A Promontor-udvarba költözött az okmányiroda Akadálymentesített, korszerû ügyfélszolgálat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Promontor-udvarba költözött az okmányiroda Akadálymentesített, korszerû ügyfélszolgálat"

Átírás

1 BUDAFOK-TÉTÉNY XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM ÁPRILIS 21. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E A Promontor-udvarba költözött az okmányiroda Akadálymentesített, korszerû ügyfélszolgálat Az okmányiroda egy új helyszínen, a Promontor Udvar Üzletház I. emeletén kialakított új, teljes mértékben akadálymentesített, korszerû és minden tekintetben a legjobb körülmények között mûködjön ezentúl. Istenes versek szavalóverseny A budafoki evangélikus templomban idén is, immár kilencedik alkalommal tartották meg a Magyar Istenes Versek Szavalóversenyt, amelyen most elõször töltötte be a zsûri elnöki tisztségét Kubik Anna Kossuth-díjas színmûvész. Folytatás a 3. oldalon. Az iroda január 1-jén kezdte meg a mûködését a polgármesteri hivatal akkori Ügyfélszolgálati Irodájából átalakított két munkaállomással, két ügyintézõvel. Ekkor még csupán a személyazonosító igazolványok és a lakcímigazolványok ügyintézését végezték, majd 2000 novemberétõl a harmadik ügytípussal, az egyéni vállalkozói igazolványok kiadásával, kezelésével bõvült az okmányügyi tevékenység. Már ebben az évben tudtunk arról a kormányzati szándékról, hogy újabb, hatalmas feladattal, a közlekedésigazgatási ügyek intézésével folytatódik az okmányirodai tevékenységek végzése, ezért az iroda nagyszabású átépítése elkezdõdött január 1-jétõl egy akkor korszerûen kialakított irodában folytatódott immár 11 fõ okmány- és nyilvántartási ügyintézõi létszámmal a munka. Az okmányok kiadásával kapcsolatos feladatok zöme országos illetékességû, így a mi okmányirodánkat is számos nem kerületi polgár kereste és keresi fel manapság is az ügyei intézésével, az éves statisztikai kimutatás szerint ezer ügyfelet fogad az iroda áprilisától az útlevél-ügyintézéssel, majd 2004 júliusától a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa ügyeivel bõvültek az okmányirodai feladatok, amely ugyancsak az ügyfelek számának megnövekedését jelentette. Folytatás a 3. oldalon. Húsvéti köszöntõ Ahúsvét mindannyiunk kedves ünnepe. Van, aki a tavasz csodáit várja, a gyermekek többnyire nyuszitojást keresgélnek, de nagyon sokan az õsi keresztény szokás szerint ünneplik a feltámadást. Sürgõs feladat a felhalmozódott problémák kezelése, ennek egyik kiindulópontja az épp húsvétra idõzített új alkotmány. Nagyon örülök annak, hogy az új alaptörvény bevezetõjében hangsúlyosan szerepelnek nemzeti jelképeink, például a Szent Korona. Kevesen tudják, hogy épp az egykori budafoki kikötõbe érkezett 1853-ban a nem sokkal korábban megtalált Szent Korona, amelyet a szabadságharc bukása után ástak el Orsovánál. Hadihajó hozta, harangzúgás köszöntötte. Budafok akkor az egész ország figyelmének középpontjába került, mint ahogy 2009-ben Nagytétény az Országzászló felavatásakor. Szép ajándék a kerületnek, hogy új helyre költözik és végre teljesen akadály-mentesített lesz az új és már teljesen korszerû ügyfélszolgálati iroda. Szeretném, ha minél többen részt vennének a tavaszi bornapon, amely az Emmauszi Pincejárás régi szokását eleveníti fel. Emmauszban az elkeseredett tanítványok elõször nem ismerték fel a feltámadt és hozzájuk csatlakozó Krisztust. Kívánom, hogy a csalódott emberek mielõbb ismerjék fel az újrakezdés mindig létezõ lehetõségeit. Húsvét ünnepe elõtt az önkormányzat vezetése nevében minden kedves kerületi lakosnak békés és vidám ünnepet kívánok. SZABOLCS ATTILA POLGÁRMESTER

2 2 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 21. Az új alkotmány közakaratot fejez ki Interjú Németh Zoltánnal, országgyûlési képviselõnkkel Aparlament lapzártakor, április 18-án szavazta meg az új alkotmányt, amely felváltja az eredetileg a szovjet alaptörvényre épülõ elõdjét. Az elõkészítõ munkát az MSZP bojkottálta, s az új alkotmány egyes rendelkezéseit néhány, az MSZP-hez aligha köthetõ alkotmányjogász is bírálta. A parlamenti vitáról Németh Zoltánt, kerületünk országgyûlési képviselõjét kérdeztük. Az alaptörvény minden felmérés szerint közakaratot tükröz. Az alkotmányozási kérdõívet csaknem egymillióan küldték vissza, véleményt nyilvánítottak róla, s javaslataikat figyelembe vettük. Ezért került ki a tervezetbõl a kiskorú gyermekek után járó további szavazati jog is, és ezért került bele a tényleges életfogytiglan lehetõsége. Az MSZP bírálatai jócskán vesztettek erejükbõl, miután kiderült, hogy annak idején a Gyurcsánykormány is kidolgozta saját alkotmánytervezetét. Ezzel szemben most kétségbe vonják az alkotmányozás szükségességét. Ez kiáltó ellentmondás. A rendszerváltás idején módosított alkotmány a maga korában lényeges változást hozott, de alapjában megõrizte az 1949-es alkotmány kereteit, mint ahogy a nevében is ez az évszám szerepel. Ezen csak a magyar hagyományokhoz és az új követelményekhez igazodó alaptörvénnyel lehetett túllépni. Az MSZP bojkottja azonban figyelemre méltó, még akkor is, ha a szocialisták ma már semmiképp sem töltenek be meghatározó szerepet. Igaznak tûnik az állításuk, hogy egypárti alkotmány született. Nem egy pártnak, hanem a Fidesznek és a KDNP-nek van kétharmados parlamenti többsége, s rengeteg korábbi szocialista választópolgár is szövetségünkre szavazott. Ez nagyon komoly felhatalmazás, így tehetünk eleget nem halogatható feladatainknak. Az egyik legfontosabb kérdéskör épp az alkotmányozás volt. Az persze sajnálatos, hogy invitálásunk ellenére két parlamenti ellenzéki párt is távol maradt a vitától, viszont más ellenzéki, illetve független képviselõk aktívan részt vettek. A legnagyobb örömünkre az szolgál, hogy részese volt a párbeszédnek - az említett kérdõívek kitöltésével - a választópolgárok sokasága, alakítva a tervezetet. Számos ellenzéki politikus vitatja az alkotmány bevezetõ részét, arra hivatkozva, hogy sok állampolgár nem istenhívõ, s ezért szerintük nem volt szerencsés a Himnusz bevezetõ sorának beépítése a szövegbe. Az új alaptörvény talán legfontosabb része az ország, a nemzet egységét kifejezõ preambulum, a nemzeti hitvallás, amelyet minden hazánkfia, nemzetünk összes tagja magáénak érezhet. A Himnusz valóban nemzeti imánk, amelynek egyetlen sorát sem lehet megosztónak értelmezni, még akkor sem, ha néhányan megpróbálják. Ön szerint melyek a legfontosabb cikkelyek? Az egyik legfontosabb cikkely nagyon is gyakorlati jellegû, ez az ország felelõtlen eladósításának megtiltása és az adósságállomány csökkentésének elõírása. Szintén fontos a tényleges életfogytiglani börtönbüntetés lehetõségének rögzítése az alaptörvényben, valamint az önvédelem jogának kinyilvánítása. A család a társadalom alapegysége, ezt számos rendelkezésünk alátámasztja, s ezt tükrözi az alaptörvény is. Gátat vetettünk annak a törekvésnek, amely a házasság intézményét csorbította volna, s amely a párkapcsolatokat lényegében a házasság szintjére akarta emelni. Szintén lényeges az, hogy a nemzetiségeket államalkotó tényezõnek tekinti az alaptörvény. Korábban nagy vitát váltott ki a határon túli magyarokra vonatkozó, a nemzeti egységet kifejezõ rész, amely rögzíti: Magyarország felelõsséget visel a határon túli magyarok sorsáért, támogatja õket jogaik érvényesítésében, így fejezve ki az anyaország kötelezettségeit irányukban. Az alkotmányozási vita melyik részében vett részt, volt-e módosító indítványa? Magam is elõterjesztõje vagyok a benyújtott alaptörvény-tervezetnek, így a házszabály szerint ehhez nem adhatok be módosító indítványt. Végig figyelemmel kísértem a jogalkotó munkát. Személy szerint a nemzeti jelképekrõl, a magyar zászló szimbólumrendszerérõl, az összetartozásról, a hagyományok ápolásának fontosságáról szóltam a részletes vitában. Továbbá arról, hogy a hagyományainkban kell gyökereznie a jövõnek készülõ alaptörvénynek. Nemzeti jelképeinket nagyon fontosnak tartjuk, a kerületben is ezért építettük újjá a nagytétényi országzászlót. Fontos szerepe van az örökség ápolásának és továbbadásának Németh Zoltán, Budafok - Tétény országgyûlési képviselõje az alaptörvény részletes vitájában kiemelte: Az alkotmánynak igazából az emberi élet legfontosabb kérdéseivel kell foglalkoznia, gondolva a Kárpátmedencei sajátosságainkra, identitásunkra. Az alaptörvény tervezete ezen a téren szakít a leghatározottabban elõdjével, ebben nyújtja a legnagyobb újdonságot, nagy elõrelépés ugyanakkor a múlttal való szerves kapcsolat kifejezése is. A képviselõ emlékeztetett Széchenyi István szavaira: "Csak a múlt megbecsülésébõl épülhet a jövõ." Hozzátette: Ezt itt és most, a húsvéti alkotmány, az alaptörvény vitájakor sem feledhetjük, mert a hagyomány az, amely hidat képez múlt és jövõ között. Ma Magyarországnak talán semmire sincs nagyobb szüksége, mint az önbecsülésre és összefogásra, összetartozásra, amelybõl a jövõbe vetett hit fakadhat. Az önbecsüléshez, az összetartozás kinyilvánításához, a nemzeti büszkeség érzéséhez pedig a történelem, az alkotmányos hagyományok megismerésén és értékeinek tiszteletén keresztül vezet az út. Fontosnak tartotta a nemzeti trikolórunk színeihez kapcsolódó három fogalom beillesztését az alaptörvénybe. Ezek az erõ, a hûség és a remény, amelyek összefüggenek, és egységet alkotva értelmezhetõk. Így erõsíthetnek meg minket, mindannyiunkat összetartozásunkban, fiatalokat és idõseket határon innen és túl egyaránt. Németh Zoltán hozzáfûzte: Mondom mindezt egy olyan választókerület, Budapest XXII. kerületének képviselõjeként, ahol - és hadd legyünk erre büszkék - újraállítottuk az országzászlót október 23- án; Budafok-Tétényben, ahol a reformkor nagy alakja, a '48-as miniszter, Klauzál Gábor életének egy jelentõs idõszakát töltötte, ahol a helyi '48-49-es hõsök emlékezete kitörölhetetlenül él ma is a kerületi közösségben. Nemzeti színeink jelentése, szimbólumrendszere a történelmi hagyományokból kiindulva és éppen az 1848-as forradalom alapjaira épülve jelölnek irányt jelenben és jövõben egyaránt. Történelmünk nehéz idõszakaira, nagy sorsfordulóira utalva kiemelte, hogy mindig az összefogás, az összetartozás volt segítségünkre, hiszen fontos, hogy az egyes ember tudja, nincs egyedül, a küzdelmében van, aki segítse. Épp ez jelenti a közösség erejét: reményt adni a kilátástalannak tûnõ helyzetekben is. Mint mondta: fontos szerepe van az örökség ápolásának és továbbadásának, emellett világossá teszi az alaptörvény azt is, hogy sokszínû, gazdag, változatos kultúrkincset óvunk és hagyományozunk utódainkra.

3 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 3 Emmausz-járás Caravaggio, Dürer, Rembrandt, Tintoretto, Tiziano, Velázquez, Veronese is megfestette annak az emmauszi vacsorának a történetét, amelyet néphagyományként évrõl évre felelevenítenek Budafok-Tétényben. Törjél a kenyerembõl, igyál a boromból! hangzik mindenfelõl a jókedvû és önzetlen felajánlás. A hagyományosan húsvéthétfõi Emmausz-járás sokak szerint a barátok, rokonok, szomszédok együttlétének, a közösségnek az ünnepe. Mások úgy vélik, hogy a vendégszeretet, vidámság, boldogság, szomszédolás, evés és ivás, valamint egyben a megújulás, a tavasz ünnepe. Budafok-Tétényben a Borvárosi Jeles Napok rendezvénysorozat keretében idén április 30-án, Új helyen az okmányiroda Folytatás a címoldalról szombaton elevenítik fel az Emmausz-járás hagyományát, amelynek keretében különféle érdekes szórakoztató rendezvények lesznek: a Záborszky Pincészetnél a vidám vásári forgatagban fél hattól Fábián Éva bukovinai székely mesemondó nevetteti meg a vendégeket, majd a Besh o drom zenekar koncertje nyújt tartalmas szórakozást. Nyolc órakor ünnepélyes fáklyás felvonulással az egybegyûltek átmennek a Debreczeni- Ferenczi Pincészetbe, amelynek borudvarában a hangulatról a Die Spatzen zenekar gondoskodik. Annak érdekében, hogy jó színvonalú, polgárbarát közszolgáltatást nyújtsunk továbbra is, szükséges volt az ügyintézõk létszámát is növelni ben be kellett látni, hogy megérett az iroda egy újabb átalakításra, bõvítésre annak érdekében, hogy még kulturáltabb, az adatvédelemnek is leginkább megfelelõ helyszínen mûködjön az okmányiroda, ezért a képviselõ-testület jóváhagyásával a meglévõ okmányiroda bõvítésére kiírt pályázati összegbõl megvalósult az újabb átalakítás, de még mindig azon a helyszínen, ahol a kezdetekben is, vagyis a hivatal földszinti, valaha ügyfélszolgálatként mûködõ irodája helyén. Mára azonban be kellett látni, hogy ez a megoldás sem volt a legmegfelelõbb. A tervezés során elsõdlegesen a jelenlegi okmányiroda mûködésének tapasztalatain alapuló ügyféli igények kielégítésére helyeztük a hangsúlyt, másodsorban a költségtakarékosság szem elõtt tartásával a jelenleg használt eszközök, bútorzatok felhasználására. Az ügyfelek fogadására a jelenleginél több funkciót ellátni képes információs pultot terveztünk, külön call-center résszel és kibõvített funkciójú ügyfélhívó rendszerrel. Az ügyfélfogadó tér, illetve a háttérirodák elrendezésénél az adatvédelem szem elõtt tartásával törekedtünk mind az ügyfelek, mind a munkatársak megfelelõ elhelyezésére úgy, hogy a folyamatos vezetõi kontroll is biztosítva legyen az ügyfélfogadás felett. Jelenleg az iroda 20 fõ ügyintézõi létszámmal látja el az okmányügyi feladatait, valamint végzi a személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyintézést. Klasszikus ügyfélszolgálati tevékenységet is ellát a továbbiakban is, valamint az ügyfelek az új helyszínen is igénybe vehetik a házipénztári szolgáltatásokat, és bankkártyával is lehetõségük van az illetékek, díjak megfizetésére. Az okmányiroda változatlan ügyfélfogadási rendben, heti 30 és fél órában áll a lakosság rendelkezésére. Sváb hagyományok Budafok- Tétényben Az 1700-as években a Budafok- Téténybe betelepülõ borászattal foglalkozó németajkú svábok nem csak fejlett borkultúrát, hanem izgalmas hagyományokat is magukkal hoztak. Egyik leghangulatosabb ilyen szokás a 300 évre visszanyúló Emmausz-járás, vagyis a húsvéthétfõi barangolás, szomszédolás, poharazós pincelátogatás. Hajnalban egy pásztor felment a kálváriadombra, belefújt a kürtjébe, és a település lakói csendben, szó nélkül elindultak istentiszteletre. Ezt követõen kezdõdött az igazi dínom-dánom hiszen a hagyomány szerint a helyi kápolnában a reggeli megemlékezés után a borvidéken élõ lakosság a présházba sietett és az egész délutánt boldog szórakozással, evéssel, ivással töltötte. Akinek nem volt pincéje az a szomszédhoz tért be látogatóba. Budafok-Tétényben egészen az 1920-as évekig megtartották ezt az ünnepet, amely aztán az iparosodás és Budafok városi rangra emelkedése következtében a múlt ködébe veszett. Ezt a hagyományt elevenítették fel három évvel ezelõtt, így a kerületben a húsvéti Emmauszjárás idején újra nagy vendégeskedés és vidámság van. Az emmauszi vacsora története Lukács próféta szerint Jézus két tanítványa - akiket emmauszi tanítványok néven emlegetnek - Jézus keresztre feszítése után haza tartottak Emmauszba. Szomorúan beszélgettek mesterük kereszthaláláról, amikor egy vándor csatlakozott hozzájuk. Emmauszba érve már esteledett, ezért marasztalták a vándort, és amikor az idegen a vacsoránál megtörte a kenyeret, felismerték, hogy a feltámadt Jézus szólt hozzájuk. Istenes versek szavalóverseny Folytatás a címoldalról Solymár Gábor lelkész annak idején azzal a szándékkal indította el a karácsony és húsvét elõtt tartandó versenyeket, hogy minél több diák ismerkedjen meg a korábban tiltott vallásos versekkel, s hogy közülük minél többen kerüljenek közel a keresztény hithez. A zsûri-elnöke korábban a tavaly elhunyt Bánffy György színmûvész volt. A most április 15-én megtartott versenyt az 5-6. osztályosak korcsoportjában Tóth Keve, a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulója nyerte, polgármesteri különdíjat kapott Gyûrûs Boldizsár, a Gádor utcai iskola diákja. A 7-8. osztályosok között Winkler Márk, a felsõ-tagozatosak között pedig Somogyi Bettina lett a legjobb, mindketten a Kempelen Farkas Gimnáziumban tanulnak. A szavalatokat Kubik Anna zsûrielnök értékelte. Rózsavölgy prémiuma Á prilis 14-én Zugmann Péter alpolgármester, Rózsavölgy képviselõje nyitotta meg a teljes felújításon átesett, kibõvített Hasadék utcai élelmiszerboltot. A magyar tulajdonú üzletlánc prémium kategóriás üzlete fajta termékével minõségi ellátást hozott Rózsavölgybe, és általa 8 új munkahely is létrejött a kerületben.

4 4 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 21. Díszpolgár-találkozó ALics-pincében április 15-én idén is megtartották a már hagyományos találkozót, amelyen a korábbi díszpolgárok Németh Zoltán országgyûlési képviselõvel, az önkormányzat vezetõivel és más jeles személyiségekkel együtt köszöntötték a legújabb díszpolgárt, Hegedûs Endre zongoramûvészt. Felvégi Józsefné tavalyi díszpolgár méltatta a Liszt-díjas mûvész pályafutását, majd a hagyományos közös fényképezésre gyûltek össze a díszpolgárok. Jandó Jenõ zongoramûvész csak késõbb csatlakozott az ünneplõkhöz, Mercz Árpád pedig nem tudott eljönni, ezért nem szerepelhet a fotón. Garbóci László helytörténész, díszpolgár rövid beszédet mondott, kitérve arra, hogy sokan nem kaphatták meg a díszpolgári címet, noha megérdemelték volna. Itt említette Záborszky Nándor nevét. Budafok hírneves polgármestere annak idején nem volt hajlandó elbocsátani Káldor Adolfot, a kerület tiszti orvosát, és két másik orvost, akiket zsidó származásuk miatt üldöztek a nyilasok. Káldor Adolfot elhurcolták, ben koncentrációs táborban halt meg. Záborszky díszpolgári címének odaítélését fõként azért akadályozták meg, mert kiállt a zsidó orvosok mellett. Az ünnepséget szokás szerint a Klauzál Gábor Társaság szervezte, rövid beszédet mondott dr. Dobos Károly elnök, valamint Prim György. A házigazda, Lics László javasolta, hogy létesüljön egy liget, ahol minden díszpolgárnak lenne emlékfája, és erre a célra kétszázezer forintot ajánlott fel. Az indítványt nagy tetszéssel fogadták. Hegedûs Endre szólókoncertje a Mûpában Óriási sikert aratott Hegedûs Endre a Mûvészetek Palotájában április 11-én megtartott jubileumi hangversenyével. Kerületünk díszpolgára Liszt legnehezebb zongoradarabjait adta elõ, köztük a h-moll szonátát és a Tannhauser-nyitány zongoraátiratát. Az 1500 férõhelyes koncertterem szinte teljesen megtelt. A Liszt-díjas mûvész meghatott szavakkal köszöntötte közönségét. A nézõtéren sok neves politikust láthattunk, köztük Mádl Ferenc volt köztársasági elnököt, Németh Zsolt külügyi államtitkárt. Az elsõ sorok egyikében foglalt helyet Karsay Ferenc, kerületünk alpolgármestere. A közönség szûnni nem akaró tapssal ünnepelte a mûvészt, aki két ráadásdarabot is elõadott: a Szerelmi álmokat és a Rákóczi-indulót. Csaknem kétórás elõadására a lírai elmélyültség, a technikai fölény és dinamikus játék egyaránt jellemzõ volt, nagyon sokszor úgy szólt a Steinway-zongora, mint egy egész zenekar. Kötetlen beszélgetés Liszt Ferencrõl és a koncertek titkairól A mûvész mindenekelõtt arról mesélt, hogy Liszt milyen erõsen kötõdött Magyarországhoz. Nagy zeneszerzõnk mutatott rá díszpolgárunk igaz hazafi volt. Bizonyíték erre az is, hogy mindig magyar útlevele volt. A németek, az osztrákok és újabban a szlovákok is magukénak vallják, de õ maga mindig magyarnak mondta magát. Amikor értesült az 1838-as pesti árvízrõl, impresszárióját megõrjítve megszakította olaszországi hangversenykörútját, s Bécsben adott koncerteket az árvízkárosultak javára, 25 ezer forintot ajánlott fel. Ez óriási összeg volt. Kíváncsiak voltunk az elõadó-mûvészet titkaira is. Hegedûs Endre pontos számokkal mutatta ki, hogy mennyi energiát emészt fel egy ilyen koncert. A zongorát is hatalmas belsõ erõk feszítik, a húrok összetartásához páncéltõkére van szükség. Egyetlen billentyû megszólaltatásához nyolcdekányi súly kell, s akkor csak éppen hallatszik, még nincs szó fortékról. A koncertek óriási energiát igényelnek, hiszen például egy zongoraverseny sok ezer hangból áll. Hegedûs Endre mint elmondta a hangversenyek utáni éjszaka több liter vizet iszik, hogy pótolja a fizikai erõkifejtés miatti folyadékveszteséget. A Tannhauser-átirat Liszt egyik ritkán játszott mûve: kevesen vállalkoznak elõadására, éppen azért, mert nemcsak technikailag nehéz, fizikailag is komoly erõnlétre van szükség hozzá szinte tonnában mérhetõ a súly, amit mozgatni kell. Wagner mesélte Hegedûs Endre, amikor elõször hallotta Liszt átiratát, állítólag térdre borult elõtte, s ezt mondta: nem tudtam, hogy ilyen nagy mûvet alkottam! Bocsánatos hiúság Wagnertõl, aki egyébként Liszt lányát, Cosimát vette el. Hegedûs Endre beavatott minket egy furcsa titokba is: a Mûpában nem szabad a huszadik sorba jegyet venni, az egy süket sor. Minden koncertteremben van egyetlen ilyen rossz akusztikájú hely, még itt is. Nemzeti hangversenytermünk egyébként nemzetközileg is elismert akusztikájú épület. A Mûpa persze nem vetekedhet a Zeneakadémia bensõséges jellegével és történelmi légkörével. Ezen a koncerten azonban a Mûpa óriási belsõ terét teljesen betöltötte Hegedûs Endre dinamikus elõadása, aki már bevezetõ, szívhez szóló mondataival is rögtön közel került hallgatóságához.

5 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 5 A hónap mûvésze: Deli Eszter Kinga Deli Eszter Kinga sok szállal kötõdik a kerülethez, mivel édesanyja és édesapja családja is több mint hetven éve költözött ide, aktív szerepet vállalva a helyi közéletben. Az ifjú festõnõ korán jelentkezõ képzõmûvészeti tehetségét elõbb a Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskolában bontkoztatta ki, majd a Képzõmûvészeti Egyetem festõ szakán szerzett diplomát. Tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesületnek és természetesen a budafoki ARTÉR Mûvészeti Egyesületnek. A mûvészben élénken megmaradtak a nagyszülõknél eltöltött idõk emlékei, melyek inspirációul is szolgálnak: a budafoki ház, a kert több képén is szerepel, két teljes festménysorozatot szentelt ennek a témának. Legtöbb munkájában hangsúlyt kapnak a korábbi életesemények, hiszen azok nyomait képezi le munkáiban. Ötletei megvalósításához gyakran használ festményés fotósorozatokat, mozgóképet. Többnyire sorozatokban gondolkodik, amelyrõl a következõt vallja: Érdekelnek azok a pontok, ahol az egyes mûvek önmagukban is megállnak, miközben az összetartozás jegyeit egyértelmûen magukon viselik. Ha pszichológiai, szociológiai párhuzamot vonok, akkor az egyén, az egyedi személyiség kapcsolatát modellezem egy csoportba való integrációja, tartozása viszonylatában. Földy Lilla, a Közép-európai Egyetem mûvészeti központjának vezetõje pedig a mûvésznõ egyik kiállításmegnyitója kapcsán nagyon szépen ír Eszter munkáinak idõhöz és emlékekhez fûzõdõ kapcsolatáról: Felmerül a kérdés: találkozhat-e, összeérhet-e az emlékezés, figyelem és várakozás jelene az örökkévalósággal? Deli Eszter Kinga festményei azt érzékeltetik, hogy igen. Õszinteség és alázat kell hozzá. Teljes önátadás. Az emlékek, vágyak bátor kifejezése és elengedése. Az idõ és örökkévalóság kérdését a mûvésznek alkalma nyílt az örök városban, Rómában is tanulmányozni egy több hónapos képzõmûvészeti ösztöndíj keretében. E témában készült munkáit ki is állította a Római Magyar Akadémián ben kerületünknek volt mûvészeti ösztöndíjasa, mely támogatás szintén hozzájárult a festõnõ alkotótevékenységének bõvüléséhez. Mûveivel számos kiállításon szerepelt már itthon és külföldön, legutóbb a múlt hónapban a Küszöb címû kiállítássorozaton mutatkozott meg Votin Dórával a Ráday Képesházban. A válogatott kiállítás listája és a kronologizált életmû a található. HAÁSZ ORSOLYA Tavaszi egyveleg Kiállítások kikeletre Itt a tavasz, és mintha a mûvészek is felébredtek volna téli álmukból, sorra nyílnak a kiállítások itt is, ott is. Tükörbe olvasva az ARTÉR Mûvészeti Egyesület alkotóinak kiállítása meglepetéssel Április 9-én a Rózsavölgy Egyesület egyesületi klubnapján, nyílt az a kiállítás, amely a Tükörbe olvasva címet kapta Egyed Tibor azonos címû munkájáról. A tárlaton a mûvészeti egyesület fiatal alkotóinak válogatott munkái láthatók. A megnyitón felmerült a költészet és képzõmûvészet összefüggése is az április 11-i Költészet Napja kapcsán. A tárlat címadó mûvének alkotója a következõképp vélekedik: A vers, a költészet elvileg nem szorulna magyarázatra, ha meg igen, akkor esetleg arra, amit mindenki saját maga tesz meg saját maga számára szíve vagy tudása szerint. Ez egy személyes találkozás. A vers sejtelmes rejtelmességére, perszonális és ugyanakkor egyetemes mivoltára sóvárog az ember. Ez a sóvárgás, amely a szellemi táplálékunk megszerzésére és fogyasztására késztet, mindenkiben ott van, és mindenki úgy ízleli, ahogy tudja, és persze azt, amit szeret Programon kívüli meglepetés-elõadásban volt része mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel a megnyitót, hiszen Erdélyi György színmûvész aki maga is vendégként érkezett ihletet kapva a Költészet Napjának említésétõl, rögtönzött elõadást tartott Márai Sándor egyik írásából, így tisztelegve a jeles nap elõtt, és így örvendeztetve meg a jelenlévõ közönséget. A kiállítás megtekinthetõ hétköznap (szerda kivételével) óráig, hétvégén programok alkalmával. Budafok a festõ szemével Halpert Mária kiállítása a Budafoki Könyvtárban A mûvésznõt szintén nem kell bemutatni a budafokiaknak, hiszen a helyi Mészáros László Képzõmûvészeti Egyesület alapító tagjai közé tartozik. Az elsõ tíz éve az egyesületben szobrászattal telt, melyben a mester természetesen Janzer Frigyes szobrászmûvész volt. Késõbb ennek is több mint harminc éve, mivel a szobrászkodást nehéznek ítélte, elkezdett festeni. De a szobrászatot sem tette teljesen félre, most is dolgozik egy Liszt Ferenc-emlékérmen. Munkáit láthattuk már jó néhány kiállításon, és örülünk, mikor visszaköszönnek a kerület ismerõs épületei, utcái. A mostani tárlat kakukktojása Marie Curie portréja, mellyel a mûvésznõ szeretné megmutatni portréfestõ oldalát is. Ha pedig szigorúan nézzük a dolgokat, budafoki kötõdése is van a képnek, hiszen sok évtizede mûködik itt az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet. A kiállítást Kolláthné Hollósy Rita, a Budatétényi Polgári Kör elnöke nyitotta meg és méltatta Halpert Mária munkáját nem csak festõként, hanem a Mészáros László Egyesület példamutató, aktív tagjaként is. Igazi lokálpatrióta kiállítás ez csupa olyan festménnyel, amelyen számunkra jól ismert helyek, a Duna-part, a Szent Lipót-templom, ismerõs házak és utcák láthatók, azok a helyek, ahol élünk, és amelyeket szeretünk. A kiállítás április 30-ig látható a Budafoki Könyvtár galériájában, nyitvatartási idõben. SCHOLTZ VIKTÓRIA

6 6 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 21. Tízéves a kutató diákok konferenciája ARózsakerti Általános Iskolában április én tizedik alkalommal rendezték meg a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáját (KGYTK), amelyen két nap alatt huszonöt iskola 63 diákja mutatta be munkáit. A jelenlegi, egy évvel ezelõtt indult projektben 260 diák és 107 pedagógus vett részt. A fiatalok a megyei és a regionális fordulók után jutottak el az országos döntõbe. Az utolsó két napban hallgatták meg azt az ötven elõadást, amelyet öt szekcióban bírált el a neves egyetemi oktatókból, középiskolai tanárokból álló szakmai zsûri. Nagyné Bitter Ilona, az iskola igazgatója, az országos döntõ házigazdája köszöntötte a kutató diákokat és felkészítõiket. Karsay Ferenc megnyitója Az alpolgármester megnyitó beszédében kiemelte: Ez már a tizedik alkalom, amely jubileum egyszerre örömteli és szomorú is számunkra. Örömteli, mert hagyományt teremtettünk. Egy nagyszabású tehetségsegítõ projektzáró rendezvényéhez értünk; ugyanakkor szomorú, mert ez az elsõ alkalom, hogy nem prof. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a gyerekek a tudományos diákköri munkájuk során olyan képességek birtokosai lesznek, melyek felnõtt életük alakításához is nagy segítséget nyújthatnak. Karsay Ferenc megjegyezte: Gondolok itt az önmûvelés igényére, a kreatív és értõ gondolkodás képességére, az ismeretek megfelelõ szelektálásnak megtanulására és a hatékony kommunikációra; de fontos, hogy kapcsolatba kerülhettek kutatási módszerekkel, tudományos problémákkal, és egyszer talán közületek kerül ki egy újabb magyar Nobeldíjas. Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária a Pannon Egyetem MFKK intézetigazgatója, egyetemi docens emlékeztetett arra, hogy több mint tíz évvel ezelõtt a férje, mint a közoktatás javításán dolgozó pedagógiai szakember azt a kérdést tette fel, hogy melyik az az életkor, amely lehetõvé teszi, hogy a gyerekek a tudománnyal, a kutatással foglalkozzanak. Akkor Zalabérben indult egy kísérlet, amely elsõsorban a pedagógusok felkészítésével kezdõdött. A KGYTK-sikere Kiss Albert iskolaigazgató, középiskolai tanár, projektvezetõ ismertetése szerint 2010 áprilisában indult a most záruló munka az ország öt régiójában. Ezek a Tiszántúl, a Duna Tisza köze, a Dél-Dunántúl, Nyugat- és Közép-Dunántúl, valamint Budapest és környéke. Létrehozták a KGYTK tehetségsegítõ tanácsot, sõt az öt régión belül a KGYTK pártoló körök is megalakultak, csakúgy, mint a projekt tudományos diákkörei. Az utóbbi olyan pedagógusok számára jött létre, akik tanulmányozni akarják, hogyan lehet eljutni arra a szintre, ahol a tanítványaik már oldalas pályamunkát készíthetnek. A jubileumi KGYTK elsõ helyezettjei Ember és Társadalom I. Csutorás Dániel 8. o. Eger: Korompai János dédunokája vagyok én! Felkészítõ tanár: dr. Kristonné Tóth Ilona Vincze Viktória 4. o. Hortobágy: A Kilenclyukú kõhíd Felkészítõ tanár: Dorcsák Mária Séllei Anett 5. o. Orosháza: Justh Zsigmond kultusza Békés megyében Felkészítõ tanár: Víghné Pintér Lilla Ember és Társadalom II. Szoboszlai Roland 8. o. Dorog: Komárom-Esztergom megye meghatározó nemzetiségeinek identitástudata a XXI. század elején. Felkészítõ tanár: Kovács Lajos Ember és Társadalom III. Horváth Dániel Simon Csaba 8. o. Mesztegnyõ: A II. világháború civil áldozatai és anyagi veszteségei Mesztegnyõn. Felkészítõ tanár: Árvai Ilona Zsohár Balázs 5. o. Zalabér: A makedón falanx és a római légió a Kynoskaphalai csata tükrében Felkészítõ tanár: Végh Judit Életvitel és Gyakorlati Ismeretek Petõ Dóra 8. o. Zalabér: Diáktársaim szexuális kulturáltsága kitüntetetten a pornófilm nézésére Felkészítõ tanár: Kiss Albert Kaló Eszter 5. o. Keszthely: Lovaglás mint gyógyterápia. Felkészítõ tanár: Kissné Varga Erika Anyanyelv és Irodalom Magony Gellért 4. o. Székesfehérvár: Ahová a sárkány lépett. A sárkányos földrajzi nevek keletkezésérõl. Felkészítõ tanár: Matyi József, Nagy Lajosné Barna Benjámin 4. o. Balmazújváros: Találkozásom Sven Nodqvisttal. Felkészítõ tanár: Baji-Gál Ferencné Földünk és Környezetünk Zeller Mátyás 8. o. Dorog: Városom épített öröksége az ipartelepítés és munkahelyteremtés útvesztõjében. Felkészítõ tanár: Kovács Lajos Szilágyi Borbála 4. o. Hortobágy: Kutak a Hortobágyon. Felkészítõ tanár: Dorcsák Mária Bedõ József Marcell 7. o. Szûcs Márton Bekõ Bálint 8. o. Borsfa: A Haraszti erdõ védett növényei Felkészítõ tanár: Holczerné Megyes Gabriella Ember a Természetben Bak Gábor 5. o. Osztopán: Az osztopáni Tarasica-patak szennyezettségének vizsgálata Felkészítõ tanár: Kovács Gáborné NAGY ÁAKOS

7 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 7 Zene a Bartókban Karáth Dániel (15 éves) és Nagy Sándor (13 éves), Matild Média Iskola, újságíró tagozat elmét mesélte Boronkai Zsuzsanna. Fedezd fel a klasszikust! A Bartók Béla Általános Iskola klasszikus zenei koncerttel ünnepelte az iskola névadójának százharmincadik születésnapját. Az ünnepség megnyitóján Gombás Márk tartott elõadást Bartók Béla életérõl, majd a Mozart Kiskórus lépett fel. A megnyitó ünnepség részeként került sor Süveges Tamás tanár úr kisplasztikáiból és grafikáiból álló kiállításának megnyitójára. Harmadszorra került megrendezésre a kerületi kiskórusok találkozója, melyen idén hat kórus vett részt. A produkciók elõtt a Vanmocsello Duó, Mócsai Tamás és Vándor Béla az iskola egykori diákjai saját szerzeményeiket adták elõ. A zene fontosságáról a rendezvény szervezõjével, Boronkai Zsuzsannával, illetve Süveges Tamás pedagógussal beszélgettünk. Õsi vágy Iskolánk egyik legrégebbi hagyománya a Bartók-napi ünnepség mondta a fõszervezõ. Általában ezen a napon klasszikus zenei elõadásokat rendezünk a gyerekeknek. Ezért hívtuk meg ünnepségünkre a Mozart Ifjúsági Zenekart. A kórus tagjai közül többen is iskolánk öregdiákjai közé tartoznak. A zene átöleli mindennapjainkat. Zenét hallunk a rádióban, a televízióban és az interneten. Nem lehet boldog ember az, akinek nem öröm a zene. Az embereknek szükségük van a muzsikára. Õsi vágyunk, hogy ritmusra lépjünk, hiszen a szívünk is ritmusra dobban. Azt már többször is kimutatták, hogy Mozart zenéje elõsegíti a tanulási folyamatot és megnyugtatja az Évezredek során zenei ízlésünk is rendkívül sokat változott. Egészen mást szeretnek ma az emberek, mint ötven vagy száz éve. Éppen ezért a fiatalok túlnyomó része képtelen élvezettel végighallgatni egy klasszikus zenei mûvet. Szerintem elengedhetetlen, hogy minél korábban tanítsuk meg a gyerekeknek a zene szeretetét. Fontos, hogy sok klasszikus zenét hallgassanak, mert csak úgy találhatják meg ezeknek a mûveknek a szépségét, hogyha õk maguk fedezik föl azt mesélte Süveges Tamás. Az ünnepség ezzel még nem ért véget, ugyanis az iskola másnap további meglepetéseket tartogatott diákjai számára. Többek között logikai és ügyességi játékokon vehettek részt a tanulók, ezenkívül a Duna-parton a lovardát is meglátogatta néhány osztály. Baross Gábor Általános Iskola A Baross Gábor Általános Iskola tantestülete egy nyitott, gyermekcentrikus iskola kialakítását és fenntartását tûzte ki célul, amelyben a tanulók érdeklõdésének felkeltése, képességeik kibontakoztatása, a helyes tanulási szokások kialakítása áll elõtérben. Iskolánk pedagógiai programjában a matematika tantárgy színvonalas oktatása a kiemelt feladatunk, melyet felsõ tagozaton az emelt szintû matematika tantervvel valósítunk meg. Mit biztosítunk a barossi diákok számára? A többi iskolához képest heti 1, illetve 2 órával több idõt biztosítunk a matematika tantárgy oktatására elsõ-második osztályban, valamint a felsõ tagozaton a magyar nyelv és irodalomórák számát is növeltük. Elsõs tanulóink szótagolva tanulnak olvasni, ami elõsegíti az olvasási technika helyes elsajátítását, a szövegértés biztonságát és a jó helyesírást osztályig igény szerint napközit biztosítunk. A Barossi Iskoláért Alapítvány támogatásával létrehoztuk az Arany Kocka Díj -at, amelynek elnyeréséért 2 8. osztályig többfordulós matematika feladatmegoldó versenyt szervezünk, és ösztönözzük tanulóinkat az országos levelezõ versenyeken való részvételre, melyet szintén iskolánk alapítványa támogat. Ezenkívül felkészítjük tanulóinkat minden kerületi, megyei és országos versenyre is. A 8. osztályosok számára felvételi elõkészítõt tartunk matematika, magyar tantárgyakból, felkészítjük õket a középiskolai felvételire. Az informatika oktatására korszerû gépekkel felszerelt informatikaterem áll rendelkezésünkre. Az igényeknek megfelelõen angol és német nyelv oktatására van lehetõség, az oktatás hatékonyságát a nyelvi laborban tartott órák növelik. Ezeknél a tantárgyaknál létszámtól függõen csoportbontásra van lehetõség. A kutató- és gyûjtõmunka, valamint a szabadidõ hasznos eltöltésének kiváló színtere az iskolai könyvtár. A logopédiai foglalkozások segítséget nyújtanak tanulóinknak a beszédkészség, beszédértés javításában, az olvasási, szövegértési nehézségek leküzdésében, fejlesztõpedagógus segíti a tanulási nehézségekkel küzdõ gyerekek felkészülését. A gyógytestnevelés foglalkozásokat helyben tartjuk. Délutáni sportolási lehetõséget (tömegsport, Góliát foci, Békák Kosársuli) kínálunk tanulóinknak. A testnevelés órák keretén belül a 2. évfolyamon görkorcsolya-oktatásra van lehetõség, a 3 4. osztályosok úszásoktatáson vesznek részt. Változatos szabadidõs programokat (színház, mozi, múzeum, játszóház, klubnapközi, bolhapiac stb.), szakköröket (angol, néptánc, nyelvész, kézmûves, történelem, fizika) szervezünk az érdeklõdõk számára. Kiemelt területként kezeljük a hagyományok õrzését és ápolását. Jelentõsebb, általunk teremtett, hagyománnyá vált rendezvényeink: az 1. osztályosok Mazsolaavatása, Baross Gábor-napok, DÖK-Mikulás, Terítési és étkezési verseny, Karácsonyi Koncert, Farsang bálkirály- és bálkirálynõ-választással, Bemutatkozunk. Alsó tagozatos tanulóink erdei iskolában, a nagyobb gyerekek kirándulásokon, táborokban vehetnek részt. Lehetõség van hitoktatáson való részvételre is. A zenét tanuló gyerekek szolfézsés hangszeres óráit a mûvészeti iskola tanárai iskolánkban tartják. Ahol bõvebben tájékozódhatnak rólunk: www. barossiskola.hu, e- mail címünk: Sok szeretettel várunk minden látogatót! A Baross Gábor Általános Iskola tanulói és dolgozói

8 8 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Komolyzenei koncertekkel tarkított kiállítás a bourglinsteri várban április 21. A kerületen kívül, de kerületi mûvészeket, érdekeltségeket is érintõ kiállítás volt látható Luxemburgban a közelmúltban. Máder Indira neve nem ismeretlen a kerületieknek, hiszen a kárpitmûvésznõ munkáit a Hónap Mûvésze sorozat keretében megcsodálhattuk a Városházán is. R. Törley Mária szobrászmûvész neve pedig a híres budafoki pezsgõgyáros felmenõi miatt cseng ismerõsen nem csak a kerületieknek, de az egész országnak. A két mûvésznõ, kiegészülve Birgit Köblitz Lipcsében született, de Nagymaroson élõ üvegmûvésszel, ART trió néven nem elõször szerepel közös kiállításon. A magyar európai uniós elnökség alkalmából rendezett luxemburgi magyar kulturális hetek keretében nyílt tárlaton csodálhatták meg a három mûvésznõ válogatott munkáit, melynek fõvédnöke Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás miniszter és Hernyes Zoltán, Magyarország luxemburgi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete volt. A kint élõ magyarok nagy örömére a rendezvény szerves részét képezte a zene is. Magyar zenészek három koncertet is adtak a kiállítás ideje alatt. A tárlatról a Magyar Nemzet képzõmûvészeti kritikusa, P. Szabó Ernõ mûvészettörténész a következõképp számolt be Kapuk között, a fény felé címû írásában: Különösen alkalmas ez a tér olyan alkotások bemutatására, amelyek maguk is egyszerre akarják megragadni a múló idõt, s a jelenbõl évszázadokkal visszalépve megidézni a történelem fontos pillanatait, személyeit, a zene, a mûvészet kiválóságait, megfejteni a szakralitás titkait. A kastélyba vezetõ út irányát meghatározó kapu hirtelen az idõ mélységei felé vezetõ út kapujává változik, s nemcsak átvitt, de a szó szoros értelmében is. Mindhárom kiállító munkásságában fontos szerepet játszik ugyanis a kapu motívuma, legyen szó R. Törley Mária üvegbõl, bronzból, gránitból, egy 1956-os emlékmûpályázatra készített Kristálykapujáról, Birgit Köblitz organikus formák közé zárt, a fal mögötti utat inkább csak sejtetõ kapuformájáról vagy Máder Indira munkáiról, amelyek Jób könyvébõl idézve teszik fel a kérdést a nézõnek a mennyek kapuját keresve A mûvekben megfogalmazódó kérdésekre a mûvek válaszolnak, ahogyan az a három kiállító korábbi közös tárlatain is történt. Köblitz és R. Törley a kilencvenes években egy templomban dolgozott egy ideig, a szobrász és a kárpitmûvész tavaly a tihanyi apátságban állított ki közösen, de hárman együtt is bemutatkoztak már. A különös, szabálytalan alakú termekbõl álló bourglinsteri téregyüttes most arra is módot ad, hogy a mûveikben felfedezhetõ párhuzamokat és ellenpontokat új szempontokat alkalmazva mutassák meg. Az elsõ terem kisebb méretû plasztikái, kárpitjai, az ablaksor elõtti üvegmunkák mintegy vezetik a látogatót a második, elsõsorban szakrális mûveknek a többi között a Szent Erzsébet, Kis Madonna, Oszlopos Dante, Szent István, Korpusz címû szobroknak helyet adó terem felé, amelynek oldalfala mellett Birgit Köblitz üvegplasztikái kaptak helyet. A terem közepén R. Törley Mária Kristálykapuja áll, a terem végében pedig a szobrász két lebegõ angyala között Máder Indira nagyméretû kárpitja, A mindent mozgatónak glóriája függ a falon. A harmadik terem mûvei a homo ludens elõtt tisztelegnek, de itt kap helyet több, zenei témájú, ihletésû alkotás is Egy szót se! Írta: Gömörei Nikolett, 14 éves, Matild Média Iskola, újságíró tagozat A Hugonnai Vilma Általános Iskolában több éve hagyomány a Hugonnai-nap, és annak lezárója, a gála. A gyerekek ilyenkor feladatokat oldanak meg, pontokat gyûjtenek, estefelé pedig produkciókat adnak elõ a Szelmann-házban. Idén a tanári kar úgy döntött, megjutalmazzák a két legjobb tanárt Az év pedagógusa díjjal. A legjobbak Két hete kezdtünk el készülõdni erre a gálára mondta Bejan Györgyi 3. osztályos tanuló. Szerintem nagyon jó hangulatú, rendezett mûsorokat láthattunk, valamint mindkét tanárnõ megérdemelte az év pedagógusa címet. A két díjat Radó Árpádné Hajni néni és Sándor Zsoltné Márta néni nyerte el. Nemcsak ajándékot, hanem egy verset is kaphattak a diákoktól. Hajni néni kedves, példamutató, szeretni való kezdi mesélni Sábián Balázs hetedikes tanuló, a gála mûsorvezetõje. Márta nénivel sokat lehet beszélgetni, nyitott, és ha baj van, rá maximálisan lehet számítani. Hajni néni alsós tanítónõ, Márta néni pedig a technika és életvitel tantárgyat tanítja. Mindketten sok évet hagytak maguk mögött, szakmai szempontból messze a legjobbak közé tartoznak. Mindenki egyért Bevallom, mikor megkapták a díjakat, nagy kõ esett le a szívemrõl emlékszik vissza Tamaskáné Fekete Erika igazgatónõ. Nem volt könnyû titokban tartani se a tanárok, se a diákok elõtt. Néhány tanulóval meg kellett osztanunk a gyõztesek nevét, így megírhatták a szövegüket. A tanárok idézeteket kerestek, a szülõk mindenben segédkeztek, én a díjakért voltam felelõs. Év végén pedig a diákok nyerhetik majd el a Hugonnaivagy a Dr. Katona Ibolya-díjat, mely a legjobb tanulóknak jár. Márta néni viszont még egy ideig nem tervezi a visszavonulást. Ha tudom, vagy legalább sejtettem volna, hogy én kapom meg ezt az elismerést, akkor a szebb cipõmet vettem volna fel mondja nevetve Márta néni. Valóban, anynyira nem számítottam erre, azt se tudom, hogyan szerveztek gyûléseket a hátam mögött. Én már harminckét éve itt dolgozom, és a diákokkal akik be voltak avatva mindennap találkoztam, de egy árva szót sem mondtak. Csak annyit tudok: boldogabb vagyok, mint valaha.

9 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 9 Hímes tojás Karáth Dániel (16 éves), Matild Média Iskola, újságíró tagozat Nagyapáink még a szent misén értették meg a húsvét lényegét. Akkoriban az emberek húsvétvasárnap közösen emlékeztek meg Jézus feltámadásáról. Manapság viszont egyre több gyerek hall elõbb a húsvéti nyusziról, mint Jézus Krisztusról. Errõl beszélgettem a Hugonnai Vilma Általános Iskola tanulóival. Kiskoromban nekem is meséltek a szüleim a húsvéti nyúlról. Akkoriban még volt egy házi nyulunk, és az a nyuszi éppen húsvéthétfõn szökött meg a ketrecébõl. Szüleim sehol sem találták, és nem is merték elmondani nekem mesélte Nebehaj Vivien. Szerintem a húsvétinyúl-teória azért született, mert a szülõk ezen az ünnepen is meg szeretnék ajándékozni gyermekeiket, akárcsak karácsonykor tette hozzá Kauczner Kinga. Az utóbbi évtizedben egyre több fiatal pénzért locsol, nem pedig hímes tojásért. Néha úgy érzem, hogy a locsolók nem a lányok kedvéért, hanem a pénz miatt mennek locsolni fûzte tovább a szót Tatár Zsófia. Ennek ellenére néhány locsoló rendkívül ötletesen felkészül a locsolásra. Szerintem a legjobb locsolók azok, akik kreatívak, és valami egyedivel rukkolnak elõ. Ilyen lehet a saját vers, vagy ha épp õk adnak ajándékot a lánynak mondta Horváth Emese. Tavasz, nyuszi, húsvét! Írta: Menyhért Dorka (13 éves), Matild Média Iskola, újságíró tagozat Az idõ egyre jobb, hamarosan itt a szünet és a húsvét. A Kossuth Lajos Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskolából Horváth Levente, Szalay Attila és Héber Éva tanárnõ jött el az interjúra. A fiúk a hatodik osztályba járnak, Héber Éva pedig az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelõse. Húsvétkor természetesen Jézus feltámadását ünnepeljük mesélte Attila. De nekem a csoki, valamint a nyuszi jut eszembe elõször a húsvétról. A húsvét nemcsak az evésrõl szól. Sõt, az ünnep elõtt pont, hogy nem lehet akármit enni. Vajon az emberek még ma is böjtölnek? Mostanában jött divatba, hogy az emberek nem a húsról mondanak le. Hanem egy olyan dolgot tagadnak meg maguktól, ami nagyon kedves nekik számolt be Héber Éva tanárnõ az új szokásról. Horváth Levente elutazik családjával Kisvárdára, ahol a rokonaik élnek. Ott egész más a húsvét, hiszen idegenek is járnak egymáshoz locsolkodni mondta Levi. De a sonkát, a fõtt tojást és a tormát ugyanúgy meg lehet találni húsvét hétfõn az asztalon. A legvidámabb húsvéti szokásunk a locsolkodás. Én általában parfümmel szoktam locsolkodni, de ismerek olyat, aki még betartja a hagyományokat kezdte mosolyogva Levi. Tanúja voltam, mikor a nõvéremhez jöttek locsolók, akik csellel kicsalogatták a házból, majd szépen leöntötték két vödör vízzel. Vödör víz Írta: Karácsony Fruzsinka (18 éves), Matild Média Iskola, újságíró tagozat A Baross Gábor Általános Iskola két tanulójával, Mezei Norbival és Budai Tiborral, valamint Kisbenedek Katalin tanárnõvel beszélgettem a húsvétról, a húsvéti szokásokról. A két fiú elsõ kérdésemre, ami arról szólt, hogy mit ünneplünk húsvétkor, szinkronban rávágta, hogy Jézus feltámadását. Aztán a hagyományokról kérdeztem õket, abból is nagyon sokat fel tudtak sorolni. Ilyen például a tojásfestés, a locsolás, a finom húsvéti ételek, a nyuszi, valamint a bárány. Tibi elárulta, hogy õ néha személyre szabott locsolóverset szokott írni, így teszi még különlegesebbé a locsolást, de sok hagyományos, ismert locsolóverset is tud. Mindkét fiú nagyon szeret locsolkodni. A tavaszi szünet elõtt a suliban is meglocsolják a lányokat, de húsvéthétfõn a szomszédokhoz, a családtagokhoz, barátnõkhöz is elmennek. Norbi közel ötven lányhoz jut el, Tibi körülbelül húszhoz. Locsolkodás után persze kapnak szépen kifestett hímes tojásokat vagy csokitojást. Kisbenedek Katalin tanárnõ azt is elmesélte, hogy õt még vödör vízzel is locsolták. Azt sokkal jobban szerettem, hiszen a víz után átöltöztünk, megszáradtunk, de a többféle kölni után azért más a helyzet mondta mosolyogva a tanárnõ. Éneklem a tavaszt, a fényt József Attilára emlékeztünk, a magyar líra elõtt tisztelegtünk, kedvenc verseinket olvastuk és meghallgattuk a mások számára kedves verssorokat a költõ születésnapján, április 11-én. Az ország számos településén, de a határon túl élõ magyarlakta vidékeken is költõ-olvasó találkozókat, irodalmi esteket, könyvbemutatókat tartottak a magyar Költészet Napján. Kerületünkben a SZEGLET (Szabad Elven Gondolkodó Literátorok Egyesült Társasága) irodalmi kör idézte fel az egyik legellentmondásosabb költõnk alakját. Versein, levélrészletein keresztül mutatta be 32 évnyi életét, irodalmi munkásságát. A Domanits András László által rendhagyó módon megírt összekötõ szöveg számtalan érdekességre hívta fel a figyelmünket, így arra is, hogy 28 budapesti házon állna emléktábla, ha minden olyan házat megjelölnénk, ahol József Attila tizenöt év alatt lakott. Életrajzában élettársáról, Szántó Juditról és legnagyobb szerelmérõl, Vágó Mártáról többet olvashatunk, mint a költõ utolsó, beteljesületlen szerelmérõl, Kozmutza Flóra gyógypedagógusról, aki Illyés Gyula felesége lett. Mai napig tisztázatlan, hogy a költõ öngyilkos lett, vagy véletlenül gázolta halálra a balatonszárszói állomásról induló tehervonat december 3-án, de az tény, hogy két haláleset is megrázta abban az évben: barátja, Juhász Gyula öngyilkos lett, és szeretett sógora, Makai Ödön is meghalt. Az irodalmi kör tagjai közel negyven verset olvastak fel, illetve szavaltak el a kis létszámú közönségnek a budafoki Szabó Ervin Könyvtár galériájában, Halpert Mária festõmûvész képei között, köztük József Attila ismert (Mama, Anyám, Kései sirató, Kertész leszek, Rejtelmek ) és kevésbé ismert (levélrészlet Vágó Mártához, A betûk sivatagában ) mûveit. Saját verseikbõl is bemutattak néhányat a hallgatóságnak. Varga Magdolna Születésem címû versét Kálmán Zsolt kísérte gitáron, míg a SZEGLET legfiatalabb irodalmárja, Faragó Dániel felolvasásai során kiváló elõadói képességérõl is tanúbizonyságot tett. Az ünnepi mûsor harmadik, befejezõ részében a kör tagjai kedvenc költõik mûveibõl nyújtottak át egy csokorra valót a verseket kedvelõ közönségnek. TAMÁS ANGÉLA

10 10 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 21.

11 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 11

12 12 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 21. Összhangban önmagunkkal Németh Szilvia Ngawang Dolkar sorselemzõ nem használ üveggömböt, se mágikus praktikákat, nem rendez szeánszot, és nem jósolja meg senkinek, hogy megnyeri a Lottó ötöst, vagy, hogy Szabó Kázmér lesz a férje. Sors- és életútelemzéssel, spirituális tanácsadással, valamint gyógyítással segít az embereknek problémáik megoldásában. Célja, hogy a hozzá fordulók a lehetõ legpontosabb képet kapják életútjukról, személyiségükrõl és egészségükrõl. Minden mozgásban van, minden állandóan változik. A problémáink kilencven százaléka abból adódik, hogy nem akarjuk a változásokat követni, nem akarunk változni, ezért életünk folyamán többször elõfordul, hogy megrekedünk, valami elakad, és úgy érezzük, nem megy tovább. Ez sorsfelhívás! A test, a lélek és a szellem harmóniája a legfontosabb, ezért új útra kell térnünk, ki kell lépnünk addigi helyzetünkbõl, az egy helyben topogó állapotunkból. A változtatás szándékáról mi döntünk, a sorselemzés, az ezoterikus tanácsadás csupán abban segíthet, hogy utat mutat, miképpen tehetjük ezt meg, milyen utat választhatunk és hogyan. Hiszek az együttérzés és az egyetemes szeretet gyógyító erejében. Nagy hatással volt rám dr. Danima Damdindorj, aki orvosi munkájában a hagyományos tibeti mongol gyógyászatot is használja, és sokat köszönhetek A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola tibeti származású tanárának, Choegyal Tenzinnek, aki segített, hogy megértsem a buddhista filozófia lényegét beszélt röviden hitvallásáról Németh Szilvia, aki kártyavetéssel, autogén tréninggel, relaxhipnózissal, beszélgetõs terápiával és oldásokkal segít embertársainak a harmónia megteremtésében. T.A. Nappali Hangulat Lélekvédõ Klub Mit és hogyan is tettünk az elmúlt idõben? Van-e bátorságunk szembenézni önmagunkkal? Kellene Két dolgot biztos, hogy tettünk: az egyik amit jobban szerettünk az, ami nem feltétlenül a muszájból született. Ez volt a kedvünkre való! Kártyázni, enni-inni, ünnepelni, pajkoskodni, susárolni, bölcs tanácsokat osztogatni, pingpongozni, kirándulni, színházba-moziba járni, kiállításokat megtekinteni, vendégségbe menni, vendégeket fogadni, bográcsozni és még annyi-annyi mindent, mely örömet szerzett számunkra. Na, és a másik dolog az, ami a kell háztájáról érkezett Kellett szembesülni önmagunkkal, még úgy is, hogy ha azt a tükröt tartották elénk, mely nem csak a kellemest mutatta. De hát ettõl kerek az élet: elénk kerül az, amit választunk és amiben gyönyörködünk és az is, ami próbára tesz, s talán változtatni is tud rajtunk. És ez a lényeg: a változás/változtatás lehetõsége fel van ajánlva lehet élni vele! Minden érintett érdeklõdõt várunk, ha úgy gondolja, hogy klubéletünkbe kíván bekapcsolódni. (Megjelent klubunk idõszaki kiadványában) Rendõrségi hírek Tévét loptak A Balin utcában betörtek egy lakásba, ahonnan egy Orion típusú televíziót a hozzá tartozó mûholdas dekóderrel együtt tulajdonítottak el. Lopási kár: Ft, rongálási kár kb Ft. Rézkábelt vittek el A Növény utcai építkezési területrõl kb. 120 méter rézkábelt tulajdonítottak el. A lopási kár meghaladta a Ft-ot. Szerszámokkal távoztak A Dózsa György utcában található telephelyrõl, a tárolókból kézi szerszámokat, gépeket, illetve rézcsöveket tulajdonítottak el. A szerszámok, illetve a gépek lakattal ellátott szekrényekbe voltak elzárva, amirõl a lakatot levágták. A rongálási kár Ft, a lopási kár Ft. Közeleg a húsvét Kezdõdik az ünnepi készülõdés, megkezdõdik a bevásárlás idõszaka. Ez a bûncselekmények elkövetõit tettre készteti. A bevásárló helyeken nagyobb a tömeg, a vásárlók a szokásosnál nagyobb összegeket tartanak maguknál. A figyelem a vásárlásra koncentrálódik, így könnyebb észrevétlenül eltulajdonítani különbözõ értéktárgyakat. Néhány pillanat is alkalmat adhat arra, hogy az õrizetlenül hagyott táskákat a tolvajok magukkal vigyék. Az elkövetés elsõsorban a pénztárca, illetve az abban lévõ értékek, igazolványok, bankkártyák felé irányul. A XXII. kerületi rendõrkapitányság kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintõek, az élelmiszerek válogatásakor, vásárlásakor se tévesszék szem elõl értékeiket!

13 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 13 Kivívni, amit csak lehet Nagy sikert ért el a tõrvívó Szalai Szonja, aki a klagenfurti vívó kadett Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett egyéniben. A még csak 16 éves honvédos versenyzõnek a családjától sem áll távol a sport: mindkét szülõje testnevelõ tanár, akik most leginkább balatoni gyereküdültetéssel foglalkoznak magánvállalkozásban. A négytagú család hét éve él a Húr utcai társasházban. Szonja féltestvére, Kemenes Szabolcs (26) is sportoló, a Budapest Honvéd labdarúgócsapatának kapusa. Húga eddig mindig kerületi iskolába járt: általános iskolásként a Kossuth Lajos utcába, most már gimnazistaként a Kempelen Farkas Gimnáziumba. A vívással úgy került kapcsolatba, hogy édesanyja olvasott egy újsághirdetést, és elvitte õt az elsõ vívóedzésre a pesti Dózsa György úti Honvéd sporttelepre. Már ott jó élményben volt része, és akkor még párbajtõrözõként megragadt a piros fehéreknél, de most már az angyalföldi Rozsnyai útra jár a tõrözõkkel együtt edzeni, ott van ugyanis a klub új és modernebb vívóterme. Edzõje, Bernát Zoltán ugyan egy kicsit idõsebb, mint a vívóterem, de ennek ellenére is jól megértik Sikeres szereplés a karate magyar bajnokságon A Sozsin Wado Karate Egyesület versenyzõje, Bisztrony Balázs magyar bajnoki címet szerzett a 84 kilogrammos felnõttek közötti küzdelemben március én Budaörsön rendezték a WKF karate magyar bajnokságot. A kétnapos versenyen körülbelül 40 klub több mint 500 versenyzõje mérte össze tudását. Bisztrony Csaba vezetõedzõ elégedett a szerepléssel, mivel Bisztrony Balázs az U21-es korosztályban a +78 kg-ban 3. helyezést ért el, viszont a 84 kg-os felnõttek között nem talált legyõzõre, a döntõ mérkõzések között az egyik legszínvonalasabb, akciódús mérkõzésen 6-1-re gyõzte le ellenfelét. Egyesületünk szeretettel várja azok jelentkezését, akik érdeklõdnek a karate iránt. Rendszeres sportolási, edzõtáborozási, versenyzési lehetõséget biztosítunk tagjaink számára. Edzések: szerda péntek ig. Helye: Bp. XXII., Gádor u. 105., általános iskola. Ingyenes próbaedzés! Jelentkezés folyamatos! Érdeklõdni: Bisztrony Csaba 5. dan szakedzõ, telefonon a 06 (70) ös telefonszámon lehet. Személyesen edzésidõben. egymást. Szonja úgy érzi, a korábban szövetségi kapitányként is dolgozó szakember megérti õt, tudja, mi a jó neki a páston; megvan az összhang közöttük, és õ is nagyon tiszteli mesterét. Már az eddigi sikereinek is nagyon örül, tudja, mekkora szerepe van ebben Bernáthnak. Némi önismeretrõl árulkodik, hogy saját képességeirõl szólva elmondja, hogy a többiekhez képest inkább vékony, mint erõs, de az ausztriai kontinensbajnokságra jól felkészülve érkezett; állóképessége ezúttal is rendben volt. Már a táblára kerülés elõtti körmérkõzések során érezte, hogy jó formában van: valamennyi csörtéjét megnyerte, és úgy gondolta, éremre is esélyes lehet. A kieséses szakaszban is jól teljesített, és az aranyéremmel még saját elvárásait is túlszárnyalta. Fizikai állapotát a heti öt két- két és fél órás edzés alakítja; a rendszeres hétvégi versenyek pedig a szabadidejét is. A szinte minden idejét kitöltõ tanulás és a sport mellett nincs különösebb passziója, jelenleg udvarló sem rabolja az idejét. A testnevelés órák alól nem kér felmentést; kifejezetten kedveli a tantárgyat, de iskolai versenyeken már nem indul el. Sportpályafutásával kapcsolatban is elõretekint: jövõre elsõéves juniorként a horvátországi porecsi Európa-bajnokságon és a moszkvai vb-n szeretne jól szerepelni. Az idei Eb utáni világbajnokságon is vívott Jordániában. Tisztában volt azzal, hogy egy hónapon belül kétszer nehéz lesz kimagaslóan szerepelnie. A kadett egyéni 7. helyezésrõl szólva azt mondja, az elején izgult, pedig akkor még jól ment neki a vívás: a nyolcas döntõben viszont lehet, hogy elfáradt: nem sikerült azt az olasz lányt megvernie, akit Klagenfurtban legyõzött. NA Budafókás sikerek a Budapest Bajnokságon Budafok úszóversenyzõi rangos versenyen mérették meg magukat az elmúlt hétvégén. Az indulók között volt Cseh László, Gyurta Dániel, Jakabos Zsuzsanna, vagyis a hazai úszósport elitje. A háromnapos Budapest Bajnokság egyik ha nem a legnagyobb meglepetésembere a Budafóka XXII. SE alig 15 esztendõs úszója, Mészáros Dóra. A serdülõválogatottban már sikerrel bemutatkozó Mészáros Márk húga, aki ebben a hónapban töltötte be 15. életévét, óriási meglepetésre 50 m háton diadalmaskodott, nagyon jól hangzó neveket maga mögé utasítva. Ugyanezen a versenyen Székelyi Dániel három számban is nagy egyéni csúcsot úszott, amivel a korosztályos ranglista élére került. Ezzel az eredménnyel a serdülõválogatott keretben is helyet kell, hogy kapjon! A Budafóka fiatalabb úszói sem tétlenkedtek az elmúlt hetekben. A 9 éves Szõke Viktória 50 méter mellúszásban megnyerte a diákolimpia országos döntõjét!

14 14 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 21. GEBE Víz-, gáz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás , MOGYORÓSI Vízvezeték-szerelõ E.K. KFT. Bojlerjavítás, -csere, vízkõtelenítés. Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése! : , AUTOMATA- MOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, Energomat, Minimat, Zanussi, Whirlpool stb. Hétvégén is! : Széchenyi-kártya ügyintézés! Dél-Budán egyedül az Ipartestület székházában igényelhet és hosszabbíthatja meg Széchenyi-kártyáját. Bõvebb információ: LEGYEN ÖNNEK IS PÁRJA! Társkeresõ Iroda Fényképes és színvonalas adatbázissal! Ez nem internet, ez valóság! Tel.: 06 (30) Randevúzzon még MA! Új épület kivitelezése, régi épület felújítása. Teljes körû szakipari munkák garanciával. Kisebb munkát is vállalunk. Szili Tibor , GÁZ, FÛTÉS, VÍZ szerelése Megbízható munka. Korrekt árak. Tel.: MATEMATIKA-, ANGOLTANÍTÁST vállal egyetemet végzett tanár JAKAB LAJOS 1224 Bp., Mátyás kir. u (egész nap), (este). Aprók TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELYSZÍ- NEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával. (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Grundig, Nordmende, Samsung, Vestel, Schneider). Tel.: KÖLTÖZTETÉS, zongora, páncél, konténeres sittszállítás. TÉTÉNY TEHER , DAJKA-, gyermekfelügyelõ-, gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza Képzõ, tel.: Nysz XXII. kerület, Vencel-kert mellett 1-tõl 3 szobásig lakások eladók. Kínálatunkból: 42 nm-es, 1 szobás (1+félszobássá alakítható), DNY-i fekvésû, panorámás, új építésû lakás eladó Ft-tól. Érd.: VENCEL-KERT mellett 96 nm-es, 3 szobás, D-i fekvésû tetõtéri lakás, közvetlenül a beruházótól eladó Ft-tól. Érd.: REDÕNYÖSMUNKÁK, párkányok, szalagfüggöny, napellenzõ, harmonikaajtó, szúnyogháló, reluxa gyártása, javítása, szerelése precízen, garanciával. Németh Miklós, VIZES FALAK, pincék utólagos szigetelése garanciával. Mûszeres falnedvességmérés. Épületek hõtérképezése. Falszárító vakolatok forgalmazása , , SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, parkettázás. Kisebb munkát is vállalok Fogtechnikus Javítás 3000 Ft, fogsor Ft Bp. XXII., Hómezõ u. 45. Tel.: , Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termõföld, murva, zöldhulladék AUTÓSISKOLA Szabó Szilveszter közlekedésmérnöknél. Jogosítványosoknak gyakorlóórák. tel.: HÚSVÉTI TEKEVERSENY április én a NAGYTÉTÉNYI TEKEPÁ- LYÁN. Fõdíj: füstölt sonka. Érdeklõdni: vagy a helyszínen: 1225 Bp., Angelli út 64. (régi Kohász-pálya) BUDAFOKON EXKLUZÍV ÉPÍTÉSI TE- LEK ELADÓ. Közmûves, többlakásos társasház építésére alkalmas. Tel.: TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉPVI- SELET, TÁRSASHÁZKÖNYVELÉS. Megbízható, lehetõ legjobb szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal kedvezõ áron. Kérje ingyenes tájékoztatónkat, árajánlatunkat. Tel.: MATEMATIKA középiskolásoknak. Év égi hajrá. Házhoz megyek. Óradíj: 3000 Ft/90 perc. Tel.: KERTÉPÍTÉST, kertgondozást, gyepesítést, gyepszõnyegfektetést, gyepszellõztetést, sövénnyírást, gépi kaszálást vállal kertészmérnök házaspár TETÕFEDÉS, kúpozás malterozással, bádogozás, csatornacsere. Viharkár. Új munkák szakszerû kivitelezése. Lóránt Árpád bádogosmester. Tel.: , Jurácska Istvánné, sz. Katits Éva kelenföldi lakos elhunyt. ÖRÖKÖSÉT KERE- SEM. Tel.: ICE-THERM KFT. Graytherm EPS alaprendszer EPS 80 polisztirol 1nm, polisztirol ragasztó 5 kg, üvegszövetháló 145g 1,1 nm, 0,032 W/mk 5 cm 1100 Ft 8 cm 1590 Ft 6 cm 1230 Ft 10 cm 1820 Ft 7 cm 1360 Ft 12 cm 2100 Ft Knauf Economy 044 tekercses kõzetgyapot 5 cm 245 Ft/nm 10 cm 490 Ft/nm 1222 Bp., Pannónia utca 31. Tel.: , , az Önkéntesség éve Az Önkéntesség éve alkalmából közzétett önkormányzati felhívásra számos jelentkezés érkezett, melyet ezúton is köszönnek a szervezõk. A személyes találkozóra május 5-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel kerül sor. Helyszín: a Városháza Záborszky Nándor terme (Díszterem) Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11. A megbeszélésre szeretettel meghívjuk mindazokat, akik elõzetesen bejelentkeztek, de örömmel várjuk további érdeklõdõk csatlakozását is az eseményhez. További információ: a es telefonszámon vagy a címen kérhetõ. FOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS Budafok középpontjában. Dr. Polgár Adrienn, bejelentkezés: A XXII. kerületi önkormányzat lapja Megjelenik kéthetente Fõszerkesztõ: B. Walkó György Kiadja: Budafok-Tétény, Budapest XXII. Kerület Önkormányzata Felelõs kiadó: Paál Anita Munkatársak: Hajnal Éva, Kenesei Gábor, Papp Tibor Szerkesztõség címe: 1221 Budapest, Városház tér 11. Telefon/fax: A lap számai olvashatók: Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Iroda pénztárában (Városház tér 11.) Telefon: /108 mellék, illetve: Sprint Kft Budapest, Újpesti rkp. 7. Tel.: Telefon: Nyomdai elõállítás: Ringier Nyomda HARBOR PARK 1225 Budapest Campona u. 1. Tel: Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató

15 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 15 Programajánló Rózsavölgyi Közösségi Ház 1221 Budapest, Ady Endre út 25. Tel.: , Heti rendszeres programok Hétfõ 18 óra: nõi torna, 19 óra: baranta. Kedd 19 óra: jóga. Szerda 20 óra: Zumbaedzés. Csütörtök óra: Gyermektáncház, óra: Pingpong. Könyvtár: hétfõn és csütörtökön ig. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves látogatónknak és tagunknak! Májusi elõzetes: 3-án, kedden 15 óra: Nyugdíjasklub. Május 14., szombat: Itt a 14. Patak Parti! Hamarosan kézhez kapják Völgy hírmondónkat a részletes programmal! Szeretettel várjuk a Völgy minden lakóját! 21-én, szombaton 8 16-ig MAGYAROK VÁSÁRA. Pest közeli õstermelõk termékei, budafoki, rózsavölgyi kézmûvesek portékái óráig: Egészségnap. Tisztelt Rózsavölgyiek! Kedves Vendégeink! Amennyiben szívesen látogatják a Közösségi Ház rendezvényeit és közösségi programjait, kérjük, adójuk 1%-ával ben is támogassák a szervezõ Rózsavölgy Egyesület munkáját! Adószámunk: Köszönjük! Baross Gábor Telepi Polgári Kör Budapest XXII. ker., XVI. u , vasárnap 10 óra: a Kõbányász parkban májusfaállítás, koszorúzás, megemlékezés a kõfejõk emlékmûvénél. A kõfejtõkrõl megemlékezik Haász Orsolya. Délután kötetlen játékos programok gyerekeknek a parkban. 3., kedd : Zenés nõi kondicionáló torna. 4., szerda 18 óra: Polgári Kör összejövetele. Vezeti: Pelikán Imre elnök. 5., csütörtök 17 óra: Fotóklub. Vezeti: Kutas Endre alelnök. 18 óra: Ki mit gyûjt klub. 6., péntek óra: Zenés nõi kondicionáló torna. 10., kedd 16 óra: Nyugdíjasklub, vezeti: Balázs Jánosné. Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó : Zenés nõi kondicionáló torna. 11., szerda 18 óra: Barossi Rovó Társaság összejövetele. 13., péntek óra: Zenés nõi kondicionáló torna. Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó. 17., kedd 16 óra: Nyugdíjasklub. Vezeti: Tóth Béla titkár. Egészségügyi torna : Zenés nõi kondicionáló torna. 18., szerda 17 óra: Öreg cserkészek találkozója. Vezeti: Czettele Gyõzõ. 20., péntek óra: Zenés nõi kondicionáló torna. 24., kedd 16 óra: Nyugdíjasklub. Egészségügyi torna : Zenés nõi kondicionáló torna. 25., szerda 18 óra: Barossi Rovó Társaság összejövetele. 27., péntek 19 óra: Iparostalálkozó. Vezeti: Ipolyvölgyi János és Körösztös Péter. 31., kedd 16 óra: Nyugdíjasklub. Egészségügyi torna : Zenés nõi kondicionáló torna. Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó. A Baross Gábor Közösségi Könyvtár nyitvatartási ideje hétfõn óráig, valamint pénteken óráig. Zenés családi torna minden hétfõn ig, valamint csütörtökön óráig. Beindult a szülõk és gyermekek játékos délutánja minden szombaton óráig a közösségi házban. Egyéb tornatermi foglalkozások: felnõttek asztalitenisz-edzései minden szerdán óráig, valamint minden szombaton óráig. Fiatalok asztalitenisz-edzései minden vasárnap óráig. Szociális Otthon Nappali Lélekvédõ Klub egészségügyi tornája minden héten szerdán délelõtt 8 11 óráig, valamint pénteken óráig. Harcos Erõ csapat edzései mindennap szerda kivételével 19 órától ig. Nagytétényi Polgári Kör Szelmann-ház (Nagytétényi út 306.) Tel.: , Állandó programok: Kézmûves-foglalkozás: minden hónap utolsó hétfõjén órától. Helytörténeti Kör megbeszélése: minden hónap 2. hétfõjén 18 órától. Bélyeggyûjtõ klub: péntek Saolin kungfu: hétfõ, szerda Jazzbalett: kedd: , szerda , csütörtök ig, péntek ig. Versenytánc: csütörtök , péntek Nyugdíjasklub: minden hónap 1. hétfõjén zenés rendezvény és 3. hétfõjén klubfoglalkozás. Tétény Rex Asztaltársaság: minden csütörtök Cserkészek összejövetele: minden hónap 1. hétfõje (Nagytétényi út 312.). Kártyások klubja: minden hétfõn 16 órától 19 óráig. Vállalkozók, Iparosok, Kereskedõk Klubja: minden hónap utolsó hétfõjén, Szelmannház pincéje. Családi vasárnap: minden hónap 2. vasárnapján 14 órától. Ingyenes tanácsadás Baksayné Foszler Ibolya okleveles építõmérnök, építésztervezõ, igazságügyi szakértõ (szakterület: építéstechnológia, beruházás, beruházás-lebonyolítás, építésgazdaság, építésszervezés, ingatlan-értékbecslés, építési lehetõségek, építésengedélyezés) minden páros héten hétfõn óra között, a es telefonszámon történõ egyeztetés alapján. A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete székháza 1222 Budapest, Tóth József utca 45., telefon: , fax: Aktuális programjainkról, egyesületünk életérõl, a velünk összefüggõ eseményekrõl tájékozódhatnak a honlapunkon: de felvehetik velünk a kapcsolatot az címen is. Hastáncoktatás: hétfõ, szerda Budafoki Kempo: hétfõ, csütörtök , péntek Capoeira: kedd, csütörtök , szerda Fejlesztõtorna: kedd, szerda, péntek Beiratkozás: folyamatosan. Hatha jóga: hétfõn Intimtorna: tanfolyamvezetõ: Bartal Lászlóné. Nõi alakformáló torna: kedd óra, csütörtök óra között. Versenytánc: tánciskola kezdõknek: vasárnap óra. Tánciskola haladóknak: vasárnap Tanfolyam díja: diák 6000 Ft/8 alkalom. Felnõtt: 8000 Ft/8 alkalom. Versenytánc hobbi szerda, péntek Standard és latin-amerikai szerda, péntek , vasárnap Egyéni foglalkozásoknál érdeklõdni: 06 (30) Kismamajóga: csütörtök ig. Jelentkezés folyamatos. TÁ-TI-KA Babazene: hangszeres foglalkozások: 0 4 éves korig minden csütörtökön 9.15-tõl és 10 órától, folyamatos csatlakozási lehetõség. Jelentkezés, információ: 06 (20) , Fa kalinka: kézmûves-foglalkozás hétfõ Élménytanulás angolul 1 éves kortól kisiskolás korig. Foglalkozások: hétfõn ig, csütörtökön óráig. Jelentkezés, információ: 06 (20) , Ipartestület székház (1221 Bp., Mária Terézia u. 60.) programjai: Állandó programok: Társastáncoktatás gyerekeknek: éves korig minden pénteken óráig. Mûvészi torna és balettképzés: 3 éves kortól. Hétfõnként órától. Jóga: minden kedden óráig. Integráljóga tanfolyam, folyamatos jelentkezés, vezeti: Extatika. Callanetics: hétfõnként 19 órától. Angol nyelv óvodásoknak: kedden órától, pénteken órától. Karate: kedden és csütörtökön 18 órától. Ringató: minden csütörtökön 9.30 órától és órától. További információért kérjük, hívja a 06 (30) es telefonszámot vagy látogassa meg honlapunkat: Rózsakert Közösségi Ház (1223 Bp., Dézsmaház u. 33.) Rendszeres programok: Fiatal felnõttek klubja havonta egy alkalommal. Érdeklõdni lehet Balogh Miklósnál ( ). Nõi közösség kéthetente szerdánként 9.30-tól (legközelebb április 27-én). Téma: Mit üzen a Biblia egy mai nõ számára? Bibliai tárgyú elõadások minden vasárnap 10 órakor. Tanuljunk együtt a Bibliából! minden pénteken tól. Mindenkinek, aki szeretne gyakorlati módon lelki dolgokról tanulni. Kihelyezett program: Baba-Mama Kör. Szeretettel várunk minden babát, anyukát és leendõ anyukát minden hónap elsõ szerdáján 9.30-tól (május 4., június 8. ). Téma: Beszélgetünk a gyereknevelésrõl, családról, vagy ami éppen foglalkoztat minket. Helyszín: változó. Jelentkezés: Fodor Júlia Réka: Ünnepi programok: Nagypénteki megemlékezés április 22-én tól. Húsvéti megemlékezés április 24-én. Elõadó: Michael Loftis (USA). Téma: A harmadik napon feltámadt.

16 16 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 21. Gondolatok a kertben Hogyan alakítsunk ki izgalmas, mégis jól fenntartható évelõágyat? Évelõknek botanikailag azokat a lágyszárú növényeket nevezzük, amik több mint két éven keresztül minden évben hajtanak. Ezek a növények föld alatti részek (hagymák, gumók, gyöktörzs, tarackok) vagy földre hajló hajtásrészek, talajra lapuló levélrózsa segítségével telelnek át. Az évelõk az év legnagyobb részében lombjukkal, habitusukkal díszítenek. Néhány hét az, amíg látványos virágokat hozhatnak, ezek természetesebb hatásúak, mint az egynyáriak virágai. Az évelõk leginkább a burjánzó természet és az évszakok váltakozásai jelzésére alkalmazhatók legjobban. Nagyon jól használhatóak arra, hogy a magas cserjéket elválasszuk a gyeptõl, és kellemes térfalat hozzunk létre magas épített elemek körül, falak elõtt, házak sarkánál. Az évelõk leggyakoribb kiültetési módja az évelõágy. Elrendezés szerint megkülönböztetünk körbejárható, laza vonalvezetésû évelõszigetet, épületek geometriai formáját feloldó, cserje- és facsoportokat lezáró évelõágyakat és évelõ szalagágyakat, amik vonalas kerti elemek (kerítés, sövény) tövéhez ültetve annak formáját bekapcsolják a kert szerkezetébe. Az évelõszigetek kialakításánál a magas, hangsúlyos növények kerüljenek a kiültetés belsejébe, és a szélek felé kompakt foltokban ültetve alkalmazzunk alacsonyabb, változatos levélszínû, lombmintázatú növényeket. A lezáró évelõcsoportok célja az, hogy az épületeket vagy a cserjefoltot, fákat a kert szerves részévé tegyék, egyúttal kijelöljék a gyep és a növénycsoport találkozásának határát is. Kialakításuknál figyeljünk a konkáv (a határok felé fokozatosan emelkedõ) térkialakításra. A vonalas szalagágy tervezésénél a legfontosabb, hogy legalább 2 m széles legyen, hogy a növényeknek elegendõ helyük legyen mélységében is változatos, természetszerû látványt alkotni a magas térfal elõtt. Évelõágyba általában cm nagyságú évelõket használunk. Fontos szempont az, hogy a kijelölt hely milyen ökológiai adottságokkal bír: a napfénykedvelõ növények árnyékban felnyurgulnak, rosszul fejlõdnek, az árnyékkedvelõk megégnek a napon. Ugyanilyen fontos tényezõk a terület talajadottságai és vízellátottsága. A virágzás ideje szerint legharmonikusabb eredményt az hozhatja, ha több szakaszra osztjuk a tenyészidõszakot, és virágzási csúcsokat alakítunk ki, amiket virágszegény idõszakok váltanak fel. Nálunk három virágzási csúcs kialakítására van lehetõség: nyár elsõ felében (május június), nyár közepén (július augusztus) és szeptember környékén. Ezután csoportosíthatjuk és rangsorolhatjuk a növényeket: a hangsúlyképzõk (téralakítók) alkotják az évelõágyak kiemelkedõ tömbjét, ezek különleges, magas növésû évelõk: sisakvirág (Aconitum), mályvarózsa (Alcea), tündérfürt (Aruncus), szarkaláb (Delphinium), mákkóró (Macleaya), magas kúpvirág (Rudbeckia) fajták. Alkalmazzuk õket szoliterként, kis egyedszámban. A hangulatteremtõ évelõk közé tartoznak a középmagas ( cm), sokáig virágzó fajták: kerti margaréták, bugás lángvirág (Phlox), sárga cickafark (Achillea filipendulina), egyes õszirózsafajták (Aster sp.). Ezeket érdemes nagyobb egyedszámban, fajtánként is változtatva, többszörös ismétléssel ültetni, ezáltal a kiültetés karakterét adják meg. Élénkítõ színfoltoknak alkalmazhatunk kisebb jelentõségû, rövidebb virágzási idejû fajtákat: haranglábhibridek (Aquilegia), íriszek, keleti mák (Papaver orientale), varjúhájak (Sedum), levendula, rozmaring (Rosmarinus). Végül helykitöltõket, térlazítókat alkalmazhatunk, amelyek alacsony, talajtakaró jelleggel kitöltik az üresen maradt területeket: gólyaorrfélék (Geranium), tatárvirág (Iberis), arany pimpó (Potentilla aurea), zöldhúr (Sagina), kakukkfû (Thymus), hegyi ternye (Alyssum montanum). A növények vásárlása és ültetése során figyeljünk arra, hogy az egészséges, bokros növényt válaszszunk. Évelõket õsszel és tavaszszal ültethetünk. A virágokat minél elõbb ültessük a helyükre, olyan sûrûn, hogy kényelmesen kifejlõdhessenek, de ne legyenek nagy hézagok köztük. Az évelõágy a 2-3. évben éri el a végleges kinézetét, ekkorra tervezzünk a növények távolságánál és a talaj-elõkészítés során is. A talajt legalább 30 cm mélyen ássuk fel, és távolítsuk el a tarackokat és az évelõ gyomok gyöktörzsét. Fontos a tápanyagutánpótlás: telepítés elõtt forgassunk be a talajba kg/m 2 mennyiségben érett marhatrágyát vagy komposztot. A talaj állapotától függõen rendszeresen pótoljuk a tápanyagot tápoldatozással vagy hosszan lebomló mûtrágyával. Folyamatosan öntözzünk, a növények igényeinek megfelelõen. A hosszú távon leggazdaságosabb megoldás az automata öntözõrendszer, ami csepegtetõ csõvel vagy izzadócsõvel látja el a növényeket megfelelõ mennyiségû vízzel. Kapálással lehet a gyomokat eltávolítani, emellett évente kora tavasszal talajszintig le kell vágni a visszaszáradt részeket. Elnyílás után vágjuk le az elszáradt virágokat, így egyes fajok még másodvirágzásra is képesek. Felhasznált irodalom: Schmidt Gábor (sz.) 2003: Növények a kertépítészetben, Mezõgazda Kiadó Nagy dísznövénylexikon, Pannon-Literatúra Kft., FRIEDMANN MÁRTON OKLEVELES TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ MÉRNÖK FITOLAND DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZET Köszöntsük együtt az édesanyákat! A Fitoland Dísznövénykertészet egy ajándékutalvánnyal kedveskedik annak, aki anyák napján (május 1-jén) nálunk vásárolja meg a virágot! 3000 Ft felett 500 Ft ajándékutalvány 5000 Ft felett 1000 Ft ajándékutalvány Kérje az ajándékutalványt a pénztárnál! A kupont június 1. és augusztus 20. között vásárolhatja le áruházainkban. Az akció részleteirõl a honlapon, illetve áruházainkban érdeklõdhet. Várjuk vissza nyáron! FitoLand Dél-Buda Bp., XXII. ker. Rókales u. 2-4 (a Szoborpark mellett) Nyitva: mindennap között Telefon: ,

17 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 17 Meghívók Javaslatokat várunk a évre szóló Kerületi Környezetvédelmi Programra A Klauzál Gábor Társaság tagjai szeretettel meghívják önt és családját a április án (pénteken és szombaton) immáron hatodik alkalommal megrendezésre kerülõ Klauzál-napok Tétényben rendezvényeire április 29-én, pénteken: : A Klauzál-napok megnyitása és megemlékezés Korizmics Lászlóról dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke tól: A díszsírhely megtekintése, koszorúzása : Iskolások vetélkedõje: Klauzál Gábor és Korizmics László élete és munkássága címmel április 30-án, szombaton: Megemlékezések Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél 11.00: Megemlékezés a mûemlék Szent Mihály-kápolnánál Budatétényben (1223 Budapest, Kápolna u. 31.). Az aradi vértanúk özvegyei Hernády Zsolt történész vetítettképes elõadása : Séta a Klauzál Gábor utcán a Klauzál-villához (1223 Budapest, Klauzál Gábor u. 6/A) : Tiszteletadás és koszorúzás a Klauzál-emléktábla és a Deák széke emlékhelynél a Klauzál-villa elõtt és bortörténeti elõadás a Klauzálvilla pincéjében (1223 Budapest, Klauzál Gábor u. 6/A). Klauzál Gábor és Korizmics László címmel történelmi elõadások a Nagytétényi Kastélymúzeum emeleti dísztermében (1225 Budapest, Kastélypark utca 9 11.) 15.00: Megnyitó: dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke : Korizmics László élete dr. Demeter Zsófia történész elõadása : Korizmics László és Klauzál Gábor Kistétényben JÓTÉKONYSÁGI NAP JAPÁNÉRT I. Adománygyûjtés a katasztrófa károsultjainak támogatására. Idõpont: április 22., péntek Helyszín: Artstation Kulturális Mûvészeti Alkotó Kft., 1113 Budapest, Karolina u. 16. Tel.: 06 (70) , 06 (1) , MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága nyílt pályázatot hirdet a kerületben élõ fiatal elõadómûvészek, valamint zene-, képzõ- és iparmûvészek számára. Az ösztöndíj idõtartama: 12 hónap Az ösztöndíj összege: kategóriánként havi bruttó ,-Ft, mely összeg adóköteles. A pályázat benyújtásának határideje: május óra A pályázat részletes kiírása megtalálható a internetes oldalon, vagy beszerezhetõ a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kapható a telefonszámon. A jelenleg aktuális Környezetvédelmi Program 2005-ben készült és évre vonatkozik ( A környezet védelmérõl szóló évi LIII. törvény 48/B. -a és a 48/E. -a értelmében a közötti idõszakra vonatkozó Kerületi Környezetvédelmi Programot 2011-ben el kell készíteni, célszerûen összhangban a III. Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Stratégiával, a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiával, illeszkedve a kerületi koncepciókhoz, programokhoz, valamint tágabb területi, regionális koncepciókhoz, programokhoz. A program kiindulási alapja - a 2006-tól induló Kerületi Környezetvédelmi Program elõrehaladása ( - a kerület környezeti állapota, lakossági vélemények, javaslatok. A javaslatokat április 29-ig lehet leadni, személyesen a polgármesteri hivatal (Budapest XXII., Városház tér 11.) portáján, a borítékra írják rá: Környezetvédelmi Program ; vagy elektronikus úton a környezetvédelmi referensnek ( Könyvtári zárva tartás A kerületi FSZEK könyvtárak értesítik kedves olvasóikat, hogy állományellenõrzés miatt ZÁRVA tartanak. FSZEK Budafoki Könyvtár (1221 Bp., Kossuth Lajos utca 30.) május 2 7-ig ZÁRVA, a FSZEK Nagytétényi Úti Könyvtár (1225 Bp., Nagytétényi út 264.) május 9 14-ig ZÁRVA.

18 18 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Hirdetmény április 21. A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat mint tulajdonos megbízásából eladásra kínáljuk az alábbi XXII. kerületi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. Cím Eladási ár (bruttó Ft) Foglaló (bruttó Ft) Bp. XXII., József A. u. 1/B Ft Ft /1. hrsz., 1091 m 2 beépítetlen terület Bp. XXII., Panoráma u Ft Ft /13. hrsz., 1155 m 2 beépítetlen terület (Panoráma u. 55. számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli. Bp. XXII., Panoráma utcában lévõ Ft Ft /14. hrsz., 1640 m 2 beépítetlen terület (Panoráma u számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli. Bp. XXII., Panoráma utcában lévõ Ft Ft /15. hrsz., 1649 m 2 beépítetlen terület (Panoráma u. 61. és 63. számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli. Bp. XXII., Barót köz Ft Ft /3. hrsz., felépítményes ingatlan (telek: 778 m 2, épület: 358 m 2 ) Bp. XXII., Klauzál u Ft Ft /5/A/2. hrsz., pince (415 m 2 ) Bp. XXII., Alsósas u Ft Ft /0/A/1. hrsz., lakás, tároló m 2 Bp. XXII., Nagytétényi út Ft Ft (als. 1. és fszt. 2.) /0/A/1., 3. hrsz., lakások 69 és 33 m 2 Bp. XXII., Olajhegy u Ft Ft /0/A/1. hrsz., lakás 32 m 2 Bp. XXII., Nagytétényi út Ft Ft /0/A/9. hrsz., helyiség 19 m 2 A József A. utcai, a Temesvári és Panoráma utcai ingatlanok elõtt az utcában víz, villany, gáz, csatorna van, a Barót közben víz, villany, csatorna van, a gázt önerõsen kell megépíteni. A Barót közben lévõ 3 szintes lakóház (pince, földszint, tetõtér) kb. 60%-os készültségû, az ingatlan elõtt az utcában víz, villany, csatorna van, a gázt önerõsen kell megépíteni. A Klauzál utcai pince megközelítése a társasház utcafronti udvarrészén keresztül biztosított. A kétágú, átjárókkal összekötött, természetes szellõzésû pincében víz és villany van. A beépítetlen ingatlanok a helyszínen megtekinthetõek, a felépítményes ingatlanok megtekintésére elõzetes idõpont-egyeztetést követõen van lehetõség (tel.: , Belkó Judit). Az ingatlanok közmûbekötésének költségei, a közmûfejlesztési hozzájárulások, valamint a telkeken esetlegesen lévõ alépítmények, építmények bontása a vevõt terhelik. További információ az övezeti elõírásokkal, a beépítéssel/átépítéssel kapcsolatban az Építéshatósági Irodától, a szabályozási tervvel kapcsolatban a Fõépítészi és Városrendezési Irodától, közmûvesítéssel kapcsolatban a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodától a polgármesteri hivatalban (Bp. XXII., Városház tér 11.) kérhetõ. A fenti önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok értékesítési feltételei: A megjelölt közmûvek a telkek és a Barót közben lévõ felépítményes ingatlan esetében az ingatlan elõtti közmûvet jelentik, bekötés nélkül. A Klauzál utcai ingatlannál a megjelölt közmûvek az ingatlanban bent vannak. Az egyéb közmûbekötések költségei (közmûvek felé fizetendõ + önkormányzat felé fizetendõ közmûfejlesztési hozzájárulás) a vevõt terhelik. Önerõs közmûépítés esetén minden költség a vevõt terheli. A vételiszándék-nyilatkozatot írásban kell benyújtani, megjelölve, hogy a vevõ melyik ingatlant kívánja megvásárolni. A kérelemben az elérhetõséget és a vevõ vagy vevõk adatait fel kell tüntetni (név, születési hely és idõ, anyja neve, személyi szám, adóazonosító, állandó lakcím, telefonszám). Amennyiben a vevõ értesítési címe idõközben megváltozik, úgy köteles arról az eladót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a szerzõdés aláírásáig további vételi szándék beérkezik, úgy a jelentkezõk között licitet tartunk, és a legtöbbet ajánlóval kötjük meg az adásvételi szerzõdést. Az adásvételi szerzõdés aláírásáig a bruttó vételár 10%-át kerekítve kell foglalóként csekken befizetni vagy átutalni a KÖSZ 22 Kft. számlájára. A szerzõdéskötés a KÖSZ 22 Kft.-ben (Bp. XXII., Kereszt u. 2.) történik. Az ingatlanoknál a teljes vételár kifizetése egy összegben a szerzõdés hatályossá válását követõen, az errõl szóló értesítés átvételét követõ 8 napon belül esedékes (6-8 hét). A szerzõdés hatályossá válik, amennyiben a Fõvárosi Önkormányzat nyilatkozik, hogy nem él elõvásárlási jogával, mely jogot az évi XXXIII. tv. biztosítja számára. A nyilatkozat beszerzése az eladó kötelezettsége. ÉRDEKLÕDNI LEHET: KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft., 1222 Budapest, Kereszt u. 2. Tel.: , fax: , FÉLFOGADÁSI IDÕ: hétfõ , szerda , péntek

19 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 19 Bérbeadási hirdetmény A Budafok-Tétény Budapest, XXII. Kerületi Önkormányzat tulajdonos megbízásából licitálásos bérbevételre kínáljuk az alábbi XXII. kerületi önkormányzati tulajdonú ingatlant Cím Bp. XXII., Kossuth L. u hrsz. E04 22 m 2 nem lakás célú helyiség Kiinduló bérleti díj Ft A Bp. XXII. ker., Kossuth L. u sz hrsz. alatti, a Promontor Üzletház emeleti, E04-es jelû, 22 m 2 alapterületû, egészségügyi szolgáltatás céljára fenntartott, bérbevételre kínált helyiség önálló elektromos mérõvel, vízórával, hõmennyiségmérõvel rendelkezik. A licit keretében a megfizetni vállalt bérleti díj mértékére lehet ajánlatot tenni. Bérleti szerzõdés a legmagasabb bérleti díjat megajánló pályázóval köthetõ. A helyiség 5 éves idõtartamra vehetõ bérbe, kizárólag egészségügyi szolgáltató tevékenységek céljára. Bérbevevõnek vállalnia kell a szerzõdéskötéskor a liciten elért legmagasabb bérleti díj és a Ft/hó üzemeltetési díjelõleg 3 havi összegét, mint óvadékot megfizetni. Bérbevevõnek a bérleti díjon felül meg kell fizetnie az üzemeltetési költséget és a közmûdíjakat a mérõórák szerinti fogyasztás alapján. A helyiséget a bérlõ a bérbeadó hozzájárulásával, saját költségen alakíthatja át. Licit idõpontja: május 3., kedd 9.00 óra. Lebonyolítást végzi: KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft. va. Helye: KÖSZ 22 Kft. va 1222 Budapest, Kereszt u. 2. A licit és a részvétel feltételeirõl készült tájékoztató átvehetõ félfogadási idõben a KÖSZ 22 Kft. va (1222 Bp., Kereszt u. 2., tel.: Takács Ádám). Az ingatlan megtekintésére az alábbi idõpontban biztosítunk lehetõséget: Kossuth L. u E04-es üzlethelyiség, április és óra között. Félfogadási idõ: hétfõ: , szerda: , péntek: Telefon (Ingatlanhasznosítási Igazgatóság): , fax: Bérbeadási hirdetmény ABudafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat, mint tulajdonos megbízásából a KÖSZ 22 Kft. azonnali bérbevételre kínálja az alábbi önkormányzati tulajdonú és kezelésû ingatlanokat. Cím Helyrajzi szám Funkció Alapterület Gyula vezér u gombapince 2093 m 2 Gyula vezér u gombapince 2493 m 2 Kastélypark u /0/A/5. pince 70 m 2 Kistétény u /1. borospince 170 m 2 Kossuth L. u gombapince 350 m 2 Nagytétényi út mûhely, raktár 409 m 2 Nagytétényi út raktár 456 m 2 Nagytétényi út /1. üzlethelyiség 30 m 2 Nagytétényi út /1/A/21. üzlethelyiség 59 m 2 Nagytétényi út /0/F/2. gombapince 994 m 2 + iroda + raktár+öltözõ Nagytétényi út ; iroda 87 m 2 Péter Pál u /1. pince 301 m 2 Péter Pál u pince 480 m 2 Promontor u. 97. (Gádor u. 15.) gombapince 320 m 2 Tompa u épület + terület126 m 2 ; 510 m 2 Nagytétényi út /A/2-3 élelmiszerüzlet 157 m 2 Nagytétényi /B/19 üzlethelyiség 23 m 2 Nagytétényi út ; iroda 87 m 2 Nagytétényi út üzlethelyiség 163 m 2 Nagytétényi út üzlethelyiség 60 m m 2 raktár Az ingatlanok bérbevételi feltételeirõl felvilágosítás a KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft.-ben (1222 Budapest, Kereszt u. 2.) kérhetõ. (Szabó Ferencné, Takács Ádám, tel.: , ) Félfogadási idõ: hétfõ , szerda , péntek óra. ABudafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat, mint tulajdonos megbízásából a KÖSZ 22 Kft. azonnali bérbevételre kínálja az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. Cím Helyrajzi szám Funkció Alapterület Bp. XXII., Leányka u /1/A/1 2. ikergarázs 40 m 2 Bp. XXII., Leányka u /0/A/189. garázs 20 m 2 (iker egyik fele) Bp. XXII., Leányka u /0/A/52. garázs 20 m 2 (iker egyik fele) Bp. XXII., Leányka u /0/A/142. garázs 20 m 2 Bp. XXII., Leányka u /0/A/187. garázs 20 m 2 Bp. XXII., Leányka u /0/A/230. garázs 20 m 2 (iker egyik fele) Bp. XXII., Rózsakert u /9/A/3. garázs 18 m 2 Bp. XXII., Rózsakert u /14/A/1. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Rózsakert u. 29/C /16/0/A/50. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /4/A/30. garázs 18 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /7/A/25. garázs 18 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /7/A/23. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /8/A/26. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /4/A/51. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /4/A/53. garázs 18 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /5/A/1. garázs 20 m 2 Bp. XXII., Leányka u /0/A/94-95 iker garázs 40 m 2 Bp. XXII., Leányka u /0/A/96 garázs 20 m 2 Bp. XXII., Leányka u /0/A/139 iker garázs 20 m 2 (iker egyik fele) Bp. XXII., Leányka u /0/A/235 garázs 20 m 2 Bp. XXII., Rózsakert u /10/A/3 garázs 18 m 2 Bp. XXII., Rózsakert u. 29/C /16/A/47 garázs 18 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /4/A/3 garázs 18 m 2 Bp. XXII., Vihar u. 7/A /0/A/63 garázs 19 m 2 Bp. XXII., Vihar u. 7/C /0/A/69 garázs 19 m 2 Bp. XXII., Vihar u. 7/C /0/A/71 garázs 20 m 2 Bp. XXII., Vihar u. 7/D /0/A/74 garázs 18 m 2 Az ingatlanok gépkocsitárolásra és raktározási célra egyaránt bérbe vehetõek. Az Árpád és Sóhaj utcai garázsokban villany, míg a Rózsakert és Tûzliliom utcai garázsokban villany és távfûtés van. A garázsok bérbevételi feltételeirõl felvilágosítás a KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft.-ben (1222 Budapest, Kereszt u. 2.) kérhetõ (Szabó Ferencné, Takács Ádám, tel.: , ). Félfogadási idõ: hétfõ , szerda , péntek

20 20 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Varázslat a Kossuth- Iskolában április 21. M árcius 25-én rendezte meg a Klauzál Gábor Mûvelõdési Házban alapítványi mûsorát a Kossuth Lajos Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola. A nagyszabású rendezvény fõ motívuma a varázslat volt. Azért esett erre a választás, mert napjaink ifjúsági irodalmának és filmes világának közkedvelt témája a mágia, a misztikum, s ezáltal rendkívül népszerû a diákok körében is. A varázslatos díszletek közt egy varázslóiskola tanoncai kalauzolták végig a nézõközönséget, s mutatták meg a növendékek mindennapjait. Minden osztály bámulatos produkcióval készült: a kicsik kedves, bájos táncait a nagyok olykor borzongató profizmusa követte. A varázslókalapból különlegesebbnél különlegesebb elõadások kerültek elõ. A közönség ízelítõt kapott például a cirkusz világából, felcsendültek a Padlás címû musical kedvelt dallamai is, nem maradhatott el az idõutazás sem, sõt démonok is megszállták a színháztermet Az est fénypontjaként több mint 400 gyermek állt a színpadon, s együtt énekelt Varga Miklóssal, a mûsor meghívott vendégmûvészével.

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása.

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. Baross Élet az iskolánkban 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2010-ben

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján (1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató : 2016. október 28-tól olvasható a következő linken: http://www.mig.hu/hu/felveteli/ (1)

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások:

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Honismereti Tanulmányi Verseny

Honismereti Tanulmányi Verseny Honismereti Tanulmányi Verseny A háromfordulós versenyben a tanulóknak fordulónként 19 feladatot kellett megoldaniuk egyénileg interneten. A 38 nevezett tanulónk közül 10 diák megoldásai lettek hibátlanok:

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben