E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 28.-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 28.-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 28.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2011. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: KÖZMEGHALLGATÁS: Az egészségügyi integráció tapasztalatai, hatása a megye és Pécs város egészségügyi ellátására (kozmegh_int) ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke prof. dr. Bódis József, Pécsi Tudományegyetem, rektor prof. dr. Kollár Lajos, Klinikai Központ, főigazgató AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr.horváth Zsófia, egészségügyi referens Intézményfenntartó Osztály MEGTÁRGYALTA: Kulturális Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság PÉNZÜGYI, GAZDÁLKODÁSI ÉS FEJLESZTÉSI OSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS:2011. április12. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: április 12. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés terjedelmének SZMSZ-től való eltérését a közgyűlés elnöke engedélyezte.

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Önkormányzat) a 72/2009.(VI. 18.) Kgy. határozatával, a BMK pénzügyi helyzetének alakulása miatt úgy döntött, hogy területi ellátási kötelezettségének teljesítését átadja a Pécsi Tudományegyetemnek (továbbiakban:egyetemnek), illetve annak egészségügyi szolgáltatójának a Klinikai Központnak. Ugyanennek a közgyűlési határozatnak az 1. számú mellékletével a testület elfogadta azt az Együttműködési Megállapodást (keret-megállapodást), amelyben az Egyetem és az Önkormányzat megállapodott a feladatátadás legfontosabb alapelveiben, (az átadás időpontjában, a BMK, mint intézmény jogutód nélküli megszűntetésében, vagyoni kérdésekben, adósság teljesítésben, humánpolitikai csomagban, ingatlan-ingó vagyonkezelői jog létesítésében, stb). Az Önkormányzat és az Egyetem között egyezség született arról is, hogy a Klinikai Központ vezetése elkészíti a feladatátadáshoz kapcsolódó szakmai programot is, amit a közgyűlés a szeptember havi ülésén el is fogadott. A szakmai program leglényegesebb célkitűzése volt: a lakosság egészségügyi ellátásának javítása, a minél nagyobb egészségnyereség biztosítása, az egységes, átlátható, jól szervezett ellátórendszer kialakítása, és annak költség hatékony működtetése. Az egészségügyi integráció feltételeit tartalmazó alapdokumentációkat: a Feladatátadási Szerződést, az Ingó Vagyonkezelési és Tulajdonjog Átadási Szerződést, az Ingatlan Vagyonkezelési Szerződést, valamint az Informatikai Megállapodást a testület a 137/2009.(XII.03.) Kgy határozatával, a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a 226/2009.( ) számú határozatával jóváhagyta. A Feladatátadási Szerződéssel az Önkormányzat az általa fenntartott kórház (BMK) alapító okiratában lévő, - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által engedélyezett és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott - területi ellátási kötelezettséget január 1-től határozatlan időtartamra átadta az Egyetemnek. Az Önkormányzattól átvállalt (szak)ellátási kötelezettséget az Egyetem az egészségügyi szolgáltatóján, a Klinikai Központon keresztül látja el. A betegellátáshoz - a fekvőbeteg szakellátás területén, összesen: 408 engedélyezett (342 működő és 66 szüneteltetett ágyat a hozzátartozó HBCS-vel együtt), a járóbeteg szakellátás területén, összesen: 1037 szakorvosi óra/hét, a hozzátartozó volumennel együtt, valamint 315 szakorvosi és 113 nem szakorvosi óra/hét gondozói feladat - került átadásra a BMK-tól a Klinikai Központ részére. Az önkormányzat a kórházat, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervet megszüntette, az egészségügyi dolgozókat, összesen 625 főt az Egyetem jogutódlással tovább foglalkoztatta. A január 1-től megvalósult egészségügyi integráció eredményeit, társadalom - politikai hatásait, szakmai, gazdasági/pénzügyi szempontból külön - külön kell értékelni. Az integráció egyértelmű eredménye, hogy az 1995 évben kezdődő un. mintarégiós, majd a 2006-os évtől többször és több változatban elfogadott Pécsi Integrált Egészségügyi Ellátórendszer Kialakítása megnevezésű projektek kudarca után, az önkormányzati - egyetemi tárgyalások, egyeztetések 15 év után lezáródtak, kompromisszumok mentén létrejött a megye és Pécs város lakosságát egy szervezetbe tömörített, működésében megújított, integrált, infrastruktúrájában korszerűsített, lakosságbarát egészségügyi ellátórendszer. Ha definíciószerűen szeretnénk fogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy az elérendő célként megfogalmazódott: a progresszivitás elvére épülő, a szükségletekhez igazodó, technológiai fejlődést felhasználó, költség-hatékony, a háttérszolgáltatásokban együttműködő, fenntarthatóan finanszírozható, professzionálisan menedzselt ellátórendszer kialakításának feltételei megteremtődtek. Mindez azonban egyik napról a másikra nem jön létre, de azzal, hogy az Egyetem a TIOP pályázaton több, mint 11 milliárd forint támogatásban részesült megalapozta annak lehetőségét, hogy a leírtak végső célként megvalósuljanak. A létrejött integrált egészségügyi ellátórendszer bázisa a 400 Ágyas Klinika, valamint a volt megyei kórház Rákóczi úti ingatlana. Az egészségügyi integráció szakmai minőségét, a betegellátás színvonalának javítása érdekében tett intézkedéseket az Egyetem vezetése által összeállított anyag tartalmazza. Az önkormányzat az Egyetemmel kötött feladatátadási szerződéssel eleget tett a jogszabályokban

3 3 előírt területi ellátási kötelezettségének, ugyanakkor megszüntette a Baranya Megyei Kórházat, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervet, csökkentve az alulfinanszírozottság miatti - egyre nagyobb összegű - hiánytermelést. A BMK-tól az Egyetem Klinikai Központja által átvállalt egészségügyi szolgáltatással (betegellátással) szemben panasz, észrevétel sem a lakosság részéről, sem az egészségügyi szakhatóságtól nem érkezett a megyei önkormányzat vezetéséhez integráció óta eltelt időszakban. Pozitívan kell értékelni azokat a járulékos intézkedéseket amelyeket a megyei önkormányzat az integrációt előkészítő, illetve azzal egy időben megvalósuló időszakban tett. Itt említem meg, hogy 99 krónikus ágy működtetési jogát adta át az önkormányzat a Pécsi Irgalmasrend Kórháznak, valamint 56 krónikus ágyat a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft.-nek, segítve ezzel a megye lakosságának krónikus ellátását. Kistérségi ellátás folyamatosságát kívánta biztosítani a megyei önkormányzat azzal, hogy az integráció feltételeit tartalmazó feladatátadási megállapodásban kikötötte, hogy a Sásdi Tüdőgondozót az Egyetemnek tovább kell működtetnie, 15 ezer ember tüdőszűrését/gondozását - helyben - segítve ezáltal. Kétségtelen, hogy az integráció legtöbbet vitatott következménye a pénzügyi teher között ténylegesen kifizetett kötelezettségek nagysága 3,2 milliárd forint. A évek közötti időszakban várhatóan közel 600 millió forint kiadás fogja terhelni az önkormányzatot. Ismerjük azokat a költség nemeket, ahol az önkormányzatnak, mint a vagyoni jogok és kötelezettségek jogutódjának a következő években, mint pl. az ún. műhiba perek kapcsán fizetési kötelezettségei lehetnek, vagy a volt BMK dolgozók, közalkalmazottak munkaviszonyból származó 3 éven belüli igényérvényesítése esetén. Ugyanakkor sajnálattal tapasztalom, hogy napi szinten újabb és újabb os évekből származó műhibaperek kapcsán felmerülnek fizetési igények (járadék ügyek), amelyekért eddig biztosító(k) álltak helyt, most azonban a kártérítési limit (5 millió Ft/ káresemény) kimerülése miatt a további fizetési kötelezettség az Önkormányzatot terheli. Vannak, ugyancsak ös évekből származó, a megszüntetett BMK működtetéséhez kapcsolódó ingatlan beruházási megállapodások (a volt Gyógyszertár és a konyha épülete, a Donátus Pharma Kft.-vel, valamint az Eurest Étteremüzemeltető Kft-vel kötött szerződések), amelyek funkcióra való alkalmassá tételéhez a volt kórházvezetés magántőkét vett igénybe, és ezen több száz millió forint visszafizetésének kötelezettsége most az önkormányzatot terheli. Megjegyzem, hogy ezen ingatlanok hosszú távú gazdaságos hasznosítása, esetleges új funkciója (Gyógyszertár épület) jelenleg is egyeztetést igényel az Egyetem vezetőivel, ahol keresnünk kell azokat a pénzügyi és jogi megoldásokat, amelyek hosszú távon mindkét fél számára előnyösek. Itt kell külön megemlítenem azt a évben kezdődött informatikai projektet, amely a BMK számítógépes rendszerének fejlesztését, valamint a régió egészségügyi intézményei közötti betegadat átvitel lehetőségét biztosította. Ennek az 1.3 milliárd forint összértékű, egyébként az Európai UNIO által kiírt pályázatból finanszírozott projektnek kedvezményezettje volt a BMK is millió forint értékben - és most ennek a március 31-ig tartó projektnek a fenntartása, az Egyetem által történő működtetése 46 millió Ft/év kiadást jelent az Önkormányzat számára. A Pécsi Tudományegyetem rektora, prof. dr. Bódis József, valamint a Klinikai Központ főigazgatója, prof. dr. Kollár Lajos és munkatársai az előterjesztés 1. számú mellékletében adnak tájékoztatást az önkormányzattal kötött Feladatellátási szerződésben vállaltak részletes végrehajtásáról, az egészségügyi integráció tapasztalatairól. Az Egyetem vezetői a 2. számú mellékletben az integrációnak az Egyetemre gyakorolt gazdasági hatásairól - 3 számúban a TIOP pályázatról, a 4. számú mellékletben a Nyár utcai és a Rákóczi úti telephelyeken szükséges értéknövelő beruházásokhoz kérik a Közgyűlés hozzájárulását. Az Egyetem vezetői az integráció eredményeit, tapasztalatait összefoglaló anyagukban (1. számú melléklet) megfogalmazzák kérésüket az önkormányzat Közgyűlése fele: 1. Kérjük a folyamatban lévő ügyeink közös erővel történő mielőbbi lezárását: gyógyszertár épülete, Eurest Kft. értéknövelő beruházása, az átvett munkavállalók meghatározott bérköltségelszámolását; 2. Kérjük a T. Közgyűlés nyilatkozatát arról, hogy támogatja a Pécsi Tudományegyetem - egészségügyi ellátása fejlesztését szolgáló TIOP2 pályázatok önrészként elszámolható és el nem számolható költségeinek támogatására vonatkozó,

4 4 - és az általa végzett egészségügyi ellátások finanszírozásának emelésére vonatkozó kérelmét. 3. Kérjük a Nyár utcai és a Rákóczi úti telephelyeken szükséges értéknövelő beruházásokhoz a T. Közgyűlés szíves hozzájárulását. Az Egyetem vezetése által összeállított - és fenti pontokban megfogalmazott - kérésekkel kapcsolatban az alábbiakat terjesztem a Közgyűlés elé: Kérem a képviselő testületet, hatalmazzon fel arra, hogy az alábbi tartalmú nyilatkozatot az önkormányzat nevében aláírhassam. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja a kormányzati szervek (Minisztériumok, OEP) felé, hogy támogatja a Pécsi Tudományegyetem - egészségügyi ellátása fejlesztését szolgáló TIOP2 pályázatok önrészként elszámolható és el nem számolható költségeinek támogatására vonatkozó, - és az általa végzett egészségügyi ellátások finanszírozásának emelésére vonatkozó kérelmét. 2. Tájékoztatom továbbá a Képviselő testületet, egyeztetéseket kezdeményezek az Egyetem vezetőivel a 4. számú mellékletben nevesített (önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok) - tervezett - értéknövelő építési beruházásait érintően. Az építési engedélyhez kötött munkák elvégzése előtt szükségesnek tartom a feladatátadási szerződéshez kapcsolódó Ingatlan Vagyonkezelési Szerződés néhány pontjának közös értelmezését, és közös álláspont kialakítását. Ugyan csak további egyeztetés szükséges a konyha továbbhasznosítását, és az ezzel kapcsolatos költségek megosztását illetően, valamint az átvett munkavállalók bérköltség megtérítésének igényével kapcsolatban is. Kérem a Közgyűlést, fogadja el az Egyetem vezetésével készített közös előterjesztésünket. III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) tudomásul veszi Az egészségügyi integráció tapasztalatai, hatása a megye és Pécs város egészségügyi ellátására elnevezéssel megtartott KÖZMEGHALLGATÁS tájékoztató anyagaiban foglaltakat; b) nyilatkozik a kormányzati szervek (Minisztériumok, Országos Egészségbiztosítási Pénztár) felé, hogy támogatja a Pécsi Tudományegyetem - egészségügyi ellátása fejlesztését szolgáló TIOP2 pályázatok önrészként elszámolható és el nem számolható költségeinek támogatására vonatkozó, - és az általa végzett egészségügyi ellátások finanszírozásának emelésére vonatkozó kérelmét; c) felhatalmazza elnökét, hogy a nyilatkozatot az önkormányzat nevében írja alá; Határidő: április 30. Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke

5 5 d) felkéri elnökét, hogy a konyha továbbhasznosításáról, költségviseléséről, az átvett dolgozók bérköltségeinek megtérítéséről, valamint a 4. számú mellékletben nevesített (önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok) tervezett értéknövelő beruházásait érintően folytasson további egyeztetést a Pécsi Tudományegyetemmel, és arról szükség esetén tájékoztassa a testületet; e) köszönetét fejezi ki a tájékozató szakmai anyag összeállításáért prof. dr. Bódis József rektornak, prof. Dr. Kollár Lajos Klinikai Központ főigazgatónak, és munkatársainak április. 15. Horváth Zoltán

6 1. számú melléklet Tárgy: Az egészségügyi integráció tapasztalatai, hatása a megye és Pécs Város egészségügyi ellátására 1. Az integráció, mint a Semmelweis-terv előfutára A Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem az integráció 2009 évi előkészítésével és január 1-i megvalósításával valójában a Semmelweis-terv egyik kiemelt célja, a funkcionális integráció előfutára volt. Pécs város és Baranya megye lakossága egészségügyi ellátásának színvonala a Semmelweis-terv keretében megvalósításra kerülő további struktúra - és az azzal harmonizált finanszírozás átalakításával javítható. Ennek fontos eleme Pécs, mint Megyei Jogú Város, valamint Baranya megye, illetve az egész régió valamennyi egészségügyi szolgáltatója feladatának harmonizált átalakítása, az ellátás szintjeinek és azok tartalmának pontos meghatározása, melyet követnie kell az ellátott feladathoz illeszkedő finanszírozásnak, tehát a forrásallokáció jelenlegi formája módosításának. A Klinikai Központ a Baranya Megyei Kórház feladatainak átvételével Baranya megye, s egyetemi egészségügyi szolgáltatóként pedig a Dél-dunántúli régió vezető egészségügyi intézménye. Az elmúlt év, mint az integráció megvalósítását követő első év komoly helytállást kívánt az Egyetem, s azon belül a Klinikai Központ és a Gazdasági Főigazgatóság vezetése és munkatársai részéről. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és az Egyetem Szenátusa által 2009 kora őszén elfogadott integrációs Szakmai Program utólag igazolta helytállóságát, hisz az abban részletesen előre megtervezett feladatokat készítettük elő 2009 utolsó negyedévében, s valósítottuk meg 2010-ben. Mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során sokat dolgoztunk annak érdekében, hogy a lakosság és a Baranya Megyei Kórháztól átvételre került munkavállalók az integráció megvalósításával együtt járó terheinkből a lehető legkevesebbet vegyenek észre. Elmondhatjuk, hogy a feladatok átvétele és integrációja lényegében zökkenőmentesen ment végbe. 2. Az átvett orvos-szakmai feladatok integrációja Az integráció Szakmai Programja és a Feladatátadási szerződés rendelkezett arról, hogy az átvett fekvő- és járóbeteg ellátások miként kerülnek integrálásra a Klinikai Központ intézményi struktúrájába. A belgyógyászat és a belgyógyászati szakmák - tüdőgyógyászat, infektológia -, a sebészeti, valamint a szülészeti és nőgyógyászati ellátások integrációja zökkenőmentesen megtörtént Pécsett. A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft. felé vállalt kötelezettségeinket teljesítettük, az alábbi ellátások az alábbi struktúrák szerint üzemelnek Harkányban: 1

7 Klinika megnevezés I. sz. Belgyógyásza ti Klinika Szakma megnevezé s általános belgyógyás zat általános kardiológia Szerv. egység kód 0242C Szervezeti egység megnevezése Össze g / Ágysz ám I. sz. Belgyógyászati Klinika BMK Krónikus Belgyógyászat II. 35 I.sz. Belgyógyászati Klinika Általános Összeg / Szakorv osi óra (heti) Összeg / Nem szak orv. óra (heti) Kardiológia Harkány 3 0 I. sz. Belgyógyászati kardiológiai 0242R40 Klinika Kardiológiai rehabilitáció 15 Rehabilitáció Harkány 20 I. sz. Belgyógyászati Klinika Összesen II. sz. Belgyógyásza II.sz. Belgyógyászati ti Klinika és általános Klinika és Nephrológiai Nephrológiai belgyógyás Centrum Általános Centrum zat 03 Belgyógyászat Harkány 3 0 II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum Összesen 3 0 Neurológiai Klinika általános neurológia Neurológiai Klinika BMK Ideggyógyászat Harkány 3 0 Neurológiai Klinika Összesen 3 0 Általános Szülészeti és Szülészeti és szülészetnőgyógyász Nőgyógyászati Klinika Nőgyógyászat BMK Nőgyógyászat i Klinika at 05 Harkány 3 0 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika nőgyógyász ati rehabilitáció 0242R04 04 Nőgyógyászati Rehabilitáció Harkány 15 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Összesen Harkányi telephely Összesen Végösszeg A Baranya Megyei Önkormányzat feladatátadási szerződésben adta át a Baranya Megyei Kórház területi ellátási kötelezettségét és az ahhoz szükséges kapacitásokat, tárgyi és személyi feltételeket. A Baranya Megyei Önkormányzat a PTE-vel kötött Feladatátadási szerződésben meghatározta, hogy a betegellátási feladatok egy részét a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft.-én keresztül kívánja a jövőben biztosítani, és ennek érdekében kötelezte a Pécsi Tudományegyetemet, hogy a megszüntetésre került Baranya Megyei Kórháztól átvett betegellátó kapacitások egy részét a Baranya Megyei Kórháztól történt átvételt követően adja át a harkányi kórháznak. 2

8 A Pécsi Tudományegyetem szerződésben vállalt kapacitás átadási kötelezettségei és a megtett intézkedések a következők: 1. A Baranya Megyei Kórház és a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft. között, 20 krónikus belgyógyászati ágy működtetésére korábban létrejött közreműködői szerződést a PTE fogadja el és azonos tartalommal kösse meg határozatlan időre. A PTE és a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft. vezetése a közreműködői szerződést decemberben aláírták. A betegellátás a 20 krónikus ágyon - az integrációtól zavartalanul - folyamatosan működött, a kapacitást az OEP finanszírozza. A közreműködői díj biztosítása a Harkányi Kórház számára az OEP pénzügyi teljesítéstől számított 15 napról 30 napra változott a szerződésben. 2. Az Egyetem az aktív kapacitásokból 15 ágyat aktív reumatológiai ággyá csoportosítson át és határozatlan időre adja át a harkányi kórháznak. Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete a kapacitás átcsoportosításra vonatkozó határozatát 502-8/2010 számú határozatában, június 3-án kiadta. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban: OTH) szeptember 24-én kelt határozatával a Regionális Intézet fenti rendelkezését megsemmisítette. A Pécsi Tudományegyetem az OTH határozatának hatályon kívül helyezése érdekében keresetet nyújtott be a Baranya Megyei Bíróságra. A keresetet egyeztettük a Baranya Megyei Önkormányzat egészségügyi referensével, Dr. Horváth Zsófiával, és Kerécz Tamás főigazgató úrral. A harkányi Kórház beavatkozóként részt vesz a perben. Az OTH az eljárás lefolytatását folyamatosan hátráltatja, a kapacitásokat a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft. jelenleg sem tudja üzemeltetni, a bevételkiesés, valamint a tárgyi és személyi feltételek biztosítása többlet költségeket okoz. 3. Az Egyetem a kardiológiai rehabilitációs kapacitásából 14 ágyat, valamint krónikus kapacitásából 1 ágyat nőgyógyászati rehabilitációs ágy kapacitássá csoportosítson át és határozatlan időre adja át a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft.- nek. Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete a kapacitás átcsoportosításra vonatkozó határozatát 502-8/2010 iktatószámon március 25-én kiadta. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. tv január 12-i módosítása a feladatátadás jogszabályi feltételeit megváltoztatta, és így a fenti kapacitások feladatátadás formájában történő átadása nem volt megvalósítható. Emiatt a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem a létrejött feladatátadási szerződést akként módosította, hogy a kapacitások átadása - figyelemmel a jogszabályi változásokra - közreműködői szerződés formájában történt. A felek megállapodtak abban, hogy jogszabályváltozás esetén a szerződést módosítják és az eredeti megállapodás szerint járnak el. 4. Az Egyetem szakorvosi óraszámaiból 3 óra belgyógyászati, 3 óra nőgyógyászati, 3 óra kardiológiai és 3 óra neurológiai szakorvosi órakapacitást adjon át a Harkányi Kórháznak. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. tv január 12-i módosítása a feladatátadás jogszabályi feltételeit megváltoztatta, és így a fenti kapacitások feladatátadás formájában történő átadása nem megvalósítható. Emiatt a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem a létrejött feladatátadási szerződést akként módosította, hogy a kapacitások átadása figyelemmel a jogszabályi változásokra - közreműködői szerződés formájában történt. A felek megállapodtak abban, hogy jogszabályváltozás esetén a szerződést módosítják és az eredeti megállapodás szerint járnak el. 5. Az Egyetem kapacitásaiból 15 krónikus belgyógyászati ágyat, valamint 20 kardiológiai rehabilitációs ágyat, a hozzátartozó területi ellátási kötelezettséggel közreműködői 3

9 szerződéssel, határozatlan időre működtetésre átad a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft részére. A PTE és a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft.vezetése a közreműködői szerződést márciusban aláírta. A betegellátás az átadott kapacitásokon július 01-én kezdődött meg. 6. A PTE- Klinikai Központja és a Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft. vezetése megállapodtak abban, hogy: - a közreműködői ágyak működtetése kapcsán a kórház és a PTE Klinikai Központja az egyetem képzési célkitűzéseihez igazítva módosítja a szakmai összetételt, amennyiben az a felek érdekeire nézve nem kizáró; - a kapacitások átadás-átvételét elősegítő közös kezdeményezéseket tesznek a szakma politikai vezetés felé; - a rehabilitációs tevékenységhez kapcsolódó pályázatokban együttműködnek. A szakmai együttműködés kiegyensúlyozott, a közreműködői díj teljesítése az OEP finanszírozást követően átlagosan 4 hónap. A sásdi Tüdőgondozó Intézet működtetésére a Dr. Schreiner Mária Bt-vel december 31-ig vállaltuk a közreműködői szerződés fenntartását, mely a határozott időtartam végén közös megegyezéssel szűnt meg január 1-től ez év március 31-ig a sásdi Tüdőgondozó Intézetben (7370 Sásd, Arad u.1.) végzett szakellátás, gondozás és szűrés tevékenységet a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. Belgyógyászati Klinika saját szervezetén belül biztosítja a sásdi telephelyen április 1-től az ellátást közreműködői szerződés keretében a Sásdi Kistérségi Társulás veszi át, mint egészségügyi szolgáltató december 31-ig. A szerződés alapján a Kistérség nyilatkozik az ellátás végleges átvételi szándékáról június 1-ig. Amennyiben a nyilatkozatuk alapján az ellátást évtől nem kívánják átvenni, Sásdon az ellátás megszűnik és a megállapodás értelmében Pécsett szolgáltat tovább az Egyetem. Amennyiben a nyilatkozatuk alapján az ellátást évtől át kívánják venni, az Egyetem megindítja a végleges átadásra szóló folyamatot - bevonva természetesen a Baranya Megyei Önkormányzatot. 3. Az integráció, mint a fekvőbeteg ellátó egészségügyi infrastruktúra átfogó fejlesztéseinek feltétele és hasznosulásuk jelentős tényezője Az integráció nem csak a Semmelweis terv előfutára, hanem egyben a pécsi fekvőbeteg ellátó egészségügyi infrastruktúra nagy fejlesztéseit megcélzó projektek megvalósításának feltétele, s azok jövőbeli társadalmi hasznosulását jelentősen növelő tényezője. A TIOP projekt keretében felújításra kerülő 400 Ágyas Klinika épületében a sebészeti, belgyógyászati és diagnosztikai szakmák már koncentráltan lesznek jelen. A TIOP projekt lehetőséget teremt a korszerű, egykapus sürgősségi ellátás infrastrukturális feltételeinek kialakítására, továbbá az integráció következtében az Édesanyák úti telephelyen a koncentrált szülészeti ellátáshoz szakmailag szorosan kapcsolódó Perinatális Intenzív Centrum fejlesztésére február 15-én benyújtott TIOP 2.2.2/C. projekt a koraszülött és kis súlyú újszülöttek intenzív ellátásának körülményeiben jelenthet jelentősen segítő technikai korszerűsítését a jövőben. Az előzőeken túl a Klinikai Központ szeretné magához vonni a régió onkológiai ellátásának centrum-funkciót is, melyre vonatkozó TIOP pályázati kiírás új tartalommal történő megjelenése a közeljövőben várható. Az onkológiai centrumokat a korábbi egészségügyi kormányzat pályáztatás alapján kívánta kijelölni, erre 2009 év utolsó negyedévében pályázatot írtak ki, amire vonatkozóan 2010 április végén a Klinikai Központ pályázott is. Az új kormány viszont a korábbi koncepción változtatott, s ugyan továbbra is pályázati 4

10 formában, de kimondottan az Egyetemekhez rendelten kívánja az onkológiai ellátórendszert fejleszteni. (A pályázati kiírás megjelenése a következő hónapokban várható). A Baranya Megyei Önkormányzattól vagyonkezelésbe vett Rákóczi úti telephely infrastruktúrája teszi lehetővé a 400 Ágyas Klinika átépítés idejére történő részleges felszabadítását, s a párhuzamos szakmák (belgyógyászat, sebészet, szülészetnőgyógyászat) korábbi széttagoltságának integrációval történő megszüntetését, amelynek egyesítése biztosítja a szakmailag magasabb színvonalú és a jelenleginél jóval költséghatékonyabb egészségügyi ellátást. Az elmúlt év tapasztalatai közül a betegforgalomban bekövetkezett változásokat részletesen a Klinikai Központ évi beszámolója tartalmazza majd, melynek az integrációra vonatkozó kivonatát természetesen megküldjük az Önkormányzat T. Közgyűlésének jelen előterjesztésünk mellékleteként. 4. Az integráció egyetemi gazdálkodásra gyakorolt hatásai Az Egyetem elmúlt év tapasztalatai közül kiemelten fontosnak tartja, s egyúttal kérjük az Önkormányzat Közgyűlése politikai érdekérvényesítő segítségét abban, hogy az egészségügyi feladatellátásunk finanszírozása a jövőben jelentősen javuljon. Miközben ugyanis az orvos-szakmai feladatok integrációja a Szakmai Programban foglaltak szerint valósult meg, addig az integrált intézmény működésének finanszírozása az egészségügyi szakmapolitika akkori vezetői által ígértekhez képest jelentősen csökkent (részletesen lsd. az 1. sz. mellékletben). Mindez igen nagy terhet jelent a Klinikai Központ, s közvetve az egész Egyetem számára. A forrásoldal jelentős csökkentése mellett a kritikussá váló állapothoz jelentősen hozzájárult az is, hogy a telephelyi koncentrációkhoz szükséges és 2009 októberében kért 650 millió Ft - mely a munkálatok befejezésére 723 millió Ft végösszeget tett ki - teljesítése szintén csak ígéret maradt. Így összességében mindösszesen millió Ft. bevételkiesés érte a Klinikai Központot 2010-ben a 2009 őszi ígéretekhez képest. (Az egyszeri költségek megtérítésére ígért 650 millió Ft, plusz az ígért finanszírozás 2010 évre jutó elmaradása, ami millió Ft) Mindez olyan mértékben nehezíti az Egyetem helyzetét, hogy erősen kétséges, hogy az előzőekben említett TIOP projektek önrészét és el nem számolható, szintén Egyetemet terhelő költségeit - különösen a jelenlegi megszorítások közepette - teljesíteni tudjuk, azaz forráshiány miatt kétséges a TIOP2 projektek megvalósíthatósága. E helyzetre tekintettel a Kormány különböző intézményeihez támogatás iránti kérelemmel fordulunk, hisz az esetlegesen elmaradó fejlesztések a város, a megye és a régió egészségügyi ellátása színvonalát és lehetőségeit a következő évtizedekre jelentősen meghatározzák. A TIOP projektek Egyetemi költségvetést terhelő, között felmerülő önrész és el nem számolható költségeinek nagyságát a 2. sz. melléklet tartalmazza. A finanszírozási nehézségek és veszélyek ellenére és közben a projektek megvalósításán gőzerővel dolgozunk: 2010 tavaszán megtörtént az Akác utcai sebészet Rákóczi útra költöztetése; 2010 őszén kialakítottuk a projektek megvalósítását koordináló belső menedzsment szervezetet; megkezdődött a 400 ágyas Klinika részleges kiürítése az ortopédia Akác utcai telephelyre történő decemberi kiköltöztetésével; késő őszre befejeződött a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika műtőinek felújítása - lehetővé téve a Rákóczi úti telephelyről a szülészet-nőgyógyászat még ottmaradt részlegeinek Édesanyák úti telephelyre történő, decemberben megvalósított költöztetését; s felmértük a Nyár utcai és a Rákóczi úti telephelyen lévő ingatlanokon szükséges minimális átalakítások mibenlétét és forrásszükségletét. 5. A Pécsi Tudományegyetem kérései a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felé 5

11 Bár az előzőekben jelzett projektek fejlesztései elsődlegesen Pécs és Baranya megye lakossága egészségügyi ellátásának színvonalát javítják, Pécs Megyei Jogú Város és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése anyagi helytállását nem kértük, hisz tudjuk, hogy az Egyetemhez hasonlóan mindkét intézmény ez évben is további jelentős megszorításokra és racionalizálásokra kényszerül. Ugyanakkor az alábbiak vonatkozásában kérjük a tisztelt Önkormányzat helytállását és támogatását: 5/1. Kérjük a folyamatban lévő ügyeink közös erővel történő mielőbbi lezárását: gyógyszertár épülete, Eurest Kft. értéknövelő beruházása, az átvett munkavállalók meghatározott bérköltség-elszámolását; 5/2. Kérjük a T. Közgyűlés nyilatkozatát arról, hogy támogatja a Pécsi Tudományegyetem - egészségügyi ellátása fejlesztését szolgáló TIOP2 pályázatok önrészként elszámolható és el nem számolható költségeinek támogatására vonatkozó, - és az általa végzett egészségügyi ellátások finanszírozásának emelésére vonatkozó kérelmét. 5/3. Kérjük a Nyár utcai és a Rákóczi úti telephelyeken szükséges értéknövelő beruházásokhoz a T. Közgyűlés szíves hozzájárulását. prof. dr. Bódis József rektor prof. dr. Kollár Lajos klinikai főigazgató 6

12 2. sz. melléklet Az integráció hatása a Pécsi Tudományegyetem és a Klinikai Központ évi gazdasági eredményére 1. A Pécsi Tudományegyetem gazdasági helyzete és intézkedései A Pécsi Tudományegyetemen adósságállományának kialakulása elsősorban a betegellátási tevékenység tartósan veszteséges működésére vezethető vissza. A szállítói állomány növekedését 2008-ban és 2009-ben sikerült féken tartani, ugyanakkor 2010-től a Baranya Megyei Kórház feladatainak átvételét követően a gazdálkodási egyensúly ismét felborult, és még az év végén biztosított 1,6 milliárd forint összegű konszolidációs forrás ellenére is mintegy 1,8 milliárd forint veszteséget termelt a Klinikai Központ (KK). A Pécsi Tudományegyetem szállítói állományának kezelése tárgyában a Magyar Államkincstár 2010 augusztusában ad-hoc bizottsági ülést hívott össze, melyen részt vett a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkára, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár felelős vezetői. A bizottság megállapította, hogy az adósságállomány kialakulása részben külső finanszírozási, részben belső hatékonysági problémákra vezethető vissza. A PTE vezetése vállalta, hogy az adósságállomány növekedésének megállítása érdekében kidolgoz egy stabilizációs programot, amivel középtávon biztosítani tudja, hogy bevételek és a kiadások egyensúlyba kerüljenek. A Stabilizációs programban a saját hatáskörben végrehajtandó intézkedések, azok felelősének és határidejének meghatározása mellett felvázoltuk azokat a területeket, amelyeken a fenntartó, illetve az egészségügyi finanszírozó segítségére tartunk igényt. A Pécsi Tudományegyetem stabilizációs programja az alábbi elemekből áll: I. Stabilizációt szolgáló, saját hatáskörben megvalósítandó egyetemi intézkedések 1. Működési egyensúly megteremtése a Klinikai Központban 2. Adminisztrációs és irányítási költségek csökkentése 3. Ingatlanállomány kezelése II. Kormányzati hatáskörbe tartozó stabilizációs intézkedések 1. TVK korrekciója 2. TIOP önrész biztosítása 3. TIOP máshol el nem számolható költségek megtérítése 4. Integráció költségeinek megtérítése 5. pályázati önrészek átmeneti finanszírozása 6. adósságállomány átütemezése A gazdálkodási egyensúly megteremtéséhez a Pécsi Tudományegyetem saját hatáskörében végrehajtható intézkedésein túl külső támogatás is szükséges. A működési bevétel növelése Integráció előterjesztés 1 1. sz. melléklet

13 érdekében a Klinikai Központ TVK keretének legalább évi 13 ezer súlyszámmal történő megemelése szükséges (összesen 116 ezer súlyszám/év). A működés stabilizálása ugyanakkor a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésén túl az adósságállomány kezelését is megkívánja. A lejárt szállítói állomány rendezésére a Pécsi Tudományegyetemnek saját hatáskörben nincs lehetősége, ezért - egyrészt 723 millió forint összegben igényt nyújtunk (nyújtottunk?) be a NEFMI felé az integráció kapcsán korábban felmerült költségek megtéríttetésére, - másrészt a Pólus és a Sürgősségi projektek önrészeinek és el nem számolható költségeinek 2011-ben jelentkező összege, 811 millió Ft központi forrásból történő biztosítását kérjük a Kormánytól, ill. arra illetékes intézményeitől. A fentieken túl a jelenleg 2,6 milliárd forintot kitevő 60 napon túli állomány növekedése jelentős szolgáltatási kockázatot jelent, a évi tapasztalatokból kiindulva a 4 milliárd forintnál éri el a 60 napon túli állomány azt a küszöböt, ami felett a cégek nagy számmal jelentik be a további szállításuk felfüggesztését. A prognózisunk alapján a PTE OEP bankszámlája szeptemberben elérheti ezt a szintet, ezért ennek elkerülésére a lejárt állomány hosszabb távú átütemezését tartjuk szükségesnek. Az ennek kezelését biztosító adósságkonszolidációs technika kidolgozásához kérjük a Magyar Államkincstár és a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatását. A Pécsi Tudományegyetem gazdasági helyzete több éves folyamat következményeként mára instabilnak, finanszírozási szempontból egyenesen kritikusnak mondható. A működőképesség fenntarthatósága, majd stabilizálása 2011-ben az Egyetemfelelős, szigorú gazdálkodása mellett kormányzati támogatásokat is megkíván. 2. Az integráció hatása a PTE 2010 évi gazdasági eredményére Az elmúlt három évben bár év közben folyamatosan nőtt az adósságállomány, az év végi kiegészítő forrás mind 2008-ban, mind 2009-ben (2010 januári plusz finanszírozást bele értve) elégséges volt arra, hogy a tárgyévben keletkezett hiányt kompenzálja. Ez a tendencia 2010-ben felborult, miután a Baranya Megyei Kórháztól átvett feladatok finanszírozása és az arra jutó költség nem volt összhangban. Az Integrációt komoly előkészítő munka előzte meg, melynek keretében az Egyetem megvizsgálta az átvételre kerülő feladat ellátásának gazdasági körülményeit is. Az e célból készült elemzést előzetes véleményezés céljából az Egyetem megküldte az Oktatási és az Egészségügyi Minisztérium részére is, ahonnan az elemzés megalapozottságát illetően megerősítő válasz érkezett. A PTE Szenátusa ennek tudatában döntött az Integráció megvalósításáról. A évi finanszírozási kereteket illetően ugyanakkor jelentős eltérés mutatkozott a Minisztériumok által is jóváhagyott elemzésben tervezett TVK és a hivatalosan kiközölt TVK között. Integráció előterjesztés 2 1. sz. melléklet

14 2010. év tervezett TVK év Eltérés TÉNY TVK Értéke Aránya Ellátási forma Összege (forint) fekvő (súlyszám) % járó (németpont) labor+pcr (németpont) % % Összesen A 2009-ben tervezett és a tényleges TVK különbsége Az alacsonyabb TVK miatt a tervezettnél 2,7 milliárd forinttal kevesebb OEP finanszírozás folyt be. A Rákóczi úti telephely üzemeltetésével és a BMK dolgozói állományának átvételével, ugyanakkor a költségek jelentősen emelkedtek. Mindezek következtében ben havonta átlagosan mintegy millió forinttal haladták meg a költségek a bevételeket, és ezt tetézte az integráció kapcsán felmerült mintegy 723 millió forint összegű felhalmozási kiadás is. A fentiekből megállapítható, hogy míg 2008-ban és 2009-ben a KK gazdálkodása a kiegészítő forrásokat is figyelembe véve egyensúlyban volt, addig 2010-ben az év végén kapott 1,6 milliárd forint összegű konszolidációs támogatás ellenére is jelentős, mintegy 1,8 milliárd forintösszegű működési veszteség keletkezett. Ennek fő okai: a PTE KK 2010-től mintegy 16 ezer súlyszámmal alacsonyabb TVK-t kapott, mint amivel az Integrációval kapcsolatos döntésekor számolt, s az integráció révén egyesített kapacitás (ágyszám) és az ahhoz rendelt humán erőforrás nagyobb arányban emelkedett, mint a betegellátási feladat (esetszám, teljesítmény), azaz túlzott kapacitások jöttek létre az integrált intézmény TVK-n felüli, ki nem fizetett vesztesége relatíven tovább nőtt lsd. alább. A KK területen kialakult és tartósan fennálló hiány-helyzet hátrányosan hat az Egyetem egészére, hisz az oktatás terén felmutatható jelentősebb maradványok likvid forrásait felemészti a KK működésfinanszírozása, korlátozva ezzel a karok perspektívikus fejlesztési céljainak megvalósíthatóságát. 3. A működés finanszírozásának növelésére vonatkozó igény- a TVK korrekciójára vonatkozó kérelem A kapacitások optimalizálása mellett az OEP részéről jelentős TVK korrekció szükséges ahhoz, hogy az indokolt teljesítmény finanszírozásra kerüljön. Ehhez a fekvő, járó és labor TVK együttes emelése szükséges. A működési költségek csökkentésének és az OEP bevétel bővítésének együttes hatása révén lenne elérhető, hogy a KK tartósan nullszaldós gazdálkodási eredményt tudjon elérni. Integráció előterjesztés 3 1. sz. melléklet

15 TP TP FPT A FPT A KK és a BMK TVK-ja külön-külön és együtt is drasztikusan csökkent az elmúlt hat 1 évben.tpf fekvőbeteg-ellátás TVK-jának és közötti illetve 2011-ben várható alakulását a következő ábra szemlélteti Fekvő TVK alakulása között (finanszírozási évek szerint) Pécsi Tudományegyetem (PTE) PTE plusz 1 havi EMAFT Baranya Megyei Kórház (BMK) BMK plusz 1 havi EMAFT év* (súlyszám) év (súlyszám) év (súlyszám) év (súlyszám) év (súlyszám) év** (súlyszám) év*** (súlyszám) év (súlyszám) A BMK és PTE együttes TVK-jának alakulása között A két intézmény együttes TVK-ja 2006-ban közel 128 ezer súlyszámot tett ki és években az Egyetem és a BMK együttes TVK-ja meghaladta a 113 ezer súlyszámot. A TVK feletti teljesítmény kompenzációjára a teljesítményfinanszírozáson túl az intézmények kiegészítő díjazásban is részesültek, ami az Egyetem vonatkozásában 2007-ben millió 2 forintot, míg 2008-ban 845 millió forintot tett ki. A kiegészítő forrást súlyszámban kifejezvetpf megállapítható, hogy a két intézmény együttesen az aktív fekvőbeteg ellátásra mindkét évben mintegy ezer súlyszámnak megfelelő finanszírozásban (113 ezer súlyszám TVK ezer súlyszám kiegészítő díjazás) részesült. A BMK feladataira jutó TVK-ja a évi 23 ezer súlyszámról 2010-re 10 ezer súlyszámra csökkent. Az Egyetem és a BMK feladatainak összevonásával ez a súlyszám hiány 2010-ben már teljes egészében az Egyetemen jelent meg.az integráció hatását a évi TVK-t meghatározó algoritmus nem vette figyelembe, ezért a PTE részére mindösszesen 103 ezer súlyszám került megállapításra, ami 20%-os TVK csökkenést jelent 2006-hoz képest. Az alábbi tábla a KK, a BMK, majd 2010-ben az integrált KK aktív fekvőbeteg és járóbeteg ellátása finanszírozási veszteségeit - azaz a nem finanszírozott teljesítmény összegszerű veszteségét - mutatja meg az elmúlt évekre vonatkozóan. 1 PTA évi adatok 9 hónapra vonatkoznak, 2005-től az adatok a finanszírozási évre1 vonatkoznak. A októberi (pénzforgalmilag plusz 1 havi) EMAFT a évben került figyelembe vételre. 2 PT(2007-ben 1157 millió forint = 7924 súlyszám, 2008-ban 845 millió forint = 5787 súlyszám) Integráció előterjesztés 4 1. sz. melléklet

16 Finanszírozási veszteség Aktív fekvőbeteg szakellátás Pénzforgalmi szemléletű kimutatás Időszak PTE összesen BMK összesen (PTE + BMK) összesen finansz. év 0 Ft 0 Ft 0 Ft finansz. év Ft 0 Ft Ft finansz. év Ft Ft Ft finansz. év Ft Ft Ft finansz. év Ft Ft Ft finansz. év Ft Ft Ft finansz. év Ft Ft Ft finansz. év* Ft Ft Ft Ft Ft Ft Finanszírozási veszteség Járóbeteg szakellátás Pénzforgalmi szemléletű kimutatás Időszak PTE összesen BMK összesen (PTE + BMK) összesen finansz. év 0 Ft finansz. év Ft Ft Ft finansz. év Ft Ft Ft finansz. év Ft Ft Ft finansz. év Ft Ft Ft finansz. év Ft Ft Ft finansz. év Ft Ft Ft finansz. év* Ft Ft Ft Ft Ft Ft *2010-ben 13 hónapra vonatkozó finanszírozás érkezett. A táblázat évre meghatározott BMK finanszírozási vesztesége abból adódik, hogy a finanszírozási év tartalmazza a BMK havi finanszírozási veszteségét. 4. Az integráció és a betegellátás mutatószámainak alakulása A KK a 2010 évi betegellátó tevékenységéről e hónap, március végéig készítjük el a szakmai beszámolónkat, melynek integrációra fókuszált kivonatát megküldjük a BM Önkormányzat T. Közgyűlése számára. Integráció előterjesztés 5 1. sz. melléklet

17 S bár a részletes beszámoló még nem áll rendelkezésre, az alábbiak jól mutatják az integráció főbb hatásait pl. csökkent a CMI, stb. részletesebb pár mondatos magyarázat kellene talán, s jó lenne, ha 2010/2009-es változásadatok szerepelnének benne a 2010/2008. helyett. Megnevezés * 2010** Változás 2010/2008 Aktív fekvőbeteg esetszám ,3% Aktív fekvőbeteg teljesítmény (súlyszám) ,5% CMI 1, , , ,4% TVK mentes teljesítmény (súlyszám) ,7% TVK alá eső teljesítmény (súlyszám) ,1% TVK ,5% TVK túllépés 102,6% 123,8% 111,6% 7,4% Ágyszám ,0% *EMAFT/TVK, **becsült Integráció előterjesztés 6 1. sz. melléklet

18 U 3. sz. mellékletu: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését célzó TIOP projektek finanszírozása 1. A TIOP pályázatok áttekintése 1/1U. Megvalósítási szakaszban lévő pályázatoku: A pályázat jele: TIOP /2F/ A pályázati kiírás neve: Infrastruktúra fejlesztésének támogatása az egészségpólusokban A PTE pályázatának címe: Janus Pannonius Program - Korszerű egészségügy a történelmi régióban A pályázat beadásának időpontja: július 1. A pályázat jele: TIOP / A pályázati kiírás neve: Sürgősségi ellátás fejlesztése - SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására A PTE pályázatának címe: Janus Pannonius Sürgősségi Program - Korszerű sürgősségi ellátás a történelmi régióban A pályázat beadásának időpontja: július 15. 1/2U. Bírálati szakaszban lévő pályázatu: A pályázat regisztrációs száma: TIOP-2.2.2/C-10/ A pályázati kiírás neve: A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése A pályázat címe: Janus Pannonius Program - Korszerű Perinatális Intenzív Centrum Pécsett A pályázat beadásának időpontja: február 15. 1/3. Kiírásra váró, előkészítés alatt álló pályázat: A pályázat kódja: TIOP A pályázati kiírás célja: korszerű onkológiai ellátás fejlesztése 2. A pályázatok teljes költségstruktúrája Az alábbi ábra számadatai jól mutatják, hogy a projektek megvalósítását szolgáló beruházások és egyéb, el nem számolható kiadások teljes bekerülési értéke jelentősen, mintegy 22,3 %-kal meghaladja a projektek keretében elszámolható és szükséges önrész mértékét (1.754 mft/1.434 mft). Az önrészként elszámolható és az ezen kívül felmerülő, de el nem számolható költségek együttes összege (3.188 mft) az elnyerhető támogatás ( m Ft) 24,7 %-át, s a teljes bekerülési költség ( mft) 19,82 %-át adják ki. 1 Integráció előterjesztés 2. sz. melléklet

19 PTE TIOP2 PROJEKTEK KÖLTSÉGEINEK STRUKTÚRÁJA EU TÁMOGATÁS ÖNRÉSZ EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK Pólus TIOP Sürgősségi TIOP millió Ft millió Ft 637 millió Ft 71 millió Ft Funkcionális integráció (költöztetések): 723 millió Ft már felhasznált; Még szükséges - költöztetések, egyebek: 750 millió Ft Mindösszesen: millió Ft Aláírt Tám. Szerz. PIC TIOP 2.2.2/C. 420 millió Ft 47 millió Ft 181 millió Ft Beadott pályázat, bírálat előtt Onkológia TIOP millió Ft 178 millió Ft 100 millió Ft Kiírás ideje nem ismert millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft 3. A megvalósítás 2011 évi költségstruktúrája és finanszírozási igénye A Pólus projekt támogatási szerződésének szeptember 2-i aláírását közel három éves előkészítési időszak előzte meg, mely eddig is jelentős anyagi helytállást kívánt, de a java még csak most jön a továbbiakban szükséges önrészekkel és a projektben el nem számolható költségekkel. Ezek összege szintén jelentős kiadást jelent a PTE és a KK számára, melyet az Egyetem saját forrásaiból biztosítani sem fegyelmezett gazdálkodás, sem megszorító intézkedések, sem szervezeti és funkcionális centralizáció mellett sem lesz képes. 2 Integráció előterjesztés 2. sz. melléklet

20 A projektek 2011 évi költségstruktúrája és finanszírozási igénye Sorsz. Pályázat kódja Pályázat rövid azonosító neve A. B. C = A + B D. E = B + D F = C + D Önrész (millió Ft) Támogatás (millió Ft) Projekt elszámolható költség = támogatás + önrész (millió Ft) El nem számolható költség (millió Ft) Önrész + el nem számolható költség (millió Ft) Projekt teljes bekerülési költsége (millió Ft) 1 TIOP Pólus 2 TIOP Sürgősségi Összesen (1 + 2): 3 TIOP 2.2.2/C. PIC Összesen ( ): 4 TIOP Onkológia A Pólus és a Sürgősségi projektek önrészeinek és el nem számolható költségeinek összege 2011-ben 811 millió Ft, melynek központi forrásból történő biztosítását kérjük a Kormánytól, ill. arra illetékes intézményeitől. A PIC- pályázat jelenleg bírálati szakaszban van, így az arra vonatkozó 144 millió Ft önrész és el nem számolható költség fedezetére támogatási kérelmet most nem adunk be. 3 Integráció előterjesztés 2. sz. melléklet

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1137-6/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integráció szakmai programja, és az ahhoz kapcsolódó

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-16/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit

Részletesebben

53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes:

53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes: Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatója SALGÓTARJÁN 8. sz. napirendi pont 53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes: dr. Barta László B E S Z Á M O L Ó a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13.

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13. 148/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról 1. sz melléklet Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi tevékenységéről...

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Előterjesztő: Dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató, főorvosa

B e s z á m o l ó. Előterjesztő: Dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató, főorvosa B e s z á m o l ó az egészségügyi közfeladat-ellátás működtetésbe adása óta eltelt időszakban a Szolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződésekben foglalt feladatok teljesítéséről Előterjesztő: Dr. Eszenyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu Szám: 1-114/2011. A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról 1 Általános bevezetés...1 Jogszabályi háttér...1 Telephelyi

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december Budapesti Egészségügyi Modell BEM 2009. december A BEM olyan egészségügyi program, melynek alkalmazása a minőségi élet feltétele, a budapesti polgároknak hosszabb és egészségesebb életet segít biztosítani,

Részletesebben

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2009. július 3. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2009. (VI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Tartalomjegyzék

2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Tartalomjegyzék Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2011. évi gazdálkodásáról (Kiegészítő melléklet) CÍM.

Részletesebben

170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat. Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére

170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat. Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére 170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház új szakmai fejlesztési koncepcióját az 1.

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2010. évi szakmai, illetve az Egészségügyi

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1-119/2013. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A világban zajló gazdasági válság, a Magyarországon tapasztalható válság jelenségek, a gazdasági visszaesés, az ország pénzügyi helyzetéről hallható információk, az önkormányzati

Részletesebben

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest INTÉZETI STRATÉGIA 2011-2015 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Vezetői összefoglaló... 5 3. A kerületi lakosság egészségi állapotának alakulása 1997-2010.... 8

Részletesebben

Margit Kórház, Csorna

Margit Kórház, Csorna 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Margit Kórház, Csorna Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március JELENTÉS az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 1001 2010. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben