Mit várnak a rehabilitációs teamtagok a pszichológustól? Minőségbiztosítási kutatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mit várnak a rehabilitációs teamtagok a pszichológustól? Minőségbiztosítási kutatás"

Átírás

1 REHABILITÁCIÓS PSZICHOLÓGIA Mit várnak a rehabilitációs teamtagok a pszichológustól? Minőségbiztosítási kutatás Kiss Judit, 1 Mészáros Gabriella, 2 Lippai Zoltán, 1 Szikriszt Éva 3 Bajcsy-Zsilinszky Kórház,, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet,, Baleseti Sérültek Rehabilitációs Osztálya, 2 Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Szakkórház és Gyógyfürdő 3 Célkitűzés: A rehabilitáció részterületein dolgozó pszichológusok az osztályok különböző profiljának megfelelve eltérő munkaköri feladatokat látnak el. A pszichológus szakképzettsége, szakmai tapasztalata függvényében dolgozik a rehabilitációs osztály betegeivel itt a megfelelés a beteg felé irányul. Másrészről viszont meg kell(ene) felelni a rehabilitációs teamtagok elvárásainak is. A vizsgálat ez utóbbi problémakört elemezi. Módszer: Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Szervezési és Módszertani Osztályának leadott éves jelentési kötelezettsége alapján 43 olyan rehabilitációs osztályt kerestünk meg személyesen, illetve telefonon, ahol pszichológus dolgozik. Kérdésünkre: Mit vár Ön az osztályán dolgozó pszichológustól? a teamtagok által adott válaszokat a tartalomelemzés módszerével dolgoztuk fel. Eredmények: A megkeresett 43 osztályból 27 osztályon dolgozott pszichológus. 15 osztályon 265 fő válaszolta meg a feltett kérdést. A legtöbb válasz az alábbi 3 kategória köré csoportosítható: 1. a betegekkel (hozzátartozókkal) kapcsolatos munka. 2. a team tagjaival való foglalkozás, ezen belül a saját problémák megoldásában való segítség igénye. 3. az osztályon dolgozó pszichológusra vonatkozó személyes elvárások. Következtetés: Nagyfokú a team tagjainak igénye, hogy segítséget kapjanak a pszichológustól saját munkájuk jobb ellátásában (kiégés elkerülése, beteg-egészségügyi szakember munkakapcsolatának segítése) és személyes, magánéleti problémáik kezelésében. Sok esetben nem tudtak elvonatkoztatva válaszolni a feltett kérdésre és az ismert pszichológusra vonatkozó személyes véleményüket fogalmazták meg elvárásként. Kulcsszavak: rehabilitációs team, szakmai elvárás, rehabilitációs pszichológia, minőségbiztosítás Expectation of the rehabilitation team-members from the psychologist Aim: Psychologists working in subfields of rehabilitation, according to the different profiles of the hospital wards, fulfill various duties. On one hand, working with the patients of the rehabilitation ward of the hospital depends on their professional knowledge and working experience. (In this regard the correspondence tends to the patient.) On the other hand, they have to be in accordance with the demands of the members of the rehabilitation team. Our research is analysing the latter problem area. Method: Contact has been made in 43 wards (both personally and via telephone) where the psychologist is working on the basis of the annual report obligation of the Department of Methodology of OORI (National Medical Rehabilitation Institute, ). The answers reply to the following question What are you expecting from the psychologist of your ward? The data processing has been made by the method of content analysis. Results: 23 from the 43 contacted wards employ psychologists. From 15 wards 265 people answered the questions. The majority of the answers could be sorted into three groups: 1. work with the patients and their relatives. 2. work with the members of the team, demand of help for their personal problems. 3. personal expectations towards the psychologist working at the ward. Conclusion: On the part of the team members there is a high demand to get help from the psychologist for the better result of their personal work (to avoid burnout, or help of patient healthcare worker s working relationship) and for handling their personal issues. They several times couldn t answer to the question independently of their personal opinion about the known psychologist. Key words: rehabilitation team, professional expectation, rehabilitation psychology, quality assurance Kiss Judit: Mit várnak a rehabilitációs teamtagok a pszichológustól? Minőségbiztosítási kutatás 211

2 Levelezési cím: KISS JUDIT, 1102, Kőrösi Csoma Sándor út , A pszichológiai kutatások az empirikus tudományok körébe sorolhatók. Vizsgálják többek közt az egyén lelki szabályszerűségeit, a társas helyzeteket, a csoportban lezajló hatásmechanizmusokat. Esetünkben a kutatás fókuszában a rehabilitációs team tagjai állnak. Az egészségügyi dolgozók véleményének megismerése egy folyamat elindításához vezethet, amely segít szinkronizálni a szervezeti egység által előírt feltételek és az egyéni célok összehangolását. Aktív kölcsönhatásnak kell teljesülni a kutatás és a gyakorlati tapasztalatok között, ez pedig visszahathat a minőségbiztosítás fejlesztésére. Az egészségügyben, a rehabilitáció területén dolgozó pszichológusok megfelelő szakmai munkájukkal felelnek a betegek minőségi ellátásáért, ily módon tevékenységük a minőségbiztosítás aktív részét képezi. Az táblázat. A vizsgálatban részt vevő osztályok Osztály DEOEC ÁOK, Orvosi Rehab. és Fiz. Med. Tanszék, Gyermekrehabilitációs Osztály Jósa András Oktatókórház, Gyermekrehabilitációs Osztály Kenézy Kórház és Rendelőintézet, Rehabilitációs Osztály Honvédkórház-ÁEK, Mozgásszervi Rehabilitáció Magyar Imre Kórház, Rehabilitációs Osztály Batthyány Kázmér Szakkórház, Neurológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály Szigetvár-Med Nonprofit Kft., Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály Főv. Önk. Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő OORI, Baleseti Sérültek Rehabilitációs Osztálya OORI, Gerincvelősérültek Rehabilitációs Osztálya OORI, Hemiplégia Rehabilitációs Osztály OORI, Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztálya OORI, Vegyes Profilú Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály Főv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet, Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum Főv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály Debrecen Nyíregyháza Debrecen Hévíz Ajka Kisbér Szigetvár Visegrád évi CLIV. Törvény az egészségügyről a minőségbiztosításról és a minőségi rendszerről szól.1 Ezen törvény értelmében az egészségügyi szolgáltatások minőségének biztosítása a cél, amely többek között tartalmazza a szolgáltatás minőségének és a saját követelményrendszernek a folyamatos fejlesztését is.2 Az egészségügy dimenziójában a minőségbiztosítás szerves részét képezi maga a gyógyítás folyamata és az annak során nyújtott dolgozói teljesítmény. Minden egészségügyi dolgozó ellátja a feladatát, ezek összeadódva képezik az említett folyamat részét, és adják a kimeneti állapot megjelölését, vagyis azt az összteljesítményt, amelyet másképpen értékelhet a beteg, a szakdolgozó és az intézmény vezetősége.4 Mindenki által jól ismert a tengervízből kiemelkedő jéghegy jelensége. Kalapács (2000) ezzel a jelenséggel modellezi a szervezetek működését. A jéghegy víz feletti részében a szervezet felépítése, stratégiai tervei, a munkaköri leírások és egyéb dokumentumok találhatók; míg a víz alatti területén ami jóval nagyobb a személyes vélemények, az érzelmek, a dolgozói rokonszenv vagy ellenszenv helyezkedik el.5 Vizsgálatunkban a jéghegy-modell szerint a víz alatt található egyéni, személyes véleményeket vártuk az egészségügyi team tagjaitól. Még egy, a vizsgálathoz szorosan kapcsolódó rendeletet szükséges megemlítenünk, ez pedig a 60/2003. (X.20.) ESzCsM-rendelet, amely az egészségügyi szol- 2. táblázat. A választ adó teamtagok szakmánkénti megoszlása Teamtagok Válaszadók száma (fő) Ápoló 109 Gyógytornász 67 Orvos 37 Ergoterapeuta 11 Fizioterápiás szakasszisztens 10 Szociális munkás 7 Logopédus 6 Gyógymasszőr 5 Zeneterapeuta 3 Testnevelő tanár 3 Konduktor 2 Adminisztrátor 2 Óvodapedagógus 1 EKG szakasszisztens 1 Gyógypedagógus 1 Összesen

3 gáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket rögzíti.2 Eszerint az I. ellátási szintet kivéve, ahol a pszichológusnak csak elérhetőnek kell lennie, a II. és a III. szinten alkalmazni kell pszichológust a rehabilitációs tevékenységben. A rehabilitációs osztályokon dolgozó pszichológusok munkaköri leírásában a beteggel való szakmai munkájuk ismertetése részletesen megtalálható, de bátran kijelenthetjük, a legtöbb helyen nem jelenik meg az ellátandó feladatok között az egészségügyi dolgozók, a kollégák bármilyen szintű pszichés vezetése. Munkánk során szerzett gyakorlati tapasztalataink, valamint a különböző szakterületeken dolgozó pszichológus kollégákkal és az egészségügyi team tagjaival folytatott megbeszélések (sokszor viták, ellentmondásos utasítások vagy kérések) hatására fogalmaztuk meg a következő kérdést: Mit tudunk mi, a rehabilitációs pszichológia oldaláról, eltérő szakképzettséggel rendelkező pszichológusként nyújtani, és milyen elvárásokat támasztanak velünk szemben a team tagjai? Tanulmányunkban a team tagjainak elvárásait vizsgáljuk. A rehabilitációs szakirodalomban megtaláljuk a leggyakrabban előforduló teamtagokat (releváns rehabilitációs szakorvos, szakápoló/releváns szakasszisztens, gyógytornász/fizikoterapeuta, pszichológus/releváns szakpszichológus, szociális munkatárs, rehabilitációs foglalkoztató terapeuta).10 Ismert, hogy a rehabilitációban sokrétű tevékenység folyik, így a beteg fogyatékosságának jellemzői és összetettsége szerint más-más szakembert igényel a team munkája (például: neurológus, belgyógyász, pszichiáter, logopédus, konduktor, zeneterapeuta, gyógypedagógus, ortopéd műszerész, dietetikus, testnevelő tanár).7,8 Mivel vizsgálatunk során a mozgásszervi rehabilitációs és gyermekrehabilitációs osztályokról érkeztek adatok, bevontuk az adott osztály teammegbeszélésén rendszeresen jelen lévő minden teamtagot. Részletezve: osztályos szakorvos, az osztályon huzamosabb ideig (1 3 hónap) tartózkodó rezidens orvos, ápoló, konduktor, gyógytornász, testnevelő tanár, ergoterapeuta, fizikoterápiás szakasszisztens, logopédus, zeneterapeuta, szociális munkás, szomatopedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, óvodapedagógus, adminisztrátor. Módszer Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Szervezési és Módszertani Osztályának küldött éves jelentések alapján azokat a döntően mozgásszervi rehabilitációs és gyermekrehabilitációs osztályokat kerestük meg, ahol a jelentési kötelezettség alapján pszichológus dolgozik. A kapcsolatfelvétel személyesen, illetve telefonon történt. Az aktuális rehabilitációs osztályokon dolgozó kollégákat kérdeztük a pszichológus hollétéről. Fontos szűrő volt a portaszolgálatot teljesítő munkatárs, ahol már jelzéssel szolgált számunkra, a soha nem is dolgozott itt pszichológus kijelentés. A kutatásban a humánpolitikai osztályokkal való kontaktot igyekeztünk elkerülni, hogy ne a jelentési kötelezettség szerinti adat, hanem a valós/ valótlan személyű pszichológus kerülhessen a fókuszba. Ezt követően elektronikus levélben kértük meg a kollégát a kutatásban való részvételre (1. melléklet), és vártuk az osztályon dolgozó minden teamtag írásos válaszát az alábbi kérdésre Mit vár Ön az osztályán dolgozó pszichológustól? (2. melléklet) A pszichológus kollégától a következő adatokat is vártuk: Melyik kórházban, ill. osztályon készült a felmérés? Hány fős osztályt látnak el a dolgozók? A team tagjainak száma, részletezve szakmák szerint. A beérkezett adatok feldolgozása Összesen 43 rehabilitációs osztályon történt kísérlet a kapcsolat felvételére (12 fővárosi és 31 vidéki osztályon), ezek közül 27 egységnél dolgozott pszichológus, akit felkértünk a vizsgálatra. 15 osztályról érkezett vissza értékelhető anyag, amely 265 fő válaszát tartalmazta. Az 1. táblázat az osztályokat, a 2. táblázat a válaszadók szakmai megoszlást mutatja be. Sajnos minimális adatot kaptunk a teamtagok és az ellátott betegek számáról, így ezzel nem dolgoztunk az adatfeldolgozás során. A beérkezett válaszok feldolgozását a tartalomelemzés módszerével végeztük. Az adatfeldolgozás során a három legnagyobb létszámú csoport: ápoló (109 fő), gyógytornász (67 fő), orvos (37 fő) válaszait elemeztük, ez összesen 213 főt jelent, a többi teamtag részletes eredményei a jelen dolgozat keretein kívül kerülnek bemutatásra (1. ábra). A tartalomelemzés során az alábbi három kategóriába lehetett besorolni valamennyi dolgozói csoport válaszát: 1. A beteggel és a hozzátartozóival való pszichológusi munkával kapcsolatos elvárások. többi teamtag; 52 fő orvos; 37 fő gyógytornász; 67 fő 1. ábra. A válaszadók megoszlása ápoló; 109 fő Kiss Judit: Mit várnak a rehabilitációs teamtagok a pszichológustól? Minőségbiztosítási kutatás 213

4 2. A team tagjaival való tevékenység. Idesoroltuk azokat az elvárásokat is, amelyeket a válaszadó a saját személyére, saját problémáinak megoldására vonatkoztatott. 3. A pszichológusra vonatkozó, általában személyes elvárások. A legtöbbször előforduló válaszokat csoportosítottuk, igyekeztünk nem eltérni a válaszadók által megfogalmazott szóösszetételtől. Az adatfeldolgozás során (a legnagyobb létszámú válaszadó csoporttól haladunk a legkisebb létszámú csoport felé) az ápolók, a gyógytornászok és az orvosok által adott válaszokat mutatjuk be. 3. táblázat. Az ápolók elvárásai a pszichológussal szemben Elvárások Válaszok száma Több kommunikációt az ápolókkal 23 Saját problémámban segítsen 21 Konfliktuskezelés a dolgozók között 19 Betegek pszichés támogatása 18 Tréning dolgozóknak 13 Betegség elfogadtatása 13 Hozzátartozókkal való foglalkozás 10 Többet foglalkozzon a betegekkel 9 Motiváció kialakítása 9 Teamtagokra való figyelem 8 Család pszichés támogatása 7 Csoportterápia betegeknek 7 Lelki egyensúly helyreállítása 6 Együttműködés a team tagjaival 5 Viziten, teamen való részvétel 5 Kövesse a beteg állapotát 5 Kiégés, elkeseredés kivédése 4 A trauma feldolgozásában való segítség 4 Kérje ki a véleményemet 4 Szorongás oldása 4 Konfliktuskezelés a betegek között 3 Konfliktuskezelés a betegek és a dolgozók 3 között Családból való kiszakadás feldolgozása 3 A beteg hangulatának kezelése 3 Többet tartózkodjon az osztályon 3 Empátia 3 Dokumentációja naprakész legyen 2 Szakértelem 2 Példamutató viselkedés 2 Jó kommunikációs képesség 2 Pszichológiai témájú továbbképzés 2 nővéreknek Segítse a társadalomba való 2 visszailleszkedést 1. Ápolók A válaszadó 109 fő, képzettség szerint: ápolási asszisztens, gyakorló ápoló (OKJ), szakápoló, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló volt. 49-féle válasz született: ebből 21 a betegre, 15 a pszichológusra, 13 a teamtagokra vonatkozik. A hat leggyakrabban előforduló választ emeltük ki (3. táblázat). A rehabilitációban dolgozó ápolók az osztályukon dolgozó pszichológussal szembeni elvárásai igen változatosak. A beteggel való találkozás gyakorisága segíti az elvárások árnyalt és pontos megfogalmazását. Rehabilitációs képzettségük és gyakorlatuk megmutatkozik a válaszok tartalmában, reális elvárásaik vannak a pszichológus tevékenységével a rehabilitációs folyamatban. A három munkacsoport közül az ápolók az egyedüliek, akik a teamtagok közül saját magukra, s nem a teljes teamre vonatkoztatják kéréseik jelentős részét. 109 fő válaszából kiderül, hogy a válaszadók ötöde nem tartja elégségesnek a kommunikációt a pszichológussal. A saját problémákban való segítségkérés nagy aránya toronymagasan központi kérdésnek tűnik. A dolgozók közötti konfliktuskezelés szinte minden beérkezett felmérés jelentős részét képezi. Az első 3 elvárás ránk, teamtagokra vonatkozik, csak ezután jelenik meg a beteg. De aztán javaslatot tesznek, hogy mindezen tréninggel lehetne segíteni, ami igen komoly megfontolásra hívja fel az osztályon dolgozó pszichológust. A fogalmazásbeli különbségek miatt a válaszokat csoportosítottuk. Összevontan: az osztályos konfliktusok kezelése, a kiégés elkerülése, a saját, személyes jellegű problémáik kiemelten foglalkoztatják az ápolókat, ami a betegellátás rovására mehet. Építő javaslatként kell elfogadni az ápolók lelki állapotának felmérésére vonatkozó elvárást. Jogosan várják el a pszichológustól a segítséget saját problémáik megoldásában a kiégés ellenszereként, mind a szervezeten belüli, mind magánéleti területen. A kérdés megválaszolásakor nem tudtak elvonatkoztatni az osztályokon dolgozó pszichológus személyétől. 2. Gyógytornászok A válaszadók száma: 67 fő. 32-féle válasz született: ebből 19 a betegre, 3 a pszichológusra, 10 a teamtagokra vonatkozik. A rehabilitációban dolgozó gyógytornászoknak az osztályukon dolgozó pszichológussal szembeni elvárásai kiegyenlítettebbek, mint az ápolóké (4. táblázat). Ezeknél a válaszoknál a legszembetűnőbb a feladatorientáltság a pszichológus terápiás munkájában. Konkrét rehabilitációs célokat fogalmaznak meg a pszichológussal kapcsolatban, és folyamatos együttműködést igényelnek vele. Ennek lehetséges okai: az elméleti képzés- 214

5 ben kapott pszichológiai ismeretek nagyobb és minőségi aránya, ill. munkájuk során az érintés, a személyes közelség facilitáló hatású a betegeknél a pszichés problémák megjelenítésére. A beteg segítése az állapottal való megküzdésben és a motiváció a legfontosabb elvárások a pszichológussal szemben. Itt is megjelenik a dolgozók pszichés vezetése, a teamtagokkal való kommunikáció fejlesztése iránti igény. Az önismereti csoport tartására irányuló kérés, a kiégés elkerülése, a teamtagok közötti konfliktusok kezelése, a beteggel való bánásmódban való segítségkérés a központi tényezők. Fontos kiemelni, hogy két gyógytornásznak volt bátorsága azt leírni: Segítsen eldönteni, velem van a baj, vagy a beteggel, ami nagyon fontos lépés ahhoz, hogy kimondjuk: nem csak a beteg hozzáállásával lehet probléma, hanem bennünk teamtagokéban is. Náluk jelenik meg igényként az indulatáttétel problémájának kezelése. 4. táblázat. Gyógytornászok elvárásai a pszichológussal szemben 3. Orvosok A válaszadók száma: 37 fő, végzettség szerint: rehabilitációs osztályokon dolgozó rehabilitációs szakorvos, egyéb szakorvos, szakorvosjelölt. 44-féle válasz született: ebből 28 a betegre, 9 a pszichológusra, 7 a teamtagokra vonatkozik (5. táblázat). A rehabilitációban dolgozó szakorvosoknak az osztályukon dolgozó pszichológussal szembeni elvárásai igen széles palettán mozognak. Az orvosok válaszaiban sajnos nagyon gyakori az eszközként megjelenő pszichológiai tevékenység a rehabilitációs cél megjelölése nélkül. Főleg pszichodiagnosztikai munkát kérnek, ami a rehabilitációban részt vevő betegeknek csak szűk körét érinti. Nem tartanak igényt a pszichológus széleskörű terápiás tudására. Ha a Teamtagok kommunikációs hibáinak, konfliktusainak korrigálása, megoldása és a Dolgozók problémáiban való segítség válaszokat összevonjuk, akkor itt 5. táblázat. Orvosok elvárásai a pszichológussal szemben Elvárások Válaszok száma Elvárások Válaszok száma Segítség az állapottal való megküzdésben 26 Motiváció 21 Dolgozók pszichés vezetése 17 Saját munkájáról adjon a teamtagoknak 16 felvilágosítást Lelki vezetés a betegnek 15 Kognitív funkciók felmérése, fejlesztése 7 Dolgozóknak/családnak adjon tanácsot a 6 beteggel való bánásmód tekintetében Pszichológiai fogalmakról való tájékoztatás 5 Torna alatti érdektelenség okának 4 tisztázása Közösségbe való visszailleszkedés segítése 4 Tartson önismereti csoportot 4 Tartson burnout csoportot 4 Szorongás oldása 4 Jövőkép kialakítása 4 Depresszív állapot csökkentése 3 Jó kapcsolat a munkatársakkal 3 Konfliktuskezelés a munkatársak között 3 Hetente kétszer foglalkozzon a beteggel 3 Megbízható legyen 3 Trauma feldolgozásában való segítség 3 Szomatizáció csökkentése 2 Segítsen eldönteni, velem van a baj, vagy 2 a beteggel Titoktartás 2 Tartson autogén tréninget a dolgozóknak 2 Egészséges családtaggal a betegség 2 elfogadtatása Betegvizsgálat 17 Lelki támogatás a betegnek 14 Teamtagok kommunikációs hibáinak, 12 konfliktusainak korrigálása, megoldása Dolgozók problémáiban való segítség 11 Team aktív tagja legyen 8 Motiváció/compliance 5 Konfliktuskezelés a munkatársak között 5 Szakértelem 5 Burnout-szindrómán való átsegítés 4 Állapotfeldolgozás 4 Kognitív funkciók fejlesztése 4 Csoportterápia 4 Jövőkép kialakítása 4 Stresszoldó technikákat tanítson 3 Beszélgessen a beteggel 3 Krízisintervenció 3 Teamtagok tájékoztatása 3 Maradandó egészségkárosodás 3 elfogadtatása Közösségformáló személyiség legyen 2 Bálint-csoportot tartson 2 Gyászfolyamat kísérése 2 Fájdalom megélésében való támogatás 2 Betegoktatás 2 Életvezetési tanácsadás 2 Példamutatás 2 Önsegítő csoport szervezése 2 Szupportív pszichoterápia 2 Szorongás, depresszió oldása 2 Kiss Judit: Mit várnak a rehabilitációs teamtagok a pszichológustól? Minőségbiztosítási kutatás 215

6 6. táblázat. Az orvosok, gyógytornászok és ápolók elvárásainak összesítése (zárójelben a válaszok száma) Orvos elvárásai Gyógytornász elvárásai Ápoló elvárásai Betegvizsgálat (17) Lelki támogatás a betegnek (14) Teamtagok kommunikációs hibáinak, konfliktusainak korrigálása, megoldása (12) Dolgozók problémáiban való segítség (11) Team aktív tagja legyen (8) Motiváció/compliance (5) Segítség az állapottal való megküzdésben (26) Több kommunikációt az ápolókkal (23) Motiváció (21) Saját problémámban segítsen (21) Dolgozók pszichés vezetése (17) Konfliktuskezelés a dolgozók között (19) Saját munkájáról adjon a teamen Betegek pszichés támogatása (18) felvilágosítást (16) Tréning a dolgozóknak (13) Lelki vezetés a betegnek (15) Betegség elfogadtatása (13) Kognitív funkciók felmérése, fejlesztése (7) is a teamen belüli konfliktusok, a teamtagok magán- és közösségi problémái azok, melyek sürgős pszichológiai beavatkozást igényelnek. Feladatunk a dolgozat keretein belül a feldolgozott anyag ismertetése, nem a minősítés. Mindenképpen ki kell azonban emelni azokat a válaszokat, amelyek a pszichológus presztízsét befolyásolhatják. A kizárólag a Mini Mental vizsgálat iránti igény, az indokolatlan fájdalmak kezelése, a soha nincs mosoly az arcán kezelése, ill. a panaszkodó beteg kezelése a pszichológus által jól ismert fogalmak, ugyanakkor egy országos felmérésben pejoratív kicsengésük van a munkánk becsületét illetően. Pozitívumként emelhető ki az 7. táblázat. Pszichológusra vonatkozó elvárások összesítése Elvárások Válaszok száma Foglalkozzon a hozzátartozókkal 10 Foglalkozzon többet a betegekkel 9 Team aktív tagja legyen 8 Szakértelem 7 Viziten való részvétel 5 Példamutatás 4 Többet tartózkodjon az osztályon 3 Megbízható 3 Titoktartás 3 Empátia 3 Pontos dokumentáció 3 Közösségformáló személyiség 2 Jó kommunikációs képesség 2 Példamutató viselkedés 2 Személye meggyőző, barátságos 1 Betegcentrikus 1 Legtöbbet várnak el tőle 1 Szociális problémák megoldása 1 Pozitív légkör felügyelete 1 Kulturált megjelenés, határozottság 1 Optimista életszemléletre való nevelés 1 Magasabb képesítés megszerzése 1 Ne engedje beleszólni a munkájába a nem 1 hozzáértőket orvosok válaszaiból, hogy a pszichológus segítse szakmai felkészültsége alapján a belső szervezetfejlesztést, javítsa a kommunikációt és vállaljon szerepet a kiégés prevenciójában. Érdemes külön bemutatni a három elemzett csoportnál a legfontosabbnak tartott válaszokat gyakorisági sorrendben (2. táblázat) és a különböző választípusok szerinti megoszlást (2. ábra). A válaszszámok nagysága alapján az első 6 elvárás került az összesítő 6. táblázatba. Látható, hogy mindhárom csoportnál a beteggel való foglalkozás igénye a legnagyobb, így megfelelő helyén van a pszichológus tevékenysége a rehabilitációban. Érdekes adat, hogy a teamben való együttműködés szempontjából markáns növekedés mutatkozott az igényekben. A válaszok tartalomelemzése szerint mindhárom esetben a dolgozóknak nyújtott segítséget várták el leginkább a pszichológustól. A pszichológusra vonatkozó választípusok pedig nem a pszichológus szakmai munkájára, hanem az osztályon dolgozó konkrét szakember konkrét tulajdonságainak meglétére, ill. hiányára vonatkoztak. A pszichológusra vonatkozó elvárásokat a 7. táblázat tartalmazza. Az ápolók, a gyógytornászok és az orvosok által megfogalmazott összesítésből kiderül, hogy a legtöbben azt tartják a legfontosabbnak, hogy a pszichológus foglalkozzon a betegekkel és a hozzátartozókkal, valamint vállaljon aktív szerepet a csapatmunkában. Emel- Válasz Pszichológusra vonatkozó Betegre vonatkozó Teamre vonatkozó Orvosok Gyógytornászok Ápolók 2. ábra. Az orvosok, gyógytornászok, ápolók által adott válaszok típus szerinti megoszlása 216

7 lett megjelennek a jellemére, viselkedésére, küllemére vonatkozó elvárások is. Összegzés Tapasztalataink szerint felmérésünk elérte azt a célt, hogy felhívja a figyelmet a pszichológus tevékenységére a rehabilitációs teammunkában. Bizonyítja ezt a visszaérkezett válaszok nagy száma, a válaszok árnyalt megfogalmazása és tartalmi gazdagsága. Ez annak tükrében is figyelemre méltó, hogy 27 felkérésből mindössze 15 osztályról kaptunk válaszokat. Eredménynek tekinthetjük, hogy új, konkrét elvárásokról szereztünk tudomást, ezek a következők: a szervezetfejlesztés, szakmai kommunikáció javítása, kiégés prevenciója, belső konfliktuskezelés, szupervízió, pszichoszociális rehabilitáció. Jogosak az elvárások, de ezeknek a megoldásához szervezeten kívüli pszichológusra lenne szükség, mivel ilyen problémák kezeléséhez az intézményben dolgozó szakember bevonása kontraindikált. A munka- és szervezetpszichológiából ismert, hogy krízisintervenciós beavatkozást, szervezetfejlesztési feladatot külsős team lát el hatásosan. Felmérésünket minőségbiztosítási vizsgálatnak is szántuk. Ismert, hogy kedvező feltételek jobb minőségű munkát eredményeznek. Viszont kedvezőtlen feltételeknél is léteznek olyan módszerek, lehetőségek a munka minőségének fejlesztésére, amelyek az emberi erőforrásra építenek. A teamtagok a pszichológusi munkával szembeni elvárásaikról írtak, de ezek egy része az intézmények vezetése számára jelzésértékű, hiszen mindhárom vizsgált csoportban jól meg tudták fogalmazni, milyen problémákban kérnek segítséget, saját mentálhigiénéjük érdekében milyen szolgáltatást várnak. Ezek megoldása már meghaladja az osztályon dolgozó pszichológus kompetenciáját, így az intézmények vezetőségére hárul a lehetőségek megkeresésének feladata. A legnagyobb eredménynek a pszichoszociális rehabilitáció igényének megjelenését tartjuk, ami a beteg családjával való pszichológiai munka elvárását jelenti. Az orvosi rehabilitáció pszichoszociális rehabilitáció felé való nyitását a rehabilitációs szakirodalom már régen szorgalmazza.9 További együttgondolkodást és vizsgálódást igényel, hogy az a rehabilitációs cél, amelyet minden egyes betegnél megfogalmaz a team, hogyan kivitelezhető a felmérésünk során tapasztalt ellentmondásos elvárások mellett. Vizsgálatunk nem várt, de pozitív eredménye, hogy egy rehabilitációs osztályon az ott elérhető státuszban dolgozó (I. ellátási szint) kollégánk állandó státuszt kapott. A teamtagok válaszaiból válogatást közlünk a 3. mellékletben. Jövőbeli tervek A jelen vizsgálat értéke akkor mutatkozik meg, ha a felszínre került problémák megoldására való törekvést is ellenőrizzük. Mindenkinek saját osztályán belül kell elindítani ezt a folyamatot. Egy év múlva már értékelhetők lesznek az elért eredmények. Köszönetnyilvánítás Szeretnénk megköszönni Karászi Edit pszichológusnak a munkáját, aki elsőként és kiértékelve küldte vissza a felmérés anyagát. Köszönjük a munkáját a vizsgálatban önkéntesen részt vevő minden munkatársnak és pszichológus kollégánknak. IRODALOM évi CLIV. Törvény az egészségügyről, /2003. (X. 20.) ESzCsM-rendelet 3. Bagdy E, Wiesner E: Szupervízió. Print-X Kft.,, Fehér M: Minőségbiztosítás a rehabilitációban. In: Vekerdy-Nagy Zs (szerk.): Rehabilitációs orvoslás. Medicina Könyvkiadó Zrt.,, 2010; Kalapács J: Minőségbiztosítás, minőségirányítás a közszolgáltatásban. Közoktatás Közigazgatás. X-Level, Kullmann L, Belicza É (szerk.): Minőségbiztosítás a gyakorlatban. Kórházi esettanulmányok II. Magyar Kórházszövetség és Népjóléti Min., Debrecen, Kullmann L, Vekerdy Zs: A képzés jelentősége. Szakember ellátottság a rehabilitációban. Kórház 2006; 9: Kullmann L: Az orvosi rehabilitációs team tagjai. In: Huszár I, Kullmann L, Tringer L (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata. Medicina,, 2000; Riskó Á: A pszichoszociális rehabilitáció meghatározása, fő célja, módszerei. In: Huszár I, Kullmann L, Tringer L (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata. Medicina,, 2006; Vekerdy-Nagy Zs: A rehabilitációs team. In: Vekerdy-Nagy Zs (szerk.): Rehabilitációs orvoslás. Medicina Könyvkiadó Zrt., 2010; Kiss Judit: Mit várnak a rehabilitációs teamtagok a pszichológustól? Minőségbiztosítási kutatás 217

8 1. MELLÉKLET Kedves Pszichológus Kolléga! március 11-én történt szekcióülésünk szerint (ORFMMT Pszichológiai Szekció-OORI) az a döntés született, hogy készüljön a rehabilitációs szakmában dolgozó pszichológusok körében egy felmérés. Célja a minőségbiztosítás alkalmazásának fejlesztése. Témája: Mit vár Ön az osztályán dolgozó pszichológustól? Szeretnénk felkérni, segítse munkánkat és vegyen részt a felmérésben. Kérjük, hogy a csatolt fájlban lévő kérdést juttassák el az osztályukon dolgozó minden teamtagnak. A válaszadás kizárólag írásban történik. Egyéni válaszadást várunk (nem munkacsoportonként összevonva). Saját felmérésünk szerint személyenként néhány percet vesz igénybe a feladat, ezért a nincs időm kitölteni választ nem tudjuk elfogadni. Teamtagok: orvos, gyógytornász, ápoló, logopédus, zeneterapeuta, szociális munkás, ergoterapeuta, sportterapeuta, fizikoterapeuta, konduktor. A válaszok feldolgozásához kérjük, hogy word formátumba gépeljék be szó szerint az anyagot, megjelölve, melyik teamtagtól érkezett. Emellett az írásos válaszokat legyenek szívesek postai úton elküldeni a megadott címre: Kiss Judit pszichológus, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 1102, Kőrösi Csoma Sándor út Kérjük, adják meg az alábbi adatokat is: Melyik kórházban, ill. osztályon készült a felmérés? Hány fős osztályt látnak el a dolgozók? A team tagjainak száma, részletezve szakmák szerint. A feldolgozott adatokat a XXX. Vándorgyűlésen szeretnénk ismertetni, ill. a Társaság felé feltétlenül jelezzük, a szakmai presztízsünk megítéléséről kapott véleményeket. Köszönettel: Mészáros Gabriella sk., OORI Szikriszt Éva sk., Visegrád Kiss Judit sk., Bajcsy Kórház 2. MELLÉKLET Kedves Munkatársunk! Minőségbiztosítási kutatásunkhoz legyen szíves válaszoljon a következő kérdésre: Mit vár Ön az osztályán dolgozó pszichológustól? Köszönettel: ORFMMT Pszichológiai Szekciója 218

9 3. MELLÉKLET Válogatás a teamtagok válaszaiból Orvos válasza: Kérem, várom pszichológus munkatársamtól: A rehabilitációs team aktív tagja legyen. Speciális tudásával segítse a teamtagok együttműködését. Tárja fel, és kezelje azokat a pszichés zavarokat, amelyek az egyes gyerekek vagy szüleik együttműködését, aktivitását akadályozzák. Klinikai vagy gyermekpszichológiai képesítés megszerzését. Orvos válasza: Azt várom, hogy segítse a beteget olyan pszichés állapotba hozni, illetve állapotban tartani, hogy az képes legyen a rehabilitációs programot végigvinni, és annak eredményét megtartani. Orvos válasza: Betegvizsgálat, ennek eredménye alapján pszichés vezetés, esetleg javaslat gyógyszerelésre, teamtag legyen, a dolgozók esetleges problémáinak levezetése, feszültségek oldása, béke -teremtésben való aktív részvétel, Bálint-csoportok, krízisintervenció, betegedukáció. Orvos válasza: Szakorvosjelöltként nem kaptam megfelelő tájékoztatást arról, hogy mit várhatok, mit kérhetek a pszichológus kollégámtól. Orvos válasza: Mind az osztályon lévő ellátottak, mind a dolgozók pszichés problémáit kezelje. Orvos válasza: Az osztályra érkezett beteg mielőbbi neuropszichológiai felmérését, tréningek megtervezését, esetenként a szomatopedagógus bevonását is. A beteggel kapcsolatos terveket csak a teamtagokkal történt egyeztetés után hozni a beteg, ill. a hozzátartozója tudomására. Hazabocsátás előtt korrekt neuropszichológiai vélemény és javaslat a további kezelésre. Elvétve, szükség esetén lelki segítséget nyújtani az arra rászoruló betegnek, családtagjainak. Összevonni betegcsoportokat a többszöri foglalkozás érdekében (memória-, neglect csoport). Családterápia (csak nagyon égető esetben). Az új dolgozók tájékoztatása a sérültek másságáról, pl. belgyógyászati, sebészeti betegekhez képest. Orvos válasza: Az osztályon dolgozó pszichológus a team tagjaként segítse munkánkat a beteggel. A pszichológia módszereivel mérje fel a betegek pszichés problémáit, és erről informálja a többi teamtagot a legmegfelelőbb kommunikáció és kezelés elősegítése érdekében. Az arra rászorulónak ítélt betegeket vezesse végig bentlétük alatt a megváltozott élethelyzet által keletkezett problémákon, alkalmanként bevonva ebbe a családtagokat is. A betegek elbocsátása előtt szükség esetén informálja őket azon lehetőségekről, ahol pszichés problémáikkal kapcsolatban segítséget kaphatnak. Gyógytornász: Figyelemzavaros, magatartászavaros gyermekek pszichés vezetését, ezáltal könnyebben tudunk velük foglalkozni a gyógytorna során. Balesetes gyermekeknél a trauma feldolgozása, ill. családsegítés. Olyan szülőknél segítségnyújtás, akik nem akarnak szembesülni, hogy valami betegség van a gyermeküknél, ill. azon szülőknél, akik nem akarják elfogadni gyermeküket jelenlegi állapotukban. Tanácsadás a terapeuta felé, ha egy gyermekhez nem tudjuk, hogyan álljunk, hogyan oldjuk meg a problémát. Gyógytornász válasza: Mint egészségügyi dolgozó szükségét érzem különösen több évtizedes munka után, hogy a teamtagok kiégés elleni kezelése is rendszeres legyen, rendszeres mozgásra, relaxációra, önismereti, csapatépítési kurzusra gondolok. Gyógytornász válasza: Én a pszichológustól azt várom, hogy segítse a munkámat és segítse a betegek gyógyulását. Ha valami problémám van a beteg viselkedésével, akkor fordulhassak hozzá bizalommal. Segítsen meglátni, hogy az én hozzáállásommal, vagy a beteggel van-e probléma, ha nem tudok valakivel együttműködni. Adjon tájékoztatást, hogy a beteg viselkedése miatt problémás-e (pszichés, kognitív vagy egyéb ok van-e a háttérben). Kérhessek tanácsot, ha problémám adódik, és kaphassak használható ötleteket. Töltse be a mediátor szerepét az osztályon felmerülő problémák esetén (orvos-nővér, nővér-gyógytornász, gyógytornász-orvos stb.) Lehessen tőle személyes segítséget kérni a munkával kapcsolatban. Hívja fel a figyelmet, ha lát valamit, amit pszichológiai szempontból roszszul csinálunk. Ha van rá kapacitás, akkor különböző kommunikációs tréningek szervezése, vezetése a munkatársak számára, csapatépítés. Szociális munkás válasza: Az osztályon dolgozó pszichológusoktól azt várom el, hogy segítsék a TEAM munkáját. A kollektívát erősítsék, segítsék a dolgozók egészséges lelki fejlődését, segítsenek a csapatszellem kialakulásában. Ha lehet, egységes gondolkodásra, lojalitásra, empátiára neveljék, segítsék a teamtagokat. Próbáljanak meg egy harmóniában, békében, jó kedvben dolgozó csapatot kialakítani, ami jó hatással lesz a betegek és a kollégák kedélyére, lelkiállapotára. A mosoly gyógyító erejében hiszek, és azt gondolom, hogy a jó kedv és harmónia a betegek gyógyulását segíti elő. Kiss Judit: Mit várnak a rehabilitációs teamtagok a pszichológustól? Minőségbiztosítási kutatás 219

10 Szociális munkás válasza: Hogy mit várok el tőle? Elsősorban jó együttműködést!:) A szakmaiságának és szakmai kompetenciájának megfelelő együttműködést! Segítőkészséget, praktikusságot, rugalmasságot, felkészültséget, nyitottságot az innovatív és alternatív megoldási lehetőségekre, szociális érzékenységet, partnerséget. Ápoló válasza: Dolgozók tájékoztatása, továbbképzése a beteg ember viselkedésének megértéséhez és a helyzetkezeléshez. A meglévő pozitív légkör felügyelete. Ápoló válasza: A pszichológustól elvárható a figyelem, empátia, elfogadás, diszkréció és szakértelem. Olyan légkört teremteni, ahol a páciensnek alkalma van megnyílni, és ezáltal képes szembe nézni önmagával és hibáival. A pszichológus segítsen megtalálni a megoldást, feltárni az okokat, és feldolgozni a traumákat. Jó bizalmi kapcsolat kiépítése a beteg és a pszichológus között. Egyénre szabott kezelési terv kialakítása. Ápoló válasza: Ha a dolgozónak magánéleti problémája van és úgy érzi, hogy pszichológus segítségére van szüksége, feltétel nélkül és bizalommal fordulhasson a pszichológushoz, mert a lelki feszültség és a stressz az osztályon a munka és az emberi kapcsolatok minőségére negatív hatással van. Ápoló válasza: Vegyen részt legalább az ülőviziten. Bizonyos időszakonként a dolgozókkal is foglalkozzon. Betegek körében a fiatalabb korosztállyal is foglalkozzon. Ápoló válasza: A pszichológusnak sokkal többet kellene a betegekkel foglalkoznia, ez szerintem igen kevés. Ápoló válasza: Elsősorban azt, hogy a lelki problémáimon segítsen (ha tud). Akár a betegség, akár családi gondok miatt keresem fel a pszichológust. Ha én pszichológushoz fordulok, akkor az is nagyon jólesik, ha csak egyszerűen beszélgetünk, akár kötött ez a beszélgetés, akár kötetlen. Ápoló válasza: Sokszor egész mást írnak a betegekről, mint a valóság, máshogy látják a beteget. Azt várom, hogy reálisabb leírást adjanak a betegekről. Ápoló válasza: Igazán nem is ismerjük a munkáját, csak azt látjuk, hogy hozza-viszi a betegeket a szobájába. Ápoló válasza: Nem ismerem a foglalkozások menetét. A beteg bemegy egy szobába, és majd kijön. A betegeken nem látszik változás. Ismeretlen foglalkozású: beazonosítható lennék, ha leírnám foglalkozás van megjelölve. Nehéz egy ilyen kérdésre válaszolni. Aki ezt a kérdést megfogalmazta, azt vagy nem érdekli a dolog, amit kutat, vagy nem tud kutatást végezni. Nem tudom azt sem, hogy miért és mihez kell ezekre a kérdésekre válaszolnom. A kérdés feltevése és megfogalmazása nagymértékű szakmai igénytelenségről árulkodik. 220

Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához

Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához REHABILITÁCIÓS PSZICHOLÓGIA Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához Heincz Orsolya,¹ Mészáros Gabriella,² Szikriszt Éva³ Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest,

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Bemutatkozás A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) célja

Részletesebben

NÕVÉR. AZ ÁPOLÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A Magyar Ápolástudományi Társaság szakmai együttmûködésével 2005. február, 18. évfolyam 2.

NÕVÉR. AZ ÁPOLÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A Magyar Ápolástudományi Társaság szakmai együttmûködésével 2005. február, 18. évfolyam 2. ÕVÉR AZ ÁPOLÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A Magyar Ápolástudományi Társaság szakmai együttmûködésével 2005. február, 18. évfolyam 2. szám TARTALOMJEGYZÉK EREDETI KÖZLEMÉY Határon innen és túl... 3 Piczil Márta,

Részletesebben

SZ.01 Fogyatékosságtudomány (disability studies): kicsit más szemszögből a fogyatékosságról és a fogyatékos emberekről

SZ.01 Fogyatékosságtudomány (disability studies): kicsit más szemszögből a fogyatékosságról és a fogyatékos emberekről ELŐADÁSKIVONATOK SZ.01 Fogyatékosságtudomány (disability studies): kicsit más szemszögből a fogyatékosságról és a fogyatékos emberekről Vekerdy-Nagy Zsuzsanna DE OEC ORFMT és International SOFT Assotiation

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ OTH, Budapest 2014 augusztus Szerző Juhász Adrienn A TÁMOP 6.1.4 kiemelt projekt

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete 2003-ban - egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete 2003-ban - egy országos kutatás tükrében 1 Magyar Zsófia A magyarországi kórházi szociális munka helyzete 2003-ban - egy országos kutatás tükrében 1 Bevezető A WHO (World Health Organization) egészség fogalmát alapul véve, amely szerint az egészség

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: Név: Székesiné Huszka Katalin Születési hely: Kistelek Születési dátum: 1961. 01. 09. Lakcím: 6760, Kistelek, József Attila u. 25. Telefonszám: 06-70-6196701 E-mail

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁS AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ

SZAKMAI AJÁNLÁS AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ SZAKMAI AJÁNLÁS AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ Budapest, 2009. - 1 - BEVEZETŐ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 16. b)

Részletesebben

Valóban KÖZÖS NYELVÜNK AZ EGÉSZ-SÉG? Részletező fejezet

Valóban KÖZÖS NYELVÜNK AZ EGÉSZ-SÉG? Részletező fejezet Valóban KÖZÖS NYELVÜNK AZ EGÉSZ-SÉG? Részletező fejezet 5. Részletező fejezet Határterületek az első találkozás dilemmái Hosszú János Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Dunaújváros: Roma konfliktuskezelés

Részletesebben

Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program

Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program 1 Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program 2 Huri Beáta ELŐSZÓ Az Újra a Pályán projekt keretében jelenik meg a Lépéselőny Egyesület Az

Részletesebben

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés Gyermekvédelem és bűnmegelőzés kutatási jelentés 2015.04.17. Nemes Attila Tartalom Bevezetés... 2 Iskola a határon... 2 A kutatásról... 3 A kutatás módszertana... 4 I. Személyekkel összefüggő kérdések...

Részletesebben

Az iskolapszichológia szakmai protokollja

Az iskolapszichológia szakmai protokollja Az iskolapszichológia szakmai protokollja (ISZP) tervezet Szitó Imre Budapest, II. ker. Pedagógiai Szakszolgálat (kézirat) 2010 augusztus 1 Bevezető Miről is szól egy szakmai protokoll? Olyan eljárásokról

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

A REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT:

A REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT: A REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT: IRÁNYELV-TERVEZET BUDAPEST, 2007. FEBRUÁR File-név: 5-valtozat Dátum: 2007.02.26. 1/18 old. A REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT IRÁNYELV-TERVEZETE ÖTÖDIK, SZAKMAI VITÁRA MENŐ VÁLTOZAT

Részletesebben

Módszertani fejlesztés és adaptáció

Módszertani fejlesztés és adaptáció SANSZ - ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÍSÉRLETI PROGRAM BARANYA MEGYÉBEN CÍMŰ TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT Módszertani fejlesztés és adaptáció PSZICHOSZOCIÁLIS TANÁCSADÁS - módszertani tanulmány - Készítette:

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

HALLÁSSÉRÜLT FIATALOK ISKOLAI ÉS MUNKAERŐ-PIACI INTEGRÁCIÓJA

HALLÁSSÉRÜLT FIATALOK ISKOLAI ÉS MUNKAERŐ-PIACI INTEGRÁCIÓJA Keszi Roland Kiss László Márkus Marcell HALLÁSSÉRÜLT FIATALOK ISKOLAI ÉS MUNKAERŐ-PIACI INTEGRÁCIÓJA A Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK

BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK Az autizmus (ASD, autista spektrum zavar) napjainkra már nem egy elszigetelt, szűk réteget érintő probléma. Világszerte 67 millió

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna REHABILITÁCIÓS TANSZÉK BEMUTATÁSA. I. Betegellátás. Debreceni Egyetem OEC. Rehabilitáció 2011; 21(1): 30 37.

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna REHABILITÁCIÓS TANSZÉK BEMUTATÁSA. I. Betegellátás. Debreceni Egyetem OEC. Rehabilitáció 2011; 21(1): 30 37. REHABILITÁCIÓS TANSZÉK BEMUTATÁSA A rehabilitációs medicina helye az egyetemi képzésben, a klinikai ellátásban és a kutatásban A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségügyi Centrum Orvosi Rehabilitáció és

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek Dr. Tölgyesi Dávid Béla 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Elméleti háttér...

Részletesebben

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 1. szám 2012. április Lapunk T A R T A L O M Körképek telephelyeinkrõl: A mezõkövesdi Mozgásszervi

Részletesebben

Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest. Kedves Kollégák!

Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest. Kedves Kollégák! Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest Kedves Kollégák! A köznevelés átalakítása, a Nemzeti Köznevelési Törvény (Nkt) az óvoda-, és iskolapszichológia

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE. Eger 2013. Eger, 2013. június 27-29.

E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE. Eger 2013. Eger, 2013. június 27-29. E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE Eger 2013 Eger, 2013. június 27-29. Hotel EGER & PARK Konferencia Központ Eger, Szálloda út 1-3. 1 Szerkesztette: Dr. Betlehem József Dr. Balogh

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben