II/A. MUNKARÉSZ ESZTERGOM IPARI PARK TÉRSÉG SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II/A. MUNKARÉSZ ESZTERGOM IPARI PARK TÉRSÉG SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2013"

Átírás

1 / (..) ESZTERGOM IPARI PARK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA. ESZTERGOM IPARI PARK TÉRSÉG SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 1

2 / (..) ESZTERGOM IPARI PARK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A TERVDOKUMENTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE. I. ESZTERGOM IPARI PARK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÁTDOLGOZÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE TÉRKÉPANYAGÁNAK ÁTSZERKESZTÉSE ESZTERGOM IPARI PARK TÉRSÉG SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (JELEN KÖTET) II/B. MUNKARÉSZ ESZTERGOM IPARI PARK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2

3 / (..) ESZTERGOM, IPARI PARK RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS. A MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI A/1. Az 563/2004.(XII.9.) esztergomi önkormányzati határozattal jóváhagyott szerkezeti terv ipari park térségére vonatkozó kivonata 5. A/2. -ig történt szerkezeti tervi módosítások az ipari park térségében 15. A/2.1. Kertváros területén történt szerkezeti terv módosítás (2006) 15. A/2.2. Ipari park területén 2008-ban történt szerkezeti terv módosítás 18. A/2.3. Déli városrész területén történt szerkezeti terv módosítás (2012) 23. A/3. A szerkezeti tervi módosítások összegzése: a júniusi állapot 28. SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS A/4.. Az ipari park térségének szerkezeti tervi módosításai 31. A/4.1. Esztergom: M10 gyorsforgalmi út Esztergom-Párkányi nyomvonalának módosítása 31. A/4.2. Az Ipari park rendezési terve évi módosításának szerkezeti tervi vonzata 37. A/5. A évi önkormányzati határozattal jóváhagyandó ipari park térségi szerkezeti terv 38. 3

4 / (..) II/A MUNKARÉSZ Tervezők: Felelős tervező: Dr.Balogh Ákos TT/1T /08, TR-1/ , TK , K Településtervezés, örökségvédelem:havas Mária, TT/1É Környezetvédelem, tájrendezés:dr.balogh Ákos TT/1T /08, TR-1/ , TK , K Közlekedés: Kliment Mihály Viziközművek: Széher László Gázellátás: Sasvári Gábor Elektromos energia ellátás: Keil Attila Hulladékgazdálkodás: Horváth Zoltán Levegőminőség védelem: Szuhi Attila Energiagazdálkodás: Dr. Szendi Gábor Régészeti örökségvédelem: Vágner Zsolt Konzulens : Lux Éva Főépítészi hivatalvezető Forrás: Országos területrendezési terv (OTrT) Komárom-Esztergom megy területrendezési terve Az M10(M11) gyorsforgalmi út Esztergom közigazdgatási területére eső szakaszának előzetes megvalósíthatósági tanulmánya. Via Kárpátia Kft., Dr. Vörös Attila. 4

5 / (..) A MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI A/1. AZ 563/2004.(XII.9.) ESZTERGOMI ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT SZERKEZETI TERV IPARI PARK TÉRSÉGÉRE VONATKOZÓ KIVONATA Az Ipari Park érvényben lévő szerkezeti terve az 563/2004.(XII.9.) esztergomi Önkormányzat határozattal jóváhagyott Esztergom Város Településszerkezeti Terv. (1. Rajz Az Ipari Park térségének szerkezeti tervi kivonata Az 563/2004.(XII.9.) Önkormányzati határozattal jóváhagyott állapot) 1. A szerkezeti tervet megalapozó városfejlesztési koncepcióból következő településrendezési feladatok az Ipari Park térségében 1.1. Közlekedésfejlesztés - Közúti közlekedés fejlesztése E célhoz tartozik a teherforgalmat is lebonyolító új Duna-híd (addig teherkomp) kiépítése, a hiányzó közlekedési kapcsolatok kiépítése (Szlovákia felé, az Ipoly völgye felé, az M1-es autópálya felé), illetve a budapesti közúti kapcsolatot biztosító 10. sz. főút korszerűsítése, majd az M10-es gyorsforgalmi út kiépítése, a város belső forgalmának rendezése. A településszerkezeti tervben biztosítani kell - meg kell teremteni a belső és a külső úthálózat közvetlen kapcsolatát, - pótolni kell a belső úthálózati hiányosságokat, - Bánomi út déli folytatásában a Kölcsey Ferenc és Petőfi Sándor utca korszerűsítését, - az ipari területek belső úthálózati rendszerének kialakítását, - biztosítani kell az ipari területek és a lakóterületek forgalmának elkülönülését, - át kell szervezni az autóbusz-pályaudvar kiépítésével párhuzamosan a város tömegközlekedését. - Vasúti közlekedés fejlesztése E célhoz tartozik a főváros körüli agglomeráció vasúthálózatához való közvetlen kapcsolódás, elővárosi gyorsvasút létrehozása, valamint a vasúti teherszállítások (kombinált fuvarozások) lehetőségének megteremtése. Ennek érdekében - kezdeményezni kell az Esztergomot a fővárossal összekötő vasútvonal további korszerűsítését, elővárosi gyorsvasúttá építését, a vasút HÉV-vonalhoz való közvetlen kapcsolását, - korszerűsíteni kell a vasútállomást, és szolgáltató területeit, 5

6 / (..) - a kombinált fuvarozás területi lehetőségeit biztosítani kell (teherkomp, híd, párkányi teherkikötő, illetve teherpályaudvar felhasználásával). - Vízi közlekedés fejlesztése E célhoz tartozik a Duna (VII. sz. európai közlekedési folyosó) kínálta közlekedési lehetőségek kihasználása mind a személy-, mint a teherszállításban, az idegenforgalom fellendítésére, valamint a teherszállítások egyszerűsítésére. A szerkezeti tervben - területet kell biztosítani nemzetközi hajókikötő számára, - biztosítani kell a vízen történő teherszállítás feltételeit (közúti kapcsolatokat; teherkomp stb. területeit) Gazdaságélénkítés, iparfejlesztés az Ipari Park térségében Budapest körül kialakuló ipari kereskedelmi logisztikai központok az északi agglomerációs övezetben hiányoznak. E hiányzó űrt Esztergom fellendülő gazdaságára alapozva nagy eséllyel betöltheti. E célhoz tartozik az esztergomi Ipari Park fejlesztése, a magyar autógyártás potenciális központjának kialakítása, Suzuki és beszállítói infrastruktúrával ellátott területigényének biztosítása, valamint a kiszolgáló közlekedés és logisztika megteremtése. A szerkezeti tervben biztosítani kell - az Ipari Park bővítését, - a belső közlekedési hálózat kiépítését, - az országos hálózatról közvetlen megközelítését, - logisztikai és innovációs területeket. Elő kell irányozni - a gazdasági területek előkészítését. Szorgalmazni kell - a magas technológiájú innovatív tevékenységek megtelepedését. El kell érni, hogy - a gazdasági területek külső-belső megközelítése nagymértékben javuljon, - teherforgalmat lebonyolító utak kapacitása növekedjen, - a teherforgalom a lakóterületeket ne zavarja Az Ipari Parki fejlesztést segítő humán erőforrás fejlesztése E célhoz tartozik a város művelődési oktatási szerepkörének bővítése. Az oktatás összehangolása a munkaerő-piaci igényekkel, továbbképzés erősítésével. Ide tartozik a diplomások elhelyezkedésének, letelepedésének biztosítása, támogatása. A szerkezeti tervben biztosítani kell - a munkahelykínálat növekedésének lehetőségeit biztosító gazdasági területeket, - a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi területeket Idegenforgalom fejlesztését nem keresztező Ipari Park fejlesztés E célhoz tartozik az idegenforgalmi fejlesztések háttérfeltételeinek biztosítása. A szerkezeti tervben biztosítani kell - turizmust vonzó adottságok, értékek megőrzését, 6

7 / (..) 1.5. Lakható város létrehozása E célhoz tartozik a városlakók komfortérzetének javítása - a város közlekedési rendszerének humanizálása, - teljes körű szolgáltatás és ellátás biztosítása, - az élet- és környezetminőség javítása segítségével. - A város kulturális, történelmi örökségének védelme érdekében - a szerkezeti tervben a régészeti lelőhelyeket és műemléki területeket le kell határolni. E területeken a évi LXIV. "a kulturális örökség védelméről" szóló törvény rendelkezései szerint kell eljárni. - A város közlekedési rendszerének humanizálása érdekében a szerkezeti tervben a településközpont területén - ki kell jelölni a csillapított forgalmú és gyalogos forgalmú utcák, terek rendszerét, melyhez parkolási lehetőséget biztosító területeket kell rendelni. - létre kell hozni a város ember központú környezetkímélő tömegközlekedési rendszerét. - Az ökológiai szemlélet érvényesítése érdekében mindent el kell követni, hogy Esztergom természetes környezete, a táji értékek, a város és a természet együttélése fennmaradjon. - Intenzív területhasználatra kell törekedni. (A területi tartalékokat ki kell használni.) - Kerülni kell, hogy a vonalas létesítmények a tájat mozaikszerűen felszabdalják. - Az élet- és környezetminőség javítása érdekében fenn kell tartani a város ökológiai egyensúlyát, erősíteni kell területeinek biológiai aktivitásértékét. - Biztosítani kell, hogy az új beépítésre szánt területek miatt csökkenő biológiai aktivitásérték összvárosi (városrészi) szinten megtérüljön : - a beépítésre szánt területeken a terület hasznosítása mellett elérhető legmagasabb biológiai aktivitásérték biztosításával (ültetési kötelezés előírásával, a min. zöldfelület szabályozásával). - Biztosítani kell a környezetminőséget erősen befolyásoló közterületek, közterületi zöldfelületek állapotának javítását: -- magas igénnyel történő kiépítésükkel (átépítésükkel), dús beültetésükkel, -- intenzív fenntartásukkal. 2. Esztergom településrendezési tervében megoldandó rendezési feladatok Külső térszerkezeti kapcsolatok erősítése, az Ipari Park fejlesztési lehetőségének biztosítása Esztergom térszerkezeti kapcsolatai múltból származó örökség révén hiányosak. (A 10. sz. főút túlterhelt, a vasútvonal felújítása ellenére is korszerűtlen, lassú, a vízi közlekedési lehetőség kihasználatlan.) El kell érni, hogy Esztergom térségi kapcsolatai kibővüljenek. Ennek érdekében - Biztosítani kell a teherkomp, majd az új Duna-híd megépítésének feltételeit, ezáltal a Szlovákia felé irányuló teherforgalom e területen történő átvezetését, a szlovákiai kapcsolatok erősítésével a szlovák oldalon lévő létesítmények teherpályaudvar, teherkikötő igénybevételének lehetőségét. 7

8 / (..) - Budapesti agglomerációhoz kapcsolódás elősegítésére rögzíteni kell az M10-es gyorsforgalmi út nyomvonalát, az elépítés kizárását. - Biztosítani kell az M10-es gyorsforgalmi út és az alsóbbrendű utak, valamint a város úthálózatának egyszerű kapcsolatát. - Ki kell használni a Duna kínálta közlekedési lehetőségeket. - Ki kell jelölni a nemzetközi hajókikötő, valamint a jachtkikötő területét és kiszolgáló területeit. - Biztosítani kell az új autóbusz-pályaudvar és autóbusz-parkoló területeit Településszerkezet belső kapcsolatának (úthálózatának) rendezése A város legnagyobb vonalas szerkezeti problémáját a 11. sz. főút városközponti átvezetése jelenti. E probléma megoldására az évi településrendezési terv kettős útátvezetést javasolt. Ennek legproblémásabb, legégetőbb szakasza, a Szenttamás-hegy mögötti áttörés ez évben elkészült. További szakaszainak kiépítését elő kell irányozni. A kettős útvezetés módosítja a város belső szerkezetét (jelentősen javítja közlekedési viszonyait). A rendezés legfontosabb feladatai: - Biztosítani kell a gazdasági területek belső közlekedési kapcsolatát; a gazdasági területek - lakóterülettől elkülönülő megközelítését. - Biztosítani kell a legyezőszerűen szétnyíló utcák déli zárását, ezen városrészek zsák jellegének megszüntetését Települési területek bővítése A központi települési területre jellemző kelet-nyugati beszorítottság determinálja észak-déli irányú bővítési lehetőségeit. A települési területek (beépítésre szánt területek) bővítésénél figyelembe kell venni - a tervezett szerkezeti változások (új úthálózat) területhasználat-módosító hatásait. - a korlátozó tényezőket - védett természeti területeket, - védőtávolságokat, - geológiai korlátozásokat, Cél kell legyen - a táji adottságok megőrzése, - ökológiai hálózat területeinek fenntartása, Törekedni kell - a belterületen lévő hasznosítatlan, vagy alulhasznosított területek igénybevételére, intenzív használatra, - hogy a külterületi újonnan beépítésre szánt területek a belterülethez csatlakozóan, fokozatosan (ütemezetten) kerüljenek igénybevételre Gazdasági területek rendezése Rendezési feladat - a városrészbe ékelődő még meglévő felhagyott vagy működő környezetkímélő gazdasági területek megszüntetése - új gazdasági területek és 8

9 / (..) - rehabilitációs iparterületek kijelölése. a) A várostestbe ékelődő gazdasági területeket meg kell szüntetni, e területeken új, elsősorban lakó központi, illetve kereskedelmi gazdasági területhasználatot kell kijelölni. A város lakóterületén környezetet szennyező ipari létesítmény nem létesíthető. b) Iparterület-rehabilitációt kell végrehajtani a volt laktanyák hasznosítása során. c) Új zöldmezős gazdasági területek G/a G/b G/c G/d Megnevezés Ipari Park Dobogókői u. K Ipari Park Dobogókői u. Ny. Ipari Park Suzuki bővítés Ipari Park Déli bővítés Nagyság (ha) Jelenlegi területhasználat 1995-ös ÁRT szerint Jogállás, tervellátottság 6,6 hasznosítatlan gazdasági belterület, OTÉK RSZT 14,9 mezőgazd. mezőgazd. ter. belterület, erdő OTÉK RSZT 17,6 mezőgazd. ter. erdő belterület, OTÉK RSZT 41,6 mezőgazd. ter gazdasági terület mezőgazd. ter belterület, tart. t. OTÉK RSZT Jav. ÜTEM I. I. I. II Vegyes (településközponti és központi) területek rendezése Rendezési feladat: - A város ellátottsági színvonalának emelése, a települési szerepkör kiegészítése, erősítése érdekében a központi és településközponti területeket ki kell bővíteni. - Vasútállomás környékén. - A városba érkezés fontos pontjain a város szellemiségéhez méltó környezetet kell kialakítani, ill. kialakításukhoz területet tartalékolni az alábbi helyeken: -- a Suzuki út és a Dobogókői út találkozásánál, 2.5. Beépítésre nem szánt területek rendezése A beépítésre nem szánt területek viszonylag nagy kiterjedésű elemei (zöldterületek, erdők, korlátozott használatú mezőgazdasági területek) természetközeli, természeti tájalkotó elemek, az ökológiai hálózat részei. Területi változásai a város ökológiai stabilitását, ezen keresztül a város környezetminőségét erősen befolyásolják. (Rendszerbe szervezésükkel regenerálódó képességük és jótékony hatásaik klímamódosító, rekreáló, pszichikai, esztétikai stb. megsokszorozhatók.) - Zöldterületek Esztergom zöldfelületi rendszerének kialakítását a természetföldrajzi adottságok, illetve a városszerkezet meghatározza. Rendezési feladat e felületek és a várostestben jelenleg mozaikszerűen megjelenő közterületi zöldfelületek öszszekapcsolása, a külterületi zöldfelületig nyúló zöld folyosók, ezáltal a zöldfelületi rendszer kialakítása. - Törekedni kell a tájba illő növényzet megőrzésére, kerülni kell elsősorban a Duna mentén a tájtól idegen növényállomány telepítését. 9

10 / (..) - Erdők Az ökológiai hálózat, a zöldfelületi rendszer legmarkánsabb, legerősebb regenerálódó képességekkel rendelkező elemei. A város ökológiai stabilitásának biztosítása, erdőbe ágyazott város kialakítása érdekében - a meglévő erdőterületeket (erdőhasznosítású és beerdősült területeket) meg kell őrizni - új erdősítésre szánt területeket kell kijelölni - tájidegen tájhasználat tájba illesztésére, - egymást zavaró területhasználatok elszigetelésére, - a meglévő és tervezett erdőterületeket -- védelmi (védett és védő) -- egyéb (egészségügyi-turisztikai valamint gazdaság) elsődleges rendeltetésbe kell sorolni. Az egészségügyi-turisztikai elsődleges rendeltetésű erdőterületek folyamatos ellenőrzéséről és fenntartásáról az intenzív igénybevétel miatt gondoskodni kell. Táj- és természetvédelem A város közigazgatási területének jelentős része védett terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része, amely a hegyvidéki területek túlnyomó részét lefedi. - tájhasználati konfliktusok feltárásával, megoldásával gondoskodni kell. - Vízfolyások, tavak területeit védeni kell a degradációtól. Törekedni kell a vizes élőhelyek rehabilitálására, a csatorna jellegű partszakaszok természetes állapotának visszaállítására. - A vízfolyások, tavak védőterületeit biztosítani kell. Épített környezet alakítása A szabályozás során ki kell jelölni azokat a területeket, melyek tájképi vagy városképi érzékenységükből adódóan a környezetet maximálisan figyelembe vevő magas színvonalú beépítést igényelnek. Ilyen területek: a városkapuk, a tájképi szempontból érzékeny újonnan beépítésre szánt területek, valamint átépüléssel járó várostestbe ékelt funkcióváltó területek. Környezetvédelem Esztergom környezeti állapotát elsődlegesen városszerkezeti problémák, az átszellőzés nehézségei valamint a közlekedés káros kibocsátásai befolyásolják. A korábbiakhoz képest javulás tapasztalható a levegőminőségben, de az erős forgalmú utak mentén az elsődlegessé váló közlekedési-levegőszennyezés növekedett. A hulladékgazdálkodás környezetvédelmi igényeket kielégítő gyűjtési és lerakási technológiára épül, de a hulladék újrahasznosítása még fejlesztendő. Elsődleges rendezési feladatok: - a mainál kedvezőbb településszerkezet megvalósítása, a városközpont forgalomcsillapítása, járműforgalom elől elzárt övezetek kijelölése, - a lakóterületeket zavaró gazdasági ipari telephelyeken a funkcióváltás (környezetet kevésbé igénybevevő funkciók megjelenésének) támogatása, 10

11 / (..) - biztosítani kell a gazdasági területek forgalmának lakóterülettől való elkülönítését, - a porterhelés mérséklésére a talaj növényborítottságának jelentős mértékű növelése, újabb közpark és erdők kijelölése, - a talaj és vízvédelem érdekében a közüzemi szennyvíz és csapadékvíz-hálózat településszintű ellátottságának növelése. A helyi építési szabályzatban a közműrákötési kötelezettség előírása, A szabályozási tervben az alábbi védőtávolságokat kell kijelölni. - vízfolyások, tavak mellett korlátozási zónát (beépítésmentes) a belterületen m- t, külterületen beépítésre nem szánt területen m-t, - villamos távvezeték mentén a rendelet szerinti biztonsági zónát. Közműellátás Közműfejlesztési feladatok a szerkezeti terv időtávjában a város területén - Esztergom és Esztergom-Kertváros vízvezeték hálózatát összekötő NA 250 gerincvezetéket a Suzuki út mentén meg kell építeni. - Az új beépítésre szánt területeken a vízelvezető hálózatok csak elválasztott (külön szennyvíz és külön csapadékvíz) rendszerben építhetők. - Az új beépítésre szánt területek ellátásához a közműhálózatokat meg kell építeni. - A terv időtávjában az új beépítésre javasolt területeken és a felújítással járó hálózatrekonstrukcióknál érvényesíteni kell a városrendezés által javasolt megoldásokat: a zárt szelvényű csapadékvíz elvezetést, továbbá a villamos energia, a hírközlési és a kábel TV hálózatok földkábelben történő vezetését. - A város növekvő villamosenergia-igényének a kiszolgálásához 120 kv-os táppontot kell építeni. A villamos alállomást ellátó nagyfeszültségű, 120 kv-os villamosvezeték számára a helyet biztosítani kell. A központi belterületen történő átvezetésnek a területfelhasználáshoz kell igazodni. 11

12 / (..) 1./A Rajz Az Ipari Park térségének szerkezeti tervi kivonata Az 563/2004.(XII.9.) Önkormányzati határozattal jóváhagyott állapot M=1:

13 / (..) 1./B Rajz Az Ipari Park térségének szerkezeti tervi kivonata Az 563/2004.(XII.9.) Önkormányzati határozattal jóváhagyott állapot M=1:10000 t 13

14 / (..) 2. Rajz Az 563/2004.(XII.9.) Önkormányzat határozattal jóváhagyott Ipari Park térségi szerkezeti terv jelmagyarázata 14

15 / (..) A/2. -IG TÖRTÉNT SZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁSOK AZ IPARI PARK TÉRSÉGÉBEN A szerkezeti terv módosítás három városrészt érint: Kertváros területét, a Déli városrészt és az Ipari parkot. A/2.1. Kertváros területén történt szerkezeti terv módosítás a teherkomp-kikötő térségében (2006) Esztergom város szerkezeti terve /563/2004.(XII.9.) öh./ a kompkikötő engedélyezési dokumentációjának összeállítása előtt készült el. A kikötő helyének pontos ismeretében vált lehetségessé a terv módosítása. A módosítás kiindulási alapját a város 2004-ben jóváhagyott szerkezeti terve és Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve (22/2005.(IX. 29.) Megyei Önkormányzati rendelettel elfogadva) adja. Mindkét tervben szerepel a teherhajó kikötő az új Duna-híd és a Rozmártelep között. A teherhajó kikötő tehát nem új motívum. A szerkezeti tervmódosításnak a helyszínt kellett pontosítania az engedélyezési tervek ismeretében. A módosítás egyik terv alapstruktúráját sem dolgozza át, azokkal összhangban marad. A szerkezeti tervmódosítás feltünteti: a kikötő pontosított helyét (a szerkezeti tervben jelölt helyszín fölött mintegy 200 méterrel) a hozzávezető utat (jelenleg is meglévő, aszfaltburkolatú út) a tervezett csomópontot (a jelenleg is üzemelő csomópont fejlesztésével) A város szerkezeti terve bár nem részletezte a kompkikötő közúti megközelítését (út és csomópont építés), de a helyszín ismeretében, a közlekedési, gazdasági szempontok mérlegelése alapján - valószínűsíthető, hogy ugyanezzel a megoldással számolt, mint a tervmódosítás. A város szerkezeti terve Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervének övezeti tervével összhangban készült. Mivel szerkezeti terv módosítás csak a komphajó kikötő áthelyezésére terjed ki és az alapszerkezetet nem érinti, a Megye Területrendezési Tervével sem kerül ellentmondásba. A Megye Területrendezési Terve a kompkikötő helyszíne az országos ökológiai hálózat övezetén belül az ökológiai folyosó övezetébe tartozik. A változás mértéke ezért nem haladhatja meg Esztergom teljes területére vetített 5%-ot. Az övezeti terület igénybevétel mértéke ezrelékekben mérhető. A teherkomp kikötő közvetlen környezetében tervezett erdő-területek a teherkomp kikötő üzemelése alatt csak véderdő funkciót tölthetnek be, ezért ezek véderdővé történő átminősítését is tartalmazza a terv. Az új közúti híd megépítése után a teherkomp-kikötő létesítményei fennmaradhatnak, épülete, parkolója csónakház, kerékpáros-központ funkcióval tovább szolgálhatja a várost. 15

16 / (..) 3. Rajz A teherkomp kikötő térség szerkezeti terve /563/2004.(XII.9.) öh./ Esztergom Város Önkormányzatának 45/2006.(II. 2.) és 46/2006. (II. 2.) határozata 45/2006.(II. 2.) esztergomi öh.: Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 563/2004.(XII. 9.) esztergomi öh. határozattal elfogadott Esztergom Város Településszerkezeti tervét a határozat mellékletének megfelelő tartalommal - módosítja. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: azonnal 46/2006. (II. 2.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom- Párkány teherkomp kikötő beruházáshoz az út kialakításához szükséges területeket az 16

17 / (..) Esztergom, Szentkirály teherkomp-kikötő térségének helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2006. (II.9.) esztergomi ör. rendelet alapján út-közlekedési terület céljára kéri lejegyezni. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a szükséges eljárás megindításáról. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: az eljárás megindítására a döntést követő 8 napon belül 4. Rajz A teherkomp kikötő térség szerkezeti tervének 45/2006.(II. 2.) esztergomi öh-tal. elfogadott módosítása 17

18 / (..) A/2.2. Ipari park területén 2008-ban történt szerkezeti terv módosítás 5. Rajz Az Ipari Park 2008-ban érvényben lévő szerkezeti terve 563/2004.(XII. 9.) 18

19 / (..) A szerkezeti tervmódosítással érintett területek, a módosítás indoka A szabályozási terv korszerűsítése 13 térséget érintett. A korszerűsítés szerkezeti terv módosítást is maga után vont a következő területeken: A TESCO áruház tömbje (a szabályozási terv a jelű módosítása). Az áruház tömbjén belül megszűnik a jóváhagyott rendezési terv szerinti Különleges kereskedelmi célú terület, az Imaház bontásával. A bontási terület TESCO-hoz csatolásával a 2004 évi szabályozási terv módosításakor tervezett Kereskedelmi-, szolgáltató, gazdasági terület (Gksz-8) új funkcióval autóbusz pályaudvar - bővül. A MAGNUM számára értékesítendő terület megközelítésére körforgalmi csomópontot építünk ki. A csomópont a kiindulása a Doboókői utat és a Táti utat majdan összekötő útnak. Első ütemben a Mátyás király útig épül ki, a személygépkocsi kapcsolatot (Dobogókői út) és a tehergépjármű forgalmat (Mátyás király út) hivatott biztosítani. A Schweidel út és a Kincses patak metszéspontjának térsége (a szabályozási terv b jelű módosítása). A Bem József tértől kiindulva (vasútállomás térsége) a Schweidel út tehermentesítésére, a vasúti pályával párhuzamos útfejlesztést irányoztak elő (Déli városrész rendezési terve). A majdani út a Schweidel út és a Kincses patak metszéspontja térségében éri el rendezési tervünk határát. Ezért itt az útcsatlakozást biztosítjuk. A Schweidel, a Mátyás király, és a Dobogókői út közötti út kamionforgalomra alkalmas gyűjtőúttá fejlesztése (a szabályozási terv c jelű módosítása). Ennek érdekében két körforgalmi csomópont létesül. A körforgalmi csomópontok a szerkezeti terven feltüntetésre kerülnek. A Dobogókői út mentén fekvő (a 2004 évi terv szerint Gksz-1 jelű terület) átminősítése (a szabályozási terv f jelű módosítása). A területnek alkalmasnak kell lennie a jelenlegi helyzetnek megfelelően lakóingatlanok elhelyezésére. Ezért a terület átminősül Településközpont területté. A Magyar Suzuki Rt. területének nyugati határán fekvő véderdő (2004 évi terv szerint Ev-9) iparterületen belülre csatolása (a szabályozási terv k jelű módosítása), valamint a Szentlélek-patak túloldalán lévő háromszög alakú terület Suzuki iparterülethez csatolása. Utóbbi fásítási kötelezettséggel terhekve. A módosítás célja a Suzuki fejlesztés feltételeinek biztosítása. Az Ipari Park legdélibb részén kialakított, tömbön belüli úthálózat - Gip-1 jelű terület megszüntetése, a 2004 évi szabályozási terv módosításakor jóváhagyott állapot átvezetése. A krematórium és ravatalozó térsége, ahol a távlati fejlesztési elképzeléseknek megfelelően első ütemben a krematórium épülne ki, majd a temető megvalósulásával párhuzamosan a ravatalozó. 19

20 / (..) 6. Rajz A szerkezeti terv módosítás térségei (2008) 20

21 / (..) A szerkezeti terv módosítást elrendelő Önkormányzati határozat 733/2007.(X.18.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a határozat mellékletét képező Esztergom Város Településszerkezeti Tervének módosítása az Ipari Park helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosításának egyezetési munkarészével együtt a szakhatóságok felé véleményezés céljából megküldésre kerüljön. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: hatóságoknak való megküldésre a döntést követő 15 napon belül Az Önkormányzati szándék és a szerkezeti tervmódosítás összhangja A szerkezeti terv módosítása megfelel az önkormányzati határozatban foglaltaknak. A szerkezeti terv módosítással a szerkezeti és szabályozási tervek összhangba kerülnek. A tervezett fejlesztésnek építéshatóságilag engedélyezhetők. A 7. Rajz a 444/2008. (VI.12.) ö. határozattal módosított szerkezeti tervet ábrázolja. 21

22 / (..) 7. Rajz A 444/2008. (VI.12.) ö. határozattal módosított szerkezeti terv 22

23 / (..) A 2008 évi Ipari parki szerkezeti tervi módosítást jóváhagyó önkormányzati határozat 563/2004.(XII.9.) esztergomi öh. *módosítva a 45/2006.(II.2)**, a 304/2006.(VII.10.) ***, a 81/2007(III.8.), az 550/2007.(VIII.30.), **867/2007.(XII.13.). **213/2008.(III.13.) ** 432/2008.(V.29.)**, 444/2008.(VI.12.)**határozattal*** Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 563/2004.(XII.09.) számú Esztergom Város Településszerkezeti Terv tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VÁTI KHT. által dokumentált, a jelen határozat mellékleteit képező 1. sz. mellékletet: - a Településszerkezeti Terv leírását és a 2. sz. mellékletet: - a közigazgatási terület településszerkezeti tervlapját, - a települési területek településszerkezeti tervlapját elfogadja. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: a végrehajtásra folyamatos A/2.3. Déli városrész területén történt szerkezeti terv módosítás (2012) Esztergom Város Önkormányzata az 50/2012. (I.27.) határozatával, - hivatkozva a 302/2008. (IV.17.) öh.-ban foglaltakra - kezdeményezi az Esztergom Déli városrész helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 1/2008. (II.13.) ör. rendeletének módosítását, a helyszínrajzi számú ingatlan - a hatályos rendezési terv szerint véderdő és lakóterület - átsorolását kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területté. Kezdeményezi továbbá a szerkezeti terv szükségessé váló módosítását. Az Önkormányzat a határozatba foglaltak szerint előírja, illetve elfogadja, hogy a hrsz-ú mélyfekvésű, vízjárta terület (amely lakóterületként szegregátumnak minősíthető bezártsága miatt) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területté alakuljon át, a hrsz-ú terület megosztása után a SZIM műhelycsarnokot és irodaházat létesítsen a mellékelt programok szerint (Szerszámgépgyár bővítése: műhelycsarnok és irodaház), a rendezési tervben szereplő, a lakóterületen védő erdő (Ev) kialakítását. 23

24 / (..) A módosítás alapja a 563/2004.(XII.9.) az esztergomi Önkormányzat által határozattal jóváhagyott Esztergom Város Településszerkezeti Terve. A Képviselő testület a Déli városrészre elhatározott szabályozási tervmódosítása elválaszthatatlan a szerkezeti terv módosításától (ld. Önkormányzati határozat). A szerkezeti terv módosítása megfelel az önkormányzati határozatban foglaltaknak. A szerkezeti terv módosítással a szerkezeti és szabályozási tervek összhangba kerülnek. A tervezett fejlesztés ezzel építéshatóságilag engedélyezhetővé válik. A módosított szerkezeti tervet a 8. sz. rajz mutatja be. 24

25 / (..). 8. Rajz A hatályos szerkezeti terv /563/2004.(XII.9.)/, a módosítás térségének feltüntetésével 25

26 / (..) 9. Rajz A 381/2012.(IX.27.) öh.-tal elfogadott szerkezeti terv a módosítás 26

27 / (..) 27

28 / (..) A/3. A SZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZEGZÉSE:. JÚNIUSI ÁLLAPOT Az Ipari park térségi szerkezeti tervi módosításokat: A Kertváros területén történt szerkezeti terv módosítást (ld. A/2.1. fejezetet) Az Ipari park területén 2008-ban történt szerkezeti terv módosítást (ld. A/2.2. fejezetet) és A Déli városrész területén történt szerkezeti terv módosítást (ld. A/2.3. fejezetet) összefoglaltuk a 10. rajzban. 28

29 / (..) 10/A. Rajz Az Ipari park térség módosításainak összefoglaló térképe. A szerkezeti terv. júniusi állapota 29

30 / (..) 10/A. Rajz Az Ipari park térség módosításainak összefoglaló térképe. A szerkezeti terv. júniusi állapota 30

31 / (..) SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS A/4.. AZ IPARI PARK TÉRSÉGÉNEK SZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁSAI A/4.1. Esztergom: M10 gyorsforgalmi út Esztergom-Párkányi nyomvonalának módosítása A módosítást indokolta, hogy a TEN-T hálózat részeként tervezett Esztergom-Párkány érintésével megvalósuló út nyomvonala az OTrT- ben módosításra került. A változás Komárom-Esztergom megy területrendezési tervében átvezetésre került. 11. Rajz 1222/2011 (VI. 29.) sz. kormányhatározat szerinti nyomvonal Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése Esztergom térségében Kivonat Komárom-Esztergom megye területrendezési tervéből Gyorsforgalmi úthálózat tekintetében a megyei terv módosítása összhangban van az OTrTvel, azonban a terv többször is hangsúlyozza, hogy indokolt lenne a Gdansk-Léva VI. Helsinki folyosó és a Ploce-Szarajevo-(M6-os autópálya)-budapest közötti összekötő szakasz Esztergom-Párkány érintésével (M11-es mentén) történő vezetése (TEN-T hálózat részeként). Ez a nyomvonal nem csupán a magyarországi Duna menti ipari térség, hanem a jelenleg alulhasznosított, hatalmas párkányi logisztikai kapacitás bekapcsolódását is biztosítja a transzkontinentális vérkeringésbe és egyúttal egy jóval kedvezőbb topográfiai viszonyok között. Esztergom: M10 gyorsforgalmi út esetében a megye javasolja, hogy a tervezett híd úgy kerüljön kialakításra, hogy vasúti átvezetésre is lehetőséget adjon. Ezt a szlovák fél is nagy valószínűséggel támogatná, mivel a párkányi hatalmas rendező pályaudvar ilyen módon tudna kapcsolódni az esztergomi ipari központhoz. Az autóipar számára is kiemelten fontos lenne a vasúti kapcsolat megteremtése. 31

GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖNKORMÁNYZATI VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG (első olvasat) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /. (..) sz. határozatához VÁROS-TEAMPANNON

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉSE:

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉSE: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város településszerkezeti tervéről

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre)

ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre) ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre) (Székesfehérvár-Budapest vasútvonal Ágnes utca Angyalka utca Ágota utca

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 7/2002

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 7/2002 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 7/2002 JÓVÁHAGYVA AZ 1/2004. (I. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS AZ 1/2004-(I. 29.) SZ. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT MEZEY MÉRNÖKI IRODA PAGONY KFT KÉSZ KFT

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklet a 194/2011. (VIII.25.) KT határozathoz Berente község Településszerkezeti Terv leírása A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA A településszerkezeti terv feladata A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

CÍMLAP Szikszó város Településrendezési Tervéhez ALÁTÁMSZTÓ MUNKARÉSZ

CÍMLAP Szikszó város Településrendezési Tervéhez ALÁTÁMSZTÓ MUNKARÉSZ LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Tel: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu V+A VISZLAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3531 Miskolc, Győri Kapu

Részletesebben

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá:

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá: .SZ HATÁROZAT MEZÕBERÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A 83/2005. /02.25/ SZ. HATÁROZAT TAL JÓVÁHAGYOTT SZERKEZETI TERVI LEÍRÁSSAL Mezõberény Város

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat államigazgatási és partnerségi véleményezésre Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Véleményezési dokumentáció ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ: A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ: A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ: A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT 161/2006. (VI.22.) ÖK számú Határozat Érd Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYVA

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYVA SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYVA MEGBÍZÓ: SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATA 8622 SZÁNTÓD, VAJDA J. U. 5. TEVEZŐ: MISKOLC, 2007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA,

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA MEGALAPOZÓ

Részletesebben

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K Tartalom TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, A TERVKÉSZÍTÉS FOLYAMATA SZAKÁGI TERVJAVASLATOK: A.) VÁROSRENDEZÉS 1. Vác regionális kapcsolatai (röviden) 2. A Településszerkezeti

Részletesebben