NYIRVV Nonprofit Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYIRVV Nonprofit Kft."

Átírás

1 , NYIRVV Nonprofit Kft. ÉVI ÜZLETI TERVE Nyíregyháza, április 16. ügyvezető

2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. A társaság tevékenységének bemutatása 7 3. Marketing Működési bevételek Működési kiadások 16 5/a. Anyagjellegű ráfordítások 17 5/b. Személyi jellegű ráfordítások 22 5/c. Értékcsökkenési leírás 24 5/d. Egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordítások Eredmény, pénzforgalmi Fejlesztési célok 32 7/a. Közterület-fenntartási 32 7/b. Közterület-kezelési és Közlekedési 35 7/c. Műszaki 39 7/d. Közfoglalkoztatási tevékenység 46 7/e. Állategészségügyi tevékenység 48 7/f. Piac és Vásártér Üzemeltetési 49 7/g. Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési 51 7/h. Nem lakás céljára szolgáló, vagyonkezelésbe átadott és saját ingatlanok üzemeltetése Mellékletek 57 1.számú melléklet: évi összesített eredménykimutatás 58 2.számú melléklet: évi összesített költség számú melléklet: Közbeszerzési 61 2

3 1. Vezetői összefoglaló A NYÍRVV Nonprofit Kft Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, végzi a közszolgáltatási szerződésben rögzített városüzemeltetési feladatokat, vagyonkezelési szerződés alapján a bérlakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetési feladatait, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat is ellátja. A Társaság menedzsmentje a szervezeti egységek, irodák, csoportok feladatait folyamatosan felülvizsgálja és eddig is számos költségcsökkentési javaslatot határozott meg. A felülvizsgálat eredményeként több területen munkarend módosításával, és egyéb munkaszervezési intézkedés megtételével a munkavégzés hatékonyságának növelését valósítottuk meg. Társaság saját üzemeltetésében lévő parkfenntartási körzetek száma megduplázódott, a tavalyi 3 helyett 6 körzetet kezelünk. A közterület-fenntartási iroda által kezelt parkfenntartásba bevont terület nagysága több mint m 2 -rel nőtt. A feladatokat 2013-ban is közfoglalkoztatott munkavállalók bevonásával végezzük, ezáltal jelentős költségmegtakarítást tudunk elérni. A Tokaji úti Vásártéren, az árusokkal történő előzetes egyeztetés után egységes megjelenésű pavilonok építésére került sor. Az árusokkal kötendő havi bérleti díj fizetésére vonatkozó szerződések előkészítése megtörtént, a szerződések megkötése után a napi feladat csökkenése miatt további költségmegtakarítást tudunk elérni. A közterület-kezelési és közlekedési irodánál a közterület- és útellenőrzési feladat hatékonyabb végzése érdekében történt átszervezés. Az új felállásban, 2 brigádban 2-2 fővel végzik a napi munkát. Parkolási csoportunk esetében a parkolási időhöz lett igazítva a parkoló ellenőrök munkaideje, ezáltal a hét minden munkanapján majdnem a teljes parkolási időszakra kiterjed az ellenőrzés. Az év végén több mobilszolgáltatóval kötött szerződést parkolásra a Társaság, amely intézkedés is a parkolási bevételek növekedését célozza. 3

4 2013-ban is nagy hangsúlyt, és figyelmet fordítunk a rendkívül rossz állapotban lévő város területén lévő járdák és térburkolatok felújítására, az utak karbantartására. A téli időszakban hideg aszfalt felhasználásával végrehajtott kátyúzási munkálatokat végzünk, amit áprilistól kezdődően felvált a meleg aszfaltos helyreállítási technológia. Tovább folytatjuk a zárt csatornarendszer mosatását. A csapadékkal és belvízzel veszélyeztetett területeken hálózati bővítést valósítunk meg. Komoly elismerést jelent a cégünk számára, hogy Arany Rózsa - díjat nyert Nyíregyháza a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen. A verseny szervezőbizottságának legmagasabb elismerését régiónként az az egy település kaphatta meg, amely évek óta kiemelkedő eredményt ér el környezetszépítésben ban is folytatjuk a parkok, játszóterek felújítását, új köztéri padok, és szelencék beszerzésével számos közterület megújul, a városlakók szebb környezetben élhetnek. Ismét bevezetjük a városlakók által kedvelt városszépítő akciót. A 2012-ben lebonyolított villamos energia közbeszerzésen a közvilágítási és intézményi energia olcsóbb beszerzése következtében 2013-ban is jelentős költséget takarít meg Társaságunk, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, és ez által a város is. Az elmúlt években közvilágítás fejlesztésére nem volt lehetőség ban a városi közvilágítás fejlesztését, a felmerülő igények részbeni kielégítését a rendelkezésre álló anyagi forrásból valósítjuk meg. A Társaság egyik fontos stratégiai területe a Piacok és a Vásárterek üzemeltetése. Pályázati forrás igénybevételével felépült a Kertvárosban egy 338 m 2 területű teljesen fedett piac. A Kertvárosi Piacon 40 fedett árusítóhely került kialakításra. A beruházás célja a tanyasi termékek piacra jutásának elősegítése, ezzel is támogatva a bokor tanyákon, és Nyíregyháza külterületein élő őstermelőket és kis vállalkozókat. évben a város több pontján termelői piac kialakítását ezzük megvalósítani. A meglévő városüzemeltetési feladatokhoz évben több új feladatokat kapott Társaságunk. A feladatok rendszerbe történő beillesztése megtörtént, a napi munka szerves részévé vált. 4

5 A Benczúr Iskola, valamint a hozzá tartozó B épületben lévő lakások az iskola által otthagyott bútorok, berendezési tárgyak, könyvek kipakolása megtörtént, jelenleg a B épület üresen áll. Pályázati forrás igénybevételével a lakások felújítását ezzük megvalósítani. A tornacsarnok hátsó bejáratának akadály-mentesítése megtörtént, mozgássérült WC kialakításával mozgássérültek részére is alkalmassá tettük a sportlétesítményt. A Szigligeti Gyermeküdülő közkedvelt az alap és középfokú oktatási intézmények tanulói és a pedagógusok számára, ahol az elmúlt nyáron 10 turnusban több mint 800-an táboroztak ban a Szigligeti Gyermeküdülő szociális blokkjának karbantartási, felújítási munkáit ezzük megvalósítani ben az üdülő karbantartási munkáira több mint 2 millió forintot fordított a Társaságunk. A szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló játékok, eszközök beszerzésére került sor, a faházakban lévő bútorok cseréje is megvalósult. A Városi Stadion sportszakmai és üzemeltetési feladatainak szétválasztása következtében az üzemeltetési feladat elvégzése lényegesen kevesebb pénzébe került 2012-ben a városnak. Az üzemeltetésre kapott díj segítségével sikerült a Városi Stadionban olyan jelentős karbantartási feladatokat is elvégezni, melyre évek óta nem került sor. Elkészült a műfüves pálya elkopott felületének javítása, elbontásra került a volt kézilabda pálya körül a lelátó, sikerült külső vállalkozóval elvégeztetni a Nyírsuli Kft. által használt helyiségekben az ablakok cseréjét és az irodák festési munkálatait. Közfoglalkoztatottak bevonásával került sor a lelátón lévő kerítések cseréjére, festésére. A napi karbantartási feladatokat is közfoglalkoztatott dolgozók bevonásával végzi a Társaság, ezáltal jelentős költség megtakarítást tud elérni. A sportpályák és hozzá tartozó öltöző és szociális helyiségek festési és karbantartási munkálatainak elvégzésére is sor került. Az Orosi pálya épülete a szennyvíz hálózatra nem volt rákötve, ezért az épület használatára nem volt lehetőség. A Zalka Máté utcai pályán a sorozatos betörések után riasztórendszer kiépítésére került sor. Valamennyi pályán a tisztasági festés megtörtént ban a Városi Stadionban lévő salakos pálya világításának kiépítését, a külső sportpályák gyepszőnyegének felújítását is elvégezzük. A Városi Stadionból áttelepített extrém sportpálya alatti területet leaszfaltozzuk. A pálya összerakását, és üzembe helyezését vállalkozó bevonásával végeztetjük el. 5

6 Összefoglalva: 2013-ban is a közszolgáltatási és vagyonkezelési feladatokra kapott forrást a legoptimálisabb módon használja fel a Társaság. Megfogalmazott küldetésünk a városi közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátása, a rendelkezésre álló források hatékony és gazdaságos felhasználása, a városlakók részére egyre szélesebb körű és magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége 6

7 2. A társaság tevékenységének bemutatása Közszolgáltatási tevékenységek Helyi közutak, parkolók fenntartási feladatai A közutak járdák, sétányok üzemeltetési tevékenysége kiterjed 250 km kiépített, 349 km kiépítetlen úthálózat, m 2 felületű kerékpárút, és m 2 felületű gyalogút- járda üzemeltetésére. A jelzőlámpa üzemeltetés 59db önkormányzati ág és 51db Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közös ág üzemeltetését, karbantartását, a biztonságos és közlekedésre alkalmas útfelületek és csomópontok biztosítását jelenti. Ellátjuk a közterület-kezelési feladatokat. A városi parkolók üzemeltetése 2853 fizető, és db nem fizető parkoló, 69 db parkoló automata berendezés működtetését és karbantartását jelenti. Biztosítjuk a városi parkolási feltételeket, ellenőrizzük a szabályszerű parkolást. Vízrendezési, vízelvezetési, csatornázási feladatok A belvíz elvezetéssel kapcsolatos munkáinkat 247,15 km hosszon zárt csapadékcsatorna, 61,18 km hosszon belvízelvezető gyűjtőcsatorna üzemeltetésével végezzük. Helyi energiaszolgáltatási feladatok A közintézmények villamosenergia ellátásának folyamatos biztosítása az intézményi és tagintézményi telephelyeken történik, mely 177 db mérési pont nyilvántartását és elszámolását, Nyíregyháza város közigazgatási területének közvilágítását, db lámpatest karbantartását, és mintegy 4000 óra éves közvilágítási időtartam alatti működtetését jelenti. Kiemelt feladatként kezeljük a villamosenergia felhasználás ellenőrzését, költségtakarékos beszerzését, üzemeltetését. Települési vízellátási feladatok A települési vízellátás biztosítása keretében 330 db lezárt és 384 db üzemelő kút, illetve 3 db temetői közkút, 30 db ivókút, 3 db díszkút és 6 db mélyfúrású kút üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat látunk el folyamatosan. 7

8 Köztisztasági, közterület-fenntartási és közbiztonsági feladatok Feladatunk a szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása m 2 területen. Szórt útalap, földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés m 2 területen. Járdák, kerékpárutak, sétányok, buszmegállóhelyek takarítása, síktalanítása m 2 területen. Közterület-fenntartási tevékenységeink az m 2 bel- és külterjes parkfenntartás, közterületi fák ápolása, közterületi berendezések, órák, szobrok, szökőkutak üzemeltetése, illegális szemétlerakatok felszámolása. A mezőőri feladatok ellátása ha külterületen, míg a parlagfű ellenőrzés 2.400ha belterületen történik. Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása Közfoglalkoztatási tevékenység keretében a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatását ezzük megvalósítani a Kormányhivatal, illetve uniós és egyéb pályázati forrásokból történő finanszírozással. Állategészségügyi feladatok Az utcán kóborló kutyák begyűjtése, kötelező 14 napos karantén idő alatti megfigyelése, karantén időn túl az ebek gazdásítása. Állati eredetű hulladékok fogadása, gyűjtése, beszállítása, tárolása, annak megsemmisítéséről történő gondoskodás. Ebnyilvántartás, ebösszeírás. Vagyonkezelési és üzemeltetési feladatok Az önkormányzati lakások kezelésével összefüggő feladatok végzésével a tulajdonos Megyei Jogú Város Önkormányzata Társaságunkat bízta meg. Ez magában foglalja a lakóingatlanok bérbeadásával, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának fenntartásával, adminisztrációs feladatok ellátásával kapcsolatos munkákat. Nem lakáscélú ingatlanok kezelése A nem lakáscélú ingatlanok kezelésével összefüggő tevékenység keretében látjuk el az alábbi ingatlanok üzemeltetését: Hősök tere 9. sz. alatti irodaház Bencs Villa, Albérlők Háza 8

9 Társaságunk az alábbi nem lakáscélú ingatlanokat kezeli, és üzemeltetéséről gondoskodik: Szigligeti Gyermeküdülő, volt Benczúr Gyula Általános Iskola épülete, Városi Stadion és hozzá tartozó volt Volán sportpálya és Orosi pálya, Ózon Panzió és Vendégház, valamint az önálló telephellyel rendelkező tanműhelyek, a volt Báthory laktanya területe. Társaságunk tulajdonában lévő épületek hasznosítása, mint a városi stadion új lelátója és hozzá tartozó klubház, valamint a Szabadtéri Színpad hasznosítása kiemelt feladataink közé tartozik. Egyéb vállalkozási tevékenységek A vásárok és piacok üzemeltetése üzleti egységünket évben átalakítottuk, aminek következtében jelentősen növekedett jövedelemtermelő képessége a négy városi piac és a vásártér vonatkozásában is. Az elmúlt évben pályázati forrás igénybevételével megépítésre került a Kertvárosi piac, mely a környező tanyabokrokban megtermelt zöldség-gyümölcs helyi termelők által történő értékesítését segíti elő. Ebben az évben további termelő piacokat ezünk építeni, Borbánya, Sóstóhegy, Érkert és Oros településrészen. Jelentős felújítási munkát ezünk a Búza téri piacon, elsősorban épület-felújítási, gépészeti, festési munkát, valamint ezzük a külső zöldség piac lefedését. évben átalakításra és fejlesztésre került a gépjármű javítási és gépüzemeltetési tevékenységünk. A tevékenység iránt folyamatos érdeklődés mutatkozik, az üzletág javítási feladatainak folyamatos biztosítása érdekében további piaci partnereket kívánunk bevonni, és a működési hatékonyságot növelni. 9

10 3. Marketing Az egységes megjelenés érdekében 2012-ben kidolgoztuk a társaság új arculatát. A lakosság és a városunkba látogatók, a helyi intézmények és vállalkozók igénybe veszik szolgáltatásainkat, amikor használják a városi infrastruktúrát. Szolgáltatásnyújtásunk színvonalát ennek kapcsán ítélik meg. Marketing stratégiánk középpontjába ezért a lakossági elvárásokat helyezzük, melyekkel összhangban ezzük, kommunikáljuk és ellenőrizzük szolgáltatásaink minőségét. A közterületeken végzett, a lakosság szélesebb körét érintő beavatkozások közzétételére, figyelem felhívásra jelentős hangsúlyt helyezünk, a gyors információ áramlás érdekében honlapot működtetünk, melyen keresztül aktuális információkkal látjuk el a lakosságot. Céljaink között szerepel a lakosság elvárásainak megfelelő szolgáltatás nyújtása. Ennek érdekében a lakossági panaszok, és információk olyan feldolgozása, hogy az a lehető leghamarabb megoldást nyújtson a felmerülő problémákra. Ügyfélszolgálati irodáink jelentős forgalmat bonyolítanak, de tájékoztatásra felhasználjuk a média valamennyi formáját és eszközét is. Munkavállalóink folyamatosan fejlesztik szakmai tudásukat annak érdekében, hogy az általuk nyújtott tevékenység magasabb színvonalon járulhasson hozzá a nyújtott szolgáltatáshoz. A szakmai felkészültség emelése érdekében szakmai konferenciákon, rendezvényeken vesznek részt. Önkormányzati képviselőkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a területükön tapasztalt problémákról rendszeresen tájékozódunk. A képviselői igényeket a üzleti ünkbe beépítettük. Belső marketingtevékenység fejlesztése A munkavállalóink hatékony munkavégzése érdekében, integrált vezetői információs rendszert működtetünk, mely a megfelelő jogosultságok szerint az adott szervezeti és vezetési szintnek megfelelően biztosítja felhasználója számára a szükséges információkat. A lakásügyi modul fejlesztése megtörtént, a modul segítségével történik a lakbérszámlák kiállítása, a lakásüzemeltetési költségek kiszámlázása, költségek felosztása. 10

11 A lakbér és közüzemi díjakat társaságunk saját nevében számlázta ki. Az önkormányzat nevében történő számlázást készítjük elő, és a tulajdonos elvárásának megfelelően a lehető legrövidebb időn belül kidolgozzuk az új számlázás feltételeit. 4. Működési bevételek A Társaságunk által ellátandó feladatok köre az utóbbi esztendőkben folyamatosan bővült, amely indokolttá teszi a rendelkezésre álló erőforrások költséghatékony felhasználását. Üzleti ünkben kiemelt figyelmet fordítottunk a ezett gazdálkodási adatok megfelelő részletezettséggel történő bemutatására. Mind a bevételek, mind pedig a költségek, ráfordítások résztevékenységenként, azaz költséghelyenként kerültek megezésre, annak érdekében, hogy azok eredményessége megállapítható legyen. Társaságunk pénzügyi helyzetét és likviditását alapvetően befolyásolja a költségvetési feladatok időbeni pénzügyi teljesülése, a piaci tevékenységekből származó tényleges bevételek, valamint a lakás és nem lakás céljáró szolgáló bérlemények bérleti díjainak időbeni befizetése. évben a Társaságunk nettó árbevételét eFt összegben, az egyéb bevételek értékét pedig eFt értékben ezzük. Az egyéb bevételekből a céltartalék felhasználás nagysága eFt. A prognosztizált adatokat tekintve az összbevétel 23,6%-kal magasabb, mint évi érték. A Társasági bevételek kimutatását a következő táblázat részletezi: 11

12 Megnevezés Társasági bevételek kimutatása évi (nettó eft) Saját Önkorm. finanszírozás Összesen, eredeti előirányzat (nettó eft) Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Közterület-fenntartási bevétele Zöldfelület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenység Kisegítő mg.i szolgáltatás, környezetvédelem Egyéb városüzemeltetési tevékenység Közterület-kezelési és Közl. bevétele Útkezelési tevékenység Belvízelvezetési tevékenység Parkolás és közterület-használat Közfoglalkoztatási csoport bevétele Közfoglalkoztatási tevékenység Állategészségügyi tevékenység Műszaki bevétele Energiaellátás bevétele Közvilágítás Intézményi villamosenergia Települési vízellátás Térfigyelő rendszer karbantartás Térfigyelő rendszer fejlesztés Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés, elszámolás Lakóingatlan kezelés bevétele Lakás felújítás, javítás Lakbér Lakbértámogatás Társasházi bérlakások üzemeltetése Nem lakás céljára szolgáló, vagyonkezelésre átadott ingatlanok bevétele NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) Szigliget gyermeküdülő Városi Stadion és sportlétesítmények Kert köz 6. vagyonkezelés Ózon panzió üzemeltetés Tanműhelyek Saját ingatlanok bevétele Tüzér u és Népkert u. bevétele Szabadtéri Színpad Piac és Vásártér Üzemeltetési bevétele Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési bevétele Központi irányítás Árbevételek : Egyéb bevételek Céltartalék felhasználás, visszaírt értékvesztés Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Társasági bevételek mind (céltartalék felhaszn., visszaírt értékvesztés nélkül): Társasági bevételek mind (céltartalék felhaszn.-sal, visszaírt értékvesztéssel):

13 A városüzemeltetési feladatok forrása teljes mértékben a meghatározott feladatokra kerül felhasználásra, több területen megváltozott feladati prioritással. A Közterület-fenntartási Irodánál, a zöldfelület-fenntartási tevékenységnél, továbbá az egyéb városüzemeltetési feladatoknál jelentős bevételtöbblet mutatkozik. A Közterület-kezelési és Közlekedési költségvetési feladatainak ellátására fordítható bevétel növekménye 230%. Mindkét tevékenységi terület önkormányzati finanszírozása kiemelkedő. Az állategészségügyi tevékenységnél kimutatható növekmény az új telep kialakításához, létrehozásához köthető. Az intézményi villamosenergia területén a bevételek átcsoportosítása vált szükségessé, az intézmény-fenntartói jogkör változása miatt. évben került Társaságunkhoz az Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetése, így a működtetésből eredő bevétel már egész évben jelentkezik. Folyamatos bevétel jelentkezik a parkoló üzemeltetésből és a közterület-használatból, valamint a vásárok, piacok üzemeltetéséből. Előbbi esetben bázis szintű bevétellel, utóbbi esetben 4,7%-os növekménnyel számoltunk. Társasági szinten a költségvetés által finanszírozott feladatokra eFt ezett előirányzat áll rendelkezésünkre, mely az előző évi számokat figyelembe véve 41%-kal, míg a évi adatokat tekintve 44,5%-kal nőtt. Az önkormányzati finanszírozás a következő résztevékenységek között oszlik meg: 13

14 Önkormányzati bevételek kimutatása Megnevezés Közterület-fenntartási bevétele Zöldfelület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenység Kisegítő mg.i szolgáltatás, környezetvédelem Egyéb városüzemeltetési tevékenység Közterület-kezelési és Közl. bevétele Útkezelési tevékenység Belvízelvezetési tevékenység Közfoglalkoztatási csoport bevétele Közfoglalkoztatási tevékenység Állategészségügyi tevékenység Műszaki bevétele Energiaellátás bevétele Közvilágítás Intézményi villamosenergia Települési vízellátás Térfigyelő rendszer karbantartás Térfigyelő rendszer fejlesztés Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Lakóingatlan kezelés bevétele Lakás felújítás Lakóingatlan elszámolás Lakbértámogatás Társasházi bérlakások üzemeltetése Nem lakás céljára szolgáló, vagyonkezelésre átadott ingatlanok bevétele Hősök tere 9, Tokaji u Bencs Villa felújítása, egyéb NLC Szigliget gyermeküdülő Városi Stadion és sportlétesítmények Ózon panzió üzemeltetés Tanműhelyek Központi irányítás Utazási kiállítás Árbevételek :

15 A számviteli szempontból tekintett egyéb bevételek évi értéke eFt, melyet az alábbiak szerint eztünk: Egyéb bevételek kimutatása adatok eft-ban Megnevezés évi évi Értékesített tárgyi eszköz Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés Parkolási pótdíj bevétele Helyhasználati pótdíj bevétele Céltart. felhaszn. a kötelezettségekre, költségekre Követelések visszaírt értékvesztése Közfoglalkoztatás bevétele Egyéb támogatások Mezőőri tevékenység támogatása Biztosító kártérítése OEP, MÁK költségtérítés Pénzeszköz-többletek 116 Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték) Egyéb bevételek Összesen: Az egyéb bevételek résztevékenységek közötti megoszlása a következő: Egyéb bevételek megoszlása ( évi ) Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése Érték (eft) Megoszlás Közterület-fenntartási ,6% Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok 70 0,0% Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem ,6% Közterület-kezelési és Közlekedési ,9% Út és közlekedés 0 0,0% Parkolás és közterület-használat ,9% Műszaki ,6% Energetika 0 0,0% Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés ,6% Közfoglalkoztatási csoport ,0% Közfoglalkoztatás ,9% Állategészségügyi tevékenység ,2% Piac és Vásártér Üzemeltetési ,8% Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési 0 0,0% NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása ,7% Központi irányítás ,4% Összesen: ,0% 15

16 évre a pénzügyi műveletek ezett bevétele 4.000eFt. A rendkívüli bevételek évi értéke eFt. A évre prognosztizált eFt az alábbi, vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget jelenti: Rendkívüli bevételek kimutatása adatok eft-ban Szervezeti egység Résztevékenység Épület, berendezés megnevezése évi Közterület-fenntartási Köztisztasági tevékenység Szívó-seprőgép Közterület-kezelési és Közlekedési Piac és Vásártér Üzemeltetési Központi Irányítás Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés, karbantartás Zagyszivattyú 349 Család utcai piac tevékenysége Család utcai piac 599 Fokos utcai piac tevékenysége Fokos utcai piac 684 Vagyonkezelés és saját ingatlan bérbeadása Stadion Tribün Raktár 363 Tároló 240 Központi általános Szociális épület 397 Földszint épület 280 Kazán Rendkívüli bevételek : épület Működési kiadások A költségevetési feladatok többlet finanszírozása alapvetően befolyásolta költségünk alakulását, mely a ezett költségek és ráfordítások növekedését eredményezte. A bevételi források növekedéséhez szükségszerűen igazítani kellett a munkaerőt, technikát, továbbá a külső vállalkozói igénybevételt. Törekedtünk arra, hogy a számadatok megfelelő részletezettséggel kerüljenek nem csak megezésre, de kimutatásra is. Ezért részletesebb bontásban szerepeltettük a Társaságunk által igénybevett és egyéb szolgáltatások körét. 16

17 Az előző évektől eltérően ünk tartalmazza a szervezeti egységek egymás részére végzett tevékenységeit, a társüzemi szolgáltatásokat, mely egyes résztevékenységek esetében nagymértékben eredményt befolyásoló tényezőként értékelhető. 5/a. Anyagjellegű ráfordítások Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok és az energiafelhasználás költségei a legmeghatározóbbak. Az alapanyagoknál nagyarányú, 110%-os növekedés a Közterület-fenntartási Irodánál továbbá a Közterület-kezelési és Közlekedési Irodánál jelentkező többlet feladatok alapanyag igényével magyarázható. A vásárolt anyagok között megjelenő, a külsős és saját gépjárművek javításához szükséges alkatrészek beszerzésére a Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Irodánál ünkbe eFt-ot állítottunk be. Ebből a saját gépjárművekre, kisgépekre és adapterekre ezett költség eFt. Az üzemanyag költségsor ezésénél a benzint 480Ft/liter bruttó, a gázolajat 420Ft/liter nettó egységárral vettük figyelembe. évre liter a ezett üzemanyag-felhasználás mennyisége. A évben a mezőőrök és a vásárokon, piacokon dolgozók részére beszerzésre kerültek a szükséges formaruhák, így évben ilyen nagyobb összegű beszerzésekkel nem számolunk. Tavalyi évben az energiaköltségeink a ezett érték alatt maradtak, a felmerült eFt költségből eFt gázdíj, eFt a villamosenergia díja volt. évre az energiaköltségek hasonló megoszlását ezzük, eFt értékben. Az egyéb anyagköltségen belül az irodaszerek, nyomtatványok beszerzésére 7.836eFt-ot ezünk fordítani. Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltató társaságok által elvégzett szolgáltatások értékét tartalmazza. Összességében 6%-os növekedéssel számolunk. 17

18 A más vállalkozók által végzett karbantartásnál a Piac- és Vásártér Üzemeltetési Irodánál jelentős, eFt növekedést prognosztizáltunk, amely a Búza téri piaccsarnok és a Vásártér karbantartási munkáihoz kapcsolódik. A köztisztasági díjak csökkenésének mértéke 20%, melyet az alábbiak szerint eztünk: Köztisztasági díjak kimutatása adatok eft-ban Megnevezés évi évi Takarítási díj Hulladékszállítás, -ártalmatlanítás, -kezelés Szennyvízszállítás Eszközhasználati díj Rovar-, rágcsálóirtás Összesen: A takarítási munkák díjában számított több mint 10millió Ft-os költségcsökkentést a vásárok és piacok takarításánál kívánjuk elérni. A bérleti és lízingdíjak növekedését többek között a évben beszerzett 5db kisteherautó 9.747eFt értékben lízingdíja eredményezte. Az őrzés, védelemmel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozóan évben közbeszerzési eljárást folytatunk le. Egyrészt ennek eredményeképpen a díjakban 23,6%-os növekedés, amely leginkább a központi telephely és a vásárok, piacok vonatkozásában tapasztalható. Az egyéb igénybevett szolgáltatások összesített évi értékében ugyan csak 10,8%-os csökkenéssel számoltunk, de annak összetételében eztünk változást: 18

19 Egyéb igénybevett szolgáltatások adatok eft-ban Megnevezés évi évi évi Fűtés Alapdíjak (vill.energia, víz, csatorna, gáz) Hirdetés, marketing Számítástecnikai szolgáltatás Postai szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Ügyvédi szolgáltatás Vállalkozói díjak Végrehajtási és perköltség Ki nem emelt egyéb igénybevett szolgáltatás Összesen: Az egyéb szolgáltatások között számoljuk el többek között a hatósági díjakat, illetékbélyeget, bankköltséget, biztosítási díjakat, melyeket eFt értékben ezünk. A hatósági díjak és illetékbélyeg költségét 7.092eFt értékben eztük, míg a bankköltséget bázis szinten prognosztizáljuk. A biztosítási díjainkban 7,5%-os csökkenésre számítunk. Ugyan az új beszerzésű gépjárművek biztosítási díjai növelték a díjtételt, de az önkormányzati bérlakások vonatkozásában jelentős költség megtakarítást várunk. Az energetikai területen, valamint a lakóingatlan és NLC ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban a közvetített szolgáltatásokat bázis szinten, eFt összegben eztük. A Társaságunk által évben elvégzendő jelentős többlet feladatokhoz a rendelkezésre álló erőforrások szűkösek, azok alvállalkozókkal történő kiegészítése szükséges. Az alvállalkozói díjakban eFt összegű növekedés. Az egyes tevékenységi területeken az alábbi összegben ezzük az általuk végzett munkák díjait: 19

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni. Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 441 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-54; Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2014. évi

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. 2014.évi. Üzleti terv

Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. 2014.évi. Üzleti terv Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft 204.évi Üzleti terv Bevezetés A Vállalkozás neve: Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. Székhely: 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

MH: 750-7 /302 / 2009.

MH: 750-7 /302 / 2009. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE MH: 750-7 /302 / 2009. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 9 darab Melléklet: 9 db J A V A S L A T A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes,

Részletesebben

Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán

Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási kötelezettségéről szóló, módosított

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS 1 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS A távhőfejlesztési cselekvési terv három fő témakört jelöl ki, amelyek kezelésében és megoldásában fontos szerepet szán a távhőszolgáltatásnak: a fűtési célú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2011. évi környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2011. évi környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási Iktatószám: 33310-2/2012.x. Ügyintéző: Bongár Viktória NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii: gazdalpolg@nviregyhaza.hu

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2012. FŐKERT Nonprofit Zrt.

ÜZLETI TERV 2012. FŐKERT Nonprofit Zrt. ÜZLETI TERV 2012 FŐKERT Nonprofit Zrt. TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 I. Közszolgáltatási tevékenység, jogszabályi környezet... 8 I.1. Közszolgáltatási szerződés tevékenységi köre... 10 I. 2.

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2012. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2012. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 26. évi 4. szám 26. március 14. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 25/26. (II. 16.) Ö. h. Az AKSD

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/570-../2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. március

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről I. A gazdasági, gazdálkodási tényezők alakulása Az önkormányzat gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolják

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben