Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ"

Átírás

1 Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ ÉAOP-1.1.1/C-12-k

2

3 Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ

4 Tisztelt Olvasó! Nagy örömünkre szolgál, hogy az a tudás és tapasztalat, amely a hazai hulladékhasznosító ipar meghatározó szereplőinek példa nélküli összefogása révén összpontosul az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.-ben, egy olyan kiváló adottságokkal rendelkező területen talált otthonra és bontakozhat ki a sikeres működés jegyében, mint amilyen Karcag városa és a Karcagi Ipari Park. Büszkék vagyunk arra, hogy a kitartó, az áldozatkész munka, az igényes és körültekintő szaktudás, valamint a korszerű technológia eredményeképpen Európa legmodernebb hulladékfeldolgozó üzemét valósítjuk meg a város délkeleti peremén. A kormányzat által kiemeltté nyilvánított projekt legfőbb célja, hogy az üzem magas színvonalú működése révén a régióban hozzájáruljunk az ipari szerkezetváltás felgyorsulásához, a munkahelyteremtéshez és hosszabb távon egy környezettudatosabb, a fenntartható fejlődés gondolatával összhangban álló fogyasztói magatartáshoz. Nagyon fontos számunkra a környezetvédelmi előírások magas szinten történő érvényesítése, a természeti értékek megóvása. Olyan technológiát alkalmazunk, amely már bevált és hatékonyan, kockázatmentesen működik, ennek köszönhetően a környezet hulladékhasznosítás általi tehermentesítésének mértékét nem rontja a feldolgozás során fellépő károsanyag-kibocsátás. Reményeink szerint az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ működése olyan kedvező folyamatokat indít el a térségben, melyek következtében a 170 új munkahely mellett további sikerek is elérhetővé válnak, és még több ember életében válik megtapasztalhatóvá a beruházás rendkívül pozitív hatása. Puskás László az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. ügyvezető igazgatója

5 Dear Reader! We are glad that the knowledge and experience being focused as a result of the unprecedented cooperation of the waste recycling industry actors in the Elektronikai Hulladékhasznosító Ltd. will find a home in this special location and may evolve in the spirit of successful operation like the town of Karcag and the Karcag Industrial Park are. We are proud that as a result of persistent and generous work as well as high-level and prudent professional knowledge with modern technology we can establish the most up-to-date waste recycling plant of Europe at the south-eastern edge of the town. The project, selected to be one of the key projects of the Hungarian government, aims at contributing the acceleration of industrial structure change in the region, job creation and, on the long run, to a consumer behaviour more in line with sustainable development by the high-level operation of the plant. Meeting environmental regulations on a high level and preserving natural values are of high importance for us. We apply technologies already proven to operate efficiently and risk-free, thus the efficiency of reducing environmental impact by waste recycling will not be decreased by emission of any kind of pollution. We hope that the Electronic Waste Recycling Centre will launch beneficial processes in the region enabling further successes to come true beyond the current 170 workplaces and even more people will benefit the extremely positive effect of the investment in their lives. László Puskás Managing Direktor Electronic Waste Recycling Centre

6 KARCAG Karcag Jász-Nagykun-Szolnok megye városa, a Nagykunság fővárosa, a Nagykunság legnépesebb és az ország egyik legnagyobb külterülettel rendelkező települése, Szolnok és Debrecen között félúton található. A település az Alföld egyik legforgalmasabb útvonala, a 4. számú főközlekedési út mellett fekszik. Ugyancsak itt megy keresztül a 100-as vasútvonal, azaz a Budapest Záhony- fővonal. Vasútállomásáról indul a Karcag Tiszafüred-szárnyvonal, amely a Tisza- tavi üdülőkörzettel biztosít összeköttetést. A Hortobággyal és a Sárréttel, a Körös-vidékkel és a Tiszazuggal szomszédos Nagykunság földrajzi, történeti és néprajzi egység, melynek központja a XVIII. században Karcag lett. A Nagykunság közigazgatási központjaként a Jászkun Kerület önállóságának megszűntéig funkcionált. A város alapítói, a térség benépesítői a kunok voltak, akiket IV. Béla király telepített le a tatárjárás után. A kunok nomád életformájukat a XV. századtól feladták, s megkezdődött beolvadásuk a magyarságba. A régi kiváltságokból eredő kun öntudat azonban még napjainkban is él az itteniek szívében, fennmaradásához a XVIII. század derekán végbemenő ún. redempciós folyamat nagyban hozzájárult. A kun nyelv emlékeit személynevek és földrajzi nevek, mondák és legendák ma is őrzik. Karcag a Hortobágyi Nemzeti Park déli fogadókapuja, az érintetlen puszta közepén álló Zádor-híd, a kunhalmok, a védett növény- és állatvilág a természetbarátok számára ideális túracél. A hatalmas határban még fellelhető tanyák, gémeskutak letűnt korokat idéznek. A kerékpáros túraútvonalak az aktív turizmus kedvelőinek kínálnak hasznos időtöltést. A katolikus, a református, a görögkeleti és az izraelita templomok, a több száz éves iskolák, a tájházak, a szélmalom, a Morgó Csárda, a még fellelhető parasztházak, Györfi Sándor szobrászművész gyönyörű köztéri szobrai felejthetetlen élményt nyújtanak a városba látogatóknak. A város polgárai őrzik és ápolják a szellemi, az épített és a természeti értékeket, büszkék az elszármazott híres karcagiakra, elődeik hagyományaira, kultúrájára, páratlan népművészeti értékeikre. A kun ősök emlékét idézi a Kun Emlékhely és a Nagykun Millenniumi Emlékmű. A Jászkun kapitányok nyomában tematikus túraútvonal egyik legérdekesebb állomása a Nagykun Látogatóközpont és annak attrakciós terei. A Györffy István Nagykun Múzeumban a Kunok öröksége című új kiállítás a kunok több évszázados történetét, életmódját mutatja be. Népművészek, kézművesek, művészeti és hagyományőrző együttesek a színes kulturális élet meghatározó személyiségei, közösségei. A Kunsági birkafőzés karcagi hagyománya megőrzendő elemként 2009-ben felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, 2013-ban pedig megkapta a Hungaricum minősítést.

7 KARCAG Karcag is Jász-Nagykun-Szolnok county s city, "the capital of Nagykunság". It is the most populated city of Nagykunság with one of the biggest outskirts in the country, halfway between Szolnok and Debrecen. The settlement is next to one of the busiest routes of the Great Plains (Alföld), main road number 4. Here goes the railway line number 100 as well that is the Budapest - Záhony main line. From the station starts Karcag-Tiszafüred-wing line, which connects the Lake Tisza recreation divisions. Nagykunság, which is next to Hortobágy, Sárrét, the Körös countryside and Tiszazúg, is a geographical, historical and ethnographic unit, where Karcag became the centre in the 18th century. As centre of the district Jászkun, it was the administrative centre of Nagykunság until Jászkun s independency dissolved. The founders of the city were the Cumans, who were settled down by Bela IV after the Mongol invasion. The Cumans gave up their nomadic lifestyle in the 15th century and their assimilation started. However, their consciousness, deriving from ancient privileges, is still present in people s heart; the so-called redempciós process helped its survival in the 18th century. The memories of their language are still preserved in personal names and geographical names, myths and legends. Karcag is the southern gate of the Hortobágy National Park. It is a perfect place for nature lovers because of the Zádor Bridge in the middle of the untouched wilderness and the mounds of protected flora and fauna. Bygone eras are evoked by the homesteads and sweep-pole wells. The bike tours offer useful time for fans of active tourism. Unforgettable experiences for the city visitors are assured by the Catholic, Protestant, Greek Orthodox, Jewish churches, the hundred years old schools, country houses, windmills, the Morgó Tavern, the still to be found farmhouses and sculptor Sándor Györfi s beautiful public art sculptures. The citizens keep and cultivate the spirit of the built and natural heritage and they are proud of their descent, famous people of Karcag, the traditions of their ancestors, their culture, folklore odd values. Kun Memorial and the Nagykunság Millennium Monument evoke the memory of the ancestors. One of the most interesting stops of the captains of Jászkun thematic hiking trail is the Nagykunság visitor centre and its attraction spaces. In the István Györffy Nagykun Museum, there is an exhibition about the "Cumans heritage" that shows the centuries-old history and lifestyle. Folk artists, artisans, arts and heritage groups are the dominant personalities and communities of colourful cultural life. The "Kunság sheep cooking tradition in Karcag" was added to the National Inventory of Intangible Cultural Heritage in 2009 as an important element, and in 2013 it was awarded the Hungaricum rating.

8 KARCAGI IPARI PARK A 2000 óta működő Karcagi Ipari Park Karcag közigazgatási területén, a város délkeleti peremén, a transz-európai folyosórendszer (TEN-T korridor) Budapest Szolnok Románia irányú vonala mellett helyezkedik el. A közel 100 hektáros területét a 4-es számú főközlekedési út és a Gyarmati út osztja két kisebb és egy nagyobb részre. A Karcagi Ipari Park kezdettől fogva kiváló adottságokkal rendelkezett: a nyugat-magyarországi árakhoz képest akár 50%-kal olcsóbb ipari parki területek; jó csatlakozási lehetőség a 4. sz. főközlekedési úthoz; a területek Karcag felől is jól megközelíthetőek; a kunmadarasi repülőtér közelsége; a közművekről való kiváló lecsatlakozási lehetőségek; kedvező az uralkodó szélirány, mely a város levegőtisztasága szempontjából kimagasló jelentőségű; olcsó és viszonylag képzett/képezhető munkaerő. Az ipari park üzemeltetésére létrehozott Karcagi Ipari Park Kft.-ben az InfoGroup 50,23%-os, az Imperium Kft. 25,12 %-os, míg az Önkormányzat 24,65%-os üzletrésszel rendelkezik. A közös önkormányzati és magántulajdon előnye, hogy egyszerre biztosított a megfelelő lobbierő, a hatékony és gyors ügyintézés, a professzionális menedzsment és a piaci alapú döntéshozatal. Az ipari park hagyományosan az élelmiszeripari, élelmiszer-logisztikai ágazatokra fókuszált, ennek alapját Karcag városának erős élelmiszer-gazdasági tradíciói adják. Ennek szellemében az Ipari Park olyan közösségi feladatot is ellát, mint az élelmiszeripari befektetésösztönzéssel foglalkozó, angol nyelvű FoodSites Blog üzemeltetése (http://foodsitespro.blogspot.com). Az idők változásával, még a gazdasági válság előtt kezdett el az Ipari Park vezetése új, ígéretes ágazatok után kutatni. Az élelmiszer-gazdasági profilt jól kiegészítik az egyéb zöld ágazatok, így különösen a hulladék-újrahasznosítás. Az angolul CleanTech néven emlegetett ágazatnak az információtechnológiához és biotechhez hasonló dinamikus növekedést jósolnak. A Karcagi Ipari Park elindult ezen az úton a 2012-es alapkőletételkor, kijelölve egy Magyarországon egyedülálló Ökoparkot, az Ipari Park északi felében. Az esemény jelentőségét mutatja, hogy a június 29-ei alapkőletétel alkalmából beszédet mondott Varga Mihály tárca nélküli miniszter, Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Dobos László, Karcag polgármestere is. Ezt követően megkezdődött a kiváló fekvési adottságokkal rendelkező és folyamatosan fejlődő Ipari Park északi részén az alapinfrastruktúra kialakítása közel 122 millió forint uniós támogatásból az Új Széchenyi Terv keretében. Az Ipari Park kihasználtságának ilyen arányú növekedésétől joggal várható Karcag város gazdasági forgalmának és jelentőségének számottevő megerősödése, pozitív multiplikátorhatást fejtve ki a térség társadalmi és szociális helyzetére. Az Ökopark alapkőletétele óta cleantech-cégekkel folyó tárgyalások mintegy megkoronázásaként hazai befektetők egy csoportjának példaértékű összefogásával létrejött az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ a Karcagi Ipari Parkban, és a beruházást a kormány kiemelt projektté nyilvánította. A Németországból származó innovatív technológiának köszönhetően Európa legkorszerűbb elektronikaihulladék-feldolgozó üzeme károsanyag-kibocsátás nélkül, a lehető legkevesebb energia felhasználásával dolgozza majd fel az évi ezer tonna. elektromos és elektronikai hulladékot. A beruházás megvalósulásával 170 új munkahely létesül, majd újabb hasonló profilú befektetéseket ösztönözve további ember számára teremtenek munkalehetőséget. Az Ipari Parkban egy PET-palack-újrahasznosító és -granuláló üzem fejlesztésére is sor kerül, amely további 50 új munkahelyet eredményez majd. A fejlesztési terület már jogerős építési engedéllyel rendelkezik, és a pályázati támogatásról is megszületett a döntés közepére várható a beüzemelés. A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés filozófiájának ilyen mértékű előtérbe helyezését a szakma is elismerte. Az Ipari Parkok Egyesülete 2012 decemberében díjazta az ország több mint 200 ipari parkjából az arra érdemeseket, és a Karcagi Ipari Park különdíjat kapott környezeti felelősség kategóriában.

9 KARCAGI IPARI PARK Opened in 2000, Karcag Industrial Park is situated in the administrative area of Karcag, at the southeastern edge of the town, right aside the Budapest Szolnok Rumania corridor of the Trans- European Transport Networks (TEN-T). Its territory of almost 100 hectares is divided by main road 4 and Gyarmati Street into two smaller and a bigger part. Since the very beginning, Karcag Industrial Park had plenty of outstanding features to offer: industrial park sites for a price of even half of such of western Hungary; good connection to main road 4; sites well accessible also from the town of Karcag; the proximity of the airport in Kunmadaras; outstanding public utility connections; beneficial prevailing wind direction with outstanding importance regarding the air quality of the town; cheap and relatively educated/educable workforce available. The industrial park is operated by Karcagi Ipari Park Ltd with business shares owned by InfoGroup (50.23%), Imperium Ltd. (25.12%) and the Municipality (24.65%). Mixed municipality and private ownership means both the proper lobby power, effective and rapid administration, professional management and market- based decision-making all guaranteed. Based on the strong food business traditions of Karcag, the Industrial Park has a conventional focus on food industry and food logistics. Thus, the Industrial Park also carries out community tasks like running the investment promotion blog FoodSites in English (http://foodsitespro.blogspot.com). As times keep on changing, the management of the Park started to seek new promising sectors already before the economic crisis. Food business profile can ideally be supplemented by other green sectors, especially like waste recycling. And just like IT or biotech, this sector, also called CleanTech, are said to have a bright future bringing dynamic growth. When setting its foundation stone in 2012, the Karcag Industrial Park has taken the first steps on this road by marking the site of an Eco Park, unique in Hungary, in the northern part of the Park. The importance of the event also can be seen from the fact that the event was accompanied by speeches done by minister Mihály Varga, minister for rural development Sándor Fazekas and the mayor of Karcag, László Dobos. Thereafter, financed with 122 million forints from New Széchenyi Plan (Új Széchenyi Terv), the basic infrastructure of the areas has been established in the northern part of the Industrial Park offering excellent investment opportunities and being an example of permanent development. Seeing this level of raising occupancy in the Industrial Park, the economic turnover and importance of Karcag is reasonably expected to be considerably enhanced with a multiplication effect on the social and welfare status of the region. After setting the foundation stone, discussions with cleantech companies were kind of topped by the exemplary cooperation of a group of Hungarian investors establishing an Electronic Waste Processing Plant in the Karcag Industrial Park; the investment has been selected to be a key project by the Government. Owing to the technology coming from Germany, the most up-to-date electronic waste processing plant in Europe will process 20 to 25 tons of electronic and electric waste every year with emitting no pollution at all and using the lowest level of energy possible. The investment results in 170 new jobs which, stimulating other investment of similar profile, will create workplace for another 600 to 800 people. A PET bottle recycling and granulating plant will also be established in the Industrial Park, offering another 50 new workplaces. The development area already owns a legal building permit and European funding is also successfully applied for. Operation is about to start in the middle of The level of considering environmental and sustainable principles so much also brought professional acknowledgements. Selecting the best ones from the 200 industrial parks in the country, the Hungarian Industrial Parks Association has awarded Karcag Industrial Park a Special Prize in the category Environmental Responsibility.

10 ELEKTRONIKAI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KÖZPONT A háztartásokban és intézményekben elhasználódott, üzemképtelen vagy feleslegessé vált elektromos és elektronikai berendezések e-hulladék néven váltak ismertté. Napjainkban az egyik legfontosabb feladat ennek a hulladéktípusnak a biztonságos és hatékony hasznosítása. Az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ elnevezésű beruházás éppen ezért jött létre hazai, a környezeti iparban és a hulladékhasznosítás terén komoly tapasztalatokkal rendelkező befektetők összefogásából. A 3,6 milliárd forintos beruházást a kormányzat jelentős mértékben támogatta, és kiemelt projektté nyilvánította. A Központ, melynek alapkőletételére április 5-én került sor, Karcag délkeleti részén, a Karcagi Ipari Parkban található. Az Ipari Park remek adottságokkal rendelkezik, hiszen a transz-európai folyosórendszer (TEN-T korridor) Budapest Szolnok Románia irányú vonalán helyezkedik el, és jó csatlakozási lehetőséggel bír a 4. számú főközlekedési úthoz. Európa legmodernebb elektromoshulladék-hasznosító üzemében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtését, tárolását, kezelését és újrafeldolgozását, valamint újra használatra való elkészítését végezzük, mintegy 170 fő részére biztosítva munkalehetőséget. Az üzem a környezet és az emberi egészség megóvását, valamint a nyersanyagok megőrzését célzó megközelítéssel végzi, célja pedig az elektromos és elektronikus berendezésekben található értékes erőforrások újrafeldolgozásának biztosítása. A Központ által az elektromos és elektronikai hulladék teljes körű hasznosítása úgy valósul meg, hogy a lakosság, a közszféra, a gyártók és a kereskedelmi üzletláncok irányába begyűjtő hálózat épül ki, és a lakossági, intézményi és termékgyártás folyamán keletkezett hulladékot a begyűjtés után a legmodernebb, az úgynevezett láncos törőberendezést használó technológiával anyagfrakciókra bontjuk. Az üzem kapacitása éves szinten 4000 tonna hűtőgép és tonna egyéb elektronikai és elektromos hulladék feldolgozása, melynek során a korszerű eljárásnak köszönhetően 40-féle anyagfrakció keletkezik 99%-os kihozatali aránnyal, és így olyan anyagok nyerhetők vissza, mint az alumínium, a vas, különféle színesfémek, nemesfémek és műanyagfajták.

11 Az e-hulladék anyagfrakciókra bontása zárt rendszerű technológiával történik, ezért sem a levegőbe, sem a talajba, sem a vízbe nem kerül semmilyen káros anyag. A korszerűségnek és környezettudatosságnak ezen a területen eddig nem látott összefonódása ihlette mottónkat: e-hulladék. újragondolva. Tekintettel a földrajzi fekvésre több lépcsőben valósulhat meg a cselekvési terv: első lépcsőben Karcag városában, ezt követően a város km-es körzetében fekvő településekre kiterjesztve. Célunk olyan koncentrált, üzemi méreteit tekintve hatékony, környezetvédelmi előírásokat magas szinten érvényesíteni képes hűtőgép- és elektronikai hulladék-hasznosító üzem megvalósítása, amelynek eredményeként a Központ hozzá tud járulni a térségben az ipari szerkezetváltáshoz, a munkahelyteremtéshez, az erőforrások megújuló használatához. Az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ megnyitásával létesülő munkahelyek mellett várhatóan pedig mintegy 2-3-szorosára nő a járulékos munkahelyek száma a kapcsolódó munkaszervezési folyamatokban. A beruházás további célja a térségben működő, környezetvédelmi iparban tevékenykedő vállalkozások segítése. További fejlesztések révén a közszolgáltatók bevonásával és közreműködésével országos lefedettséggel tervezzük végezni az e-hulladék begyűjtést, szélesebb körben kiváltva a kedvező hatásokat. Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. törekszik arra, hogy ezt a kiemelten fontos tevékenységet megbízható és megfelelő tudású és képzettségű szakemberek által végezze, ennek érdekében jelen volt a 2013 áprilisában rendezett Miskolci Állásbörzén, ahol mérnök, valamint közgazdász végzettségű álláskeresőknek kínált lehetőséget a termelésirányítói és a pénzügyi vezetői tisztség betöltésére. Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. az e-hulladék begyűjtését, szállítását, tárolását, kezelését tekintve alaposan átgondolt szakmai és környezetvédelmi irányelvek szerint cselekszik. Az elsődleges célkitűzés az, hogy a hulladékok legmagasabb környezetvédelmi és minőségi szintű hasznosítása valósuljon meg. Ugyanakkor küldetésünknek tartjuk, hogy a környezetterhelés nagyarányú csökkentése mellett a lakosság és az intézmények környezettudatos magatartását is kialakítsuk, illetve formáljuk. Ennek összetevői: a lakosság és intézmények tájékoztatása és a figyelem felkeltése az egészséges életet biztosító környezet megóvásának fontosságára, az elhasználódott, üzemképtelen vagy feleslegessé vált e-hulladék begyűjtésére irányuló közreműködésünk felajánlásával, gyűjtésre alkalmas zöld szigetek és időpontok meghatározása havi lebontással, e-hulladék díjmentes átvétele és az elszállítás biztosítása, lakossági bejelentéssel történő körfuvar szervezése, km-es körzetben, iskolai hulladék gyűjtések kiterjesztése a papír- és fémhulladék mellett az e- hulladékra is (szelektív gyűjtés). Az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ saját szállítóeszköze segítségével hamarosan megkezdi a háztartásokban keletkezett elektromos és elektronikai hulladékok begyűjtését, és a jövőben rendszeres lakossági gyűjtést szervez Karcag városában és a város vonzáskörzetében (Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Püspökladány, Füzesgyarmat, Tiszafüred). A hulladékgyűjtés időpontjáról, helyszíneiről és az elszállításról folyamatosan részletes tájékoztatást nyújtunk. Üzemünk az elvárt műszaki színvonalat európai szinten fogja biztosítani, melynek következtében Karcag a meglévő természeti kincsek és az elmúlt évszázadok során felhalmozott kulturális és szellemi javak mellett immár a környezetvédelemért és a fenntartható fejlődésért tett erőfeszítések révén is ismert és megbecsült városa lesz hazánknak.

12 ELECTRONIC WASTE RECYCLING CENTRE Overused, unusable and unwanted electric and electronic devices from households and institutions are known as e-waste. One of the most current tasks nowadays is the safe and efficient recycling of this type of waste. Exactly that is why the investment entitled Electronic Waste Recycling Centre was born as a result of a cooperation of investors with serious experience in the environmental industry and waste recycling. The investment of 3.6 billion forints was strongly supported and has selected to be one of the key projects by the Hungarian government. After setting its foundation stone on 5 April 2013, the Centre can is situated in the south-eastern part of Karcag in the Karcag Industrial Park. The Park has excellent features since being located right aside the Budapest Szolnok Rumania corridor of the Trans-European Transport Networks (TEN-T) with a good connection to the main road nr. 4. The most up-to-date electronic waste recycling plant of Europe carries out the collection, storing, handling and recycling electronic and electric waste as well as preparation for reuse; providing workplace for about 170 people. All this is carried out with an approach aiming at preserving human health and environment as well as materials, focusing on ensuring the reuse of the valuable resources to be found on electronic and electric devices. The Centre carries out comprehensive utilization of electronic and electric devices by establishing a collection network towards the population, the manufacturers and the commercial chains; and dissolving municipal, institutional and manufacturing waste using the technology including the most up-to-date Querstromzerspaner QZ pre-disintegrater device into various material fractions after collection. The plant has an annual capacity to process 4,000 tons of refrigerators and 18,000 tons of other electronic and electric waste when, as a result of the state-of- the-art technology, a number of 40 different material fractions are recovered with a 99% recovery rate enabling the reuse of materials like aluminium, iron, various non-ferrous metals, precious metals and different kinds of plastic.

13 E-waste is dissolved into different fractions with a closed chain technology with no pollution emitted into the air, the soil nor the water. Our motto was inspired by the never-seen combination of modernity and environmental consciousness in this field: w-waste redefined. Having considered the geographical location, the action plan is carried out in several steps: as a first step, only in the town of Karcag, then also including the settlements within 30 to 40 kilometres. We aim at establishing a refrigetrator and electronic waste recycler plant which is concentrated, effective in operational size and meeting environmental regulations on a high level. As a result, the Centre can contribute to the structural change in the industry, the creation of workplaces and the utilization of renewable resources. Beyond the workplaces created by the opening of the Electronic Waste Recycling Plant, the number of associated workplaces is also expected to grow up 2 to 3 times more in related work management processes. Another aim of the investment is to help enterprises active in the environmental industry within the region. With additional developments, and involving and cooperating with public service providers, e-waste collection is planned to be carried out nationwide, having beneficial effects even more widely. The Elektronikai Hulladékhasznosító Ltd. aims at carrying out this extremely important activity with employing professionals who can be trusted enough and have proper educational background. That is why the company has participated in the Miskolc Career Fair in April 2013, where having offered production manager and financial director positions to be filled for job-seekers having degrees in engineering and economy. When talking about e-waste collection, transportation, storing and handling, the Elektronikai Hulladékhasznosító Ltd. is acting according to carefully elaborated professional and environmental principles. The primary objective is to realize reutilization on an environmental and quality level as high as possible. Nevertheless, beyond significant reduction of the environmental impact, another mission is to develop and form an environmental conscious behaviour among the population and the institutions. Components include: - informing and calling the attention of the population and the institutions to the importance of preserving the environment providing healthy life, by offering our cooperation aiming at the collection of overused, unusable and unwanted e-waste, - determining waste collection Green Islands and dates every month, - accepting and transporting e-waste free of charge, - organizing transportation lines based upon residents notifications within 30 to 40 kilometres, - beyond paper and metal waste, expanding waste collection actions in schools to e-waste (selective collection). With its own transportation vehicle, the Electronic Waste Recycling Centre will start the collection of electronic and electric waste from the households; and, in the future, will organize regular public collection in the town of Karcag and its sorroundings (Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Püspökladány, Nádudvar, Füzesgyarmat). The date and venue of the collection as well as the transportation details will be communicated regularly in details. The expected technological standard will be met by the plant on a European level so that beyond natural treasures, as well as cultural and intellectual to be accumulated in the recent centuries, now also efforts for environmental protection and sustainable development will further enhance the appreciation and recognition of this town in our country.

14 A LEGKORSZERŰBB TECHNOLÓGIA Az elektronikai és elektromos berendezésekből származó hulladék kezelése és újrahasznosítása napjaink egyik legégetőbb kérdése a technikai fejlődés és az abból fakadó életmódváltás miatt. Az Elektronikai Hulladékhasznosító Központban nagy gondot fordítunk arra, hogy a tevékenységünk során a legbiztonságosabb, már bevált módszerekkel óvjuk szűkebb és tágabb környezetünk értékeit, az itt élők egészségét. A Németországból származó MeWa-technológia lelke az univerzális láncos törőberendezés, amely teljes mértékben mellőzi a vágóeszközök használatát, ennek megfelelően működése a szokványos rendszerekéhez képest lényegesen eredményesebb. A különféle környezetvédelmi előírásoknak maradéktalanul, a legmagasabb szinten felel meg a fent leírt technológia, amelynél jelenleg nincs korszerűbb az elektronikaihulladék-feldolgozás terén. Az eljárás gyorsabb hozzáférést biztosít a szétválasztott értékes anyagcsoportokhoz, és ezzel egyidejűleg a lehetséges károsanyagok távozását is megakadályozza, hiszen a hulladék anyagkötéseit úgy nyitja meg, hogy közben mellőzi az egyes alkotórészek és szerkezeti elemek szétbontását. A hajlékony törőszerkezet a bedobott anyagokat szabályozható sebességgel a kívánt irányba forgásba hozza. A bontás az anyagok összeütközése révén következik be. A mechanikus elformálódás révén keletkező hő elősegíti a kapcsolódások felbomlását. A hulladékanyagok különféle fizikai tulajdonságai típusonként eltérő darabnagyságot eredményeznek. Az egyénileg beállítható ciklusidőnek köszönhetően könnyen meghatározható az egyes feldolgozott anyagfajták formája és mérete. Mivel hiányoznak a kopó alkatrészek, vagyis az álló- vagy forgókések, így a bontási folyamat újabb tényezők miatt is optimálisabb: egyrészt a kopási költségek elenyészőek, másrészt a folyamat felgyorsul, a forgató elemek akár 15 perc alatt cserélhetők. A változtatható vastagságú hengerfallal, valamint a 350kWigterjedőerőforrással a láncos törő a legkülönfélébb területeken alkalmazható. A hűtőszekrények esetében különösen fontos a zárt rendszerű feldolgozás. Ez amiatt elengedhetetlen, mert a környezetet károsító gázok nemcsak a hűtőrendszerben találhatóak, hanem a szigetelésben is. A technológia hatékonysága kiválóan megmutatkozik abban, hogy mennyi gáz nyerhető ki egy hűtőgép zárt rendszerben történő feldolgozása esetén: a szigetelésből átlagosan hűtőnként akár gramm is! De ha a hűtőgépet tartósan, hosszabb időn keresztül a szabadban tárolták, és a szigetelésbe víz került, akkor a hajtógázok nagy része elillan a szigetelésből, és így nem lehet annyi gázt kinyerni, mint új, illetve nem sérült gépek esetén. Büszkék vagyunk, hogy Európa legkorszerűbb elektromoshulladék-hasznosító üzemében ilyen sokat tehetünk a környezetünkért és az itt élő emberekért, Önökért.

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Reményeink szerint a Biohulladék Magazin legújabb számának összeállításával bizonyítani tudjuk kedves olvasóinknak, hogy a lap legfontosabb

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente.

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente. Társaságunk 1991 - óta a német Tente-Rollen cég, Európa piacvezető kerék és görgőgyártójának hazai képviselete. Húsz éve dolgozunk Újbudán, azóta sajátunknak érezzük a kerületet. 50 milliós raktárkészlettel

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest ÚJBUDA 2015 www.varoskalauz-mo.eu ELŐSZÓ FOREWORD Kedves Olvasó! Örülök, hogy Újbudán üdvözölhetem, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő kerületében.

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése EU & GOVERNMENT SERVICES A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése 2008. december 8. ADVISORY 1 TARTALOM 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1. Az intézkedés fejlesztéspolitikai megalapozottsága...

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

STAGE FIVE - MOL S 20TH ANNIVERSARY 2010: THE YEAR OF OPPORTUNITY 11 COUNTRIES, 7 BRAND NAMES Csr IN A NUMBER OF FIELDS

STAGE FIVE - MOL S 20TH ANNIVERSARY 2010: THE YEAR OF OPPORTUNITY 11 COUNTRIES, 7 BRAND NAMES Csr IN A NUMBER OF FIELDS 2010 MoL group Business magazine A MOL-csoport üzleti magazinja STAGE FIVE - MOL S 20TH ANNIVERSARY 2010: THE YEAR OF OPPORTUNITY 11 COUNTRIES, 7 BRAND NAMES Csr IN A NUMBER OF FIELDS Ötödik szakasz a

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

BEFEKTETÔI FELHÍVÁS CALL FOR INVESTORS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ

BEFEKTETÔI FELHÍVÁS CALL FOR INVESTORS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ BEFEKTETÔI FELHÍVÁS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ CALL FOR INVESTORS FOR THE DEVELOPMENT OPPORTUNITY OF TASZÁR AIRPORT, IN SOUTHWEST HUNGARY Megbízó: Somogy Megyei Önkormányzat

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben

Bemutatkozás. HÍRÖS BESZÁLLÍTÓI KLASZTER (HÍRÖS-KULCS Kft.)

Bemutatkozás. HÍRÖS BESZÁLLÍTÓI KLASZTER (HÍRÖS-KULCS Kft.) 2 3 4 Bemutatkozás A HÍRÖS Beszállítói Klaszter 2008-ik évi megalakulásától a tevékenysége a klaszter létrehozásával, a beszállítói adatbázis megvalósításával, honlap fejlesztéssel és az első rendezvények

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest XIII. KERÜLET 2015 www.varoskalauz-mo.eu Forgalmazás és Szolgáltatás??? KPMG Magyarország vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága Cégünk

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! BEVEZETÔ EDITORIAL Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! A BIOHULLADÉK MAGAZIN második kétnyelvû számát tartják kezükben, amely nem kis büszkeségünkre immáron nem csak Önökhöz, de több európai ország,

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben