HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM APÁTFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM APÁTFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM APÁTFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei.. 42 A helyzetelemzés megállapításának összegzése 42 A beavatkozások megvalósítói 43 Jövőképünk.. 43 Az Intézkedési területek részletes kifejtése Összegző táblázat A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás 62 A megvalósítás előkészítése 62 A megvalósítás folyamata Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma 66 2

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Apátfalva Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami intézményfenntartóját. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása Apátfalva a Dél-alföldi régióban, Csongrád megye déli, Magyarország délkeleti csücskében, Makó várostól 10 km-re, a Maros folyó jobb partján fekszik. A község a Makói járáshoz tartozik, közigazgatási területe 5378 ha, lakossága a évi népszámláláskor 3214 fő. Apátfalva tömegközlekedési eszközzel is jól megközelíthető, rendszeres a Makóra, illetve a Szegedre közlekedő helyközi buszjárat. A vasúti közlekedés is biztosított, ám a járatcsökkentés miatt csak naponta 2 vonat közlekedik Mezőhegyes és Újszeged között. A kerékpárút 2013 őszén lett kiépítve Makó és Apátfalva között. Apátfalva története Apátfalva nevét valószínűleg egykori tulajdonosáról, a csanádi monostor apátjáról kapta. Apátfalva keletkezését a csanádi révnek köszönhette, hiszen a település a Maros partján, a csanádi várhoz vezető utak találkozásánál született meg. Az első okleveles adat a XIV. századból maradt fenn, a község neve 1334-ben a pápai tizedlajstromban fordul elő, ekkor már közepes nagyságú Csanád megyei településnek számított. A település neve a Dózsa-féle parasztháború kapcsán került be az ország történetébe. A z es forradalmat és szabadságharcot baj nélkül vészelte át a település. Apátfalva újkori története két és fél évszázadot ölel fel. Népessége gyorsan fejődött, a korai időszakban fontos volt az állattartás, az évek alatt egyre több legelőt törtek föl, a megélhetést a földművelés jelentette az emberek számára. Az első világháború alatt a község fejlődése lelassult, 1400-an vonultak be, közülük 173-an haltak hősi halált a frontokon. A második világháború alatt szeptember 25-én vonultak be a szovjet katonák Apátfalvára. A harcok elmúltával megkezdődött a falu újjáépítése. A közigazgatás átszervezésre került. A rend fenntartására önkéntes rendőrség kezdte meg működését. Az 1950-es években megtörtént Apátfalva és Magyarcsanád egyesítése Csanád néven, ám rövid időn belül kiderült, hogy elhibázott döntés volt, ezért 1954-ben a két település újra önállóvá vált. A település népessége gyorsan fejlődött. 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 3

4 Apátfalva sajátos néprajzi szigetet alkot, lakói mai napig tájszólással beszélnek. Hagyomány és a szokáskincsük lényegesen különbözik az alföldi emberétől, etnikailag meghatározott eleme a palócság, de keveredtek közéjük jászok is. Népi kultúrája nem rekedt meg a betelepülés idejének szintjén, továbbfejlődött. Építészetében, bútorművességén, népi kerámiáiban a makói és a hódmezővásárhelyi mesterek hatása mutatható ki. A néphagyomány őrzése mellett a falu népét a mélységes vallásosság jellemezte. Katolikus hitük nem formalitásokban, hanem zsigereken átható, mindennapi életükön átsugárzó hitben nyilvánult meg. Az apátfalviak öntudatosak, virtuskodásra hajlamosak és szalmalángszerűen lobbanékonyak. Régen a nagy falusi rendezvények ritkán múltak el bicskázás nélkül. Igaz történet, hogy a 1920-ban a rekviráló román katonákat vasvillával verték ki a községből, ezért kapta a falu a vitéz Apátfalva elnevezést. Az apátfalvi nők híresek voltak szépségükről, azt tartották róluk, hogy beszédesek, táncotmulatozást kedvelők és cifrálkodóak. Az alábbiakban a település demográfiai adatait mutatjuk be. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás % % % % % % Lakónépesség % A lakónépességre vonatkozó táblázat adatai alapján a lakónépesség száma folyamatosan csökken számú táblázat - Állandó népesség fő % nők férfiak összesen nők férfiak nő évesek Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 0-14 éves % 52% éves % 59% éves % 56% éves % 51% 65 év feletti % 34% 4

5 Az állandó népesség száma Apátfalva esetében több mint a lakónépesség (2011 népszámlálás adatai szerint). A férfiak száma, aránya a nők arányához viszonyítva magasabb, kivéve a 65 év feletti korosztályt, ahol az arányok megfordulnak. 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó lakosok száma (fő) 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) Öregedési index (%) ,3% ,4% ,5% ,5% ,8% ,0% ,1% Az öregedési index alapján megállapítható, hogy a település elöregedő, ám a mutatószám 2001 és 2010 év között csökkenő, 2011 és 2012 években 10%-os növekedés figyelhető meg, majd 2013 évben ismét csökkent a mutatószám. Településünkön ezért az idősebb lakosság fokozottabb figyelmet igényel. 5

6 A belföldi vándorlások táblázat negatív egyenleget mutat, mert többen vándoroltak el Apátfalváról, mint ahányan idetelepültek, kivéve évet, amikor az egyenleg pozitív. 5. számú táblázat - Természetes szaporodás élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) A természetes szaporodás adatai alapján megállapítható, hogy a halálozások száma jelentősen magasabb a születések számánál, a legtöbb évben kétszer annyian meghaltak, mint ahányan születtek. Ez alapján elmondható, hogy az esélyegyenlőségi szempontból fokozott figyelmet kell fordítani az idősebb lakosságra községünkben. 6

7 Értékeink, küldetésünk A Helyi Esélyegyenlőségi Program célja Célok Apátfalva település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő, egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet. A foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket vezet be. Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzés A helyzetelemzésben bemutatásra kerülnek a községben élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, időskorúak és fogyatékkal élők teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, kulturális, foglalkoztatási, egészségügyi, szociális és területi mutatói, a község esélyegyenlőségi problémái. Az esélyegyenlőségi csoportokba tartozókra vonatkozóan áttekintést ad a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulásáról, valamint feltárja az ezeken a területeken jelentkező problémákat. Meghatározza e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv A helyzetelemzésre építve számba veszi a lehetséges intézkedéseket, beavatkozásokat az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása érdekében, Meghatározza az érintett intézmények, szereplők közötti együttműködés rendszerét a programalkotás és végrehajtás során a megvalósulás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás biztosítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokat.

8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 22/2013. (X.30.) Önkormányzati rendeletében, a gyermekétkeztetés térítési és családi napközi szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 16/2013. (VII.16.) Önkormányzati rendeletében és a természetben nyújtott tűzifa támogatásról szóló 1/2012. (II.01.) Önkormányzati rendeletében határozza meg az igényelhető ellátások eljárási szabályait. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 79/2006. (05.23.) határozatával Az Apátfalvi Romákért közös programot fogadott el Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületével. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Koncepciók: Apátfalva Község Bűnmegelőzési Programja Apátfalva Község Ifjúsági Koncepciója Apátfalva Község Önkormányzatának Gazdasági Programja évi ciklusra. Sportfejlesztési Koncepció Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 8

9 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása Társulások Az önkormányzat hatósági és nem hatósági igazgatási társulásainak jegyzéke 1.Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 2.Makói Kistérség Többcélú Társulás 3.Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására 4.Makó és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás 5.Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 6.Banat-Triplex Confinium Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása Nincs elérhető releváns adat. 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A mélyszegénységben élőkről az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal nem rendelkezik adatokkal. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elemzése alapján az apátfalvi cigányság sajátos kultúrájával identitástudatával, életmódjával társadalmi hovatartozásával különül el ban cigányösszeírás adatai arról tanúskodnak, hogy a 5158 fő lakosból 102 fő volt cigány származású. A századforduló környékén az apátfalvi cigány még a paraszti falutól elkülönülten putriban éltek a Maros folyó árterén belül az úgynevezett bodrogban. Az nagy Marosi árvíz elöntötte lakóházaikat és az itt élők helyét újtelepet ma a Csokonai utcában jelölték ki. Az évi helyi szociális felmérés szerint 304 fő, 96 család a községben élő cigány lakossága száma. A telep felszámolási programnak köszönhető 13 lakásépítés, 20 lakásvásárlás és 10 felújítás történt. A évi népszámlálás adatai alapján 150 fő, míg évi népszámlálási adatok alapján 254 fő a cigány lakosság száma. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat adatai alapján ennél jóval több 409 fő. A rendszerváltozást követően 1998-ban szociálpolitikai támogatással 7 lakóház épült a cigány kisebbségi önkormányzat szervezésében ben bekövetkezett belvíz következtében a települési önkormányzat 6 családnak lakóházat vásárolt. Lakásaik otthonosan van berendezve, azonban környezetük elhanyagolt. Zömében a Csokonai utcában 28 család 70 fő lakik, a Móricz Zsigmond utcában 12 család 27 fővel, míg a Maros utcában 10 család 20 fővel. Körükben rendkívül magas a munkanélküliség aránya, napi megélhetési gondokkal küszködnek, az esetenkénti napszámos munka nem fedi le a foglalkoztatásukat. Az egészségügyi panaszaikkal gyakran keresik fel kezelőorvosaikat. Az egészségügyi statisztika is megerősíti annak a megfigyelésnek a valódiságát, hogy a cigányok életkora 15 évvel rövidebb, mint az átlag ember életkora. 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A lakosság jövedelmi és vagyoni helyzetéről adatok nem állnak rendelkezésre. 9

10 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek száma év év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,0% 113 9,3% ,1% ,0% 0,0% 0 0,0% ,6% ,8% ,7% ,4% ,1% ,6% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Az adatok azt mutatják, hogy Apátfalván a keresőképes népesség száma 2008 és 2012 között csökkent. A nyilvántartott álláskeresők száma 2010-ben kimagasló volt, majd 2011-ben ismét csökkent. Ez abból is adódik, hogy a falu lakossága elöregedett, a fiatalok elköltöznek, vagy külföldön dolgoznak. A munkáltatók inkább olyan személyeket foglalkoztatnak, akikre állami vagy egyéb pályázati kedvezményt kapnak számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő éves és fiatalabb év év év év év év év év 61 év felett Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal fő % 4,3% 3,2% 4,3% 4,0% 0,0% fő % 12,0% 14,1% 14,4% 15,1% 0,0% fő % 11,5% 11,2% 11,8% 11,5% 0,0% fő % 15,8% 14,4% 13,5% 8,7% 0,0% fő % 12,0% 13,1% 10,3% 11,9% 0,0% fő % 12,0% 11,2% 12,6% 13,5% 0,0% fő % 13,2% 12,5% 11,5% 11,9% 0,0% fő % 14,1% 15,7% 16,1% 15,9% 0,0% fő % 3,8% 4,5% 5,2% 6,7% 0,0% fő % 1,3% 0,0% 0,3% 0,8% 0,0% 10

11 Az elmúlt években a nyilvántartott álláskeresők közül legnagyobb mértékben a év közötti nyilvántartott álláskeresők létszáma nőtt ban 28 álláskereső volt ebből a korosztályból, míg 2012-ben 38. A munkanélküliség legnagyobb mértékben a 21-25, és az éves korosztályt érinti számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli év fő fő % nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen ,6% 55,8% 59,8% ,9% 61,9% 64,4% ,8% 50,0% 56,0% ,1% 48,0% 48,0% ,0% 29,9% 25,4% ,4% 34,2% 27,2% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2008 és 2013 között a nyilvántartott munkanélküliek száma nőtt. Kiugróan magas a számuk 2009 és 2010 években. Míg a férfiak létszáma az évek során kisebb-nagyobb mértékben változott, a nők létszáma nőtt a 2008-ban mért adatokhoz képest. A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma közel felére csökkent. Ezen adatok alapján az is elmondható, hogy 2008 és 2011 között a nők aránya a magasabb, 2012 után pedig a férfiak száma magasabb. A csökkenés a munkaerő-piaci programokhoz való kapcsolódásnak, és a közfoglalkoztatásnak köszönhető számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a éves népesség száma évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma év nő férfi összesen nő Férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,3% 11 4,2% 22 4,3% ,2% 17 6,5% 33 6,3% ,1% 23 8,6% 41 7,9% ,8% 20 7,6% 32 6,2% ,6% 21 7,9% 35 6,8% ,5% 24 8,9% 40 7,7% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága Az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága egyszerű munkafolyamatok végzése során valósulhat meg. Ezen lakosoknak nehéz a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedniük, fő megélhetési forrásuk alkalmi munkából, aktív korúak ellátásából és a közfoglalkoztatási bérből származik. Az alkalmi munka Apátfalván főként mezőgazdasági munkát és esetlegesen házkörüli egyszerű munkákat jelent. 11

12 számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség év 15 éves és idősebb lakosság száma összesen 15-X éves legalább általános iskolát végzettek száma általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek száma összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % ,8% ,7% ,4% ,9% ,8% ,0% Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás Az általános iskolai végzetséggel nem rendelkezők aránya a lakosság számhoz képest szinte nem változott (0,1 %-kal növekedett) a nők tekintetében javulás tapasztalható, közel 4 %-kal csökkent a számuk, a férfiak esetében viszont 4,6 %-kal többen nem végezték el az általános iskolát számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint év nyilvántartott álláskeresők száma összesen A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség Fő fő % fő % fő % ,0% ,4% 95 40,6% ,9% ,2% ,9% ,6% ,0% ,4% ,5% ,6% ,8% ,1% ,8% ,1% ,7% ,9% ,5% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A nyilvántartott álláskeresők száma 2013-ban közel azonos a évi adatokkal. Az iskolai végzettségre vonatkozólag megállapítható, hogy a 8 általánosnál magasabb végzettséggel rendelkező álláskeresők aránya alacsonyabb mint a 8 általánossal rendelkezőké Felnőttoktatásban résztvevők A helyi általános iskola nincs kijelölve a hiányzó általános iskolai végzettség megszerzésére irányuló felnőtt oktatásra. Az oktatásban résztvevők számáról adat nem áll rendelkezésre. 12

13 számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában középfokú szakközépiskolai felnőttoktatásban szakiskolai felnőttoktatásban felnőttoktatásban résztvevők résztvevők résztvevők év összesen gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevők fő fő % fő % fő % ,0% 2 40,0% 0 0,0% ,0% 1 25,0% 0 0,0% ,7% 1 33,3% 0 0,0% ,1% 3 42,9% 0 0,0% ,0% 1 50,0% 0 0,0% Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) A településen a középfokú felnőttoktatásban résztvevők száma alacsony, melynek egyik lehetséges oka lehet, hogy kevés a térségben a szervezett középfokú iskolai oktatás év végén és 2014 év elején a felnőttoktatásban résztvevők száma nőtt a munkaerő-piaci programoknak köszönhetően. c) közfoglalkoztatás Apátfalva Község Önkormányzata minden alkalmat megragad annak érdekében, hogy a szociális ellátásokban részesülőket vagy álláskeresőként regisztráltakat munkához jutassa. A közmunka programokban részesülők havi bevétele is magasabb azáltal, hogy bérben részesülnek, és nem utolsó sorban hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak, valamint szolgálati időt szereznek. A megváltozott közfoglalkoztatási rendszernek köszönhetően évről-évre nőtt a közfoglalkoztatásban résztvevők száma. év Közfoglalkoztatásban résztvevők száma Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a település aktívkorú lakosságához képest Közfoglalkoztatásban résztvevő romák/cigányok száma Közfoglalkoztatásban résztvevő romák/cigányok aránya az aktívkorú roma/cigány lakossághoz képest ,4 % 12 6,8 % ,9 % 49 27,8 % ,4 % % ,3 % 88 51,8 % d) foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) Apátfalva Makótól 10 km-re fekszik. A lakosság egy része vállalja az utazást és naponta jár Makóra, Szegedre, Hódmezővásárhelyre dolgozni. Az önkormányzat a munkaügyi központ által tájékoztatja az érdeklődőket és a munkáltatókat a foglalkoztatást elősegítő pályázatokról, programokról. Internet-elérhetőséggel nem rendelkezőknek a Faluházban van lehetőségük arra, hogy álláslehetőségek után kutassanak. A településen az önkormányzat és annak intézményei a legnagyobb foglalkoztatók. A településen megszűntek azok a vállalkozások, amelyek a csökkent munkaképességű munkavállalók jövedelemszerzési lehetőségét biztosították. 13

14 A település aktívkorú lakosságának a jelentős része a mezőgazdaságból és a mezőgazdasági szolgáltatásokból származó jövedelemszerzésre alapozza a saját és a családja megélhetését. Azonban egy másik jelentős réteg megélhetését a vidéki munkahelyek biztosítják. e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez; továbbképzéshez való hozzáférésük Ilyen jellegű programok nem működnek a településen. Képzési lehetőséget a munkaügyi központ biztosíthat számukra. f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) A településen helyi foglalkoztatási programnak a közfoglalkoztatási programok tekinthetőek. g) mélyszegénységen élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása A hátrányos helyzetű aktív korú lakosok foglalkoztatására külön intézményi foglalkoztatási programok nincsenek, hanem a közfoglalkoztatás keretében végezhetnek munkát. h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén A településen nincs hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. A cél az, hogy minden dolgozni akaró aktívkorú lakos munkalehetőséghez juthasson. 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma év közötti év segélyben részesülők fő segélyben részesülők % lakónépesség száma ,7% ,7% ,1% ,1% ,0% ,0% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2008 és 2013 között csökkent az álláskeresési segélyben részesülők száma, mert a segélyre jogosultság feltételét nem mindenki tudta igazolni, így kikerültek a segélyre jogosultak köréből. Az elmúlt években megváltoztak az ellátások feltételei és az elnevezések, ami a statisztikai adatok álláskeresési segélyben részesülőkre vonatkozó adatok összesítését, rendszerezését megnehezíti, torzítja. 14

15 számú táblázat - Járadékra jogosultak száma év nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak fő fő % ,2% ,4% ,4% ,7% ,2% ,5% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A településen élő nyilvántartott álláskeresők számához képest alacsony arányú az álláskeresési járadékra jogosultak száma számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma Foglalkoztatást helyettesítő rendszeres szociális támogatás Azoknak a száma, akiktől helyi segélyben részesülők év (álláskeresési önkormányzati rendelet alapján támogatás) megvonták a támogatást fő évesek %- ában fő munkanélkül iek %-ában Azoknak a száma, akik 30 nap munkaviszonyt nem tudtak igazolni és az FHT jogosultságtól elesett , , , , , ,6 6 0 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma állandóan változik, a munkahelyet létesítők és a közfoglalkoztatásba bevontak számával csökken, a foglalkoztatás befejezésével 3 havonként, növekszik. 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük a lakásállományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 15

16 a) bérlakás-állomány számú táblázat - Lakásállomány év összes lakásállomány (db) bérlakás állomány (db) szociális lakásállomány (db) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok (db) ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok A településen magas az üresen maradt lakások száma. Az önkormányzati lakások elsősorban szolgálati lakásként kerülnek bérbeadásra. b) szociális lakhatás Az önkormányzatnak 1 db szociális szükséglakása van, mely az ideiglenesen lakhatás szempontjából krízishelyzetbe került személyeken, családokon segít. c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok A településen egyéb lakáscélra használt, nem lakáscélú ingatlanok nem találhatóak. e) lakhatást segítő támogatások számú táblázat - Támogatásban részesülők év lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma Forrás: TeIR, KSH Tstar A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma szeptember 1-től megemelkedett, mert az igénylésnél a jövedelemhatár fogyasztási egységenként ,-Ft-ra emelkedett. Adósságcsökkentési támogatást a községben nem igényeltek. 16

17 f) eladósodottság Az eladósodottsággal kapcsolatos adatok nem állnak az önkormányzat rendelkezésére. g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása. A településen elhelyezkedő lakásokban az alapvető közműszolgáltatás (vezetékes víz, villamos energia, gáz) biztosított. A szennyvízcsatorna hálózat átadására második felében kerül sor. Külterületen 13 ingatlanban 24 személy él, az ingatlanok közül 4 tanya a községben lévő házak közműellátásával azonos szintű. 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) A település cigánylakossága nem él szegregátumban. b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) A település cigánylakossága nem él szegregátumban. c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai Nincs szegregációval veszélyeztetett terület. 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés számú táblázat Orvosi ellátás Felnőttek és gyermekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatások száma házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma Forrás: TeIR, KSH Tstar Községünkben az egészségügyi alapellátás az Egészségház épületében zajlik. Itt két háziorvos, egy fogorvos és két védőnő dolgozik. Ebben az épületben található a gyógyszertár megfelelő szakszemélyzettel. Az épület két évvel ezelőtt lett felújítva, akadálymentésítve. Minden egység rendelkezik a minimumfeltételeknek megfelelő műszerezettséggel, megfelelő szakirányú végzettségű személyzettel. Az épület jól megközelíthető helyen a község központi részén helyezkedik el. 17

18 A várandós anyák gondozását segíti az MSZSZ (Mozgó Szakorvosi Szolgálat) keretein belül kijáró nőgyógyász szakorvos havi egy alkalommal. A csecsemő és gyermek tanácsadást a két háziorvoson kívül havi két alkalommal gyermekgyógyász szakorvos végzi, melynek anyagi fedezetét az önkormányzat biztosítja. A szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés a 10 km-re lévő Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó Kórház Rendelőintézet szakrendelésein történik. b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés A korhoz kötött kötelező védőnői szűrővizsgálatokat minden 6 év alatti gyermeknél elvégzik a védőnők. Ilyen vizsgálatok a testhossz, testtömeg, fej körfogat mérése, a fejlődési és tápláltsági állapot értékelése, érzékszervek és a beszédfejlődés vizsgálata, mozgásszervek vizsgálata, a lábstatikai problémák és gerinc deformitások szűrése, vérnyomásmérés. Az iskolások körében minden évben megtörténik a gyermekek osztályonkénti szűrővizsgálata, orvosi vizsgálata. A kiszűrt tanulókat szakorvoshoz irányítják, az elvégzett vizsgálatok eredményeit számon kérik a szülőktől. Rendszeresen végeznek tisztasági szűrővizsgálatot minden osztályban. A felnőtt lakosság részére is évente több alkalommal szerveznek szűrővizsgálatokat /méhnyak rák szűrés, hipertónia,-vércukor-koleszterin mérés, melanóma,- szájüregi rák, szemészeti,- fül-orrgégészeti szűrés,allergia vizsgálat/. c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés A fejlesztő és rehabilitációs ellátásokhoz úgy juthat hozzá egy csecsemő v. kisgyermek, hogy Szegeden a SZTE gyermek neurológus vizsgálata alapján javaslatot ad a fejlesztésre. Ezzel a javaslattal a szülő felkeresi Makón a Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt (Makó, Vásárhelyi utca 1-3.) Itt van lehetőség a fejlesztésre. Heti 1-2 alkalommal kell bejárni a foglalkozásokra. Makón nincs lehetőség DSGM (Dévény Speciális Manuális Technika - Gimnasztika Módszer) fejlesztésre, így azt Szegeden végzik. d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése A Községben gyermekétkeztetés és az idősek étkeztetésének céljából központi Önkormányzati konyha működik. Az óvoda konyha működtetése nagyon előnyös, nagyon jól alkalmazkodik az óvodai nevelés, az iskolai étkeztetés funkcióinak ellátásához. A gyerekek optimális fejlődéséhez szükséges rendszeres táplálkozást biztosít napi három alkalommal, és törekszik az egészséges táplálkozás kialakítására, megfelelő mennyiségű és a jó minőségű tejtermék, friss zöldség és gyümölcs biztosításával. Kiemelt feladat, hogy a helyes táplakozással, étkeztetéssel hozzájáruljunk az egészséges életmód kialakításához. Az iskolában a hét három, illetve öt napján a tanulók számára gyümölcsöt és tejet, joghurtot biztosít. Az iskola pedagógiai programjába és helyi tantervébe beépültek az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek. Folyamatosan ellenőrzésre kerül a vásárolt élelmezési anyagok minősége, mennyisége. e) sportprogramokhoz való hozzáférés Az iskola tornatermében tanítási idő után heti 5 napon van lehetőség szervezett sporttevékenységre. Az iskola szabadtéri pályáin (1 aszfaltozott és 1 műfüves) a fiatalok számára a Bozsik program keretében heti négy alkalommal tartanak edzést. Ezen kívül évente több tömegsport rendezvénynek is helyet adnak a pályák. Az általános iskola a kötelező tantervi órák mellett évente 4-5 különböző házibajnokságot szervez, a diákok a térségi diákolimpia rendezvényein is részt vesznek. 18

19 f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés A településünkön a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményegység keretein belül biztosítjuk. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és családsegítés. A Szociális Alapszolgáltatási Központ feladata: az ellátási területen jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, egyéb szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése, tanácsadás biztosítása számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma Forrás: TeIR, KSH Tstar A közgyógyellátásban részesülők száma nem mutat nagy változást az elmúlt évek adatait összehasonlítva december 31-ig jegyzői hatáskörben került megállapításra az alanyi, normatív és méltányossági közgyógyellátás január 1-től az alanyi és normatív közgyógyellátási támogatás megállapítása a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal hatáskörébe tartozik, a méltányossági közgyógyellátási támogatás megállapítása továbbra is jegyzői hatáskör számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma év ápolási díjban részesítettek száma Forrás: TeIR, KSH Tstar Az ápolási díjban részesülők száma nem változott az elmúlt években. A képviselő-testület rendeletben szabályozta a méltányossági ápolási díj megállapításának feltételeit január 1-től az ápolási díjat az ápolást végző személy lakóhelye szerinti illetékes járási hivatal állapítja meg. g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor Az ellátást igénylők között nincs hátrányos megkülönböztetés. 19

20 h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül A szolgáltatás biztosítása során a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül pozitív diszkrimináció alkalmazására nem került sor. 3.7 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat következetes és módszeres törekvése az, hogy a községben élő cigányság helyzete pozitív irányban változzon. A nyelvi és kulturális hagyományok fejlesztése érdekében minden évben a falunapok keretén belül nemzetiségi kulturális rendezvényt szerveznek. Az általuk fenntartott cigány közösségi házban évben lovári nyelvtanfolyamnak adtak helyt. Minden évben zarándok utat szerveznek. Kedvelt zarándokútjuk a romániai Máriaradna. Minden évben tolerancia napot, nemzetiségi napot rendeznek, e program keretén belül kerül átadásra a tolerancia díj, a roma közművelődési díj, szebb környezetért díj. A tolerancia napok fő programjai bevonva a környező iskolák roma és nem roma diákjait, vers és prózamondó versenyt hirdetnek a roma költők, írók műveiből. A cigányság néprajzának, történetének, kultúrájának megismerése céljából a diákok körében szellemi vetélkedőt hirdetnek meg. A cigány tanulók oktatásának sikeressége érdekében céljuk és törekvésük, hogy a cigány családok körében a tanulás, mint érték jelenjen meg. Motiválják a jobb tanulmány elérése érdekében azzal, hogy minden évben ösztöndíjpályázatot írnak ki a roma tanulók körében évben 21 tanuló részesült tanulmányi ösztöndíjban. Ezen tanulók részt vehettek a minden évben megszervezésre kerülő táborban. Tanulmányi kirándulást szerveznek a cigány gyermekeknek bevonva az általuk megszervezett cigány anyák klubja tagjait. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek szabadidős programjainak eltöltésére, a szebb környezet kialakítására. Az általuk fenntartott játszótér kellemes időtöltést jelent a roma gyereke számmára. Az általuk fenntartott cigány közösségi ház programjai, segítő hálózata igazi életteret biztosít a cigány közösség számára. Egészségügyi szűrővizsgálatot szerveznek nemcsak a romák számára, hanem a nem romák is részesei lehetnek. A személyiség fejlesztő tréningjeik minden korosztályra kiterjed, a mesélő édesanyák foglalkozásai népszerűek a roma asszonyok körében. Karitatív tevékenységgel, adományaikkal segítik a roma közösségüket. A rászoruló cigány családoknak tűzifa gyűjtési akciót szerveznek. Nagy hangsúlyt fektetnek a cigány fiatalok sportolására. A helyi és országos sporteseményeken kimagasló eredményeket érnek el. Ez évben a Türr István Képző-és Kutató Intézet békéscsabai igazgatósága képviseletében valósulhatott meg az óvodai dajka tanfolyam a roma nők bevonásával. Együttműködő partnerként részt vett a cigány nemzetiségi önkormányzat is. Apátfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete, Apátfalva község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Apátfalvi romákért közös programot dolgozott ki, melyet 79/2006. (05.23.) számú határozatával fogadtak el a felek. Minden évben értékelik a program megvalósításait. A megállapodásban célként fogalmazódott meg Apátfalva kulturális gazdaságának és sokszínűségének megóvása, fejlesztése, valamint az önazonosságához való jog érvényesítése. Apátfalva Község Önkormányzata költségvetésében meghatározott támogatást nyújt a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez, programjaik megvalósításához. A Szociális Alapszolgáltatási Központ Könyvtár és Faluházban kisebbségi anyanyelvű könyvek, kiadványok állnak rendelkezésre az itt élő cigány és nem cigány közösség részére. A helyi sajtóban - Apátfalvi Hírekben helyet kap mindazon írások, amelyek a kisebbség történetét, hagyományait, szokásait jelenlegi helyzetét mutatja be. 20

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő) 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 veszélyeztetett kiskorú év alatti védelembe vettek közül gyermekek

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Helyi Esélyegyenlőségi Program VASASSZONYFA Község Önkormányzata 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fényeslitke Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Belsősárd Község Önkormányzata 2013 DÁTUM

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Belsősárd Község Önkormányzata 2013 DÁTUM Helyi Esélyegyenlőségi Program Belsősárd Község Önkormányzata 2013 DÁTUM Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3. egységes Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

CSESZTREG TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

CSESZTREG TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA CSESZTREG TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szajol Község Önkormányzata 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY 2013. június (felülvizsgálva 2015. november 26.) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1998./IV.16./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1998./IV.16./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1998./IV.16./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben