J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében február 5-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző, Faragó Attila, Kiss László, Makainé Madar Edit, Ruzsicsné Szabó Jolán képviselők Hiányzó képviselő: Madar János képviselő köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt. Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 képviselőből 6 fő jelen van. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Faragó Attila és dr. Fülöp Enikő képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Madar Jánosné titkársági ügyintézőt javasolta. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítők, és a jegyzőkönyv-vezető személyét elfogadta. Javaslatot tett az ülés napirendjére: Napirendi javaslat: 1./ A kötelező egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi szolgáltatás területén történt változás, feladat-ellátási szerződés elfogadása. Dr. Skaliczki Marianna bemutatkozása. Előterjesztő: 2./ Lejárt határidejű testületi határozatokról jelentés. Előterjesztő: 3./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről. Előterjesztő: 4./ évi költségvetés megvitatása. Előterjesztő: 5./ Viziközmű eszközök évi bérleti díjáról döntés. Előterjesztő: 6./ A települési ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos, a évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezéséről döntés. Előterjesztő: 7./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete évi üléstervének elfogadása. Előterjesztő: 8./ Különfélék, egyebek.

2 Kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadja, szavazzon. 6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, az ülés napirendi pontjait a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta 4/2014. /II.5./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 5-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: 1./ A kötelező egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi szolgáltatás területén történt változás, feladat-ellátási szerződés elfogadása. Dr. Skaliczki Marianna bemutatkozása. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Skaliczki Marianna fogorvos doktornőt, akit most ismerhet meg személyesen a képviselő-testület. Decemberi testületi ülésünkön már beszéltünk arról, hogy Dr. Grigerné dr. Furcsa Mariann doktornő anyai örömök elé néz, és van érdeklődő a praxisra. Január első napjaiban tudtuk meg, hogy az adás-vétel létrejött január 13-án a testület határozott arról, hogy közös megegyezéssel szándékozik felbontani a feladat-ellátási szerződést dr. Furcsa Mariann doktornővel, és új szerződést kíván kötni a dr. Skaliczki Mariannát foglalkoztató Armilodent Kft-vel. Dr. Furcsa Mariann doktornő február 4-én benyújtotta a kérelmét, miszerint február 28. napjával kéri, hogy bontsuk fel a feladat-ellátási szerződését. Megkérem, dr. Skaliczki Marianna doktornőt, néhány szóban mutatkozzon be. Dr. Skaliczki Marianna doktornő Köszönöm a lehetőséget. Debrecenben élek, jelenleg a Debreceni Klinikán dolgozom, és a fogszakorvos végzettséget várhatóan évben szerzem meg. Betegeket látok el, és külföldi diákokat oktatok. Mindig is szerettem, volna önálló praxisban dolgozni. A jövőben szeretném dr. Furcsa Mariann munkáját folytatni, az iskolafogászat területén is. Fő feladatnak a prevenciót tartom. Makainé Madar Edit képviselő Az első benyomás nagyon pozitív, bízom benne, hogy a betegek is így látják majd. A feladat-ellátási szerződést az Armilodent Kft-vel köti a két település. Mivel doktornő még rezidensként tanul, ezért össze kell hangolni a rendelési időt a klinikai elfoglaltságaival. Szerep településsel egyeztetve, a kiküldött anyaghoz képest, a rendelési időben történt egy kis módosítás. Hétfőn óráig, pénteken pedig ig tart a rendelés. A heti 30 óra biztosított, a gyermekek ellátása a délelőtti rendelési időben megoldott. Az esti rendelési idő kitolódása pedig a munka után érkezőknek praktikus.

3 Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő Az Armilodent Kft. mekkora, és kik a tulajdonosai? A feladat-ellátási szerződés 4. pontja a kártalanítási kötelezettségről szól. Rendes felmondással bármelyik fél felmondhatja a szerződést. Dr. Skaliczki Marianna doktornő Két tagja van, a párom dr. Mezei Máté aki Létavértesen fogorvos, és én. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző januárban módosítottuk a feladat-ellátási szerződést jogszabályi változások miatt, ez benne volt az előző szerződésben is. Esetünkben az egy körzetet lakosságarányosan így adja ki Sárrétudvari és Szerep település együttesen. A praxisjog a doktornőé, az egy személyes jog, az önkormányzatoknak lehetősége van a feladat-ellátási szerződést az Armilodent Kft.-vel megkötni. Két nyilatkozatot adtunk ki a Kft.-nek. Egyiket ahhoz, hogy a Kossuth u. 80. számot telephelyként jegyeztethessék be a Cégbíróságnál, a másik pedig arról szól, hogy a fogorvosi rendelő takarítását közfoglalkoztatás keretében biztosítjuk, amely az ÁNTSZ-hez kellett a működési engedély kiadásához. Két határozatot kell hoznunk. Kérem a képviselő-testület, hogy aki a Dr. Grigerné dr. Furcsa Mariann fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés február 28. napjával történő közös megegyezéssel történő felbontásával egyetért, szavazzon. 6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 5/2014. /II. 5./ Képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozásban történő ellátására vonatkozó, Dr. Grigerné dr. Furcsa Mariannal kötött, határozatlan időre szóló 3/2013./I.31./ számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott szerződését, február 28. napjával, közös megegyezéssel felbontja. Végrehajtási határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Kérem a képviselő-testület, aki egyetért azzal, hogy az Armilodent Kft-vel március 1-i hatállyal feladat-ellátási szerződést kössünk, szavazzon. 6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

4 6/2014. /II.5./ Képviselő-testületi határozati javaslat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozásban történő ellátására feladat-ellátási szerződést köt az Armilodent Kft-vel (képviseli Dr. Mezei Máté) március 1-i hatállyal. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. E határozat melléklete a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozásban történő ellátására készült szerződés. Végrehajtási határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Armilodent Kft. Úgy gondolom, hogy a váltás rugalmasan megoldódik. A testület nevében kívánom doktornőnek, hogy találja megszámítását a településen, vegye ki részét Sárrétudvari közéletéből. Bátran forduljon hozzánk, segítünk. Dr. Skaliczki Marianna elhagyta az üléstermet. 2./ Lejárt határidejű testületi határozatokról jelentés. Kérdés, vélemény a napirendhez nem volt. Kérem a testület tagjait, aki a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, szavazzon. 6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 7/2014./II.5./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

5 3./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről. Szóbeli kiegészítésként szeretném elmondani, hogy a szennyvíz beruházás 100%-os támogatást nyert, a BM Önerővel együtt. Nagy kérdés, hogy mi legyen a Társulás pénzével. Kb. 3 milliárd a beruházás költsége, de lehet, hogy magasabb áron viszi el a közbeszerző a pályázatot, és akkor nem lesz elég a támogatás. Nem tudjuk, hogy lesz-e szükség a Társulás pénzére. A Közbeszerzési Hatóságnál vezető váltás történt, és hiányzik még egy tanúsítvány, ami aláírásra vár. Reális munkakezdésnek talán szeptembert látom. Az eredeti ai határidőre nem lesz kész a beruházás. Két variáció lehet, vagy kitolják a határidőt, vagy egy másik pályázatba kerül át. Voltunk bent az OTP-ben is, érdeklődtünk a lehetőségekről. Az LTP szerződést 6 évre kötötték a tagok, 4 év után bontható fel, hogy az állami támogatást ne vesszen el. Addigra kész lesz a beruházás, és akkor dönthet az ügyfél, hogy milyen célra kívánja felhasználni a pénzt. Javasoljuk, hogy addig mindenképpen maradjon meg a Társulás. A START munkaprogramban évre nem adnak támogatást belvízelvezetésre, és közúthálózat javítására. Támogatják a mezőgazdasági programot, amelyet bővíteni kívánunk egy kb. 25 férőhelyes sertésól megépítésével. Helyi sajátosságra épülő értékteremtő programra pályázhatunk, ahol betonelemek készítését, és fajátékok gyártását tervezzük. Az elmúlt évihez hasonlóan kaphatunk még támogatást szociális segítő feladatok ellátására, ahol az idősek segítése a cél. A szociális tűzifa kiosztásra került. Mindent megtettünk a lehetőségeinkhez mérten. 267 kérelem érkezett, melyből 238-an voltak jogosultak támogatásra. Kb. 60%-a a támogatásban részesülőknek maga vitte ki a tűzifát, a többieknek az önkormányzat szállította ki. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő A szennyvíz határidőcsúszással kapcsolatosan az a meglátásom, hogy ha már olyan sok pénzt fizetünk ki a projektmenedzsernek, miért nem figyel oda jobban? Annak örülök, hogy a lakosoknak nem kell hozzájárulást fizetni. Makainé Madar Edit képviselő A START betonelem gyártó programot támogatom, az ennek keretében gyártandó betonlapokkal jó lenne a buszmegálló környékét, és a kerékpártárolók előtti részt lerakni. Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, kérem a testület tagjait, aki a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon. 6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 8/2014./II.5./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

6 4./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata évi költségvetés-tervezetének megvitatása. Ismét itt egy új év, amikor el kell készíteni a költségvetést, melyet február 5.-ig kell a testület elé terjeszteni. Első körben ma tárgyaljuk, és bízom benne, hogy ez alapján február végére a kollégák ezt tudják véglegesíteni. Jogszabályi változások történtek, ami alapján már a 2013-as, és 2014-es költségvetést másképpen kellett összeállítani. A normatív alapú támogatást a feladatalapú finanszírozás váltotta fel. 100%-os finanszírozásról nem beszélhetünk, de ezek a feladatok elég magas %-ban vannak támogatva. Látjuk a kormányzati törekvést arra, hogy a finanszírozás teljes egészében lefedje a feladatellátást. A közös hivatal bevezetése új elem volt a tavalyi évben, a társulási rendszerek teljesen önkéntesek. Működési hiányt nem lehet betervezni, de a költségvetést nullásra nem tudjuk elkészíteni, ezért előre láthatóan ebben az a évben is pályázatot nyújtunk be MÜKI-re. Az adósságkonszolidáció segítette a költségvetésünket. Bevételeink jóval magasabbak mint az elmúlt évben. 17 millió forinttal több működési támogatást kapunk, saját bevételeink nőttek, pl. a konyhai térítési díj emelése következtében. Felhalmozási bevétel tartalék a Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázatunkhoz kapcsolódó BM önerő pályázaton nyert kb. 9,5 millió forint. A konyha, és a bölcsőde is több támogatást kap ebben az évben. Az óvodában 2 fő új álláshelyre nyílt lehetőség, 1 fő óvodapedagógus, és 1 fő óvodatitkár személyében, melyhez a bért megkapjuk. Nőtt az elismert létszám a közös hivatal tekintetében, és ehhez kapcsolódva a támogatás is. A gépjármű- és iparűzési adó bevételt a évi összeggel terveztük. A településüzemeltetésre, közvilágításra is több lett a támogatás. Sajnos a kulturális terület az, ahol nagyon kevés a finanszírozás, a kb. 3 millió forint bevétellel szemben 9 millió a kiadás. Bízunk benne, hogy a kormányzat erre nagyobb hangsúlyt fordít a jövőben. Kiadási oldalon vannak olyan tételek, amit kiemelnék. A bérfeszültség elkerülésére, a jogszabályi előírások, és a soros átlépés mellett, javaslok egy átlag 8%-os béremelést végrehajtani, azoknak a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, és a Mt. hatálya alá tartozó munkavállalóknak, akik a központi bérrendezésből kimaradtak. Hiszen a kormány az óvodapedagógusoknál, és a védőnői szolgálatnál dolgozóknak jelentős béremelést hajtott végre. Javaslom 1 fő munka törvénykönyves foglalkoztatását az önkormányzatnál, községgazdálkodási feladatok elvégzésére. A civil szervezetek támogatására szánt összeget is emelni javaslom, hiszen kiemelkedő munkát végeznek a község közösségi életében. A közgyógyellátási jogosultsági kört, és a temetési segély összegét megemeltük a szociális rendelet elfogadásával, új elemként bevezetésre került a szociális kamatmentes kölcsön évben 3 választásra kerül sor, erre is terveznünk kellett. Év közbeni döntéseinket a fentieknek megfelelően hozzuk meg, és takarékos gazdálkodásra törekszünk. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen alaposan átbeszéltük a költségvetés tervezetet. A Bizottság úgy látta, hogy a hiány lefaragható, mivel a pénzmaradvány nincs betervezve, tartalékba lehet hagyni addig, amíg a pótelőirányzatokat nem látjuk. Elismertük jegyző asszony és a pénzügy munkáját, és a költségvetés tervezetet a testületnek elfogadásra javasoltuk.

7 Madar János képviselő perckor megérkezett. Kiss László képviselő Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében 2 fő nyolcadik osztályos tanuló támogatásáról döntött a testület de sajnos csak egy fő nyert felvételt. A költségvetési tervezetet elfogadásra javaslom. Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, kérem a testület tagjait, aki a évi költségvetés beterjesztett főszámai alapján a költségvetési tervezetet elfogadja, szavazzon. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 9/2014./II.5./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a beterjesztett évi költségvetés fő számait megtárgyalta és felkéri a pénzügyi csoport dolgozóit, hogy az elfogadott főszámok alapján dolgozza ki a költségvetési rendelet-tervezetét. Végrehajtási határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: 5./ Viziközmű eszközök évi bérleti díjáról döntés. A viziközmű átkerült az önkormányzat tulajdonába, és az eszközöket átadtuk a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-nek, amiért bérleti díjat fizetnek, melynek mértékéről kell döntenie a testületnek. A napirendhez hozzászólás nem volt. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a testület tagjait, aki a viziközmű eszközök évi bérleti díjáról szóló előterjesztésben, és határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

8 10/2014./II.5./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a viziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 31. -a alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel ( a továbbiakban: Üzemeltető) az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvíz-csatorna szolgáltatás biztosítására kötött bérlet-üzemeltetési szerződés alapján az ivóvíz és szennyvíz viziközmű eszközök üzemeltetéséért az Üzemeltető által fizetendő bérleti díjat évtől az alábbiak szerint fogadja el: Ivóvíz-szolgáltatás bérleti díja: 6,88 Ft/ kiszámlázott m 3 + ÁFA Határidő: azonnal Felelős: 6./ A települési ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos, a évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezéséről döntés. A Vízmű azt kéri az önkormányzatoktól, hogy a évi bérleti díjakat 2015-re ütemezze át. A Vízmű nagyon nehéz helyzetben van, a fennmaradás érdekében kell megtenni ezt a lépést évre kb forintról van szó, amit bérleti díjként kellene kapnunk, és kb.2,5 millió forint az, amit nekünk kellene kifizetnünk fejlesztés, óracsere költségeként. Bérleti díjat nem kapunk, felújítási költséget nem fizetjük be. Természetesen nincs minden évben ilyen magas kiadásunk ben várhatóan 0 szaldóval zárhatunk. Az ÁFA törvény miatt az ÁFA tartalmat nekünk be kell fizetni, meg kell előlegezni, de ezt a Vízmű megtéríti az önkormányzatnak. Látva a nehéz helyzetet lojálisnak kell lennünk, és a kompromisszumot meg kell kötnünk a fennmaradásuk érdekében. Madar János képviselő Ha ezt elfogadják is az önkormányzatok, még mindig kétséges a megoldás. Makainé Madar Edit képviselő A Vízmű adott egy ígéretet, hogy 2015-ben rendeződik a helyzet, ezt el kell fogadnunk. Az ivóvíztelep felújítása során nagy segítséget kapunk tőlük, felelősségteljes munkát végeznek. Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, kérem a testület tagjait, aki a viziközmű eszközök évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezésével egyetért, szavazzon. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

9 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (II.5.) számú határozata a települési ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos, a évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezéséről A Képviselő-testület 1. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a település közüzemi ivóvíz-szolgáltatásának ellátására vonatkozóan a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (székhelye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. sz., a jelen határozatban a továbbiakban: HBÖV Zrt.) üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az üzemeltető által az Önkormányzat részére fizetendő, a és a évre vonatkozó bérleti díjak pénzügyi teljesítésére az alábbi ütemezés szerint kerüljön sor: a bérleti díjak Általános Forgalmi Adó-tartalmának az Önkormányzat irányában való kiegyenlítésére a HBÖV Zrt. - az eredeti esedékességeknek megfelelően - a bérleti díjakról az Önkormányzat által kiállításra kerülő számlákban foglalt teljesítési időpontig köteles a bérleti díjak nettó részét a HBÖV Zrt. legkésőbb március 31. napjáig köteles pénzügyileg teljesíteni az Önkormányzat részére azzal, hogy a HBÖV Zrt. jogosult ezen nettó összegekbe pénzügyileg bekompenzálni az üzemeltetés során általa megelőlegezett, de a bérleti-üzemeltetési szerződés rendelkezései értelmében az Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terhelő költségeket. 2. felhatalmazza t a fenti 1. pontban foglalt tartalommal létrejövő, a HBÖV Zrt-vel megkötendő megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: 7./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete évi üléstervének elfogadása. A évi ülésterv kiküldésre került az anyagban. Márciusban óvodavezetői pályázat kiírására kerül sor, melynek elbírálása júniusban esedékes, ezért javaslom kiegészíteni a júniusi ülés napirendi pontjait a döntéshozással. A szeptemberi ülésen pedig, a helyhatósági választások előtt, szeretnék polgármesteri összegzést tartani, ezért kérem felvenni a napirendi pontok közé. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a testület tagjait, aki a évi üléstervet a kiegészítésekkel együtt elfogadja, szavazzon.

10 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 12/2014. /II.5./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a évi üléstervet az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az üléstervben foglaltak végrehajtásáról. Végrehajtási határidő: december 31. Végrehajtásért felelős: 8./ Különfélék, egyebek. 8.1/ Az óvodai, iskolai étkeztetést végző kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról döntés. (szóbeli kiegészítés) A testületi ülést megelőzően kaptuk a hírt, hogy ismét benyújthatjuk a pályázatot a konyhai és étkező helyiségének felújítására, ez a pályázatunk már egyszer elutasításra került. A pályázat benyújtásának határideje február 13. A beruházás összköltsége bruttó Ft, igényelhető támogatás összege (bruttó): Ft, a beruházás saját forrása Ft, tehát a beruházás támogatása 90 %. Kérem a testület tagjait, aki a pályázat benyújtásával egyetért, és a saját forrást biztosítja, szavazzon. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 13/2014. /II.5./ Képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter 4/2014.(I. 31.) BM rendelete alapján pályázatot nyújt be az óvodai, iskolai étkeztetést végző kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztésére. Az önkormányzat a település igényeit figyelembe véve a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4171 Sárrétudvari, Erzsébet u. 1.) konyhai és étkező helyiségének felújítására szeretne támogatást kapni a fent említett pályázat keretén belül. Az építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás évi központi költségvetésről szóló évi CCXXX. törvény (Kvtv.) 3. melléklet 10. pont b) pont ba) bb) alpontja szerinti támogatás az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott

11 idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatott alkalmazása esetén vehető igénybe. Pénzügyi terve az alábbiak szerint alakul: A beruházás összköltsége (bruttó): A beruházáshoz igényelt támogatás összege (bruttó): A beruházás saját forrás 2014-ben: A beruházáshoz igényelt támogatás: 90 % Ft Ft Ft A pályázati önerő rendelkezésre áll a számú pénzforgalmi számlán. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be a területileg illetékes Magyar Államkincstárhoz. A pályázat benyújtásának határideje: február 13. A végrehajtásért felelős: 8.2./ A templomkertben található I. világháborús helyi emlékmű talapzatának helyreállítására, és a szobor renoválására kiírt pályázat benyújtásáról és az önerő vállalásáról döntés. (szóbeli kiegészítés) Szintén a testületi anyag kiküldését követően ismertük meg a Közép - és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete által kiírt pályázati felhívást, melynek keretében a templomkertben található I. világháborús helyi emlékmű talapzatának helyreállítására, és a szobor renoválására pályázhatunk. Itt is szorít bennünket a pályázat benyújtásának határideje, mivel előnyt élvez az akinek a pályázata hamarabb érkezik be, és a ki önerőt biztosít. Önerőként forintot biztosítanunk. A szobor már többször átfestésre került, de most teljes felújításra kerülhet sor, és a környezete is teljesen megújul. A kerítés a Kossuth utca felől kibontásra kerül, új talapzat készül. A felújítás után, méltó környezetben tudunk tisztelegni az I. világháborúban elhunytakra. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a testület tagjait, aki a templomkertben található I. világháborús helyi emlékmű talapzatának helyreállítására, és a szobor renoválására kiírt pályázat benyújtásával, és az önerő vállalásával egyetért, szavazzon. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

12 14/2014. /II.5/ Képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából a Közép - és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete által kiírt pályázati felhívásra templomkertben található I. világháborús helyi emlékmű talapzatának helyreállítására, és a szobor renoválására pályázat benyújtását támogatja, és Ft önerőt biztosít saját költségvetése terhére. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: 8.3./ Kis Gyuláné és Kis Antal Sárrétudvari, Radnóti u. 42. sz. alatti lakosok levelének ismertetése. (szóbeli kigészítés) A tavalyi évben több levelet küldött már az önkormányzatnak Kis Gyuláné, és Kis Antal Radnóti u. 42. szám alatti lakostársunk, melyben többek között sérelmezték, hogy a Radnóti u. 38. szám után nincs kövesút, nem folyik le az esővíz, kérték, hogy írjuk meg a Polgármesteri Hivatal vezetőinek, és köztisztviselőinek a bérét, jutalmát, biztosítsunk részükre számítógép házat stb. Megkeresésekre mindig a jogszabályban előírt határidőn belül válaszoltunk. A költségvetés függvényében kilátásba helyeztük a Radnóti u. 38. szám utáni útszakasz útalappal történő ellátását, megvizsgáltuk a vízelvezetési problémát, mely nem valós, valamint tájékoztattuk Őket arról, hogy csak olyan adatokat közölhetünk, melyek közérdekűek. Január elején érkezett levelükben azt kérték, hogy terjesszük a képviselőtestület elé problémáikat. Makainé Madar Edit képviselő Én is kaptam már tőlük két névre szóló levelet, melyek hasonló tartalmúak. Dr. Fülöp Enikő képviselő Nekem is küldtek már levelet, melyben ugyanezeket a panaszokat írták le. Javaslom, hogy polgármester úr és jegyző asszony, az eddigi válaszleveleikhez hasonlóan, írják meg a felmerülő kéréseikre a választ, mellyel a képviselő-testület is egyetért. Kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak arról miszerint felhatalmazzák a polgármestert, és jegyző asszonyt, hogy válaszlevélben írja meg az érintetteknek a képviselő-testület véleményét. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

13 15/2014. /II.5/ Képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza t, és Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyzőt, hogy Kis Gyuláné és Kis Antal Sárrétudvari, Radnóti u. 42. sz. alatti lakosok levelére válaszlevélben írja meg a képviselő-testület véleményét. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Több előterjesztés, bejelentés nem volt. megköszönte a képviselőtestület tagjainak a részvételt, és az ülést kor bezárta. k.m.f. Kiss Tibor polgármester Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők: Faragó Attila képviselő Dr. Fülöp Enikő képviselő

14 HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én tartott nyílt üléséről Tartalmazza a: 4/2014. /II.5./ Napirendi pontok elfogadása 5/2014./II.5./ Dr. Grigerné dr. Furcsa Mariannal kötött feladat-ellátási szerződés, közös megegyezéssel történő felbontásáról döntés 6/2014./II.5./ A fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozásban történő ellátására feladat-ellátási szerződést kötéséről döntés az Armilodent Kft-vel. 7/2014./II.5./ A lejárt határidejű testületi határozatokról készült jelentés elfogadása 8/2014./II.5./ Polgármesteri tájékoztató elfogadása 9/2014./II.5./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése fő számainak elfogadásáról döntés 10/2014./II.5./ Viziközmű eszközök évi bérleti díjáról döntés 11/2014./II.5./ A települési ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos, a évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezéséről döntés 12/2014./II.5./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete évi üléstervének elfogadása 13/2014./II.5./ Az óvodai, iskolai étkeztetést végző kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról döntés 14/2014./II.5./ A templomkertben található I. világháborús helyi emlékmű talapzatának helyreállítására, és a szobor renoválására pályázat benyújtásáról és az önerő vállalásáról döntés 15/2014./II.5./ Kis Gyuláné és Kis Antal Sárrétudvari, Radnóti u. 42. sz. alatti lakosok levelére küldendő válaszról döntés Képviselő-testületi határozatokat.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 2/2014. (I. 29.) TKt 3/2014. (I. 29.) TKt 4/2014. (I. 29.) TKt 5/2014. (I. 29.) TKt 6/2014. (I.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én közmeghallgatással egybekötött rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a: 48/2014./V.22./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a: 24/2014./III.14./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT december 19-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT december 19-én tartott nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V A SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. december 19-én tartott nyílt üléséről Tartalmazza a : 10/2014.(XII.19.) Jegyzőkönyvvezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza az 5/2015.(II.24.) 6/2015.(II.24.) 7/2015.(II.24.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 30-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 30-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 30-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 1/2014. (I. 30.) számú 2/2014. (I. 30.) számú 3/2014. (I. 30.) számú 4/2014. (I. 30.) számú 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottságának 2015. október 27-i nyilvános üléséről Tartalmazza a 27/2015.(X.27.) 28/2015.(X.27.) 29/2015.(X.27.) 30/2015.(X.27.) Bizottsági határozatot J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2013. augusztus 29-én Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről.

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Gerőfi Roland Csomainé Csókási Mónika Héninger László Részönk. Testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 8/2014. (II. 12.) sz. ÁKt. határozat 9/2014. (II. 12.) sz. ÁKt. határozat a Szivárvány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 6/2014. (II. 12.) számú BKt. határozat 7/2014. (II. 12.) számú Bkt. határozat a

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. szeptember 30-án (kedd) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottságának 2016. szeptember 27-i nyilvános üléséről Tartalmazza a 20/2016.(IX.27.) 21/2016.(IX.27.) 22/2016.(IX.27.) 23/2016.(IX.27.) 24/2016.(IX.27.) 25/2016.(IX.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

j ú n i u s 27- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

j ú n i u s 27- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 10/2013. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 17ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 250/2013.(XII.17.) 251/2013.(XII.17.) Napirendi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Közösségi Házban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület január 31.-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület január 31.-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2013. január 31.-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: A helyi hulladékgazdálkodásról, valamint a település köztisztaságának fenntartásáról szóló 14/2004. (XII.31.)

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. 171/16/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 76/2014.(IX.12.) kt. határozat 77/2014.(IX.12.)

Részletesebben