Görögország politikai pártjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Görögország politikai pártjai"

Átírás

1 Görögország politikai pártjai Görögország államformája parlamentáris demokrácia, élén az államelnökkel, akit ötéves időtartamra választ a parlament. Az elnök jogkörei ceremoniális jellegűek. A jelenlegi államfő Karolosz Papuilasz. A végrehajtó hatalmat az alkotmány alapján az államelnök és a kormány együttesen gyakorolja. A jelenlegi kormányfő Kosztasz Karamanlisz. A törvényhozó hatalmat a minimum kétszáz, maximum háromszáz fős egykamarás parlament, a Vuli gyakorolja. Tagjait négy évre választják. A jelenleg hatályos választási rendszer szerint egy pártnak 3%- os küszöböt kell átlépnie a parlamentbe kerüléshez. A 2007-es választásokon öt pártnak sikerült átlépnie ezt a küszöböt: az Új Demokrácia Pártnak (ND), a Pánhellén Szocialista Mozgalomnak (PASOK), a Görögország Kommunista Pártjának (KKE), a Radikális Baloldali Koalíciónak (SYRIZA) és végül az Ortodox Népi Riadónak (LAOS). A görög pártrendszer mai folyamatai egyértelmű kétpártrendszer képét rajzolják elénk, ugyanis a két nagyobb párt, az Új Demokrácia Párt és a PASOK szerzik meg a szavazatok jelentős többségét, így kevesen jutnak mellettük szóhoz. A PASOK 1993 óta három választáson keresztül nyert (1993-ban, 1996-ban és 2000-ben), és a szavazatok többségét megszerezte, előtte három alkalommal az Új Demokrácia diadalmaskodott (1989-ben kétszer, valamint 1990-ben), valamint az elmúlt két ciklusban (2004-ben és most, 2007-ben). Új Demokrácia Párt (Nea Demokratia) Alapítva: 1974 Eszmeiség: demokratizmus, liberális konzervativizmus Politikai elhelyezkedés: jobbközép Parlamenti jelenlét: 1974 óta Tagság nemzetközi szövetség(ek)ben: Kereszténydemokrata Internacionálé (CDI), Nemzetközi Demokrata Unió (IDU), EP-frakció: Európai Néppárt (EPP) Hivatalos színe(i): narancssárga, kék, piros Weboldal: A pártot október 4-én alapította Konsztaninosz Karamanlisz, a jelenlegi miniszterelnök és pártelnök, Kosztasz Karamanlisz nagybátyja, aki a katonai diktatúra utáni éra első miniszterelnöke volt. Ideológiáját akkor radikális liberalizmusként definiálták, de azóta ideológiája mondhatni megszelídült, a liberális konzervativizmus, centrizmus felé hajlott el, jelenleg is inkább egy jobbközép pártnak mondható. A április 9-én tartott választásokon az Új Demokrácia Párt a szavazatok 42,74 %-át szerezte meg, ami 125 parlamenti helyhez volt elég. Ő volt tehát a szocialisták legfőbb ellenzéke a parlamentben ben viszont már jelentős többséggel győzött az ND, véget vetve a PASOK 11 éve tartó uralmának. A szavazatok 45,4 %-át szerezte meg, ami 165 helyet jelentett neki a 300 fős törvényhozásban ben előrehozott választásokat tartottak, ugyanis a rendkívül száraz nyár és a gyújtogatások igen súlyos erdőtüzeket okoztak Görögországban, a Kosztasz Karamanlisz vezette kormányzatot pedig súlyos bírálatok érték amiatt, hogy nem cselekedett elég hatékonyan az erdőtüzek elleni harcban. Ennek ellenére a szavazatok 41,83 %-a lett az övé, ez pedig 152 helyet jelentett számára. Ez nem is inkább a PASOK, hanem a két baloldali párt és az Ortodox Riadó térnyerésének volt köszönhető.

2 A néhai Karamanlisz hivatali ideje alatt normalizálta kapcsolatait Görögország a NATO-val és kísérletet tett a Ciprus török megszállása miatt kialakult görög-török konfliktus megoldására, valamint északi szomszédaival is megpróbált jó viszonyt kialakítani a hidegháború közepette. Valamint ő volt az, aki elvezette országát az EGK-, az ENSZ-, valamint a NATO-tagságig. A párt egyértelműen kiáll a hatáskörök szétosztása, az Unió alapszerződéseinek egyszerűsítése, érthetőbbé tétele, és a nemzeti parlamentek szerepének megtartása mellett. Elsődleges prioritásai között szerepel az EU intézményeinek elmélyítése és erősítése annak érdekében, hogy az majdan egy föderális Európa felé mozduljon el, ahol a nemzetek meg tudják őrizni nemzeti és kulturális identitásukat is. Ezen kívül kiáll amellett, hogy a biztonsági kérdésekkel (mind külső, mind belső biztonság) hatékonyan, érdemben foglakozzanak és harcoljanak a bürokrácia és az euroszkepticizmus ellen. Pánhellén Szocialista Mozgalom (PASOK Panellinio Sosialistiko Kinima) Alapítva: 1974 Eszmeiség: szociáldemokrácia, demokratikus szocializmus, centrizmus Politikai elhelyezkedés: balközép Parlamenti jelenlét: 1974 óta Tagság nemzetközi szövetség(ek)ben: Szocialista Internacionálé (SI) EP-frakció: Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja Hivatalos színe(i): zöld Weboldal: A pártot szeptember 3-án, szintén a katonai diktatúra bukása és a demokrácia helyreállítása után alapította Andreasz Papandreu, a néhai centrista vezető, Georgiosz Papandreu fia. Nyíltan marxista retotikát folytatott, a harmadik út híve volt. A párt modernizációjára, 1996-ban került sor: Papandreu pártelnök lemondásra kényszerült Kosztasz Szimitisz ellenében. Ezután viszont a párt elvesztette hagyományos támogatottságát a görög társadalom alsó- és középrétegeiben, ezért Szimitisz is lemondott, Georgiosz Papandreu javára. A április 9-i választásokon újraválasztották Kosztasz Szimitiszt és pártját, de igen szűk többséggel, a szavazatok 43,79 %-át megszerezve, ami 158 parlamenti helyet jelentett nekik. Azonban ez sem menthette meg őket a csúfos vereségtől 2004-ben, valamint 2007-ben sem bírtak a ND-val, holott akkor már bennük is megingott a polgárok bizalma. Kormányra kerülésükkor felhagytak a korábbi masszívan marxista retorikával és egy sokkal mérsékeltebb programmal álltak elő, hogy ezzel megnyerjék a centrista szavazók bizalmát is. Ennek a jele volt, hogy immár nem álltak ki oly hevesen az ország NATO, valamint EGKtagsága ellen és nem fenyegetőztek az országban található amerikai katonai bázisok bezárásával sem. Szimitisz vezetése alatt pedig Görögország tagja lett az EMS-nek, ezután 2002-ben görög drachmát felválthatta az euró májusában konferenciát szervezett Kosztasz Szimitisz, Görögország, az EU és Európa jövője címmel. Itt fejtette ki a pártelnök beszédében a párt Európa-vízióját. Szerinte Európa nem csak a bővítések által lesz naggyá és erőssé, hanem fontos minőségi és strukturális változtatások is szükségesek hozzá. Az Unió legyen sokkal demokratikusabb, erős szociális dimenzióval, Fontosnak tartotta az Unió nemzetközi színtéren való folyamatos, határozott és 2

3 hiteles szereplését, valamint belső hatékonyságát a politikaformálásban és a döntéshozatalban, illetve a konfliktusok és krízisek kezelésében. Görögország Kommunista Pártja (KKE, Kommunistiko Komma Elladas) Alapítva: 1918 Eszmeiség: kommunizmus, marxizmus-leninizmus Politikai elhelyezkedés: baloldal Parlamenti jelenlét: 1926 óta Tagság nemzetközi szövetség(ek)ben: nincs, régen a Komintern volt EP-frakció: Az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal (GUE/NGL) Hivatalos színe(i): vörös Weboldal: Ez a legrégebben alapított görög párt, még november 4-én alapította, Görögország Szocialista Munkáspártja néven, Avraam Benaroya zsidó származású thesszaloniki tanár és munkásmozgalmi vezető ban tagja lett a III. Internacionálénak, valamint a nevét is megváltoztatta, immár a Görög Kommunisták Szocialista Munkáspártja lett ben, különleges kongresszuson változtatta meg nevét a mai formára, és ekkor vette át hivatalosan a marxista-leninista eszméket is ban, a Metaxasz vezette fasiszta katonai diktatúra alatt betiltásra került a párt, ezzel 1940-re a párt az összeomlás szélére sodródott. Ezután a KKE-t illegális pártnak minősítették, végül a pártot 74-ben legalizálta Konsztantinosz Karamanlisz, akkori miniszterelnök. Ezután azonban, bár mindig bekerült a parlamentbe, de sose tudott abszolút többséggel kormányt alakítani. A párt Központi Bizottságának mostani vezetője, főtitkára Aleka Papariga asszony. Annak ellenére, hogy nem túl jelentős párt, külpolitikája elég intenzív. Gyakran küldenek képviselőket a különböző európai szintű találkozókra oktatás témakörben, valamint egy sor, különböző nemzetközi találkozón vesznek részt, ahol Európa és más kontinensek kommunista és munkáspártjai ülnek össze. Nemrégiben ünnepelték meg ezek a pártok a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 90. évfordulóját Minszk városában és Moszkvában. A Volt Jugoszláv Köztársaság Macedónia kérdését is kiemelten kezelik, úgy vélik, hogy számára nem a neve a probléma, hanem szomszédsága Koszovóval, amely, ha egyszer függetlenné válik, destabilizáló hatással lehet a térségre, ugyanis határait a NATO nem hagyja tisztán meghatározni se most, se később, egy tisztázatlan határvonal pedig komoly konfliktusforrás lehet a térség számára. Igen erőteljes bírálatokat fogalmaz meg az EU-val szemben, általános véleménye szerint az EU az uniós polgárok feje felett dönt, sem az Alkotmányos Szerződést, sem az átdolgozott Reformszerződést nem tartják demokratikusnak, mivel nem az emberek érdekeit, hanem a nemzeti, illetve a nagyipari, nagybanki (tehát az imperialista) érdekeket szolgálják, akik egy gazdasági-politikai-katonai nagyhatalommá akarják változtatni ez Uniót. Teljes mértékben elutasítják tehát a Reformszerződést, annak teljes szövegét, és azt akarják, hogy az emberek véleményét is vegyék figyelembe a döntéshozatalkor, ugyanakkor felhívást is intéznek hozzájuk, hogy utasítsák el a Reformszerződést, vessenek véget a társadalom szervezett szétverésének. A 2000-es választásokon a KKE parlamenti párt volt, a szavazatok 5,52 %-át megszerezve 11 parlamenti helyet foglalhatott el, ugyanannyit, mint az előző ciklusban. A következő alkalommal, 2004-ben a szavazatok 5,9 %-át és 12 helyet megszerezve, kicsit megerősödött. Ez a tendencia a mostani, 2007-es választásokon is folytatódott, nyilvánvalóan sikerült megerősítenie támogatói bázisát, sőt, új szavazókat is magához csábíthatott annak a kritikus retorikának köszönhetően, amellyel folyamatosan bírálta Karamanlisz kormányát annak 3

4 tehetetlensége miatt. Idén szeptemberben a szavazatok 8,15 %-át szerezte meg, ami 22 helyet jelentett neki, 10 helyjel többet, mint 2004-ben. Radikális Baloldali Koalíció (SYRIZA, Synaspismos Rizospastikis Aristeras) Alapítva: 2004 Eszmeiség: demokratikus szocializmus, környezetvédelem, szociális progresszivizmus (ez a Synapsimos eszmeisége is) Politikai elhelyezkedés: baloldal Parlamenti jelenlét: 2004 óta Tagság nemzetközi szövetség(ek)ben: nincs EP-frakció: Az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal (GUE/NGL) Hivatalos színe(i): sárga, zöld, piros, lila Weboldal: Kétségkívül ezt nevezhetjük a mai görög parlamenti koalíciók legfiatalabb pártjának ben alakították még a választások előtt a baloldali pártok, akik nem kívánták sem a PASOK, sem a KKE által kitaposott ösvényt járni, viszont önmagukban nem rendelkeztek akkora támogatottsággal, hogy átléphessék a 3 %-os küszöböt. A névben szereplő Synaspismos a vezető pártra utal ebben a koalícióban. Elnöke, Alekosz Alavanosz egyben a SYRIZA elnöke is. Ez a párt is eleinte választási koalíciónak indult még a nyolcvanas években, és 1991-ben alakult hivatalosan párttá. Azonban eme vezető szerepét a koalícióban részt vevő többi párt erősen nehezményezte, főleg amikor bekerültek a törvényhozásba 2004-ben, és az összes elnyert helyet a Synapismos által delegált képviselőkkel töltötték fel. Ez természetesen vitához vezetett a szövetségen belül, de Alavanosz a SYRIZA elnökévé választásával a koalíciót fenyegető krízis végleg elmúlt. A koalíció jól szerepelt a 2006-os önkormányzati választásokon, illetve a 2007-es általános választásokon is, ahol a szavazatok 5,04 %-át sikerült begyűjteniük, ez 14 széket jelentett a görög parlamentben. Magának a koalíciónak mondhatni nincs semmiféle külpolitikája vagy Európa-politikája, ugyanis egyedül a vezető párt, a Synaspismos tagja EP-frakciónak, illetve nemzetközi szervezetnek. Ez egy pártszerveződés, amit hiába újítottak meg 2004 decemberében, nemzetközi értelemben nincs arca. Nem egységes párt (nem is párt), csak koalíció. A Synaspismos külpolitikája egyértelműen EU-párti, zöldpárti, feministapárti, valamint antimilitarista, hisz a demokratikus szocializmusban, a pluralizmusban és az emberi jogok tiszteletben tartásában. Ebből következően támogatja a kölcsönös fegyverzetcsökkentést Görögország és Törökország között, ellenzi az amerikai rakétavédelmi pajzs Európába (Csehországba és Lengyelországba) telepítését és támogatja a nukleáris fegyverek nonproliferációját. Ami az Európa-politikát illeti, a Synaspismos, hűen szociális érzékenységet hangsúlyozó ideológiájához, egy olyan Európa mellett kampányol, a társadalmi szolidaritás és az ökológiai tudatosság jellemez. Egy olyan Európát szeretnének, amely a saját hangját hallatja az igazságosság, szolidaritás és béke érdekében. Emiatt nemet mond az Európai Alkotmányra, valamint elítéli azokat a kezdeményezéseket, amelyeket az EU a londoni terrortámadások után indított el, és amelyekben nagyobb mértékben kívánja ellenőrzése alá vonni a telekommunikációs és egyéb személyes adatokat, valamint nagyobb jogköröket adna a 4

5 rendőri szerveknek ez ugyanis szerintük nagymértékben sérti az alapvető emberi és szabadságjogokat. Ortodox Népi Riadó (LAOS, Laikos Ortodoxos Synagermos) Alapítva: 2000 Eszmeiség: nacionalizmus, globalizáció-ellenesség, populizmus, euroszkepticizmus, nemzeti konzervativizmus Politikai elhelyezkedés: szélsőjobb Parlamenti jelenlét: 2007 óta Tagság nemzetközi szövetség(ek)ben: Európai Független Demokraták Szövetsége (AIDE) EP-frakció: Függetlenség/Demokrácia Képviselőcsoport Hivatalos színe(i): vörös, kék, fehér Weboldal: Ez is egy viszonylag fiatal párt, 2000-ben alapította Georgiosz Karatzaferisz, akkor még ortodox keresztény ideológiájú pártként, ám azóta folyamatosan szembefordul, és látványosan szakít ezzel a képpel. Megalakítása óta ugyanis a média szélsőjobboldali, populista és nacionalista pártként emlegeti, sőt, antiszemita, rasszista és bevándorlás-ellenes nézetekkel is vádolja. Ennek ellenére a jelöltjei között szép számmal találhatunk homoszexuálisokat, zsidókat, muszlimokat, bevándorlókat, sőt, kommunistákat és mérsékelten nacionalistákat is. A 2004-es választásokon a párt nem lépte át a parlamenti küszöböt, csak a szavazatok 2,2 %- át sikerült megszereznie ben azonban már átlépte a 3%-os határt, egész pontosan a szavazatok 3,8 %-át kapta, ami 10 parlamenti helyre volt elég. Ez a látványos erősödés inkább annak volt köszönhető, hogy az Új Demokráciában és a PASOK-ban csalódott szavazók büntetésből adták le voksukat a LAOS-ra. A párt elvből elutasítja a multikulturalizmust és a globalizációt, élesen bírálja az USA politikáját és tevékenységét a nemzetközi színtéren. A macedón névvitával kapcsolatosan a LAOS megtagadja bármely szomszédos állam elismerését, amelynek nevében valamilyen formában a Macedónia (Makedónia) kifejezés szerepel. Azaz a LAOS nem ismeri el a Volt Jugoszláv Köztársaság Macedóniát, mint önálló államot. Elutasítja az Európai Unió Alkotmányos Szerződését, ugyanis úgy véli, hogy ezen szerződésen keresztül képes az Amerikai Egyesült Államok irányítani, befolyásolni Európát. A föderációs és konföderációs Európa-modell közül ő inkább ez utóbbit támogatja, ugyanis így látja biztosítottnak a nemzeti érdekek megfelelő érvényesítését az Unión belül. A bevándorlók óriási hullámára hivatkozva ellenzi Törökország felvételét az Európai Unióba. Ugyanezen okokból áll ki az uniós bevándorlási politika szigorítása mellett is. (Sarkadi Judit) Források: 5

6 =HU

Kereszténydemokrata tömörülés- CDA (Christen Democratisch Appèl)

Kereszténydemokrata tömörülés- CDA (Christen Democratisch Appèl) Hollandia politikai pártjai Hollandia (hivatalos nevén Holland Királyság) 1815-ben nyerte el függetlenségét, az ország államformája ekkortól kezdve alkotmányos monarchia. Az 1814-ben elfogadott alkotmány

Részletesebben

Bulgária politikai pártjai

Bulgária politikai pártjai Bulgária politikai pártjai Az 1991. július 12-én jóváhagyott alkotmány szerint Bulgária parlamentáris köztársaság. Az alkotmány rögzíti a jogállamiság alappilléreit, a politikai pluralizmust és a piacgazdaságot.

Részletesebben

A rendszerváltás utáni szejm összetétele (vastagon a kormánypártok mandátumszáma)

A rendszerváltás utáni szejm összetétele (vastagon a kormánypártok mandátumszáma) Lengyelország politikai pártjai Lengyelországban a rendszerváltást követő alkotmányozási folyamat 1989 és 1997 között zajlott. 1992. október 17-én elfogadott kis alkotmány tartalmazta a kerekasztal-tárgyalások

Részletesebben

Szlovén Demokratikus Párt (Slovenska Demokratska Stranka)

Szlovén Demokratikus Párt (Slovenska Demokratska Stranka) Szlovénia politikai pártjai A független szlovén állam története mindössze két évtizedre nyúlik vissza. Ugyan Szlovénia hivatalosan csak 1991 júniusában vált ki a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságból,

Részletesebben

Belgium politikai pártjai

Belgium politikai pártjai Belgium politikai pártjai Belgium 1830-ban jött létre, amikor a belga királyság kivált Hollandiából. Az 1831-es alkotmány 1. cikke Belgiumot tartományokból álló államként határozta meg. Az unitárius állam

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Észtország politikai párjai

Észtország politikai párjai Észtország politikai párjai Az egykamarás észt parlament (Riigikogu) 101 tagú, a képviselőket az 1992-es alkotmány szerint arányos választási rendszerben, négy évre, demokratikusan választják. Az észt

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

Egyesült Királyság politikai pártjai

Egyesült Királyság politikai pártjai Egyesült Királyság politikai pártjai Az Egyesült Királyság alkotmányos monarchia, parlamentje két kamarából áll: a Lordok Házából és a választott képviselők által alkotott Alsóházból. Három párt dominanciája

Részletesebben

Ausztria politikai pártjai

Ausztria politikai pártjai Ausztria politikai pártjai Ausztria jelenleg a második köztársaság korszakát éli, amely 1945 áprilisában született meg, amikor a szociáldemokrata Karl Renner vezetésével 1945. április 27-én ideiglenes

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

Európa szocialistái, egyesüljetek!

Európa szocialistái, egyesüljetek! LAURENT FABIUS PIERRE MAUROY MICHEL ROCARD Európa szocialistái, egyesüljetek! Kinyílik a világ, hatalmas gazdasági, kulturális és technológiai robbanásnak vagyunk tanúi, a globalizáció idejét éljük, és

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hol tart az Európai Unió a többszintű kormányzás intézményrendszerének kiépítésében Dr. Szalay András EU Régiók Bizottsága tagja Veszprémi önkormányzati képviselő A magyar uniós elnökség és a régiók jövője

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról 2005 Kiadta a U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2005. november 8-án. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51556.htm Magyarország

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 IDÕSZAKI LAPJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16.

A MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 IDÕSZAKI LAPJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. A MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 IDÕSZAKI LAPJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. Nézzünk szembe! Elvi megjegyzések egy miniszterelnöki dolgozathoz A szocialista párt elnöki posztjára pályázó miniszterelnök

Részletesebben

Euroszkepticizmus és Reformszerződés 1

Euroszkepticizmus és Reformszerződés 1 Samu Tamás Gergő IV. éves hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Politológia szak 1 1. Az euroszkepticizmus definíciója Az euroszkepticizmus egy olyan tág fogalom, amelybe beletartozik

Részletesebben

Olaszország politikai pártjai

Olaszország politikai pártjai Olaszország politikai pártjai Az 1948. január elsején életbe lépett alkotmány alapján Olaszország parlamentáris demokratikus köztársaság. Mivel a dokumentum kivételes történelmi helyzetben született meg,

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Népakarat kinyilvánítása

Népakarat kinyilvánítása Tolmács Önkormányzata Hajnis Ferenc Polgármester Úr részére Tisztelt Polgármester Úr! Ezzel a levéllel Nógrád megye 88, Magyarország hozzávetőlegesen 2500 polgármesterét keresem meg. A levelet tájékoztatásul

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Külügyi Bizottság 2009 2008/2003(INI) 31.1.2008 JELENTÉSTERVEZET az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (2008/2003(INI)) Külügyi Bizottság Előadó: Helmut Kuhne

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

AZ ÖRÖK GÖRÖGORSZÁG ÉS A VÁLTOZÓ EURÓPA * POLITOLÓGIAI ELEMZÉS

AZ ÖRÖK GÖRÖGORSZÁG ÉS A VÁLTOZÓ EURÓPA * POLITOLÓGIAI ELEMZÉS SZABÓ KORNÉLIA KISKÚTI PETRA AZ ÖRÖK GÖRÖGORSZÁG ÉS A VÁLTOZÓ EURÓPA * POLITOLÓGIAI ELEMZÉS Megérteni a dolgokat azt jelenti, hogy bennük voltunk, majd kiláboltunk belőlük; ehhez tehát rabság és szabadulás,

Részletesebben

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma Krekó Péter, igazgató, Political Capital Institute 2012. március 28. 1 Szélsőjobb: régi vagy új? Populizmus népszerű témák, stílus és kommunikáció

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Kik az Európai Unió új kritikusai?

Kik az Európai Unió új kritikusai? Kik az Európai Unió új kritikusai? Euroszkepticizmus Európában és Magyarországon A 2014-es európai parlamenti választások elemzése 2014. június Vezetői összefoglaló A 2014-es európai parlamenti választásokat

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Székelyföld területi autonómiája

Székelyföld területi autonómiája Márton János Székelyföld területi autonómiája Koncepciók és esélyek 1. Bevezetõ A 2003-as év eseményei közel tízéves hallgatás után újra terítékre hozták a romániai magyar közösség autonómiájának kérdését.

Részletesebben

A neoliberalizmus mítosza

A neoliberalizmus mítosza Paár Ádám A neoliberalizmus mítosza Akad-e ellenzéki párt, amelyről kormányon levő ellenfelei nem híresztelték, hogy neoliberális, akad-e ellenzéki párt, amelyik nem vágta vissza a neoliberalizmus megbélyegző

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT A történelem nyomai az új térszerkezetben ELTE-MTA Konferencia, 2007. november 17. PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT Készítette: Tallián Imre - Amennyiben napjainkból visszanézve

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

Szervezet előkészítő javaslat. I. Bevezetés helyzetértékeléssel. 2010-ben még sokan bíztak, elhitték, az új kormány a zemberekért lesz.

Szervezet előkészítő javaslat. I. Bevezetés helyzetértékeléssel. 2010-ben még sokan bíztak, elhitték, az új kormány a zemberekért lesz. 1 Szervezet előkészítő javaslat I. Bevezetés helyzetértékeléssel A rendszerváltás viharos gyorsaságú gazdasági átalakulást eredményezett, de a kialakulóban lévő új politikai rétegben nem jött létre közmegegyezés

Részletesebben

Új erdélyi stratégia?

Új erdélyi stratégia? AZ EGYÜTTÉLÉS LEHETŐSÉGEI POMOGÁTS BÉLA Új erdélyi stratégia? Az Európai Utas ezúton köszönti a hetvenéves Pomogáts Bélát! Olvasom az Erdélyi Riport című nagyváradi hetilap szeptember 23- i számában, hogy

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Túlélőkészlet a választásokhoz

Túlélőkészlet a választásokhoz Túlélőkészlet a választásokhoz A Túl az első X-en Tehetsz a jövődért, válassz! középiskolai vetélkedő háttéranyaga Budapest 2015. szeptember 30. TARTALOM I. VÁLASZTÁS, VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZEREK...

Részletesebben

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Néha a közhely is lehet igaz, hiszen nagyon is igazuk van azoknak, akik történelminek minősítették a Csehországban 1996-ban tartott két szavazást, a parlament

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 5.11.2014 B8-0211/2014 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai fıképviselıje nyilatkozatát

Részletesebben

LIMES 2009.4/MELLÉKLET TUDOMÁNYOS SZEMLE RENDSZERVÁLTÁS ÉS A KISEBBSÉGEK TATABÁNYA

LIMES 2009.4/MELLÉKLET TUDOMÁNYOS SZEMLE RENDSZERVÁLTÁS ÉS A KISEBBSÉGEK TATABÁNYA LIMES 2009.4/MELLÉKLET TUDOMÁNYOS SZEMLE RENDSZERVÁLTÁS ÉS A KISEBBSÉGEK TATABÁNYA TARTALOM Rendszerváltás és a kisebbségek Szerkesztette: Zahorán Csaba Zahorán Csaba: A rendszerváltás és a kisebbségi

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel KUTATÁS KÖZBEN PAVLOVICS ATTILA GYUROK JÁNOS Kisebbségek érdekképviselet Pécsi regionális tapasztalatok Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel elfogadta 1 a nemzeti és etnikai kisebbségek

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

STRATÉGIA MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA

STRATÉGIA MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA STRATÉGIA MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA Nyilatkozat A dokumentum eredeti szövegének fordítását az EBRD kizárólag az olvasó érdekében biztosítja. Annak ellenére,

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

AZ EU A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS TEREPE

AZ EU A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS TEREPE POLGÁR DEMOKRÁCIÁBN Z EU NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS TEREPE Készítette: Baracs Nóra Magasi ndrás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCI 8. ÉVFOLYM SZK208_11 128 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Tartományi választások Németországban. Sorsfordító idők?

Tartományi választások Németországban. Sorsfordító idők? ELEMZÉSEK Tartományi választások Németországban. Sorsfordító idők? Tamási Anna E-2016/6. KKI-elemzések A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Külügyi és Külgazdasági Intézet Szerkesztés

Részletesebben

Törökország politikai pártjai

Törökország politikai pártjai Törökország politikai pártjai Törökországban jelenleg két politikai vonulat feszül egymásnak: az atatürki hagyományokra építkező, ám az uniós csatlakozást az ország szuverenitásának megőrzése érdekében

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai folyamatokról Az európai stratégiai folyamatokról A regionális

Részletesebben

A magyar középosztály

A magyar középosztály Pétervári Zsolt A magyar középosztály A magyar társadalom jelenlegi szerkezetét jelentős mértékben meghatározza a Kádárrendszer öröksége. Az 1945-47-es koalíciós korszak után felszámolt úri középosztály

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE Lorinczy Szabolcs mk. ornagy A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE Az 1995 júliusában elkövetett szrebrenyicai

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

MÁRCIUS 10, SZERDA. ELNÖKÖL: PITTELLA ÚR alelnök

MÁRCIUS 10, SZERDA. ELNÖKÖL: PITTELLA ÚR alelnök 1 MÁRCIUS 10, SZERDA ELNÖKÖL: PITTELLA ÚR alelnök 1. Az ülés megnyitása 2. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet 3. Európa 2020 - A 2010.

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

dr. Halász József Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe

dr. Halász József Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe dr. Halász József Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe dr. Morvai Krisztina EU-parlamenti képviselőasszony felkérésére írt tanulmány Tartalom Tartalom Bevezetés. Az európai föderációról

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom?

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? Napokkal ezelőtt írtam ennek a levélnek elemző részét. Annak, hogy csak ma küldöm el, három oka van: egyrészt a kolontári tragédiáról elkezdtek

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzetét érintően az új kormány részben halogató, részben problématagadó,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE irta : B iró Zoltán A szovjet-magyar barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződés megkötése új történelmi szakasz abban a harcban, amelyet a magyar nép szabadságáért

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben