DABAS RÉGIÓ október 2. I. évf. 3. szám. Független, közéleti kéthetilap INTERJÚ KOVÁCS NÓRIVAL. Fotó: Braun Ágnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DABAS RÉGIÓ. 2014. október 2. I. évf. 3. szám. Független, közéleti kéthetilap INTERJÚ KOVÁCS NÓRIVAL. Fotó: Braun Ágnes"

Átírás

1 Független, közéleti kéthetilap DABAS RÉGIÓ október 2. I. évf. 3. szám Önkormányzati választások oldal KISTÉRSÉGÜNK hírei 4 6. oldal 7. oldal INTERJÚ KOVÁCS NÓRIVAL Vége van a nyárnak, hûvös szelek járnak Fotó: Braun Ágnes

2 2 ÖNKORMÁNYZATI ROVATCÍM VÁLASZTÁSOK szeptember október Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek október 12. napjára kitûzött választásáról Szavazni kizárólag személyesen, a szavazás napján (október 12-én) 6 órától 19 óráig lehet abban a szavazókörben, amely a választópolgárnak a választási iroda által megküldött értesítôn szerepel. A választási értesítôt augusztus 25-éig kézhez kapták a választópolgárok. Ha valaki nem kapott értesítôt, vagy az elvész, megsemmisül, akkor a helyi választási irodától új értesítôt lehet kérni. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetôi engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár ezek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt pedig aláírással igazolja. Szavazási segítség A fogyatékossággal élô választópolgár a következô segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: Braille-írással készült értesítô megküldése, könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. A Braille-írással készült segítségkérelem benyújtási határideje október 3. A választás kitûzése után mozgóurnát kérhetnek azok a szavazóköri névjegyzékben szereplô választópolgárok, akik mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt korlátozva vannak. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja. Mozgóurnát október 10-én 16 óráig a helyi választási irodától, a szavazás napján (október12-én 15 óráig) pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel. Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben hagyományos módon nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával! Mozgóurnát személyesen (a polgármesteri hivatalokban mûködô választási irodában), levélben, illetve interneten lehet igényelni. A mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanabban a szavazókörben található, ahol a választópolgár lakik. Önkormányzati és polgármester-választásokat Magyarországon a január 1-jétôl hatályos új alkotmány értelmében (a 2014-es önkormányzati választástól kezdve) öt évente tartanak. A választás egyfordulós, sem érvényességi, sem eredményességi küszöb nincs. Szavazhat minden legalább 18 éves magyar állampolgár, illetve nem magyar állampolgár akinek bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Magyarországon. Az önkormányzati választásokon a települések polgármestereirôl, önkormányzatuk testületérôl és a megyei közgyûlések összetételérôl döntenek a választók. A választás akkor eredménytelen, ha nincs elég jelölt ahhoz, hogy a képviselô-testület teljes létszámban összeülhessen, vagy ha szavazategyenlôség alakul ki. Ezekben az esetekben a választás napja után 6 hónappal idôközi választást kell tartani, addig az elôzô megválasztott képviselô-testület vagy polgármester tölti be a funkciót. A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítô, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja. Szavazás Érvényesen csak egy szavazatot lehet leadni. Szavazni két, egymást metszô vonallal lehet (pl. X vagy +). A szavazat akkor is érvényes, ha a szavazólapokat a választópolgár boríték nélkül dobta be az urnába. Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, az választhat, hogy melyik település önkormányzatának megválasztásában szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezés Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésôbb június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább október 12-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésôbb október 10-én óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetôvé a külképviseleten való szavazást. Polgármester-választás A szavazáskor a szavazólapon a polgármesterjelöltek neve nem ABC sorrendben, hanem a helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepel. Csak egy jelölt választható! Érvénytelen a szavazat, ha választópolgár egy fônél több polgármester jelöltre ad le szavazatot. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ha a két legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt egyenlô számú szavazatot kapott, idôközi választást kell kitûzni. Fontos változás, hogy a megválasztott polgármester és a képviselôk mandátuma 5 évre szól. Képviselô-választás Október 12-én a választópolgárok a képviselôket egyéni listán választják meg. Szavazáskor a szavazólapon a jelöltek neve nem ABC sorrendben, hanem a helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepel. A választópolgár a szavazólapon legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány tagja a törvény szerint a képviselô-testületnek lehet, vagyis településünkön 6 jelöltre adhatja le a szavazatát. Képviselôk azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselôk száma szerint a legtöbb szavazatot kapták, vagyis a legtöbb 6 szavazatot kapott jelölt. Szavazategyenlôség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlô számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. A szavazat akkor is érvényes, ha 6 nál kevesebb jelöltre adja le voksát. Érvénytelen lesz viszont a szavazat, ha 6-nál több jelöltre szavazott! Ha a választáson Inárcs nagyközség esetében 6 fônél kevesebb képviselôt választanak meg, a be nem töltött képviselôi helyekre idôközi választást kell kiírni. Ha a képviselô-jelöltet polgármesternek is megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a legtöbb szavazatot elért képviselô jelölt lép. Delegálás Az önkormányzati választáson a független jelölt, illetôleg a jelöltet állító jelölô szervezet a helyi választási bizottságba egy-egy tagot, míg a szavazatszámláló bizottságokba két-két tagot bízhat meg (delegálhat). A delegált tagokat a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 30. (1) bekezdése szerint szeptember 26-án 16 óráig a helyi választási bizottságba a HVB elnökénél, a szavazatszámláló bizottságokba a helyi választási iroda vezetôjénél kell bejelenteni. Választási kampány A választási kampányidôszak augusztus 23-tól október 12-én óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen választási kampánytevékenység október 12-én nem folytatható október 12-én választási gyûlés nem tartható, és politikai reklámot nem lehet közzétenni.

3 szeptember október FIZETETT POLITIKAI ROVATCÍM HIRDETÉS 3 Cziróczki Ferenc 5. sz. választókörzet képviselôjelöltje Cserna Piroska 4. sz. választókörzet képviselôjelöltje Lénárt Judit 6. sz. választókörzet képviselôjelöltje Jakab Andrea 2. sz. választókörzet képviselôjelöltje Jelenekné Bajusz Ildikó 3. sz. választókörzet képviselôjelöltje Az október 12-i önkormányzati választáson a Pele Természet- és Környezetvédelmi Egyesület csapata is ringbe száll a szavazatokért. Az egyesület polgármester-jelöltje Mátyus Csaba, vele beszélgettünk az általuk megvalósítani kívánt célokról. Sokak számára meglepô, hogy egy természetvédelmi egyesület színeiben indulnak. Miért hogyan esett a Pelére a választásuk? A nyár folyamán döntöttük el, hogy ringbe szállunk az önkormányzati választásokon, hogy Dabason is legyen a választók számára alternatíva. Az új szabályozásnak köszönhetôen csak olyan egyesület indíthat jelölteket helyhatósági választáson, amelynek szerepel a tevékenységi körében a politikai tevékenység. A nyár és az ezzel járó ítélkezési szünet lehetetlenné tette egy saját egyesület létrehozását, ezért kerestünk egy befogadó csapatot. A dunakeszi Pele Természet- és Környezetvédelmi Egyesület nagyvonalúan segítséget nyújtott nekünk. ôk adják a jogszabályoknak megfelelô hátteret, más téren semmiféle támogatást, segítséget nem kapunk. Nem is kérünk, hiszen csapatunknak sikerült az, ami az országos politikában senkinek: több párt szimpatizánsai is mellénk álltak nemcsak az ajánlóívek aláírásánál, hanem a képviselô-jelöltjeink kiválasztásánál is. Sokan félreteszik politikai hovatartozásukat azért, hogy végre változás legyen Dabason. Tisztán, átláthatóan, érthetôen ezek a jelszavaik. Mit értenek ezek alatt a gyakorlatban? Milyen célokat fogalmaztak meg? Új színt kell vinni a helyi politikába. Minden téren. Miért a PELE? Elsôsorban arra lenne szükség, hogy nyilvánosan mûködjön az Önkormányzat. Ez alatt azt értem, hogy a lakosságot be kell vonni a döntési folyamatokba. Az elôkészítéstôl a tényleges döntésig. Hiszen mindenkinek joga van tudni, mi történik körülötte. Fontos, hogy élénkítsük a helyi vállalkozások tevékenységét. A tapasztalat azt mutatja, hogy az elmúlt évek fejlesztéseit nagyrész külsôs, más településekrôl származó cégek végezték. Dabason rengeteg vállalkozás, rengeteg vállalkozó dolgozik. Célunk, hogy a beruházásokat minél nagyobb arányban helyiek végezzék. Hiszen mindenkinek jobb, ha egy ismerôs újítja fel például a középületeket, ahová önmaga is járni fog. A helyi vállalkozások fejlesztésével nem az Önkormányzat lenne a legnagyobb munkáltató. Ez ugyanis valamilyen szinten függôségi viszonyt feltételez, nagyon markánsan alakítja a közélet alakulását. Szeretnénk, ha retorziómentesen felvállalhatná mindenki a véleményét. Vissza kell csábítanunk a vállalkozásokat (akik például az iparûzési adómentesség miatt más településen vannak bejegyezve), hogy a dabasi közösség fejlôdése érdekében dolgozhassanak. Nagyon sok jó szakember van, aki nem kap helyben megbízást. ôk másnak dolgoznak, más javára fordítják tudásukat. Ez a tudás pedig szolgálhatná a dabasiak elôrelépését is. Nagyon fontosnak tartjuk a sport támogatását. Nemcsak az aktív sportolás ösztönzése területén. Szeretnénk sportszeretô, szurkoló közönséget létrehozni a városban. Több labdarúgócsapatunk van, a kézilabdásaink a sport élvonalába küzdötték magukat. Azonban kevés a Mátyus Csaba polgármesterjelölt 7. sz. választókörzet képviselôjelöltje közönségük! Kevesen vannak az olyan emberek, akik sportszeretôek, kipróbáltak néhány sportágat és belelátnak a buzdítás lélektanába. A mérkôzéseken alig van szurkolótábor, pedig egy jó közönség szempontból kifogásolható, minden csapatból ki- hogy megváltoztak a fiatalok hozza a maximumot. szórakozási szokásai. Így a Ráadásul vannak még egyéb sportágak is, amelyek szintén helyiek számára nincs kulturált szórakozási lehetôség, támogatást, azon keresztül amolyan ifjúsági klub, pedig megújulást várnak. Továbbá ahol bátran bulizhatnának. nem csak két kiemelt Ugyanakkor természetesen sportklub van Dabason. nemcsak az ifjúság és az Kiemelném továbbá a aktív munkavállalói réteg külterületek kérdésének rendezését. számíthat ránk. Ugyanilyen A városban több fontosnak tartjuk nyugdíjasa- olyan utca is van, amelyek a inkat. A jelenleg mûködô városhatáron kívül esnek ám jelentôs számú lakos él bennük. A településen még mindig több helyen csak makadámút van, vagy még az sem. Ahogyan az elmúlt hetek esôzései is megmutatták, ahol szilárd az útburkolat, ott is lehetetlen helyzetet teremt a csapadék. Egy aszfaltozat- klubok önmagukban sokat tesznek a tagságért (bár taglétszámuk viszonylag kicsi), azonban tovább lehet javítani az idôsek mindennapjain. Erre egy gondozó szolgálat létrehozása a megoldás, amely nem kiváltja a mostani szociális szolgálatot, hanem éppen segíti a gondozók munkáját. lan utcában pedig még napokig megnehezíti a mindennapokat a víz és a sár. Foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, mert nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy egy ekkora városban még mindig emberek százai nem tudnak kulturált körülmények között közlekedni. Meg kell oldani a helyi ifjúságban felmerülô igények kérdését is. A városban nincs olyan hely, ahol kulturáltan szórakozhatnának. Az idôközönként megrendezett társasági összejövetelek az ott szolgálatot teljesítô biztonsági személyzet minôsége miatt sokak számára vállalhatatlan körülményeket teremtenek. Az érvényben lévô, a vendéglátóhelyek nyitva tartását szabályozó rendelet abból a Sziráki Mihály 8. sz. választókörzet képviselôjelöltje Ennek keretében az egyedül élô idôseket napi rendszerességgel felkeresve elkerülhetô az elmagányosodás, a kiszolgáltatottság, és nem utolsósorban a szubjektív biztonságérzet erôsítése. Néhány nap van hátra a szavazók döntéséig. Mit gondolnak, mennyire lesznek aktívak a szavazók? A Pele Természet- és Környezetvédelmi Egyesület igyekszik mindenkit megszólítani, kortól, nemtôl, politikai hovatartozástól függetlenül. Négy évvel ezelôtt nem volt csak egy polgármesterjelölt, azt mondták sokan, hogy nincs alternatíva, minek is menjenek el szavazni. Ezt az elgondolást tükrözi az is, hogy 2010-ben a szavazó joggal rendelkezô dabasi embereknek mindössze csak a 33,59%-a ment el szavazni, és ebbôl is 8,81% rontott, vagy rontásával fejezte ki, hogy nem akar igennel voksolni. Ezt az alaphelyzetet is szeretnénk megváltoztatni. Szeretnénk, hogy mindenki fejezze ki az elkövetkezô öt évvel kapcsolatosan elképzelését a szavazófülkében, hogy a többség adja meg az irányvonalat városunk mûködéséhez és mûködtetéséhez, illetve a fejlôdéséhez. Ebben kérjük a segítségük mindannyian, akik szerepet vállalunk, mint képviselô-jelölt, és magam is, aki szerepet vállalok, mint polgármesterjelölt.

4 4 KISTÉRSÉG HÍREI október 2. A HÍR SZENT A VÉLEMÉNY SZABAD Hamarosan elérkezik a várva várt megváltás ( Ingyen sör, örök élet ) napja, mikor is kedvünkre szavazhatunk településünk leendô szenátoraira. Addig is egyre több választási plakát jelenik meg az utak mentén, egyre több sajtóorgánum foglalkozik a témával. Néhány fontos kérdés viszont felmerülhet: Vállaljuk-e a felelôsséget a választásainkért? Merjük-e remélni, és hisszük-e az igéretek sokaságát? Hiszünk a becsület és erény számlálhatatlan prókátoraiban? Vajon hiszünk abbban, hogy egy választással felcsillan egy új, egy jobb élet reménye? Merünk-e tükörbe nézni, hogy melyik a mi igazi választásunk? Dönthetünk-e valakikrôl, akik majd rólunk döntenek? KIT választunk, MIT választhatunk? A szórólapok, plakátok számtalan ígérethalmazt tartalmaznak, de vajon mely jelölt mutatja meg a megvalósítás halmazait? Vajon tényleg fontos kérdés, hogy kik kerülnek hatalomra? Választási rendszerünk életre valósága amúgy is erôsen megkérdôjelezhetô, hiszen a jelölteknek nem sok elvárásnak kell megfelelniük. Egy úgymond öregek tanácsának is nagyobb legitimitása lehetne erkölcsi értelemben. Vajon mi lesz a választások után? Lesz-e hitünk az alkotásra? Saját magunk kovácsoljuk jobb útra sorsunkat, vagy haragszunk a sorsra, Istenre, párttagra, ha valami nem úgy alakul, ahogyan szeretnénk? Meglátjuk-e az igazi választás lehetôségét? Mert az igazi politikusok, az igazi szenátorok, az igazi polgik mi vagyunk. Nekünk kell egy felelôsséggel teli életet vállalni, és felvállalni az ezzel való szavazásokat, hogy merjük vállalni azt az életet, amire vágyunk. A lényeg nem az lesz, hogy mit ígérek, hanem, hogy hogyan VALÓSÍTOM MEG ígéreteimet? Néha bölcsen el kell fogadni, amit adott a sors, és reménykedni, hogy a közösségi ITT TARTUNK, ERRE MEGYÜNK útjelzô egy helyes irányba mutat. És ehhez nem kell idézeteket kiollóznunk nagy magyaroktól vagy koelhóktól. Voksolnunk kell magunkra, családunkra, reményeinkre, de felelôsséggel! (kecsó) Hernád csapata nyere a VII. Kárikittyom Gasztronómiai Fesztivált Az idei Kárikittyom Fesztivált szeptember 13-án a tavalyi nyertes Újhartyán csapata rendezte az újlengyeli Muskátli Vendéglôben. Tatárszentgyörgy (a UKKMUKKFUKK Néhány jól sikerült kárikittyomnak megvolt a jelentôsége ebben a szûk körben megtartott fesztiválon. Néhány aggyonisten, egy kis haccacáré, egy kis félpénzes félnótázás, jó ebéd és nóta... Az értelmét nehéz megtalálni egy olyan rendezvénynek, amelyet pályázati támogatásból tartanak fenn, és lassan elbújtatnak az érdeklôdôk elöl. Vajon miért nem hirdették meg a fesztivált szélesebb körben? Vajon mi késztette a szervezôket, hogy úgymond kertek alatt, ukkmukkfukk Leader félpénzzel fûszerezett katyvaszt készítsenek? (KI) tavalyi rendezô), Pusztavacs, Örkény, Újhartyán, Dabas és Hernád csapatai a sátrak dekorálásával indították a napot, majd nagy szorgalommal álltak neki a fôzésnek. A Fesztiválra kulturális programmal is készültek a rendezôk és a A gyôztes hernádiak csapata (Fotó: Origonet) résztvevô települések alkotó közösségei: Örkényrôl a Kispipacs néptánccsoport táncokat, Táborfalváról Soós Gyôrffy Katalin operetteket, Újhartyánból a Lila Akác Nyugdíjas Klub sváb és magyar népdalokat, Hernád Csajbota néptánccsoportja pedig szatmári táncokat adtak elô, a fôzés alatt pedig a Presso Band zenélt. NYELVÔR A választási kampány számos szóróanyagot, ill. sajtóorgánumot kreál, melyekben sok jelölt igen kemény merényletet követ el a magyar nyelvhelyesség ellen. Az anyagok többsége tisztelet a kivételnek hemzseg a helyesírási hibáktól. Például a polgármesterjelölt/képviselôjelölt szavakat is gyakran helytelenül írják. A többi gyakran használt szavainkról nem is beszélve (pl.: képviselô-testület ) Hogyan írjuk? A polgármesterjelölt hiába 3 elemû, csupán 6 szótagot tartalmaz, így nem kell alkalmazni rá a 138. szabályt (a szótagszámlálás szabályát, népszerû nevén 6:3-as szabályt). Ez a szótô mérvadó a szó minden más ragos, jeles alakjára is, így a polgármesterjelöltje alakot is egybeírjuk. Ugyanez érvényes a képviselôjelölt szóra is, amely szintén 3 elemû és 6 szótagos. Az említett szabálypont két feltétele közül (6-nál több szótag és 2-nél több szóelem) csak az egyik teljesül, így szintén nincs okunk kötôjellel írni, sem alapalakjában, sem raggal vagy jellel ellátott formájában. Szemben a ragokkal és a jelekkel, a képzôket figyelembe vesszük a szótagszámnál, a külön szóelemek közé pedig a legalább két szótagú igekötôket és a magyarban önállóan is használt idegen prefixumokat számítjuk. A hagymalekvár esete a banánpálinkával KAKUCS Sikerrel zárt az I. Lekvár-, Méz- és Pálinkafesztivál Kakucson. A helyi civil szervezetek összefogásával létrejött rendezvényre rengetegen voltak kíváncsiak. A standoknál saját készítésû lekvárokat, pálinkákat és helyi termelôk mézkülönlegességeit kóstolhatták meg az érdeklôdôk. Eljött a fesztiválra Pánczél Károly országgyûlési képviselô, aki elmondta, hogy egyre nagyobb teret hódít a saját készítésû élelmiszer, az emberek jobban odafigyelnek, mi kerül az asztalra. A képviselô végigkóstolta a kínálatot és megállapította, hogy Kakucson mind lekvár-, mind pálinkafôzési technikában jól teljesítettek a lakosok. A hagyományos ízek mellett igazi különlegességek is voltak: az ízletes sütôtök- és lilahagymalekvár mellett nem lehetett szó nélkül elmenni. Kuriózum volt az ágyas technikával készített banánpálinka is.

5 2014. október 2. KISTÉRSÉG HÍREI 5 Szépen fejlôdik Kamilla TÁBORFALVA Szépen fejlôdik Kamilla, a Rett szindrómás táborfalvi kislány. Errôl édesanyja tájékoztatott a Facebookon. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Táborfalván a nyár folyamán jótékonysági bált szerveztek a kislány javára, illetve a helyi létesítményi tûzoltók gyûjtésbe kezdtek Kamilla gyógyulása érdekében. A kislány a nyár folyamán két fejlesztô táborban is járt, ahol szülei hasznos információkat szereztek a betegség kezelésérôl. Ôsszel a kislány elkezdte az óvodát egy speciális képzést nyújtó kecskeméti intézményben. Hetente kétszer Csemôn, a Paci Doki Alapítványnál lovasterápián vesznek részt. Dabason Dévénymasszírozásban részesül, otthon pedig TSMT tornát végeznek. Havonta egy utazó pedagógus látogatja a családot, aki figyelemmel kíséri Kamilla fejlôdését. Átadták a bölcsôdét Vasadon VASAD Átadták a 3 csoportos, 36 gyermek befogadására alkalmas bölcsôdét Vasadon. A beruházásra 150 millió forintos támogatást nyert a község, amelyet késôbb 22 millió forinttal megtoldottak, mert az eredeti összeg nem fedezte az idôközben megnövekedett anyagköltségeket. Az épület alapkövét október 29-én tették le. A szeptember 18-i átadáson jelen volt Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, országgyûlési képviselô és dr. Szûcs Lajos, a Pest megyei Közgyûlés elnöke. A településen néhány nappal ezelôtt elkészültek a védônôi tanácsadó felújításával is. Az elôtér, a mellékhelyiség, a váró és a vizsgáló új linóleum padlót kapott, így szép, tiszta, repedezésektôl mentes, kellemes világos színû padló várja a gyermekeket. A belsô tereknél mindenhol tisztasági festést kapott az épület, valamint lefestették a nyílászárókat is. EXTRÉMSPORT-BARÁTOK PARADICSOMA Csúcspálya épült Dabason DABAS A Dabasi Napok keretében átadták az extrémsport-pályát Dabason. A pálya tervezôi szerint a létesítmény benne van az ország öt legjobban elkészített pályájában. A tervezést egyébként három fiatal végezte, akik évek óta ûzik az extrém kerékpározást. Kôszegi Zoltán polgármester átadási beszédében elmondta, hogy ugyan Dabas városa rendelkezik már 10 éve egy komoly sportcsarnokkal, több szabadtéri pályával, azonban az extrém sportok kedvelôinek eddig nem tudtak megfelelô infrastruktúrát biztosítani. A hiánypótlónak számító létesítmény azoknak nyújt alternatívát, akik nem szeretnének szövetségi keretek között sportolni. A hivatalos átadás után Kôszegi Zoltán polgármester is kipróbálta a pályát tudásához mérten, majd a fiatalok parádéztak az elemeken. Inárcsfeszt Az Inárcsfeszten nagy sikerû bemutatót tartott a Mancs a kézben mentôkutyás csapat Szüreti felvonulás volt Hernádon Az alvászavarok szinte teljesen meg szûntek! Napközben is sokkal nyugodtabb, vidámabb. Bízunk benne, hogy ez a javulás még csak a kezdet, és ha elég kitartóan és türelmesen küzdünk Kamilláért, meg lesz az eredménye. Hiszünk benne, hogy javulni fog, mert ez nem lehet másként!!! Hálásan köszönjük mindenkinek a segítséget, mert nélkületek nem juthattunk volna el idáig! Ezt írta Kamilla édesanyja. Átadták a Nemes-kúriát Dabason DABAS Több hónapos munka után a Dabasi Napok keretében átadták a felsô-dabasi Nemes-kúriát. Kosztolányi Gyula, a városrész képviselôje a felújítást folyamatosan nyomon követte. Elmondta, hogy véleménye szerint a felújított épület Dabas legszebb kúriája. A Halász-program keretében megújult épület nemcsak a háziorvosi rendelônek és a védônôi tanácsadónak nyújt megfelelô környezetet, hanem kialakítottak egy közösségi teret is, amelyben néhány hétig a felsô-dabasi iskola történetérôl láthatnak kiállítást. A felújítást a Fiatal Mûemlékvédôk Egyesülete szorgalmazta, akik nagy becsben tartják Dabas kúriáit. A Kárpát-medencében Dabas az egyetlen település, ahol ilyen sok kúria található. Négy kúria kivételével, összesen 26 épület klasszicista stílusban épült fel 1820 és 1850 között. További érdekesség, hogy a város központi részén a kúriák telkei egymást érve épültek fel, egymás szomszédjaiként, így tulajdonképpen úri negyedként fogható fel.

6 6 INTERJÚ október 2. VELENCEI HANGULAT DABASON Hartyánfeszt 2014 Idén is megrendezésre került Újhartyán gasztronómiai és kulturális fesztiválja a Hartyánfeszt szeptember 7-én. A napsütéses, mozgalmas, a sváb konyha ízeivel tûzdelt nap egyik fénypontja a szerbiai Szenttamásból érkezett tánc- és énekkar fellépése volt. Férfiszíveket melengetô látványt nyújtottak a csillogó szemû szerb táncos lányok, asszonyok. Különleges színpompás népviseletük csak hab volt a tortán, és a közönség hatalmas vastapssal hálálta meg produkciójukat. A RIPORTER! A dabasi Szôlô és Patak utca lakóinak a nagy esôzésekkor mindig sikerül átélni a Velencei hangulatot. Igaz, ezt nem nagy örömmel veszik. Évekkel ezelôtt már több alkalommal kaptak ígéretet az ott élô emberek az esôvíz okozta problémák orvoslására, de napjainkig semmi nem változott! A város vezetése egyszerûen így fogalmazott:,,a kedves lakók ne egyéni szinten gondolkodjanak hanem globálisan! Remélem, a nagy globális gondolkodás majd könnyebben átsegíti a vízen az embereket csónak nélkül is! (tudósítónktól) A RIPORTER! Beküldô: dr. Szikszay Péter Újhartyán Láperdô-mentésben az Erdômentôk Az Erdômentôk két napon keresztül egy csodálatos láperdôt mentettek, az Ócsai Tájvédelmi Körzetben, ahol bajba került a növény- és állatvilág. A probléma forrása, hogy a láperdô vízellátását biztosító vizes élôhelyet számos invazív faj szerette volna magáénak tudni, és az ezáltal átalakuló hidrológiai környezet a ritka és különleges társulás pusztulásával fenyeget. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak segíthettünk ezáltal, és olyan helyekre jutottunk el, ami átlag halandó számára szinte soha nem lenne látható. Megtisztelô volt számunkra, hogy a Nemzeti Park Igazgatósággal együttmûködve tehettünk a Természet megóvásáért és sérüléseinek helyreállításáért mesélték az önkéntesek. Mindenki kôkeményen harcolt, nagyon büszkék a résztvevôk az összehangolt és áldozatos munkáért! A résztvevôk egyébként köszönik a csodálatos élményeket a Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak, akiktôl többet kaptak, mint amit remélhettek volna, hiszen remek élményekkel lehettek gazdagabbak a munka alatt és után egyaránt és olyasmiket tanulhattak, amiket könyvekben nem találni! A Duna-Ipoly Nemzeti Parkról, az Igazgatóság programjairól, rendezvényeirôl a honlapon érdemes tájékozódni. Kisgyörgy Krisztián

7 2014. október 2. Magas falakkal jár az elôadói pálya Idén szeptember elején rendezték meg a Krumplifesztivált Bugyin, aminek egyik legismertebb fellépôje Kovács Nóri és a Motiva zenekar volt. Ennek kapcsán sikerült beszélgetnünk az énekessel. Nóri, régóta ismerjük egymást, a olvasói is nagyjából egy éve olvashattak rólad, így adódik a kérdés, hogy vagy mostanában? Köszönöm, nagyon kiegyensúlyozott vagyok. Nagyon jól telt a nyaram, Oroszországban és Erdélyben is többször voltam, valamint a hazai fesztiválokon, most pedig egy új, nagyszabású mû megírásába kezdtem. Sokszor beszélgettünk, de még nem tudtuk meg, hogyan is indult el a zenei pályafutásod. Talán az óvodában, mert már ott nagyon extrovertált kisgyerek voltam. De az iskolában kezdtem el tudatosan a zenével foglalkozni, és a pályaválasztás elôtt döntöttem el végleg, hogy a zenei utat választom. Mi motivált akkor, mi indított el? A tanáraim indítottak el. Virágzott a táncház-mozgalom, szívtuk magunkba a népzenei hatásokat. Hatalmas ívû karriert jártál be. Mikor érezted magad a csúcson, volt-e olyan pont, amikor úgy érezted, feladnád a pályát? Feladni soha. Rengeteg kihívással, magas falakkal jár az elôadói pálya, sok a lemondás is, de ha elég kitartó az ember, akkor mindig át tud lépni a nehézségeken. De ez minden szakmában így van. Azt gondolom, egy egyenletes úton kell haladni, mindig tudva azt, mi a cél. Nagyon kitartónak kell lenni, és folyamatosan meg kell újulni. És akkor a siker sem csak három napos csoda. Mivel mindig is voltak ötleteim, új megközelítéseim a zenében, ezért úgy érzem, én már megtaláltam az utam. Nem nagyon szeretnék ezen változtatni. Azt is mondhatnám, nekem már kialakult az egyéniségem, tudom, mi az, amit folytatnom kell, és mit kell elengedni, mert abban mások sokkal jobbak nálam. Éppen ezért minden jól sikerült fellépés után, vagy egyegy új lemezzel a kezemben azt érzem, épp a csúcson vagyok, fantasztikus érzés. Ugyanakkor várom az új kihívásokat, és sokszor szeretném még megélni ezt a felemelô élményt. Mi ad neked erôt ilyen pillanatokban? A közönség visszaigazolása. Nagyon hálás vagyok nekik, rengeteg energiával töltenek fel akkor is, amikor éppen nem a legjobb napom van. Lehet, kevesen tudják, de a Balkan Fanatik és a Motiva együttesek énekesnôje vagy, voltál. Hogyan esett rád a választás? Hogy kerültél kapcsolatba az együttesekkel? A Balkán Fanatiknak hat évig voltam énekese. Épp a saját lemezanyagomon dolgoztam egy stúdióban, amikor Lepéék pont ugyanabba a stúdióba jöttek a saját anyagukat keverni. Ott hallották meg, mit mûvelek, és egybôl felkértek a közös munkára. Mindig is szerettem volna egy saját zenekart, ahol a saját elképzeléseimet tudom megvalósítani, így alapítottam meg 2008-ban a Motivát. Szerencsére nagyon tetszik a közönségnek ez a kicsit Kovács Nóris mûfaj, ezért amikor eljött a választás ideje, a Motivát választottam, és most már két éve kiléptem a Balkán Fanatikból. Hogy jellemeznéd ezt az idôszakot, amikor ezen együttesek frontembere voltál? A Balkán Fanatikkal tanultam meg igazán a pop szakma csínját-bínját. Rengeteg olyan emberrel megismerkedtem, akik késôbb szervesen bekapcsolódtak a szakmai karrierembe. Viszont egy idô után már szûkek lettek azok a keretek, amit ez a zenekar tudott biztosítani. nem lehettem igazán önmagam. Ezért a Motivával mindig arra törekszem, hogy saját koncepcióimat valósítsam meg. Minden egyes dal a saját lelki világomat tükrözi, minden tag személyes jó barátom, egészen más a közös munka. Azt gondolom, felnôtt a zenekar, és most már mi is meg tudjuk mutatni magunkat a nagyvilágnak, egyre több a külföldi fellépés, egyre többen ismerik itthon is a dalainkat. Több díjjal is elismerték a munkádat. Melyiket és miért pont azt tartod fontosnak? A díjakért mindig nagyon hálás vagyok, ezek olyan elismerések, amik abban támogatnak, hogy jó úton járok. De ezekkel sosem szabad kérkedni, hiszen akkor is ezt csinálnám, ha nem kaptam volna ezeket a díjakat érte. Az egyik legmeghatározóbb kitüntetésem a Népmûvészet Ifjú Mestere díj volt még 2000-ben. Talán az óta tartanak számon a népzenei szakmában. Legutoljára A Transilvanian Music Awards Folk kategóriájának 2013-as gyôztese címet kaptad meg. Mit kell tudni errôl a díjról? Ezt a díjat évente egyszer ítélik oda különbözô kategóriákban. Szakmai zsûri delegálja a jelölteket, és az erdélyi közönség szavazatai döntik el, ki nyeri meg végül. Azért megtisztelô ez a díj, mert egyrészt rengeteget járok Erdélybe, sok népdalt gyûjtök az emberektôl, és ezek szerint akkor tetszenek nekik azok a feldolgozások, amik születnek. Másrészt pedig olyan neves zenekarokkal jelöltek együtt, mint a Ghymes és a Tárkány Mûvek. Rendszeresen fellépsz a régió rendezvényein, vagy akár saját településeden. Mennyivel jelent ez neked mást, ha itt lépsz fel? Mindig egy különleges élmény barátok, ismerôsök, esetleg rokonok körében fellépni. Azon túl, hogy végighallgatják a koncertet, egyébként érezhetôen nagyobb ovációval kísérik, alkalom van személyes beszélgetésekre is a koncertek elôtt és után. Ilyenkor nem sietek sehova, úgy tervezem a napot, hogy a helyszínen tudjak tölteni minél több idôt. Az elismerésekbôl is kiderül, hogy tavasztól ôszig nemcsak az országot, de a világot is járod, télen pedig Adventi koncerteket adsz. Mikor marad idô a pihenésre? Pihenésre mindig kell idôt szánni, különben kiégnék, nem lenne elég idô a kreatív feladatokra. Ezért megpróbálok pihenô idôszakokat is beiktatni a mindennapjaimba. Van, amikor ez csak egy nap, vagy pár óra, van, amikor kicsit hosszabb idôszak. Ilyenkor nagyon szeretek a családom körében lenni, vagy kirándulni a barátokkal. Mi az, ami ki tud téged kapcsolni? Nagyon szeretek olvasni, INTERJÚ 7 fôleg történelmi témájú könyveket, vagy például íjászkodni. De néha a csend is megnyugtató tud lenni, vagy a barátaimmal egy kellemes borozgatás egy hangulatos helyen. Milyen tervek várnak még rád az idei évben? Egy nagyon nagy fába vágtam a fejszémet nevet Nóri (szerk). Valami olyasmivel próbálkozom, amit még nem csináltak elôttem, de nagyon inspirál, úgyhogy most szinte minden szabad energiámat erre fordítom. Egyelôre annyit tudok mondani róla, hogy egy szimfonikus zenekarra írt mû lesz rengeteg népi elemmel, amely a magyarságunk eredettörténetét dolgozza fel. Nimród regéje a címe. Több éves kutatómunka elôzte meg, mielôtt egyáltalán mertem volna bármit is papírra vetni. Most ott tart a dolog, hogy megírtam a szövegkönyvet, ami körülbelül 80 versszak, hogy érzékeltetni tudjam, mekkora is lesz a terjedelme a mûnek, ha egyszer elkészül. Ez egy kétrészes, egész estét betöltô nagyzenekaros kompozíció lesz, jövô hónapban kezdjük a dalok hangszerelését Oláh Dezsôvel, aki az év zeneszerzôje és zongoristája. Rengeteg neves népzenészt és populáris énekeseket, valamint szimfonikus nagyzenekart fogunk színpadra állítani, és persze ezzel párhuzamosan készül a lemezanyag is. Mindemellett természetesen készülök az adventi idôszakra, Böjte Csaba testvér gyermekotthonait látogatom körbe egy koncertanyaggal, valamint itthon is remélem, minél több helyen bemutathatom karácsonyi koncertemet. Kedves Nóri sok sikert, reméljük, hamarosan újra beszélgethetünk amikor elkészültél a nagy mûvel. Kisgyörgy Krisztián

8 8 INTERJÚ október 2. Magyar Termék Nagydíj Újhartyánból Átadták a Magyar Termék Nagydíj elismeréseket szeptember elején az Országházban. A Podiart Kft. talpvizsgálati eljárása és a sport-talpbetét család is elismerést kapott. Dr. Kökényesi Imre, a Podiart Kft. cégvezetôje Újhartyánban él családjával. A sebészorvost a környéken rengetegen ismerik. Nagyszüleim, nagynéném, szüleim, mindenki a tanári hivatást választotta. Én mindig sebész szerettem volna lenni, azon belül pedig a lábbal kezdtem el foglalkozni. Úgy gondoltam, a végtagsebészet terén a lábhoz értek a legjobban, így magánrendelést nyitottam Budapesten. (Ehhez mármint a rendelô megnyitásához - nagyban hozzájárult, hogy bizonyos családi tragédiák sora anyagilag majdhogynem tönkretett.) Nehéz volt, nagyon kellett hinni abban, hogy nem vagyunk butábbak a többieknél, meg fogjuk tudni csinálni. Ami nem öl meg, az megerôsít ennek az igazságát akkor egy életre megtanultam. Nem szabad feladni. Ma is ezt vallom. A praxis során szembesültünk azzal, hogy nincs igazán megfelelô diagnosztikai módszer a talp betegségeire. Így tulajdonképpen félig-meddig a kényszer szülte ezt a talpdiagnosztikai innovációt, amelyet másodszorra ismertek el Magyar Termék Nagydíjjal. Rájöttünk arra, hogy egy üveglap segítségével meg lehet mérni a talpra nehezedô nyomást és annak eloszlását. Az így kirajzolódó területeket a nyomás erôsségének megfelelôen megszíneztük, majd a képet számítógép segítségével feldolgoztuk. Ez az úgynevezett nyomásponti rajzolat segít aztán a megfelelô talpbetét kialakításánál. Mind a diagnosztika, mind a talpbetét tervezése és gyártása egy több tíz éves folyamat eredménye. A félmillió megvizsgált láb, az ugyanennyi kiszolgált talpbetét, és az azt viselô betegek visszajelzései gazdagították azt a tudásbázist, ami ennek a tevékenységnek a legfontosabb minôségi biztosítéka lett. A talp- és lábfájdalom népbetegségnek számít. Civilizációs ártalom, hiszen az Hogyan készül a talpbetét? A talpvizsgálat az adatlap felvételével kezdôdik. Láthatóak azok az adatok, amelyeket mindenképpen ki kell tölteni ahhoz, hogy a vizsgálatot megkezdjék. Ezután a páciens mezítelen talppal áll fel a dobogóra. A dobogón levô üveg teherbírása bevizsgáltan 500 kg, tehát nem kell aggódni, hogy beszakad! A felvétel fekete-fehérben készül el, hiszen nem a színekre, hanem a nyomott területek különbözô fényességére (brightness) kíváncsiak. A kiszínezett képre a megfelelô korrekciós modulokat ember kétlábra emelkedésével és a cipôk megjelenésével kezdôdött. A természeti népek, vagy futónépek nem ismerik ezeket a problémákat, hiszen ôk a mai napig mezítláb közlekednek, sokat futnak, erôsek a lábaik. Régebben kemény cipôket hordtak az emberek, amely összeszorította, deformálta, sorvasztotta a lábaikat. A puha és hajlékony lábbelik megjelenése valamicskét enyhített a helyzeten. Napjainkban megfigyelhetô, hogy az egészen kicsi gyermekekre is cipôt adnak pedig még járni sem tudnak! A cipôkbe kényszerített lábaknak kevesebb izomerôkifejtésre van lehetôségük, így bizonyos részeik ellanyhulnak. Gondoljunk csak a begipszelt végtagra: a hathetes gyógyulási idôszak végén a gipszes végtag centimétereket veszít, hiszen az izmos elsorvadnak, újra edzésbe kell hozni ôket. Ez a helyzet a cipôbe bújtatott lábbal is. A magas sarkú és hegyes orrú leginkább nôi cipôk káros hatása kissé túl van misztifikálva. Hiszen ugyanolyan káros a sarok nélküli viselet is. Ebben az esetben a sarok teljesen lesüllyed, több kárt okozva ezzel, mint a magas sarok. A divat ellen pedig egyébként sem lehet harcolni. Akinek már nem a divat a legfontosabb, tud jó cipôt választani. Ennek fô ismeréve, hogy a sarokrésznél jól kidolgozott, erôs legyen. A lábszár ugyanis ezen a ponton találkozik a lábbal, ezért megfelelô támaszték kell az inaknak a stabilitás megôrzéséhez. A megfelelô lábbeli ezentúl kellôen szabad mozgást biztosít a lábfejnek. Nem szabad, hogy túl szoros legyen, mert az megakadályozza a láb természetes, kígyószerû mozgását ban kaptuk meg elôször a Magyar Termék Nagydíj elismerést, amire nagyon büszkék voltunk. Több tíz éves kemény munka gyümölcse ért be és már akkor elhatároztuk, hogy helyeznek fel úgy, hogy az erôsen nyomott területeket ne érintse, de új, korrekciós nyomvonalat képezzen. Ezután következik a betét szerkesztése és méretarányos nyomtatása. A kinyomtatott alaprajz alapján a talpbetéteket kézi munkával állítják elô. Szakképzett munkatársak a bôriparban megszokott precizitással, magas szakmai színvonalon végzik ezt a munkát. Arról, hogy a felvitt elemek a megfelelô helyen legyenek, a többszöri minôség-ellenôrzés gondoskodik. Mindegyik talpbetét más és más, nincs két egyforma. Ez a fô oka annak, hogy a betét összeállítása manufaktúraszerûen mûködik. Forrás: podiart.hu legközelebb is beadjuk a pályázatot. Ez a legmagasabb szintû elismerés, amely mögött valódi teljesítmény áll. Vevôinknek is fontos, hogy tényleg jó termékhez jussanak. Orvoshoz fordulni bizalmi kérdés, így ezzel a díjjal tovább erôsítjük ezt a bizalmat. Futás! Prémium sport talpbetétek MÁ A Podiart Kft szakemberei úgy gondolják, hogy az egyedi, számítógépes talpvizsgálat és az ez alapján készített egyedi talpbetét mindenkinek hasznos, de különös fontossága van a sportolók esetében. A sport legtöbb fajtája extrém és igen speciális terhelést jelent a lábnak. A futóbetét viszkoellasztikus poliurteran segítségével nyeli el a futás közben a talp egyes területein fellépô hatalmas erôket. Ezen korszerû anyag további tulajdonsága, hogy az elnyelt erôket egy késôbbi fázisban rugószerûen visszaadja a lábnak, segítve ezzel a futást. A sarok stabilizálása csökkenti a sérülésveszélyt. Az ezüstionos, nedvszívó fedés minimálisra csökkenti a láb természetes izzadásából eredô kellemetlenséget. Forrás: podiart.hu

9 Nem csak az állam, de mi is csökkenthetjük lakhatási költségeinket. Többféle pályázat indult szeptember 22-vel, amivel csökkenteni tudjuk havi kiadásainkat, és egyben korszerûsíthetjük is lakásunkat. Pályázni nagyjából 30 napig lehet, de érdemes sietni, mert hamar el szokott fogyni a pályázati összeg. Most egyébként közel háztartás jogosult a három pályázat alapján támogatásra. Fûtéskorszerûsítés A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 milliárd forintot szán erre, amibôl az elavult kazánok cseréjét, a lakások fûtésének korszerûsítését támogatja. A magyarországi lakóhellyel rendelkezô magánszemélyek ehhez 40 százalékos támogatást kérhetnek, de pályázatonként és lakásonként maximálisan bruttó 650 ezer forintot lehet elnyerni. Pályázni szeptember 22-tôl lehet a oldalon, viszont érdemes figyelembe venni, hogy a projekt utófinanszírozott, azaz csak akkor fizetik ki, ha a korszerûsítés már megtörtént. Hûtôk és fagyasztók cseréje Az NFM 627,1 millió forinttal támogatja ezt a projektet. Pályázni nyugdíjasok, valamint nagycsaládos magánszemélyek tudnak. Az elérhetô támogatás a gépek beszerzési árának 50 százaléka, az A+ energiaosztályú készülékekre maximum 25 ezer forint, az A++ és A+++ gépekre legfeljebb 35 ezer forint lehet. Ez a támogatás viszont nem utófinanszírozott, ami azt jelenti, hogy a megkapott támogatói okirattal a vásárláskor azonnal érvényesíthetô október 2. Most érdemes pályázni lakáskorszerûsítésre! A pályázat kiírására szeptember 25-én került sor, viszont pályázni csak október 25-tôl lehet a oldalon. Ablakcsere A legnagyobb támogatást ez a projekt kapja. 1,1 milliárd forintot osztanak szét azok között, akik most cserélnék az Szeptembernek neves napján Négylábútól nyüzsög Hartyán. Rövid szôrû, van itt drótos, Több a sima, mint a foltos. Egyik ülve, másik állva, Döntô szín a zsemle-sárga. Szuper fajta, sosem heves, Megjelenés több mint nemes. (Surman András) Vizsla túrát rendeztek ablakokat. Maximálisan Újhartyánon. Ismét bruttó Ft-ra lehet összegyûltek a vizslások az ún. Béla-gö- pályázni, de tudni kell, hogy itt is utófinanszírozott konstrukcióról van szó. Az ablakdörben, hogy közös kiránduláson vegyenek részt a körcsere pályázat szeptember 29-tôl érhetô el. nyéken. A fenti idézet a mottója is lehet- A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a ne egy, a vizslákat oldalon keresztül nyújthatja be az a termé- dicsôítô szónoklatnak. Az okos tekintetû kutyák a macskabarátokat sem hagyják érintetlenül. szetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül Kollár Mihály nem elôször vesz részt aktívan a túra megszervezésében. Az esôs idô szolgáló ingatlan ellenére közel kétszázan érkeztek az ország - tulajdoni lapon minden részébôl. Volt, aki nem vizslával érkezett, ôket a vizslák ugyanolyan szeretettel szereplô - tulajdonosa és ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik a magyarorszag.hu oldalon. További információk és részletek a wwww.emi.hu oldalon. Kisgyörgy Krisztián KUTYAVILÁG 9 Vizsla után vizslattunk A vizslák a leggyakrabban használt vadászkutyák. Mindegyikükre vonatkozik, hogy a vadásznak megmutatják az általuk észlelt vadat. Ezt angolul pointing -nak (jelentése: mutatás) nevezik. Ilyenkor némán felveszik a jelzôpózt. Ez a jelzôpóz általában az egyik mellsô láb felemelését jelenti, a fej és a farok mozdulatlanul a hát vonalával van egy síkban. A testbeszédükkel a vad felé mutatnak. Miután a kutya megmutatta a vadat, a vadász elôkészülhet a lövéshez és célba veheti a vadat. A vizslák speciálisan erre lettek kiképezve. Nekik nem szabad a vadat elejteni. Ezt csak a vadász teheti meg. Ez a képesség egy született adottságuk. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell kiképezni ôket. Igen sokoldalúak, jól dolgoznak vízi vadászatokon is. Középtermetûek, arányosak, szikárak, nagy lelógó fülük van. Élénkek, mégis kiegyensúlyozottak, szaglásuk kiváló, intelligensek és tanulékonyak. Számtalan fajtájukat tenyésztik, Magyarországon a tíz legkedveltebb kutyafajta között vannak a vizslák. Dabas és térsége elsô számú online rádióadása fogadták. A nap különlegessége, hogy a szokásos túrák után különbözô bemutatók és agility pálya várta a kutyákat és a gazdikat. Ebben az évben elôször Csonka Bertát, az Eb-Ovo Egyesület elnökét kérték fel házigazdinak a szervezôk. Berta elmondta, egyesületével a felelôsségteljes kutyatartást népszerûsíti és dolgozik annak érdekében, hogy a társadalom befogadja a kutyásokat. A kutya szerepe megváltozott: sok helyen már családtagként kezelik, nem pusztán házôrzôként mondta az elnök. Magyarországon alapvetôen a korábbi szabályozás van érvényben a kutyázással kapcsolatban. A tiltó matricák és szabályok feloldása az egyesület egyik fô feladata. A 78. Vizslatúra és III. Vizsla Fesztivál 79 vizslával és 126 hozzátartozóval zárt. A túrák folyamatosan zajlanak az ország különbözô településeirôl kiindulva. Tavasszal valószínûleg újra csaholástól lesz hangos Újhartyán Moldován Ágnes (Fotó: Göblyös Péter Vizslafotózás.hu) A RIPORTER! Legyen Ön is a Pestvidéki Hírlap riportere! Küldjön nekünk egy fotót valamilyen érdekes eseményrôl, témáról, majd mellékeljen hozzá egy tudósítást vagy egy kis képaláírást! Ha megfelel lapunk közlési etikáinak akkor mi megjelentetjük! A megjelenést követôen Önt honoráriumban részesítjük! címre várjuk a képet és a tudósításokat. A Pestvidéki Hírlap várja a kistérségbôl újságíró-tudósító munkatársak jelentkezését a címre!

10 10 REJTVÉNY október 2. FEJTSEN ÉS NYERJEN! A keresztrejtvény megfejtését küldje el a -címre! A megfejtések beküldésének a határideje: 2014 október 10. A helyes megfejtést beküldôk között az alábbi értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra: 3 db 5000 Ft értékû vásárlási utalvány a VODAFONE DABASI ÜZLETÉNEK felajánlásából. A nyerteseket tájékoztatjuk a nyereményük átvételérôl, valamint a nevüket (településnévvel) a következô lapszámban közzétesszük! A I. ÉVFOLYAM II. SZÁM KERESZTREJTVÉNY MEGFEJTÉSE:,,PESTVIDÉKI HÍRLAP A KISTÉRSÉG LAPJA 1250 db helyes megfejtést beküldôk közül a sorsolási rendszerünk az alábbi nyerteseket sorsolta ki: Rizmajer Gábor: Alsónémedi, Vereczkei Antal: Ócsa, Mráz Kitti: Dabas Nyeremény: 5000,-ft értékû vásárlási utalvány a dabasi VODAFONE üzlet felajánlásából! A nyereményeket a nyertesek részére postai úton juttatjuk el.

11 2014. október 2. MOZAIK 11 Több pénzt tudunk félretenni októbertôl Tovább csökkenek a rezsidíjak Szeptemberben ismét csökkentek a rezsiköltségeink. A tavalyi 20 százalékos csökkentések után szeptember elsejével az áram ára további 5,7 százalékkal lett olcsóbb, októbertôl pedig a távhô ára csökken további 3,3 százalékkal. Az eddigi rezsicsökkentésekkel a családok terhe évi milliárd forinttal mérséklôdött, a családok átlagos megtakarítása évente már ezer forint közölte az MTI. Ez óriási változás, ha belegondolunk abba, hogy 2010-ben még a magyar családok fizették Európában a legmagasabb gázárat és a második legmagasabb áramárat ezt már Kurucz Éva kormányszóvivô nyilatkozta az MTI-nek. Megkérdeztük a leginkább érintetteket, hogy ôk mit éreznek mindebbôl, illetve mennyire csökkenti a nagycsaládosok mindennapi kiadásait a kormány ezen intézkedése. A nagycsaládok nagyfogyasztók. Egyszerûen belátható, hogy több víz és villamos energia kell a fürdéshez, mosáshoz egy 9 tagú családban, mint egy 3 tagúban. Szerencsés esetben a nagycsalád nagyobb lakásban is él. Nem azért mert luxusigényei vannak, hanem mert több gyerekhez több ágyra, nagyobb vagy több hálószobára van szükség. Nagyobb ebédlôasztal kell, nagyobb étkezôhelyiséggel, konyhával. Sôt, ha lehet, több WC-re és fürdôszobára is szükségük van. Összegezve - bár valószínûleg nem háromszor akkora lakásban laknak, mint egy háromtagú család - nagyobb egy nagycsalád helyigénye és hôigénye. Ha nagyobb a lakás, több energia kell a fûtéséhez, ráadásul, ha állandóan van otthon valaki (pl. anya kisgyermekkel, velük élô nagyszülô) napközben is állandó hôfokot kell tartani, nem lehet takarékra állítani a fûtést errôl már Váradi Tibor, a Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete elnöke beszélt lapunknak. Van különbség abban, hogy a nagycsaládosoknak hogyan kell beosztani a havi jövedelmûket? A nagycsaládosok fogyasztási szerkezete más, mint az átlagos családoké. Jelentôsen nagyobb összeget és százalékarányban is többet költünk a lakásunk megszerzésére és fenntartására, ezért számunkra különös jelentôségû az intézkedés örömmel fogadjuk. Amit sikerül itt megspórolni, azt félrerakják, tartalékolják, illetve lehet-e azt tudni, hogy mire fordítják a családok? Nagycsaládosként érezzük a rezsiköltség csökkenést. Nagycsaládosok között keveseknek adatik meg, hogy takarékoskodjanak, a költségeinket elsôsorban a fenntartás/felújítás/beszerzés elodázásával tudtuk korábban csökkenteni. A rezsicsökkentés számunkra nem a megtakarításaink növelését jelenti, hanem bizonyos elmaradások bepótlását (pl. új cipô), elmaradásaink csökkentését. Fontos, hogy a rezsicsökkentés teljes körû, valamennyi rezsi elemet érinti, így pl. a gázbekötéssel nem rendelkezôk, a többi közmû kapcsán érzik annak hatását. Kisgyörgy Krisztián Esik esô, karikára Hatalmas esôvel köszöntött ránk az ôsz. Szeptember második harmadában az átlag csapadék többszöröse zúdult az egész országra, így a mi régiónk sem úszta meg szárazon. Azonban a térségben szerencsére nem okozott akkora károkat a csapadék, mint a nyugati határszélen, ahol az esôzések hatására áradásokkal és belvízzel kellett (néhol még most is) szembenézni. A csapadékos idô után a biztosítóknál is megnövekedtek a kárbejelentések száma. A Generali Biztosítóhoz eddig nagyságrendileg 5000 bejelentés érkezett szeptember 11-e óta. A szélsôséges idôjárás a biztosító adatai szerint Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megyében okozta a legtöbb problémát, a leginkább érintett települések pedig Budapest, Szolnok és Szentes voltak. Cséki Gergôvel, az idôkép.hu meteorológusával beszélgettünk a nem mindennapi idôjárásról. Régiónkat mennyire érintette a rendkívüli idôjárás? Szeptember 15-ét megelôzô napokban Budapest- Monor-Dabas térségben is rendkívüli mennyiségû csapadék hullott: 3 nap alatt nagyjából mm, míg az elmúlt egy hétben hozzávetôlegesen mm esô áztatta a földeket. Mennyi szokott lenni az átlagos csapadékmennyiség térségünkben? - A szeptember havi átlagos csapadékmennyiség hozzávetôlegesen mm körül alakul, így helyenként már kéthavi mennyiség is lehullott az elmúlt napok folyamán. A rendkívül csapadékos idôjárást egy Dagmar névre keresztelt magassági hidegörvény okozta, amely a Földközi-tenger és az Adriai-tenger térségébôl nagy nedvességtartalmú levegôt szállított fölénk, illetve tartósan vendégünk maradt. Milyen veszélyt jelent az ilyen jellegû idôjárás? Ilyen jellegû idôjárási helyzetekben jelentôsen megnô a veszélye az árvizek elsôsorban a villámárvizek kialakulásának, illetve a korábbi idôszakok csapadékos idôjárása következtében több helyen már telítetté vált a talaj, amely már nem tudja befogadni az újabb és újabb nagy mennyiségû esôvizet növelve ezzel a belvízzel elöntött területek nagyságát. Felmerül a kérdés, hogy ez vár-e ránk a jövôben is, vagyis ennyire szélsôséges lesz az idôjárásunk? Ha hiszünk a tendenciáknak, a jövôben egyre gyakrabban fordulhatnak elô majd rendkívül nagy mennyiségû csapadékkal, felhôszakadással, viharokkal terhelt idôszakok a nyári félévben, ugyanakkor a száraz, aszályos idôszakok hossza is jelentôsen növekedhet. Kisgyörgy Krisztián

12 12 MOZAIK október 2. Kavics az úton HIRDETÉS- FELVEVÔ PONTOK Feldobott kô ki tudja hol áll meg! KOSSUTH LÁSZLÓ TOVÁBB HALAD! KÖLTÖZTETÉS AZ AKTUÁLIS IGÉNYEK SZERINT! Mennyi nehéz döntés, kivitelezhetetlen kivitelezések. Nem lehet irigyelni a város vezetôit, hogy mikor a választási kampánnyal kellene foglalkozni, akkor még a nyakukba szakad a sok tennivaló! Zarándokút vagy éppen parkoló építése Szent István szoborral a semmi közepén! Iskolakorszerûsítés technikailag alul-, anyagilag túlméretezve. Fô feladatként az amúgy jól nyugvó hamvak totemszerû hurcolgatása. FONTOS AZ IDÔPON- TOK JÓ IDÔZÍTÉSE! 135 évvel ezelôtt is rossz idô miatt halasztották el az avató ünnepséget! Kossuth László élete utolsó évét, június 13-án, 76 éves korában bekövetkezett haláláig, Dabason töltötte, mialatt Lajos fia börtönben volt. Elsô síremléke, egy másfél méter magas vörös márvány sírkô, a református ó-temetôben volt elhelyezve. A síremlék 1879-ben készült, szintén a régi temetôben, de a rossz idôjárási viszonyok miatt az ünnepélyes felavatásra június 13-án került sor. Az ünnepélyen több mint ötezer ember jelent meg. A sírhalmot a virágok és koszorúk teljesen elborították. Közöttük a legbecsesebb az a 130 cm átmérôjû koszorú volt, amelyet zöld vaslevelek, és többé-kevésbé kinyílt, természetesnek látszó porcelánból készült nyolc piros rózsa, továbbá fehér nefelejcsek és gyöngyvirágok díszítettek. Joggal merül fel a kérdés, hogy a református templomban elhelyezett porcelánkoszorú tartozéka-e a síremléknek, és ha nem, miért igen? Ezt a koszorút a számûzetésben élô Kossuth Lajos küldte Baracconéból, és unokahúga, Meszlényi Ilona helyezte el az obeliszk csúcsára. Ünnepi beszédet mondott dr. Halász Gejza, a rendezôbizottság elnöke, és Földváry Mihály, Pest-Pilis- Solt- és Kiskunmegye alispánja. E síremlék, mint mindjárt látni fogják, az idô viszontagságával daczoló, legjobb gránitból készült, de egyébként egyszerû szerény mû. Ilyet akartunk, mint ezt már más alkalommal is kifejeztük, mert egyszerû szerény volt a megboldogult élete is; mert tudtuk, miként e síremléket nem a mûvészet remeklése, sem az alakok nagyszerûsége, hanem a honfiak és honleányok mély tisztelete, lángoló szeretete, melylyel Kossuth Lajos édes atyja hamvaihoz ragaszkodnak, fogja megdicsôíteni és kegyelet oltárává felszentelni (részlet Halász Gejza beszédébôl). Ezután Bercsényi Géza, a Nemzeti Színház tagja, elszavalta Bartók Lajos költônek az ünnepi alkalomra írt, Kossuth atyja címû költeményét. Ez a vers annyira elnyerte az ünneplô közönség tetszését, hogy a bizottmány tagjai az egyik porcelánrózsát letörték a koszorúról, és Bartók Lajosnak adták, akinek utódai azóta kegyelettel ôrzik. A koszorút ezután az alsó-dabasi református egyház gondjaira bízták, hogy az ereklyét kegyelettel megôriztessék. Végleges elhelyezésére 1883-ban került sor, a templomfalába a nôk padjai felett levô ablak alá bevágatott szekrénybe. A síremléket 1969-ben, amikor a régi református temetôt felszámolták, áthelyezték az újonnan megnyitott köztemetôbe, ahol az elsô díszsírhelyen állították fel. A község lakossága felháborodással fogadta, és megbocsájthatatlan kegyeletsértésnek tartotta ezt az érzéketlenül végrehajtott intézkedést. A szobrok és emlékhelyek vándorlásának ezzel egy hosszan kígyózó tekervényes folyamata indult meg Dabason, ami még a mai napig sem jutott nyugvópontra. Nagy Lajos fôszerkesztô Fotók: Szórád Péter, PVH. Idézetek: SzórádPéter: Kossuth László síremléke (2010) Czagányi László: A dabasi Kossuth-hagyományok alapjai (2009) mek.oszk.hu: Kossuth László síremlékének leleplezési ünnepélye (1880) DABAS: VODAFONE üzlet: 2370 Dabas, Bartók Béla út 90 Tel.: 0670/ ÚJHARTYÁN: NEFELEJCS SZÉPSÉGSZALON 2367 Újhartyán, Nefelejcs utca 30 Tel.: 0670/ ÓCSA: ÍR-KERT üzlet: 2364 Ócsa, Falu Tamás utca 26 Tel.: 0630/ ALSÓNÉMEDI: PAPÍR ÍRÓSZER nyomtatványbolt: 2351 Alsónémedi, Fô út 87 Tel.: 06 (29) ÖRKÉNY: FEHÉRNEMÛ üzlet 2377 Örkény, Arany János utca 25 Tel.: 0670/ TUDÁSTÁR TEMETÉS KOPORSÓS TEME- TÉS esetén a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követôen 96 órán belül kell eltemetni, kivéve, ha a halottvizsgálatot végzô orvos ettôl eltérô engedélyt adott; a holttestnek az eltemetéséig történô hûtése biztosított, ebben az esetben a temetést 8, ill. 5 napon belül kell elvégezni. Ez utóbbi idôpontnál a temetés helye szerinti intézet engedélye szükséges. A temetôbe szállított halottat az azonosság megállapítása és a vizsgálati bizonyítvány üzemeltetô részére történô átadása után azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni kell a hûtôben, ravatalozóban történô elhelyezésérôl. magyarorszag.hu

13 2014. október 2. HIRDETÉS 13 mûszaki szaküzlet és webáruház Dabas, Szent István út 11. T.: INDESIT IWC61251 ECO Elöltöltôs mosógép A+ energiaosztály, 6 kg ruhakapacitás, 1200 ford. centrifuga, 16 program, 2 év garancia Ft ZANUSSI ZCK 55201WA Kombinált gáztuzhely Multifunkciós sütô grill+légkeverés Egykezes szikragyújtás Sütôtermosztát C Ft Ft WHIRLPOOL AWE2320 felültöltos mosógép A + energiaosztály 5 kg ruhakapacitás 800 ford. centrifuga 18 program 15 perces gyors program Ft Samsung SC 4135 Porzsákos porszívó 1600/320W teljesítmény, vászonzsák, TWISTER elôszûrô, teleszkópos fémcsô 1 év garancia

14 14 GASZTRONÓMIA október 2. GASZTRO vidéki ÉTLAP Bográcsos csirke Mint általában a bográcsos ételeknél, itt is az elôkészítéssel kezdjük a fôzést. Mindent megmosunk, megtisztítunk és feldarabolunk, hogy amikor eljön az ideje, csak szép sorban belepakolhassuk a bográcsba. Nálunk most elôször a zsír került bele, majd arra a szalonnakockák. Amikor kicsit üvegesedni kezdtek,akkor került bele a hagyma és fokhagyma, valamint a két féle kolbász. Szép aranybarna-fényesre sültek, de vigyázva, hogy azért ne égjenek meg. Ezután a paprika és a paradicsom következett, majd a fûszerpaprika, kevés víz, az ôrölt kömény, ételízesítô és ôrölt bors. Erre az ágyra feküdtek a csirkeszárnyak. Annyi vízzel, hogy félig ellepje ôket. Amikor a szárnyak félig megpuhultak, akkor a hasábokra vágott krumplit is a bográcsba ment. Pótoltuk a vizet annyira, hogy a krumpli is kényelmesen megfôjön benne. Amikor már a fakanállal ressre elvágható volt a krumpli, akkor tettük hozzá a májdarabokat. Innen már csak pár perc kellett az ételnek, és az, hogy idônként óvatosan megrázogassuk a bográcsot a tûz fölött. Hozzávalók: 2 kg krumpli, 8 db csirkeszárny, 4-5 db szép csirkemáj?, pár csípôs debreceni, 1 szál lángolt kolbász, 10 dkg füstölt szalonna, 3 nagy fej hagyma, 3 gerezd fokhagyma, 2 db TV paprika, 1 db csípôs zöldpaprika (aki nem szereti, kihagyhatja), 2 db paradicsom, pirospaprika, zsír, ôrölt kömény, ôrölt bors, ételízesítô Sikli Timea Grillezett palacsinta chilis joghurtszósszal Közepes vastagságú palacsintákat készítsünk. Ha vékonyra sikerül, akkor szakad, ha vastag, akkor pedig nehéz feltekerni. Az elkészült sós palacsintákat vékonyan megkenjük a krémmel úgy, hogy a két oldalsó szélén elhagyunk 1-2 cm-t. Ezeket a széleket behajtjuk, majd feltekerjük a palacsintát. Körbetekerjük a bacon szeletekkel úgy, hogy a szalonnaszelet a két végén végig érjen, így keresztben át tudjuk tûzni fogpiszkálóval. Grillrács szélére rakva elôször 1-1 percig megolvasztjuk a bacon szeleteket, majd a grillrács közepére tesszük, ahol nagyobb a hô. Kb 2 percenként megforgatjuk, hogy minden oldala megsüljön. Hideg chilis öntettel kínáljuk. Jó étvágyat hozzá! Hozzávalók: Palacsintához (20 db): 60 dkg finomliszt, 3 egész tojás, 1 teáskanálnyi só, kb 1,25 l szénsavas ásványvíz. Töltelékhez: 40 dkg fôtt, füstölt tarja darálva, 20 dkg trapista sajt darálva, 1 evôkanál tejföl, 1/2 mokkáskanálnyi ôrölt bors. Körbetekeréshez: 20 szelet bacon szalonna. Öntet (pár órával a grillezés elôtt el kell készíteni!): 3 dl joghurt, 1/2 csapott evôkanál mustár, 2-3 csepp citrom, 1 teáskanál olívaolaj (ha van otthon), 1 csapott evôkanál (igen csípôs lesz!) ôrölt chilipaprika, vagy erôs ôrölt pirospaprika, 1 babérlevél, 1 szál rozmaring, vagy ôrölt rozmaring, 1 csipet kristálycukor. Mézes,rácsos, meggyes Összegyúrjuka tésztát, 3/4 részét kinyújtjuk, sütôpapiros, közepes tepsibe kerül. Megkenjük baracklekvárral. Megszórjuk a magozott meggyel. Ha nem cukros a meggy, porcukorral megszórjuk. A tészta maradék részével berácsozzuk.? A rácsok közé darabos dió kerül. Tetejére barna és fehér csokit csurgathatunk. Hozzávalók: 40 dkg liszt, 20 dkg porcukor, 12,5 dkg margarin, 3 ek méz, 1kk szódabikarbóna, 2 egész tojás+1 sárgája., 1 ek mézes fûszerkeverék., pici só, 2 dl sárga barack lekvár, fél kg magozott meggy, 10 dkg darabos dió. Kedves Olvasóink! Várjuk az Önök recepjeit, melyek tükrözik a vidék ízvilágát, kulináris kultúráját! A recepteket a címre várjuk. A levélben kérjük adják meg nevüket, címüket.

15 2014. október 2. HIRDETÉS 15 HIRDETÉSFELVEVÔ PONTOKRA JELENTKEZÉSEKET VÁRUNK! HIVATKOZZON A HIRDETÉSRE, és 15%-os KEDVEZMÉNYT kap árainkból!

16 Apróhirdetések már 80 Ft +áfa / szó díjtól! A fotók megjelenítése az apró egységben 33x25 mm-ig: 500 Ft + áfa / kép! INGATLAN Dabason eladó egy 3 szobás családi ház, a hozzá tartozó 1272 nm-es telekkel. Az ingatlan nagyon jó állapotban van, fûtését gázkonvektor és kandalló biztosítja. A családi házhoz parkosított udvar, valamint gondozott kert tartozik. Az ingatlanhoz tartozik egy garázs, valamint tároló is Ft. Érdeklôdni: Nagy Pál Inárcson a központhoz közel eladó egy exkluzív, igényesen kivitelezett, dupla komfortos családi ház teljes berendezéssel. A riasztóval és klímával is ellátott ingatlan dupla tégla falazattal épült, a szigetelés ezáltal biztosított; fûtését cirkó látja el, nyílászárói minôségi fából készültek Ft. Érdeklôdni: Nagy Pál Dabas kertvárosi részén jó állapotban lévô 3 szobás családi ház eladó, a hozzá tartozó, mezôgazdálkodásra, állattartásra is kiválóan alkalmas, gyümölcsfákkal rendelkezô 2863 nm-es telekkel. Az ingatlan összközmûves, nyílászárói fából készültek, fûtését gáz biztosítja Ft. Érd.: Nagy Pál Újhartyánon eladó egy jó állapotban lévô, Nappali+3 szobás családi ház, a hozzá tartozó 1061 nm-es telekkel. Az ingatlanhoz 10 nm-es pince, valamint közel 40 nm-es fedett két oldalt nyitott kocsi beálló. A családi ház nyílászárói fából készültek, fûtését cserépkályha, valamint gázkonvektor biztosítja. Az ingatlan kialakítható akár két generáció együttélésére is Ft. Érd.: Nagy Pál Kétgenerációs családi ház Kakucson, Bp-tôl 20 percre eladásra kínálunk egy kétgenerációs, duplakomfortos családi házat 986 nm-es parkosított telekkel. Az ingatlan a község aszfaltozott utcájában, óvodák, iskolák, közintézmények közelében Ft. Érdeklôdni: Nagy Pál ADÁS VÉTEL Autót vásárolok bármilyet! Tel.: +3620/ Hagyatékból származó szarvasagancsot vásárolnék kézpénz fizetéssel Ft/kg áron. Tel.: 06-30/ Tojótyúk vörös házhoz-szállítva 650 Ft/db. Összeírókat keresünk jutalékért. Tel.: 06-20/ Szôlôprés, szôlôdaráló, 200 L musterjesztô kádak, valamint 25 literes üvegek borászoknak eladó. Érd: címen. RÉGI pedálos autókat vásárolnék. Az ajánlatokat a címre várom. AUTÓ 1991-es évj. Mercedes 190 D 5 sebességes váltó, 5 l-es fogyasztás. 5 éve van nálam. Friss mûszaki, tökéletes motor, szép kaszni. Irányár: Ft. Tel.: / i BMW 2000 évj. 160 e km. Friss mûszakival, kiváló motorikus és esztétikai állapot. Dohányzás mentes, klímás. Félbôr beige kárpit.iá.: Ft. Érd: KIADÓ KIADÓ ÜZLET Dabason a Spar üzletnél az árkád soron. Érd: 0630/ ÁLLÁS ROVATUNK A NEGYEDIK LAPSZÁMUNKIG INGYENES! Rozsdamentes anyagok hegesztésében (AWI) jártas tapasztalt hegesztô munkatársat keresünk dabasi lakatos mûhelybe. Tel.: 06-30/ , 06-30/ Dabas és környékérôl víz-, gáz-, csôhálózatszerelô munkatársat keresek hosszútávra, azonnali belépéssel. Érdeklôdni: 06-30/ telefonszámon Dabas környékérôl szobafestô mázoló, tapétázó szakmunkást keresek. Tel.: 06-20/ Marhacsontozókat és marhavágókat keresünk hollandiai munkavégzésre. Érd: vagy SPORT Focizni vágyó fiúk, lányok jelentkezését várjuk 5 éves kortól. Telefon.: 06-70/ Hirdesse meg vállalkozását a Pestvidéki Hírlapban! FOCITURMIX NB III Bravúros dabasi siker az NB III-as rangadón! A Dabas FC csapata 0:0-ás elsô félidô után Takács Kornél és Bozsik Viktor góljaival 2:0 arányban legyôzte a tabella második helyén álló ESMTK gárdáját. Gyôzelmével a gárda mindössze 1 ponttal van lemaradva a másik helyezett erzsébetiektôl, és az az elmaradt meccsén begyûjti a három pontot, a tabella második helyére kúszhat fel. A hétvégén viszont a dabasiak Vácra, a listavezetôhöz látogatnak, ami nem lesz könnyû futam. Megye I. osztály Sikerrel vette az akadályt Dabas-Gyón együttese, akik Tápiószecsô gárdája felett diadalmaskodtak. Gyôzelmével a csapat felkúszott a tabella 6. helyére. A vendégcsapatnak ez volt zsinórban a harmadik gyôzelme. Az Örkény SE viszont újabb hazai pofonba szaladt bele. Eredmények: Hévizgyörk Törökbálint 2:1, Üllô Pilis 2:0, Tápiószecsô Dabas-Gyón 0:1, Gödöllô Sk-Nagykôrös 3:3, Örkény Vecsés 1:3, Viadukt Biatorbágy Érdi VSE 0:0, Taksony Tura 4:2, Pilisszentiván Százhalombattai LK 1:2. Megye II. osztály, Déli csoport Gólszüret volt a találkozókon, mivel a 8 mérkôzésen 36 gól született. 9 gólt rámoltak be az alsónémedi fiúk a ráckevei legényeknek, míg az újhartyániak és kakucsiak óriási zakóba szaladtak bele hazai pályán. Eredmények: Halásztelek FC Dabas II. 1:0, Dunaharaszti II Dömsöd 0:5, Bugyi Felsôpakony 1:1, Kakucs-Gyál 0:5, Újhartyán Délegyháza 0:5, Alsónémedi Ráckeve 9:0, Hernád Taksony 2:0, Újlengyel Pereg 5:2. Megye III. osztály, Déli csoport Ebben az osztályban is sok gólt láthattak a nézôk. Eredmények: Tatárszentgyörgy Szigetszentmiklós 1:7, Dunavarsány Táborfalva 0:2, FC Dabas III Újhartyán II 6:1, Monorierdô II Szigetcsép 1:10, Inárcs-SILK 1:6, Vasad-Bugyi ASE 3:6, Dabas-Gyón II Ócsa 2:1, Szigetbecse Kiskunlacháza 0:3. KÉZIhírek Nem sikerült pontokkal hazatérniük a dabasi fiúknak Vácról Váci KSE Dabas VSE KC (junior) Váci KSE Dabas DIEGO KC (felnôtt) Siker a nôi Magyar Kupa mérkôzésen: VSK Tököl Inárcs-Örkény KC: (13 19) STRANDKÉZILABDA: Spanyol, holland, német és svájci bajnok került egy csoportba a Dabas Beach Boys együttesével a Kanári-szigeten október 31-november 1. között megrendezésre kerülô Bajnokok Ligája tornán. A dabasi csapat elszántan készül a tornára, és folyamatosan erôsíti keretét. Tokai Roland már a csapatot segíti, és a szakmai stáb is jelentôsen erôsödött Buza Bencével, a ferfi utánpótlás válogatottak csapatvezetôjével. PESTVIDÉKI HÍRLAP: független, regionális, közéleti, ingyenes hírújság ISSN Alapítva: Eng.sz.: NMHH BJSZ: OSZ: 163/0767/1/2007 Megjelenés: kéthetente pld. az alábbi területeken: ALSÓNÉMEDI, BUGYI, DABAS, HERNÁD, INÁRCS, KAKUCS, ÓCSA, ÖRKÉNY, TÁBORFALVA, TATÁRSZENTGYÖRGY, ÚJHARTYÁN, ÚJLENGYEL, PUSZTAVACS. Kiadó: Nagy Lajos Szerkesztôk: Nagy Lajos fôszerkesztô Moldován Ágnes hírszerkesztô Kecskés István rovatvezetô: sport, közélet Kisgyörgy Krisztián rovatszerkesztô: közélet Reklám-marketing: JUFEDA KFT Dabas, Bartók Béla út 90. Szerkesztôség: 2370 Dabas Szent István tér 1/d. Terjesztés: a hírlap saját terjesztôi hálózata és a Magyar Posta Zrt. Készült: Délkelet-Press Kft Békéscsaba, Kétegyházi út 18.

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

Részletesebben

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

2014. január : február február 7.

2014. január : február február 7. Határidő 2014. január 24. 16:00 2014. február 7. 2014. február 7. 2014. február 15. 16:00 2014. február 15-től 2014. április 6-án 19:00-ig 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február

Részletesebben

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben.

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben. Tisztelt Választópolgárok! A 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel vagy bejelentett

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Tatabánya, Fő tér 4. sz. EP választás HVI vezetők oktatása Előadó: dr.

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Tatabánya, Fő tér 4. sz. EP választás HVI vezetők oktatása Előadó: dr. KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Tatabánya, Fő tér 4. sz. EP választás 2014. HVI vezetők oktatása Előadó: dr. Péntek Péter KEM TVI vezető 1 Még meg sem született az OGY választás eredménye,

Részletesebben

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról A választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

13/2014. (III. 10.) KIM

13/2014. (III. 10.) KIM 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról A választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014.

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

II. fejezet A választók nyilvántartása

II. fejezet A választók nyilvántartása 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról I. fejezet A választójog 1. (1) A választópolgár a választójogát szabad elhatározása alapján gyakorolja. (2) A választópolgár

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata Palotás község Helyi Választási Bizottsága 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Palotás község Helyi Választási Bizottsága (a

Részletesebben

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről BOJT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 2/2016. (III. 30.) számú HVB h a t á r o z a t a az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Bojt Község Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2014. október 12. vasárnapra

Részletesebben

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1 http://www.complex.hu/kzldat/t0400092.htm/t0400092.htm 2004. évi XCII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról1 1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Az Alkotmány rendelkezése alapján a helyi önkormányzati képvisel ket, valamint a polgármestert a választópolgárok általános és egyenl választójog alapján, közvetlen és titkos

Részletesebben

Népszavazás Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről?

Népszavazás Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről? Népszavazás 2016. Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről? Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik

Részletesebben

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal)

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal) Budapest XIV. kerület Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/ Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006 Telefax: 57/446-002 Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 2/2016. (VII.05.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Tisztelt Gánti Választópolgár!

Tisztelt Gánti Választópolgár! Tisztelt Gánti Választópolgár! Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára

Részletesebben

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 ' A Bánrévei Helyi Választási Bizottság 43/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság a helyi

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 45/2014. (X. 13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ a kisebbségi szervezetek részére a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokról KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! Áder János köztársasági elnök úr 270/2014.(VII.23. KE határozatával 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2006.(XI.30.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2006.(XI.30.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2006.(XI.30.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259, E-mail: bocsph@bocskozseg.hu TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2004. (II.16.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2004. (II.16.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2004. (II.16.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl 2 Rezi Község

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1 Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(III.29.)Kt. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1 A rendelet hiteléül: Maglód, 2009. január 20. Margruber János jegyző

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2001./ IX.12./ ÖR. sz. r e n d e l e t e. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2001./ IX.12./ ÖR. sz. r e n d e l e t e. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2001./ IX.12./ ÖR. sz. r e n d e l e t e a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 1. SZ. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 1. SZ. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2017. évi 1. SZ. ÜLÉSÉRŐL Készült a Helyi Választási Bizottság 2017. február 2-án 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Budapest

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület október 22-i alakuló ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület október 22-i alakuló ülésére 1 Beszámoló a Képviselő-testület 2014. október 22-i alakuló ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. október 12-én megtartott polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, megyei közgyűlés tagjai és a roma nemzetiségi

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete. 4/2002.(III.27.) Rendelete. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete. 4/2002.(III.27.) Rendelete. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete 4/2002.(III.27.) Rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. ( továbbiakban Ötv.)

Részletesebben

10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl

10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL Sárvár város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XI.12.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XI.12.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XI.12.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 A Bánréve Helyi Választási Bizottság 44/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

Papkeszi Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/1995. (VII.28.) számú. Önkormányzati rendelete

Papkeszi Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/1995. (VII.28.) számú. Önkormányzati rendelete Papkeszi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/1995. (VII.28.) számú Önkormányzati rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezés helyi szabályairól. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám 82015 2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége BAKONYSZENTKIRÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 2/2003. (I.31.) Ökt. sz. RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA április 6-án (vasárnap) Tisztelt Választópolgárok!

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA április 6-án (vasárnap) Tisztelt Választópolgárok! ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014. április 6-án (vasárnap) Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014.(I.18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Alsózsolca Város Helyi Választási Bizottsága 3571Alsózsolca Kossuth Lajos u. 138 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Helye: 2014. október hó 13. napján.- 3:25 órakor kezdődő Alsózsolca Város Helyi

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi

Részletesebben

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 11-én 10:45 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Bélapátfalva Nagyközségi Önkormányzat 12 /2001. ( IV.23. ) sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

Portfólió. Tóth Gábor Dániel

Portfólió. Tóth Gábor Dániel Portfólió Tóth Gábor Dániel Kelj fel és járj... "Nagyon tetszik! Ezt hogyan kell csinálni?" Informatikus családi vénám által, alkalmam volt egy barátomnak megépíteni a munkájához szükséges számítógépet,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Nyékládháza Város Önkormányzatának 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Nyékládháza Város Képviselő-testülete a helyi közakarat demokratikus kinyilvánítása érdekében

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2001. (VII.12.) RENDELETE. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2001. (VII.12.) RENDELETE. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2001. (VII.12.) RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 50.

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 47/2014. (X.13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület 2010. november 4 i ülésére Tárgy: Kezdeményezés

Részletesebben

Választással kapcsolatos tájékoztató

Választással kapcsolatos tájékoztató Választással kapcsolatos tájékoztató Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját a Köztársasági Elnök 2014. október 12. (vasárnap) napjára tűzte

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 07. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-37/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Tarany községi Helyi Választási Bizottság 37/2014. (X. 12.) határozata A Tarany községi Helyi Választási

Részletesebben