MEGÁLLAPODÁS IDEIGLENES KISZÁLLÍTÁSI ÚT HASZNÁLATRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS IDEIGLENES KISZÁLLÍTÁSI ÚT HASZNÁLATRÓL"

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS IDEIGLENES KISZÁLLÍTÁSI ÚT HASZNÁLATRÓL Mely létrejött egyrészről a CHEMARK Kft. székhely: 8182 Peremarton, Gyártelep cégjegyzékszám: adószám: képviseli: Dr. Joó Antal beruházási igazgató mint Ingatlan tulajdonos, (a továbbiakban, mint Ingatlan tulajdonos1) a Peremartoni Ipari Park Kft. székhely: 8181 Berhida, Külterület hrsz 06/183/A/2 cégjegyzékszám: adószám: képviseli: Szava László cégvezető mint Ingatlan tulajdonos, (a továbbiakban, mint Ingatlan tulajdonos2) a TECHNOLINE Kft. székhely: 8182 Berhida, Külterület 06/183/A/2 hrsz. cégjegyzékszám: adószám: képviseli: Dr. Pernyeszi József ügyvezető mint Ingatlan tulajdonos, (a továbbiakban, mint Ingatlan tulajdonos3) a CHEMO-KER Kft. székhely: 8182 Peremartongyártelep, 0116/6 hrsz. cégjegyzékszám: adószám: képviseli: Dr. Szalay László ügyvezető mint Ingatlan tulajdonos, (a továbbiakban, mint Ingatlan tulajdonos4) a Peremartoni Fertilizers Kft. székhely: 8182 Berhida. hrsz 06/63. cégjegyzékszám: adószám: képviseli: Zajacz István gyárigazgató vagy Gercsák Imre ügyvezető mint Ingatlan tulajdonos, (a továbbiakban, mint Ingatlan tulajdonos5) Sávay-Kuglics Andrienn lakcím: 1028 Budapest, Brassó u. 6. születési hely, idő: Budapest, február 13. szig.szám: adóazonosítószám: mint Ingatlan tulajdonos, (a továbbiakban, mint Ingatlan tulajdonos6) a MAXAM Magyarország Kft. székhely: 8182 Peremartongyártelep, hrsz 06/35. cégjegyzékszám: adószám:

2 képviseli: Győri Attila cégvezető mint Ingatlan tulajdonos, (a továbbiakban, mint Ingatlan tulajdonos7) Berhida Város Önkormányzata székhely: 8181 Berhida, Veszprémi u adószám: képviseli: Pergő Margit polgármester mint Ingatlan tulajdonos, (a továbbiakban, mint Ingatlan tulajdonos8) (a továbbiakban együtt: Ingatlan tulajdonosok) és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság székhely: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. törzsszám: adószám: képviseli: Dr. Csonki István igazgató mint Megrendelő, (a továbbiakban, mint Megrendelő1) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. levelezési cím: 1399 Budapest, Pf.: 708 cégjegyzékszám: adószám: képviseli: mint Megrendelő, (a továbbiakban, mint Megrendelő2) (Megrendelő1 és Megrendelő2 a továbbiakban együtt: Megrendelők) valamint a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. székhely: 2840 Oroszlány, 0210 hrsz ipartelep ép. cégjegyzékszám: adószám: képviselik: Soltész Ferenc és Kreisz Zsolt ügyvezetők mint Vállalkozó, (a továbbiakban, mint Vállalkozó1) az ENVISIO Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 4024 Debrecen, Szent Anna utca 31. cégjegyzékszám: adószám: képviseli: Nyakacska György ügyvezető mint Vállalkozó, (a továbbiakban, mint Vállalkozó2) a KÖZGÉP Zrt. székhely: 1239 Budapest, Haraszti út 44. cégjegyzékszám: adószám: képviseli: mint Vállalkozó, (a továbbiakban, mint Vállalkozó3) (Vállalkozó1, Vállalkozó2 és Vállalkozó3 a továbbiakban együtt: Vállalkozók)

3 (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és feltételekkel: 1. Megrendelő1 kijelenti, hogy közte, valamint Vállalkozó1 között közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási Szerződés jött létre a KEOP-2.4.0/2F/ számú Peremarton, északi bányaterület kármentesítése elnevezésű projekt tárgyában április 4. napján (a továbbiakban: Peremarton projekt). Megrendelő1 és Vállalkozó szeptember 10. napján kelt 1. számú szerződésmódosításában megállapodott abban, hogy a kihordási út és hídmérleg elbontásának, meglévő útszakasz helyreállításának határideje a szerződésük megkötését követő 514. nap helyett ( ) legkésőbb május Megrendelő2 kijelenti, hogy közte, valamint Vállalkozó2 és Vállalkozó3, mint közös ajánlattevők között közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási Szerződés jött létre a Berhida Ipartelep, szennyezett területek kármentesítése KEOP /2F/ projekt tárgyában szeptember 30. napján (a továbbiakban Berhida projekt). 3. Megrendelők és Vállalkozók kijelentik, hogy a Peremarton projekt keretében a hulladékok szállításához a projekt 100%-os finanszírozásában épült ideiglenes kiszállítási útvonal keresztezi a Berhida projekt beavatkozási területét. A Peremarton projekt Vállalkozási Szerződés VII./27./XI., illetve V./17. pontjai alapján a kármentesítés végén Vállalkozó1 köteles valamennyi, a kivitelezés során megépített létesítményt május 31. napjáig elbontani, illetve elszállítani. Az ideiglenes kiszállítási útvonal igénybevétele a Berhida projekt számára műszakilag indokolt, szükséges és egyetlen megoldási alternatívaként jelentkezik. Az ideiglenes kiszállítási útvonal Peremarton projektben történő elbontása és a Berhida projektben történő ismételt megépítése ellentmondana mind a gazdasági célszerűségnek, mind az Uniós támogatások és közpénzek ésszerű felhasználásának. 4. Ingatlan tulajdonosok jelen megállapodás aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Berhida projektben Vállalkozó2 a Peremarton projekt kapcsán megépítetett kiszállítási útvonalat kármentesítési célból a Berhida projektben a hulladékok kiszállításának befejezéséig, de legkésőbb május 31. napjáig használhatja. 5. Ingatlan tulajdonosok az alábbiakban részletezett ingatlanok vonatkozásában adják hozzájárulásukat Vállalkozók általi használathoz: Ingatlan tulajdonosok 1. számú kihordási út helyrajzi számai CHEMARK Kft. /Ingatlan tulajdonos1/ Berhida 06/84, 06/220 Peremartoni Ipari Park és inkubátorház Kft. /Ingatlan tulajdonos2/ Berhida 06/89, 06/124

4 Technoline Kft. /Ingatlan tulajdonos3/ Berhida 06/36, 06/167, 06/189 CHEMO-KER Kft. /Ingatlan tulajdonos4/ Berhida 06/127 Permartoni Fertilizers Kft. /Ingatlan tulajdonos5/ Berhida, 06/48, 06/77, 06/82, 06/83, 06/125, 06/126, 06/129, 06/157, 06/208 Sávay-Kuglics Adrienn/Ingatlan tulajdonos6/ Berhida 06/200 MAXAM Magyarország Kft. /Ingatlan tulajdonos7/ Berhida 06/222,06/223 06/43 Berhida Város Önkormányzata/Ingatlan tulajdonos8/ Berhida 06/ május 5. napján Megrendelő1 és Ingatlan tulajdonosok csoportja Berhida Város Önkormányzatának kivételével - megállapodást kötött szolgalmi jog alapításáról a kármentesítési területre vezető ideiglenes kiszállítási út vonatkozásában. A megállapodás 7. pontja alapján Megrendelő december 31. napjáig a kiszállítási utat saját költségén eltávolítja és az eredeti állapotot helyre állítja június 9. napján Megrendelő1 és Ingatlan tulajdonos5 kiegészítő technikai megállapodást kötött, melynek 1. pontjában Ingatlan tulajdonos5 arról rendelkezik, hogy a kiszállítási utat harmadik személy kizárólag Ingatlan tulajdonos5 jóváhagyásával és feltételeinek betartásával használhatja. Erre tekintettel Ingatlan tulajdonos5 kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó2 és 3 Ingatlan tulajdonos5 szolgalmi joggal terhelt ingatlanát a Berhida projekt befejezéséig használja azzal, hogy Vállalkozó2 és 3 a kiszállítási út saját költségén történő eltávolításáról december 31. napjáig gondoskodik. 8. Ingatlantulajdonos8 (Berhida Város Önkormányzata) tájékoztatja Megrendelő2-t (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t), hogy az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény 88. (1) bekezdés b) pontja alapján az ingatlan bérbeadása, haszonbérbe adása tekintetében a szolgáltatásnyújtást adóköteles tevékenységként végzi. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodással összefüggésben az Önkormányzatot ÁFA-befizetési kötelezettség nem terhelheti. 9. Vállalkozó2 és 3 kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlan tulajdonosok területén mindennemű károkozásért felelősséggel tartozik. Vállalja továbbá, hogy az úthasználatból adódó esetleges környezetszennyezést maradéktalanul felszámolja.

5 10. Jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor azt az utolsó részes fél is aláírta és december 31. napjáig tart. 11. Felek jelen megállapodást kizárólag írásban módosíthatják, mely módosításnak tartalmaznia kell a megállapodás módosítására irányuló szándék kifejezését is. 12. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Felek a megállapodás rendelkezéseit elolvasták, megértették és a megállapodást, mint akaratuknak mindenben megfelelőt, ezennel jóváhagyólag aláírják. Mellékletek: - Megállapodás szolgalmi jog alapításáról Megrendelő 1 és Ingatlan tulajdonos5 - Megállapodás szolgalmi jog alapításról Megrendelő1 és ingatlantulajdonosok csoportja - KÖDU-KÖVIZIG SZ Változási Vázrajz Ezen mellékletek jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. CHEMARK Kft. Ingatlan tulajdonos1 Peremartoni Ipari Park Kft. Ingatlan tulajdonos2 TECHNOLINE Kft. Ingatlan tulajdonos3 CHEMO-KER Kft. Ingatlan tulajdonos4 Peremartoni Fertilizers Kft. Ingatlan tulajdonos5 Sávay-Kuglics Andrienn Ingatlan tulajdonos6 MAXAM Magyarország Kft. Ingatlan tulajdonos7 Berhida Város Önkormányzata Ingatlan tulajdonos8

6 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Megrendelő1 Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. Vállalkozó1 Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Megrendelő2 ENVISIO Környezetvédelmi Kft. Vállalkozó2 KÖZGÉP Zrt. Vállalkozó3

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester)-

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Ügyrendi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint vagyonkezelő (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39., statisztikai számjele: 15329358-8413-312-01, képviselője:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 82/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak, Kossuth Lajos út 44.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS 08-8/1251/2012. 2. sz. melléklet HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Pécs M. J. Város Önkormányzata (székhelye: Pécs, Széchenyi tér 1., KSH besorolási szám: 15735612-8411-321-02, képviseli:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KUNHEGYESI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAROFFI TAGINTÉZMÉNYÉNEK UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉSE amely létrejött KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Adószám: 15410072-2-16

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elnöke 29-195/21 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Amely létrejött egyrészről Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., cg.: 02-09-073212, adószáma:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása 1. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/465-1/2015/I. Tárgy: Maros-menti Utánpótlás Futball Club Üi.: Darabos Orsolya Katalin támogatási kérelmének elbírálása Melléklet: együttműködési

Részletesebben

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN 2014. február kiíró: Thália Színház Nonprofit Kft. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24. PREAMBULUM

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium A SZERZŐDÉS SZÁMA:.... MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a "Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt- KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029" című pályázathoz kapcsolódóan

Részletesebben