Pénzügyek és a pénzügyi rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyek és a pénzügyi rendszer"

Átírás

1 Pénzügyek és a pénzügyi rendszer Aktuális gazdaságpoli7kai ese8anulmányok 8. előadás, tavasz Tartalomjegyzék Pénzügyi közvetítés szerepe Pénzügyi piacok fogalma, csoportosítása Pénzügyi piaci eszközök Pénzügyi piacok intézményei 1

2 A pénzügyi közvetítés szerepe A pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban Alapösszefüggés: I=S A pénzügyi rendszer fő célja: a szűkös kölcsönözhető pénzforrásokat közvetítse azoktól, akik megtakarították, azoknak, akik fogyasztásra és beruházásra kölcsön akarják őket venni. Elősegíti az életszínvonal emelkedését Alapfunkció: a piac meghatározza a hitel költségét (kamatláb) és azt, mennyi áll belőle rendelkezésre. r % S D M Ft 2

3 Fontos funkció: lehetővé teszi a jelenlegi jövedelmek átváltását jövőbeli jövedelemmé (befektetés) vagy fordítva (hitel) Rendelkezésre álló jövedelem Megtakarítás Hitelfelvétel Évek A keresleti oldal A gazdasági szereplők likviditási és finanszírozási igénye határozza meg A likviditásnak ára van Finanszírozási igény: célja nem a pénz megszerzése, hanem a szükséges erőforrások biztosítása Önfinanszírozás, belső forrás igénybevétele: a gazdasági szereplő által realizált jövedelem Külső forrás igénybevétele: más jövedelemtulajdonosok fel nem használt jövedelmei, megtakarításai Önfinanszírozás: piac közbeiktatása nélkül Külső forrás: pénz- és tőkepiacokon 3

4 A kínálati oldal A likviditási igények kielégítését, a finanszírozás külső forrásait biztosítja A pénz-, tőkepiacon kínált és felszívott megtakarítások a befektetések Pénzügyi szolgáltatás: a megtakarítási és finanszírozási instrumentumok áramlását elősegítő tevékenység Pénzügyi szolgáltató (bank, befektetési társaság, biztosító) jövedelme: biztosítja a befektető és beruházó közötti kapcsolat gyorsaságát, zavarmentességét, ügyletek végrehajtását. Fontos különbség: milyen a pénzügyi szolgáltatás az egyes piaci szegmensekben? Elsődleges vagy másodlagos piacon van jelen? Pénzügyi közvedtő rendszer Olyan Piacok, Egyének, Intézmények, Jogszabályok és egyéb szabályok, Szokványok, mechanizmusok, technikák összessége, Amelyek biztosítják a gazdaság pénz- és tőkekapcsolatait. 4

5 Pénzügyi közvetítő rendszer fő feladata Tegye lehetővé: a gazdaságban létrejövő megtakarítások és a beruházási szükségletek találkozását, Megtakarítások felhasználását, működő tőkévé alakulását A kereslet- kínálat meghatározza a pénzügyi eszközök árát (pl. hitel esetén a kamatlábat) A pénzügyi közvetítés Forráshiányos egységek Egységek forrástöbblettel PIACOK 5

6 Megtakarítások és beruházások találkozása Pénzügyi piac: a pénz cseréjének helyszíne, A pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének, intézmények), Pénzügyi eszközök, mechanizmusok, valamint törvények, szabályozók és szokásjogok összessége. Pénzügyi piac elsődleges feladata: A gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök, tőkék eljuttatása a felhasználóhoz. Szabad pénzeszközökkel a megtakarítók rendelkeznek, nettó megtakarítók, akinek megtakarításai meghaladják hiteleiket Háztartási szféra nettó megtakarító, vállalkozás és állam általában nettó adós. Megtakarítás a jövedelem fogyasztásra el nem költött része. A pénzügyi piac közvetítő szerepe révén a a megtakarítás olyan jövedelem, amely nem csapódik ki a gazdaság vérkeringéséből fogyasztás formájában. A felhasználók keresletet támasztanak a megtakarítók jelenlegi pénzére. A pénzügyi piacon különböző időpontbeli pénzek cserélnek gazdát. A megtakarítók többletjövedelem reményében adják kölcsön mai megtakarításaikat. A cserében kialakul a piaci ár, a kamatláb és az értékpapírok árfolyama. Minél nagyobb kockázattal jár a befektetés, annál nagyobb jövedelmet várunk érte. 6

7 átcsomagolás A hatékony pénzügyi rendszer átcsomagolja a terméket, Lehetővé teszi, hogy a kis összegű, rövidebb időtávú, likviditást és kockázatmegosztást preferáló megtakarítások találkozzanak a tőkefelhasználó vállalatok nagy- összegű, hosszabb távú igényeivel, és így a gazdaság újratermelési folyamatait és növekedését finanszírozzák. Pénzügyi piacok 7

8 A pénzügyi rendszer funkciói - Összefoglalás Gazdasági erőforrások áthelyezése (térben, időben és iparágak között) Kockázatok kezelése Fizetési és elszámolási műveletek lebonyolítása Erőforrások összegyűjtésére és tulajdonlások feldarabolására vonatkozó mechanizmusok működtetése Árinformációk szolgáltatása Ösztönzési problémák megoldása A pénzügyi piacok 8

9 A pénzügyi piacok működése A pénzügyi piacok fő jellemzője, hogy azokon pénzt közvetlenül pénzre cserélnek. A csere tárgyát képező pénzek egymástól különbözőek kell hogy legyenek: különböző valuta/deviza nemeket jelenthet, különböző időpontbeli pénzek cseréjéről beszélhetünk. A pénzügyi piacok csoportosítása 1 Lejárat szerint Rövid lejáratú pénzpiaci termékek banki szereppel, Eszközök:» Váltók (kereskedelmi és kincstári)» Rövid lejáratú bankbetétek (bankközi piac is)» Átruházható rövidlejáratú betétjegyek» Vállalatoknak és fogyasztóknak nyújto8 rövid lejáratú bankhitelek Euró pénzpiac (euródollár), az ügylet nem a hitel devizanemének országában zajlik, európai fő központja London. Hosszúlejáratú tőkepiac a megtakarításokat befektetésekké alakítja Eszközök:» Részvények,» Kötvények,» Záloglevelek» Hosszúlejáratú bankbetétek és bankhitelek. 9

10 A pénzügyi piacok csoportosítása 2 Kibocsátás szerint: nyíltpiac - zártpiac Nyílt kibocsátás, megtakarítók széles köréhez intézünk felhívást, bárki csatlakozhat, finanszírozóvá válhat. Zárt kibocsátás, Előre ismert és kiválaszto8 kört céloz meg a felhasználó. Piaci funkció szerint: elsődleges - másodlagos Elsődleges a kibocsátótól a felhasználóhoz közvetlenül eljut Másodlagos esetén közvedtőkön át jut el, ez biztosítja a megtakarítások likviditását, csúcsintézménye a tőzsde, koncentrált piacon találkozik vevő és eladó. A pénzügyi piacok csoportosítása 3 Ügyletek esedékessége szerint Azonnali vagy promt piac Jellemzője: szerződéskötéssel együ8 a teljesítés is megtörténik, a szerződést tényleges szállítással kívánják teljesíteni (készpénzügylet, kasszaügylet, spot- ügylet) Határidős vagy terminügylet Jellemzője: szétválik a szerződéskötés és teljesítés, jelenben megállapodnak az árban, volumenben, minőségben, teljesítés időpontjában, de a teljesítés vagyis az adásvétel lebonyolítása jövőbeli időpontban történik. (Spekulánst a spekulációs nyereség, amíg a hedgert a kockázatkezelési szándék mo7válja.) 10

11 A pénzügyi piacok csoportosítása 4 Végső hitelnyújtó és a hitelt felhasználó kapcsolata szerint Közvetlen kapcsolat és közvete8 kapcsolat Fokozatok: Közvetlen, ha a felek a lejára7g nem változnak (pl. szállítónak vagy a vevőnek nyújto8 kereskedelmi hitel) Hitelkapcsolat a gazdasági alanyok közö8 jön létre, de a hitelnyújtó személye később változhat (váltóforgatás) Értékpapír kibocsátás a közönségnek, időben változó tulajdonossal Bankon keresztül létrejövő kapcsolat, a bank partnerei nem ismerik egymást, kapcsolatuk á8ételes. A pénzügyi piacok csoportosítása 5 Pénzügyi eszköz jellege alapján Értékpapírpiac mind a pénzpiacnak, mind a tőkepiacnak részpiaca, de egyes értékpapírok árupiaci instrumentumként kezelendők, (mint közraktárjegy, hajóraklevél) Adásvétel tárgya szerint (részvény, kötvény) is, kibocsátók szerint (állampapír, záloglevél) is kategorizálható. pénzpiac értékpapírpiac tőkepiac 11

12 Részpiacok kölcsönös összefüggései Minden részpiacban közös, hogy tőkét közvedt, és célja a gazdaság finanszírozása, Eltérés a technikájukban, mechanizmusaikban, eszközeikben van, Részpiacok kapcsolatban vannak egymással: Kapcsolatok, kölcsönös összefüggések, Műveletekben nyilvánulnak meg, Egyik részpiac változása kihat a másikra Átjárás a bankok és tőkepiacok közö8 Utóbbi időben csökkent a közvetlen hitelműveletek súlya, nő8 az értékpapíroké, vagyis a közvetlen finanszírozási formáé Követelmények a pénzügyi piacokkal szemben Általános követelmény: Minden szektor, mindenki részt vehessen benne, Sokféle eszköz legyen megtalálható benne, Érvényesüljenek a klasszikus piaci kritériumok: Ügyletek sokasága, Egységesség, Rugalmasság, Áttekinthetőség. 12

13 Pénzpiac Pénzpiaci eszközök jellemzői: Rövid futamidő, Hitelviszonyt megtestesít, Fix kamatozású, Alacsony kockázatú, magas likviditású eszközök. Pénzpiacok az átmene7 likviditási igények kielégítésében játszanak szerepet. Vállalatoknál a szezonális raktárkészlet, államnál az adók beszedése és kiadások felmerülése közög idő. Pénzpiaci eszközök. Kereskedelmi váltók ( gyakran diszkont formában) Kincstárjegy ( gyakran diszkont formában) Betétjegy CD bankok bocsátják ki 6 hónapnál rövidebb Kereskedelmi papír CP elismert vállalat max 270 nap Rövid bankbetét Eurodollár- betét Rövid bankhitel Pénzpiaci alap (befektetési alap, a befektetőtől gyűjtö8 összeget diverzifikált porlólióba helyezi) Tőkepiac Eszközeik: Legalább egy év lejára7g Kockázatosabbak a pénzpiaci eszközöknél Származtato8 ügyletek is idetartoznak (forward, futures, opció, swap, stb ) Néhány eszköz: Hosszú bakhitel és betét Kötvény (kibocsátó: vállalat, állam, önkormányzat, beágyazo8 opció szerint: visszahívható, visszaváltható, átváltható) Jelzálogkötvény (USA- ban a Ginnie Mae, Fannie Mae, Freddie Mac, állam által támogato8 intézmények) Részvény (törzs, osztalék-, szavazatelsőbbségi, aranyrészvény) Hibrid (keresztezéssel jön létre átváltoztatható kötvény részvényre váltható, ami egy opciót jelent) 13

14 Piacok koncentrációja Koncentrációs fokozatok: Aukció: (árverés) néha teljesen egyedi Tender: koncentrált kínálat Vásár: koncentrált kínálat és kereslet Tőzsde: olyan vásár, ahol homogén árukkal kereskednek, sokszereplős, szerveze8 és szabályozo8, biztonságos üzletkötés, megfelelően likvid és kellő mértékű az információáramlás Decentralizált piacok: OTC Market making, piacvezetés árjegyző közreműködésével, vállalja, hogy készletet tart és kétoldali (vételi, eladási) árjegyzést nyújt Második szinten látni az ajánla7 árakat, ajánlatot bevinni nem lehet, de meglévő ajánlatra lehet jelentkezni Harmadik szinten lehet árakat nyomon követni, de venni nem lehet Harmadlagos piac (1 tőzsde, 2 OTC) Nyugdíjalapok nagy tömegben vásárolnak, van saját szakértőik, így a harmadlagoson bróker nem elemez, csak bármikor árusít tőzsdén jegyze8 papírt Negyedik piacon bróker nélkül maguk a befektetők jelennek meg A pénzügyi eszközök 14

15 A pénzügyi eszközök Pénzügyi eszközök a pénzügyi piacok árui, belső értékkel nem bírnak, értéküket az adja, hogy későbbi időpontra szóló követelést testesítenek meg. A pénzügyi eszközök a megtakarítások ideiglenes átadásakor jönnek létre a piacon zajló cserében, formáját tekintve értékpapír, elismervény, szerződés, stb A pénzügyi eszközök Pénzügyi piac legfontosabb eszközei: Váltó (kereskedelmi, kincstári) Kincstárjegy Bankbetétek és bankhitelek, Kötvény, Záloglevél, Részvény. Időtartam: rövid (váltó, kincstárjegy), hosszú (kötvény, záloglevél), lejárat nélküli (részvény) 15

16 A váltó Rendeletre szóló értékpapír, melyben később esedékes fizetés testesül meg Fizetési ígérvény, vagy felszólítás (idegen) Hitelviszony Szigorú formai kellékek: Pénzösszeg, címzett neve, esedékesség (nincs: esedékesség), fizetési hely (nincs: címzett lakóhelye), kedvezményezett és kiállító neve, kiállítás helye és ideje, kiállító aláírása (esetleg kezesek, telepesek) Elfogadvány Forgatmányozás váltóleszámítolás A kötvény Hitelviszonyt testesít meg Névre, bemutatóra szól Kamatozó kötvény, vagy kamat (szelvény) nélküli Változó, vagy fix- kamatozású Átváltható kötvény Örökjáradék- kötvény Nyitott- kötvény 16

17 Állampapírok Állami kiadások adókkal és hitelfelvétellel (pl. állampapírokkal) finanszírozhatóak. Adósságkezelés: Finanszírozási stratégia (cél, eszköz) kidolgozása Költségvetési és finanszírozási terv (mód, ütem) Forrásbevonási műveletek i8hon és külföldön Törlesztések, kamalizetések lebonyolítása Adósságszerkezet átalakítása Állampapírpiac intézményi rendszerének fejlesztése Államadóssággal kapcsol. információk közzététele Állampapírok és monetáris poli7ka Állampapír kibocsátása Indirekt eszköz, nyíltpiaci művelet Lejára7 szerkezet Milyen ütemben kell törleszteni a kötvényekben foglalt köteleze8ségeket Magyar állampapírok Kamatozó kincstárjegy Fix kamatozású egy éves futamidejű papír Kamalizetés és tőketörlesztés a futamidő végén Értékesítés havi egy alkalommal, kéthetes jegyzési időszakon belül, elején diszkontáron lehet vásárolni, végén névértéken, Vásárolhatják devizabelföldi természetes, jogi személyek, jsznsz. A futamidő ala8 a kincstárjegy szabadon átruházható. 17

18 Diszkont kincstárjegy Egy éven belüli 3,6,12 hónapos lejárattal kibocsátott nem kamatozó, zérókuponos értékpapír Vásárlásnál névérték alatt veszik, kifizetéskor névértéket fizet Aukción értékesítik devizabelföldi és külföldi természetes-, jogi személyek és jsznsz (jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek) számára, a dkj e körben szabadon átruházható. Kincstári takarékjegy 1 és 2 éves futamidő, fix, lépcsős kamatozású értékpapír. Visszaváltáskor annál több a kamat, minél később váltja vissza Bemutatóra szóló, átruházható értékpapír (1 éves kincstárjegy, 2 éves államkötvény), jegyzési eljárással kerül kibocsátásra devizabelföldi magánszemélyek részére, átruházni is csak e körben lehet Kincstári takarékkötvény 1 és 2 hónapos futamidő, fix, lépcsős kamatozású értékpapír. Futamidő alatt is visszaváltható, jegyzési eljárással kerül kibocsátásra devizabelföldi magánszemélyek részére, átruházni is csak e körben lehet Jegyzés időtartama két hónap, mely alatt az előre meghirdetett hetente változó árfolyamon vásárolható meg. Államkötvény Névértéke és előre meghatározott kamata a megjelölt időben és módon kerül megfizetésre. Szabadon átruházható, aukció útján kerül a forgalomba. Deviza bel- és külföldi jogi, természetes személyek és jsznsz is. Bevezetésre kerülnek a BÉT- re, ahol az árjegyzés a felhalmozott kamatok nélkül történik. Kamatfizetés számlajóváírással, vagy szelvény ellenében történik. Lehetnek fix vagy változó (pl. BUBOR- hoz kötött) kamatozásúak. A 2005D államkötvény bruttó értéke: nettó árfolyam+inflációhoz igazított tőkenövekmény+felhalmozott kamat, (tőkeindexált értékpapír, amely a tőke reálértékének megőrzésén túl reálhozamot is biztosít). 18

19 Kibocsátás és forgalmazás ÁKK kibocsátási naptár szerint jegyzéssel, aukción és folyamatos értékesítéssel bocsát ki állampapírokat. Forgalomba hozatal az elsődleges forgalmazói rendszerben történik, innét a másodpiacra (OTC, tőzsde) Másodpiacok likviditását az elsődleges forgalmazók kétoldalú árjegyzései biztosítják (kötelesek folyamatosan vételi és eladási árat közölni) Elsődleges forgalmazói rendszer (1996- tól), finanszírozás biztonsága, másodpiac likviditása, befektetőkhöz való könnyebb elju8atás vége8. Lakossági forgalmazók nagy fiókhálóza8al kis összegeket, intézményi forgalmazók nagybefektetőknek nagy összegeket Elsődlegesnek kötelező aukción részt venni, rendszeres jelentés ÁKK- nak, árjegyzői tevékenységet folytatni, egyéb szabályzatoknak megfelelni. Részvények Kialakulásuk: XIII- XV. Sz- i Firenze és Spanyolország, Ősei az olasz tengeri kereskedelmi társaságok, a kommendák, közös tulajdonú hajó, átruházható hajó- részjegyekkel Első részvény: 1595 Holland Kelet- Indiai Társaság, Amszterdam Tulajdonságai: Felmondhatatlan értékpapír, csak tőkeleszállítással vagy Rt megszűnésével szűnik meg, megvásárlása végleges tőkeju8atást jelent. Forgalomképes okirat, biztosítja az általa megtestesíte8 tőkék szabad és hatékony áramlását. Alaptőke=részvény névértéke*részvények darabszáma Részvényesek jogai=vagyoni (osztalékra, likvidációs árbevételre, elővásárlásra való) jog+tagsági jogok (alapjog: részvétel a közgyűlésen, szavaza7 és választói jog, ellenőrzési jog, határozatok óvásának megtámadásának joga; mellékjog: részvény- könybe bejegyzés, részvényokirat kiállítása; kisebbségi jog: közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga) 19

20 Részvények fajtái: Tagsági és vagyoni jog szerint: Törzsrészvények (alap-, vagy közönséges részvények) Elsőbbségi r- k: (osztalékra, likvidációs hányadra, osztalék +likvidációs hányadra, szavazatra, elővásárlásra) Megjelenési formák szerint: Nyomdai úton előállíto8 részvények Dematerizált részvények, nyilvántartásuk értékpapírszámlán történik Immobilizált részvény, az alaptőkét egyetlen példányban megtestesítő részvény Egyéb értékpapírok Közraktárjegy: árujegy + zálogjegy Szabadon átruházható külön- külön is Csak a zálogjeggyel jelent rendelkezést Záloglevél Pénzintézeti értékpapír: fedezet ingatlan, vagy cég Letéti jegy Nagy összegű határidős betét feletti rendelkezés Pénztárjegy Pénzintézetek által önmagukra kibocsátott kamatozó fizetési kötelezvény: betétkönyvek helyett is. Kamatozhat is. 20

21 Megtakarítások Mikor azt számítgatod, mekkora hozamot vársz befektetésre szánt pénzedből, jó előre döntsd el, hogy mit akarsz: jól enni, vagy jól aludni Készpénz Bankbetét Forint, deviza Értékmegőrzés tényleges vagyongyarapodás nélkül OBA: befagyott betét 3 m ig EBKM: egységes betéti kamatlábmutatót Értékpapírok Kötvények Visszafizetési kockázat Részvények Árkockázat Kötvény Részvény Állampapír (államkötvény, kincstárjegy, kárpótlási jegy) Egyéb értékpapírok (közraktárjegy, letéti jegy, szövetkezeti Részjegy, befektetési jegy Váltó Csekk Jelzáloglevél Nem pénzügyi termékek Ingatlanok, arany stb. Nagy kockázatok, hozamok A pénzügyi intézményrendszer 21

22 A pénzügyi közvedtés intézményei Négy szereplő (háztartás, állam, vállalat, külföld) mindegyike lehet megtakarító, és lehet jövedelménél többet költeni szándékozó, találkozásukat segí7: Megtakarítási formák szabványosítása, Adás- vétel általános szabályainak betartása, jogi há8ér biztosítása Információáramlás elősegítése, KözveDtő, a kereskedésben közreműködő intézmények megjelenése, működése. A pénzügyi közvedtés intézményei Pénzügyi közvedtőrendszer intézményei a gazdaságban fellelhető szabad pénzeszközöket áramoltatják az egyik szereplőtől a másikhoz. Pénzügyi közvedtő intézményrendszer feladata, hogy segítse a felek egymásra találását, összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal, kockáza8al, futamidővel kapcsolatosak. 22

23 Tőzsde Bankrendszer Mi következik? 23

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./ 1. Pénzügyi piacok és részpiacok Pénzügyi piacok szerepe a gazdaságban: Pénzügyi rendszer: olyan piacok, egyének és intézmények, törvények, szabályok és mechanizmusok összessége, amely lehetővé teszi a

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 1. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI 1) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK Pénzügyi piac fogalma 1 Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára?

Részletesebben

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: 2011. március 1.-től I. VIZSGTÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS IZTOSÍTÁSI PI SZEREPLŐI ) PÉNZÜGYI PIOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTTÁSIK 1. Pénzügyi

Részletesebben

PÉNZÜGYI PIAC. 1. Pénzügyi közvetítésről általában 2. Pénzügyi piacok intézményei 3. Pénzügyi piaci eszközök

PÉNZÜGYI PIAC. 1. Pénzügyi közvetítésről általában 2. Pénzügyi piacok intézményei 3. Pénzügyi piaci eszközök PÉNZÜGYI PIAC 1. Pénzügyi közvetítésről általában 2. Pénzügyi piacok intézményei 3. Pénzügyi piaci eszközök Pénzügyi piac szerepe PÉNZÜGYI PIAC - Megtakarítók és felhasználók összehozása A pénzügyi piac

Részletesebben

7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK

7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK 7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK Az értékpapír jogi definíciója alapján egyoldalú és feltétlen kötelezettségvállalás a kibocsátó részéről. Egy kicsit egyszerűbb értelmezés szerint értékpapír az, amelyet

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő-rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

Pénzügytan. Dr. Bozsik Sándor

Pénzügytan. Dr. Bozsik Sándor Pénzügytan Dr. Bozsik Sándor Tantárgyi követelményrendszer 1 Oktatási segédletek: - dr. Fellegi Miklós: Pénzügyi ismeretek Miskolci Egyetem jegyzet - Pénzügytan példatár - Az előadás anyaga letölthető

Részletesebben

8. Pénzügyi termékek és árazásuk

8. Pénzügyi termékek és árazásuk 8. Pénzügyi termékek és árazásuk A fejezet három nagyobb részre tagolódik. Az első rész az értékpapírok általános ismertétését, csoportosítását tartalmazza. A második rész az árazásba vezeti be az ovlasót.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Értékpapírok a magyar piacon. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Értékpapírok a magyar piacon. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Értékpapírok a magyar piacon A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-033-8 ÉRTÉKPAPÍROK A

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

A MODERN PÉNZ. A pénz fejlődéstörténete: A modern bankrendszer szereplői:

A MODERN PÉNZ. A pénz fejlődéstörténete: A modern bankrendszer szereplői: A MODERN PÉNZ A pénz fejlődéstörténete: a pénz megjelenése; pénzhelyettesek modern pénz; árupénz és arany hitelpénz A modern bankrendszer szereplői: 1. Központi bank ( a bankok bankja ) 2. Kereskedelmi

Részletesebben

Az értékpapír és tıkepiac

Az értékpapír és tıkepiac Az értékpapír és tıkepiac Pénzügytan Sportszervezı szak II. évfolyam Onyestyák Nikoletta Az értékpapír fogalma jogi megfogalmazás: az értékpapír olyan okirat, amely a benne tanúsított alanyi jogot úgy

Részletesebben

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi eszközök és kockázataik 2014. március

Pénzügyi eszközök és kockázataik 2014. március K&H Alapkezelő Zrt. Pénzügyi eszközök és kockázataik 2014. március Tartalom I. Betétek és rövid távú eszközök... 3 1.1 Lekötött betétszámlák 3 1.2. Kincstárjegyek 4 II. Kötvények... 5 2.1. Forintban kibocsátott

Részletesebben

Befektetési Akadémia PHH

Befektetési Akadémia PHH Befektetési Akadémia PHH 1. Alapfogalmak 1.1. Makrogazdasági fogalmak GDP: A GDP az egy területen, adott idõ alatt elõállított végsõ felhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) összességének

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénz és tőkepiacok. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénz és tőkepiacok. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Pénz és tőkepiacok A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-031-8 PÉNZ- ÉS TŐKEPIACOK ESETFELVETÉS

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik.

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik. Az Európai Bizottság tervének központi része, hogy 2010-re létrejöjjön az egységes európai likvid piac. Egy a 2000. évben Portugáliában megtartott tanácskozáson (ami a köztudatba a lisszaboni napirend

Részletesebben

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK II. TERMÉKSPECIFIKUS

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

Tematika. A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények

Tematika. A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények Pénzügyi és banki alapok Tematika A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények Vállalati hitelnyújtás Befektetési döntések Értékpapírok

Részletesebben

Befektetési döntés. Pénzügyi alapismeretek. A befektetői döntések meghozatala. Hazai megtakarítási körkép. Megtakarítások, befektetések.

Befektetési döntés. Pénzügyi alapismeretek. A befektetői döntések meghozatala. Hazai megtakarítási körkép. Megtakarítások, befektetések. Pénzügyi alapismeretek Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu Tartalom A befektetői döntések meghozatala Hozam, kockázat, likviditás Hazai megtakarítási körkép Hová tesszük megtakarított

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT 2013. JANUÁR 7. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 1 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. - Befektetési Szabályzat Tartalom Fogalom magyarázat... 3 Összefoglaló... 6 A Vagyonkezelő befektetési politikája...

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitel két szereplője az adós és a hitelező, ennek megfelelően a kötvényben a kibocsátó (az adós) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

I. Értékpapír- és tőzsdejog (tőkepiac és befektetések joga) II. Fizetésképtelenségi jog

I. Értékpapír- és tőzsdejog (tőkepiac és befektetések joga) II. Fizetésképtelenségi jog I. Értékpapír- és tőzsdejog (tőkepiac és befektetések joga) II. Fizetésképtelenségi jog I.Értékpapír Értékpapír- és tőzsdejog (tőkepiac és befektetések joga), 2001: CXX. A. Az értékpapír lényege B. Az

Részletesebben