Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz"

Átírás

1 Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Végzettség: : nyelvtudományi PhD-képzés, SZTE BTK, a PhD-védés időpontja: május 13., az oklevél kelte: , minősítése: kitüntetéses: Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae, a disszertáció címe: A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és szinkrón státusa alapján 2003: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, kitüntetéses oklevél, SZTE BTK (az oklevél száma: 905/2003.), a szakdolgozat címe: Az elidegeníthető és az elidegeníthetetlen birtoklás kifejezésmódjainak vizsgálata 2003: általános nyelvészet szak, kitüntetéses oklevél, SZTE BTK (az oklevél száma: 904/2003.), a szakdolgozat címe: A kérdések szerepe a verbális konfliktusban 2003: magyar nyelvtörténet speciális képzés, SZTE BTK Munkahelyek, beosztások: 2012 : Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, egyetemi adjunktus : Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, egyetemi tanársegéd : Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, gyakornok : Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, predoktori ösztöndíjas óraadó : Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, oktatás doktoranduszként : Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, demonstrátor : Budapesti Média Intézet, külső előadó Pályázatok, elnyert díjak: : Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae kitüntetéses doktori cím 2010: 1. díj a Szegedi Akadémiai Bizottság pályázatán az ARC-plakátok kommunikációs stratégiái c. pályamunkával 2009: Junior Prima Díj Oktatás és Köznevelés kategóriában 2009: Oktatási és Kulturális Minisztérium anyanyelvi pályázatán megosztott I. díj 2008: Az egri Semiotica Agriensis konferencián a legjobb fiatal előadó címe 2005: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Édes Anyanyelvünk Program Nyelv és nyelvhasználat a családban pályázat IV. díj 2003: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Új jelenségek a magyar nyelvben pályázat díjazott 2002: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nyelvhasználatunk az informatika korában I. díj 2001: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Asszociáció és jelentés, a mentális lexikon szerveződése című dolgozat akadémiai dicséret 2001: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Társadalom és nyelvi illem pályázata díjazott 1999: Anyanyelvápolók Szövetségének pályázata 3. helyezés É(r)de(kes)s anyanyelvünk

2 című pályamunkával Ösztöndíjak: : Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj : MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj (a szerződés nem jött létre a Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj miatt) 2013: Campus Hungary ösztöndíj oktatói rövid tanulmányút, Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, szeptember : Predoktori ösztöndíj : Köztársasági ösztöndíj + Szeged város ösztöndíja : Köztársasági ösztöndíj : Köztársasági ösztöndíj + Szeged város ösztöndíja : Köztársasági ösztöndíj + Szeged város ösztöndíja Konferencia-előadások: 1. A diskurzusjelölők a nyelvtankönyvekben, Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. Hagyomány és modernitás, Pécs, május Discourse markers as historical linguistic data, 1 st Poznań Historical Sociolinguistics Symposium, Poznań, Poland, May, Diskurzusjelölők határon innen és túl, XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Kolozsvár, április Adalékok a deviszont történetéhez, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII, Szeged, április A diskurzusjelölők a pedagógiai kommunikáció szövegtípusaiban, Miskolci Egyetem, BTK Modern Filológiai Intézet MANYE MTA Területi Bizottságának Nyelvtudományi Munkabizottsága, Miskolc, január Figures of speech and image configurations in advertising, 4th Visual Learning Conference, Emotion - Expression - Explanation, Budapest, november A diskurzusjelölők a tanulói válaszokban, Beszédkutatás 2013, Nyelvhasználat és alkalmazások, Budapest, november Képi és nyelvi alakzatok a reklámokban, Nyelv és kép, Kodolányi János Főiskola, Budapest, november Discourse markers in classroom interactions, International Conference on Communication Styles, Krosno, Poland, October, Az írástudók felelőssége - a sikeres tanulmányírás néhány trükkje, Kihívások a társadalomban, válaszok az iskolákban, Vezetőtanítók- és tanárok VIII. országos módszertani konferenciája, Szeged, október 4 5. (felkérésre) 11. A nevekhez kötődő nyelvhasználói vélekedésekről, A nevek szemiotikája, Nyitra, szeptember Discourse markers in the press, Knowledge - traditions, innovations, perspectives, Burgas, Bulgaria, June, The Linguistic Representation of the Human Body in Advertisements, European Iconology East & West 5: Cultural Imageries of Body and Soul, Szeged, May 29 31, A diskurzusjelölők a tanári magyarázatokban, Találkozások az anyanyelvi nevelésben 1., Pécs, április A gyermekeknek szóló televízióreklámok manipulációs stratégiái, XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Budapest, március Pictorial Irony in ARC Billboards, 3rd Visual Learning Conference, Budapest, december A szóval diskurzusjelölő funkcióiról a szótárak adatai és a nyelvhasználók vélekedései

3 alapján, A jelnyelvi és a hangzó nyelvi kommunikáció perspektívái, (oktatás, fordítás, kultúra, metainformáció), Miskolc, november Diskurzusjelölők az osztálytermi kommunikációban, Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása, ELTE BTK, november A televízióreklámok nyelvhasználatáról, Nyelvhasználat a médiában, Kodolányi János Főiskola, Budapest, október A test nyelvi megjelenései a reklámokban, Eger, Semiotica Agriensis 10., szeptember A humor szerepe a nyelvészet oktatásában, III. interdiszciplináris humorkonferencia, ELTE BTK, Budapest, szeptember Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők, 17. Élőnyelvi konferencia, Szeged, augusztus 30 szeptember A verbális konfliktusbeli kérdő mondatok pragmatikájáról, A Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülése, Budapest, április A történetmesélés a reklámokban, XXII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Szeged, április A szóval diskurzusjelölő története, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., Szeged, március A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről, A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe, Debrecen, január Diskurzusjelölők a beszédben: a hát funkciói alapján, Beszédkutatás, Budapest, október Interkulturális kommunikáció a reklámokban, Kodolányi János Főiskola, Budapest, október A diskurzusjelölők a nyelvtudományban és az oktatában, Nyitra, Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért, október Reklámok "ünneplőben": egy manipulációs stratégia nyomában, Eger, Semiotica Agriensis 9., szeptember 30 október Kerekasztal-beszélgetés a diskurzusjelölőkről, ELTE BTK, Budapest, május 17. (felkért résztvevő) 32. Az identitás nyelvi jelölői a reklámokban, Az identitás szemiotikája, Szeged, május Diskurzusjelölők az internetes szövegtípusokban, XIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, március A diskurzusjelölők funkciói a számok tükrében, A Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézete, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete és az MTA területi bizottságának Nyelvtudományi Munkabizottsága tudományos konferenciája, Miskolc, január A Twitter szövegei a diskurzuselemzés szemszögéből, Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet, Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3., ELTE BTK, Budapest, november A reklámok narratív stratégiái, Látható és hallható kommunikáció a jelnyelvi és a hangzó nyelvi kommunikáció sajátosságai, Miskolc, november A diskurzusjelölők emocionális és expresszív funkcióiról, Nyelvi funkciók stílus és kapcsolat, Kodolányi János Főiskola, Budapest, október Gasztroszókincs vagy valami más? Az étel- és italreklámok sikerének titka, Semiotica Agriensis 8., Eger, október A diskurzusjelölők mint nyelvtörténeti adatok, A nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, szeptember 30 október 1. (felkért előadó) 40. A diskurzusjelölők funkciója a nyelvhasználók szerint, XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Debrecen, augusztus How discourse markers are born: the examples of Hungarian "hát" and "tényleg", New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódz, Poland, 7 9. May 2010.

4 42. Irony in ARC billboards: How billboard posters communicate today, Linguistic Approaches to Funniness, Amusement and Laughter 1st International Symposium, University of Łódz, Poland, March Mit jelölnek a diskurzusjelölők? XII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, március A parlamenti beszédek a diskurzuselemzés szemszögéből Esettanulmány a vajon diskurzusjelölőről, Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, Budapest, október Adalékok a vajon kérdőszó történetéhez, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI., Szeged, október Manipuláció az út mentén, 7. Semiotica Agriensis Az utazás szemiotikája, Eger, október A képi és a nyelvi humor az óriásplakátokon, II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia, Siófok, szeptember Alienable and inalienable possession in Hungarian, New trends in Uralistics, Szeged, 3 5 September, Hogyan (ne) tanítsuk a diskurzusjelölőket?, XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Eger, április Diskurzusjelölők a parlamenti beszédekben, XI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, május Typology of questions used in talk shows, 1st International Conference Discourse Approaches to Functional Linguistics, Translation and Foreign Language Teaching,Włocławek, Poland, October Az óriásplakátokról még egyszer, kicsit másként, Hivatás-tudat, 80 éves Szegeden a pedagógusképzés, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged, november Partikula és/vagy diskurzusjelölő?, Diskurzus a grammatikában grammatika a diskurzusban, Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 2., Budapest, ELTE BTK, november A televíziós beszélgetőműsorok nyelvi szabályszerűségei, A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, Kodolányi János Főiskola, Budapest, november Az óriásplakátok nyelve, Ikonikus fordulat a kultúrában és a társadalomban 6. Semiotica Agriensis, Eger, október A diskurzusjelölővé válás folyamatáról, XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Budapest, április A diskurzusjelölő partikulák a kérdésekben, Nyelvész-doktoranduszok 11. országos konferenciája, LingDok, Szeged, december A hát diskurzusjelölő partikulához kötődő nyelvhasználati stratégia, Jel és jelentés konferencia, Budapest, október A hát diskurzusjelölő partikula használata a kérdésekben, Semiotica Agriensis 5. és Ifjú szemiotikusok 5. konferenciája, Eger, október A lánclevelek nyelvi stratégiái, XVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Siófok, április A sárospataki hitvita nyelvi elemzése különös tekintettel a kérdésekre, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V., Szeged, április A kérdések pragmatikája, I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, február A komplex kérdések, Nyelvelmélet és nyelvhasználat konferencia, Kodolányi János Főiskola, Budapest, október A komplex kérdésekről, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Konferencia, Szeged, június A magyar nyelv cigány jövevényszavai, Tavaszi Szél Konferencia, Kaposvár, május

5 A komplex kérdések kombinatorikája, Tavaszi Szél Konferencia, Debrecen, május Az -e kérdő partikula nyomában, Nyelvészdoktoranduszok 8. Országos Konferenciája, Szeged, november A kérdések szerepe a verbális konfliktusban, VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus, Budapest, augusztus Az elidegeníthető és az elidegeníthetetlen birtoklás kifejezésmódjainak vizsgálata, XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humántudományi Szekció, Veszprém, április Elidegeníthető vagy elidegeníthetetlen?, IV. Eötvös Konferencia Nyelvészet Szekció, Budapest, április Semlegesség és helyzetfelvétel a hírinterjúkban, III. Eötvös Konferencia Nyelvészet Szekció, Budapest, április Asszociáció és jelentés, II. Eötvös Konferencia Nyelvészet Szekció, Budapest, április Tudományos ismeretterjeszt ő előadások: 1. A stílus maga az ember? A diskurzusjelölők stilisztikai vizsgálatáról, Eötvös Kollégium Nyelvészeti Műhely, Szeged, június A diskurzusjelölőkhöz kötődő nyelvi babonákról, Szeged, Eötvös Kollégium, HÍD-tábor, július 9. (felkért előadó) 3. Történetmesélés a sorozatreklámokban, Szeged, Karolina, november 13. (felkért előadó) 4. A hétköznapi szövegek manipulációs stratégiái, Eötvös Kollégium, Nyelvészeti Műhely, Szeged, október 1. (felkért előadó) 5. Manipuláció úton-útfélen, Érdekes nyelvészet előadássorozat, Szeged, március Az óriásplakátok stilisztikája és pragmatikája, Beszélni nehéz! körvezetők 25. továbbképző tábora, Szeged, július (felkért előadó) 7. Hagyomány vagy újítás? Hogyan kommunikálnak napjaink reklámjai? Ózdi Olvasó Egyesület Hagyományőrző Kör, Ózd, augusztus 30. (felkért előadó) 8. Az óriásplakátok nyelve, Tehetségnap, Vasvár Úti Általános Iskola, Ózd, június 2. (felkért előadó) Tagság tudományos szervezetekben: 2012-től: 2012-től: 2012-től: 2011-től: 2011-től: 1999-től: MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság tagja és titkára (felkérésre) FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Magyar Szemiotikai Társaság Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájában tag oktatóként Anyanyelvápolók Szövetsége Részvétel tudományos kutatócsoportokban: 2011-től: Részvétel az ELTE BTK Bölcsész tanári diskurzuskutató csoport munkájában (felkérésre) 2011-től: Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia programbizottsága 2010-től: SZTE BTK Nyelvtudományi Tehetségműhely létrehozása, rendszeres konzultációk és előadások vezetése : Részvétel az OTKA NYE számú kutatásban

6 Publikációs lista: Tanulmány, cikk: 1. A szóval diskurzusjelölő funkcióiról - A szótárak adatai és a nyelvhasználók vélekedései alapján, In: Alkalmazott nyelvészeti közlemények, 8. évf., 2013, A hát diskurzusjelölő a televíziós vitaműsorokban, In: Beszédkutatás 2012, A diskurzusjelölők funkciói a számok tükrében, In: Alkalmazott nyelvészeti közlemények, 6. évf. 1. sz., 2011, A hát diskurzusjelölő története, In: Nyelvtudomány III IV., Acta Universitatis Szegediensis Sectio Linguistica, Szeged, , A magyar nyelv cigány eredetű jövevényszavai, In: Nyelvtudomány II., Acta Universitatis Szegediensis Sectio Linguistica, Szeged, 2006, Az elidegeníthető és az elidegeníthetetlen birtoklás kifejezésmódjairól, In: Nyelvtudomány I., Acta Universitatis Szegediensis Sectio Linguistica, Szeged, 2005, Jelentés a mai magyar nyelvről, In: Magyartanítás 2005/2, A hallgatás etikettje, In: Édes Anyanyelvünk 22 (2000) 5 III 9. A tegezés és a magázás, In: Édes Anyanyelvünk 22 (2000) Káromkodjunk? In: Édes Anyanyelvünk 21 (1999) 5 II., másodközlésként: In: Hajas Zsuzsa: Magyar nyelv 10. középiskolásoknak, Pedellus Tankönyvkiadó Kft, Debrecen, Dúdolni halkan. In: Édes Anyanyelvünk 21 (1999) 5 11 Kötetben megjelent tanulmányok: 12. A gyermekeknek szóló televízióreklámok manipulációs stratégiái, In: Ladányi Mária Vladár Zsuzsa Hrenek Éva (szerk.): Nyelv társadalom kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I-II., Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014, Diskurzusjelölők az osztálytermi kommunikációban, In: Veszelszki Ágnes Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia, A tudományok, szakmák nyelve, Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2014, Adalékok a szóval diskurzusjelölő történetéhez, In: Forgács Tamás Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2013, A diskurzusjelölők a tanári magyarázatokban, In: Szöllősy Éva Prax Levente Hoss Alexandra: Találkozások az anyanyelvi nevelésben, PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs, 2013, Pictorial Irony in ARC Billboards, In: András Benedek Kristóf Nyíri (eds.): How to Do Things with Pictures, Skill, Practice, Performance, Peter Lang Edition, 2013, Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők, In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában, Gondolat Kiadó, Budapest, 2013, Discourse markers in talk shows: the examples of Hungarian hát, In: Galya Hristozova Veselina Vateva Mariana Lazarova Mariya Aleksieva Milen Filipov (eds.) 2013: Eтнопсихолингвистипчни и социoлингвистипчни аcпeкти на езикa на мeдиитe в бългaрипя, Бургaс, A televízióreklámok nyelvhasználatáról, In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvhasználat a médiában, Kodolányi János Főiskola Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár Budapest, 2013, Interkulturális kommunikáció a reklámokban, In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata, Kodolányi János Főiskola Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár Budapest, 2013, A humor szerepe a nyelvészet oktatásában, In: Vargha Katalin T. Litovkina Anna Barta

7 Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor, Tinta Könyvkiadó - ELTE Bölcsészettudományi Kar - Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2013, A test nyelvi megjelenései a televízióreklámokban, In: Balázs Géza (szerk.): A test szemiotikája, Testjelek a mindennapokban és a művészetben, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2013, Történetmesélés a sorozatreklámokban, In: Tóth Szergej (szerk.): Társadalmi változások nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében, MANYE Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Budapest Szeged, 2013, Humour in ARC billboards, In: Anna T. Litovkina Judith Sollosy Peter Medgyes Dorota Brzozowska: Humour and Culture 3: Hungarian Humour, Tertium, Krakow, 2012, Gasztroszókincs vagy valami más? Az étel- és italreklámok sikerének titka, In: Balázs Géza - Balázs László - Veszelszki Ágnes (szerk.): Gasztroszemiotika, Az étkezés jelei, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2012, A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről, In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stilisztikairetorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012, A diskurzusjelölők emocionális és expresszív funkcióiról, In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók stílus és kapcsolat, Kodolányi János Főiskola Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár Budapest, 2012, A Twitter szövegei a diskurzuselemzés szemszögéből, In: Balázs Géza Veszelszki Ágnes (szerk.): Nyelv és kultúra - kulturális nyelvészet, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2012, Az identitás nyelvi jelölői a reklámokban, In: Szirmai Éva Újvári Edit (szerk.): Az identitás szemiotikája, Tanulmányok, SZTE JGYPK, Szeged, 2011, A diskurzusjelölők a nyelvtudományban és az oktatásban, In: Hegedűs Orsolya Pšenáková Ildikó (szerk.): Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért I., Közép-európai Tanulmányok Kara, KFE, Nyitra, 2011, Adalékok a vajon diskurzusjelölő történetéhez, In: Bakró-Nagy Marianne Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI., Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2011, A diskurzusjelölők funkciói a nyelvhasználók szerint, In: Boda István Károly Mónos Katalin (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció, MANYE XX, MANYE Debreceni Egyetem, Budapest Debrecen, 2011, A reklámplakátok kommunikációja. In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről 2010, Budapest, Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, 2010, A few comments on the pragmatics of billboard posters, In: Iwona Witczak Plisiecka: Pragmatic perspectives on language and linguistics Vol.II: Pragmatics of semantically restricted domains, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010, Mit jelölnek a diskurzusjelölők? In: Kukorelli Katalin (szerk.): A tartalom és forma harmóniájának kommunikációja, Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, 2010, Irónia az ARC-plakátokon, avagy így kommunikálnak napjaink óriásplakátjai, In: Balázs Géza H. Varga Gyula (szerk.): Az utazás szemiotikája, Magyar Szemiotikai Társaság, Líceum Kiadó, Eger, 2010, A humor a manipuláció szolgálatában reklámplakátok elemzése, In: T. Litovkina Anna Barta Péter Hidasi Judit: A humor dimenziói, Budapest, Tinta Könyvkiadó BGF Külkereskedelmi Kar, 2010, Hogyan (ne) tanítsuk a diskurzusjelölőket, In: Zimányi Árpád (szerk.): A tudomány nyelve a nyelv tudománya, Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében, MANYE XIX, Vol.6., MANYE Eszterházy Károly Főiskola, Székesfehérvár Eger, 2010, The Role of Questions in Talk Shows, In: Marta Dynel (eds.): Advances in Discourse Approaches, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2009,

8 40. A parlamenti beszédek a diskurzuselemzés szemszögéből, In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, Budapest Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola Tinta Könyvkiadó, 2009, Diskurzusjelölők a parlamenti beszédekben, In: Kukorelli Katalin (szerk.): Hatékony nyelvi, idegen nyelvi és szakmai kommunikáció interkulturális környezetben, Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola, 2009, A televíziós beszélgetőműsorok nyelvi szabályszerűségei, In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2009, Az óriásplakátok nyelve, In: Balázs Géza H. Varga Gyula (szerk.): Ikonikus fordulat a kultúrában, Semiotica Agriensis 6., Magyar Szemiotikai Társaság Líceum Kiadó, Budapest Eger, 2009, A diskurzusjelölővé válás folyamatáról, In: Nádor Orsolya (szerk.) A magyar mint európai és világnyelv MANYE XVIII., Budapest, MANYE Balassi Intézet, 2009, Partikula és/vagy diskurzusjelölő? In: Keszler Borbála Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában grammatika a diskurzusban, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2009, Az anyanyelv az emberek életében, In: Balázs Géza Grétsy László (szerk.): Az anyanyelv az életemben, Egy pályázat legjobb darabjai, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2009, A lánclevelek stratégiái, In: Sárdi Csilla (szerk.): Kommunikáció az információs technológia korszakában, MANYE XVII., MANYE Kodolányi János Főiskola, Pécs Székesfehérvár, 2008, A sárospataki hitvita diskurzusjelölőiről, In: Büky László Forgács Tamás Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V., Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2008, A hát diskurzusjelölő partikulához kötődő nyelvhasználati stratégia, In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Jel és jelentés, Kodolányi János Főiskola Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár Budapest, 2008, A hát diskurzusjelölő partikula használata, In: Balázs Géza H. Varga Gyula (szerk.): Az abdukció, Magyar Szemiotikai Társaság Líceum Kiadó, Budapest Eger, 2008, A komplex kérdések, In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvelmélet nyelvhasználat, Kodolányi János Főiskola Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár Budapest, 2007, A kérdések pragmatikája. In: Váradi Tamás (szerk.): Alknyelvdok I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2007, , 53. A komplex kérdés mint nyelvhasználati stratégia, In: Sinkovics Balázs (szerk.): LingDok 6., Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, Szeged, JATEPress, 2007, Az -e kérdő partikula nyomában, In: Sinkovics Balázs (szerk.): LingDok 5., Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai, Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2006, A magyar nyelv cigány jövevényszavai, In: Tavaszi Szél 2006, Konferenciakiadvány, Kaposvár, 2006, Jelentés a mai magyar nyelvről 2005, In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről ( ), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005, Napjaink családi kommunikációja, In: Balázs Géza Grétsy László (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a családban, Tinta Könyvkiadó, 2005, Budapest, A komplex kérdések kombinatorikája, In: Tavaszi Szél 2005, Konferenciakiadvány, Debrecen, 2005, Elidegeníthető vagy elidegeníthetetlen? In: Bárth M. János (szerk.): Adsumus II. Tanulmányok a IV. Eötvös Konferencia előadásaiból, ELTE Eötvös József Collegium, 2004, Napjaink nyelvi változásai, In: Balázs Géza Grétsy László (szerk.): Új jelenségek a magyar nyelvben, Tinta Könyvkiadó, 2004,

9 61. Nyelvhasználatunk az informatika korában, In: Balázs Géza (szerk.): Informatikai technológia és nyelvhasználat, Trezor Kiadó, 2002, Társadalom és nyelvi illem, In: Balázs Géza Grétsy László (szerk.): Nyelvi illem nagyszüleink kiskorában, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2001, Elektronikus publikáció: 63. A kérdések szerepe a verbális konfliktusban. VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus, Budapest, 2004, Ismertetés: 64. Ez nem vicc Ez humor, Beszámoló a II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferenciáról, In: Modern Nyelvoktatás december, 96. Kéziratok: 65. A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján, PhD-értekezés, kézirat, Szeged, 2011, 162. p., letölthető: Tudományos ismeretterjeszt ő írások: Hát szóval tulajdonképpen mik is azok a diskurzusjelölők? Nyelv és Tudomány, június 12., Volt egyszer egy hát, Nyelv és Tudomány, június 20., Az eltévedt kérdőszó nyomában, Nyelv és Tudomány, július 24., Tudománynépszerűsítés: júniusától: kutatói blog indítása A kutatói tevékenység hatása: Nyomtatásban megjelent publikációimnak összesen 102 független hivatkozásáról van tudomásom, ezek közül 99 szövegközi hivatkozás, 3 pedig bibliográfiai szerepeltetés. Oktatási tevékenység: Az óraterhelésem a levelezős órák nélkül jelenleg heti 12 óra. Eddig minden félévben a kötelező 12 vagy afölötti óraszámom volt óta tartok leíró és alkalmazott nyelvészeti kurzusokat az alábbi tárgyakból nappali és levelezős hallgatóknak: Szegedi Tudományegyetem, magyar szak: Előadások: Bevezetés a nyelvtudományba, Egyszerű és összetett mondat, Információ és kommunikáció, Szövegtipológia és retorika Szemináriumok: Az aktuális tagolás, A diskurzusjelölők funkcionális vizsgálata, Diskurzuselemzés alapjai, Diskurzuselemzés alapjai II., Érdekes nyelvészet, Kommunikáció szóban és írásban II., Kommunikációs stratégiák, Nyelvészeti filológia, Összetett mondatok elemzése, Stilisztika,

10 Szakdolgozati szeminárium, Szófajtani szeminárium (régen: Morfológia szeminárium néven), Szószerkezettan és egyszerű mondatok elemzése, Szövegtani elemzések Témavezetések: Szakdolgozati témavezetések: eddig 8 MA-s és 27 BA-s szakdolgozat témavezetője voltam, jelenleg pedig 5 MA-s és 2 BA-s szakdolgozatot vezetek. (O)TDK témavezetések: Eddig 6 hallgató TDK-, illetve OTDK-munkájának voltam témavezetője. Közülük 2011-ben III. helyezett lett Sándor Rita a Humántudományi OTDK Szociolingvisztika szekciójában ban pedig Garamvölgyi Luca különdíjat kapott a Szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, kognitív nyelvészet tagozaton. Tehetséggondozás: A 2012 őszén alakult szegedi Eötvös Loránd Kollégium Nyelvészeti Műhelyének vezetőjeként jelenleg 8 műhelytag munkáját koordinálom. Nyelvtudományi Tehetségműhely létrehozása a TÁMOP pályázat támogatásával. Kari közéletben való részvétel: 2011-től: az SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszéke honlapjának tervezése, elkészítése és karbantartása, től: Nyelvtudományi Tehetségműhely létrehozása a TÁMOP pályázat támogatásával től: a Magyar Nyelvészeti Tanszék TDK ügyeinek intézése 2004-től: az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola honlapjának tervezése, elkészítése és karbantartása: Nyelvvizsgák: angol középfok C (A + B, nyelvvizsgabizonyítványok száma: , ) latin alapfok C (nyelvvizsgabizonyítvány száma: ) Egyéb készségek és kompetenciák: számítógép-kezelés: Linux, Windows és Mac OS X felhasználói szintű ismeretek internet, honlapszerkesztés, képszerkesztés és multimédiás prezentációkészítő programok használata jogosítvány: B típus

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 26 (1991-) 2016. február 10. 2016. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A diskurzusjelölők stilisztikai és pragmatikai megközelítése*

A diskurzusjelölők stilisztikai és pragmatikai megközelítése* Schirm Anita A diskurzusjelölők stilisztikai és pragmatikai megközelítése* 1. Bevezetés A diskurzusjelölők szóosztályáról eltérően vélekednek a nyelvészet különböző területeit művelők. A nyelvművelő munkák

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban

Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 114. Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban Szerkesztette GECSŐ TAMÁS - SÁRDI CSILLA KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST,

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 17 (1991-) (22) * 2007. szeptember 3.

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 17 (1991-) (22) * 2007. szeptember 3. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 17 (1991-) (22) * 2007. szeptember 3. * 2007. 2. szám (i) A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ I. SZEMÉLYI ADATOK

TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ I. SZEMÉLYI ADATOK TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ I. SZEMÉLYI ADATOK Név: Dr. Móré Marianna Születési hely, idő: Kisvárda, 1959.05. 26 Telefon 06-52/229-433 Email cím: morem@ped.unideb.hu Website: www.moremariann.webnode.hu Munkahely:

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens Munkahely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, Hungária krt. 9-11. 1101 Telefon: 06 1 3 923 554 Lakcím: 2120 Dunakeszi, Illyés Gyula u. 10. fszt.

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

Kis Tamás szakmai önéletrajza

Kis Tamás szakmai önéletrajza Kis Tamás szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos Kossuth Lajos Tudományegyetem 1988 középiskolai tanár és finnugor nyelvész BTK

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Kékes Szabó Marietta E-MAIL: kszmarietta@jgypk.u-szeged.hu TEL.: (munkahelyi) 546-206, 105-ös tanszéki szoba MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: egyetemi tanársegéd TUDOMÁNYOS FOKOZAT: doktorjelölt

Részletesebben

2010. évi szakmai beszámoló

2010. évi szakmai beszámoló 2010. évi szakmai beszámoló 1.1 A MANYE célkitűzései Az MANYE célja, hogy elősegítse és támogassa az alkalmazott nyelvészet minden ágának művelését, oktatását és kutatását, főként a nyelvoktatásét - beleértve

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. Általános adatok A Magyar Szemiotikai Társaság (továbbiakban Társaság) a F6városi Bíróság 9. Pk. 65-345/1991/19. számú

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest, 2007.02.02.

I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest, 2007.02.02. I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Budapest, 2007.02.02. ISBN 978-963-9074-44-6 Szerk.: Váradi Tamás Technikai szerk.: Kuti Judit Kiadja: MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2007. El

Részletesebben

SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA Beszámoló a Metainformációs kutatócsoport létrehozásáról

SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA Beszámoló a Metainformációs kutatócsoport létrehozásáról Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, VII. évfolyam, 1. szám (2012) pp. 175 178. SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA Beszámoló a Metainformációs kutatócsoport létrehozásáról 2011. január 17-én a Miskolci Egyetem BTK

Részletesebben

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28.

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Telefon +36-46-565-111 Fax +36-46-363-865

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

1999. KLTE Bölcsészettudományi Kar, pszichológia szak oklevél minősítése: kiváló, 3590/1999

1999. KLTE Bölcsészettudományi Kar, pszichológia szak oklevél minősítése: kiváló, 3590/1999 Önéletrajz Név: Dr. Kolosai Nedda Születési hely: Budapest Születési idő: 1970. június 15. Tanulmányok: 2008-2012. ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi kutatások oktatási program,

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025 A Pannon Egyetem Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 című projektje keretében pályázatot hirdet A Mérnöki Kar Kiemelkedő Tudományos eredményeket elért hallgatója díj elnyerésére.

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta PhD habil

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta PhD habil SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta PhD habil Anyja neve: Mihályfi Matild Születési hely, idő: Győr, 1961. március 22. Munkahely: Széchenyi István Egyetem, Gazdaságtudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

nyelv és irodalom szak Történelem - német nyelv és irodalom szakos tanár

nyelv és irodalom szak Történelem - német nyelv és irodalom szakos tanár 1 Europass Önéletrajz Személyi adatok Fénykép Vezetéknév / Utónév(ek) Nagyné Paksi Margit Cím(ek) Telefonszám(ok) E-mail(ek) Állampolgárság magyar Születési dátum Neme Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.)

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

A hát diskurzusjelölőről az óvodások diskurzusaiban

A hát diskurzusjelölőről az óvodások diskurzusaiban A hát diskurzusjelölőről az óvodások diskurzusaiban Kondacs Flóra Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti nyelvészet alprogram, I. évf. Témavezető: dr. Schirm Anita 2016. február

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL). [Távoktatás keretében is.] 2008. december 9. Régi nyomtatványok

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) 1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 E-mail(ek) hock.zsuzsa@fppti.hu Állampolgárság

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 24 (1991-) 2014. október 21. 2014. 4. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel:

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel: 2009 FELVÉTELI Az 2009. évben a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKE felvételi lehetőségeket hirdet NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TANÁR MA / MESTER NAPPALI

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.hu; Állampolgárság magyar Születési dátum Budapest, 1965. április

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. legutóbbi módosítás: 2012.12.07. Mátyus Imre, MA. E-mail: matyusimre@gmail.com Weboldal: http://matyusimre.hu

Szakmai önéletrajz. legutóbbi módosítás: 2012.12.07. Mátyus Imre, MA. E-mail: matyusimre@gmail.com Weboldal: http://matyusimre.hu legutóbbi módosítás: 2012.12.07. Mátyus Imre, MA E-mail: matyusimre@gmail.com Weboldal: http://matyusimre.hu Személyes adatok Születési hely, idő: Salgótarján, 1979. február 23. Szakmai adatok Végzettség:

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben