Ára: 100 Ft Augusztus HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 8. szám AUGUSZTUS. Szeretettel várja Önöket Adony Város Önkormányzata,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 100 Ft. 2013. Augusztus HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 8. szám AUGUSZTUS. Szeretettel várja Önöket Adony Város Önkormányzata,"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Augusztus HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 8. szám AUGUSZTUS 20 Tisztelettel hívjuk városunk polgárait az ünnepségre! PROGRAM: Himnusz Ünnepi beszédet mond: Ronyecz Péter polgármester Kenyérszentelés - Szabó Gyula plébános közreműködésével A Gyönygvirág Női Kar valamint az Adony Néptánccsoport ünnepi műsora 21 órától TÜZIJÁTÉK a sportpályán Szeretettel várja Önöket Adony Város Önkormányzata, valamint a Közösségi - Kulturális Központ és Könyvtár A 90 éves Marika nénit köszöntötték Tóth Györgyné Marika néni szülei földművesek voltak, de megfogták a munkát, ahol csak lehetett. Apám nagyon élelmes volt, és mindent elvállalt.. - mesélte Marika néni, amikor július 17- én az Idősek Napközi Otthonában Földi Ilona jegyző és Kozma Miklósné igazgatási előadó megköszöntötte 90. éves születésnapja alkalmából. (Folytatás az 5. oldalon) Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér Búzát vittem a malomba, hej, de régen volt, amikor még a Küküllőn malom duruzsolt. Megőröltem a búzámat, lisztje, mint a hó, Örült neki a ház népe, kivált nagyanyó. Sütött is az új búzából olyan kenyeret, illatára odagyűltek mind a gyerekek. Azóta is azt kívánom: legyen a világ olyan, mint a búza közt a kék búzavirág. Mindenkinek jusson bőven illatos-fehér, ropogósra sütött, foszlós nagyanyó-kenyér!

2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Közeledik a szeptember, nemsokára kezdődik az iskola. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők többségének ez idő tájt jár le a kedvezményre jogosultsága. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához benyújtandó formanyomtatvány tartalma megváltozott. A korábban megítélt támogatások esetén nem kell újabb kérelmet benyújtani, de a jövőben csak ezen a hivatalos formanyomtatványon fogadhatják el az új kérelmeket. A formanyomtatvány megtalálható honlapunkon és a hivatalban is beszerezhető. A legfontosabb tudnivalókról, a jogszabályi változásokról Mire jogosít a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat? Akinek a jegyző rendszeres gyermekvédelmi jogosultságot állapít meg, jogosult: - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 148. (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, - a Gyvt. 20/A -ában meghatározott természetbeni támogatásnak (kész étel, ruházat, tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány) és - külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (pl. ingyenes tankönyvellátás) igénybevételére. Mit kell benyújtani a kedvezmény megállapításához? - a formanyomtatványt a megfelelő igazolásokkal együtt (a nyomtatványt alaposan olvassák el!), - a személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány fénymásolatát, - munkáltatói igazolást a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről vagy előző havi részletes bérjegyzéket (bankszámlakivonat nem fogadható el!) - a nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén igazolást a havi nyugdíj összegéről (bankszámlakivonat és csekk nem fogadható el!) - egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot és a - gyermek elhelyezése tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést vagy jegyzőkönyvet - a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó államkincstári igazolást, - az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról. Nem kell igazolni a Magyar Államkincstár által folyósított támogatásról, ellátásról az igazolást, mivel azt a jegyző a MÁK nyilvántartásából hivatalból beszerzi! Ehhez elég annak a TAJ-száma, aki a nevelési ellátást, illetve iskoláztatási támogatást (családi pótlékot) kapja. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át évben ,- Ft ot, egyedülálló szülő vagy tartósan beteg gyermek vagy nagykorúvá vált gyermek esetén: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át évben ,- Ft-ot. További feltétel, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a jogszabályban meghatározott értéket. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző a kérelem benyújtásától egy év időtartamra állapítja meg, kivéve ha a gyermek időközben a 18. életévét betölti, ebben az esetben a 18. éves koráig él a jogosultság. Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. A Polgármesteri Hivatal munkatársai Szobaszám Név Mellék Földszint 3. Vágó Eszter 22 gépjármű és iparűzési előadó 3. Illés Krisztina építmény és 23 kommunális-adóügy 4. Dombiné Szűcs Ágnes 11 ügykezelő 5. Kremmer Krisztina 14 szociális ügyintéző 6. Kozma Miklósné 15 anyakönyvvezető Emelet 12. Székely Krisztina 21 pénzügyi ügyintéző 13. Gajdó Jánosné könyvelés 20 Gévai Lajosné könyvelés 14. Kozma Lászlóné 19 pénzügyi irodavezető 15. Földi Ilona jegyző Gévai Eszter szociális ügyintéző Ronyecz Péter polgármester 17 A földszint 1-es sz. irodában Falugazdász: Korompai Tamás, Tel.: fogadónapja: keddenként Ügyvéd: Margitics István, Tel.: fogadónap: csütörtökönként től KÖZLEMÉNY A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS DÍJÁRÓL II. negyedév Havi 2 Havi 3 Heti ürítés esetén Ft Ft Ft III. negyedév Havi 2 Havi 3 Heti ürítés esetén Ft Ft Ft 2

3 Az új hulladékgazdálkodási rend tapasztalatai Az új hulladékgazdálkodási rend tapasztalatai A kommunális hulladékot gyűjtő cég, a DÉSZOLG Kft. ügyvezetője, Ferencz Péter és Molnár Tibor műszaki igazgató foglalta össze kérésünkre az elmúlt félév tapasztalatait. Ezek alapján a lakosság lassan kezd hozzászokni az új rendhez, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez. Még az év elején egy színes, minden lakásba eljuttatott naptáron tájékoztatták a lakosokat a különböző típusú hulladékok begyűjtésének időpontjáról, amit precízen be is tartanak az illetékességileg hozzájuk tartozó 14 településen. A két vezető eltérő tapasztalatokról számolt be. Nagyobb városokban, illetve olyan településeken, ahol korábban is részben már működött a szelektív hulladékgyűjtés, ott könnyebb volt a lakossággal ezt elfogadtatni, a kisebb településeken viszont még csak most kezdtek ismerkedni magával a szelektív hulladékgyűjtéssel is. Mindezek alapján Ráckeresztúr, Ercsi már most mintapéldául szolgálhat e téren. Ez pedig azért fontos, mert 2015-től országosan kötelező lesz a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. Tekintettel arra, hogy a Vertikál (melynek alvállalkozója a DÉSZOLG) egy uniós pályázat miatt már most kötelezően bevezette ezt az új rendszert, már most szembesül olyan problémákkal, melyekkel a többi szolgáltató még csak ezután fog találkozni. Megkerülhetetlen lesz az új rendszer elterjedésével a több településen kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetek sorsának újragondolása. A házhoz menő szelektív gyűjtés látszólag feleslegessé teszi ezeket, melyeknél eleve problémát okozott az, hogy többnyire a mindenhonnan könnyen elérhető, település központi területein kerültek kiépítésre, miközben a lakosság nemcsak a kijelölt hulladékfajtákat helyezte ide, és nem is föltétlen magába az edényzetbe. A DÉSZOLG ezt látva gondolkodik azon, hogy a pet palack és a papír esetében megszünteti a hulladékszigeten a gyűjtést, az üveget viszont, mivel ennek gyűjtése nem szerepel a házhoz menő szelektív gyűjtés körében, meghagyja. Ez persze nem holnaptól valósul meg, csupán a gondolkodás irányát jelzi. A szelektív gyűjtés elterjesztését egyébként a kormányzat oly módon is preferálja, hogy lerakási adót kell a cégnek tonnánként fizetni az államkasszába, ami egyre inkább arra készteti a szolgáltatót, hogy minél kevesebb hulladékot, minél tömörebben sűrítve, darálva helyezzen el a lerakóhelyen, amit lehet, azt pedig hasznosítsa újra. A szolgáltatás díjmegállapítása is nagyot változott. A hulladékgazdálkodást szabályzó törvényben központilag fixált áron kerültek meghatározásra december 31-ig a lakossági és a közületi díjak. Jelenleg viszont a közép-dunai szolgáltató rendszer díjai nincsenek összhangban ezzel, hiszen például az itt végzett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ára e törvény alapján nincs elismerve, ennek ellentételezésére nincs mód. Számukra jelenleg a már említett európai uniós pályázat jelent kötelezettséget, illetve nyújt valamiféle lehetőséget e plusz költségek fedezetéül. Összességében a cég bevételei a lakossági, közületi befizetésekből, az innen származó háztartási hulladék lerakóhelyen történő válogatása során a kinyerhető és tovább hasznosítható anyagok értékesítéséből, a lakosságtól szelektíven begyűjtött anyagok értékesítéséből, valamint néhány helyen a lakosságtól vásárolt, újrahasznosítható anyagok továbbértékesítéséből származnak. Ezzel szemben a gazdálkodókra jellemző adók, fejlesztési és egyéb költségek mellett a már említett lerakásért fizetendő igen magas díj értékét is ki kell termelniük a jelenleg rögzített árak mellett, amihez hozzájön a most bevezetésre került e-útdíj is, ami szintén a cég gazdálkodását nehezíti, csakúgy, mint a rezsicsökkentés némely hatása. Van még tehát jó néhány nyitott kérdés a hazai és környezetünk hulladékgazdálkodásával kapcsolatosan. Egyben viszont valamennyi érintett egyetért; egyre sürgetőbb elérni, hogy változzon a hulladék elhelyezésével kapcsolatos szemlélet. Mindenkinek rá kell jönnie, hogy nemcsak a szemét megfelelő elhelyezése szükséges ahhoz, hogy környezetünk hosszú évtizedek múlva is élhető legyen, hanem magának az általunk képzett hulladék mennyiségének is csökkennie kell. Ebben talán segíthet az a program is, melyet a Vertikál a települési iskolákkal, óvodákkal szerződésben rögzített módon folytat. Ennek lényege az évenként begyűjtött haszonanyag megvásárlásában merül ki, amit a legtöbbet gyűjtő közösségek külön honorálásával, táboroztatásával is megtoldanak. A cégcsoport mellett működő Kócsagtoll Alapítványának elnökeként, Molnár Tibor a különböző rendezvényekhez ÖKO sátorokat biztosít, mely bemutatja a hulladékgyűjtés, hasznosítás formáit, bemutatja, hogy hány féle módon lehet a hulladékot újrahasznosítani, ezekből különféle tárgyakat, díszeket készíteni. Végezetül nem lenne teljes a tájékoztató, ha nem szólnánk arról a közel 10 éves történetről, mely a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás történetét jelenti. A közel 40 milliárdos projekt a 168 település hulladékát kezelte volna úgy, hogy a végképp nem hasznosítható szemétből hőenergiát termeltek volna az inotai erőműben. A történet több fejezete sokak által ismeret, bár kusza és szövevényes. A jogi, gazdálkodási keret sokszori változása, az inotai égetőmű beruházás elmaradása írtak újabb és újabb fejezetet ehhez a máig sem lezárt történethez. Most az a 15 milliárdos projekt megvalósítása van terítéken, mely során a különböző telephelyeken válogatóművek, hulladékszigetek, hulladékudvarok létesültek, ezekhez jelentős gépi beszerzések is megvalósultak, a régi, előírásoknak meg nem felelő telephelyek bezárása, rekultivációja befejezése mellett. Az új hulladékgazdálkodási törvényhez történő igazodás is külön energiákat köt le, miközben ennek tükrében egy új stratégia kidolgozása is folyamatban van. Hogy maga az égetőmű megvalósul-e, erre a választ ma még nem tudjuk. Ami biztos; Adonyban megépült, és nemrégiben minden szükséges engedélyt is megkapott az újabb, minden előírásnak megfelelő hulladékbefogadó medence. Maga a DÉSZOLG KFT. pedig lépett egyet a ranglétrán, hiszen fuzionált a hasonló profilt képviselő sárbogárdi kft.-vel. Az új kft. központja Adony lesz, de kirendeltséget működtetnek Sárbogárdon is. Percsi 3

4 Az a hőség, ami július utolsó napjaiban beköszöntött, szinte mindentől elvette az ember kedvét. Ezt leginkább csak a csukott ablak, lehúzott redőnyök mögött lehetett valamelyest átvészelni. Mindez viszont reggeltől estig egy idő után kibírhatatlan, különösen akkor, ha ez a drága és mindig kevés szabadságnapok alatt történik. Ezért is gondoltunk egy bátrat, és a hajnali hűvösséget kihasználva felkerestük az adonyi Duna holtágat. A környezet szépen rendezett, ideális horgászhely, már ezért is bátran ajánlanánk mindenkinek. Ami ezután jött, az pedig már tiszta ráadás. Hajnali hat órakor vetettem be a két fenekezőt, két-két szem házilag főzött csemegekukoricával. Jó ideig nem történt semmi, de a Táguló orrcimpákkal a ponty felé Duna-parti táj fürkészése, a hazulról hozott párizsis zsömle majszolása segített átvészelni ezt a bevezető szakaszt. Az előjelek egyébként is biztatóak voltak, szemben, tőlünk jobbra és balra meg-meg szólalt egy-egy kapásjelző, és a suhogó, bevágásokat kísérő hangok is arról árulkodtak, hogy van itt, hal, és eszik is. Elfogyott szendvics, és éppen a még hűvös ásványvizet kortyolgattam, amikor az egyik bot kapásjelzője mozdult egyet. Nem nagyot, és nem is hosszan, de ahhoz elég volt, hogy észrevegyem. Ilyenkor türelemmel vár az ember fia, hiszen könnyen előfordul, hogy a kapásnak vélt rántás egyszerűen annak a jele, hogy nekiúszott egy hal a damilnak. Ha nem követi rövidebb időn belül újabb mozgás, akkor valóban erről van szó. Ám ezúttal szerencsére nem ez történt, ugyanis néhány újabb kisebb rántás után a foszforeszkáló zöld kapásjelző süllyedni kezdett. Szakaszosan. Ekkor kell az igazi türelem, mert ha a süllyedés folyamatos, be kell vágni, ha nem folyamatos, akkor várni kell, amíg a zsinórt húzni kezdi a hal. Általában igaz, hogy a ponty nem sokat teketóriázik, ha felvette a csalit, akkor azt már viszi is. (Rossz nyelvek szerint a ponty öngyilkos hal, maga akasztja fel magát, tulajdonképpen nincs nagy szükség a horgász tudására, legfeljebb a fárasztáskor, szákoláskor) Igaz ez általában, de nem most. Valószínűleg a nagy hőség miatt gyanakvóbb, esetleg lustább hal került a horgomra, mert ezúttal sokkal óvatosabban kapott. A szakaszos eresztgetés után szakaszosan húzogatta vissza a damilt, jól ügyelve arra, hogy közben ne igazán adjon alkalmat a bevágásra. Aztán megjött az a hirtelen, egylendületű húzás, ami minden horgász álma! Ekkor már nem is kell olyan nagyon bevágni, mert a hal úgyis elnyelte a horgot, ilyenkor inkább csak meg kell akasztani. Az izgalom pedig folytatódik a fárasztással, egészen addig, míg a merítőbe nem kerül a zsákmány. És közben nincs meleg, nincs hideg, megszűnik a külvilág, nincs más, csak én... és a ponty... Percsi 4

5 A 90 éves Marika nénit köszöntötték (folytatás az 1. oldalról) Apámnak két lova is volt, azzal fuvarozott merült el könnyek között a gyermekkori emlékek felelevenítése közben az ünnepelt, majd akkor vidámodott újra, amikor az unokákra, dédunokákra kerül a sor. Előbbiből is három, utóbbiból is három gyarapítja már a szerteágazó nagy családot három gyermeke, a legidősebb fiú és a két lány után. A lányok egyébként is népszerűek a Tóth családban, mert Marika néni is két lánytestvérével boldogította szüleit. Marika néni az általános iskola elvégzése után a Dunai Vasműben helyezkedett el, ahol szódavizet gyártott a vasmű dolgozói részére. Nem véletlenül került ide, a férjét követte, aki szintén itt dolgozott mentősként. Sajnos ő már régebben elhunyt. A 90. éves születésnapján nemcsak az önkormányzat munkatársai vittek virágot, üdvözlő oklevelet, hanem az otthon többi lakója is sok szeretettel köszöntötte sorstársát. Boldog születésnapot, Marika néni! -ti- A VI. Wünsch Nosztalgia Néptánc Tábor Beloiannisz adott helyet az idén az egykori Duna Menti Néptáncos Tábor hagyományait folytató nosztalgia tábornak, melyet július között rendeztek meg. Adony, Rácalmás, Harta, Mezőfalva, Madocsa, Szalkszentmárton és a házigazda Beloiannisz egykori jelenlegi.táncosait befogadó tábor főszervezője, Kiatipisz Anasztaszisz maga is kiöregedett már a táncból, viszont a rengetek régi jó barát, a sok-sok közös élmény miatt szívesen vállalta a szervezői munkával járó megpróbáltatásokat. Program szerint a reggeleket vezetői megbeszélés nyitja, majd a menzán elfogyasztott ebéd után különféle szórakoztató és sport programokban vesznek részt a vegyesen összeállított csapatok. Esténként pedig először magyar, majd szerb, és végül görög táncházzal zárják a napot. De lesz majd magyar népi hangszerbemutató is a Márvány együttes közreműködésével, illetve különleges program lesz, amikor a táncosok sorsolás útján kihúzott másik táncegyüttes egyik táncát tanulják be, és mutatják be a többiek előtt. A tábor fénypontja most is a szombati, főtéren bemutatott gálaműsor lesz, melyet hagyományosan Wüsch László koreográfus dirigál. ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés (építési hitelek, jelzálog alapú hitelek, bankszámlák,) 3. Lakáshitelek a legkorszerűbb feltételekkel. Régebbi hiteleinek átcsoportosítása kedvezőbb konstrukcióra - akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u allianz.hu Tel.: A táborban résztvevő (naponta változó) német és magyar adonyi táncosokat Moldván Mihály vezeti. A hangulat jó a sátraikban, ők is nagyon sok régi ismerőssel találkoznak e néhány nap alatt. Misi még elmondta, hogy a hagyományosan táborzáráskor előadandó produkció még nincs készen, de a pár nap biztosan elég lesz ahhoz, hogy egy jópofa produkcióval rukkoljanak majd elő. A sorolás úgy hozta, hogy a rácalmásiaktól kell betanulniuk egy táncot, míg ők a madocsaikat tanítják valamelyik táncukra. Némi maradék pénzből, szponzori támogatásból, illetve a táborlakók által befizetett pénzből gazdálkodnak, a reggelit, vacsorát maguk készítik. A fia hat éve csatlakozott a táncosokhoz, azóta a táborokban is mindig részt vesz. A jelenleg is közel 100 fős táncostábor lakói között el nem múló barátság szövődik. 5

6 Országjáró kerekezésen vettek részt az adonyi bringások Immár nyolcadik alkalommal indult Szabó Gyula plébános áldásával a 17 adonyi kerékpáros, egy kismotoros és 6 kísérő június 30- án az egyhetes kerékpáros zarándoktúrának. A cél alapvetően a Tisza-völgye megismerésére irányult. Mindjárt az első nap sok izgalmat hozott, hiszen a fővároson keresztül a helyi közlekedést jól ismerő (bár látássérült) Tóth Titusz vezette át különböző kerékpárutakon keresztül a csapatot a budapesti Nyugati pályaudvarig, ahonnan vonattal utaztak Kisvárdáig. A kisvárdai éjszakázás után másnap Sárospatakra tekertek, ahol egy szép termálfürdő területén foglaltak szállást. A nap folyamán az elmaradhatatlan fürdőzés mellett megtekintették a helyi gimnáziumot, a Rákóczi emlékhelyeket. A másnapi menet Tiszaújvárosig tartott, útközben Tokaj, a Bodrog-Tisza összefolyása Hegedűs László: Általában a kerékpáros közlekedésről A Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete honlapjáról Az új KRESZ-ben kerékpárosok közlekedésére vonatkozó rendelkezéseket lényegében adott látnivalót, Mádon pedig régi, több kilométer hosszú pincéket jártak be, ízlelgették a helyi borokat. Ez a nap egyébként rekordként került bekönyvelésre a biciklis zarándokutak történetkönyvébe, hiszen 110 kilométert eddig még nem tettek meg a kerékpárosok egy nap leforgása alatt. Tiszaújvárosból egy tiszarofi kompátkeléssel Abádszalókig vezetett a következő napon az út. Itt a Tisza-tavi fürdőzés nyújtott élményt és felfrissülést a következő napi, Szolnokig vezető út előtt. Szolnok este is gyönyörű, érdemes volt az esti városnézésen is részt venni. A következő nap során Szolnokról Szentesig kerekeztek, ahol két éjszakát is eltöltöttek. Ide pénteken érkeztek, de szombat délelőtt nehogy megmacskásodjon a biciklisták lába eltekertek Cserkeszőlőre, ahol megint csak fürödtek egy jóízűt (amennyiben ez nem képzavar). teljesen felülvizsgálták. Az ok egyszerű, a kerékpáros közlekedés napjainkban az EUban és Magyarországon egyaránt megkülönböztetett figyelmet élvez. A kerékpárosok a közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevői, a közlekedésben betöltött részarányukat az összes közlekedési balesethez viszonyítva... aránytalanul magas értéket kapunk. Végül vasárnap délelőtt a szentesi Szent Anna templomban szentmisén vett részt a csapat, majd ezt követte egy ünnepi ebéd, és innen indultak haza a kissé megfáradt, ám meg nem tört biciklisek. A 6 fős kíséretből 4 fő végig állta a sarat, biztosította a legkülönfélébb helyszíneken is a reggelit, tízórait, meleg ebédet, uzsonnát és a vacsorát. Ez utóbbit már általában viszonylag konszolidáltabb körülmények között, az aktuális szálláshelyeken. Az egy hét alatt durván 550 kilométert tekertek le az adonyi biciklisták, akik ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak, akik akár anyagilag, akár egyéb módon segítették a túra megvalósulását. A csapat legfiatalabb tagja, a 7-8 év közötti Faragó Mátyás, a legidősebb a kisfiú nagymamája, a 66 éves Králl Istvánné Margitka is végig bírta erővel, energiával az utat. Dr. Glashütter Csaba háziorvos, a túrák szervezője elárulta, hogy az út során született közös megegyezéssel a jövő évi túrát az Őrségbe szervezik, azt követően pedig közkívánatra Horvátország, az Adriai tengerpart lesz az uticél. Percsi Ezért érdemes az alábbit elolvasni, betartani. Kiemelnék egy súlyos tévhitet. Mégpedig azt, hogy Gyalogosjárdán lehet bicajozni. Ha egyéb közlekedési tábla nem teszi lehetővé a járdán kerékpározni szigorúan TILOS!!!! A kerékpár járműnek minősül!!! Így nincs helye a gyalogosok közt! 6

7 Adonyi leventék Bácsjózseffalván Régi, elfeledett eseményeket ismerhetünk meg egy-egy beszélgetés során. Így voltam ezzel magam is, amikor az adonyi II. világháborús események adatgyűjtése során közel egy évtizede felkerestem, sajnos a ma már csak néhai adonyi lakosokat: Fazekas Imre bácsit a Petőfi utcában, és Králl Ferencet az Árpád utcában. Tőlük tudtam meg, hogy július 5-én az adonyi leventék egy gyönyörű szép leventezászlót adományoztak a bácsjózseffalvai leventéknek. Az átadásra a bukovinai székelyek bejövetelének egy éves évfordulóján rendezett ünnepségen került sor. A mai térképeken hiába keressük e települést, ezért ismerjük meg történetét. Az 1940-es esztendő történelmi eseménye (Észak-Bukovina Szovjetunióhoz kerülése, Észak-Erdély viszszacsatolása, a dél-bukovinai németek Németországba telepítése) komoly szerepet játszott a bukovinai székelyek 1941-es Délvidékre telepítésében. Az áttelepített székelyeket 28 kis faluban telepítették le. Ezek a falvak voltak az un. dobrovoljac falvak, amelyekbe a trianoni döntést követően I. világháborús szerb önkénteseket telepített a jugoszláv állam, hogy az etnikai arányok megváltozzanak. Délvidék visszacsatolása után ezeket a telepeket kiürítették, és az áttelepült székelyek kerültek oda. A Csantavér közeli napfényi telepre kerültek a Józseffalviak, majd között Bácsjózseffalva nevet viselte a település. Három és félévi ott élés után 1944 októberében a székely lakosságnak el kellett menekülniük a szerbek bosszúja elől. Végül 1945 márciusában letelepítették őket Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megye 39 falujában (a legtöbben a Tolna megyei Völgységbe kerültek). Az egykori Bácsjózseffalva mai neve: Újnagyfény (másképp: Újzsednik) tavaszán az adonyi leventék fontos feladatot kaptak Pável László levente parancsnokuktól. Gyűjtést kellett szervezniük a községben, hogy az így befolyt összegből egy levente csapatzászlót vegyenek, és azt egy ünnepségen átadják Bácsjózseffalva leventéinek. Hiszen a zászló volt a csapat legfőbb szimbóluma, egyben a közösség egységének, becsületének felszentelt jelképe, melyet a leventének ismernie, tisztelnie és szeretnie kellett, megtartása érdekében pedig minden tőle telhetőt el kellett követnie. Ezzel tisztában volt minden levente. A sikeres gyűjtést követően sor került a vásárlásra. A zászló kétoldalas, kétlapos fehér selyem téglalap alakú volt, és géppel hímzett. Három szabad szélén piros-zöld háromszögekből álló pártázat volt található. A zászlólapnak a rúdhoz nem illeszkedő, két szabad csúcsán nemzeti színű bojtok helyezkedtek el. A zászló jobb oldali lapjának közepén Magyarország címere (ún. kis címer) volt található, amelyet a száruknál nemzeti színű szalaggal összekötött cserfaág és olajág övezett. A címer fölött arany színű hímzett betűkkel ISTENNEL A HAZÁÉRT, alatta a: ÉS A MAGYAR SZABADSÁGÉRT felirat volt olvasható. A zászló bal oldalának közepén volt a leventejelvény, alatta a szöveg: BÁCSJÓZSEFFALVA LEVENTE EGYE- SÜLET. Az adonyi leventék csoportja július 4-én, szombaton reggel indult el vonattal az adonyi vasútállomásról. Levente egyenruhában voltak, és Pável László parancsnokon kívül elkísérte a csoportot egy Gábor keresztnevű szakaszvezető is. Ő a honvédségtől volt kihelyezve a főszolgabíróságra. A zászlókísérő leventék a következők voltak (akikre az adatközlők emlékeztek): Cikora István (György?), Schnirer Károly (ő nem adonyi volt, de itt tanult kovácsnak), Müller Lajos, Karsai Imre, Litvin János, Szikora Gyula, Krausz Tibor, Králl Ferenc, Orosz József, Takács Béla, Fazekas Imre, Pável László és Pável Gyula. Králl Feri bácsi elmondta azt is, hogy a leventék szüleiben volt egy félelem a következményektől. A csoport Pécs-Szabadka vasútvonalon érkezett Bácsjózseffalvába, ahol olyan családoknál kerültek elszállásolásra, amelyeknél levente fiatalok voltak. Július 5-én, vasárnap reggel 9 órakor kezdődött az ünnepség. A korabeli meghívót idézve: Bácsjózseffalván július 5-én Északbácska telepei gyűlnek öszsze. Reggel 9 órakor országzászló- és leven- 7

8 tezászló avatás, tábori misével egybekötve, az új bácsjózseffalvi fúvós-zenekar és a régi józseffalvi énekkar közreműködésével, valamint délig tartó műsor. A vasárnapi ünnepségre hatalmas tömeg gyűlt össze a település turulos emlékoszlopánál, amelynek zászlótartó rúdjára az ünnepség során felkerült a felavatott országzászló. Az emlékoszlop oldalán koronás magyar címer volt, felette pedig ez volt olvasható: ÍGY VOLT, ÍGY LESZ. Az ünnepség díszvendége vitéz Dr. Bonczos Miklós igazságügyi államtitkár volt, felesége pedig a Zászlóanya. Dr. Németh Kálmán józseffalvi plébános a hazatelepítés szellemi atyja is beszédet mondott az avató ünnepségen. A levente zászló átadásakor az adonyi küldöttség nevében Krausz Tibor olvasott fel egy beszédet (amelyet a visszaemlékezők szerint Csébics Lőrinc nyugalmazott folyamőr tiszt írt). Az ünnepség végén a zászlók előtt díszmenetben elvonuló adonyi leventéket nagyon megtapsolták, mert a lakosságnak tetszett a katonás, feszes díszmenet. A tábori misére egy szép új székelykapunál került sor, ott volt az oltár felállítva. Ez a Kultúrház közelében volt, közel a templomhoz, ami valójában egy erre a célra átalakított egyszerű épület volt. A nap folyamán még arra is maradt idő, hogy a leventéknek megmutassák a falu közelében, a kukoricásban rejtőzködő szerb betonerődöket. Többen felmásztak a tetejükre, és fényképfelvételek is készültek. Az esti díszvacsorán részt vettek a leventék is. Az adonyiak hétfőn indultak haza, de nem szálltak ki Adonynál a vonatból, hanem felmentek Budapestre a Várba, és megnézték a Hadtörténeti Múzeumot, és a Halászbástyát. Így ért véget az adonyi fiatalok történelmileg is mondható küldetése. Az egykori emlékoszlop, a székelykapu nyomtalanul eltűnt, a leventezászló sorsa is ismeretlen. Az egykori székely családokból talán még élnek olyanok, akik fiatal leventeként részt vettek az ünnepségen, és hányatott sorsuk ellenére még emlékezhetnek az adonyi csoportra. Az eseménnyel kapcsolatos adatok során felvettem a kapcsolatot Rudolf Lászlóval, aki a Bácsjózseffalvi székelyek életének, sorsának kiváló ismerője. Ez úton is megköszönöm segítségét. Rózsafi János Újra átúszta a Balatont Minden edzés nélkül Holfeld Márta ismét elindult az idei Balaton átúszáson, amit sikeresen teljesített. Ezúttal 3 óra 1 perces idő alatt sikerült a távot leküzdenie, bár nagyon szeretett volna a bűvöz három órán belül úszni. Reméli, ez a vágya jövőre sikerül. Gratulálunk! 8

9 A tűréshatárt feszegeti a kánikula 9

10 Köszöntjük Adony ifjú polgárát! ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőnyök, reluxák, napellenzők, roletták, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók (fix, keretes és redőnyhöz kapcsolható), műanyag nyílászárók, szerelése, javítása. Minőségi munka rövid határidővel. Egy év teljes körű garancia! RÓNYAI és TÁRSA BT. Adony, Kis u. 11. Tel.: , Június 21-én Steiger Anna, Zrínyi u én Györki Glonczi Noel, Hunyadi u. 28. STYX TEMETKEZÉSI KFT. SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit-, márvány-, műkő munkák a megrendelő elképzelése szerint. Betűvésés, felújítás, kripta építés Pusztaszabolcs, Velencei út 86. Tel.: , Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket Máté 11:18 Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját ingyenes, gyógyítással egybekötött ISTENTISZTELETÜNKRE. Időpont: minden csütörtökön 17 órától. Helyszín: Adony, Civil ház Mindenkit szeretettel várunk! TEMETKEZÉSI KFT. ÉJJEL NAPPAL Anyakönyveztetés, temetkezési kellékek, Halott szállítás (külföldre és külföldről is), Hamvasztás, urnaszállítás, sírásás, ravatalozás, temetés, Koszorúrendelés, sírkőbontás és visszaállítás. Adony, Magyar u. 44. Tel.: , Besnyő Tel.: Mikodiné, Széchenyi u. 10. Tel.: Iváncsa, Beloiannisz: Tel.: Perkáta, Dózsa Gy. U. 14. Tel.: Pusztaszabolcs, Velencei u. 86. Tel.: , Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (virágbolt) Tel.: , Szállítási ügyelet: , , ,

11 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft Adony, Dózsa Gy. u. 64. tel/fax: 06-25/ web: A kötelező közszolgáltatáson felül vállaljuk nagyobb mennyiségű hulladékok (pl. építési törmelék, lomhulladék stb.) szállítását 5 m 3 -es konténerekben. A konténeres hulladékszállítás megrendelése a 25/ as telefonszámon lehetséges. AGROSZERVIZ KFT. Műszaki vizsgáztatási lehetőség NAPONTA!!! AZ ADONYI OKMÁNYIRODA ELÉRHETŐSÉG: 2457 Adony, Rákóczi u. 21. Tel.: , Fax: ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐ: , SZERDA: , PÉNTEK: Adony, Ady E. út 82. Telefon: 25/ /126-os mellék, 30/ , Nyitvatartási idő: H-Cs: , P: helyi közéleti híradó Kiadja: Adony Város Képviselő-Testülete Felelős szerkesztő: Percsi Tibor Szerkesztőség: KKKK Adony, Rákóczi u. 28. Tel.: , , Készült: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5. Tel.: 25/ , Az újságban megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A fenntartja magának a kéziratok rövidítésének és szerkesztésének jogát. Kéziratokat nem őrzünk meg, névtelen cikkeket nem jelentetünk meg. 11

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Lassan végeznek a gazdák a szürettel Többnyire két részletben szüretelnek a gazdák az adonyi Szőlőhegyen.

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről

Ára: 100 Ft. 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről Március 12-én Adonyban rendezte az első fórumát a Nabucco Magyarország

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám Iskolai évértékelő Kérésünkre Orthné Horváth Marianna igazgatónő elmondta, hogy 296 tanulóval kezdték, és ennyivel

Részletesebben

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 9. szám Szent László királyunk 1092-ben illesztette az ünnepek sorába az államalapító Szent István király napját,

Részletesebben

Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu. 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11.

Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu. 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11. szám Hálaadás - Újbor Ünnep Szabó Gyula plébános atya október 6-án, a szőlőhegyi kápolna tövében rendezett liturgia

Részletesebben

Ára: 100 Ft. ÜNNEPI BESZÉDET MOND RONYECZ PÉTER POLGÁRMESTER

Ára: 100 Ft. ÜNNEPI BESZÉDET MOND RONYECZ PÉTER POLGÁRMESTER Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2011. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXI. év fo lyam 10. szám Halottak napja Tarthatom-e szépnek mindszentekkor a temetőt, Hisz, hogy lehetne szép egy holtakkal teli udvar,

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2014. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 4. szám. Újra tanulhatnak úszni gyermekeink

Ára: 100 Ft. 2014. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 4. szám. Újra tanulhatnak úszni gyermekeink Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2014. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 4. szám Újra tanulhatnak úszni gyermekeink Március 11-én délelőtt az iváncsai tanuszodában rendezett sajtótájékoztatót

Részletesebben

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 1. szám Mit hoz az új év? Sokan felteszik a kérdést az új év kezdetén, aztán többnyire az a válasz, hogy bármit hoz

Részletesebben

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 6. szám 25 éve van jelen az Angus szarvasmarha fajta Magyarországon A Március 21. Mg. Szövetkezetben május 24-én szakmai

Részletesebben

HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV.

HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2014. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 6. szám Leleplezték a felújított Nepomuki Szent János szobrát Mint azt már korábban megírtuk; az Adonyért Alapítvány,

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk! ADONYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS www.4kadony.hu Adony-Besnyő-Beloiannisz-Iváncsa-Kulcs-Perkáta-Pusztaszabolcs-Szabadegyháza 2010. December Kistérségi Közéleti Híradó VI. évfolyam 12. szám Áldott, békés

Részletesebben

Duna-Adony 2015. július Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft

Duna-Adony 2015. július Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft 2015. július Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft Elballagtak az iskolások Az idei tanévben 272 gyermekkel kezdődött a munka az adonyi iskolában, amiből elköltözések miatt 265 tanulóval

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2014. március 1848. MÁRCIUS 15. Több, mint másfél évszázada, 166 évvel ezelőtt ezen a napon forradalmi lázban égett a pesti ifjúság. S

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 8. szám 2013. augusztus Tájékoztatás a Dózsa és Téglagyár utcai vasúti

Részletesebben

2011. SZEPTEMBER 8. TISZAÚJVÁROS HETILAPJA XXIX. ÉVFOLYAM, 36. SZÁM Ruszin nap, mulatsággal

2011. SZEPTEMBER 8. TISZAÚJVÁROS HETILAPJA XXIX. ÉVFOLYAM, 36. SZÁM Ruszin nap, mulatsággal Hivatali álláshelyek 4. oldal Vállalkozói telkek 4.oldal Adományozás Konzultáció Konyhavizsga Szezonvég 2. OLDAL 3. OLDAL 3. OLDAL 8. OLDAL Asztalfoglalás A Nemzeti Együttműködési Nyilatkozat (NENYI) kifüggesztése

Részletesebben

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 8. szám 2013. augusztus. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 8. szám 2013. augusztus. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 8. szám 2013. augusztus Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Átadták a Gróf

Részletesebben

216 217. Téli szoba. Délibábunk a tarka képzelet, játszik velünk, s ha közelg az est, szívünkben zengnek távoli kolompok,

216 217. Téli szoba. Délibábunk a tarka képzelet, játszik velünk, s ha közelg az est, szívünkben zengnek távoli kolompok, 216 217. 2010. február Téli szoba Az nem igaz, hogy télen a világ s az ember is levert, kifosztott, árva, minálunk most is nyílik a virág és nyár van, meleg nyár van a szobánkba. Bejött hozzánk a kert

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 16. szám, 2006. augusztus 17.

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 16. szám, 2006. augusztus 17. Ára: 107 Ft VII. évfolyam 16. szám, 2006. augusztus 17. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

XXIV. évf. 4. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. február 23.

XXIV. évf. 4. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. február 23. XXIV. évf. 4. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. február 23. Nyolcadszor a jég alatt Az angiológiai szakrendelés kibővítéséről dr. Tóth József A közüzemi díjak mértékéről dr. Fekete Zoltán A Farkas István Emléktornáról

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

Jószívű bicskei motorosok

Jószívű bicskei motorosok közéleti információs önkormányzati havilap www.bicske.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. INGYeNeS Jószívű bicskei motorosok Február 9. (szombat) 19.00 ROCKFARSANG A Művelődési Központban Fellépők zenekarok:

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás:

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: zökkenõk és kérdések Október 1.-jén új hulladékkezelési rendszer lépett életbe

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

2006. Hetedik szám. Csendes megemlékezés az 1944-es bombázás áldozataira

2006. Hetedik szám. Csendes megemlékezés az 1944-es bombázás áldozataira Csendes megemlékezés az 1944-es bombázás áldozataira 2 Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K Köszöntötték a köztisztviselőket A Köztisztviselők Napja alkalmából a Polgármesteri Hivatal munkatársait köszöntötte

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS Meghívó Az elõzõ újságban megjelenteket megerõsítve meghívjuk a falu civil egyesületeit, baráti társaságait, családokat 2008. május elsejére a kastélyparkba, a focipálya

Részletesebben