Pszichológiatörténet. Aczél Balázs 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pszichológiatörténet. Aczél Balázs 2011"

Átírás

1 Pszichológiatörténet Aczél Balázs 2011

2 Mi értelme van pszichológiatörténetről tanulni? Útkeresések története: Mi a téma? Mi a módszer?

3 Mivel foglalkozik a pszichológia? Klasszikus hagyomány: önmegfigyeléssel megragadó belső folyamatokként felfogott lelki jelenségeket, Freud és Watson óta megkérdőjeleződött, hogy közvetlen bejárásunk lenne saját belső életünkhöz. Gyermeklélektan, klinikai pszichológia: viselkedés, összehasonlító módszertan Szellemtudományos pszichológia: a fejünk felett lebeg örök értékek Pszichoanalízis: nem csak a tudatos, de a tudattalan is a lelki élet fóruma

4 A pszichológia nagyon rövid története 1910-es évek: a klasszikus tudatlélektan válsága 3 válasz: a viselkedés, az egész, a tudattalan Darwinista Fejlődéselvű Gyakorlati irányultságú Alaklélektan Behav. Pszichoanalítikus A lelki jelenségeket alkalmazkodási funkciójukban tekintik a fejlődés egyre A tanulás a Libidofejlődési elmélet, bonyolultabb középpontban emberfejlődési elmélet struktúrák Kognitív pszichológia: téma a megismerő funkciók de viselkedéses vizsgálatokból

5 Előzmények század tudománya: Newton-i sikertörténet volt az útmutató. John Stuart Mill: a szociális tudományokat csak a fizikai tudományok módszertanának bevonásával fejleszthetjük.

6 Mi a módszer? Fő kérdés: Honnan származik a tudásunk? Mi az a tudományos megismerés? Mi a különbség tudomány és nem-tudomány között? Mitől tudomány valami? A filozófia kiindulópontja az, hogy a világ megismerhető Ehhez kell léteznie egy MÓDSZER-nek 2 fő kísérlet a módszer leírására: LOGIKAI POZITIVIZMUS, FALSZIFIKÁCIÓNIZMUS Közös: Koroktól független módszer Bárki aki alkalmazza őket tudós lesz A tudomány tekintélyét a módszere adja meg, nem a sikeressége

7 Pozitivizmus ADATGYÜJTÉS és VERIFIKÁCIÓ. Minden új objektív adattal ellenőrizzük a törvényt és ez által igazoljuk. Így végül mindent törvényekkel le tudunk majd írni. Ha-akkor; óramodell, állatgép, behaviorizmus A tudós minden előítélet nélkül tényeket gyűjt, majd általános törvényeket ír le (LEÍRÁS), amik mindenre érvényesek. Ezután előjelzéseket tesz (PREDIKCIÓ). Bécsi-kör: 20.sz elején formalizálódott A tudományos tételek összessége kimeríti az összes értelmes állítást. Otto Neurath. Minden más kifejezés (művészeti, vallási) értelmetlen, ha nem fordíthatóak tudományos megfigyeléssé. A tudomány sikeres -> Minden tudománnyá kell fordítani, az mindent megold Minden más legyen vagy alsóbb rendű, vagy ki az ablakon! A logikai pozitivizmus ma HALOTT, mára minden tétele megdőlt. Sosem működött így a tudomány ÉS NEM IS TUD.

8 Falszifikácionizmus Aki felelős az egész irányzat haláláért: Karl Raimund Popper ( ) Pszichoanalízis és einsteini fizika: Hogyan lehet eldönteni, hogy melyik igazi tudomány? A tudomány pont a verifikáció ellentéte. Popper szerint pont azért nem tudomány a pszichoanalízis és az asztrológia, mert minden és minden ellentéte is lehetséges a rendszerükben. Semmilyen megfigyelés nem tud cáfoló lenni tételeikre. - Einstein elmélete azonban kizár bizonyos eseteket: a fény nem haladhat egyenesen gravitációs térben. Ha igen, akkor az elmélet téves. (de tudományos!) - Popper: támogató adatokat mindenhez lehet találni. A tudományos állítás meghatározó eleme a CÁFOLHATÓSÁG.

9 Falszifikácionizmus - A valódi tudományos tételeknek tiltaniuk kell bizonyos esetek fennállását. Ha az eset mégis fennáll, akkor a tétel elvetendő. Állítás fajták Példa Módszer Minden hattyú fehér Falszifikáció (=nincs nem fehér hattyú) Szigorúan univerzális állítások = Tisztán nonegzisztenciális állítások (egy adott dolog nemlétezésére irányul) Tisztán egzisztenciális állítások (egy adott dolog létezésére irányul) Megszámolható dolgokra vonatkozó állítás Van fehér hattyú Az állatkert összes hattyúja fehér Verifikáció Indukció

10 Falszifikácionizmus - A valódi tudományos tételeknek tiltaniuk kell bizonyos esetek fennállását. Ha az eset mégis fennáll, akkor a tétel elvetendő. Állítás fajták Példa Módszer Minden hattyú fehér Falszifikáció (=nincs nem fehér hattyú) Szigorúan univerzális állítások = Tisztán nonegzisztenciális állítások (egy adott dolog nemlétezésére irányul) Tisztán egzisztenciális állítások (egy adott dolog létezésére irányul) Megszámolható dolgokra vonatkozó állítás Van fehér hattyú Az állatkert összes hattyúja fehér Verifikáció Indukció

11 Falszifikácionizmus - A valódi tudományos tételeknek tiltaniuk kell bizonyos esetek fennállását. Ha az eset mégis fennáll, akkor a tétel elvetendő. - Minél többet tilt egy elmélet, annál jelentősebb. - A tudományos munka célja, hogy cáfolható állításokat tegyen és mindent elkövessen, hogy megcáfolja azokat. - Egy tudományos elméletről legjobb esetben csak annyi mondható, hogy eddig nem sikerült cáfolni, de azt nem, hogy bizonyított. (nem matematikai logikai tételekről van szó) => a tudomány cáfolható elméletek felállítása és cáfoló adatok keresése.

12 Falszifikácionizmus Problémák: Nem foglalkozik az elméletek tartalmával. Minden lehet tudomány, ha a módszer megfelelő? A frenológia és a parapszichológia is tudományos módszereket használt(t) mégsem fogadja el őket a tudományos világ. A tudománya gyakorlatban nem így működik. Egy ellentmondás miatt nem szoktak egy egész elméletet elvetni.

13 Naturalisztikus megközelítés Thomas Kuhn ( ) A tudomány egy emberi vállalkozás, nem elvont idea Az előzmények és az aktuális társadalom fontos meghatározói annak, hogy mi része az adott tudománynak A tudományos fejlődéshez a tudósoknak el kell fogadni az alapszabályokat, célokat és módszereket. Ez alkotja a kor PARADIGMÁját A paradigma általában nem tanított tudás, mégis mindenki felveszi, ez a természetes hozzáállás. A kísérletek sosem a paradigmát tesztelik, hanem kérdéseket (rejtvényeket) a paradigmán belül Ha a tudós nem tudja megoldani a kérdést az a tudós és nem a paradigma hibája

14 Tudományos forradalmak Az anomáliákat vagy félreteszik, vagy a paradigmán belül próbálják megoldani Ha túl sok az anomália, akkor növekszik a szabadsága a tudósoknak, hogy a paradigmán kívüli utakat is kipróbáljanak Ha túl sok az anomália, akkor bekövetkezhet a tudományos forradalom: új személet, új módszerek A fiatalok lelkesednek, az öregek kihalnak A korábbi művek, szerzők átértékelődnek

15 Tudományos forradalmak

16 Naturalisztikus megközelítés Nagyon népszerű tudományfelfogás a 70-es években, azóta egyre inkább ellentmondásos elképzelés Kuhn fő érdeme, hogy a figyelmet a tudomány tényleges művelésére irányította egy idealizált tudományfelfogás helyett. Problémák: Nincs nagyon példa tényleges tudományos forradalomra, ahogy Kuhn elképzeli. Irracionális tudománykép: Kuhn szerint a rivalizáló paradigmákat nem lehet racionális alapon összehasonlítani (pedig egyszerűség, tények és produktivitás alapján lehet) Ezek nélkül nem sok marad az elképzeléséből.

17 Neometodológiai megközelítés Lakatos Imre ( ) Popper követője, de elismeri a történeti körülmények figyelembevételét. Vissza kívánja állítani a tudomány objektív kereteit. Kutatási programok vannak, amik egy kemény mag (~paradigma) köré épülnek fel Ezt védőövként veszik körül hipotézisek és módszerek. Ezeket teszteljük csak. Cseréik nem hatnak a magra. Kritika: nem veszi figyelembe a társadalmi és történelmi folyamatokat a tudomány leírásához.

18 Konklúziók Milyen egy jó elmélet? Cáfolható perdikciókat tesz (de nem biztos, hogy eldobjuk, ha megcáfolják) Az elméletből modellek készíthetőek. A kísérletekkel a modelleket teszteljük. A modell előnyei: nem kell a valóság komplex egészét megmagyaráznunk, csak egy leegyszerűsített helyzetet. Az elmélet fényében értelmet kapnak a mért adatok. Elmélet nélkül az adatoknak nincs jelentése. A várakozástól való eltérés esetén módosíthatjuk az elméletet, de a hibát máshol is kereshetjük: pl. a kísérlet menetében, módszertanában, a kísérleti alanyokban, a statisztikában, a következtetésekben. Nincs minden helyzetre érvényes tudományos eljárás. Kreativitás kell!

1. Milyen képe lehet a világról, milyen szabályokat ismerhet fel egy papucsállatka, egy darázs, egy rigó és egy kutya?

1. Milyen képe lehet a világról, milyen szabályokat ismerhet fel egy papucsállatka, egy darázs, egy rigó és egy kutya? 1. A természettudományok születése Az élőlények kapcsolatban állnak környezetükkel, az őket körülvevő világgal, reagálnak annak változásaira, bizonyos fokig pedig arra is szükségük van, hogy ismerjék,

Részletesebben

JÖVÕKUTATÁSI PARADIGMÁK

JÖVÕKUTATÁSI PARADIGMÁK A hazai és a nemzetközi jövõkutatásban is neves szerzõ a jövõkutatás múltját, jelenét és formálódó jövõjét a tudományterület paradigmáinak mûvelési módjainak változásában mutatja be. Nem száraz tudománytörténetet

Részletesebben

A tudomány, a tudás és az egyetem

A tudomány, a tudás és az egyetem A tudomány, a tudás és az egyetem Filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok Boros János Is ko la kul tú ra-köny vek 37. A tudomány, a tudás és az egyetem Filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok

Részletesebben

Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben 1

Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben 1 Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben 1 Kertész András Rákosi Csilla Sajnálok [ ] mindenkit, aki legyen bármilyen

Részletesebben

A fenomenológia váratlan felbukkanása az ezredforduló megismeréstudományában *

A fenomenológia váratlan felbukkanása az ezredforduló megismeréstudományában * szummer csaba A fenomenológia váratlan felbukkanása az ezredforduló megismeréstudományában * A valóság nem nyers adottság, hanem megfigyelt és megfigyelő bonyolult viszonya, tapasztalt és tapasztaló egymásra

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. A keret mítosza. Thesszé a szubverzív tudásról. DLA értekezés. KissPál Szabolcs Budapest, 2007

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. A keret mítosza. Thesszé a szubverzív tudásról. DLA értekezés. KissPál Szabolcs Budapest, 2007 Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola A keret mítosza Thesszé a szubverzív tudásról DLA értekezés KissPál Szabolcs Budapest, 2007 Témavezető: Peternák Miklós CSc tanszékvezető egyetemi tanár, Intermédia

Részletesebben

A TUDOMÁNYTÖRTÉNET FELADATAIRÓL

A TUDOMÁNYTÖRTÉNET FELADATAIRÓL A TUDOMÁNYTÖRTÉNET FELADATAIRÓL Dr. Kemenes Pál orvos, orvostörténet kutató, társadalomorvostan szakorvos Kiemelések korábbi írásaimból 2005. A tudománytörténet a tudományfilozófia legkorszerűbb eredményeinek

Részletesebben

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia Friedrich Waidacher Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2011. Friedrich Waidacher: Az általános muzeológia

Részletesebben

Tanuláselméletek és tanításitanulási. Virág Irén

Tanuláselméletek és tanításitanulási. Virág Irén Tanuláselméletek és tanításitanulási stratégiák Virág Irén MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Tanuláselméletek és tanításitanulási stratégiák Virág Irén Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi

Részletesebben

PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI

PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI "Bele kell a paedagógusnak mélyedni a köztudat alakulásának állapotába, annak tényezőit kellőképpen mérlegelni és méltatni kell tudnia, hogy belőle a maga gyakorlatijéladata

Részletesebben

Az utóbbi évtizedekben hatalmas változások következtek be a hazai

Az utóbbi évtizedekben hatalmas változások következtek be a hazai Tudásgyár vagy egyetem hermeneutikai megfontolások a tudományos képzésről Az utóbbi évtizedekben hatalmas változások következtek be a hazai felsőoktatásban: korábban soha nem látott tömegek jelentek meg

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII.

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM XIII. ÉVFOLYAM / 2004. 1 2. SZÁM A szerkesztõség címe: 1014

Részletesebben

moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban

moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban ambrus GerGely moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban I. bevezetés Köztudott, hogy Moore Principia Ethicája az analitikus filozófia egyik alapító irata. Az is köztudomású, hogy az analitikus

Részletesebben

A biológiai információ eredete Végvári László tanulmánya

A biológiai információ eredete Végvári László tanulmánya A biológiai információ eredete Végvári László tanulmánya DNS, DNS, DNS. Rengeteg cikk, beszámoló és könyv jelenik meg mostanában a témával kapcsolatban. A hulladék DNS még sem hulladék? A nagy hírügynökségek,

Részletesebben

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin Közlemény A fizikatanítása című könyv csak oktatási célra használható, engedély nélkül nem terjeszthető. A könyvből részleteket közölni csak a hivatkozások általánosan elfogadott szabályai szerint (könyvcím,

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

Értelmes megismerő vállalkozás-e a filozófia?

Értelmes megismerő vállalkozás-e a filozófia? schwendtner tibor Értelmes megismerő vállalkozás-e a filozófia? Megjegyzések Tőzsér János tanulmányához Tőzsér János kitűnő tanulmányában arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a filozófia nem alkalmas (nem

Részletesebben

A VÉLEMÉNYÖSSZEGZÉS PROBLÉMÁI

A VÉLEMÉNYÖSSZEGZÉS PROBLÉMÁI A VÉLEMÉNYÖSSZEGZÉS PROBLÉMÁI A racionális kollektív döntéshozás korlátairól szakdolgozat hallgató: Csáji Balázs Csanád témavezető: Rédei Miklós Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA ÖRÖK TÉMÁI: TÖRTÉNETI BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

A PSZICHOLÓGIA ÖRÖK TÉMÁI: TÖRTÉNETI BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA A PSZICHOLÓGIA ÖRÖK TÉMÁI: TÖRTÉNETI BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott

Részletesebben

Boros János. Filozófia!

Boros János. Filozófia! Boros János Filozófia! ISBN 978-963-693-177-3 ISSN 1586-202X 2009 Boros János 2009 Iskolakultúra Felelõs vezetõ: Bácskai István Olvasószerkesztõ: Rátkay Ildikó Nyomdai elõkészítés: VEGA 2000 Bt. www.iskolakultura.hu

Részletesebben

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015 Pszichológia tételek Kidolgozta Csink Sára 2015 A pszichológia tudománya A pszichológia vagy lélektan az ógörög lélek (psziché) és a tudomány (logosz) szavakból ered. A pszichológia az emberi gondolkodással

Részletesebben

Határmunkálatok. Eddigi tanulságok. Határmunkálatok. Miért állít a tudós határokat? Esettanulmány 1: John Tyndall

Határmunkálatok. Eddigi tanulságok. Határmunkálatok. Miért állít a tudós határokat? Esettanulmány 1: John Tyndall Eddigi tanulságok Határmunkálatok Elméleti megközelítések: nem találtunk használható demarkációs kritériumot Esettanulmányok: nem körvonalazódott az áltudomány egységes kategóriája: igen eltérő célok módszerek

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben

Darwin, a bajok eredete? [2]

Darwin, a bajok eredete? [2] Darwin, a bajok eredete? [2] Bevezetés [3] Amikor a hívő ember megpróbál eligazodni teremtés és evolúció kérdésében, nincs könnyű helyzetben. Diákként a tanórákon az evolúció-elméletet ismeri meg, hittanórán

Részletesebben

Ész, trónfosztás, demokrácia

Ész, trónfosztás, demokrácia Ész, trónfosztás, demokrácia Lukács György újraértelmezése Reinterpreting of Georg Lukács A sorozat szerkesztõi Editors Boros János (Pécs) Heller Ágnes (New York, Budapest) Vajda Mihály (Budapest, Debrecen)

Részletesebben

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek Boros János - Lendvai L. Ferenc URL: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/ Filozófiatörténet általános bölcsészeknek BEVEZETÉS A filozófia tanulmányozásában az első nehézséget az okozza, hogy nem adódik

Részletesebben

AZ ELMEOLVASÁS KUTATÁSA NAPJAINK MEGISMERÉSTUDOMÁNYÁBAN

AZ ELMEOLVASÁS KUTATÁSA NAPJAINK MEGISMERÉSTUDOMÁNYÁBAN Előítéletek Kiss Szabolcs Jakab Zoltán AZ ELMEOLVASÁS KUTATÁSA NAPJAINK MEGISMERÉSTUDOMÁNYÁBAN Mindannyian elmeolvasók vagyunk. A hétköznapi életben a társas interakciók során állandóan lelki állapotokat

Részletesebben

Atanítás alapja, az arisztotelészi kérdés

Atanítás alapja, az arisztotelészi kérdés Iskolakultúra 1999/11 Az oktatási mezõ és játékosai Szemle Mert nehéz sértetlenül elhaladni azoknak tömör sorfala közt, akik az egyik oldalon túl sok szabadságot, a másikon viszont túl sok autoritást követelnek.

Részletesebben