Öt pontra felépített világegyetem modell

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öt pontra felépített világegyetem modell"

Átírás

1 Öt pontra felépített világegyetem modell Ha meg akarjuk érteni a körülöttünk lévő világot, a világegyetemet öt néző pontból kell vizsgálni. Egyenként matematikai függvény pontjában értékelhető ki. Ez azt jelenti, hogy 10179*5=50895 matematikai függvény rendszer ismerete alkotja a 100%nyi ismeretet a körülöttünk lévő világ-világok megértéséhez. Ebből a holt pontra felépített világ egyetem modell Szi-no-li-ma pontak az ismeretével rendelkezik. A teremtés szabad egyház szentiratának első könyve. Majd fognak jönni a következő felvilágosultak, kik elkészítik az első, a második, a harmadik, a negyedik, ötödik fejezetet. A teremtés szabadegyház szentiratát teljessé teszik. Nincsen új a nap alatt! 5500Évvel ezelőtt ei dátummal az öt világegyetem modell ismeretének leírása már elkészült. A jelen civilizációs időnk kezdetének hajnalán. Ennek az ismeretével, egyedül egy személyben, Hermész Tristmegisztosz rendelkezett. Ő az első és az utolsó ki a nevét a tudás szint elé helyezte, jelen időnkkel bezárólag. Tristmegisztosz = 3mindenek felett. Ezt a híres smaragd tábla üzenetében hagyta ránk. uralom a világbölcsesség mind3 síkját! - ezért hívnak Hermész Tristmegisztosznak. Ez a következőt jelenti Z 3ponton van energia kisülés, az egységes energia mezőben, öt erővonalon belül. A hullám metszet 3erővonalon tud létre jönni. Ez az a bizonyos három sík. Miért sík? Az egységes energiamező igaz, hogy térben helyezkedik el, de síkban ábrázolva kaphat értelmet filozófiai síkon. A világbölcsesség világegyetem világmindenség teljes anyagát jelöli. Ez képezi a 100%ot. Ennek a jelképe a C és benne az öt pont- öt pontra felépített világegyetem modellt jelképezi. A Cz. A z -én három pont bejelölve mely az energia kisülést jelzi. Ezért ez a világ egyetem jelképe. Hermész Trisztmegistosz mind ezt huszonhatezer kötetnyi anyagban mondta el. Mindez hol van? Tudomásom szerint szfinx alatti katakombákban. 1920ban volt egy régész csoport kik ezt az információ birtokába kerültek. A katakombákhoz a bejáratot meg is találták.

2 Rejtélyes körülmények között eltűntek, mint ez már lenni szokott. Mind ezt a Hihetetlen újság beszámoló nyomán mondom el. Huszonhatezer kötet egy részét hiteles másolatait alexandriai könyvtárban őrizték. Tudjuk, hogy ezt Caesar felgyújtotta. Szándékosan,vagy véletlenül? Ezt csak találgatni lehet. Soha nem derült ki, a tény az történelmi hitelességen alapszik. Kiértékelése: Öt világ egyetem modell filozófiája bentről kifelé haladva. X pontra felépített világ egyetem modell. (X) Az ék pontra felépített világ egyetem modell (V) Null pontra felépített világ egyetem modell (0) Holt pontra felépített világ egyetem modell ( ) Fizikai pontra felépített világegyetem modell. Első X -pontra felépített világegyetem modell: 5erővonalon belül a hullám vonal az X formát követi, mint látjuk az ábrán. A szaggatott vonal 5 erővonalat kelt e választja egyfajta tükröt képez. Plusz és mínusz érvényesül. középen helyezkedik el a metszet a 18as értéknél. A kinetron energia nyomás erősség a szaggatott vonalon a legerősebb. Így az X északi pólusán a mínusz oldalon a légörvény óramutató járásával ellentétes iránnyal az energiákat besűríti. Itt indul el a materizációs folyamat, a négy materiális szerkezeti egység létre jötte: Idő-Tér-Biológia-Anyag. A világ egyetemet azonos anyagszerkezetek építik fel. Ezek az anyagok a földünkön is meg találhatok ugyan úgy a világegyetem 311,4 Milliárd naprendszerszer bolygóin holdjain is.

3 -Naprendszer bolygói holdjai meteorjai ugyan úgy jönnek létre. A por felhő begyűjtését spirális légörvények hozzák létre. Ezt Kánt -Laplas is felismerték. 1920Ban Orosz fizikus csillagászok, a miért hogyan kérdések válasz nélkül maradtak. Ezt a hiányt a holt pontra felépített világegyetem modell pótolja. Második: Az V Ékpontra felépített világ egyetem modell. 2.ábra Ékponton az energia besűrűsödik a légörvény leáll. Miért áll le a légörvény? Mert a mínusz oldal északi pólusa déli pólus plusz oldal érték álltal létre jött frekvenciális egyensúlyi állapot, meg valósult erőtéri különbözet indítja el a folyamatot. Ez az erő téri különbözet ön robbanásnak ad fizikai valóságot. Mind ezért a folyamatért a kinetron energia nyomás a felelős. (kintről befelé áramló energia nyomás.) A kinetron energia nyomás erősséget a világegyetem energia központjának 0,618% jele 61,8% energia érték Biológia energia központ:0,382%-os tere 38,2% energia szint,61,8%-38,2%=23,6%nyi érték különbözet tartja fenn. A spirális légörvényt is ez a 23,6% nyi kinetron energia nyomás hozza létre. Ez az arány érték minden naprendszer más és más energia értékkel energia elosztással rendelkezik,. Ez a materializációs folyamat második lépcsője. -Világ egyetemben a naprendszerek bolygói holdjai meteorainak létre jötte ugyan ezt a fizikai törvényszerűséget követik. Spirális légörvény megszűnik a porfelhő begyűjtése befejeződik. Maradnak a bolygók,holdak,üstökösök, meteorok álló helyzetben,ez lávatenger halmazállapotban vannak.(forró tűz golyók forma világában.)

4 3. Nullpontra 0 felépített világ egyetem modell. Nullpont: a hullám axonometria délipólusán jön létre. Ez az első atom mej 12 alap elemből áll. Nem gömb alakzat a tév hittel ellentétben axonometrikus. Az egységes energia mezőben 13 ponton van energia. A négy spirál szerkezeti energia áramlás körforgás: -Idő; -Tér; -Biológia; -Anyag Z 4*3=12 ponton van energia kisülés a három metszeten, ez az atom 12 alap eleme, így reprodukálódik. 12+1=(13) A plusz energia itt történik meg az anyagszerkezetekben az atomok kapcsolódásai. -A világegyetemünk 311,4 Milliárd naprendszerében örök törvény- örök érvényű. A nullponton tudhatjuk meg az anyagszerkezetekben az atomok kapcsolódásai milyen négy materiális szerkezeti egységet hoznak létre.

5 4. Holt pontra felépített világ egyetem modell. Első három pontra felépített világegyetem modellben létre jöttek a naprendszerek bolygók-holdak-üstökösök-meteorok négy materiális szerkezeti egységben. Képzeljünk el egy ingát, melyen a súly körkörösen forog. Kintről befelé látjuk, értékeljük, analizáljuk a világegyetemünk makro-mikro kozmoszát. Itt ezen a ponton tudhatjuk meg, az okozati tényezőket megelőző okok láncolatát. Ezt felfoghatjuk egyfajta tükörnek. (E-tükörkép vissza tükröződése lesz majd a fizikai pont) a holt pontra felépített világ egyetem-modellben készült el a tizenkét szentirat is. Egyiptomban a civilizáció hajnalán Horus-Ámon papjai is a holtpontra felépített világ egyetem modellt követték. -A Teremtés Szabad Egyház szentiratának első könyve a holt pontra felépített világegyetem modellt követi. Itt tudhatjuk meg az okozati tényezőket megelőző okok láncolatát. Helyes irányokat arány értékeket ad meg. Ez adja meg az alapokat a másik négy világegyetem modell ismeretéhez matematikai pont kapcsolódása mind az öt világegyetem modellben érvényben van. Egyik világ egyetem modell tudás anyaga nincs alá vagy fölé rendelve a másiknak. Kiegészítik egymást. Fogas kerekek módjára kapcsolódnak egymáshoz a sarok pontok.

6 Érthetőbb legyen: Van egy kolega Ördög Árpád ki a null pontra felépített világegyetem modell felépítésén dolgozik. Egy elő adását meghallgatva ismertem meg. A tudományos világ őt sem akarja megérteni. Hosszas eszmecseréket folytatva tökéletes szinkronban értettük meg egymást, hangsúlyoznom kell, hogy ez a sarokpontokra vonatkozott. Bizonyos részek hiányoztak az ismeretanyagomból azt az Ő tudásából egészítettük ki, de a holtpontra felépített rendszerbe nem illeszkedett bele Ez a tézis ugyan így fordítva is igaz volt. Ez a felismerés számomra egy felejthetetlen élményt jelentett.

7 5. Fizikai pontra felépített világ egyetem modell. /Északi Pólus/ fizikai pont (+1) Északi pólus zárt IDŐ - TÉR - BIOLÓGIA - ANYAG Ωa déli nyitott! (-1) /Déli pólus/ -Első 4 pontban létrejött a világegyetemünk (311,4 milliárd) naprendszere zárószakasz -zárószakaszain a civilizációk is helyet kaptak (23,6) másodperc időértéken 33 órán belül. A civilizációk fejlődésük folyamatában eljutottak arra a szintre, hogy úrutazók legyenek. Ehhez mind az 5 világegyetem modell ismerete szükséges Képzeljük el egy ingát, mellyen a súly körkörösen mozog, Bentről kifelé a naprendszerünkből a lakhatósági zónánkból nézve látjuk, értékeljük, analizáljuk a világvilágegyetemünket. Ez a fizikai pontra felépített világegyetem modell. Bentről kifelé nézve a világegyetemet három dimenziós sűrűségből. A mai három dimenziós (matematikai) értékeinket akarjuk ráerőszakolni a világegyetemre. Természetesen, ez nem lehetséges. ELTE Míg a magasabb dimenziók természetét, törvényszerűségeit nem ismerjük meg addig a világegyetemről semmit nem tudhatunk Idézet Természet világa című folyóiratból. Ezen ismeretek hiányában a

8 naprendszert sem tudjuk elfogadni. A jelen tudomány: 1. Fizikai törvényszerűségeit a megismételhetőségre építí fel a 2. Okozati tényezőket össze függésekeit értékeli analizálja. 3. Az egységet szakaszokra szedi szét. A szakaszok egységeit még további szakaszokra. Szakosodási folyamatok láncolata összekapcsolás nélkül marad egymástól függetlenül a szakasz láncolatot szakaszegységeknek nevezzük ennek a vég eredménye káoszhoz vezet. Ezt felismerve hozták létre a káoszelméletet önmaguk igazolására. Íme egy klasszikus példa: Egyenes definíciója: Az idő tér görbéje a legrövidebb út két pont között- Fizikai ponton bellül az egyenes. (így nevezték el.) Hol ott tudjuk, hogy az idő-tér görbéjén nem feltétel haladni, kikerülhető. /Ez a tér ugrás./ Kapcs.Pont /Északi Pólus/ fizikai pont (+1) Északi pólus zárt IDŐ - TÉR - BIOLÓGIA - ANYAG Ωa déli nyitott! (-1) /Déli pólus/

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

(Kis útikalauz a mindenséghez)

(Kis útikalauz a mindenséghez) (Kis útikalauz a mindenséghez) Második kiadás Tisztelt Olvasó! Ön egy rendhagyó könyvet tart a kezében. A könyv írója több tucat kiadó megkeresése után találkozott velem... Nekem sem volt könnyű döntés

Részletesebben

3. A Nap életjelenségei a fizika és a csillagászat felől megközelítve

3. A Nap életjelenségei a fizika és a csillagászat felől megközelítve 3. A Nap életjelenségei a fizika és a csillagászat felől megközelítve Az eddigiek során bemutattam, hogy ha szemléletünkben újjászületnénk, és mentesülnénk a ma divatos gondolkodási vágányok kizárólagosságától,

Részletesebben

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Közvetített tanításainak szerkesztett, tömörített változata

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Közvetített tanításainak szerkesztett, tömörített változata Egy Út a Szeretetegységbe Kryon Égi-Közvetített tanításainak szerkesztett, tömörített változata 1/346 oldal Tartalomjegyzék Tartalom Ajánlás... 8 Előszó... 8 Bevezetés... 9 Lee Carroll és Kryon története...

Részletesebben

Az Ananké létrehozta rend lényege az, hogy a nehéz elem, a föld a mindenség középpontjába

Az Ananké létrehozta rend lényege az, hogy a nehéz elem, a föld a mindenség középpontjába Iskolakultúra 2002/1 Maróth Miklós A hellenisztikus kor kozmológiái A hellenisztikus korban a görögök már túljutottak filozófiájukban a kezdeti tapogatózás korszakán. Kialakult a geocentrikus világkép,

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

Anyag, energia, erők

Anyag, energia, erők Tartalom Mi az anyag, az energia, mik az erők és a kölcsönhatások? Ezek legfontosabb tulajdonságai. Megjegyzés Ez egy elég rövid és érthető téma. Azt magyarázza el, hogy miből van az anyagi világ és mi

Részletesebben

Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés

Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés Ez nem jelent egyebet, mint azt, hogy a világról szerzett ismereteinket gyökeresen más nézőpontból kell megközelíteni, és ennek következtében újra is kell értelmezni azokat.

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Az Ummita-eset háttér

Az Ummita-eset háttér Az Ummita-eset háttér (fordítás: Aranyi László ) Két, egymást nem ismerő fotós, is készített felvételeket az Ummo űrhajóról, amely le is szállt, és hátrahagyta maga mögött három leszállótalpának nyomát.

Részletesebben

ÚJ VILÁGREND, ÚJ SZELLEM?

ÚJ VILÁGREND, ÚJ SZELLEM? ÚJ VILÁGREND, ÚJ SZELLEM? Dr. Gyarmati Péter Nem vagyok, nem lehetek, nem is akarok mester lenni. Vegyétek belőlem azt, ami megfelel nektek és építsétek belőle a saját épületeteket. (Teilhard De Chardin)

Részletesebben

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv L/L Research A fordítás az alábbi elektronikus kiadások alapján készült: The Law Of One Book I The Ra Material by Ra, An Humble Messenger

Részletesebben

Rudolf Steiner. Mit csinál az angyal asztráltestünkben. (Was tut der Engel in unserem Astralleib) Zürich, 1918 október 9. Fordító ismeretlen

Rudolf Steiner. Mit csinál az angyal asztráltestünkben. (Was tut der Engel in unserem Astralleib) Zürich, 1918 október 9. Fordító ismeretlen Rudolf Steiner Mit csinál az angyal asztráltestünkben (Was tut der Engel in unserem Astralleib) Zürich, 1918 október 9. Fordító ismeretlen A szellem antropozófiai megértése nem szabad, hogy csupán elméleti

Részletesebben

A magyarázat. Lars Adelskogh

A magyarázat. Lars Adelskogh Viszont azok számára, akiket egyszer beavatak és ezért megmaradtak a meser elveszet szava vagy a bölcsek köve keresőjeként, a műve kinyilatkoztatásként jöt. Elég sokan felismerték, hogy ismerték azt, amit

Részletesebben

Tashira Tachi ren. A fénytest. A fénytest kialakulásának 12 fokozata. Médiumi üzenetek Ariel arkangyaltól

Tashira Tachi ren. A fénytest. A fénytest kialakulásának 12 fokozata. Médiumi üzenetek Ariel arkangyaltól Tashira Tachi ren A fénytest A fénytest kialakulásának 12 fokozata Médiumi üzenetek Ariel arkangyaltól Tartalom Ajánlás... 3 A fordító előszava... 3 A médium előszava... 3 Előszó az új amerikai kiadáshoz...

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József A RÁDIÓAMATŐR ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN Lektor és szerkesztő: Papp József HAJDÚ QTC 2015. A kiadvány szabadon terjeszthető, ára kizárólag

Részletesebben

ténylegesen fizikai tartalma? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához értelemben vett vákuum fontos szerepet játszott a görög atomisták

ténylegesen fizikai tartalma? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához értelemben vett vákuum fontos szerepet játszott a görög atomisták 9. A tér sebessége 255 banásmodell szerint túl sok volt belőlük. Az elméletileg számolt monopólus-sűrűség akkora, hogy az mindössze harmincezer évvel az ősrobbanás után leállította volna a kozmikus tágulást.

Részletesebben

Az élet hét törvénye

Az élet hét törvénye Deepak Chopra: Az élet hét törvénye Tau Benső út-ikalauz könytárából http://www.tau.hu Deepak Chopra: Az élet hét törvénye 2 Tartalom: Az élet hét törvénye 1 Tartalom: 2 Bevezetés 3 ELSŐ FEJEZET A Tiszta

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

SZELLEM, ERŐ, ANYAG MÉD1UMILAG ÍRTA : VAY ÖDÖNNÉ SZ. WURMBRAND ADELMA NÉMETBŐL MÁSODIK KIADÁS KIADJA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 1923

SZELLEM, ERŐ, ANYAG MÉD1UMILAG ÍRTA : VAY ÖDÖNNÉ SZ. WURMBRAND ADELMA NÉMETBŐL MÁSODIK KIADÁS KIADJA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 1923 SZELLEM, ERŐ, ANYAG MÉD1UMILAG ÍRTA : VAY ÖDÖNNÉ SZ. WURMBRAND ADELMA NÉMETBŐL MÁSODIK KIADÁS KIADJA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 1923 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 1 Előszó a médium szellemi vezetőitől 3

Részletesebben

ANDRÉ BRAHIC A NAP GYERMEKEI

ANDRÉ BRAHIC A NAP GYERMEKEI A NAP GYERMEKEI ANDRÉ BRAHIC A NAP GYERMEKEI Eredetünk története Typotex Kiadó Budapest 2001 Drága szüleim emlékének Tartalom Előszó..................................... 1 Teremtés vagy örökkévalóság?

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG

Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG 1 Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG /Részletek/ A magyar fordítást készítette Rezek Román 1968. Tartalom A FORDÍTÓ TÁJÉKOZTATÓ JEGYZETE...4 ELŐSZÓ 5 N. M. Wildiers utóirata..7 FIGYELMEZTETŐ..8

Részletesebben

A NAP FIAI. Ponori Thewrewk Aurél. A Nap tisztelete, napisten-mítoszok uralkodóikat a Nap Fiának tartó népeknél

A NAP FIAI. Ponori Thewrewk Aurél. A Nap tisztelete, napisten-mítoszok uralkodóikat a Nap Fiának tartó népeknél A NAP FIAI Ponori Thewrewk Aurél A NAP FIAI A Nap tisztelete, napisten-mítoszok uralkodóikat a Nap Fiának tartó népeknél... mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell Horváth Dezső MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest 1. Bevezetés A CERN nagy hadronütköztető (LHC) gyorsítóját 2008-ban indítják,

Részletesebben