J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, február 27. napján órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi pontok: 1. Sződ Község Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása Előterjesző: Hertel László polgármester 2. A évi költségvetés IV. negyedévi előirányzatmódosítás megtárgyalása Előterjesztő: Hertel László polgármester 3. Az értékesítendő önkormányzati ingatlanok árának meghatározása Előterjesztő: Hertel László polgármester 4. Egyebek Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt, a meghívott intézményvezetőket, a pénzügyi csoportvezetőt és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 4 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Juhász István és Dávid Tamás jelezte, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. Erdélyi Balázs jelezte, hogy később érkezik az ülésre. Ismerteti a mai ülés meghívóban szereplő napirendi pontjait, valamint azokat az ügyeket, melyek az Egyebek napirendi ponton belül kerülnek megtárgyalásra. Puskás Szilveszter: Jelezni szeretném, hogy az Egyebek napirendi ponton belül a Hunyadi János Általános Iskola Intézményi Tanács működésével kapcsolatosan tájékoztatni szeretném a képviselőket. Az Egybek napirendi ponton belül további megtárgyalandó ügyek: Az önkormányzati intézmények Alapító Okiratainak módosítása Választási Bizottságok tagjainak megválasztása Tájékoztatás a Sződi Hunyadi János Általános Iskola Közoktatási Alapítvány tagságának megújításával kapcsolatosan A évi társadalmi rendezvények időpontjának meghatározása A Sződi Hunyadi János Általános Iskola bővítésével kapcsolatos egyeztetés Tájékoztatás a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatosan Tájékoztatás a Polgárőrség létrehozására vonatkozó lakossági kezdeményezéssel kapcsolatosan Ruhagyűjtő konténerek elhelyezésével kapcsolatos tájékoztatás Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk a módosított napirendi pontok elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az ülés módosított napirendi pontjait elfogadja. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének figyelembe véve a sorrendet Volentics Gyula képviselőt javaslom. A képviselő-testület 4 igen szavazattal Volentics Gyula képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek elfogadja. 1

2 1. Sződ Község Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása Előterjesző: Hertel László polgármester Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy mindekinek kiküldésre került a évi költségvetés tervezete. A költségvetés elfogadása úgy történik, hogy először határozattal kell elfogadni az önkormányzat elemi költségvetését, az Óvoda, majd a Polgármesteri Hivatal költségvetését. Ezt követően a képviselő-testület rendeletet alkot Sződ Község Önkormányzatának évi költségvetéséről. Az anyagot a Pénzügyi és Ügyrendendi Bizottság is megtárgyalta. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. Papp István: A bizottsági ülésre a képviselők, illetve az intézményvezetők is meghívást kaptak. A felmerült kérdésekre a pénzügyi vezető, valamint a polgármester úr megadta a választ. A bizottság elfogadásra javasolja a testület felé az önkormányzat évi költségvetését. Megérkezett Erdélyi Balázs képviselő, a képviselő-bizottság tagjai 5 főre bővült. Hertel László: Van valakinek még észrevétele az önkormányzat elemi költségvetésével kapcsolatban? Mivel kérdés nem merült fel, kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7/2014.(II.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a Sződi Önkormányzat évi elemi költségvetését a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Hertel László: A Csupafül Egységes Óvoda és Bölcsőde költségetését is tárgyalta mind a Pénzügyi, mind pedig az Oktatási Bizottság is. A Pénzügyi Bizottság javaslatát már ismerjük, ezért kérem a Kulturális és Oktatási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát: Erdélyi Balázs: Óvodai dolgozók étkeztetése hogyan módosult? Meleg étkeztetésből a dolgozók kikerültetek, és helyette az forint értékű Erzsébet-utalvány került a költségvetésbe. Ezt nehezményeztünk. Hertel László: Mindenki egységesen étkezési Erzsébet-utalványt kap az önkormányzati dolgozók vonatkozásában. Ezt az óvoda vezetőjével egyeztettük. Erdélyi Balázs: Nem szerencsés, hogy az élelmüket otthonról hozzák az óvónők, melyet elvonulva esznek meg. Hertel László: Ha az óvónő befizeti az étkezési térítési díjat, akkor együtt ehetnek a gyermekekkel. Bármelyik intézménynél ez így van. Volentics Gyula: Mekkora az Erzsébet-utalványra fordított összeg? 2

3 Buránszkiné Alföldy Zita: Az étkezési térítés díja ha ugynaúgymagmaradna, mint ahogy eddig volt, - ez 4,5 millió forinba kerülne. Ha e helyett az Erzsébet-utalványt aadjuk, ennek költsége 2,5 millió forint. Az étkezési díjaknak jelentős járulékos költsége is van. Hertel László: 2015-től a község létszáma jelentősen csökken, ami a bevételek csökkenését eredményezi. Az óvodai dolgozók létszáma jelentősen növekedett, amely létszám valószínűleg jövőre sem fog csökkenni. Az étkezési díj biztosítása az önkormányzatnak nem kötelező feladata. Eddig figyelembe vettük, és az alacsonyabb dolgozói létszámnál ez még nem jelentett túl nagy költséget. Mivel a dolgozói létszám jelentősen növekedett, és jövőre pedig az önkormányzat bevételei is a község létszámcsökkenése miatt csökkenni fog, nagyon meg kell fontolni, hogy mi az, amit be tudunk vállalni. Az étkezési hozzájárulást csak az óvodai dolgozók és a konyha dolgozói kapták. Más intézményben ezért az önkormányzati dolgozóknak fizetni kellett. Azzal, hogy a térítési díj helyett, Erzsébet-utalványt adnánk, az nem jelentené azt, hogy az óvoda dolgozói az utalvány felhasználásának igénybevételével ne étkezhetnének a gyermekekkel együtt. Az viszont tény, hogy ez többletköltséget jelentene a dolgozóknak. Az önkormányzatunk eddigi jelentős fejlődéséhez nagymértékben hozzájárult a költségtakarékos gazdálkodás. Többször hajtottunk végre létszámleépítést pl: a polgármesteri hivatalnál 9 fő helyett 8 fő látja el a feladatokat. Mindig is arra törekedtem, hogyha adunk, akkor úgy adjunk, hogy azt ne kelljen visszavonni. Az óvodában is megtartottuk a címpótlékot, és az önkormányzati pótlékot. Ezt az előnyt a most felvett dolgozók nem élvezik még. Ha az önkormányzat költségvetésében a jövőben a fejlesztéseket is szeretnénk tervezni, akkor minden önkormányzati többletjuttatást alaposan át kell gondolnunk. Volentics Gyula: Más önkormányzatoknál is elvették az étkezési lehetőséget az óvodai dolgozóktól? Hertel László: Én úgy tudom, hogy Vácrátóton az önkormányzat az étkezési térítési díjat az általunk idáig nyújtott formában nem biztosít az óvodai dolgozóknak, de nem is ez a lényeg. Amennyiben a térítési díj helyett az óvodában is Erzsébet-utalványt adunk, az azt jelenti, hogy minden önkormányzati dolgozó egységes támogatásban részesül. Az óvoda a költségvetéséből idáig ki tudott jönni. Most, hogy a létszám jelentősen növekedett, 8 millió forinttal több lett a kiadása, mint a bevétele. Ez annyit jelent, hogy más forrásból kell ezt a különbözetet biztosítani. Erdélyi Balázs: Keserű szájízem van e miatt. Kevesebbet adunk, mint eddig. Volentics Gyula: Az iskolásokkal nem esznek együtt a pedagógusok, de az óvodában ez másként van. Hertel László: Több önkormányzat költségmegtakarítás végett a konyháját bezáratta, és az ételt külső beszállítóval oldotta meg. Mi többek között a munkahelyek megtartása végett is úgy döntöttünk, hogy vállaljuk a többletkiadást, konyhánkat megtartottuk. Minden többletkiadás a fejlesztés rovására megy. Erdélyi Balázs: Folyamatos felújítások alatt dolgoznak az óvónők. Minden rendezvényünkön aktívan közreműködnek. Ha én óvodapedagógus lennék, ez a lépés nagyon rosszul érintene. Hertel László: Szerencsére nemcsak az óvodában voltak, illetve vannak felújítások, hanem az iskolában is, - és reméljük, hogy rövidesen ott is lesz újra bővítés,- és a polgármesteri hivatal dolgozói is átéltek egy költöztetést. Amennyiben nem folytatnánk költségtakarékos gazdálkodást, az 3600 embert érintene. Nem szeretném, ha a következő képviselő-testület lenullázott költségvetést örökölne tőlünk. 3

4 Lakossági szinten is valószínűleg hozzá kell járulni majd a Szent István út felújításához. Bízom benne, hogy a költségvetésünkből ki tudunk majd jönni. Én értem, hogy a képviselő-testület most miért nem szeretné az óvónők étkezésének megvonását, de ezt a lépést sajnos meg kell tennünk. Volentics Gyula: A pedagógusok plusz munkákat is vállalnak a munkaköri leírásukon kívül. Bevált, jól működő rendszert ne rúgjunk fel. Gyakorlati okai vannak, hogy az étkezés közös volt az óvónők és a gyermekek között, ezt a kérdést nem szabad közgazdasági szempontból megközelíteni. az óvónők és a gyerekek közös étkezése a nevelés része és egyfajta szocializáció is. Hertel László: Szerencsére a plusz munka vállalása nemcsak az óvonőkre vonatkozik, hanem az önkormányzat minden dolgozójára is. Minden egyes költségtényező számít. Már nem tudjuk fenntartani az óvónőknél ezt a rendszert, mivel létszámuk jelentősen megemelkedett. Erdélyi Balázs: Azt érzem, hogy a pedagógusok béremelése miatt van ez a megszorítás. Félek, hogy egy rossz vonal felé haladunk. Hertel László: Nem erről van szó. Ez fel sem merült bennünk. Papp István: Mióta van ez a rendszer az óvodában? Puskás Szilveszterné: Ez a rendszer amióta én óvónő vagyok, mindig is így volt. Ez pedagógiailag volt indokolt. A kötelező étkezést a rendszerváltáskor megszüntették. A kolléganők nem kötelezhetőek, hogy az óvodában étkezzenek. Etikailag elfogadhatatlan, hogy az óvónő mást egyen a gyermekek előtt, mint amit a gyermekek esznek. Ezért azt kértem a dolgozóimtól, hogy ne a gyermekek előtt egyenek, hanem a nevelői szobában. Én a legerkölcsösebbnek ezt tartom, de ez a régi nevelési módszer megszűnik. Minden gyereknek fontos, hogy előtte eszik az óvónő, ugyanazt, amit a gyermek is eszik. Nem biztos, hogy a legjobb úton járunk most. Mi tudomásul vesszük a mostani étkeztetést, és február 1-től már külön étkeznek az óvónők a gyermekektől. Az óvónők elfogadták a változást. Hertel László: Javaslom a képviselő testületnek, hogy az Erzsébet-utalvány helyett kedvezményes étkezési térítési díjat állapítsunk meg az óvodai és a konyhai dolgozók részére. Ez 250 forint/fő/adag költséget jelent a dolgozó részére. Ebben az esetben a költségvetés nem változik. A képviselő-testület a javaslattal egyetért. Kérem a képviselőlet, hogy az elhangzott javaslat alapján szavazzunk az étkezési térítési díjról szóló rendelet módosítását illetően. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a rendeletet az alábbiak szerint módosítja. 1/2014.(II.27.) SZÁMÚ RENDELETE, A TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT, AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ, 19/2003. (XII. 04.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sződ Község Képviselő-testülete Az étkezési térítésidíjakról szóló, többször módosított 19/2003. (XII.04.) számú rendeletét a mellékletben foglaltak szerint módosítja. 4

5 Hertel László: Van-e további kérdés az óvoda költségvetésével kapcsolatoan? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk az óvoda évi költségvetésére vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8/2014.(II.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a Csupafül Egységes Óvoda és Bölcsőde évi költségvetését eft bevételi főösszeggel és eft kiadási főösszeggel elfogadja. Hertel László: A Polgármesteri Hivatal költségvetéstervezete is ismert a képviselők előtt. Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése van, szíveskedjék jelezni. Hertel László: Van-e észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a polgármesteri hivatal költségvetésére vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9/2014.(II.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a Sződi Polgármesteri Hivatal évi költségvetését a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Hertel László: Most kérem a képviselőket, hogy az önkormányzat egészére vonatkozó, évi költségvetését tárgyaljuk meg. Hertel László: Iskola fejlesztésével kapcsolatban pályázaton szeretnénk indulni. Ezzel kapcsolatosan még a későbbiek során tájékoztatom a képviselőket. Sport célokra forint került a költségvetésbe, mely magában foglalja a mezei futóverseny megrendezését is. A Faluház vezetője a bérleti díjakból befolyó összeget kulturális célokra fordíthajta. A Szent István út felújításánál fekvő rendőröket nem szeretnénk kihelyezni, hanem sebességkorlátozó táblákat fogunk kitenni. Szegélykővel és járdával kívánjuk elkészíttetni az utat. A Faluház előtti teret is szeretnénk rendebe hozni. A fű és a növények öntözésére javaslom, hogy kutat furassunk, mivel ez jóval olcsóbb, mint az ivóvízzel történő öntözés. A kézilocsolás nem hatékony, ezért javaslom öntözőberendezés kiépítését. Mivel nincs kertészünk, ezért javaslom, hogy csak azokra a villanyoszlopokra helyezzünk ki virágokat, ahol a növények locsolását helyben meg tudjuk oldani. Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, szíveskedjék jelezni. Volentics Gyula: Javaslom, hogy pályázni lehessen a Sződ szép portájára. Aki pályázik, az a személy virágmagot kapna, és ezeknek a növényeknek a szépségét díjaznánk. Ha nincs pályázat, nem adnánk díjat. Puskás Szilveszter: Elküldtem a képviselőknek ben az aktív aszfalt, zebra ügyében az iskola előtti gyalogátkelő helyre vonatkozóan az árajánlatot. Az aktív aszfalt ügyében 3,5 millió Ft 5

6 árajánlatot kapott hivatalunk, mely nem tartalmazza az engedélyezési eljárást és a szakhatósági költségeket. (NETCONF Kft ajánlata) Hertel László: Ekkora összeget nem tudunk erre a célra jelenleg fordítani. Puskás Szilveszter: A kamerákkal kapcsolatosan van két ajánlatunk, melyek nem összehaszonlíthatóak. Pallagi Sándor által adott árajánlat 8 db 2 megapixeles kamera telepítésére szól. A MULTIALARM-tól 1,5 és 1,8 millió Ft/db áron kaptam árajánlatot, mely az összes költséget tartalmazza, 5 megapixeles kamerákkal. Az általam kért ajánlatot megküldtem a képviselőknek. Hertel László: El kell döntenünk, hogy mi a cél. A közelmúltban ez a téma már felmerült, mégpedig azon a képviselő-testületi ülésen, melyen a Váci Rendőrkapitány is részt vett. Akkor Ő elmondta, hogy a rendszám felismerő kamerák felszerelése csak abban az esetben vezet eredményre, amennyiben a gyanus gépjármű rendszámát rövid időn belül a rendőrség felé jelezzük. Minél később szerez tudomást a rendőrség a gépjárműről, annál kevessebb az esély a hatékony intézkedésre. Ilyen rendszer kiépítésének magas a költsége, nem beszélve az üzemeltetéséről, ugyanis ebben az esetben folyamatos megfigyelést kell biztosítani. Mindezek figyelembevételével nem biztos, hogy célszerű nagyfelbontású kamerákat felszerelnünk. Én úgy gondolom, hogy inkább szereljünk fel kevesebb pénzért kisebb felbontású kamerákat, ugyanis ezek a kamerák is képesek rendszámot, és alakot felismerni, az igaz, hogy nem biztos, hogy az arcot jól kivehetően mutatja. Puskás Szilveszter: A padtörések során sem voltak a képeken szereplő személyek jól felismerhetőek, mert azokat a kamerákat csaik kis távolságra méretezték. Megfontolandó, hogy olyan felbontású kamerákat szereltessünk fel, amelyek lehetővé teszik, hogy adott távolságbólk fel lehessen ismerni az arcot és rendszámot. Ha kiépítünk egy kamera rendszert, az olyan legyen, ami hasznos, és eléri a célját. Az esemény rekonstruálására lehetőség legyen! Hertel László: 3 és 12 millió forint közötti árajánlatokat kaptunk. Hiába van kamera, ha valaki egy álarcot vesz fel. A rendszámra akkor lehet keresni, ha azonnal keresni kezdik a rongálót, ehhez pedig a központi rendszerhez állandó megfigyelőt kellene biztosítani. Ha fenn van a kamera rendszer, az már eleve elrettentő, annak eredménye lesz. Meg kell vizsgálni, hogy milyen pontra, milyen felbontású kamera kerüljön. Felveszi a kamera a felvételt, ami ellátja a feladatát. Amennyi költség belefér a költségvetésbe, azt a rendszert válasszuk. Ha a kamerák működnek, a későbbiekben ezeket a kamerákat jobb minőségűre lehet cserélni, esetleg később fejleszteni lehetne. A játszótéri kamera a helyi rongálókat felismeri, ha közel állnak a kamerához, akkor arcot is fel lehet ismerni, amennyiben távolabb állnak, abban az esetben márcsak az alakjáról lehet esetleg beazonosítani. Megnyugvást jelentene a község lakosságának, ha a kamerák üzemelnének. Puskás Szilveszter: Van két árajánlatunk, amelyek nem összehasonlíthatóak. Határozzuk meg mi, hogy milyen árajánlatot kérünk. Konkrét célokat és pontos helyet és paramétereket kell meghatározni. Összevethető árajánlatok kellenek, csak ezek birtokában lehet majd dönteni. Erdélyi Balázs: Egyszer már valóban szóba került a kamera rendszer kiépítése. A rendőrség szerint is egy teljesen használható kamerarendszer szinte megfizethetetlen. Egy hozzáértő rendőrt is meg kellene kérdeznünk a telepítéssel kapcsolatosan. Papp István: Hol működik ilyen rendszer, mert szívesen megnézném ezt személyesen is. 6

7 Puskás Szilveszter: Rendszámfelismerő rendszer működik Balassagyarmat mellett Pusztaberkiben, mely megtekinthető. Volentics Gyula: 30 millió van fejlesztésre a költségvetésben erre az évre. Hogy ezt az összeget mire fogjuk elkölteni, majd később tárgyaljuk meg, ne most, mert elvesztünk a részletekben. Hertel László: Határozzuk meg az elvárásokat és a költségvetésben a fejlesztésekre betervezett összegből lehet ezt követően dönteni. Bármikor nem tervezett költségek állhatnak elő, amellyel számolnunk kell. Például az iskolára kb. 10 millió forintot tettünk félre, mozgási lehetőségünk van. Átcsoportosíthatunk pénzeket, ha erre szükség lenne. (Pl.: közmunka programmal kapcsolatban is év közben valószínűleg önrészt kell hozzá tennünk.) Tartalékaink is vannak, pl. a 6-7 telkünk eladásából. Hertel László: Javaslom, hogy az olcsóbb ajánlatban szereplő kamerának megfelelőt vásároljunk meg, azt a Faluház előtti útszakasz megfigyelésére szereljük fel, és ennek a felvételét a képviselő-testület nézze majd meg, és ennek figyelemebevételél döntsön a kamerarendszer további bővítéséről. A képviselő-testület a javaslatot elfogadja. Papp István: Az önkormányzat évi költségvetést elfogadásra javaslom. Hertel László: Egyéb javaslat van a költségvetéssel kapcsolatosan? Holman Ferenc: Az iskolával kapcsolatban nincs észrevételem, a költségvetés számunkra elfogadható. kb. 20%-al csökkent a költségvetésünk, de a takarító személyzet elkerült az iskolától. Hertel László: Megkérdezem a Pénzügyi Csoportvezető, hogy kíván-e a költségvetéssel kapcsolatosan kiegészítést tenni? Buránszkiné Alföldy Zita: Köszönöm nem. Hertel László: Van-e további kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a az önkormányzat évi költségvetésére vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja meg: 2/2014.(II.27.) SZÁMÚ, AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETE Sződ Község Képviselő-testülete Sződ Község Önkormányzatának évi költségvetését a mellékletben foglaltak eft bevételi főösszeggel és eft kiadási főösszeggel elfogadja. 2. A évi költségvetés IV. negyedévi előirányzatmódosításának megtárgyalása Előterjesztő: Hertel László polgármester 7

8 Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy február 28. napjáig a képviselő-testületnek a 2013.évi költségvetés IV. negyedévének költségvetési előirányzatának módosítását elfogadnia. A beszámoló már tényszámok alapján készült el, tehát már ezen módosítani nemlehet. Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése van, szíveskedjék jelezni. Hertel László: Van-e kérdés, észrevétel? Mivel hozzászólást a képviselők nem jeleztek, ezért kérem, hogy szavazzunk a évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2014.(II.27.) SZÁMÚ RENDELETE, AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2013.(II.06.) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sződ Község Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II.06.) számú rendeletét a mellékletben foglaltak szerint módosítja. 3. Az értékesítendő önkormányzati ingatlanok árának meghatározása Előterjesztő: Hertel László polgármester Hertel László: Az elmúlt ülésen elhangzott a testület részéről, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő értékesítendő ingatlanokra helyezzük el az ELADÓ táblát. Azonban az ingatlanok értékesítési árát a testület nem határozta meg. Volentics Gyula: Felkérhetnénk két ingatlan-értékbecslő szakembert az irányár meghatározására vonatkozóan, és közben hirdessük meg az épületeket, várjunk, hogy az érdeklődők tegyenek először ajánlatot. Lehet, hogy így jobban járunk. Hertel László: Ha mond egy árat az ingatlanbecslő, nem biztos, hogy ugyanabban gondolkodik, mint a testület. A régi óvoda és iskola is bontásra van ítélve. Én javaslom, hogy helyezzük ki az eladó táblát, interneten is hirdessük meg, hogy az ingatlan eladó, és egyeztessünk a vevővel, hogy mik az elképzelései. A képviselők egyetértenek a polgármester javaslatával. 4. Egyebek Az önkormányzati intézmények Alapító Okiratainak módosítása Hertel László: Ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony fogja a testület elé terjeszteni. Át is adom neki a szót. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.29.) számú Kormányrendelet (Ávr) módosítása valamint a kormányzati funkciók, államháztartási feladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet alapján az Ávr a szabályozza, hogy a költségvetési szervek alapító okirataiban szereplő alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolását miként és milyen határidővel kell elvégeznie az irányító szervnek. A Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles nyilvántartásba 8

9 bejegyzett államháztartási szakfeladat kódok december 31.-i hatállyal minden törzskönyvi alany tekintetében hivatalból indított eljárás keretében lezárásra kerültek. A Nemzetgazdasági Minisztérium az alaptevékenységek besorolását eddig biztosító államháztartási szakfeladatok helyett alkalmazandó, új kormányzati funkció kódra történő áttéréshez összerendező táblázatot készített, mely segíti az egyik kódrendszerről a másikra történő átlépést. A törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár az Ávr 167/B. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján e megfelelő tábla alkalmazásával a törzskönyvi nyilvántartásban nyilvántartott szakfeladat kódokra vonatkozóan, hivatalból indított eljárás keretében eseti, csoportos módosítást hajtott végre az NGM rendelet hatályba lépésekor érvényes adatok tekintetében. A törzskönyvi nyilvántartásba január 1-jei hatályosulási dátummal kerültek bejegyzésre.a költségvetési szervek mielőbbi naprakészre hozása érdekében az Ávr a kivételes lehetőséget ad az irányító szervnek. Amennyiben az alapító okiratot csak a kormányzati funkcióra történő átállás vagy a szakágazati rend módosulása miatt kell módosítani, akkor a kincstár honlapján formanyomtatványként közzétett dokumentumsablont kell alkalmazni. Az ilyen módon kiegészített alapító okirat január 01-től érvényes függetlenül attól, hogy az aláírt dokumentum benyújtása mely napon került sor. Abban az esetben, ha az alapító okiratban a kormányzati funkció megadásán túl más módosítani való is van a szokásos rend szerint kell eljárni. Jelentős változás, hogy az alapító okiratok nem tartalmazhatnak szakfeladat kódokat, mivel az nem alaptevékenységi kategória, továbbá megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása emiatt az alapító okiratokban már nem szerepelhet ezzel összefüggő rendelkezés. Az Ávr a rendelkezik arról, hogy az alapító okiratok soron következő módosításakor az egységes szerkezetbe foglalt okiratokból törölni kell a gazdálkodási besorolásra vonatkozó információkat. Az Ávr (4) bekezdésében foglaltak értelmében az alapító okiratokat érintő, soron következő módosítás esetén gondoskodni kell a dokumentumsablonok szerinti alapító okirat kiegészítés egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratba kerüléséről. Az Ávr 180. (2) bekezdése február 28-ig szab határidőt a kormányzati funkció szerinti besorolás átvezetésére. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, valamint intézmények alapító okirataianak módosításáról külön-külön kell határoznia a képviselő-testületnek. A módosításra vonatkozó előterjesztéseket megküldtem a képviselők részére. Kérem, hogy akinek a tervezettel kapcsolatosan kérdése van, szíveskedjen jelezni, szívesen válaszok. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hertel László: Akkor először az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását tárgyaljuk meg. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan? Mivel kérdés nem merült fel, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 4/2011.(IV.28.) számú rendeletét 5 igen szavazattal az alábbiak szerint módosítja: 4/2014.(II.27.) SZÁMÚ, A TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT, 4/2011.(IV.28.) SZÁMÚ, AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETE Sződ Község Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított, 4/2011.(IV.28.) számú rendelet módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. - A Sződi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 9

10 Hertel László: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratával kapcsolatosan van-e kérdés a képviselők részéről? Mivel kérdés nem merült fel, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 10/2014.(II.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a Sződi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Hertel László: Megkérdeztem a képviselőket, hogy a Csupafül Egységes Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására vonatkozóan van-e kérdés a képviselők részéről? Amennyiben nem, akkor kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: - A Csupafül Egységes Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 11/2014.(II.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a Csupafül Egységes Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Művelődési Ház és Könyvtár mint intézmény- megszünésével kapcsolatos határozat meghozatala Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a testület már korábban döntött arról, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár nem működik önálló intézményként, hanem az önkormányzatnál szakfeladatként fog szerepelni a MÁK nyilvántartásában. A megszűnés átvezetése sajnos még nem történt meg, ezért erre vonatkozóan újra határozatot kell hoznia a testületnek. Már az elmúlt évben sem működött önálló intézményként a Művelődési Ház és Könyvtár. Ezért ez a határozat csak formai dolog. Hertel László: Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12/2014.(II.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár feladat ellátását nem önálló intézményi formában, hanem az önkormányzat szakfeladataként biztosítja. 10

11 Választási Bizottságok tagjainak megválasztása Hertel László: Ennek a napirendi pontnak is a jegyzőasszony az előrjesztője. Kérem, hogy tájékoztassa ezzel kapcsolatosan a testületet. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Tájékoztatom a képviselőket, hogy négyévente a képviselőtestületnek el kell fogadnia az országos, és a helyhatósági választásokon közreműködő Szavazatszámláló Bizottságok tagjait. Tájékoztatom a képviselőket, hogy III. szavazókőr, amely eddig a kisiskola épületében volt, áthelyezésre került a Faluház épületébe. Az előterjesztésben szavazókörönként került feltüntetésre a Szavazatszámláló Bizottság tagsága. Kérem a képviselőket, hogy akinek kérdése van a napirendi ponttal kapcsolatosan, szíveskedjék jelezni. Hertel László: Van-e kérdés a képviselők részére a bizottsági tagsággal kapcsolatosan? Amennyiben nincs további észrevétel, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/2014.(II.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a évi Országgyűlési képviselő, Európai parlamenti képviselő és helyhatósági választások vonatkozásában a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak az alábbi személyeket választja meg: I. szavazókör - Mészárosné K Erika Dózsa György út Mészáros Zoltán Bem József utca 3. - Goga Erika Mártírok útja Tenyák Györgyné Tabán utca 2. - Bedák Csilla Dózsa György út 149. II. szavazókör - Ivanics Istvánné Mártírok útja Nikolics Lászlóné Kastély utca 3. - Seres Dóra Dózsa György út Hertel Miklósné Váci Mihály utca 5. - Szabados Ferenc József Attila utca 4. III. szavazókör - Kolumbán Zsófia Tabán utca 2. 11

12 - Lengyel Lajosné Árpád utca Madarász Judit Váci Mihály utca Volentics Kinga Rátóti utca Nyúzó Andrea Dózsa György út 257. Határozathozatal a Sződ Község Iskolai Oktatásért Közalapítvány tagságának megújításával kapcsolatosan Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Sződ Község Iskolai Oktatásért Közalapítvány korábbi tagsága le kíván mondani, mivel az eddig elnök már nem dolgozik az intézményben. Úgy terveztük, hogy az alapítvány zökkenőmentes működése érdekében a mai ülésen a testület elfogadja a korábbi tagok lemondását, és megválasztja az új tagokat. Időközben egyeztettünk az alapítvány módosításával megbízott ügyvéddel, és az Ő javaslata alapján erre majd akkor fog sor kerülni, amikor a testület elé kerül az alapítvány alapító okiratának módosítása is. Így egyidejüleg kerül benyújtásra a cégbírósághoz az alapító okirat módosítása, illetve a tagság megújítása is. Ezért mai ülésen nem kell határozatot hoznia a testületnek. A évi társadalmi rendezvények időpontjának meghatározása Hertel László: Minden évben meghatározza a képviselő-testület a 2014.évi társadalmi rendezvények időpontját, melyekben az önkormányzat érintett. Felkértem a Kulturális és Oktatási Bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyaljon erről, és terjessze a testület elé a javaslatot. Felkérem Erdélyi Balázst a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket. Erdélyi Balázs: A bizottsági ülésen minden községi szintű rendezvény időpontjáról tárgyaltunk. (részletesen ismerteti az időpontokat) Hertel László: Az Idősek Napját eddig mindig vasárnap tartottuk, én javaslom, hogy ebben az évben is vasárnap legyen. Ne november 15-én, hanem november 16-án. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella A közmeghallgatás időpontjának meghatározásánál figyelembe kell venni az önkormányzati választásokat is, és még a választás időpontja előtt kell ennek a testületnek a közmeghallgatást megtartania. Hertel László: Akkor mindenféleképen az október hónapban kell a közmeghallgatást megtartani. Én javaslom az október 3. napját. Kérem a képviselőket, hogy mondják el észrevételeiket a javaslattal kapcsolatosan. Amennyiben nincs észrevétel, kérem, hogy szavazzunk a javaslatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12

13 14/2014.(II.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a Sződ Község évi társadalmi rendezvények időpontját az alábbiak szerint határozza meg: Hősök Napja: június 01. (vasárnap) Gyermeknap: május 31. (szombat) Augusztus 20: augusztus 20. Falunap: szeptember 6. (szombat) Közmeghallgatás: október 3. (péntek) Idősek Napja: november 16. (vasárnap) Felelső: polgármester A Sződi Hunyadi János Általános Iskola bővítésével kapcsolatos egyeztetés Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy már több esetben elhangzott a képviselő-testületi üléseken, hogy nagyon sürgős lenne a Sződi Hunyadi János Általános Iskola bővítése. Statikussal meg kellene vizsgáltatni, hogy az iskola épülete alkalmas-e tetőtér beépítésre. Ahhoz, hogy a pályázat kiírását követően a pályázatot be tudja adni az önkormányzat, a pályázat előkészítése nagyon fontos. Ugyanis vannak olyan kitételek, amelyek teljesítését nem biztos, hogy a beadási határidőn belül teljesíteni tudja az önkormányzat. Én azt szeretném kérni a testülettől, hogy tegyen egy szándéknyilatkozatot a pályázaton való részvételre vonatkozóan, és hatalmazzon fel, hogy a pályázaton való részvétel előkészítéséhez a szükséges intézkedést megtehessem. Kérem a képviselőket, hogy a javasalattal kapcsolatosan mondják el véleményüket, javaslataikat. Hertel László: Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 15/2014.(II.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy rész kíván venni a Sződi Hunyadi János Általános iskola bővítésére vonatkozó pályázaton. A Képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelső: polgármester Tájékoztatás a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatosan Hertel László: Ezt a napirendi pontot már érintettük a költségvetés tárgyalásánál. Puskás Szilveszter: A korábban elhangzottak figyelembevételével javaslom, hogy a következő testületi ülésre minden képviselő hozza el az elképzeléseit, javaslatait egy térképen. A minőséggel 13

14 kapcsolatban javaslom, hogy inkább a kamerák darabszámán spóroljunk és ne a minőségen. Egyforma tartalmú árajánlatkérést készítsünk. Kérem a jegyzőasszonyt, hogy a holnapi nap folyamán, valamint a következő testületi ülés előtt két héttel, a javaslatokra vonatkozóan, szíveskedjen a képviselők részére egy emlékzetetőt küldeni. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Természetesen az emlékeztetőt kiküldjük. Tájékoztatás a Polgárőrség létrehozására vonatkozó lakossági kezdeményezéssel kapcsolatosan Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy lakossági beadvány érkezett az önkormányzathoz a Polgárőrség létrehozására vonatkozóan. (ismerteti a beadvány szövegét) Ez kizárólag a lakosság önkéntes munkája révén valósítható meg. Beszéltem néhán személlyel, akik ezt a kezdeményezést aláírták, de egyikük sem vállal térítésmentesen feladatot a polgárőrség működtetésében. Ruhagyűjtő konténerek elhelyezésével kapcsolatos tájékoztatás Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy megkeresés érkezett egy cég részéről az önkormányzat felé, hogy használt ruhagyűjtő konténereket szeretne a község területén elhelyezni. Támogatom a kezdeményezést, és javaslom, hogy a szelektívgyűjtő konténerek helyére tettessük ki ezeket a ruhagyűjtő edényzeteket. Addig maradhatnak a konténerek, amíg oda nem raknak szemetet a lakosság köréből. Aképviselők egyetértenek a polgármester úr javaslatával Volentics Gyula: Tájékoztatom a képviselőket, hogy fáradtolaj-gyűjtéssel kapcsolatban kaptam árajánlatot. Hertel László: Azt alaposan meg kell vizsgálni, hogy hol, és hogyan tudnánk, a fáradolaj begyűjtését úgy megoldani, hogy ne kerüjünk olyan helyzetbe, mint amilyen helyzetbe kerültünk a szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatosan. Puskás Szilveszter: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Hunyadi János Általános Iskola Intézményi Tanács Bizottsága megalakult, személyemben megválasztották az elnököt. Az Intézményi Tanács célja a helyi közösségek érdekeinek képviselete. Ismerteti a tanács célját, a tagokat és a feladatokat. A rendelkezések szerint az Intézményi Tanács csak a fenntartó felé köteles beszámolót benyújtani, a Képviselő-testület felé nem, de én úgy érzem, hogy a testüle tájékoztatására szükség van. Erdélyi Balázs: Az elmúlt ülésen a polgármester úr megkért, hogy tájékoztassam a testületet a ben az iskolában beszedett forint/gyermek felhasználását illetően. Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom. Hivatalosan a Szülői Munkaközösség szedte ezt a pénzt a szülőktől, melyből a tanévnyitó hangosítása is finanszírozásra került, melyet nyugtával igazoltak. A maradék összeg Takarékszövetkezeti számlán van. Az elmúlt évben egy váci kirándulásra, valamint erdei iskolára is fordítottak ebből az összegből. 14

15 Hertel László: A mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont nincs, amennyiben a képviselők részéről további felszólalási kérés nem érkezik, az ülést órakor bezárom. Kmft. Hertel László polgármester dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Volentics Gyula jegyzőkönyvhitelesítő 15

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. április 15. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. május 8. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 16. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. szeptember 11. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-43/2014. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2016. január 21. napján18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2016. október 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli ülésén. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. június 12. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Bánhorváti, 2016. január 13. Előterjesztő: Földvári István polgármester Tisztelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. július 24. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2016. augusztus 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén. Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-17/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 491-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2017. február 15. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén. Napirendi pontok:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. május 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. március 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9165 Rábcakapi, Fő utca 88. Szám: R.104-1/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 28-án 15,00

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bejelentéssel vannak: Meghívottak: távol Dr. Sütő

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő Szakmári Attila képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő Szakmári Attila képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 12.-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 14,30 óra.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. /2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 16-án (kedd) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének április 7. napján megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének április 7. napján megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 9/2011./IV. 7./ számú kisebbségi határozat Öcsöd Nagyközség Cigány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben