KÖZHASZNÚSÁGI TARTALMI BESZÁMOLÓ CEEWEB 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI TARTALMI BESZÁMOLÓ CEEWEB 2014"

Átírás

1 CEEweb for Biodiversity 1021 Budapest, Széher út 40., Hungary Phone: Fax: KÖZHASZNÚSÁGI TARTALMI BESZÁMOLÓ CEEWEB 2014 A CEEweb küldetése a biológiai sokféleség megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén keresztül ben került bejegyzésre, mára 19 országból 61 taggal rendelkezik, akik aktívan tevékenykednek a középkelet-európai régióban. Míg a CEEweb széles körben foglalkozik európai és regionális politikákkal, tagjai négy tématerülettel foglalkoznak kiemelten a következő Munkacsoportokban (Mcs): CITES, Natura 2000, Vidékfejlesztés és Fenntartható Turizmus. Ezeken kívül 2007-ben a hálózat megalapította Szakpolitikai Munkacsoportját, amely horizontális politikai megoldásokat dolgoz ki a biodiverzitáscsökkenést kiváltó okok kezelésére. Ezen jelentés csupán a regionálisan koordinált tevékenységeket tartalmazza, a tagok számtalan egyéb tevékenységét nem. További információk a tevékenységeinkről megtalálhatóak honlapunkon: LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI Globális összefogás a biodiverzitás megőrzéséért és a fenntartható fejlődésért Fenntartható Fejlesztési Célok A CEEweb szoros együttműködésben az ANPED-el összeállított egy civil ajánlást a fenntartható fejlesztési célokról, melyeket eljuttatott az EU és az ENSZ nyílt munkacsoportjai számára is, továbbá a Közösségi médián keresztül a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tette. Szintén az ANPED-del szoros együttműködésben a CEEweb egy összefoglalót készített arról, hogy az európai civil hálózatok (EEB, WWF, BL, FoEE, ANPED) miként alkalmazzák a Rio +20 kötelezettségvállalásait. A Biológiai Sokféleség Egyezmény A CEEweb és a Föld Barátai Európa (FoEE) továbbfejlesztette együttműködését az Aichi célok eléréséért és továbbfejlesztésükért, hozzájárulva a CBD CoP 12 höz. Biodiverzitással és Ökoszisztéma Szolgáltatásokkal Kapcsolatos Kormányközi Platform (IPBES) A CEEweb részt vett és szakmailag hozzájárult az IPBES párizsi találkozóján a platform munkaprogramjának kialakításában. CITES - A vadkereskedelem monitoringja a régióban 2014-ben a CEEweb CITES munkacsoportja részt vett az IFAW (International Fund for Animal Welfare) vezette, CITES fajok e-kereskedelmét érintő nemzetközi felmérésben. A Munkacsoport 2014-es fő tevékenysége a A CITES és az EU vadkereskedelmi szabályozás (EU WTR) megvalósulása a KKE régióban címet viselő III. CITES szeminárium megrendezése volt. A szeminárium Budapesten került megrendezésre 2014 júnis között a magyar CITES Igazgatási Hatóság és a lengyel CITES hatósággal közös szervezésben. A szeminárium főleg a nemzeti CITES hatóságok részvételével zajlott, fő témája a CITES fajok 1

2 internetes kereskedelme volt es év végén egy újabb szeminárium keretein belül született arról döntés, hogy a 2015-ös évben rendezik meg a 2014-es szeminárium után követő eseményét, továbbá a KKE régió CITES végrehajtó hatóságai számára is szerveznek találkozót, melynek során a meghívottak naprakész információt kapnak az internetes vadon élő fajok kereskedelmének gyakorlatáról és annak hátteréről. Biodiverzitás és természetvédelem Natura2000 menedzsment A CEEweb egy biogeográfiai workshopot szervezett Budapesten, melynek fő témája az alpi és kontinentális régiók voltak. Az esemény témájában és céljában is követte a korábban megrendezett Alpi biogeográfiai projektindító találkozót és egyben előkészítette a 2015-ös kontinentális/pannon/sztyeppi, illetve fekete-tengeri régiókat érintő projektindító találkozókat, melyeket 2015 júliusában, Luxemburgban szerveznek. A CEEweb Natura 2000 munkacsoportja 2014-ben két alkalommal tartott találkozót, melyen megvitatták a Natura 2000 hálózat jelenlegi kihívásait és lehetőségeit. A CEEweb útjára indította a CEEweb díjat, hogy megjutalmazza a biodiverzitás őrzőinek kimagasló teljesítményét. Lobbizás a Biodiverzitás Stratégia időben történő megvalósításáért. A CEEweb létrehozott egy online tudásbázist, melynek célja, hogy bemutassa és ismertesse az ökoszisztémák és az ökoszisztéma szolgáltatásokkal kapcsolatos eddigi ismereteket, párhuzamos folyamatokat és projekteket. Május 22-én a Biológiai Sokféleség napja alkalmából ismeretterjesztő esemény keretein belül mutatta be a MAES-t (Mapping and Assessment of Ecosystems and Their Services Az ökoszisztémák és szolgáltatásaik feltérképezése és értékelése). Terület helyreállítási és innovatív finanszírozási mechanizmusokról szóló esettanulmányok és jó gyakorlatok összegyűjtésével és terjesztésével ösztönöztük a tagállamokat, hogy tegyenek meg mindent a 2020-as Biológiai Sokféleség célok és vállalások sikeres elérése érdekében. A Zöld Infrastruktúra népszerűsítése Európa szerte A CEEweb a saját weboldalán létrehozott egy zöld infrastruktúra alportált, melyen a témával kapcsolatos videók, informatív anyagok, egyéb kapcsolódó források és ami a legfontosabb, különböző szektorokból (természetvédelem, helyi közösségek, üzleti szféra, szakpolitika, vízgazdálkodás, ökológiai helyreállítás, klímaváltozás adaptáció és mezőgazdaság) származó esettanulmányok is megtalálhatók. A weboldal kifejlesztése mellett a CEEweb a Zöld Infrastruktúra népszerűsítésén is dolgozott októberében, Ráckevén az éves CEEweb akadémia egyik fő témája a Zöld Infrastruktúra volt. A konferencia egyik témája a Zöld Infrastruktúra szektoriális összekapcsolása és integrálása volt. Az eseményen kutatók, civil szervezetek résztvevői és az Európai Bizottság képviselői szólaltak meg résztvevőként és előadóként egyaránt. Hasonló témában a lengyel Biebrza nemzeti parkban is rendeztünk egy szakmai találkozót. További Zöld Infrastruktúra előadásokat tartottunk a budapesti Green City konferencián, a szegedi MTBK konferencián és a budapesti Green Week Side Event alkalmából. További témához kapcsolódó tevékenységünk, hogy elindítottuk a Zöld Infrastruktúra Fórumot, ahol a Zöld Infrastruktúra, Natura 2000 és a Víz keretirányelv szakértői cserélhetnek egymás közt tudást és tapasztalatot. Közös Agrárpolitika, Vidékfejlesztési programok és kisléptékű gazdálkodás A 2013-as CEEweb EEB közös együttműködésre építve (öt Nemzeti Vidékfejlesztési Program <nvfp> átfogó tanulmányozása és egy magas szintű brüsszeli konferencia közös megrendezése) folytattuk a nemzeti VFP tanulmány disszeminálását júniusában 10 KKE ország 12 civil szervezetének részvételével szakmai találkozót szerveztünk a témával kapcsolatos tudás cseréje és közös akcióterv kidolgozása érdekében. A találkozó keretein belül speciális képzést tartottunk a Zöld Infrastruktúráról melyet a Zöld Infrastruktúra elemeinek azonosításáról és azoknak a nemzeti VFP-kbe való integrálásának 2

3 lehetőségeiről szóló beszélgetés követett. A magyar és lengyel Operatív Programokhoz a Zöld Infrastruktúrához kapcsolódó speciális javaslatokat fogalmaztunk meg a a Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága számára, illetve arra ösztönöztük tagszervezeteinket, hogy ugyanezt tegyék meg nemzeti szinten. Az EEB-vel és a BirdLife-al együttműködésben a VFP-k fejlesztése érdekében 2014 szeptemberében 150 résztvevő számára tematikus konferenciát szerveztünk Brüsszelben. A konferencia során lehetőséget biztosítottunk tagszervezeteink számára, hogy személyes konzultációkon vegyenek részt a brüsszeli környezetvédelmi és mezőgazdasági igazgatóságok döntéshozóival. Az eredményeinket becsatornáztuk öt tagállam (Románia, Lettország, Észtország, Horvátország, Magyarország) nemzeti döntéshozatali folyamataiba a tagszervezeteinken keresztül a nemzeti VFP megvalósítás elősegítése céljából. Ennek a folyamatnak az eredményéről tájékoztattuk az Európai Bizottság illetékeseit is, aki az új VFP-ról kialakított álláspontjába beillesztette a regionális civil szervezetek tapasztalatait és véleményét is. Biodiverzitás igazolás A Biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatások EU alapokba történő integrálása A CEEweb az észt, litván, magyar és román tagszervezeteivel közösen javasolta, hogy a következő pénzügyi ciklushoz tartozó EU alapokba több szinten kerüljenek bele a biodiverzitás szempontjai is. Az előző pénzügyi ciklus tapasztalataiból összegyűjtött jó és rossz példák terjesztése és a Budapesten megrendezett nemzetközi konferencia azt a célt próbálták elérni, hogy a tapasztalatokat számos érintett fél megoszthassa egymás között. Ugyanezekre a tapasztalatokra építve a CEEweb egy útmutatót dolgozott ki az Ökológiai Intézettel és az MTVSZ-el együttműködésben a javasolt projekt szelekciós kritériumrendszerről, egyéb biodiverzitás igazoló módszerekről a Kohéziós alapok kapcsán, illetve a civilek nemzeti érdekérvényesítő tevékenységének javítása céljából. Az együttműködés elősegítése az üzleti és biodiverzitás profit céljából Véglegesítettük a 2013-ban elkészített vázlatát annak az útmutatónak, amely segíti az üzleti és a civil szektor együttműködését. Az útmutató KKE országokra lett szabva, a régió sajátságainak figyelembevételével lett kialakítva és tartalmazza a kapcsolódó EU folyamatokból fakadó kötelezettségeket és lehetőségeket, lehetséges módszereket és a régióból összegyűjtött hét esettanulmányt a sikeres üzleti és civil szektor közötti együttműködésről. A frissített útmutató elektronikus formában több mint 500 vállalkozás és civil szervezet felé lett elküldve. A sajtóanyag legalább három nyelven, több mint 500 releváns média felé lett továbbítva. Szerveztünk egy Zöld Hét szatellit eseményt az energiahatékonyság témájában melynek célközönsége a KKV-k és multinacionális vállalkozások voltak. A rendezvényen 53 érintett szervezet képviseltette magát, beleértve 4 előadót az üzleti és a pénzügyi szektorból. A beszélgetések főbb pontjait kommunikáltuk és terjesztettük, frissítettük az útmutatókat és részt vettünk legalább öt kapcsolódó kisebb és nagyobb eseményen (CSR Hungary, CSR Trends konferencia, Lodz, stb.), továbbá részt vettünk az EU első Business and Biodiversity Platform konferenciáján, Brüsszelben. Létrehoztunk egy online adatbázist, egy levelezőlistát, ami üzleti és civil elérhetőségeket tartalmaz és egy havonta kiküldésre kerülő hírlevelet a téma legfrissebb híreivel. A projekt eredményeit számos üzleti és multiszektoriális platformon terjesztettük és stratégiai együttműködéseket kezdeményeztünk. A regionális, KKE szempontok figyelembevételével és beillesztésével átdolgoztuk a Fenntartható Fejlődés Világtanács üzlet és biodiverzitás tréninganyagát. 3

4 Fenntartható turizmus A CEEweb a német ETE tagszervezetével közösen biztosította a Kárpátok Turizmus Stratégiához való szervezett regionális szakmai hozzájárulást: kettő tematikus szemináriumot szerveztünk és biztosítottuk a civil részvételt három, a stratégia elkészítésére és megvalósítására megszervezett szakértői találkozón illetve a Kárpátok Egyezmény 4. Konferenciáján. Szakmai hozzájárulásunkat adtuk a Kárpátok Egyezmény Fenntartható Turizmus Stratégiájához, elkészítettük és kinyomtattuk a Fenntartható turizmushoz kapcsolódó jó példák gyűjteményét tartalmazó kiadványunkat, illetve részt vettünk a módszertani dokumentum elkészítésében. A CEEweb tagszervezeteket és más érintett feleket rendszeresen tájékoztattuk a Stratégiához kapcsolódó eseményekről és fejleményekről. További munkánk, hogy összegyűjtöttünk 10 KKE példát a nem fenntartható és a természetet veszélyeztető turizmusról és megvalósított/lehetséges megoldásokról, melyet a regionális szakmai szervezetek között terjesztettünk. Koalíció az erőforrás korlátozásért A CEEweb 2014-ben is folytatta az Erőforrás Korlátozásért Küzdő Koalíció munkájának koordinálását, amely azért küzd, hogy az egész EU területén legyen korlátozva az abszolút energiafelhasználás. A CEEweb azért lobbizott, hogy jogilag kötelező érvényű legyen 2020-ig a 20%-os energiafelhasználás csökkentése, továbbá népszerűsítette az ambíciózus Energiahatékonysági Irányelvet. A CEEweb tudományos találkozót és interaktív workshopot szervezett az RCC partnerekkel a Degrowth Konferencia során szeptemberben, Lipcsében, illetve egy Zöld Hét Szatellit eseményt Budapesten. Az események eredményeinek felhasználásával összeállítottunk egy jelentést a fenntartható erőforrás használat- és szociálisgazdasági előnyeiről. A CEEweb az alábbi konferenciákon mutatta be a koalíciót és annak működését: International Conference on Environmental Economics, World Resource Forum, SUSCO Konferencia, European Resource Forum, OECD találkozók, Fenntartható Energia Hét. Tudatformálás A CEEweb negyedszerre rendezte meg a Green-Go Nemzetközi Rövidfilmversenyt. Ennek körében három kategóriában hívtuk fel az emberek figyelmét a problémákra és a természet szépségére: ökoszisztéma szolgáltatások, kisléptékű gazdálkodás, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és annak enyhítése természetes módszerekkel. A 2013-as Green-Go Nemzetközi Rövidfilmverseny vízről szóló videóit pedig online felhasználtuk a Víz Keretirányelv céljainak eléréséhez. Emellett, a CEEweb közösen a Bulgarian Biodiversity Foundation-nel és más tagokkal folytatta a nemzetközi fotópályázatát is, melynek témája idén a Natura 2000 és a Zöld Infrastruktúra volt. Ezen felül, a CEEweb több kiadványt és posztert állított össze és terjesztett (pl. Sustainable Tourism Strategy in the Carpathians kiadvány; poszterek Business and Biodiversity, Resource Use Limitation, Green Infrastructure témákban). Kapacitásfejlesztés A CEEweb iroda alkalmazottjai stratégia-fejlesztő tréningen vettek részt; az Elnökséggel és a Közgyűléssel közösen kialakítottuk a CEEweb Stratégiáját és akciótervét a as időszakra. A stratégiai tréning során tisztáztuk és körülírtuk az iroda alkalmazottjainak felelősségkörét; újragondoltuk a belső struktúrát az alkalmazottak változásának fényében és növeltük a hatékonyságot. A CEEweb Akadémiát a legaktuálisabb biodiverzitás politikákra építettük (Zöld Infrastruktúra, Ökoszisztémák és szolgáltatásaik állapotértékelése és térképezése (MAES)), és a CEEweb szerepére ezekben a politikákban. A Közgyűléssel együtt megünnepeltük a CEEweb fennállásának 20. évfordulóját. 4

5 Kibővítettük a CEEweb adománygyűjtő tevékenységeit, új (stratégiai) donorokat értünk el az előző évi tapasztalatok alapján. Kapcsolaterősítés a CEEweb hálózaton belül és kívül A Központi Iroda három tagszervezethez szervezett látogatást. Emellett más civil hálózatokkal mélyítette kapcsolatait (stratégiai partnerek és közös pályázatok az ECNC-vel; közös projektek és pályázatok az EEB-vel, együttműködés a BirdLife Europe-pal, a FOEE-vel és a CAN Europe-pal). A CEEweb kommunikációs együttműködéseket alakított ki (FACE, IUCN, ELO) és partnerkapcsolatokat épített ki üzleti hálózatokkal (CSR, SEED, Greenwill, stb.). Kapcsolatokat építettünk ki fejlesztési szervezetekkel és közösen küldtünk be két EuropeAid pályázatot. Elismert akadémiai szervezetekkel (NINA, magyar és szlovák tudományok akadémiák, Helmholtz Cenre, CEH) közösen küldtünk be három pályázatot ben folytattuk aktív részvételünket az EHF (Európai Élőhely Fórum) hálózatban (Target 2 munkacsoport társelnöksége, Natura 2000 kezelési csoport elnöksége), emellett betöltöttük az EHF alelnöki posztját. Gyakornok program Gyakornoki programunk 2014-ben is folytatódott. Három gyakornokot fogadtunk az Egyesült Államokból, akik segítették a Központi Iroda munkáját. Emellett egész évben öt magyar gyakornok és önkéntes segítette a Központi Iroda munkáját. Szervezési és pénzügyi kérdések A CEEweb iroda heti rendszerességgel tartott megbeszéléseket az összes alkalmazott számára a jobb személyes menedzsment és a prioritások tisztázása érdekében, illetve az irodán belüli együttműködés és a hatékonyság elősegítése érdekében. A hatékonyság kiértékelésére sor került, a visszajelzések alapján meghoztuk a szükséges változtatásokat az alkalmazottak körében és a munkaelosztásban. A CEEweb folytatta és kibővítette adománygyűjtő tevékenységeit, új (stratégiai) donorok kerültek ki az előző évi tapasztalatok alapján az Adományszervező és innovációs munkatársunk vezetésével. Tagszervezeteinkkel sikeresen elmélyítettük az együttműködésünket és növeltük a közös adományszervező tevékenységeinket, emellett növeltük és kiszélesítettük partnerkapcsolatainkat és együttműködéseinket más civil szervezetekkel; európai hálózatokkal és kutatóintézetekkel a közös adománygyűjtés okán is. Kommunikáció A CEEweb naprakészen tartotta a tagszervezeteit az EU-s és nemzeti politikák kapcsán a levelező listákon a CEEweb honlapon keresztül (www.ceeweb.org). Négy elektronikus hírlevelet bocsájtottunk ki, melyekkel döntéshozókat és a témában érdekelteket céloztuk meg, sajtóközleményeket adtunk ki számos, a biológiai sokféleséghez kapcsolódó témában, emellett kommunikációs csatornáinkat is kihasználtuk (Facebook, Youtube). Honlapunkat új tartalommal bővítettük és tudásközpontokat hoztunk létre (Green Infrastructure knowledge hub, MAES knowledge hub). Októberben kommunikációs tréninget biztosítottunk a tagszervezeteinknek, külső és belső kommunikációs stratégiát alakítottunk ki, külső és belső kommunikációs kézikönyvet és a hálózat igényeinek megfelelő kommunikációs stratégiát készítettünk. CEEweb for Biodiversity is a network of non-governmental organizations in the Central and Eastern European region. Our mission is the conservation of biodiversity through the promotion of sustainable development. 5

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten. Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon

A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten. Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása

Részletesebben

A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi közhasznú jelentése

A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi közhasznú jelentése WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi közhasznú jelentése WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Részletesebben

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013 Nun András - igazgató Tartalom EU-s forrásokkal a romák integrációjáért...2 A programról... 2 Mi történt 2013-ban?...

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.)

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.) A referenciamunkák bővebb bemutatása Renewable Energy in Hungary tanulmányok készítése a Norvég Királyi Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete részére (2005. augusztus és 2007. február) Átfogó piaci tanulmány

Részletesebben

www.ddriu.hu 7621 Pécs, Király utca 23-25. Tel.: +36-72/511-676; Fax: +36-72/511-675

www.ddriu.hu 7621 Pécs, Király utca 23-25. Tel.: +36-72/511-676; Fax: +36-72/511-675 www.ddriu.hu 7621 Pécs, Király utca 23-25. Tel.: +36-72/511-676; Fax: +36-72/511-675 Tartalomjegyzék 1) A DDRIÜ Nonprofit Kft. megalakításának háttere és céljai... 3 2) Vezetői összefoglaló... 4 3) A DDRIÜ

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010. 2. sz. melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.) Projekt megnevezése (Projekt időtartam) Támogatott

Részletesebben

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve Magyarország LifeWatch Nemzeti Terve Munkaváltozat 5.0 Török Katalin, Biró Marianna, Horváth Ferenc, Kertész Miklós, Fodor Lívia, Botta-Dukát Zoltán MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A MAGYARORSZÁGI BIODIVERZITÁS-KORMÁNYZÁSBAN: A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A NATURA 2000 MEGVALÓSÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ Záró kiadvány Tartalom ELŐSZÓ AZ OSZTRÁK DRÁVA MINTATERÜLET A SOČA MINTA FOLYÓKORRIDOR 02 20 36 ÚTBAN A KORSZERŰ FOLYÓ FELÉ A SZLOVÉN DRÁVA MINTATERÜLET A VJOSA

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tartalom

2013. évi 4. szám Tartalom 2013. évi 4. szám Tartalom Közbeszerzési Hatóság Elnöki tájékoztató a közzétételi kötelezettségről... 2 Helyzetfelmérés az európai uniós kötelezettségvállalások teljesítéséről... 4 Határon Átnyúló Területi

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Kutatási jelentés 2012. március 12. Oktatáskutató

Részletesebben

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV BUDAPEST GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKDIPLOMÁCIA Szakirányú Továbbképzés MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG

Részletesebben

NAGYVÁROSI KORMÁNYZÁS

NAGYVÁROSI KORMÁNYZÁS NAGYVÁROSI KORMÁNYZÁS URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK 61 URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK A kiadvány a Belügyminisztérium Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága megbízásából

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2014. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2014. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2014. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2008-2010) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS 1--2010 MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak

Részletesebben

AZ ÜGYNÖKSÉG IGAZGATÓJÁNAK ÜZENETE...2

AZ ÜGYNÖKSÉG IGAZGATÓJÁNAK ÜZENETE...2 EURONEWS 21. szám JELENLEGI SZÁMUNKBÓL AZ ÜGYNÖKSÉG IGAZGATÓJÁNAK ÜZENETE...2 AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI...3 Szakképzés és szakoktatás: szakpolitika és gyakorlat a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS Készült az EQUAL Európai Közösségi Kezdeményezés Az egész életen át tartó tanulás és az olyan befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerõ-piaci diszkrimináció

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló a közhasznúsági jelentés 2. számú mellékletét képezi. Az Alapítvány

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG ISSN 1725-6917 Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai Bizottság Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről 2007 Brüsszel Luxembourg, 2008 Az Európai Bizottság

Részletesebben

Profitszerzés természetesen. Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez

Profitszerzés természetesen. Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez : Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez Szöveg Kiss Veronika Közreműködők

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben