Elnyertük a Balkányi Ipari Park címet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elnyertük a Balkányi Ipari Park címet"

Átírás

1 KÖLCSEY LAPCSOPORT. BALKÁNY VÁROS.X I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS Elnyertük a Balkányi Ipari Park címet Ezen a területen épül majd fel az Ipari Park, ide várják a cégeket Városunk önkormányzata az Elsõ Balkányi Fejlesztési Kht-val közösen a múlt hónapban sikeresen elnyerte az Ipari Park címet. Az ipari park megfelelõ infrastruktúrát teremt a már ott mûködõ és fejleszteni kívánó mikro-, kisvállalkozások számára, valamint növeli városunk tõke- és befektetés vonzó képességét. Az Ipari Park címet 2007 márciusában 12 pályázó (Bábolna, Bonyhád, Fót, Budapest IV. kerület, Sármellék-Zalavár (Fly-Balaton), Szolnok, Kiskunfélegyháza, Körösladány, Kõszeg, Zalaegerszeg, valamint városunk) kapta meg. Idén már második alkalommal pályáztunk a címre, és a siker értékét növeli, hogy a régiónkban csak mi kaptuk meg tájékoztatott Marjánné Rinyu Ilona polgármester. Hozzátette, hogy az értesítés kézhezvétele után már találkozott vállalkozói és befektetõi csoportokkal, keresik annak a lehetõségét, hogy mihamarabb munkahelyteremtõ, gazdaság fejlesztõ beruházások valósuljanak meg a városban. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium óta évente hirdet pályázatot az Ipari Park cím elnyerésére. Az Elsõ Balkányi Fejlesztési Kht augusztusában jött létre kifejezetten azért, hogy a város ipari területének fejlesztése, újabb területekkel történõ bõvítése érdekében pályázatot nyújtson be a Balkányi Ipari Park címre. Alapítói többnyire a tervezett ipari park alapterületén a régi tsz- és gazdasági telep mûködõ vállalkozások. Az ipari park megfelelõ infrastruktúrát biztosít a már ott mûködõ és fejleszteni kí- Városközpont a tervezõasztalon Szerzõdést kötött az önkormányzat a Mundus-Viridis Kft. és az Axis Kft. alkotta konzorciummal arra, hogy elkészítik a településközpont kialakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt. Dr. Török László jegyzõ ezzel kapcsolatban elmondta, az önkormányzat pályázatot nyújt be az Északalföldi Operatív Programra a megvalósításhoz szükséges támogatás elnyerésére. A teljes beruházás becsült költsége mintegy millió forint. A városközpont terveiben szerepel egy a lakosság igényeihez, és a közigazgatási feladatok színvonalas ellátáshoz szükséges új városháza megépítése, ezzel egyidejûleg egy belsõ sétálóutca kialakítása, továbbá közösségi terek, felújított utak és járdák, parkok tennék teljessé a belvárost. A városközpont a Sport, a Kossuth utca, a Kossuth tér, az Árpád útig, valamint az Ady, a Dózsa, a Ságvári, a Jókai és a Gábor Áron utca és a Kilián tér által határolt területen épülne ki.. vánó mikro- és kisvállalkozások számára. Az ipari park fontos célja a város hagyományos fémtechnikai múltjára és jelenére épülõ, a helyi kapacitások felhasználásával és összehangolásával, innovatív megoldásokkal történõ komplex fejlesztése, valamint magas hozzáadott értéket termelõ új profilt meghonosító nagy területet és jelentõs munkaerõt igénylõ vállalkozások mûködési feltételeinek, minõségi szolgáltatásainak megteremtése, amelyet a megépülõ mintegy ezer négyzetméteres Inkubátorház és Innovációs Központban biztosítanak. Az önkormányzat közmûvekkel, teljes infrastruktúrával felszerelt zöldmezõs, valamint rehabilitált barnamezõs területeket kíván kialakítani az ipari parkban, s várják a betelepülni szándékozó cégek, vállalkozások jelentkezését. május elsõ vasárnapján: Köszöntjük az édesanyákat! Május nem csak az év legszebb hónapja, hanem 1925 óta ennek a hónapnak az elsõ vasárnapján az édesanyákat, az anyaságot ünnepeljük Övék minden tisztelet és dicséret. Balkány város polgármestere és képviselõ-testülete Honty Hanna dalával köszönt minden édesanyát anyák napja alkalmából. Adhat Isten néked kincset, gazdagságot, Rubintokat és gyémántot, márvány palotát Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer, Csak egyet nem adhat kétszer: édes jó anyát. Csókot adj õsz fejére, ráncos, reszketõ kezére És érezd azt meg hogy a szíve érted reszket Ha bánat ér ölében vigaszt lelhetsz Imádkozz a jó Istenhez, hogy tartsa meg neked.

2 2. BALKÁNYI BESZÉLÕ A képviselõ-testület döntéseibõl A testület márciusi rendes és április 13-ai rendkívüli ülésén több fontos kérdésben is döntött. Támogatások A költségvetésben 15 millió forint szerepel az egyesületeink, alapítványaink támogatására. A döntés értelmében a Balkányi Sportegyesület 11 millió, a Polgárõr Egyesület 1 millió, a Római Katolikus, a Görög Katolikus és a Református Egyház ezer ezer, az Oktatásért Alapítvány szintén 500 ezer, a Nyugdíjas Klub 300 ezer, a Balkányi Zenészek Egyesület 300 ezer, az Esély az Akáclombok Alatt Alapítvány 300 ezer, a Karitász a Balkányi Családokért Alapítvány 100 ezer foirnt támogatásban részesül. Más forrásból, a dologi kiadások terhére 100 ezer forinttal járulnak hozzá a Halmozottan Sérültek és Szüleik Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Szervezete majálisának megrendezéséhez, valamint 50 ezer forint támogatást kapott a Studium Nyelvoktatási Közalapítvány. A Balkányért Egyesület kérelmét a testület elutasította. Az Ady, a Dózsa és a Dobi út felújításának tervét változatlan formában fogadták el az ülésen. A 38 millió forintos felújításhoz a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása program (HÖF TEKI elõirányzat) keretében 90 százalékos támogatás, azaz több mint 34 millió forint nyerhetõ el. A korszerûsítés során az aszfaltozáson túl többek között pótolják az útalapot, alap és kopóréteget készítenek, elvégzik a padkarendezést és szintbe emelik a közmûaknák fedlapjait. A Dél-nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a mikro körzetünkhöz tartozó településeken július 1-jétõl a SZOGOK bevételeinek növelése, a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében támogatói szolgálat beindítását tervezi. A falugondnoki teendõk zavartalan ellátása érdekében szükség van egy új kisbuszra. A 9 személyes Volkswagen Transporter beszerzésére az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Leghátrányosabb Helyzetû Kistérségek Felzárkóztatására (LEKI) szolgáló elõi- rányzatra nyújtanak be pályázatot, így 90 százalékos támogatás nyerhetõ a csaknem 10 millió forintos kisbusz megvásárlásához. Szintén az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács LEKI elõirányzatának keretében pályázunk a sportpálya rekonstrukciójára. A Magyar Labdarúgó Szövetség a következõ szezonban olyan új létesítményi elõírásokat kíván bevezetni, amelyhez városunkban meg kell történnie az öltözõ bõvítésének és felújításának, valamint meg kell építeni a kerítést is. A 12 millió forintos beruházáshoz csaknem 11 millió forint támogatás nyerhetõ el. Tornaterem Az Észak-alföldi Operatív Program keretében a pályáztatást követõen várhatóan re épül meg a tornaterem. A 250 millió forint összköltségû beruházás során egy szabvány (20x40 méteres) kézilabdapálya, lelátó és kiszolgáló helyiségek gazdagítják majd városunkat. Pályázatok Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács több jogcímen írt ki pályázatot önkormányzatok számára. Városunk az alábbi pályázatok benyújtásáról döntött. A Települési Úthálózatok (TEUT) fejlesztésére szolgáló elõirányzat támogatásával történhet meg a Kilián tér, valamint a Görgey út burkolatának felújítása. A rekonstrukció megvalósítására két tervezet készült, melyek közül a 10 millió 890 ezer forintos változatot fogadta el a testület. Ez a komplett felújítás tartalmazza a burkolat szélesítést és erõsítést, az ívbõvítést, a padka és a folyóka építését. vélemény ÖSSZETARTOZUNK! Igen így, csupa nagybetûvel. A világ hihetetlen tempóval és erõvel megy elõre. Mi pedig nem akarunk lemaradni. Nem szabad bezárkóznunk a mozdulatlanságunkba. Tradícióink a múltban vannak, feladatunk a jelenben van, így építhetjük jövõnket. Az a lehetõség, ami az elkövetkezõ hat évben lesz Magyarországon a lehetõségek utolsó nagy idõszaka. Ezzel kell tudnunk élni Balkányban is. Mi balkányiak valamennyien csak magunkban bízhatunk, ha összefogunk. Összefogunk elõször is Balkányban a szomszéddal, az ismerõssel, a fiatallal, az idõsebbel egymással. Ekkor találhatunk partnereket a szomszéd településeken, a kistérségben, az országban és Európában. Mert partnerek márpedig vannak. Mindanyunknak csak végeznünk kell a feladatainkat. Vannak akiknek tanulni kell, vannak akiknek tanítani kell és vannak akiknek mindkettõt hiszen õket választották vezetõknek. Képessé kell válnunk a feladatok végrehajtására ha minden idegszálunkkal akarjuk. Ha azt akarjuk, hogy fiatal kisvárosunk fejlõdjön, közösségi vagyonunk gyarapodjon. Ehhez azonban ki kell állni az összefogás mellett mert összetartozunk. Becsülnünk kell az elvégzett munkát (legalább jó szóval) és akkor van reményünk. Reménykedhetünk abban, hogy egyre többen találnak megélhetési lehetõséget, hogy felújíthatjuk útjainkat, hogy korszerûsödhet az oktatás, mûvelõdés, a szabadidõ hasznos eltöltésének feltételrendszere, hogy egészségesebbek leszünk. Nem csak a szó fizikai, de szellemi értelmében is. Sokat fejõdött településünk, de mára elért egy olyan pontot, ahol egy újabb és megújult belsõ együttmûködés képes csak továbblendíteni ezen a holtponton. Érezzük hát át mindannyian saját felelõsségünket, legyünk tudatában feladatainknak és összefogással többre jutunk. Hiszen összetartozunk! Demendi László orzsággyûlési képviselõ

3 2007 ÁPRILIS. 3 A cél közös, a lehetõség adott A képviselõ-testület egy takarékos gazdálkodású, de a fejlesztéseket elõtérbe helyezõ költségvetést fogadott el februárban, amely meghatározza a város önkormányzatának lehetõségeit. Az itt élõk jogos elvárása az intézmények zavartalan mûködése mellett a város fejlõdése. Ennek fényében kérdeztük Marjánné Rinyu Ilona polgármestert a célokról és a lehetõségekrõl. A költségvetés elkészítésénél fontos szempont volt, hogy az elmúlt évek gyakorlatát követve a mûködésre fordítható forrásokat takarékosan használjuk fel, de egyúttal teremtsük meg a fejlesztési elképzeléseink fedezetét is. Mindannyiunk érdeke, hogy az elkezdett beruházásokat befejezzük. Itt elsõsorban a több mint 1 millárd foirntból megvalósuló iskola rekonstrukcióra gondolok, melynek keretében most a 21. század elvárásainak megfelelõ, modern konyha és étkezõ épül meg (képünkön) ra elkészül az A épületszárny felújítása, a park és a a kerítés építése. Az Ipari Park nagyszerû lehetõséget nyújthat a városnak, de csak akkor ha jól élünk vele. Az emberek életminõségét alapvetõen befolyásolják az intrastruktrális fejlesztések. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy 2007/2008-ban a pályázati lehetõséget Ster Ottó felvétele kihasználva Biri és Nagykálló között folytatódjon a 4102-es út felújítása. Bízom benne, hogy nyer a Dózsa, a Dobi és az Ady utcák járdaépítését célzó pályázatunk. Keressük a forrásokat a nagy forgalmú Benedek utca korszerûsítésére. Az Újhelyi-tanyán élõk régi vágya. a gázprogram. Valóban hosszú ideje dolgozunk ezen. Tavaly õsszel, amikor a Tigáz vezérigazgatójával részt vettünk a lakossági fórumon még nem tudtuk így elõre nem várt és nem látott nehézséget jelent, hogy a gázvezetéket az út alatt kell átvinni. Ez azt jelenti, hogy újra kell versenyeztetni a beruházást. A hivatali bürökrácia megnehezíti a munkát, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fûtési idény kezdetére ott legyen az Újhelyi-tanyán élõk otthonában a vezetékes gáz. Igazodva az európai uniós költségvetési ciklushoz, városunk is megalkotta a közötti gazdasági programját. Mit hozta ez a hét év Balkánynak? Ez a hat év nem csak az országnak hozhat százmilliárdos fejlesztési forrásokat, hanem nagyobb lehetõséget jelenthet a városnak is. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, fontos megfogalmazni azokat a prioritásokat, amelyek mentén meghatározzuk Balkány fejlesztési irányát, a munkahelyteremtés, a befektetésösztönzés feltételeit, a közszolgáltatások színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. Mit emelne ki a programok közül? Az befektetéstámogatási politikánkat, amely segítheti, hogy az Ipari Parkba munkahelyteremtõ beruházások valósuljanak meg. A településközpont rehabilitációt, a tornaterem és az új óvoda építést, a Nyírmihálydi, Balkány, Téglás közötti út rehabilitációját, amely magában foglalná a szennyvízhálózat kiépítését is. De fontos a perkedpusztai út felújítása, a mezõgazdasági útjaink korszerûsítése, a szennyvíz- és ivóvíz hálózat fejlesztése. Ezek olyan célok, amelyeket a közvéleménykutatás eredményének ismeretében a balkányiak is a magukénak éreznek. A cél közös, a lehetõség adott. Az pedig mindannyiunk felelõssége, hogy a programból, a terveinkbõl a legszélesebb körû lakossági, képviselõ-testületi támogatottsággal a lehetõ legtöbbet megvalósítsuk. területfejlesztés Kiértékelték a kérdõíveket Mit mond a lakosság? erre adtak választ a kérdõívek Mint lapunkban is beszámoltunk róla a Fatimex-Euro Kft. bevonásával elkészül a kistérség komplex, integrált területfejlesztési stratégiája. Városunk lakói az interneten letölthetõ és a kiküldött kérdõív kitöltésével mondhattak véleményt arról, hogy melyek azok a legfontosabb fejlesztések és beruházások, amelyek az elkövetkezendõ hét évben Balkányban megvalósuljanak. A visszaküldött válaszok kiértékelése megtörtént, ezzel kapcsolatban megbeszélést is tartottak április 11-én (képünkön) a polgármesteri hivatalban. Íme a tanulmány néhány megállapítása: 2002 és 2006 között 19 pályázatott készített el az önkormányzat, amelynek 74 százalékát támogatták. Ennek eredményeként 833 millió forint vissza nem térítendõ támogatához jutott a város. Az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit a város 9 témakörben foglalta össze. A lakosság véleménykérésének célja volt megismerni az önkormányzat által megfogalmazott fejlesztések támogatottságát, és feltárni azokat a hiányosságokat, amelyket a szolgáltatások terén hiányolnak. A válaszadók véleménye alapján elsõ helyen támogatják a szennyvízcsatorna hálózat, illetve a szennyvíztisztító-telep bõvítését, másodikon a könyvtár épületének felújítását, a könyvállomány gyarapítását, harmadikon a szelektív hulladékgyûjtés megvalósítását, negyediken a bel- és külterületi belvízelvezetõ árokhálózat teljes kiépítését, ötödiken a Nagykálló és Biri, illetve Téglás és Nyírgelse közötti utak felújítását, míg a hatodikon a belterületi úthálózat és a járdák teljes korszerûsítését. Felnõttképzés keretében az nyelvi és a számítógépes tanfolyam beindításának volt a legnagyobb a támogatottsága. A mûvelõdési ház szolgáltatásainak bõvítési lehetõségei közül a fiatalok klubjának létrehozását a válaszadók csaknem 86 százaléka helyeselte, de sokan igényelnek több szórakozási lehetõséget, kulturális programokat és színházi elõadásokat. Legtöbben a bevásárló központot hiányolják a városközpontból, a szociális területen igen fontosnak tartják a hátrányos helyzetûek életminõségének javítását elsõsorban munkahely-teremtéssel.

4 4. BALKÁNYI BESZÉLÕ Portré-tár Ungvári Sándor sorokban Szenvedélye másokon segíteni Bevetés Próba Nem tudom, hogy van-e az országban még egy olyan település, amelyik önkéntes tûzoltó dinasztiával büszkélkedhet, de az biztos, Balkány ezek közé tartozik. Ungvári Sándor, vagy ahogy a szakma országszerte ismeri kokas Sanyi büszkén meséli, édesapja 1930-tól volt önkéntes. Természetes, hogy követte õt, és nagyon örül, mert a fia is folytatja a tradíciót. Tízévesen ifiként már ott volt az önkéntes tûzoltók közt, s nyolc évvel késõbb május 4-én, a tûzoltók ünnepén, Szent Flórián napján hivatalosan is felvették az Önkéntes Tûzoltó Egyesületbe. Míg beszélgetünk, fél füllel az éjjel-nappal bekapcsolt rádiót figyeli. Õ a hangsúlyból is tudja, épp a szakolyiakat riasztják egy esethez. Van attól nagyszerûbb dolog, hogy a bajba jutott embereken segítünk, életet, értéket mentünk? kérdezi. Esetek, történetek bukkannak fel a múltból. Bökönyben 1991-ben egy égõ lakóházból három gyermeket mentett ki. Szólt a kollégáknak, hogy locsolják le és azonnal indult értük. Kettõjüket kihozta, s visszaindult a harmadikért. Már majdnem kiértek, amikor egy gerenda vége a derekára zuhant. A kicsik épségben megúszták, õ hónapokig érezte a fájdalmat. Birinél egy terhes anyát vett ki a karambolos autóból. A hölgy férje személyesen jött el megköszönni,,,ott a hogy megmentette a felesége kokas az és a gyermeke életét. Õri-tanyánál négy fiatal szállt el egy autón is személyautóval. Iszonyatosan összetört az autó, alig tudták kiszedni a roncsból a fiatalokat. A mentésnek köszönhetõen mind életben maradtak. Sándor bácsi Debrecenben szerzett általános lakatos végzettséget. Nagyon szereti a jármûveket, nincs olyan szerkezet, amit ne tudna vezetni, legyen az busz vagy különleges daru. Amikor 1989-ben hazakerült aktív szervezõje, szíve lelke lett a Balkányi Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek. 17 évig ennyi ideig volt a település közterület-felügyelõje is hajtotta a tûzoltó kocsit, öt versenyt nyert. Egy baktalórántházi viadalon oda sem mert nézni senki, mert majdnem felborult az autóval. Elhozta az elsõ helyet. Bántja, hogy idén a balkányiak nem indultak a vezetési versenyen. A televízióban látott egy riportot az óvodás tûzoltókról. Szólt Járási Editnek és a tûzoltóként is tevékenykedõ Tóth Ildikónak, mi lenne, ha nekünk is lenne egy ovis csapatunk. A foly- Mottó: Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb. (Szophoklész) Oklevéllel a legjobbak Sanyi bácsi (fekete ruhában) nem ismer lehetetlent tatást ismert. Lett kisszekér, kis egyenruha, s ahová a legkisebbjeink elmennek, elbûvölik a közönséget. Soha nem számolta, hogy az évtizedek alatt hány riasztása volt, de csak tavaly januártól május 8-áig eljutott a 106-ig. Kiugró évnek számít a tavalyi. Átlagban esztendõnként 56 riasztásunk van sorolja a statisztikát. Harmónikus családi élet kell ahhoz, hogy az ember szenvedéllyel csinálhasson bármit. Szerencsésnek tartja magát, hiszen a családja mindenben segítette. Egy-egy éjszakai riasztásnál talpon volt az egész ház. Az egyik rádiózott, a másik nyitotta a kaput. Feleségével idén ünneplik a 33. házassági évfordulójukat. Büszkék a gyermekeikre, Sándorra és Mariannra. Tûzoltó berkekben tisztelik és becsülik szakértelmét, elhivatottságát. Mint mondja szükség lenne lelkes fiatalokra, akik értik a dolgukat és tovább viszik a balkányi tûzoltók jó hírét. Kevés a nõi tûzoltó jegyzi meg kis szomorúsággal a hangjában. Tavaly megkapta élete legnehezebb riasztását. De tudjuk, hogy gyõzni fog, mert õ a kokas Sanyi mondja az egyik jóbarát. A hagyományos Bevetés Próba országos katonai vetélkedõ regionális fordulóját április 12-én rendezték meg Debrecenben. Három megyébõl (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megye) 36 általános iskolai csapat mérte össze erejét és felkészültségét az elméleti teszt kitöltésében, gránáthajításban, lövészetben és az akadálypályán. A béke-telepi, 2. Számú Körzeti Általános Iskola, két csapattal képviseltette magát. Kistigrisek elnevezésû négyesünk (Bede László, Kiss Dávid, Kiss Ramóna, Juhász Andrea) az 5. helyen, intézményünk másik Pusztítók gárdája (Felföldi Margit, Mulik Ibolya, Kiss Gergõ, Kecskeméti Dávid) a 2. helyen végzett, és részt vehet május 11-e és 13-a között Komáromban, a Monostori Erõdben rendezendõ országos döntõben. A versenyt a Magyar Honvédség finanszírozza és fõvédnöke: Szekeres Imre honvédelmi miniszter. A gyerekek felkészítõ tanárai: Kurta László és Gyõri István. Tanyagondnokok Városunk egyedülállóan sajátos tanyavilága vonza a különbözõ szakterületek képviselõit. Legutóbb, március végén a DunaTisza Közi Tanyagondnokok Egyesületének 40 tagja látogatott el hozzánk, mert sokat hallottak rólunk. A szakemberek szinte valamenyi tanyára elmentek, s megismerkedtek a városunkkal is. Búcsúzóul azt mondták, nagyon hasznos és jó tapasztalatokkal gazdagodtak településünkön. A tanyagondnokok ezt követõen a szatmár-beregi térségben jártak. Vendégek és vendéglátók tanyagondnokok Balkányban

5 2007 ÁPRILIS Az oviban mindig történik valami.5 röviden A vers ünnepén Rajzoltak A Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a Víz Világnapja alkalmából hirdetett rajzpályázatot, melynek témája Küzdelem a vízhiánnyal volt. Óvodásaink szép sikert értek el, hiszen Csongrádi Róbert (óvónõk: Juhász Imréné, Balla Andrásné) és Fekete Zsanett (óvónõk: Nagyné Tiboldi Csilla, Kerezsi Mihályné) korcsoportjában a második lett. Robi és Zsanett a munkáik elõtt Beíratkozás Idén május 14-e és 16-a között tartják a beíratást az óvodába. Járási Edit óvodavezetõ elmondta, hogy reggel 8 és délután 4 között a központi óvodába (Ságvári u. 11.) kell a gyermekeket a tagóvodába tartozókat is beíratni. A szülõk vigyék magukkal a személyi igazolványukat, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, egészségügyi könyvét, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozatot. Díszes tojások A nagykállói mûvelõdési ház Kistérségi húsvéti tojásfestõ és tojásdíszítõ pályázatot hirdetett márciusban. A Barackvirág Óvoda abapusztai óvodásainak alkotását második díjjal jutalmazta a zsûri. Óvónõk: Miszkulyné Nyíri Gyöngyi és Pásztor Lászlóné. A költészet napja alkalmából rendezett szavalóversenyen a két iskola 32 versszeretõ diákja mérte össze elõadói teljesítményét a Szabolcs Vezér Oktatási Központban. A legjobbak könyvjutalomban részesültek osztály: I. Üveges Tamara, II. Gilányi Beáta, III. Mezõ Csenge. Különdíj: Molnár Kitti osztály I. Balogh Petra, II. Szabó Bettina, III. Nagy Olga. Különdíj: Pusztai Katalin. Szórakozva tanulnak Oktatás-nevelés kompetencia-alapon Az óvodások bábot készítenek Tormáné Petrencsik Rózsa segítségével. A Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében nyert támogatást a Barackvirág óvoda a kompetencia-alapú oktatás-nevelés bevezetésére. A programcsomag kipróbálásának folyamatában Demeter József adaptációs szakértõ, Braun Mária és a mentorok négy csoportban tekintették meg, hogy a gyakorlatban miként mûködik a kompetencia-alapú program. helytörténeti vetélkedõ I mmár 12 éve rendezi meg minden évben a Szabolcs Vezér Oktatási Központ Honismereti Szakköre és a könyvtár közösen a Helytörténeti és történelmi vetélkedõt. A verseny feladatai elsõsorban a mindennapi történelem tantárgyra épülnek, kiegészítve helytörténeti forrásokkal. Az idei vetélkedõ témája Magyarország és Balkány az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban volt. A 7. évfolyamosok 3 tagú csoportokban versenyzetek. I. helyzett lett Pénzes István, Gellér Katalin és Bihari István. II. helyen végzett Pusztai Katalin, Sinka Erzsébet és Sinka Petra. Megosztott III. hely jutott a Koponyás Eszter, Morvay Fanni és Dán Zsófia, valamint a Nagy Andrea, Csongrádi Dóra és Dankó Szabina alkotta csapatnak. Templomlátogatáson a kirándulók A tavaszi szünetben a szatmári és a beregi térségbe kirándultak a Szabolcs Vezér Oktatási Központ diákjai. A honismereti kirándulást Gózon Éva és Molnár Zoltán pedagógusok szervezték azért, hogy a tanulók megismerkedjenek szûkebb szülõföldjükkel és olyan új ismereteket szerezzenek, amelyeket a tanórákon is hasznosítani tudnak. A túrán többek között ellátogattak a Nyírbátorba a 15. századi református templomba, Kocsordon megtekintették Fogarasi Árpád bunkerét, Csengerben a helytörténeti múzeumot, Nagyszekeresen a mesterséges szigeten található 15. századi erõdtemplomot.

6 6. sorokban BALKÁNYI BESZÉLÕ Gazdakör alakult Március 28-án megalakult városunkban a Balkány és Térsége Gazdakör. Jakab Ferenc, a MAGOSZ megyei elnöke és Budai Gyula, a MAGOSZ országos titkára részletes tájékoztatást adott az összegyûlt érdeklõdõknek. A helyi gazdakörön keresztül lehetõség nyílik a gazdák érdekképviseletére, segítségnyújtásra, az õket érintõ fontos információk megszerzésére, a lehetõségek kiaknázására. A helyi gazdakör elnökévé Rácz Imrét választották. Felhívás! A már mûködõ aerobik és hastánc foglalkozásokra várják a mozogni vágyó nem csak fiatalok jelentkezését! Aerobik tanfolyam, sakkszakkör indul kellõ számú jelentkezõ esetén 7-14 éves gyerekeknek. Jelentkezni lehet a Könyvtárban, ill. az alábbi telefonszámokon: 06-42/ , 06-30/ eseménynaptár május A József Attila Mûvelõdési Ház és Könyvtár programjai Május 4. Anyák napi ünnepség Május 18. Könyvtárhasználati vetélkedõ Május 19. Skafunderz koncert Május 27. Gyermeknap Május 31. Színházi elõadás gyermeknap alkalmából hirdetések ELADÓ PERKEDEN 10 éves 2 szobás családi ház 2 telekkel. Csere is érdekel. Érdeklõdni: 06-70/ BALKÁNY, AKÁCOS ÚT 1. szám alatti 3 szobás, gázfûtéses családi ház, mellékhelyiségekkel, családi okok miatt sûrgõsen eladó. Irányár: Ft. Telefon: 06-70/ Teljeskörû banki ügyintézés! Lakásvásárlás, felújítás, hitelkiváltás, szoc.pol., szabad felhasználás, jelzáloghitelek minimálbér és bér nélkül is. Kérésére felkeresem és mindent elintézek Ön helyett! Tel.: 06-20/ Cégjegyzék a balkany.hu-n Napjainkban már megkerülhetetlen az internet, ha egy vállalkozás vagy vállalkozó a cégét szeretné ismertté tenni, szolgáltatásait reklámozni. A város honlapja, a balkány.hu az induló Cégjegyzékben optimális felületet kínál erre a célra, s itt mindenki megtalálja a számára kedvezõ megoldást. A cégjegyzékben helyi (iparûzési adót Balkányban fizetõ) és környékbeli vállalkozások egyaránt megjelenhet- Az egészségügy új szabályai A vonatkozó törvény módosítása értelmében egészségügyi szolgáltatást április 1-je után már csak az vehet igénybe, aki egészségbiztosítási, vagy egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, illetve az, aki egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva jogosult. Kik jogosultak? Az ez elsõ körbe a Tbj. szerinti biztosítottak tartoznak (pl.: munkavállalók, egyéni és társas vállalkozók, biztosított mezõgazdasági õstermelõk stb.) A második körbe az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek tartoznak. Ide sorolhatók pl. a kiskorúak, a középfokú intézményben tanulók, a felsõoktatási hallgatók, a nyugdíjasok, a táppénzen, terhességi, gyermekágyi segélyen, gyeden, gyesen lévõ személyek, a rendszeres szociális segélyezettek, a járadékosok, az ápolási díjban részsülõk, a bentlakásos szociális intézményben lakók, a hajléktalanok, továbbá azok, akik részére a polgármester egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság tényérõl hatósági bizonyítványt állít ki. Egészségügyi szolgáltatási járulék Hatósági bizonyítvány annak a személynek állítható ki, akinek családjában az egy személyre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélõ esetében annak 150 százalékát nem haladja meg, és vagyona nincs. Az új szabályok értelmében a biztosítottak, illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak eltartott nagykorú hozzátartozói röviden Belvízelvezetõk A zárt belvízelvezetõ csatornák tisztítási munkálatai kezdõdtek meg április közepén településünkön. Az Árpád, a Kossuth, a Damjanich, a Szõlõ és a Jókai utcákon összesen 1500 nek, amennyiben megfizetik a balkány.hu médiaajánlatában foglalt regisztrációs díjat, így vállalkozásuk 1, akár 2 évig megtalálható lesz a honlapon. A regisztárció menete megtalálható a balkany.hu-n, információt az és a címeken, illetve a (25- ös mellék) telefonszámon kaphatnak az érdeklõdõk. már nem jogosultak egészségügyi szolgáltatásra. A harmadik körbe sorolhatók azon személyek, akik nem tartoznak a fentiekben kifejtett két körbe, nekik egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük. Ennek összege a minimálbér 9 százaléka (ez 2007-ben havi 5895 forint). Abban az esetben, ha a családban az egy személyre esõ jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét, de több mint az öregségi nyugdíjminimum, illetve egyedülélõ esetén annak másfélszerese, akkor a járulékfizetés alapja az egy fõre jutó jövedelem, de annak legalább az öregségi nyugdíjminimum (2007. február 15-étõl 27 ezer 130 forint, ennek 9 százaléka, 2242 forint). A járulékfizetés alapjául szolgáló jövedelem meghatározása céljából a polgármester kérelemre egy évre hatósági bizonyítványt állít ki. Ez a hatósági bizonyítvány nem azonos a korábban kifejtett bizonyítvánnyal, hiszen az az egészségügyi szolgáltatás járulékfizetés nélküli igénybevételére jogosít, ez utóbbi azt a jövedelmet határozza meg, ami után a személynek járulékot kell fizetnie. Április 1-jétõl Bár a járulékfizetés új szabályai csak április 1-jén lépnek hatályba, a járulékfizetés alapjául szolgáló jövedelem meghatározásához szükséges hatósági bizonyítvány iránti kérelmet már ez év január 1-jétõl be lehet nyújtani. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása céljából a rászorultságot igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem szintén benyújtható. folyóméter hosszban végzik el a csatornák tisztítását. Ezzel az elvezetõk állapota jelentõsen javul és a belvizes idõszakokban problémamentesen betölthetik funkciójukat.

7 2007 ÁPRILIS. 7 A holokauszt áldozatainak emlékére A Holokauszt Emléknapot 2001 óta tartják Magyarországon április 16-án, annak emlékére, hogy 1944-ben ezen a napon kezdték gettóba zárni a kárpátaljai településeken a magyarországi zsidókat. A magyarországi Holokauszt Napja és a nemzetközi Holokauszt Emléknap ebben az évben szinte egybeesett, ez utóbbi április 15- én tartották Molnár Zoltán írásában a balkányi zsidó áldozatokról emlékezik, akiket a nyíregyházi gettóba, Nyírjes pusztára szállítottak, majd a teljes megsemmisülésbe küldtek. Balkány 467 zsidó lakosából 384-en pusztultak el a koncentrációs táborokban, közülük 162-es még nem töltötték be a 18. életévüket. Mindössze 83-an adhattak hálát a megszabadulásért. Településünkön egy 1752-ben végzett összeírás szerint még csak egy zsidót találunk, Izrael Gerzenovitsot, aki Gencsi Sámuel földbirtokos földjén lakott ben a nádudvari járás falvaiban lakó zsidók adózási összeírásában már nyolc zsidó családfõt és családját írják össze. Balkány legnagyobb birtokosának naplójában is találunk utalásokat a zsidóság életére. A Désy és a Lónyai Telek szomszédságában lévõ szép Telekre a Sidók csináltattak Templomot, fizetnek eszetndõnként 20 Rf. 6 font ( az elkenõdött írás itt olvashatatlan). Ez az 1792-es adat is bizonyítja, hogy a balkányi zsidó közösség már ekkor templomot és teljes hitéleti személyzetet tartott fenn, mely az itt lakó zsidóság viszonylag nagy számára és jó anyagi helyzetére utal. A hitközséget Klein Sámuel rabbi, nagyhírû tudós, korának elismert írója, teológusa alapította. A fejlettebb kisnemesi települések vonzották a zsidóságot, így Balkányban is már a 19. század elsõ felében, 1840-ben 598 izraelita élt. A letelepedõ zsidóság Magyarországot hazájának tekintette. Ezt bizonyítja, hogy az 1848-as szabadságharcban, és az I. világháborúban számos balkányi zsidó anya adott katonát gyermeke, gyermekei által a magyar hazának ben a Balkányi Izraelita hitközség anyahitközsége Szakolynak, Gelsének, Mihálydinak, Geszterédnek és Birinek. A hívõk száma 110 család 430 lélekszámmal. Vezetõrabbijuk Lichtenstein Kisziel, hitközségi elnök Klein Zoltán, iskolaszéki elnök Niedermann Ernõ. Iskolájuk a mai Zrínyi út sarkán lévõ épületben volt ban hadiárva intézetet létesítettek, 1923-ban Lichtensteinék létrehozták az elsõ Magyarországi Tálisz Szövõdét, amelyben 14 balkányinak tudtak állandó munkát adni. A balkányi zsidóságot 1944 április 16-án csendõrök és leventék felügyelet alatt szekereken szállították el. Az elsõ szerelvények (Felvételünk illusztráció) Nyírjes pusztáról május 12-én indultak el Auscwitcba, amelyet újabb és újabb követett. Emléküket a temetõ, a zsidó iskola, a még meglévõ lakóházak, a 2005 májusában az egykori zsinagóga épületének (ma postahivatal) falán elhelyzett emléktábla, valamint mostmár egy kiadvány is õrzi. A szekér zörgése merre visz? Emlékezés a balkányi zsidó családokra címû kötet korlátozott példányszámban jelent meg. Kereskedelmi forgalomba nem kerül, de a könyvtáraink kapnak belõle tiszteletpéldányt, így mindenki számára elérhetõ lesz. Már szervezik az író-olavsó találkozót, melynek idõpontjáról tájékoztatják az olvasókat. A halál nem válogat. Most sem tette. Azon a sötét éjjelen négy fiatalembert vitt magával városunkból. Hirtelen és váratlanul. Négy balkányi fiatalembert, akik élhettek volna még. Mégis, magával ragadta Õket, nem kérdezte, hogy lehet-e. Nem nézte, hogy milyen fájdalmat okoz, csak aratott. Balkányra azon a reggelen a döbbenet ült. Kicsit megállt az élet. A döbbenet után pedig lecsapott a fájdalom. A fájdalom, mely azóta is itt köröz fölöttünk, és sokáig velünk marad, pedig tudja jól, nem kívánt vendég. Eddig is tudtuk, hogy születünk és meghalunk, hogy ez az élet velejárója. Tudtuk, hogy egyszer velünk is megtörténik a sorscsapás, hogy temetni fogjuk azt, akit tiszta szívbõl szeretünk. Halál és fájdalom. Mindig kéz a kézben járnak. Mi pedig csak állunk és azt kérdezzük, miért? Miért ilyen korán? A választ egyikünk sem tudhatja. Emberi ésszel ezt nem lehet megmagyarázni, nem lehet rá választ adni. Ki tudná elmagyarázni egy édesanyának Mindannyiunk fájdalma azt, hogy miért nem láthatja többé szeretett fiát? Ki tudna választ adni egy feleségnek arra, hogy miért nem nevelhetik tovább gyermeküket? Hiszen amikor örök hûséget fogadtak egymásnak, és azt mondták holtomiglan- holtodiglan, nem számítottak rá, hogy ez ilyen hamar el fog jönni. És vajon ki tud majd választ adni a gyermeknek arra a kérdésére, hogy az édesapja miért nem jön többet haza a munkából? Weöres Sándor ezt írta: Saját halálunk sose fáj úgy, mint mások halála. Ó, könnyû neked, Elbírod nélkülem a sírt, de Bírjam, nélküled, az életet?... Lassan, nagyon-nagyon lassan eljön majd a belenyugvás is. Õ az utolsó a sorban. Soksok idõnek kell eltelnie addig, amíg eljön hozzánk A sebek behegednek majd, de örökké sajogni fognak. Március 16-án sokan gyûltünk össze. Ennyi fájdalmat Balkány még soha nem látott. Elkísértük Õket utolsó útjukra, mert szerettük és tiszteltük Õket. Emlékezni fogunk rájuk, mert amíg emlékezünk, addig közöttünk vannak. És mi fogunk. Sokáig. Pálosiné Simon Jolán a tragédia Balkány fájdalma Marjánné Rinyu Ilona polgármester távollétében a balesteben elhunytak családjainak azonnali ezer forintos támogatásról intézkedett és a családok javára a képviselõ-testület minden tagja felajánlotta a tiszteletdíját.

8 8. BALKÁNYI BESZÉLÕ Labdarúgás Labdarúgó NB III. Tisza-csoportjának 20. fordulója nem kevés izgalmat hozott. Ibrány legyõzte a Nyírmadát, cspatunk pedig azzal, hogy 4:0-ra diadalmaskodott Hajdúnánáson ismét a tabella elsõ helyére lépett és 2 pont elõnnyel vezeti a bajnokságot. Mirgai László edzõ gárdája április 29-én sorsdöntõ mérkõzést játszik Nyírmada ellen. Most még nem lehet megjósolni sem, hogy a bajnoki címre esélyes két együttes harca milyen eredményt hoz, de az biztos, játékosaink érzik a meccs súlyát, ennek megfelelõen készülnek a találkozóra. Most is gyõzelemre játszanak, és a pontszerzés reményében lépnek pályára. Sakk A megyei bajnokság utolsó fordulójában dõlt el a bajnoki cím sorsa. Sakkozóink vereséget szenvedtek a Lokomotív csapatától, míg Záhony meglepõen nagy arányú gyõzelmével bajnoki címnek örülhetett. A bajnokság végeredménye: Záhony 62 pont, 2. Balkány 59 pont. Mivel csak az elsõ helyzet jutott magasabb osztályba, a Koncz István vezette sakk szakosztályunk játékosai a as idény- Sportegyesületi hírek ben azzal a céllal vágnak neki a bajnoksága Barata Mihály Emlékversenyen nagyszerû balkányi sikereknek örülhettünk. A csaban, hogy az NB II-ben kerüljenek. patversenyben mindössze 3 ponttal maradtunk le a bökönyiek mögött, ami azért fontos, mert eddig soha nem sikerült ilyen szoros eredményt elérni a Nõi csapatunk Nagykállótól 25:22-re, az megyei birnb II-es játékosokat felvoultató Nagyecsed- kozó fellegvártõl 24:21-re kikapott a bajnokságba. A ral szemben. mutatott játék alapján elmondható: szép jövõ A felvéteáll a csapat elõtt. len (fent balférfi együttesünk úgy lépett pályára ról jobbra) Nyírbátor ellen, hogy tulajdonképp csere Kovács Krisznélkül játszották végig a mérkõzést, míg az tián ezüst, ellenfél két gárdára való játékossal állt ki el- Pásztor Ricsi lenünk. Az elszenvedett nagy arányú vereség arany, Pász(49:14) ilyen körülmények között és a csa- tor László apatépítés idõszakában érthetõ. rany, lent Horváth Rolcsi arany Farkas László edzõ, Zsákai Ricsi ezüst éremmel térhetett haza a versenyrõl. Megjegyzés: ezüstérmeseink a döntõben a csapatrásaikkal döntõztek! A bökönyi területi döntõbõl két versenyzõnk jutott az Országos Diákolimpia pécsi A húsz tagú birkozó szakosztályunk több döntõjébe. Kovács Krisztián a 8. helyet sze- versenyzõje legközelebb április utolsó hétvérezte meg, míg az éremesélyes Pásztor Lász- géjén Kabán egy nemzetközi serdülõ és diák ló megsérült. szabadfogású versenyen lép szõnyegre. Kézilabda Birkózás Újra áll a Lourdes-i barlang KÖLCSEY LAPCSOPORT Balkány (Balkányi Beszélõ), Nagyhalász (Nagyhalászi Hírlap), Nyírbátor (Bátor), Nyírmada (Madai Hírek), Vaja (Vajai Híradó), Vásárosnamény (Új Beregi Élet) BALKÁNYI BESZÉLÕ Balkány város önkormányzatának és lakosságának közéleti lapja Szerkesztõség: Polgármesteri Hivatal Balkány, Rákóczi u. 8. Tel/fax: (42) Megjelenik a Heti Szó Plusz Bt. gondozásában. Nyíregyháza, Széchenyi utca 2. Húsvét második vasárnapján lett megáldva a Római Katolikus Templom kertjében újra felépített Lourdes-i barlang, mely a Szûzanya tiszteletére, közbenjárásának kérésére hívja fel az embereket. A vállalkozók felajánlásával és a hívek adományával felállított emlékhelyet a város hívõ lakosainak jelenlétében a görög és a római katolikus egyházközségek lelkipásztorai áldották meg. Ez az emlékhely, a rendezett templom, a plébániakert és a közösen végzett imádság is figyelmeztessen bennünket, hogy Istenhez, egyházközségeinkhez, településünkhöz és magyarságunkhoz hû életet tudjunk élni békében, barátságban és szeretetben egymás mellett. Felelõs vezetõ: Urbán Lajos Felelõs szerkesztõ: Bednárik Mónika Nyomtatás: Fuzyon Nyomda 4400 Nyíregyháza, Szalonka utca 36. Felelõs vezetõ: Kéri József

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a XIX. évfolyam 3. szám 2009. március Meghívó Nagykálló Város Önkormányzata és a Ratkó József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, irodalom és mûvészetkedvelõ barátait Költészet Napja

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Nádudvari. Elment az idők tanúja. A feltétlen szeretet. Lesz-e Kossuth-emléktábla? JEGYZETÜNK VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Nádudvari. Elment az idők tanúja. A feltétlen szeretet. Lesz-e Kossuth-emléktábla? JEGYZETÜNK VÁROSI KÖZÉLETI LAP Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2009. május XIV. évfolyam 5. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK A feltétlen szeretet A hónap első vasárnapján szerettel köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat (Fotó: Dr. Sutus Lenke)

Részletesebben

Színvonalas működtetés, jelentős fejlesztés

Színvonalas működtetés, jelentős fejlesztés P EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP ÍRLAP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP E ESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBE AP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBE SI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBE

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

3 Ikertalálkozó. Megszületett az idei költségvetés. (Dohány)füstmentes város. Közmeghallgatást tartott a Képviselõ-testület VÁROSI ÜNNEPSÉGRE

3 Ikertalálkozó. Megszületett az idei költségvetés. (Dohány)füstmentes város. Közmeghallgatást tartott a Képviselõ-testület VÁROSI ÜNNEPSÉGRE XVIII. évfolyam, 2. szám 2008. február A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Változik a lakástámogatás rendszere 3 Ikertalálkozó Közmeghallgatást tartott a Képviselõ-testület A lakosság részvételével

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2009. december-2010. január Önkormányzat hírei 1. oldal. 2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2009. december-2010. január Önkormányzat hírei 1. oldal. 2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta 2009. december-2010. január Önkormányzat hírei 1. oldal 2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A közigazgatásnak a XXI. század kihívásainak megfelelő színvonalon történő

Részletesebben

Nádudvari. Köszönjük, Nádudvar! JEGYZETÜNK. Képviselői interjú VÁROSI KÖZÉLETI LAP. választják majd ki a beruházás közreműködőit,

Nádudvari. Köszönjük, Nádudvar! JEGYZETÜNK. Képviselői interjú VÁROSI KÖZÉLETI LAP. választják majd ki a beruházás közreműködőit, Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2012. június XVII. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK Köszönjük, Nádudvar! Tudjuk, hogy manapság szinte mindenkinek meg kell néznie, hová teszi a pénzét, ezért is örömteli,

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS SZERENCSEN

KÖZMEGHALLGATÁS SZERENCSEN XI. évfolyam 21. szám 2006. december 16. Ára: 140 forint Lapunkhoz 2007. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZMEGHALLGATÁS SZERENCSEN A fórum résztvevõi megtöltötték

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. október 14. I. évfolyam 9. szám CSATORNAHÍRMONDÓ Újabb mérföldkõhöz érkezett a Makó-térségi csatornaépítés Sajtótájékoztatót tartott október 5-én este

Részletesebben

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó 2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám Vörösmarty Mihály: SZÓZAT - részlet - Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2006. március 31. II. évfolyam 12. szám Szerda lehet az ügyintézõs nap Makón Hivatalosan is átadta március 22-én dr. Buzás Péter polgármester a város és a

Részletesebben

Paksi Hírnök. Az igazi haza az Idõé, nem a Földé

Paksi Hírnök. Az igazi haza az Idõé, nem a Földé A cannes-i vörös szõnyeg is hevert már a lába elõtt, de megmaradt Pakson, paksinak. Most jelenik meg legújabb lemeze a Heaven Street Sevennek, melynek alapító tagja Orbán Gyula. Írásunk a 19. oldalon Paksi

Részletesebben

Nehéz év elé néznek az önkormányzatok

Nehéz év elé néznek az önkormányzatok XV. évfolyam 1. szám Nehéz év elé néznek az önkormányzatok A helyi önkormányzatok 2011-ben hitelforrások nélkül több mint 3 100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, ehhez a központi költségvetés mintegy

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

Jól halad a felújítás

Jól halad a felújítás XX. évfolyam 6. szám 2010. június Környezettudatosan Épül a Születések parkja A Cuker-tanyai városrészben már hetekkel ezelőtt elkezdődött a Születések parkja építése, ahová fákat, bokrokat telepítenek,

Részletesebben

Fő cél: támogatni a családi gazdaságokat Kormánytisztviselők a balkányi gazdafórumon

Fő cél: támogatni a családi gazdaságokat Kormánytisztviselők a balkányi gazdafórumon Tisztelet a nőknek E ngedjék meg, hogy sok szeretettel köszöntsek minden balkányi nőt 0-tól 110 éves korig a közelgő nőnap alkalmából! A nők, akár tetszik, akár nem, meghatározó szerepet játszanak az életünkben.

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

Megkezdte működését az Inkubátorház

Megkezdte működését az Inkubátorház A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXII. évfolyam 3. szám - 2012.02.15. >> Tartalom Már az első napon, több mint 250 adag ételt osztottak ki a szociálisan rászorulóknak. Február elsején

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

XXI. évfolyam 2. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2011. ÁPRILIS

XXI. évfolyam 2. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2011. ÁPRILIS XXI. évfolyam 2. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2011. ÁPRILIS Kartal Nagyközség településközpontjának fejlesztése a Polgármesteri Hivatal épületének bõvítésével, átalakításával és a Petõfi téren szabadtéri

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben