II/A. MUNKARÉSZ ESZTERGOM IPARI PARK TÉRSÉG SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II/A. MUNKARÉSZ ESZTERGOM IPARI PARK TÉRSÉG SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2013"

Átírás

1 / (..) ESZTERGOM IPARI PARK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA. ESZTERGOM IPARI PARK TÉRSÉG SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 1

2 / (..) ESZTERGOM IPARI PARK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A TERVDOKUMENTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE. I. ESZTERGOM IPARI PARK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÁTDOLGOZÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE TÉRKÉPANYAGÁNAK ÁTSZERKESZTÉSE ESZTERGOM IPARI PARK TÉRSÉG SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (JELEN KÖTET) II/B. MUNKARÉSZ ESZTERGOM IPARI PARK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2

3 / (..) ESZTERGOM, IPARI PARK RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS. A MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI A/1. Az 563/2004.(XII.9.) esztergomi önkormányzati határozattal jóváhagyott szerkezeti terv ipari park térségére vonatkozó kivonata 5. A/2. -ig történt szerkezeti tervi módosítások az ipari park térségében 15. A/2.1. Kertváros területén történt szerkezeti terv módosítás (2006) 15. A/2.2. Ipari park területén 2008-ban történt szerkezeti terv módosítás 18. A/2.3. Déli városrész területén történt szerkezeti terv módosítás (2012) 23. A/3. A szerkezeti tervi módosítások összegzése: a júniusi állapot 28. SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS A/4.. Az ipari park térségének szerkezeti tervi módosításai 31. A/4.1. Esztergom: M10 gyorsforgalmi út Esztergom-Párkányi nyomvonalának módosítása 31. A/4.2. Az Ipari park rendezési terve évi módosításának szerkezeti tervi vonzata 37. A/5. A évi önkormányzati határozattal jóváhagyandó ipari park térségi szerkezeti terv 38. 3

4 / (..) II/A MUNKARÉSZ Tervezők: Felelős tervező: Dr.Balogh Ákos TT/1T /08, TR-1/ , TK , K Településtervezés, örökségvédelem:havas Mária, TT/1É Környezetvédelem, tájrendezés:dr.balogh Ákos TT/1T /08, TR-1/ , TK , K Közlekedés: Kliment Mihály Viziközművek: Széher László Gázellátás: Sasvári Gábor Elektromos energia ellátás: Keil Attila Hulladékgazdálkodás: Horváth Zoltán Levegőminőség védelem: Szuhi Attila Energiagazdálkodás: Dr. Szendi Gábor Régészeti örökségvédelem: Vágner Zsolt Konzulens : Lux Éva Főépítészi hivatalvezető Forrás: Országos területrendezési terv (OTrT) Komárom-Esztergom megy területrendezési terve Az M10(M11) gyorsforgalmi út Esztergom közigazdgatási területére eső szakaszának előzetes megvalósíthatósági tanulmánya. Via Kárpátia Kft., Dr. Vörös Attila. 4

5 / (..) A MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI A/1. AZ 563/2004.(XII.9.) ESZTERGOMI ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT SZERKEZETI TERV IPARI PARK TÉRSÉGÉRE VONATKOZÓ KIVONATA Az Ipari Park érvényben lévő szerkezeti terve az 563/2004.(XII.9.) esztergomi Önkormányzat határozattal jóváhagyott Esztergom Város Településszerkezeti Terv. (1. Rajz Az Ipari Park térségének szerkezeti tervi kivonata Az 563/2004.(XII.9.) Önkormányzati határozattal jóváhagyott állapot) 1. A szerkezeti tervet megalapozó városfejlesztési koncepcióból következő településrendezési feladatok az Ipari Park térségében 1.1. Közlekedésfejlesztés - Közúti közlekedés fejlesztése E célhoz tartozik a teherforgalmat is lebonyolító új Duna-híd (addig teherkomp) kiépítése, a hiányzó közlekedési kapcsolatok kiépítése (Szlovákia felé, az Ipoly völgye felé, az M1-es autópálya felé), illetve a budapesti közúti kapcsolatot biztosító 10. sz. főút korszerűsítése, majd az M10-es gyorsforgalmi út kiépítése, a város belső forgalmának rendezése. A településszerkezeti tervben biztosítani kell - meg kell teremteni a belső és a külső úthálózat közvetlen kapcsolatát, - pótolni kell a belső úthálózati hiányosságokat, - Bánomi út déli folytatásában a Kölcsey Ferenc és Petőfi Sándor utca korszerűsítését, - az ipari területek belső úthálózati rendszerének kialakítását, - biztosítani kell az ipari területek és a lakóterületek forgalmának elkülönülését, - át kell szervezni az autóbusz-pályaudvar kiépítésével párhuzamosan a város tömegközlekedését. - Vasúti közlekedés fejlesztése E célhoz tartozik a főváros körüli agglomeráció vasúthálózatához való közvetlen kapcsolódás, elővárosi gyorsvasút létrehozása, valamint a vasúti teherszállítások (kombinált fuvarozások) lehetőségének megteremtése. Ennek érdekében - kezdeményezni kell az Esztergomot a fővárossal összekötő vasútvonal további korszerűsítését, elővárosi gyorsvasúttá építését, a vasút HÉV-vonalhoz való közvetlen kapcsolását, - korszerűsíteni kell a vasútállomást, és szolgáltató területeit, 5

6 / (..) - a kombinált fuvarozás területi lehetőségeit biztosítani kell (teherkomp, híd, párkányi teherkikötő, illetve teherpályaudvar felhasználásával). - Vízi közlekedés fejlesztése E célhoz tartozik a Duna (VII. sz. európai közlekedési folyosó) kínálta közlekedési lehetőségek kihasználása mind a személy-, mint a teherszállításban, az idegenforgalom fellendítésére, valamint a teherszállítások egyszerűsítésére. A szerkezeti tervben - területet kell biztosítani nemzetközi hajókikötő számára, - biztosítani kell a vízen történő teherszállítás feltételeit (közúti kapcsolatokat; teherkomp stb. területeit) Gazdaságélénkítés, iparfejlesztés az Ipari Park térségében Budapest körül kialakuló ipari kereskedelmi logisztikai központok az északi agglomerációs övezetben hiányoznak. E hiányzó űrt Esztergom fellendülő gazdaságára alapozva nagy eséllyel betöltheti. E célhoz tartozik az esztergomi Ipari Park fejlesztése, a magyar autógyártás potenciális központjának kialakítása, Suzuki és beszállítói infrastruktúrával ellátott területigényének biztosítása, valamint a kiszolgáló közlekedés és logisztika megteremtése. A szerkezeti tervben biztosítani kell - az Ipari Park bővítését, - a belső közlekedési hálózat kiépítését, - az országos hálózatról közvetlen megközelítését, - logisztikai és innovációs területeket. Elő kell irányozni - a gazdasági területek előkészítését. Szorgalmazni kell - a magas technológiájú innovatív tevékenységek megtelepedését. El kell érni, hogy - a gazdasági területek külső-belső megközelítése nagymértékben javuljon, - teherforgalmat lebonyolító utak kapacitása növekedjen, - a teherforgalom a lakóterületeket ne zavarja Az Ipari Parki fejlesztést segítő humán erőforrás fejlesztése E célhoz tartozik a város művelődési oktatási szerepkörének bővítése. Az oktatás összehangolása a munkaerő-piaci igényekkel, továbbképzés erősítésével. Ide tartozik a diplomások elhelyezkedésének, letelepedésének biztosítása, támogatása. A szerkezeti tervben biztosítani kell - a munkahelykínálat növekedésének lehetőségeit biztosító gazdasági területeket, - a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi területeket Idegenforgalom fejlesztését nem keresztező Ipari Park fejlesztés E célhoz tartozik az idegenforgalmi fejlesztések háttérfeltételeinek biztosítása. A szerkezeti tervben biztosítani kell - turizmust vonzó adottságok, értékek megőrzését, 6

7 / (..) 1.5. Lakható város létrehozása E célhoz tartozik a városlakók komfortérzetének javítása - a város közlekedési rendszerének humanizálása, - teljes körű szolgáltatás és ellátás biztosítása, - az élet- és környezetminőség javítása segítségével. - A város kulturális, történelmi örökségének védelme érdekében - a szerkezeti tervben a régészeti lelőhelyeket és műemléki területeket le kell határolni. E területeken a évi LXIV. "a kulturális örökség védelméről" szóló törvény rendelkezései szerint kell eljárni. - A város közlekedési rendszerének humanizálása érdekében a szerkezeti tervben a településközpont területén - ki kell jelölni a csillapított forgalmú és gyalogos forgalmú utcák, terek rendszerét, melyhez parkolási lehetőséget biztosító területeket kell rendelni. - létre kell hozni a város ember központú környezetkímélő tömegközlekedési rendszerét. - Az ökológiai szemlélet érvényesítése érdekében mindent el kell követni, hogy Esztergom természetes környezete, a táji értékek, a város és a természet együttélése fennmaradjon. - Intenzív területhasználatra kell törekedni. (A területi tartalékokat ki kell használni.) - Kerülni kell, hogy a vonalas létesítmények a tájat mozaikszerűen felszabdalják. - Az élet- és környezetminőség javítása érdekében fenn kell tartani a város ökológiai egyensúlyát, erősíteni kell területeinek biológiai aktivitásértékét. - Biztosítani kell, hogy az új beépítésre szánt területek miatt csökkenő biológiai aktivitásérték összvárosi (városrészi) szinten megtérüljön : - a beépítésre szánt területeken a terület hasznosítása mellett elérhető legmagasabb biológiai aktivitásérték biztosításával (ültetési kötelezés előírásával, a min. zöldfelület szabályozásával). - Biztosítani kell a környezetminőséget erősen befolyásoló közterületek, közterületi zöldfelületek állapotának javítását: -- magas igénnyel történő kiépítésükkel (átépítésükkel), dús beültetésükkel, -- intenzív fenntartásukkal. 2. Esztergom településrendezési tervében megoldandó rendezési feladatok Külső térszerkezeti kapcsolatok erősítése, az Ipari Park fejlesztési lehetőségének biztosítása Esztergom térszerkezeti kapcsolatai múltból származó örökség révén hiányosak. (A 10. sz. főút túlterhelt, a vasútvonal felújítása ellenére is korszerűtlen, lassú, a vízi közlekedési lehetőség kihasználatlan.) El kell érni, hogy Esztergom térségi kapcsolatai kibővüljenek. Ennek érdekében - Biztosítani kell a teherkomp, majd az új Duna-híd megépítésének feltételeit, ezáltal a Szlovákia felé irányuló teherforgalom e területen történő átvezetését, a szlovákiai kapcsolatok erősítésével a szlovák oldalon lévő létesítmények teherpályaudvar, teherkikötő igénybevételének lehetőségét. 7

8 / (..) - Budapesti agglomerációhoz kapcsolódás elősegítésére rögzíteni kell az M10-es gyorsforgalmi út nyomvonalát, az elépítés kizárását. - Biztosítani kell az M10-es gyorsforgalmi út és az alsóbbrendű utak, valamint a város úthálózatának egyszerű kapcsolatát. - Ki kell használni a Duna kínálta közlekedési lehetőségeket. - Ki kell jelölni a nemzetközi hajókikötő, valamint a jachtkikötő területét és kiszolgáló területeit. - Biztosítani kell az új autóbusz-pályaudvar és autóbusz-parkoló területeit Településszerkezet belső kapcsolatának (úthálózatának) rendezése A város legnagyobb vonalas szerkezeti problémáját a 11. sz. főút városközponti átvezetése jelenti. E probléma megoldására az évi településrendezési terv kettős útátvezetést javasolt. Ennek legproblémásabb, legégetőbb szakasza, a Szenttamás-hegy mögötti áttörés ez évben elkészült. További szakaszainak kiépítését elő kell irányozni. A kettős útvezetés módosítja a város belső szerkezetét (jelentősen javítja közlekedési viszonyait). A rendezés legfontosabb feladatai: - Biztosítani kell a gazdasági területek belső közlekedési kapcsolatát; a gazdasági területek - lakóterülettől elkülönülő megközelítését. - Biztosítani kell a legyezőszerűen szétnyíló utcák déli zárását, ezen városrészek zsák jellegének megszüntetését Települési területek bővítése A központi települési területre jellemző kelet-nyugati beszorítottság determinálja észak-déli irányú bővítési lehetőségeit. A települési területek (beépítésre szánt területek) bővítésénél figyelembe kell venni - a tervezett szerkezeti változások (új úthálózat) területhasználat-módosító hatásait. - a korlátozó tényezőket - védett természeti területeket, - védőtávolságokat, - geológiai korlátozásokat, Cél kell legyen - a táji adottságok megőrzése, - ökológiai hálózat területeinek fenntartása, Törekedni kell - a belterületen lévő hasznosítatlan, vagy alulhasznosított területek igénybevételére, intenzív használatra, - hogy a külterületi újonnan beépítésre szánt területek a belterülethez csatlakozóan, fokozatosan (ütemezetten) kerüljenek igénybevételre Gazdasági területek rendezése Rendezési feladat - a városrészbe ékelődő még meglévő felhagyott vagy működő környezetkímélő gazdasági területek megszüntetése - új gazdasági területek és 8

9 / (..) - rehabilitációs iparterületek kijelölése. a) A várostestbe ékelődő gazdasági területeket meg kell szüntetni, e területeken új, elsősorban lakó központi, illetve kereskedelmi gazdasági területhasználatot kell kijelölni. A város lakóterületén környezetet szennyező ipari létesítmény nem létesíthető. b) Iparterület-rehabilitációt kell végrehajtani a volt laktanyák hasznosítása során. c) Új zöldmezős gazdasági területek G/a G/b G/c G/d Megnevezés Ipari Park Dobogókői u. K Ipari Park Dobogókői u. Ny. Ipari Park Suzuki bővítés Ipari Park Déli bővítés Nagyság (ha) Jelenlegi területhasználat 1995-ös ÁRT szerint Jogállás, tervellátottság 6,6 hasznosítatlan gazdasági belterület, OTÉK RSZT 14,9 mezőgazd. mezőgazd. ter. belterület, erdő OTÉK RSZT 17,6 mezőgazd. ter. erdő belterület, OTÉK RSZT 41,6 mezőgazd. ter gazdasági terület mezőgazd. ter belterület, tart. t. OTÉK RSZT Jav. ÜTEM I. I. I. II Vegyes (településközponti és központi) területek rendezése Rendezési feladat: - A város ellátottsági színvonalának emelése, a települési szerepkör kiegészítése, erősítése érdekében a központi és településközponti területeket ki kell bővíteni. - Vasútállomás környékén. - A városba érkezés fontos pontjain a város szellemiségéhez méltó környezetet kell kialakítani, ill. kialakításukhoz területet tartalékolni az alábbi helyeken: -- a Suzuki út és a Dobogókői út találkozásánál, 2.5. Beépítésre nem szánt területek rendezése A beépítésre nem szánt területek viszonylag nagy kiterjedésű elemei (zöldterületek, erdők, korlátozott használatú mezőgazdasági területek) természetközeli, természeti tájalkotó elemek, az ökológiai hálózat részei. Területi változásai a város ökológiai stabilitását, ezen keresztül a város környezetminőségét erősen befolyásolják. (Rendszerbe szervezésükkel regenerálódó képességük és jótékony hatásaik klímamódosító, rekreáló, pszichikai, esztétikai stb. megsokszorozhatók.) - Zöldterületek Esztergom zöldfelületi rendszerének kialakítását a természetföldrajzi adottságok, illetve a városszerkezet meghatározza. Rendezési feladat e felületek és a várostestben jelenleg mozaikszerűen megjelenő közterületi zöldfelületek öszszekapcsolása, a külterületi zöldfelületig nyúló zöld folyosók, ezáltal a zöldfelületi rendszer kialakítása. - Törekedni kell a tájba illő növényzet megőrzésére, kerülni kell elsősorban a Duna mentén a tájtól idegen növényállomány telepítését. 9

10 / (..) - Erdők Az ökológiai hálózat, a zöldfelületi rendszer legmarkánsabb, legerősebb regenerálódó képességekkel rendelkező elemei. A város ökológiai stabilitásának biztosítása, erdőbe ágyazott város kialakítása érdekében - a meglévő erdőterületeket (erdőhasznosítású és beerdősült területeket) meg kell őrizni - új erdősítésre szánt területeket kell kijelölni - tájidegen tájhasználat tájba illesztésére, - egymást zavaró területhasználatok elszigetelésére, - a meglévő és tervezett erdőterületeket -- védelmi (védett és védő) -- egyéb (egészségügyi-turisztikai valamint gazdaság) elsődleges rendeltetésbe kell sorolni. Az egészségügyi-turisztikai elsődleges rendeltetésű erdőterületek folyamatos ellenőrzéséről és fenntartásáról az intenzív igénybevétel miatt gondoskodni kell. Táj- és természetvédelem A város közigazgatási területének jelentős része védett terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része, amely a hegyvidéki területek túlnyomó részét lefedi. - tájhasználati konfliktusok feltárásával, megoldásával gondoskodni kell. - Vízfolyások, tavak területeit védeni kell a degradációtól. Törekedni kell a vizes élőhelyek rehabilitálására, a csatorna jellegű partszakaszok természetes állapotának visszaállítására. - A vízfolyások, tavak védőterületeit biztosítani kell. Épített környezet alakítása A szabályozás során ki kell jelölni azokat a területeket, melyek tájképi vagy városképi érzékenységükből adódóan a környezetet maximálisan figyelembe vevő magas színvonalú beépítést igényelnek. Ilyen területek: a városkapuk, a tájképi szempontból érzékeny újonnan beépítésre szánt területek, valamint átépüléssel járó várostestbe ékelt funkcióváltó területek. Környezetvédelem Esztergom környezeti állapotát elsődlegesen városszerkezeti problémák, az átszellőzés nehézségei valamint a közlekedés káros kibocsátásai befolyásolják. A korábbiakhoz képest javulás tapasztalható a levegőminőségben, de az erős forgalmú utak mentén az elsődlegessé váló közlekedési-levegőszennyezés növekedett. A hulladékgazdálkodás környezetvédelmi igényeket kielégítő gyűjtési és lerakási technológiára épül, de a hulladék újrahasznosítása még fejlesztendő. Elsődleges rendezési feladatok: - a mainál kedvezőbb településszerkezet megvalósítása, a városközpont forgalomcsillapítása, járműforgalom elől elzárt övezetek kijelölése, - a lakóterületeket zavaró gazdasági ipari telephelyeken a funkcióváltás (környezetet kevésbé igénybevevő funkciók megjelenésének) támogatása, 10

11 / (..) - biztosítani kell a gazdasági területek forgalmának lakóterülettől való elkülönítését, - a porterhelés mérséklésére a talaj növényborítottságának jelentős mértékű növelése, újabb közpark és erdők kijelölése, - a talaj és vízvédelem érdekében a közüzemi szennyvíz és csapadékvíz-hálózat településszintű ellátottságának növelése. A helyi építési szabályzatban a közműrákötési kötelezettség előírása, A szabályozási tervben az alábbi védőtávolságokat kell kijelölni. - vízfolyások, tavak mellett korlátozási zónát (beépítésmentes) a belterületen m- t, külterületen beépítésre nem szánt területen m-t, - villamos távvezeték mentén a rendelet szerinti biztonsági zónát. Közműellátás Közműfejlesztési feladatok a szerkezeti terv időtávjában a város területén - Esztergom és Esztergom-Kertváros vízvezeték hálózatát összekötő NA 250 gerincvezetéket a Suzuki út mentén meg kell építeni. - Az új beépítésre szánt területeken a vízelvezető hálózatok csak elválasztott (külön szennyvíz és külön csapadékvíz) rendszerben építhetők. - Az új beépítésre szánt területek ellátásához a közműhálózatokat meg kell építeni. - A terv időtávjában az új beépítésre javasolt területeken és a felújítással járó hálózatrekonstrukcióknál érvényesíteni kell a városrendezés által javasolt megoldásokat: a zárt szelvényű csapadékvíz elvezetést, továbbá a villamos energia, a hírközlési és a kábel TV hálózatok földkábelben történő vezetését. - A város növekvő villamosenergia-igényének a kiszolgálásához 120 kv-os táppontot kell építeni. A villamos alállomást ellátó nagyfeszültségű, 120 kv-os villamosvezeték számára a helyet biztosítani kell. A központi belterületen történő átvezetésnek a területfelhasználáshoz kell igazodni. 11

12 / (..) 1./A Rajz Az Ipari Park térségének szerkezeti tervi kivonata Az 563/2004.(XII.9.) Önkormányzati határozattal jóváhagyott állapot M=1:

13 / (..) 1./B Rajz Az Ipari Park térségének szerkezeti tervi kivonata Az 563/2004.(XII.9.) Önkormányzati határozattal jóváhagyott állapot M=1:10000 t 13

14 / (..) 2. Rajz Az 563/2004.(XII.9.) Önkormányzat határozattal jóváhagyott Ipari Park térségi szerkezeti terv jelmagyarázata 14

15 / (..) A/2. -IG TÖRTÉNT SZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁSOK AZ IPARI PARK TÉRSÉGÉBEN A szerkezeti terv módosítás három városrészt érint: Kertváros területét, a Déli városrészt és az Ipari parkot. A/2.1. Kertváros területén történt szerkezeti terv módosítás a teherkomp-kikötő térségében (2006) Esztergom város szerkezeti terve /563/2004.(XII.9.) öh./ a kompkikötő engedélyezési dokumentációjának összeállítása előtt készült el. A kikötő helyének pontos ismeretében vált lehetségessé a terv módosítása. A módosítás kiindulási alapját a város 2004-ben jóváhagyott szerkezeti terve és Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve (22/2005.(IX. 29.) Megyei Önkormányzati rendelettel elfogadva) adja. Mindkét tervben szerepel a teherhajó kikötő az új Duna-híd és a Rozmártelep között. A teherhajó kikötő tehát nem új motívum. A szerkezeti tervmódosításnak a helyszínt kellett pontosítania az engedélyezési tervek ismeretében. A módosítás egyik terv alapstruktúráját sem dolgozza át, azokkal összhangban marad. A szerkezeti tervmódosítás feltünteti: a kikötő pontosított helyét (a szerkezeti tervben jelölt helyszín fölött mintegy 200 méterrel) a hozzávezető utat (jelenleg is meglévő, aszfaltburkolatú út) a tervezett csomópontot (a jelenleg is üzemelő csomópont fejlesztésével) A város szerkezeti terve bár nem részletezte a kompkikötő közúti megközelítését (út és csomópont építés), de a helyszín ismeretében, a közlekedési, gazdasági szempontok mérlegelése alapján - valószínűsíthető, hogy ugyanezzel a megoldással számolt, mint a tervmódosítás. A város szerkezeti terve Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervének övezeti tervével összhangban készült. Mivel szerkezeti terv módosítás csak a komphajó kikötő áthelyezésére terjed ki és az alapszerkezetet nem érinti, a Megye Területrendezési Tervével sem kerül ellentmondásba. A Megye Területrendezési Terve a kompkikötő helyszíne az országos ökológiai hálózat övezetén belül az ökológiai folyosó övezetébe tartozik. A változás mértéke ezért nem haladhatja meg Esztergom teljes területére vetített 5%-ot. Az övezeti terület igénybevétel mértéke ezrelékekben mérhető. A teherkomp kikötő közvetlen környezetében tervezett erdő-területek a teherkomp kikötő üzemelése alatt csak véderdő funkciót tölthetnek be, ezért ezek véderdővé történő átminősítését is tartalmazza a terv. Az új közúti híd megépítése után a teherkomp-kikötő létesítményei fennmaradhatnak, épülete, parkolója csónakház, kerékpáros-központ funkcióval tovább szolgálhatja a várost. 15

16 / (..) 3. Rajz A teherkomp kikötő térség szerkezeti terve /563/2004.(XII.9.) öh./ Esztergom Város Önkormányzatának 45/2006.(II. 2.) és 46/2006. (II. 2.) határozata 45/2006.(II. 2.) esztergomi öh.: Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 563/2004.(XII. 9.) esztergomi öh. határozattal elfogadott Esztergom Város Településszerkezeti tervét a határozat mellékletének megfelelő tartalommal - módosítja. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: azonnal 46/2006. (II. 2.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom- Párkány teherkomp kikötő beruházáshoz az út kialakításához szükséges területeket az 16

17 / (..) Esztergom, Szentkirály teherkomp-kikötő térségének helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2006. (II.9.) esztergomi ör. rendelet alapján út-közlekedési terület céljára kéri lejegyezni. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a szükséges eljárás megindításáról. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: az eljárás megindítására a döntést követő 8 napon belül 4. Rajz A teherkomp kikötő térség szerkezeti tervének 45/2006.(II. 2.) esztergomi öh-tal. elfogadott módosítása 17

18 / (..) A/2.2. Ipari park területén 2008-ban történt szerkezeti terv módosítás 5. Rajz Az Ipari Park 2008-ban érvényben lévő szerkezeti terve 563/2004.(XII. 9.) 18

19 / (..) A szerkezeti tervmódosítással érintett területek, a módosítás indoka A szabályozási terv korszerűsítése 13 térséget érintett. A korszerűsítés szerkezeti terv módosítást is maga után vont a következő területeken: A TESCO áruház tömbje (a szabályozási terv a jelű módosítása). Az áruház tömbjén belül megszűnik a jóváhagyott rendezési terv szerinti Különleges kereskedelmi célú terület, az Imaház bontásával. A bontási terület TESCO-hoz csatolásával a 2004 évi szabályozási terv módosításakor tervezett Kereskedelmi-, szolgáltató, gazdasági terület (Gksz-8) új funkcióval autóbusz pályaudvar - bővül. A MAGNUM számára értékesítendő terület megközelítésére körforgalmi csomópontot építünk ki. A csomópont a kiindulása a Doboókői utat és a Táti utat majdan összekötő útnak. Első ütemben a Mátyás király útig épül ki, a személygépkocsi kapcsolatot (Dobogókői út) és a tehergépjármű forgalmat (Mátyás király út) hivatott biztosítani. A Schweidel út és a Kincses patak metszéspontjának térsége (a szabályozási terv b jelű módosítása). A Bem József tértől kiindulva (vasútállomás térsége) a Schweidel út tehermentesítésére, a vasúti pályával párhuzamos útfejlesztést irányoztak elő (Déli városrész rendezési terve). A majdani út a Schweidel út és a Kincses patak metszéspontja térségében éri el rendezési tervünk határát. Ezért itt az útcsatlakozást biztosítjuk. A Schweidel, a Mátyás király, és a Dobogókői út közötti út kamionforgalomra alkalmas gyűjtőúttá fejlesztése (a szabályozási terv c jelű módosítása). Ennek érdekében két körforgalmi csomópont létesül. A körforgalmi csomópontok a szerkezeti terven feltüntetésre kerülnek. A Dobogókői út mentén fekvő (a 2004 évi terv szerint Gksz-1 jelű terület) átminősítése (a szabályozási terv f jelű módosítása). A területnek alkalmasnak kell lennie a jelenlegi helyzetnek megfelelően lakóingatlanok elhelyezésére. Ezért a terület átminősül Településközpont területté. A Magyar Suzuki Rt. területének nyugati határán fekvő véderdő (2004 évi terv szerint Ev-9) iparterületen belülre csatolása (a szabályozási terv k jelű módosítása), valamint a Szentlélek-patak túloldalán lévő háromszög alakú terület Suzuki iparterülethez csatolása. Utóbbi fásítási kötelezettséggel terhekve. A módosítás célja a Suzuki fejlesztés feltételeinek biztosítása. Az Ipari Park legdélibb részén kialakított, tömbön belüli úthálózat - Gip-1 jelű terület megszüntetése, a 2004 évi szabályozási terv módosításakor jóváhagyott állapot átvezetése. A krematórium és ravatalozó térsége, ahol a távlati fejlesztési elképzeléseknek megfelelően első ütemben a krematórium épülne ki, majd a temető megvalósulásával párhuzamosan a ravatalozó. 19

20 / (..) 6. Rajz A szerkezeti terv módosítás térségei (2008) 20

21 / (..) A szerkezeti terv módosítást elrendelő Önkormányzati határozat 733/2007.(X.18.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a határozat mellékletét képező Esztergom Város Településszerkezeti Tervének módosítása az Ipari Park helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosításának egyezetési munkarészével együtt a szakhatóságok felé véleményezés céljából megküldésre kerüljön. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: hatóságoknak való megküldésre a döntést követő 15 napon belül Az Önkormányzati szándék és a szerkezeti tervmódosítás összhangja A szerkezeti terv módosítása megfelel az önkormányzati határozatban foglaltaknak. A szerkezeti terv módosítással a szerkezeti és szabályozási tervek összhangba kerülnek. A tervezett fejlesztésnek építéshatóságilag engedélyezhetők. A 7. Rajz a 444/2008. (VI.12.) ö. határozattal módosított szerkezeti tervet ábrázolja. 21

22 / (..) 7. Rajz A 444/2008. (VI.12.) ö. határozattal módosított szerkezeti terv 22

23 / (..) A 2008 évi Ipari parki szerkezeti tervi módosítást jóváhagyó önkormányzati határozat 563/2004.(XII.9.) esztergomi öh. *módosítva a 45/2006.(II.2)**, a 304/2006.(VII.10.) ***, a 81/2007(III.8.), az 550/2007.(VIII.30.), **867/2007.(XII.13.). **213/2008.(III.13.) ** 432/2008.(V.29.)**, 444/2008.(VI.12.)**határozattal*** Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 563/2004.(XII.09.) számú Esztergom Város Településszerkezeti Terv tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VÁTI KHT. által dokumentált, a jelen határozat mellékleteit képező 1. sz. mellékletet: - a Településszerkezeti Terv leírását és a 2. sz. mellékletet: - a közigazgatási terület településszerkezeti tervlapját, - a települési területek településszerkezeti tervlapját elfogadja. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: a végrehajtásra folyamatos A/2.3. Déli városrész területén történt szerkezeti terv módosítás (2012) Esztergom Város Önkormányzata az 50/2012. (I.27.) határozatával, - hivatkozva a 302/2008. (IV.17.) öh.-ban foglaltakra - kezdeményezi az Esztergom Déli városrész helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 1/2008. (II.13.) ör. rendeletének módosítását, a helyszínrajzi számú ingatlan - a hatályos rendezési terv szerint véderdő és lakóterület - átsorolását kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területté. Kezdeményezi továbbá a szerkezeti terv szükségessé váló módosítását. Az Önkormányzat a határozatba foglaltak szerint előírja, illetve elfogadja, hogy a hrsz-ú mélyfekvésű, vízjárta terület (amely lakóterületként szegregátumnak minősíthető bezártsága miatt) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területté alakuljon át, a hrsz-ú terület megosztása után a SZIM műhelycsarnokot és irodaházat létesítsen a mellékelt programok szerint (Szerszámgépgyár bővítése: műhelycsarnok és irodaház), a rendezési tervben szereplő, a lakóterületen védő erdő (Ev) kialakítását. 23

24 / (..) A módosítás alapja a 563/2004.(XII.9.) az esztergomi Önkormányzat által határozattal jóváhagyott Esztergom Város Településszerkezeti Terve. A Képviselő testület a Déli városrészre elhatározott szabályozási tervmódosítása elválaszthatatlan a szerkezeti terv módosításától (ld. Önkormányzati határozat). A szerkezeti terv módosítása megfelel az önkormányzati határozatban foglaltaknak. A szerkezeti terv módosítással a szerkezeti és szabályozási tervek összhangba kerülnek. A tervezett fejlesztés ezzel építéshatóságilag engedélyezhetővé válik. A módosított szerkezeti tervet a 8. sz. rajz mutatja be. 24

25 / (..). 8. Rajz A hatályos szerkezeti terv /563/2004.(XII.9.)/, a módosítás térségének feltüntetésével 25

26 / (..) 9. Rajz A 381/2012.(IX.27.) öh.-tal elfogadott szerkezeti terv a módosítás 26

27 / (..) 27

28 / (..) A/3. A SZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZEGZÉSE:. JÚNIUSI ÁLLAPOT Az Ipari park térségi szerkezeti tervi módosításokat: A Kertváros területén történt szerkezeti terv módosítást (ld. A/2.1. fejezetet) Az Ipari park területén 2008-ban történt szerkezeti terv módosítást (ld. A/2.2. fejezetet) és A Déli városrész területén történt szerkezeti terv módosítást (ld. A/2.3. fejezetet) összefoglaltuk a 10. rajzban. 28

29 / (..) 10/A. Rajz Az Ipari park térség módosításainak összefoglaló térképe. A szerkezeti terv. júniusi állapota 29

30 / (..) 10/A. Rajz Az Ipari park térség módosításainak összefoglaló térképe. A szerkezeti terv. júniusi állapota 30

31 / (..) SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS A/4.. AZ IPARI PARK TÉRSÉGÉNEK SZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁSAI A/4.1. Esztergom: M10 gyorsforgalmi út Esztergom-Párkányi nyomvonalának módosítása A módosítást indokolta, hogy a TEN-T hálózat részeként tervezett Esztergom-Párkány érintésével megvalósuló út nyomvonala az OTrT- ben módosításra került. A változás Komárom-Esztergom megy területrendezési tervében átvezetésre került. 11. Rajz 1222/2011 (VI. 29.) sz. kormányhatározat szerinti nyomvonal Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése Esztergom térségében Kivonat Komárom-Esztergom megye területrendezési tervéből Gyorsforgalmi úthálózat tekintetében a megyei terv módosítása összhangban van az OTrTvel, azonban a terv többször is hangsúlyozza, hogy indokolt lenne a Gdansk-Léva VI. Helsinki folyosó és a Ploce-Szarajevo-(M6-os autópálya)-budapest közötti összekötő szakasz Esztergom-Párkány érintésével (M11-es mentén) történő vezetése (TEN-T hálózat részeként). Ez a nyomvonal nem csupán a magyarországi Duna menti ipari térség, hanem a jelenleg alulhasznosított, hatalmas párkányi logisztikai kapacitás bekapcsolódását is biztosítja a transzkontinentális vérkeringésbe és egyúttal egy jóval kedvezőbb topográfiai viszonyok között. Esztergom: M10 gyorsforgalmi út esetében a megye javasolja, hogy a tervezett híd úgy kerüljön kialakításra, hogy vasúti átvezetésre is lehetőséget adjon. Ezt a szlovák fél is nagy valószínűséggel támogatná, mivel a párkányi hatalmas rendező pályaudvar ilyen módon tudna kapcsolódni az esztergomi ipari központhoz. Az autóipar számára is kiemelten fontos lenne a vasúti kapcsolat megteremtése. 31

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE 1.sz. MOL Nyrt. Sáv-DK-11 és Sáv-DK-12 jelű kutak területének kijelölése a 094 hrsz területen,

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Város Főépítésze. Előterjesztés

Város Főépítésze. Előterjesztés Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Előterjesztés A helyi építési

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Polgár Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 87/2002.(X.03.) sz. határozatával hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testülete. Többszöri módosítást

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. VÁLLALKOZÁSOK, LAKOSOK KÉRELMEI és POLGÁRMESTERI HIVATALI KEZDEMÉNYEZÉS ALAPJÁN E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S I S Z A K

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

2. Településszerkezeti terv

2. Településszerkezeti terv SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI SZERKEZETI TERV 1/7 2. Településszerkezeti terv Szigliget településrendezési terve Jsz.: 50-1286/2007 Szigliget Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 108/2010.

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT Kihagyva a kihagyandókat! a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 154/2015.(XII.17.) ÖH Településszerkezeti terv módosítása Határozat Lajosmizse

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének július 15-i rendkívüli ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének július 15-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ 1. TEL: 5/552-022; FAX: 5/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY településrendezési eszközeinek módosítása az R76 gyorsút M7 - Keszthely közötti szakasz megvalósítása érdekében

BALATONSZENTGYÖRGY településrendezési eszközeinek módosítása az R76 gyorsút M7 - Keszthely közötti szakasz megvalósítása érdekében BALATONSZENTGYÖRGY településrendezési eszközeinek módosítása az R76 gyorsút M7 - Keszthely közötti szakasz megvalósítása érdekében II. kötet Jóváhagyásra kerülő munkarész Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása

Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-15 /2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város több településrendezési terve és helyi építési

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása HIDEGKÚT Község Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása 5/2009 (II.10.) és 47/2010 (XI.9.) határozatok által 40/2011 (VIII.16.) és 48/2011 (IX.22.) határozatok által megfogalmazott

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA SOMOGYBABOD Településrendezési tervének M4/2016-OTÉK jelű módosítása TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA TERVEZŐ: dr Fazekas Sándorné KAMARAI REG: TT 14 0282 7400 KAPOSVÁR, NÉMETH ISTVÁN FASOR. 31 telefon/fax:

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén Kamaraerdő Érdekvédelmi egyesület képviselőivel 2014. január 24-én történt főépítészi egyeztetésen elhangzottak alapján válaszaink: A terület magánterület, ahol fejlesztési szándék jelentkezett. A TK-GY/3

Részletesebben