Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ"

Átírás

1 Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ ÉAOP-1.1.1/C-12-k

2

3 Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ

4 Tisztelt Olvasó! Nagy örömünkre szolgál, hogy az a tudás és tapasztalat, amely a hazai hulladékhasznosító ipar meghatározó szereplőinek példa nélküli összefogása révén összpontosul az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.-ben, egy olyan kiváló adottságokkal rendelkező területen talált otthonra és bontakozhat ki a sikeres működés jegyében, mint amilyen Karcag városa és a Karcagi Ipari Park. Büszkék vagyunk arra, hogy a kitartó, az áldozatkész munka, az igényes és körültekintő szaktudás, valamint a korszerű technológia eredményeképpen Európa legmodernebb hulladékfeldolgozó üzemét valósítjuk meg a város délkeleti peremén. A kormányzat által kiemeltté nyilvánított projekt legfőbb célja, hogy az üzem magas színvonalú működése révén a régióban hozzájáruljunk az ipari szerkezetváltás felgyorsulásához, a munkahelyteremtéshez és hosszabb távon egy környezettudatosabb, a fenntartható fejlődés gondolatával összhangban álló fogyasztói magatartáshoz. Nagyon fontos számunkra a környezetvédelmi előírások magas szinten történő érvényesítése, a természeti értékek megóvása. Olyan technológiát alkalmazunk, amely már bevált és hatékonyan, kockázatmentesen működik, ennek köszönhetően a környezet hulladékhasznosítás általi tehermentesítésének mértékét nem rontja a feldolgozás során fellépő károsanyag-kibocsátás. Reményeink szerint az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ működése olyan kedvező folyamatokat indít el a térségben, melyek következtében a 170 új munkahely mellett további sikerek is elérhetővé válnak, és még több ember életében válik megtapasztalhatóvá a beruházás rendkívül pozitív hatása. Puskás László az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. ügyvezető igazgatója

5 Dear Reader! We are glad that the knowledge and experience being focused as a result of the unprecedented cooperation of the waste recycling industry actors in the Elektronikai Hulladékhasznosító Ltd. will find a home in this special location and may evolve in the spirit of successful operation like the town of Karcag and the Karcag Industrial Park are. We are proud that as a result of persistent and generous work as well as high-level and prudent professional knowledge with modern technology we can establish the most up-to-date waste recycling plant of Europe at the south-eastern edge of the town. The project, selected to be one of the key projects of the Hungarian government, aims at contributing the acceleration of industrial structure change in the region, job creation and, on the long run, to a consumer behaviour more in line with sustainable development by the high-level operation of the plant. Meeting environmental regulations on a high level and preserving natural values are of high importance for us. We apply technologies already proven to operate efficiently and risk-free, thus the efficiency of reducing environmental impact by waste recycling will not be decreased by emission of any kind of pollution. We hope that the Electronic Waste Recycling Centre will launch beneficial processes in the region enabling further successes to come true beyond the current 170 workplaces and even more people will benefit the extremely positive effect of the investment in their lives. László Puskás Managing Direktor Electronic Waste Recycling Centre

6 KARCAG Karcag Jász-Nagykun-Szolnok megye városa, a Nagykunság fővárosa, a Nagykunság legnépesebb és az ország egyik legnagyobb külterülettel rendelkező települése, Szolnok és Debrecen között félúton található. A település az Alföld egyik legforgalmasabb útvonala, a 4. számú főközlekedési út mellett fekszik. Ugyancsak itt megy keresztül a 100-as vasútvonal, azaz a Budapest Záhony- fővonal. Vasútállomásáról indul a Karcag Tiszafüred-szárnyvonal, amely a Tisza- tavi üdülőkörzettel biztosít összeköttetést. A Hortobággyal és a Sárréttel, a Körös-vidékkel és a Tiszazuggal szomszédos Nagykunság földrajzi, történeti és néprajzi egység, melynek központja a XVIII. században Karcag lett. A Nagykunság közigazgatási központjaként a Jászkun Kerület önállóságának megszűntéig funkcionált. A város alapítói, a térség benépesítői a kunok voltak, akiket IV. Béla király telepített le a tatárjárás után. A kunok nomád életformájukat a XV. századtól feladták, s megkezdődött beolvadásuk a magyarságba. A régi kiváltságokból eredő kun öntudat azonban még napjainkban is él az itteniek szívében, fennmaradásához a XVIII. század derekán végbemenő ún. redempciós folyamat nagyban hozzájárult. A kun nyelv emlékeit személynevek és földrajzi nevek, mondák és legendák ma is őrzik. Karcag a Hortobágyi Nemzeti Park déli fogadókapuja, az érintetlen puszta közepén álló Zádor-híd, a kunhalmok, a védett növény- és állatvilág a természetbarátok számára ideális túracél. A hatalmas határban még fellelhető tanyák, gémeskutak letűnt korokat idéznek. A kerékpáros túraútvonalak az aktív turizmus kedvelőinek kínálnak hasznos időtöltést. A katolikus, a református, a görögkeleti és az izraelita templomok, a több száz éves iskolák, a tájházak, a szélmalom, a Morgó Csárda, a még fellelhető parasztházak, Györfi Sándor szobrászművész gyönyörű köztéri szobrai felejthetetlen élményt nyújtanak a városba látogatóknak. A város polgárai őrzik és ápolják a szellemi, az épített és a természeti értékeket, büszkék az elszármazott híres karcagiakra, elődeik hagyományaira, kultúrájára, páratlan népművészeti értékeikre. A kun ősök emlékét idézi a Kun Emlékhely és a Nagykun Millenniumi Emlékmű. A Jászkun kapitányok nyomában tematikus túraútvonal egyik legérdekesebb állomása a Nagykun Látogatóközpont és annak attrakciós terei. A Györffy István Nagykun Múzeumban a Kunok öröksége című új kiállítás a kunok több évszázados történetét, életmódját mutatja be. Népművészek, kézművesek, művészeti és hagyományőrző együttesek a színes kulturális élet meghatározó személyiségei, közösségei. A Kunsági birkafőzés karcagi hagyománya megőrzendő elemként 2009-ben felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, 2013-ban pedig megkapta a Hungaricum minősítést.

7 KARCAG Karcag is Jász-Nagykun-Szolnok county s city, "the capital of Nagykunság". It is the most populated city of Nagykunság with one of the biggest outskirts in the country, halfway between Szolnok and Debrecen. The settlement is next to one of the busiest routes of the Great Plains (Alföld), main road number 4. Here goes the railway line number 100 as well that is the Budapest - Záhony main line. From the station starts Karcag-Tiszafüred-wing line, which connects the Lake Tisza recreation divisions. Nagykunság, which is next to Hortobágy, Sárrét, the Körös countryside and Tiszazúg, is a geographical, historical and ethnographic unit, where Karcag became the centre in the 18th century. As centre of the district Jászkun, it was the administrative centre of Nagykunság until Jászkun s independency dissolved. The founders of the city were the Cumans, who were settled down by Bela IV after the Mongol invasion. The Cumans gave up their nomadic lifestyle in the 15th century and their assimilation started. However, their consciousness, deriving from ancient privileges, is still present in people s heart; the so-called redempciós process helped its survival in the 18th century. The memories of their language are still preserved in personal names and geographical names, myths and legends. Karcag is the southern gate of the Hortobágy National Park. It is a perfect place for nature lovers because of the Zádor Bridge in the middle of the untouched wilderness and the mounds of protected flora and fauna. Bygone eras are evoked by the homesteads and sweep-pole wells. The bike tours offer useful time for fans of active tourism. Unforgettable experiences for the city visitors are assured by the Catholic, Protestant, Greek Orthodox, Jewish churches, the hundred years old schools, country houses, windmills, the Morgó Tavern, the still to be found farmhouses and sculptor Sándor Györfi s beautiful public art sculptures. The citizens keep and cultivate the spirit of the built and natural heritage and they are proud of their descent, famous people of Karcag, the traditions of their ancestors, their culture, folklore odd values. Kun Memorial and the Nagykunság Millennium Monument evoke the memory of the ancestors. One of the most interesting stops of the captains of Jászkun thematic hiking trail is the Nagykunság visitor centre and its attraction spaces. In the István Györffy Nagykun Museum, there is an exhibition about the "Cumans heritage" that shows the centuries-old history and lifestyle. Folk artists, artisans, arts and heritage groups are the dominant personalities and communities of colourful cultural life. The "Kunság sheep cooking tradition in Karcag" was added to the National Inventory of Intangible Cultural Heritage in 2009 as an important element, and in 2013 it was awarded the Hungaricum rating.

8 KARCAGI IPARI PARK A 2000 óta működő Karcagi Ipari Park Karcag közigazgatási területén, a város délkeleti peremén, a transz-európai folyosórendszer (TEN-T korridor) Budapest Szolnok Románia irányú vonala mellett helyezkedik el. A közel 100 hektáros területét a 4-es számú főközlekedési út és a Gyarmati út osztja két kisebb és egy nagyobb részre. A Karcagi Ipari Park kezdettől fogva kiváló adottságokkal rendelkezett: a nyugat-magyarországi árakhoz képest akár 50%-kal olcsóbb ipari parki területek; jó csatlakozási lehetőség a 4. sz. főközlekedési úthoz; a területek Karcag felől is jól megközelíthetőek; a kunmadarasi repülőtér közelsége; a közművekről való kiváló lecsatlakozási lehetőségek; kedvező az uralkodó szélirány, mely a város levegőtisztasága szempontjából kimagasló jelentőségű; olcsó és viszonylag képzett/képezhető munkaerő. Az ipari park üzemeltetésére létrehozott Karcagi Ipari Park Kft.-ben az InfoGroup 50,23%-os, az Imperium Kft. 25,12 %-os, míg az Önkormányzat 24,65%-os üzletrésszel rendelkezik. A közös önkormányzati és magántulajdon előnye, hogy egyszerre biztosított a megfelelő lobbierő, a hatékony és gyors ügyintézés, a professzionális menedzsment és a piaci alapú döntéshozatal. Az ipari park hagyományosan az élelmiszeripari, élelmiszer-logisztikai ágazatokra fókuszált, ennek alapját Karcag városának erős élelmiszer-gazdasági tradíciói adják. Ennek szellemében az Ipari Park olyan közösségi feladatot is ellát, mint az élelmiszeripari befektetésösztönzéssel foglalkozó, angol nyelvű FoodSites Blog üzemeltetése (http://foodsitespro.blogspot.com). Az idők változásával, még a gazdasági válság előtt kezdett el az Ipari Park vezetése új, ígéretes ágazatok után kutatni. Az élelmiszer-gazdasági profilt jól kiegészítik az egyéb zöld ágazatok, így különösen a hulladék-újrahasznosítás. Az angolul CleanTech néven emlegetett ágazatnak az információtechnológiához és biotechhez hasonló dinamikus növekedést jósolnak. A Karcagi Ipari Park elindult ezen az úton a 2012-es alapkőletételkor, kijelölve egy Magyarországon egyedülálló Ökoparkot, az Ipari Park északi felében. Az esemény jelentőségét mutatja, hogy a június 29-ei alapkőletétel alkalmából beszédet mondott Varga Mihály tárca nélküli miniszter, Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Dobos László, Karcag polgármestere is. Ezt követően megkezdődött a kiváló fekvési adottságokkal rendelkező és folyamatosan fejlődő Ipari Park északi részén az alapinfrastruktúra kialakítása közel 122 millió forint uniós támogatásból az Új Széchenyi Terv keretében. Az Ipari Park kihasználtságának ilyen arányú növekedésétől joggal várható Karcag város gazdasági forgalmának és jelentőségének számottevő megerősödése, pozitív multiplikátorhatást fejtve ki a térség társadalmi és szociális helyzetére. Az Ökopark alapkőletétele óta cleantech-cégekkel folyó tárgyalások mintegy megkoronázásaként hazai befektetők egy csoportjának példaértékű összefogásával létrejött az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ a Karcagi Ipari Parkban, és a beruházást a kormány kiemelt projektté nyilvánította. A Németországból származó innovatív technológiának köszönhetően Európa legkorszerűbb elektronikaihulladék-feldolgozó üzeme károsanyag-kibocsátás nélkül, a lehető legkevesebb energia felhasználásával dolgozza majd fel az évi ezer tonna. elektromos és elektronikai hulladékot. A beruházás megvalósulásával 170 új munkahely létesül, majd újabb hasonló profilú befektetéseket ösztönözve további ember számára teremtenek munkalehetőséget. Az Ipari Parkban egy PET-palack-újrahasznosító és -granuláló üzem fejlesztésére is sor kerül, amely további 50 új munkahelyet eredményez majd. A fejlesztési terület már jogerős építési engedéllyel rendelkezik, és a pályázati támogatásról is megszületett a döntés közepére várható a beüzemelés. A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés filozófiájának ilyen mértékű előtérbe helyezését a szakma is elismerte. Az Ipari Parkok Egyesülete 2012 decemberében díjazta az ország több mint 200 ipari parkjából az arra érdemeseket, és a Karcagi Ipari Park különdíjat kapott környezeti felelősség kategóriában.

9 KARCAGI IPARI PARK Opened in 2000, Karcag Industrial Park is situated in the administrative area of Karcag, at the southeastern edge of the town, right aside the Budapest Szolnok Rumania corridor of the Trans- European Transport Networks (TEN-T). Its territory of almost 100 hectares is divided by main road 4 and Gyarmati Street into two smaller and a bigger part. Since the very beginning, Karcag Industrial Park had plenty of outstanding features to offer: industrial park sites for a price of even half of such of western Hungary; good connection to main road 4; sites well accessible also from the town of Karcag; the proximity of the airport in Kunmadaras; outstanding public utility connections; beneficial prevailing wind direction with outstanding importance regarding the air quality of the town; cheap and relatively educated/educable workforce available. The industrial park is operated by Karcagi Ipari Park Ltd with business shares owned by InfoGroup (50.23%), Imperium Ltd. (25.12%) and the Municipality (24.65%). Mixed municipality and private ownership means both the proper lobby power, effective and rapid administration, professional management and market- based decision-making all guaranteed. Based on the strong food business traditions of Karcag, the Industrial Park has a conventional focus on food industry and food logistics. Thus, the Industrial Park also carries out community tasks like running the investment promotion blog FoodSites in English (http://foodsitespro.blogspot.com). As times keep on changing, the management of the Park started to seek new promising sectors already before the economic crisis. Food business profile can ideally be supplemented by other green sectors, especially like waste recycling. And just like IT or biotech, this sector, also called CleanTech, are said to have a bright future bringing dynamic growth. When setting its foundation stone in 2012, the Karcag Industrial Park has taken the first steps on this road by marking the site of an Eco Park, unique in Hungary, in the northern part of the Park. The importance of the event also can be seen from the fact that the event was accompanied by speeches done by minister Mihály Varga, minister for rural development Sándor Fazekas and the mayor of Karcag, László Dobos. Thereafter, financed with 122 million forints from New Széchenyi Plan (Új Széchenyi Terv), the basic infrastructure of the areas has been established in the northern part of the Industrial Park offering excellent investment opportunities and being an example of permanent development. Seeing this level of raising occupancy in the Industrial Park, the economic turnover and importance of Karcag is reasonably expected to be considerably enhanced with a multiplication effect on the social and welfare status of the region. After setting the foundation stone, discussions with cleantech companies were kind of topped by the exemplary cooperation of a group of Hungarian investors establishing an Electronic Waste Processing Plant in the Karcag Industrial Park; the investment has been selected to be a key project by the Government. Owing to the technology coming from Germany, the most up-to-date electronic waste processing plant in Europe will process 20 to 25 tons of electronic and electric waste every year with emitting no pollution at all and using the lowest level of energy possible. The investment results in 170 new jobs which, stimulating other investment of similar profile, will create workplace for another 600 to 800 people. A PET bottle recycling and granulating plant will also be established in the Industrial Park, offering another 50 new workplaces. The development area already owns a legal building permit and European funding is also successfully applied for. Operation is about to start in the middle of The level of considering environmental and sustainable principles so much also brought professional acknowledgements. Selecting the best ones from the 200 industrial parks in the country, the Hungarian Industrial Parks Association has awarded Karcag Industrial Park a Special Prize in the category Environmental Responsibility.

10 ELEKTRONIKAI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KÖZPONT A háztartásokban és intézményekben elhasználódott, üzemképtelen vagy feleslegessé vált elektromos és elektronikai berendezések e-hulladék néven váltak ismertté. Napjainkban az egyik legfontosabb feladat ennek a hulladéktípusnak a biztonságos és hatékony hasznosítása. Az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ elnevezésű beruházás éppen ezért jött létre hazai, a környezeti iparban és a hulladékhasznosítás terén komoly tapasztalatokkal rendelkező befektetők összefogásából. A 3,6 milliárd forintos beruházást a kormányzat jelentős mértékben támogatta, és kiemelt projektté nyilvánította. A Központ, melynek alapkőletételére április 5-én került sor, Karcag délkeleti részén, a Karcagi Ipari Parkban található. Az Ipari Park remek adottságokkal rendelkezik, hiszen a transz-európai folyosórendszer (TEN-T korridor) Budapest Szolnok Románia irányú vonalán helyezkedik el, és jó csatlakozási lehetőséggel bír a 4. számú főközlekedési úthoz. Európa legmodernebb elektromoshulladék-hasznosító üzemében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtését, tárolását, kezelését és újrafeldolgozását, valamint újra használatra való elkészítését végezzük, mintegy 170 fő részére biztosítva munkalehetőséget. Az üzem a környezet és az emberi egészség megóvását, valamint a nyersanyagok megőrzését célzó megközelítéssel végzi, célja pedig az elektromos és elektronikus berendezésekben található értékes erőforrások újrafeldolgozásának biztosítása. A Központ által az elektromos és elektronikai hulladék teljes körű hasznosítása úgy valósul meg, hogy a lakosság, a közszféra, a gyártók és a kereskedelmi üzletláncok irányába begyűjtő hálózat épül ki, és a lakossági, intézményi és termékgyártás folyamán keletkezett hulladékot a begyűjtés után a legmodernebb, az úgynevezett láncos törőberendezést használó technológiával anyagfrakciókra bontjuk. Az üzem kapacitása éves szinten 4000 tonna hűtőgép és tonna egyéb elektronikai és elektromos hulladék feldolgozása, melynek során a korszerű eljárásnak köszönhetően 40-féle anyagfrakció keletkezik 99%-os kihozatali aránnyal, és így olyan anyagok nyerhetők vissza, mint az alumínium, a vas, különféle színesfémek, nemesfémek és műanyagfajták.

11 Az e-hulladék anyagfrakciókra bontása zárt rendszerű technológiával történik, ezért sem a levegőbe, sem a talajba, sem a vízbe nem kerül semmilyen káros anyag. A korszerűségnek és környezettudatosságnak ezen a területen eddig nem látott összefonódása ihlette mottónkat: e-hulladék. újragondolva. Tekintettel a földrajzi fekvésre több lépcsőben valósulhat meg a cselekvési terv: első lépcsőben Karcag városában, ezt követően a város km-es körzetében fekvő településekre kiterjesztve. Célunk olyan koncentrált, üzemi méreteit tekintve hatékony, környezetvédelmi előírásokat magas szinten érvényesíteni képes hűtőgép- és elektronikai hulladék-hasznosító üzem megvalósítása, amelynek eredményeként a Központ hozzá tud járulni a térségben az ipari szerkezetváltáshoz, a munkahelyteremtéshez, az erőforrások megújuló használatához. Az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ megnyitásával létesülő munkahelyek mellett várhatóan pedig mintegy 2-3-szorosára nő a járulékos munkahelyek száma a kapcsolódó munkaszervezési folyamatokban. A beruházás további célja a térségben működő, környezetvédelmi iparban tevékenykedő vállalkozások segítése. További fejlesztések révén a közszolgáltatók bevonásával és közreműködésével országos lefedettséggel tervezzük végezni az e-hulladék begyűjtést, szélesebb körben kiváltva a kedvező hatásokat. Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. törekszik arra, hogy ezt a kiemelten fontos tevékenységet megbízható és megfelelő tudású és képzettségű szakemberek által végezze, ennek érdekében jelen volt a 2013 áprilisában rendezett Miskolci Állásbörzén, ahol mérnök, valamint közgazdász végzettségű álláskeresőknek kínált lehetőséget a termelésirányítói és a pénzügyi vezetői tisztség betöltésére. Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. az e-hulladék begyűjtését, szállítását, tárolását, kezelését tekintve alaposan átgondolt szakmai és környezetvédelmi irányelvek szerint cselekszik. Az elsődleges célkitűzés az, hogy a hulladékok legmagasabb környezetvédelmi és minőségi szintű hasznosítása valósuljon meg. Ugyanakkor küldetésünknek tartjuk, hogy a környezetterhelés nagyarányú csökkentése mellett a lakosság és az intézmények környezettudatos magatartását is kialakítsuk, illetve formáljuk. Ennek összetevői: a lakosság és intézmények tájékoztatása és a figyelem felkeltése az egészséges életet biztosító környezet megóvásának fontosságára, az elhasználódott, üzemképtelen vagy feleslegessé vált e-hulladék begyűjtésére irányuló közreműködésünk felajánlásával, gyűjtésre alkalmas zöld szigetek és időpontok meghatározása havi lebontással, e-hulladék díjmentes átvétele és az elszállítás biztosítása, lakossági bejelentéssel történő körfuvar szervezése, km-es körzetben, iskolai hulladék gyűjtések kiterjesztése a papír- és fémhulladék mellett az e- hulladékra is (szelektív gyűjtés). Az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ saját szállítóeszköze segítségével hamarosan megkezdi a háztartásokban keletkezett elektromos és elektronikai hulladékok begyűjtését, és a jövőben rendszeres lakossági gyűjtést szervez Karcag városában és a város vonzáskörzetében (Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Püspökladány, Füzesgyarmat, Tiszafüred). A hulladékgyűjtés időpontjáról, helyszíneiről és az elszállításról folyamatosan részletes tájékoztatást nyújtunk. Üzemünk az elvárt műszaki színvonalat európai szinten fogja biztosítani, melynek következtében Karcag a meglévő természeti kincsek és az elmúlt évszázadok során felhalmozott kulturális és szellemi javak mellett immár a környezetvédelemért és a fenntartható fejlődésért tett erőfeszítések révén is ismert és megbecsült városa lesz hazánknak.

12 ELECTRONIC WASTE RECYCLING CENTRE Overused, unusable and unwanted electric and electronic devices from households and institutions are known as e-waste. One of the most current tasks nowadays is the safe and efficient recycling of this type of waste. Exactly that is why the investment entitled Electronic Waste Recycling Centre was born as a result of a cooperation of investors with serious experience in the environmental industry and waste recycling. The investment of 3.6 billion forints was strongly supported and has selected to be one of the key projects by the Hungarian government. After setting its foundation stone on 5 April 2013, the Centre can is situated in the south-eastern part of Karcag in the Karcag Industrial Park. The Park has excellent features since being located right aside the Budapest Szolnok Rumania corridor of the Trans-European Transport Networks (TEN-T) with a good connection to the main road nr. 4. The most up-to-date electronic waste recycling plant of Europe carries out the collection, storing, handling and recycling electronic and electric waste as well as preparation for reuse; providing workplace for about 170 people. All this is carried out with an approach aiming at preserving human health and environment as well as materials, focusing on ensuring the reuse of the valuable resources to be found on electronic and electric devices. The Centre carries out comprehensive utilization of electronic and electric devices by establishing a collection network towards the population, the manufacturers and the commercial chains; and dissolving municipal, institutional and manufacturing waste using the technology including the most up-to-date Querstromzerspaner QZ pre-disintegrater device into various material fractions after collection. The plant has an annual capacity to process 4,000 tons of refrigerators and 18,000 tons of other electronic and electric waste when, as a result of the state-of- the-art technology, a number of 40 different material fractions are recovered with a 99% recovery rate enabling the reuse of materials like aluminium, iron, various non-ferrous metals, precious metals and different kinds of plastic.

13 E-waste is dissolved into different fractions with a closed chain technology with no pollution emitted into the air, the soil nor the water. Our motto was inspired by the never-seen combination of modernity and environmental consciousness in this field: w-waste redefined. Having considered the geographical location, the action plan is carried out in several steps: as a first step, only in the town of Karcag, then also including the settlements within 30 to 40 kilometres. We aim at establishing a refrigetrator and electronic waste recycler plant which is concentrated, effective in operational size and meeting environmental regulations on a high level. As a result, the Centre can contribute to the structural change in the industry, the creation of workplaces and the utilization of renewable resources. Beyond the workplaces created by the opening of the Electronic Waste Recycling Plant, the number of associated workplaces is also expected to grow up 2 to 3 times more in related work management processes. Another aim of the investment is to help enterprises active in the environmental industry within the region. With additional developments, and involving and cooperating with public service providers, e-waste collection is planned to be carried out nationwide, having beneficial effects even more widely. The Elektronikai Hulladékhasznosító Ltd. aims at carrying out this extremely important activity with employing professionals who can be trusted enough and have proper educational background. That is why the company has participated in the Miskolc Career Fair in April 2013, where having offered production manager and financial director positions to be filled for job-seekers having degrees in engineering and economy. When talking about e-waste collection, transportation, storing and handling, the Elektronikai Hulladékhasznosító Ltd. is acting according to carefully elaborated professional and environmental principles. The primary objective is to realize reutilization on an environmental and quality level as high as possible. Nevertheless, beyond significant reduction of the environmental impact, another mission is to develop and form an environmental conscious behaviour among the population and the institutions. Components include: - informing and calling the attention of the population and the institutions to the importance of preserving the environment providing healthy life, by offering our cooperation aiming at the collection of overused, unusable and unwanted e-waste, - determining waste collection Green Islands and dates every month, - accepting and transporting e-waste free of charge, - organizing transportation lines based upon residents notifications within 30 to 40 kilometres, - beyond paper and metal waste, expanding waste collection actions in schools to e-waste (selective collection). With its own transportation vehicle, the Electronic Waste Recycling Centre will start the collection of electronic and electric waste from the households; and, in the future, will organize regular public collection in the town of Karcag and its sorroundings (Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Püspökladány, Nádudvar, Füzesgyarmat). The date and venue of the collection as well as the transportation details will be communicated regularly in details. The expected technological standard will be met by the plant on a European level so that beyond natural treasures, as well as cultural and intellectual to be accumulated in the recent centuries, now also efforts for environmental protection and sustainable development will further enhance the appreciation and recognition of this town in our country.

14 A LEGKORSZERŰBB TECHNOLÓGIA Az elektronikai és elektromos berendezésekből származó hulladék kezelése és újrahasznosítása napjaink egyik legégetőbb kérdése a technikai fejlődés és az abból fakadó életmódváltás miatt. Az Elektronikai Hulladékhasznosító Központban nagy gondot fordítunk arra, hogy a tevékenységünk során a legbiztonságosabb, már bevált módszerekkel óvjuk szűkebb és tágabb környezetünk értékeit, az itt élők egészségét. A Németországból származó MeWa-technológia lelke az univerzális láncos törőberendezés, amely teljes mértékben mellőzi a vágóeszközök használatát, ennek megfelelően működése a szokványos rendszerekéhez képest lényegesen eredményesebb. A különféle környezetvédelmi előírásoknak maradéktalanul, a legmagasabb szinten felel meg a fent leírt technológia, amelynél jelenleg nincs korszerűbb az elektronikaihulladék-feldolgozás terén. Az eljárás gyorsabb hozzáférést biztosít a szétválasztott értékes anyagcsoportokhoz, és ezzel egyidejűleg a lehetséges károsanyagok távozását is megakadályozza, hiszen a hulladék anyagkötéseit úgy nyitja meg, hogy közben mellőzi az egyes alkotórészek és szerkezeti elemek szétbontását. A hajlékony törőszerkezet a bedobott anyagokat szabályozható sebességgel a kívánt irányba forgásba hozza. A bontás az anyagok összeütközése révén következik be. A mechanikus elformálódás révén keletkező hő elősegíti a kapcsolódások felbomlását. A hulladékanyagok különféle fizikai tulajdonságai típusonként eltérő darabnagyságot eredményeznek. Az egyénileg beállítható ciklusidőnek köszönhetően könnyen meghatározható az egyes feldolgozott anyagfajták formája és mérete. Mivel hiányoznak a kopó alkatrészek, vagyis az álló- vagy forgókések, így a bontási folyamat újabb tényezők miatt is optimálisabb: egyrészt a kopási költségek elenyészőek, másrészt a folyamat felgyorsul, a forgató elemek akár 15 perc alatt cserélhetők. A változtatható vastagságú hengerfallal, valamint a 350kWigterjedőerőforrással a láncos törő a legkülönfélébb területeken alkalmazható. A hűtőszekrények esetében különösen fontos a zárt rendszerű feldolgozás. Ez amiatt elengedhetetlen, mert a környezetet károsító gázok nemcsak a hűtőrendszerben találhatóak, hanem a szigetelésben is. A technológia hatékonysága kiválóan megmutatkozik abban, hogy mennyi gáz nyerhető ki egy hűtőgép zárt rendszerben történő feldolgozása esetén: a szigetelésből átlagosan hűtőnként akár gramm is! De ha a hűtőgépet tartósan, hosszabb időn keresztül a szabadban tárolták, és a szigetelésbe víz került, akkor a hajtógázok nagy része elillan a szigetelésből, és így nem lehet annyi gázt kinyerni, mint új, illetve nem sérült gépek esetén. Büszkék vagyunk, hogy Európa legkorszerűbb elektromoshulladék-hasznosító üzemében ilyen sokat tehetünk a környezetünkért és az itt élő emberekért, Önökért.

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Befektetési lehetőségek Investment schemes

Befektetési lehetőségek Investment schemes letenye és vidéke LETENYE AND ITS REGION Befektetési lehetőségek Investment schemes Letenye Helyrajzi szám 1793 Terület nagyság 10278 m 2 Épület nagyság 2830 m 2 Víz, gáz, villany, telefon Felhasználhatóság

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS PÉCS EXPO 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: LOCATION OF EVENT: EXPO CENTER PÉCS A RENDEZVÉNY

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

For the environmentally aware

For the environmentally aware Környezet, tudatos embereknek or the environmentally aware A k3 a Könyves Kálmán körúton, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területén felépülő új A kategóriás fenntartható ház, amelynek legfőbb

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság és nyersanyagok Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya EU referens NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75.

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75. Hegedős Csaba Asset manager Mobil: +36 30 867 7679 E-mail: hegedus.csaba.1@cib.hu LEÍRÁS / PROPERTY HIGHLIGHTS A Yacht Irodaház 2008-ban épült "A" kategóriás irodaház közel 2000 m 2 minıségi irodaterülettel.

Részletesebben

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling 19 November 0, Budapest Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling Balázs MIKÓ Óbuda University 1 Abstract Effect of the different parameters to the surface

Részletesebben

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Sor szám Projekt témája/címe Futamidő Összköltségvetés - Bay Kft. Pályázati program 1. 2. 3. 4. Fáradt olajok és hulladékká vált szénhidrogén-

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes RÁCZ IMRE ezredes AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION Az Észak-alföldi régió (röviden: Régió) a Dél-alföldi után Magyarország második legnagyobb területű (17 729 km 2 ) és népességű (1 millió

Részletesebben

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái Some dilemmas about the development programmes of the most depressed Hungarian micro-regions Regional development funds in Hungary are allocated

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG A természet mindenkit elbûvölõ tökéletességeivel nem versenyezhetnek a nyelvek mondhatjuk Petõfi szavaival. Örökségünk kincsestárában azonban mindezekkel a varázsos

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 Budapest Innopolis Programme Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 HISTORICAL CAPITAL Living settlement since the age of Roman Empire Photo: Cultural Capital

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Gábor Vámosi Managing director Establishment of our Agency Established by the support of Intelligent

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Partnership between Gerjen and Desnogorsk

Partnership between Gerjen and Desnogorsk Honnan érkeztünk? Where do we come from? Testvérvárosi Megállapodás aláírása Gerjenben, 2016. szeptember 25. 25 September 2016 - signing of the Town Twinning Agreement in Gerjen A 2016. évi közös programok

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben