Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz"

Átírás

1 Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Végzettség: : nyelvtudományi PhD-képzés, SZTE BTK, a PhD-védés időpontja: május 13., az oklevél kelte: , minősítése: kitüntetéses: Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae, a disszertáció címe: A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és szinkrón státusa alapján 2003: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, kitüntetéses oklevél, SZTE BTK (az oklevél száma: 905/2003.), a szakdolgozat címe: Az elidegeníthető és az elidegeníthetetlen birtoklás kifejezésmódjainak vizsgálata 2003: általános nyelvészet szak, kitüntetéses oklevél, SZTE BTK (az oklevél száma: 904/2003.), a szakdolgozat címe: A kérdések szerepe a verbális konfliktusban 2003: magyar nyelvtörténet speciális képzés, SZTE BTK Munkahelyek, beosztások: 2012 : Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, egyetemi adjunktus : Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, egyetemi tanársegéd : Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, gyakornok : Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, predoktori ösztöndíjas óraadó : Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, oktatás doktoranduszként : Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, demonstrátor : Budapesti Média Intézet, külső előadó Pályázatok, elnyert díjak: : Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae kitüntetéses doktori cím 2010: 1. díj a Szegedi Akadémiai Bizottság pályázatán az ARC-plakátok kommunikációs stratégiái c. pályamunkával 2009: Junior Prima Díj Oktatás és Köznevelés kategóriában 2009: Oktatási és Kulturális Minisztérium anyanyelvi pályázatán megosztott I. díj 2008: Az egri Semiotica Agriensis konferencián a legjobb fiatal előadó címe 2005: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Édes Anyanyelvünk Program Nyelv és nyelvhasználat a családban pályázat IV. díj 2003: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Új jelenségek a magyar nyelvben pályázat díjazott 2002: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nyelvhasználatunk az informatika korában I. díj 2001: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Asszociáció és jelentés, a mentális lexikon szerveződése című dolgozat akadémiai dicséret 2001: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Társadalom és nyelvi illem pályázata díjazott 1999: Anyanyelvápolók Szövetségének pályázata 3. helyezés É(r)de(kes)s anyanyelvünk

2 című pályamunkával Ösztöndíjak: : Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj : MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj (a szerződés nem jött létre a Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj miatt) 2013: Campus Hungary ösztöndíj oktatói rövid tanulmányút, Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, szeptember : Predoktori ösztöndíj : Köztársasági ösztöndíj + Szeged város ösztöndíja : Köztársasági ösztöndíj : Köztársasági ösztöndíj + Szeged város ösztöndíja : Köztársasági ösztöndíj + Szeged város ösztöndíja Konferencia-előadások: 1. A diskurzusjelölők a nyelvtankönyvekben, Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. Hagyomány és modernitás, Pécs, május Discourse markers as historical linguistic data, 1 st Poznań Historical Sociolinguistics Symposium, Poznań, Poland, May, Diskurzusjelölők határon innen és túl, XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Kolozsvár, április Adalékok a deviszont történetéhez, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII, Szeged, április A diskurzusjelölők a pedagógiai kommunikáció szövegtípusaiban, Miskolci Egyetem, BTK Modern Filológiai Intézet MANYE MTA Területi Bizottságának Nyelvtudományi Munkabizottsága, Miskolc, január Figures of speech and image configurations in advertising, 4th Visual Learning Conference, Emotion - Expression - Explanation, Budapest, november A diskurzusjelölők a tanulói válaszokban, Beszédkutatás 2013, Nyelvhasználat és alkalmazások, Budapest, november Képi és nyelvi alakzatok a reklámokban, Nyelv és kép, Kodolányi János Főiskola, Budapest, november Discourse markers in classroom interactions, International Conference on Communication Styles, Krosno, Poland, October, Az írástudók felelőssége - a sikeres tanulmányírás néhány trükkje, Kihívások a társadalomban, válaszok az iskolákban, Vezetőtanítók- és tanárok VIII. országos módszertani konferenciája, Szeged, október 4 5. (felkérésre) 11. A nevekhez kötődő nyelvhasználói vélekedésekről, A nevek szemiotikája, Nyitra, szeptember Discourse markers in the press, Knowledge - traditions, innovations, perspectives, Burgas, Bulgaria, June, The Linguistic Representation of the Human Body in Advertisements, European Iconology East & West 5: Cultural Imageries of Body and Soul, Szeged, May 29 31, A diskurzusjelölők a tanári magyarázatokban, Találkozások az anyanyelvi nevelésben 1., Pécs, április A gyermekeknek szóló televízióreklámok manipulációs stratégiái, XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Budapest, március Pictorial Irony in ARC Billboards, 3rd Visual Learning Conference, Budapest, december A szóval diskurzusjelölő funkcióiról a szótárak adatai és a nyelvhasználók vélekedései

3 alapján, A jelnyelvi és a hangzó nyelvi kommunikáció perspektívái, (oktatás, fordítás, kultúra, metainformáció), Miskolc, november Diskurzusjelölők az osztálytermi kommunikációban, Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása, ELTE BTK, november A televízióreklámok nyelvhasználatáról, Nyelvhasználat a médiában, Kodolányi János Főiskola, Budapest, október A test nyelvi megjelenései a reklámokban, Eger, Semiotica Agriensis 10., szeptember A humor szerepe a nyelvészet oktatásában, III. interdiszciplináris humorkonferencia, ELTE BTK, Budapest, szeptember Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők, 17. Élőnyelvi konferencia, Szeged, augusztus 30 szeptember A verbális konfliktusbeli kérdő mondatok pragmatikájáról, A Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülése, Budapest, április A történetmesélés a reklámokban, XXII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Szeged, április A szóval diskurzusjelölő története, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., Szeged, március A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről, A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe, Debrecen, január Diskurzusjelölők a beszédben: a hát funkciói alapján, Beszédkutatás, Budapest, október Interkulturális kommunikáció a reklámokban, Kodolányi János Főiskola, Budapest, október A diskurzusjelölők a nyelvtudományban és az oktatában, Nyitra, Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért, október Reklámok "ünneplőben": egy manipulációs stratégia nyomában, Eger, Semiotica Agriensis 9., szeptember 30 október Kerekasztal-beszélgetés a diskurzusjelölőkről, ELTE BTK, Budapest, május 17. (felkért résztvevő) 32. Az identitás nyelvi jelölői a reklámokban, Az identitás szemiotikája, Szeged, május Diskurzusjelölők az internetes szövegtípusokban, XIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, március A diskurzusjelölők funkciói a számok tükrében, A Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézete, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete és az MTA területi bizottságának Nyelvtudományi Munkabizottsága tudományos konferenciája, Miskolc, január A Twitter szövegei a diskurzuselemzés szemszögéből, Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet, Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3., ELTE BTK, Budapest, november A reklámok narratív stratégiái, Látható és hallható kommunikáció a jelnyelvi és a hangzó nyelvi kommunikáció sajátosságai, Miskolc, november A diskurzusjelölők emocionális és expresszív funkcióiról, Nyelvi funkciók stílus és kapcsolat, Kodolányi János Főiskola, Budapest, október Gasztroszókincs vagy valami más? Az étel- és italreklámok sikerének titka, Semiotica Agriensis 8., Eger, október A diskurzusjelölők mint nyelvtörténeti adatok, A nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, szeptember 30 október 1. (felkért előadó) 40. A diskurzusjelölők funkciója a nyelvhasználók szerint, XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Debrecen, augusztus How discourse markers are born: the examples of Hungarian "hát" and "tényleg", New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódz, Poland, 7 9. May 2010.

4 42. Irony in ARC billboards: How billboard posters communicate today, Linguistic Approaches to Funniness, Amusement and Laughter 1st International Symposium, University of Łódz, Poland, March Mit jelölnek a diskurzusjelölők? XII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, március A parlamenti beszédek a diskurzuselemzés szemszögéből Esettanulmány a vajon diskurzusjelölőről, Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, Budapest, október Adalékok a vajon kérdőszó történetéhez, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI., Szeged, október Manipuláció az út mentén, 7. Semiotica Agriensis Az utazás szemiotikája, Eger, október A képi és a nyelvi humor az óriásplakátokon, II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia, Siófok, szeptember Alienable and inalienable possession in Hungarian, New trends in Uralistics, Szeged, 3 5 September, Hogyan (ne) tanítsuk a diskurzusjelölőket?, XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Eger, április Diskurzusjelölők a parlamenti beszédekben, XI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, május Typology of questions used in talk shows, 1st International Conference Discourse Approaches to Functional Linguistics, Translation and Foreign Language Teaching,Włocławek, Poland, October Az óriásplakátokról még egyszer, kicsit másként, Hivatás-tudat, 80 éves Szegeden a pedagógusképzés, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged, november Partikula és/vagy diskurzusjelölő?, Diskurzus a grammatikában grammatika a diskurzusban, Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 2., Budapest, ELTE BTK, november A televíziós beszélgetőműsorok nyelvi szabályszerűségei, A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, Kodolányi János Főiskola, Budapest, november Az óriásplakátok nyelve, Ikonikus fordulat a kultúrában és a társadalomban 6. Semiotica Agriensis, Eger, október A diskurzusjelölővé válás folyamatáról, XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Budapest, április A diskurzusjelölő partikulák a kérdésekben, Nyelvész-doktoranduszok 11. országos konferenciája, LingDok, Szeged, december A hát diskurzusjelölő partikulához kötődő nyelvhasználati stratégia, Jel és jelentés konferencia, Budapest, október A hát diskurzusjelölő partikula használata a kérdésekben, Semiotica Agriensis 5. és Ifjú szemiotikusok 5. konferenciája, Eger, október A lánclevelek nyelvi stratégiái, XVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Siófok, április A sárospataki hitvita nyelvi elemzése különös tekintettel a kérdésekre, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V., Szeged, április A kérdések pragmatikája, I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, február A komplex kérdések, Nyelvelmélet és nyelvhasználat konferencia, Kodolányi János Főiskola, Budapest, október A komplex kérdésekről, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Konferencia, Szeged, június A magyar nyelv cigány jövevényszavai, Tavaszi Szél Konferencia, Kaposvár, május

5 A komplex kérdések kombinatorikája, Tavaszi Szél Konferencia, Debrecen, május Az -e kérdő partikula nyomában, Nyelvészdoktoranduszok 8. Országos Konferenciája, Szeged, november A kérdések szerepe a verbális konfliktusban, VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus, Budapest, augusztus Az elidegeníthető és az elidegeníthetetlen birtoklás kifejezésmódjainak vizsgálata, XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humántudományi Szekció, Veszprém, április Elidegeníthető vagy elidegeníthetetlen?, IV. Eötvös Konferencia Nyelvészet Szekció, Budapest, április Semlegesség és helyzetfelvétel a hírinterjúkban, III. Eötvös Konferencia Nyelvészet Szekció, Budapest, április Asszociáció és jelentés, II. Eötvös Konferencia Nyelvészet Szekció, Budapest, április Tudományos ismeretterjeszt ő előadások: 1. A stílus maga az ember? A diskurzusjelölők stilisztikai vizsgálatáról, Eötvös Kollégium Nyelvészeti Műhely, Szeged, június A diskurzusjelölőkhöz kötődő nyelvi babonákról, Szeged, Eötvös Kollégium, HÍD-tábor, július 9. (felkért előadó) 3. Történetmesélés a sorozatreklámokban, Szeged, Karolina, november 13. (felkért előadó) 4. A hétköznapi szövegek manipulációs stratégiái, Eötvös Kollégium, Nyelvészeti Műhely, Szeged, október 1. (felkért előadó) 5. Manipuláció úton-útfélen, Érdekes nyelvészet előadássorozat, Szeged, március Az óriásplakátok stilisztikája és pragmatikája, Beszélni nehéz! körvezetők 25. továbbképző tábora, Szeged, július (felkért előadó) 7. Hagyomány vagy újítás? Hogyan kommunikálnak napjaink reklámjai? Ózdi Olvasó Egyesület Hagyományőrző Kör, Ózd, augusztus 30. (felkért előadó) 8. Az óriásplakátok nyelve, Tehetségnap, Vasvár Úti Általános Iskola, Ózd, június 2. (felkért előadó) Tagság tudományos szervezetekben: 2012-től: 2012-től: 2012-től: 2011-től: 2011-től: 1999-től: MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság tagja és titkára (felkérésre) FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Magyar Szemiotikai Társaság Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájában tag oktatóként Anyanyelvápolók Szövetsége Részvétel tudományos kutatócsoportokban: 2011-től: Részvétel az ELTE BTK Bölcsész tanári diskurzuskutató csoport munkájában (felkérésre) 2011-től: Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia programbizottsága 2010-től: SZTE BTK Nyelvtudományi Tehetségműhely létrehozása, rendszeres konzultációk és előadások vezetése : Részvétel az OTKA NYE számú kutatásban

6 Publikációs lista: Tanulmány, cikk: 1. A szóval diskurzusjelölő funkcióiról - A szótárak adatai és a nyelvhasználók vélekedései alapján, In: Alkalmazott nyelvészeti közlemények, 8. évf., 2013, A hát diskurzusjelölő a televíziós vitaműsorokban, In: Beszédkutatás 2012, A diskurzusjelölők funkciói a számok tükrében, In: Alkalmazott nyelvészeti közlemények, 6. évf. 1. sz., 2011, A hát diskurzusjelölő története, In: Nyelvtudomány III IV., Acta Universitatis Szegediensis Sectio Linguistica, Szeged, , A magyar nyelv cigány eredetű jövevényszavai, In: Nyelvtudomány II., Acta Universitatis Szegediensis Sectio Linguistica, Szeged, 2006, Az elidegeníthető és az elidegeníthetetlen birtoklás kifejezésmódjairól, In: Nyelvtudomány I., Acta Universitatis Szegediensis Sectio Linguistica, Szeged, 2005, Jelentés a mai magyar nyelvről, In: Magyartanítás 2005/2, A hallgatás etikettje, In: Édes Anyanyelvünk 22 (2000) 5 III 9. A tegezés és a magázás, In: Édes Anyanyelvünk 22 (2000) Káromkodjunk? In: Édes Anyanyelvünk 21 (1999) 5 II., másodközlésként: In: Hajas Zsuzsa: Magyar nyelv 10. középiskolásoknak, Pedellus Tankönyvkiadó Kft, Debrecen, Dúdolni halkan. In: Édes Anyanyelvünk 21 (1999) 5 11 Kötetben megjelent tanulmányok: 12. A gyermekeknek szóló televízióreklámok manipulációs stratégiái, In: Ladányi Mária Vladár Zsuzsa Hrenek Éva (szerk.): Nyelv társadalom kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I-II., Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014, Diskurzusjelölők az osztálytermi kommunikációban, In: Veszelszki Ágnes Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia, A tudományok, szakmák nyelve, Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2014, Adalékok a szóval diskurzusjelölő történetéhez, In: Forgács Tamás Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2013, A diskurzusjelölők a tanári magyarázatokban, In: Szöllősy Éva Prax Levente Hoss Alexandra: Találkozások az anyanyelvi nevelésben, PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs, 2013, Pictorial Irony in ARC Billboards, In: András Benedek Kristóf Nyíri (eds.): How to Do Things with Pictures, Skill, Practice, Performance, Peter Lang Edition, 2013, Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők, In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában, Gondolat Kiadó, Budapest, 2013, Discourse markers in talk shows: the examples of Hungarian hát, In: Galya Hristozova Veselina Vateva Mariana Lazarova Mariya Aleksieva Milen Filipov (eds.) 2013: Eтнопсихолингвистипчни и социoлингвистипчни аcпeкти на езикa на мeдиитe в бългaрипя, Бургaс, A televízióreklámok nyelvhasználatáról, In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvhasználat a médiában, Kodolányi János Főiskola Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár Budapest, 2013, Interkulturális kommunikáció a reklámokban, In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata, Kodolányi János Főiskola Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár Budapest, 2013, A humor szerepe a nyelvészet oktatásában, In: Vargha Katalin T. Litovkina Anna Barta

7 Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor, Tinta Könyvkiadó - ELTE Bölcsészettudományi Kar - Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2013, A test nyelvi megjelenései a televízióreklámokban, In: Balázs Géza (szerk.): A test szemiotikája, Testjelek a mindennapokban és a művészetben, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2013, Történetmesélés a sorozatreklámokban, In: Tóth Szergej (szerk.): Társadalmi változások nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében, MANYE Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Budapest Szeged, 2013, Humour in ARC billboards, In: Anna T. Litovkina Judith Sollosy Peter Medgyes Dorota Brzozowska: Humour and Culture 3: Hungarian Humour, Tertium, Krakow, 2012, Gasztroszókincs vagy valami más? Az étel- és italreklámok sikerének titka, In: Balázs Géza - Balázs László - Veszelszki Ágnes (szerk.): Gasztroszemiotika, Az étkezés jelei, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2012, A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről, In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stilisztikairetorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012, A diskurzusjelölők emocionális és expresszív funkcióiról, In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók stílus és kapcsolat, Kodolányi János Főiskola Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár Budapest, 2012, A Twitter szövegei a diskurzuselemzés szemszögéből, In: Balázs Géza Veszelszki Ágnes (szerk.): Nyelv és kultúra - kulturális nyelvészet, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2012, Az identitás nyelvi jelölői a reklámokban, In: Szirmai Éva Újvári Edit (szerk.): Az identitás szemiotikája, Tanulmányok, SZTE JGYPK, Szeged, 2011, A diskurzusjelölők a nyelvtudományban és az oktatásban, In: Hegedűs Orsolya Pšenáková Ildikó (szerk.): Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért I., Közép-európai Tanulmányok Kara, KFE, Nyitra, 2011, Adalékok a vajon diskurzusjelölő történetéhez, In: Bakró-Nagy Marianne Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI., Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2011, A diskurzusjelölők funkciói a nyelvhasználók szerint, In: Boda István Károly Mónos Katalin (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció, MANYE XX, MANYE Debreceni Egyetem, Budapest Debrecen, 2011, A reklámplakátok kommunikációja. In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről 2010, Budapest, Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, 2010, A few comments on the pragmatics of billboard posters, In: Iwona Witczak Plisiecka: Pragmatic perspectives on language and linguistics Vol.II: Pragmatics of semantically restricted domains, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010, Mit jelölnek a diskurzusjelölők? In: Kukorelli Katalin (szerk.): A tartalom és forma harmóniájának kommunikációja, Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, 2010, Irónia az ARC-plakátokon, avagy így kommunikálnak napjaink óriásplakátjai, In: Balázs Géza H. Varga Gyula (szerk.): Az utazás szemiotikája, Magyar Szemiotikai Társaság, Líceum Kiadó, Eger, 2010, A humor a manipuláció szolgálatában reklámplakátok elemzése, In: T. Litovkina Anna Barta Péter Hidasi Judit: A humor dimenziói, Budapest, Tinta Könyvkiadó BGF Külkereskedelmi Kar, 2010, Hogyan (ne) tanítsuk a diskurzusjelölőket, In: Zimányi Árpád (szerk.): A tudomány nyelve a nyelv tudománya, Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében, MANYE XIX, Vol.6., MANYE Eszterházy Károly Főiskola, Székesfehérvár Eger, 2010, The Role of Questions in Talk Shows, In: Marta Dynel (eds.): Advances in Discourse Approaches, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2009,

8 40. A parlamenti beszédek a diskurzuselemzés szemszögéből, In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, Budapest Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola Tinta Könyvkiadó, 2009, Diskurzusjelölők a parlamenti beszédekben, In: Kukorelli Katalin (szerk.): Hatékony nyelvi, idegen nyelvi és szakmai kommunikáció interkulturális környezetben, Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola, 2009, A televíziós beszélgetőműsorok nyelvi szabályszerűségei, In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2009, Az óriásplakátok nyelve, In: Balázs Géza H. Varga Gyula (szerk.): Ikonikus fordulat a kultúrában, Semiotica Agriensis 6., Magyar Szemiotikai Társaság Líceum Kiadó, Budapest Eger, 2009, A diskurzusjelölővé válás folyamatáról, In: Nádor Orsolya (szerk.) A magyar mint európai és világnyelv MANYE XVIII., Budapest, MANYE Balassi Intézet, 2009, Partikula és/vagy diskurzusjelölő? In: Keszler Borbála Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában grammatika a diskurzusban, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2009, Az anyanyelv az emberek életében, In: Balázs Géza Grétsy László (szerk.): Az anyanyelv az életemben, Egy pályázat legjobb darabjai, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2009, A lánclevelek stratégiái, In: Sárdi Csilla (szerk.): Kommunikáció az információs technológia korszakában, MANYE XVII., MANYE Kodolányi János Főiskola, Pécs Székesfehérvár, 2008, A sárospataki hitvita diskurzusjelölőiről, In: Büky László Forgács Tamás Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V., Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2008, A hát diskurzusjelölő partikulához kötődő nyelvhasználati stratégia, In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Jel és jelentés, Kodolányi János Főiskola Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár Budapest, 2008, A hát diskurzusjelölő partikula használata, In: Balázs Géza H. Varga Gyula (szerk.): Az abdukció, Magyar Szemiotikai Társaság Líceum Kiadó, Budapest Eger, 2008, A komplex kérdések, In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvelmélet nyelvhasználat, Kodolányi János Főiskola Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár Budapest, 2007, A kérdések pragmatikája. In: Váradi Tamás (szerk.): Alknyelvdok I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2007, , 53. A komplex kérdés mint nyelvhasználati stratégia, In: Sinkovics Balázs (szerk.): LingDok 6., Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, Szeged, JATEPress, 2007, Az -e kérdő partikula nyomában, In: Sinkovics Balázs (szerk.): LingDok 5., Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai, Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2006, A magyar nyelv cigány jövevényszavai, In: Tavaszi Szél 2006, Konferenciakiadvány, Kaposvár, 2006, Jelentés a mai magyar nyelvről 2005, In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről ( ), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005, Napjaink családi kommunikációja, In: Balázs Géza Grétsy László (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a családban, Tinta Könyvkiadó, 2005, Budapest, A komplex kérdések kombinatorikája, In: Tavaszi Szél 2005, Konferenciakiadvány, Debrecen, 2005, Elidegeníthető vagy elidegeníthetetlen? In: Bárth M. János (szerk.): Adsumus II. Tanulmányok a IV. Eötvös Konferencia előadásaiból, ELTE Eötvös József Collegium, 2004, Napjaink nyelvi változásai, In: Balázs Géza Grétsy László (szerk.): Új jelenségek a magyar nyelvben, Tinta Könyvkiadó, 2004,

9 61. Nyelvhasználatunk az informatika korában, In: Balázs Géza (szerk.): Informatikai technológia és nyelvhasználat, Trezor Kiadó, 2002, Társadalom és nyelvi illem, In: Balázs Géza Grétsy László (szerk.): Nyelvi illem nagyszüleink kiskorában, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2001, Elektronikus publikáció: 63. A kérdések szerepe a verbális konfliktusban. VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus, Budapest, 2004, Ismertetés: 64. Ez nem vicc Ez humor, Beszámoló a II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferenciáról, In: Modern Nyelvoktatás december, 96. Kéziratok: 65. A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján, PhD-értekezés, kézirat, Szeged, 2011, 162. p., letölthető: Tudományos ismeretterjeszt ő írások: Hát szóval tulajdonképpen mik is azok a diskurzusjelölők? Nyelv és Tudomány, június 12., Volt egyszer egy hát, Nyelv és Tudomány, június 20., Az eltévedt kérdőszó nyomában, Nyelv és Tudomány, július 24., Tudománynépszerűsítés: júniusától: kutatói blog indítása A kutatói tevékenység hatása: Nyomtatásban megjelent publikációimnak összesen 102 független hivatkozásáról van tudomásom, ezek közül 99 szövegközi hivatkozás, 3 pedig bibliográfiai szerepeltetés. Oktatási tevékenység: Az óraterhelésem a levelezős órák nélkül jelenleg heti 12 óra. Eddig minden félévben a kötelező 12 vagy afölötti óraszámom volt óta tartok leíró és alkalmazott nyelvészeti kurzusokat az alábbi tárgyakból nappali és levelezős hallgatóknak: Szegedi Tudományegyetem, magyar szak: Előadások: Bevezetés a nyelvtudományba, Egyszerű és összetett mondat, Információ és kommunikáció, Szövegtipológia és retorika Szemináriumok: Az aktuális tagolás, A diskurzusjelölők funkcionális vizsgálata, Diskurzuselemzés alapjai, Diskurzuselemzés alapjai II., Érdekes nyelvészet, Kommunikáció szóban és írásban II., Kommunikációs stratégiák, Nyelvészeti filológia, Összetett mondatok elemzése, Stilisztika,

10 Szakdolgozati szeminárium, Szófajtani szeminárium (régen: Morfológia szeminárium néven), Szószerkezettan és egyszerű mondatok elemzése, Szövegtani elemzések Témavezetések: Szakdolgozati témavezetések: eddig 8 MA-s és 27 BA-s szakdolgozat témavezetője voltam, jelenleg pedig 5 MA-s és 2 BA-s szakdolgozatot vezetek. (O)TDK témavezetések: Eddig 6 hallgató TDK-, illetve OTDK-munkájának voltam témavezetője. Közülük 2011-ben III. helyezett lett Sándor Rita a Humántudományi OTDK Szociolingvisztika szekciójában ban pedig Garamvölgyi Luca különdíjat kapott a Szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, kognitív nyelvészet tagozaton. Tehetséggondozás: A 2012 őszén alakult szegedi Eötvös Loránd Kollégium Nyelvészeti Műhelyének vezetőjeként jelenleg 8 műhelytag munkáját koordinálom. Nyelvtudományi Tehetségműhely létrehozása a TÁMOP pályázat támogatásával. Kari közéletben való részvétel: 2011-től: az SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszéke honlapjának tervezése, elkészítése és karbantartása, től: Nyelvtudományi Tehetségműhely létrehozása a TÁMOP pályázat támogatásával től: a Magyar Nyelvészeti Tanszék TDK ügyeinek intézése 2004-től: az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola honlapjának tervezése, elkészítése és karbantartása: Nyelvvizsgák: angol középfok C (A + B, nyelvvizsgabizonyítványok száma: , ) latin alapfok C (nyelvvizsgabizonyítvány száma: ) Egyéb készségek és kompetenciák: számítógép-kezelés: Linux, Windows és Mac OS X felhasználói szintű ismeretek internet, honlapszerkesztés, képszerkesztés és multimédiás prezentációkészítő programok használata jogosítvány: B típus

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013)

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) 1. Bakonyi István Három évtizeden keresztül oktattam az orosz nyelvet a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, a jelenleg Budapesti Corvinus Egyetemen.

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.)

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 22 (1991-) * 2012. február 15. * 2012. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS EGYÉB SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS EGYÉB SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS EGYÉB SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Név: Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia Születési idı: 1953. augusztus 17. Tanulmányok: 1971. Gimnáziumi érettségi, Savaria Gimnázium. Szombathely

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

Remeczkiné Toma Kornélia főiskolai docens

Remeczkiné Toma Kornélia főiskolai docens Remeczkiné Toma Kornélia főiskolai docens Elérhetőség: tomak@t-online.hu, remeczkine@ekfck.hu, 30/251-9435, 47/315-440 Tanulmányok: Bábszínész / bizonyítvány (2013) Kulturális projekt ciklus menedzsment

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 3. Szerkesztette Bolla Kálmán Bolla Kálmán, szerk. Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 BENCZE LÓRÁNT... 4 FÖLDI ÉVA...37 GULYA JÁNOS...53 HAVAS FERENC...91

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1

A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1 Schirm Anita Szegedi Tudományegyetem A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1 1. Bevezetés Tanulmányomban a retorikai kérdésekben megjelenő diskurzusjelölők jellegzetességeit és funkcióit mutatom be.

Részletesebben

Papp Ferenc Baráti Kör

Papp Ferenc Baráti Kör Tájékoztató a Papp Ferenc Baráti Kör tevékenységéről 2001-2010 (kklaudy@ludens.elte.hu) A Papp Ferenc Baráti Kör céljai és tevékenysége ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MANYE XIX. Programfüzet

MANYE XIX. Programfüzet MANYE XIX. Programfüzet A kongresszust rendezi: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) Fővédnök: Habis László, Eger megyei jogú

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

Kedves Árpád! Kedves Kollégák!

Kedves Árpád! Kedves Kollégák! SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 21 (1991-) * 2011. június 30. * 2011. 2. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2007 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK BALÁZS ISTVÁN főiskolai

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 1. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 5 Bizottságok 6 Központi hírek

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben