DABAS RÉGIÓ október 2. I. évf. 3. szám. Független, közéleti kéthetilap INTERJÚ KOVÁCS NÓRIVAL. Fotó: Braun Ágnes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DABAS RÉGIÓ. 2014. október 2. I. évf. 3. szám. Független, közéleti kéthetilap INTERJÚ KOVÁCS NÓRIVAL. Fotó: Braun Ágnes"

Átírás

1 Független, közéleti kéthetilap DABAS RÉGIÓ október 2. I. évf. 3. szám Önkormányzati választások oldal KISTÉRSÉGÜNK hírei 4 6. oldal 7. oldal INTERJÚ KOVÁCS NÓRIVAL Vége van a nyárnak, hûvös szelek járnak Fotó: Braun Ágnes

2 2 ÖNKORMÁNYZATI ROVATCÍM VÁLASZTÁSOK szeptember október Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek október 12. napjára kitûzött választásáról Szavazni kizárólag személyesen, a szavazás napján (október 12-én) 6 órától 19 óráig lehet abban a szavazókörben, amely a választópolgárnak a választási iroda által megküldött értesítôn szerepel. A választási értesítôt augusztus 25-éig kézhez kapták a választópolgárok. Ha valaki nem kapott értesítôt, vagy az elvész, megsemmisül, akkor a helyi választási irodától új értesítôt lehet kérni. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetôi engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár ezek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt pedig aláírással igazolja. Szavazási segítség A fogyatékossággal élô választópolgár a következô segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: Braille-írással készült értesítô megküldése, könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. A Braille-írással készült segítségkérelem benyújtási határideje október 3. A választás kitûzése után mozgóurnát kérhetnek azok a szavazóköri névjegyzékben szereplô választópolgárok, akik mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt korlátozva vannak. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja. Mozgóurnát október 10-én 16 óráig a helyi választási irodától, a szavazás napján (október12-én 15 óráig) pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel. Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben hagyományos módon nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával! Mozgóurnát személyesen (a polgármesteri hivatalokban mûködô választási irodában), levélben, illetve interneten lehet igényelni. A mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanabban a szavazókörben található, ahol a választópolgár lakik. Önkormányzati és polgármester-választásokat Magyarországon a január 1-jétôl hatályos új alkotmány értelmében (a 2014-es önkormányzati választástól kezdve) öt évente tartanak. A választás egyfordulós, sem érvényességi, sem eredményességi küszöb nincs. Szavazhat minden legalább 18 éves magyar állampolgár, illetve nem magyar állampolgár akinek bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Magyarországon. Az önkormányzati választásokon a települések polgármestereirôl, önkormányzatuk testületérôl és a megyei közgyûlések összetételérôl döntenek a választók. A választás akkor eredménytelen, ha nincs elég jelölt ahhoz, hogy a képviselô-testület teljes létszámban összeülhessen, vagy ha szavazategyenlôség alakul ki. Ezekben az esetekben a választás napja után 6 hónappal idôközi választást kell tartani, addig az elôzô megválasztott képviselô-testület vagy polgármester tölti be a funkciót. A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítô, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja. Szavazás Érvényesen csak egy szavazatot lehet leadni. Szavazni két, egymást metszô vonallal lehet (pl. X vagy +). A szavazat akkor is érvényes, ha a szavazólapokat a választópolgár boríték nélkül dobta be az urnába. Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, az választhat, hogy melyik település önkormányzatának megválasztásában szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezés Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésôbb június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább október 12-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésôbb október 10-én óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetôvé a külképviseleten való szavazást. Polgármester-választás A szavazáskor a szavazólapon a polgármesterjelöltek neve nem ABC sorrendben, hanem a helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepel. Csak egy jelölt választható! Érvénytelen a szavazat, ha választópolgár egy fônél több polgármester jelöltre ad le szavazatot. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ha a két legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt egyenlô számú szavazatot kapott, idôközi választást kell kitûzni. Fontos változás, hogy a megválasztott polgármester és a képviselôk mandátuma 5 évre szól. Képviselô-választás Október 12-én a választópolgárok a képviselôket egyéni listán választják meg. Szavazáskor a szavazólapon a jelöltek neve nem ABC sorrendben, hanem a helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepel. A választópolgár a szavazólapon legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány tagja a törvény szerint a képviselô-testületnek lehet, vagyis településünkön 6 jelöltre adhatja le a szavazatát. Képviselôk azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselôk száma szerint a legtöbb szavazatot kapták, vagyis a legtöbb 6 szavazatot kapott jelölt. Szavazategyenlôség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlô számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. A szavazat akkor is érvényes, ha 6 nál kevesebb jelöltre adja le voksát. Érvénytelen lesz viszont a szavazat, ha 6-nál több jelöltre szavazott! Ha a választáson Inárcs nagyközség esetében 6 fônél kevesebb képviselôt választanak meg, a be nem töltött képviselôi helyekre idôközi választást kell kiírni. Ha a képviselô-jelöltet polgármesternek is megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a legtöbb szavazatot elért képviselô jelölt lép. Delegálás Az önkormányzati választáson a független jelölt, illetôleg a jelöltet állító jelölô szervezet a helyi választási bizottságba egy-egy tagot, míg a szavazatszámláló bizottságokba két-két tagot bízhat meg (delegálhat). A delegált tagokat a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 30. (1) bekezdése szerint szeptember 26-án 16 óráig a helyi választási bizottságba a HVB elnökénél, a szavazatszámláló bizottságokba a helyi választási iroda vezetôjénél kell bejelenteni. Választási kampány A választási kampányidôszak augusztus 23-tól október 12-én óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen választási kampánytevékenység október 12-én nem folytatható október 12-én választási gyûlés nem tartható, és politikai reklámot nem lehet közzétenni.

3 szeptember október FIZETETT POLITIKAI ROVATCÍM HIRDETÉS 3 Cziróczki Ferenc 5. sz. választókörzet képviselôjelöltje Cserna Piroska 4. sz. választókörzet képviselôjelöltje Lénárt Judit 6. sz. választókörzet képviselôjelöltje Jakab Andrea 2. sz. választókörzet képviselôjelöltje Jelenekné Bajusz Ildikó 3. sz. választókörzet képviselôjelöltje Az október 12-i önkormányzati választáson a Pele Természet- és Környezetvédelmi Egyesület csapata is ringbe száll a szavazatokért. Az egyesület polgármester-jelöltje Mátyus Csaba, vele beszélgettünk az általuk megvalósítani kívánt célokról. Sokak számára meglepô, hogy egy természetvédelmi egyesület színeiben indulnak. Miért hogyan esett a Pelére a választásuk? A nyár folyamán döntöttük el, hogy ringbe szállunk az önkormányzati választásokon, hogy Dabason is legyen a választók számára alternatíva. Az új szabályozásnak köszönhetôen csak olyan egyesület indíthat jelölteket helyhatósági választáson, amelynek szerepel a tevékenységi körében a politikai tevékenység. A nyár és az ezzel járó ítélkezési szünet lehetetlenné tette egy saját egyesület létrehozását, ezért kerestünk egy befogadó csapatot. A dunakeszi Pele Természet- és Környezetvédelmi Egyesület nagyvonalúan segítséget nyújtott nekünk. ôk adják a jogszabályoknak megfelelô hátteret, más téren semmiféle támogatást, segítséget nem kapunk. Nem is kérünk, hiszen csapatunknak sikerült az, ami az országos politikában senkinek: több párt szimpatizánsai is mellénk álltak nemcsak az ajánlóívek aláírásánál, hanem a képviselô-jelöltjeink kiválasztásánál is. Sokan félreteszik politikai hovatartozásukat azért, hogy végre változás legyen Dabason. Tisztán, átláthatóan, érthetôen ezek a jelszavaik. Mit értenek ezek alatt a gyakorlatban? Milyen célokat fogalmaztak meg? Új színt kell vinni a helyi politikába. Minden téren. Miért a PELE? Elsôsorban arra lenne szükség, hogy nyilvánosan mûködjön az Önkormányzat. Ez alatt azt értem, hogy a lakosságot be kell vonni a döntési folyamatokba. Az elôkészítéstôl a tényleges döntésig. Hiszen mindenkinek joga van tudni, mi történik körülötte. Fontos, hogy élénkítsük a helyi vállalkozások tevékenységét. A tapasztalat azt mutatja, hogy az elmúlt évek fejlesztéseit nagyrész külsôs, más településekrôl származó cégek végezték. Dabason rengeteg vállalkozás, rengeteg vállalkozó dolgozik. Célunk, hogy a beruházásokat minél nagyobb arányban helyiek végezzék. Hiszen mindenkinek jobb, ha egy ismerôs újítja fel például a középületeket, ahová önmaga is járni fog. A helyi vállalkozások fejlesztésével nem az Önkormányzat lenne a legnagyobb munkáltató. Ez ugyanis valamilyen szinten függôségi viszonyt feltételez, nagyon markánsan alakítja a közélet alakulását. Szeretnénk, ha retorziómentesen felvállalhatná mindenki a véleményét. Vissza kell csábítanunk a vállalkozásokat (akik például az iparûzési adómentesség miatt más településen vannak bejegyezve), hogy a dabasi közösség fejlôdése érdekében dolgozhassanak. Nagyon sok jó szakember van, aki nem kap helyben megbízást. ôk másnak dolgoznak, más javára fordítják tudásukat. Ez a tudás pedig szolgálhatná a dabasiak elôrelépését is. Nagyon fontosnak tartjuk a sport támogatását. Nemcsak az aktív sportolás ösztönzése területén. Szeretnénk sportszeretô, szurkoló közönséget létrehozni a városban. Több labdarúgócsapatunk van, a kézilabdásaink a sport élvonalába küzdötték magukat. Azonban kevés a Mátyus Csaba polgármesterjelölt 7. sz. választókörzet képviselôjelöltje közönségük! Kevesen vannak az olyan emberek, akik sportszeretôek, kipróbáltak néhány sportágat és belelátnak a buzdítás lélektanába. A mérkôzéseken alig van szurkolótábor, pedig egy jó közönség szempontból kifogásolható, minden csapatból ki- hogy megváltoztak a fiatalok hozza a maximumot. szórakozási szokásai. Így a Ráadásul vannak még egyéb sportágak is, amelyek szintén helyiek számára nincs kulturált szórakozási lehetôség, támogatást, azon keresztül amolyan ifjúsági klub, pedig megújulást várnak. Továbbá ahol bátran bulizhatnának. nem csak két kiemelt Ugyanakkor természetesen sportklub van Dabason. nemcsak az ifjúság és az Kiemelném továbbá a aktív munkavállalói réteg külterületek kérdésének rendezését. számíthat ránk. Ugyanilyen A városban több fontosnak tartjuk nyugdíjasa- olyan utca is van, amelyek a inkat. A jelenleg mûködô városhatáron kívül esnek ám jelentôs számú lakos él bennük. A településen még mindig több helyen csak makadámút van, vagy még az sem. Ahogyan az elmúlt hetek esôzései is megmutatták, ahol szilárd az útburkolat, ott is lehetetlen helyzetet teremt a csapadék. Egy aszfaltozat- klubok önmagukban sokat tesznek a tagságért (bár taglétszámuk viszonylag kicsi), azonban tovább lehet javítani az idôsek mindennapjain. Erre egy gondozó szolgálat létrehozása a megoldás, amely nem kiváltja a mostani szociális szolgálatot, hanem éppen segíti a gondozók munkáját. lan utcában pedig még napokig megnehezíti a mindennapokat a víz és a sár. Foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, mert nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy egy ekkora városban még mindig emberek százai nem tudnak kulturált körülmények között közlekedni. Meg kell oldani a helyi ifjúságban felmerülô igények kérdését is. A városban nincs olyan hely, ahol kulturáltan szórakozhatnának. Az idôközönként megrendezett társasági összejövetelek az ott szolgálatot teljesítô biztonsági személyzet minôsége miatt sokak számára vállalhatatlan körülményeket teremtenek. Az érvényben lévô, a vendéglátóhelyek nyitva tartását szabályozó rendelet abból a Sziráki Mihály 8. sz. választókörzet képviselôjelöltje Ennek keretében az egyedül élô idôseket napi rendszerességgel felkeresve elkerülhetô az elmagányosodás, a kiszolgáltatottság, és nem utolsósorban a szubjektív biztonságérzet erôsítése. Néhány nap van hátra a szavazók döntéséig. Mit gondolnak, mennyire lesznek aktívak a szavazók? A Pele Természet- és Környezetvédelmi Egyesület igyekszik mindenkit megszólítani, kortól, nemtôl, politikai hovatartozástól függetlenül. Négy évvel ezelôtt nem volt csak egy polgármesterjelölt, azt mondták sokan, hogy nincs alternatíva, minek is menjenek el szavazni. Ezt az elgondolást tükrözi az is, hogy 2010-ben a szavazó joggal rendelkezô dabasi embereknek mindössze csak a 33,59%-a ment el szavazni, és ebbôl is 8,81% rontott, vagy rontásával fejezte ki, hogy nem akar igennel voksolni. Ezt az alaphelyzetet is szeretnénk megváltoztatni. Szeretnénk, hogy mindenki fejezze ki az elkövetkezô öt évvel kapcsolatosan elképzelését a szavazófülkében, hogy a többség adja meg az irányvonalat városunk mûködéséhez és mûködtetéséhez, illetve a fejlôdéséhez. Ebben kérjük a segítségük mindannyian, akik szerepet vállalunk, mint képviselô-jelölt, és magam is, aki szerepet vállalok, mint polgármesterjelölt.

4 4 KISTÉRSÉG HÍREI október 2. A HÍR SZENT A VÉLEMÉNY SZABAD Hamarosan elérkezik a várva várt megváltás ( Ingyen sör, örök élet ) napja, mikor is kedvünkre szavazhatunk településünk leendô szenátoraira. Addig is egyre több választási plakát jelenik meg az utak mentén, egyre több sajtóorgánum foglalkozik a témával. Néhány fontos kérdés viszont felmerülhet: Vállaljuk-e a felelôsséget a választásainkért? Merjük-e remélni, és hisszük-e az igéretek sokaságát? Hiszünk a becsület és erény számlálhatatlan prókátoraiban? Vajon hiszünk abbban, hogy egy választással felcsillan egy új, egy jobb élet reménye? Merünk-e tükörbe nézni, hogy melyik a mi igazi választásunk? Dönthetünk-e valakikrôl, akik majd rólunk döntenek? KIT választunk, MIT választhatunk? A szórólapok, plakátok számtalan ígérethalmazt tartalmaznak, de vajon mely jelölt mutatja meg a megvalósítás halmazait? Vajon tényleg fontos kérdés, hogy kik kerülnek hatalomra? Választási rendszerünk életre valósága amúgy is erôsen megkérdôjelezhetô, hiszen a jelölteknek nem sok elvárásnak kell megfelelniük. Egy úgymond öregek tanácsának is nagyobb legitimitása lehetne erkölcsi értelemben. Vajon mi lesz a választások után? Lesz-e hitünk az alkotásra? Saját magunk kovácsoljuk jobb útra sorsunkat, vagy haragszunk a sorsra, Istenre, párttagra, ha valami nem úgy alakul, ahogyan szeretnénk? Meglátjuk-e az igazi választás lehetôségét? Mert az igazi politikusok, az igazi szenátorok, az igazi polgik mi vagyunk. Nekünk kell egy felelôsséggel teli életet vállalni, és felvállalni az ezzel való szavazásokat, hogy merjük vállalni azt az életet, amire vágyunk. A lényeg nem az lesz, hogy mit ígérek, hanem, hogy hogyan VALÓSÍTOM MEG ígéreteimet? Néha bölcsen el kell fogadni, amit adott a sors, és reménykedni, hogy a közösségi ITT TARTUNK, ERRE MEGYÜNK útjelzô egy helyes irányba mutat. És ehhez nem kell idézeteket kiollóznunk nagy magyaroktól vagy koelhóktól. Voksolnunk kell magunkra, családunkra, reményeinkre, de felelôsséggel! (kecsó) Hernád csapata nyere a VII. Kárikittyom Gasztronómiai Fesztivált Az idei Kárikittyom Fesztivált szeptember 13-án a tavalyi nyertes Újhartyán csapata rendezte az újlengyeli Muskátli Vendéglôben. Tatárszentgyörgy (a UKKMUKKFUKK Néhány jól sikerült kárikittyomnak megvolt a jelentôsége ebben a szûk körben megtartott fesztiválon. Néhány aggyonisten, egy kis haccacáré, egy kis félpénzes félnótázás, jó ebéd és nóta... Az értelmét nehéz megtalálni egy olyan rendezvénynek, amelyet pályázati támogatásból tartanak fenn, és lassan elbújtatnak az érdeklôdôk elöl. Vajon miért nem hirdették meg a fesztivált szélesebb körben? Vajon mi késztette a szervezôket, hogy úgymond kertek alatt, ukkmukkfukk Leader félpénzzel fûszerezett katyvaszt készítsenek? (KI) tavalyi rendezô), Pusztavacs, Örkény, Újhartyán, Dabas és Hernád csapatai a sátrak dekorálásával indították a napot, majd nagy szorgalommal álltak neki a fôzésnek. A Fesztiválra kulturális programmal is készültek a rendezôk és a A gyôztes hernádiak csapata (Fotó: Origonet) résztvevô települések alkotó közösségei: Örkényrôl a Kispipacs néptánccsoport táncokat, Táborfalváról Soós Gyôrffy Katalin operetteket, Újhartyánból a Lila Akác Nyugdíjas Klub sváb és magyar népdalokat, Hernád Csajbota néptánccsoportja pedig szatmári táncokat adtak elô, a fôzés alatt pedig a Presso Band zenélt. NYELVÔR A választási kampány számos szóróanyagot, ill. sajtóorgánumot kreál, melyekben sok jelölt igen kemény merényletet követ el a magyar nyelvhelyesség ellen. Az anyagok többsége tisztelet a kivételnek hemzseg a helyesírási hibáktól. Például a polgármesterjelölt/képviselôjelölt szavakat is gyakran helytelenül írják. A többi gyakran használt szavainkról nem is beszélve (pl.: képviselô-testület ) Hogyan írjuk? A polgármesterjelölt hiába 3 elemû, csupán 6 szótagot tartalmaz, így nem kell alkalmazni rá a 138. szabályt (a szótagszámlálás szabályát, népszerû nevén 6:3-as szabályt). Ez a szótô mérvadó a szó minden más ragos, jeles alakjára is, így a polgármesterjelöltje alakot is egybeírjuk. Ugyanez érvényes a képviselôjelölt szóra is, amely szintén 3 elemû és 6 szótagos. Az említett szabálypont két feltétele közül (6-nál több szótag és 2-nél több szóelem) csak az egyik teljesül, így szintén nincs okunk kötôjellel írni, sem alapalakjában, sem raggal vagy jellel ellátott formájában. Szemben a ragokkal és a jelekkel, a képzôket figyelembe vesszük a szótagszámnál, a külön szóelemek közé pedig a legalább két szótagú igekötôket és a magyarban önállóan is használt idegen prefixumokat számítjuk. A hagymalekvár esete a banánpálinkával KAKUCS Sikerrel zárt az I. Lekvár-, Méz- és Pálinkafesztivál Kakucson. A helyi civil szervezetek összefogásával létrejött rendezvényre rengetegen voltak kíváncsiak. A standoknál saját készítésû lekvárokat, pálinkákat és helyi termelôk mézkülönlegességeit kóstolhatták meg az érdeklôdôk. Eljött a fesztiválra Pánczél Károly országgyûlési képviselô, aki elmondta, hogy egyre nagyobb teret hódít a saját készítésû élelmiszer, az emberek jobban odafigyelnek, mi kerül az asztalra. A képviselô végigkóstolta a kínálatot és megállapította, hogy Kakucson mind lekvár-, mind pálinkafôzési technikában jól teljesítettek a lakosok. A hagyományos ízek mellett igazi különlegességek is voltak: az ízletes sütôtök- és lilahagymalekvár mellett nem lehetett szó nélkül elmenni. Kuriózum volt az ágyas technikával készített banánpálinka is.

5 2014. október 2. KISTÉRSÉG HÍREI 5 Szépen fejlôdik Kamilla TÁBORFALVA Szépen fejlôdik Kamilla, a Rett szindrómás táborfalvi kislány. Errôl édesanyja tájékoztatott a Facebookon. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Táborfalván a nyár folyamán jótékonysági bált szerveztek a kislány javára, illetve a helyi létesítményi tûzoltók gyûjtésbe kezdtek Kamilla gyógyulása érdekében. A kislány a nyár folyamán két fejlesztô táborban is járt, ahol szülei hasznos információkat szereztek a betegség kezelésérôl. Ôsszel a kislány elkezdte az óvodát egy speciális képzést nyújtó kecskeméti intézményben. Hetente kétszer Csemôn, a Paci Doki Alapítványnál lovasterápián vesznek részt. Dabason Dévénymasszírozásban részesül, otthon pedig TSMT tornát végeznek. Havonta egy utazó pedagógus látogatja a családot, aki figyelemmel kíséri Kamilla fejlôdését. Átadták a bölcsôdét Vasadon VASAD Átadták a 3 csoportos, 36 gyermek befogadására alkalmas bölcsôdét Vasadon. A beruházásra 150 millió forintos támogatást nyert a község, amelyet késôbb 22 millió forinttal megtoldottak, mert az eredeti összeg nem fedezte az idôközben megnövekedett anyagköltségeket. Az épület alapkövét október 29-én tették le. A szeptember 18-i átadáson jelen volt Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, országgyûlési képviselô és dr. Szûcs Lajos, a Pest megyei Közgyûlés elnöke. A településen néhány nappal ezelôtt elkészültek a védônôi tanácsadó felújításával is. Az elôtér, a mellékhelyiség, a váró és a vizsgáló új linóleum padlót kapott, így szép, tiszta, repedezésektôl mentes, kellemes világos színû padló várja a gyermekeket. A belsô tereknél mindenhol tisztasági festést kapott az épület, valamint lefestették a nyílászárókat is. EXTRÉMSPORT-BARÁTOK PARADICSOMA Csúcspálya épült Dabason DABAS A Dabasi Napok keretében átadták az extrémsport-pályát Dabason. A pálya tervezôi szerint a létesítmény benne van az ország öt legjobban elkészített pályájában. A tervezést egyébként három fiatal végezte, akik évek óta ûzik az extrém kerékpározást. Kôszegi Zoltán polgármester átadási beszédében elmondta, hogy ugyan Dabas városa rendelkezik már 10 éve egy komoly sportcsarnokkal, több szabadtéri pályával, azonban az extrém sportok kedvelôinek eddig nem tudtak megfelelô infrastruktúrát biztosítani. A hiánypótlónak számító létesítmény azoknak nyújt alternatívát, akik nem szeretnének szövetségi keretek között sportolni. A hivatalos átadás után Kôszegi Zoltán polgármester is kipróbálta a pályát tudásához mérten, majd a fiatalok parádéztak az elemeken. Inárcsfeszt Az Inárcsfeszten nagy sikerû bemutatót tartott a Mancs a kézben mentôkutyás csapat Szüreti felvonulás volt Hernádon Az alvászavarok szinte teljesen meg szûntek! Napközben is sokkal nyugodtabb, vidámabb. Bízunk benne, hogy ez a javulás még csak a kezdet, és ha elég kitartóan és türelmesen küzdünk Kamilláért, meg lesz az eredménye. Hiszünk benne, hogy javulni fog, mert ez nem lehet másként!!! Hálásan köszönjük mindenkinek a segítséget, mert nélkületek nem juthattunk volna el idáig! Ezt írta Kamilla édesanyja. Átadták a Nemes-kúriát Dabason DABAS Több hónapos munka után a Dabasi Napok keretében átadták a felsô-dabasi Nemes-kúriát. Kosztolányi Gyula, a városrész képviselôje a felújítást folyamatosan nyomon követte. Elmondta, hogy véleménye szerint a felújított épület Dabas legszebb kúriája. A Halász-program keretében megújult épület nemcsak a háziorvosi rendelônek és a védônôi tanácsadónak nyújt megfelelô környezetet, hanem kialakítottak egy közösségi teret is, amelyben néhány hétig a felsô-dabasi iskola történetérôl láthatnak kiállítást. A felújítást a Fiatal Mûemlékvédôk Egyesülete szorgalmazta, akik nagy becsben tartják Dabas kúriáit. A Kárpát-medencében Dabas az egyetlen település, ahol ilyen sok kúria található. Négy kúria kivételével, összesen 26 épület klasszicista stílusban épült fel 1820 és 1850 között. További érdekesség, hogy a város központi részén a kúriák telkei egymást érve épültek fel, egymás szomszédjaiként, így tulajdonképpen úri negyedként fogható fel.

6 6 INTERJÚ október 2. VELENCEI HANGULAT DABASON Hartyánfeszt 2014 Idén is megrendezésre került Újhartyán gasztronómiai és kulturális fesztiválja a Hartyánfeszt szeptember 7-én. A napsütéses, mozgalmas, a sváb konyha ízeivel tûzdelt nap egyik fénypontja a szerbiai Szenttamásból érkezett tánc- és énekkar fellépése volt. Férfiszíveket melengetô látványt nyújtottak a csillogó szemû szerb táncos lányok, asszonyok. Különleges színpompás népviseletük csak hab volt a tortán, és a közönség hatalmas vastapssal hálálta meg produkciójukat. A RIPORTER! A dabasi Szôlô és Patak utca lakóinak a nagy esôzésekkor mindig sikerül átélni a Velencei hangulatot. Igaz, ezt nem nagy örömmel veszik. Évekkel ezelôtt már több alkalommal kaptak ígéretet az ott élô emberek az esôvíz okozta problémák orvoslására, de napjainkig semmi nem változott! A város vezetése egyszerûen így fogalmazott:,,a kedves lakók ne egyéni szinten gondolkodjanak hanem globálisan! Remélem, a nagy globális gondolkodás majd könnyebben átsegíti a vízen az embereket csónak nélkül is! (tudósítónktól) A RIPORTER! Beküldô: dr. Szikszay Péter Újhartyán Láperdô-mentésben az Erdômentôk Az Erdômentôk két napon keresztül egy csodálatos láperdôt mentettek, az Ócsai Tájvédelmi Körzetben, ahol bajba került a növény- és állatvilág. A probléma forrása, hogy a láperdô vízellátását biztosító vizes élôhelyet számos invazív faj szerette volna magáénak tudni, és az ezáltal átalakuló hidrológiai környezet a ritka és különleges társulás pusztulásával fenyeget. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak segíthettünk ezáltal, és olyan helyekre jutottunk el, ami átlag halandó számára szinte soha nem lenne látható. Megtisztelô volt számunkra, hogy a Nemzeti Park Igazgatósággal együttmûködve tehettünk a Természet megóvásáért és sérüléseinek helyreállításáért mesélték az önkéntesek. Mindenki kôkeményen harcolt, nagyon büszkék a résztvevôk az összehangolt és áldozatos munkáért! A résztvevôk egyébként köszönik a csodálatos élményeket a Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak, akiktôl többet kaptak, mint amit remélhettek volna, hiszen remek élményekkel lehettek gazdagabbak a munka alatt és után egyaránt és olyasmiket tanulhattak, amiket könyvekben nem találni! A Duna-Ipoly Nemzeti Parkról, az Igazgatóság programjairól, rendezvényeirôl a honlapon érdemes tájékozódni. Kisgyörgy Krisztián

7 2014. október 2. Magas falakkal jár az elôadói pálya Idén szeptember elején rendezték meg a Krumplifesztivált Bugyin, aminek egyik legismertebb fellépôje Kovács Nóri és a Motiva zenekar volt. Ennek kapcsán sikerült beszélgetnünk az énekessel. Nóri, régóta ismerjük egymást, a olvasói is nagyjából egy éve olvashattak rólad, így adódik a kérdés, hogy vagy mostanában? Köszönöm, nagyon kiegyensúlyozott vagyok. Nagyon jól telt a nyaram, Oroszországban és Erdélyben is többször voltam, valamint a hazai fesztiválokon, most pedig egy új, nagyszabású mû megírásába kezdtem. Sokszor beszélgettünk, de még nem tudtuk meg, hogyan is indult el a zenei pályafutásod. Talán az óvodában, mert már ott nagyon extrovertált kisgyerek voltam. De az iskolában kezdtem el tudatosan a zenével foglalkozni, és a pályaválasztás elôtt döntöttem el végleg, hogy a zenei utat választom. Mi motivált akkor, mi indított el? A tanáraim indítottak el. Virágzott a táncház-mozgalom, szívtuk magunkba a népzenei hatásokat. Hatalmas ívû karriert jártál be. Mikor érezted magad a csúcson, volt-e olyan pont, amikor úgy érezted, feladnád a pályát? Feladni soha. Rengeteg kihívással, magas falakkal jár az elôadói pálya, sok a lemondás is, de ha elég kitartó az ember, akkor mindig át tud lépni a nehézségeken. De ez minden szakmában így van. Azt gondolom, egy egyenletes úton kell haladni, mindig tudva azt, mi a cél. Nagyon kitartónak kell lenni, és folyamatosan meg kell újulni. És akkor a siker sem csak három napos csoda. Mivel mindig is voltak ötleteim, új megközelítéseim a zenében, ezért úgy érzem, én már megtaláltam az utam. Nem nagyon szeretnék ezen változtatni. Azt is mondhatnám, nekem már kialakult az egyéniségem, tudom, mi az, amit folytatnom kell, és mit kell elengedni, mert abban mások sokkal jobbak nálam. Éppen ezért minden jól sikerült fellépés után, vagy egyegy új lemezzel a kezemben azt érzem, épp a csúcson vagyok, fantasztikus érzés. Ugyanakkor várom az új kihívásokat, és sokszor szeretném még megélni ezt a felemelô élményt. Mi ad neked erôt ilyen pillanatokban? A közönség visszaigazolása. Nagyon hálás vagyok nekik, rengeteg energiával töltenek fel akkor is, amikor éppen nem a legjobb napom van. Lehet, kevesen tudják, de a Balkan Fanatik és a Motiva együttesek énekesnôje vagy, voltál. Hogyan esett rád a választás? Hogy kerültél kapcsolatba az együttesekkel? A Balkán Fanatiknak hat évig voltam énekese. Épp a saját lemezanyagomon dolgoztam egy stúdióban, amikor Lepéék pont ugyanabba a stúdióba jöttek a saját anyagukat keverni. Ott hallották meg, mit mûvelek, és egybôl felkértek a közös munkára. Mindig is szerettem volna egy saját zenekart, ahol a saját elképzeléseimet tudom megvalósítani, így alapítottam meg 2008-ban a Motivát. Szerencsére nagyon tetszik a közönségnek ez a kicsit Kovács Nóris mûfaj, ezért amikor eljött a választás ideje, a Motivát választottam, és most már két éve kiléptem a Balkán Fanatikból. Hogy jellemeznéd ezt az idôszakot, amikor ezen együttesek frontembere voltál? A Balkán Fanatikkal tanultam meg igazán a pop szakma csínját-bínját. Rengeteg olyan emberrel megismerkedtem, akik késôbb szervesen bekapcsolódtak a szakmai karrierembe. Viszont egy idô után már szûkek lettek azok a keretek, amit ez a zenekar tudott biztosítani. nem lehettem igazán önmagam. Ezért a Motivával mindig arra törekszem, hogy saját koncepcióimat valósítsam meg. Minden egyes dal a saját lelki világomat tükrözi, minden tag személyes jó barátom, egészen más a közös munka. Azt gondolom, felnôtt a zenekar, és most már mi is meg tudjuk mutatni magunkat a nagyvilágnak, egyre több a külföldi fellépés, egyre többen ismerik itthon is a dalainkat. Több díjjal is elismerték a munkádat. Melyiket és miért pont azt tartod fontosnak? A díjakért mindig nagyon hálás vagyok, ezek olyan elismerések, amik abban támogatnak, hogy jó úton járok. De ezekkel sosem szabad kérkedni, hiszen akkor is ezt csinálnám, ha nem kaptam volna ezeket a díjakat érte. Az egyik legmeghatározóbb kitüntetésem a Népmûvészet Ifjú Mestere díj volt még 2000-ben. Talán az óta tartanak számon a népzenei szakmában. Legutoljára A Transilvanian Music Awards Folk kategóriájának 2013-as gyôztese címet kaptad meg. Mit kell tudni errôl a díjról? Ezt a díjat évente egyszer ítélik oda különbözô kategóriákban. Szakmai zsûri delegálja a jelölteket, és az erdélyi közönség szavazatai döntik el, ki nyeri meg végül. Azért megtisztelô ez a díj, mert egyrészt rengeteget járok Erdélybe, sok népdalt gyûjtök az emberektôl, és ezek szerint akkor tetszenek nekik azok a feldolgozások, amik születnek. Másrészt pedig olyan neves zenekarokkal jelöltek együtt, mint a Ghymes és a Tárkány Mûvek. Rendszeresen fellépsz a régió rendezvényein, vagy akár saját településeden. Mennyivel jelent ez neked mást, ha itt lépsz fel? Mindig egy különleges élmény barátok, ismerôsök, esetleg rokonok körében fellépni. Azon túl, hogy végighallgatják a koncertet, egyébként érezhetôen nagyobb ovációval kísérik, alkalom van személyes beszélgetésekre is a koncertek elôtt és után. Ilyenkor nem sietek sehova, úgy tervezem a napot, hogy a helyszínen tudjak tölteni minél több idôt. Az elismerésekbôl is kiderül, hogy tavasztól ôszig nemcsak az országot, de a világot is járod, télen pedig Adventi koncerteket adsz. Mikor marad idô a pihenésre? Pihenésre mindig kell idôt szánni, különben kiégnék, nem lenne elég idô a kreatív feladatokra. Ezért megpróbálok pihenô idôszakokat is beiktatni a mindennapjaimba. Van, amikor ez csak egy nap, vagy pár óra, van, amikor kicsit hosszabb idôszak. Ilyenkor nagyon szeretek a családom körében lenni, vagy kirándulni a barátokkal. Mi az, ami ki tud téged kapcsolni? Nagyon szeretek olvasni, INTERJÚ 7 fôleg történelmi témájú könyveket, vagy például íjászkodni. De néha a csend is megnyugtató tud lenni, vagy a barátaimmal egy kellemes borozgatás egy hangulatos helyen. Milyen tervek várnak még rád az idei évben? Egy nagyon nagy fába vágtam a fejszémet nevet Nóri (szerk). Valami olyasmivel próbálkozom, amit még nem csináltak elôttem, de nagyon inspirál, úgyhogy most szinte minden szabad energiámat erre fordítom. Egyelôre annyit tudok mondani róla, hogy egy szimfonikus zenekarra írt mû lesz rengeteg népi elemmel, amely a magyarságunk eredettörténetét dolgozza fel. Nimród regéje a címe. Több éves kutatómunka elôzte meg, mielôtt egyáltalán mertem volna bármit is papírra vetni. Most ott tart a dolog, hogy megírtam a szövegkönyvet, ami körülbelül 80 versszak, hogy érzékeltetni tudjam, mekkora is lesz a terjedelme a mûnek, ha egyszer elkészül. Ez egy kétrészes, egész estét betöltô nagyzenekaros kompozíció lesz, jövô hónapban kezdjük a dalok hangszerelését Oláh Dezsôvel, aki az év zeneszerzôje és zongoristája. Rengeteg neves népzenészt és populáris énekeseket, valamint szimfonikus nagyzenekart fogunk színpadra állítani, és persze ezzel párhuzamosan készül a lemezanyag is. Mindemellett természetesen készülök az adventi idôszakra, Böjte Csaba testvér gyermekotthonait látogatom körbe egy koncertanyaggal, valamint itthon is remélem, minél több helyen bemutathatom karácsonyi koncertemet. Kedves Nóri sok sikert, reméljük, hamarosan újra beszélgethetünk amikor elkészültél a nagy mûvel. Kisgyörgy Krisztián

hartian_valasztas 9/23/14 13:36 Page 1 2014/3

hartian_valasztas 9/23/14 13:36 Page 1 2014/3 hartian_valasztas 9/23/14 13:36 Page 1 2014/3 VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM hartian_valasztas 9/23/14 13:37 Page 2 Az Újhartyáni Önkormányzat hivatalos lapja Engedélyszám: ISSN 2062-6339. Példányszám: 1200 db.

Részletesebben

Közéleti, független kéthetilap DABAS RÉGIÓ. 2014. szeptember 10. I. évf. 2. szám

Közéleti, független kéthetilap DABAS RÉGIÓ. 2014. szeptember 10. I. évf. 2. szám Közéleti, független kéthetilap DABAS RÉGIÓ 2014. szeptember 10. I. évf. 2. szám Kistérségi hírek 4-5. oldal Kutyavilág 9. oldal SZÛRETLEN SZÜRET A fotózás mûvészete Interjú Braun Ágnessel a 7. oldalon

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról 2014. október www.tortel.hu VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról Dr. Áder János köztársasági elnök úr a 270/2014.

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Szent István - napját ünnepeltük. Vélemények és tervek az új egészségügyi központról. Amit a választásokról tudni kell

Csömöri Hírmondó. Szent István - napját ünnepeltük. Vélemények és tervek az új egészségügyi központról. Amit a választásokról tudni kell Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Szent István - napját ünnepeltük 16-18. oldal Vélemények és tervek az új egészségügyi központról 8. oldal Csömör kincsei játékra hívjuk a község lakóit 10.

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

TANÉVKEZDÉS. 2014. Szeptember

TANÉVKEZDÉS. 2014. Szeptember 2014. Szeptember TANÉVKEZDÉS Programajánló: Augusztus 30. IV. Lecsófesztivál és Sportnap Augusztus 30. Solymos Tóni és az Expressz együttes koncertje Szeptember 6. Kultúrházak éjjel-nappal Szeptember 27.

Részletesebben

Városi majális - jó időben, jó helyen, sok jó ladányival!

Városi majális - jó időben, jó helyen, sok jó ladányival! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 7. szám 2014. május 14. Ingyenes Városi majális - jó időben, jó helyen, sok jó ladányival! Már a reggeli órákban elkezdődtek a programok az idei Városi Majálison.

Részletesebben

PARÁDI MOZAIK. Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember

PARÁDI MOZAIK. Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember PARÁDI MOZAIK Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember 30. TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tûzte ki a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Péceli Hírek 2014. szeptember 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Milyen lecsót főztek a házigazdák? Felvételünkön: Szűcs Lajos országgyűlési

Részletesebben

14. Vecsési Káposztafeszt 2014. szeptember 21. Epres Részletes program a 4-5. oldalon

14. Vecsési Káposztafeszt 2014. szeptember 21. Epres Részletes program a 4-5. oldalon Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 9. (287.) szám 2014 szeptember A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Fotó: Kolonics Csaba Fotó: Kolonics Csaba Dózsa György út a Damjanich utcánál Telepi út

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2014. 08. SZÁM Augusztus 20-án adták át az új közösségi teret (cikk a 2. oldalon) 2 A VÁROS HÍREI Kistarcsa 5 éve működő családi napközijébe önkormányzati

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A 2010. október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak,

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM. 2010. február

III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM. 2010. február III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 2010. FEBRUÁR Sokfogásos menü Terítéken a városõrség Közélet Az Alacskai úton tûzifát szállító tolvajokat füleltek le, míg a horgásztavaknál a rapsicok az utóbbi idõben

Részletesebben

Közös munkával tehetjük sikeressé a várost

Közös munkával tehetjük sikeressé a várost Koszorúzás XXIV. évfolyam, 38. szám 2014. október 9. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja Közös munkával tehetjük sikeressé a várost Városunkban idén immár a megújult Kálvin téri református

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja.

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja. VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 22. évfolyam 9. szám 204. SZEPTEMBER Ünnepeltünk! Velence Város 0 éves születésnapi ünnepségéről beszámolónk a következő oldalakon 204. október 2-én helyi

Részletesebben

Kidurrant az adósságlufi! el, amely egy-két szerencsés kivételtõl eltekintve lehetetlenné. Olvasói levél a játszótér avatás ünnepén tapasztaltakról

Kidurrant az adósságlufi! el, amely egy-két szerencsés kivételtõl eltekintve lehetetlenné. Olvasói levél a játszótér avatás ünnepén tapasztaltakról A HÓNAP ESEMÉNYEI Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó! Régi új játszóterünk Az Alföldi utcában a község egykori elsõ játszótere megérett a felújításra, s az Összefogás Kerepesért Egyesület elhatározta,

Részletesebben

FALU. A tartalomból. Fogytunk? Gyarapodtunk? Kibõvültünk! Júliustól átalakul a közgyógyellátás 2. old. Hatékony iskolát mindenkinek 3. old.

FALU. A tartalomból. Fogytunk? Gyarapodtunk? Kibõvültünk! Júliustól átalakul a közgyógyellátás 2. old. Hatékony iskolát mindenkinek 3. old. 3ÖNKORMÁNYZATOK LAPJA A HERNÁDI, ÚJHARTYÁNI, ÚJLENGYELI FALU XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. február ÁRA: 80 Ft A tartalomból Júliustól átalakul a közgyógyellátás 2. old. Hatékony iskolát mindenkinek 3. old.

Részletesebben

16. oldal. 10. oldal. 11. oldal. 5. oldal. 3. oldal. Martinászszobor. Olimpiai éremmel ér fel! Ismét 2/3-ot szerzett a Fidesz-KDNP

16. oldal. 10. oldal. 11. oldal. 5. oldal. 3. oldal. Martinászszobor. Olimpiai éremmel ér fel! Ismét 2/3-ot szerzett a Fidesz-KDNP 2014. április 16. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA V. évfolyam 7. szám Cikkünk a 12-13. oldalon Ismét 2/3-ot szerzett a Fidesz-KDNP Martinászszobor a gyár előtt A költészet napja Csepelen Húsvét, a mozgó

Részletesebben

CSAK SZERELEM KELL ÉS KÉSZ!

CSAK SZERELEM KELL ÉS KÉSZ! NINCS LEHETETLEN. Jól mûködik a tanyagondnoki szolgálat Nyíregyházán. Több száz, a várostól távol élõ, idõs, sok esetben egyedül élõ nyugdíjasnak segítenek nap mint nap. 3 6 8 MÓDOSULT SZABÁLYOK. A korábbi

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Közélet - 58 település, megannyi gond és probléma. Hogy térképezi fel a teendőket? Milyen stáb segíti munkáját?

Közélet - 58 település, megannyi gond és probléma. Hogy térképezi fel a teendőket? Milyen stáb segíti munkáját? III. évfolyam 6. szám 2014. április 1. A dombóvári járás közéleti, kulturális és információs lapja Választás 2014. Tájékoztató az április hatodikai országgyűlési képviselő választásról Pár nap múlva, április

Részletesebben

KalárisNEWS. Újraindul a KALÁRIS! Errõl olvashatnak

KalárisNEWS. Újraindul a KALÁRIS! Errõl olvashatnak KalárisNEWS Mártély önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa Hírek, pillanatképek Mártély életébõl... IV. évf. 2010. augusztus Újraindul a KALÁRIS! Javítják a kerékpárút hibáit Emléktábla

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó 2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám Vörösmarty Mihály: SZÓZAT - részlet - Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek

Részletesebben