OPERATÍV FŐIGAZGATÓSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OPERATÍV FŐIGAZGATÓSÁG"

Átírás

1 OPERATÍV FŐSÁG 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. Központi: / /55417 Titkárság: OPERATÍV FÕ Verseghi-Nagy Miklós (I. em. 105.) FŐI TANÁCSADÓ Juhász Irén (I. em. 105.) TITKÁRNÕ Kalocsa Lívia (I. em. 105.) Az Operatív Főigazgatóság az Egyetem üzemeltetési és működtetési feladatait irányítja, koordinálja. Az üzemeltetési működtetési terület kiterjed a létesítmények és épület berendezéseik fenntartására (karbantartás, javítás, felújítás, beruházás, parkfenntartás, gondokságok: üdülők, nővérszállók, épületek) és a központi szolgáltatásokra (vagyon és őrzésvédelem, biztonságtechnikai szolgáltatások, szállítás-költöztetés, veszélyes és kommunális hulladékkezelés, mosatás, takarítás, élelmezés, valamint informatikai és irodatechnikai eszközökkel és alkalmazásokkal kapcsolatos szolgáltatások, távközlési és telekommunikációs szolgáltatások). BERUHÁZÁSI ÉS LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÁSI SÁG 1085 Budapest, VIII. Rökk Szilárd u. 13. SÁG Nikitscher Péter , /57720, 57721, , /57719 TITKÁRNÕK Mitrácska Mária , /57720, / , / Gémesi Réka , / GAZDASÁGI CSOPORT Takaróné Kutor Anikó / / Tóth Orsolya /57805, ÉPÍTÉS-FELÜGYELETI OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETÕ Szabó Angéla Dominika , / / KARBANTARTÁSI-HIBAELHÁRÍTÁSI OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETÕ Reskó Péter / / ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETÕ id. Dunai Károly / ASSZISZTENS Csörgõ Anita / PARKFENNTARTÁS 1083 Budapest, VIII. Korányi S. u. 2/b. ÜZEMVEZETÕ Igriczi Ilona / /51280 NÕVÉRSZÁLLÁS 1089 Budapest, VIII. Illés u. 15. GONDNOK Kovácsné Peltcz Györgyi

2 / HORÁNYI ÜDÜLÕ 2021 Horány, Nagyduna sétány 9. GONDNOK Nagy Imréné BIZTONSÁGTECHNIKAI, LOGISZTIKAI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SÁG 1083 Budapest, VIII. Illés u , , I REFERENS TITKÁRNÕ JOGI REFERENS, GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÕ TANÁCSADÓ BIZTONSÁGSZERVEZÉSI OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETÕ Dr. Major László Mészáros István /60602 Enyedi Judit /60600 Dr. Rátkay Sára Oláhné Tóth Piroska /60606 Pásztor János Ördögné Horváth Bettina /60573 KATASZTÓFAVÉDELMI ÉS OKTATÁSI CSOPORT POLGÁRI VÉDELMI ELÕADÓK Bazsó Zsanett /60594 Balázs-Héjja Angéla / MUNKAVÉDELMI CSOPORT (OVH.) Papp-Borbély Renáta (SE MUNKAVÉDELMI VEZETÕ) /60574 ELÕADÓK Sági Balázs /60575 Oros Zsolt /60578 TÛZVÉDELMI CSOPORT ELÕADÓ Blaubacher Ágnes /60572 RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOPORT TÖMBÖK BIZTONSÁGTECHNIKAI FÕELÕADÓI (CSOP.VEZ.) TÖMBCSOPORTVEZETŐ Szászi Judit /60580 Nagy György /60575 KÚT ÉS VÁROSMAJORI TÖMB PULMONOLÓGIAI KLINIKA ORTOPÉDIAI KLINIKA Gubicza Sándorné NAGYVÁRAD TÉRI ELMÉLETI TÖMB Blaubacher Ágnes EOK FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR FSZOI FERENC TÉRI TÖMB

3 SPORTTELEPEK Tóth Kornél /60571 TSK Oros Zsolt /60578 KOLLÉGIUMOK Nagy György KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY MB. KÖRNYEZETVÉDELMI CSOPORTVEZETŐ Simon Mátyás /60607 KÖRNYEZETVÉDELMI ELÕADÓ Kardos Beáta /60581 ADR TANÁCSADÓ Bagó Endre LOGISZTIKAI OSZTÁLY MB. OSZTÁLYVEZETÕ Takács Zoltán DISZPÉCSER ÉS VÉRSZÁLLÍTÁSI CSOPORT / DISZPÉCSER (OVH) Murvai László /60562 SZÁLLÍTÁSI ÉS MÛHELY CSOPORT Oláh Ferenc SZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY MB. OSZTÁLYVEZETŐ Hinora Ferencné /57810, MB. OVH MOSODAI ÜZEMVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI ELŐADÓ Fenyvesi Péter /60580 Tóth Szilvia /52445, Lür György / VAGYONVÉDELMI OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETÕ Fintor Béla /60582 RENDÉSZETI CSOPORT RENDÉSZ Horváth Márió Molnár Tamás BIZTONSÁGTECHNIKAI CSOPORT Libemann Gábor PROJEKTFELELŐS Mojzsis Dániel

4 /60585 BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐADÓ Solti Imre /60596 PARKOLÁSI ÉS RENDSZERFELÜGYELETI CSOPORT Lykovcán Sándor /60604 RENDSZERFELÜGYELETI ELŐADÓ Ungrischpek József (belépőkártya készítés) /60595 INFORMATIKAI, TECHNOLÓGIAI ÉS ÜZEMELTETÉSI SÁG Központi: / /61501 Titkárság: /61501 Medvey András (2. em.) /61502, mobil: TITKÁRSÁG Varga Kinga (2. em.) , /61500, mobil: /61501 PROJEKTVEZETŐ Gulyásné Kocsis Zsuzsanna (2. em.) /61531, mobil: 20/ Alkalmazásüzemeltetési Osztály 1085 Budapest, Üllői út 26/b. Gazdasági Épület Török Ilona Központi: /55123 SAP: MedSol: Infrastruktúra Üzemeltetési Osztály 1082 Budapest, Üllői út 78. Ratkóczi Pavilon Holdonner Antal Központi: , /51302 Távközlési Osztály Kunszabó Gergely Központi: /61503 Felhasználói Támogatás Osztály mb. Lindmayer Antal Központi: /61516 Szolgáltatásfejlesztési Osztály betöltetlen Diákkollégiumok KOLLÉGIUMOK FÕSÁGA 1083 Budapest, VIII. Tömõ u Központi: /52002, Titkárság: FÕ Dr. Godó Ferenc /51904 (fszt. 12.)

5 GAZDASÁGI VEZETÕ Balog Melinda /52003 (fszt. 12.) 06-20/ TITKÁRSÁGVEZETŐ Tóth Ágnes /52002 (fszt. 12.) 06-20/ A Kollégiumok Főigazgatósága az Egyetem decentralizált gazdálkodásában önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező funkcionális szervezeti egysége, mely ellátja a kollégiumok, szakkollégiumok üzemeltetésével, gazdálkodásával, igazgatásával, adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, továbbá biztosítja a megfelelő kapcsolattartást és információáramlást az Egyetem oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató, valamint funkcionális szervezeti egységei és az egyes kollégiumok között. A Kollégiumok a főigazgató irányítása alatt álló szolgáltató egységek, amelyek a közösség életére kiterjedő önkormányzati vezetéssel működnek. Alaptevékenységük a hallgatók elhelyezése és a tanulási feltételek biztosítása. Kollégiumok: Balassa János Kollégium Kerezsi Endre Kollégium Korányi Frigyes Szakkollégium Markusovszky Lajos Kollégium Selye János Kollégium BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM 1083 Budapest, VIII. Tömõ u Dr. Godó Ferenc / NEVELŐTANÁR Szegedi Piroska / / GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ Vámosiné Tanács Ágnes / / KORÁNYI FRIGYES SZAKKOLLÉGIUM 1074 Budapest, VII. Hársfa u. 59/B /53900 / Dr. Godó Ferenc / MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM 1089 Budapest, VIII. Rezsõ tér / , Dr. Godó Ferenc NEVELÕTANÁR Dr. Majorné Nagy Zsuzsanna 06-20/ / GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ László Gáborné 06-20/ / SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM 1085 Budapest, VIII. Üllõi út , /54999 Dr. Godó Ferenc GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ Vámosiné Tanács Ágnes / / KEREZSI ENDRE KOLLÉGIUM 1126 Budapest, XII. Kiss János altábornagy u , /61239, /61160 Dr. Godó Ferenc NEVELÕTANÁR Szájer Péter

6 GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ Kossuthné Könczöl Emőke / / KÖZPONTI KÖNYVTÁR 1088 Budapest, VIII. Mikszáth Kálmán tér 5. Központi: , / Titkárság: /60500, / FŐ Dr. Vasas Lívia MTMT OPERATÍV VEZETŐ , /60501, TITKÁRSÁG Gere Tamásné /60516, / /61501 NYITVA TARTÁS KÖZPONTI KÖNYVTÁR hétfõtõl vasárnapig non-stop (Mikszáth tér 5.) /60514 EOK KÖNYVTÁR hétfõtõl péntekig: óráig (Tûzoltó u ) /60008 Az egyetem Központi Könyvtára több, mint kötettel az ország legnagyobb orvosi és élettani gyûjteményével rendelkezik. Két szolgáltatási helyszínen, összesen 1940 m 2 alapterületen, 300 olvasói férõhellyel, 83 számítógéppel áll a felhasználók rendelkezésére, ebbõl a Mikszáth téri épületben a nap 24 órájában, az év összes napján. A papír alapú állomány mellett közel 5000 kurrens online folyóirathoz, 800 online könyvhöz és 30 adatbázishoz biztosít hozzáférést. A könyvtár szervesen kapcsolódik az egyetem oktatási tevékenyséhez: kreditpontos kurzusok keretében bemutatja a legfontosabb forrásokat és azok helyes használatát. Bibliográfiai tevékenységéhez tartozik az egyetemi kinevezésekhez és fokozatokhoz, pályázatokhoz (tudományos munkatárs, egyetemi/fõiskolai tanár, habilitációs, adjunktusi, docensi, PhD stb.) szükséges bibliometriai adatok ellenõrzése, hitelesítése az MTMT-be feltöltött rekordok alapján. BESZERZÉSI ÉS FELDOLGOZÁSI OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETÕ Kiss Annamária /60510, SZOLGÁLTATÁS-KÖLCSÖNZÉSI OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETŐ Batiz Judit /60505, KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS Vincze János /60515 INFORMATIKAI OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETÕ Szluka Péter /60511, MÓDSZERTANI OSZTÁLY KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT MTMT INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁTOR Áncsán Gizella /60504, TANULMÁNYI FELELÕS Berhidi Anna /60502 GAZDASÁGI OSZTÁLY GAZDASÁGI VEZETÕ Triebl Brigitta /60507, ALUMNI ÉS KARRIER KÖZPONT EGYETEMI KARRIERKÖZPONT ALUMNI IRODA 1085 Budapest, Rökk Szilárd u , IRODAVEZETÕ Horosz Áron , /57767 ALUMNI KOORDINÁTOR Bujtor Erzsébet , /57829 Monori Dóra , /57701 ELÕADÓ Fosztóné Halász Andrea /56385 ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕ hétfõ, szerda 9-11 óra csütörtök óra

7 Az Alumni Iroda feladata az Egyetem, az öregdiákok (alumni), oktatók, vendégoktatók és kutatók közötti kapcsolat ápolása. Az Alumni Iroda informálja tagjait az Egyetem által legfontosabbnak ítélt szakmai kérdésekrõl és fejleményekrõl, oktatási és tudományos hírekrõl. Tájékoztatást nyújt továbbá szakmához kapcsolódó eseményekrõl, ösztöndíjakról és továbbképzési lehetõségekrõl. Szakmai és közösségi programokat szervez, valamint aktívan segíti tagjai szakmai és személyes kapcsolatteremtését. Az alumni tagság betekintést enged az egykori hallgatóknak, egyetemi polgároknak az Egyetem mai életébe, az ott folyó oktató és tudományos munkába, aktív közremûködést vállal évfolyam- és csoporttalálkozók megszervezésében, lebonyolításában, segítséget nyújt az egykori társak, tanárok megtalálásához, és tagkártya alapján igénybe vehetõ kedvezményrendszert mûködtet. Az alumni tagság regisztrációhoz kötött. Várjuk az Egyetemen (legalább 2 évet) elvégzett hallgatók, illetve jelenlegi és volt oktatói, kutatói, valamint egészségügyi és sportszakmai munkatársak jelentkezését is. Az Alumni Iroda aktuális híreirõl, ill. tevékenységérõl bõvebben honlapján és Facebook.com/SemmelweisAlumni oldalon is olvashatnak. EGYETEMI KARRIERKÖZPONT 1089 Budapest, VIII. ker., Nagyvárad tér 4. (NET) SZ-10 IRODAVEZETÕ Dr. Oláh Dániel http: KÖZPONTI KARRIER IRODA:ÁOK, EKK, FOK, GYTK 1089 Budapest, VIII. ker., Nagyvárad tér 4. (NET) SZ-10 IRODAVEZETÕ Dr. Oláh Dániel http: KARRIER ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA/SE ETK 1088 Budapest, VIII. ker., Vas utca ös szoba IRODAVEZETÕ Matiscsák Attila http: TSK KARRIER IRODA 1123 Budapest, XII. ker., Alkotás utca 44. Bagolyvár, földszint/2 IRODAVEZETÕ Horváth Balázs /61329 http: Az Egyetemi Karrierközpont a hallgatók életpálya-tervezésének elõsegítésével, álláslehetõségek felkutatásával és bemutatásával, a tanulmányok folytatását, munkába állást elõsegítõ csoportfoglalkozások tartásával stb. segíti az egyetem hallgatóit. A Karrierközpont munkájának szakmai hátterét a Magatartástudományi Intézet és a Hallgatói Önkormányzat biztosítja. A központ 3 szolgáltató irodában végzi tevékenységét, az Általános Orvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, valamint az Egészségügyi Közszolgálati Kar hallgatói részére a Nagyvárad téren a NET épületében; az Egészségtudományi Kar és a Testnevelési és Sporttudományi Kar hallgatói számára pedig a Karok épületében található irodákban. OPERATÍV IRÁNYÍTÓ KÖZPONT (OIK) 1085 Budapest, Üllői u.26. P20.1 szoba /63333 mellék MB. CSOPORTVEZETŐ Varga-Tímár Melinda

SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK

SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Emberi Erõforrások Minisztériuma

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM GAZDASÁGI ÜGYREND 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM GAZDASÁGI ÜGYREND 2011. SEMMELWEIS EGYETEM GAZDASÁGI ÜGYREND 2011. Tartalom BEVEZETŐ 3 A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDASÁGI SZERVEZETE 3 I. A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ FELADATAI, HATÁS - ÉS JOGKÖRE 5 II. KÖZPONTI IGAZGATÓSÁGOK 7 1. PÉNZÜGYI

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve NymE-PRESS a Nyugat-magyarországi Egyetem kiadója 2012. Nyugat-magyarországi Egyetem :: Nyugat-magyarországi Egyetem :: Nyugat-magyarországi

Részletesebben

Mandl József professzor gondolatai a témáról. RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT FELHÍVÁSA

Mandl József professzor gondolatai a témáról. RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT FELHÍVÁSA X. évfolyam 3. szám 2009. március 23. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum újságok jogutódja A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, Egészségtudományi, Fogorvostudományi,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ Nyíregyháza, 2010 Szerkesztette: Dr. Harsányi Gergő, Ujváriné Siket Adrienn A kézirat lezárva: 2010. augusztus 30. Felelős kiadó: Dr. Fábián

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja Felelős szerkesztő: BECK ENGELBERT hivatalvezető,

Részletesebben

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM (OM AZONOSÍTÓ: FI 58544) EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV ÁLTALÁNOS RÉSZ A KAR ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI: Tanrendi tájékoztató Általános rész A Pécsi Orvostudományi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. 2 A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Az Intézet jogállása I.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. augusztus 22., péntek XI. évfolyam, 2008/34. szám TARTALOM V. Személyügyi hírek Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014.

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. TANÉV DEBRECEN, 2013. Tartalomjegyzék A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...2

Részletesebben

2011. szeptember HÍREK

2011. szeptember HÍREK Tanutazási iroda nyílt a BGF-en Különleges utazási iroda nyílt a BGF Markó utcai épületének pincehelyiségében a Főiskola és a NUR Neckermann Kft. együttműködésének eredményeként. A BGF Students World Travel

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE

A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE 2010. JÚLIUS 1. 2011. JÚNIUS 30. A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE 2010. JÚLIUS 1. 2011. JÚNIUS 30. A Debreceni Egyetem Évkönyve 2010. július 1. 2011. június 30. 1 A Debreceni Egyetem

Részletesebben

Közgáz Campus Központi Könyvtár Beszámoló - 2012

Közgáz Campus Központi Könyvtár Beszámoló - 2012 Közgáz Campus Központi Könyvtár Beszámoló - 2012 Budapest, 2013. február 28. Tartalomjegyzék A 2012. év főbb eredményei 1 A könyvtári szervezet változása, új SZMR 1 Megújult könyvtári honlap 1 MTMT 2 TÁMOP

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre új űrlap, egyetértünk azzal, hogy egységes legyen az útvonal Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR 2013/2014-es tanévre A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Az 1999. évi LII. Törvény szerint

Részletesebben

ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES

ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja 2014. 11. évf. 3. szám Tartalom KÖSZÖNTŐ... 3 Informatio Scientifica Informatio Medicata 2014... 4 Szakmai program...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév 1 A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200 példányban 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár NymE-MÉK KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Intézményi azonosító: FI21120 Készítette: Dr. Szakál Pál oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart.

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. Intézetünk hírei Közérdekű információk Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. A Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE

1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE GYÓGYSZERÉSZ SZAK 1 1. FEJEZET 1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE A Debreceni Egyetem történeti háttere Debrecen felsőoktatásának gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza: 1538-ban alapították

Részletesebben

Lapszámunk tartalmából

Lapszámunk tartalmából publicisztika Lapszámunk tartalmából Semmelweis Egyetem Győzelem az elmúláson Kokárdás nemzeti ünnep egyetemünkön A kórházak nyilvános minősítésének indikátorrendszere Semmelweis Egyetem Az Or vose gye

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A hivatal feladata és jogállása: I. Általános rendelkezések A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Digitális kapszulába zárt tudás

Digitális kapszulába zárt tudás Digitális kapszulába zárt tudás Mint ahogy az írás nem szorította ki a szót, a könyv az írást, ugyanígy nem csorbítja az oktatásban alkalmazott elektronika a tananyagot. Sőt, olyan elektronikus eszköz

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyfélszolgálati Tudástár v1.0. Budapest, 2010. június 15. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) 382 88 88 Fax: +36

Részletesebben

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0001 Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Készült az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Szent István Egyetem Diplomás Pályakövetõ Rendszer. 1. szám 2010. október

HÍRLEVÉL. Szent István Egyetem Diplomás Pályakövetõ Rendszer. 1. szám 2010. október Szent István Egyetem Diplomás Pályakövetõ Rendszer HÍRLEVÉL 1. szám 2010. október A képzés munkaerõ-piaci relevanciájának erõsítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

ORVOSI KÖNYVTÁRAK. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 2013. 10. évf. 1. szám

ORVOSI KÖNYVTÁRAK. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 2013. 10. évf. 1. szám ORVOSI KÖNYVTÁRAK A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja 2013. 10. évf. 1. szám Tartalom KÖSZÖNTŐ... 3 HÍREK BESZÁMOLÓK 2012-RŐL... 4 2012. év a GYEMSZI Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtárában...

Részletesebben