyre. A 70-es évek említett vízjogi engedélyének említése aggályos. Ne menjünk bele, milyen engedélyek születtek a pártállam idején. A jelenlegi szabadstrandokon is áldatlan helyzetek alakulnak ki, főleg a szezonban. Kimondhatjuk: sokszor játszódnak le a nyugalmat, a köztisztaságot zavaró jelenetek nappal és éjjel. A megoldást a méltányos árú, fizető (megfizethető) strandok kialakítása jelenti, ami biztosítja mindenki hozzáférését a tóhoz, ugyanakkor lehetőséget teremt a kultúrált pihenés és nyaralás feltételeinek biztosításához. Ma hazánkban, ami ingyenes, az gyakran nem érdemel figyelmet. S a magyar tengerből való további tófelület elvétele helyett inkább a légi felvételekkel is igazolt engedély nélküli föltöltések felülvizsgálatát, viszszaállítását és retorzióját szorgalmaznám. Üresen álló volt állami, vállalati üdülők ősfás telkei melyek a gazdátlanság, elhanyagoltság megannyi mementói lehetnének. Az imént elmondottakhoz hasonlóan várjuk a választ.

6 6 Iskolai Hírek Lellei újság Nálam okosabbaktól: John Lennon: A rossz hír autón jár. A jó meg gyalog Ignotus: A káröröm a szegény ember öröme. Bonaparte Napoleon: Fölfelé menetben megállhatunk, esés közben nem. Mick Jagger: Harminc felett már életed lemezének B oldala szól. S ne hidd el, hogy oda teszik az érdekes zenéket. Fekete István: A nagy ember azzal mutatja meg nagyságát, hogy miképpen bánik a kicsikkel. Leonardo da Vinci: Ne az ellenségeidtől félj, akik megtámadnak, hanem a barátaidtól félj, akik hízelegnek. H. Kovács István: Vitát csak egy módon nyerhetsz ha elkerülöd. G.B.Shaw: Sohasem szabad figyelmen kívül hagyni azoknak a véleményét, akik hallgatnak. Feleki László: Az önző ember csak magával törődik, az irigy mással is. Giovanni Giacomo Casanova: Valamit rosszul tudni rosszabb, mint nem tudni. Juhász Gyula: Minden vád ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem. Cicero: Nem csak a szerencse vak, többnyire azokat is elvakítja, akiket kegyeibe fogad. Széchenyi István: Tőlünk függ minden, csak akarjunk. Engel: Ha nem tehetjük, amit akarunk, hadd tegyük, amit tudunk. Prédikátorok könyve 2,13-14: A bölcs maga elé néz, a balga vaktában megy. De egy és ugyanaz a sorsa mind a kettőnek. Oscar Wilde: A fiatalság titka, hogy élj őszintén, egyél lassan, és hazudj a korodról. Piroska néni nyári tábort szervezett az 5.b osztály számára. Nagy izgalommal vártuk, hogy július 6-án elinduljon a vonatunk Budapestre, mivel a szállásunk Csillebércen volt. Az utazást szórakozással töltöttük el. Amikor megérkeztünk elfoglaltuk a szobákat. A szálláson az úszómedencében azonnal megmártóztunk. Fürdés után elmentünk ebédelni, utána elindultunk a Budai hegyekbe túrázni. A kirándulás során a Libegőhöz is elértünk, amire szintén felültünk. A magaslatból nagyon élveztük a panorámát. Ezután felmentünk az Erzsébet-kilátóra, ahonnét gyönyörű kilátás nyílt a Budai hegyekre. A táborba a visszautat az úttörő gyermek vasúttal tettük meg, ahol velünk egykorú gyerekek teljesítettek szolgálatot. Este játékos vetélkedőre került sor. A reggelit mi magunk készítettük. Egyik nap a fiúk keltek korábban Lellének egyre patinásodó városi rangja van, de a város szerkezetébe illő piactér, vagy piaccsarnok, ahol speciális árucsere forgalom bonyolódna, nem létezik. Valamikor a városban stabil helyen volt a piac, a Szövetség utca elején, a központi parkhoz csatlakozó részén, kb. 750 m 2 területen. Évtizedekig használták és orgonabokrokkal volt körbe ültetve. Ezt a piacot az 50-es évek elején megszüntették. Azóta nem akadt alkalmas hely. Legalább három helyen volt, de sehol sem tudott meggyökerezni. Hosszabb vizsgálódás után, én megtaláltam a végleges helyét a piacnak, amit itt most leírok és szíves figyelmébe ajánlok a döntésre jogosult képviselő testületnek. Ez közel lenne a kereskedelmi centrumokhoz, a volt Fortuna, a LIDL, az ALDI, a cirkusz, a vidámpark és a PENY üzletházak térségében. Itt kirajzolódott, szinte automatikusan a bevásárlóközpont: A Nádor utca végződése, a Forró-ároknál, mely egy az önkormányzat tulajdonát képező térbe torkollik. Ez a tér a volt Ganz-Mávag étterme melletti Martinovics tér. Nyári tábor Csillebércen Kell-e Lellének piac? és mentek bevásárolni, másik nap a lányok. Reggeli után a Parlament meglátogatására igyekeztünk. Az Országházban láthattuk a Szent Koronát, az országalmát és a jogart. Éppen parlamenti ülésnap volt, ezért az ülésterembe nem juthattunk be. Ezután következett a Pálvölgyi-barlang megtekintése. Metróval, villamossal és busszal utaztunk ide, ami számunkra nagy élmény volt. Itt tettünk egy sétát a cseppkövek különleges világában. A barlangban mindig 6 10 C a hőmérséklet. A táborba visszatérve egy kis pihenés után számháborúztunk. Csillebércen hatalmas erdő övezi a szálláshelyeket, így ideális volt a helyszín. Az utolsó éjjel éjszakai akadályversenyt szervezett nekünk Piroska néni. Két csapat mérkőzött egymás ellen. Mindegyik csapatnak 6-6 különböző feladatot kellett teljesíteni és a gyorsaság is a verseny része volt. A mi csapatunk győzött. Az utolsó nap programja a Budapesti Állatkert megtekintése, ahol egy fóka show-t is láttunk. Innét indultunk vonattal hazafelé. Nagyon jó volt a tábor és reméljük, hogy Piroska néni szervez még nekünk ilyet. Mészáros Krisztina és Nyakas Viktória Jól megközelíthető a 7-es útról, bármely irányból, a Nádor utcából, a Honvéd utcából és a Vasúti sétányról is. Ott a vasúton gyalogátkelőhely is működik. A kérdéses területet a Nádor utca tengelye ketté osztja. A déli oldalon a 7-es útig a gépjárművek parkolása is lehetséges lenne. A Nádor utca tengelye a vasútig nagyobb összefüggő terület, kiválóan alkalmas lenne a piaci csarnok elhelyezésére. A hely azért is alkalmas, mert a Honvéd utcából és a Vasúti sétányból a gépjárművel közlekedők, a vasút és a Honvéd utca, valamint a Forróárok mentén végig parkolhatnak. Külön adottság és jó lehetőség, valamint olcsóbbá teszi a telepítést, mivel tulajdonviszonyok nem merülnek fel, mivel az önkormányzat tulajdonát képezi a terület. Ezen túlmenően az összes közművek rendelkezésre állnak. A piac már az ókorban is hangsúlyos része volt a városias településeknek. Ezek az AGORA -k a társadalmi élet színhelyei is voltak. Manapság reneszánszát éli a piaci struktúra. Nemcsak a turistákat vonzza, hanem a környező őstermelők is alakítói lehetnek a piacnak. Csak reménykedem, hogy javaslatommal nyitott kapukat döngetek. M.V.

7 Lellei újság PROGRAMAJÁNLÓ Iskolai hírek 7 Bábjátékosok az országos versenyen A Gyermekbábosok XVII. Országos Fesztiváljának ez alkalommal is Eger városa adott otthont június 4 6-ig. A fesztiválon 16 bábcsoport vett részt az egész országból, hogy bemutassák előadásaikat, versenyre keljenek, ugyanakkor tanuljanak egymástól. Ez a fesztivál 6 18 éves korosztály számára biztosít lehetőséget. Öröm volt ennyi tehetséges és lelkes gyerek műsorát élvezni. A programok az Ifjúsági Házban zajlottak, ezen felül is a rendezők igyekeztek a gyerekeknek emlékezetessé tenni ezeket a napokat. Péntek este a profi bábszínházban a Süsü a sárkány történetén szórakozhattunk, szombat reggel városnéző kisvonatozással kezdtünk, míg vacsora után az Ifjúsági Ház aulájában a gyerekek diszkózhattak. Az előadások után szakmai megbeszélésen vettünk részt, ahol sok hasznos tanácsot, ötletet kaptunk. Csoportunk, a Lellei Színt-játszók Egyesület gyermek bábcsoportja idén a Pamacs, a lusta nyúl c. mesét játszotta el asztali bábjátékkal, fogós bábokkal. E játék sajátossága, hogy a gyermekek nem paraván mögött játszanak, végig jelen vannak az előadásban. Tanévkezdés az általános iskolában Szerencsére még javában tombol a nyár, de a szünidő java már eltelt. Lassan gondolnunk kell a közelgő tanévkezdésre, amely iskolánkban augusztus 30-án, hétfőn reggel 8 órakor lesz a sportcsarnokban. Hagyományainknak megfelelően ezen a napon a tanévnyitó ünnepség után az oktatás is elkezdődik. Bár így nálunk egy kicsit korábban csengetnek be, de az így szerzett napokat kiválóan fel tudjuk majd használni a sí szünetnél, illetve a tavaszi szünet meghosszabbítására. A tankönyveket erre a tanévre is az önkormányzat vásárolja meg a lellei iskola Júliusi gyermekszületések Fátyol Dorina Fátyol István Ferenczi Krisztina Siófok 3980 g Teljesítményünkre bronzminősítést kaptunk, oklevél és torta kíséretében, valamint elnyertük a Magyar Bábjátékos Egyesület különdíját. A részt vevő gyermekeink nevét is szeretném felsorolni, mert minden dicséretet megérdemelnek egész évi szorgalmas és kitartó munkájukért: Katona Eszter 6. o., Mester Boglárka 4. o., Joháczi Virág 4.o., Mester Ádám 1.o., Kóczán Bence 1.o., Táskai Sára 1.o., Joháczi Bálint 1.o., Katona Sára nagycsoportos óvodás, valamint Barna András és Barna Szilvia boglári tanulók. Szeretnénk megköszönni az önkormányzat, az egyesület, az óvodavezetés és természetesen a lelkes szülők támogatását. Nagy Lászlóné, óvónő tanulóinak, amely úgy gondolom, nagy segítség diákjaink családjának. A szülők kérésének megfelelően az intézmény honlapján (iskola.balatonlelle.hu) tájékozódhatnak a szükséges füzetekről, tanszerekről. A törvényi változások néhány módosítást eredményeznek intézményünk életében, amelyek kidolgozása a nyár folyamán megtörténik. Ezekről a tanítás első napjaiban tájékoztatjuk a tanulókat és a szülőket. A hátralévő szüneti napokra mindenkinek jó pihenést, tartalmas kikapcsolódást kívánok! Miseta Zoltán, igazgató Kodák Luca Kodák Balázs Kaponya Anett Siófok 2860 g Dr. Szíberth László állatorvos Balatonboglár, Kodály Zoltán u. 23. Tel.: / , / Kedvtelésből tartott és haszonállatok ambuláns belgyógyászati, sebészeti, szaporodásbiológiai kezelését, védőoltását, valamint ebek veszettség elleni oltását vállalom. Keresztes Zalán Keresztes Zsolt Doszpoth Bernadett Siófok 3590 g Nálam okosabbaktól Ray Bradbury: Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie. Lessing: A tanács csak megtörtént dolgokon nem segít. Gracián:...tiszteletet nem kierőszakolni, hanem megszolgálni kell. Roger Waters: A nép csupa olyan ember, mint én meg te; a Tatád, a Nyanyád meg az Anyátok. Azok emberek, és ha sokan együtt vannak, akkor népnek mondják őket. Kölcsey Ferenc: Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül fény. Albert Einstein: A kérdés, ami néha elbizonytalanít: én vagyok őrült, vagy mindenki más? G. Wood: Műveld hát saját kertecskédet, magad ékesítsd fel a lelked, ne mástól várd, hogy virágot hozzon neked. És tanuld meg, hogy valóban nagyon sokat kibírsz. Hogy valóban erős vagy. És valóban értékes. Konfucus: Sokan a boldogságot az embernél magasabb régiókban keresik, mások lejjebb, holott a boldogság emberi méretekre van kiszabva. Nagy Ferenc: Ha valakit nem tudsz meggyőzni zavard össze. Wass Albert: Az emberi élet legdrágább kincse az idő, nem lehet pótolni semmivel. S aki másokat várakoztat, az időt lop el tőlük. Ha csak pénzt lop el másoktól, azt jóváteheti. De az ellopott időt nem lehet pótolni semmivel. Arab közmondás: Helyes számítás az emberek butaságára építeni, de hiba teljesen hülyének nézni őket.

8 8 Hírek Lellei újság Lelle szobrai Nepomuki Szent János a folyók, tavak, hajósok, halászok védőszentje. A gyónási titok mártírjaként tartják számon; 1340-ben született Csehországban. Pap lett, majd a prágai udvarban kanonok, IV. Vencel király feleségének gyóntatója. A legenda szerint egy ízben a király rá akarta venni felesége gyónásának elárulására, mivel azonban semmi módon nem ért célt, a Moldvába ölette (1383). A prágai Szent-Vid templomban temették el, ahol a XVI-XVII. századtól kezdtek sírjánál rendkívüli eseményeket észlelni. Szentté avatását kérték, mely 1729-ben meg is történt. Igen rövid idő alatt népszerűvé vált. Szobrai Közép-Európa szerte elterjedtek, különösen vízparton, hidakon. Papi ruhában, vállán hermelinpalásttal, fején birétummal, karján feszülettel ábrázolják. Lellére báró Majtényi György özvegye, Sztrányay Julianna révén került ide a homokkő szobor, az 1750-es években. Alkotója ismeretlen. Mint tudjuk, ők a felvidékről származtak, és jelentős tót nemzetiségű jobbágyot telepítettek be. Bizonnyal nekik akartak kedvezni a rokon nemzet szentjével. A szobor eredetileg a Kis utca végén állott, melyet ma Szövetség utcának neveznek. A telekalakítások során egy ingatlan területére került, innen helyezték mai helyére, a kishegyi út leágazásához, alapos restaurálás után. XII. Kishegyi Lovastalálkozó június én rendezték meg a XII. Kishegyi Lovastalálkozót, melynek első napján a díjugratás elmaradt. Sajnos a rossz időjárás miatt a felázott talaj veszélyes lett, mert a ló elrugaszkodás közben megcsúszik elesik és baleset következik be. Ezt nem akartuk felvállalni így az idén inkább lemondtuk e versenyszámot. 27-én vasárnap a fogathajtóké volt a főszerep a pályán, akik az idén is nagy létszámmal érkeztek a versenyre. Akadályhajtásban 30, vadászhajtásban 35 hajtó nevezett. A legmesszebbről érkezett versenyző Tiszakécskéről jött Lellére. Két bajnokságba is lehetett ezen a napon pontot szerezni. A Somogy megyei bajnokság IV. és a Dél Dunántúli Regionális C kategóriás Bajnokság V. fordulója zajlott ezen a napon. Akadályhajtásban a Gyálról érkezett Kiss Sándor lett a befutó. Vadászhajtásban Magyar Zoltán marcaliból való hajtó diadalmaskodott. Ezúton szeretnénk megköszönni a nézőknek és persze a hajtóknak hogy az idén is megtiszteltek bennünket, hisz nélkülük nem jöhetne létre ez a lovastalálkozó. Az idei évben is megrendezzük a B kategóriás versenyt, ami most is Országos Bajnoki forduló lesz, augusztus 13. és 15. között. Pénteki napon órától díjhajtás, szombaton tól maratoni hajtás, vasárnap órától akadályhajtás versenyszámok követik egymást majd a versenypályán. Sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a Kishegyi Lovasklub! Mint mindig, a verseny mellett most is büfé és kirakodóvásár színesíti a rendezvényt. Szabó Lajosné A PHT-Print Kft. jó kézügyességű munkavállalókat keres betanított szerelő munkakör betöltésére, illetve csökkent munkaképességű munkavállalókat takarító munkakör betöltésére 4 órás munkaviszonyban. Jelentkezni a 85/ telefonszámon, valamint a 8638-Balatonlelle, Hunyadi u. 5. címen Krizsainé Kerék Judith személyzeti vezetőnél lehet. Havi vásár Balatonbogláron Minden hónap első vasárnapján! Díszmadár, kisállat, haszonállat, ló és kirakódó vásár aprócikk, autóalkatrész börze, régiségvásár, bolhapiac. - Mulatós zene - Lacikonyha - Sörsátor Hozza el feleslegessé vált eszközeit, gépeit, holmijait! BOFEKER Kft. - Pónizás - Lovaglás KENTAUR ÜDÜLŐFALU területén BALATONBOGLÁR, Zrínyi u a BB. Borkombináttal szemben, az M7-es autópálya 142-es km tábla lejárójánál. További infnformáció: / Programváltozás jogát fenntartjuk! Júliusi házasságkötések Horváth Gábor Sárdi Eszter július 3. Lellei ú ság A Lellei Újság az önkormányzat havonta 2600 példányban megjelenő ingyenes, közéleti, információs lapja. Kiadja: Balatonlelle Város. Üzemeltető: Ligeti Gábor EV, Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 35. Szerkeszti: Ligeti Gábor, 20/ Tördelőszerkesztő: Nagy Andrea. Készült a Poremba Nyomdában, Budapesten. Terjeszti a Magyar Posta ZRt. ISSN

9 Lellei újság Sport 9 Gyermekfoci e között meghívást kapott U11-es focicsapatunk a IX. alkalommal megrendezett Youth Football Festiválra Kaposvárra. Kolovics Zoltán csapata a nagy kánikula ellenére kitartóan teljesített a nemzetközi focitornán, ahol ukrán, cseh, finn, román és bosnyák csapatok ellen kellett játszaniuk. A következő hétvégén Balatonszemesen barátságos focitornán vettünk részt. Hazai és ukrán csapatokkal versengett a balatonlellei kiscsapat. Beszélgetés Witzmann Mihály polgármesterjelölttel A FIDESZ és a KDNP Wizmann Mihályt javasolta Balatonllelle polgármesterjelöltjének az őszi önkormányzati választásokra, aki már a második ciklusát tölti a képviselő testületben. Elmondta: Április 11-én Magyarország döntött. A változásra szavazott. Mi, balatonlelleiek is részesei lettünk egy történelmi pillanatnak, egy olyan folyamatnak, amely elindítja országunkat a felemelkedés útján. Olyan pillanatnak, amelynek hatását nemcsak mi, mai magyarok, hanem gyermekeink, unokáink is tapasztalni fogják. A mi közös célunk, hogy Magyarország és Városunk sikeres legyen, hogy az itt élők megtalálják számításukat. Aki dolgozni akar, annak legyen munkahelye, az elvégzett munkának legyen értéke és becsülete. Witzmann Mihány szerint fontos, hogy az eddigi politikai gyakorlatot új szemléletmód váltsa fel. Polgármesterként megválasztása esetén, a lakossággal folyamatos kapcsolatra és párbeszédre törekszik, mert saját sorsukat a lelleieknek közösen, kell megvalósítaniuk. Hozzátette: Azért vállalkozom minderre, mert hiszek abban, hogy a lakosság és a városvezetése közötti kapcsolat a jövőben közvetlenebb lehet. Én az összefogásban, a párbeszédben, a közös cselekvésben hiszek, képviselőként is mindig ezt tartottam szem előtt. SZI DSE hírek A DSE felhívást tett közzé az árvízkárosultak megsegítésére, mely nem talált süket fülekre. Tartós élelmiszert, és ruházatot sikerült aktivistáinknak összegyűjteni, melyeket Gelencsér Attila, a Somogy megyei Közgyűlés elnöke juttatott el, a rászorultakhoz. A tanévkezdés alkalmából az egyesület új sporteszközöket vásárolt, az egyesületi munka színvonalas ellátása érdekében. HIBISCUS FAISKOLA Ültetési előszezon nagy akciókkal augusztus 15-től! - konténeres gyümölcsfák 30%-os kedvezménnyel - örökzőldek 20%-os kedvezménnyel - díszcserjék nettó 250 Ft-tól kaphatók Elérhetőségünk: 8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 77. Tel./fax: 85/ Mobil: 20/ , 20/ A Fenyves Tours 2009 Kft. kiadó nyaralóházakat keres sürgősen a évi szezonra! Érd.: Fenyves Tours 2009 Kft Balatonfenyves, Vörösmarty u. 2. Tel.: 85/ , 70/ , 30/

10 10 Hirdetések Lellei újság Gránitsziget Márvány, gránit, műkő síremlékek Lépcsők, pultok, párkányok, járólapok, korlátok, egyéb Muhely: Balatonlelle, Ipartelep Bemutatótelep: Balatonszemes, Nagy I. u. 56. (7-es út mellett) Tel.: 20/ ÚJ ÜGYVÉDI IRODA dr. Réti Erika dr. Varga István ügyvédjelölt ügyvéd Tevékenységeink: - jogi tanácsadás - okiratszerkesztés (szerződések, cégügyek, társasházi alapító okiratok, végrendelet stb.) - perbeli képviselet polgári és büntető ügyekben - hajózással kapcsolatos ügyintézés (adásvétel, motorcsere stb.) Rugalmas ügyfélfogadási idő. Bejelentkezés: 85/ , 30/ Iroda: Balatonboglár, Botond köz 1. (Allianz Biztosító mellett) Temetkezési szolgáltatás SOMOGY TEMETKEZÉSI KFT Balatonlelle, kirendeltség: Temeto u. 7. Ügyelet: Telefon 85/ , 36-30/ t-online.hu Barkács És Műanyagbolt Kéziszerszámok, csavarok és szegek, láncok, pántok, zárak, munkaruházat, műanyagáruk, huzalszeg, szerszámkészlet, karnisok és tartozékai, cipősarkok, lécek, kötelek. Kulcsmásolás garanciával. Kedvező árak, vállalkozóknak további kedvezmény B.lelle, Kossuth L. u. 49/a. (Otthon Centrum mellett) Tel.: / , / Nyitva tartás: H P.: , Szo.: Dr. Kozma Ágota ügyvéd Balatonboglár, Erzsébet u. 73. Tel.: 06-85/ , minden jogterület kivéve büntetőjog Lancsalics autószerviz 8630 Balatonboglár-Szőlőskislak, Fő u. 38/a. - karosszéria javítás - szélvédő javítás-csere - kipufogó javítás - gumiszerelés, centrírozás - futómű állítás - motordiagnosztika - műszaki vizsga Telefon/fax: 85/ Mobil: 06-20/

11 Lellei újság hirdetések 11 Timi Cukrászda Rákóczi úton, a Mc Donalds-szal szemben Naponta friss sütemények, szerdán, pénteken és vasárnap házi rétest, hétfon és csütörtökön madártejet készítünk. Tortarendelés: (85) Nyitva minden nap óráig. H Balatonlelle, Köztársaság u. 18. Tel.: 85/ Egész évben nyitva, rendezvények és esküvők lebonyolítását vállaljuk! Térburkolatok készítése Mély és kertépítés Épületbontás Földmunka Sóder, murva stb. állandóan kapható Munkavédelmi, munkabiztonsági szaktevékenység Emelőgép-ügyintézés Kerti gépek, szerszámok vására és kölcsönzése BALATONLELLE, Ipartelep tel.: 85/ mobil: 06-30/ Hitachi gépek szervize ÚJ!!! Honda ipari motor márkaszerviz PINCÉSZET Balatonlelle, Kishegy Borkóstolás pince látogatás telefonos egyeztetéssel Minőségi fehér, rosé és vörösbor értékesítés Kedd: óra, péntek: óra Június 1-jétől hétfő-szombat óra Éttermeknek, vendéglőknek kiszállítás tel.: / , / nyitva a bowling pálya Balatonlellén Park Hotel, Honvéd u. 40. Pályafoglalás: 30/ Nyitva: Minden nap 16 órától A megszokott helyen továbbra is várjuk kedves vendégeinket! Friss, helyben készült finomságokkal várjuk szeretettel! EGÉSZ ÉVBEN, MINDEN NAP NYITVA! Kellemes, igényes környezetben töltheti idejét családjával, barátaival, üzleti partnereivel. Geleta Balázs cukrászmester B.lelle, Rákóczi út 269. (7-es főút mellett) Tel.: 85/

12 12 programajánló Lellei újság KIÁLLÍTÁSOK Pósa Buba festőművész és Puky Miklós fotográfus kiállítása a Padlásgalériában Afrika Múzeum Afrikai trófea- és folklórkiállítás: Gróf Somssich Pongrácz és Soltész István gyűjteménye Kapoli Múzeum és Galéria Id. és Ifj. Kapoli Antal somogyi pásztorfaragók és Ligeti Miklós szobrászművész állandó kiállítása Padlás Galéria Augusztus 15. szeptember 30. Pósa Buba festőművész és Puky Miklós fotográfus kiállítása Városi Művelődési Ház Augusztus 25-ig: XXIX. Országos Faragókiállítás id. Kapoli Antal emlékére Városi Könyvtár Szeretném hinni, hogy a Kapoli Múzeumban rendezett kiállítások kicsit mindig különlegesek. Most is, hiszen két teljesen eltérő stílusban, illetve műfajban alkotó művészt hoztam össze egy kiállítás erejéig. Pósa Buba képei erősen elvont, absztrakt alkotások. Első ránézésre az a fajta kép, ami mellé műtörténészt kell alkalmazni, aki elmagyarázza, hogy mit is látunk. Csendben mondom, hogy nincsen rájuk szükség, s majd mindjárt kiderül, miért. Puky Miklós fotói Nepálban készültek. Ő természettudós, ezen utazásai kutatásaival kapcsolatosak. A képek mintegy melléktermékei munkájának. A számunkra elképzelhetetlen tájakat is fényképezi, de leginkább az ott élő embereket, s életüket örökítette meg. Egy olyan környezetet, mely legalább annyira abszurd és józanésszel nehezen felfogható, mint a Pósa Buba ábrázolta képek világa. Mondanám, hogy ez lenne az a közös pont, ami összefogja a két művész munkáit. Talán ez is, de igazából azért vannak együtt, mert bár a két ellentétes stílus kiegészíti egymást, de nem ez a legfontosabb. Mindkettőjük munkáinak kisugárzása van. Jól meghatározható érzéseket közvetítenek, jót roszszat. Azonban valamennyi alkotás olyan, hogy azokat fel lehet akasztani egy lakásba, és együtt lehet velük élni, nem üldöznek ki a helyiségből. Nos, ez az az erény, ami most idehozta a két művész alkotásait. Pósa Buba és Puky Miklós kiállítása augusztus 16. szeptember 30-ig látható a Kapoli Múzeum Padlás Galériájában. Szeptember 30-ig: Balatonlelle és környéke, ahogyan mi látjuk csoportos fotókiállítás Stotz Műteremgaléria Stotz Mihály grafikusművész állandó tárlata augusztus ig a VÁROSI KÖNYVTÁR ZÁRVA TART! Kérjük, hogy a kölcsönzött dokumentumokat augusztus 19-ig visszahozni szíveskedjenek! Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8638 Balatonlelle, Kossuth L. u AUGUSZTUSI RENDEZVÉNYEK BALATONLELLÉN (A csillaggal jelölt rendezvények ingyenesen látogathatók) Augusztus (péntek-vasárnap)* Zenei Napok 2010 a rendezvényparkban Nyáresti könnyűzenei koncertek Augusztus (péntek-vasárnap)* Kishegyi Lovasnapok a kishegyi lovas-pályán Péntek: Díjhajtás szombat: Maraton hajtás vasárnap: Akadály hajtás Augusztus 14. (szombat) óra Budai Szent Alberik Kórus hangversenye a római katolikus templomban Augusztus 17. (kedd) óra Gyermekszínházi előadás a szabadtéri színpadon Állati La Fontaine klasszikus történetek a Grimask Színház előadásában Telefon: Augusztus 20. (péntek) óra* Nemzeti ünnep - Városi koszorúzó ünnepség az Országzászlónál Augusztus 20. (péntek) óra* Szent István napi tűzijáték a vitorláskikötőben Augusztus 21. (szombat) óra XXIV. Balatonlellei Orgonafesztivál - Ünnepi záróhangverseny a Római katolikus templomban Lantos István és Sebestyén János orgonahangversenye Közreműködik: Gyöngyössy Zoltán (fuvola), Tálas Ernő (ének), Kovács P. József (próza) Augusztus (péntek szombat) óra* SzentIstvánNapok A rendezvényparkban, zenés kulturális programok esténként.

Gyermeknapra. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Weöres Sándor: Bolygó zápor

Gyermeknapra. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Weöres Sándor: Bolygó zápor Lellei ú ság XIX. évfolyam, 5 szám. 2010. május Gyermeknapra A gyermeknapi rendezvények bizonyára sok kedves órát szereznek majd kicsiknek, nagyoknak. Talán leszünk is páran, akik elgondolkodunk a kicsik,

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. HIRDETMény. Jeles napok. Áprily Lajos: Unokák

Nyolc és fél kérdés. HIRDETMény. Jeles napok. Áprily Lajos: Unokák Lellei ú ság XIX. évfolyam, 9 szám. 2010. szeptember HIRDETMény A Magyar köztársaság elnöke A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2010. október 3-ra (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Csodára várva. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Karinthy Frigyes: Karácsonyi karének (részlet)

Csodára várva. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Karinthy Frigyes: Karácsonyi karének (részlet) Lellei ú ság XX. évfolyam, 12 szám. 2011. december Csodára várva A világ keresztény kultúrkörében élő emberek így, vagy úgy, de ezekben a hetekben készülnek valamire. Hogy mire, azt sajnos a döntő többség

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

Új év. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Radnóti Miklós: Január (részlet)

Új év. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Radnóti Miklós: Január (részlet) Lellei ú ság XXI. évfolyam, 1 szám. 2012. január Új év Ilyenkor az a szokás, hogy pár bíztató szóval köszöntjük a nyájas olvasót, egy boldogabb, új esztend eljövetelének reményében. Egy éve arra bíztattam

Részletesebben

Az 1848-as Magyar Forradalom és Európa. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: Emlékezés egy régi márciusra (részlet)

Az 1848-as Magyar Forradalom és Európa. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: Emlékezés egy régi márciusra (részlet) Lellei ú ság XXI. évfolyam, 3 szám. 2012. március Az 1848-as Magyar Forradalom és Európa 1848 februárjától forradalmi hullám söpört végig Európán. Párizs, Pest, Bécs, Berlin, Milánó, Velence és néhány

Részletesebben

Lellei ú ság. Volt egyszer egy rendszerváltás. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Csokonai Vitéz Mihály: November

Lellei ú ság. Volt egyszer egy rendszerváltás. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Csokonai Vitéz Mihály: November Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 11 szám. 2009. november Volt egyszer egy rendszerváltás Egy politikai vezetést hat nap alatt le lehet váltani, egy gazdasági rendszert hat hónap alatt át lehet alakítani,

Részletesebben

Gyarapszik Lelle. Tönkrement a 67-es út

Gyarapszik Lelle. Tönkrement a 67-es út 2009. FEBRUÁR 1 XVII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Nagyböjt Februárban a katolikus egyház elkezdi a felkészülést a húsvétra. A 40 napos böjt lemondás, áldozatvállalás. 12. oldal Hegyi kalandok Hol volt, hol nem volt,

Részletesebben

8 óra munka, 8 óra pihenés

8 óra munka, 8 óra pihenés Lellei XXII. évfolyam 4. szám 8 óra munka, 8 óra pihenés Újság 2013. április Május 1-je a Gergely-naptár szerint az év 121. napja, amikor nemzeti ünnepek, valamint világ- és emléknapok mozdítják ki az

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. József Attila: Betlehemi királyok. December 14. A Hűség Napja. 1921-ben Sopron népszavazással kérte Magyarországhoz

Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. József Attila: Betlehemi királyok. December 14. A Hűség Napja. 1921-ben Sopron népszavazással kérte Magyarországhoz Lellei ú ság XIX. évfolyam, 12 szám. 2010. december Karácsony Vajon kinek mit jelenthet a karácsony? Karácsonyfát, ünnepi zenét, havas utcákat, ajándékokat képzelünk el. Eztán mindenki fejében megszólal

Részletesebben

Itt a farsang áll a bál

Itt a farsang áll a bál Lellei XXIII. évfolyam 3. szám Újság 2014. március Itt a farsang áll a bál Szombaton az alsósok vették birtokba a parkettát félelmetes kalózruhás tanító nénik irányításával. A gyerekek osztályonként vonultak

Részletesebben

Baranyai Attila Anya

Baranyai Attila Anya Lellei XXIII. évfolyam 5. szám Újság 2014. május Baranyai Attila Anya Jubileumi majális Tíz évvel ezelőtt 2004. május első napján lett Magyarország az Európai Unió tagja, és azóta szervezi a város önkormányzata

Részletesebben

XXIV. évfolyam 2. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. február

XXIV. évfolyam 2. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. február XXIV. évfolyam 2. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. február Orgonaszentelés és koncert Önállóan dolgozhatnak A Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet múltja, jelene és jövője

Részletesebben

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó 2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám Vörösmarty Mihály: SZÓZAT - részlet - Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek

Részletesebben

Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén. Fényes Vince felavatva a Pince

Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén. Fényes Vince felavatva a Pince Lellei XXIII. évfolyam 2. szám Újság 2014. február Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén Az a kijelentés, hogy Magyarországon 1989-ben valóságos rendszerváltás történt több mint 20 év után képezheti

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

Elnézted, ha céklalével pacáztam az ebédnél, s éjjel, hogyha lázas voltam, borogattál, meséltél.

Elnézted, ha céklalével pacáztam az ebédnél, s éjjel, hogyha lázas voltam, borogattál, meséltél. Lellei XXII. évfolyam 5. szám Újság 2013. május Szemed tükre mint a gyémánt, úgy tündököl, úgy ragyog... elmondtad már milliószor: legszebb kincsed én vagyok. Mesét mondasz lefekvéskor, simogatsz, ha felkelek,

Részletesebben

Dunakeszi. Duna-partunk. Sokak. számára nyújt felüdülést közkedvelt

Dunakeszi. Duna-partunk. Sokak. számára nyújt felüdülést közkedvelt Dunakeszi városi magazin 2014 JÚLIUS Polgár XV. évfolyam 7. szám Fotó: Hohner Miklós Sokak számára nyújt felüdülést közkedvelt Duna-partunk épül a város új főtere dunakeszin tesztelik a spanyol villamosokat

Részletesebben

Ne hagyjátok a templomokat. Annak, aki szeret

Ne hagyjátok a templomokat. Annak, aki szeret Lellei XXIX. évfolyam 2. szám Ne hagyjátok a templomokat Szinte észrevétlenül, fényes átadóünnepség nélkül újult meg Lelle egyik, a városközponttól távolabb lévő nevezetessége, a kishegyi kápolna. A felújítás

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 9. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. szeptember Fotó: Deák Felavatták a város új házát Korszerû, városi szinten elvárható közszolgáltatásokat ellátó intézménnyel

Részletesebben

elmúlt évek beszámolója

elmúlt évek beszámolója elmúlt évek beszámolója Négy év történései 2006-2010. I.rész 2006-2008-ig 2007. május 26-án elkészült és átadásra került az Üllői Városi Sportcsarnok, mellyel egy régi álom vált valóra! Az Önök akaratából

Részletesebben

Fotó: Kalmár. sérülésébe. Nem ő volt az utolsó áldozat, hiszen a márciusi ifjakat követve többször is voltak felvonulások,

Fotó: Kalmár. sérülésébe. Nem ő volt az utolsó áldozat, hiszen a márciusi ifjakat követve többször is voltak felvonulások, XXIV. évfolyam 3. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. március Lassan megvalósuló szabadság Lakossági fórum A badacsonyi Alsó-bazársor és környékének, valamint a badacsonyi strand megújításával

Részletesebben

Mária néni és a mi Fricink

Mária néni és a mi Fricink 2009. augusztus 3. XVIII. évfolyam 8. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Mária néni és a mi Fricink Dzsessz és Monor Hogy nyár közepén ilyen rekordzsúfoltságig megteljen a díszterem, hogy a köztiszteletben

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA XXXI. évfolyam 10. szám 2 0 1 0. s z e p t e m b e r 2 1. Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 4 7. oldal 13. oldal 15. oldal 23. oldal Választás Október

Részletesebben

BUÉK 2009 JANUÁRI TÉMÁINK:

BUÉK 2009 JANUÁRI TÉMÁINK: 2009. JANUÁR XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2009. JANUÁR JANUÁRI TÉMÁINK: Boros áldás 60 féle bort szenteltek meg János napján Balatonlellén. Az ősi hagyomány szerint ez megvéd minden rossztól. 3. oldal Megúszták

Részletesebben

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 12 szám. 2009. december Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelt Balatonlelleiek! Ismét eltelt egy év. Az utolsó hónap, a decem ber figyelmeztet, hogy eljött

Részletesebben