SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 29. napján órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott ülésén. Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Mező István, Pohubi József és Sváb Antal Béla képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Polgáriné Dsupin Dóra jegyző Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Laczkó Lászlóné alpolgármester és Gál Péter képviselő személyében. A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 9 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta. A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója vezeti. Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal: NAPIREND: 1./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása 2./ Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása 3./ A Szociális Missziótársulat Bethánia Szeretetotthon beszámolójának elfogadása 4./ Döntés a bíráló bizottság tagjainak megválasztásával és megbízási díjuk megállapításával 5./ Döntés uniós eljárási rend alá eső közbeszerzési eljárás megindításával 6./ Likvid lejáratú hitel felvétele 7./ Döntés a Szikszó, Kazinczy u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlásával 8./ Döntés a Szikszó, Zrínyi u. 8/2. szám alatti ingatlan megvásárlásával 9./ Döntés a Szikszó, 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével 10./ Döntés a Szikszó, külterület 02/56 helyrajzi számú ingatlan művelési ágának módosításával 11./ Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan telekalakításáról, a telekalakításhoz kapcsolódó művelési ág megváltoztatásáról 12./ Döntés az ÉMOP-4.1.1/A számú Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy épületbe történő összevonása című pályázattal kapcsolatos pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye 13./ Egészségügyi alapellátás fejlesztésének megvalósításához, beruházási célú hitel

2 2 felvétellel kapcsolatos 100/2014.(VI.25.) K.T. határozat módosítása 14./ Döntés a TÁMOP / Innovatív kezdeményezések Szikszón című pályázathoz kapcsolódó informatikai rendszerek kialakítására vonatkozó árajánlatokkal 15./ Döntés napelem rendszer telepítésének megvalósításához kapcsolódó beruházási célú hitel felvételével 16./ Döntés a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/ számú pályázatával 17./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés alapító okirata módosításának, valamint a Szikszói Városi Intézményműködtető Központ alapító okirata módosításának elfogadása 18./ A Szikszó Menza Közétkeztetési és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával kapcsolatos döntések meghozatala 19./ Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány alapító okiratának módosítása 20./ Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítása 21./ Döntés a Szikszói Roma Nők (SZIROM) Egyesületének részletfizetési kérelmével 22./ Tájékoztató a Szikszó Város Önkormányzatánál folyamatban lévő pályázatokkal Zárt ülésen: 1./ Szociális kérelmek elbírálása 2./ Nevelőszülők kérelme - Egyebek Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: napirend előtt szeretne tájékoztatást adni az önkormányzat lejárt szállítói tartozásairól. A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi módosított, elfogadott napirend szerint tartja ülését: NAPIREND: 1./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása 2./ Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása 3./ A Szociális Missziótársulat Bethánia Szeretetotthon beszámolójának elfogadása 4./ Döntés a bíráló bizottság tagjainak megválasztásával és megbízási díjuk megállapításával 5./ Döntés uniós eljárási rend alá eső közbeszerzési eljárás megindításával 6./ Likvid lejáratú hitel felvétele 7./ Döntés a Szikszó, Kazinczy u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlásával 8./ Döntés a Szikszó, Zrínyi u. 8/2. szám alatti ingatlan megvásárlásával 9./ Döntés a Szikszó, 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével 10./ Döntés a Szikszó, külterület 02/56 helyrajzi számú ingatlan művelési ágának módosításával 11./ Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan telekalakításáról, a telekalakításhoz kapcsolódó művelési ág megváltoztatásáról

3 3 12./ Döntés az ÉMOP-4.1.1/A számú Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy épületbe történő összevonása című pályázattal kapcsolatos pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye 13./ Egészségügyi alapellátás fejlesztésének megvalósításához, beruházási célú hitel felvétellel kapcsolatos 100/2014.(VI.25.) K.T. határozat módosítása 14./ Döntés a TÁMOP / Innovatív kezdeményezések Szikszón című pályázathoz kapcsolódó informatikai rendszerek kialakítására vonatkozó árajánlatokkal 15./ Döntés napelem rendszer telepítésének megvalósításához kapcsolódó beruházási célú hitel felvételével 16./ Döntés a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/ számú pályázatával 17./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés alapító okirata módosításának, valamint a Szikszói Városi Intézményműködtető Központ alapító okirata módosításának elfogadása 18./ A Szikszó Menza Közétkeztetési és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával kapcsolatos döntések meghozatala 19./ Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány alapító okiratának módosítása 20./ Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítása 21./ Döntés a Szikszói Roma Nők (SZIROM) Egyesületének részletfizetési kérelmével 22./ Tájékoztató a Szikszó Város Önkormányzatánál folyamatban lévő pályázatokkal Zárt ülésen: 1./ Szociális kérelmek elbírálása 2./ Nevelőszülők kérelme - Egyebek Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: NAPIREND: 1./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása 2./ Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása 3./ A Szociális Missziótársulat Bethánia Szeretetotthon beszámolójának elfogadása 4./ Döntés a bíráló bizottság tagjainak megválasztásával és megbízási díjuk megállapításával 5./ Döntés uniós eljárási rend alá eső közbeszerzési eljárás megindításával 6./ Likvid lejáratú hitel felvétele 7./ Döntés a Szikszó, Kazinczy u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlásával 8./ Döntés a Szikszó, Zrínyi u. 8/2. szám alatti ingatlan megvásárlásával 9./ Döntés a Szikszó, 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével 10./ Döntés a Szikszó, külterület 02/56 helyrajzi számú ingatlan művelési ágának módosításával 11./ Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan telekalakításáról, a telekalakításhoz kapcsolódó művelési ág megváltoztatásáról 12./ Döntés az ÉMOP-4.1.1/A számú Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy épületbe történő összevonása című pályázattal kapcsolatos pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye 13./ Egészségügyi alapellátás fejlesztésének megvalósításához, beruházási célú hitel

4 4 felvétellel kapcsolatos 100/2014.(VI.25.) K.T. határozat módosítása 14./ Döntés a TÁMOP / Innovatív kezdeményezések Szikszón című pályázathoz kapcsolódó informatikai rendszerek kialakítására vonatkozó árajánlatokkal 15./ Döntés napelem rendszer telepítésének megvalósításához kapcsolódó beruházási célú hitel felvételével 16./ Döntés a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/ számú pályázatával 17./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés alapító okirata módosításának, valamint a Szikszói Városi Intézményműködtető Központ alapító okirata módosításának elfogadása 18./ A Szikszó Menza Közétkeztetési és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával kapcsolatos döntések meghozatala 19./ Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány alapító okiratának módosítása 20./ Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítása 21./ Döntés a Szikszói Roma Nők (SZIROM) Egyesületének részletfizetési kérelmével 22./ Tájékoztató a Szikszó Város Önkormányzatánál folyamatban lévő pályázatokkal Zárt ülésen: 1./ Szociális kérelmek elbírálása 2./ Nevelőszülők kérelme - Egyebek Napirend előtt: Bizottság igyekszik nyomon kísérni Szikszó Város Önkormányzatának kiadásait, bevételeit. Ezért az előző ülésen kérték a pénzügyi osztályvezető asszonyt, hogy gyűjtse ki azokat a szállítói tartozásokat, amelyek még kiegyenlítésre várnak.(a lista a jegyzőkönyvhöz csatolva: 2. sz. melléklet). Mindenki számára örömteli volt, hogy decemberben a lejárt szállítói tartozások finanszírozására 45 millió forintot kapott Szikszó városa, akkor ezek a tartozások kiegyenlítésre is kerültek. A decembertől eltelt időben, a tegnapi nappal, a kimutatás szerint majdnem 65 millió forint lejárt tartozás volt, de nem ennyire rossz a helyzet, ebből beruházási célú 37 millió, amelyeknek megvan a fedezete. Sok száz százalékos támogatású pályázata fut a városnak, viszont ahhoz, hogy felelős döntéseket lehessen hozni, a tegnapi bizottsági ülésen abban maradtak, hogy szeretnék a testület elé tárni, hogy 27 millió forint az a lejárt tartozás, amely a különféle szállítóknak még kifizetésre vár. Természetesen a jövőben is van lehetőség arra, hogy a decemberihez hasonlóan különböző kormányzati támogatásokból, pályázatokból lejárt szállítói tartozások kifizetésre kerüljenek, de azt gondolták tegnap, hogy a tisztánlátás érdekében tudni kell, hogy ez a mai napon is fennáll. Füzesséri József polgármester: azért tartja furcsának és egyoldalúnak ezt a tájékoztatást, mert nem kérte meg a bizottság osztályvezető asszonyt, hogy az önkormányzat kintlévőségeiről is adjon tájékoztatást. Mennyivel tartozik az önkormányzatnak a Szikszó-Víz Kft, és mikorra várható, hogy utalja az összeget? Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető: 32 millió forinttal, de erről szó volt bizottsági ülésen.

5 5 Füzesséri József polgármester: ehhez a tájékoztatáshoz nem tette hozzá a bizottság elnök asszonya, hogy van egy 32 millió forintos kintlévősége az önkormányzatnak, ami a napokban meg fog érkezni és ki lesznek fizetve a tartozások. Még a csúsztatásnak egy nagyon csúnya eleme, hogy a költségvetésben benne van az, hogy egy csomó beruházáshoz az önkormányzat előlegezi meg a pénzeket, azokból a pénzekből, amiért nem fizetjük ki a szállítói tartozásokat. Ezt is végig kell gondolni, mert ez így nem reális, így egyoldalú a tájékoztatás, az önkormányzat egyáltalán nem áll rosszul. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: csak tájékoztatást szerettek volna adni. Nyilván azon lesz az önkormányzat, mindig is azon volt, hogy a követeléseit behajtsa. Sok olyan napirendi pont van, ami kiadásokat jelent, ezért döntött úgy a bizottság, hogy megismeri ezeket a számokat, ez nem negatív propaganda volt. Füzesséri József polgármester: az a baj, hogy most kimegy a városba, hogy van az önkormányzatnak 27 millió forint tartozása. Ez nagyon negatív és nagyon rossz. A napokban meg fog érkezni 32 millió forint, abból ki lesznek fizetve a tartozások. Vannak a városnak olyan beruházásai, amikhez hozzá kell tenni az önerőt, vagy többe kerül, mint amennyit a pályázaton nyert az önkormányzat, de ezekkel nem tönkre teszik a várost, hanem milliós beruházásokkal növelik a város vagyonát. Osztályvezető asszony fog csinálni egy olyan kimutatást, hogy az elmúlt években mennyivel emelkedett a település vagyona. A település gyarapszik, még lesznek újabb beruházások, jelenleg pl. 95 %-ban úgy tűnik, hogy a városnak lesz repülőtere. Ennek örülni kell, össze kell szedni hozzá az önerőket, meg kell hozzá hozni a megfelelő döntéseket. A település költségvetéséhez képest a 27 millió forint nem gondolja, hogy testületi előterjesztést igényelne. Pohubi József képviselő: köszöni a tájékoztatást, amely fontos információkat tartalmaz. A polgármester úr által elmondottakat is köszöni, ezt a két dolgot össze kell dolgozni, mert úgy jó. Nem érti, mi volt a tájékoztatás célja. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a bizottsági üléseken egy-egy napirendnél sok esetben felmerült a kérdés, hogy van-e rá fedezet? A felelős döntések meghozatalához szerették volna látni ezeket az adatokat. Füzesséri József polgármester: nyolc évvel ezelőtt a beruházások egyikére sem volt fedezet, minden alkalommal úgy indultak neki, hogy tönkre megy, csődbe megy a város. Minden fejlesztésnek van valami hozadéka. Hozott a testület egy jó döntést, az építményadó négyzetméter árát levitték 600.-forintról 300.-forintra. A Hell-nél most épül egy tízezer négyzetméteres csarnok, információk vannak arról, hogy három-négy nagyon nagyméretű csarnok érkezik. Építményadóban ugyan kevesebbet fognak fizetni, de egyrészt munkahelyeket teremtenek, másrészt iparűzési adóban ezt a veszteséget busásan vissza fogja kapni az önkormányzat. Február 4-én kettő db új csarnoknak teszik le az alapját, rövidesen beindul a szauna üzem, 8-án jön a svájci beruházó, amely 76 új munkahelyet teremt, mellette folynak más beruházókkal is a tárgyalások. Azt is tudni kell, hogy az adófeltöltés úgy működik, hogy márciusban és szeptemberben érkezik a pénz. Takács Lászlóné alpolgármester: nem csodálkozik ezen, hiszen ebben a városban ez már hagyomány. Ezek a viták arra adnak lehetőséget, hogy a tisztánlátást segítsék. Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel a tájékoztatót, melyet a képviselő-testület 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen

6 6 szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 1/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Kimutatás az önkormányzat lejárt szállítói tartozásairól Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat lejárt szállítói tartozásairól készült kimutatást a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal. Határidő: folyamatos NAPIREND: 1./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása Előterjesztő: ügyvezető (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, köszönti a napirend tárgyalásánál Petró József urat a Szikszói Ipari Park Kft. ügyvezetőjét, kérdése az előterjesztő felé, van-e szóbeli kiegészítése, melyre a válasz nemleges. Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót, mely részletes, jó beszámoló, jóval érthetőbb, mint az előző, amelyikben csak számok voltak. Elfogadásra javasolják. Bizottság is tárgyalta a beszámolót, köszönetüket fejezi ki. Elmondja, hogy folyamatban van a rendelet módosítás a beszámolók kapcsán. A bizottság is elfogadásra javasolja. Füzesséri József polgármester: megköszöni Petró József úr eddigi munkáját. Azt látni kell, hogy az Ipari Park Kft. az elmúlt időszakban sok problémával küzdött, hiszen nem volt elég anyagi erőforrása az önkormányzatnak. További jó munkát kíván. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 2/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Ipari Park Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft évi működéséről szóló beszámolóját. 2./ Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása Előterjesztő: intézményvezető (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)

7 7 Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, köszönti a napirend tárgyalásánál Pongrácz Péterné Lengyel Andreát, a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét, kérdése az előterjesztő felé, van-e szóbeli kiegészítése, melyre a válasz nemleges. Bizottság tárgyalta a beszámolót, minden elismerésük a végzett munka miatt. Kimerítő anyag volt, köszönet érte. Elfogadásra javasolják. Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta a beszámolót, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak. Részletes, precíz, szépen kivitelezett anyag. Arról kér tájékoztatást, hogy milyennek tartja az intézményvezető asszony a kapcsolatot az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével? Pongrácz Péterné Lengyel Andrea intézményvezető: hivatalosan úgy tudja, hogy az iskoláknak két éve nincsen ilyen felelőse, pedig amikor még volt, az nagyon jó volt. Egyébként folyamatosan kapnak az iskolától írásos jelzéseket, leginkább iskolai hiányzásról, főleg az ötven órát meghaladó hiányzásról az osztályfőnököktől. Inkább a védőnőktől szoktak még kapni jelzéseket a gyerekekről, ezek általában higiénés problémákról szólnak. Így kerülnek kapcsolatba a családokkal. Pohubi József képviselő: a beszámolóból kiderül, hogy rengeteg az elvégzett munka, amit ezúton köszön meg. Két kérdése lenne, az egyik, hogy intézményvezető asszony milyennek tartja a kapcsolatot az iskolával, a másik, hogy milyennek tartja a kapcsolatot a gyámhivatallal. Elmondja még, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó pedagógus mindig is fontos szerepet játszott az iskolák életében, most is van ilyen kolléga, aki nagyon tisztességesen végzi a feladatát. Pongrácz Péterné Lengyel Andrea intézményvezető: a kistérségben lévő iskolák közül tény, hogy a szikszói iskolával a leggyengébb a kapcsolat. Nem sok értekezleten tudta képviseltetni magát a szikszói iskola, reméli, ezen az éven szorosabbra tudják fűzni a kapcsolatot. A gyámhivatallal napi vannak. Pohubi József képviselő: az iskolával Ő is ezt látja. Ebben a munkában lehetne támaszkodni az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal foglalkozó dolgozójára. Kéri az intézményvezetőt, hogy ezen próbáljon változtatni, mert rengeteg az iskolában a probléma. Pongrácz Péterné Lengyel Andrea intézményvezető: bízik abban, hogy változtatni tudnak ezen a helyzeten. Füzesséri József polgármester: a konfliktus helyzeteket a gyerekek érdekében minél előbb rendezni kell. Azon kell dolgozni mindenkinek, hogy a gimnázium nehogy bezárásra kerüljön. Még szorosabb együttműködésre van szükség, a konfliktus helyzetet pedig meg kell szüntetni azért is, hogy a gimnázium megmaradjon. Takács Lászlóné alpolgármester: köszönetet mond a Szociális Szolgáltató Központ dolgozóinak. Füzesséri József polgármester: megköszöni az intézmény vezetőjének és dolgozóinak az

8 8 eddigi munkáját. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 3/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ évre vonatkozó szakmai beszámolóját. 3./ A Szociális Missziótársulat Bethánia Szeretetotthon beszámolójának elfogadása Előterjesztő: intézményvezető (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, köszönti a napirend tárgyalásánál Szögeczki József urat, a Szociális Missziótársulat Bethánia Szeretetotthon vezetőjét, kérdése az előterjesztő felé, van-e szóbeli kiegészítése, melyre a válasz nemleges. Bizottság tárgyalta a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak. Köszöni a végzett munkájukat. Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta a beszámolót, köszönik, további sikeres munkát kívánnak. A beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolják. Szögeczki József intézményvezető: köszöni az önkormányzat hozzájárulását a feladat ellátáshoz. Ennek a szolgáltatásnak van létjogosultsága, ennek a továbbfejlesztésére is lehetne gondolni, pl. demens ellátás, szegény gondozás. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 4/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Bethánia Szeretetotthon feladatellátással átvállalt évi alapellátásairól szóló beszámoló elfogadása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bethánia Szeretetotthon feladatellátással átvállalt évi alapellátásairól szóló beszámolót.

9 9 4./ Döntés a bíráló bizottság tagjainak megválasztásával és megbízási díjuk megállapításával (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Bizottság tárgyalta az előterjesztést, három fős bizottság létrehozásáról döntött a testület a decemberi ülésen, ez az előterjesztés ennek a folytatása. A bizottság támogatja az előterjesztést, de megállapították, hogy a három főből négy fő lett, tehát vagy módosítani kell az előterjesztést, vagy megkérik polgármester urat, hogy a négy főből válasszon ki hármat. Miután a javadalmazás összege éves szinten nem kevés, ezért úgy gondolja a bizottság, megfontolást érdemelne az, hogy az összegből lehetne-e faragni. Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: bizottsági ülésen is mondta, hogy polgármester úr eredetileg három főt szeretett volna a bizottságba, de Ő javasolt még egy köztisztviselőt. Természetesen ha a bizottság ragaszkodik a három főhöz, akkor ki fogják belőle venni. Füzesséri József polgármester: javasolja, hogy fogadják el így a határozati javaslatot. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 9 fő van jelen a szavazásnál 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 5/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a bíráló bizottság tagjainak megválasztásával és megbízási díjuk megállapításával Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 22. (4) bekezdése alapján, módosítva a 235/2014.(XII.18.) K.T. számú határozatát, négytagú bíráló bizottságot hoz létre, melynek feladata az - önkormányzat - közbeszerzési értékhatár alatti és feletti 3 árajánlatos közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos döntések előkészítése. A bizottság tagjai Dr. Megyeri Gábor Alpolgármester, mint jogász, Farkas Sándor pénzügyi ügyintéző, mint pénzügyi szakember, Fábián Zoltán pályázati referens, mint műszaki szakértő és Takács Lászlóné Alpolgármester Asszony. Takács Lászlóné Alpolgármester Asszony csak az értékhatár alatti, testületi döntéshozatalt nem igénylő döntések előkészítésében vesz részt. A bizottság tagjai feladataik ellátása céljából a képviselői tiszteletdíj mindenkori összegével megegyező mértékű havi megbízási díjban részesülnek. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy közös utasítás keretében szabályozzák le az eljárás részleteit. 5./ Döntés uniós eljárási rend alá eső közbeszerzési eljárás megindításával

10 10 (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 6/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés uniós eljárási rend alá eső közbeszerzési eljárás megindításával Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete uniós eljárási rend alá eső közbeszerzési eljárást indít a településen történő városgondnoki, városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozóan azon feltételekkel, hogy - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama legfeljebb 48 hónap lehet, - a közbeszerzési eljárás során a bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás legyen, - az eljárást lezáró döntés meghozatalára, a nyertes kiválasztására a Képviselő-testület jogosult, - a Képviselő-testület az éves közbeszerzési tervébe a közbeszerzési eljárást felveszi. Felkéri a bíráló bizottságot a közbeszerző kiválasztásával kapcsolatos feladatok elvégzésével. Felhatalmazza a polgármestert az eljárás megindításával kapcsolatos dokumentációk aláírására. 6./ Likvid lejáratú hitel felvétele (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 7/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Likvid lejáratú hitel felvétele

11 11 Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től Ft likvid lejáratú hitel felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt év február hónap 10. napjától kívánja igénybe venni és év december hónap 19. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítékokat ajánlja fel: A Képviselő-testület a likvid hitel fedezeteként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja a saját bevételeiből, helyi adóból, a gépjárműadó helyben maradó részéből befolyó bevételeit. A képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a hitelszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse. A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvényben foglaltaknak. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására., ill. folyamatos Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető 7./ Döntés a Szikszó, Kazinczy u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlásával (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 9. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Füzesséri József polgármester: 1200 fő részére népkonyhát terveznek itt kialakítani. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 8/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Szikszó, Kazinczy u. 11. sz. alatti ingatlan megvásárlásával Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Kazinczy u. 11 sz. alatti 347 helyrajzi számú ingatlant bruttó Ft vételáron, és megbízza a Szikszói Közös

12 12 Önkormányzati Hivatalt az adásvételi szerződés elkészíttetésével. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető 8./ Döntés a Szikszó, Zrínyi u. 8/2. szám alatti ingatlan megvásárlásával (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 10. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Bizottság tárgyalta az előterjesztést, majd játszótér lesz ott. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 9/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Szikszó, Zrínyi. u. 8/2 sz. alatti ingatlan megvásárlásával Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Zrínyi. u. 8/2 sz. alatti 1572 hrsz-ú ingatlant bruttó Ft vételárért, és megbízza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt az adásvételi szerződés elkészíttetésével. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető 9./ Döntés a Szikszó, 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 11. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Bizottság bontotta a pályázatot, egy pályázat érkezett, amely érvényes volt. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 10/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Szikszó 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével

13 13 Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a kizárólagos tulajdonában lévő, Szikszó külterület 068/1 helyrajzi számú, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű, 1387 m2 területű ingatlant a DBC International Kft. (2161 Csomád, Akácos u. 4., képviseli: Tóth Csaba) részére az ajánlatában megjelölt bruttó Ft vételárért azzal, hogy a tulajdonba lépés legkorábbi időpontja január 1. napja. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 10./ Döntés a Szikszó, külterület 02/56 helyrajzi számú ingatlan művelési ágának módosításával (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 12. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 11/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Szikszó, külterület 02/56 helyrajzi számú ingatlan művelési ágának módosításával Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Szikszó, külterület 02/56 helyrajzi számú, 4,4914 ha alapterületű, kivett hulladéklerakó megnevezésű ingatlan művelési ágának szántó művelési ágra történő módosításához. Felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációk aláírására, valamint a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt a földhivatali eljárás megindítására. 11./ Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan telekalakításáról, a telekalakításhoz kapcsolódó művelési ág megváltoztatásáról (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 13. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik. Bizottság tárgyalta az előterjesztést, ez a sportpálya területe, a földhivatalnál szükséges a

14 14 változtatás. Elfogadásra javasolja a bizottság. Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 12/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan telekalakításáról Szikszó Város Képviselő-testülete megbízza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt a Szikszó, 1284/1 hrsz. alatti ingatlan Önkormányzati tulajdonban maradó földrészleteinek telekalakítási munkarészének elkészíttetésével, a földhivatali engedélyezési eljárás lefolytatásával. Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 13/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan telekalakításához kapcsolódó művelési ág megváltoztatásáról Szikszó Város Képviselő-testülete hozzájárul a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre kerülő területének kivett, beépítetlen terület művelési ágra, az önkormányzat tulajdonában maradó területeknek - a kút, a megközelítését szolgáló út, illetve telephely a jelenlegi hasznosításuknak megfelelő művelési ágra történő megváltoztatásához. 12./ Döntés az ÉMOP-4.1.1/A számú Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy épületbe történő összevonása című pályázattal kapcsolatos pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 14. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

15 15 Szám: 14/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Az ÉMOP-4.1.1/A számú Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy épületbe történő összevonása című pályázattal kapcsolatos pótmunka kivitelezése közbeszerzési eljárás eredménye Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az m2-tech Kft.-t (3525 Miskolc, Horváth Lajos u. 24.) az ÉMOP-4.1.1/A számú Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy épületbe történő összevonása című pályázat keretében a pótmunka kivitelezésével az árajánlatában megjelölt bruttó Ft összegben. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 13./ Egészségügyi alapellátás fejlesztésének megvalósításához, beruházási célú hitel felvétellel kapcsolatos 100/2014.(VI.25.) K.T. határozat módosítása (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 15. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 9 fő van jelen a szavazásnál 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 15/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Egészségügyi alapellátás fejlesztésének megvalósításához, beruházási célú hitel felvétellel kapcsolatos 100/2014.(VI.25.) K.T. határozat módosítása Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től az ÉMOP /A számú Szikszó Város egészségügyi alapellátásnak egy épületbe történő összevonása című pályázatának megvalósításához, beruházási célra Ft éven túli lejáratú hitel felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt év március hónap 1. napjától kívánja igénybe venni és év február hónap 28. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi biztosítékot ajánlja fel: az Önkormányzat 2/2012.(II.17.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlan per-, igény- és tehermentes, más jogügylethez lekötve nincs, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlan

16 16 a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesz részt. A testület hozzájárul az ingatlan az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlan adatai a következők: Ingatlan megnevezése Magyarhegyi Borok Háza Ingatlan címe Helyrajzi szám Tulajdoni Forgalmi érték hányad eft Esze Tamás út 2177/4 1/ eFt Az Önkormányzat hozzájárul a felajánlott ingatlanra vonatkozó biztosítási szerződés jelzálogjogi záradékkal történő ellátásához. A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvényben előírt kritériumoknak. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője 14./ Döntés a TÁMOP / Innovatív kezdeményezések Szikszón című pályázathoz kapcsolódó informatikai rendszerek kialakítására vonatkozó árajánlatokkal (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 16. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 16/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a TÁMOP / Innovatív kezdeményezések Szikszón című pályázathoz kapcsolódó informatikai rendszerek kialakítására vonatkozó árajánlatokkal Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Clearinfo Kft.-t (1021 Budapest, Völgy u 8.b) és a Vanin Kft.-t (1028 Budapest, Szabadság u 29.) a TÁMOP / számú pályázat keretében az informatikai rendszer kialakításával az árajánlatában megjelölt bruttó Ft összegben. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

17 17 15./ Döntés napelem rendszer telepítésének megvalósításához kapcsolódó beruházási célú hitel felvételével (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 17. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 17/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés napelem rendszer telepítésének megvalósításához kapcsolódó beruházási célú hitel felvételével Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től a KEOP /N számú, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázatának megvalósításához, beruházási célra Ft éven túli lejáratú hitel felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt év április hónap 1. napjától kívánja igénybe venni és év március hónap 31. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi biztosítékot ajánlja fel: az Önkormányzat 2/2012.(II.17.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlan per-, igény- és tehermentes, más jogügylethez lekötve nincs, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlan a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesz részt. A testület hozzájárul az ingatlan az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlan adatai a következők: Ingatlan Ingatlan címe Helyrajzi szám Tulajdoni Forgalmi érték megnevezése hányad eft Beépítetlen terület Malom út 1282/3 1/ eFt Az Önkormányzat hozzájárul a felajánlott ingatlanra vonatkozó biztosítási szerződés jelzálogjogi záradékkal történő ellátásához.

18 18 A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvényben előírt kritériumoknak. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője 16./ Döntés a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/ számú pályázatával (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 18. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a Társulás pályázott, elfogadásra javasolják. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 18/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP /C/ számú pályázatával Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a KEOP-1.1.1/C/ számú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázat megvalósítását. A KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány sablon kötelező mellékletek 9. Mellékletek 24. pont alapján ezúton igazolja, hogy a Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják. Felelős: Képviselő-testület Határidő: folyamatos 2. Az Önkormányzat jelen határozatáról 2 példány hiteles másolatot küld a Társulási Tanács Munkaszervezetének. Felelős: jegyző Határidő: határozat meghozatalát követően azonnal 17./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés alapító okirata módosításának, valamint a Szikszói Városi Intézményműködtető Központ alapító okirata módosításának elfogadása (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 19. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül

19 19 elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik. Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a törvényi előírásoknak megfelelően kell módosítani, mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolják. Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolják. Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 19/2015.(I.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés alapító okirata módosításának elfogadása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés alapító okiratát: Az alapító okirat eredeti szövegezése: ÖNKORMÁNYZATI KONYHA, GYERMEKÉLELMEZÉS ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az intézmény neve: Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés 2. Székhelye: 3800 Szikszó, Malom u. 4. Törzskönyvi azonosító: Adószám: Az intézmény alapítója, címe Szikszó Város Önkormányzata Szikszó, Kálvin tér 1. Alapításának időpontja:1995. szeptember.1 4. Az intézmény fenntartója neve, címe Szikszó Város Önkormányzata Szikszó, Kálvin tér Az irányító szerv neve, székhelye: Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szikszó, Kálvin tér Közfeladata:

20 20 Az intézmény közfeladatai körében biztosítja az önkormányzat illetékességi területén található oktatási és szociális intézmények részére az étkeztetést. Ellátja a gyermekélelmezési feladatokat. 7. Államháztartási szakágazati besorolás: Egyéb vendéglátás 8. Az intézmény szakmai alaptevékenysége: Alaptevékenysége keretében ellátja a Szikszó Város Önkormányzata oktatási intézményeinek gyermekélelmezési feladatait, valamint a szociális ellátáshoz kapcsolódóan végzi a szociális étkeztetést. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 9. Az intézmény szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Szociális étkeztetés 10. Az intézmény működési köre: Szikszó Város Önkormányzatának illetékességi területe Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás illetékességi területe 11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll a 1278, 1378, 1282/1, 1280/54,1082/2, 2177/4 hrsz -on található épületek közül a feladatellátáshoz szükséges épületek, valamint a leltár szerint nyilvántartott eszközök. 12. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. 13. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. A megbízás előkészítése az Önkormányzat illetékes bizottságának feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az egyéb munkáltatói jogokat Szikszó Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja. A megbízás határozott időre szól. 14. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Az intézménynél dolgozók esetében, az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján.