Általános szállítási feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános szállítási feltételek"

Átírás

1 Általános szállítási feltételek I. RENDELÉSEK LEADÁSA ÉS TELJESÍTÉSE: 1. ISOROC POLSKA S.A. [Részvénytársaság], székhely: Nidzica (a továbbiakban, mint ISOROC ) a megbízó által elküldött és ISOROC által visszaigazolt megrendelések, valamint e dokumentum alapját képző irányelvek alapján értékesíti termékeit a kereskedelmi partnerei számára. 2. A szerződés megkötésének alapja az írásos megrendelés, amelyben a megbízó nyilatkozik arról, hogy az Általános szállítási feltételeket elfogadja, valamint ISOROC részéről a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás. 3. Megbízó az Általános szállítási feltételeket megismerheti a partnerszerződés mellékleteként, de legkésőbb, amikor rendelését elküldi, valamint rendelkezésre áll a weboldalon és a termékkatalógusban. Ha a Megbízó ISOROC-kal állandó kereskedelmi kapcsolatban áll és egy rendelés során már elfogadta az Általános szállítási feltételeket, azok minden további rendelésnél érvényben maradnak, míg a tartalmát meg nem változtatják. 4. Ha a Megbízó nem nyilatkozik az Általános szállítási feltételek elfogadásáról, ISOROC fenntartja a rendelés teljesítésének jogát, míg meg nem kapja az írásos nyilatkozatot, illetve amíg meg nem állapodnak más szállítási feltételekben. Amennyiben az elfogadásra, illetve más szállítási feltételek meghatározására vonatkozó határidő lejár, ISOROC elállhat a rendelés teljesítésétől. 5. ISOROC termékkatalógus papírformában, valamint az ISOROC internetes oldalán áll rendelkezésre. 6. ISOROC lehetővé teszi nem standard termékek rendelését is (amelyek a termékkatalógusban nem találhatók meg). A nem standard termékek rendelése mindig egyedi megállapodás alapján történik, melynek során ISOROC fenntartja magának a jogot, hogy a nem standard termékek rendelését elutasítsa. 7. A rendeléseket írásos formában, az alábbi adatok és információk megadásával kell elküldeni: a. megrendelt termékek szortimentje és méretei, b. mennyiség, c. ár, d. feldolgozási határidő és szállítási ütemterv, e. fizetési mód, f. szállítási cím, g. lerakodás módja (fentről/oldalról), h. megbízó neve és címe, i. a rendelést küldő személy családi és utóneve, telefonszáma, j. a megbízó által áruátvételre meghatalmazott személy családi és utóneve, telefonszáma. Rendelési formanyomtatványunk a internetes oldalon található. 1

2 8. A hosszú távú szállításokra vonatkozó rendelésnek tartalmaznia kell egy szállítási ütemtervet. 9. ISOROC vevőszolgálata hétfőtől péntekig 7.00 órától óráig áll a Megbízó rendelkezésére. A rendeléseket a nap 24 órájában a faxszámra vagy az alábbi címekre lehet küldeni: a) Lengyelországi rendelések: b) Külföldi rendelések: 10. A vevőszolgálat a rendelés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül visszaigazolja a rendelés beérkezését a tervezett szállítási határidő megjelölésével, amely a rendelt áru rendelkezésre állásától függ. 11. Ha az áru szállítása nem lehetséges a vevőszolgálat által visszaigazolt határidőn belül, ISOROC haladéktalanul megjelöli a legközelebbi lehetséges teljesítési határidőt. Amennyiben a Megbízó 1 napon belül nem tiltakozik, az ISOROC által megadott új határidő kötelező érvényű. 12. A rendelés elfogadásának dátuma a rendelés visszaigazolásának dátuma. 13. A visszaigazolt ütemtervű rendelések teljesítése elsőbbséget élvez. 14. A szállítási ütemterv nélküli rendelések érvényességi ideje 30 nap. Ha a Megbízó által elküldött rendelés a beérkezést követő 30 napon belül nem teljesül, a rendelés automatikusan törlődik. 15. ISOROC nem felel a rendelésekben szereplő hibákért és jogosult a Megbízóra hárítani minden olyan gyártási és szállítási költséget, amely az ilyen jellegű hibákból ered. 16. A rendelések módosítása, javítása vagy törlése kizárólag írásos formában érvényes. Standard termékek esetén módosításokat legkésőbb a tervezett szállítási határidő előtt 2 munkanappal lehet végezni. A módosításokat nem veszik figyelembe, ha az árut már elküldték. Nem standard termékek esetén a módosítás legkésőbb a termék tényleges gyártási ideje előtt 2 munkanappal történhet. A módosítást nem veszik figyelembe, ha az árut már legyártották. A rendelések módosítása miatt a korábban visszaigazolt teljesítési határidő eltolódhat. 17. ISOROC fenntartja magának a jogot, hogy a rendelések elfogadását, illetve az elfogadott rendelések teljesítését megtagadja, ha a Megbízónak ISOROC-kal szemben fizetési elmaradása van vagy túllépte a szállítói hitelkeretét. 18. ISOROC fenntartja magának a jogot, hogy Vis maior esetén a rendelések visszaigazolt és tervezett teljesítési határidejét módosítsa. Vis maior alatt értendő minden olyan esemény, amely megfelelő elővigyázatosság mellett sem látható előre, mint pl. tűz, árvíz, általános sztrájk, utcai blokád, illetve más általános használatban lévő behajtási és kihajtási útvonal blokádja, földrengés, hurrikán, járvány és más természeti erőkkel összefüggő elemi esemény, hajókár, repülőkár, energia, víz és alapanyagok szállításának kimaradása, amelyek 3 napnál tovább lehetetlenné teszik ISOROC számára a munkavégzést. Amennyiben ISOROC Vis major miatt nem tudja a visszaigazolt rendelést teljesíteni, erről haladéktalanul értesíti a Megbízót és megjelöl egy új várható szállítási határidőt, ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől visszalépjen anélkül, hogy a rendelés nem teljesítéséből eredő vagy egyéb járulékos költségekért felelne. 2

3 Megbízó jogosult a megrendelt áru szállításától elállni a járulékos költségek viselése nélkül, ha az új várható szállítási határidő 72 órával meghaladja a korábban visszaigazolt szállítási határidőt. II. MEGRENDELT ÁRU LESZÁLLÍTÁSA: 1. ISOROC az árut Megbízó költségén szállítja a megadott szállítási címre, nem viseli a lerakodás költségeit és a szállítóeszköz lerakodási helyen történő esetleges hosszabb várakozásának költségeit. 2. ISOROC lehetőséget biztosít arra, hogy a feltételek előzetes egyedi egyeztetése alapján a megrendelt árut a Megbízó által rendelkezésre bocsátott szállítóeszközzel hozzák el ISOROC raktárából, melynek során: ISOROC nem felel a szállítás során felmerülő veszteségekért, ISOROC nem felel az áru sérüléséért, amennyiben az árut olyan szállítóeszközön szállítják, amely nem alkalmas a megrendelt termékek szállítására, a Megbízó által rendelkezésre bocsátott szállítóeszköznek garantálnia kell a teljes rendelés szállítását, az áru szállítójának rendelkeznie kell a Megbízó által kiállított meghatalmazással, az áru szállítója köteles a szállítólevelet aláírni és azon az áru átvételének dátumát és idejét feltüntetni. 3. Az áru lerakodását a rendelésben megadott helyszínre érkezés időpontjától számított 2 órán belül be kell fejezni. 4. ISOROC-kal történt előzetes egyeztetés alapján, a költségek megállapítása és azok Megbízó által történt elfogadása után lehetőség van vasúti szállításra. 5. A minimális szállítási mennyiséget ISOROC és Megbízó egymás között egyedileg határozza meg. A minimális szállítási mennyiség függ a több lerakóhelyes kombinálható szállítások lehetőségétől is. Ilyen eseteken a magasabb szállítási költség miatt a termék ára is nőhet a standard árhoz képest. 6. ISOROC jogosult a szállítási költségeket Megbízóra hárítani, ha a rendelésben szereplő szállítási cím helytelen, ezért az árut másik helyre kellett szállítani, illetve a megrendelt áru nem érkezik meg a szállítási címre a visszaigazolt határidőn belül. 7. Egy rendelés egy lerakós szállításra vonatkozik. Felár ellenében lehetőség van egy teljes jármű szállítmányát több mint egy lerakóhelyre szállítani. 8. Az áru helyszínre szállítása csak akkor teljesíthető, ha a rendelésben megadott lerakóhely fizikálisan megközelíthető a mindenkori szállítóeszközzel. A gépjárművezetőnek joga van megtagadni a lerakóhelyre történő behajtást, ha fennáll annak lehetősége, hogy a szállítóeszköz megsérül vagy károkat okozhat. Amennyiben lehetetlen az árut a szállítási címen lerakodni, az árut a Megbízó költségére egy a Megbízó által megadott másik helyszínre lehet szállítani. 9. Amennyiben Megbízó a rendeléstől eláll, illetve a megrendelt árut a rendeléstől számított 60 napon belül nem szállítja el ISOROC raktárából, ISOROC jogosult a megrendelt áru gyártási, szállítási és 60 napon belül felmerült raktározási költségeit Megbízóra hárítani. 10. Előrefizetés esetén a szállítási határidő attól a naptól számít, amikor az összeg ISOROC számlájára beérkezik. 3

4 11. A szállítás akkor minősül teljesítettnek, amikor az árut a szállítási címen lerakodták és a szállítási dokumentumokat a Megbízónak, illetve a Megbízó által meghatalmazott személynek átadták. Ha az árut ISOROC raktárából szállítják el, a szállítás teljesítésének időpontja a rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz áruval történő megrakása. 12. Annak a személynek, aki a Megbízó nevében az árut elszállítja, a Megbízó által kiállított meghatalmazással kell rendelkeznie. Megbízó, illetve az általa áruszállításra felhatalmazott személy köteles a szállítólevelet aláírni és a szállítmány szállítólevéllel való egyezőségét megerősíteni. Az áru lerakodás alatt történő sérüléséért a Megbízó felel. 13. ISOROC a leszállított áruról szóló számlát a felrakás, illetve ISOROC raktárából történt elszállítás utáni munkanapon postai úton, vagy megegyezés esetén elektronikus formában en elküldi Megbízó számára. III. REKLAMÁCIÓK: 1. ISOROC nyilatkozik, hogy minden CE jelöléssel ellátott eladásra engedélyezett terméket az érvényes szabványoknak megfelelően gyárt. Az értékesítésre engedélyezett termékek rendelkeznek minden olyan dokumentummal, amelyek a gyártó által tervezett felhasználási céllal történő értékesítéshez szükségesek, mint például teljesítmény nyilatkozatok, műszaki adatlapok. 2. ISOROC kereskedelmi és műszaki dokumentumai megtalálhatók ISOROC internetes oldalán a címen. Ezeket a dokumentumokat Megbízó nem kapja kézhez a megrendelés visszaigazolásával. 3. Minden reklamáció kezelése a lengyel törvényeknek megfelelően történik. 4. Reklamációt kizárólag a közvetlen Megbízó (vevő) jelenthet be ISOROC-nak. 5. A reklamációt írásban a rendelkezésre álló dokumentumban szereplő határidőn belül kell bejelenteni. A reklamációnak tartalmaznia kell: Megbízó nevét, a reklamációt benyújtó személy családi- és utónevét, telefonszámát, szállítólevél, illetve számla számát, reklamáció részletes leírását, a reklamált termék mennyiségét (a reklamációs formanyomtatvány megtalálható a internetes oldalon a Kereskedelmi dokumentumok link alatt). 6. ISOROC a reklamációt a beérkezéstől számított 14 napon belül feldolgozza (21 napon belül külföldi értékesítés esetén). ISOROC mindent megtesz annak érdekében, hogy a reklamáció feldolgozási ideje a lehető legrövidebb legyen. Ha a reklamáció nem a 4. illetve 5. pontban foglalt feltételeknek megfelelően lett bejelentve, ISOROC tájékoztatja erről a Megbízót. Megbízó köteles 3 napon belül a kért hiányosságokat pótolni, addig a reklamáció érvénytelennek minősül. A reklamáció feldolgozási határidejét ISOROC attól a naptól számítja, amikor a Megbízó a reklamációs bejelentést a kért adatokkal kiegészítette. 7. Azokban az esetekben, ahol a reklamáció eldöntéséhez olyan további eljárásokra van szükség, illetve olyan körülmények lépnek fel, amelyek a döntési határidőt meghosszabbíthatják, ISOROC a reklamáció beérkezésétől számított 14 nap (külföldi értékesítés esetén 21 nap) lejárta előtt a Megbízót erről tájékoztatja. 4

5 HIBÁS SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ REKLAMÁCIÓK: 1. Hibás szállításból eredő reklamációk lehetnek mennyiségi reklamációk, a szállított áru sérüléséről szóló reklamációk, a visszaigazolt rendeléstől eltérő áru reklamációi, csomagolás reklamációk és szállítási határidő reklamációk. 2. Megbízó köteles a szállítmányt igazolni és a feltételeket az áru kézhezvételekor azonnal ellenőrizni. A szállítmány minden sérülését, hiányát vagy késedelmét dokumentálni kell a szállítói dokumentumok és szállítólevél minden példányán. 3. A szállított árura vonatkozó minden fenntartást megjegyzés formájában fel kell jegyezni a szállítólevélre, illetve jegyzőkönyvet kell róla felvenni, amelyet az áru átvevőjének és a speditőr gépjárművezetőjének, illetve vasúti munkatársnak aláírásával kell megerősítenie. 4. A hibás szállításra vonatkozó reklamációkat haladéktalanul, de legkésőbb az áru lerakása után 1 munkanappal be kell nyújtani. 5. ISOROC nem felel az áru olyan sérüléseiért, amelyek a lerakodásból és az áru helytelen (nem a termékpalettán elhelyezett, a termék biztonságos használatára vonatkozó előírásoknak megfelelő) raktározásából erednek. Minden olyan kárért, eseményért vevő felel, amely ISOROC raktárából saját fuvareszközzel történt áruszállítás során keletkezett. ISOROC nem felel sem a veszteségekért, sem az áru mennyiségi hiányáért, amelyek a rendelt áru szállítása során keletkeztek. 6. Amennyiben a reklamáció nem felel meg e dokumentumban rögzített feltételeknek és határidőknek, feltételezhető, hogy az árut Megbízó fenntartás nélkül átvette, így a reklamációt nem veszik figyelembe. MINŐSÉGI REKLAMÁCIÓK: 1. Minőségi reklamációnak minősül minden olyan kétség, amely a szállított termék műszaki paramétereit érinti. 2. Megbízó köteles a reklamált árut a vásárlási dokumentumokkal együtt sérülésmentesen megőrizni, míg ISOROC munkatársa meg nem tekinti. 3. A reklamációt az a vevő nyújtsa be írásban, aki ISOROC-tól az árut vásárolta. 4. Amennyiben a terméket egy építési vállalkozó kifogásolja, ő köteles annak a cégnek benyújtani a reklamációt, akitől az ISOROC terméket megvásárolta, majd e cég köteles a reklamációt haladéktalanul faxon vagy útján ISOROC felé továbbítani. A reklamáció eredeti példányát hagyományos postai úton később is elküldhetik, ennek beérkezési dátuma nem befolyásolja a döntés meghozatalának határidejét. 5. A reklamáció ISOROC-hoz történt beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon a műszaki tanácsadóhoz, illetve az illetékes regionális értékesítési vezetőhöz kerül, aki felveszi a kapcsolatot a vevővel és megállapodik egy találkozó időpontjában, hogy megvizsgálja a terméket. 5

6 6. A megbeszélt találkozó során ISOROC képviselője a vevővel együtt jegyzőkönyvet vesz fel a reklamált termékről, amelyben szerepel a reklamált termék vizuális megvizsgálásának szakvéleménye, valamint a szállítás, lerakodás, raktározás, felrakás és felhasználás megfelelőségi szintjének leírása. 7. Amennyiben ISOROC képviselője szükségesnek tartja, próbamintát vehet a reklamált termékből akár a már kivitelezett objektum reklamált termékéből is -, hogy azt laboratóriumi vizsgálatoknak vesse alá. 8. Ha a reklamált terméket egy szakértő bizottságnak kell megvizsgálnia, a műszaki tanácsadó értesíti a vevőt (telefonon, faxon vagy útján) a reklamációs bizottság tervezett helyszíni látogatásának időpontjáról. A reklamációs bizottság szükség esetén jogosult az objektumban felrakott terméket lebontani. A bizottság egyeztetés céljából jogosult a mintavételezésre, melynek vizsgálatait egy független labor végezheti el. A mintákat meg kell jelölni, majd mindkét fél céges pecsétjével kell ellátni. A független labor által elvégzett vizsgálatok eredménye mindkét fél számára kötelező érvényű. 9. Amennyiben a vásárolt termék minőségével kapcsolatban kétség merül fel, de mégis felhasználják, ISOROC nem vállal felelősséget a keletkező hiányért, illetve az ezzel összefüggő költségekért. 10. A minőségi reklamációkat azonnal, legkésőbb a rendellenesség megállapítása után 3 napon belül, de nem később, mint az áru le-/elszállításának napja után 3 hónappal be kell jelenteni ISOROC-nak. 11. Rejtett hibák esetén a minőségi reklamációt azonnal a hiba felfedezése után, de legkésőbb az észrevétel napjától számított 7 napon belül jelezni kell. 12. Amennyiben a reklamáció nem felel meg e dokumentumban rögzített feltételeknek és határidőknek, feltételezhető, hogy az árut Megbízó fenntartás nélkül átvette, így a reklamációt nem veszik figyelembe. 13. ISOROC nem felel a Megbízó (vevő) és harmadik fél hibáiért, az olyan veszteségekért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű felhasználásából, tervezésből és kivitelezésből erednek, valamint Vis major hatásaiért. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 1. Az "Általános szállítási feltételek" minden megkötött szerződés szerves részei. 2. Az " Általános szállítási feltételek " módosíthatók. A módosításokról a vevő írásos tájékoztatást kap. 3. Az " Általános szállítási feltételek " től érvényesek és helyettesítik az eddigi "Általános szállítási és szállításteljesítési feltételeket. 4. Az esetleges vitás kérdésekben, amelyek közvetve vagy közvetlen e szerződéses viszonyból erednek és alapja a jelen szállítási feltételek, a lengyel törvény és ISOROC mindenkori székhelyén illetékes bírósági illetékesség az irányadó. Dátum: Isoroc Hely: 6

7 Forgalmazó 7

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28.

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. SynergoLAB Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. Telephely: 1012. Budapest, Logodi u. 9. 1.em. 7. Cégjegyzékszám: 01-09-184915 Adószám: 24834128-2-43

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak!

ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak! ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak! Árak Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek:

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Vásárlási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek, OGBS.hu Webáruház

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek, OGBS.hu Webáruház Általános Szerződési és Felhasználási feltételek, OGBS.hu Webáruház Kérjük, amennyiben vásárlója, vagy felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06) 1. Általános rész Jelen Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés és minden további szerződés részét képezik, a Vevő ellenkező feltételei vagy egyéb korlátozásai

Részletesebben

A beszállító előszállítást csak a FESTO-AM erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén teljesíthet.

A beszállító előszállítást csak a FESTO-AM erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén teljesíthet. FESTO-AM Általános Beszerzési feltételek Dátum Jelen" FESTO-AM Általános Beszerzési Feltételek "2008. november 1-től hatályos és mindaddig érvényes, míg azt a Festo-AM meg nem változtatja vagy vissza nem

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ online áruházában (www.jokozerzetkozpont.hu/shop) leadott megrendeléssel Ön a Jó Közérzet Központ Kft. vásárlója lesz. Kérjük,

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS eseti áruszállításra CEL 0008/2010.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS eseti áruszállításra CEL 0008/2010. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS eseti áruszállításra CEL 0008/2010. 1. Ajánlatkérő: Celebi Ground Handling Hungary Kft. 1185 Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 2. Az ajánlattételi felhívás tárgya: a Celebi

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei 1 Hatály 2 Szerződéskötés 3 A vevő visszaküldési joga 4 Árak 5 Szállítás 6 Fizetési határidő, fizetés, fizetési késedelem 7 Beszámítás, visszatartás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben