J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében február 5-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző, Faragó Attila, Kiss László, Makainé Madar Edit, Ruzsicsné Szabó Jolán képviselők Hiányzó képviselő: Madar János képviselő köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt. Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 képviselőből 6 fő jelen van. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Faragó Attila és dr. Fülöp Enikő képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Madar Jánosné titkársági ügyintézőt javasolta. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítők, és a jegyzőkönyv-vezető személyét elfogadta. Javaslatot tett az ülés napirendjére: Napirendi javaslat: 1./ A kötelező egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi szolgáltatás területén történt változás, feladat-ellátási szerződés elfogadása. Dr. Skaliczki Marianna bemutatkozása. Előterjesztő: 2./ Lejárt határidejű testületi határozatokról jelentés. Előterjesztő: 3./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről. Előterjesztő: 4./ évi költségvetés megvitatása. Előterjesztő: 5./ Viziközmű eszközök évi bérleti díjáról döntés. Előterjesztő: 6./ A települési ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos, a évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezéséről döntés. Előterjesztő: 7./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete évi üléstervének elfogadása. Előterjesztő: 8./ Különfélék, egyebek.

2 Kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadja, szavazzon. 6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, az ülés napirendi pontjait a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta 4/2014. /II.5./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 5-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: 1./ A kötelező egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi szolgáltatás területén történt változás, feladat-ellátási szerződés elfogadása. Dr. Skaliczki Marianna bemutatkozása. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Skaliczki Marianna fogorvos doktornőt, akit most ismerhet meg személyesen a képviselő-testület. Decemberi testületi ülésünkön már beszéltünk arról, hogy Dr. Grigerné dr. Furcsa Mariann doktornő anyai örömök elé néz, és van érdeklődő a praxisra. Január első napjaiban tudtuk meg, hogy az adás-vétel létrejött január 13-án a testület határozott arról, hogy közös megegyezéssel szándékozik felbontani a feladat-ellátási szerződést dr. Furcsa Mariann doktornővel, és új szerződést kíván kötni a dr. Skaliczki Mariannát foglalkoztató Armilodent Kft-vel. Dr. Furcsa Mariann doktornő február 4-én benyújtotta a kérelmét, miszerint február 28. napjával kéri, hogy bontsuk fel a feladat-ellátási szerződését. Megkérem, dr. Skaliczki Marianna doktornőt, néhány szóban mutatkozzon be. Dr. Skaliczki Marianna doktornő Köszönöm a lehetőséget. Debrecenben élek, jelenleg a Debreceni Klinikán dolgozom, és a fogszakorvos végzettséget várhatóan évben szerzem meg. Betegeket látok el, és külföldi diákokat oktatok. Mindig is szerettem, volna önálló praxisban dolgozni. A jövőben szeretném dr. Furcsa Mariann munkáját folytatni, az iskolafogászat területén is. Fő feladatnak a prevenciót tartom. Makainé Madar Edit képviselő Az első benyomás nagyon pozitív, bízom benne, hogy a betegek is így látják majd. A feladat-ellátási szerződést az Armilodent Kft-vel köti a két település. Mivel doktornő még rezidensként tanul, ezért össze kell hangolni a rendelési időt a klinikai elfoglaltságaival. Szerep településsel egyeztetve, a kiküldött anyaghoz képest, a rendelési időben történt egy kis módosítás. Hétfőn óráig, pénteken pedig ig tart a rendelés. A heti 30 óra biztosított, a gyermekek ellátása a délelőtti rendelési időben megoldott. Az esti rendelési idő kitolódása pedig a munka után érkezőknek praktikus.

3 Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő Az Armilodent Kft. mekkora, és kik a tulajdonosai? A feladat-ellátási szerződés 4. pontja a kártalanítási kötelezettségről szól. Rendes felmondással bármelyik fél felmondhatja a szerződést. Dr. Skaliczki Marianna doktornő Két tagja van, a párom dr. Mezei Máté aki Létavértesen fogorvos, és én. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző januárban módosítottuk a feladat-ellátási szerződést jogszabályi változások miatt, ez benne volt az előző szerződésben is. Esetünkben az egy körzetet lakosságarányosan így adja ki Sárrétudvari és Szerep település együttesen. A praxisjog a doktornőé, az egy személyes jog, az önkormányzatoknak lehetősége van a feladat-ellátási szerződést az Armilodent Kft.-vel megkötni. Két nyilatkozatot adtunk ki a Kft.-nek. Egyiket ahhoz, hogy a Kossuth u. 80. számot telephelyként jegyeztethessék be a Cégbíróságnál, a másik pedig arról szól, hogy a fogorvosi rendelő takarítását közfoglalkoztatás keretében biztosítjuk, amely az ÁNTSZ-hez kellett a működési engedély kiadásához. Két határozatot kell hoznunk. Kérem a képviselő-testület, hogy aki a Dr. Grigerné dr. Furcsa Mariann fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés február 28. napjával történő közös megegyezéssel történő felbontásával egyetért, szavazzon. 6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 5/2014. /II. 5./ Képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozásban történő ellátására vonatkozó, Dr. Grigerné dr. Furcsa Mariannal kötött, határozatlan időre szóló 3/2013./I.31./ számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott szerződését, február 28. napjával, közös megegyezéssel felbontja. Végrehajtási határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Kérem a képviselő-testület, aki egyetért azzal, hogy az Armilodent Kft-vel március 1-i hatállyal feladat-ellátási szerződést kössünk, szavazzon. 6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

4 6/2014. /II.5./ Képviselő-testületi határozati javaslat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozásban történő ellátására feladat-ellátási szerződést köt az Armilodent Kft-vel (képviseli Dr. Mezei Máté) március 1-i hatállyal. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. E határozat melléklete a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozásban történő ellátására készült szerződés. Végrehajtási határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Armilodent Kft. Úgy gondolom, hogy a váltás rugalmasan megoldódik. A testület nevében kívánom doktornőnek, hogy találja megszámítását a településen, vegye ki részét Sárrétudvari közéletéből. Bátran forduljon hozzánk, segítünk. Dr. Skaliczki Marianna elhagyta az üléstermet. 2./ Lejárt határidejű testületi határozatokról jelentés. Kérdés, vélemény a napirendhez nem volt. Kérem a testület tagjait, aki a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, szavazzon. 6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 7/2014./II.5./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

5 3./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről. Szóbeli kiegészítésként szeretném elmondani, hogy a szennyvíz beruházás 100%-os támogatást nyert, a BM Önerővel együtt. Nagy kérdés, hogy mi legyen a Társulás pénzével. Kb. 3 milliárd a beruházás költsége, de lehet, hogy magasabb áron viszi el a közbeszerző a pályázatot, és akkor nem lesz elég a támogatás. Nem tudjuk, hogy lesz-e szükség a Társulás pénzére. A Közbeszerzési Hatóságnál vezető váltás történt, és hiányzik még egy tanúsítvány, ami aláírásra vár. Reális munkakezdésnek talán szeptembert látom. Az eredeti ai határidőre nem lesz kész a beruházás. Két variáció lehet, vagy kitolják a határidőt, vagy egy másik pályázatba kerül át. Voltunk bent az OTP-ben is, érdeklődtünk a lehetőségekről. Az LTP szerződést 6 évre kötötték a tagok, 4 év után bontható fel, hogy az állami támogatást ne vesszen el. Addigra kész lesz a beruházás, és akkor dönthet az ügyfél, hogy milyen célra kívánja felhasználni a pénzt. Javasoljuk, hogy addig mindenképpen maradjon meg a Társulás. A START munkaprogramban évre nem adnak támogatást belvízelvezetésre, és közúthálózat javítására. Támogatják a mezőgazdasági programot, amelyet bővíteni kívánunk egy kb. 25 férőhelyes sertésól megépítésével. Helyi sajátosságra épülő értékteremtő programra pályázhatunk, ahol betonelemek készítését, és fajátékok gyártását tervezzük. Az elmúlt évihez hasonlóan kaphatunk még támogatást szociális segítő feladatok ellátására, ahol az idősek segítése a cél. A szociális tűzifa kiosztásra került. Mindent megtettünk a lehetőségeinkhez mérten. 267 kérelem érkezett, melyből 238-an voltak jogosultak támogatásra. Kb. 60%-a a támogatásban részesülőknek maga vitte ki a tűzifát, a többieknek az önkormányzat szállította ki. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő A szennyvíz határidőcsúszással kapcsolatosan az a meglátásom, hogy ha már olyan sok pénzt fizetünk ki a projektmenedzsernek, miért nem figyel oda jobban? Annak örülök, hogy a lakosoknak nem kell hozzájárulást fizetni. Makainé Madar Edit képviselő A START betonelem gyártó programot támogatom, az ennek keretében gyártandó betonlapokkal jó lenne a buszmegálló környékét, és a kerékpártárolók előtti részt lerakni. Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, kérem a testület tagjait, aki a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon. 6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 8/2014./II.5./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

6 4./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata évi költségvetés-tervezetének megvitatása. Ismét itt egy új év, amikor el kell készíteni a költségvetést, melyet február 5.-ig kell a testület elé terjeszteni. Első körben ma tárgyaljuk, és bízom benne, hogy ez alapján február végére a kollégák ezt tudják véglegesíteni. Jogszabályi változások történtek, ami alapján már a 2013-as, és 2014-es költségvetést másképpen kellett összeállítani. A normatív alapú támogatást a feladatalapú finanszírozás váltotta fel. 100%-os finanszírozásról nem beszélhetünk, de ezek a feladatok elég magas %-ban vannak támogatva. Látjuk a kormányzati törekvést arra, hogy a finanszírozás teljes egészében lefedje a feladatellátást. A közös hivatal bevezetése új elem volt a tavalyi évben, a társulási rendszerek teljesen önkéntesek. Működési hiányt nem lehet betervezni, de a költségvetést nullásra nem tudjuk elkészíteni, ezért előre láthatóan ebben az a évben is pályázatot nyújtunk be MÜKI-re. Az adósságkonszolidáció segítette a költségvetésünket. Bevételeink jóval magasabbak mint az elmúlt évben. 17 millió forinttal több működési támogatást kapunk, saját bevételeink nőttek, pl. a konyhai térítési díj emelése következtében. Felhalmozási bevétel tartalék a Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázatunkhoz kapcsolódó BM önerő pályázaton nyert kb. 9,5 millió forint. A konyha, és a bölcsőde is több támogatást kap ebben az évben. Az óvodában 2 fő új álláshelyre nyílt lehetőség, 1 fő óvodapedagógus, és 1 fő óvodatitkár személyében, melyhez a bért megkapjuk. Nőtt az elismert létszám a közös hivatal tekintetében, és ehhez kapcsolódva a támogatás is. A gépjármű- és iparűzési adó bevételt a évi összeggel terveztük. A településüzemeltetésre, közvilágításra is több lett a támogatás. Sajnos a kulturális terület az, ahol nagyon kevés a finanszírozás, a kb. 3 millió forint bevétellel szemben 9 millió a kiadás. Bízunk benne, hogy a kormányzat erre nagyobb hangsúlyt fordít a jövőben. Kiadási oldalon vannak olyan tételek, amit kiemelnék. A bérfeszültség elkerülésére, a jogszabályi előírások, és a soros átlépés mellett, javaslok egy átlag 8%-os béremelést végrehajtani, azoknak a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, és a Mt. hatálya alá tartozó munkavállalóknak, akik a központi bérrendezésből kimaradtak. Hiszen a kormány az óvodapedagógusoknál, és a védőnői szolgálatnál dolgozóknak jelentős béremelést hajtott végre. Javaslom 1 fő munka törvénykönyves foglalkoztatását az önkormányzatnál, községgazdálkodási feladatok elvégzésére. A civil szervezetek támogatására szánt összeget is emelni javaslom, hiszen kiemelkedő munkát végeznek a község közösségi életében. A közgyógyellátási jogosultsági kört, és a temetési segély összegét megemeltük a szociális rendelet elfogadásával, új elemként bevezetésre került a szociális kamatmentes kölcsön évben 3 választásra kerül sor, erre is terveznünk kellett. Év közbeni döntéseinket a fentieknek megfelelően hozzuk meg, és takarékos gazdálkodásra törekszünk. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen alaposan átbeszéltük a költségvetés tervezetet. A Bizottság úgy látta, hogy a hiány lefaragható, mivel a pénzmaradvány nincs betervezve, tartalékba lehet hagyni addig, amíg a pótelőirányzatokat nem látjuk. Elismertük jegyző asszony és a pénzügy munkáját, és a költségvetés tervezetet a testületnek elfogadásra javasoltuk.

7 Madar János képviselő perckor megérkezett. Kiss László képviselő Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében 2 fő nyolcadik osztályos tanuló támogatásáról döntött a testület de sajnos csak egy fő nyert felvételt. A költségvetési tervezetet elfogadásra javaslom. Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, kérem a testület tagjait, aki a évi költségvetés beterjesztett főszámai alapján a költségvetési tervezetet elfogadja, szavazzon. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 9/2014./II.5./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a beterjesztett évi költségvetés fő számait megtárgyalta és felkéri a pénzügyi csoport dolgozóit, hogy az elfogadott főszámok alapján dolgozza ki a költségvetési rendelet-tervezetét. Végrehajtási határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: 5./ Viziközmű eszközök évi bérleti díjáról döntés. A viziközmű átkerült az önkormányzat tulajdonába, és az eszközöket átadtuk a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-nek, amiért bérleti díjat fizetnek, melynek mértékéről kell döntenie a testületnek. A napirendhez hozzászólás nem volt. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a testület tagjait, aki a viziközmű eszközök évi bérleti díjáról szóló előterjesztésben, és határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

8 10/2014./II.5./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a viziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 31. -a alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel ( a továbbiakban: Üzemeltető) az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvíz-csatorna szolgáltatás biztosítására kötött bérlet-üzemeltetési szerződés alapján az ivóvíz és szennyvíz viziközmű eszközök üzemeltetéséért az Üzemeltető által fizetendő bérleti díjat évtől az alábbiak szerint fogadja el: Ivóvíz-szolgáltatás bérleti díja: 6,88 Ft/ kiszámlázott m 3 + ÁFA Határidő: azonnal Felelős: 6./ A települési ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos, a évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezéséről döntés. A Vízmű azt kéri az önkormányzatoktól, hogy a évi bérleti díjakat 2015-re ütemezze át. A Vízmű nagyon nehéz helyzetben van, a fennmaradás érdekében kell megtenni ezt a lépést évre kb forintról van szó, amit bérleti díjként kellene kapnunk, és kb.2,5 millió forint az, amit nekünk kellene kifizetnünk fejlesztés, óracsere költségeként. Bérleti díjat nem kapunk, felújítási költséget nem fizetjük be. Természetesen nincs minden évben ilyen magas kiadásunk ben várhatóan 0 szaldóval zárhatunk. Az ÁFA törvény miatt az ÁFA tartalmat nekünk be kell fizetni, meg kell előlegezni, de ezt a Vízmű megtéríti az önkormányzatnak. Látva a nehéz helyzetet lojálisnak kell lennünk, és a kompromisszumot meg kell kötnünk a fennmaradásuk érdekében. Madar János képviselő Ha ezt elfogadják is az önkormányzatok, még mindig kétséges a megoldás. Makainé Madar Edit képviselő A Vízmű adott egy ígéretet, hogy 2015-ben rendeződik a helyzet, ezt el kell fogadnunk. Az ivóvíztelep felújítása során nagy segítséget kapunk tőlük, felelősségteljes munkát végeznek. Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, kérem a testület tagjait, aki a viziközmű eszközök évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezésével egyetért, szavazzon. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

9 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (II.5.) számú határozata a települési ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos, a évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezéséről A Képviselő-testület 1. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a település közüzemi ivóvíz-szolgáltatásának ellátására vonatkozóan a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (székhelye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. sz., a jelen határozatban a továbbiakban: HBÖV Zrt.) üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az üzemeltető által az Önkormányzat részére fizetendő, a és a évre vonatkozó bérleti díjak pénzügyi teljesítésére az alábbi ütemezés szerint kerüljön sor: a bérleti díjak Általános Forgalmi Adó-tartalmának az Önkormányzat irányában való kiegyenlítésére a HBÖV Zrt. - az eredeti esedékességeknek megfelelően - a bérleti díjakról az Önkormányzat által kiállításra kerülő számlákban foglalt teljesítési időpontig köteles a bérleti díjak nettó részét a HBÖV Zrt. legkésőbb március 31. napjáig köteles pénzügyileg teljesíteni az Önkormányzat részére azzal, hogy a HBÖV Zrt. jogosult ezen nettó összegekbe pénzügyileg bekompenzálni az üzemeltetés során általa megelőlegezett, de a bérleti-üzemeltetési szerződés rendelkezései értelmében az Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terhelő költségeket. 2. felhatalmazza t a fenti 1. pontban foglalt tartalommal létrejövő, a HBÖV Zrt-vel megkötendő megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: 7./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete évi üléstervének elfogadása. A évi ülésterv kiküldésre került az anyagban. Márciusban óvodavezetői pályázat kiírására kerül sor, melynek elbírálása júniusban esedékes, ezért javaslom kiegészíteni a júniusi ülés napirendi pontjait a döntéshozással. A szeptemberi ülésen pedig, a helyhatósági választások előtt, szeretnék polgármesteri összegzést tartani, ezért kérem felvenni a napirendi pontok közé. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a testület tagjait, aki a évi üléstervet a kiegészítésekkel együtt elfogadja, szavazzon.

10 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 12/2014. /II.5./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a évi üléstervet az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az üléstervben foglaltak végrehajtásáról. Végrehajtási határidő: december 31. Végrehajtásért felelős: 8./ Különfélék, egyebek. 8.1/ Az óvodai, iskolai étkeztetést végző kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról döntés. (szóbeli kiegészítés) A testületi ülést megelőzően kaptuk a hírt, hogy ismét benyújthatjuk a pályázatot a konyhai és étkező helyiségének felújítására, ez a pályázatunk már egyszer elutasításra került. A pályázat benyújtásának határideje február 13. A beruházás összköltsége bruttó Ft, igényelhető támogatás összege (bruttó): Ft, a beruházás saját forrása Ft, tehát a beruházás támogatása 90 %. Kérem a testület tagjait, aki a pályázat benyújtásával egyetért, és a saját forrást biztosítja, szavazzon. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 13/2014. /II.5./ Képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter 4/2014.(I. 31.) BM rendelete alapján pályázatot nyújt be az óvodai, iskolai étkeztetést végző kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztésére. Az önkormányzat a település igényeit figyelembe véve a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4171 Sárrétudvari, Erzsébet u. 1.) konyhai és étkező helyiségének felújítására szeretne támogatást kapni a fent említett pályázat keretén belül. Az építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás évi központi költségvetésről szóló évi CCXXX. törvény (Kvtv.) 3. melléklet 10. pont b) pont ba) bb) alpontja szerinti támogatás az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott

11 idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatott alkalmazása esetén vehető igénybe. Pénzügyi terve az alábbiak szerint alakul: A beruházás összköltsége (bruttó): A beruházáshoz igényelt támogatás összege (bruttó): A beruházás saját forrás 2014-ben: A beruházáshoz igényelt támogatás: 90 % Ft Ft Ft A pályázati önerő rendelkezésre áll a számú pénzforgalmi számlán. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be a területileg illetékes Magyar Államkincstárhoz. A pályázat benyújtásának határideje: február 13. A végrehajtásért felelős: 8.2./ A templomkertben található I. világháborús helyi emlékmű talapzatának helyreállítására, és a szobor renoválására kiírt pályázat benyújtásáról és az önerő vállalásáról döntés. (szóbeli kiegészítés) Szintén a testületi anyag kiküldését követően ismertük meg a Közép - és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete által kiírt pályázati felhívást, melynek keretében a templomkertben található I. világháborús helyi emlékmű talapzatának helyreállítására, és a szobor renoválására pályázhatunk. Itt is szorít bennünket a pályázat benyújtásának határideje, mivel előnyt élvez az akinek a pályázata hamarabb érkezik be, és a ki önerőt biztosít. Önerőként forintot biztosítanunk. A szobor már többször átfestésre került, de most teljes felújításra kerülhet sor, és a környezete is teljesen megújul. A kerítés a Kossuth utca felől kibontásra kerül, új talapzat készül. A felújítás után, méltó környezetben tudunk tisztelegni az I. világháborúban elhunytakra. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a testület tagjait, aki a templomkertben található I. világháborús helyi emlékmű talapzatának helyreállítására, és a szobor renoválására kiírt pályázat benyújtásával, és az önerő vállalásával egyetért, szavazzon. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

12 14/2014. /II.5/ Képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából a Közép - és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete által kiírt pályázati felhívásra templomkertben található I. világháborús helyi emlékmű talapzatának helyreállítására, és a szobor renoválására pályázat benyújtását támogatja, és Ft önerőt biztosít saját költségvetése terhére. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: 8.3./ Kis Gyuláné és Kis Antal Sárrétudvari, Radnóti u. 42. sz. alatti lakosok levelének ismertetése. (szóbeli kigészítés) A tavalyi évben több levelet küldött már az önkormányzatnak Kis Gyuláné, és Kis Antal Radnóti u. 42. szám alatti lakostársunk, melyben többek között sérelmezték, hogy a Radnóti u. 38. szám után nincs kövesút, nem folyik le az esővíz, kérték, hogy írjuk meg a Polgármesteri Hivatal vezetőinek, és köztisztviselőinek a bérét, jutalmát, biztosítsunk részükre számítógép házat stb. Megkeresésekre mindig a jogszabályban előírt határidőn belül válaszoltunk. A költségvetés függvényében kilátásba helyeztük a Radnóti u. 38. szám utáni útszakasz útalappal történő ellátását, megvizsgáltuk a vízelvezetési problémát, mely nem valós, valamint tájékoztattuk Őket arról, hogy csak olyan adatokat közölhetünk, melyek közérdekűek. Január elején érkezett levelükben azt kérték, hogy terjesszük a képviselőtestület elé problémáikat. Makainé Madar Edit képviselő Én is kaptam már tőlük két névre szóló levelet, melyek hasonló tartalmúak. Dr. Fülöp Enikő képviselő Nekem is küldtek már levelet, melyben ugyanezeket a panaszokat írták le. Javaslom, hogy polgármester úr és jegyző asszony, az eddigi válaszleveleikhez hasonlóan, írják meg a felmerülő kéréseikre a választ, mellyel a képviselő-testület is egyetért. Kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak arról miszerint felhatalmazzák a polgármestert, és jegyző asszonyt, hogy válaszlevélben írja meg az érintetteknek a képviselő-testület véleményét. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

13 15/2014. /II.5/ Képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza t, és Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyzőt, hogy Kis Gyuláné és Kis Antal Sárrétudvari, Radnóti u. 42. sz. alatti lakosok levelére válaszlevélben írja meg a képviselő-testület véleményét. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Több előterjesztés, bejelentés nem volt. megköszönte a képviselőtestület tagjainak a részvételt, és az ülést kor bezárta. k.m.f. Kiss Tibor polgármester Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők: Faragó Attila képviselő Dr. Fülöp Enikő képviselő

14 HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én tartott nyílt üléséről Tartalmazza a: 4/2014. /II.5./ Napirendi pontok elfogadása 5/2014./II.5./ Dr. Grigerné dr. Furcsa Mariannal kötött feladat-ellátási szerződés, közös megegyezéssel történő felbontásáról döntés 6/2014./II.5./ A fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozásban történő ellátására feladat-ellátási szerződést kötéséről döntés az Armilodent Kft-vel. 7/2014./II.5./ A lejárt határidejű testületi határozatokról készült jelentés elfogadása 8/2014./II.5./ Polgármesteri tájékoztató elfogadása 9/2014./II.5./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése fő számainak elfogadásáról döntés 10/2014./II.5./ Viziközmű eszközök évi bérleti díjáról döntés 11/2014./II.5./ A települési ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos, a évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezéséről döntés 12/2014./II.5./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete évi üléstervének elfogadása 13/2014./II.5./ Az óvodai, iskolai étkeztetést végző kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról döntés 14/2014./II.5./ A templomkertben található I. világháborús helyi emlékmű talapzatának helyreállítására, és a szobor renoválására pályázat benyújtásáról és az önerő vállalásáról döntés 15/2014./II.5./ Kis Gyuláné és Kis Antal Sárrétudvari, Radnóti u. 42. sz. alatti lakosok levelére küldendő válaszról döntés Képviselő-testületi határozatokat.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 340/2014. (IX.

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben