NYIRVV Nonprofit Kft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYIRVV Nonprofit Kft."

Átírás

1 , NYIRVV Nonprofit Kft. ÉVI ÜZLETI TERVE Nyíregyháza, április 16. ügyvezető

2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. A társaság tevékenységének bemutatása 7 3. Marketing Működési bevételek Működési kiadások 16 5/a. Anyagjellegű ráfordítások 17 5/b. Személyi jellegű ráfordítások 22 5/c. Értékcsökkenési leírás 24 5/d. Egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordítások Eredmény, pénzforgalmi Fejlesztési célok 32 7/a. Közterület-fenntartási 32 7/b. Közterület-kezelési és Közlekedési 35 7/c. Műszaki 39 7/d. Közfoglalkoztatási tevékenység 46 7/e. Állategészségügyi tevékenység 48 7/f. Piac és Vásártér Üzemeltetési 49 7/g. Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési 51 7/h. Nem lakás céljára szolgáló, vagyonkezelésbe átadott és saját ingatlanok üzemeltetése Mellékletek 57 1.számú melléklet: évi összesített eredménykimutatás 58 2.számú melléklet: évi összesített költség számú melléklet: Közbeszerzési 61 2

3 1. Vezetői összefoglaló A NYÍRVV Nonprofit Kft Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, végzi a közszolgáltatási szerződésben rögzített városüzemeltetési feladatokat, vagyonkezelési szerződés alapján a bérlakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetési feladatait, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat is ellátja. A Társaság menedzsmentje a szervezeti egységek, irodák, csoportok feladatait folyamatosan felülvizsgálja és eddig is számos költségcsökkentési javaslatot határozott meg. A felülvizsgálat eredményeként több területen munkarend módosításával, és egyéb munkaszervezési intézkedés megtételével a munkavégzés hatékonyságának növelését valósítottuk meg. Társaság saját üzemeltetésében lévő parkfenntartási körzetek száma megduplázódott, a tavalyi 3 helyett 6 körzetet kezelünk. A közterület-fenntartási iroda által kezelt parkfenntartásba bevont terület nagysága több mint m 2 -rel nőtt. A feladatokat 2013-ban is közfoglalkoztatott munkavállalók bevonásával végezzük, ezáltal jelentős költségmegtakarítást tudunk elérni. A Tokaji úti Vásártéren, az árusokkal történő előzetes egyeztetés után egységes megjelenésű pavilonok építésére került sor. Az árusokkal kötendő havi bérleti díj fizetésére vonatkozó szerződések előkészítése megtörtént, a szerződések megkötése után a napi feladat csökkenése miatt további költségmegtakarítást tudunk elérni. A közterület-kezelési és közlekedési irodánál a közterület- és útellenőrzési feladat hatékonyabb végzése érdekében történt átszervezés. Az új felállásban, 2 brigádban 2-2 fővel végzik a napi munkát. Parkolási csoportunk esetében a parkolási időhöz lett igazítva a parkoló ellenőrök munkaideje, ezáltal a hét minden munkanapján majdnem a teljes parkolási időszakra kiterjed az ellenőrzés. Az év végén több mobilszolgáltatóval kötött szerződést parkolásra a Társaság, amely intézkedés is a parkolási bevételek növekedését célozza. 3

4 2013-ban is nagy hangsúlyt, és figyelmet fordítunk a rendkívül rossz állapotban lévő város területén lévő járdák és térburkolatok felújítására, az utak karbantartására. A téli időszakban hideg aszfalt felhasználásával végrehajtott kátyúzási munkálatokat végzünk, amit áprilistól kezdődően felvált a meleg aszfaltos helyreállítási technológia. Tovább folytatjuk a zárt csatornarendszer mosatását. A csapadékkal és belvízzel veszélyeztetett területeken hálózati bővítést valósítunk meg. Komoly elismerést jelent a cégünk számára, hogy Arany Rózsa - díjat nyert Nyíregyháza a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen. A verseny szervezőbizottságának legmagasabb elismerését régiónként az az egy település kaphatta meg, amely évek óta kiemelkedő eredményt ér el környezetszépítésben ban is folytatjuk a parkok, játszóterek felújítását, új köztéri padok, és szelencék beszerzésével számos közterület megújul, a városlakók szebb környezetben élhetnek. Ismét bevezetjük a városlakók által kedvelt városszépítő akciót. A 2012-ben lebonyolított villamos energia közbeszerzésen a közvilágítási és intézményi energia olcsóbb beszerzése következtében 2013-ban is jelentős költséget takarít meg Társaságunk, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, és ez által a város is. Az elmúlt években közvilágítás fejlesztésére nem volt lehetőség ban a városi közvilágítás fejlesztését, a felmerülő igények részbeni kielégítését a rendelkezésre álló anyagi forrásból valósítjuk meg. A Társaság egyik fontos stratégiai területe a Piacok és a Vásárterek üzemeltetése. Pályázati forrás igénybevételével felépült a Kertvárosban egy 338 m 2 területű teljesen fedett piac. A Kertvárosi Piacon 40 fedett árusítóhely került kialakításra. A beruházás célja a tanyasi termékek piacra jutásának elősegítése, ezzel is támogatva a bokor tanyákon, és Nyíregyháza külterületein élő őstermelőket és kis vállalkozókat. évben a város több pontján termelői piac kialakítását ezzük megvalósítani. A meglévő városüzemeltetési feladatokhoz évben több új feladatokat kapott Társaságunk. A feladatok rendszerbe történő beillesztése megtörtént, a napi munka szerves részévé vált. 4

5 A Benczúr Iskola, valamint a hozzá tartozó B épületben lévő lakások az iskola által otthagyott bútorok, berendezési tárgyak, könyvek kipakolása megtörtént, jelenleg a B épület üresen áll. Pályázati forrás igénybevételével a lakások felújítását ezzük megvalósítani. A tornacsarnok hátsó bejáratának akadály-mentesítése megtörtént, mozgássérült WC kialakításával mozgássérültek részére is alkalmassá tettük a sportlétesítményt. A Szigligeti Gyermeküdülő közkedvelt az alap és középfokú oktatási intézmények tanulói és a pedagógusok számára, ahol az elmúlt nyáron 10 turnusban több mint 800-an táboroztak ban a Szigligeti Gyermeküdülő szociális blokkjának karbantartási, felújítási munkáit ezzük megvalósítani ben az üdülő karbantartási munkáira több mint 2 millió forintot fordított a Társaságunk. A szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló játékok, eszközök beszerzésére került sor, a faházakban lévő bútorok cseréje is megvalósult. A Városi Stadion sportszakmai és üzemeltetési feladatainak szétválasztása következtében az üzemeltetési feladat elvégzése lényegesen kevesebb pénzébe került 2012-ben a városnak. Az üzemeltetésre kapott díj segítségével sikerült a Városi Stadionban olyan jelentős karbantartási feladatokat is elvégezni, melyre évek óta nem került sor. Elkészült a műfüves pálya elkopott felületének javítása, elbontásra került a volt kézilabda pálya körül a lelátó, sikerült külső vállalkozóval elvégeztetni a Nyírsuli Kft. által használt helyiségekben az ablakok cseréjét és az irodák festési munkálatait. Közfoglalkoztatottak bevonásával került sor a lelátón lévő kerítések cseréjére, festésére. A napi karbantartási feladatokat is közfoglalkoztatott dolgozók bevonásával végzi a Társaság, ezáltal jelentős költség megtakarítást tud elérni. A sportpályák és hozzá tartozó öltöző és szociális helyiségek festési és karbantartási munkálatainak elvégzésére is sor került. Az Orosi pálya épülete a szennyvíz hálózatra nem volt rákötve, ezért az épület használatára nem volt lehetőség. A Zalka Máté utcai pályán a sorozatos betörések után riasztórendszer kiépítésére került sor. Valamennyi pályán a tisztasági festés megtörtént ban a Városi Stadionban lévő salakos pálya világításának kiépítését, a külső sportpályák gyepszőnyegének felújítását is elvégezzük. A Városi Stadionból áttelepített extrém sportpálya alatti területet leaszfaltozzuk. A pálya összerakását, és üzembe helyezését vállalkozó bevonásával végeztetjük el. 5

6 Összefoglalva: 2013-ban is a közszolgáltatási és vagyonkezelési feladatokra kapott forrást a legoptimálisabb módon használja fel a Társaság. Megfogalmazott küldetésünk a városi közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátása, a rendelkezésre álló források hatékony és gazdaságos felhasználása, a városlakók részére egyre szélesebb körű és magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége 6

7 2. A társaság tevékenységének bemutatása Közszolgáltatási tevékenységek Helyi közutak, parkolók fenntartási feladatai A közutak járdák, sétányok üzemeltetési tevékenysége kiterjed 250 km kiépített, 349 km kiépítetlen úthálózat, m 2 felületű kerékpárút, és m 2 felületű gyalogút- járda üzemeltetésére. A jelzőlámpa üzemeltetés 59db önkormányzati ág és 51db Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közös ág üzemeltetését, karbantartását, a biztonságos és közlekedésre alkalmas útfelületek és csomópontok biztosítását jelenti. Ellátjuk a közterület-kezelési feladatokat. A városi parkolók üzemeltetése 2853 fizető, és db nem fizető parkoló, 69 db parkoló automata berendezés működtetését és karbantartását jelenti. Biztosítjuk a városi parkolási feltételeket, ellenőrizzük a szabályszerű parkolást. Vízrendezési, vízelvezetési, csatornázási feladatok A belvíz elvezetéssel kapcsolatos munkáinkat 247,15 km hosszon zárt csapadékcsatorna, 61,18 km hosszon belvízelvezető gyűjtőcsatorna üzemeltetésével végezzük. Helyi energiaszolgáltatási feladatok A közintézmények villamosenergia ellátásának folyamatos biztosítása az intézményi és tagintézményi telephelyeken történik, mely 177 db mérési pont nyilvántartását és elszámolását, Nyíregyháza város közigazgatási területének közvilágítását, db lámpatest karbantartását, és mintegy 4000 óra éves közvilágítási időtartam alatti működtetését jelenti. Kiemelt feladatként kezeljük a villamosenergia felhasználás ellenőrzését, költségtakarékos beszerzését, üzemeltetését. Települési vízellátási feladatok A települési vízellátás biztosítása keretében 330 db lezárt és 384 db üzemelő kút, illetve 3 db temetői közkút, 30 db ivókút, 3 db díszkút és 6 db mélyfúrású kút üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat látunk el folyamatosan. 7

8 Köztisztasági, közterület-fenntartási és közbiztonsági feladatok Feladatunk a szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása m 2 területen. Szórt útalap, földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés m 2 területen. Járdák, kerékpárutak, sétányok, buszmegállóhelyek takarítása, síktalanítása m 2 területen. Közterület-fenntartási tevékenységeink az m 2 bel- és külterjes parkfenntartás, közterületi fák ápolása, közterületi berendezések, órák, szobrok, szökőkutak üzemeltetése, illegális szemétlerakatok felszámolása. A mezőőri feladatok ellátása ha külterületen, míg a parlagfű ellenőrzés 2.400ha belterületen történik. Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása Közfoglalkoztatási tevékenység keretében a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatását ezzük megvalósítani a Kormányhivatal, illetve uniós és egyéb pályázati forrásokból történő finanszírozással. Állategészségügyi feladatok Az utcán kóborló kutyák begyűjtése, kötelező 14 napos karantén idő alatti megfigyelése, karantén időn túl az ebek gazdásítása. Állati eredetű hulladékok fogadása, gyűjtése, beszállítása, tárolása, annak megsemmisítéséről történő gondoskodás. Ebnyilvántartás, ebösszeírás. Vagyonkezelési és üzemeltetési feladatok Az önkormányzati lakások kezelésével összefüggő feladatok végzésével a tulajdonos Megyei Jogú Város Önkormányzata Társaságunkat bízta meg. Ez magában foglalja a lakóingatlanok bérbeadásával, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának fenntartásával, adminisztrációs feladatok ellátásával kapcsolatos munkákat. Nem lakáscélú ingatlanok kezelése A nem lakáscélú ingatlanok kezelésével összefüggő tevékenység keretében látjuk el az alábbi ingatlanok üzemeltetését: Hősök tere 9. sz. alatti irodaház Bencs Villa, Albérlők Háza 8

9 Társaságunk az alábbi nem lakáscélú ingatlanokat kezeli, és üzemeltetéséről gondoskodik: Szigligeti Gyermeküdülő, volt Benczúr Gyula Általános Iskola épülete, Városi Stadion és hozzá tartozó volt Volán sportpálya és Orosi pálya, Ózon Panzió és Vendégház, valamint az önálló telephellyel rendelkező tanműhelyek, a volt Báthory laktanya területe. Társaságunk tulajdonában lévő épületek hasznosítása, mint a városi stadion új lelátója és hozzá tartozó klubház, valamint a Szabadtéri Színpad hasznosítása kiemelt feladataink közé tartozik. Egyéb vállalkozási tevékenységek A vásárok és piacok üzemeltetése üzleti egységünket évben átalakítottuk, aminek következtében jelentősen növekedett jövedelemtermelő képessége a négy városi piac és a vásártér vonatkozásában is. Az elmúlt évben pályázati forrás igénybevételével megépítésre került a Kertvárosi piac, mely a környező tanyabokrokban megtermelt zöldség-gyümölcs helyi termelők által történő értékesítését segíti elő. Ebben az évben további termelő piacokat ezünk építeni, Borbánya, Sóstóhegy, Érkert és Oros településrészen. Jelentős felújítási munkát ezünk a Búza téri piacon, elsősorban épület-felújítási, gépészeti, festési munkát, valamint ezzük a külső zöldség piac lefedését. évben átalakításra és fejlesztésre került a gépjármű javítási és gépüzemeltetési tevékenységünk. A tevékenység iránt folyamatos érdeklődés mutatkozik, az üzletág javítási feladatainak folyamatos biztosítása érdekében további piaci partnereket kívánunk bevonni, és a működési hatékonyságot növelni. 9

10 3. Marketing Az egységes megjelenés érdekében 2012-ben kidolgoztuk a társaság új arculatát. A lakosság és a városunkba látogatók, a helyi intézmények és vállalkozók igénybe veszik szolgáltatásainkat, amikor használják a városi infrastruktúrát. Szolgáltatásnyújtásunk színvonalát ennek kapcsán ítélik meg. Marketing stratégiánk középpontjába ezért a lakossági elvárásokat helyezzük, melyekkel összhangban ezzük, kommunikáljuk és ellenőrizzük szolgáltatásaink minőségét. A közterületeken végzett, a lakosság szélesebb körét érintő beavatkozások közzétételére, figyelem felhívásra jelentős hangsúlyt helyezünk, a gyors információ áramlás érdekében honlapot működtetünk, melyen keresztül aktuális információkkal látjuk el a lakosságot. Céljaink között szerepel a lakosság elvárásainak megfelelő szolgáltatás nyújtása. Ennek érdekében a lakossági panaszok, és információk olyan feldolgozása, hogy az a lehető leghamarabb megoldást nyújtson a felmerülő problémákra. Ügyfélszolgálati irodáink jelentős forgalmat bonyolítanak, de tájékoztatásra felhasználjuk a média valamennyi formáját és eszközét is. Munkavállalóink folyamatosan fejlesztik szakmai tudásukat annak érdekében, hogy az általuk nyújtott tevékenység magasabb színvonalon járulhasson hozzá a nyújtott szolgáltatáshoz. A szakmai felkészültség emelése érdekében szakmai konferenciákon, rendezvényeken vesznek részt. Önkormányzati képviselőkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a területükön tapasztalt problémákról rendszeresen tájékozódunk. A képviselői igényeket a üzleti ünkbe beépítettük. Belső marketingtevékenység fejlesztése A munkavállalóink hatékony munkavégzése érdekében, integrált vezetői információs rendszert működtetünk, mely a megfelelő jogosultságok szerint az adott szervezeti és vezetési szintnek megfelelően biztosítja felhasználója számára a szükséges információkat. A lakásügyi modul fejlesztése megtörtént, a modul segítségével történik a lakbérszámlák kiállítása, a lakásüzemeltetési költségek kiszámlázása, költségek felosztása. 10

11 A lakbér és közüzemi díjakat társaságunk saját nevében számlázta ki. Az önkormányzat nevében történő számlázást készítjük elő, és a tulajdonos elvárásának megfelelően a lehető legrövidebb időn belül kidolgozzuk az új számlázás feltételeit. 4. Működési bevételek A Társaságunk által ellátandó feladatok köre az utóbbi esztendőkben folyamatosan bővült, amely indokolttá teszi a rendelkezésre álló erőforrások költséghatékony felhasználását. Üzleti ünkben kiemelt figyelmet fordítottunk a ezett gazdálkodási adatok megfelelő részletezettséggel történő bemutatására. Mind a bevételek, mind pedig a költségek, ráfordítások résztevékenységenként, azaz költséghelyenként kerültek megezésre, annak érdekében, hogy azok eredményessége megállapítható legyen. Társaságunk pénzügyi helyzetét és likviditását alapvetően befolyásolja a költségvetési feladatok időbeni pénzügyi teljesülése, a piaci tevékenységekből származó tényleges bevételek, valamint a lakás és nem lakás céljáró szolgáló bérlemények bérleti díjainak időbeni befizetése. évben a Társaságunk nettó árbevételét eFt összegben, az egyéb bevételek értékét pedig eFt értékben ezzük. Az egyéb bevételekből a céltartalék felhasználás nagysága eFt. A prognosztizált adatokat tekintve az összbevétel 23,6%-kal magasabb, mint évi érték. A Társasági bevételek kimutatását a következő táblázat részletezi: 11

12 Megnevezés Társasági bevételek kimutatása évi (nettó eft) Saját Önkorm. finanszírozás Összesen, eredeti előirányzat (nettó eft) Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Közterület-fenntartási bevétele Zöldfelület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenység Kisegítő mg.i szolgáltatás, környezetvédelem Egyéb városüzemeltetési tevékenység Közterület-kezelési és Közl. bevétele Útkezelési tevékenység Belvízelvezetési tevékenység Parkolás és közterület-használat Közfoglalkoztatási csoport bevétele Közfoglalkoztatási tevékenység Állategészségügyi tevékenység Műszaki bevétele Energiaellátás bevétele Közvilágítás Intézményi villamosenergia Települési vízellátás Térfigyelő rendszer karbantartás Térfigyelő rendszer fejlesztés Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés, elszámolás Lakóingatlan kezelés bevétele Lakás felújítás, javítás Lakbér Lakbértámogatás Társasházi bérlakások üzemeltetése Nem lakás céljára szolgáló, vagyonkezelésre átadott ingatlanok bevétele NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) Szigliget gyermeküdülő Városi Stadion és sportlétesítmények Kert köz 6. vagyonkezelés Ózon panzió üzemeltetés Tanműhelyek Saját ingatlanok bevétele Tüzér u és Népkert u. bevétele Szabadtéri Színpad Piac és Vásártér Üzemeltetési bevétele Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési bevétele Központi irányítás Árbevételek : Egyéb bevételek Céltartalék felhasználás, visszaírt értékvesztés Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Társasági bevételek mind (céltartalék felhaszn., visszaírt értékvesztés nélkül): Társasági bevételek mind (céltartalék felhaszn.-sal, visszaírt értékvesztéssel):

13 A városüzemeltetési feladatok forrása teljes mértékben a meghatározott feladatokra kerül felhasználásra, több területen megváltozott feladati prioritással. A Közterület-fenntartási Irodánál, a zöldfelület-fenntartási tevékenységnél, továbbá az egyéb városüzemeltetési feladatoknál jelentős bevételtöbblet mutatkozik. A Közterület-kezelési és Közlekedési költségvetési feladatainak ellátására fordítható bevétel növekménye 230%. Mindkét tevékenységi terület önkormányzati finanszírozása kiemelkedő. Az állategészségügyi tevékenységnél kimutatható növekmény az új telep kialakításához, létrehozásához köthető. Az intézményi villamosenergia területén a bevételek átcsoportosítása vált szükségessé, az intézmény-fenntartói jogkör változása miatt. évben került Társaságunkhoz az Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetése, így a működtetésből eredő bevétel már egész évben jelentkezik. Folyamatos bevétel jelentkezik a parkoló üzemeltetésből és a közterület-használatból, valamint a vásárok, piacok üzemeltetéséből. Előbbi esetben bázis szintű bevétellel, utóbbi esetben 4,7%-os növekménnyel számoltunk. Társasági szinten a költségvetés által finanszírozott feladatokra eFt ezett előirányzat áll rendelkezésünkre, mely az előző évi számokat figyelembe véve 41%-kal, míg a évi adatokat tekintve 44,5%-kal nőtt. Az önkormányzati finanszírozás a következő résztevékenységek között oszlik meg: 13

14 Önkormányzati bevételek kimutatása Megnevezés Közterület-fenntartási bevétele Zöldfelület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenység Kisegítő mg.i szolgáltatás, környezetvédelem Egyéb városüzemeltetési tevékenység Közterület-kezelési és Közl. bevétele Útkezelési tevékenység Belvízelvezetési tevékenység Közfoglalkoztatási csoport bevétele Közfoglalkoztatási tevékenység Állategészségügyi tevékenység Műszaki bevétele Energiaellátás bevétele Közvilágítás Intézményi villamosenergia Települési vízellátás Térfigyelő rendszer karbantartás Térfigyelő rendszer fejlesztés Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Lakóingatlan kezelés bevétele Lakás felújítás Lakóingatlan elszámolás Lakbértámogatás Társasházi bérlakások üzemeltetése Nem lakás céljára szolgáló, vagyonkezelésre átadott ingatlanok bevétele Hősök tere 9, Tokaji u Bencs Villa felújítása, egyéb NLC Szigliget gyermeküdülő Városi Stadion és sportlétesítmények Ózon panzió üzemeltetés Tanműhelyek Központi irányítás Utazási kiállítás Árbevételek :

15 A számviteli szempontból tekintett egyéb bevételek évi értéke eFt, melyet az alábbiak szerint eztünk: Egyéb bevételek kimutatása adatok eft-ban Megnevezés évi évi Értékesített tárgyi eszköz Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés Parkolási pótdíj bevétele Helyhasználati pótdíj bevétele Céltart. felhaszn. a kötelezettségekre, költségekre Követelések visszaírt értékvesztése Közfoglalkoztatás bevétele Egyéb támogatások Mezőőri tevékenység támogatása Biztosító kártérítése OEP, MÁK költségtérítés Pénzeszköz-többletek 116 Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték) Egyéb bevételek Összesen: Az egyéb bevételek résztevékenységek közötti megoszlása a következő: Egyéb bevételek megoszlása ( évi ) Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése Érték (eft) Megoszlás Közterület-fenntartási ,6% Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok 70 0,0% Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem ,6% Közterület-kezelési és Közlekedési ,9% Út és közlekedés 0 0,0% Parkolás és közterület-használat ,9% Műszaki ,6% Energetika 0 0,0% Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés ,6% Közfoglalkoztatási csoport ,0% Közfoglalkoztatás ,9% Állategészségügyi tevékenység ,2% Piac és Vásártér Üzemeltetési ,8% Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési 0 0,0% NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása ,7% Központi irányítás ,4% Összesen: ,0% 15

16 évre a pénzügyi műveletek ezett bevétele 4.000eFt. A rendkívüli bevételek évi értéke eFt. A évre prognosztizált eFt az alábbi, vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget jelenti: Rendkívüli bevételek kimutatása adatok eft-ban Szervezeti egység Résztevékenység Épület, berendezés megnevezése évi Közterület-fenntartási Köztisztasági tevékenység Szívó-seprőgép Közterület-kezelési és Közlekedési Piac és Vásártér Üzemeltetési Központi Irányítás Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés, karbantartás Zagyszivattyú 349 Család utcai piac tevékenysége Család utcai piac 599 Fokos utcai piac tevékenysége Fokos utcai piac 684 Vagyonkezelés és saját ingatlan bérbeadása Stadion Tribün Raktár 363 Tároló 240 Központi általános Szociális épület 397 Földszint épület 280 Kazán Rendkívüli bevételek : épület Működési kiadások A költségevetési feladatok többlet finanszírozása alapvetően befolyásolta költségünk alakulását, mely a ezett költségek és ráfordítások növekedését eredményezte. A bevételi források növekedéséhez szükségszerűen igazítani kellett a munkaerőt, technikát, továbbá a külső vállalkozói igénybevételt. Törekedtünk arra, hogy a számadatok megfelelő részletezettséggel kerüljenek nem csak megezésre, de kimutatásra is. Ezért részletesebb bontásban szerepeltettük a Társaságunk által igénybevett és egyéb szolgáltatások körét. 16

17 Az előző évektől eltérően ünk tartalmazza a szervezeti egységek egymás részére végzett tevékenységeit, a társüzemi szolgáltatásokat, mely egyes résztevékenységek esetében nagymértékben eredményt befolyásoló tényezőként értékelhető. 5/a. Anyagjellegű ráfordítások Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok és az energiafelhasználás költségei a legmeghatározóbbak. Az alapanyagoknál nagyarányú, 110%-os növekedés a Közterület-fenntartási Irodánál továbbá a Közterület-kezelési és Közlekedési Irodánál jelentkező többlet feladatok alapanyag igényével magyarázható. A vásárolt anyagok között megjelenő, a külsős és saját gépjárművek javításához szükséges alkatrészek beszerzésére a Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Irodánál ünkbe eFt-ot állítottunk be. Ebből a saját gépjárművekre, kisgépekre és adapterekre ezett költség eFt. Az üzemanyag költségsor ezésénél a benzint 480Ft/liter bruttó, a gázolajat 420Ft/liter nettó egységárral vettük figyelembe. évre liter a ezett üzemanyag-felhasználás mennyisége. A évben a mezőőrök és a vásárokon, piacokon dolgozók részére beszerzésre kerültek a szükséges formaruhák, így évben ilyen nagyobb összegű beszerzésekkel nem számolunk. Tavalyi évben az energiaköltségeink a ezett érték alatt maradtak, a felmerült eFt költségből eFt gázdíj, eFt a villamosenergia díja volt. évre az energiaköltségek hasonló megoszlását ezzük, eFt értékben. Az egyéb anyagköltségen belül az irodaszerek, nyomtatványok beszerzésére 7.836eFt-ot ezünk fordítani. Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltató társaságok által elvégzett szolgáltatások értékét tartalmazza. Összességében 6%-os növekedéssel számolunk. 17

18 A más vállalkozók által végzett karbantartásnál a Piac- és Vásártér Üzemeltetési Irodánál jelentős, eFt növekedést prognosztizáltunk, amely a Búza téri piaccsarnok és a Vásártér karbantartási munkáihoz kapcsolódik. A köztisztasági díjak csökkenésének mértéke 20%, melyet az alábbiak szerint eztünk: Köztisztasági díjak kimutatása adatok eft-ban Megnevezés évi évi Takarítási díj Hulladékszállítás, -ártalmatlanítás, -kezelés Szennyvízszállítás Eszközhasználati díj Rovar-, rágcsálóirtás Összesen: A takarítási munkák díjában számított több mint 10millió Ft-os költségcsökkentést a vásárok és piacok takarításánál kívánjuk elérni. A bérleti és lízingdíjak növekedését többek között a évben beszerzett 5db kisteherautó 9.747eFt értékben lízingdíja eredményezte. Az őrzés, védelemmel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozóan évben közbeszerzési eljárást folytatunk le. Egyrészt ennek eredményeképpen a díjakban 23,6%-os növekedés, amely leginkább a központi telephely és a vásárok, piacok vonatkozásában tapasztalható. Az egyéb igénybevett szolgáltatások összesített évi értékében ugyan csak 10,8%-os csökkenéssel számoltunk, de annak összetételében eztünk változást: 18

19 Egyéb igénybevett szolgáltatások adatok eft-ban Megnevezés évi évi évi Fűtés Alapdíjak (vill.energia, víz, csatorna, gáz) Hirdetés, marketing Számítástecnikai szolgáltatás Postai szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Ügyvédi szolgáltatás Vállalkozói díjak Végrehajtási és perköltség Ki nem emelt egyéb igénybevett szolgáltatás Összesen: Az egyéb szolgáltatások között számoljuk el többek között a hatósági díjakat, illetékbélyeget, bankköltséget, biztosítási díjakat, melyeket eFt értékben ezünk. A hatósági díjak és illetékbélyeg költségét 7.092eFt értékben eztük, míg a bankköltséget bázis szinten prognosztizáljuk. A biztosítási díjainkban 7,5%-os csökkenésre számítunk. Ugyan az új beszerzésű gépjárművek biztosítási díjai növelték a díjtételt, de az önkormányzati bérlakások vonatkozásában jelentős költség megtakarítást várunk. Az energetikai területen, valamint a lakóingatlan és NLC ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban a közvetített szolgáltatásokat bázis szinten, eFt összegben eztük. A Társaságunk által évben elvégzendő jelentős többlet feladatokhoz a rendelkezésre álló erőforrások szűkösek, azok alvállalkozókkal történő kiegészítése szükséges. Az alvállalkozói díjakban eFt összegű növekedés. Az egyes tevékenységi területeken az alábbi összegben ezzük az általuk végzett munkák díjait: 19

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA. 2013. szeptember 27.

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA. 2013. szeptember 27. A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2013. szeptember 27. Bocskai Péter ügyvezető A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről

Részletesebben

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV március 22.

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV március 22. A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. március 22. A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló tv. (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2014. július 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kft. 2014. I. féléves gazdálkodásáról Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató Tisztelt Taggyűlés!

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló 2010-2011 Főbb események, adatok A társaság a korábbi évekhez képest jelentős eredménynövekedéssel számolt, 2011. évi tervezett mérleg szerinti eredménye 11 743

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Ikt.szám.: 2067-12014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014. évi üzleti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Pap Csaba Mihály ügyvezető

Pap Csaba Mihály ügyvezető A Képviselő-testület 7/2016. (I. 21.) sz. kt. határozatának melléklete Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u.

Részletesebben

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási feladatok rovat megnevezése. KIADÁS kötelező fea.

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási feladatok rovat megnevezése. KIADÁS kötelező fea. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási feladatok 11601-602 lakásgazdálkodás/bérbeadás házelszámolás önkormányzati házkezelés, fenntartás ingatlanszolgáltatás, takarítás műszaki feladatok

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4.

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4. SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE Szombathely, 2016. augusztus 4. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. I. félév Pénzügyi gazdasági tevékenysége

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2011. novemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2011. novemberi ülésére KÉBSZ Közműépítő, Beruházó és Szolgáltató Kft 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata képviselőtestülete 2011. novemberi ülésére Tárgy: Az önkormányzati

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: Terv - Várható Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható eft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 954 996 873 676

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év A szervezet megnevezése: Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány Címe: 1136. Budapest, Tátra utca 6. Adószám: 19022888-2-41 KSH szám: 19022888-9499-569-01 Bejegyző határozat száma: 0100/.Pk.62592/1990

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

2014. évi VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ

2014. évi VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ 3/b/1. melléklet Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ E F ebből: kötelezően ellátandó feladatok önként vállalt feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím évi módosított előirányzat évieredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím évi módosított előirányzat évieredeti előirányzat 1. melléklet a 1/2015. (II.17. Mucsony Nagyközségi Önkormányzat ) önkormányzati rendelethez 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évieredeti

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Beszámoló a gazdálkodásról. Jánossomorja 2015 és 2016 I-III negyedév

Beszámoló a gazdálkodásról. Jánossomorja 2015 és 2016 I-III negyedév Beszámoló a gazdálkodásról Jánossomorja 2015 és 2016 I-III negyedév Összköltség típusú eredménykimutatás Jánossomorja Megnevezés 2015. 1-12 hó (eft) 2016. 1-9 hó (eft) Belföldi értékesítés árbevétele 128

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő:

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól Ó z d, 2011. május 30. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ü g y v e z e t ő j e A nem lakáscélú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Étkeztetés bevétele Étkeztetés költségei Étkeztetés eredménye

Étkeztetés bevétele Étkeztetés költségei Étkeztetés eredménye Kimutatás a Kébsz Kft. eredményéről 2010 év 1-12 hó Vízmű árbevétele 17 628 824 Vízmű költségei 10 229 384 Vízmű eredménye 7 399 440 Étkeztetés bevétele 36 979 380 Étkeztetés költségei 35 521 708 Étkeztetés

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

A Szécsényi AGRO - HELP Nonprofit Kft. éves eredményterve

A Szécsényi AGRO - HELP Nonprofit Kft. éves eredményterve Éves Eredményterv A Szécsényi AGRO - HELP Nonprofit Kft. éves eredményterve 2009. Sorszám / Bontások Általános működés Növ. term. ált. Gépi szolgáltatás TGK szolgáltatás Növénytermesztés összesen Növénytermesztés

Részletesebben

havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató

havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató 2014. 1-8 havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató Dévaványa Város Képviselő Testülete Dévaványa Hősök tere 1 5510 Tisztelt Képviselő Testület! A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Étkeztetés bevétele 38 248 009 Étkeztetés költségei 36 295 837 Étkeztetés eredménye 1 952 172

Étkeztetés bevétele 38 248 009 Étkeztetés költségei 36 295 837 Étkeztetés eredménye 1 952 172 Kimutatás a Kébsz Kft. eredményéről 2011 Vízmű árbevétele 19 141 912 Vízmű költségei 13 260 190 Vízmű eredménye 5 881 722 Étkeztetés bevétele 38 248 009 Étkeztetés költségei 36 295 837 Étkeztetés eredménye

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉV KISVÁROS Városüzemeltetési Cgj.szám: 02-09-074232 Közhasznú Nonprofit Kft Adószám: 21959370-2-02 7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉV Beszámolási időszak kezdete: 2010.január

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek 1. sz. melléklet 1. oldal Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlés kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendeletéhez kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2012. évi tervezett

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - Év: 2010; főkönyvi intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 1131 Licencek 59 467,00 0,00 59 467,00 1141 Szoftverek 160 200,00 0,00 160 200,00

Részletesebben

Közgyűlés. Balatonfüred, Vaszary Villa június 29.

Közgyűlés. Balatonfüred, Vaszary Villa június 29. Közgyűlés Balatonfüred, Vaszary Villa 2012. június 29. A 2012. évi tervezés alapjai» konzervatív tervezési alternatíva» 2011 évi infláció ~ 3,9 %» 2011 évi bázis szemlélet, ÁFA-mentes számlakör irányába

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. községekben végzett tevékenységének

Részletesebben

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. évi első féléves mérleg beszámolójának SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla Szombathely, 2014. augusztus

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT ÉVI ÜZLETI TERV. Szombathely,

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT ÉVI ÜZLETI TERV. Szombathely, SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI ÜZLETI TERV Szombathely, 2016.02.01. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 2. A társaság tevékenységi területe... 1 3. Beruházások, infrastruktúra... 2 4.

Részletesebben

2014. évi ÜZLETI TERVE

2014. évi ÜZLETI TERVE Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Kft. 2014. évi ÜZLETI TERVE Készítette: Somfalvi József Ügyvezető igazgató A tervezést befolyásoló tényezők A gazdasági terv elkészítésénél elsődleges szempont

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

2015. január 1-töl-március 31-ig FÖKÖNYVI K I V O N A T 1. LAP Cégnév: DOBROVITZ KFT. Adószám: 10691287-2-13

2015. január 1-töl-március 31-ig FÖKÖNYVI K I V O N A T 1. LAP Cégnév: DOBROVITZ KFT. Adószám: 10691287-2-13 FÖKÖNYVI K I V O N A T 1. LAP Cégnév: DOBROVITZ KFT. Adószám: 10691287-2-13 1. SZÁMLAOSZTÁLY 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 140.272.800 133.418.219 6.854.581... 12 INGATLAN ÉS KAPCSOL.VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 11.757.819

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. 1. HÁTTÉRINFORMÁCIÓ Az Egyesület neve: Újpesti Torna Egylet Székhelye: 1044 Budapest, Megyeri út 13. Adószáma: 19803124-2-41 Főe: Képviselője: 9319 - Egyéb sport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: VAGY..../2014 Ügyintéző:

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.ÉV KISVÁROS Városüzemeltetési Cgj.szám: 02-09-074232 Közhasznú Nonprofit Kft Adószám: 21959370-2-02 7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.ÉV Beszámolási időszak kezdete: 2011. január

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés A 2009. év anyagai Közhasznúsági jelentés a Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009. évi működéséről 1.Költségvetési támogatás felhasználása:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A vállalkozás alapadatai... 4. Bevezető... 5. Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9.

Tartalomjegyzék. A vállalkozás alapadatai... 4. Bevezető... 5. Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9. Tartalomjegyzék A vállalkozás alapadatai... 4. Bevezető... 5. Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9. I. Marketing terv... 9. II. Humánerőforrás gazdálkodás... 11. III. Saját forrásból megvalósult beruházás...

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 5283/2016. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2015. szakkönyv, újság: 30 fenntartási anyag, elhasználódó eszközök: 60

ÜZLETI TERV 2015. szakkönyv, újság: 30 fenntartási anyag, elhasználódó eszközök: 60 I. Igazgatás, ügyyvezetés, Falu- és tanyagondnoki szolgálat ÜZLETI TERV 2015. Falu és Igazgatás tanyagondnoki szolgálat adatok e Ft-ban 2014. tény adatok 2015. terv adatok 2015. terv adatok 2015. terv

Részletesebben

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE. 2011. március 22.

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE. 2011. március 22. A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE 2011. március 22. A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., mint a többször

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben