Teljes. bérkompenzáció már januártól. 13. oldal. Egyre erôsebb a Scania Rábatengely 2 3. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teljes. bérkompenzáció már januártól. 13. oldal. Egyre erôsebb a Scania Rábatengely 2 3. oldal"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 1. szám január Teljes Egyre erôsebb a Scania Rábatengely 2 3. oldal bérkompenzáció már januártól 13. oldal A Rába az elmúlt években számos olyan cég fontos beszállítójává vált, amely a világ jármûiparának elit klubjába tartozik. E sikerekre joggal lehetünk büszkék mindannyian. Most induló sorozatunkban ezeket az üzleti kapcsolatokat mutatjuk be, a prémiummárkának számító svéd Scaniával indítva. Logisztikai fejlesztési projekt: raktár a es közepén 4 5. oldal 2011-ben a nyári leállás nem hozott pihenést a logisztika dolgozóinak. A 3 éves logisztikai fejlesztési projekt részeként birtokba vették új raktárukat és ekkor történtek meg az elsô éles lövések a frissen bevezetett Oracle WMS rendszer vonalkódolvasó pisztolyaival.

2 2 oldal 2 Futómû Kft. EGYRE TÖBB STRATÉGIAI TERMÉKET SZÁLLÍT A FUTÓMÛ KFT. A PRÉMIUMKATEGÓRIÁS SVÉD CÉGNEK A RÁBA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN SZÁMOS OLYAN CÉG FONTOS BESZÁLLÍTÓJÁVÁ VÁLT, AMELY A VILÁG JÁRMÛIPARÁ- NAK ELIT KLUBJÁBA TARTOZIK. E SIKE- REKRE JOGGAL LEHETÜNK BÜSZKÉK MINDANNYIAN. MOST INDULÓ SORO- ZATUNKBAN EZEKET AZ ÜZLETI KAPC- SOLATOKAT MUTATJUK BE, A PRÉMIUM- MÁRKÁNAK SZÁMÍTÓ SVÉD SCANIÁ- VAL INDÍTVA. AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS KEZDETEIT ÉS AZ AZÓTA TÖRTÉNTE- KET A FUTÓMÛ KFT. NÉGY SZAKEMBE- RE ASZTALOS PÉTER, MIKE LÓRÁNT, SZÜTSNÉ RECHNER ÉVA ÉS TANCSICS FERENC IDÉZTE FEL KÉRDÉSEINKRE. Egyre erôsebb a Scania Rába-tengely A világhírnévre szert tett cég története több mint egy évszázadra nyúlik vissza, akárcsak a Rábáé. A svédországi Södertaljében alapított Vabis és az ban Malmôben létrehozott Scania 1911-ben egyesült Scania-Vabis néven. A társaság 1969-ben fuzionált a Saab-csoporttal, de a házasság 1995-ben felbomlott. A Scania többségi tulajdonosa jelenleg az a Volkswagen AG, amely a MAN-ban is 50 százalékot meghaladó tulajdonrésszel rendelkezik. A vállalat neve Scania Aktiebolag, vagy rövidebben Scania AB (az elnevezés a svéd Skane régió latin nevébôl ered). Központja Södertaljében van. Tíz gyárat mûködtet két kontinensen Svédországban, Franciaországban, Oroszországban, Hollandiában, Lengyelországban, Argentínában és Brazíliában, ahol tehergépjármûveket, motorokat és buszokat gyártanak. (A legfrissebb elérhetô, 2010-es adatok szerint körülbelül 57 ezer tehergépkocsi, közel 7 ezer busz és 6500 motor hagyta el az üzemeket.) Az alkalmazottak száma hozzávetôlegesen 35 ezer fô. A társaság kutatás-fejlesztési tevékenységét kizárólag Svédországban végzi, mintegy 2900 kiválóan képzett szakember közremûködésével. A Scania és a Rába közötti kapcsolat viszonylag új keletû, mindössze 2006-ig nyúlik vissza: akkor merült fel elsôként annak a lehetôsége, hogy cégünk a svéd társaság beszállítója lehet. A kötelékek gyorsan szorosabbá váltak, s a Futómû kft. már 2007 márciusától megkezdte a kovácsolt mellsô tengelytestek szériagyártását. Két évre rá megindult a megmunkált tengelytestek beszállítása is. A forgalom volumene és a termékportfólió egyaránt szélesedett az évek során, és folyamatosan nôtt a Rába által hozzáadott érték is. Jelenleg ötféle megmunkált mellsô tengelytestet, ezenfelül 2011-tôl többféle megmunkált tengelycsuklót és úgynevezett utánfutó-tengelytesteket is szállít a vállalat a folyók városából Södertaljébe. A bôvülés mértékét jól jelzi, hogy a es forgalom hétszerese volt a 2007-esnek, noha közben kitört a gazdasági-pénzügyi válság. A rábás szakemberek szerint a felfutást az tette lehetôvé, hogy a Scania meg volt és meg van elégedve a gyôri termékekkel, ami a pontos, gyors, magas minôségû és költséghatékony gyártásnak, valamint a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetô. Ezt elmondani könnyebb, mint megvalósítani. A fordulópontot az jelentette, hogy az elsô megrendelésekkel bizonyítottunk. Fontos pozitívum, hogy nálunk nemcsak terméket, hanem ezzel egy-idejûleg mérnöki szolgáltatást is kap. Szerepet játszik a gyümölcsözô együttmû-

3 3 oldal Futómû Kft. 3 ködésben az is, hogy hasonló a két cég története, múltja, tradíciója. Elônyünkre válik, hogy nagy kapacitással rendelkezünk, sokféle termék gyártásában van tapasztalatunk, és minden helyzetben megtaláljuk a megfelelô mûszaki megoldást. Az együttmûködés során egy eltérô munkakultúrához kellett alkalmazkodnunk, azonban mindehhez a meglévô erôforrások és az évek, évtizedek során megszerzett tudás biztos alapot jelentett vallják egyöntetûen. A Scania minden bizonnyal nem felejti el azt sem, hogy amikor 2007-ben egy korábbi beszállítója nehézségekkel küzdött, cégünk felpörgetett projektekkel szinte azonnal kisegítette, ezzel meggátolva, hogy a Scania termelésében mindez nagyobb fenn akadást okozzon. Az elmúlt idôszakban új szintre emelkedett a két cég közötti együttmûködés, Södertaljében kezdenek a Rábára mint stratégiai partnerre tekinteni. A mûszaki együttmûködés is újabb szakaszába lépett, hiszen 2015-re például közösen készítenek elô egy konstrukciós váltást úgy, hogy egyszerre fókuszálnak a designra, a gyárthatóságra, és teszik mindezt természetesen a költséghatékonyság érdekében. A Scania egyértelmûen pozitív hatással van a Rábára. A svéd cég szigorúbb követelmények teljesítését várja el, ami kétségkívül mûszaki fejlesztésre kényszeríti vállalatunkat. Ennek köszönhetôen vezettük be például a mellsôtengely-gyártásban alkalmazott speciális mérôkés z ü l é k e t, melyet elsôként a kovácsterületen, majd a megmunkálóterületen is alkalmaztunk. Az új berendezés az elôgyártmány mért jellemzôi alapján a megmunkálógép számára korrekciós értékeket számol és ad át automatikusan. Ezzel a módszerrel drasztikusan sikerült csökkenteni a selejtet. Az új eszközök, módszerek alkalmazása a szigorúbb mûszaki követelmények betartása érdekében szemléletváltást és jobb kommunikációt kényszerített ki a fejlesztésben részt vevô egységek között. Az egyik legutóbbi technológiai feladatot és egy újabb mérföldkövet a tengelycsuklógyártás elindítása jelentette. A Rába munkatársai számára nagy kihívást jelentett, hogy a Scaniatengelycsuklót olyan alapanyagból bórral ötvözött acélból kell készíteni, amit Gyôrben korábban nem használtak. Mindez fejlesztést igényelt, így új hôkezelési eljárások kidolgozását és a megmunkálási folyamat, a szerszámozás átalakítását. A rövid felkészülési határidô betartását a Scania felfogókészülékek rendelkezésre bocsátásával segítette. Ezért a Rába szakembereinek egy új koncepcióval kellett megtervezni a megmunkálás folyamatát. További elôrelépés, hogy a Rába a közeljövôben statisztikai folyamatszabályozást vezet be, az egész rendszert számítógépre viszi, ami a minôségbiztosítás új szintjét jelenti. A két cég közötti kapcsolat minôségét jelzi, hogy az idei évben az európai tehergépjármû-piacon várt általános visszaesés ellenére az eddig is dinamikusan növekvô forgalom várhatóan tovább emelkedik. Nem kis részben köszönhetô mindez a tavalyi évben bevezetett új termékeknek, melyek a Rába kiváló szakembergárdája nélkül nem kerülhettek volna cégünkhöz.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Logisztikai fejlesztési projekt: raktár a es közepén ben a nyári leállás nem hozott pihenést a logisztika dolgozóinak. A 3 éves logisztikai fejlesztési projekt részeként birtokba vették új raktárukat és ekkor történtek meg az elsô éles lövések a frissen bevezetett Oracle WMS rendszer vonalkódolvasó pisztolyaival. Sokan tekintettek idegenkedve a termelési terület közepén kialakított raktárra, de ez egy olyan átfogó logisztikai fejlesztés része, melynek eredményei várhatóan kompenzálni fogják a termelés számára látszólag elvesztett területet. Az átfogó projekt céljai a telephelyen belüli anyagmozgás optimalizálása, a termelésellátás fejlesztése, a termelési és logisztikai feladatok elválasztása. A szereldei ellátás fejlesztéseképpen egy olyan, közel 3000 négyzetméteres raktár kerül kialakításra a es üzemcsarnokban, ami befogad, korszerû eszközökkel raktároz és tart nyilván minden olyan beszerzett és gyártott alkatrészt, melyet a szerelde fog felhasználni, majd a szerelési feladatokra összekészítve adja ki ôket. A rendszer fontos újítása a nagyszámú új göngyöleg beállítása az anyagmozgatási, raktározási és komissiózási feladatok hatékony támogatása érdekében. A projekt elsô lépése az említett raktárterület felszabadítása volt az egykori NACHI helyén. Az új raktárterületre azok a beszerzett tételek kerültek be, melyeket jellemzôen a szerelde használ fel. A teljes tervezett raktár egyharmadát alakítottuk ki elsô körben, 850 magas állványos tárolású paletta és 520 raktári doboz, polcos tárolású férôhellyel. A projekt további 2 évében ezt a raktározási kapacitást folyamatosan fejlesztjük, míg a tervek szerint 2013 végére elérjük a teljes kapacitást és a tervezett funkciót. Az új raktárstruktúra alapján a régi, 3-as bázisraktárba a beszerzett melegüzemi elôgyártmányok (B044- es készletcsoport), míg az új, 5-ös bázisnak vagy a késôbbiekben szereldeellátó raktárnak nevezett raktárba a beszerzett kereskedelmi cikkek kerültek (B040-es készletcsoport). Így az is megoldódott, hogy a raktározási körülményekre kényesebb cikkek sokkal jobb körülmények közé, az új raktárba kerültek, míg a korábban használt 3-as raktárbázison hely szabadult fel az egyre inkább importból beszerzésre kerülô öntvények számára. A költöztetés és a hely

5 5 oldal Futómû Kft. 5 felszabadítása egyébként helyet biztosított a 8000-es csarnok kiürítésébôl származó anyagoknak és a Claasszerelde helyén lévô szereldeteam raktárának is. Az új raktár kialakításánál fontos szempont volt, hogy annak körülményei, kialakítása minél inkább támogassa az átlátható, egyirányú, vizuálisan is elkülöníthetô logisztikai folyamatokat. Így nagyméretû átvevô, komissiózó és manipulatív területeket alakítottunk ki, melyek lehetôvé teszik a raktári státusok fizikai elkülönítését is. A tárolást modulárisan építhetô új állványok és polcok biztosítják, melyek bôvítése, funkcióik kiterjesztése könnyen és rugalmasan elvégezhetô. A készlet-nyilvántartói és raktárvezetési feladatokra egy dupla konténerirodát állítottunk be. Fontos, hogy a logisztikai folyamatok szorosan összefonódnak a bejövô MIBI tevékenységével, így a raktári iroda fölé került a MIBI-sek irodája, illetve közvetlenül mellette a reklamáció alatt lévô anyagok tárolási helye, mérôasztala. Az anyag rakodás közbeni épségének megôrzése érdekében a korábban a szerelderaktár kapujában lévô sátrat fedett rakodási területté alakítottuk és a es üzemcsarnok északi kapujánál kialakított területre helyeztük át. Ez a területkialakítás a prototípusának-tesztjének is tekinthetô a késôbbiekben a es üzem kapujaihoz tervezett további rakodóterületeknek. Mivel a raktárban jelentôs értékû alkatrész tárolását kell megoldani, a vagyonvédelem különösen fontos tényezô volt a tervezés során. Ezt riasztórendszer, beléptetôrendszer és a kerítéseket megfigyelô kamerarendszer hivatott biztosítani. A beköltözéssel egy idôben vezettük be az Oracle WMS raktárirányítási rendszert az új raktárba költöztetett anyagokra a Futómû kft.-nél. A rendszer jelentôs változást hoz a korábbi raktári folyamatokhoz képest. A legfontosabbnak tekinthetô különbség, hogy ennek a rendszernek az eszköze a vonalkódos azonosítás és a vonalkódolvasóval ellátott, a szerverrel folyamatos wifikapcsolatban álló mobil kézi számítógép, mellyel a raktári nyilvántartási feladatok a fizikai megvalósulással egy idôben történnek meg. Ez a régi rendszerhez képest jelentôsen meggyorsítja a raktári folyamatokat, fôleg azokat, amelyek korábban külön adtarögzítést igényeltek. A vonalkódos anyagazonosítás és a tárhelyek vonalkódos feliratozása minimalizálja az adatrögzítésbôl eredô hibákat, arról nem is beszélve, hogy az Oracle rendszer és a fizikai valóság eltérései így minimálisak, minden raktári változás azonnal érzékelhetô az Oracle-ben is. Az új modul bevezetése 2011 tavaszán kezdôdött, az IQSYS-szel közösen, a logisztika és több érintett OM-modulgazda részvételével. A projekttagoknak szoros határidôt szabott a nyári leállásra tervezett költözés, hiszen a WMS bevezetéséhez amúgy is leltározni, címkézni kellett a készletet. Emellett több kérdésben is menedzsmentszintû döntéseket kellett hozni, mert a WMS sajátosságai jelentôs hatással voltak az anyagellátási rendszerre. Itt kell megemlíteni a WMS-bevezetési projekt rábás tagjait: Horváth Tímea, Mészáros László, Kovács Zsolt, Szalay Attila, Ferenczi Balázs. A bevezetés annyira szorosra sikerült, hogy már javában folyt az új raktárba történô beköltözés, amikor még tesztelés alatt volt a kitárolási feladatokat generáló feldolgozás. A költözés közben is több probléma merült fel, kezdve a vonalkódok olvashatóságától a nyomtatók és a mobil eszközök kezeléséig, így a nyári leállás alatti költözés és a leállás utáni indulás a raktári dolgozóktól különösen áldozatos munkát igényelt. A raktári és MIBI-felhasználók munkájában jelentôs változást hozott a helyenként még nem is teljesen kiforrott új rendszer, így az ô részükrôl türelmet, nyitottságot és tanulási készséget igényelt az éles indulás, nem beszélve az anyagot fogadó, de sokszor inkább nem fogadó teamekrôl, akiknek a türelmét és rugalmasságát ezúton is köszönjük. A raktári rendszer mûködése annyira függ a többi OMrendszer mûködésétôl, hogy az idôközben felmerült hibák okainak feltárása, azok javítása gyakran 2 3 modulgazda és az IQSYS együttmûködését is igényelte. Közel fél évvel a bevezetés után már elmondhatjuk, hogy a B040- es raktárban alkalmazott WMS kiforrott, a korlátait megismertük, a raktári kollégák megtanulták kezelni a rendszert, a lehetôségeit folyamatosan fedezzük fel. Összességében a WMS által kezelt raktár hatékonyabban és pontosabban mûködik, de sokkal következetesebb munkát igényel mind a felhasználóktól, mind a környezettôl. Emiatt a rendszer a jelenlegi körülmények között helyenként rugalmatlanabbnak tûnik, mint a régi volt, ugyanakkor összhangban az IFUA-projekt következtetéseivel több megoldandó problémára világít rá és egyúttal a cselekvésre is rákényszerít. A többi készletszervezetben is bevezetve viszont alapjaiban fogja megváltoztatni az anyag- és információkezelést. FERENCZI BALÁZS

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Ahol már mindenki ismeri az 5S-t A z 5S programba bekapcsolódott üzemek valamennyi dolgozója átesett mára a program belsô oktatásán. Az 5S a mindennapi munka részévé vált, s egyre látványosabb az eredménye. Vass István, a szerelde termelési menedzsere elmondta: a program önjáróvá vált mára mind a három területen, ahol bevezették, az alkatrész-, a szerszámüzemben és a szereldében. A programról mára egy kis statisztika is készült, e szerint 2008-tól kezdve az alkatrészüzem és a szerelde részérôl összesen 755 fô vett részt az oktatáson, a szerszámüzembôl pedig 153. Ezzel a dolgozók oktatása tehát befejezôdött. A program gyakorlatain csak tavaly 239-en vettek részt, 75 gépet kellett munkába állítani a három üzemben összesen, s mindez az alkatrésznél 1731, a szereldében 1256, a szerszám - üzemben pedig 1395 négyzetméteres területet érintett tájékoztatott a termelési menedzser. A háromnapos gyakorlatok ütemezése szerint az egyes teamekre kéthavonta kerül sor, s minden alkalommal négy-négy

7 7 oldal Futómû Kft. 7 Ilyen volt Ilyen lett csapat vesz részt egymással párhuzamosan a programban. Ennél is fontosabb mutató természetesen az, amelyik a sárga cédulával ellátott hiányosságokra vonatkozik. Vass Istvántól megtudtuk: tavaly az alkatrészüzemben 664 hiányosságot tártak fel és 963-at oldottak meg, a különbség részben abból adódik, hogy sok hiányosság átcsúszik a következô évre. Összességében azonban ha átlagot veszünk, a hiányosságoknak már csak 4 százaléka tolódik, s ezek jellemzôen olyan problémák, amelyeknek megoldása valamiféle beruházást igényel. A többségnél nem errôl van szó, hiszen mirôl is szól az 5S: a módszer dolgozói szinten egy olyan kultúrát és rendszert alakít ki, ami javítja a folyamatok áttekinthetôségét, segíti a rend fenntartását, valamint a folyamatokkal kapcsolatos problémák feltárását és megoldását. Megteremti azt a vállalati kultúrát és tevékenységrendszert, amelyben az emberek odafigyelnek a munkakörnyezetükre és tudatosan rendben tartják és fejlesztik azt. Végeredményben a többi Kaizen-program alapját jelenti, de például a korábban bevezetett Kaizen-Blitzcel ellentétben nem csak a költséghatékonyságot tûzi ki célul, s nem lehet a megoldások hasznát forintosítva kimutatni. Hiszen a lényeg itt az, hogy a beszállító vállalatok saját gyártási képességeiket adják el, amelyrôl a vevô helyszíni látogatásokon is szeretne meggyôzôdni, ezért az üzletszerzéshez és -megtartáshoz nagymértékben hozzájárulhat az 5S-sel kialakított, jó benyomást keltô munkakörnyezet. Vass István megfogalmazása szerint már azáltal, hogy egy-egy üzemben kialakították az elsô mintaterületet, újfajta megközelítésmód, szemlélet, egy új munkakultúra kezdett el terjedni. Ötletláda: zsugorfólia nélkül is megy Húsz éve dolgozik a Futómû Kft.-n belül, a csomagolórészlegen Bajkó Emese. Ô e havi Ötletláda -díjazottunk, javaslata költséghatékonyabb megoldást jelent. Az új mezôgazdasági futómû csomagolásánál elhagyható a zsugorfólia, elég, ha a terméket leragasztják, úgy is biztonságosan szállítható. Az ötlet aprónak tûnik, mégis jelentôs megtakarítást lehet elérni vele ezért is lett e havi gyôztesünk Bajkó Emese. Kollégánk azt mondja, amikor gondolkodott a megoldáson, nem a remélt jutalom járt a fejében, egyszerûen látta, hogy megoldható ez az eljárás másképp is. Van tapasztalata, hisz 22 éve a cég kötelékében szolgál, ebbôl húsz évet jelenlegi munkahelyén, a csomagolóban töltött el. Nem ez volt az elsô Ötletláda-pályázata: másodszor indult, s másodszor is emelték ki javaslatát.

8 8 oldal 8 IT Kedvezményes mobiltelefonálás újra a telemátrixról 2006 végén már megismerkedhettek a dolgozók a telemátrix kifejezéssel, amikor a T-Mobile-lal kötött nagyvállalati üzleti elôfizetési szerzôdés lehetôvé tette az ún. dolgozói konstrukciót, és a Rába Magazin azóta is adott tájékoztatást errôl a lehetôségrôl. Múlt év végén a szerzôdés az IQSYS, a T-Mobile és a Rába között módosításra került, némileg kedvezôbb percdíjak léptek életbe. Ezekrôl szeretnénk most röviden tájékoztatni olvasóinkat. A dolgozói konstrukció egy kedvezményes mobiltelefonálási lehetôség, amit a Rába dolgozói vehetnek igénybe úgy, hogy a telemátrixban lévô összes mobiltelefon (az üzleti és a magán-elôfizetéseket is beleértve) ingyen kommunikálhat egymással, kedvezô havi elôfizetési díj ellenében. Ez a havidíj 1900 Ft + áfa, azaz 2413 Ft, és ebbôl 2159 Ft lebeszélhetô úgy, hogy az egymás közti beszélgetések nulla forinttal kerülnek számlázásra. A konstrukció elônye még a másodpercalapú számlázás, a hálózaton belüli és kívüli kedvezményes percdíj, továbbá a kedvezményes SMS-küldés, ami szerint belföldön a T-Mobile hálózatán belül minden telefonszámról 30 SMS-t lehet küldeni havonta ingyenesen. A szerzôdés alapján egy rábás dolgozó három ilyen kedvezményes elôfizetés igénybevételére jogosult, melybôl legfeljebb egy lehet már meglévô elôfizetés, kettô pedig új (mivel a számhordozás is új elôfizetésnek számít, egy dolgozó behozhatja a saját telenoros vagy vodafone-os telefonszámát is, és kérhet családtagjainak két új telefonszámot, vagy akár igényelhet három új számot is). (Meglévô mobilszám behozatala a telemátrix szerzôdésbe 3200 Ft + áfa.) A telemátrixos elôfizetések esetében az elôfizetô az IQSYS, míg a számlafizetô a dolgozó lesz. A program igénybevételének feltétele a számla csoportos beszedési megbízással történô rendezése. A dolgozói telemátrix-szolgáltatás igénybevételét az IR számú vezérigazgatói utasítás szabályozza. A szükséges nyomtatványok, illetve a munkáltatói igazolás a HR-szervezetnél igényelhetôk. Ezt követôen a dolgozó önállóan intézheti az ügyeket bármely T-Pontirodában, az IQSYS-szerzôdés dolgozói konstrukciójára hivatkozva. A kedvezményes nettó percdíjak az alábbiak (+27% áfa): (lásd. táblázat). Úgy gondoljuk, a szerzôdés megléte, illetve a nagyon kedvezô percdíjak további költségcsökkentési lehetôséget biztosítanak dolgozóink számára, ezért nyugodt szívvel ajánljuk mindenkinek.

9 9 oldal Jármû Kft. 9 Vevôink igazolták: jó irányba haladunk A 2011 év elemzése még csak most kezdôdött, a évi munkák azonban már javában folynak a Jármû kft.-nél. Az elmúlt év eredményeirôl és a legfontosabb célokról Torma János ügyvezetô igazgató készített értékelést. Tartozunk magunknak azzal, hogy visszatekintünk az elmúlt idôszakra azért, hogy felmérjük a helyzetünket, értékeljünk, összemérjük a hosszú távú céljainkkal és korrigáljunk, ha szükséges. TORMA JÁNOS A polgári értékesítés szempontjából nem indult szerencsésen A budapesti midibusztender sikertelenségére gondolok kezdte az értékelést az ügyvezetô igazgató. Számoltunk vele, komolyan készültünk rá. Megállapíthatjuk, hogy az út jó, de egyelôre nem Budapestre vezetett tette hozzá Torma János, aki szerint bebizonyosodott, hogy az elgondolás jó, a midibusz tervei piacképesek. Bizonyságul: két skandináv piacon sikerült értékesíteni jármûveket. Ezek a megrendelések idén fognak realizálódni, de erre rögtön visszatérünk. Ami a vasszerkezeti gyártást illeti, Torma János igen sikeresnek értékelte az elmúlt évet. A célkitûzés ugyanis nem volt kevesebb, mint hogy a 2008-as azaz a válságot megelôzô volument sikerüljön elérni. A számok azonban azt mutatják, hogy nemcsak elérte, de jelentôsen meg is haladta a Jármû kft. ezt a teljesítményt. Ez elsôsorban annak köszönhetô, hogy a komoly, fôleg német vevôk mint a Hamm és a Sennebogen szintén kilábaltak a válságból és növekedést értek el. A Jármû kft. sikerrel ragadta meg a kínálkozó lehetôségeket, bôvítette a palettát, s növelte a gyártott mennyiséget. Éltek a piaci lehetôséggel, de az év eleji felfutás nem volt zökkenômentes, hiszen az út igen meredeken vezetett felfelé. Mindenkire komoly munka hárult, hiszen a teljesítés nem valamiféle látványos nagyberuházás eredménye volt, inkább sok fárasztó, apró lépés kellett a napi munkavégzés során. Elértük, hogy a vevôink értékelése szerint jók, vagy esetenként még jobbak is vagyunk. Ezt a szintet kell tartanunk hangsúlyozta az igazgató, majd hozzátette, hogy a reakcióidôn még lehet és kell is javítani. Még mindig az elmúlt évnél maradva Torma János rátért a katonai jármûgyártásra is, amelynek terén a nehéz indulást a szokásos huszáros hajrá követte, ami az igen sokrétû feladatok miatt történt. A katonai szervezetek igényei szerint a mûszaki követelmények minden területen fejlesztést tettek szükségessé a jármûvek fokozottabb védettsége érdekében. A közös fejlesztésben a katonai megrendelôk tevôleges támogatást nyújtottak, s visszaigazolták, hogy jó az irány, tudtuk teljesíteni az elvárásokat. A katonai jármûvek esetében idén is hasonlóan tudunk építkezni tért rá a 2012-es évre Torma János. A szállítások folytatódnak, mégpedig hasonló szinten, mint tavaly. A fô kihívás az, hogy a további jármûtípusoknál kell meg teremteni a magas védelmi szintet, hogy alkalmasak legyenek a katonaság szerepvállalásaira. Ez mindenkit érint a fejlesztéstôl a tesztelésen át a gyártásig, szerelésig, hiszen újra kell tervezni a jármûveket. Meg kell teremteni az egyensúlyt a munkavégzés során, hiszen a folyamatok egymásra épülnek ugyan, de egy idôben is végezhetôk. Ez a fajta rugalmasság az erôsségünk. A polgári gyártás terén a es év azt rója ránk, hogy teljes gôzzel folytassuk, amit tavaly elkezdtünk a vasszerkezeti termékekkel. A vevôi lehívások teljesítése során érzékenyeknek kell lennünk magunk iránt is. Azt gondolom, hogy vannak tartalékaink. Azért végezzük a múlt év részletes elemzését, hogy feltárjuk ezeket hez mérve többletfeladat az is, hogy le kell gyártanunk azokat a midibuszalvázakat, amelyekre szerzôdésünk van. Mûködtetnünk, javítanunk kell az a kooperációs modellt, amellyel létrehoztuk a terméket. Összegzésként elmondható, hogy a es jó munka megalapozta, hogy a 2012-es évünk jó legyen. Ehhez most megint mi kellünk zárta értékelését Torma János.

10 10 Jármû Kft. Megduplázódott a vasszerkezetek forgalma A 2011-es esztendô a válság utáni jelentôs fellendülésrôl szólt a Jármû kft. életében. Ezt jól mutatja, hogy a 2010-es forgalom több mint dupláját értékesítettük a hegesztett vasszerkezetek területén. Örömmel mondhatom, hogy az év végi teljesítés a vevôi igényeknek és várakozásoknak megfelelôen történt: sikerült mind a mennyiségi, mind a minôségi elvárásoknak megfelelni nyilatkozta lapunknak Csizmadia Katalin, a cég üzletfejlesztési menedzsere. A szakember beszámolt arról is, hogy az elôrejelzések szerint az idei forgalmat hozzávetôlegesen a tavalyi szintjén tervezhetjük annak ellenére, hogy mind a német, mind a brit gazdaságban érzékelhetôk a bizonytalanság jelei. Optimisták vagyunk jegyezte meg Csizmadia Katalin. A Jármû kft. legnagyobb polgári vevôje továbbra is a német Hamm, amely 2010-ben a világ második legnagyobb úthengergyárává nôtte ki magát. A tirschenreuthi cég derûlátó, aminek alapja, hogy Európán kívül jelentôs volumenû exportot bonyolít Ázsia irányába. Megalapozza optimizmusunkat az is, hogy tavaly elkezdtük az autóbuszalvázak gyártását és a midibuszok értékesítését, és sikerült az S91-es típusból Norvégiába és Svédországba eladni több példányt. A jelenlegi megrendelések mellett folyik a buszok piacának intenzív feltárása hangsúlyozta az üzletfejlesztési menedzser.

11 Jármû Kft., Alkatrész Kft., Mór 11 Speciális jármûgyártás, folyamatos fejlesztésekkel A katonaijármû-szállításokra vonatkozó megállapodás értelmében a Rába Jármû Kft ben a tavalyi évhez hasonló volumenben szállít különbözô katonai rendeltetésû jármûveket a Honvédelmi Minisztérium számára, fôként a külföldi szerepvállaláshoz is illeszkedô kivitelben. A évi szállításokhoz képest jelentôs eltérés, hogy olyan jármûtípusok esetén is meg kell teremteni a ballisztikai és akna elleni védelmi képességet, amelyeken ez csak jelentôs mûszaki fejlesztés árán tud megvalósulni. Példaként említhetô az üzemanyagszállító H25.324, valamint a páncélozott fülkével ellátott, 8x8-as kerékképletû mentô-vontató jármû. A megállapodás további kuriózumai a védett zárt felépítménnyel szerelt H típusú jármûvek. Ennél az eszköznél nemcsak a fülke, hanem a dobozszerû felépítmény is megfelelô túlélôteret képes biztosítani a benne helyet foglaló katonák számára a különbözô tûzfegyverekbôl vagy robbanóeszközöktôl származó igénybevétel ellen. A védett zárt felépítmény fejlesztése jelenleg is folyik. Az S91 típusú midibuszalvázak szerelésére az elsô negyedévben kerül sor az üzemben. A katonai jármûvek gyártását úgy ütemeztük be, hogy figyelembe veszi a típusok fejlesztésiidô-szükségletét, beleértve a szükséges vizsgálatokat, tanúsításokat, a beszerzési és gyártási idôket. Összegzésként elmondható, hogy még évben is nagy számban vannak olyan speciális igények az alkalmazók részérôl, amelyeket egyes típusaink továbbfejlesztésével fogunk tudni kielégíteni. Ez azt is visszaigazolja, hogy az a jármûcsalád, amit 2003-tól fejlesztünk, igazán jó bázis. E jármûvek elkészülésének lépéseirôl a késôbbiekben beszámolunk a Rába Magazin hasábjain. MAJOR BALÁZS Nagy volumenû termékek sérülésmentes állagmegóvó logisztikája Móron A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyárából nagy volumenben kerülnek kiszállításra autóipari alkatrészek, többek között a Magyar Suzuki Rt.-hez, a Magyar Toyo Seat Kft.-hez, a Hammerstein Bt.-hez (CRH), illetve a Fehrer Automotive GmbH-hoz. A legyártott alkatrészek és azok csomagolástechnikája, logisztikája különbözô, mind a vevôi igényeket, mind az állagmegóvást tekintve mondta el magazinunknak Kenyeres János, a móri gyár beszerzési és logisztikai menedzsere. A félkész termékek és készárutételek csomagolásának kiválasztása során törekszünk a standard, többutas és az autóiparban használatos eszközök beszerzésére. Így a projekt kifutásával, újabb bevezetésénél ezek az eszközök újabb beruházás nélkül ismét felhasználhatók, valamint a lehetô legjobban minimalizáljuk a csomagolóanyagok után fizetendô termékdíj-kötelezettséget is. A Suzuki személyautókba ülésvázakat, huzatokat, illetve az összes Esztergomban készülô autótípusba hingeket szállítanak Mórról. Szabványos gitterbokszokban, mûanyag bokszokban történik a szállítás, utóbbiak esetén jelentôsen csökkentették a hullámpapír-felhasználást. A hingeknél egy, az alkatrészek formájához illeszkedô mûanyag tálcát szereztünk be, melyeket a gitterbokszban rétegenként helyezünk el az alkatrészekkel együtt. Mivel ezeket az alkatrészeket KTLfestve szállítjuk ki, itt a legfôbb szempont a sérülésmentesség volt. A CRH-nak gyártott préselt alka- trészek kezeléséhez szabványos KLT-ládákat szereztünk be összehangolva a vevôi igényekkel, melyek segítségével csomagolási egységenként pontosan azonosíthatók a termékek vonalkóddal, s az állag megóvására tökéletesen megfelelônek bizonyult ez a csomagolási rendszer mondta Kenyeres János. A gyár a Fehrertôl a tavalyi évben elnyert egy hétéves VWprojektet, melynek SOP-ja 2012 márciusában lesz. A szállítandó tételek hátsó kartámlavázak a VW által gyártott autókba, mint például a VW Golf, a Passat, a Skoda Octavia vagy a Seat egyes típusai. A projekt keretén belül a raktározást és csomagolást is érintô beruházások vannak folyamatban, annak érdekében, hogy a LEANfolyamatnak megfelelôen történjen az anyagáramlás, és a vevôi igényeket maximálisan kielégíthessük. Az MQB-projekt speciális csomagolást kapott az ugyancsak KTL-lel ellátott tételek védelmének érdekében. A megfelelô tárolást és kiszolgálást segítendô egy 900 négyzetméteres új, korszerû raktár épül 2012 augusztusáig, amikor a projekt volumene ezt már igényli. A raktár közvetlenül a gyártóterület mellett lesz, ezzel lerövidítve az anyagmozgatási utakat a minimális szintre. A raktárban tároljuk majd a projekthez szükséges alapanyagot, a félkész- és késztermékeket, valamint a szükséges csomagolóeszközt is. A raktárban új polcrendszer épül az optimális alapanyag-tárolás érdekében mondta végül Kenyeres János.

12 12 oldal 12 Alkatrész Kft., Mór, Sárvár Folytatódó fejlesztések Móron Jó ütemben halad a kartámvázak sorozatgyártását elôkészítô technológiafejlesztési program az Alkatrész Kft. móri gyáránál. Magazinunkban idôrôl idôre tudósítunk a beruházások elôrehaladásáról. Az aktuális feladatokról Flatsker Tamás projektvezetô számolt be lapunknak. A KTL-festôberendezésünket kapacitásnövelés céljából egy konvejorpályával bôvítjük. Ezáltal elérjük azt, hogy a festett tételeket nem kell a festôberendezésen keresztül visszafelé hozni, hanem egy konvejorpályán a festôberendezést kikerülve szállítjuk a festett alkatrészeket. A konvejorpálya a felrakóhelyrôl a festendô darabokat elszállítja a KTL-sorig, ott egy úgynevezett átadóhelyen átadja azokat a KTL-sornak, majd a lefestett alkatrészeket újból átveszi és elszállítja a leszedôhelyre. A beruházás tervei elkészültek és a megvalósítását április végére tervezzük tudtuk meg Flatsker Tamástól. Az MQB Halter alkatrészek hegesztéséhez szükségünk lesz egy második ponthegesztô robotra. Terveink szerint ez a gép megegyezik a gyártócsarnokban már üzembe helyezett hegesztôrobottal. Ezen beruházást már elindítottuk és várhatóan július végére a csarnokunkban lesz az új hegesztôrobot. Terveink között szerepel még egy új raktárépület kialakítása, mely közvetlenül a gyártócsarnok mellett fog felépülni. Ezzel lényegesen le tudjuk csökkenteni a logisztikai kiszolgálást. Az új csarnokban fogjuk tárolni a projekthez szükséges alapanyagokat, valamint a késztermékeket. Az új raktárépület tervezési szakasza lezárult. Hamarosan megkezdôdnek a kivitelezési munkálatok, melyek befejezését augusztus végére tervezzük összegzett a projektvezetô. Ékszíjtárcsavonal kialakítása Sárváron A z öntvényelôgyártmányból készülô ékszíjtárcsák gyártása többéves múltra tekint vissza Sárváron, tudtuk meg a sárvári gyár mûszaki vezetôjétôl, Guzmics Tamástól. A megmunkálás CNC-esztergákon és CNC-megmunkálóközpontokon történik, melyet kiegyensúlyozás és egyes esetekben felületbevonatolás követ. A ben elnyert új tételekkel a termékpaletta jelentôsen kibôvült. Jelenleg több mint 70-féle ékszíjtárcsa képezi a szállítási repertoárt ez a már leszállított elsô mintákkal tovább bôvülhet, különbözô összetételben havonta ékszíjtárcsát szállítunk Sárvárról. A megnövekedett feladatok miatt újabb gyártókapacitások GUZMICS TAMÁS üzembe állítása vált szükségessé, ami a tavalyi év végén megtörtént. Ahhoz viszont, hogy a nagyobb típusválaszték és volumen termelése a kibôvített gyártóbázison hatékonyan történjen, a meg - lévô gyártási folyamat felülvizsgálata és újratervezése is szükségessé vált. A tervezés során kiemelt célként fogalmazódott meg a termékek szállítási útjának lerövidítése, az átlátható anyagfolyam és a rugalmas vevôkiszolgálás. Az elôbb elmondottakat szem elôtt tartva készültek a telepítési tervek, és határoztuk meg a megvalósítási terveket mondta Guzmics Tamás. A berendezések áttelepítését a sárvári gyár karbantartó részlegének szakemberei végezték el, Berkovics Gyula karbantartási vezetô irányításával. A gyártósorok átrendezése során áttelepítettek tizenkét különféle gyártóberendezést. Az újonnan kialakított ékszíjtárcsavonal így 12 darab CNC-esztergát különbözô megmunkálási tartománnyal, 4 darab CNC függôleges megmunkálóközpontot és 2 kiegyensúlyozó munkahelyet jelent. Az elrendezési terv úgy készült, hogy lehetôség adódjon egy, a késôbbiek során megvalóslíható további bôvítésre is.

13 13 oldal HR 13 Bérmegállapodás 2012 Az idei bértárgyalásokon a törvényi változások szabta új keretek között kellett összehangolni az érdekképviselet által megfogalmazott dolgozói igényeket és a vállalat céljait, lehetôségeit. A évi bérmegállapodás biztosítja a legfontosabb célok teljesülését, a nettó jövedelem megtartását és kismértékû emelését, valamint a folyamatos mûködéshez szükséges létszám megôrzését. TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK január 1-jétôl megszûnik a munkavállalók adó-jóváírási lehetôsége, emellett 1 százalékponttal emelkedik a munkavállalók által fizetett egészségbiztosítási járulék. A két intézkedés együttesen az alacsony keresetûek (havi szinten bruttó forint alatt keresôk) nettó munkabérének csökkenését vonja maga után. A munkavállalók nettó munkabérének megôrzése érdekében a kormány meghatározta az elvárt béremelés mértékét. Az elvárt bér-emelés végrehajtása nem kötelezô, a munkáltató döntésén alapul. A béremelés költségei a munkáltatót terhelik, a munkáltatói terhek enyhítésére meghatározott feltételek mellett bizonyos mértékû kompenzációs célú adókedvezmény vehetô igénybe, emellett is százmilliós nagyságrendû többletterhet költséget jelent a vállalatnak január 1-jétôl a minimálbér a tavalyi forintról forintra, a garantált bérminimum a 2011-es forintról forintra emelkedik, az érintett dolgozóknál a munkáltatók ezt természetesen érvényesítik. BÉRTÁRGYALÁS, CÉLOK A munkáltatók és az érdek-képviseleti szervek a tavalyi év decemberében megkezdték az egyeztetéseket a évi munkadíjazási elvekrôl. A bértárgyalások során a felek a megváltozott jogszabályi környezetet, az érdekképviselet követelését és a vállalat lehetôségeit (eredményesség, üzleti terv nyújtotta lehetôségek) egyaránt szem elôtt tartva kötöttek megállapodást. A legfontosabb célok között szerepelt a mûködés folyamatosságát biztosító kompetencia (létszám) megôrzése, valamint a évi nettó jövedelem megtartásának garantálása és kismértékû emelése. A bérmegállapodással sikerült a fenti célok teljesülését biztosítani. BÉRMEGÁLLAPODÁS A bérmegállapodás értelmében a munkáltató bruttó Ft hó alapbérig az elvárt béremelést valamennyi érintett munkavállalójának biztosítja, ezáltal garantálja a nettó bérek megôrzését. A vállalat az egyszeri juttatások, illetve a változó kifizetések (törzsgárda, mûszakpótlék-változás, túlóra) torzító hatásának kiszûrése érdekében döntött a sávhatár kiszélesítése mellett (az elvárt ról re emelve a béremelés hatályát), így ezek a kifizetések senkit sem zárnak ki az érintett körbôl. A nettó bérek megôrzése érdekében vállalt béremelés az érintett körben átlagosan 8,5%-os bérfejlesztést jelent. A béremelés alapjának megteremtése, a költségek kigazdálkodása érdekében a munkáltatók minden üzletágban a hatékonyság növelését tûzték ki célul, ami egyben lehetôséget biztosíthat a kiemelkedô teljesítmények további elismerésére. Az elvárt béremelés végrehajtását követôen az üzletáganként fennmaradó keretbôl a bérek kismértékû emelésére is lehetôség nyílik az érintett körbe tartozó dolgozók esetében, a rendelkezésre álló források elosztása a teamvezetôk javaslata alapján az ügyvezetô igazgatók és a humánerôforrás-szervezet együttes jóváhagyását követôen történik. Változik a béren kívüli juttatások rendszere A vállalat 2012-ben is biztosít választható béren kívüli juttatásokat munkavállalói számára évi bruttó 157 ezer Ft fô keretösszeggel, februártól. A választható béren kívüli juttatások rendszere új elemekkel egészül ki. Az idei évtôl adómentesen választható a sporteseményre szóló belépôutalvány és a számítógép használatba adása, az internetutalvány viszont már nem igényelhetô. Elérhetô lesz a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány, valamint az üdülési, melegétkezési és rekreációs célú juttatásokat biztosító Széchenyi-pihenôkártya. ERZSÉBET-UTALVÁNY Az étkezési hozzájárulást a munkáltató fogyasztásra kész étel vásárlására használható Erzsébet-utalvány formájában biztosítja. Az utalvány vállalatunknál havi nettó 5000 Ftos vagy havi nettó 2500 Ft-os értékben igényelhetô, kérhetô, és a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal szerzôdött elfogadóhelyeken váltható be az utalványon feltüntetett érvényességi ideig év végéig emellett melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás igénybevételére is fordítható. A VBK-keretbôl lejegyzett Erzsébetutalványok kiadása havonta, a bérfizetéssel (a fizetési lap átadásával) egyidejûleg történik. Az Erzsébet-utalvány gyôri telephelyünkön, a Rábakész Kft.-nél is beváltható. SZÉCHENYI-PIHENÔKÁRTYA (SZÉP-KÁRTYA) A Széchenyi-pihenôkártya megjelenésében és használatában is leginkább a bankkártyákhoz hasonlítható univerzális, elektronikus utalvány (PIN kód nem tartozik hozzá). A kártya a szerzôdött elfogadóhelyeken használható fel vendéglátás, szálláshely és szabadidôs szolgáltatások igénybevételekor. Az elektronikus utalványkártyának 3 alszámlája van (vendéglátás, szálláshely, szabadidô), melyekre külön-külön lehet juttatásokat igényelni. A vendéglátás- és szálláshelyalszámlára az átváltási szorzó figyelembevételével a teljes VBK-keretösszeg lehívható, a szabadidô-alszámla maximum nettó Ft fô év összegig vehetô igénybe. A kártyabirtokosok a Széchenyi-pihenôkártya vendéglátás-alszámlájára igényelt összeget a SZÉP-kártyát elfogadó éttermekben, büfékben használhatják fel melegétkezésre, illetve ezzel lehet fedezni szálláshelyköltségeket is. A szálláshelyalszámlára igényelt összeget a SZÉP-kártyát elfogadó szálláshelyeken és belföldi utazások árának kiegyenlítésére lehet fordítani. A szabadidô-alszámlára igényelt összeg a kártyát elfogadó szórakoztató és kulturális intézményekben (színház, múzeum, állatkert, vidámpark, hajózás), valamint egészségmegôrzést célzó szolgáltatásokra (edzôés fitnesztermek, lovaglás, hazai sípályák, törökfürdôk, szaunák, gôzfürdôk, gyógyfürdôk, szolárium, fogyasztó- és karcsúsítószalon) vehetô igénybe, illetve ezzel is lehet fedezni szálláshelyköltségeket. A kártyával fizethetünk banki POS-terminálokon vagy internetes felületen keresztül, egyes pénzügyi szolgáltatóknál pedig telefonos ügyintézô segítségével is. A kártyát készpénzfelvételre nem lehet használni, és kizárólag a kormányrendeletben meghatározott szolgáltatások ellenértékét lehet vele kifizetni. A SZÉP-kártya egyenlege lekérdezhetô telefonon, valamint ellenôrizhetô a kibocsátó weboldalán, ahol a felhasználó cím megadásával elektronikus levélben is kérhet tájékoztatást az egyenlegérôl, illetve a kártyahasználatról. A SZÉP-kártya a kibocsátástól számított öt évig érvényes, a kártyára átutalt összeg mindig a következô év végéig költhetô el. Fizetéskor a rendszer automatikusan a legrégebben átutalt összegbôl költ. A kártyának és használatának nincs munkavállalói díja. ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGDÍJ- HOZZÁJÁRULÁS A vállalat 2012-ben is a mindenkori alapbér + mûszakpótlék 8%-ának megfelelô munkáltatói hozzájárulást biztosít az önkéntes nyugdíjpénztári tagok számára. Ezen juttatás esetében a munkavállalóknak két választási lehetôségük van. Kérhetik, hogy a munkáltató mind a 8%-ot az önkéntes nyugdíjpénztárba utalja, vagy dönthetnek úgy, hogy a munkáltató a 8%-ból 2%-ot a nyugdíjpénztárba utal, 6%-ot mozgóbér címén számol el havonta. Ebben az esetben a 6%-nak megfelelô összeg után minden, a munkáltatót és a munkavállalót terhelô adó- és járulékfizetési kötelezettséget teljes egészében a munkavállalónak kell viselni. AZ ÚJ JUTTATÁSOKRÓL TOVÁBBI INFORMÁ- CIÓT A VBK TÁJÉKOZTATÓBAN TALÁLNAK.

14 14 oldal 14 Sport K étnapos meghívásos tornán, a bécsi kupagyôztesek kupáján vendégszerepelt a gyôri Rába ETO február elsô hétvégéjén. A torna elsô napján a horvát kupagyôztes Zágráb ellen lépett pályára a gyôri alakulat. A mérkôzésen 3 3-as döntetlent követôen végül büntetôpárbajban maradtak alul a gyôriek, így a következô napon a harmadik helyért szálltak harcba az osztrák bajnok és kupagyôztes Stella Rosa ellen. Vasárnap 16 óra 15 perckor már zsinórban harmadik meccsét kezdte meg a Rába ETO az ellen a Stella Rosa ellen, amelyet eddigi pár - harcaik során mindig legyôzött. A mérkôzés a harmadik hely sorsát volt hivatott eldönteni és a gyôriek még egy botlást nem engedhettek meg maguknak. A kapuba Matkovics került vissza, de Ramada sérülése nem javult, így Gyôzelem és harmadik hely ô sem játszhatott. A fekete-fehérben pályára lépô ETO rögtön támadólag lépett fel és sorban alakította ki a helyzeteket. A szórványos Stella Rosa-ellentámadások elhaltak Matkovicson, vagy a védôk szereltek. Sok cserével próbálta frissen tartani csapatát Marcos Angulo, így minden fiatal pályára lépett. A 13. percig kellett várni az elsô gólra, Café asszisztját Dróth váltotta gólra. Két percen belül már a második gól is megvolt, mert Lódi adott kihagyhatatlan labdát Cafénak, és a brazil köszönte szépen, 2 0 az ETO-nak. Az elsô félidô hátralévô része Rába-parti fölénnyel, de igazából eseménytelenül csordogált le, így kétgólos elônnyel zárult az elsô félidô. A második félidôre Matkovicsot a fiatal Németh Tamás váltotta a kapuban, és a kezdôsor is visszakerült a pályára. Gyorsan el akarta dönteni a mérkôzést az ETO, ennek megfelelô taktikával is léptek pályára. Egy perc telt el, és innen számolva egy percen belül háromszor is betalált a Gyôr. Harnisch, Lódi, Gyurcsányi góljai követték egymást gyors egymásutánban, az elôkészítésekben Dróth jeleskedett. Talán már elkönyvelte a gyôzelmet a gyôri csapat, de az osztrákokra nem jellemzô, hogy feladnának bármilyen meccset, így két labdavesztést rögtön büntettek és 5 2-re alakították az eredményt. Az ETO fiataljai azonban felvették a kesztyût, és Szeghy, Bárdosi, Fehér játékával felôrölték az osztrák kupagyôztest. Harnisch második találata után Szeghy átadásából Dróth Zoli lôtt gólt, majd Bárdosi Fehér összjáték után utóbbi lôtt szép gólt, kialakítva a 8 2-es végeredményt. A tornát az ERA-PACK Chrudim nyerte, mert a döntôben 3 2- re legyôzte a Zágrábot. A Rába ETO így egy hét alatt négy tétmérkôzést játszva, két megnyert bajnokival a lábában, a harmadik helyet megszerezve tudta le az osztrák tornát. MOLNÁR ATTILA

15 15 oldal Kamarai elismerés a Rábának Sport, HR Ramada-show Harnisch-körítéssel 8 4-re nyerte a Vasas elleni mérkôzését a Rába ETO a Fáy utcában. Nem a legjobb elôjelekkel utazott el a csapat a mérkôzésre, mert Balázs Zoltán szeme edzésen megsérült, és így nem állhatott Marcos Angulo rendelkezésére. A két román légiós is Horvátországban maradt, mert a román válogatott továbbjutott az Európabajnokság csoportkörébôl. A találkozó gyôri helyzetekkel indult, a Vasas jobbára a védekezéssel volt elfoglalva, és látszott, kontrákra rendezkedett be. Az ETO-fölény a 3. percben góllá érett, Ramada talált a Vasas kapujába. Vártuk a jó folytatást, ehhez képest a Vasas két kontrából nemcsak egyenlített, hanem a vezetést is átvette, és még kilenc perc sem telt el a mérkôzésbôl. Az ETO folyamatosan alakította ki a helyzeteket, de az ellenfél kapusa rendre hatástalanította a próbálkozásokat. Aztán két perc alatt már nálunk az elôny, Harnisch, majd újra Ramada volt a gólszerzô, és 3 2-re módosult az eredmény. A gólváltásnak azonban még nem volt vége, az eléggé indiszponált játékvezetôk elengedtek egy Vasas-szabálytalanságot, és a megszerzett labdát a gyors lerohanás végén Matkovics hálójába juttatták a piros-kék fiatalok. Még öt perc volt hátra és az ETO megszerezte 5. halmozott szabálytalanságát, és Gyurcsányi faultja már kisbüntetôt ért a Vasasnak. A tízméterest könyörtelenül lôtték Matkovics felett a hálóba. Így 4 3-as Vasasvezetéssel vonultak pihenôre a csapatok. A második félidôben egy, a labdát sokkal jobban megbecsülô ETO lépett pályára, és a pontosabb játéknak meg is lett az eredménye. Harnisch Ákos egyenlített a 23. percben. Eközben a játék- vezetôk szórták az ETO ellen a faultokat, szinte minden testi kontaktus egy hibapontot ért a gyôrieknek. A 32. perc-ben Ramada már harmadik gólját szerezte, ezzel az ETO átvette a vezetést a mérkôzésen. Egyre jobban elfáradt a végsôkig küzdô Vasas és egyre több ordító helyzetet dolgozott ki az ETO. A 35. percben egy lepattanó labdát Szeghy juttatott az angyalföldiek hálójába, megszerezve elsô gyôri NB I-es gólját. A kifejezetten jól játszó Harnisch Ákos gólja volt a kegyelemdöfés, már látszott, a Vasas nem nyerhet ezen az estén. A pontot az i -re és a koronát saját teljesítményére Ramada az utolsó percben tette fel, amikor egy gyönyörû támadás végén saját maga 4., csapata 8. gólját lôtte meg. Az eredmény nem tükrözi, hogy mennyire meg kellett küzdeniük a három pontért a gyôrieknek, minden energiájukra szükség volt a gyôzelemhez. Marcos Angulo nem mindenben értett egyet a játékvezetôk ítéleteivel, fôleg a test test elleni harc megítélésében. Az eredmény azonban elfogadható a csapat számára, és komoly mentális erôt jelent a vesztett helyzetekbôl történô fordítás is. MOLNÁR ATTILA 15 RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN A Rába alapításának 115. évfordulójára emlékezve jubileumi díszoklevél átadásával köszöntötte vállalatunkat a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Jubilánsok 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Csányi Dezsô, Rába Futómû Kft., gépjármûszerelô Ilon László, Rába Futómû Kft., mûszaki elôadó Kiss Attila Sándor, Alkat- részgyártó Kft., Sárvár, hidegsajtoló Péter Ernô, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, lakatos 30 éve a Rábánál Wittner József, Alkatrészgyártó Kft., Mór, hegesztô Az elismerést Mihalicz Antaltól, az iparkamara elnökétôl vehette át Balog Béla pénzügyi vezérigazgató-helyettes a kamara decemberi ünnepi küldöttközgyûlésén. 25 ÉVE A RÁBÁNÁL Kapos Imréné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gazdasági ügyintézô Lázár István, Rába Futómû Kft., darus Németh Sándor, Alkatrészgyártó Kft., Mór, hegesztô 10 ÉVE A RÁBÁNÁL Babainé Kántor Anita, Alkat-részgyártó Kft., Mór, varrónô Svárda Norbert, Alkatrészgyártó Kft., Mór, EBKcsoportvezetô FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMU- NIKÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal 16 HR

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 3. szám 2012. május www.raba.hu A Rába közgyûlése egyetért a társaság hosszú távú céljaival 2 3. oldal 12 13. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE

Részletesebben

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 1. szám 2006. 2004. JANUÁR október SZÁMVETÉS BALOG BÉLA PÉNZÜGYI IGAZGATÓVAL Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év A tartalomból: Januári

Részletesebben

A John Deere. ismét a Rábát választotta

A John Deere. ismét a Rábát választotta 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 2. szám 2012. március www.raba.hu A John Deere Rába futómûveken az Uralon túl 4 5. oldal ismét a Rábát választotta 2 3. oldal A RÁBA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN

Részletesebben

Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél

Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 2. szám 2008. február www.raba.hu Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél Rába: 4 milliárd feletti EBITDA, 10 milliárd alatti nettó hitelállomány

Részletesebben

JELENTÔS, 17,9 SZÁZALÉ- KOS NÖVEKEDÉS MELLETT 31,1 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELT KÖNYVELHE- TETT EL A TÁRSASÁG 2012 ELSÔ KILENC HÓNAPJÁBAN.

JELENTÔS, 17,9 SZÁZALÉ- KOS NÖVEKEDÉS MELLETT 31,1 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELT KÖNYVELHE- TETT EL A TÁRSASÁG 2012 ELSÔ KILENC HÓNAPJÁBAN. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 6. szám 2012. november www.raba.hu Markáns növekedés a Rábánál 2 3. oldal JELENTÔS, 17,9 SZÁZALÉ- KOS NÖVEKEDÉS MELLETT 31,1 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELT

Részletesebben

Új generációs Rába-termékek

Új generációs Rába-termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám 2011. január www.raba.hu Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 4. szám 2012. július www.raba.hu Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában 7 8. oldal Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

A polgári piacban rejlik a fô kihívás. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Integrált jármûipari termékek

A polgári piacban rejlik a fô kihívás. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Integrált jármûipari termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 8. szám 2008. augusztus-szeptember www.raba.hu Integrált jármûipari termékek és technológiafejlesztô rendszer kutatása 3. oldal A Nemzeti Technológiai

Részletesebben

Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô

Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 5. szám 2008. május www.raba.hu 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô nyereség 2 3. oldal A gyôri Rába-csoport 2008 elsô negyedévében

Részletesebben

Húsz midibusz alváz Norvégiába

Húsz midibusz alváz Norvégiába 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 6. szám 2007. június-július www.raba.hu Húsz midibusz alváz Norvégiába 8. oldal Oracle verzióváltási projekt a Rábánál 2. oldal Az Oracle névvel elôször

Részletesebben

Folytatódó pozitív trend

Folytatódó pozitív trend 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 11. szám 2005. 2004. november október GYORSJELENTÉS A RÁBA RT. HARMADIK NEGYEDÉVÉRŐL Folytatódó pozitív trend A tartalomból: Paritásos testület

Részletesebben

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás 2 A PORTFOLIO.HU KLUB VENDÉGE VOLT PINTÉR ISTVÁN Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás A Portfolio.hu Klub havi rendszerességgel vendégül látja az adott időszak úgymond legizgalmasabb tőzsdei kibocsátóit.

Részletesebben

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam, 3. szám 2013. május www.raba.hu 2012 az áttörés éve volt a Rába számára 2 3. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 5. szám 2013. október www.raba.hu A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 6 7. oldal HÁROM EGYETEM CSAPATÁT IS TÁMOGATTA A RÁBA A GÖNYÛN TARTOTT

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

Akik a hibák belsejébe is belelátnak

Akik a hibák belsejébe is belelátnak 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 3. szám 2008. március www.raba.hu Hivatalosan elindult a Suzuki Splash gyártása 10. oldal A Rába Alkatrészgyártó Kft. jelentôs megrendelôje, a Magyar

Részletesebben

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 8. szám 2007. október www.raba.hu Elkészült a Városrét elsô háza 2. oldal Szeptember végén kezdtek beköltözni az elsô lakók a városréti Amarillisz-kertbe,

Részletesebben

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 5. szám 2004. 2006. október május SIKERES ELSŐ NEGYEDÉVÜNK Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény A Rába-csoport a 2006 első negyedévében

Részletesebben

Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal

Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 5. szám 2011. október-november www.raba.hu Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal A RÁBA JÁRMÛIPARI HOL- DING NYRT. EGY ÉVVEL EZE-

Részletesebben

Növekedés minden területen

Növekedés minden területen 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2005. október április JUTALOMJÁTÉK A FUTÓMŰBEN Növekedés minden területen Mindezt dr. Szőcs Károlytól, a Rába Futómű Kft. értékesítési

Részletesebben

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 4. szám 2008. április www.raba.hu Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal A Rába Nyrt. mai napon megtartott közgyûlése elfogadta az igazgatóság

Részletesebben

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 6. szám 2004. 2006. október június TENGELYTESTEK NYUGAT-EURÓPÁBA Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot A Rába Futómű Kft. a napokban aláírta a

Részletesebben

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 6. szám 2013. december www.raba.hu 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 2. oldal EGY ÉVVEL EZELÔTT A RÁBA 2012-ES ÉVÉT ÚGY ÉRTÉKELTEM,

Részletesebben

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 3. szám 2004. 2005. október március A JÖVŐ STRATÉGIÁJÁNAK JEGYÉBEN Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel A Rába Rt. legnagyobb leányvállalata,

Részletesebben

Tudást adhatunk el Japánba

Tudást adhatunk el Japánba 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 9. szám 2005. 2004. szeptember október ELFOGADOTT ÉS FELKÉRT FEJLESZTÉSEK Tudást adhatunk el Japánba Szeptember elején Japánban járt Opitz Andor,

Részletesebben

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 4. szám 2013. július www.raba.hu MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS 4 5. oldal Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 2.

Részletesebben

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 2. szám 2006. 2004. FEBRUÁR október KEZDŐDIK A KÉPZÉSI SOROZAT Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel A tudás alapú társadalom, valamint a

Részletesebben

Elemzői nap a külvilág számára

Elemzői nap a külvilág számára 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. szám 2006. 2004. október CÉGÉRTÉK ÉS STRATÉGIA Elemzői nap a külvilág számára PINTÉR ISTVÁN ISMERTETTE A TÁRSASÁG CÉLJAIT A Rába Járműipari Holding

Részletesebben