Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://www.smartpdfcreator.com"

Átírás

1 Fenntartó: I. Bevezető A Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ 2009-ben is a Közép Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működött. Szolgáltatás: A Központ alap és szakosított ellátásai, illetve ellátási területei ugyanazok voltak, mint ban. Új szolgáltatásként 2009.április 01-től működik az idősek nappali ellátása. A klub 30 fő férőhelyre lett engedélyezve és 23 fővel kötött az intézmény erre az ellátásra vonatkozó megállapodást ben demens személyek nappali ellátásának bevezetését tervezzük, illetve felülvizsgálatra szorul a bentlakásos intézmény ellátottjainak pszichés statusa, mivel a jelentősen romlott az enyhe, és középsúlyos demensek állapota. Gazdálkodás: Intézményünket a takarékos, visszafogott és szigorúan ellenőrzött gazdálkodás jellemezte ben millió forint önkormányzati támogatást kaptunk. A működtetés költségeit a normatív állami finanszírozásból, illetve az intézmény saját bevételeiből finanszíroztuk. Nagyon sok segítséget kaptunk az önkormányzattól azzal, hogy a szakmai és kisegítő létszám egy részét a közfoglalkoztatás keretében biztosítani tudták számunkra. 1

2 Az intézmény szervezeti felépítése és létszámnormáinak alakulása Teljesítés Szakfeladat Tervezett létszám 2009-ban 2010-ban tervezett 2009.évben Idősek otthona Idősek klubja Étkeztetés Házi megvalósult 1fő 1fő intézményvezető 1fő intézményvezetőhelyettes 1 fő orvos heti 4 óra 12 fő szociális gondozó 1 fő diétás nővér heti 2 óra 1 fő osztályvezető ápoló 1fő segítségnyújtás közhasznú foglalkoztatott 1 fő szociális gondozó 3 fő közhasznú foglalkoztatott 2 változás mozgásterapeuta heti 2 óra munkatárs heti 2 óra 1fő szociális, 1fő szociális, mentálhigiénés heti 2 óra munkatárs 1fő szociális gondozó 1fő szociális segítő 1fő szociális segítő 5fő szociális gondozó 1 fő osztályvezető 1fő mozgásterapeuta ápoló 1fő 1fő szociális, mozgásterapeuta mentálhigiénés munkatárs 1fő intézményvezető intézményvezető 1fői ntézményvezető 1fő helyettes intézményvezető 1 fő orvos heti 4 óra helyettes 12 fő szociális 1 fő orvos heti 4 óra gondozó 12 fő szociális 1 fő diétás nővér heti gondozó 2 óra 1 fő diétás nővér 1 fő osztályvezető ápoló heti 2 óra mentálhigiénés %-ban 100% 1fő szociális segítő 100% 2 fő szociális gondozó 3 fő közhasznú foglalkoztatott 80%

3 Jelzőrendszeres 1fő szociális 1 fő szociális 1 fő szociális Házi gondozó szakember segítségnyújtás 1fő gyermekjóléti Szolgálat 2fő gyermekjóléti családgondozó 1 fő közcélú családgondozó 2fő családsegítős foglakl. Családsegítő és családgondozó családgondozó közhasznú foglalkoztatott 3 szakember 100% Gyermekjóléti 1fő pszichológus 1fő családsegítős 1fő pszichológus heti 83% heti 8 óra 1főgyermekjóléti csoportvezető, családgondozó 1 fő gazdasági vezető 1 fő gazdasági ügyintéző 1 fő pénztáros 1 fő könyvelő 2 fő takarítónő családgondozó családgondozó 1fő pszichológus heti 8 óra 1főgyermekjóléti csoportvezető, családgondozó 1 fő pénztáros 2fő gyermekjóléti 2fő családsegítős családgondozó 8 óra 1főgyermekjóléti csoportvezető, családgondozó Gazdálkodási 1 fő műszaki foglalkoztatott foglalkoztatott 86% egység létszám 1fő élelmezésvezető 1 fő élelmezésvezető 1 fő mosónő, vasalónő 1fő élelmezésvezető 6 fő szakács (130 adagig) 1 fő könyvelő 1 fő könyvelő 2 fő takarítónő 2 fő takarítónő 1 fő műszaki 1 fő műszaki létszám létszám 1 fő mosónő, 1 fő mosónő, közhasznú 2 fő szakács 1 fő szakács közhasznú alkalmazott 3 fő konyhalány 1 fő pénztáros közhasznú 2 fő szakács 1 fő szakács közhasznú alkalmazott 3 fő konyhalány közhasznú foglalkoztatott

4 Az intézmény által benyújtott pályázatok, és egyéb támogatások 1, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2009-ben Igényelt támogatás összege: Ft Elnyert támogatás összege: Ft felhasználása 2010-ben 2, Bentlakásos intézmények kiegészítő támogatása Igényelt támogatás összege: Ft Elnyert támogatás összege: elbírálás alatt 3, Egyéb támogatások: a, Az intézmény ingyenesen kapott 6 db jó állapotban lévő kórházi ágyat. b, Egy budapesti cég adományként biztosított 60 db fűthető matracot a bentlakók komfort fokozatának fokozása céljából, illetve ágyneműket, gyapjútakarókat, c,nagyon sok egészségügyi és gyógyászati segédeszközt sikerült ingyenesen az intézménynek szerezni melyek a mindennapos ellátáshoz nélkülözhetetlenek. Így például decubitus matracot, zselés ülőpárnákat, ülőszivacsot, nedves törlőkendőket, sóoldatokat, gumikesztyűket stb. d, Az Agro-Halász Kft. minden héten 40 kg almát biztosít az intézmény számára. 4

5 1. Szociális étkeztetés Hónap Az alapszolgáltatások működése 2009.évben Szolgáltatást igénybe vevők Új igénylők száma száma 5 Szolgáltatásból kilépők száma Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Mindösszesen ben a szolgáltatás biztosítása a régi igénylők tekintetében nem változott. Az évi III. törvény módosulásából adódóan az új ellátottaknak már a szolgáltatás igénybe vétele előtt kérniük kell a jövedelemvizsgálatot, amelyről a jegyző igazolást állít ki. Az igazolás beszerzését követően kéri a szolgáltatás biztosítását az intézménytől. Az ellátottak száma év közben jelentősen nem változott. Az szociális étkeztetésbe belépő új ellátottak között 1 fő kap térítésmentesen ellátást, így 2 főre emelkedett az ingyen étkezők száma december 31. utáni felülvizsgálat után megállapítottuk, hogy, négy fő térítési díját nem rendezte, hátralékot halmozott fel. Felszólítás után, az intézmény és az ellátottak között kötött megállapodás alapján a szolgáltatást nem biztosítjuk számukra, és jeleztük a fenntartó felé a hátralék fennállását, melyre meghatározott jogszabály szerint tud igényt tartani, vagy elengedni.

6 Az intézmény bevétele évben Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Mindösszesen:

7 2. Házi segítségnyújtás Hónap Szolgáltatást igénybe vevők Új igénylők Szolgáltatásból száma száma kilépők száma Január Február Március Április Május Június Július 15-1 Augusztus Szeptember Október November 14-1 December 13-1 Mindösszesen A házi segítségnyújtást igénylők száma évben jelentősen nem változott. A gondozási órák száma 1-2 óra/ nap között alakult. A szolgáltatás igénybevételének feltételei nem változtak 2009-ben. A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően továbbra szükség van gondozási szükséglet vizsgálatra, de ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszi szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükségletek vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatot kezdeményezni kell. 7

8 Házi segítségnyújtás gondozási napló szerinti igénybevétele Hónap Fő Óraszám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Az intézmény bevétele évben Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Mindösszesen:

9 3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szolgáltatást Hónap igénybe vevők Új igénylők száma száma Szolgáltatásból kilépők száma Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Mindösszesen A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a módosított szociális törvény értelmében nem a gondozási szükségletet, hanem a szociális rászorultságot kell vizsgálni. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult: Az egyedül élő 65 év feletti személy Az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, A kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes volt. 9

10 Riasztások száma évben Riasztások száma Nagyhalász Kemecse Beszterec Január Február Március Április Május Június Júlis Augusztus Szeptember Október November December Mindösszesen: Segélyhívások a hét napjai szerinti megoszlásban: Hétfő: 26 Kedd: 49 Szerda: 32 Csütörtök: 20 Péntek: 25 Szombat: 12 Vasárnap: 14 Segélyhívások főbb okai: Pszichés probléma: 2 Higiénés szükséglet: 2 Betegség, rosszullét: 54 Téves riasztás: 19 Krízishekyzet: 16 Egyéb ok: 85 10

11 4. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT A JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE AZ ELLÁTÁSI TERÜLETEK TÜKRÉBEN Jelzőrendszeren keresztül érkező jelzések Jelzőszervek Nagyhalász Tiszarád Tiszatelek Általános iskola Középiskolák Óvoda Védőnő Orvos Rendőrség Önkormányzat (Jegyző) Állampolgár Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat Ügyészség, bíróság Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány Áldozatsegítés kárenyhítés feladatait ellátó szervezet, pártfogói felügyelő szolgálat Összesen

12 A gyermekjóléti szolgálat munkáját nagymértékben meghatározza az, hogy miként működik a jelzőrendszer, milyen a kontaktusa a tagjaival, hiszen a tőlük kapott információk alapján nyílik mód a veszélyeztetett, elhanyagolt gyermekek feltérképezésére. A jelzőrendszer tagjai a saját területükön végzett gyermekvédelmi munkájukkal teszik hatékonyabbá a gyermekjóléti szolgálat munkáját, hiszen az időben jelzett problémákat eredményesebben lehet kezelni. Az egyes családgondozók kapcsolata a jelzőrendszer helyi tagjaival jó, ezt jelzi az a tény, hogy a legtöbb kapcsolatfelvétel oka a jelzőrendszeri tagok által küldött információ volt. A szolgálat ellátási területéről 194 db jelzés érkezett évben. A jelzésekre történő kapcsolatfelvétel időben megtörtént, a visszajelzés a jelzőrendszeri tagoknak úgyszintén. Egészségügyi szolgáltatást nyújtók, különösen a védőnő, házi- és gyermekorvos: Szolgálatunk tapasztalata, hogy mind a védőnők, mind az orvosok nagyon segítőkészek a családgondozókkal, több alkalommal adtak tájékoztatást folyamatban lévő esetek kapcsán, személyesen megjelentek a gyermekjóléti szolgálatnál, a védelembe vételeken. A házi- és gyermekorvosoktól jelzésírásban nem érkezett, viszont probléma esetén soron kívül a családgondozók segítségére voltak krízishelyzetekben. Szaktanácsaikkal segítették a hatékonyabb munkát. A védőnők Nagyhalászban 1 esetben, Tiszarádon 3 esetben éltek jelzéssel. Az estekonferenciákon aktívan vesznek részt a védőnői szolgálatok munkatársai. Személyes gondoskodást nyújtók családsegítő szolgálatok: Ebben az évben 2 jelzés érkezett. Ennek oka a családok lakóhelyváltozásának nyomon követése volt. Közoktatási intézmények nevelési, oktatási intézmények: 2009-es évben az óvodákból, iskolából, középiskoláktól 149 jelzés érkezett, az összes jelzés 76.8 %-a. A családgondozóknak minden településen kialakult szakmai kapcsolata van az óvodák, iskolák vezetőivel, gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, illetve egy-egy konkrét esetben a gyermek osztályfőnökével, óvónőjével. A jelzések túlnyomó része igazolatlan hiányzásokkal, viselkedési és magatartási problémákkal kapcsolatosak, melyeket a pedagógia eszközeivel házon belül már nem tudnak kezelni. Megemlítendő, hogy a szolgálatunk által szervezett esetkonferenciákon minden alkalommal megjelennek a szakemberek. 12

13 Rendőrség: A rendőrségtől jelentős számban kapunk jelzéseket családon belüli erőszak, bántalmazás, elhanyagolás ügyében. Tapasztalataink alapján megállapítható, hogy a jelzőrendszer tagjai közül a legintenzívebben fejlődő kapcsolatunk a rendőrséggel van. Minden esetben jelzéssel élnek, ha az intézkedéseik során a családban kiskorú gyermek található. A kölcsönös információ-nyújtás működik, valamint szükség esetén munkánkhoz is korrekt segítséget nyújtanak. Bíróság, ügyészség: A bíróságtól, ügyészségtől 2009-ben sem érkezett jelzés szolgálatunkhoz kiskorú veszélyeztetettségét érintően, azonban a családgondozók továbbra is sok ügyben kerülnek meghallgatásra a bíróságon tanúként gondozott családokkal kapcsolatban. Az ehhez kapcsolódó idézések intézményünkhöz érkeznek és az eljárás során szintén az intézmény kerül bejegyzésre, így a családgondozó magánszféráját nem érintheti a tanúskodás. Pártfogó Felügyelői Szolgálat: A fenti intézmény pártfogói 2009-ben egyetlen alkalommal sem keresték meg szolgálatunkat és kértek tájékoztatást olyan fiatalkorúakkal kapcsolatban, akiknek pártfogói felügyelet alá helyezése folyamatban van. Területi Gyermekvédelmi Központ: Kapcsolattartásunk az elhelyezési tanácskozásokon való részvételünkön valamint a gyámi tanácsadók által tartott felülvizsgálati tanácskozásokon keresztül valósul meg. A gyermekvédelmi központ által szervezett elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokra minden esetben meghívást kapnak a családgondozók. Jegyzők, helyi önkormányzati ügyintézők: A velük való kapcsolat az eltelt egy esztendő alatt is a korábbiakhoz hasonlóan jól alakult, jellemző a jó munkakapcsolat. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló, október 01-jén hatályba lépett évi LXXII. Törvény a Gyámhivatalt, mint a családvédelmi koordinációért felelős szervet jelöli meg, így 13

14 együttműködésünk még szorosabbá vált. Elmondható továbbá, hogy minden településen a jogszabályi előírásoknak, szakmai szabályoknak megfelelően tartják a védelembe vételi, felülvizsgálati tárgyalásokat, a jegyzőkönyvek és határozatok is rendre elkészülnek. A határozatok jogerőre emelkedéséről szóló értesítéseket is eljuttatják hozzánk. Az esetkonferencia szervezése mindenhol működik, a jegyzők, vagy a gyámügyi ügyintézők személyes jelenlétével. Társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok: Ebben az évben sem érkezett jelzés szolgálatunkhoz a fenti szervezetektől. Összességében megállapítható, hogy a jelzőrendszer tagjainak többségével a kapcsolat jó, illetve minden fél törekszik annak javítására. Az esetkonferenciákon a meghívott szakemberek többsége részt vesz és minden szakember törekszik a gyermekek érdekében a saját területén a lehető legjobb megoldási javaslattal élni a felmerült problémák megoldására. Az (IV.30.) NM rendelet 15. (2) bekezdése értelmében a 14. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés, valamint tevékenységük összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélést tart. Az estmegbeszélések a évben is megtörténtek, esetmegbeszélések és esetkonferenciák keretén belül. Az esetmegbeszélésekről minden alkalommal feljegyzést készítettünk, melyet elhelyeztünk a család személyi aktájában, illetve megküldtünk az esetmegbeszéléseken résztvevő szakembereknek is. A jelzett évben Nagyhalászban 12, Tiszarádon 12 és Tiszatelken 3 alkalommal tartottunk esetkonferenciát. Szakmaközi megbeszélések keretében az alábbi témákkal foglalkoztunk 2009-ben: Az érzelmi bántalmazás A gyermekkori agresszió és ami mögötte van! Tinédzserkori szexualitás, nem kívánatos terhesség, abortusz A válás és a gyerek Gyermek és fiatalkorú bűnözés A gyermekvédelmi törvény változásai. 14

15 A PROBLÉMÁK FÓKUSZÁLÁSA A családgondozók szakmai tevékenysége A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatot tart fenn a védőnővel és a nevelési- oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel, így a gyermekek a csecsemőkortól a felnőtt kor kezdetéig látószögében maradhatnak. A jelzőrendszer tagjain keresztül eljut a szolgálathoz az információ a veszélyeztetett családokról, gyermekekről, valamint a veszélyeztetettség okainak kialakulásáról. A veszélyeztetettség főbb okai általában a rossz szociális helyzetből, az alacsony iskolázottságból, a munkanélküliségből, az alkohol okozta problémákból és a deviáns viselkedésből adódnak. A negatív szülői minta negatív viselkedésre serkenti a példaképet kereső gyermekeket, kiskamaszokat. A Gyermekjóléti Szolgálat a szolgáltatását ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel (szervezés) biztosítja. 15

16 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2009-ban - Nagyhalász - Sor- szám Megnevezés Száma 01. gyermeki jogokról, ellátásokról való információnyújtás, hivatalos ügyekben való segítés 02. intézményen belüli segítő beszélgetés tanácsadások, közvetítés más szolgáltatásba családlátogatások esetkonferencia, szakmaközi egyéb (korrepetálás, konfliktuskezelés, stb.) összesen ( sorok összege) 1220 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2009-ban - Tiszarád - Sor- szám Megnevezés Érintett gyermekek száma 01. gyermeki jogokról, ellátásokról való információ- 30 nyújtás, hivatalos ügyekben való segítés 02. intézményen belüli segítő beszélgetés tanácsadások, közvetítés más szolgáltatásba családlátogatások esetkonferencia, szakmaközi összesen ( sorok összege)

17 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2009-ban - Tiszatelek - Sor- szám Megnevezés Érintett gyermekek száma 01. gyermeki jogokról, ellátásokról való információ- nyújtás, hivatalos ügyekben való segítés 02. intézményen belüli segítő beszélgetés tanácsadások, közvetítés más szolgáltatásba családlátogatások esetkonferencia, szakmaközi összesen ( sorok összege) 101 A táblázat adataiból kitűnik, hogy a családgondozók gyakran dolgoznak terepen, a családot az otthonukban keresik fel. Azonban a családlátogatásokon kívül a hivatalos ügyek egy része is terepen zajlik, a másik része irodához kötött. Leggyakrabban a családlátogatásokon kívül a tanácsadás, segítő beszélgetés, információnyújtás fordult elő. A családgondozók munkáját egy pszichológus segíti. Gyakran kell más szolgáltatásba közvetíteni a klienseket. Elfogadott munkaforma lett az esetkonferencia is, ahol a család/gyermek életében szerepet játszó szakemberek vesznek részt. 2 17

18 A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége évben - Nagyhalász városban - Tevékenységi formák Alapellátásban gondozott gyermekek száma Ebből tárgyévben alapellátásba vett gyermekek száma év alatti gyermekek által elkövetet bűncselekmény miatt év közöttiek által elkövetett bűncselekmény miatt év alatti gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt év közöttiek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt 0 0 Magántanulói státusz miatt 1 0 Az alapellátás megszűnési esetei Eredményesség miatt Nagykorúság miatt 1 2 Védelembe vétel miatt 3 6 Elköltözés miatt 1 2 Védelembe vételi határozattal gondozott gyermekek száma év alatti gyermekek által elkövetett bűncselekmény miatt év közöttiek által elkövetett bűncselekmény miatt év alatti gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt 0 16 Igazolatlan mulasztás miatt 6 11 Szolgálat által kezdeményezett Megelőzte alapellátás a védelembe vételt A védelembe vétel megszűnésének száma Eredményesség miatt Nagykorúság miatt 1 2 Pártfogói felügyelet elrendelése miatt 0 0 Ideiglenes hatályú elhelyezés, vagy nevelésbe vétel miatt 1 0 Elköltözés miatt 10 9 Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma 5 3 Családba fogadott gyermekek száma 6 0 Átmeneti és tartós nevelt gyermekek száma 13 2 Gyámhivatali határozat alapján utógondozottak szám a 1 0 Pártfogói felügyelet alatt állók száma 1 0 Örökbe fogadhatóvá nyilvánításban közreműködés 0 0 Környezettanulmányok száma

19 A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége évben Tiszarád községben Tevékenységi formák Alapellátásban gondozott gyermekek száma Ebből tárgyévben alapellátásba vett gyermekek száma év alatti gyermekek által elkövetet bűncselekmény miatt év közöttiek által elkövetett bűncselekmény miatt év alatti gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt év közöttiek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt 0 0 Magántanulói státusz miatt 0 2 Az alapellátás megszűnési esetei Eredményesség miatt 7 17 Nagykorúság miatt 0 2 Védelembe vétel miatt 6 6 Elköltözés miatt 2 0 Ideiglenes elhelyezés miatt 0 0 Védelembe vételi határozattal gondozott gyermekek száma év alatti gyermekek által elkövetett bűncselekmény miatt év közöttiek által elkövetett bűncselekmény miatt év alatti gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt 0 0 Igazolatlan mulasztás miatt 9 0 Szolgálat által kezdeményezett Megelőzte alapellátás a védelembe vételt 6 6 A védelembe vétel megszűnésének száma Eredményesség miatt Nagykorúság miatt 0 1 Pártfogói felügyelet elrendelése miatt 0 0 Ideiglenes hatályú elhelyezés, vagy nevelésbe vétel miatt 13 5 Elköltözés miatt 5 8 Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma 11 5 Családba fogadott gyermekek száma 1 0 Átmeneti és tartós nevelt gyermekek száma Gyámhivatali határozat alapján utógondozottak száma 1 0 Pártfogói felügyelet alatt állók száma 6 0 Örökbe fogadhatóvá nyilvánításban közreműködés 3 2 Környezettanulmányok száma 66 14

20 A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége évben Tiszatelek községben Tevékenységi formák Alapellátásban gondozott gyermekek száma Ebből tárgyévben alapellátásba vett gyermekek száma év alatti gyermek által elkövetet bűncselekmény miatt év közöttiek által elkövetett bűncselekmény miatt év alatti gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt év közöttiek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt 0 0 Magántanulói státusz miatt 0 0 Az alapellátás megszűnési esetei Eredményesség miatt Nagykorúság miatt 0 0 Védelembe vétel miatt 0 1 Elköltözés miatt 1 2 Védelembe vételi határozattal gondozott gyermekek száma év alatti gyermekek által elkövetett bűncselekmény miatt év közöttiek által elkövetett bűncselekmény miatt 0 0 Igazolatlan mulasztás miatt 0 1 Szolgálat által kezdeményezett 0 1 Megelőzte alapellátás a védelembe vételt 0 1 A védelembe vétel megszűnésének száma Eredményesség miatt Nagykorúság miatt 0 0 Pártfogói felügyelet elrendelése miatt 0 0 Ideiglenes hatályú elhelyezés, vagy nevelésbe vétel miatt 0 0 Elköltözés miatt 0 1 Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma 0 0 Családba fogadott gyermekek száma 0 1 Átmeneti és tartós nevelt gyermekek száma 5 4 Gyámhivatali határozat alapján utógondozottak száma 1 1 Pártfogói felügyelet alatt állók száma 0 0 Örökbe fogadhatóvá nyilvánításban közreműködés 1 0 Környezettanulmányok száma

21 Alapellátás: Az alapellátás feltétele a család együttműködési szándéka. Amennyiben a szülő, vagy a gyermek nem tanúsít együttműködést, a családgondozó alapvető feladata a család motivációjának felkeltése a probléma megoldása iránt. Amennyiben ez nem vezet eredményre, és a gyermek veszélyeztetettsége továbbra is fennáll, a családgondozó javaslatot tesz a gyermek védelembe vételére. A táblázat adatai szerint az alapellátásban gondozott gyermekek száma a 2008-as évhez képest Nagyhalászban 28.4 %-os csökkenést mutat, míg Tiszarádon az előző évhez képest 11,1 %-os növekedés tapasztalható, Tiszatelek községben 29,4 %-os volt a csökkenés. Védelembe vétel: 2008-ban Nagyhalászban összesen 44, Tiszarádon 61, Tiszateleken 3 gyermek állt védelembe vétel alatt. A védelembe vételek egy része felülvizsgálat után újra elrendelt védelembe vétel volt, de több védelembe vételi tárgyalást kezdeményeztek a családgondozók magatartásproblémák, igazolatlan hiányzások és családon belüli erőszak miatt. A védelembe vételkor minden esetben halmozottan jelentkező problémákkal találkozunk, a családok egyszerre több működési zavart hordoznak, a gyermek pedig több tünetet produkál. Sok esetben az együttműködés hiánya mellett kellett kezdeményezni a védelembe vételt. A háttérben családi konfliktusok, válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartási problémák, bántalmazás, a szülő vagy a család életvitele, szülői elhanyagolás, gyermeknevelési problémák, igazolatlan hiányzások állnak. A Gyvt 68/A. -nak értelmében lehetőség van a védelembe vétellel gondozott gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására. Az elmúlt évben szolgálatunk 1 alkalommal élt ezzel a lehetőséggel Tiszarád községben, mely 9 gyermeket érintett. A családon belüli bántalmazás kezelése nagy terhet ró a családgondozókra, mert a jogszabályok erősen korlátozzák lehetőségeiket. Nagy segítséget nyújtott az elmúlt évben is a rendőrség, akik a családgondozók személyi védelmét biztosították. A családon belüli erőszak elkövetője az esetek legnagyobb részében a férfi, a bántalmazás elszenvedője leggyakrabban a nő, gyermek vagy idős családtag. A kiszolgáltatottságon, lelki terroron kívül a könnyű testi sértést és szexuális bántalmazást szenvedik el a sértettek településünkön. A veszélyeztetettséget csak a bántalm azott fél kimenekítésével lehetett csökkenteni. A bántalmazó otthonában maradt, míg az anyának és gyermekeinek teljesen idegen környezetben, megváltozott életkörülmények között kellett élnie. Szinte minden súlyos bántalmazás esetén megtettük javaslatunkat a kiskorú veszélyeztetettségével kapcsolatos büntetőeljárás megindítására. 21

22 A családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása: Az ellátási területeken összesen 30 gyermekkel kapcsolatban 11 családdal tartják a családgondozók rendszeresen a kapcsolatot. A cél az, hogy a gyermek visszahelyezhető legyen a családjába. Elmondható, hogy a legtöbb szülő él kapcsolattartási jogával és rendszeresen vagy alkalomszerűen, de látogatja gyermekét. Ennek köszönhetően két alkalommal volt javaslat örökbe fogadhatóvá nyilvánításra ebben az évben. Élnek jogaikkal a rendkívüli és időszakos kapcsolattartást érintőlegesen is. A megváltozott nyilvántartási rendszernek köszönhetően a családgondozók a szakellátás szakemberei által kitöltött adatlapokhoz is hozzájutnak. A családgondozóknak a kiemelést követően nehéz feladat elkezdeni a közös munkát a szülőkkel, hiszen ugyanazzal a személlyel kell együttműködniük a szülőknek, aki elvette tőlük a gyermeket. Idő kell a bizalom újraépítődéséhez, a közös munka kialakulásához családgondozó és kliens között, hiszen ellenségnek tekintik a szakembert. Bűncselekményt elkövetett fiatalok gondozása: Nagyon jó a kapcsolat a megyei pártfogókkal, hiszen elmondható, hogy azonnal élnek megkereséssel, ha a fiatal bűncselekményt követ el és hivataluk tudomására jut. A megfelelő gyermekvédelmi lépést mindent esetben megtettük, a kettős gondozást elkerültük változás a Gyvt-ben, pártfogói felügyelet elrendelése esetén is van mód a védelembe vételben történő gondozásra, ilyenkor a pártfogóval együttműködve a gondozási-nevelési terv ismertetése mellett kell gondozni a gyermeket. Környezettanulmányok készítése: Felkérésre és megkeresésre környezettanulmány készült: - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyében: Nagyhalász: 80 alkalommal - Gondnoksági ügyekben: Nagyhalász: 22 alkalommal Tiszarád: 6 alkalommal Tiszatelek: 9 alkalommal - Gyámsági ügyekben: Nagyhalász: 9 alkalommal Tiszarád: 2 alkalommal 22

23 - Családbafogadás: Nagyhalász: 5alkalommal Tiszarád: 4 alkalommal Tiszatelek: 2 alkalommal - Átmeneti nevelésbe vételi eljáráshoz kapcsolódóan: Nagyhalász: 8 alkalommal Tiszarád: 4 alkalommal Tiszatelek: 2 alkalommal - Időszakos kapcsolattartás: Nagyhalász: 8 alkalommal Tiszarád: 4 alkalommal Tiszatelek: 3 alkalommal - Házasságkötés: Nagyhalász: 2 alkalommal Tiszarád: 1 - Egyéb megkeresésre: alkalommal Nagyhalász: 2 alkalommal - Magántanulói státuszthoz: Nagyhalász: 10 alkalommal Tiszarád: 9 alkalommal - Védelembe vétel felülvizsgálata: Nagyhalász: 11 alkalommal Tiszarád: 13 alkalommal Tiszatelek: 1 alkalommal - Igazságügyi Hivatal: Nagyhalász: 7 alkalommal Tiszarád: 4 alkalommal - Örökbefogadáshoz: Tiszarád: 2 alkalommal Szolgálatunk minden megkeresésre időben elkészítette a kért környezettanulmányokat és megküldte további felhasználás céljából 23

24 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pszichológiai szolgáltatásának alakulása ellátási területenként A 2009-es évben is hasonló a szolgáltatás iránti érdeklődés. Nagyhalászi lakosok 436, tiszarádi lakosok 32, tiszatelki lakosok 69 alkalommal vettek részt terápián, tanácsadáson és különböző képességet mérő vizsgálaton, személyiség vizsgálaton. Pszichológusunk továbbra is hetente 8 órában fogad klienseket. Pszichológiai szolgáltatás alakulása 2009-ban Hónap Nagyhalász Tiszarád Tiszatelek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:

25 Bűnmegelőzési program 2009 A továbbra is működő Csengetés előtt elnevezésű programunk keretében a szolgálat családgondozói reggel 8.15 órakor megjelennek az általános iskolában, és személyesen elbeszélgetnek minden késve érkező diákkal, tájékoztatást adva az igazolatlan hiányzások következményeiről. A felső tagozatban 23 fő nyomon követése vált ezzel rendszeressé. Minden későn érkező gyermek nevét és adatait felírjuk. A tanulók ezt követően minden tanítási napon, reggel 7.30-ig a szolgálatnál rendszeresített formanyomtatványon megjelenésüket aláírásukkal igazolják. Az eredménytelen nyomon követésnek alapellátás, illetve védelembe vételi eljárás keretében történő gondozás a következménye. A program célja: A felsős tanulók körében az igazolatlan hiányzások csökkentése, időstruktúrájuk kialakítása, kötelességtudatuk formálása, a deviánsviselkedések, és bűncselekmények számának csökkentése a nevezett korosztály körében, értékrendjük csiszolása. A csavargások megelőzése. Az előző évben tapasztalataink szerint sok 14 év alatti gyermek fordult meg a település szórakozóhelyein a tanítási órák után, ahol zsebpénzeiket az ott található játék automaták használatára fordították. Csengetés után címmel bevezetett prevenciós programunk ezt a csoportot célozta meg. A szórakozóhelyek látogatásai után jelentősen csökkent a játékgépező gyerekek száma, illetve a tulajdonosok is jobban figyelnek a jogszabály betarttatására. Mindkét programot 2010-ben is folytatjuk. Egyéni segítő beszélgetés és csoportos terápia keretein belül tanácsadásokat végzünk a csellengő, iskolakerülő gyermekek számára ben a 13. életévét betöltött gondozott gyermekeink számára szexuális felvilágosítást tartottunk. 25

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette Csokonáné Vízkeleti Ildikó intézményvezető Törökbálint, 2009. március 11. Tisztelt Polgármester Úr! Mellékleten megküldőm

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50/2013. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2012. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu 1 POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu Az előterjesztés tárgya: Átfogó értékelés Polgárdi Város Önkormányzata Gyermekjóléti

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója)

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója) - egyéb, - a fejezete). a meg l-loffinann Szilvia Ovodavezető (.Katicabogár Ovodai Intézménye gyermekvédelmi beszámolója) 1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat Kovács Edina Igazgató (Beszámoló 3., 6. fejezete,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2013. évi

Részletesebben

Javaslat. a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-75/2014. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2013. évi gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben