A Tızsde és ami mögötte van Végh Richárd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tızsde és ami mögötte van Végh Richárd"

Átírás

1 A Tızsde és ami mögötte van Végh Richárd Keszthely,

2 Mirıl lesz szó? Tızsde szerepe Értékpapírok Kereskedés a BÉT-en Befektetési döntések Piaci események 2

3 USD USD éves GDP ~ USD 3

4 A gazdaság körforgása Reál eszközök Pénzügyi eszközök Jövedelmek Hozamok, osztalék, bérek, stb. 4

5 A pénzügyi közvetítıi rendszer PÉNZPIAC TİKEPIACI V Á L L A L A T O K HITELEK FORRÁS BANKOK TİKEPIACI KÖZVETÍTİK TİZSDE BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓK BETÉTEK RÉSZVÉNYEK KÖTVÉNYEK M E G T A K A R Í T Ó K 5

6 Központi Vásárcsarnok Chicago Board of Trade 6

7 Alapvetı értékpapír típusok Részvény Tulajdonosi jogokat testesít meg Lejárata nincsen Árfolyamkockázat Hitelpapír Hitelviszonyt testesít meg Fix jövedelmet nyújt Lejáratig megtartva nincsen árfolyamkockázat Visszafizetési és kamatláb kockázat Befektetési jegyek A befektetési döntésünket szakemberekre bízzuk Rövid távú spekulációs célra nem alkalmas (szakértelem, diverzifikált portfolió, méretgazdaságosság / költséghatékonyság) Certifikátok Bank által kibocsátott értékpapír Szinte bármilyen likvid eszköz lehet alaptermék Lehet tıkeáttételes is, letéti követelmény nélkül 7

8 Milyen szolgáltatásokat nyújt egy befektetési szolgáltató? Sajátszámlás kereskedés Megbízás végrehajtása az ügyfél javára Portfoliókezelés Megbízás felvétele és továbbítása Multilaterális kereskedési rendszer mőködtetése Pénzügyi eszköz elhelyezése jegyzési garanciavállalás nélkül Befektetési tanácsadás Jegyzési garanciavállalás 8

9 Kiegészítı szolgáltatások Pénzügyi eszköz letéti ırzése és nyilvántartása, kapcsolódó ügyfélszámla vezetése Letétkezelés, kapcsolódó ép.-számla vezetése, nyomdai úton elıállított ép esetén nyilvántartás és ügyfélszámla vezetése Befektetési hitel nyújtása Tıkeszerkezeti tanácsadás, M&A tanácsadás és szolgáltatás Bef. szolg. tev.-hez kapcsolódó valutával és devizával történı saját számlás kereskedés Befektetési és pénzügyi elemzés Jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás Származtatott ügyletek Részvénykönyvvezetés Értékpapírkölcsönzés Ügynöki tevékenység Pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információértékesítés 9

10 Kereskedés a Budapesti Értéktızsdén 10

11 A CEE Stock Exchange Group tagja A CEE Stock Exchange Group tagjai Tények és számok a CEE Stock Exchange Group-ról Tagjai: Bécs Budapest Ljubljana Prága Kelet-Közép-Európa legnagyobb szereplıje: A kelet-közép-európai régió teljes piaci kapitalizációjának felét teszi ki A kelet-közép-európai régió teljes részvényforgalmának kétharmadát adja 11

12 A magyar tıkepiac szerkezete Felügyeleti szerv (PSZÁF) B e f e k t e t ı k BÉT szekciótagok Bankok ajánlatok Brókercégek BÉT szekciótagok Adatvendorok Információ értékesítés Budapesti Értéktızsde Kereskedési adatok ajánlatok Bankok Brókercégek KELER KSZF Kft. Központi Szerzıdı Fél - CCP KELER Elszámolás, Központi Értéktár B e f e k t e t ı k 12

13 Kereskedési módok Nyílt kikiáltásos, a múlt Elektronikus távkereskedés, a jelen 13

14 Elektronikus távkereskedés Telefonon Személyesen Brókercég Kereskedési munkaállomás Kereskedési felület Interneten Ajánlat Kötés visszaigazolás Központi ajánlati könyv Az ajánlatok párosítása megfelelı ellenajánlattal Központi rendszer 14

15 Az ajánlati könyv 15

16 Kereskedési idı a Részvény Szekcióban 8.30-tól ig A kereskedés négy szakaszra oszlik okt. 1-jétıl Egyensúlyi áras algoritmus keretében záróár Folyamatos ajánlatpárosítás Ajánlatgyőjtés Ajánlatgyőjtés Folyamatos ajánlatpárosítás / / Nyitó szakasz Szabad szakasz Záró Záróáras szakasz ker. szakasz 16

17 Termékcsoportok a BÉT-en Részvény Szekció Hitelpapír Szekció Származékos Szekció Áru Szekció Részvények Állampapírok Határidıs termékek Azonnali termékek Befektetési jegyek Jelzáloglevelek Opciós termékek Határidıs termékek ETF Vállalati kötvények Opciós termékek Certifikátok Egyéb termékek Kárpótlási jegyek 17

18 Elszámolás menete: 3 különálló szolgáltatás Garanciavállalás CCP; Központi Szerzıdı Fél Klíring Elszámolás A KELER és a KELER KSZF végzi 18

19 A central counterparty Brókercég vevı Brókercég vevı Brókercég eladó Brókercég eladó Brókercég vevı Brókercég eladó 19

20 A central counterparty Brókercég vevı Brókercég vevı E L A D Ó Elszámolóház V E V İ Brókercég eladó Brókercég eladó Brókercég vevı Brókercég eladó 20

21 Az azonnali ügyletek elszámolása Multilaterális nettósítás Gördülı elv (minden nap van elszámolás) DVP delivery versus payment / szállítás fizetés ellenében Részvény Szekció T. T+1. T+2. T+3. T+4. T+5. Hitelpapír Szekció T. T+1. T+2. T+3. T+4. T+5. 21

22 Részvények osztalékfizetése Osztalékra jogosult, aki a részvényt az osztalék kifizetését megelızı 5. napon birtokolja (munkanapok), ekkor vágják le az osztalékszelvényeket Osztalékfizetés szempontjából kizárólag ez a szelvényvágási nap releváns A KELER T+3 elszámolási ciklusa miatt a részvényeket 3 nappal az osztalék fordulónap elıtt kell megvásárolni, hogy a fordulónapon a birtokunkban legyenek A részvény árfolyama az osztalék fordulónap utáni elsı kereskedési napon (ex-dividend day) az osztalékkal megegyezı mértékben esik E-8 E-7 E-6 E-5 E-4 E-3 E-2 E-1 E nap T+1 T+2 Osztalék fordulónap Részvényvásárlás Exdividend day Osztalék kifizetése KELER elszámolási ciklus T+3 nap Osztalékfizetés elıtt 5 munkanap 22

23 Példa osztalékfizetésre Magyar Telekom Osztalékfizetés napja: május 7. Osztalék mértéke: 74 Ft Záróár: 584 Ft Záróár: 515 Ft 69 forintos csökkenés; a piac beárazta az osztalékfizetést E E-7 E E-5 E-4 E-3 E-2 E E nap T+1 T+2 Osztalék fordulónap Részvényvásárlás Exdividend day Osztalék kifizetése KELER elszámolási ciklus T+3 nap Osztalékfizetés elıtt 5 munkanap 23

24 Befektetési döntések alapjai Hozam vs. Kockázat Idıhorizont Diverzifikáció 24

25 Van-e egyáltalán szükség megtakarításra - befektetésre? Infláció pénzünk vásárlóerejének folyamatos romlását okozza 1998 eleje óta az árak átlagosan több mint kétszeresükre emelkedtek Pénzünk befektetésével védekezhetünk az értékvesztéssel szemben Önálló jövedelemforrássá válhat, akár 25

26 Kockázat és hozam Minden befektetınek két kérdésre kell választ adnia mielıtt befektetne: Mekkora kockázatot hajlandó vállalni? Milyen idıtávban gondolkozik? A pénzügyi piacok alaptörvénye: A nagyobb hozamokhoz nagyobb kockázatok is kapcsolódnak. 26

27 Hozam vs. kockázat Az amerikai példa az elmúlt 80 évben Az éves hozamok eltérése az átlagtól 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Rövid lejáratú állampapír alacsony kockázat (szórás): 3,3% szerény hozam - évi 3,6% Az éves hozamok eltérése az átlagtól 60% Részvény magasabb kockázat (szórás): 20,9% jelentıs hozam - évi 12,1% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 27

28 Hogyan csökkenthetı a kockázat? Diverzifikációval Több pilléren álló befektetési stratégia Különbözı befektetési eszközök eltérı ármozgásai kiolthatják egymást (portfolió). Részvény Egyedi Szisztematikus v. piaci Korreláció, együtt mozgás Hosszú távú szemlélettel Rövid távon a hozamok sokkal nagyobb ingadozást mutatnak, mint hosszabb távon. 28

29 Diverzifikáció Kockázat Diverzifikálható kockázat (egyedi), diverzifikációval eltőntethetı Nem diverzifikálható kockázat (szisztematikus / piaci) Eszközök száma a portfolióban 29

30 Idıtáv és kockázat Kockázat Részvények Magas Számottevı Kötvény (hosszú lejárat) Vegyes (részvény -kötvény) Mérsékelt Kötvény (rövid lejárat) Nagyon alacsony Pénzpiaci Ajánlott min. befektetési idıtáv (év) 30

31 A pénzügyi tervezés Tıkepiaci befektetés Összes megtakarítás Spekulatív tıke A megtakarított vagyon tudatos felosztása és megfelelı kezelése 31

32 A pénzügyi tervezés lépései Pénzügyi vésztartalék képzése Fogyasztói hitelek visszafizetése Felhasználható tartalékok képzése Ingatlantulajdon Befektetések Vészhelyzetekre képzett, szabadon, bármikor hozzáférhetı összeg. Személyi kölcsönök, hitelkártya-használat során felhalmozott hitelek, melyek nem kapcsolódnak befektetésekhez (mint pl. a jelzáloghitelek). A vésztartalékhoz hasonló összeg, melyek nem a vészhelyzetek azonnali megoldásában segítenek, hanem nehezebb idıszakok áthidalására használhatók fel (munkahely elveszítése, orvosi költségek, stb.). 3-6 havi megélhetési költség. A bérelttel szemben a saját tulajdonban lévı ingatlan a vagyon részét képezi, és befektetésként is felfogható. A jövı tervezése, megtakarítások felhalmozása és hozam realizálása. Nyugdíjés életbiztosítási alapok, tızsdei befektetések. A teljes pénzügyi biztonság elérésének egyik fı lépése. Jelzáloghitelek visszafizetése 32

33 Pénzügyi tervezés életkor szerint év Tıkefelépítés szakasza Maximális mértékő megtakarítás Akár 80% részvénykitettség Cash flow feltérképezése Esetleges tartozások, hitelek visszafizetése év Pénzügyi biztonság Biztosítások Egészségpénztár Tartalékok képzése Kiegyensúlyozott portfolió 60% részvénykitettség, 40% kötvények év és felette Közelgı nyugdíjkorhatár Önkéntes egészségpénztár Életbiztosítás Biztonságos portfolió Maximum 20% részvénykitettség, 80% kötvénye Védett, könnyen hozzáférhetı betétek és befektetések 33

34 Vesztes tozsdézok kézikönyve Mikor azt számítgatod, mekkora hozamot vársz befektetésre szánt pénzedbıl, jó elıre döntsd el, hogy mit akarsz: jól enni, vagy jól aludni (J. Kenfield Morley) Befektet Befektetési Befektet Befektet si si tan tanácsot tan tan adok adok adok adok étel telért 34

35 Befektetési stratégiák 35

36 Befektetési stratégiák Passzív stratégia Más néven vedd és tartsd stratégia. Benchmark követése is lehet a cél, diverzifikált portfólió szükséges hozzá. Kevés vételi és eladási megbízással jár. Nem próbál meg profitot elérni a rövid távú áringadozásokból, a befektetés hosszú távú profitabilitásában hisz. Aktív stratégia Nem hisz a hatékony piacok elméletében. Célja a piaci benchmark felülteljesítése és a rövid távú áringadozások kiaknázása. Folyamatosan ad vételi és eladási megbízásokat a piaci helyzet változásának megfelelıen, ezért a piac folyamatos követése szükséges hozzá. 36

37 Hogyan lehet indexet követni? Mi az index? Egy portfolió, amely megpróbálja a lehetı legpontosabban tükrözni a piacot. Hogyan lehet követni? Olyan portfoliót kell összeállítani, ami hasonló, mint az index portfoliója. Mik lehetnek a követés eszközei? Egyedi tranzakciókkal Indexkövetı alapok BUX ETF Bátrabbaknak határidıs index 37

38 A befektetések eszköztára Technikai elemzés A múltbeli áralakulás elemzésével jó becslést lehet adni a jövıbeli áralakulásra. Az árak trendek szerint mozognak Piaci pszichológia vizsgálata (rövid táv), árfolyam és forgalmi adatok alapján Valószínőségek meghatározása és ezek felhasználása Alakzatok, japángyertyák, indikátorok 10% logika, 90% pszichológia 38

39 Füles csésze példa a technikai elemzésre Trendfordulós alakzat Csökkenı trend alján szokott kialakulni, és a trend emelkedıre váltását jelzi. A csésze: nagyjából U alakú. Csésze füle: korrekciós szakasz. Alakzat kialakulása: 1-2 hónap. A csésze fülének kialakulása: kb. 2 hét. 39 Forrás:

40 Elliot hullámok példa a technikai elemzésre Egy ciklus: 5 emelkedı periódus (1-5) korrekciós periódus (A, B, C) 40

41 Fundamentális elemzés Kedvcsináló 1/2 Gazdasági hatás Vállalat / egyéb Várható kimenetel Magyarázat Forinterısödés Richter Negatív Az árbevétel közel 90%-a nem forintban képzıdik. A költségek viszont forint alapúak. Dollárgyengülés Olaj árfolyam Pozitív Ha a $ gyengül, az olajtermelı valutája erısödik, így ($- denominált) bevétele csökken (hazai valutában kifejezve). Mivel költségei hazai valutában denomináltak, emelni fogja az árat, hogy kompenzálja a bevétel oldali marginnyomást. (korreláció -0,7) Csökkenı orosz nyersolajexport MOL Negatív Csökkenı nyersolaj kínálat, növeli az Ural típusú olaj árát, így csökkenti a Brent-Ural különbözetet. 41 Forrás: BÉT ingyenes tanfolyam - Fundamentális elemzés, Császár Péter és Mészáros Lajos, /07.

42 Fundamentális elemzés Kedvcsináló 2/2 Gazdasági hatás Vállalat / egyéb Várható kimenetel Magyarázat Csökkenı reálbérek OTP Negatív Csökkenı reálbérek mellett kisebb mértékő adósságszolgálatot engedhetnek meg maguknak az emberek Mélyülı gazdasági krízis Arany / dollár Pozitív Ahogy a recesszió súlyosbodik, úgy csökken a kockázati éhség, ezért a befektetık a legkevésbé kockázatos eszközöket keresik ( safe havens ). Ilyen pl. az arany és a dollár. 42 Forrás: BÉT ingyenes tanfolyam - Fundamentális elemzés, Császár Péter és Mészáros Lajos, /07.

43 Fundamentális elemzés típusai Diszkontált cash-flow A legszélesebb körben használt és legelfogadottabb módszer Jövıbeli pénzáramlások (diszkontált értéke) határozzák meg az értéket Jellemzıen közép és hosszú távú értékelési módszer Típusok Relatív értékelés Piaci szemléletet tükröz Gyors, nagyon egyszerő (Vigyázat néha túl egyszerő) Összehasonlításon alapul másik céghez, cégcsoporthoz képest és idıbeli tendenciák vizsgálata is Alul- és felülértékeltség Egyéb Gazdasági hozzáadott érték modell (EVA) legmarkánsabban ragadja meg az értékteremtést Osztalékalapú modellek (DDM) érett iparágak, stabil mıködés Helyettesítési költség mennyibe kerülne egy ilyet építeni? Bekerülési (könyvszerinti) érték mennyibe került nekem? 43 Forrás: BÉT ingyenes tanfolyam - Fundamentális elemzés, Császár Péter és Mészáros Lajos, /07.

44 A valós, belsı érték meghatározása A részvény reálértékének meghatározása gyakorlatilag kísérlet a jövıbeli események becslésére. Túl sok a bizonytalan tényezı, így nem lehet pontos számításokat végezni. Példa: OTP egyéves célárfolyamának becslése 2003 tavaszán: (OTP ára ekkor: Ft) Merrill Lynch Ft Morgan Stanley Ft Citigroup Ft K&H Ft (OTP ára 2004 tavaszán: Ft) Példa: OTP egyéves célárfolyamának becslése 2009 február közepén: (OTP ára ekkor: Ft) UBS Ft Keefe, Bruyette & Woods Ft ING Ft HSBC Ft (OTP ára szeptember 23-án: Ft) 44

45 Egy hatéves hír majdnem bedöntötte a United Airlines-t Tények a hír hátterében: A United Airlines az Egyesült Államok egyik legnagyobb légitársasága i terrortámadások után hatalmas veszteségeket halmozott fel én kért csıdvédelmet, mely alól én lépett ki, nyereséggel. Egy hatéves hír elterjedése a hírszolgálatokban Internetes Google Sun Sentinel Sun Sentinel Google Felhasználói Income Securities járattörlési automata archív hírei legolvasottabb hírei hírszolgáltatása ek hírkeresések hírkeresı Advisors Bloomberg pénzügyi hírek A United Airlines részvényei 15 perc alatt 76 százalékkal, 12,50 dollárról 3 dollárra estek. A Nasdaq 15 perc után leállította a kereskedést. A részvények csak másnapra erısödtek vissza 10,60 dolláron zártak, 2,8 százalékkal az elızı napi nyitó érték alatt. 45

46 Az árfolyamok viselkedése a kutyát sétáltató emberhez hasonlít. A kutya össze-vissza rohangál gazdája körül séta közben. Néha elıre szalad, néha pedig lemarad. De alapvetıen követi gazdáját. Így van ez a részvények esetében is. Az árfolyamok néha meglódulnak, máskor pedig zuhannak, de alapvetıen a cég valódi teljesítménye körül mozognak. (André Kosztolany) 46

47 A tızsde és a gazdaság kapcsolata Magyarországon BUX index Kumulált négy negyedéves adózott eredmény (millió Ft) 47 Forrás: BÉT q q q q q q q q q q q q q q q q q4 Vállalati eredmények (MOL, OTP, Richter, MTEL, EGIS) BUX index

48 A tızsde és a gazdaság kapcsolata az USA-ban 3000% 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 0% 1962q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q01 USA 4 negyedéves gördülı GDP-je Dow Jones 48 Forrás: Reuters,

49 Mi a baj az elméletekkel? Azok a fránya feltételezések: Két azonos kockázatú portfolió közül a magasabb hozamút választják a befektetık. A befektetık kockázat elutasítóak: azonos várható hozam mellett az alacsonyabb szórást választják. A befektetık várakozásai homogének. A BEFEKTETİK RACIONÁLISAN VISELKEDNEK?! 49

50 Van-e a piacnak memóriája? Néhány híresebb légvár: Tulipánhagyma ırület Hollandiában Tronikus felvirágzás.com, stb Ingatlanpiaci buborék Azok a fránya feltételezések: A részvényárak alakulását esetenként pusztán a befektetıi hangulatváltozásokkal, a tömegpszichológiával lehet magyarázni. A befektetık légvárakat építenek. Akkor alakul ki, ha a piac szereplıi arra számítanak, hogy az ár belsı értéktıl való távolodása még tovább tart, azaz az áremelkedés (illetve árcsökkenés) minden fundamentális hatás nélkül tovább folytatódik. A buborékot nem könnyő egyértelmően beazonosítani, még utólag sem. 50

51 Az internetes lufi felfújása és kipukkanása 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 0% Nasdaq DJIA 51 Forrás: Reuters

52 A válság hatása a tıkepiacokra 52

53 Két érdekes magyarázat a válság kialakulásáról fd2ac.swf 53

54 A hitelpiaci válság tıkepiacokra gyakorolt hatása Budapesti Értéktızsde részvénypiaci kapitalizációja (Mrd HUF) július aug március július aug március Globális tızsdei kapitalizáció (Mrd USD) július július $ 50,75 OTP Bank (árfolyam, HUF) szept március $ 1, szept. 23. $ 4,52 Citigroup Inc. (árfolyam, USD) március Forrás: BÉT, Reuters, WFE

55 A piac teljesítménye a világpiaci trendek tükrében BUX Részvénypiaci forgalom BUX index 1997 ázsiai válság 1999 brazil válság MOL - OMV S&P leminısíti Magyarországot A PM felfelé módosítja az államháztartási hiánycélokat Hitelpiaci válság Éves részvényforgalom (mrd EUR) orosz válság Internetes rali csúcsa iraki háború Lehman Brothers csıdje

56 Esések és korrekciók ( ) ESÉSEK Csúcs (érték) Csúcs (idı) Mélypont (érték) Mélypont (idı) Változás (pont) Változás (%) BUX (Magyarország) , , ,83-68,59% CETOP20 (KKE) 3 517, , ,28-71,05% S&P 500 (USA) 1 565, , ,62-56,78% DJ STOXX 600 (Európa) 399, , ,74-60,48% ATX (Ausztria) 4 981, , ,92-71,66% WIG20 (Lengyelország) 3 917, , ,23-66,11% KORREKCIÓK Mélypont (érték) Mélypont (idı) (érték) Változás (pont) Változás (%) BUX (Magyarország) 9 461, , ,24 116,27% CETOP20 (KKE) 1 018, , ,27 104,42% S&P 500 (USA) 676, ,78 374,25 55,32% DJ STOXX 600 (Európa) 157, ,71 80,74 51,11% ATX (Ausztria) 1 411, , ,13 79,97% WIG20 (Lengyelország) 1 327, ,00 909,36 68,49% 56 Forrás: Reuters, BÉT

57 Hogyan kezdjünk el tızsdézni? 57

58 Néhány jó tanács Minden dolog annyit ér, amennyit más hajlandó fizetni érte Az árfolyamok mindig tudnak tovább esni Be kell látni, ha hibáztunk A veszteséget is tudni kell realizálni Stop-loss megbízás Növekvı volatilitásnál csökkenteni a pozíció méretét A fundamentális változásokat az árfolyam gyakran elıbb jelzi, mint ahogyan az elemzı észreveszi 58

59 A kezdetek Elıször is kell valamekkora kezdı összeg. De mekkora és honnan? Értékpapírszámlát kell nyitni egy befektetési szolgáltatóknál Befektetési szolgáltatók (bank vagy brókercég) listája megtalálható a tızsde honlapján (www.bet.hu) És már el is lehet kezdeni a tızsdézést + Sok-sok információt lehet találni a befektetési stratégiákról az interneten és könyvekben 59

60 Ajánlott olvasmányok Burton G. Malkiel: Bolyongás a Wall Street-en, Nemzetközi Bankárképzı Központ André Kostolany: Tızsdepszichológia, Perfect kiadó Jaksity György: A pénz könnyelmő természete, Alinea kiadó Aswarth Damodaran: A befektetések értékelése módszerek és eljárások, Panem 60

61 Köszönöm a figyelmet! Információs kék szám:

62 Adózás Tızsdei Osztalékadó 10% Kifizetı levonja Tızsdei ügyleteken elért árfolyamnyereség adókulcsa 20% Adókiegyenlítés (tárgyév vs. elızı két év) jan.1-tıl bef.jegy is Kamatadó 20% Csak hitelpapírok Kifizetı levonja Értékpapír-kölcsönzési díját terhelı adó 25% + 14% EHO Tızsdén kívüli Osztalékadó 25% + 14% EHO Kifizetı levonja Árfolyamnyereség-adó Tıkejövedelem külön adózó jövedelem Csak a már ténylegesen megszerzett jövedelmek után kell adózni (elszámolási ciklus szerinti teljesítés napja) 25% + 14% EHO teljesítés napja) Kamatadó 20% Hitelpapírok és bef.jegyek is Kifizetı levonja Értékpapír-kölcsönzési díját terhelı adó 25% + 14% EHO Adókiegyenlítés: a tárgyév veszteségének/ nyereségének összevezetése az elızı két év nyereségével/ veszteségével (veszteség bevallása!) 62

Tızsdei kereskedés és ami mögötte van

Tızsdei kereskedés és ami mögötte van Tızsdei kereskedés és ami mögötte van Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Szolnok, 2009.03.11. Mirıl lesz szó? Értékpapírok Kereskedés a BÉT-en Befektetési döntések Hitelpiaci válság 62.000.000.000.

Részletesebben

A Tızsde és ami mögötte van Kádár Kristóf

A Tızsde és ami mögötte van Kádár Kristóf A Tızsde és ami mögötte van Kádár Kristóf Szolnok, 2009.11.24. A szövetségesek megnyerték ugyan a waterlooi csatát, de igazából Rotschild nyerte meg. 2 62.000.000.000. USD 11.000.000.000. USD 2008. éves

Részletesebben

Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt.

Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2010.10.05. Mirıl lesz szó? Tıkepiac mőködése és szereplıi Kereskedés a BÉT-en Befektetıi irányzatok 2 47.000.000.000.

Részletesebben

A Tőzsde és ami mögötte van Réz Éva Budapesti Értéktőzsde Zrt.

A Tőzsde és ami mögötte van Réz Éva Budapesti Értéktőzsde Zrt. A Tőzsde és ami mögötte van Réz Éva Budapesti Értéktőzsde Zrt. Debrecen, 2012.02.14. Miről lesz szó? Tőkepiac működése és szereplői Kereskedés a BÉT-en Befektetői irányzatok Tőzsdejáték 2 39.000.000.000.

Részletesebben

A Tőzsde és ami mögötte van Réz Éva

A Tőzsde és ami mögötte van Réz Éva A Tőzsde és ami mögötte van Réz Éva Miskolc, 2011.05.05. 47.000.000.000. USD 323.000.000.000. USD 14.000.000.000. USD 185.000.000.000. USD 30.000.000.000. USD 2 2009. éves GDP ~ 139.000.000.000. USD A

Részletesebben

Tőzsdei befektetések a gyakorlatban

Tőzsdei befektetések a gyakorlatban Tőzsdei befektetések a gyakorlatban II. rész 2009.11.13 1 1962q03 1964q02 1966q01 1967q04 1969q03 1971q02 1973q01 1974q04 1976q03 1978q02 1980q01 1981q04 1983q03 1985q02 1987q01 1988q04 1990q03 1992q02

Részletesebben

Fundamentális (részvény)elemzés

Fundamentális (részvény)elemzés KBC Securities Fundamentális (részvény)elemzés Császár Péter, Mészáros Lajos Olaj- és gázipari részvényelemzés KBC Securities Budapest, 2010. március 18. Copyright KBC Securities 1 Kedvcsináló Gazdasági

Részletesebben

Megértsük a prompt részvénypiac működését, és képesek legyünk önállóan kereskedni a piacon

Megértsük a prompt részvénypiac működését, és képesek legyünk önállóan kereskedni a piacon Prompt részvénypiac Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Megértsük a prompt részvénypiac működését, és képesek legyünk önállóan kereskedni a piacon Mi a tőzsde? Miből lesz a tőzsdén

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

Fekete Tünde * EXCHANGE TRADED FUNDS: TİZSDÉN KERESKEDETT ALAPOK

Fekete Tünde * EXCHANGE TRADED FUNDS: TİZSDÉN KERESKEDETT ALAPOK Fekete Tünde * EXCHANGE TRADED FUNDS: TİZSDÉN KERESKEDETT ALAPOK ETF, MINT AZ EZREDFORDULÓ MEGHATÁROZÓ BEFEKTETÉSI INNOVÁCIÓJA Az elmúlt évtizedekben a befektetési alapok piacának fogyasztói mind inkább

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT 2013. JANUÁR 7. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 1 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. - Befektetési Szabályzat Tartalom Fogalom magyarázat... 3 Összefoglaló... 6 A Vagyonkezelő befektetési politikája...

Részletesebben

Befektetési szabályzat

Befektetési szabályzat Befektetési szabályzat Érvényes: 2013. december 1-től Elfogadva az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Igazgatóságának 6/2013 (IX.28.) sz. határozata által. Oldal: 1 / 23 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. - Befektetési

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A befektetési alap olyan eszköz, mely lehetıvé teszi az egyes befektetıknek megtakarításaik befektetését egyszerően, biztonságosan, költség-hatékonyan és a kockázatok megosztása

Részletesebben

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA 1. sz. Függelék - ESZKÖZALAPOK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKÁJUK A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA,

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági Pénzügyi Menedzsment szakirány HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA Készítette: Farkas

Részletesebben

Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai

Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai Tőzsde fogalma A tőzsde különlegesen szervezett, koncentrált piac, ahol tömegáruk kereskedése szigorúan előírt szabályok szerint történik. Homogén tömegáruk

Részletesebben

A tőzsdei keres kedés alapjai

A tőzsdei keres kedés alapjai A tőzsdei keres kedés alapjai Portfolio Trader TudásCenter Minden, amit a kereskedésről tudni kell Interaktív online előadások (webinarium) Ingyenes délutáni szemináriumok Devizakereskedési tanfolyam Kezdő

Részletesebben

A MiFiD és a tőkepiac működése

A MiFiD és a tőkepiac működése A MiFiD és a tőkepiac működése Az EU-s direktíva relevanciája a magyar tőkepiac működésében Laczkó Tihamér Assistant ECON Mi is az a tőzsde? Szervezett piac, mely koncentrálja mind a keresletet, mind a

Részletesebben

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK II. TERMÉKSPECIFIKUS

Részletesebben

Aktuális befektetési ajánlataink

Aktuális befektetési ajánlataink Aktuális befektetési ajánlataink adókímélô megoldásokkal Reálszisztéma MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt. Reálszisztéma -

Részletesebben

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügy Tanszék Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Szakmai belső konzulens : Dr.

Részletesebben

A diplomadolgozat címe: Piacelemzés számítás és/vagy spekuláció? 1. A koncentrált piacok fejlıdésének és jelentıségének történeti bemutatása

A diplomadolgozat címe: Piacelemzés számítás és/vagy spekuláció? 1. A koncentrált piacok fejlıdésének és jelentıségének történeti bemutatása Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Pénzügytan-Számvitel Intézet DIPLOMAMUNKA FELADAT A diplomadolgozat készítıjének neve: Süge Csongor A diplomadolgozat címe: Piacelemzés számítás és/vagy

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK FINANSZÍROZÁS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS

A MODUL TANANYAGA NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK FINANSZÍROZÁS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat 1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat A fejezet célja: Bemutatni: 1. a bank fizetıképességét védı tényezıket 2. a bankok tevékenységi körét 3. a bankok mőködésének szabályozási feltételeit

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: WWW.BWM.HU EMAIL: INFO@BWM.HU TEL: (+361) 336 05 24 FAX: (+361) 336 05 26 BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

A TECHNIKAI ELEMZÉS SZEREPE

A TECHNIKAI ELEMZÉS SZEREPE DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A TECHNIKAI ELEMZÉS SZEREPE A TİZSDEI ELİREJELZÉSBEN - diplomamunka - KÉSZÍTETTE: Kováts Norbert Belsı konzulens: Dr. Kormos János, tanszékvezetı egyetemi tanár

Részletesebben