Görögország politikai pártjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Görögország politikai pártjai"

Átírás

1 Görögország politikai pártjai Görögország államformája parlamentáris demokrácia, élén az államelnökkel, akit ötéves időtartamra választ a parlament. Az elnök jogkörei ceremoniális jellegűek. A jelenlegi államfő Karolosz Papuilasz. A végrehajtó hatalmat az alkotmány alapján az államelnök és a kormány együttesen gyakorolja. A jelenlegi kormányfő Kosztasz Karamanlisz. A törvényhozó hatalmat a minimum kétszáz, maximum háromszáz fős egykamarás parlament, a Vuli gyakorolja. Tagjait négy évre választják. A jelenleg hatályos választási rendszer szerint egy pártnak 3%- os küszöböt kell átlépnie a parlamentbe kerüléshez. A 2007-es választásokon öt pártnak sikerült átlépnie ezt a küszöböt: az Új Demokrácia Pártnak (ND), a Pánhellén Szocialista Mozgalomnak (PASOK), a Görögország Kommunista Pártjának (KKE), a Radikális Baloldali Koalíciónak (SYRIZA) és végül az Ortodox Népi Riadónak (LAOS). A görög pártrendszer mai folyamatai egyértelmű kétpártrendszer képét rajzolják elénk, ugyanis a két nagyobb párt, az Új Demokrácia Párt és a PASOK szerzik meg a szavazatok jelentős többségét, így kevesen jutnak mellettük szóhoz. A PASOK 1993 óta három választáson keresztül nyert (1993-ban, 1996-ban és 2000-ben), és a szavazatok többségét megszerezte, előtte három alkalommal az Új Demokrácia diadalmaskodott (1989-ben kétszer, valamint 1990-ben), valamint az elmúlt két ciklusban (2004-ben és most, 2007-ben). Új Demokrácia Párt (Nea Demokratia) Alapítva: 1974 Eszmeiség: demokratizmus, liberális konzervativizmus Politikai elhelyezkedés: jobbközép Parlamenti jelenlét: 1974 óta Tagság nemzetközi szövetség(ek)ben: Kereszténydemokrata Internacionálé (CDI), Nemzetközi Demokrata Unió (IDU), EP-frakció: Európai Néppárt (EPP) Hivatalos színe(i): narancssárga, kék, piros Weboldal: A pártot október 4-én alapította Konsztaninosz Karamanlisz, a jelenlegi miniszterelnök és pártelnök, Kosztasz Karamanlisz nagybátyja, aki a katonai diktatúra utáni éra első miniszterelnöke volt. Ideológiáját akkor radikális liberalizmusként definiálták, de azóta ideológiája mondhatni megszelídült, a liberális konzervativizmus, centrizmus felé hajlott el, jelenleg is inkább egy jobbközép pártnak mondható. A április 9-én tartott választásokon az Új Demokrácia Párt a szavazatok 42,74 %-át szerezte meg, ami 125 parlamenti helyhez volt elég. Ő volt tehát a szocialisták legfőbb ellenzéke a parlamentben ben viszont már jelentős többséggel győzött az ND, véget vetve a PASOK 11 éve tartó uralmának. A szavazatok 45,4 %-át szerezte meg, ami 165 helyet jelentett neki a 300 fős törvényhozásban ben előrehozott választásokat tartottak, ugyanis a rendkívül száraz nyár és a gyújtogatások igen súlyos erdőtüzeket okoztak Görögországban, a Kosztasz Karamanlisz vezette kormányzatot pedig súlyos bírálatok érték amiatt, hogy nem cselekedett elég hatékonyan az erdőtüzek elleni harcban. Ennek ellenére a szavazatok 41,83 %-a lett az övé, ez pedig 152 helyet jelentett számára. Ez nem is inkább a PASOK, hanem a két baloldali párt és az Ortodox Riadó térnyerésének volt köszönhető.

2 A néhai Karamanlisz hivatali ideje alatt normalizálta kapcsolatait Görögország a NATO-val és kísérletet tett a Ciprus török megszállása miatt kialakult görög-török konfliktus megoldására, valamint északi szomszédaival is megpróbált jó viszonyt kialakítani a hidegháború közepette. Valamint ő volt az, aki elvezette országát az EGK-, az ENSZ-, valamint a NATO-tagságig. A párt egyértelműen kiáll a hatáskörök szétosztása, az Unió alapszerződéseinek egyszerűsítése, érthetőbbé tétele, és a nemzeti parlamentek szerepének megtartása mellett. Elsődleges prioritásai között szerepel az EU intézményeinek elmélyítése és erősítése annak érdekében, hogy az majdan egy föderális Európa felé mozduljon el, ahol a nemzetek meg tudják őrizni nemzeti és kulturális identitásukat is. Ezen kívül kiáll amellett, hogy a biztonsági kérdésekkel (mind külső, mind belső biztonság) hatékonyan, érdemben foglakozzanak és harcoljanak a bürokrácia és az euroszkepticizmus ellen. Pánhellén Szocialista Mozgalom (PASOK Panellinio Sosialistiko Kinima) Alapítva: 1974 Eszmeiség: szociáldemokrácia, demokratikus szocializmus, centrizmus Politikai elhelyezkedés: balközép Parlamenti jelenlét: 1974 óta Tagság nemzetközi szövetség(ek)ben: Szocialista Internacionálé (SI) EP-frakció: Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja Hivatalos színe(i): zöld Weboldal: A pártot szeptember 3-án, szintén a katonai diktatúra bukása és a demokrácia helyreállítása után alapította Andreasz Papandreu, a néhai centrista vezető, Georgiosz Papandreu fia. Nyíltan marxista retotikát folytatott, a harmadik út híve volt. A párt modernizációjára, 1996-ban került sor: Papandreu pártelnök lemondásra kényszerült Kosztasz Szimitisz ellenében. Ezután viszont a párt elvesztette hagyományos támogatottságát a görög társadalom alsó- és középrétegeiben, ezért Szimitisz is lemondott, Georgiosz Papandreu javára. A április 9-i választásokon újraválasztották Kosztasz Szimitiszt és pártját, de igen szűk többséggel, a szavazatok 43,79 %-át megszerezve, ami 158 parlamenti helyet jelentett nekik. Azonban ez sem menthette meg őket a csúfos vereségtől 2004-ben, valamint 2007-ben sem bírtak a ND-val, holott akkor már bennük is megingott a polgárok bizalma. Kormányra kerülésükkor felhagytak a korábbi masszívan marxista retorikával és egy sokkal mérsékeltebb programmal álltak elő, hogy ezzel megnyerjék a centrista szavazók bizalmát is. Ennek a jele volt, hogy immár nem álltak ki oly hevesen az ország NATO, valamint EGKtagsága ellen és nem fenyegetőztek az országban található amerikai katonai bázisok bezárásával sem. Szimitisz vezetése alatt pedig Görögország tagja lett az EMS-nek, ezután 2002-ben görög drachmát felválthatta az euró májusában konferenciát szervezett Kosztasz Szimitisz, Görögország, az EU és Európa jövője címmel. Itt fejtette ki a pártelnök beszédében a párt Európa-vízióját. Szerinte Európa nem csak a bővítések által lesz naggyá és erőssé, hanem fontos minőségi és strukturális változtatások is szükségesek hozzá. Az Unió legyen sokkal demokratikusabb, erős szociális dimenzióval, Fontosnak tartotta az Unió nemzetközi színtéren való folyamatos, határozott és 2

3 hiteles szereplését, valamint belső hatékonyságát a politikaformálásban és a döntéshozatalban, illetve a konfliktusok és krízisek kezelésében. Görögország Kommunista Pártja (KKE, Kommunistiko Komma Elladas) Alapítva: 1918 Eszmeiség: kommunizmus, marxizmus-leninizmus Politikai elhelyezkedés: baloldal Parlamenti jelenlét: 1926 óta Tagság nemzetközi szövetség(ek)ben: nincs, régen a Komintern volt EP-frakció: Az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal (GUE/NGL) Hivatalos színe(i): vörös Weboldal: Ez a legrégebben alapított görög párt, még november 4-én alapította, Görögország Szocialista Munkáspártja néven, Avraam Benaroya zsidó származású thesszaloniki tanár és munkásmozgalmi vezető ban tagja lett a III. Internacionálénak, valamint a nevét is megváltoztatta, immár a Görög Kommunisták Szocialista Munkáspártja lett ben, különleges kongresszuson változtatta meg nevét a mai formára, és ekkor vette át hivatalosan a marxista-leninista eszméket is ban, a Metaxasz vezette fasiszta katonai diktatúra alatt betiltásra került a párt, ezzel 1940-re a párt az összeomlás szélére sodródott. Ezután a KKE-t illegális pártnak minősítették, végül a pártot 74-ben legalizálta Konsztantinosz Karamanlisz, akkori miniszterelnök. Ezután azonban, bár mindig bekerült a parlamentbe, de sose tudott abszolút többséggel kormányt alakítani. A párt Központi Bizottságának mostani vezetője, főtitkára Aleka Papariga asszony. Annak ellenére, hogy nem túl jelentős párt, külpolitikája elég intenzív. Gyakran küldenek képviselőket a különböző európai szintű találkozókra oktatás témakörben, valamint egy sor, különböző nemzetközi találkozón vesznek részt, ahol Európa és más kontinensek kommunista és munkáspártjai ülnek össze. Nemrégiben ünnepelték meg ezek a pártok a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 90. évfordulóját Minszk városában és Moszkvában. A Volt Jugoszláv Köztársaság Macedónia kérdését is kiemelten kezelik, úgy vélik, hogy számára nem a neve a probléma, hanem szomszédsága Koszovóval, amely, ha egyszer függetlenné válik, destabilizáló hatással lehet a térségre, ugyanis határait a NATO nem hagyja tisztán meghatározni se most, se később, egy tisztázatlan határvonal pedig komoly konfliktusforrás lehet a térség számára. Igen erőteljes bírálatokat fogalmaz meg az EU-val szemben, általános véleménye szerint az EU az uniós polgárok feje felett dönt, sem az Alkotmányos Szerződést, sem az átdolgozott Reformszerződést nem tartják demokratikusnak, mivel nem az emberek érdekeit, hanem a nemzeti, illetve a nagyipari, nagybanki (tehát az imperialista) érdekeket szolgálják, akik egy gazdasági-politikai-katonai nagyhatalommá akarják változtatni ez Uniót. Teljes mértékben elutasítják tehát a Reformszerződést, annak teljes szövegét, és azt akarják, hogy az emberek véleményét is vegyék figyelembe a döntéshozatalkor, ugyanakkor felhívást is intéznek hozzájuk, hogy utasítsák el a Reformszerződést, vessenek véget a társadalom szervezett szétverésének. A 2000-es választásokon a KKE parlamenti párt volt, a szavazatok 5,52 %-át megszerezve 11 parlamenti helyet foglalhatott el, ugyanannyit, mint az előző ciklusban. A következő alkalommal, 2004-ben a szavazatok 5,9 %-át és 12 helyet megszerezve, kicsit megerősödött. Ez a tendencia a mostani, 2007-es választásokon is folytatódott, nyilvánvalóan sikerült megerősítenie támogatói bázisát, sőt, új szavazókat is magához csábíthatott annak a kritikus retorikának köszönhetően, amellyel folyamatosan bírálta Karamanlisz kormányát annak 3

4 tehetetlensége miatt. Idén szeptemberben a szavazatok 8,15 %-át szerezte meg, ami 22 helyet jelentett neki, 10 helyjel többet, mint 2004-ben. Radikális Baloldali Koalíció (SYRIZA, Synaspismos Rizospastikis Aristeras) Alapítva: 2004 Eszmeiség: demokratikus szocializmus, környezetvédelem, szociális progresszivizmus (ez a Synapsimos eszmeisége is) Politikai elhelyezkedés: baloldal Parlamenti jelenlét: 2004 óta Tagság nemzetközi szövetség(ek)ben: nincs EP-frakció: Az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal (GUE/NGL) Hivatalos színe(i): sárga, zöld, piros, lila Weboldal: Kétségkívül ezt nevezhetjük a mai görög parlamenti koalíciók legfiatalabb pártjának ben alakították még a választások előtt a baloldali pártok, akik nem kívánták sem a PASOK, sem a KKE által kitaposott ösvényt járni, viszont önmagukban nem rendelkeztek akkora támogatottsággal, hogy átléphessék a 3 %-os küszöböt. A névben szereplő Synaspismos a vezető pártra utal ebben a koalícióban. Elnöke, Alekosz Alavanosz egyben a SYRIZA elnöke is. Ez a párt is eleinte választási koalíciónak indult még a nyolcvanas években, és 1991-ben alakult hivatalosan párttá. Azonban eme vezető szerepét a koalícióban részt vevő többi párt erősen nehezményezte, főleg amikor bekerültek a törvényhozásba 2004-ben, és az összes elnyert helyet a Synapismos által delegált képviselőkkel töltötték fel. Ez természetesen vitához vezetett a szövetségen belül, de Alavanosz a SYRIZA elnökévé választásával a koalíciót fenyegető krízis végleg elmúlt. A koalíció jól szerepelt a 2006-os önkormányzati választásokon, illetve a 2007-es általános választásokon is, ahol a szavazatok 5,04 %-át sikerült begyűjteniük, ez 14 széket jelentett a görög parlamentben. Magának a koalíciónak mondhatni nincs semmiféle külpolitikája vagy Európa-politikája, ugyanis egyedül a vezető párt, a Synaspismos tagja EP-frakciónak, illetve nemzetközi szervezetnek. Ez egy pártszerveződés, amit hiába újítottak meg 2004 decemberében, nemzetközi értelemben nincs arca. Nem egységes párt (nem is párt), csak koalíció. A Synaspismos külpolitikája egyértelműen EU-párti, zöldpárti, feministapárti, valamint antimilitarista, hisz a demokratikus szocializmusban, a pluralizmusban és az emberi jogok tiszteletben tartásában. Ebből következően támogatja a kölcsönös fegyverzetcsökkentést Görögország és Törökország között, ellenzi az amerikai rakétavédelmi pajzs Európába (Csehországba és Lengyelországba) telepítését és támogatja a nukleáris fegyverek nonproliferációját. Ami az Európa-politikát illeti, a Synaspismos, hűen szociális érzékenységet hangsúlyozó ideológiájához, egy olyan Európa mellett kampányol, a társadalmi szolidaritás és az ökológiai tudatosság jellemez. Egy olyan Európát szeretnének, amely a saját hangját hallatja az igazságosság, szolidaritás és béke érdekében. Emiatt nemet mond az Európai Alkotmányra, valamint elítéli azokat a kezdeményezéseket, amelyeket az EU a londoni terrortámadások után indított el, és amelyekben nagyobb mértékben kívánja ellenőrzése alá vonni a telekommunikációs és egyéb személyes adatokat, valamint nagyobb jogköröket adna a 4

5 rendőri szerveknek ez ugyanis szerintük nagymértékben sérti az alapvető emberi és szabadságjogokat. Ortodox Népi Riadó (LAOS, Laikos Ortodoxos Synagermos) Alapítva: 2000 Eszmeiség: nacionalizmus, globalizáció-ellenesség, populizmus, euroszkepticizmus, nemzeti konzervativizmus Politikai elhelyezkedés: szélsőjobb Parlamenti jelenlét: 2007 óta Tagság nemzetközi szövetség(ek)ben: Európai Független Demokraták Szövetsége (AIDE) EP-frakció: Függetlenség/Demokrácia Képviselőcsoport Hivatalos színe(i): vörös, kék, fehér Weboldal: Ez is egy viszonylag fiatal párt, 2000-ben alapította Georgiosz Karatzaferisz, akkor még ortodox keresztény ideológiájú pártként, ám azóta folyamatosan szembefordul, és látványosan szakít ezzel a képpel. Megalakítása óta ugyanis a média szélsőjobboldali, populista és nacionalista pártként emlegeti, sőt, antiszemita, rasszista és bevándorlás-ellenes nézetekkel is vádolja. Ennek ellenére a jelöltjei között szép számmal találhatunk homoszexuálisokat, zsidókat, muszlimokat, bevándorlókat, sőt, kommunistákat és mérsékelten nacionalistákat is. A 2004-es választásokon a párt nem lépte át a parlamenti küszöböt, csak a szavazatok 2,2 %- át sikerült megszereznie ben azonban már átlépte a 3%-os határt, egész pontosan a szavazatok 3,8 %-át kapta, ami 10 parlamenti helyre volt elég. Ez a látványos erősödés inkább annak volt köszönhető, hogy az Új Demokráciában és a PASOK-ban csalódott szavazók büntetésből adták le voksukat a LAOS-ra. A párt elvből elutasítja a multikulturalizmust és a globalizációt, élesen bírálja az USA politikáját és tevékenységét a nemzetközi színtéren. A macedón névvitával kapcsolatosan a LAOS megtagadja bármely szomszédos állam elismerését, amelynek nevében valamilyen formában a Macedónia (Makedónia) kifejezés szerepel. Azaz a LAOS nem ismeri el a Volt Jugoszláv Köztársaság Macedóniát, mint önálló államot. Elutasítja az Európai Unió Alkotmányos Szerződését, ugyanis úgy véli, hogy ezen szerződésen keresztül képes az Amerikai Egyesült Államok irányítani, befolyásolni Európát. A föderációs és konföderációs Európa-modell közül ő inkább ez utóbbit támogatja, ugyanis így látja biztosítottnak a nemzeti érdekek megfelelő érvényesítését az Unión belül. A bevándorlók óriási hullámára hivatkozva ellenzi Törökország felvételét az Európai Unióba. Ugyanezen okokból áll ki az uniós bevándorlási politika szigorítása mellett is. (Sarkadi Judit) Források: 5

6 =HU

Ausztria politikai pártjai

Ausztria politikai pártjai Ausztria politikai pártjai Ausztria jelenleg a második köztársaság korszakát éli, amely 1945 áprilisában született meg, amikor a szociáldemokrata Karl Renner vezetésével 1945. április 27-én ideiglenes

Részletesebben

Kereszténydemokrata tömörülés- CDA (Christen Democratisch Appèl)

Kereszténydemokrata tömörülés- CDA (Christen Democratisch Appèl) Hollandia politikai pártjai Hollandia (hivatalos nevén Holland Királyság) 1815-ben nyerte el függetlenségét, az ország államformája ekkortól kezdve alkotmányos monarchia. Az 1814-ben elfogadott alkotmány

Részletesebben

A 2014-es európai parlamenti választások várható eredménye A Policy Solutions elemzése a 28 európai uniós tagállam közvélemény-kutatásai alapján

A 2014-es európai parlamenti választások várható eredménye A Policy Solutions elemzése a 28 európai uniós tagállam közvélemény-kutatásai alapján A 2014-es európai parlamenti választások várható eredménye A Policy Solutions elemzése a 28 európai uniós tagállam közvélemény-kutatásai alapján 2013. augusztus Vezetői összefoglaló Az európai szocialisták

Részletesebben

Politikai folyamatok

Politikai folyamatok Politikai folyamatok 510 Az új pártrendszer Tóth Csaba Török Gábor 1. Bevezetés A magyar pártrendszerrel kapcsolatos irodalom egészen a kétezres évek második feléig a stabilitás kialakulására, a pártrendszer

Részletesebben

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése 1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete, és az egyetlen olyan nemzetek feletti intézmény,

Részletesebben

A KIRGIZ PARLAMENTÁRIS KÍSÉRLET PERSPEKTÍVÁI EGY DEVIÁNS ESET VIZSGÁLATA

A KIRGIZ PARLAMENTÁRIS KÍSÉRLET PERSPEKTÍVÁI EGY DEVIÁNS ESET VIZSGÁLATA A KIRGIZ PARLAMENTÁRIS KÍSÉRLET PERSPEKTÍVÁI EGY DEVIÁNS ESET VIZSGÁLATA Gyene Pál (politológus-történész, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájának doktorjelöltje) ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE

AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE PROGRAMOK, PÁRTELITEK ÉS SZAVAZÓTÁBOROK A 2010-ES VÁLASZTÁSOK UTÁN BÍRÓ NAGY ANDRÁS 1. Bevezetés A politikáról szóló közbeszédben 2010-re közhellyé vált a pártrendszer gyökeres

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Hogyan tovább, Európa?

Hogyan tovább, Európa? 1 Hogyan tovább, Európa? transform! az alternatív nézőpont és a politikai párbeszéd európai folyóirata 2012. 2 Fotó: Sepp Dreissinger A lap illusztrálásához Helmut Kurz-Goldensteinnek, a híres osztrák

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015 DGAPbericht Nr. 29 / Juni 2015 Magyarország a médiában 2010-2014 a sajtótudósítások kapcsán A Magyarország Munkacsoport zárójelentése (Klaus von Dohnanyi (Elnök), Gelencsér Ágnes, Hegedűs Dániel, Gereon

Részletesebben

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei,

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK

A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK DR. LÜKŐ DÉNES A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK Amikor a nemzetek létéről, szuverenitásáról és függetlenségéről

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 72. szám 2006. március Horváth Péter OLY TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL A török kérdés hatása a francia belpolitikában Szigetvári

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

Csizmadia Ervin. Jenei András. Lakatos Júlia. Paár Ádám. Amerika és mi. Hadakozás, másolás vagy valami más?

Csizmadia Ervin. Jenei András. Lakatos Júlia. Paár Ádám. Amerika és mi. Hadakozás, másolás vagy valami más? Csizmadia Ervin Jenei András Lakatos Júlia Paár Ádám Amerika és mi Hadakozás, másolás vagy valami más? Bevezetés A magyar politikai közéletet figyelő elemzők számára nyilvánvaló: hosszabb ideje érlelődik

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

GROTIUS. Lehoczki Bernadett Mi lesz veled, Latin-Amerika?

GROTIUS. Lehoczki Bernadett Mi lesz veled, Latin-Amerika? Lehoczki Bernadett Mi lesz veled, Latin-Amerika? Az elveszett évtized A latin-amerikai régióval kapcsolatban a nyolcvanas éveket elveszett évtizedként szokás emlegetni. A kifejezés első sorban az évtized

Részletesebben

A választási rendszer reformja

A választási rendszer reformja Tordai Csaba A választási rendszer reformja Az országgyűlési képviselők választási rendszerének átalakítása tizenöt éve napirenden van. Több országgyűlési bizottság dolgozott ennek érdekében, 1 és alig

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN 2000. december KÉSZÍTETTE: CSICSMANN LÁSZLÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I. AZ EL NEM KÖTELEZETTEK MOZGALMÁNAK

Részletesebben

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/4. 2010. ÁPRILIS TARTALOM KOVÁCS KISS GYÖNGY Bevezetõ.................................3 KARÁCSONYI ZSOLT Vadászat elõtt (vers)..........................4

Részletesebben

A NATO új, lisszaboni stratégiai koncepciója

A NATO új, lisszaboni stratégiai koncepciója A HÓNAP TÉMÁJA 79 Varga Gergely A NATO új, lisszaboni stratégiai koncepciója 2010. november 19-20-án került sor a NATO lisszaboni csúcsértekezletére, amelyen elfogadták a szövetség új stratégiai koncepcióját.

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

CIPRUS AZ ETNIKAI KONFLIKTUSOK KERESZTTÜZÉBEN

CIPRUS AZ ETNIKAI KONFLIKTUSOK KERESZTTÜZÉBEN KISEBBSÉGI LÉT A MEDITERRÁN VILÁGBAN KISGYÕRI RO LAND CIPRUS AZ ETNIKAI KONFLIKTUSOK KERESZTTÜZÉBEN Ciprus a maga 9251 négyzetkilométerével Szicília és Szardínia után a harmadik legnagyobb, egyszersmind

Részletesebben

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei Bevezetés 2 I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig 3 II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei 5 III. Az Amszterdami Szerzôdés reformjai 11 IV. Az európai bel-

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe pakol,

Részletesebben